Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse"

Transkript

1 Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012

2 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder af Billund ErhvervsFremme Antal besvarelser: 95 Besvarelsesprocent: 23 % Baggrund Denne undersøgelse er gennemført af Dansk ErhvervsFremme (DEF) på vegne af Billund ErhvervsFremme (BEF). Formålet har været at afdække tilfredsheden med BEF s services og aktiviteter blandt medlemsvirksomhederne. Respondenterne blev bedt om at vurdere BEF s services samt interaktion med andre aktører. Dette giver en dybdegående måling af BEF s performance og belyser desuden virksomhedernes vurdering af henvisningerne til Væksthus Syddanmark og private rådgivere. Potentiale Rapporten bygger på et spørgeskemadesign udviklet af DEF til analyse af danske erhvervsfremmeaktørers tilfredshedsperformance blandt virksomheder. Der er tale om faste spørgsmål, der fokuserer på centrale dele af aktørernes aktiviteter, og som anvendes til tilfredshedsmålinger over hele landet. Analyseresultaterne kvantificerer tilfredsheden hos virksomhederne på en række parametre målt på en skala fra 1-4 (1 = dårligst, 4 = bedst). For hver parameter udregnes gennemsnitsværdier af besvarelserne. Dermed åbnes der mulighed for både interne tidsstudier af tilfredsheden hos de enkelte erhvervskontorer og for nationale benchmark analyser. Spørgeskema-designet kan således benyttes som et konkret styringsredskab til belysning og opfølgende måling af potentielle udviklingsområder inden for aktiviteter og services. 1

3 Virksomhedernes tilfredshedsvurderinger Hovedkonklusioner på tilfredshedsanalysen Benchmark analysen viser, at tilfredsheds-resultaterne fra Billund ErhvervsFremme næsten alle ligger over det nationale gennemsnit. Der er desuden markante forbedringer at spore i medlemstilfredsheden i forhold til BEF s seneste tilfredshedsmåling i 2010 en Arrangementer ligger særligt langt over landsgennemsnittet, og tangerer den højest opnåede score på området blandt erhvervsfremmeaktører i Danmark. Dette vidner om en høj kvalitet i formidlingsarbejdet hos BEF. Blandt de adspurgte virksomheder opleves Salg og Markedsføring samt Strategi og Ledelse som de temaer, der primært vil motivere til deltagelse i et BEF arrangement Blandt de virksomheder, der deltager i Netværkscaféen, er der stor tilfredshed med BEF s rolle i netværket. Ingen udtrykker, at faciliteringen har været dårlig. BEF scorer meget høj tilfredshed på sin sparring med virksomhederne omkring udviklingsstrategier. De adspurgte virksomheder er i høj grad villige til at anbefale BEF til andre virksomheder i deres netværk. Hele 94 % af virksomhederne vil gerne stå inde for denne anbefaling. 2

4 Performance resultater Metode Konverteringen af virksomhedernes vurderinger til kvantitative mål er sket ved at koble udtrykt tilfredshed til talværdier. Fra 4 point for høj tilfredshed, til 1 point for lav tilfredshed. I denne sammenhæng er ved ikke -svar og manglende svar sorteret fra. Performance skema Herunder ses en skematisk fremstilling af undersøgelsens resultater. Til hver vurderingskategori er tilknyttet en række vurderingsparametre målt ved hvert sit spørgsmål. For de konkrete spørgsmålsformuleringer henvises til den tilsendte spørgsmålsoversigt. Tabel 2: Billund ErhvervsFremmes tilfredshedsperformance-skema Gns. Tilfredshedsscore 2012 (skala 1-4) Arrangementer Kommunikation Netværk Henvisning Vejledning Iværksættervejledning Generalforsamling 3,06 Temamøder 3,25 Nytårstaffel 3,66 ErhvervsFremmeprisen 3,36 Virksomhedsbesøg 3,41 Magasinet In Momentum 3,11 Arrangementsinvitationer 3,38 Synlighed i pressen 2,92 Nyhedsbrevet 3,27 Hjemmesiden 3,10 Personlig formidling 3,23 BEF s facilitator-rolle 3,42 Faglig kompetenceudvikling 2,85 Styrkelse af samarbejdsrelationer 2,98 Mødefrekvens 3,10 Problemløsning Væksthus 2,20 Inspiration Væksthus 2,60 Problemløsning privat rådgiver 3,33 Kontaktskabelse 3,33 Sparring 3,57 Kontaktskabelse 3,33 Sparring 3,30 Billund ErhvervsFremmes performance (gennemsnit af ovenstående score - afrundet) 3,17 3

5 en med de højeste tilfredshedsscorer er Arrangementer. De laveste tilfredshedsscorer ses for henvisningsforløbene i relation til Væksthus Syddanmark. National benchmarking I det nedenstående sammenlignes Billund ErhvervsFremmes tilfredshedsresultater med resultaterne hos en gruppe øvrige danske erhvervsserviceleverandører, der ligeledes er blevet målt med DEF s spørgeskema-design. I samtlige undersøgelser er et fast spørgeskemadesign med ens spørgsmålsordlyd blevet benyttet, hvilket sikrer sammenlignelige data på tværs af undersøgelserne. Blandt de øvrige målte erhvervskontorer er der stor spredning både hvad angår geografi, budgetter og størrelsen af organisationerne. Tabel 3: Fakta om det samlede nationale datagrundlag Sammenfatning af analyser gennemført i tidsrummet November juni 2012 Antal analyser i alt 19 Antal besvarelser i alt Konceptet bag benchmarking analysen Benchmarking analysen bygger på en sammenligning af de opnåede score for vurderingskategorierne. Disse scorer er gennemsnitsværdier af tilfredshedsscoren på de underliggende vurderingsparametre. Nedenstående illustrerer en sammenligning mellem to erhvervskontorer på kategorien Kommunikation. Hjemmeside Kommunikation Nyhedsbrev Personlig formidling Hjemmeside Kommunikation Nyhedsbrev Personlig formidling Det er værdierne for kategorierne og ikke parametrene, der sammenlignes, da lokale forskelle i økonomi og bemanding vil kunne give store udsving i værdierne på de ofte meget specifikke parametre uden at identificere stort andet end ressourceforskelle. Samtlige af de overordnede 4

6 kategorier hører imidlertid med til erhvervskontorernes arbejde og håndteres altid om end forskelligt fra organisation til organisation. Det nationale gennemsnit Det nationale gennemsnit for en vurderingskategori (fx Kommunikation ) er fremkommet ved at udregne gennemsnittet for de opnåede score på kategorien for samtlige undersøgelser. Der er i udregningen af det nationale gennemsnit ikke benyttet vejet gennemsnit. Erhvervskontorer med mange respondenter i deres tilfredshedsmåling har derfor samme vægt i udregningen som de kontorer med få respondenter. Dette valg er truffet for at lade forskelle i serviceperformance træde tydeligere frem, end det var tilfældet, hvis man primært havde fokuseret på mængden af respondenter. Nationalt gennemsnit for vurderingskategorien "kommunikation) "kommunikation) "kommunikation) "kommunikation) "kommunikation) "kommunikation) "Personlig "Personlig "Personlig "Personlig "Personlig "Personlig Højeste gennemsnit Denne værdi udtrykker det højeste gennemsnit på kategorien, som er blevet opnået i undersøgelserne. Disse gennemsnit stammer fra forskellige erhvervskontorer. Højeste gennemsnit for vurderingskategorien "kommunikation) "kommunikation) "kommunikation) "kommunikation) "kommunikation) "kommunikation) "Personlig "Personlig "Personlig "Personlig "Personlig "Personlig 5

7 Tabel 4: Benchmark af Billund ErhvervsFremmes tilfredshedsscore Billund ErhvervsFremme 2010 Billund ErhvervsFremme 2012 Nationalt gennemsnit 2012 Højeste gennemsnit 2012 Arrangementer Kvalitet af møder, kurser, mv. 3,30 3,35 3,23 3,37 Kommunikation Kvaliteten af hjemmeside, nyhedsbrev og konsulentformidling 3,06 3,18 3,11 3,28 Netværk Den faglige kompetenceudvikling og forøgelsen af samarbejdsrelationer 3,18 3,09 3,08 3,31 Henvisninger Kvalitet/relevans af henvisningsforløb til private rådgivere og væksthus 2,60 2,70 3,00 3,39 Vejledning Kvaliteten af vejledning og sparring til etablerede virksomheder 2,74 3,44 3,14 3,51 Iværksættervejledning Kvaliteten af sparring og netværksskabelse for nyetablerede virksomheder 3,00 3,32 3,00 3,38 Samlet gennemsnit (afrundet) 2,98 3,17 3,10 - Det fremstår af ovenstående, at resultaterne fra Billund ErhvervsFremme næsten alle ligger over det nationale gennemsnit. en Arrangementer ligger særligt langt over landsgennemsnittet, og tangerer den højest opnåede score på området. Dette vidner om en høj kvalitet i formidlingsarbejdet hos BEF. Der er desuden markante forbedringer at spore i medlemstilfredsheden i forhold til BEF s seneste tilfredshedsmåling i På næste side illustreres tilfredshedsvurderingerne i form af et diagram. 6

8 Figur 1: Tilfredsheds benchmarking-diagram (juni 2012) Netværk Arrangementer 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kommunikation Iværksætter-vejledning Henvisninger Vejledning Billund ErhvervsFremme Nationalt gennemsnit Højeste gennemsnit 7

9 Motiverende arrangementstemaer I forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen er virksomhederne blevet bedt om at angive de arrangementstemaer, der vil kunne motivere dem til at deltage i et BEF arrangement inden for de kommende 12 måneder. Resultatet fremgår af nedenstående figur. Figur 2: Motiverende arrangementstemaer Hvilke temaer ville motivere dig til at deltage i et arrangement fra Billund ErhvervsFremme indenfor de kommende 12 måneder? Salg og markedsføring 62% HR 22% Produkt- og serviceudvikling 21% Produktionsoptimering 7% Fundraising og finansiering 21% Strategi og ledelse 51% Eksport 8% Andet 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% De to altoverskyggende interesseområder hos virksomhederne er Salg og markedsføring samt Strategi og ledelse Færrest har interesse i Produktionsoptimering. 8

10 Tabel 5: Anbefalingsgraden af Billund ErhvervsFremme (juni 2012) Vil du anbefale Billund ErhvervsFremme til andre virksomheder i dit netværk? Procent Total Antal Ja 94% 89 Nej 6% 6 Total 100% 95 Billund Erhvervsfremme har en meget høj anbefalingsgrad bland medlemmerne. Hele 94 % vil stå inde for en anbefaling af BEF. Kontakt For spørgsmål vedrørende analyseresultaterne Billund ErhvervsFremme Rådhuscenteret Billund For spørgsmål vedrørende gennemførslen af undersøgelsen og de metodiske præmisser Dansk ErhvervsFremme Chr. M. Østergaardsvej 4 A 8700 Horsens 9

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Årsrapport 2010. Faxe Erhvervsråd, Erhvervshuset Grobund, Finlandsgade 29, Haslev. Faxe Erhvervsråd

Årsrapport 2010. Faxe Erhvervsråd, Erhvervshuset Grobund, Finlandsgade 29, Haslev. Faxe Erhvervsråd Faxe Erhvervsråd Årsrapport 2010 1 INDHOLD 1. FORMÅL MED ÅRSRAPPORTEN Side 3 2. RESUMÉ OG OVERBLIK 2.1. Samarbejdsaftalen med Faxe Kommune Side 3 2.2. Vision og mission 2009 2013 Side 3-4 2.3. Tilfredshedsmåling

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Denne undersøgelse handler om lederne i Danske Fysioterapeuters lederuddannelser, deres erfaringer

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere