plan(e) speaking: en mulitplanær teori om rumlig planlægning Planlægning i teori og praksis et tværfagligt perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "plan(e) speaking: en mulitplanær teori om rumlig planlægning Planlægning i teori og praksis et tværfagligt perspektiv"

Transkript

1 plan(e) speaking: en mulitplanær teori om rumlig planlægning Planlægning i teori og praksis et tværfagligt perspektiv

2 Bogens forfattere Annika Agger, cand. techn.soc., har en samfundsvidenskabelig ph.d, og er adjunkt på Institut for Samfund og Globalisering og tilknyttet Center for Demokratisk Netværksstyring på Roskilde Universitetscenter. Agger har i flere år forsket i borgerdeltagelse og demokratiprocesser. Hun har evalueret flere offentligt igangsatte projekter om borgerinddragelse og har arbejdet med at udvikle indikatorer og succeskriterier for demokratiske processer. Peder Agger, fiskeribiolog, er professor i miljøplanlægning og forvaltning af biologiske ressourcer. Aggers hovedinteresse i sin forskning er naturpolitik- og naturforvaltning. Han er knyttet til forskningsgruppen Miljødynamik på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Agger er endvidere formand for Planfagligt Udvalg i Danmarks Naturfredningsforening og medlem af Det Etiske Råd. John Andersen er sociolog og professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitetscenter. Andersens forskning har det seneste tiår fokuseret på social innovation, inddragelse og empowerment inden for det bypolitiske, social- og arbejdsmarkedspolitiske felt. Han er knyttet til forskningsgruppen Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS) og har tidligere arbejdet som udviklingskonsulent i EU s tredje fattigdomsbekæmpelsesprogram. Jens Brandt, arkitekt MAA, er ekstern underviser på bl.a. Kunstakademiets Arkitektskole og Institut for Planlægning og Samfundsudvikling, Aalborg Universitet. Brandt er med-stifter af Supertankers Urban Task Force. Hans forskningsinteresser har de seneste år været vendt mod byliv, byudvikling, urbanitet og arkitektur. Kirsten Bransholm Pedersen er lektor på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Hun underviser på Tek-Sam uddannelsen, Tværfaglige studier i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier samt Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse. Bransholm Pedersens forskningsinteresser har de seneste år rettet sig mod sundhedsfremme inden for fødevareområdet, økologi, køn, videnskabsteori og kvalitative metoder. Keld Buciek, cand.scient., samfundsvidenskabelig ph.d. er lektor i geografi ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Bucieks forskningsinteresser ligger inden for kulturmiljø og erindringsarbejde, rejsers og mobilitets 415

3 rolle i samfundsudvikling, den ideologiske brug af naturen, samt postkoloniel teori. Han er knyttet til forskningsgruppen Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS) og er redaktør af Nordisk Samhällsgeorgrafisk Tidskrift. Peter Calow, zoolog, adjungerede professor på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring. Roskilde Universitetscenter. Calows primære forskningsområder er miljørisikovurdering og forvaltning, og værdisætning af miljøet. Lise Drewes, professor i samfundsvidenskab med fokus på transport og miljø. Blandt Drewes Nielsens forskningsinteresser står mobilitet og transport, miljø og bæredygtighed, det fleksible og flygtige arbejdsliv centralt samt kvalitative og kritiske metoder med særligt fokus på aktionsforskning og metodeudvikling. Hun er medlem af forskningsgruppen Sted, Rum, Mobilitet og By på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Dorthe Elle Ilsøe, cand. techn.soc., samfundsvidenskabelig ph.d. fra Institut for Miljø, Teknologi og Samfund på Roskilde Universitetscenter. Ilsøe er ansat som adjunkt på Ankerhus Seminarium, hvor hun underviser i sociologi, sundhedsfremme, fødevareforbrug og cateringledelse. Ilsøes forskning fokuserer på offentligt og privat forbrug af fødevarer, økologi, sundhed og madkultur. Bo Elling, sociolog, dr. scient. soc., lektor i samfundsplanlægning ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Ellings forsker i strategisk miljøvurdering, miljø under det moderne, risikosamfundet og kommunikative processer. Han har skrevet doktordisputats om det moderne samfund og miljøpolitikken. Valery E. Forbes, marinebiolog, er professor i miljøbiologi på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Forbes primære forskningsområder er akvatisk økologi, økotoksikologi og miljørisikovurdering. Martin Frandsen, cand.scient.soc, er ekstern underviser på Geografi og Socialvidenskab på Roskilde Universitetscenter og knyttet til forskningsgruppen for Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS), Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring. Hans forskningsområder er byliv, byudvikling, social innovation og by- og lokalsamfundsopbygning. Frandsen er medstifter af Supertankers Urban Task Force og har varetaget deltagerorienterede opgaver knyttet til konkret byudvikling. Malene Freudendal-Pedersen er cand. techn. soc. og samfundsvidenskabelig ph.d. fra Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitetscenter. 416

4 Freudendal-Pedersens hovedforskningsområder er mobilitet og transport med særlig interesse i et hverdagslivsperspektiv på tid og frihed. Hun er en del af forskningsgruppen Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS). Jacob Gyldenkærne, cand.scient.adm., MA i Politics og ph.d. stipendiat på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Gyldenkærne forsker i politikdannelse og politisk styring af regionale innovationsprocesser. Hans arbejde fokuserer på sammenhænge mellem regionale ressourcer, teknologiske innovationer og politisk styring inden for regionale vækstfelter. Tilknyttet RUC siden 1998, og har sideløbende arbejdet som projektchef på bl.a. demokrati- og organisationsudviklingsprojekter. Ole Erik Hansen, cand.mag., lektor i international regulering ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Hansens forskningsinteresser har over det seneste tiår været fokuseret på miljøpolitik, miljøplanlægning og miljøinnovation. Hans forskning har tillige fokuseret på institutionel dannelse og forandring, transition management, økologisk modernisering og EU s miljøpolitik. Katrine Hartmann-Petersen er cand. techn. soc. og ph.d. stipendiat ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitetscenter. Hartmann-Petersens forskningsområder fokuserer på mobilitet, transport og arbejdsliv. Hun arbejder desuden intensivt med udviklingen af kvalitative metoder inden for sit felt, herunder også aktionsforskning. Hun er en del af forskningsgruppen Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS). Jean Hillier, planlægger, ph.d. i bygeografi, professor i byplanlægning ved Institut for Policy and Practice, University of Newcastle upon Tyne, England. Hilliers forskning har det seneste tiår fokuseret på governance s politiske og kulturelle aspekter, social justice, social eksklusion og etik i planlægningen. Hun forsker tillige i etik og borgerdeltagelse i offentlige beslutninger og i planlægningsteori. Hillier er leder af netværket for planlægningsforskning og -undervisning GURU. Jesper Holm, cand.techn.soc., lektor i miljøregulering ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Holm har siden 1991 koncentreret sin forskning om statens handlekapacitet og miljøpolitik, miljøregulering og implementeringsvilkår. Hans forskning dækker endvidere kreative koblinger mellem myndigheder, miljøinteressenter og virksomheder, miljøinnovation og miljøkommunikation samt økologiske moderniseringsprocesser. 417

5 Mia Husted, cand. techn.soc., er samfundsvidenskabelig ph.d. og ansat som adjunkt på Center for arbejdsmiljø og arbejdsliv, på Institut for Miljø, samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitet. Husteds forskningsmæssige baggrund ligger i aktions- og arbejdslivsforskningen, hvor hun arbejder med et specielt fokus på marginaliseringsprocesser og arbejdslivsudvikling. Hun forsker endvidere i kritisk teori og social erosion. Anne Jensen, cand.techn.soc., har en samfundsvidenskabelig ph.d. og er miljøsociologisk forsker ved Danmarks Miljø Undersøgelser (DMU). Jensens forskning koncentrerer sig om politik og planlægnings kognitive sider med fokus på idéer og diskurser, magt og praksis, om mobilitetens relation til modernitet, byudvikling og EU s udvikling, og om kvalitative metoder. Hun har været post doc. Roskilde Universitetscenter, og er del af Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS). Hanne Louise Jensen, geograf, undervisnings- og forskningsassistent ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Jensens forskningsinteresser retter sig mod kulturpolitik, mod hvordan menneskers oplevelser af deres omgivelser formes, og hvordan oplevelsen påvirker individets håndtering af hverdagslivet og af livsprojekter generelt. Lasse Koefoed, cand.scient.soc., er ph.d. i samfundsvidenskab og arbejder inden for det kulturgeografiske område på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Koefoeds forskningsinteresser er inden for identitetsstudier, globalisering, immigration, nationalisme, hverdagsliv og den politiske og kulturelle geografi. Han er tilknyttet forskningsgruppen Rum, Sted, Mobilitet og By, hvor han aktuelt arbejder med et forskningsprojekt om den fremmede, byen og nationen. Birgit Land, cand. techn.soc., lektor på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Lands forskningsinteresser er fødevareproduktion og -forbrug, sundhedsfremme inden for fødevareområdet, økologi, kvalitative metoder. Hun har undervist på Tek-Sam uddannelsen, Tværfaglige studier i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier samt Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse. Jan Lilliendahl Larsen, cand. scient. i kulturgeografi, er ph.d. stipendiat ved geografi på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Liliendahl Larsens forskningsområde er politisk urbanitet med særlig interesse i byliv, byudvikling, kreativitet og sociale grupperinger i vage terræner. Han er medstifter af projektet Supertankers Urban Task Force. Anders Lund Hansen er bygeograf med en ph.d. grad i Kulturgeografi fra Lunds Uni- 418

6 versitet, og er ansat som post doc. ved Institut for Kultur- og Økonomisk Geografi ved Lunds Universitet. Lund Hansens forskning fokuserer på politisk økonomi, social teori, ujævn udvikling, urban politik, globalisering af erhvervsejendomsmarkedet, socialgeografiske forandringer, segregation, gentrifikation og rumkrige. Birger Steen Nielsen, lektor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter. Steen Nielsens forskningsinteresser er hverdagserfaringer og social fantasi; arbejdsliv, bæredygtighed og demokrati; demokratisk naturforvaltning og lokalsamfundsudvikling; kritisk teori, psykoanalytisk socialisationsteori; aktionsforskning. Han er tilknyttet forskningsenheden Læring i arbejdslivet under Forskningsgruppen Livslang Læring. John Pløger, dr. art. har en samfundsvidenskabelig ph.d. og er lektor i bystudier og planlægning ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Pløgers forskning er koncentreret om planlægningsteori og bystudier, med særlig vægt på modsætninger, etik og rationalitet i planlægning og planlægningsteori, urban politik og byliv samt kollaborative processer. Han er knyttet til forskningsgruppen Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS). Tim Richardson, planlægger, er professor i mobilitet og bystudier ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning ved Aalborg Universitet. Hans forskning har fokuseret på europæisk rumlig planlægning og planlægningsteori med fokus på magt og rationalitet, på strategisk miljøvurdering og kritiske mobilitetsstudier. Han er adjungeret professor ved Royal Institute of Technology Den Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, er knyttet til ESPON og har arbejdet ved University of Sheffield. Henriette Selck, lektor i økotoksikologi på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Selcks primære forskningsområder er akvatisk økotoksikologi og miljørisikovurdering. Kirsten Simonsen, geograf, har en doktorgrad i byteori og social praksis og er professor i social og kulturel geografi ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Simonsens forskning har fokuseret på byens sociale liv og hverdagsliv, forholdet mellem krop og by, samt forståelsen af rum og sted. Hun har tillige arbejdet med geografisk videnskabsteori med særlig vægt på rumlig praksis og på udviklingen af en praksisfunderet ontologi. Simonsen er knyttet til forskningsgruppen Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS) og til forskningsprojektet om den fremmede, byen og nationen. 419

7 Inger Stauning, ingeniør, ph.d. (techn.soc) 1990, lektor i teknologivurdering på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Stauning har siden 1990 forsket i teknologivurdering, miljø- og arbejdsmiljøregulering, participation, organisationsudvikling og omstilling på virksomhedsniveau, bæredygtig teknologi og innovation i netværk med producenter, brugere, myndigheder og vidensinstitutioner. Jens Stærdahl, er ph.d. i samfundsvidenskab, cand.techn.soc. og lektor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Stærdahls primære forskningsinteresse er rettet mod udviklingen og implementeringen af international miljøpolitik, og har fokuseret på internationale regimer, institutionel dannelse og forandring, effekten af miljøaftalesystemer samt transition management. Bent Søndergård, lic.tech., lektor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitetscenter. Søndergårds hovedinteresser i forskningen de seneste år har været miljøomstilling af samfundets forbrugs- og produktionssystemer, transition management samt bæredygtig innovation og teknologiudvikling. Henrik Toft Jensen, lektor cand. mag., Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Toft Jensen er tilknyttet forskergruppen Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS). Hans forskning falder inden for områderne regionalgeografi og statskundskab, hvor Toft Jensen har specielt fokus på universiteternes regionale betydning, bolig-arbejdssteds pendling samt relationen mellem stat og kommuner. Ditte Tofteng, cand. techn.soc., er samfundsvidenskabelig ph.d. og er ansat som adjunkt på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring. Bag sig har Tofteng et langvarigt arbejde inden for aktions- og arbejdslivsforskningen, og hendes forskningsmæssige interesser retter sig mod arbejdets udviklings- og udstødningsprocesser, marginalisering og fleksibilitet samt aktionsforkningsfunderede metoder til demokratisk inddragelse i arbejdslivet. Hun er knyttet til Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv. Kurt Aagaard Nielsen, professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Aagaard Nielsens forskningsinteresser er aktionsforskning, demokratiseringsprocesser i arbejdsliv, demokratisk naturforvaltning og lokalsamfundsudvikling, kritisk teori, teorier om bæredygtig udvikling. Han er forskningsgruppeleder for forskningsenheden Bæredygtigt Arbejdsliv. 420

DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK

DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK 2013 DANSK FORSKNING I 1 INDHOLD CRT Center for Regional- og Turismeforskning 3 KORA - Det nationale institut for KOmmuners og Regioners forskning og Analyse: 3 KØBENHAVNS UNIVERSITET: Institut for Fødevare-

Læs mere

DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK

DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK 2014 DANSK FORSKNING I 1 INDHOLD CRT Center for Regional- og Turismeforskning 4 KORA - Det nationale institut for KOmmuners og Regioners forskning og Analyse 4 KØBENHAVNS UNIVERSITET: Institut for Fødevare-

Læs mere

BYPLAN NYT 3 TEMA BYPLANUDDANNELSER. 5. årgang maj 2007. Leder: Ingen tværfaglighed uden faglighed. side 3. Byplanuddannelserne i Danmark 2007.

BYPLAN NYT 3 TEMA BYPLANUDDANNELSER. 5. årgang maj 2007. Leder: Ingen tværfaglighed uden faglighed. side 3. Byplanuddannelserne i Danmark 2007. BYPLAN NYT 3 5. årgang maj 2007 TEMA BYPLANUDDANNELSER Leder: Ingen tværfaglighed uden faglighed Byplanuddannelserne i Danmark 2007 Arkitektantropologgeografplanlæggeren Kommunerne: Kravene vokser En planlægger

Læs mere

Vision- og strategi for praksisorienteret designvidenskab på RUC

Vision- og strategi for praksisorienteret designvidenskab på RUC Vision- og strategi for praksisorienteret designvidenskab på RUC Jesper Simonsen, RUC/, 22. august 2008 Vision- og strategi for praksisorienteret designvidenskab på RUC Med RUC s nyetablerede institutstruktur

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I PSYKOLOGI ROSKILDE UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I PSYKOLOGI ROSKILDE UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I PSYKOLOGI ROSKILDE UNIVERSITET Bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi - Roskilde Universitet

Læs mere

Marts 2009 Dansk Arkitektur Center

Marts 2009 Dansk Arkitektur Center Guide til bæredygtig byudvikling Denne guide er et forsøg på at kortlægge nogle af de utallige netværk og aktører, der arbejder med bæredygtig byudvikling - i Danmark såvel som internationalt. Vores research

Læs mere

Hvordan kan Mobility Management blive løftestang for fremtidens mobilitets planlægning? Nogle erfaringer fra Formel M projektet

Hvordan kan Mobility Management blive løftestang for fremtidens mobilitets planlægning? Nogle erfaringer fra Formel M projektet Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv.

Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv. Forord Indsatsen til mennesker med kroniske sygdomme udgør nutidens største udfordring for sundhedsvæsnet. Dette skyldes, at antallet af mennesker med kroniske sygdomme stiger som følge af et ændret sygdomsmønster,

Læs mere

MUSEER BORGERE OG BÆREDYGTIGE LØSNINGER

MUSEER BORGERE OG BÆREDYGTIGE LØSNINGER MUSEER BORGERE OG BÆREDYGTIGE LØSNINGER MUSEER BORGERE OG BÆREDYGTIGE LØSNINGER JACOB THOREK JENSEN & IDA BRÆNDHOLT LUNDGAARD INDHOLD FORORD 4 LÆSEVEJLEDNING 6 BIDRAGSYDERE 10 KAPITEL 1 BRUGERE OG BÆREDYGTIGE

Læs mere

Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi

Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi H U M A N Ø KO LO G I Diplomuddannelse under Åben Uddannelse Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi

Læs mere

Ret, individ og kollektiv

Ret, individ og kollektiv Sten Schaumburg-Müller (red.) Jens Vedsted-Hansen (red.) Karin Buhmann Jørgen Dalberg-Larsen Thomas Obel Hansen Eva Naur Jensen Astrid Kjeldgaard-Pedersen Ole Bruun Nielsen Karin Hilmer Pedersen Lars Johannsen

Læs mere

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation KONFERENCE DEN 20. NOVEMBER 2013 Foto AFUK, layou Peter Aarhus UNGES MOTIVATION

Læs mere

Universitetsverdenen Alternativer til resultatstyring af kvantificeret forskning og uddannelse

Universitetsverdenen Alternativer til resultatstyring af kvantificeret forskning og uddannelse Program for konferencen Universitetsverdenen Alternativer til resultatstyring af kvantificeret forskning og uddannelse Onsdag den 5. marts 2014, Vartov, Farvergade 27, København (Indgang i gården, Opgang

Læs mere

ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Postboks 279. DK-3900 Nuuk, Grønland. Telefon +299 362404. www.ilisimatusarfik.gl E-mail: aarp@uni.

ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Postboks 279. DK-3900 Nuuk, Grønland. Telefon +299 362404. www.ilisimatusarfik.gl E-mail: aarp@uni. ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Postboks 279. DK-3900 Nuuk, Grønland. Telefon +299 362404. www.ilisimatusarfik.gl E-mail: aarp@uni.gl Ulloq/Dato: 7. februar 2008 J.nr.01-30-02 Til KIIIN Her Indstilling

Læs mere

Borgerne på banen. Annika Agger & Birgitte Hoffmann. Håndbog til borgerdeltagelse i lokal byudvikling BYFORNYELSE

Borgerne på banen. Annika Agger & Birgitte Hoffmann. Håndbog til borgerdeltagelse i lokal byudvikling BYFORNYELSE BYFORNYELSE Borgerne på banen Annika Agger & Birgitte Hoffmann Teoretiske perspektiver på borgerdeltagelse Fortællinger om borgerdeltagelse Metoder og værktøjer Håndbog til borgerdeltagelse i lokal byudvikling

Læs mere

Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet:

Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet: 26.4.2010 Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet: Med henblik på at bidrage til fortsatte forbedringer af uddannelsernes samfundsmæssige og organisatoriske relevans og gyldighed ønskes en iagttagelse og

Læs mere

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT FÅ NY VIDEN OG INSIRATION Å UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD Å FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT MEDARBEJDERTILBUD FORÅR 2015 REGION MIDTJYLLAND KÆRE MEDARBEJDERE I REGION MIDTJYLLAND Region Midtjylland

Læs mere

- Baggrundsrapport til et strategisk forskningsprogram

- Baggrundsrapport til et strategisk forskningsprogram Brugerdreven innovation - Baggrundsrapport til et strategisk forskningsprogram > Brugerdreven innovation - Baggrundsrapport til et strategisk forskningsprogram Udgivet af: Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Læs mere

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN 2 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR, NU OG I FREMTIDEN I 2014 er det 200 år siden, der blev indført 7 års

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt Hvid FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV Samfundsvidenska rolle i 2015 Samfundsvidens skabens rolle i 2015 ens rolle i 2015 Hvidbog

Læs mere

Citation for published version (APA): Andersen, A. J. (2013). Urbane Projekter: mellem sted, diskurs og planlægning.

Citation for published version (APA): Andersen, A. J. (2013). Urbane Projekter: mellem sted, diskurs og planlægning. Aalborg Universitet Urbane Projekter Andersen, Anne Juel Publication date: 2013 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

KURSER FORÅR 2011. Temadage - åbne kurser - takeaway og skræddersyede arrangementer - kompetencegivende forløb - konsulentydelser - lokaleudlejning

KURSER FORÅR 2011. Temadage - åbne kurser - takeaway og skræddersyede arrangementer - kompetencegivende forløb - konsulentydelser - lokaleudlejning Det Informationsvidenskabelige Akademi KURSER FORÅR 2011 Temadage - åbne kurser - takeaway og skræddersyede arrangementer - kompetencegivende forløb - konsulentydelser - lokaleudlejning Det Informationsvidenskabelige

Læs mere

Kort notat om service og turisme uddannelse og forskning

Kort notat om service og turisme uddannelse og forskning København 10.07.2012 Lise Lyck E mail: ll.tcmbs.dk Baggrund Kort notat om service og turisme uddannelse og forskning Advisory board for cand.soc studiet i service management bad på mødet den 22.06 om udarbejdelse

Læs mere

Energipolitik i Danmark - en diskursanalyse med fokus på bæredygtighed

Energipolitik i Danmark - en diskursanalyse med fokus på bæredygtighed En projektrapport ved Roskilde Universitetscenter Energipolitik i Danmark - en diskursanalyse med fokus på bæredygtighed Et 3. semester sam. bas. projekt udarbejdet af: William Bøje Sørensen Sidsel Brandt

Læs mere

Årsberetning ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER. Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi Postboks 260, 4000 Roskilde - Tlf.

Årsberetning ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER. Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi Postboks 260, 4000 Roskilde - Tlf. ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER INSTITUT VII Årsberetning 2003 Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi Postboks 260, 4000 Roskilde - Tlf. 4674 1 2000 Redaktion: Iben Nielsen Niels Christian Juul

Læs mere

586 Anmeldelser. en svævende henvisning til fasthed og helhedsopfattelse som goder i sig selv. Dorthe Gert Simonsen

586 Anmeldelser. en svævende henvisning til fasthed og helhedsopfattelse som goder i sig selv. Dorthe Gert Simonsen 586 Anmeldelser en svævende henvisning til fasthed og helhedsopfattelse som goder i sig selv. Dorthe Gert Simonsen SØREN BITSCH CHRISTENSEN (red.): Den Moderne By. Danske Bystudier 3. Århus 2006, Dansk

Læs mere

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012 program Halv pris! for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Dansk Sygeplejeråd Efterår 2012 Folkeuniversiteterne i Esbjerg, Kolding og Odense Kære DSR-medlem Få ny viden og inspiration og

Læs mere