plan(e) speaking: en mulitplanær teori om rumlig planlægning Planlægning i teori og praksis et tværfagligt perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "plan(e) speaking: en mulitplanær teori om rumlig planlægning Planlægning i teori og praksis et tværfagligt perspektiv"

Transkript

1 plan(e) speaking: en mulitplanær teori om rumlig planlægning Planlægning i teori og praksis et tværfagligt perspektiv

2 Bogens forfattere Annika Agger, cand. techn.soc., har en samfundsvidenskabelig ph.d, og er adjunkt på Institut for Samfund og Globalisering og tilknyttet Center for Demokratisk Netværksstyring på Roskilde Universitetscenter. Agger har i flere år forsket i borgerdeltagelse og demokratiprocesser. Hun har evalueret flere offentligt igangsatte projekter om borgerinddragelse og har arbejdet med at udvikle indikatorer og succeskriterier for demokratiske processer. Peder Agger, fiskeribiolog, er professor i miljøplanlægning og forvaltning af biologiske ressourcer. Aggers hovedinteresse i sin forskning er naturpolitik- og naturforvaltning. Han er knyttet til forskningsgruppen Miljødynamik på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Agger er endvidere formand for Planfagligt Udvalg i Danmarks Naturfredningsforening og medlem af Det Etiske Råd. John Andersen er sociolog og professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitetscenter. Andersens forskning har det seneste tiår fokuseret på social innovation, inddragelse og empowerment inden for det bypolitiske, social- og arbejdsmarkedspolitiske felt. Han er knyttet til forskningsgruppen Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS) og har tidligere arbejdet som udviklingskonsulent i EU s tredje fattigdomsbekæmpelsesprogram. Jens Brandt, arkitekt MAA, er ekstern underviser på bl.a. Kunstakademiets Arkitektskole og Institut for Planlægning og Samfundsudvikling, Aalborg Universitet. Brandt er med-stifter af Supertankers Urban Task Force. Hans forskningsinteresser har de seneste år været vendt mod byliv, byudvikling, urbanitet og arkitektur. Kirsten Bransholm Pedersen er lektor på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Hun underviser på Tek-Sam uddannelsen, Tværfaglige studier i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier samt Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse. Bransholm Pedersens forskningsinteresser har de seneste år rettet sig mod sundhedsfremme inden for fødevareområdet, økologi, køn, videnskabsteori og kvalitative metoder. Keld Buciek, cand.scient., samfundsvidenskabelig ph.d. er lektor i geografi ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Bucieks forskningsinteresser ligger inden for kulturmiljø og erindringsarbejde, rejsers og mobilitets 415

3 rolle i samfundsudvikling, den ideologiske brug af naturen, samt postkoloniel teori. Han er knyttet til forskningsgruppen Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS) og er redaktør af Nordisk Samhällsgeorgrafisk Tidskrift. Peter Calow, zoolog, adjungerede professor på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring. Roskilde Universitetscenter. Calows primære forskningsområder er miljørisikovurdering og forvaltning, og værdisætning af miljøet. Lise Drewes, professor i samfundsvidenskab med fokus på transport og miljø. Blandt Drewes Nielsens forskningsinteresser står mobilitet og transport, miljø og bæredygtighed, det fleksible og flygtige arbejdsliv centralt samt kvalitative og kritiske metoder med særligt fokus på aktionsforskning og metodeudvikling. Hun er medlem af forskningsgruppen Sted, Rum, Mobilitet og By på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Dorthe Elle Ilsøe, cand. techn.soc., samfundsvidenskabelig ph.d. fra Institut for Miljø, Teknologi og Samfund på Roskilde Universitetscenter. Ilsøe er ansat som adjunkt på Ankerhus Seminarium, hvor hun underviser i sociologi, sundhedsfremme, fødevareforbrug og cateringledelse. Ilsøes forskning fokuserer på offentligt og privat forbrug af fødevarer, økologi, sundhed og madkultur. Bo Elling, sociolog, dr. scient. soc., lektor i samfundsplanlægning ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Ellings forsker i strategisk miljøvurdering, miljø under det moderne, risikosamfundet og kommunikative processer. Han har skrevet doktordisputats om det moderne samfund og miljøpolitikken. Valery E. Forbes, marinebiolog, er professor i miljøbiologi på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Forbes primære forskningsområder er akvatisk økologi, økotoksikologi og miljørisikovurdering. Martin Frandsen, cand.scient.soc, er ekstern underviser på Geografi og Socialvidenskab på Roskilde Universitetscenter og knyttet til forskningsgruppen for Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS), Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring. Hans forskningsområder er byliv, byudvikling, social innovation og by- og lokalsamfundsopbygning. Frandsen er medstifter af Supertankers Urban Task Force og har varetaget deltagerorienterede opgaver knyttet til konkret byudvikling. Malene Freudendal-Pedersen er cand. techn. soc. og samfundsvidenskabelig ph.d. fra Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitetscenter. 416

4 Freudendal-Pedersens hovedforskningsområder er mobilitet og transport med særlig interesse i et hverdagslivsperspektiv på tid og frihed. Hun er en del af forskningsgruppen Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS). Jacob Gyldenkærne, cand.scient.adm., MA i Politics og ph.d. stipendiat på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Gyldenkærne forsker i politikdannelse og politisk styring af regionale innovationsprocesser. Hans arbejde fokuserer på sammenhænge mellem regionale ressourcer, teknologiske innovationer og politisk styring inden for regionale vækstfelter. Tilknyttet RUC siden 1998, og har sideløbende arbejdet som projektchef på bl.a. demokrati- og organisationsudviklingsprojekter. Ole Erik Hansen, cand.mag., lektor i international regulering ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Hansens forskningsinteresser har over det seneste tiår været fokuseret på miljøpolitik, miljøplanlægning og miljøinnovation. Hans forskning har tillige fokuseret på institutionel dannelse og forandring, transition management, økologisk modernisering og EU s miljøpolitik. Katrine Hartmann-Petersen er cand. techn. soc. og ph.d. stipendiat ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitetscenter. Hartmann-Petersens forskningsområder fokuserer på mobilitet, transport og arbejdsliv. Hun arbejder desuden intensivt med udviklingen af kvalitative metoder inden for sit felt, herunder også aktionsforskning. Hun er en del af forskningsgruppen Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS). Jean Hillier, planlægger, ph.d. i bygeografi, professor i byplanlægning ved Institut for Policy and Practice, University of Newcastle upon Tyne, England. Hilliers forskning har det seneste tiår fokuseret på governance s politiske og kulturelle aspekter, social justice, social eksklusion og etik i planlægningen. Hun forsker tillige i etik og borgerdeltagelse i offentlige beslutninger og i planlægningsteori. Hillier er leder af netværket for planlægningsforskning og -undervisning GURU. Jesper Holm, cand.techn.soc., lektor i miljøregulering ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Holm har siden 1991 koncentreret sin forskning om statens handlekapacitet og miljøpolitik, miljøregulering og implementeringsvilkår. Hans forskning dækker endvidere kreative koblinger mellem myndigheder, miljøinteressenter og virksomheder, miljøinnovation og miljøkommunikation samt økologiske moderniseringsprocesser. 417

5 Mia Husted, cand. techn.soc., er samfundsvidenskabelig ph.d. og ansat som adjunkt på Center for arbejdsmiljø og arbejdsliv, på Institut for Miljø, samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitet. Husteds forskningsmæssige baggrund ligger i aktions- og arbejdslivsforskningen, hvor hun arbejder med et specielt fokus på marginaliseringsprocesser og arbejdslivsudvikling. Hun forsker endvidere i kritisk teori og social erosion. Anne Jensen, cand.techn.soc., har en samfundsvidenskabelig ph.d. og er miljøsociologisk forsker ved Danmarks Miljø Undersøgelser (DMU). Jensens forskning koncentrerer sig om politik og planlægnings kognitive sider med fokus på idéer og diskurser, magt og praksis, om mobilitetens relation til modernitet, byudvikling og EU s udvikling, og om kvalitative metoder. Hun har været post doc. Roskilde Universitetscenter, og er del af Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS). Hanne Louise Jensen, geograf, undervisnings- og forskningsassistent ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Jensens forskningsinteresser retter sig mod kulturpolitik, mod hvordan menneskers oplevelser af deres omgivelser formes, og hvordan oplevelsen påvirker individets håndtering af hverdagslivet og af livsprojekter generelt. Lasse Koefoed, cand.scient.soc., er ph.d. i samfundsvidenskab og arbejder inden for det kulturgeografiske område på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Koefoeds forskningsinteresser er inden for identitetsstudier, globalisering, immigration, nationalisme, hverdagsliv og den politiske og kulturelle geografi. Han er tilknyttet forskningsgruppen Rum, Sted, Mobilitet og By, hvor han aktuelt arbejder med et forskningsprojekt om den fremmede, byen og nationen. Birgit Land, cand. techn.soc., lektor på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Lands forskningsinteresser er fødevareproduktion og -forbrug, sundhedsfremme inden for fødevareområdet, økologi, kvalitative metoder. Hun har undervist på Tek-Sam uddannelsen, Tværfaglige studier i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier samt Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse. Jan Lilliendahl Larsen, cand. scient. i kulturgeografi, er ph.d. stipendiat ved geografi på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Liliendahl Larsens forskningsområde er politisk urbanitet med særlig interesse i byliv, byudvikling, kreativitet og sociale grupperinger i vage terræner. Han er medstifter af projektet Supertankers Urban Task Force. Anders Lund Hansen er bygeograf med en ph.d. grad i Kulturgeografi fra Lunds Uni- 418

6 versitet, og er ansat som post doc. ved Institut for Kultur- og Økonomisk Geografi ved Lunds Universitet. Lund Hansens forskning fokuserer på politisk økonomi, social teori, ujævn udvikling, urban politik, globalisering af erhvervsejendomsmarkedet, socialgeografiske forandringer, segregation, gentrifikation og rumkrige. Birger Steen Nielsen, lektor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter. Steen Nielsens forskningsinteresser er hverdagserfaringer og social fantasi; arbejdsliv, bæredygtighed og demokrati; demokratisk naturforvaltning og lokalsamfundsudvikling; kritisk teori, psykoanalytisk socialisationsteori; aktionsforskning. Han er tilknyttet forskningsenheden Læring i arbejdslivet under Forskningsgruppen Livslang Læring. John Pløger, dr. art. har en samfundsvidenskabelig ph.d. og er lektor i bystudier og planlægning ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Pløgers forskning er koncentreret om planlægningsteori og bystudier, med særlig vægt på modsætninger, etik og rationalitet i planlægning og planlægningsteori, urban politik og byliv samt kollaborative processer. Han er knyttet til forskningsgruppen Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS). Tim Richardson, planlægger, er professor i mobilitet og bystudier ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning ved Aalborg Universitet. Hans forskning har fokuseret på europæisk rumlig planlægning og planlægningsteori med fokus på magt og rationalitet, på strategisk miljøvurdering og kritiske mobilitetsstudier. Han er adjungeret professor ved Royal Institute of Technology Den Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, er knyttet til ESPON og har arbejdet ved University of Sheffield. Henriette Selck, lektor i økotoksikologi på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Selcks primære forskningsområder er akvatisk økotoksikologi og miljørisikovurdering. Kirsten Simonsen, geograf, har en doktorgrad i byteori og social praksis og er professor i social og kulturel geografi ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Simonsens forskning har fokuseret på byens sociale liv og hverdagsliv, forholdet mellem krop og by, samt forståelsen af rum og sted. Hun har tillige arbejdet med geografisk videnskabsteori med særlig vægt på rumlig praksis og på udviklingen af en praksisfunderet ontologi. Simonsen er knyttet til forskningsgruppen Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS) og til forskningsprojektet om den fremmede, byen og nationen. 419

7 Inger Stauning, ingeniør, ph.d. (techn.soc) 1990, lektor i teknologivurdering på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Stauning har siden 1990 forsket i teknologivurdering, miljø- og arbejdsmiljøregulering, participation, organisationsudvikling og omstilling på virksomhedsniveau, bæredygtig teknologi og innovation i netværk med producenter, brugere, myndigheder og vidensinstitutioner. Jens Stærdahl, er ph.d. i samfundsvidenskab, cand.techn.soc. og lektor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Stærdahls primære forskningsinteresse er rettet mod udviklingen og implementeringen af international miljøpolitik, og har fokuseret på internationale regimer, institutionel dannelse og forandring, effekten af miljøaftalesystemer samt transition management. Bent Søndergård, lic.tech., lektor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitetscenter. Søndergårds hovedinteresser i forskningen de seneste år har været miljøomstilling af samfundets forbrugs- og produktionssystemer, transition management samt bæredygtig innovation og teknologiudvikling. Henrik Toft Jensen, lektor cand. mag., Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Toft Jensen er tilknyttet forskergruppen Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS). Hans forskning falder inden for områderne regionalgeografi og statskundskab, hvor Toft Jensen har specielt fokus på universiteternes regionale betydning, bolig-arbejdssteds pendling samt relationen mellem stat og kommuner. Ditte Tofteng, cand. techn.soc., er samfundsvidenskabelig ph.d. og er ansat som adjunkt på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring. Bag sig har Tofteng et langvarigt arbejde inden for aktions- og arbejdslivsforskningen, og hendes forskningsmæssige interesser retter sig mod arbejdets udviklings- og udstødningsprocesser, marginalisering og fleksibilitet samt aktionsforkningsfunderede metoder til demokratisk inddragelse i arbejdslivet. Hun er knyttet til Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv. Kurt Aagaard Nielsen, professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Aagaard Nielsens forskningsinteresser er aktionsforskning, demokratiseringsprocesser i arbejdsliv, demokratisk naturforvaltning og lokalsamfundsudvikling, kritisk teori, teorier om bæredygtig udvikling. Han er forskningsgruppeleder for forskningsenheden Bæredygtigt Arbejdsliv. 420

Unga in i Norden: Referencegruppemøde

Unga in i Norden: Referencegruppemøde Unga in i Norden: Referencegruppemøde Roskilde Universitet 13. april 2015 Trine Wulf Andersen Lektor, phd Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning wulf@ruc.dk Program 11.00 11.15: Velkommen v/ Trine

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Ekspertliste fra Roskilde Universitet 2016 miljø og klima

Ekspertliste fra Roskilde Universitet 2016 miljø og klima Ekspertliste fra Roskilde Universitet 2016 miljø og klima Økotoksikologi, kemikalier og akvatisk biologi Amalie Thit Jensen, postdoc ved Institut for Naturvidenskab og Miljø - Økotoksikologi: Miljøgiftes

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management 1.1 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Direkte adgangsgivende for Spor 1: SEM-Ø: Humanistiske Bacheloruddannelser Arbejdslivsstudier

Læs mere

Kontaktliste BVU*net 01.07.2011 Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Til stede 13.01.2011

Kontaktliste BVU*net 01.07.2011 Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Til stede 13.01.2011 Koordineringsrådet: Elsebeth Terkelsen AAA/EVAA Arkitektskolen Aarhus, Efter- og Videruddannelsen Leder af Efteruddannelsen, Arkitekt MAA 8936 0150 Elsebeth.terkelsen@aarch.dk Lars Klint Kunstakademiets

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Samfelagsplanlegging. Undirvísingarætlan temavika 1

Samfelagsplanlegging. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Samfelagsplanlegging Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, Undirvísari: John Andersen Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

basiskursus 5: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i planlægning,rum og ressourcer Fremgår af semesterplanen for det enkelte bachelorhus.

basiskursus 5: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i planlægning,rum og ressourcer Fremgår af semesterplanen for det enkelte bachelorhus. basiskursus 5: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i planlægning,rum og ressourcer Om kurset Fag Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Kursustype Basiskursus Kursus starter 17-03-2014 Kursus slutter

Læs mere

Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi?

Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi? Center for Strategisk Byforskning Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi? Frederiksberg 4.3.2011 Gertrud Jørgensen Forskningschef, professor Skov & Landskab Hvem er vi? Københavns Universitet Institut

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Velkommen Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Baggrund - formål Baggrund Ønsket af regioner, kommuner og Sundhedsplanlægning i Sundhedsstyrelsen i relations

Læs mere

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 2015 Liv og ledelse i myndigheden Årsmøde for chefer og ledere sætter i år fokus på livet i myndigheden i lyset af de konstante

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Den fremmede, byen og nationen

Den fremmede, byen og nationen Lasse Koefoed og Kirsten Simonsen Den fremmede, byen og nationen om livet som etnisk minoritet Lasse Koefoed og Kirsten Simonsen Den fremmede, byen og nationen om livet som etnisk minoritet Roskilde Universitetsforlag

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011

Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011 Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011 Professor Ole B. Jensen Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi Aalborg Universitet Disposition

Læs mere

og hvilken? 26. Maj 2008 Ole B. Jensen Aalborg Universitet

og hvilken? 26. Maj 2008 Ole B. Jensen Aalborg Universitet Spiller byen en rolle og hvilken? Aalborgs PLAN 09 byrolleprojekt 26. Maj 2008 Ole B. Jensen Aalborg Universitet Disposition 1. Indledning - baggrund og interesse 2. Nutidig byudvikling 3. Tre udfordringer

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 17. november 2009 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsarbejdsløshed er igen i stærk stigning

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation KONFERENCE DEN 20. NOVEMBER 2013 Foto AFUK, layou Peter Aarhus UNGES MOTIVATION

Læs mere

John Andersen, Malene Freudendal-Pedersen, Lasse Koefoed og Jonas Larsen (red.) Byen i bevægelse. Mobilitet Politik Performativitet

John Andersen, Malene Freudendal-Pedersen, Lasse Koefoed og Jonas Larsen (red.) Byen i bevægelse. Mobilitet Politik Performativitet John Andersen, Malene Freudendal-Pedersen, Lasse Koefoed og Jonas Larsen (red.) Byen i bevægelse Mobilitet Politik Performativitet JOHN ANDERSEN, MALENE FREUDENDAL-PEDERSEN, LASSE KOEFOED OG JONAS LARSEN

Læs mere

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Christian Helms Jørgensen UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering

Læs mere

Mobilitetsdesign når cyklisme bliver helt konkret

Mobilitetsdesign når cyklisme bliver helt konkret Mobilitetsdesign når cyklisme bliver helt konkret Den Nationale Cykelkonference Værket, Randers 14-15 maj 2014 Professor Ole B. Jensen Min baggrund Bachelor i Politik & Administration, kandidat i Sociologi

Læs mere

Dagens program 27.8.12

Dagens program 27.8.12 Dagens program 27.8.12 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/ Kort gennemgang af semestret (plan for undervisningsgangene)

Læs mere

Flygtighed eller fællesskab? -fleksibilitet og arbejdsmiljø hos buschauffører og handicaphjælpere

Flygtighed eller fællesskab? -fleksibilitet og arbejdsmiljø hos buschauffører og handicaphjælpere Flygtighed eller fællesskab? -fleksibilitet og arbejdsmiljø hos buschauffører og handicaphjælpere Lise Drewes Nielsen Katrine Hartmann-Petersen Kurt Aagaard Nielsen Eva Munk-Madsen Center for Arbejdsmiljø

Læs mere

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU FM og bæredygtighed 6. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU Jesper Ole Jensen, SBI/Aalborg universitet Program:

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Program. eksempler på udvikling af praksis. eksempel fra projekt

Program. eksempler på udvikling af praksis. eksempel fra projekt Program 1. Kort om Aktionsforskning en grundbog 2. Aktionsforskning - en forskningsform 3. Systematik: Lewins struktur 4. Metoder/tilgange i aktionsforskning eksempler på udvikling af praksis 5. Spørgsmål

Læs mere

metode på IT-Universitetet

metode på IT-Universitetet Velkommen til Formidling og metode på IT-Universitetet Efterår 2013 Dagens program 26.8.13 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Nærmere om projektet og forfatterne

Nærmere om projektet og forfatterne Valgundersøgelsen 2005 Det nye politiske landskab. Folketingsvalget 2005 i perspektiv Nærmere om projektet og forfatterne www.valg.aau.dk maj 2007 1 1. Om Det Danske Valgprojekt og Valgundersøgelsen 2005

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET Om en øget polarisering mellem de, som kan begå sig, og de, som ikke kan og hvad det betyder for de unge selv og for alle dem, som er i berøring med de unge i hverdagen NETVÆRKS

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling. SDU s erhvervskonference 3. juni 2014

Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling. SDU s erhvervskonference 3. juni 2014 Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling SDU s erhvervskonference 3. juni 2014 1 Hvem er vi? Fra universitetet/trilo: - Flemming Smedegaard, lektor, studieleder for International

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017 E-mail: ler@dps.aau. Semesterbeskrivelse 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelsen

Læs mere

Forfatterne bag bogen

Forfatterne bag bogen Forfatterne bag bogen Morten Elle Morten Elle har en baggrund som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet og har en ph.d. i byplanlægning. Morten er ansat som lektor ved Aalborg Universitet i Center

Læs mere

LABORATORIER & CAMPUS MILJØ fokus på de fysiske rammer for fremtidens universiteter

LABORATORIER & CAMPUS MILJØ fokus på de fysiske rammer for fremtidens universiteter LABORATORIER & CAMPUS MILJØ fokus på de fysiske rammer for fremtidens universiteter Den særlige oplevelse Freie Universitätm, Berlin Den særlige oplevelse Salk Institute, San Diego, US > læringsrum Den

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Tilmelding senest fredag den 27. januar Der er dog stadig mulighed for at blive eftertilmeldt - skriv til

Tilmelding senest fredag den 27. januar Der er dog stadig mulighed for at blive eftertilmeldt - skriv til Ph.d.-kursus: Videnskabsteori og metodologi Om kurset Uddannelse Undervisningssprog National_online Vært Tilmelding ph.d. Dansk Kurset vises på den nationale database Ph.d.-skolen for mennesker og teknologi

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne. Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende

Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne. Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende Hvem er jeg? Uddannet Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda 21

Læs mere

Kommunal miljøforvaltning

Kommunal miljøforvaltning Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning This page intentionally left blank Helle Tegner Anker Birgitte Egelund Olsen Bent Ole Gram Mortensen (red.) Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning Jurist-

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse HR & Uddannelse Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen i Region Hovedstaden version 2.0 Formål Det er projektlederuddannelsens formål at: styrke lokalt projektarbejde

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter hele skolens dagligdag må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværdighed og demokrati.

til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter hele skolens dagligdag må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværdighed og demokrati. Folkeskolens formål 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige

Læs mere

Arbejdsliv og læring

Arbejdsliv og læring Arbejdsliv og læring 17. august 2009 på Lo-skolen Virksomhedernes arbejdsmiljøorganisering v/ Jens Jensen, Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøpolitik / Beskæftigelsespolitik Velfærd / nedslidning Arbejdsmiljø

Læs mere

Læse-skrive-test for personer med høretab

Læse-skrive-test for personer med høretab Læse-skrive-test for personer med høretab Redegørelse for projektet Flemming Wang Jensen og Vibeke Møller Begrundelse Vi manglede beskrivelser og påpegning af udviklingsmuligheder når det gjaldt rådgivning

Læs mere

Hvordan kan mobility management blive løftestang for fremtidens mobilitetsplanlægning?

Hvordan kan mobility management blive løftestang for fremtidens mobilitetsplanlægning? Hvordan kan mobility management blive løftestang for fremtidens mobilitetsplanlægning? Nogle erfaringer fra Formel M Lise Drewes Nielsen, Aslak Kjærulf, Malene Freudendal-Pedersen & Katrine Hartmann-Petersen

Læs mere

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, I 2006 blev det muligt for studerende med en bachelorgrad i Politik & Administration,

Læs mere

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015 PÆDAGOGISK Kvalitet i dagplejen Landskonference 2015 Indhold Forord 3 Propgram for Landskonference 2015 7 Velkomst v. Jakob Sølvhøj 7 Børns følelsesmæssige udvikling 7 Didaktik i dagplejen 8 0-2-årige

Læs mere

Stilling Organisatorisk placering Emne/område for ph.d Partnerorganisation

Stilling Organisatorisk placering Emne/område for ph.d Partnerorganisation 4.4f 2 Dato 05. september, 2011 Initialer Igangværende ph.d.-forløb på Metropol per august 2011 Stilling Organisatorisk placering Emne/område for ph.d Partnerorganisation Ernæring Underviser F&U program

Læs mere

GENERATION MÅLRETTET?

GENERATION MÅLRETTET? GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse og arbejde KONFERENCE DEN 8. NOVEMBER 2011 GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse

Læs mere

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning - fokusområder Undervisningsformer, læreruddannelse, skoleledelse, inklusion, klasseledelse, evalueringsformer,

Læs mere

Aktualitetsforedrag. Koordinator: Per Westersø, lektor pwe@viauc.dk

Aktualitetsforedrag. Koordinator: Per Westersø, lektor pwe@viauc.dk Aktualitetsforedrag Perioden 1. september 1. december Målgruppe: Socialrådgiveruddannelsens 3. studieår. Almen linje (5. og 6. semester) og Praktikvejledere. Formål: Disse foredrag er supplerende til fordybelseskurserne

Læs mere

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5 HIT projektet og KOS Dette projektgrundlag udgør aftalen for samarbejdet mellem HIT projektet og KOS frem til 31. januar 2005. Aftalen kan herefter genforhandles med henblik på eventuel forlængelse. 1.

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 k o n f e r e n c e Refleksion i praksis Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 Refleksion i praksis Den 26. og 27. maj 2010 sætter University College Lillebælt og Aarhus Universitet refleksion på

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

Multikulturelle skoler 2012 Multikulturel pædagogik i et inkluderende perspektiv

Multikulturelle skoler 2012 Multikulturel pædagogik i et inkluderende perspektiv Multikulturelle skoler 2012 Multikulturel pædagogik i et inkluderende perspektiv UCC, Fokuto og Skolelederforeningen inviterer til den 17. konference for skoleledere, konsulenter, lærere, vejledere og

Læs mere

Projektbeskrivelse for forskningsprojekt om samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor

Projektbeskrivelse for forskningsprojekt om samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Projektbeskrivelse for forskningsprojekt om samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor (CLIPS Collaborative Innovation in the Public Sector) Samarbejdsdreven innovation er for eksempel når unge

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Michael Bjørn ha erfaringer med innovation gennem udvikling af gymnastikredskaberne Skumfiduser, der er et sæt skumbyggeklodser, der kan sammensættes

Michael Bjørn ha erfaringer med innovation gennem udvikling af gymnastikredskaberne Skumfiduser, der er et sæt skumbyggeklodser, der kan sammensættes 1 Michael Bjørn ha erfaringer med innovation gennem udvikling af gymnastikredskaberne Skumfiduser, der er et sæt skumbyggeklodser, der kan sammensættes lidt over 100 forskellige opstillinger til træning

Læs mere

Ledelseskommissionens medlemmer

Ledelseskommissionens medlemmer Ledelseskommissionens medlemmer Formand og medlemmer Kommissionen består af 1 formand og 9 medlemmer. Medlemmerne er ledere med solid ledelseserfaring fra forskellige dele af den offentlige og private

Læs mere

SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle

SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle Workshop 508 Arbejdsmiljøprofessionelles kompetencer i Danmark og EU SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle Anders Kabel, SAM Kortlægning af arbejdsmiljøprofessionelle i DK Gennemført i slutningen

Læs mere

Stemmer i mobiliteterne -fleksibilitet og arbejdsmiljø hos buschauffører

Stemmer i mobiliteterne -fleksibilitet og arbejdsmiljø hos buschauffører Stemmer i mobiliteterne -fleksibilitet og arbejdsmiljø hos buschauffører Professor Lise Drewes Nielsen and Ph.d. stud. Katrine Hartmann-Petersen FLUX-Center for Transportforskning Forskningsgruppen Rum,

Læs mere

Byens dynamik og det umuliges kunst

Byens dynamik og det umuliges kunst Byens dynamik og det umuliges kunst Det bypolitiske paradigme Vækst, velfærd og... Politisk urbanitet Hverdagsliv Reclaiming urbanity:groth/corijn, Doron, Christiaanse Det bypolitiske paradigme - det muliges

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

FORSKNING I SYGEPLEJEN

FORSKNING I SYGEPLEJEN 6. DECEMBER 2012 FORSKNING I SYGEPLEJEN Hvorfor skal sygeplejersker forske? Hvilken betydning har forskning for udvikling af sygeplejen? Hvordan igangsættes ny forskning? Kobling mellem praksis og forskningsmiljøet

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Vision- og strategi for praksisorienteret designvidenskab på RUC

Vision- og strategi for praksisorienteret designvidenskab på RUC Vision- og strategi for praksisorienteret designvidenskab på RUC Jesper Simonsen, RUC/, 22. august 2008 Vision- og strategi for praksisorienteret designvidenskab på RUC Med RUC s nyetablerede institutstruktur

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

Sæt skub i samskabelsen

Sæt skub i samskabelsen Sæt skub i samskabelsen KL Kommunikationsdøgn 2016 Dag 1 spor 8 V. Mia Fihl Jeppesen Professionshøjskolen UCC Jeg er optaget af: Samskabelse Kommunikation Processer Kreativitet Praksis Erfaringer: 15

Læs mere

University of Copenhagen. Hvorfor er symboler og myter vigtige for europæisk integration? Lynggaard, Kennet; Manners, Ian James; Søby, Christine

University of Copenhagen. Hvorfor er symboler og myter vigtige for europæisk integration? Lynggaard, Kennet; Manners, Ian James; Søby, Christine university of copenhagen University of Copenhagen Hvorfor er symboler og myter vigtige for europæisk integration? Lynggaard, Kennet; Manners, Ian James; Søby, Christine Published in: Politologisk Årbog

Læs mere

Observationer af personer

Observationer af personer new ways of working Spørgeskema Workshop Observationer af personer Observationer i rum Interviews Observationer af møder Snapshots Inspirationsforedrag Episoder Arbejdsmønsteranalyse Metoder til at afdække

Læs mere

Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab

Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Campus Kolding Anne Bjerre Arbejde: 6550 1318 bjerre@sitkom.sdu.dk Sprogbeskrivelse og udvikling af sproglige resurser til sprogteknologiske

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM PROGRAM DemokaCity TM Tredje generations byudvikling Demokratiets udfordringer Projekt DemokraCity Aarhus Relationer, Netværk og Social Kapital Netværk og relationer i DemokraCity Aarhus Opsamling PARTNERSKABER

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Introduktion....hvorfor taler vi om urbane fællesskaber?

Introduktion....hvorfor taler vi om urbane fællesskaber? Introduktion...hvorfor taler vi om urbane fællesskaber? Opblomstringen af ny bykultur? Borgerinddragelse 2.0? Betydningen af fællesskab? En nordisk tradition? Frivillighed en del af den nye bykultur Skift

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Samfundsfag C skoleåret 2008-2009 Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter

Læs mere

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014)

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014) UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT På vej mod en ny identitet professionsrelevant forskning med fokus på kvalitet og videncirkulation UC Sektorkonference 27. november 2014, VIA Århus. LOMA-Lokal mad et udviklings-

Læs mere

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER PLANLÆGNING, GENNEMFØRELSE OG DOKUMENTATION AF EKSTERN GRANSKNING SBI-ANVISNING 246 1. UDGAVE 2014 1000 120 Granskning

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere