LØVELPIGEN EN HISTORISK PERSON I TJELE KOMMUNE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØVELPIGEN EN HISTORISK PERSON I TJELE KOMMUNE."

Transkript

1 LØVELPIGEN EN HISTORISK PERSON I TJELE KOMMUNE. Pigen fra Løvel, Kirsten Simonsen, senere Kvorning, blev kendt landet over da hun som 25-årig d.14.maj 1885 huggede hovedet af Chr. den 9. s buste i Løvel forsamlingshus og kastede det og busten i en sanddynge uden for forsamlingshuset. Baggrunden for denne handling, som Kirsten Simonsen udførte sammen med den jævna1drende Christen Kvorning var den politiske situation i datidens Danmark. Med junigrundloven af 1849 blev indført lige valgret til både folketing og landsting for alle mænd over 30 år, men med den reviderede grundlov af 1866 var dette princip ikke længere gy1digt. Nu fik de velhavende vælgere større indflydelse og deres parti Højre fik flertallet i Landstinget, mens Venstre var størst i Folketinget. Ved valget i 1884 fik Venstre 83 medlemmer i Fo1ketinget, mens Højre kun fik 19, men alligevel ville det siddende ministerium Estrup ikke træde ti1bage. Venstre nægtede derfor at vedtage finansloven, hvorefter Estrup regerede landet ved hjælp af provisoriske (mid1ertidige) finanslove. Striden mel-

2 lem Højre og Venstre om finanslove og regeringsdannelse resulterede bl.a. i store folkemøder rundt om i landet mod Estrup og hans tilhængere. Der oprettedes adskillige riffelforeninger, hvor der øvedes i våbenbrug, da mange var af den overbevisning, at det ville blive nødvendigt at anvende magt for at få ministeriet til at gå af. Estrup gik da også hårdt til værks mod modstanderne: Venstres C. Berg m.fl. måtte i fængsel. Efter et mislykket attentat mod Estrup oprettede Højre det forhadte Gendarmerikorps til at holde ro og orden. Venstre krævede af kongen (Chr.d.9.), at han skulle afskedige Estrupministeriet og indsætte et nyt, der var i overensstemmelse med flertallet i Folketinget. Kongens svar var et nej, idet han som Estrup mente, at Landstinget og Folketinget var ligestillet, så et ministerium ligeså godt kunne støtte sig til et flertal i Landstinget. Chr.d.9.kom derved i opposition til flertallet af Danmarks befolkning. Der blev talt og skrevet meget mod kongen,og i løbet af en et-årig periode var der 144 sagsanlæg for majestætsfornærmelse - en af disse var sagen mod Kirsten Simonsen og Christen Kvorning fra Løvel. Kirsten Simonsen var født den 4. april 186o som datter af gårdmand Simon Jensen i Løvel og opvokset i et hjem præget af den grundtvigianske bevægelse, der politisk knyttede sig til partiet Venstre. Hun blev sendt til konfirmationsforberedelse hos digterpræsten J. C. Hostrup i Hillerød. Siden kom hun på højskole i Skals og i 1883 i Mellerup.

3 Christen Kvorning, født den 14. september 186l, var søn af landmand Jens Kvorning, der var invalid efter at være blevet såret i kampen ved Frederiksstad Selv var Chr. Kvorning en svagelig mand, der ikke kunne holde til arbejdet ved landbruget,og derfor var blevet væver. Udover ved ophold på grundtvigianske højskoler blev Venstres tilhængere og dermed også vore to hovedpersoner påvirket af politiske taler, aviser og ved sammenkomster. Den l7. april 1885 blev der således holdt et møde i Løvel forsamlingshus, hvor forstander Bech, Mellerup skulle tale. Chr. Kvorning og Kirsten Simonsen pyntede forsamlingshuset med flag og grønt. Busten af grundlovgiveren Fr.d.7.og af den tapre landssoldat blev smykket, men derimod ikke Chr.d.9.s buste. Ligeledes fik væggen omkring denne buste lov at stå upyntet. Det var så iøjnefaldende, at alle måtte blive opmærksom på denne demonstration af ringeagt, lyder udtalelserne fra dengang. Under mødet skal højskoleforstander Bech have peget på Chr. d.9.og sagt, at han ikke kunne forstå, at man ville have ham stående. Nogle dage før d.14.maj, da Chr. Kvorning og Kirsten Simonsen var sammen, kom de til at drøfte Bechs foredrag og hans udtalelse. De havde begge længe ønsket, at der i forsamlingshuset blev opstillet en buste af Grundtvig. De kom da på den tanke at fjerne Chr.d.9.for at give plads for Grundtvig. Samtidig kunne de gennem deres handling udtrykke foragt, harme og ringeagt for kongen. Den 14.maj kl mødtes de to ved forsamlings-

4 huset for at gennemføre deres plan. Chr. Kvorning havde en dag, hvor der fandt rengøring sted i forsamlingshuset, sørget for at de kunne få adgang til forsamlingshuset ved at tage en krog af vinduet i pigekammeret. Chr. Kvorning bar busten ud i køkkenet, gav Kirsten Simonsen en hammer og opfordrede hende til at slå hovedet af den. I følge sagsakterne, fordi han da roligt ville kunne nægte, at han var gerningsmanden, idet han ikke mente, at mistanken ville falde på Kirsten Simonsen. Herefter satte de en seddel, som Kirsten Simonsen havde skrevet, på bustens fodstykke med følgende tekst: "Ned med ham. Vor frihed leve". Mens de på Frederik d.7.buste placerede en seddel med hans valgsprog: "Folkets kærlighed, min styrke." Da handlingen blev opdaget den næste dag, fandt man hurtigt frem til gerningsmændene, og de blev af sognefogeden indberettet til herredsfoged van Wullich i Viborg, der lod dem afhente og sætte i Viborg Arrest. De samtidige aviser kommenterer også handlingen. Mens Viborg Stifts Folkeblad kun giver en kort objektiv beretning om det skete, retter Højres lokale organ Viborg Stiftstidende foranlediget af begivenheden et stærkt angreb på Venstre, idet partiets folk anklages for at have opildnet til denne pøbelagtighed. Sagsakterne fortæller, at de begge under forhøret erkendte, at de har indset, at de har udvist en skammelig og uforsvarlig adfærd, at have tilsidesat den agtelse og ærbødighed, de skyldte landets kong

5 og at de fortrød deres gerning. Dommen ved underretten falder d. 13.juni og lyder på 6 måneders fængsel til Chr. Kvorning og 4 måneder til Kirsten Simonsen. Desuden skal de udrede sagsomkostninger, der bla. udgør 36 kr. til sagførerhonorarer. Sagen appelleres til overretten, der dog stadfæster den. Motivationen herfor lyder, at der idømmes simpel fængselsstraf, fordi handlingen til trods for angeren er udført efter modent overlæg og er af en rå og brutal natur. Den er resultatet af en kunstig fremkaldt fanatisk stemning hos politisk umodne, personer, lyder domsudtalelsen. Kirsten Simonsen og Chr. Kvorning er blevne ophidsede og vildledte ved de falske lærdomme og al den uvorne politiske snak, som for tiden udbredes over hele landet af omrejsende samvittighedsløse politiske agitatorer og ved hensynsløse giftige artikler i Venstreblade." Dommen blev også stadfæstet af Justitsministeriet d. 20.aug. På dette tidspunkt havde Chr. Kvorning og Kirsten Simonsen siddet i varetægtsarrest i 3 måneder; men først da sagen nu var endelig afsluttet kunne strafafsoningen begynde. Det fortælles, at Kirsten Simonsen blev behandlet godt i fængslet, således har herredsfogeden sagt til hende, at hun skulle tænke på, at hendes straf ikke var vanærende. Arrestforvarer Schmidt bød hende ofte ind til kaffe og samtale i sin private lejlighed. Kort før jul 1885 var Kirsten Simonsen fri igen. En kreds af Løvelborgere skænkede hende da et guldur med Frederik d.7.s portræt, et ur, der stadig

6 er i slægtens eje. Gaven var en tilkendegivelse af, at de ikke fordømte Kirsten Simonsens protesthandling. Men der gik mange år, før Kirsten Simonsens drøm om retfærdighed gik i opfyldelse, og Danmark blev styret af flertallet - først i 1901 kom Systemskiftet og den første Venstreregering. Aret efter denne episode blev Kirsten Simonsen gift med Chr. Kvornings bror, Jens Kvorning, der er en kendt skikkelse i lokalpolitik, idet han var såvel sognerådsformand som amtsrådsmedlem. I denne egenskab var han ofte borte fra hjemmet, men Kisten Kvorning passede det på bedste vis. Chr. Kvorning var allerede før fængselsopholdet en svagelig person, men blev yderligere svækket i fængslet. Da han ikke længere kunne klare sig selv, fik han ophold på Norupgaard i Vammen, hvortil Kirsten og Jens Kvorning var flyttet i slutningen af 8o'erne, efter at de først i deres ægteskab havde boet på Løvel Hede Her døde han ugift kun 37 år gammel i Kirsten og Jens Kvornings hjem på Norupgaard var præget af god ånd og tankegang og stod åbent for alle. Kirsten Kvorning døde d. 22.aug Denne artikel har været bragt i Tjele Lokalhistorisk Arkivs årsberetning fra 1984.

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Sådan var det dengang...!

Sådan var det dengang...! Fyens Stiftstidende 9.12.1934 Sådan var det dengang...! Gamle Peder Knudsen i Gyngstrup fortæller om et langt liv i arbejde og fest Ved lærer H.C. Jensen i Gyngstrup Når man ser gamle Peder Knudsens garderhøje,

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati Kanslergadeforliget 1933 Arbejdsløshed, unge og demokrati 1 Kanslergadeforliget Det er så langt den største politiske begivenhed, jeg har været med til. Thorvald Stauning, 1933. Hvordan går det, spurgte

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Nr. 9 1990 Statssamfund og ufrihed Redaktionen Parlamentarisme Timm Jeppesen U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Om anarkokapitalisme og libertarianisme David Friedman Om statslig uetisk etik

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

Dette er en sammenskrevet tekst, hele teksten findes her: http://vetus.skoletjenesten.dk/sider/pdf/nationalmuseet/danmarkshistorier/ret_rimeligt.

Dette er en sammenskrevet tekst, hele teksten findes her: http://vetus.skoletjenesten.dk/sider/pdf/nationalmuseet/danmarkshistorier/ret_rimeligt. Forbrydelse og straf Dette er en sammenskrevet tekst, hele teksten findes her: http://vetus.skoletjenesten.dk/sider/pdf/nationalmuseet/danmarkshistorier/ret_rimeligt.pdf 1700-tallet var en tid, hvor blodige

Læs mere

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år Cecil Christensen Dansk Friskoleforening i 125 år Dansk Friskoleforening i 125 år Maj 2011 ISBN 978-87-87790-53-6 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013

Læs mere

Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen

Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen Det kunne have været en af de lokale præster, der her er afbildet, hvad det nok ikke er. Figuren i vores kirke skal, efter

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Social kontrol SOCIALPÆDAGOGEN

Social kontrol SOCIALPÆDAGOGEN 4. FEBRUAR 68. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 03 09 11 Social kontrol Mange etniske minoritetspiger bliver fortsat overvåget, kontrolleret og straffet af deres familier. Men flere og flere gør oprør mod familiens

Læs mere

Lykke-Per LETTE KLASSIKERE

Lykke-Per LETTE KLASSIKERE OPGAVER TIL Lykke-Per TIL LÆREREN INSTRUKTIONER OG NØGLER NIVEAU: OVER B1 Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet. Tid: 30 minutter. Organisering: Smågrupper. I n s

Læs mere

MAGT KAPITALISME FUCK DIG FAR RETFÆRDIGHEDHED

MAGT KAPITALISME FUCK DIG FAR RETFÆRDIGHEDHED MAGT KAPITALISME FUCK DIG FAR RETFÆRDIGHEDHED SEX RØVERNE VOLD SCHILLER REVOLUTION HADER MIN BROR UNDERVISNINGSMATERIALE side 1 Kære undervisere og elever! Dette undervisningsmateriale handler om forestillingen

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Portrætter af 10 kommunister

Portrætter af 10 kommunister Portrætter af 10 kommunister Morten Thing har tidligere skrevet og udgivet: Dansk socialistisk teori 1850-1900 (med Jette Lundbo Levy), 1973 Ideologier og litteratur, 1973 Marie Nielsen: Revolution, 1975

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere