Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse"

Transkript

1 Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse Frederik Hjorth, Ph.D.-stipendiat Senest opdateret: 11. december Titel Fagets titel er Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse. Faget udbydes som et karakterbedømt seminar i efterårssemestret Indhold Hvor meget ved vælgere om politik? Hvordan ræsonnerer almindelige vælgere politisk? Og hvorfra stammer systematiske skift og stabile mønstre i vælgeres politiske holdninger? Faget præsenterer de væsentligste teoretiske og empiriske studier af vælgeradfærd og holdningsdannelse, som traditionelt sammenfattes under etiketten politisk adfærd, samt eksempler på ny forskning, som går i dialog med klassikerne. De fleste af fagets tekster stammer fra amerikansk forskning, men holdundervisningen vil i vidt omfang dreje sig om temaernes relevans for danske forhold, og deltagerne eksamineres i deres evne til at aktivt at anvende teori og empiri. Kurset er opbygget omkring fem temaer, som omtrent følger disciplinens historiske udvikling: 1. Klassiske debatter 2. Kognition 3. Kontekst 4. Deltagelse 5. Menneskets natur 3 Undervisningsformer Seminarets undervisning finder sted i 14 ugentlige lektioner à to timer. Undervisningstidspunkt og -sted er: Onsdage 14-16, CSS lokale

2 Den enkelte undervisningsgang tilrettelægges med gennemgang af ugens tekster suppleret med studenteroplæg, der kritisk diskuterer teksterne. Der lægges vægt på de studerendes evne til at afprøve teorierne på nye data samt at diskutere teoriernes konkrete, demokratiske implikationer. Beståelse af seminaret forudsætter aktiv deltagelse i undervisningen, herunder mindst ét oplæg i forbindelse med ét af semestrets undervisningsgange. Studerende skal hertil skrive en opgave med afsæt i ét af fagets temaer. Opgaven kan være en empirisk analyse med afsæt i valgundersøgelsesdata eller en teoretisk diskussion med afsæt i fagets tekster. Opgaven karakterbedømmes på 7-skalaen. Fristen for aflevering af seminaropgaven er: 4 Målbeskrivelse Fredag d. 17. januar 2014 Seminarets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne: Redegøre for hovedtrækkene i de centrale teorier om vælgeradfærd og holdningsdannelse Præsentere specifikke hovedværker i amerikansk og dansk vælgeradfærdsforskning siden 1960 erne, Identificere og sammenligne forskellige metoder, teorier og approaches, som de kommer til udtryk gennem hovedværkerne, Kritisk analysere fordele og ulemper ved de forskellige metoder, teorier og approaches, som de kommer til udtryk i de valgte hovedværker, Vurdere relevansen af de forskellige metoder, teorier og approaches, som de kommer til udtryk i de valgte hovedværker, i en dansk eller anden europæisk sammenhæng, Relatere udviklingen i amerikansk forskning i vælgeradfærd og holdningsdannelse til udviklingen i dansk forskning i vælgeradfærd og holdningsdannelse samt udviklingen i amerikansk og europæisk politologi i øvrigt, Reflektere over meta-teoretiske standarder for teorivalg og teoribedømmelse. 5 Forudsætninger Faget forudsætter beståelse af Almen og Sammenlignende Statskundskab samt Metode 2. 6 Litteratur Tre bøger udgør grundstammen i fagets pensum. Bøgerne samler op på empiriske og teoretiske hovedlinjer vedr. hhv. partiidentifikation, deliberation og framing: Arthur Lupia, Mathew D. McCubbins, and Samuel L. Popkin. Elements of Reason: Cognition, Choice, and the Bounds of Rationality (Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology). Cambridge University Press,

3 Diana C. Mutz. Hearing the Other Side: Deliberative versus Participatory Democracy. Cambridge University Press, 1 edition, March 2006 Nicholas J. G. Winter. Dangerous Frames: How Ideas about Race and Gender Shape Public Opinion. University Of Chicago Press, May 2008 Hertil kommer en række enkelttekster, der læses og diskuteres ifm. de enkelte undervisningsgange, jf. studieplanen. 6.1 Studieplan 1. Klassiske debatter I: Vælgerkompetence (4. september) Philip E. Converse. The nature of belief systems in mass publics (1964). Critical Review, 18(1-3):1 74, January 2006, 1-53 (53 s.) Christopher H. Achen. Mass Political Attitudes and the Survey Response. The American Political Science Review, 69(4): , 1975 (13 s.) 2. Klassiske debatter II: Michigan-modellen (11. september) Donald P Green, Bradley Palmquist, and Eric Schickler. Partisan Hearts and Minds: Political Parties and the Social Identities of Voters. Yale ISPS series. Yale University Press, 2002, kap. 1-2 (50 s.) Kasper Mø ller Hansen and Jørgen Goul Andersen. En samlet model for partivalg. In Kasper Mø ller Hansen, Rune Stubager, and Jørgen Goul Andersen, editors, Krisevalg. Økonomien og folketingsvalget 2011, chapter 8, pages Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Copenhagen, 2013 (21 s.) 3. Klassiske debatter III: Økonomisk stemmeadfærd (18. september) M Lewis-Beck. Economic voting: an introduction. Electoral Studies, 19(2-3): , June 2000, , , (14 s.) Christopher H. Achen and Larry M. Bartels. Blind Retrospection: Why Shark Attacks Are Bad For Democracy. 2012, 1-19 (20 s.) Kasper Mø ller Hansen and Rune Stubager. Økonomisk stemmeadfærd. In Kasper Mø ller Hansen, Rune Stubager, and Jørgen Goul Andersen, editors, Krisevalg. Økonomien og folketingsvalget 2011, chapter 5, pages Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Copenhagen, 2013, (19 s.) 4. Kognition I: Genveje til rationalitet (25. september) John R. Zaller. The Nature and Origins of Mass Opinion (Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology). Cambridge University Press, August 1992, kap. 3 (13 s.) Paul M. Sniderman, Richard A. Brody, and Phillip E. Tetlock. Reasoning and Choice: Explorations in Political Psychology (Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology). Cambridge University Press, 1993, kap 1-2 (30 s.) 3

4 Arthur Lupia, Mathew D. McCubbins, and Samuel L. Popkin. Elements of Reason: Cognition, Choice, and the Bounds of Rationality (Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology). Cambridge University Press, 2000, kap. 3,8 (50 s.) 5. Kognition II: Motiveret politisk tænkning (2. oktober) Arthur Lupia, Mathew D. McCubbins, and Samuel L. Popkin. Elements of Reason: Cognition, Choice, and the Bounds of Rationality (Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology). Cambridge University Press, 2000, kap. 9 (31. s.) John T Jost, Jack Glaser, Arie W Kruglanski, and Frank J Sulloway. Political conservatism as motivated social cognition. Psychological Bulletin, 129(3): , May 2003 (36 s.) Charles S Taber and Milton Lodge. Motivated Skepticism in the Evaluation of Political Beliefs. American Journal of Political Science, 50(3): , 2006 (14 s.) Rune Slothuus and Claes H. de Vreese. Political Parties, Motivated Reasoning, and Issue Framing Effects. The Journal of Politics, 72(03): , July 2010 (15 s.) 6. Kontekst I: Alignment og issue-evolution (9. oktober) Edward G. Carmines and James A. Stimson. On the Structure and Sequence of Issue Evolution. The American Political Science Review, 80(3): , 1986 (19 s.) Michael F Meffert, Helmut Norpoth, and Anirudh V S Ruhil. Realignment and Macropartisanship. American Political Science Review, 95(4): , 2001 (10 s.) Donald P Green, Bradley Palmquist, and Eric Schickler. Partisan Hearts and Minds: Political Parties and the Social Identities of Voters. Yale ISPS series. Yale University Press, 2002, kap. 6 (24 s.) Rune Stubager. The Development of the Education Cleavage: Denmark as a Critical Case. West European Politics, 33(3): , May 2010 (28 s.) 7. Kontekst II: Generationseffekter og formative begivenheder (23. oktober) David O. Sears and Nicholas A. Valentino. Politics Matters: Political Events as Catalysts for Preadult Socialization. The American Political Science Review, 91(1):45, March 1997 (20 s.) J. A. Davis. Did Growing Up in the 1960s Leave a Permanent Mark on Attitudes and Values?: Evidence from the General Social Survey. Public Opinion Quarterly, 68(2): , June 2004 (22 s.) Danny Osborne, David O. Sears, and Nicholas A. Valentino. The End of the Solidly Democratic South: The Impressionable-Years Hypothesis. Political Psychology, 32(1):81 108, February 2011 (27 s.) 8. Kontekst III: Issue-voting og kampagner (30. oktober) John R Petrocik. Issue Ownership in Presidential Elections, a 1980 Case Study. American Journal of Political Science, 40(3): , 1996 (25 s.) 4

5 Paula Blomqvist and Christoffer Green-Pedersen. Defeat at Home? Issue-Ownership and Social Democratic Support in Scandinavia. Government and Opposition, 39(4): , September 2004 (26 s.) Christoffer Green-Pedersen and Jesper Krogstrup. Immigration as a political issue in Denmark and Sweden. European Journal of Political Research, 47(5): , August 2008 (24 s.) D. Sunshine Hillygus and Todd G. Shields. The Persuadable Voter: Wedge Issues in Presidential Campaigns. Princeton University Press, 2009, kap. 1-2 (48 s.) 9. Kontekst IV: Medieeffekter (6. november) S Iyengar and A F Simon. New perspectives and evidence on political communication and campaign effects. Annual review of psychology, 51:149 69, January 2000 (20 s.) Dietram A. Scheufele and David Tewksbury. Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. Journal of Communication, 57(1):9 20, March 2007 (11 s.) Lise Togeby. The Context of Priming. Scandinavian Political Studies, 30(3): , September 2007 (31 s.) Supplerende: Shanto Iyengar, Mark D Peters, and Donald R Kinder. Experimental Demonstrations of the "Not-So-Minimal"Consequences of Television News Programs. American Political Science Review, 76(4): , Deltagelse I: Socialt pres og afsmitning (13. november) Alan S Gerber, Donald P Green, and Christopher W Larimer. Social Pressure and Voter Turnout: Evidence from a Large-Scale Field Experiment. American Political Science Review, 102(01):33 48, 2008 (15 s.) Christopher B. Mann. Is There Backlash to Social Pressure? A Large-scale Field Experiment on Voter Mobilization. Political Behavior, 32(3): , May 2010 (20 s.) Yosef Bhatti and Kasper Mø ller Hansen. Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters. Journal of Elections, Public Opinion & Parties, 22(4): , November 2012 (25 s.) Nicholas A. Christakis and James H. Fowler. The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years. N Engl J Med, 357(4): , July 2007 (9 s.) Robert M Bond, Christopher J Fariss, Jason J Jones, Adam D I Kramer, Cameron Marlow, Jaime E Settle, and James H Fowler. A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization. Nature, 489(7415):295 8, September 2012 (4 s.) 11. Deltagelse II: Deliberation og uenighed (20. november) Diana C. Mutz. Hearing the Other Side: Deliberative versus Participatory Democracy. Cambridge University Press, 1 edition, March 2006, kap. 1-3 (89 s.) 5

6 Vibeke Normann Andersen and Kasper Mø ller Hansen. How deliberation makes better citizens: The Danish Deliberative Poll on the euro. European Journal of Political Research, 46(4): , June 2007 (25 s.) Supplerende: Robert Huckfeldt, Paul E. Johnson, and John Sprague. Political Environments, Political Dynamics, and the Survival of Disagreement. The Journal of Politics, 64(01):1 21, July 2008 Robert C. Luskin, James S. Fishkin, and Roger Jowell. Considered Opinions: Deliberative Polling in Britain. British Journal of Political Science, 32(03): , June Deltagelse III: Krydspres og isolation (27. november) Diana C. Mutz. Hearing the Other Side: Deliberative versus Participatory Democracy. Cambridge University Press, 1 edition, March 2006, kap. 4-5 (64 s.) David Nicolas Hopmann. The consequences of political disagreement in interpersonal communication: New insights from a comparative perspective. European Journal of Political Research, 51(2): , March 2012 (15 s.) 13. Menneskets natur I: Race, køn og gruppeimplikation (4. december) Nicholas J. G. Winter. Dangerous Frames: How Ideas about Race and Gender Shape Public Opinion. University Of Chicago Press, May 2008, kap. 1-5 (119 s.) 14. Menneskets natur II: Det evolutionære perspektiv (11. december) John Tooby and Leda Cosmides. The past explains the present. Ethology and Sociobiology, 11(4-5): , July 1990 (49 s.) Michael Bang Petersen. Social Welfare as Small-Scale Help: Evolutionary Psychology and the Deservingness Heuristic. American Journal of Political Science, 56(1):1 16, 2012 (16 s.) R. Klemmensen, P. K. Hatemi, S. B. Hobolt, I. Petersen, A. Skytthe, and A. S. Norgaard. The genetics of political participation, civic duty, and political efficacy across cultures: Denmark and the United States. Journal of Theoretical Politics, 24(3): , June 2012 (18 s.) Michael Bang Petersen and Lene Aarø e. Politics in the Mind s Eye: Imagination as a Link between Social and Political Cognition. American Political Science Review, 107(02): , April 2013 (18 s.) Pensum i alt sider. De resterende sider i det endelige pensum fastlægges frem mod semesterstart, og vil hovedsagelig bestå af danske eksempler. 7 Hvad kan det bruges til? Seminaret styrker de studerendes kompetence til at forstå fundamentale spørgsmål om vælgeradfærd, vælgerkompetence og holdningsdannelse. Kurset giver både de studerende et disciplinærhistorisk overblik over studiet af vælgeradfærd og holdningsdannelse og et teoretisk overblik over perspektiver på vælgere som politiske aktører. Seminaret er brugbart for studerende, der ønsker at arbejde professionelt med kommunikation, idet teorierne om holdningsdannelse også er relevante for ikke snævert politiske 6

7 problemstillinger. Seminaret har særlig relevans for studerende, der ønsker at arbejde med kommunikation og opinionsmåling i politisk øjemed, fx. i politiske partier eller meningsmålingsinstitutter. Litteratur [1] Christopher H. Achen. Mass Political Attitudes and the Survey Response. The American Political Science Review, 69(4): , [2] Christopher H. Achen and Larry M. Bartels. Blind Retrospection: Why Shark Attacks Are Bad For Democracy [3] Vibeke Normann Andersen and Kasper Mø ller Hansen. How deliberation makes better citizens: The Danish Deliberative Poll on the euro. European Journal of Political Research, 46(4): , June [4] Yosef Bhatti and Kasper Mø ller Hansen. Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters. Journal of Elections, Public Opinion & Parties, 22(4): , November [5] Paula Blomqvist and Christoffer Green-Pedersen. Defeat at Home? Issue-Ownership and Social Democratic Support in Scandinavia. Government and Opposition, 39(4): , September [6] Robert M Bond, Christopher J Fariss, Jason J Jones, Adam D I Kramer, Cameron Marlow, Jaime E Settle, and James H Fowler. A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization. Nature, 489(7415):295 8, September [7] Edward G. Carmines and James A. Stimson. On the Structure and Sequence of Issue Evolution. The American Political Science Review, 80(3): , [8] Nicholas A. Christakis and James H. Fowler. The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years. N Engl J Med, 357(4): , July [9] Philip E. Converse. The nature of belief systems in mass publics (1964). Critical Review, 18(1-3):1 74, January [10] J. A. Davis. Did Growing Up in the 1960s Leave a Permanent Mark on Attitudes and Values?: Evidence from the General Social Survey. Public Opinion Quarterly, 68(2): , June [11] Alan S Gerber, Donald P Green, and Christopher W Larimer. Social Pressure and Voter Turnout: Evidence from a Large-Scale Field Experiment. American Political Science Review, 102(01):33 48, [12] Donald P Green, Bradley Palmquist, and Eric Schickler. Partisan Hearts and Minds: Political Parties and the Social Identities of Voters. Yale ISPS series. Yale University Press, [13] Christoffer Green-Pedersen and Jesper Krogstrup. Immigration as a political issue in Denmark and Sweden. European Journal of Political Research, 47(5): , August

8 [14] Kasper Mø ller Hansen and Jørgen Goul Andersen. En samlet model for partivalg. In Kasper Mø ller Hansen, Rune Stubager, and Jørgen Goul Andersen, editors, Krisevalg. Økonomien og folketingsvalget 2011, chapter 8, pages Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Copenhagen, [15] Kasper Mø ller Hansen and Rune Stubager. Økonomisk stemmeadfærd. In Kasper Mø ller Hansen, Rune Stubager, and Jørgen Goul Andersen, editors, Krisevalg. Økonomien og folketingsvalget 2011, chapter 5, pages Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Copenhagen, [16] D. Sunshine Hillygus and Todd G. Shields. The Persuadable Voter: Wedge Issues in Presidential Campaigns. Princeton University Press, [17] David Nicolas Hopmann. The consequences of political disagreement in interpersonal communication: New insights from a comparative perspective. European Journal of Political Research, 51(2): , March [18] Robert Huckfeldt, Paul E. Johnson, and John Sprague. Political Environments, Political Dynamics, and the Survival of Disagreement. The Journal of Politics, 64(01):1 21, July [19] S Iyengar and A F Simon. New perspectives and evidence on political communication and campaign effects. Annual review of psychology, 51:149 69, January [20] Shanto Iyengar, Mark D Peters, and Donald R Kinder. Experimental Demonstrations of the "Not-So-Minimal"Consequences of Television News Programs. American Political Science Review, 76(4): , [21] John T Jost, Jack Glaser, Arie W Kruglanski, and Frank J Sulloway. Political conservatism as motivated social cognition. Psychological Bulletin, 129(3): , May [22] R. Klemmensen, P. K. Hatemi, S. B. Hobolt, I. Petersen, A. Skytthe, and A. S. Norgaard. The genetics of political participation, civic duty, and political efficacy across cultures: Denmark and the United States. Journal of Theoretical Politics, 24(3): , June [23] M Lewis-Beck. Economic voting: an introduction. Electoral Studies, 19(2-3): , June [24] Arthur Lupia, Mathew D. McCubbins, and Samuel L. Popkin. Elements of Reason: Cognition, Choice, and the Bounds of Rationality (Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology). Cambridge University Press, [25] Robert C. Luskin, James S. Fishkin, and Roger Jowell. Considered Opinions: Deliberative Polling in Britain. British Journal of Political Science, 32(03): , June [26] Christopher B. Mann. Is There Backlash to Social Pressure? A Large-scale Field Experiment on Voter Mobilization. Political Behavior, 32(3): , May [27] Michael F Meffert, Helmut Norpoth, and Anirudh V S Ruhil. Realignment and Macropartisanship. American Political Science Review, 95(4): , [28] Diana C. Mutz. Hearing the Other Side: Deliberative versus Participatory Democracy. Cambridge University Press, 1 edition, March

9 [29] Danny Osborne, David O. Sears, and Nicholas A. Valentino. The End of the Solidly Democratic South: The Impressionable-Years Hypothesis. Political Psychology, 32(1):81 108, February [30] Michael Bang Petersen. Social Welfare as Small-Scale Help: Evolutionary Psychology and the Deservingness Heuristic. American Journal of Political Science, 56(1):1 16, [31] Michael Bang Petersen and Lene Aarø e. Politics in the Mind s Eye: Imagination as a Link between Social and Political Cognition. American Political Science Review, 107(02): , April [32] John R Petrocik. Issue Ownership in Presidential Elections, a 1980 Case Study. American Journal of Political Science, 40(3): , [33] Dietram A. Scheufele and David Tewksbury. Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. Journal of Communication, 57(1):9 20, March [34] David O. Sears and Nicholas A. Valentino. Politics Matters: Political Events as Catalysts for Preadult Socialization. The American Political Science Review, 91(1):45, March [35] Rune Slothuus and Claes H. de Vreese. Political Parties, Motivated Reasoning, and Issue Framing Effects. The Journal of Politics, 72(03): , July [36] Paul M. Sniderman, Richard A. Brody, and Phillip E. Tetlock. Reasoning and Choice: Explorations in Political Psychology (Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology). Cambridge University Press, [37] Rune Stubager. The Development of the Education Cleavage: Denmark as a Critical Case. West European Politics, 33(3): , May [38] Charles S Taber and Milton Lodge. Motivated Skepticism in the Evaluation of Political Beliefs. American Journal of Political Science, 50(3): , [39] Lise Togeby. The Context of Priming. Scandinavian Political Studies, 30(3): , September [40] John Tooby and Leda Cosmides. The past explains the present. Ethology and Sociobiology, 11(4-5): , July [41] Nicholas J. G. Winter. Dangerous Frames: How Ideas about Race and Gender Shape Public Opinion. University Of Chicago Press, May [42] John R. Zaller. The Nature and Origins of Mass Opinion (Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology). Cambridge University Press, August

Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse

Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse Frederik Hjorth, Ph.D.-stipendiat Senest opdateret: 22. oktober 2013 1 Titel Fagets titel er Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse. Faget

Læs mere

Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Efteråret 2011

Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Efteråret 2011 INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB AARHUS UNIVERSITET ASBJØRN SKJÆVELAND RUNE SLOTHUUS RUNE STUBAGER Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Efteråret 2011

Læs mere

Politisk adfærd: Nye og klassiske perspektiver

Politisk adfærd: Nye og klassiske perspektiver Politisk adfærd: Nye og klassiske perspektiver Martin Vinæs Larsen Ph.d. Studerende mvl@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard Ph.d. Studerende jod@ifs.ku.dk Senest opdateret: 11. februar 2015 1 Titel Fagets titel

Læs mere

Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Efteråret 2014

Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Efteråret 2014 INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB AARHUS UNIVERSITET ANNE S. BINDERKRANTZ JENS PETER FRØLUND THOMSEN MICHAEL BANG PETERSEN Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation

Læs mere

Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Foråret 2015

Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Foråret 2015 OFFENTLIG POLITIK OG ØKONOMI INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB AARHUS UNIVERSITET RUNE STUBAGER LENE AARØE CHRISTOPH ARNDT Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation

Læs mere

Kursusplan for faget "Almen statskundskab" i foråret 2017

Kursusplan for faget Almen statskundskab i foråret 2017 Kursusplan og pensum Almen Statskundskab (AS) Forår 2017 Kursusplan for faget "Almen statskundskab" i foråret 2017 Uge Emne Pensum Hovedpunkter VIP uge 6 Hvad er almen statskundskab? Goodin & Klingemann

Læs mere

Politisk kommunikation, RUC, efteråret 2013. v/ Rasmus Kleis Nielsen

Politisk kommunikation, RUC, efteråret 2013. v/ Rasmus Kleis Nielsen Politisk kommunikation, RUC, efteråret 2013 v/ Rasmus Kleis Nielsen Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation,

Læs mere

Undervisningsplan for Kan vi overlade demokratiet til vælgerne? Politiske partier og borgernes holdningsdannelse

Undervisningsplan for Kan vi overlade demokratiet til vælgerne? Politiske partier og borgernes holdningsdannelse Version: 23. august 2016 Undervisningsplan for Kan vi overlade demokratiet til vælgerne? Politiske partier og borgernes holdningsdannelse Seminar 217M ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet,

Læs mere

Framing af spørgsmål Om hvad vi kan lære fra systematisk variation i spørgsmålsformuleringer

Framing af spørgsmål Om hvad vi kan lære fra systematisk variation i spørgsmålsformuleringer Framing af spørgsmål Om hvad vi kan lære fra systematisk variation i spørgsmålsformuleringer Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Dansk Selskab for Surveyforskning 21. marts 2017

Læs mere

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2012. v/ Rasmus Kleis Nielsen

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2012. v/ Rasmus Kleis Nielsen Politisk kommunikation, RUC, foråret 2012 v/ Rasmus Kleis Nielsen Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation,

Læs mere

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2011. v/ Rasmus Kleis Nielsen

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2011. v/ Rasmus Kleis Nielsen Politisk kommunikation, RUC, foråret 2011 v/ Rasmus Kleis Nielsen Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation,

Læs mere

Politisk kommunikation, RUC, efteråret v/ Rasmus Kleis Nielsen

Politisk kommunikation, RUC, efteråret v/ Rasmus Kleis Nielsen Politisk kommunikation, RUC, efteråret 2012 v/ Rasmus Kleis Nielsen Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation,

Læs mere

Læseplan Medier og samfund

Læseplan Medier og samfund SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Journalistik, Årgang 2012 3. semester Fagansvarlig og underviser: Professor Erik Albæk, Center for Journalistik. Læseplan Medier og samfund Fagindhold Medierne

Læs mere

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen Analyse 20 januar 2017 EU modtager (stadig) lav mediedækning Af Julie Hassing Nielsen Dramatiske europapolitiske begivenheder som immigrationskrise, terrortrusler og Eurozonekrise gør det relevant at undersøge,

Læs mere

Hvordan påvirker valgkampen vælgerne?

Hvordan påvirker valgkampen vælgerne? Hvordan påvirker valgkampen vælgerne? Kasper Møller Hansen Indledning I 1992 konkluderede Lars Bille i Denmark: The 1990 Campaign, at de danske valgkampe er bagud sammenlignet med andre landes valgkampe

Læs mere

Pensum i Almen Statskundskab (Version 5. okt. 2015) Institut for Statskundskab Københavns Universitet. Forår 2016 Pensum

Pensum i Almen Statskundskab (Version 5. okt. 2015) Institut for Statskundskab Københavns Universitet. Forår 2016 Pensum Pensum i Almen Statskundskab (Version 5. okt. 2015) Institut for Statskundskab Københavns Universitet Forår 2016 Pensum B : Bog opstillet på semesterhylde ved CSS Studiebibliotek og fakultetsbiblioteket

Læs mere

Nærmere om projektet og forfatterne

Nærmere om projektet og forfatterne Valgundersøgelsen 2005 Det nye politiske landskab. Folketingsvalget 2005 i perspektiv Nærmere om projektet og forfatterne www.valg.aau.dk maj 2007 1 1. Om Det Danske Valgprojekt og Valgundersøgelsen 2005

Læs mere

Politisk kommunikation, RUC, efteråret v/ Rasmus Kleis Nielsen

Politisk kommunikation, RUC, efteråret v/ Rasmus Kleis Nielsen Politisk kommunikation, RUC, efteråret 2011 v/ Rasmus Kleis Nielsen Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation,

Læs mere

Aktører II: Eliter. Erik Gahner Larsen. Offentlig politik

Aktører II: Eliter. Erik Gahner Larsen. Offentlig politik Aktører II: Eliter Erik Gahner Larsen Offentlig politik 1 / 30 Eksamen Arbejder på ekstra vejledning Intet er fastlagt endnu Dato for reeksamen Mandag den 27. februar Aflevering, hjemmeopgave kl. 12.00

Læs mere

5. K Clegg, Stuart (1989). Frameworks of Power. London: Sage, pp. 50-65. (I alt 16 sider).

5. K Clegg, Stuart (1989). Frameworks of Power. London: Sage, pp. 50-65. (I alt 16 sider). Pensum i Almen Statskundskab Institut for Statskundskab Københavns Universitet Forår 2014 K = Teksten indgår i ASS-kompendium (Kan købes i Akademisk Boghandel) B = Bogen står på semesterhylder for AS:

Læs mere

Strategisk forhandling i praksis Læseplan

Strategisk forhandling i praksis Læseplan Strategisk forhandling i praksis Læseplan Underviser: Lektor, ph.d. Morten Kallestrup Formål og sigte: For ledere i den offentlige sektor er evnen til at forhandle og skabe resultater gennem andre helt

Læs mere

Martin Vinæs Larsen Cand.scient.pol MartinVinaes.github.io March 30, 2017

Martin Vinæs Larsen Cand.scient.pol MartinVinaes.github.io March 30, 2017 Martin Vinæs Larsen Cand.scient.pol MartinVinaes.github.io March 30, 2017 CONTACT Department of Political Science Office: (+45) 35 32 46 37 University of Copenhagen Mobile: (+45) 60 71 65 45 Øster Farimagsgade

Læs mere

Pensum i Almen Statskundskab Institut for Statskundskab Københavns Universitet. Forår 2015 Pensum

Pensum i Almen Statskundskab Institut for Statskundskab Københavns Universitet. Forår 2015 Pensum Pensum i Almen Statskundskab Institut for Statskundskab Københavns Universitet Forår 2015 Pensum B : Bog opstillet på semesterhylde ved CSS Studiebibliotek og fakultetsbiblioteket K : Materiale findes

Læs mere

Pensumkatalog. for. Tilvalgsfag i Journalistik. Forårssemesteret 2009

Pensumkatalog. for. Tilvalgsfag i Journalistik. Forårssemesteret 2009 Pensumkatalog for Tilvalgsfag i Journalistik Forårssemesteret 2009 For alle fag gælder det, at der kan forekomme ændringer inden semesterstart. 1 Indholdsfortegnelse Mediesprog Medieret kommer senere Journalistisk

Læs mere

Eksamensplan Vinter 2016/2017. Kandidatuddannelsen

Eksamensplan Vinter 2016/2017. Kandidatuddannelsen Eksamensplan Vinter / (ret til ændringer forbeholdes) Kandidatuddannelsen Revideret den 7. december Mundtlig eksamen / oral exam Sem.nr Titel Dato /date Lokale / room Forberedelse / preparation 202M Statskundskabens

Læs mere

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK STUDIER I DANSK POLITIK RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Krisevalg Økonomien og folketingsvalget 2011

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Løber solidariteten i blodet? Nye tilgange til studiet af holdninger til velfærdsstaten

Løber solidariteten i blodet? Nye tilgange til studiet af holdninger til velfærdsstaten Løber solidariteten i blodet? Nye tilgange til studiet af holdninger til velfærdsstaten Aarhus seminar 24. august 2012 Adjunkt Lene Aarøe Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Velfærdsstat og velfærdsholdninger

Læs mere

http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fagprint.shtml?fag_id=4362&print=1

http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fagprint.shtml?fag_id=4362&print=1 Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Demokratikanonen til debat The Canon of Democracy Reviewed Esbjerg Kolding Odense X Kandidatfag (F10) Slagelse Sønderborg Fagnr. null

Læs mere

Beslutnings- og forhandlingsteori Nye arenaer, nye beslutningsprocesser, nye dilemmaer Læseplan

Beslutnings- og forhandlingsteori Nye arenaer, nye beslutningsprocesser, nye dilemmaer Læseplan Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Forårssemesteret 2014 Undervisere: Professor Peter Munk Christiansen, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet, pmc@ps.au.dk Professor

Læs mere

Projektbeskrivelse Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC) af Kasper Møller Hansen

Projektbeskrivelse Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC) af Kasper Møller Hansen Projektbeskrivelse Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC) af Kasper Møller Hansen Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC) Hvilken effekt har de politiske kampagner op til et folketingsvalg på

Læs mere

Valgdeltagelsen blandt danske unge

Valgdeltagelsen blandt danske unge Valgdeltagelsen blandt danske unge Yosef Bhatti & Kasper Møller Hansen Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Arbejdspapir 2010/05 Institut for Statskundskab Københavns Universitet Øster Farimagsgade

Læs mere

Truer indvandring den sociale tillid i Danmark?

Truer indvandring den sociale tillid i Danmark? Institut for Statskundskab Truer indvandring den sociale tillid i Danmark? Oplæg for Akademiet for talentfulde unge, 27. april 2017 Peter Thisted Dinesen Institut for Statskundskab Københavns Universitet

Læs mere

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018 Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter / (ret til ændringer forbeholdes) Kandidatuddannelsen / Master programme Revideret den 10 december Mundtlig eksamen / oral exam Sem.nr Titel Dato synopsisaflevering/

Læs mere

Videregående kvantitativ metode

Videregående kvantitativ metode Videregående kvantitativ metode Jens Olav Dahlgaard jod@ifs.ku.dk Martin Vinæs Larsen mvl@ifs.ku.dk Senest opdateret: 15. marts 2015 1 Titel Fagets titel er Videregående Kvantitativ Metode. Det udbydes

Læs mere

Valgdeltagelsen blandt danske unge

Valgdeltagelsen blandt danske unge a. Redegørelse Valgdeltagelsen blandt danske unge Af: Yosef Bhatti, ph.d. og Kasper Møller Hansen, professor Københavns Universitet Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2009/10 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A

Læs mere

Bidrag til Carsten Jensen (red.), Politologisk årbog 2014. Hans Reitzels Forlag og videnskab.dk

Bidrag til Carsten Jensen (red.), Politologisk årbog 2014. Hans Reitzels Forlag og videnskab.dk Bidrag til Carsten Jensen (red.), Politologisk årbog 2014. Hans Reitzels Forlag og videnskab.dk OVERSKRIFT: Borgerne lukker af for gode argumenter, når politikerne strides MANCHET: Når politiske partier

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret 2012 LEDELSE Læseplan Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Beslutnings- og forhandlingsteori Nye arenaer, nye beslutningsprocesser, nye dilemmaer

Beslutnings- og forhandlingsteori Nye arenaer, nye beslutningsprocesser, nye dilemmaer Aarhus Universitet/Syddansk Universitet FMOL Forårssemesteret 2013 Beslutnings- og forhandlingsteori Nye arenaer, nye beslutningsprocesser, nye dilemmaer Undervisere: Professor Peter Munk Christiansen,

Læs mere

Framing og politiske partier: Kan den rette indpakning gøre politiske forslag mere spiselige?

Framing og politiske partier: Kan den rette indpakning gøre politiske forslag mere spiselige? Rune Slothuus politica, 42. årg. nr. 3 2010, 345-360 Framing og politiske partier: Kan den rette indpakning gøre politiske forslag mere spiselige? To fundamentale elementer i mediedækningen af politik

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Offentlig politik. Erik Gahner Larsen Institut for Statskundskab. Syddansk Universitet.

Offentlig politik. Erik Gahner Larsen Institut for Statskundskab. Syddansk Universitet. Offentlig politik Erik Gahner Larsen Institut for Statskundskab Syddansk Universitet egl@sam.sdu.dk Efterår 2016 Version: 21. september 2016 1 Forelæsninger 2 1.1 Introduktion til studiet af offentlig

Læs mere

Mordet på Kitty Genovese

Mordet på Kitty Genovese Prosocialitet Prosocialitet opstår som begreb inden for psykologien i starten af 1970 erne (Latane & Darley 1970; Macaulay & Berkowitz 1970; Bar-Tal 1976; Mussen & Eisenberg-Berg 1976). Ifølge en af pionererne

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 12 Roskilde

Læs mere

Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014

Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET

Læs mere

Pensum i Politisk teori, forår 2015

Pensum i Politisk teori, forår 2015 Pensum i Politisk teori, forår 2015 * Grundbog: Will Kymlicka (2002), Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford: Oxford University Press. Kan købes i Politologisk Bogformidling (locale

Læs mere

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014 C E N T R E F O R V O T I N G A N D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

Læs mere

Effekter af 'public service'-nyheder? David Nicolas Hopmann, 28. januar 2009, Handelshøjskolen i København

Effekter af 'public service'-nyheder? David Nicolas Hopmann, 28. januar 2009, Handelshøjskolen i København David Nicolas Hopmann, dnh@sam.sdu.dk 28. januar 2009, Handelshøjskolen i København Erik Albæk, Claes de Vreese, David Nicolas Hopmann Balance og upartiskhed i den politiske journalistik Center for Journalistik

Læs mere

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014 CENTRE FOR VOTING AND PARTIES FACULTY OF SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014 Yosef Bhatti Jens Olav Dahlgaard Jonas Hedegaard Hansen Kasper

Læs mere

Læseplan Medie og politik

Læseplan Medie og politik SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse Efterårssemestret 2008 Læseplan Medie og politik Fagansvarlig og underviser: Professor Erik Albæk, Center for Journalistik. Fagindhold

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017 E-mail: ler@dps.aau. Semesterbeskrivelse 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelsen

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Balance og upartiskhed i den politiske journalistik

Balance og upartiskhed i den politiske journalistik Projektbeskrivelse Forskningspulje om public service medier, herunder de særligt afsatte ph.d.-midler Erik Albæk (SDU) og Claes de Vreese (SDU og UvA) Balance og upartiskhed i den politiske journalistik

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC Vestegnen

Læs mere

Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori

Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori 1 Giddens, Anthony: The Development of Sociological Theory 1 Kilde: Sociology Polity Press, 1993 ISBN: 074561115X 2 Jacobsen, Bo; et al.: Metodologisk orienterede retninger 15 Kilde: Videnskabsteori Gyldendal,

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Partipolitik III: Dagsordener

Partipolitik III: Dagsordener Partipolitik III: Dagsordener Erik Gahner Larsen Offentlig politik 1 / 28 Eksamen Ingen multiple choice-test Fokuser på eksamen Hav en idé klar til vejledningen I tvivl om noget? Spørg mig i pausen 2 /

Læs mere

Bachelor-tilvalg i SAMFUNDSFAG: METODE EFTERÅR 2015

Bachelor-tilvalg i SAMFUNDSFAG: METODE EFTERÅR 2015 Bachelor-tilvalg i SAMFUNDSFAG: METODE EFTERÅR 2015 PENSUM OG UNDERVISNINGSPLAN Undervisere: Johanne Grøndahl Glavind og Morten Jakobsen Pensumliste (alt pensum købes i PB en grundbog + materialesamling)

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Bemærk: Poulsen-teksten er et landkort for U6-U9, og der refereres tilbage til den i U6-U9, samt i afslutningen U20

Bemærk: Poulsen-teksten er et landkort for U6-U9, og der refereres tilbage til den i U6-U9, samt i afslutningen U20 Politisk Teori 2013 Gennemgangen baseres på en ny struktur, der kombinerer en teoretisk isme -gennemgang vha. Will Kymlickas Contemporary Political Philosophy: An Introduction med et fortsat begrebs/problem-fokus,

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

Behøver politikerne løbe efter

Behøver politikerne løbe efter Behøver politikerne løbe efter vælgernes holdninger? Adjunkt Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet E-mail: slothuus@ps.au.dk Dias 1 Forskningen på IFSK Klassisk stort felt ved instituttet:

Læs mere

Etiske og praktiske overvejelser

Etiske og praktiske overvejelser Etiske og praktiske overvejelser Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Eksamen og vejledning Dato for aflevering: 2. juni, klokken 12.00 Vejledning I: I dag, efter klokken 13 Send mig hvad

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

30 år efter Jordskredsvalget. Decembervalget 1973: 30 år efter

30 år efter Jordskredsvalget. Decembervalget 1973: 30 år efter 30 år efter Jordskredsvalget Jørgen Elklit og Mogens N. Pedersen Decembervalget 1973: 30 år efter Rune Stubager Ændrede skillelinjer siden 1960'erne? Lars Bille Tre nye partier? Elizabeth P. Klages Populisme

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012.

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012 Læseplan LEDELSE Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK KASPER MØLLER HANSEN KARINA KOSIARA-PEDERSEN FOLKETINGS- VALGKAMPEN 2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK KASPER MØLLER HANSEN KARINA KOSIARA-PEDERSEN FOLKETINGS- VALGKAMPEN 2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK KASPER MØLLER HANSEN KARINA KOSIARA-PEDERSEN FOLKETINGS- VALGKAMPEN 2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv Studier i dansk politik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-juni 2013 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Engelsk B Camilla Lysgaard-Hansen

Læs mere

Koordination af sundhedsydelser - et reguleringsteoretisk perspektiv

Koordination af sundhedsydelser - et reguleringsteoretisk perspektiv Kroniske patientforløb i et tværsektorielt perspektiv Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Nyborg Strand, 14. Januar 2011 Koordination af sundhedsydelser - et reguleringsteoretisk perspektiv Sarah

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Politisk marketing: Et eksperimentelt studie af potentialet for en skræddersyet valgkampagne

Politisk marketing: Et eksperimentelt studie af potentialet for en skræddersyet valgkampagne Politisk marketing: Et eksperimentelt studie af potentialet for en skræddersyet valgkampagne Efterår 2012 Af Anders Bekhøj Hansen: 20053672 Vejleder: Rune Slothuus 35.895 ord Indholdsfortegnelse English

Læs mere

Journalistikken som reformbremse?

Journalistikken som reformbremse? Journalistikken som reformbremse? En analyse af mediernes dækning af velfærdsreformer samt effekten heraf for borgernes reformaccept Morten Skovsgaard Adjunkt ved Center for Journalistik og Christian Elmelund-Præstekær

Læs mere

Masterprojektmodulet (15 ETCS)

Masterprojektmodulet (15 ETCS) København og Aarhus, efterår 2015 Masterprojektmodulet (15 ETCS) Master i dansk som andetsprog Modul 4 Koordinator: Karen Lund karlund@edu.au.dk Undervisere: Karen Lund karlund@edu.au.dk Elina Maslo elma@edu.au.dk

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Pensumkatalog. for. Tilvalgsfag i Journalistik. Forårssemesteret 2011

Pensumkatalog. for. Tilvalgsfag i Journalistik. Forårssemesteret 2011 Pensumkatalog for Tilvalgsfag i Journalistik Forårssemesteret 2011 For alle fag gælder det, at der kan forekomme ændringer inden semesterstart. 1 Indholdsfortegnelse: Journalistisk Håndværk 2 Journalistiske

Læs mere

Det demokratiske (missing?) link Status og fremsyn for de danske politiske partier

Det demokratiske (missing?) link Status og fremsyn for de danske politiske partier Program for politikugen 2008 Det demokratiske (missing?) link Status og fremsyn for de danske politiske partier Institut for Statskundskab Syddansk Universitet 1 0. Indhold 1. Årets politikuge 1. Forberedelse

Læs mere

Rune Slothuus, Michael Bang Petersen og Jakob Rathlev Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse

Rune Slothuus, Michael Bang Petersen og Jakob Rathlev Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Rune Slothuus, Michael Bang Petersen og Jakob Rathlev Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Version: 13. juni 2012 Forfatterbiografier: Rune Slothuus, lektor, ph.d.,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen Lærer eller træner? Kontekst og baggrund En undersøgelse af læremidler i læreruddannelsen Opmærksomhedsfelter Diskussionspunkter Kontekst og baggrund En

Læs mere

Motivation og værdier: Grupper og sociale normer

Motivation og værdier: Grupper og sociale normer Motivation og værdier: Grupper og sociale normer Erik Gahner Larsen Adfærdsorienteret offentlig politik 1 / 37 Dagsorden Opsamling Social motivation og sociale præferencer Konformitet Social konformitet

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Formidling af evidensbaseret viden til praksis. Åse Brandt Hjælpemiddelinstituttet

Formidling af evidensbaseret viden til praksis. Åse Brandt Hjælpemiddelinstituttet Formidling af evidensbaseret viden til praksis Åse Brandt Hjælpemiddelinstituttet 87 412 407 aab@hmi.dk Forskningsbaseret viden der kan understøtte praksis Evidens = hvad virker? Hvordan virker? Test af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk A Bente

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk

Læs mere

Forandringsprocesser Læseplan

Forandringsprocesser Læseplan SDU Master i Evaluering August 2007 Forandringsprocesser Læseplan Lektor Vibeke Normann Andersen Fagets formål og sigte: Formålet med faget Forandringsprocesser er, at give den studerende begreber og modeller,

Læs mere

SDU Samfundsvidenskab Master i Journalistik 3. semester, årgang 2014 Juni Journalistik, kommunikation og PR. Læseplan

SDU Samfundsvidenskab Master i Journalistik 3. semester, årgang 2014 Juni Journalistik, kommunikation og PR. Læseplan SDU Samfundsvidenskab Master i Journalistik 3. semester, årgang 2014 Juni 2015 Journalistik, kommunikation og PR Læseplan Undervisere: Lektor Arjen van Dalen Formål: Journalistik, kommunikation og PR har

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere