Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse"

Transkript

1 Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse Frederik Hjorth, Ph.D.-stipendiat Senest opdateret: 11. december Titel Fagets titel er Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse. Faget udbydes som et karakterbedømt seminar i efterårssemestret Indhold Hvor meget ved vælgere om politik? Hvordan ræsonnerer almindelige vælgere politisk? Og hvorfra stammer systematiske skift og stabile mønstre i vælgeres politiske holdninger? Faget præsenterer de væsentligste teoretiske og empiriske studier af vælgeradfærd og holdningsdannelse, som traditionelt sammenfattes under etiketten politisk adfærd, samt eksempler på ny forskning, som går i dialog med klassikerne. De fleste af fagets tekster stammer fra amerikansk forskning, men holdundervisningen vil i vidt omfang dreje sig om temaernes relevans for danske forhold, og deltagerne eksamineres i deres evne til at aktivt at anvende teori og empiri. Kurset er opbygget omkring fem temaer, som omtrent følger disciplinens historiske udvikling: 1. Klassiske debatter 2. Kognition 3. Kontekst 4. Deltagelse 5. Menneskets natur 3 Undervisningsformer Seminarets undervisning finder sted i 14 ugentlige lektioner à to timer. Undervisningstidspunkt og -sted er: Onsdage 14-16, CSS lokale

2 Den enkelte undervisningsgang tilrettelægges med gennemgang af ugens tekster suppleret med studenteroplæg, der kritisk diskuterer teksterne. Der lægges vægt på de studerendes evne til at afprøve teorierne på nye data samt at diskutere teoriernes konkrete, demokratiske implikationer. Beståelse af seminaret forudsætter aktiv deltagelse i undervisningen, herunder mindst ét oplæg i forbindelse med ét af semestrets undervisningsgange. Studerende skal hertil skrive en opgave med afsæt i ét af fagets temaer. Opgaven kan være en empirisk analyse med afsæt i valgundersøgelsesdata eller en teoretisk diskussion med afsæt i fagets tekster. Opgaven karakterbedømmes på 7-skalaen. Fristen for aflevering af seminaropgaven er: 4 Målbeskrivelse Fredag d. 17. januar 2014 Seminarets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne: Redegøre for hovedtrækkene i de centrale teorier om vælgeradfærd og holdningsdannelse Præsentere specifikke hovedværker i amerikansk og dansk vælgeradfærdsforskning siden 1960 erne, Identificere og sammenligne forskellige metoder, teorier og approaches, som de kommer til udtryk gennem hovedværkerne, Kritisk analysere fordele og ulemper ved de forskellige metoder, teorier og approaches, som de kommer til udtryk i de valgte hovedværker, Vurdere relevansen af de forskellige metoder, teorier og approaches, som de kommer til udtryk i de valgte hovedværker, i en dansk eller anden europæisk sammenhæng, Relatere udviklingen i amerikansk forskning i vælgeradfærd og holdningsdannelse til udviklingen i dansk forskning i vælgeradfærd og holdningsdannelse samt udviklingen i amerikansk og europæisk politologi i øvrigt, Reflektere over meta-teoretiske standarder for teorivalg og teoribedømmelse. 5 Forudsætninger Faget forudsætter beståelse af Almen og Sammenlignende Statskundskab samt Metode 2. 6 Litteratur Tre bøger udgør grundstammen i fagets pensum. Bøgerne samler op på empiriske og teoretiske hovedlinjer vedr. hhv. partiidentifikation, deliberation og framing: Arthur Lupia, Mathew D. McCubbins, and Samuel L. Popkin. Elements of Reason: Cognition, Choice, and the Bounds of Rationality (Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology). Cambridge University Press,

3 Diana C. Mutz. Hearing the Other Side: Deliberative versus Participatory Democracy. Cambridge University Press, 1 edition, March 2006 Nicholas J. G. Winter. Dangerous Frames: How Ideas about Race and Gender Shape Public Opinion. University Of Chicago Press, May 2008 Hertil kommer en række enkelttekster, der læses og diskuteres ifm. de enkelte undervisningsgange, jf. studieplanen. 6.1 Studieplan 1. Klassiske debatter I: Vælgerkompetence (4. september) Philip E. Converse. The nature of belief systems in mass publics (1964). Critical Review, 18(1-3):1 74, January 2006, 1-53 (53 s.) Christopher H. Achen. Mass Political Attitudes and the Survey Response. The American Political Science Review, 69(4): , 1975 (13 s.) 2. Klassiske debatter II: Michigan-modellen (11. september) Donald P Green, Bradley Palmquist, and Eric Schickler. Partisan Hearts and Minds: Political Parties and the Social Identities of Voters. Yale ISPS series. Yale University Press, 2002, kap. 1-2 (50 s.) Kasper Mø ller Hansen and Jørgen Goul Andersen. En samlet model for partivalg. In Kasper Mø ller Hansen, Rune Stubager, and Jørgen Goul Andersen, editors, Krisevalg. Økonomien og folketingsvalget 2011, chapter 8, pages Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Copenhagen, 2013 (21 s.) 3. Klassiske debatter III: Økonomisk stemmeadfærd (18. september) M Lewis-Beck. Economic voting: an introduction. Electoral Studies, 19(2-3): , June 2000, , , (14 s.) Christopher H. Achen and Larry M. Bartels. Blind Retrospection: Why Shark Attacks Are Bad For Democracy. 2012, 1-19 (20 s.) Kasper Mø ller Hansen and Rune Stubager. Økonomisk stemmeadfærd. In Kasper Mø ller Hansen, Rune Stubager, and Jørgen Goul Andersen, editors, Krisevalg. Økonomien og folketingsvalget 2011, chapter 5, pages Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Copenhagen, 2013, (19 s.) 4. Kognition I: Genveje til rationalitet (25. september) John R. Zaller. The Nature and Origins of Mass Opinion (Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology). Cambridge University Press, August 1992, kap. 3 (13 s.) Paul M. Sniderman, Richard A. Brody, and Phillip E. Tetlock. Reasoning and Choice: Explorations in Political Psychology (Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology). Cambridge University Press, 1993, kap 1-2 (30 s.) 3

4 Arthur Lupia, Mathew D. McCubbins, and Samuel L. Popkin. Elements of Reason: Cognition, Choice, and the Bounds of Rationality (Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology). Cambridge University Press, 2000, kap. 3,8 (50 s.) 5. Kognition II: Motiveret politisk tænkning (2. oktober) Arthur Lupia, Mathew D. McCubbins, and Samuel L. Popkin. Elements of Reason: Cognition, Choice, and the Bounds of Rationality (Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology). Cambridge University Press, 2000, kap. 9 (31. s.) John T Jost, Jack Glaser, Arie W Kruglanski, and Frank J Sulloway. Political conservatism as motivated social cognition. Psychological Bulletin, 129(3): , May 2003 (36 s.) Charles S Taber and Milton Lodge. Motivated Skepticism in the Evaluation of Political Beliefs. American Journal of Political Science, 50(3): , 2006 (14 s.) Rune Slothuus and Claes H. de Vreese. Political Parties, Motivated Reasoning, and Issue Framing Effects. The Journal of Politics, 72(03): , July 2010 (15 s.) 6. Kontekst I: Alignment og issue-evolution (9. oktober) Edward G. Carmines and James A. Stimson. On the Structure and Sequence of Issue Evolution. The American Political Science Review, 80(3): , 1986 (19 s.) Michael F Meffert, Helmut Norpoth, and Anirudh V S Ruhil. Realignment and Macropartisanship. American Political Science Review, 95(4): , 2001 (10 s.) Donald P Green, Bradley Palmquist, and Eric Schickler. Partisan Hearts and Minds: Political Parties and the Social Identities of Voters. Yale ISPS series. Yale University Press, 2002, kap. 6 (24 s.) Rune Stubager. The Development of the Education Cleavage: Denmark as a Critical Case. West European Politics, 33(3): , May 2010 (28 s.) 7. Kontekst II: Generationseffekter og formative begivenheder (23. oktober) David O. Sears and Nicholas A. Valentino. Politics Matters: Political Events as Catalysts for Preadult Socialization. The American Political Science Review, 91(1):45, March 1997 (20 s.) J. A. Davis. Did Growing Up in the 1960s Leave a Permanent Mark on Attitudes and Values?: Evidence from the General Social Survey. Public Opinion Quarterly, 68(2): , June 2004 (22 s.) Danny Osborne, David O. Sears, and Nicholas A. Valentino. The End of the Solidly Democratic South: The Impressionable-Years Hypothesis. Political Psychology, 32(1):81 108, February 2011 (27 s.) 8. Kontekst III: Issue-voting og kampagner (30. oktober) John R Petrocik. Issue Ownership in Presidential Elections, a 1980 Case Study. American Journal of Political Science, 40(3): , 1996 (25 s.) 4

5 Paula Blomqvist and Christoffer Green-Pedersen. Defeat at Home? Issue-Ownership and Social Democratic Support in Scandinavia. Government and Opposition, 39(4): , September 2004 (26 s.) Christoffer Green-Pedersen and Jesper Krogstrup. Immigration as a political issue in Denmark and Sweden. European Journal of Political Research, 47(5): , August 2008 (24 s.) D. Sunshine Hillygus and Todd G. Shields. The Persuadable Voter: Wedge Issues in Presidential Campaigns. Princeton University Press, 2009, kap. 1-2 (48 s.) 9. Kontekst IV: Medieeffekter (6. november) S Iyengar and A F Simon. New perspectives and evidence on political communication and campaign effects. Annual review of psychology, 51:149 69, January 2000 (20 s.) Dietram A. Scheufele and David Tewksbury. Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. Journal of Communication, 57(1):9 20, March 2007 (11 s.) Lise Togeby. The Context of Priming. Scandinavian Political Studies, 30(3): , September 2007 (31 s.) Supplerende: Shanto Iyengar, Mark D Peters, and Donald R Kinder. Experimental Demonstrations of the "Not-So-Minimal"Consequences of Television News Programs. American Political Science Review, 76(4): , Deltagelse I: Socialt pres og afsmitning (13. november) Alan S Gerber, Donald P Green, and Christopher W Larimer. Social Pressure and Voter Turnout: Evidence from a Large-Scale Field Experiment. American Political Science Review, 102(01):33 48, 2008 (15 s.) Christopher B. Mann. Is There Backlash to Social Pressure? A Large-scale Field Experiment on Voter Mobilization. Political Behavior, 32(3): , May 2010 (20 s.) Yosef Bhatti and Kasper Mø ller Hansen. Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters. Journal of Elections, Public Opinion & Parties, 22(4): , November 2012 (25 s.) Nicholas A. Christakis and James H. Fowler. The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years. N Engl J Med, 357(4): , July 2007 (9 s.) Robert M Bond, Christopher J Fariss, Jason J Jones, Adam D I Kramer, Cameron Marlow, Jaime E Settle, and James H Fowler. A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization. Nature, 489(7415):295 8, September 2012 (4 s.) 11. Deltagelse II: Deliberation og uenighed (20. november) Diana C. Mutz. Hearing the Other Side: Deliberative versus Participatory Democracy. Cambridge University Press, 1 edition, March 2006, kap. 1-3 (89 s.) 5

6 Vibeke Normann Andersen and Kasper Mø ller Hansen. How deliberation makes better citizens: The Danish Deliberative Poll on the euro. European Journal of Political Research, 46(4): , June 2007 (25 s.) Supplerende: Robert Huckfeldt, Paul E. Johnson, and John Sprague. Political Environments, Political Dynamics, and the Survival of Disagreement. The Journal of Politics, 64(01):1 21, July 2008 Robert C. Luskin, James S. Fishkin, and Roger Jowell. Considered Opinions: Deliberative Polling in Britain. British Journal of Political Science, 32(03): , June Deltagelse III: Krydspres og isolation (27. november) Diana C. Mutz. Hearing the Other Side: Deliberative versus Participatory Democracy. Cambridge University Press, 1 edition, March 2006, kap. 4-5 (64 s.) David Nicolas Hopmann. The consequences of political disagreement in interpersonal communication: New insights from a comparative perspective. European Journal of Political Research, 51(2): , March 2012 (15 s.) 13. Menneskets natur I: Race, køn og gruppeimplikation (4. december) Nicholas J. G. Winter. Dangerous Frames: How Ideas about Race and Gender Shape Public Opinion. University Of Chicago Press, May 2008, kap. 1-5 (119 s.) 14. Menneskets natur II: Det evolutionære perspektiv (11. december) John Tooby and Leda Cosmides. The past explains the present. Ethology and Sociobiology, 11(4-5): , July 1990 (49 s.) Michael Bang Petersen. Social Welfare as Small-Scale Help: Evolutionary Psychology and the Deservingness Heuristic. American Journal of Political Science, 56(1):1 16, 2012 (16 s.) R. Klemmensen, P. K. Hatemi, S. B. Hobolt, I. Petersen, A. Skytthe, and A. S. Norgaard. The genetics of political participation, civic duty, and political efficacy across cultures: Denmark and the United States. Journal of Theoretical Politics, 24(3): , June 2012 (18 s.) Michael Bang Petersen and Lene Aarø e. Politics in the Mind s Eye: Imagination as a Link between Social and Political Cognition. American Political Science Review, 107(02): , April 2013 (18 s.) Pensum i alt sider. De resterende sider i det endelige pensum fastlægges frem mod semesterstart, og vil hovedsagelig bestå af danske eksempler. 7 Hvad kan det bruges til? Seminaret styrker de studerendes kompetence til at forstå fundamentale spørgsmål om vælgeradfærd, vælgerkompetence og holdningsdannelse. Kurset giver både de studerende et disciplinærhistorisk overblik over studiet af vælgeradfærd og holdningsdannelse og et teoretisk overblik over perspektiver på vælgere som politiske aktører. Seminaret er brugbart for studerende, der ønsker at arbejde professionelt med kommunikation, idet teorierne om holdningsdannelse også er relevante for ikke snævert politiske 6

7 problemstillinger. Seminaret har særlig relevans for studerende, der ønsker at arbejde med kommunikation og opinionsmåling i politisk øjemed, fx. i politiske partier eller meningsmålingsinstitutter. Litteratur [1] Christopher H. Achen. Mass Political Attitudes and the Survey Response. The American Political Science Review, 69(4): , [2] Christopher H. Achen and Larry M. Bartels. Blind Retrospection: Why Shark Attacks Are Bad For Democracy [3] Vibeke Normann Andersen and Kasper Mø ller Hansen. How deliberation makes better citizens: The Danish Deliberative Poll on the euro. European Journal of Political Research, 46(4): , June [4] Yosef Bhatti and Kasper Mø ller Hansen. Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters. Journal of Elections, Public Opinion & Parties, 22(4): , November [5] Paula Blomqvist and Christoffer Green-Pedersen. Defeat at Home? Issue-Ownership and Social Democratic Support in Scandinavia. Government and Opposition, 39(4): , September [6] Robert M Bond, Christopher J Fariss, Jason J Jones, Adam D I Kramer, Cameron Marlow, Jaime E Settle, and James H Fowler. A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization. Nature, 489(7415):295 8, September [7] Edward G. Carmines and James A. Stimson. On the Structure and Sequence of Issue Evolution. The American Political Science Review, 80(3): , [8] Nicholas A. Christakis and James H. Fowler. The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years. N Engl J Med, 357(4): , July [9] Philip E. Converse. The nature of belief systems in mass publics (1964). Critical Review, 18(1-3):1 74, January [10] J. A. Davis. Did Growing Up in the 1960s Leave a Permanent Mark on Attitudes and Values?: Evidence from the General Social Survey. Public Opinion Quarterly, 68(2): , June [11] Alan S Gerber, Donald P Green, and Christopher W Larimer. Social Pressure and Voter Turnout: Evidence from a Large-Scale Field Experiment. American Political Science Review, 102(01):33 48, [12] Donald P Green, Bradley Palmquist, and Eric Schickler. Partisan Hearts and Minds: Political Parties and the Social Identities of Voters. Yale ISPS series. Yale University Press, [13] Christoffer Green-Pedersen and Jesper Krogstrup. Immigration as a political issue in Denmark and Sweden. European Journal of Political Research, 47(5): , August

8 [14] Kasper Mø ller Hansen and Jørgen Goul Andersen. En samlet model for partivalg. In Kasper Mø ller Hansen, Rune Stubager, and Jørgen Goul Andersen, editors, Krisevalg. Økonomien og folketingsvalget 2011, chapter 8, pages Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Copenhagen, [15] Kasper Mø ller Hansen and Rune Stubager. Økonomisk stemmeadfærd. In Kasper Mø ller Hansen, Rune Stubager, and Jørgen Goul Andersen, editors, Krisevalg. Økonomien og folketingsvalget 2011, chapter 5, pages Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Copenhagen, [16] D. Sunshine Hillygus and Todd G. Shields. The Persuadable Voter: Wedge Issues in Presidential Campaigns. Princeton University Press, [17] David Nicolas Hopmann. The consequences of political disagreement in interpersonal communication: New insights from a comparative perspective. European Journal of Political Research, 51(2): , March [18] Robert Huckfeldt, Paul E. Johnson, and John Sprague. Political Environments, Political Dynamics, and the Survival of Disagreement. The Journal of Politics, 64(01):1 21, July [19] S Iyengar and A F Simon. New perspectives and evidence on political communication and campaign effects. Annual review of psychology, 51:149 69, January [20] Shanto Iyengar, Mark D Peters, and Donald R Kinder. Experimental Demonstrations of the "Not-So-Minimal"Consequences of Television News Programs. American Political Science Review, 76(4): , [21] John T Jost, Jack Glaser, Arie W Kruglanski, and Frank J Sulloway. Political conservatism as motivated social cognition. Psychological Bulletin, 129(3): , May [22] R. Klemmensen, P. K. Hatemi, S. B. Hobolt, I. Petersen, A. Skytthe, and A. S. Norgaard. The genetics of political participation, civic duty, and political efficacy across cultures: Denmark and the United States. Journal of Theoretical Politics, 24(3): , June [23] M Lewis-Beck. Economic voting: an introduction. Electoral Studies, 19(2-3): , June [24] Arthur Lupia, Mathew D. McCubbins, and Samuel L. Popkin. Elements of Reason: Cognition, Choice, and the Bounds of Rationality (Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology). Cambridge University Press, [25] Robert C. Luskin, James S. Fishkin, and Roger Jowell. Considered Opinions: Deliberative Polling in Britain. British Journal of Political Science, 32(03): , June [26] Christopher B. Mann. Is There Backlash to Social Pressure? A Large-scale Field Experiment on Voter Mobilization. Political Behavior, 32(3): , May [27] Michael F Meffert, Helmut Norpoth, and Anirudh V S Ruhil. Realignment and Macropartisanship. American Political Science Review, 95(4): , [28] Diana C. Mutz. Hearing the Other Side: Deliberative versus Participatory Democracy. Cambridge University Press, 1 edition, March

9 [29] Danny Osborne, David O. Sears, and Nicholas A. Valentino. The End of the Solidly Democratic South: The Impressionable-Years Hypothesis. Political Psychology, 32(1):81 108, February [30] Michael Bang Petersen. Social Welfare as Small-Scale Help: Evolutionary Psychology and the Deservingness Heuristic. American Journal of Political Science, 56(1):1 16, [31] Michael Bang Petersen and Lene Aarø e. Politics in the Mind s Eye: Imagination as a Link between Social and Political Cognition. American Political Science Review, 107(02): , April [32] John R Petrocik. Issue Ownership in Presidential Elections, a 1980 Case Study. American Journal of Political Science, 40(3): , [33] Dietram A. Scheufele and David Tewksbury. Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. Journal of Communication, 57(1):9 20, March [34] David O. Sears and Nicholas A. Valentino. Politics Matters: Political Events as Catalysts for Preadult Socialization. The American Political Science Review, 91(1):45, March [35] Rune Slothuus and Claes H. de Vreese. Political Parties, Motivated Reasoning, and Issue Framing Effects. The Journal of Politics, 72(03): , July [36] Paul M. Sniderman, Richard A. Brody, and Phillip E. Tetlock. Reasoning and Choice: Explorations in Political Psychology (Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology). Cambridge University Press, [37] Rune Stubager. The Development of the Education Cleavage: Denmark as a Critical Case. West European Politics, 33(3): , May [38] Charles S Taber and Milton Lodge. Motivated Skepticism in the Evaluation of Political Beliefs. American Journal of Political Science, 50(3): , [39] Lise Togeby. The Context of Priming. Scandinavian Political Studies, 30(3): , September [40] John Tooby and Leda Cosmides. The past explains the present. Ethology and Sociobiology, 11(4-5): , July [41] Nicholas J. G. Winter. Dangerous Frames: How Ideas about Race and Gender Shape Public Opinion. University Of Chicago Press, May [42] John R. Zaller. The Nature and Origins of Mass Opinion (Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology). Cambridge University Press, August

Projektbeskrivelse Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC) af Kasper Møller Hansen

Projektbeskrivelse Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC) af Kasper Møller Hansen Projektbeskrivelse Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC) af Kasper Møller Hansen Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC) Hvilken effekt har de politiske kampagner op til et folketingsvalg på

Læs mere

Politiske partier som opinionsledere: resultater fra en panelundersøgelse

Politiske partier som opinionsledere: resultater fra en panelundersøgelse politica, 44. årg. nr. 4 2012, 544-562 Rune Slothuus, Michael Bang Petersen og Jakob Rathlev Politiske partier som opinionsledere: resultater fra en panelundersøgelse De politiske partiers evne til at

Læs mere

Politisk kommunikation, RUC, efteråret 2013. v/ Rasmus Kleis Nielsen

Politisk kommunikation, RUC, efteråret 2013. v/ Rasmus Kleis Nielsen Politisk kommunikation, RUC, efteråret 2013 v/ Rasmus Kleis Nielsen Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation,

Læs mere

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2011. v/ Rasmus Kleis Nielsen

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2011. v/ Rasmus Kleis Nielsen Politisk kommunikation, RUC, foråret 2011 v/ Rasmus Kleis Nielsen Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation,

Læs mere

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2012. v/ Rasmus Kleis Nielsen

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2012. v/ Rasmus Kleis Nielsen Politisk kommunikation, RUC, foråret 2012 v/ Rasmus Kleis Nielsen Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation,

Læs mere

Framing og politiske partier: Kan den rette indpakning gøre politiske forslag mere spiselige?

Framing og politiske partier: Kan den rette indpakning gøre politiske forslag mere spiselige? Rune Slothuus politica, 42. årg. nr. 3 2010, 345-360 Framing og politiske partier: Kan den rette indpakning gøre politiske forslag mere spiselige? To fundamentale elementer i mediedækningen af politik

Læs mere

Heuristisk holdningsdannelse

Heuristisk holdningsdannelse Vejleder: Michael Bang Petersen Antal ord: 53.437 Heuristisk holdningsdannelse vælgerrationalitet, informationer & værdier Vælgernes muligheder for at danne et kompetent holdningsgrundlag for at stemme

Læs mere

Partier i nye tider. Den politiske dagsordensfastsættelse i Danmark

Partier i nye tider. Den politiske dagsordensfastsættelse i Danmark politica, 45. årg. nr. 1 2013, 6-17 Christoffer Green-Pedersen Partier i nye tider. Den politiske dagsordensfastsættelse i Danmark Det er en næsten umulig opgave at sammenfatte en doktorafhandling i en

Læs mere

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014 C E N T R E F O R V O T I N G A N D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

Læs mere

Danske partimedlemmer 2012

Danske partimedlemmer 2012 Danske partimedlemmer 2012 Dokumentationsrapport fra projektet Moderne Partimedlemskab September 2012 Karina Kosiara-Pedersen & Kasper Møller Hansen Institut for Statskundskab Københavns Universitet Stor

Læs mere

Bekymrer de sig virkelig om os? Eunoia og moderne politisk troværdighed

Bekymrer de sig virkelig om os? Eunoia og moderne politisk troværdighed Bekymrer de sig virkelig om os? Eunoia og moderne politisk troværdighed 1 Do They Really Care About Us? Eunoia and Modern Political Credibility Thomas Albrechtsen Kandidatspeciale i retorik Institut for

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

Strategi og virkelighed

Strategi og virkelighed Strategi og virkelighed En analyse af Socialdemokratiets og Det Radikale Venstres politiske kommunikation og kampagnestrategier under folkeafstemningen om euroen september 2000 og folketingsvalget november

Læs mere

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Bachelorprojekt Forår 2011 Institut for statskundskab Aarhus universitet Indholdsfortegnelse 0. Abstract... 2 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Globalisering, videnssamfund og uddannelse i komparativ belysning (15 ECTS)

Globalisering, videnssamfund og uddannelse i komparativ belysning (15 ECTS) , forår 2013 Globalisering, videnssamfund og uddannelse i komparativ belysning (15 ECTS) Globalization, Knowledge Societies, and Education in a Comparative Perspective Studieretning: kandidatuddannelsen

Læs mere

Hvorfor stiger tilliden?

Hvorfor stiger tilliden? politica, 44. årg. nr. 1 2012, 87-110 Peter Thisted Dinesen og Kim Mannemar Sønderskov 1 Hvorfor stiger tilliden? I modsætning til tendensen i mange lande har Danmark i løbet af de seneste tre årtier oplevet

Læs mere

Jens Henrik Haahr Krigsdans på Bali: Medierne og Den Fri Ungdomsuddannelse

Jens Henrik Haahr Krigsdans på Bali: Medierne og Den Fri Ungdomsuddannelse Jens Henrik Haahr Krigsdans på Bali: Medierne og Den Fri Ungdomsuddannelse Mediepræsentationers virkemidler og konsekvenser for samfundsmæssige dagsordener belyses med udgangspunkt i en konkret sag. Præsentationen

Læs mere

PH.D.-KURSER. på Institut for Statskundskab Aarhus Universitet. Kurserne udbydes i samarbejde med Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

PH.D.-KURSER. på Institut for Statskundskab Aarhus Universitet. Kurserne udbydes i samarbejde med Institut for Statskundskab Syddansk Universitet PH.D.-KURSER på Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Kurserne udbydes i samarbejde med Institut for Statskundskab Syddansk Universitet FORÅRET 2008 Indhold KURSUS 1: (10 ECTS) KVANTITATIVE METODER:

Læs mere

Årsberetning 2009 Økonomisk Institut Københavns Universitet

Årsberetning 2009 Økonomisk Institut Københavns Universitet Årsberetning 2009 Økonomisk Institut Københavns Universitet Økonomisk Institut Center for Sundhed og Samfund (CSS) Øster Farimagsgade 5, Bygning 26 1353 København K Telefon 35323010 2 INDHOLD Indledning...4

Læs mere

Kommunalreformen og lokalpolitisk effektivitetsfølelse

Kommunalreformen og lokalpolitisk effektivitetsfølelse politica, 42. årg. nr. 2 2010, 145-162 David Dreyer Lassen og Søren Serritzlew Kommunalreformen og lokalpolitisk effektivitetsfølelse Et af statskundskabens klassiske spørgsmål er, hvordan politiske enheders

Læs mere

Betyder ændringen i skatteprocenten noget for tilslutningen til borgmesterpartiet? Resultater fra danske kommuner 1

Betyder ændringen i skatteprocenten noget for tilslutningen til borgmesterpartiet? Resultater fra danske kommuner 1 politica, 44. årg. nr. 4 2012, 563-581 Yosef Bhatti, Kasper M. Hansen og Asmus Leth Olsen Betyder ændringen i skatteprocenten noget for tilslutningen til borgmesterpartiet? Resultater fra danske kommuner

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

ILISIMATUSARFIK LEKTIONSKATALOG FORÅRSSEMESTER 2015 SAMF F-2015

ILISIMATUSARFIK LEKTIONSKATALOG FORÅRSSEMESTER 2015 SAMF F-2015 Version enligt 06.01.2015 ILISIMATUSARFIK Inuiaqatigiilerinermut Immikkoortortaq Afdeling for Samfundsvidenskab LEKTIONSKATALOG FORÅRSSEMESTER 2015 SAMF F-2015 1 Inuiaqatigiilerinermut Immikkoortortaq

Læs mere

Massemedier som forum for politisk debat. Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm

Massemedier som forum for politisk debat. Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm Bo Laursen og N. Leila Trapp Massemedier som forum for politisk debat. Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm Ifølge normative teorier om politisk offentlighed

Læs mere

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Teknologisk Fremsyn i Danmark Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Claus Larsen-Jensen Kjeld Rahbæk Møller Peter Elvekjær Peter Frank Lisa Dahl Christensen Andrew Jamison Arne Skov Andersen

Læs mere

Haderslev Handelsskole 2010-2011

Haderslev Handelsskole 2010-2011 Haderslev Handelsskole 2010-2011 Forord Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer: 1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til eleverne. 2) En beskrivelse

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Læringsmål Formålet med kurset i PR er at gøre de studerende i stand til:

Kursusbeskrivelse. Læringsmål Formålet med kurset i PR er at gøre de studerende i stand til: STRATEGISK PR ORGANISATIONERS ARBEJDE MED PUBLIC RELATIONS Kandidatkursus, Roskilde Universitet, Efterår 2014 Underviser: Anders Dybdal, chefrådgiver Operate A/S og ekstern lektor RUC Kursusbeskrivelse

Læs mere

Kan borgerne motiveres til at samproducere ved hjælp af information om performance?

Kan borgerne motiveres til at samproducere ved hjælp af information om performance? Jens Blom-Hansen og Martin Bækgaard Kan borgerne motiveres til at samproducere ved hjælp af information om performance? politica, 47. årg. nr. 2 2015, 144-163 Samproduktion fører ofte til bedre offentlige

Læs mere

http://pas-moodle.samf.aau.dk/course/view.php?id=100

http://pas-moodle.samf.aau.dk/course/view.php?id=100 Kursus: M5: It-baseret forbedring af organisatoriske processer - F2013 http://pas-moodle.samf.aau.dk/course/view.php?id=100 Page 1 of 4 PAS M5: It-baseret forbedring af organisatoriske processer - F2013

Læs mere

i cyberspace Kasper Møller Hansen, ph.d., adjunkt, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

i cyberspace Kasper Møller Hansen, ph.d., adjunkt, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Kasper Møller Hansen, ph.d., adjunkt, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Karina Pedersen, ph.d., adjunkt, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Dorit Wahl-Brink, Cand.Scient.Pol.,

Læs mere