Politisk kommunikation, RUC, efteråret v/ Rasmus Kleis Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk kommunikation, RUC, efteråret 2013. v/ Rasmus Kleis Nielsen"

Transkript

1 Politisk kommunikation, RUC, efteråret 2013 v/ Rasmus Kleis Nielsen Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation, et forskningsfelt, der trækker på arbejde i blandt andet statskundskab, sociologi, og kommunikation. Kurset tilbyder en introduktion til studiet af politisk kommunikation og en oversigt over hvad vi via forskningen ved og ikke ved om emnet. I løbet af seks undervisningsgange gennemgår vi nyhedsinstitutionens rolle, medialiserings-begrebet (ideen om, at politik foregår på mediernes præmisser), og diskuterer medieeffekter, modtagere, kampagnekommunikation, og internettets betydning, altsammen med særligt henblik på politiske processer. Målet er at udvikle en bedre forståelse af kommunikation og rammebetingelserne for kommunikation i politik en forståelse, der kan hjælpe hver af os både i vores professionelle virke og i vores hverdag som borgere i et demokratisk samfund. Kurset er baseret på aktiv deltagelse, løbende læsning af en række klassiske og samtidige tekster af danske og internationale forskere, og et afsluttende empirisk-baseret essay på maximum 5 sider (a 2400 anslag inkl. mellemrum), eksklusiv litteraturliste. (Præcist sidetal og krav afhænger af ECTS.) Bedømmelsen foregår efter 7-trins-skalaen og er primært baseret på den enkelte studerendes evne til i sit essay at (1) formulere et interessant problem inden for emnefeltet politisk kommunikation, (2) udvælge et begrænset antal begreber og tilgange fra kurset og vise hvordan de kan bidrage til at belyse problemet, og (3) på den baggrund gennemføre en klart afgrænset empirisk-baseret analyse, der addresserer det selvvalgte problem. Afleveringsfrist er 9. oktober. Det samlede pensum er 483 sider. En tekstsamling kan købes i RUCs boghandel. 1. Introduktion til studiet af politisk kommunikation (58 sider) Kurset starter med to danske bud på en oversigt over politisk kommunikation i starten af det 21. århundrede. Hvem er aktørerne, hvad er de overordende rammebetingelser, hvad er de umiddelbare og mere langsigtede konsekvenser? En ny rapport om nyhedsmediebrug giver baggrund med hensyn til hvor folk får deres (politiske) information fra. Esmark, A. et al Det politiske kommunikationssystem. Politica, 31(2), pp Togeby, L. et al Magt og demokrati i Danmark. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, kapitel 12. Nielsen, R. K. & Schrøder, K Danskernes brug af nyhedsmedier Roskilde: Center for Magt, Medier og Kommunikation. https://www.ruc.dk/fileadmin/assets/cbit/mmk/danskernes_brug_af_nyhedsmedier_2013.pdf (Yderligere mediadata er tilgængelig på DR Medieforskning, TNS Gallup, Danske Medier, etc.)

2 2. Nyhedsinstitutionen og det politiske system (99 sider) Nyhedsmedierne historisk først pressen, i det tyvende århunderede i stigende grad TV og i dag også deres digitale tilbud har spillet en central rolle i politisk kommunikation. På baggrund af dansk og international forskning diskuterer vi nyhedsinstitutionens position i folkestyret. Lund, A. B Den redigerende magt. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, kapitel 1, dele af kapitel 7, kapitel 11 og kapitel 12, pp. 7-24, , Lund, A. B. et al (red.) Hvor kommer nyhederne fra? Aarhus: Ajour, pp. 7-13, Chadwick, A The Political Information Cycle in a Hybrid News System: The British Prime Minister and the Bullygate Affair. International Journal of Press/Politics 16(1), pp Lippmann, W Public Opinion. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. Cook, T Governing with the News. Chicago: University of Chicago Press. Pedersen, O. K. et al Politisk journalistik. Aarhus: Forlaget Ajour. Habermas, J The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: MIT Press. 3. Medialisering og medieeffekter (78 sider) At medier og kommunikation gør en forskel i politik synes uomtvisteligt men hvilken, hvornår, og hvordan er mindre klart. I løbet af denne kursusgang diskuterer vi medieeffekter, både på et helt overordnet niveau omkring hvordan det politiske iscenesættes i dag, og mere konkret med henblik på hvilken effekt medierede budskaber har på folks politiske adfærd. Meyrowitz, J No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior. New York: Oxford University Press, dele af kapitel 14, pp Katz, E The Two-Step Flow of Communication. Public Opinion Quarterly 21(1), pp Iyengar, S., Peters, M. D., & Kinder, D. L Experimental demonstrations of the not-sominimal consequences of television news programs. American Political Science Review, 76, Entman, R. M Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), pp van Zoonen, L A day at the zoo: political communication, pigs and popular culture. Media, Culture & Society 20(2), pp

3 Gitlin, T Media Sociology: The Dominant Paradigm. Theory and Society 6(2), pp Popkin, S. L The Reasoning Voter: Communication and Persuasion in Presidential Campaigns. Chicago: University of Chicago Press. Green, D. P., and A. S. Gerber Get Out the Vote, Second Edition: How to Increase Voter Turnout. Washington, D.C: Brookings Institution Press. Grabe, M. E. & E. P. Bucy Image Bite Politics. Oxford: Oxford University Press. Edelman, M. J Constructing the Political Spectacle. Chicago: University of Chicago Press, kapitel 1, pp Thompson, J. B Political Scandal. Cambridge: Polity Press, dele af kapitel 4, pp Slothuus, R Framing og politiske partier: kan den rette indpakning gøre politiske forslag mere spiselige? Politica 42(3), pp Zaller, J Elite Leadership of Mass Opinion. In Taken by Storm, ed. W. Lance Bennett and David L. Paletz, Chicago: University of Chicago Press. 4. Modtagerenes oplevelse af politisk kommunikation (74 sider) Nogle former for politisk kommunikation er primært orienteret mod andre eliteaktører politikere, interesseorganisationer, og journalister men i sidste ende er formålet for det meste at påvirke en modtagergruppe i den brede befolkning. Hvordan oplever folk politik og politisk kommunikation, og hvilke implikationer har deres oplevelser? Harrits, G. S Men jeg vil godt bare have det serveret lidt nemt - om praktiske forskelle i politisk kommunikation. Politica 38(2), pp Prior, M News vs. Entertainment: How Increasing Media Choice Widens Gaps in Political Knowledge and Turnout. American Journal of Political Science 49(3), pp Philips, L. & K. Schrøder Sådan taler medier og borgere om politik. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, introduktion til del 2, kapitel 6, kapitel 10, pp , 67-84, Baudrillard, J In the Shadow of the Silent Majorities. New York: Semiotext(e). Couldry, N. et al Media Consumption and Public Engagement: beyond the presumption of attention. Rev. and updated ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

4 Eliasoph, N Avoiding Politics: How Americans Produce Apathy in Everyday Life. Cambridge, U.K: Cambridge University Press. Gamson, W.A Talking Politics. Cambridge, U.K: Cambridge University Press. Huckfeldt, R., & J.D. Sprague Citizens, Politics, and Social Communication: Information and Influence in an Election Campaign. Cambridge, U.K: Cambridge University Press. 5. Valgkampe og kampagnekommunikation (83 sider) Valgkampe og kampagnekommunikation er vigtige, men hvor vigtige? Her ser vi på forskellige analyser af valgkampens betydning for resultatet, af hvordan vælgere orienterer sig i forhold til politiske aktører og deres budskaber. Desuden ser vi på hvordan partierne og andre politiske aktører har udviklet deres kommunikationsstrategier de seneste år også uden for valgperioden. Stubager, R. et al Krisevalg: økonomien og folketingsvalget i København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, kapitel 1 It s the Economy Stupid!, pp Pedersen, O. K Konkurrencestaten. København: Hans Reitzel, kapitel 5, pp Norris, P A Virtuous Circle: Political Communications in Postindustrial Societies. Cambridge, UK: Cambridge University Press, dele af kapitel 7, pp Davis, A The Mediation of Power. London: Routledge, kapitel 4, pp Andersen, J. G. et al Det nye politiske landskab: folketingsvalget i 2005 i perspektiv. Århus: Systime. Bro, P. et al Mediernes valgkamp. København: Modinet. Davis, A Public Relations Democracy. Manchester: Manchester University Press. Binderkrantz, A.S., and P.M. Christiansen Tordenskjolds soldater: Interesseorganisationerne i medierne. Politica 42(1), pp Elmelund-Præstekær, C Kampagnestudier: En typologi og en oversigt over dansk forskning. Politica 40(1), pp Nielsen, R. K Ground Wars: Personalized Communication in Political Campaigns. Princeton: Princeton University Press. Desuden har David Nicolas Hopmann, Christian Elmelund-Præstekær, Erik Albæk, Claes de Vreese m.fl. fra SDU bedrevet omfattende (ofte komparativ) forskning i kampagnedækning og medieeffekter.

5 6. Internettet og fremtidens politisk kommunikation (89 sider) Internettet og andre nye kommunikationsteknologier har potentielt dramatiske konsekvenser for alle dele af politisk kommunikation, fra nyhedsinstitutionen over modtagerne til kampagneorganisationer. Vi vil se på forskellige sider af disse forandringer på baggrund af en række analyser af vores forandrede kommunikationsmiljø og diskutere fremtidens politiske kommunikation. Benkler, Y The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom. New Haven: Yale University Press, kapitel 1, pp Hindman, M. S The Myth of Digital Democracy. Princeton: Princeton University Press, kapitel 1, pp Bennett, W. L. & J. B. Manheim The One-Step Flow of Communication. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 608(1), pp Bennett, W. L. & Iyengar, S A New Era of Minimal Effects? The Changing Foundations of Political Communication. Journal of Communication, 58(4), pp Castells, M Communication, Power and Counter-power in the Network Society. International Journal of Communication, 1, pp Chadwick, A Internet Politics: States, Citizens, and New Communication Technologies. New York: Oxford University Press. Tewksbury, D. & J. Rittenberg News on the Internet: Information and Citizenship in the 21st Century. New York: Oxford University Press. Goldman, E Search Engine Bias and the Demise of Search Engine Utopianism. Yale Journal of Law and Technology 8, pp Bennett, W. Lance, & Segerberg, A The Logic of Connective Action. Information, Communication & Society 15 (5), pp Nielsen, R. K Mundane Internet Tools, Mobilizing Practices, and the Coproduction of Citizenship in Political Campaigns. New Media & Society 13(5), pp

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2012. v/ Rasmus Kleis Nielsen

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2012. v/ Rasmus Kleis Nielsen Politisk kommunikation, RUC, foråret 2012 v/ Rasmus Kleis Nielsen Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation,

Læs mere

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2011. v/ Rasmus Kleis Nielsen

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2011. v/ Rasmus Kleis Nielsen Politisk kommunikation, RUC, foråret 2011 v/ Rasmus Kleis Nielsen Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation,

Læs mere

Forskning i politisk kommunikation: Et overblik

Forskning i politisk kommunikation: Et overblik Erik Albæk og Claes H. de Vreese politica, 42. årg. nr. 3 2010, 279-293 Forskning i politisk kommunikation: Et overblik Politisk kommunikation har været genstand for refleksion lige så længe, der har eksisteret

Læs mere

Forebyggelse gennem medier

Forebyggelse gennem medier Forebyggelse gennem medier eller om julen stadig er der, når lyset er pustet ud Når julen står for døren, rykker brandvæsnet ud. Det gør de i modsætning til andre julevæsner selvfølgelig hele året, men

Læs mere

Medierne og den politiske dagsorden: En tango med fører? 1

Medierne og den politiske dagsorden: En tango med fører? 1 Christoffer Green-Pedersen og Rune Stubager politica, 42. årg. nr. 3 2010, 326-344 Medierne og den politiske dagsorden: En tango med fører? 1 Politik foregår i medierne, men foregår det også på mediernes

Læs mere

Massemedier som forum for politisk debat. Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm

Massemedier som forum for politisk debat. Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm Bo Laursen og N. Leila Trapp Massemedier som forum for politisk debat. Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm Ifølge normative teorier om politisk offentlighed

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Humanistisk Informatik, 4. semester

Semesterbeskrivelse. Humanistisk Informatik, 4. semester Semesterbeskrivelse Humanistisk Informatik, 4. semester Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studieordning: Semesterkode & studieordningskode: CAT Studienævnet for Humanistisk Informatik. Studieordningen

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Sociale medier i retrospekt

Sociale medier i retrospekt Sociale medier i retrospekt Af Henrik Rasch Sørensen Aalborg Universitet Introduktionen Både inden- og udenfor forskningsverdenen lader der til at være konsensus omkring et kommunikationsmæssigt paradigmeskift

Læs mere

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Undervisere: Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Professor Poul Erik Mouritzen,

Læs mere

Kommunalreformen og lokalpolitisk effektivitetsfølelse

Kommunalreformen og lokalpolitisk effektivitetsfølelse politica, 42. årg. nr. 2 2010, 145-162 David Dreyer Lassen og Søren Serritzlew Kommunalreformen og lokalpolitisk effektivitetsfølelse Et af statskundskabens klassiske spørgsmål er, hvordan politiske enheders

Læs mere

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014 C E N T R E F O R V O T I N G A N D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

Læs mere

Motivation og ledelsesorientering blandt kommunale topchefer gør køn en forskel?

Motivation og ledelsesorientering blandt kommunale topchefer gør køn en forskel? Morten Balle Hansen politica, 42. årg. nr. 4 2010, 459-477 Motivation og ledelsesorientering blandt kommunale topchefer gør køn en forskel? Andelen af kvinder i den offentlige sektors lederstillinger er

Læs mere

Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati

Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Kampen om dagsordenen

Kampen om dagsordenen 1 Kampen om dagsordenen - strategisk planlægning af mediehåndtering i en interesseorganisation Af Jakob Ebeling & Troels Johannesen Speciale, Kommunikation, RUC, maj 2004 Vejleder: Rasmus Jønsson 2 Kapitel

Læs mere

En enkel eller mere kompliceret forklaring?

En enkel eller mere kompliceret forklaring? Palle Svensson En enkel eller mere kompliceret forklaring? politica, 45. årg. nr. 1 2013, 28-43 Vi har her at gøre med et meget sobert og solidt arbejde. Det er rigtig flot, at Green-Pedersen på få år

Læs mere

You are seeing this phenomenon of ordinary people being empowered politically - we haven t seen before

You are seeing this phenomenon of ordinary people being empowered politically - we haven t seen before OBAMA 08: Fra passive vælgere til selv-organiserede partivælger-kampagner med sociale medier: You are seeing this phenomenon of ordinary people being empowered politically - we haven t seen before Barack

Læs mere

Unges sociale. mediekultur

Unges sociale. mediekultur Unges sociale mediekultur Om mig Adjunkt, ph.d. og cand.mag., Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Forsker i sociale medier og digital ungdomskultur Speciale om Arto (2005) Ph.d.-afhandling

Læs mere

Da ældrechecken kom på finansloven

Da ældrechecken kom på finansloven Da ældrechecken kom på finansloven Partier og finansloven Lone Sewerin Seminaropgave, efterår 2003 Seminar: Den autoritative allokering af værdier i Danmark - Finansloven Emne: Partiers rolle i forhold

Læs mere

DUF Fakta. Demokrati Unges demokratiske kompetencer

DUF Fakta. Demokrati Unges demokratiske kompetencer DUF Fakta Oktober 213 Demokrati Unges demokratiske kompetencer Danske elever er sammen med finske elever de mest kompetente demokrater i verden. Det viser en international undersøgelse af elevernes samfundsfaglige

Læs mere

The War on Terror: Propaganda i Globale Nyhedshistorier

The War on Terror: Propaganda i Globale Nyhedshistorier The War on Terror: Propaganda i Globale Nyhedshistorier Propaganda, Mytedannelse og Masseforførelse i Amerikanske og Danske Nyhedsmedier Kandidatspeciale, Medievidenskab Specialevejleder: Lektor, Lotte

Læs mere

New public middle-management: Ledelse under umulige forhold?

New public middle-management: Ledelse under umulige forhold? New public middle-management: Ledelse under umulige forhold? Af Ninna Meier, Jørn Flohr Nielsen og Mona Toft Madsen Kontakt: Ph.d. studerende Ninna Meier* Management & Leadership gruppen Institut for Ledelse

Læs mere

1 2 Abstract This study examines which affect Google s algorithms has on its users, society and the world, and which kind of political character Google has. We find it interesting that Google has that

Læs mere

politisk interesse og selvtillid fordelt på generationer

politisk interesse og selvtillid fordelt på generationer g. Redegørelse politisk interesse og selvtillid fordelt på generationer Af Johannes Andersen, lektor Aalborg Universitet Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske

Læs mere

Bekymrer de sig virkelig om os? Eunoia og moderne politisk troværdighed

Bekymrer de sig virkelig om os? Eunoia og moderne politisk troværdighed Bekymrer de sig virkelig om os? Eunoia og moderne politisk troværdighed 1 Do They Really Care About Us? Eunoia and Modern Political Credibility Thomas Albrechtsen Kandidatspeciale i retorik Institut for

Læs mere

Forskydninger: Mellem svar og ikke-svar

Forskydninger: Mellem svar og ikke-svar 112 // JOURNALISTICA NR. 1 2011 Forskydninger: Mellem svar og ikke-svar En retorisk analyse af Lars Løkke Rasmussens svar på tirsdagspressemøderne AF JONAS GABRIELSEN, HEIDI JØNCH-CLAUSEN OG CHRISTINA

Læs mere

Læremidler i didaktisk sammenhæng

Læremidler i didaktisk sammenhæng Læremidler i didaktisk sammenhæng En antologi Redigeret af Flemming B. Olsen Gymnasiepædagogik Nr. 61. 2007 GYMNASIEPÆDAGOGIK Nr. 61 Januar, 2007 Serieredaktør: Erik Damberg (IFPR/DIG) Tel: (+45) 65 50

Læs mere

#Selviscenesættelse. - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund 18.12.2013. Roskilde Universitet

#Selviscenesættelse. - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund 18.12.2013. Roskilde Universitet #Selviscenesættelse - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund * 18.12.2013 Roskilde Universitet Humanistisk Bacheloruddannelse Projektopgave 1. semester Kultur & Historie Subjektivitet

Læs mere