VURDERING AF PSYKOLOGISK UFLEKSIBILITET: SEKS KERNEPROCESSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VURDERING AF PSYKOLOGISK UFLEKSIBILITET: SEKS KERNEPROCESSER"

Transkript

1 2 Kørt fast, ikke knækket VURDERING AF PSYKOLOGISK UFLEKSIBILITET: SEKS KERNEPROCESSER 1. Den konceptualiserede fortids eller fremtids dominans/begrænset selvindsigt: Hvor meget tid bruger din klient på at dvæle ved fortiden eller fantasere/bekymre sig over fremtiden? Hvilke elementer af fortiden eller fremtiden dvæler hun ved? I hvilken udstrækning er hun adskilt fra eller mangler hun bevidsthed om sine egne tanker, følelser og handlinger? 2. Fusion: Hvilken type uhjælpsomt kognitivt indhold fusionerer din klient med rigide regler eller forventninger, selvbegrænsende opfattelser, kritik eller vurderinger, årsagsforklaringer, at have ret, forestillinger om håbløshed eller værdiløshed eller andre? 3. Undgåelse: Hvilke private oplevelser (tanker, følelser, erindringer og så videre) undgår din klient? Hvordan gør hun det? Hvilket omfang har undgåelsen i hendes liv? 4. Fusion med det konceptualiserede selv: Hvori består din klients konceptualiserede selv? Ser hun for eksempel sig selv som knækket/beskadiget/uelskelig/ svag/dum og så videre, eller ser hun måske sig selv som stærk/bedre end andre/ succesfuld? Hvor fusioneret er hun med dette selvbillede? Definerer hun sig selv ud fra sin krop eller ud fra et karaktertræk eller en bestemt rolle, beskæftigelse eller diagnose? 5. Mangel på klarhed/kontakt: Hvilke kerneværdier mangler din klient klarhed over, negligerer hun eller handler hun inkonsekvent i forhold til? (Almindeligt negligerede værdier omfatter for eksempel kontakt med andre, omsorg, bidrag til fællesskaber, autenticitet, åbenhed, selvomsorg, selvmedfølelse, kærlighed, hjælp og støtte til andre, at leve i nuet). 6. Ufunktionel handling: Hvilke impulsive, undgående eller selvdestruktive handlinger foretager din klient? Er hun ude af stand til at holde ved, når vedholdende handling er påkrævet? Eller fortsætter hun uhensigtsmæssigt med sådanne handlinger, selv om de er ineffektive? Hvilke mennesker, steder, situationer og aktiviteter undgår hun, eller trækker hun sig tilbage fra? 53

2 ACT Teori og praksis HISTORIER: EN GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING 1. Det præsenterede problem a. Hvad er din klients opfattelse af (1) hovedproblemet, og (2) hvordan det har udviklet sig? b. Ifølge din klient, hvordan forstyrrer det præsenterede problem så hendes liv? Hvad afholder det ham fra at gøre eller være? c. Spørgsmål til identifikation af problematiske tanker og følelser: Hvori består de vanskeligste fornemmelser eller følelser, som opstår i dig i forbindelse med dette problem? Når din bevidsthed ønsker at få dig til at blive helt ude af flippen over dette, hvori består så de mest skræmmende, ondskabsfulde eller sårende ting, den siger til dig? Oplever du ofte, at du dvæler ved dette problem eller bekymrer dig om det? Hvis jeg kunne lytte til din bevidsthed på de tidspunkter, hvad ville jeg så høre? Er din bevidsthed ofte hård ved dig på grund af dette problem? Hvis det er tilfældet, hvori består så de mest ondskabsfulde domme, den fælder over dig? d. Spørgsmål til identifikation af ufunktionelle handlinger: Hvad sker der, når du bliver fanget af alle disse smertefulde tanker og følelser? Hvad gør du anderledes på de tidspunkter hvordan ændrer din adfærd sig? Hvis jeg iagttog dig på en videooptagelse på de tidspunkter, hvor du bliver helt fanget af disse tanker og følelser, hvad ville jeg så se dig gøre eller høre dig sige? e. Spørgsmål til identifikation af oplevelsesmæssig undgåelse og ufunktionelle handlinger: Hvad har du forsøgt at gøre for at slippe af med disse smertefulde tanker og følelser? Er der noget af det, du gør, som får dig til at føle, at du er kørt fast, eller som gør situationen værre? Er der noget af det, du gør, som har en negativ virkning på din sundhed eller skader dine relationer eller bare får dig til at få det værre? Er der noget af det, du gør, som spilder din tid, energi eller dine penge? Er der noget af det, du gør, som giver dig en vis lindring på kort sigt, men på langt sigt gør problemet værre? 2. Indledende vurdering af værdier Du kan stille din klient nogle af eller alle de følgende spørgsmål. Derudover (eller som et alternativ) kan du bede klienten om at udfylde et enkelt vurderingsværktøj som for eksempel Skydeskiven eller Livskompasset (du vil finde disse arbejdsark i slutningen af dette kapitel). 86

3 5 At åbne ACT a. Hvis jeg kunne svinge en tryllestav, så alle disse problematiske tanker og følelser ikke længere havde nogen virkning på dig, hvad ville du så begynde at gøre eller gøre mere af? Hvad ville du holde op med at gøre eller gøre mindre af? Hvordan ville du opføre dig anderledes over for dine venner, din partner, dine børn, forældre, slægtninge, arbejdskolleger og så videre? Hvordan ville du opføre dig anderledes derhjemme, på dit arbejde og i fritiden? b. Oplever du nogen sinde en følelse af formål, mening, vitalitet eller tilfredsstillelse om så kun for et øjeblik? Hvad gør du ved de lejligheder? Hvad, hvornår, hvor, hvordan og med hvem? c. Hvis du, mens du kæmper med dette uønskede, smertefulde problem, kunne udvikle nogle personlige styrker eller egenskaber eller evner, som på en eller anden måde ville hjælpe dig til at blive et bedre menneske eller udvikle dig som menneske eller gøre en forskel i andres liv, hvad skulle de styrker, egenskaber eller evner så være? d. Hvad gør du lige nu i dit liv, som er i modstrid med den person, du inderst inde ønsker at være? Hvad ville du gerne gøre anderledes? e. Hvis det arbejde, vi udfører her, kunne have en positiv virkning på de vigtigste relationer i dit liv, hvilke relationer ville du så forbedre? Og hvordan? Hvordan ville du gerne være i disse relationer, hvis du kunne være den ideelle dig? f. For klienter med ekstremt smertefulde livssituationer: Hvad ønsker du at stå for i forhold til denne situation? Hvis du på et eller andet tidspunkt i fremtiden skulle se tilbage på den måde, du håndterede situationen på nu, hvad ville du så gerne sige om den måde, du håndterede den på? Hvad ville du gerne sige om den måde, du som et resultat af det voksede eller udviklede dig på? g. For selvmordstruede klienter: Hvad har afholdt dig fra at tage dit eget liv? h. For modvillige klienter eller klienter, som er blevet pålagt eller tvunget til at komme: Lad os for et øjeblik glemme den person eller de personer, som har sendt dig herhen, og i stedet fokusere på, hvad du kan få ud af det. Hvis der var noget nyttigt, du kunne få ud af vores sessioner, så de ikke bare var besværlige, stressende, en plage, spild af din tid; hvis der var en eller anden måde, vores tid sammen kunne forbedre dit liv på, hvilket område af dit liv ville du så helst forbedre? På hvilke måder ville du gerne forbedre det? Hvad er vigtigt for dig på dette område af dit liv? 87

4 ACT Teori og praksis 3. Den aktuelle livskontekst, familiehistorie, sociale historie, andre vurderingsværktøjer Den aktuelle livskontekst inkluderer sundhed, medicinforbrug, arbejde, økonomi, relationer, familie, kultur og så videre. Se også efter faktorer, som forstærker problemet for eksempel sekundære økonomiske eller sociale fordele. Familiehistorie og social historie inkluderer betydningsfulde relationer fra fortiden og nutiden samt den måde, hvorpå klienten opfatter denne histories påvirkning af dem. Andre vurderingsværktøjer afhænger af din praksis og dit klientel. Du vil måske foretrække at gøre dette meget kortfattet i starten og indsamle flere data efter behov i senere sessioner. 4. Psykologisk ufleksibilitet a. Den konceptualiserede fortids eller fremtids dominans; begrænset selvindsigt: Hvor meget tid bruger din klient på at dvæle ved fortiden eller fantasere/bekymre sig om fremtiden? Hvor let mister han kontakten med nuet (det vil sige, hvor let er han at distrahere)? Hvor vanskeligt synes hun, det er at vide, hvad hun tænker og føler? b. Fusion: Hvilken type uhjælpsomt kognitivt indhold fusionerer din klient med rigide regler, selvbegrænsende opfattelser, hårde domme, årsagsforklaringer, tanker om håbløshed eller værdiløshed eller andet? c. Oplevelsesmæssig undgåelse: Hvilke private oplevelser (tanker, følelser, erindringer og så videre) undgår din klient og hvordan? Hvor udbredt er oplevelsesmæssig undgåelse i din klients liv? d. Fusion med det konceptualiserede selv: Hvori består din klients konceptualiserede selv? Ser han for eksempel sig selv som knækket/beskadiget/ uelskelig/dum og så videre, eller ser hun måske sig selv som stærk/bedre end andre/succesfuld? Hvor fusioneret er din klient med dette selvbillede? e. Mangel på klarhed over/kontakt med værdier: Hvilke kerneværdier er denne klient uklar i forhold til, negligerer hun eller handler hun uforeneligt med (for eksempel forbindelse til andre, omsorg, støtte, selvomsorg, selvmedfølelse, kærlighed, hjælp til andre eller andet)? f. Ufunktionel handling: Hvilke selvdestruktive handlinger foretager din klient? Mangler han de nødvendige færdigheder for at ændre adfærd? Undlader hun at blive ved, når vedholdende handling er påkrævet, eller fortsætter hun uhensigtsmæssigt, selv når den pågældende handling er ineffektiv? Hvilke mennesker, steder, situationer og aktiviteter undgår han eller trækker han sig tilbage fra? 88

5 5 At åbne ACT 5. Motivationsfaktorer Vurder positive faktorer for eksempel mål, drømme, ønsker, visioner, værdier. Vurder også negative faktorer: indre barrierer imod forandring (det vil sige fusion og undgåelse) og ydre barrierer imod forandring (for eksempel økonomisk eller social situation). 6. Psykologisk fleksibilitet og styrker hos klienten Vurder de områder i livet, hvor klienten allerede udviser psykologisk fleksibilitet gennem defusion, accept, selvet som kontekst, kontakt med nuet, kontakt med værdier og engageret handling. Identificer også de personlige styrker og nyttige livsfærdigheder, som din klient allerede har, og som kan bruges i terapien. Nogle få bemærkninger til at tage imod en historie Bemærkninger til sektion 1: Det præsenterede problem. I denne sektion kan du også inkludere et spørgsmål som: Hvad håber du at opnå ved at gå i terapi? Svaret vil som regel fortælle dig en hel masse om klientens følelsesmæssige kontrolagenda. Hun vil sandsynligvis fortælle dig, hvordan hun ønsker at føle sig (lykkelig, mere selvtillid, mere selvværd og så videre), eller hvilke følelser hun ønsker at slippe af med (angst, depression, dårlige erindringer og så videre). Spørgsmålene i 1b er meget nyttige: Hvordan forstyrrer dette problem dit liv? Hvad afholder det dig fra at gøre eller være? Klientens svar falder som regel i en af tre kategorier; tilstanden er problematisk fordi: 1. Jeg kan ikke holde ud at have det sådan. Dette svar peger på den oplevelsesmæssige undgåelsesagenda. Du kan følge op ved at spørge, hvilke tanker/følelser/erindringer og så videre som er de vanskeligste at opleve eller er mest uønskede eller har den største virkning. 2. Jeg ønsker bare at være normal. Dette svar peger på fusion med det konceptualiserede selv. Klienten er sandsynligvis fusioneret med: Jeg er unormal, underlig/svag [eller andet]. Du kan følge op ved at spørge: Hvad fortæller din bevidsthed dig, at dette problem siger om dig? 89

6 ACT teori og praksis SKYDESKIVEN Dine værdier: Hvad ønsker du at gøre med din tid på denne planet? Hvilken slags person ønsker du at være? Hvilke personlige styrker eller egenskaber ønsker du at udvikle? Jeg vil bede dig skrive nogle få ord til hver af overskrifterne herunder. 1. Arbejde/uddannelse: inkluderer arbejdsplads, karriere, uddannelse, udvikling af færdigheder. 2. Relationer: inkluderer din partner, dine børn, forældre, slægtninge, venner, kolleger. 3. Personlig udvikling/sundhed: kan inkludere religion, åndelighed, kreativitet, livsfærdigheder, meditation, yoga, natur, træning, ernæring og/eller sundhedsrisikofaktorer. 4. Fritidsaktiviteter: hvordan du leger, slapper af eller har det sjovt; aktiviteter til hvile, rekreation, sjov og kreativitet. Skydeskiven: Sæt et kryds i hvert af skydeskivens områder for at vise, hvor du står i dag. Arbejde/ uddannelse Jeg lever fuldt ud i overensstemmelse med mine værdier Fritidsaktiviteter Jeg handler meget uforeneligt med mine værdier Personlig udvikling/ sundhed Relationer Tilpasset fra Living Beyond Your Pain af J. Dahl & T. Lundren med tilladelse fra New Harbinger Publications (Oakland, CA), (Dansk udgave Slip smerterne ACT mod kroniske smerter, Dansk Psykologisk Forlag, 2010). 114

7 5 At åbne ACT ANALYSE AF PROBLEMET Dette skema skal hjælpe med at indsamle information om beskaffenheden af den vigtigste udfordring eller det vigtigste problem, du står over for. Først vil jeg bede dig sammenfatte i en eller to sætninger hvad den vigtigste udfordring eller det vigtigste problem er: Dernæst vil jeg bede dig beskrive i en eller to sætninger hvordan det påvirker dit liv, og hvad det afholder dig fra at gøre eller være: Uanset hvad dit problem er hvad enten det er en fysisk sygdom, et vanskeligt forhold, en arbejdssituation, en økonomisk krise, et præstationsproblem, tabet af en elsket person, en alvorlig skade eller en klinisk lidelse som for eksempel depression finder vi som regel, når vi analyserer problemet, fire hovedelementer, som i betydelig grad bidrager til problemet. Disse elementer er repræsenteret i boksene herunder. Jeg vil bede dig skrive så meget, du kan, i hver af boksene om de tanker, følelser og handlinger, som bidrager til eller forværrer den udfordring eller det problem, du står over for: Fanget af tanker Hvilke erindringer, bekymringer, hvilken frygt, selvkritik eller andre uhjælpsomme tanker dvæler du ved, eller bliver du fanget af, som er relateret til dette problem? Hvilke tanker giver du lov til at holde dig tilbage eller koste rundt med dig eller gøre dig nedtrykt? Livs-drænende handlinger Hvad gør du for øjeblikket, som gør dit liv værre i det lange løb? Holder dig kørt fast, spilder din tid eller dine penge, dræner din energi, begrænser dit liv, påvirker din sundhed, dit arbejde eller dine relationer negativt, opretholder eller forværrer de problemer, du kæmper med? Kamp med følelser Hvilke emotioner, følelser, indre tilskyndelser, impulser eller fornemmelser (forbundet med dette problem) kæmper du med, undgår du, undertrykker du, prøver du at slippe af med, eller kæmper du med på anden vis? Undgår udfordrende situationer Hvilke situationer, aktiviteter, mennesker eller steder undgår du eller holder du dig væk fra? Hvad er du holdt op med, har du trukket dig tilbage fra, er du droppet ud af? Hvad bliver du ved med at udskyde til senere? 115

8 ACT Teori og praksis LIVSKOMPASSET I det store felt i hver af boksene skal du skrive nogle få nøgleord om, hvad der er vigtigt eller meningsfuldt for dig i dette domæne i dit liv: Hvilken slags person ønsker du at være? Hvad ønsker du at gøre? Hvilken slags styrker eller egenskaber ønsker du at udvikle? Hvad ønsker du at stå for? (Hvis en boks virker irrelevant for dig, er det okay: Lad den bare være tom. Hvis du kører fast i en boks, så spring den over og vend tilbage til den senere. Og det er okay, hvis det samme ord optræder i flere eller alle boksene). Angiv dernæst i den øverste lille firkant i hver af de store bokse på en skala fra 0 til 10, hvor vigtige disse værdier er for dig på dette tidspunkt i dit liv (0 = ingen betydning, 10 = ekstrem vigtig). Det er okay, hvis flere firkanter har den samme score. Endelig skal du i den nederste lille firkant i hver af de store bokse på en skala fra 0 til 10 angive, hvor effektivt du lever i overensstemmelse med disse værdier lige nu (0 = overhovedet ikke, 10 = lever fuldt ud i overensstemmelse med dem). Igen er det okay, hvis flere firkanter har den samme score. Se nu grundigt på det, du har skrevet. Hvad fortæller det dig om, (a) hvad der er vigtigt i dit liv, og (b) hvad du for øjeblikket forsømmer? Forældreskab Personlig udvikling Fritidsaktiviteter Åndelighed Sundhed Arbejde Samfund og miljø Familierelationer Intime relationer Sociale relationer Tilpasset fra Living Beyond Your Pain af J. Dahl & T. Lundren med tilladelse fra New Harbinger Publications (Oakland, CA), (Dansk udgave Slip smerterne ACT mod kroniske smerter, Dansk Psykologisk Forlag, 2010). 116

9 5 At åbne ACT PROBLEMER OG VÆRDIER Acceptance and Commitment Therapy har som formål at reducere kamp og lidelse og gøre livet indholdsrigt, tilfredsstillende og meningsfuldt. For at fremme denne proces er fire typer information repræsenteret i de fire kolonner herunder særligt vigtige. Se, hvad du fra nu af og til den næste session kan skrive eller tilføje i hver af kolonnerne. KAMP OG LIDELSE RIGT OG MENINGSFULDT LIV Problematiske tanker og følelser: Hvilke erindringer, bekymringer og hvilken frygt, selvkritik eller andre tanker bliver du fanget af? Hvilke emotioner, følelser, indre tilskyndelser eller fornemmelser kæmper du med? Problematiske handlinger: Hvad gør du, som gør dit liv værre i det lange løb som holder dig kørt fast, spilder din tid eller dine penge, dræner din energi, indvirker negativt på din sundhed eller dine relationer eller fører til, at du går glip af livet? Værdier: Hvad er vigtigt for dig i det store billede? Hvad ønsker du at stå for? Hvilke personlige egenskaber og styrker ønsker du at udvikle? Hvordan ønsker du at berige eller forbedre dine relationer? Hvordan vil du gerne vokse eller udvikle dig ved at gøre noget ved dine problemer? Mål og handlinger: Hvad gør du for øjeblikket, som forbedrer dit liv i det lange løb? Hvad ønsker du at gøre mere af? Hvilke livsberigende mål ønsker du at opnå? Hvilke livsforbedrende handlinger ønsker du at foretage? Hvilke livsforbedrende færdigheder vil du gerne udvikle? 117

10 ACT Teori og praksis VITALITET VERSUS LIDELSE Fra nu af og til den næste session skal du føre dagbog over, hvad du gør, når smertefulde tanker og følelser opstår, samt lægge mærke til, om disse handlinger fører til mere vitalitet eller mere lidelse. Smertefulde tanker/følelser/ indre tilskyndelser/fornemmelser/erindringer, som er dukket op i dag Ting, jeg gjorde når disse tanker og følelser dukkede op som førte til vitalitet (det vil sige udvidede eller berigede mit liv eller forbedrede min sundhed, mit velbefindende eller mine relationer) Ting, jeg gjorde når disse tanker og følelser dukkede op som førte til lidelse (det vil sige begrænsede eller forværrede mit liv eller skadede min sundhed, mit velbefindende eller mine relationer) 118

11 ACT Teori og praksis KONTROLSTRATEGIER Hvori består de vigtigste tanker og følelser, som er problematiske for dig? Skriv dem ned under henholdsvis Krop og Bevidsthed. Nedskriv dernæst alt, hvad du har forsøgt for at slippe af med, undgå, undertrykke, flygte fra eller aflede dig selv fra disse tanker eller følelser. KROP Følelser, fornemmelser, indre tilskyndelser BEVIDSTHED Tanker, erindringer, antagelser, bekymringer Distraktion: Hvordan har du prøvet at distrahere dig selv fra disse tanker og følelser (for eksempel ved at se fjernsyn, shoppe og så videre)? Melde dig ud: Vi melder os ofte ud (giver op, undgår, prokrastinerer eller trækker os tilbage) i forhold til mennesker, steder, aktiviteter og situationer, når vi ikke kan lide de tanker og følelser, de fremkalder i os. Hvori består nogle af de ting, du trækker dig tilbage fra? Tænkestrategier: Hvordan har du prøvet at tænke dig ud af det (for eksempel ved at give andre skylden, bekymre dig, gruble over fortiden, fantasere, positiv tænkning, problemløsning, planlægning, selvkritik, analyser, prøve at få det til at give mening, diskussioner med dig selv, benægtelse, slå dig selv oven i hovedet, lade, som om det ikke er vigtigt og så videre)? Har du dvælet ved tanker som: Hvad nu hvis...?, Hvis bare..., Hvorfor lige mig?, Det er ikke fair! eller lignende? Stoffer: Hvilke stoffer har du prøvet at tilføre din krop (inklusive mad og receptmedicin)? Har du nogen sinde forsøgt selvskadende aktiviteter for eksempel selvmordsforsøg, dumdristig risikoadfærd? Har du forsøgt andre strategier for eksempel overdreven søvn? Befriede disse strategier dig i det lange løb fra dine smertefulde tanker og følelser, så de aldrig vendte tilbage? Når du har brugt disse strategier i overdreven grad, rigidt eller uhensigtsmæssigt, hvad har de så kostet dig i form af sundhed, vitalitet, energi, relationer, arbejde, fritidsaktiviteter, penge, mistede muligheder, spildt tid eller følelsesmæssig smerte? 124

12 ACT Teori og praksis FORSØGTE LØSNINGER OG DERES LANGTIDSVIRKNINGER FORSØGTE LØSNINGER OG DERES LANGTIDSVIRKNINGER Hvad har du gjort for at undgå eller slippe af med problematiske tanker, følelser, erindringer, emotioner eller fornemmelser? List alt, hvad du kan komme i tanker om, hvad enten det var forsætligt eller ikke. a. Gik dine tanker og følelser væk? b. Vendte de tilbage på længere sigt? c. Blev de værre? Har dette bragt dig tættere på et indholdsrigt, tilfredsstillende og meningsfuldt liv? Hvad har dette kostet dig i form af tid, energi eller penge? Hvad har det haft af negative konsekvenser for sundhed, velbefindende, arbejde, fritidsaktiviteter eller relationer? 126

13 ACT Teori og praksis Pragmatisme Hvis du går med på den tanke, tror på den og lader den kontrollere dig, hvor er du så henne? Hvad får du ud af at tro på den? Hvor går du hen herfra? Kan du gøre et forsøg alligevel, selv om din bevidsthed siger, at det ikke vil fungere? Interesseret Det er en interessant tanke. Meditativ Lad dine tanker komme og gå som drivende skyer, biler, som kører forbi dit hus osv. Din bevidsthed er som... en bliv ikke dræbt -maskine en ordmaskine en radio Jammer og elendighed en dygtig sælger verdens bedste historiefortæller en fascistisk diktator en vurderingsfabrik Rammesætte som tyranni Hvordan er det at blive kostet rundt med af den tanke/opfattelse/idé? Ønsker du, at den skal styre dit liv og hele tiden fortælle dig, hvad du skal gøre? Problemløsning Dette er blot din bevidsthed, som løser problemer. Du føler smerte, så din bevidsthed prøver at finde en måde at stoppe smerten på. Din bevidsthed er udviklet til at løse problemer. Det er dens job. Den er ikke defekt; den gør, hvad den er udviklet til at gøre. Men nogle af dens løsninger er ikke særlig effektive. Din opgave er at vurdere, om din bevidstheds løsninger er effektive: Giver de dig på langt sigt et indholdsrigt og tilfredsstillende liv? Funktionalitet Hvis du lader den tanke diktere, hvad du gør, hvordan vil det så fungere i det lange løb? Hvis du køber den, hjælper det dig så til at skabe et indholdsrigt, tilfredsstillende og meningsfuldt liv? TANKER Klassikerne Jeg har den tanke at... Sig den med en fjollet stemme. Syng den. Sig den meget langsomt. Gentag den hurtigt igen og igen. Skriv tanker på kort. Metaforen Passagerer i bussen. Tak din bevidsthed for den tanke. Hvem taler her: Du eller din bevidsthed? Øvelsen Blade i et vandløb. Hvor gammel er den historie? Afledte fordele Hvis du tager denne tanke for pålydende/går med på den/lader den fortælle dig, hvad du skal gøre, når den dukker op, hvilke følelser, tanker eller situationer hjælper den dig måske så til at undgå eller flygte fra (på kort sigt)? Form og lokalisering Hvordan ser din tanke ud? Hvor stor er den? Hvordan lyder den? Som din stemme eller som en andens? Luk dine øjne og fortæl mig, hvor den er lokaliseret i rummet? Bevæger den sig, eller står den stille? Hvis den bevæger sig, i hvilken retning bevæger den sig så og med hvilken hastighed? Computerskærm Forestil dig din tanke på en computerskærm. Lav om på skrifttype, farve og format. Animer ordene. Tilføj en hoppende kugle. Indsigt Når du går med på den tanke eller giver den al din opmærksomhed, hvordan ændrer din adfærd sig så? Hvad begynder du, eller holder du op med at gøre, når den dukker op? Giv historien navn Hvis alle disse tanker og følelser blev til en bog eller en film, med titlen et eller andet-historien, hvad ville du så kalde den? Hver gang denne historie dukker op, skal du give den navn: Aha, der har vi XYZ-historien igen! Iagttagelse Læg mærke til, hvad din bevidsthed fortæller dig lige nu. Læg mærke til, hvad du tænker. Det iagttagende selv Træd et skridt tilbage og se på denne tanke med dit iagttagende selv. Figur 7.1 Sammenfatning af defusionsteknikker 174

14 ACT Teori og praksis AT BLIVE FANGET I ACT taler vi i dagligsproget om at blive fanget af din bevidsthed eller at blive fanget af dine tanker. Med dette mener vi, at du bliver fuldstændig indfanget af dine tanker, og at de udøver en stærk indflydelse på dine handlinger. I hvilke situationer lykkes det din bevidsthed at fange dig? Hvilke ting siger den for at fange dig? Hvordan bærer du dig ad med at befri dig selv? Dato/tid Udløsende hændelser eller situationer Hvad sagde eller gjorde din bevidsthed for at fange dig? Hvordan ændrede din adfærd sig, da du blev fanget? Hvad kostede disse handlinger dig? Lykkedes det dig at befri dig selv? I så fald hvordan? 186

15 8 Gør dig åben Helende hånd Læg en hånd på den del af din krop, hvor du mest intenst føler følelsen. Forestil dig, at dette er en helende hånd en kærlig sygeplejerskes, forælders eller partners hånd. Send noget varme ind i dette område ikke for at slippe af med følelsen, men for at åbne dig omkring den, gøre plads for den, holde let om den. At blive blød Prøv, om du kan gøre dig blød omkring følelsen, løsne dig omkring den og holde let om den. Tilladelse Prøv, om du kan give denne følelse lov til at være der. Du behøver ikke at kunne lide den eller ønske den bare at tillade den. Udvidelse Prøv, om du kan åbne dig og udvide dig omkring følelsen. Det er, som om et stort rum på magisk vis åbner sig inden i dig. Det iagttagende selv Træd et skridt tilbage og se på denne følelse ud fra dit iagttagende selv. Den nysgerrige videnskabsmand Læg mærke til, hvor denne følelse er inden i din krop. Zoom ind på den. Observer den, som om du er en nysgerrig videnskabsmand, der aldrig har været ude for noget lignende. Hvor er følelsens yderkanter? Hvor begynder den, og hvor holder den op? Bevæger den sig, eller står den stille? Befinder den sig på overfladen eller inde i dig? Varm eller kold? Let eller tung? Følelsesvalget Antag, at jeg kunne give dig et valg: (a) Du behøver aldrig at få denne følelse igen, men det betyder, at du mister evnen til at elske og holde af, eller: (b) Du får lov til at elske og holde af, men når der opstår en kløft imellem det, du ønsker, og det, du har, vil følelser som denne dukke op. Hvad vælger du? FØLELSER Fysikalisering Forestil dig, at denne følelse er et objekt. Er det flydende, fast eller luftigt? Hvor stort er det? Er det let eller tungt? Hvilken temperatur har det? Er det på din overflade eller inde i dig? Hvilken form har det? Hvilken farve? Er det gennemsigtigt eller uigennemsigtigt? Hvordan føles objektets overflade varm eller kold, ru eller glat, våd eller tør? Medfølelse Hold let om denne følelse, som om den er en grædende baby eller en klynkende hundehvalp. Kampafbryderen Er kampafbryderen slået til, slået fra, eller står den på det halvvejsmærke, vi kalder at tolerere det? Hvis afbryderen var som en drejeskive med en skala fra 0 til 10, hvor 10 betyder åben kamp, og 0 betyder ingen kamp overhovedet, hvor er du så lige nu? Er du villig til at prøve, om vi kan få den drejet et hak eller to nedad? Normalisering Denne følelse fortæller dig, at du er et normalt menneske, der har et hjerte, og som bekymrer sig. Dette er, hvad mennesker føler, når der er en kløft imellem, hvad vi ønsker, og hvad vi har. Metaforer Kæmpe i kviksand Passagerer i en bus Dæmoner i båden Vade igennem sumpen Skubbe imod skrivepladen Træk vejret ind i den Træk vejret ind i denne følelse. Det er, som om dit åndedræt strømmer ind i og omkring den. Iagttag Læg mærke til, hvor denne følelse er. Læg mærke til, hvor den er mest intens. Læg mærke til de varme steder og de kolde steder. Læg mærke til de forskellige fornemmelser inden i følelsen. Figur 8.1 Almindelige acceptteknikker 203

16 ACT Teori og praksis ØVEARK TIL UDVIDELSE Udvidelse vil sige at åbne sig og gøre plads for vanskelige følelser, indre tilskyndelser og fornemmelser og derved give dem lov til at strømme gennem dig uden at kæmpe med dem. Du behøver ikke at kunne lide disse følelser eller ønske dem du gør bare plads for dem og giver dem lov til at være der, selv om de er ubehagelige. Hvis disse følelser skulle dukke op igen, kan du hurtigt, så snart du har lært denne færdighed, gøre plads for dem og lade dem strømme forbi, så du kan investere din tid og energi i at udføre meningsfulde, livsforbedrende aktiviteter i stedet for at kæmpe med dem. Stræb mindst en gang om dagen efter at trække vejret ind i og gøre plads for vanskelige følelser og fornemmelser. Øveark til udvidelse Dag/dato/tid Følelser/fornemmelser Hvor længe jeg øvede mig (i minutter) Hvilken kampafbryderposition (0-10)? 10 = slået til 0 = slået fra 5 = halvvejsmærke (tolerance) Brugte en cd eller en MP3-afspiller til hjælp? Ja/nej Udbytte og/eller vanskeligheder 214

17 8 Gør dig åben KAMP VERSUS ÅBENHED Udfyld dette arbejdsark en gang om dagen for at holde styr på, hvad der sker, når du kæmper med dine følelser, og hvad der sker, når du åbner dig og gør plads for dem. Arbejdsarket Kamp versus åbenhed Dag/dato/tid Følelser/fornemmelser Hvilke hændelser udløste dette? Hvor meget kæmpede du med disse følelser? 0 = ingen kamp, 10 = maksimal kamp. Hvad gjorde du konkret under kampen? Åbnede du dig og gjorde plads for disse følelser og gav dem lov til at være der, selv om de var ubehagelige? Hvis du gjorde, hvordan gjorde du det så? Hvad var langtidsvirkningen af den måde, du reagerede over for følelserne på? Gjorde den dit liv bedre eller værre? 215

18 ACT Teori og praksis UFORMELLE ØVELSER I MINDFULNESS 1. Mindfulness i dine morgenrutiner Udvælg en aktivitet, som udgør en del af dine daglige morgenrutiner, som for eksempel at børste tænder, barbere dig, rede sengen eller tage et brusebad. Når du gør det, skal du fokusere fuldstændigt på det, du gør: kroppens bevægelser, smagen, berøringen, lugten, synsindtrykkene, lydene og så videre. Læg mærke til, hvad der sker, med en åben og nysgerrig holdning. Når du for eksempel er i brusebad, skal du lægge mærke til vandet, når det sprøjter ud af bruserhovedet, når det rammer din krop, og når det gurgler ned i afløbet. Læg mærke til vandets temperatur og følelsen af det i dit hår og på dine skuldre, og når det løber ned over dine ben. Læg mærke til lugten af sæbe og shampoo og følelsen af dem mod din hud. Læg mærke til synet af vanddråberne på væggen eller på badeforhænget, vandet, der drypper ned over din krop, og dampen, der stiger op. Læg mærke til dine armes bevægelser, når du vasker dig eller skrubber dig eller gnider shampoo ind i håret. Når der dukker tanker op, skal du anerkende dem og lade dem komme og gå som biler, der kører forbi. Igen og igen vil du blive fanget af dine tanker. Så snart du opdager, at det er sket, skal du roligt anerkende det, lægge mærke til, hvilken tanke det var, der distraherede dig, og føre din opmærksomhed tilbage til brusebadet. 2. Mindfulness ved husholdningspligterne Udvælg en aktivitet, som for eksempel at stryge tøj, vaske op, støvsuge noget hverdagsagtigt og trivielt, du er nødt til at gøre for at få dit liv til at fungere og gør det med bevidst nærvær. Når du for eksempel stryger tøj, skal du lægge mærke til tøjets farve og form og det mønster, folderne danner, og det nye mønster, når folderne forsvinder. Læg mærke til dampens syden, den knirkende lyd fra strygebrættet, den svage lyd af strygejernet, når det glider hen over tøjet. Læg mærke til din hånds greb om strygejernet og din arms og din skulders bevægelser. Hvis der opstår kedsomhed eller frustration, skal du simpelthen anerkende det og bringe din opmærksomhed tilbage på det, du foretager dig. Igen og igen vil din opmærksom strejfe væk. Så snart du opdager, at det er sket, skal du roligt anerkende det, lægge mærke til, hvad det var, der distraherede dig, og bringe din opmærksomhed tilbage på din aktuelle aktivitet. 3. Mindfulness ved behagelige aktiviteter Udvælg en aktivitet, du nyder at udføre, som for eksempel at putte dig ind til en person, du holder af, spise frokost, kæle med katten, lege med hunden, gå tur i parken, lytte til musik, tage et lindrende varmt bad og så videre. Udfør denne aktivitet på en bevidst nærværende måde: Engager dig fuldstændigt i den, brug alle dine fem sanser og nyd hvert eneste øjeblik. Hvis og når din opmærksomhed strejfer, skal du, så snart du opdager det, lægge mærke til, hvad det var, der distraherede dig, og igen engagere dig i det, du er i gang med. 236

19 9 Vær her nu ENKLE MÅDER AT KOMME TIL STEDE PÅ Tag ti indåndinger Dette er en enkel øvelse i at centrere sig selv og etablere kontakt med sine omgivelser. Udfør denne øvelse dagen igennem, især når du føler dig fanget af dine tanker og følelser: 1. Tag ti langsomme, dybe vejrtrækninger. Fokuser på at ånde ud så langsomt som muligt, indtil dine lunger er helt tomme og giv dem så lov til at fylde sig igen af sig selv. 2. Læg mærke til følelsen af dine lunger, der tømmer sig. Læg mærke til, at de fylder sig igen. Læg mærke til, hvordan din brystkasse udvider sig og trækker sig sammen. Læg mærke til, hvordan dine skuldre sagte hæver og sænker sig. 3. Prøv, om du kan lade dine tanker komme og gå, som om de blot er biler, der kører forbi uden for dit hus. 4. Udvid din bevidsthed: Læg på samme tid mærke til din vejrtrækning og din krop. Se dig derefter omkring i rummet og læg mærke til, hvad du kan se, høre, lugte, røre ved og føle. At kaste anker Dette er en anden enkel øvelse i at centrere sig selv og forbinde sig med verden omkring sig. Udfør den dagen igennem, især når du finder dig selv fanget af dine tanker og følelser: 1. Placer dine fødder fladt mod gulvet. 2. Skub fødderne nedad læg mærke til gulvet under dig, læg mærke til, hvordan det understøtter dig. 3. Læg mærke til muskelspændingerne i dine ben, når du skubber dine fødder nedad. 4. Læg mærke til hele din krop og følelsen af tyngdekraften, som flyder ned gennem dit hoved, din rygrad og dine ben og ned i dine fødder. 5. Se dig nu omkring og læg mærke til, hvad du kan se og høre omkring dig. Læg mærke til, hvor du er, og hvad du gør. Læg mærke til fem ting Dette er endnu en enkel øvelse i at centrere sig selv og engagere sig i sine omgivelser. Udfør den dagen igennem, især når du føler, at du er ved at blive fanget af dine tanker og følelser: 1. Stop op et øjeblik. 2. Se dig omkring og læg mærke til fem ting, som du kan se. 3. Lyt omhyggeligt og læg mærke til fem ting, som du kan høre. 4. Læg mærke til fem ting, som du kan føle er i kontakt med din krop (for eksempel dit armbåndsur imod dit håndled, dine bukser imod dine ben, luften imod dit ansigt, dine fødder imod gulvet, din ryg imod stoleryggen). 5. Gør til sidst alt det ovenstående på samme tid. 237

20 ACT Teori og praksis ØVEARK TIL BEVIDST NÆRVÆRENDE VEJRTRÆKNING Øvelser i bevidst nærværende vejrtrækning gør det muligt for dig at udvikle adskillige færdigheder: Evnen til at lade tanker komme og gå uden at blive fanget af dem, evnen til at genfokusere, når du opdager, at du er blevet distraheret, og evnen til at lade dine følelser være, som de er, uden at prøve at kontrollere dem. Selv fem minutters øvelse om dagen kan over tid gøre en forskel. Ti minutter to gange om dagen eller tyve minutter en gang om dagen er endnu bedre. Øveark til bevidst nærværende vejrtrækning Dag/dato/tid Hvor længe jeg øvede mig (i minutter) Vanskelige tanker og følelser, der dukkede op Brugte en cd til hjælp? Ja/nej Udbytte og/eller vanskeligheder 238

21 11 Vid, hvad der er vigtigt Taler Forestil dig din firsårs fødselsdag (eller din enogtyvende eller din halvtredsindstyvende eller din pensioneringsfest og så videre). To eller tre mennesker holder taler om, hvad du står for, hvad du betyder for dem, om den rolle, du har spillet for deres liv. Hvad ville du, i den IDEELLE verden, hvor du har levet dit liv som den person, du gerne vil være, høre dem sige? Liv og død a. Forestil dig din egen begravelse: Forestil dig, hvad du gerne ville høre mennesker sige om dig. b. Udspil din egen begravelse som psykodrama. c. Skriv din egen gravskrift eller sæt tekst på en tom gravsten. d. Forestil dig, at du på en eller anden måde ved, at du kun har fireogtyve timer tilbage at leve i, men at du ikke kan fortælle det til nogen: Hvem ville du besøge, og hvad ville du gøre? Rigdom Du arver en formue. Hvad vil du gøre med den? Hvem ville være der til at dele alle de aktiviteter med dig eller værdsætte de ting, du køber? Hvordan ville du opføre dig over for alle de mennesker, som deler dit nye liv? Udforsk din smerte a. Smerte som din allierede: Hvad fortæller denne smerte dig om, hvad der virkelig er vigtigt, hvad der virkelig betyder noget for dig? b. Smerte som din lærer: Hvordan kan denne smerte hjælpe dig til at vokse eller udvikle nye færdigheder og styrker? Hvordan kan den hjælpe dig til at få et bedre forhold til andre? c. Fra bekymringer til omsorg: Hvad viser din frygt, dine bekymringer og din angst dig, at du holder af? Hvad påminder de dig om er meget vigtigt? Karakterstyrker Hvilke personlige styrker og kvaliteter har du allerede? Hvilke nye vil du gerne udvikle? Hvordan vil du gerne anvende dem? Hvis... så... Hvis du opnåede det eller det mål, hvordan ville du så forandre dig som et resultat af det? Hvad ville du gøre anderledes fra nu af? Hvordan ville du opføre dig anderledes over for venner, familie, kolleger, kunder og andre? Figur 11.1 Almindelige værdiafklaringsteknikker Tankelæsermaskine Forestil dig, at jeg anbringer en tankelæsermaskine på dit hoved, og at jeg indstiller den på bevidstheden hos personer, som betyder meget for dig, så du nu kan høre hver eneste af deres tanker. Når du stiller ind, tænker de på DIG, på, hvad du står for, hvad dine styrker er, hvad du betyder for dem og på den rolle, du spiller for deres liv Hvad ville du, i den IDEELLE verden, hvor du har levet dit liv som den person, du gerne vil være, høre dem tænke? KLARLÆGNING AF VÆRDIER Tryllestav a. Jeg svinger denne tryllestav, og du har herefter total anerkendelse af alle på planeten uanset hvad du gør, elsker, respekterer og beundrer de dig hvad enten du bliver kirurg eller seriemorder. Hvad ville du så gøre med dit liv? Hvordan ville du behandle andre? b. Jeg svinger denne tryllestav, og alle disse smertefulde tanker, følelser og erindringer har ikke længere nogen indvirkning på dig. Hvad ville du så gøre med dit liv? Hvad ville du begynde på, holde op med at gøre, gøre mere af eller mindre af? Hvordan ville du opføre dig anderledes? Hvis vi så dig på en video, hvad ville vi så se og høre, som ville vise os, at der var sket noget magisk? Hvad er vigtigt? Hvad er det, du virkelig ønsker? Hvad betyder noget for dig i det store billede? Hvad ønsker du at stå for? Er der noget i dit liv lige nu, som giver dig en følelse af mening, formål, vitalitet? Det dejlige sted Genkald dig levende en varm og dejlig erindring og få kontakt med følelserne omkring den. Hvad er meningsfuldt ved denne erindring? Misbilligelse Hvad misbilliger du, eller kan du ikke lide ved andres handlinger? Hvordan ville du handle, hvis du var i deres sko? At gå glip Hvilke vigtige områder af livet har du opgivet, eller er du gået glip af på grund af manglende villighed? Skemaer og arbejdsark Spørgeskemaet Værdibaseret liv. Skydeskiven. Livskompasset. Liste over værdibaserede handlinger. Liste over almindelige værdier. Barndomsdrømme Som barn, hvilken slags liv forestillede du dig da i fremtiden? Kunstneriske metoder Mal, tegn eller modeller dine værdier. Hvad kan du lide? Hvad ville du gerne gøre? Rollemodeller Hvem ser du op til? Hvem inspirerer dig? Hvilke personlige styrker eller egenskaber har de, som du beundrer? 277

22 12 Gør det, der skal til AT OPSTILLE VÆRDIBASEREDE MÅL Tre trin til opstilling af værdibaserede mål 1. trin: Det livsdomæne, jeg vælger at arbejde med, er (sæt en ring om et eller to, men ikke flere): arbejde, sundhed, uddannelse, socialt liv, forældreskab, intim partner, familie, åndelighed, lokalsamfund, miljø, fritid, personlig udvikling. 2. trin: De værdier, der ligger til grund for mine mål (i dette livsdomæne), er: Når det drejer sig om at opstille mål, skal du sikre dig, at det mål, du opstiller, er et SMART mål: Specifikt: Specificer de handlinger, du vil foretage hvornår og hvor du vil gøre det, og hvem og hvad der er involveret. Dette er for eksempel et vagt eller ikke-specifikt mål: Jeg vil tilbringe mere tid sammen med mine børn. Dette er et specifikt mål: Jeg vil tage børnene med i parken lørdag eftermiddag og spille fodbold med dem. Gør dit mål specifikt nok til, at du let kan se, om du har opnået det eller ej. Meningsfuldt: Hvis et mål virkelig er styret af dine værdier i modsætning til at følge en rigid regel, prøve at behage andre eller undgå smerte, vil det være personligt meningsfuldt. Hvis det mangler en følelse af formål, skal du undersøge, om det virkelig er styret af dine værdier. Adaptivt: Hjælper målet dig til at bevæge dig i en retning, der, så vidt du kan forudsige det, med sandsynlighed vil forbedre, berige eller forhøje din livskvalitet? Realistisk: Målet bør være realistisk opnåeligt. Med i betragtning bør du tage dit helbred, konkurrerende krav på din tid, din økonomiske status, og om du har færdighederne til at opnå det. Tidsdefineret: For at styrke dit måls specificitet bør du fastsætte en dag, en dato og et tidspunkt for det. Hvis det ikke er muligt, bør du fastsætte en tidsramme så præcist, som du på nogen måde kan. 3. trin: Mine værdibaserede mål er... et umiddelbart mål (noget småt, enkelt og let, som jeg kan gøre inden for de næste fireogtyve timer): kortsigtede mål (ting, jeg kan gøre inden for de næste få dage og uger): mål på det mellemlange sigt (ting, jeg kan gøre inden for de næste få uger og måneder): langsigtede mål (ting, jeg kan gøre inden for de næste få måneder og år): 289

23 12 Gør det, der skal til 1. Mit mål er at (vær specifik): VILLIGHEDS- OG HANDLEPLANEN De værdier, der ligger til grund for mit mål, er: De handlinger, jeg vil udføre for at opnå dette mål, er (vær specifik): 2. De tanker/erindringer, følelser, fornemmelser, indre tilskyndelser, jeg er villig til at gøre plads til for at opnå dette mål, er: Tanker/erindringer: Følelser: Fornemmelser: Tilskyndelser: 3. Det vil være nyttigt at sige til mig selv, at: 4. Hvis det er nødvendigt, kan jeg bryde dette mål ned i mindre skridt. Det mindste og letteste skridt, jeg kan begynde med, er: Det tidspunkt, den dag og den dato, hvor jeg vil tage dette første skridt, er: 305

24 ACT Teori og praksis FRA FEAR TIL DARE Fra FEAR til DARE, 1. del Lad os antage, at du har klargjort dine værdier og opstillet et mål for dig selv, men at du ikke har opnået det. Hvad stoppede dig? Akronymet FEAR dækker de fleste af de almindelige barrierer: F = Fusion (ting, din bevidsthed siger til dig, som holder dig tilbage, hvis du bliver fanget af dem) E = Overdrevne mål (Excessive goals) (dit mål er for stort, eller du mangler færdigheder, tid, penge, helbred eller andre resurser) A = Undgåelse (Avoidance) (uvillighed til at gøre plads for det ubehag, denne udfordring medfører) R = Afstand til værdier (Remoteness) (mistet føling med eller du har glemt hvad der er vigtigt eller meningsfuldt ved dette) Skriv nu, med så få ord som muligt, alt det ned, der har forhindret dig i at opnå dit mål: Gå nu tilbage og sæt en etikette på hvert af svarene med et eller to af bogstaverne F, E, A eller R, afhængigt af hvad der bedst beskriver denne barriere: Var det F = fusion med en historie? (For eksempel: Det vil mislykkes for mig, Det er for svært, Jeg vil gøre det senere, Jeg er for svag, Jeg kan ikke gøre det, eller andre). Var det E = overdrevne (Excessive) mål? (Du manglede den tid, de penge, det helbred, de faciliteter og færdigheder eller den støtte, der var nødvendig; eller målet var bare for stort, og du blev overvældet af det). Var det A = undgåelse (Avoidance) af ubehag? (Du var uvillig til at gøre plads for angst, frustration, frygt for nederlag eller andre ubehagelige tanker og følelser). Var det R = afstand (Remoteness) til dine værdier? (Du glemte eller mistede kontakten med de værdier, der ligger til grund for dette mål). Modgiften imod FEAR er DARE: D = Defusion A = Accept R = Realistiske mål E = Antag (Embracing) værdier Gennemgå dine barrierer, en efter en, og find ud af, hvordan du kan takle dem ved hjælp af DARE. På næste side vil du finde nogle forslag, der kan hjælpe dig. 306

25 12 Gør det, der skal til Fra FEAR til DARE: 2. del Defusionsstrategier Sæt navn på historien. Tak din bevidsthed. Anerkend Her har vi årsagsforklaringerne eller Her har vi vurderingerne. Sæt navn på dæmonen/monsteret/passageren. Anerkend, at det er radio Jammer og elendighed, der sender. Lad simpelthen tankerne komme og gå som biler, der kører forbi. Acceptstrategier Sæt navn på følelsen. Iagttag følelsen som en nysgerrig videnskabsmand. Vurder følelsen på en skala fra 1 til 10. Forpligt dig til at tillade følelsen. Træk vejret ind i følelsen Gør plads for følelsen Giv følelsen en form og en farve. Realistisk opstilling af mål Hvis du mangler færdigheder, skal du opstille nye mål omkring at lære dem. Hvis dit mål er for stort, skal du bryde det ned i mindre bidder. Hvis du mangler resurser, skal du brainstorme, hvordan du kan få dem. Hvis du mangler tid, hvad er du så villig til at opgive for at skabe tid? Hvis målet virkelig er umuligt for eksempel på grund af helbredet eller økonomiske problemer eller eksterne barrierer, du ikke har nogen direkte indflydelse på, så opstil et andet mål. Antag værdier Forbind dig med det, der betyder noget for dig med hensyn til dette mål. Er dette mål virkelig meningsfuldt? Er dette mål i overensstemmelse med dine værdier? Er dette mål virkelig vigtigt? Bevæger dette mål dit liv fremad i den retning, du ønsker at gå? Nedskriv her ved hjælp af disse idéer (og andre idéer, du selv eller din terapeut/coach har), hvordan du kan reagere på de barrierer, du har listet ovenfor: Stil til sidst dig selv følgende spørgsmål: Er jeg villig til at gøre plads for de vanskelige tanker og følelser, der dukker op, uden at blive fanget af dem eller kæmpe med dem? Er jeg villig til at engagere mig i effektiv handling for at gøre det, der dybt i mit hjerte er vigtigt? Hvis dit svar er ja, skal du bare gå i gang og give det en chance. Hvis dit svar er nej, skal du overveje følgende tre spørgsmål: 1. Er dette virkelig vigtigt for dig? 2. Hvis det er, hvad vil det så koste dig at undgå det eller udskyde det? 3. Hvad vil du helst have: Den livsdrænende smerte ved at forblive kørt fast eller den livsforbedrende smerte ved at komme videre? 307

26 ACT Teori og praksis EN HURTIG GUIDE TIL CASEKONCEPTUALISERING I ACT 1. Hvilken værdibaseret retning ønsker klienten at bevæge sig i? (Hvilket domæne i livet og hvilke værdier virker vigtigst for denne klient? Har hun nogen værdikongruente mål?) 2. Hvad forhindrer klienten i at gøre det? (Identificer barriererne for et værdibaseret liv: fusion, undgåelse og ufunktionel handling) a. Hvad fusionerer han med? (Identificer problematisk fusion, inklusive årsagsforklaringer, regler, vurderinger, fortid, fremtid og selvbeskrivelse) b. Hvad undgår hun? (Identificer de tanker, følelser, erindringer, indre tilskyndelser, fornemmelser og følelser, som denne klient prøver at undgå eller slippe af med) c. Hvilke ufunktionelle handlinger foretager han? (Hvad er det, klienten gør, som gør hans liv værre eller holder ham kørt fast?) Du kan bruge diagrammet herunder til at hjælpe dig med at planlægge din næste session. Noter eventuelle metaforer, spørgsmål, teknikker eller arbejdsark, som du kunne bruge i den næste session til at hjælpe din klient med at foretage en funktionel forandring. PSYKISK SMERTE Kognitiv fusion Oplevelsesmæssig undgåelse Ufunktionel handling FUNKTIONALITET VITALITET Vær til stede Vær åben Gør det, der er vigtigt 338

Kommunikation og forældresamarbejde del 3

Kommunikation og forældresamarbejde del 3 Kommunikation og forældresamarbejde del 3 Fokus Praktisk: Resten af forløbet tider og datoer Opsamling fra Bennediktes oplæg i weekenden Mine tanker om i dag: Perspektivering eller fortsat ACT fokus? Forhandling

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER

HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER GODE TANKER GODE FØLELSER HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER Vi har ofte nogle tvangstanker, som kører rundt i hovedet på os. Nogle gange bliver vi ved med at få disse tanker om

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

3-trinsmodel. Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv

3-trinsmodel. Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv 3-trinsmodel Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv Udarbejdet af Annette Schmidt-Mogensen Dit livs oase - Hypnose & hypnoterapi 3-trinsmodel Forstå følelsernes hemmelige

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

ØVELSE: Påvirkninger i dag

ØVELSE: Påvirkninger i dag ØVELSE: Påvirkninger i dag Udvikling af utilfredshed Alder Hændelser Hvad lærte du om dig selv af den hændelse? 0 7 år 8 førpubertet Pubertet 18 år 19 25 år 26 40 år 40 fremover Figur Vægt Venner Familie

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Et synligt handicap, en brækket arm eller ben er noget alle kan forholde sig til - men noget vi ikke lige kan se, kan vi ikke forholde os til.

Et synligt handicap, en brækket arm eller ben er noget alle kan forholde sig til - men noget vi ikke lige kan se, kan vi ikke forholde os til. Et synligt handicap, en brækket arm eller ben er noget alle kan forholde sig til - men noget vi ikke lige kan se, kan vi ikke forholde os til. Autisme eller HSP-adfærd kan ikke ses, og derfor kan omverdenen

Læs mere

HVORDAN DU TAKLER TRAUMER

HVORDAN DU TAKLER TRAUMER GODE TANKER GODE FØLELSER Det kan være meget skræmmende at komme ud for et traume, og derfor er det ikke så underligt, at de fleste børn og unge er ude af sig selv i et par dage derefter. Du bemærker måske

Læs mere

Lev et værdibaseret liv

Lev et værdibaseret liv Lev et værdibaseret liv Med mindfulness og ACT Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Værdier Hvad er dine værdier? Hvordan kan du leve det liv du gerne vil? Værdier er: Ønskede globale kvaliteter ved

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Kærlighed og selvbeskyttelse

Kærlighed og selvbeskyttelse At lægge afstand til virkeligheden Kærlighed og selvbeskyttelse Eget indre Andre mennesker Realiteterne i sin egen aktuelle livssituation 1 Jens på vej i skolen Selvbeskyttelsesstrategier mod det indefra

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 7

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 7 Patientvejledning Mindfulness kursus Session 7 Session 7 - At tage vare på mig selv Siddende meditation Hjemmeøvelser fra sidst Energiforvaltning Forvaltning af ressourcer og smerteadfærd Mindfulde bevægelser

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin Læseplan Bh./Bh.klasse Empati Hvad er Følelser Flere følelser Samme eller forskellig Følelser ændrer sig Hvis så Ikke nu måske senere Uheld Hvad er retfærdigt Jeg bliver når Lytte Vise omsorg Mål Børnene

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser Søvnløshed Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv Hvad er insomni? Indsovnings- og/eller gennemsovningsbesvær, som medfører en betydelig nedsættelse i vores daglige funktionsevne. Alle mennesker

Læs mere

Par-arbejde Forkortet Udgave af de 5 Trin i At Fodre Dine Dæmoner

Par-arbejde Forkortet Udgave af de 5 Trin i At Fodre Dine Dæmoner Par-arbejde Forkortet Udgave af de 5 Trin i At Fodre Dine Dæmoner Indledende Start med at spørge din partner, om hun ved, hvilken dæmon eller gud, hun vil arbejde med. Hun behøver ikke fortælle dig det,

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

Virkeligheden er klog?...

Virkeligheden er klog?... Virkeligheden er klog af Thomas Rosenstand Forord af Soulaima Gourani... 11 Mit eget forord... 12 Virkeligheden er klog?... 13 Nysgerrighed skabte mit livssyn... 13 Veninde Thomas... 14 Jeg har altid ret...

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner

Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner Ni Afslappende åndedrag Luk øjnene og hold dem så vidt muligt lukkede til processen er forbi. Du skal nu tage ni dybe afslappende åndedrag.

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Guide til at hjælpe mennesker med demens med at bade.

Guide til at hjælpe mennesker med demens med at bade. Guide til at hjælpe mennesker med demens med at bade. Kilde: http://www.alz.org Oversat er Rikke Jensen www.rikkejensen.com Guide til bad med mennesker med demens At hjælpe mennesker med demens til at

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kom op på 12 sider trænings -hesten igen Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få motivationen tilbage INDHOLD: Derfor er det

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren.

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Dag 5: Identificerer din mur Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Frygt barrieren opstår, når du begynder at lukke hullet mellem der, hvor du er nu og dine mål. Den

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Opdrage abesindet. Ruske op i tingene

Opdrage abesindet. Ruske op i tingene Opdrage abesindet Vælg en hvilken som helst aktivitet og koncentrer dig om den. Når du retter opmærksomheden mod den valgte opgave, skal du også lægge mærke til, hvornår opmærksomheden er gået videre til

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

ACT i misbrugsbehandling. Elin Stensland 2017

ACT i misbrugsbehandling. Elin Stensland 2017 ACT i misbrugsbehandling Elin Stensland 2017 Først et par cases! Carsten, 31 år:! Angst. Rødmen, uro. Jeg må ikke gøre noget pinligt, jeg er en taber, jeg kan ikke når jeg er angst. Prøver ofte at sige

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Indledning Denne pjece er til dig, som har været indlagt på intensiv afdeling, og dine pårørende. Du har været indlagt på Intensiv afdeling, fordi du har været kritisk

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Ronaldo, som spiller for Manchester United. Med et flot spring op over de store hollandske spillere headede han bolden i mål. Holland presser hårdt

Ronaldo, som spiller for Manchester United. Med et flot spring op over de store hollandske spillere headede han bolden i mål. Holland presser hårdt Min far dør Der er fjernsyn på stue fem. Det er dejligt, for så kan mor og jeg se fodbold. Der er EM, og det plejer jeg at se sammen med min far. Nu ser jeg det sammen med min mor, mens far ligger og sover

Læs mere

Hvad er Positiv Psykologi

Hvad er Positiv Psykologi Hvad er Positiv Psykologi Positiv Psykologi er et nyt felt, som beskæftiger sig med mental sundhed, styrker, positive følelser, positive institutioner og optimal funktionsevne Positiv Psykologi er en videnskab

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere