ØVELSE: Påvirkninger i dag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØVELSE: Påvirkninger i dag"

Transkript

1 ØVELSE: Påvirkninger i dag Udvikling af utilfredshed Alder Hændelser Hvad lærte du om dig selv af den hændelse? 0 7 år 8 førpubertet Pubertet 18 år år år 40 fremover

2 Figur Vægt Venner Familie

3 Spørgeskema Dine point Kommentarer: Hvilke mål vil du stille dig? BSQ Utilfredshed med kropsdele MADRS-S depression Antal områder i din cirkel af selvfølelse SCQ selvfølelse SWLS livskvalitet BCQ samlet score BCQ: generelt udseende BCQ: kropsdele BCQ: kontrol Undgåelse

4 Mine mål Vigtige områder eller spørgeskemaer Mine mål

5 ØVELSE: Dine livsværdier Familierelationer (oprindelige familie) Beskriv, hvordan du ønsker, at dine relationer som bror, søster, søn eller datter skal være i dit liv. Hvilke kvaliteter vil du tage med ind i disse relationer? Du kan vælge at have forskellige livsværdier for forskellige relationer. Hvis du for eksempel vil have nære og gode relationer med din familie, kan det handle om at skabe hensynsfulde, varme, støttende og loyale relationer til mine familiemedlemmer eller skabe og have åbne, ærlige og omsorgsfulde relationer til mine børn. Bemærk, at dette blot er et forslag til at give dig et fingerpeg om, hvad livsværdier inden for familieområdet kan handle om. Sørg for, at du vælger og nedskriver netop det, du synes er eller burde være vigtigt, meningsfuldt og tilfredsstillende i dit liv. Tænk nu over, hvordan du ønsker, at dine familierelationer skal se ud. Lad dette arbejde tage tid, brug din fantasi, og skriv derefter ned, hvad dine livsværdier skal handle om. Venner Hvilken type venskabsrelationer ønsker du at opbygge og stræbe imod? Beskriv, hvordan du er, når du er den bedste ven, du ønsker at være. Man kan for eksempel værdsætte at være støttende, hensynsfuld, accepterende, ærlig, åben samt villig til at give og tage. Sørg for, at du vælger og beskriver de kvaliteter, som netop du ønsker at skabe i dine venskabsrelationer. Tag dig igen god tid til at tænke over, hvordan du ønsker, at dine venskabsrelationer skal se ud. Hvis du allerede nu har sådanne levende øjeblikke i dit liv, så skriv ned, hvad de handler om. Intim relation Hvilken type romantisk relation vil du helst af alt skabe? Hvem vil du være i en sådan relation? Du værdsætter måske at skabe hensynsfuldhed, støtte, åbenhed, ærlighed, venlighed og opmærksomhed i en intim relation. Vær omhyggelig med at vælge de kvaliteter, som du ønsker, at denne relation skal handle om, og beskriv, hvordan du kan skabe et sådant klima. Tænk også dette område igennem, gør det omhyggeligt, og lad det tage tid, og skriv derefter dine livsværdier ned.

6 Arbejde Hvilken type arbejde ville være meningsfuldt og tilfredsstillende for dig? Tænk på en idealverden, hvor du kan vælge, hvilken type arbejdskammerat du ønsker at være. Hvordan vil du være som ansat eller chef? Tænk på, at dette handler om, hvad du ønsker, ikke om hvad du ikke ønsker. Nogle vælger måske at kunne anvende sine talenter i arbejdet, at kunne udtrykke sig selv i arbejdet eller at arbejde med noget, som kan hjælpe andre mennesker. Hvilken type arbejde ville du værdsætte mest, og hvordan ville du opføre dig over for andre, som du kom i kontakt med i dit arbejde? Tænk dig en idealverden, hvor disse ting er mulige, du kan forme denne del af dit liv og gøre det til præcis det, du værdsætter og synes er meningsfuldt og tilfredsstillende. Forestil dig det, tænk over det, og skriv så. Uddannelse og personlig udvikling Hvilke områder ville du gerne forøge din viden om, hvad ville være betydningsfuldt for dig? Hvordan ønsker du at være som studerende eller videnssøgende person? Nogle værdsætter måske at lære at takle udfordringer, lære forskellige perspektiver inden for et vigtigt spørgsmål, lære bedre og mere effektive måder at takle noget på eller lære, hvordan man kan vokse som person. En anden værdsætter måske kvaliteter som at være åben og opmærksom over for nye ideer eller perspektiver. Uanset hvad du synes og tænker, skal du skrive de ting ned, som du føler er af betydning for dig. Hvad værdsætter du at lære, og hvilke kvaliteter ville du som studerende eller videnssøgende person ønske at tage med dig ind i denne del af dit liv? Tænk over det, og giv dig god tid, selv om du ikke engang har tænkt den tanke, at du skulle uddanne dig eller lære noget nyt. Leg alligevel med tanken om denne mulighed. Lad dig ikke hindre af, at hjernen producerer tanker som for eksempel: Det vil aldrig komme til at gå eller: Det er for sent. Lad tankerne være, hvad de er, og find ud af, hvad du føler. Tænk over det, og skriv så. Fritid og rekreation Her skal du nedskrive, hvilke aktiviteter du allerhelst ville give dig af med, som føles eller ville føles betydningsfulde for dig. Det kan handle om hobbyer, sport og alle mulige fritidsaktiviteter. Skriv også, hvilke kvaliteter du som person ønsker at tage med dig ind i dette område. Findes der aktiviteter, hvor du oplever en følelse af at være til stede her og nu eller føler dig rigtig levende, som kan passe ind i dette område?

7 Åndelighed og psykisk sundhed Dette område behøver ikke, men kan godt, handle om organiserede åndelige aktiviteter, som for eksempel at være medlem af en kirke. Hvad åndelighed betyder, er helt op til dig. Det kan være at føle sig i kontakt med naturen og verden omkring dig, at bede eller at meditere i ensomhed eller sammen med andre mennesker. Hvad åndelighed så end betyder for dig, skal du fokusere på det her. Nedskriv de åndelige eller religiøse ting, du tror på eller ønsker at rette dig imod, og hvilke kvaliteter du tager med dig som person ind i disse aktiviteter. Nogle værdsætter måske at være en kærlig og hensynsfuld person over for andre, at give sig selv tid, arbejde for at være i kontakt med andre mennesker og verden omkring sig eller at opføre sig i overensstemmelse med sine åndelige overbevisninger. Uanset hvad andre synes er vigtigt, skal du nedskrive, hvad der er vigtigt for dig, og også hvordan du ønsker at være som person, når du engagerer dig i dette. Tænk efter, og skriv så. Samfundsborger Hvem ønsker du at være som person, når det drejer sig om at være aktiv i det samfund, du lever i? Det kan handle om alt, fra at engagere sig i hjemløse, en idrætsklub, at støtte børns rettigheder eller at være med i en organisation, som ønsker at forbedre vilkårene for andre mennesker eller for dyr. Du ønsker måske at være politisk aktiv på et eller andet niveau, køre et spørgsmål igennem i din kommunalbestyrelse eller dit regionsråd. Nogle vil forsøge at engagere andre i at tage stilling til et vigtigt spørgsmål. Uanset hvad andre synes eller tænker, skal du tænke over, hvad der er vigtigt for dig, hvad du gerne vil bidrage med, og hvordan du ønsker at være som person, når du gør det. Tag dig også her god tid. Dette område kan være noget, som kan åbne for nye erfaringer, hvis du ikke har engageret dig i det tidligere. Selv om du på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for eller tid til at gøre noget inden for dette område, kan du alligevel tænke over, hvad det kunne give dig af erfaringer. Hvad ville være betydningsfuldt for dig at gøre? Tænk over det et lille stykke tid, og skriv så. Fysisk sundhed og velbefindende Hvad tillægger du værdi, når det gælder din fysiske sundhed? Hvad er vigtigt for dig, når det drejer sig om at vedligeholde og tage vare på dit fysiske velbefindende? Tænk over, hvad du gerne ville gøre for at tage vare på din sundhed på områder som mad, søvn, motion, rygning, alkohol, hvile og aktivitet. Mange ved, hvad der ville være godt for kroppen, men samtidig er det svært at skabe nye mønstre på dette livsområde. Endnu en gang: Leg med tanken hvordan ville der se

8 ud i en idealverden, hvor du rent faktisk gør det, der er vigtigt for dig. Tag dig god tid, og skriv alt ned, efterhånden som du bliver klar over, hvad der er betydningsfuldt for dig på dette område. Forældreskab Hvem ønsker du at være i relation til børn? Du behøver ikke at have børn eller ønske at få børn for at kunne beskrive dine livsværdier i forhold til børn. Hvilke kvaliteter ønsker du at stå for, når det drejer sig om at være et voksent forbillede for en lille person, som har hele livet foran sig? Vi er nu kommet frem til det sidste område for dine livsværdier. Lad det tage tid, tænk efter, og forsøg at sætte dig ind i en situation, hvor du har en sådan relation til et barn. Hvad ønsker du at give her? Er der dukket tanker op om, at du aldrig vil kunne forme dit liv, sådan som du beskriver? Bare rolig, det er, hvad man kan forvente, at hjernen vil gøre i en situation som denne. Vi vil kigge nærmere på de forhindringer lidt senere på dette trin. Lige nu ønsker vi, at du giver dig selv et klap på skulderen, fordi du har taget dig selv så alvorligt i dette arbejde. I dine optegnelser finder du formodentlig både det, som allerede er, og det, som kunne være meningsfuldt i dit liv.

9 Hvordan har det fungeret? Indre problemer hvordan har det fungeret at forsøge at løse dem? Ubehag Forsøgt Konsekvenser Tanke, følelse, erindringer, fysiologiske hændelser Kort sigt Langt sigt

10 Skridt i værdsat retning Område Mål Adfærd, som bringer mig i retning af min livsværdi Livsværdi Delmål Her beskriver du endnu tydeligere, hvad du vil gøre og hvornår, samt hvad du eventuelt må forberede. Jo tydeligere du er, jo bedre. Oftest har du brug for flere delmål for at nå et mål

11 Hvordan jeg går på listesko (for at slippe for ubehag) Steder Personer Hændelser, beskæftigelser Kropsstillinger

12 Mine ritualer Hvad jeg gør (adfærd) for at kontrollere og søge forsikring Hvad jeg gør (adfærd) for at rette til og ordne Hvad jeg gør (adfærd) for at se mere tiltrækkende ud, for at det ikke skal kunne ses. Hvordan skjuler jeg på hvilke forskellige måder?

13 Dato: Skema til registrering Tidspunkt. Beskriv, hvad du gør Sted Undgåelse Listeri Kontrollere Forsikre Rette til Ordne Tid*

14

15 Dato: Undersøg kontroladfærd, listeri og undgåelse Tid Sted Kontrol, listeri, undgåelse, rette til, ordne S = Situation T = Tanke F = Følelse

16 Alternativ adfærd SITUATION: Beskriv, hvad du plejer at gøre, hvor du er, hvem der er med. NY/ALTERNATIV ADFÆRD: Beskriv alternativ adfærd, som ikke handler om kontrol, listeri eller ritualer

17 1. Hvad meddeler den tanke, der dukkede op: 2. Hvis jeg gør, som tanken foreslår og lokker mig til at gøre, hvad fører det så til, at jeg kommer til at beskæftige mig med? 3. Fungerer det på længere sigt at gøre sådan, fører det mig i retning af mine livsværdier, eller er det i overensstemmelse med min nye selvfølelse? 4. Hvad vælger jeg at gøre nu? Planlæg, hvornår du vil arbejde med denne færdighed. Det er godt at have et stykke papir med spørgsmålene med dig, når du skal udføre øvelsen. Skriv ind i din kalender, hvornår du vil udføre øvelsen.

18 Liste over ting, jeg undgår på grund af min krop, vægt, udseende eller figur

19 Hierarki af alternativ adfærd

20 Konsekvensen af min adfærd og samtidige tanker og følelser Tid Sted Adfærd = Sådan kontrollerede jeg min krop og mit udseende T = tanke F = følelse og konsekvens

21 ØVELSE: Ikke at købe det, der siges i radio utilfredshed Først skal du finde en tanke, som fører til kontroladfærd af en eller anden slags. Efter det skal du beskrive en ny adfærd så tydeligt, at en anden person ville kunne forstå, præcis hvad du vil gøre, blot ved at læse det. 1. Sædvanlig tanke:... Gammel adfærd:... Ny adfærd:... Hvornår vil jeg gøre det: Sædvanlig tanke:... Gammel adfærd:... Ny adfærd:... Hvornår vil jeg gøre det:... Meget af denne nye adfærd kan med fordel være adfærd af en art, som går i en værdsat retning. Hent en af de gamle og almindeligt forekommende tanker frem igen fra øvelsen At lytte til radioen. Den nye adfærd, du skal gennemføre, skal være en adfærd, som fører dig i en værdsat retning. 3. Sædvanlig tanke:... Gammel adfærd:... Ny adfærd: Hvornår vil jeg gøre det:...

22 ØVELSE: Adfærdseksperiment omkring din krop, vægt eller udseende Nu er det tid til at udføre et adfærdseksperiment. Som sædvanlig ønsker vi, at du gør de nye ting i overensstemmelse med dine livsværdier. Kig derfor de livsværdier igennem, som har med din krop, vægt og udseende at gøre på side 102. Hvilken handling ville være et skridt i den værdsatte retning på dette område? Hvad kunne du tænke dig at gøre? Hvilke betænkeligheder, antagelser og forestillinger producerer tankemaskinen omkring det? Genkender du det fra Radio Utilfredshed med kroppen? Sæt en cirkel omkring svaret. JA Nej Findes der nogle tankefælder i disse antagelser og betænkeligheder? Hvis ja, hvilke? Hvis du gør, som tanken foreslår og lokker dig til, hvad fører det så til?

23 Fungerer det på længere sigt at gøre sådan, fører det dig i retning af dine livsværdier, eller er det i overensstemmelse med din nye selvfølelse? Hvad vælger du at gøre nu? Hvordan kan du eksperimentere med at undersøge, hvad dine direkte erfaringer siger om dette? (Dine direkte erfaringer er det, du faktisk oplever, til forskel fra, hvad dine tanker siger, at du vil gøre) Hvornår har du tænkt dig at gøre det? Hvor har du tænkt dig at gøre det? Fortsæt først med at læse, når du har udført et adfærdseksperiment i overensstemmelse med det, du planlagde herover. Hvilke konklusioner drager du nu af dit adfærdseksperiment?

24 Hvordan har du i fremtiden tænkt dig at forholde dig til det, du havde svært ved at gøre? Hvilke andre ting, har du brug for at afprøve og undersøge ved hjælp af adfærdseksperimenter? Fortsæt med øvelsen herunder.

25 ØVELSE: Hvad jeg har brug for at undersøge ved hjælp af adfærdseksperimenter Tag et kig på det, du skrev på trin 3 i øvelsen Hierarki af alternativ adfærd på side 182. Du opstillede der et hierarki over ting, du ønsker at gøre, men som du samtidig oplever som vanskelige at gøre. Nu er det tid for dig til at fortsætte med at gøre nogle af de ting, du endnu ikke har afprøvet at gøre. Begynd igen med de ting, som står længst nede i hierarkiet (og som du ikke allerede har prøvet at gøre). Skriv tre af dem på linjerne herunder, og planlæg dem på samme måde, som du gjorde det i det første eksperiment på side 214, Adfærdseksperiment omkring din, krop, vægt eller udseende Vælg en af disse ved at sætte en cirkel omkring tallet, og undersøg derefter, hvad der dukker op, når du nærmer dig tanken om rent faktisk at udføre denne ting. Hvilke betænkeligheder, antagelser og forestillinger producerer tankemaskinen omkring det? 1. Kan du identificere nogen/nogle tankefælder i disse antagelser og betænkeligheder? Genkender du det, tankemaskinen producerer, fra Radio Utilfredshed med kroppen? Sæt en cirkel om svaret: Ja Nej Hvis du gør, som tanken foreslår og lokker dig til, hvad fører det så til? Fungerer det på længere sigt at gøre sådan, fører det dig i retning af dine livsværdier, eller er det i overensstemmelse med din nye selvfølelse? Sæt en cirkel om svaret: Ja Nej

26 Hvad vælger du at gøre nu? Hvordan kan du eksperimentere med at undersøge, hvad dine direkte erfaringer siger om dette? Hvornår og hvor har du tænkt dig at gøre det? Skriv det ind i din kalender. Nu er det tid til at eksperimentere. Gå først videre, når du har gjort det. Når du har gjort dette, skal du skrive ned, hvilke konklusioner du nu drager af disse adfærdseksperimenter.

27 ØVELSE: at føle sig fed og at føle sig grim Så snart tanken Jeg er fed eller en lignende tanke dukker op, skal du skrive den ned på et stykke papir. Gør det til en vane at forestille dig et spørgsmålstegn, som dukker op. Så snart du føler, at du er fed, skal du skrive det ned og forestille dig et stort spørgsmålstegn, som tegnes i din hjerne. Det skal være så stort, at det dækker hele hjernen. Det, du kan gøre, er at finde ud af følgende ting, når du mærker, at denne type tanker/følelser dukker op hos dig: Hvad udløste tanken? Hvad er grundfølelsen? Hvad meddeler tanken? Hvad gør jeg med tanken, respektive følelsen? Hvad vælger jeg at gøre nu? Som det fremgår, handler det om at være observant. Se, om du kan opdage, hvad der udløser tanken (hvad du gjorde, da den kom, hvem du var sammen med, og hvor du var), hvad du egentlig føler, og hvad den vurderende tanke er. Her kan du, ligesom Marie, anvende dine færdigheder til at observere dine tanker. Følelserne kan man ikke gøre ret meget med, men en ting, du kan gøre, er at udforske dem som i øvelsen Konservesdåsemonsteret. Som regel går følelser over af sig selv. Du kan anvende dine færdigheder til at bryde den kæde af tanker, følelser og adfærd, som almindeligvis fører dig af sporet. Du kan også fokusere på dine livsværdier og gøre de ting, du ønsker at gøre i øjeblikket. Dette er som oftest det, der fungerer mest effektivt. Nu er det din tur. Hvis du synes, at du føler dig fed, føler dig mislykket eller anvender lignende udtryk, som er en blanding af forskellige følelser og tanker, kan du begynde med at undersøge det seneste tilfælde, hvor du havde en sådan tanke ( følelse ). Skriv, hvornår du sidst sagde noget sådant til dig selv: Tanken: Besvar nu følgende spørgsmål: Hvad udløste tanken? Hvad er grundfølelsen? Hvad meddeler tanken?

28 Hvad gør jeg med tanken, respektive følelsen? Hvad vælger jeg at gøre nu?

29 ØVELSE: At vise din krop mere respekt Hvis du er parat til at prøve noget nyt inden for områder som motion, hvile og søvn for at vise din krop mere respekt, kan du nu skrive det ned på et stykke papir eller på disse linjer: Hvad har du brug for at gøre for at komme i gang? Hvornår vil du gøre det: Har du brug for hjælp fra nogen, i så fald fra hvem? Skriv det, du vælger at gøre for din krop, ind i din kalender, så du virkelig også husker at gøre det! Mad I hvilken udstrækning har du spist tilstrækkeligt og regelmæssigt? Spiser du for meget eller for lidt? Spiser du en tilstrækkelig varieret og næringsrig kost? Spiser du regelmæssigt? I denne bog er der ikke plads til at komme nærmere ind på, hvordan en velafbalanceret kost kan se ud, men du kan finde gode forslag til litteratur om dette i slutningen af bogen. En vigtig ting: Hvis din utilfredshed handler om din vægt eller din kropsform, anbefaler vi, at du ikke følger mirakelkure eller råd om hurtige vægttab i det hele taget. De fungerer ikke på langt sigt! Visse af dem giver i stedet den modsatte virkning, da resultatet over tid bliver, at man mister mere og mere muskelmasse og i stedet øger andelen af fedt i kroppen. Tænk på, at det ofte bliver sværere og sværere at komme i gang med god træning, jo længere man venter med at komme i gang. Erik, 48 år, havde længe tænkt, at han ville begynde at tage lidt bedre hånd om sig selv ved at spise sundere og motionere mere. Han har tidligere syntes, at han ikke har haft tid til hverken at motionere eller at spise varieret og regelmæssigt. Hvile fik han i stor udstrækning foran fjernsynet, samtidig med at han spiste sin mad, både morgenmad og aftensmad. Eriks plan gik nu ud på først at skabe forudsætninger for sine ændringer, og han skrev dem derfor ind i sin kalender. Han valgte at tage et lille skridt ad gangen inden for hvert område. Motion Hver tirsdag aften: Sørge for at være hjemme kl (indebar, at han måtte lægge møder om på sit arbejde). De første 4 uger: Gå tur i 45 minutter. I morgen: Ringe rundt til forskellige træningscentre og høre, hvad det koster at træne (han havde brug for at styrke sin ryg). Et besøg i et træningscenter om ugen (når han havde bestemt sig for et) og lave aftaler med en kammerat på sit arbejde, som kan være interesseret i at tage med, helst torsdage eller søndage. Mad Hver søndag: Planlægge, hvad jeg skal spise i løbet af ugen og købe stort ind til alle ugens måltider. Mandag: Finde ud af en ny opskrift og lave maden. Spise i køkkenet i stedet for foran fjernsynet.

30 Madvaner Har du mulighed for at påvirke denne del af din grundlæggende selvomsorg og at ændre noget omkring dine madvaner? Er du parat til at gøre det? Hvis du er parat til at prøve noget nyt inden for dette grundlægende område for at vise din krop mere respekt, skriv da ned, hvad du har brug for at gøre, på et stykke papir eller på disse linjer: Hvad har du brug for at gøre for at muliggøre dette: Hvornår vil du gøre det? Har du brug for hjælp fra nogen, har du brug for mere information? Har du brug for at gøre flere ting i forskellige trin? Hvis det er tilfældet, skriv hvordan og hvornår! Skriv planen ind i din kalender, trin for trin!

31 ØVELSE: Bevidst nærvær ved hverdagsaktiviteter Nu har du set nogle eksempler på, hvordan man kan være bevidst nærværende med sin krop ved forskellige hverdagsaktiviteter. Nu er det din tur til at nedskrive to hverdagsaktiviteter, som du synes, det er helt okay at udføre, og to, som du virkelig ikke bryder dig om. Bemærk, at vi her beder dig om at foretage en vurdering af dine hverdagsaktiviteter. En anden måde at udføre opgaven på, som ville indebære en lidt større distance til dine tanker, er: Nu er det din tur til at nedskrive to hverdagsaktiviteter, som din tankemaskine producerer meddelelser om, og som indeholder en bedømmelse/vurdering, som siger, at du virkelig ikke bryder dig om at udføre disse aktiviteter. Dette blev jo temmelig langt (vurdering/bedømmelse) og måske ikke videre læsevenligt (vurdering/bedømmelse). Noter fire hverdagsaktiviteter. Okay hverdagsaktiviteter Kedelige hverdagsaktiviteter Vælg nu, på hvilken måde eller på hvilke måder du kan tænke dig at afprøve bevidst nærvær, når du udfører disse aktiviteter. Som støtte kan du tænke over, hvilken sans du vil rette din opmærksomhed imod: Syn Hørelse Lugt Smag Følesans (mere specifikke forslag findes på trin 2, Forslag til bevidst nærvær i hverdagen, på side 152.) Vælg nu et fokus for hver aktivitet, gerne forskellige. fokus for Okay hverdagsaktiviteter fokus for Kedelige hverdagsaktiviteter Hvad vil du gøre for at huske at afprøve dette, næste gang du udfører den samme aktivitet? huskekneb for Okay hverdagsaktiviteter huskekneb for Kedelige hverdagsaktiviteter 1. 2.

32 Spørgeskema POINT FØR POINT EFTER Kommentarer: Hvilke mål vil du stille dig? BSQ Utilfredshed med kropsdele MADRS-S depression Antal områder i din cirkel af selvfølelse SCQ selvfølelse SWLS livskvalitet BCQ samlet score BCQ: generelt udseende BCQ: kropsdele BCQ: kontrol Undgåelse

33 ØVELSE: Reflekter over dagen: Planlæg for i morgen Vi foreslår, at du afsætter 2-3 minutter om aftenen til at reflektere over, hvordan din dag har været, og hvad du kan gøre endnu bedre i de kommende dage. Mod slutningen af dagen kan du svare på følgende spørgsmål ud fra en skala fra et til fem, hvor 1 = slet ikke, og 5 = meget: 1. Har jeg trænet i at være bevidst nærværende ved mindst et par lejligheder i løbet af dagen? 2. Har jeg i løbet af dagen gjort ting, som jeg bevidst har valgt at gøre, fordi de er i overensstemmelse med det, jeg tillægger værdi? 3. Har jeg taget hånd om min krop i løbet af dagen? 4. Har jeg tjekket min krop, næsten som jeg tidligere plejede at gøre? 5. Har jeg givet mig af med vurdering, bedømmelse eller forbandelse af min krop? 6. Har jeg bemærket, når automatiske tanker popper op? 7. Har jeg undgået visse steder, personer, aktiviteter, positioner, fordi jeg har syntes, at min krop ikke duer? 8. Har jeg taget yderligere skridt og er gået ind for ting, gjort ting, som jeg værdsætter, samtidig med at visse vurderende og negative tanker måske er poppet op? Efter at du har gennemgået disse spørgsmål, kan du skrive et par linjer om, hvad du vil gøre mere af i morgen. Fokuser på, hvad du kan gøre anderledes. Skriv med jævne mellemrum ind i din kalender, hvornår du vil bruge et par minutter på at besvare disse spørgsmål. Vælg selv, hvor ofte du ønsker at gøre det.

34 ØVELSE: Tilbagefalds- og forebyggelsesplan Skriv dine advarselssignaler ned, og skriv ud for hvert signal, hvordan du har tænkt dig at komme videre i stedet for at risikere at få et tilbageslag eller med tiden et tilbagefald. Signal 1: Tilbagefalds- og forebyggelsesplan: Signal 2: Tilbagefalds- og forebyggelsesplan: Signal 3: Tilbagefalds- og forebyggelsesplan: Signal 4: Tilbagefalds- og forebyggelsesplan: Signal 5: Tilbagefalds- og forebyggelsesplan: Signal 6: Tilbagefalds- og forebyggelsesplan:

35 Signal 7: Tilbagefalds- og forebyggelsesplan: Signal 8: Tilbagefalds- og forebyggelsesplan: Signal 9: Tilbagefalds- og forebyggelsesplan: Signal 10: Tilbagefalds- og forebyggelsesplan:

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund dit barns hund atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund Fø rst udgivet i England 2007 af Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

Risikerer jeg at brænde ud TEST

Risikerer jeg at brænde ud TEST Risikerer jeg at brænde ud TEST Alfa- kvinder Lergravsvej 52, 4. tv. 2300 København S 2 Er du i risikogruppen for at brænde ud? Tag selvtesten og find ud af, om du bare har travlt eller om du faktisk l

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk. Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Kilde: The Economist, marts 2007 Omdømmeundersøgelse marts 2006

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

Kommunikation mellem dig og din hest

Kommunikation mellem dig og din hest Kommunikation mellem dig og din hest Heste og mennesker er to meget forskellige arter. Heste er flugtdyr, går på fire ben, har sidestillede øjne, er planteædere og kommunikerer primært ved hjælp af kropssprog.

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag Trivsel og Bevægelse i Skolen Temadage Opstartsdag Formål og organisering Formål: Temadagene skal give mulighed for at involvere og inspirere eleverne. Elevernes fokus skal rettes mod, hvordan I sammen

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit Da jeg blev konstateret nyresyg, blev jeg meget hurtig tvunget til at spise helt anderledes end jeg havde gjort tidligere. Før havde jeg ikke i særlig høj

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen? www.op-i-røg.dk

Læs mere

Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen

Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen Passion-for-life.dk - handler om at få eller beholde den fulde appetit på livet. At udleve sit fulde potentiale. Her er værktøjer til at tage det første skridt

Læs mere

ReBoot Camp. Find dit rette element. Quantum innovation 1

ReBoot Camp. Find dit rette element. Quantum innovation 1 ReBoot Camp. Find dit rette element Quantum innovation 1 ReBoot Camp. Når man har mistet retningen i sit liv, og som konsekvensen heraf har mistet troen på dig selv, og troen på at få en uddannelse eller

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Innovation afhænger af vaner

Innovation afhænger af vaner Innovation afhænger af vaner - Bryd vanen og nå dine mål! 21. 22. september 2005 Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles Darwin Program

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

SUND OG VELLYKKET ALDRING. Seminar for kommende pensionister. Fredensborg Kommune 2013 Annette Johannesen www.able.dk

SUND OG VELLYKKET ALDRING. Seminar for kommende pensionister. Fredensborg Kommune 2013 Annette Johannesen www.able.dk SUND OG VELLYKKET ALDRING Seminar for kommende pensionister Fredensborg Kommune 2013 Annette Johannesen www.able.dk Aktiv og beskæftiget Kontakt med andre Internettet og teknologi Følg med i livet omkring

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Om PC-Pausen Indstil program Indstil Extras Kontakt

Om PC-Pausen Indstil program Indstil Extras Kontakt 1. Skuldre/nakke 2. Skuldre/arme 3. Brystmuskler/ryg Pauser 5. Ryg/ben/biceps 6. Skuldre/nakke 7. Skuldre/arme 8. Skuldre/bryst/triceps 9. Lår/hofte 10. Fødder 11. Hænder 12. Øjenøvelser Indstil program

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Chris MacDonald: Bliv god til at være alene!

Chris MacDonald: Bliv god til at være alene! Chris MacDonald: Bliv god til at være alene! Alene er ikke det samme som ensom. Der er masser af godt at hente i dit eget selskab. Af Line Felholt i samarbejde med Chris MacDonald, februar 2013 03 Bliv

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Indholdsfortegnelse Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12 KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Sådan bruger du bogen 14 KAPITEL 2 Sådan

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere