Syv påstande om omskæring fra den danske debat - og hvorfor de ikke holder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syv påstande om omskæring fra den danske debat - og hvorfor de ikke holder."

Transkript

1 Syv påstande om omskæring fra den danske debat - og hvorfor de ikke holder. Dan Meyrowitsch, epidemiolog, ph.d., Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Huma Aftab, læge, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet Heidi Laura, videnskabsjournalist, ph.d. Påstand 1. Når man bliver omskåret, forsvinder følsomheden. Påstanden om den tabte følsomhed er blevet gentaget utallige gange i foredrag, aviser, radio- og TV-udsendelser og på sociale medier. For eksempel: a) Information fra 6. marts , b) Politiken 4. marts , Et opslag fra ledelsen i Intact Danmark på foreningens internetside 3. Men denne påstand er ikke generelt underbygget af videnskabelig litteratur. I nyere tid er der udført i alt otte studier, som undersøgte sammenhængen mellem omskæring og oplevet følsomhed (1-8). I fire af de otte nævnte studier kunne der ikke ses en signifikant sammenhæng mellem omskæring og følsomhed (3, 6-8). I de resterende fire studier var der følgende forskelle: 1. I et studie, hvor man sammenlignede omskårne og ikke-omskårne mænd, viste resultaterne, at de ikke-omskårne mænd var lidt mere følsomme end omskårne mænd, og denne forskel var signifikant (1). 2. I et studie vurderede man ikke selvrapporteret følsomhed under seksuel aktivitet, men sammenlignede trykfølsomhed hos omskårne og ikke-omskårne mænd. Her viste resultaterne, at de ikke-omskårne mænd var mere trykfølsomme end de omskårne, og denne forskel var signifikant (2). 3. I et andet studie sammenlignede man mænd før og efter en medicinsk begrundet omskæring. Her rapporterede den største andel af mændene (44%), at de ikke kunne mærke nogen forskel, en lidt mindre andel sagde, at de oplevede en forøget følsomhed (38%), og den mindste andel af mændene sagde, at de oplevede en reduceret følsomhed (18%) (5). 4. Det stærkeste af disse studier tog afsæt i et HIV-forebyggende omskæringsprogram i Afrika. Knap 72% af de omskårne mænd sagde, at deres følsomhed var blevet øget efter omskæringen. Ca. 19% af mændene sagde, at de ikke

2 kunne mærke nogen forskel. Hvorimod cirka 6% sagde, at de oplevede en større eller mindre reduktion i følsomhed efter omskæring (4). Samlet set viser resultaterne af de otte studier, at det ikke er korrekt, at omskæring fjerner eller markant reducerer følsomheden på penis under seksuel aktivitet. Påstand 2. Omskårne mænd og deres partnere har svært ved at få orgasme, og dette skyldes nedsat følsomhed hos de omskårne mænd. Et eksempel på denne påstand stammer fra den statsstøttede vidensportal videnskab.dk, hvor det fremgår, at resultaterne af studiet af Frisch, Lindholm og Grønbæk (9) viser, at det er den nedsatte følsomhed hos de omskårne mænd, som gør at de har problemer med at få orgasme, og de må derfor under samlejet være hårdere ved deres kvindelige partner, og sidstnævnte får derfor hyppigere smerter under samleje 4. Det omtalte studie undersøgte imidlertid ikke følsomhed, men belyste orgasmeproblemer og smerter ved samleje ved blandt andet at sammenligne omskårne og ikke-omskårne mænd. Der kan i studiet være andre forklaringer på de seksuelle problemer end omskæring. Flertallet (88%) af de omskårne mænd i studiet beskriver sig selv som kristne, hvorimod der kun indgår to og fem personer, der opfatter sig som henholdsvis jøde og muslim. Man må derfor antage, at hovedparten af de omskårne mænd i dette studie har fået foretaget en medicinsk omskæring på grund af tidligere seksuelle sundhedsproblemer som fx medfødt eller erhvervet forhudsforsnævring. Det kan derfor tænkes at være disse tidligere problemer, som påvirker deres mulighed for at opnå orgasme, og dette ligeledes gå ud over deres partnere. Under alle omstændigheder kan resultaterne ikke benyttes til at beskrive mænd, der er omskåret af rituelle eller kulturelle årsager, og da studiet er baseret på en tværsnitsundersøgelse, kan man slet ikke konkludere på årsagssammenhængen. Påstand 3. Mandlig omskæring nedsætter ikke risikoen for HIV-smitte blandt mænd i Afrika. Denne påstand er fremført utallige gange af aktive omskæringsmodstandere og af medlemmer af foreningen Intact Danmark, blandet andet på de sociale medier 5. Dette er ikke korrekt. Uanset hvad, man måtte mene om mandlig omskæring, foreligger der stærk sundhedsvidenskabelig evidens for, at mandlig omskæring nedsætter risikoen for HIV-smitte blandt heteroseksuelle mænd i Afrika. Dette er vist i tre forskellige store og såkaldte randomiserede interventionsstudier (10-12). Alle tre studier gav næsten enslydende resultat, nemlig at mandlig omskæring nedsætter 4 5 https://www.facebook.com/morten.frisch?fref=ts Indlæg af Morten Frisch 18. juni 2013 Indlæg af Morten Frisch 2. juni

3 risikoen for HIV-smitte blandt mænd med omkring 60%. En metaanalyse bekræfter de ovenævnte resultater (13). Omskæringsprogrammer med fokus på HIV-forebyggelse er med støtte fra blandt andre World Health Organization/FN og John Hopkins University, USA nu igangsat i en række afrikanske lande. Påstand 4. "Kun voksne mænd bliver omskåret i de store omskæringsprogrammer, som skal forebygge HIV." Også denne påstand er flere gange blevet fremført af fortalere for et forbud, som altså er uvidende om eller afviser, at WHO/FN i forbindelse med HIV-forebyggelse tilbyder omskæring til mindreårige 6. Dette er ikke korrekt. Alene i Tanzania har cirka drengebørn og mænd siden september 2009 taget imod et tilbud om omskæring som del af et større HIVforebyggelsesprogram. Heraf udgør børn og unge i aldersgruppen år cirka personer (Jhpiego, Tanzania; John Hopkins University, USA). Uanset hvad man måtte mene om disse forebyggelsesprogrammer, hvor tilbud om mandlig omskæring udgør et væsentligt element, støttes programmerne gennem den danske stats tilskud til FN. Danske skatteborgere er således med til at støtte og finansiere HIV-forebyggelsesprogrammer i Afrika, hvor både drengebørn, unge og voksne mænd tilbydes omskæring. Påstand 5. Der er ingen sundhedsfordele ved mandlig omskæring! Denne påstand er helt gennemgående fra aktive omskæringsmodstandere; se fx en videnskabelig publikation af Morten Frisch og 37 andre medforfattere 7 og et indlæg af Morten Frisch på Videnskab.dk 8. Men heller ikke dette er korrekt. For det første er der som nævnt klar evidens for at omskæring kan forebygge HIV, se punkt 3. Det vil dog kun være relevant i samfund, hvor smittespredningen er høj og primært foregår i heteroseksuelle forhold og derfor mindre relevant i for eksempel Danmark, hvor HIV-infektion er mere sjælden og oftest overføres mellem mænd ved homoseksuel kontakt. For det andet viser forskning, at mandlig omskæring nedsætter risikoen for human papillomavirus (HPV) i væsentlig grad. HPV er en forløber for livmoderhalskræft blandt kvinder. Dette er vist i en metaanalyse, som sammenfattede resultaterne af 21 studier; studiet viste, at blandt omskårede mænd er udbredelsen af HPV cirka 43% lavere end blandt ikke-omskårne mænd (14). 6 https://www.facebook.com/morten.frisch?fref=ts Indlæg af Morten Frisch 2. juni Frisch M, Aigrain Y, Barauskas V, Bjarnason R, Boddy SA, Czauderna P, et al. Cultural bias in the AAP's 2012 Technical Report and Policy Statement on male circumcision. Pediatrics. 2013;131(4):

4 Det er yderst sjældent, at omskæringsmodstandere nævner sammenhængen mellem mandlig omskæring og HPV. I en udredning af de sundhedsmæssige aspekter af mandlig omskæring fra 2013 (15) brugte American Academy of Pediatrics' Task Force on Circumcision en væsentlig del af artiklens spalteplads på HPV. Morten Frisch og 37 medforfattere publicerede herefter en kritik af førnævnte udredning, men undlod helt at nævne eller kommentere på sammenhængen mellem omskæring og HPV (16). Påstand 6. Hver gang man omskærer drengebørn, vil et barn dø på grund af komplikationer. Disse tal stammer fra en publikation af Dan Bollinger (2010) og er talrige gange blevet præsenteret i debatten som videnskabelige resultater. Publikationen og de nævnte dødlighedstal er også blevet brugt i høringssvar til Sundhedsstyrelsen, Danmark og i artikler publiceret på bl.a. Videnskab.dk. Se fx et høringssvar til Sundhedsstyrelsen fra 13. januar Bollingers artikel har været vurderet af DR-programmet Detektor, som bad en uafhængig dansk forsker i statistik om at undersøge, om artiklens tal er pålidelige. På baggrund af en detaljeret udredning konkluderede Detektor, at publikationen er så fuld af fejlslutninger og regnefejl, at den ikke lever op til helt basale videnskabelige krav og må betegnes som pseudovidenskab 10. Påstand 7. Lovgivning mod kvindeomskæring har ført til et hastigt fald i antallet af piger, som bliver omskåret. Dette er gentaget flere gange af fortalere for et forbud mod rituel drengeomskæring i Danmark. Morten Frisch har blandt andet 6. juni 2014 præsenteret denne påstand som faktuel viden i Dagens Medicin 11. UNICEF har ledt an i de lokale kampagner for at bekæmpe pigeomskæringer. Af deres rapporter fremgår det, at man har valgt ikke at straffe de forældre, som lod deres døtre omskære. I stedet har man satset på en massiv oplysningskampagne om de sundhedsmæssige konsekvenser af pigeomskæring. UNICEF rapporterer, at programmet har været en succes, og at antallet af pigeomskæringer nu er begyndt at falde. At man sideløbende har indført lov mod pigeomskæring i flere lande er en anden historie. Man kan ikke udpege lovgivning som hovedkraften bag en ændret adfærd i især Afrika - og heller ikke ud fra dette slutte, at lovgivning om drengeomskæring vil føre til et hurtigt fald i denne praksis. 9 Høringsvar fra Morten Frisch og Hans Jørgen Lassen: e682323f1c1e/høringssvar%20fra%20m%20frisch%20og%20h%20j%20lassen.pdf

5 Videnskabelige referencer 1. Bronselaer GA, Schober JM, Meyer- Bahlburg HF, T'Sjoen G, Vlietinck R, Hoebeke PB. Male circumcision decreases penile sensitivity as measured in a large cohort. BJU international. 2013;111(5): Sorells ML, Snyder JL, Reiss MD, Eden C, Milost MF, Wilcox N, Van Howe RS. Fine- touch pressure thresholds in the adult penis. BJU International. 2007;100(2): Fink KS, Carson CC, DeVellis RF. Adult circumcision outcomes study: effect on erectile function, penile sensitivity, sexual activity and satisfaction. The Journal of urology. 2002;167(5): Krieger JN, Mehta SD, Bailey RC, Agot K, Ndinya- Achola JO, Parker C, et al. Adult male circumcision: effects on sexual function and sexual satisfaction in Kisumu, Kenya. The journal of sexual medicine. 2008;5(11): Masood S, Patel HR, Himpson RC, Palmer JH, Mufti GR, Sheriff MK. Penile sensitivity and sexual satisfaction after circumcision: are we informing men correctly? Urologia internationalis. 2005;75(1): Payne K, Thaler L, Kukkonen T, Carrier S, Binik Y. Sensation and sexual arousal in circumcised and uncircumcised men. The journal of sexual medicine. 2007;4(3): Bleustein CB, Fogarty JD, Eckholdt H, Arezzo JC, Melman A. Effect of neonatal circumcision on penile neurologic sensation. Urology. 2005;65(4): Cortes- Gonzalez JR, Arratia- Maqueo JA, Martinez- Montelongo R, Gomez- Guerra LS. [Does circumcision affect male's perception of sexual satisfaction?]. Archivos espanoles de urologia. 2009;62(9): Frisch M, Lindholm M, Gronbaek M. Male circumcision and sexual function in men and women: a survey- based, cross- sectional study in Denmark. International journal of epidemiology. 2011;40(5): Bailey RC, Moses S, Parker CB, Agot K, Maclean I, Krieger JN, et al. Male circumcision for HIV prevention in young men in Kisumu, Kenya: a randomised controlled trial. Lancet. 2007;369(9562): Gray RH, Kigozi G, Serwadda D, Makumbi F, Watya S, Nalugoda F, et al. Male circumcision for HIV prevention in men in Rakai, Uganda: a randomised trial. Lancet. 2007;369(9562): Auvert B, Taljaard D, Lagarde E, Sobngwi- Tambekou J, Sitta R, Puren A. Randomized, controlled intervention trial of male circumcision for reduction of HIV infection risk: the ANRS 1265 Trial. PLoS medicine. 2005;2(11):e Siegfried N, Muller M, Deeks JJ, Volmink J. Male circumcision for prevention of heterosexual acquisition of HIV in men. The Cochrane database of systematic reviews. 2009(2):CD Albero G, Castellsague X, Giuliano AR, Bosch FX. Male circumcision and genital human papillomavirus: a systematic review and meta- analysis. Sexually transmitted diseases. 2012;39(2): American Academy of Pediatrics Task Force on C. Male circumcision. Pediatrics. 2012;130(3):e Frisch M, Aigrain Y, Barauskas V, Bjarnason R, Boddy SA, Czauderna P, et al. Cultural bias in the AAP's 2012 Technical Report and Policy Statement on male circumcision. Pediatrics. 2013;131(4):

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? af Kristian Overgaard Anders Grøntved Karina Nielsen

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Vold og overgreb mod kvinder

Vold og overgreb mod kvinder Vold og overgreb mod kvinder Dansk rapport vedrørende deltagelse i International Violence Against Women Survey (IVAWS) Af Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard Københavns Universitet/Justitsministeriets

Læs mere

Tag familier til overvægtige børn alvorligt Familier til overvægtige børn skal tages alvorligt

Tag familier til overvægtige børn alvorligt Familier til overvægtige børn skal tages alvorligt Tag familier til overvægtige børn alvorligt Familier til overvægtige børn skal tages alvorligt Selv om forældre godt ved, at børns overvægt opstår, når de spiser for meget og rører sig for lidt, har nogle

Læs mere

Kommunernes beredskab i forhold til vold

Kommunernes beredskab i forhold til vold Kommunernes beredskab i forhold til vold En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til henholdsvis partnervold og æresrelateret vold 1 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Udfærdiget af: Marie Wettergren Opgave: Bacheloropgave Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Hold: F2010,

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

SUPERMOTIONISME EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK

SUPERMOTIONISME EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK SUPERMOTIONISME AF KRISTIAN OVERGAARD LARS JUEL ANDERSEN MORTEN GRØNBÆK MIA BECK LICHTENSTEIN

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Rygproblemer fra vugge til grav

Rygproblemer fra vugge til grav Rygproblemer fra vugge til grav Hvis man forsøger at forstå en episode med rygsmerter ved at fokusere på den ene episode, svarer det til at forsøge at forstå kompositionen af en elefant ved at studere

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - Forsørgelsesgrundlag og afsavn Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain August 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som

Læs mere

Hvorfor dør vi først?

Hvorfor dør vi først? Årsagsundersøgelsen Meget af den gængse viden om ulighed i sundhed er forældet og præget af myter. Derfor er der brug for en offentlig debat, der både er mere omfattende og mere dybtgående end hidtil,

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

HPV-vaccination til kvinder over 26 år. Af Rasmus Nørøxe, Niels Bjørn og Michael Klejstrup Hedegaard. Vejleder Professor Mogens Vestergaard

HPV-vaccination til kvinder over 26 år. Af Rasmus Nørøxe, Niels Bjørn og Michael Klejstrup Hedegaard. Vejleder Professor Mogens Vestergaard HPV-vaccination til kvinder over 26 år Af Rasmus Nørøxe, Niels Bjørn og Michael Klejstrup Hedegaard Vejleder Professor Mogens Vestergaard Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Basalviden om HPV og vaccination...

Læs mere

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014 C E N T R E F O R V O T I N G A N D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

Læs mere

Klitoris og alt det dér. Det var jo først i 70 at det startede

Klitoris og alt det dér. Det var jo først i 70 at det startede KØBENHAVNS UNIVERSITET Klitoris og alt det dér. Det var jo først i 70 at det startede En eksplorativ undersøgelse af hvilke betydninger ældre kvinder knytter til seksualitet Kandidatspeciale af Tine Ellitsgaard

Læs mere