Projektbeskrivelse for Ungemesse 2011 i Korsgadehallen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse for Ungemesse 2011 i Korsgadehallen"

Transkript

1 Projektbeskrivelse for Ungemesse 2011 i Korsgadehallen Projektets Titel Projektets titel er Ungemesse 2011 Resumé af projektet Ungemesse er en to dages messe i Korsgadehallen for klasserne i København N og NV, hvor udstillerne præsenterer vejledning, fritidsjob og skoletilbud, i en positiv atmosfære med et stærkt lokalpræg. Baggrunden for projektet Idéen bag projektet har sit udgangspunkt i Ungemesse 2009 i Nørrebrohallen på Nørrebro, hvor 45 forskellige udstillere var til stede. Beskrivelser, evalueringer samt billeder findes på: /udstiller.htm 93 % af de udstillere (bilag 1), som var med til Ungemesse 2009 i Nørrebrohallen, har således tilkendegivet at de gerne vil deltage i endnu en messe. Tidsplanen Tidsplanen for projektet, dvs. forberedelsen, afholdelsen og evalueringen af messen, er 6 måneder (januar 2011 til juni 2011). En todages messe afholdes onsdag den 27. og torsdag den 28. april fra kl til begge dage i Korsgadehallen, Korsgade 29, 2200 København N. Finansiering af projektet foregår udelukkede via bidrag fra samarbejdspartnere samt ansøgninger til forskellige fonde og puljer. Der er altid en vis økonomisk usikkerhed omkring finansiering af projektet. Denne usikkerhed kan påvirke tidsplanen - dvs. indgåelse af faste aftaler med deltagere og klasselærere samt udvikling af messeprogrammet. Formål Formålet er at præsentere skoletilbud, støtte-og hjælpetilbud, vejledningstilbud, fritidstilbud, fritidsjob og uddannelsestilbud for de unge i klasserne på Nørrebro og i Nordvest. Derudover skal messen være en inspirationskilde for lokalområdets teenagere med henblik på deres fremtidsmuligheder. Det er projektgruppens overbevisning, at en messe, afholdt i de unges lokalområde og med fokus på alle aspekterne i de unges liv, kan være med til at tilskynde til en positiv udvikling for lokalsamfundet. Især fordi en stor del i den beskrevne målgruppe ikke benytter områdets tilbud af sociale eller vanemæssige grunde. Projektet ønsker at informere, motivere og inspirere de lokale unge og at give dem en positiv oplevelse som de selv kan være en del af. Messens hovedsigte er at give de unge besøgende et lokalt overblik et helhedsbillede. Endvidere er det vigtigt, at de ved, hvor de kan henvende sig i lokalområdet, når de har spørgsmål eller problemer. Dvs. at de begynder at bygge deres eget lokalnetværk. Netværk blandt deltagerne. For deltagerne er messen en god mulighed for at møde områdets unge, præsentere muligheder og tilbud og etablere konkrete kontakter. Networking blandt deltagere er en positiv sidegenvist til projektet. Af de 44, der har svaret tilbage på spørgsmål vedr. messen i Nørrebrohallen i 2009, mødte 88 % en udstiller, som de ikke i forvejen vidste eksisterede, mens 67 % mødte nye potentielle samarbejdspartnere. Projektets delmål Delmål 1: at afholde en to dages messe i maj 2011 i Korsgadehallen, hvor mindst 50 % af alle klasses elever fra folke- samt privatskolerne i lokalområdet (bilag 2) har besøgt messen, og at minimum 75 % af udstillerne evaluerer messen således, at de vil deltage i det kommende år/evaluerer messen positivt. Delmål 2: at skabe et spændende, interessant og relevant messeprogram til vores målgruppe, ved at inddrage bl.a. lokale sportsklubber og foreninger, skoler, klubber, ungeværesteder, ungdomsorganisationer og fritidsjobindsatser (bilag 1).

2 Delmål 3: at støtte og profilere alle de deltagende udstillere, især mindre og fattige lokalprojekter og organisationer, og deres indsatser over for lokalområdets unge. Deltagelse i messen er gratis for udstillerne. Succeskriterier og forventede resultater Succeskriterierne på langt sigt er: at et højere antal af de unge deltager i foreningslivet, at et højere antal af de unge i området starter uddannelse på en af områdets institutioner, og at et højere antal af de unge får job hos virksomhederne i området. Det bedste bevis på projektets succes vil være at deltagere og samarbejdspartnere ønsker at videreføre projektet. Dvs. at de er villige til at investere deres tid, energi og ressourcer for ar sikre projektets overlevelse og fortsættelse. Der er i øvrigt muligheder for videre udvikling af projektet. Ungemesses netværk omfatter 234 kontakter blandt de lokale myndigheder, foreninger, skoler, boligselskaber, osv., med tilknytning til Nørrebro og Nord Vest. Netværket kan bruges til at skabe en event med en mangfoldighed af oplevelser, informationer og aktiviteter over for lokalbefolkningen. Dermed vil man kunne brede målgruppen ud til ikke kun at gælde de unge, men hele lokalsamfundet. Målgruppen Målgruppen er alle klasser på Nørrebro og i Nordvest. Udformning Projektet ønsker at inddrage alle nuværende og potentielle aktører med unge på Nørrebro og i Nordvest som målgruppe. I forhold til udformning af messen kan disse aktører kategoriseres i tre grupper: udstillere (bilag 1), skoler (bilag 2) og boligselskaber med boligsociale helhedsplaner på Nørrebro og i Nord-Vest (bilag 3). Vi har også fået kontakt til LandboUngdom, som kan stille med standpersonale og materialer (også dyr). Vi vil derfor arbejde for at skabe et specielt tema for Ungemesse 2011 omkring landbrug. Deltagelsen i messen kan være enten som udstiller, med bidrag til storscenesprogrammet, bidrag til finansiering af projektet eller som besøgende. Alle bliver samtidig opfordret til at informere deres respektive netværk om projektet. Udstillere er med til at give indhold, kvalitet og værdi til messen. Vi ved, at inaktive, informationstunge stande ikke virker, og at aktivitet og interaktion får opmærksomhed. Målet er at være kreativ og fantasifuld. Nøgleordene er aktiv og interaktiv. Deltagelse i messen er gratis for udstillerne, men projektets stramme økonomi har altid brug for hjælp. Bidrag til messens udgifter er frivillige og vil blive modtaget med kyshånd. Et af formålene bag messen er en positiv profilering af den lokale ungdoms ressourcer og potentialer. Sceneprogrammet er primært en showcase for talenter fra lokale skoler og klubber. Det kunne være dans, sang, musik, teater, digtoplæsning, stand-up, tryllekunst eller andre former for optræden. De unge skal inddrages mest muligt i alle aspekter af messen. Udover optrædende på scenen kan de unge tage ansvar som værter i velkomststanden, som konferencier på scenen, for layout og design af kataloget og som en del af udstillernes hold. Markedsføring Markedsføringen er delt i to faser. Den første fase er målrettet potentielle deltagere, udstillere og samarbejdspartnere, hvor der bruges , telefon, hjemmeside og personlige besøg. Den første fase bruges til at skabe et spændende, interessant og relevant program til vores målgruppe. Alle bliver samtidig opfordret til at informere deres respektive netværk om projektet. Den anden fase er målrettet alle unge på Nørrebro og i Nordvest og især deres klasselærere, hvor de bliver holdt løbende informeret om udviklingen af messens program. I samarbejde med UU Københavns vejledere, opfordres alle til at deltage i eller besøge messen. I øvrigt skal Skole/lærerIntra bruges som en kommunikationsvej til skolerne og klasselærerne.

3 Endvidere holdes lokalaviserne, repræsentanter for de puljer der har givet økonomisk tilskud samt offentlige myndigheder løbende informeret om projektets udvikling via og hjemmeside. Evaluering Evaluering af projektet vil foregå vha. to spørgeskemaer, et til UU-Københavns vejledere og et til de deltagende organisationer (udstillere). Der vil blive taget billeder under hele messen. Kort tid efter messen vil der blive afholdt møde i styregruppen med evaluering og forankring på dagsordenen. Den skriftlige evaluering inkl. analyser af spørgeskemaer samt billeder bliver offentliggjort på projektets hjemmeside efter messens afholdelse. Forankring Alle styregruppens medlemmer er forankret i det lokale samfund. Projektets planlagte aktiviteter skal også inddrage lokale sportsklubber og foreninger, lokale erhvervsorganisationer, lokale skoler, klubber, ungeværesteder, ungdomsorganisationer og dem, der arbejder med unge, såvel de professionelle som de frivillige. Det er styregruppens ønske, at disse aktører også vil have en rolle i projektets udformning samt en fremtidig forankring i det lokale samfund. Styregruppe Styringen af projektet er baseret i en styregruppe, som har ansvaret for den overordnede planlægning, mål og rammestyring. Der er ansat en projektkoordinator med ansvar for den daglige ledelse af projektet. Styregruppen for Ungemesse 2011 består af repræsentanter fra bl.a. UU-København, Rabarberlandet, Korsgadehallen samt projektkoordinator. Kontaktinformation: UU- København Michelle Beldner Mail: Tlf Lasse Skov Laursen Mail: Tlf Rabarberlandet Lya Moestrup Mail: Tlf: Korsgadehallen Flemming Ohm Mail: Tlf: Søren Jensen Mail: Tlf: Ansvar og revision Projektholder er: Rabarberlandet, under Askovgården - Blågårds Plads 25, 2200 København N Økonomiansvarlig: Bjarne Fey, direktør i Rabarberlandet Mail: Tlf: SE-nummer: Kontonummer: Reg.nr.: 9541 Konto: Regnskabsansvarlig i Askovgården: Susanne Hansen Mail: Tlf: Askovgården, Korsgade 60, 2200 København N

4 Finansieringsplan - Ungemesse 2011 (pr ) Indtægter Rabarberlandspuljen Udgifter Konsulenthonorar* Revision Tryksager Layout Lys og lyd Diverse (møde, porto) Leje af Korsgadehallen Resultat Alle beløb er eksklusiv MOMS *Konsulenthonorar til projektkoordinator dækker fundraising, forberedelse, afholdelse og evaluering af messen samt skrivebordsplads, domænenavn (ungemesse.dk), web hotel, computer, internetforbindelse og telefon til rådighed for en 6 måneders periode. NB! Projektet skal være udgiftsneutralt. Dvs. at enhver bindende aftale vedr. betaling af fx konsulenthonorar, leje af hallen m.m., først kan indgås, når de ansøgte fonds- og puljemidler er indbetalt. Der tages forbehold for evt. revidering af finansieringsplanen. Besparelser kan blive nødvendige. Uanset besparelserne vil projektets oprindelige formål forblive uændret. Indtægter Finansiering af projektet vil foregå via bidrag fra medlemmer af styregruppen, frivillige bidrag fra udstillerne og ansøgninger til forskellige fonde og puljer bl.a. UU-København, Nordea-fonden og Nørrebro Puljen (BUF). Sendte ansøgninger: Lauritzen Fonden (sendt afslag) Nørrebros Børne- og Ungdomskomite (sendt afslag) Nørrebro Lokaludvalg (sendt vil blive behandlet i februar. 2011) Integrationsministeriet (sendt afventer svar) LEGO Fonden (sendt afventer svar) Projektholder er: Rabarberlandet, under Askovgården Regnskabsansvarlig i Askovgården: Susanne Hansen Mail: Tlf: Askovgården, Korsgade 60, 2200 København N SE-nummer: Kontonummer: Reg.nr.: 9541 Konto: William (Bill) McGrath Projektkoordinator

5 Bilag 1: udstillere, som tidligere har deltaget i messen og som har sagt ja til at deltage igen. Den Økologiske Produktionsskole Produktionsskolen K-U-B-A Produktionsskolen AFUK Produktionsskolen på Høffdingsvej CPH West Ishøj EUD, Merkantil og Teknisk Copenhagen Muay Thai Døgnkontakten HK Ungdom Jobcenter København Klub Glob Københavns Universitet skoletjenesten Kringlebakken Københavns Tekniske Skole Roskilde Slagteriskole LO Ungdom Mjølnerparkens Kvinde- og Fiskeklubber Bibliotekerne Politiet - Den Kriminalpræventive Afd. Rabarberlandet - VI Skaber Job Red Barnet Ungdoms Ung2400 Ressourcecenter Ydre Nørrebro RISEcph Samtalegrupper KBH og FRB TaskForce Integration SKAT Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Ungdommens Røde Kors Ungdomsklubben First Floor Ungerådgivningen Bispebjerg Ungerådgivningen Nørrebro UU-København SSPs Ung i Job - Nørrebro Zoologisk Museum Kbhs Erhvervscenter Socialdemokratisk ungdom Yngresagen Ungdomsskolen på Nørrebro Københavns Bymuseum Nørrebro Bydelsprojekt Radikal Ungdom Nørrebronx Flow Dance Academy Capoeira Senzala Do Muganga KAB fritidsjobkonsulenterne RAPOLITICS SF Ungdom Byhøjskolen på Kapelvej Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) Kraftwerket VI KBH'R's inklusionskampagn Kvisten Bilag 2: Skolerne: 24 i alt Al Huda Skolen Al Quds Skole Al-Hilal Skolen Alkownain Friskole Blågård Skole Den Gule Flyver DIA Privatskole Grøndalsvængets Skole Guldberg Skole Hillerødgades Skole Holbergskolen Iqbal International School Iqra Privatskole Kildevældsskolen Klostervængets Skole Lundehusskolen Nord-Vest Privatskole Nørrebro Lilleskole Nørrebro Park Skole Rådmandgades Skole (HGO) Sankt Ansgars Skole Skolen Sputnik Sortedamskolen Tagensbo Skole Bilag 3 - Boligsociale helhedsplaner på Nørrebro og i Nord-Vest Lundtoftegade - AKB Lundtoftegården - HAB II ved DAB Mjølnerparken - Lejerbo Ågården og Prater - FSBbolig AAB afdeling 58 (Tagensvej) - AAB AAB afdeling 41 (Ragnhildsgade) - AAB Titanparken (Projekt Jobholdet) - KAB Haraldsgadekvarteret - Lejerbo, KAB, VIBO og AAB Indre Nørrebro - Vi skaber Jobs - FSBbolig Mimersgadekvarteret - VIBO Jagtvejskvarteret - AKB Gravervænget/møllerlodden FSBbolig Bispebjerg - FSBbolig

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN.

ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN. ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN. ANSØGER: Værestedet for børn og unge Fisken Adresse: Dybbølsgade 61, st. 1721 København V Tlf. nr. (til kontaktperson): 22 48 33

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Se også: www.ungemesse.dk

Se også: www.ungemesse.dk Hvilke jobs, lære- og praktikpladser finder du i lokalområdet..? Hvilke skoler og uddannelser finder du i Nord-Vest og på Nørrebro..? Hvordan kan du bruge din fritid uden at kede dig..? Se også: www.ungemesse.dk

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Forenings- og Virksomhedsrettede Venskabsfamilier

Forenings- og Virksomhedsrettede Venskabsfamilier Forenings- og Virksomhedsrettede Venskabsfamilier Metodebeskrivelse - Trin for trin Udarbejdet for: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration www.nyidanmark.dk September 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg - et Ungdomsbo og B'32 bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Statusrapport 2008/2009 En sundheds-, beskæftigelses-, og integrationsfremmende indsats i boligområderne Kvaglund,

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forfatter: Det boligsociale sekretariat i Lejerbo København Redigering: Ditte Bjarnild,

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Evaluering Bland dig i byen puljen

Evaluering Bland dig i byen puljen Evaluering Bland dig i byen puljen Information Frist for aflevering af evaluering m.m er 6 uger efter projektets slutdato Sammen med evaluering indsendes kopi af de faktiske afholdte udgifter som ansøger

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere