STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 20. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 20. juni 2014"

Transkript

1 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 20. juni

2 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning af m 2 og udvidelse med m sengestuer Indflytning: Maj 2015 Byggefaser: Fase 1: Nybyg af tre afdelinger Fase 2: Ombygning af tre afdelinger 250 mio. kr. Arkitema Architects K/S Underrådgiver og ingeniør: Rambøll A/S Esbjerg Hovedentreprenør: NCC Udførelse af fase 1 med nybygning af 3 sengeafsnit, nyt serviceafsnit og delvis forlængelse af tunnelsystem pågår. De nye bygninger er lukket og der er gang i indretning af de enkelte lokaler. Færdiggørelse af etape 1 og indflytning i de nye sengeafsnit forventes at ske i juli Forberedelserne af etape 2 er i fuld gang, hvor den eksisterende bygningsmasse på grunden skal renoveres. Denne etape forventes færdig hen i mod sommeren Psykiatrisk Afdeling Middelfart Samling af de psykiatriske afdelinger fra Odense, Hviding og Middelfart Antal kvadratmeter: Ombygning af m 2 og udvidelse med m sengestuer(36 almen og 70 retspsykiatri) Indflytning: Juni mio. kr. CREO Underrådgiver og ingeniør: COWI Hovedentreprenør: 5E Byg A/S 36 almenpsykiatriske sengestuer er taget i brug primo maj Siden august 2013 er der enkeltvis blevet taget nye retspsykiatriske afsnit frem til juni 2014, hvor de sidste patienter er flyttet ind i P7. Mindre anlægsarbejder ude i terrænet forventes færdiggjort ultimo juni. Herudover mangler blot enkelte udendørs arbejder, som følge af de modtagne puljemidler til multibane og aktivitetssti. Disse etableres i 2. halvår af Der er indvielse af den retspsykiatriske afdeling den 16. juni. 2

3 Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Samling af de psykiatriske afdelinger fra Augustenborg og Haderslev. Antal kvadratmeter: Nybyg af m sengestuer Indflytning: Fase 1: Juni 2014 Fase 2: Juni 2015 Byggefaser: Fase 1: Familiehuset Fase 2: Psykiatrisk Afdeling 500 mio. kr. White Arkitekter A/S og White AB Underrådgiver og ingeniør: Wessberg Særlige fokusområder Status Færdiggørelse af fase 1: B&U ambulatoriet i Familiehuset er på grund af forsinkelser i somatikkens byggeri forsinket med ca. 5 måneder. Indflytningen er sket den 10. juni og de første patienter er startet 12. juni i de nye rammer. Der er pga. forsinkelser i somatikkens projekt lavet nogle midlertidige løsninger omkring adgangsforhold mv. der skal fungere frem til somatikken flytter ind i deres nybyggeri i perioden augustoktober..der arbejdes på en fælles indvielse i starten af 2015 Fase 2: Opførelse af psykiatriens sengeafdelinger i Aabenraa påbegyndtes med første spadestik den 24. maj Der har været en del tidsmæssige udfordringer i projektet fra opstarten og frem. Der foreligger nu en revideret arbejdstidsplan, der indebærer, at byggeriet kan forventes færdiggjort ultimo april 2015 med indflytning i juni Alle grundlæggende jordarbejder er gennemført, soklen er støbt, alle vægge er nu rejst, taget er på og der er fuld gang i indvendige arbejder. Der er afholdt rejsegilde den 10. juni. Psykiatrisk Afdeling Vejle(OPP) Samling af de psykiatriske afdelinger fra Kolding og Vejle Antal kvadratmeter: Nybyg af m 2 99 sengestuer Indflytning: Primo mio. kr. OPP leverandør og arkitekt: Team OPP Regionsrådet har den 24. marts tiltrådt indstillingen om, at Team OPP (MT Højgaard, DEAS, Sampension, PKA, Arkitema) vinder projektet. Kontrakten med Team OPP er underskrevet, og dermed er projektforslagsfasen iværksat. I projektforslagsfasen har der været brugerinvolvering i form af 2 brugergrupperunder og fuldskalatest. Den samlede brugerproces i denne fase forventes afsluttet inden sommerferien. Begge brugerrunder er gennemført, hvor der bl.a. er gennemført mock ups af udvalgte områder i byggeriet, der skal trykprøve de foreslåede løsninger. Brugerrunderne har givet en masse værdifuldt input til det videre arbejde med projektering, men ikke affødt de store ændringer i projektet. Der arbejdes fortsat indenfor den aftalte arealramme. 3

4 Nyt OUH Antal kvadratmeter: Nybyg af m sengestuer Indflytning: Ca (Børne- og ungdomspsykiatrien) 2021 (psykiatrien) 600 mio. kr. MedicOUH Totalrådgiver afleverede deres udkast til dispositionsforslag fredag den 14. marts 2014, og der blev i den efterfølgende uge indsamlet bemærkninger. Dispositionsforslaget fra totalrådgiver indeholdte på det tidspunkt alt på nær tegningsmateriale for psykiatrien. Der er fra 31. marts gennemført en selvstændig og efterfølgende granskningsproces for det pågældende tegningsmateriale. Alle granskningsbemærkninger fra begge runder er fremsendt til totalrådgiver mhp. deres bemærkninger. Der er afholdt møde den 6. maj mellem totalrådgiver, Nyt OUH projektorganisation og sygehusledelsen, hvor bemærkningerne er gennemgået. Bemærkningerne giver ikke anledning til de større ændringer i udkast til dispositionsforslag. Den seneste brugerrunde forud for dispositionsforslaget har skabt en tilfredsstillende løsning for både børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatriens sengeafsnit og øvrige funktioner. Næste opgave bliver udarbejdelse af projektforslag. Det arbejde går i gang efter regionsrådet har godkendt dispositionsforslaget. 4

5 Lokalpsykiatrier Vejle/ATT I dag er lokalpsykiatrien og ATT Vejle placeret på to forskellige matrikler i Vejle. Dette vil ændre sig fremadrettet da begge enheder bliver en del af Sundhedshus Vejle, hvor de vil dele bygning med UCL og Vejle Kommune(kommunale tilbud). Lokalpsykiatrien har tilbage i 2012 indgået lejekontrakt i Sundhedshus Vejle og senest er lejekontrakten for ATT i samme hus blevet godkendt i Regionsrådet i november Bygningsindretningen er færdiggjort og huset skulle stå klar til indflytning fra august/september Det påregnes, at ATT flytter ind i efteråret 2014, mens lokalpsykiatrien flytter ind i starten af Odense Det nye lokalpsykiatriske hus i Odense, vil samle de 13 teams på m 2 i indre by i Odense (1,5 km. fra banegården). Der skal være mulighed for at bygge m 2 ekstra såfremt der er interessenter som har interesse i, at være en del af huset. Huset skal opføres som et nøglefærdigt hus, hvilket vil sige at regionen køber huset af tilbudsgiver når det står færdigt. Derudover skal tilbudsgiver, ud over at bygge/renovere huset, have en grund til rådighed til byggeprojektet. Den 2. juni blev der modtaget tilbud fra 2 tilbudsgivere. Tilbuddene bliver i øjeblikket gennemgået og det forventes, at psykiatri- og socialdirektøren godkender en vinder af projektet inden udgangen af juni. Den 31. marts blev der afholdt informationsmøde for potentielle eksterne samarbejdspartnere, heriblandt praktiserende psykologer, fysioterapeuter, Odense Kommune, apoteker, Kerteminde Kommune og klinisk diætist. Næste skridt er, at informere parterne om vinderprojektet, hvilket giver dem et mere konkret billede af hvilket hus der bliver opført og hvor det placeres inden de tager endelig stilling til, om de har interesse for at indgå i huset. Sønderborg På styregruppemødet for somatikkens samlede ombygningsprojekt på Sønderborg Sygehus blev det godkendt, at psykiatrien kan overtage de 2 ønskede røde bygninger i Det endelige tidspunkt og hvad der måske vil være tilbage i bygningerne af somatikkens funktioner, skal afklares nærmere de kommende måneder. Kældrene under begge bygninger beholder somatikken under alle omstændigheder til Service og IT. Haderslev Psykiatrien og Haderslev Kommune er gået sammen om etablering af et sundhedscenter i Haderslev med fokus på mental sundhed. Regionen går ind med lokalpsykiatrien, samt lægevagt og jordemoderkonsultation. Projektgruppen fælles for kommune og region er ved at udarbejde byggeprogram til fælles sundhedscenter med fokus på mental sundhed. Der arbejdes med en klassisk totalrådgivermodel, hvor der udvælges en totalrådgiver på baggrund af byggeprogram, som kommunen og regionen selv udarbejder. Psykiatriens anlægsudgift forventes at blive ca. 29 mio. kr. Hertil kommer somatikkets andel på 3,6 mio. kr. Indflytning efter de foreløbige tidsplaner vil blive i starten af Der er iværksat forhandling med UC Syddanmark om køb af den ønskede grund. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet. Samtidig arbejdes der på byggeprogrammet og udfærdigelse af samarbejdsaftale mellem kommune og region om projektering, bygning og drift af sundhedscentret. Lokalpsykiatri Kolding Kolding Kommune og Region Syddanmark går sammen om at oprette et sundhedshus. Kolding Kommune kan se en stor del af deres socialpsykiatri og misbrugsområde flytte med ind i centret. Kommunen vil også gerne allerede nu gå videre med indholdssiden (samarbejdet) og få et projekt op at køre som i Haderslev. 5

6 Psykiatriens anlægssekretariat har, sammen med repræsentanter for Kolding Kommune, foretaget besigtigelse af 4 mulige placeringer i Kolding. På denne baggrund var der umiddelbart 2 mulige løsninger, som hver især har deres udfordringer. Psykiatriens anlægssekretariat arbejder på at skaffe flere oplysninger omkring areal og økonomi i forhold til de to alternativer og vurdere dem nærmere i samarbejde med sygehuset og afdelingen. Tværgående projekter Ny seng til psykiatrien Den 10. april afgav KR Hospitalsudstyr A/S og Agitek ApS m.fl. tilbud på sengeprojektet. Virksomhederne præsenterede deres tilbud den 14. april, hvor der særligt var en virksomhed som skilte sig ud i valg af løsninger. Derfor er det valgt, at gå videre med konsortiet Agitek ApS, Alvritol B.V. og Spring Produkties B.V. Der er underskrevet kontrakt med konsortiet i midten af maj, hvorefter udviklingsprocessen er igangsat. I forbindelse med udviklingsprocessen er det nødvendigt med brugerinddragelse. Derfor nedsættes brugergrupper i hhv. Region Syddanmark og Region Hovedstaden, hvis opgave er, at give feed-back på sengens funktioner, design og kvalitet. Den fremadrettede udviklingsproces udføres i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden og Agitek ApS m.fl. Lys i Psykiatrien Psykiatrien i Region Syddanmark har taget initiativ til projekt Lys i Psykiatrien, med forventningen om, at døgnrytmelys (forskelligt farvet lys som følger dagslysets rytme) kan have en positiv effekt på både patienter og personale. Projektet består af tre elementer: Implementering, forskning og udvikling. Implementering: Der er installeret døgnrytmelys på Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Der installeres døgnrytmelys på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, og der er indgået kontrakt om installering af døgnrytmelys på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa. Forskning: Der er iværksat et forskningsprojekt som har til hensigt, at undersøge effekterne af døgnrytmelys. Der arbejdes i øjeblikket på, at indsamle data i Middelfart og Esbjerg. Udvikling: Dette element af projekt Lys i Psykiatrien igangsættes i 2. halvår af 2014, hvor der igangsættes udviklingsprojekter vedr. lys på de psykiatriske sygehuse. 6

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 10. oktober 2014

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 10. oktober 2014 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 10. oktober 2014 1 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning

Læs mere

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014 1 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning

Læs mere

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 20. januar 2015

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 20. januar 2015 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 20. januar 2015 1 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning

Læs mere

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 19. august 2015

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 19. august 2015 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 19. august 2015 1 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning

Læs mere

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Esbjerg Fakta: Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg.

Læs mere

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE. Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 17. maj 2016

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE. Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 17. maj 2016 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 17. maj 2016 1 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning

Læs mere

STATUS PÅ BYGGERIERNE

STATUS PÅ BYGGERIERNE STATUS PÅ BYGGERIERNE Anlægs- og innovationsudvalget den 22. november 2018 Side 1 af 14 Oversigt: Projekter med anlægsbevillinger / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. Afsluttes: Somatiske sygehuse: SLB: 1.

Læs mere

STATUS PÅ BYGGERIERNE

STATUS PÅ BYGGERIERNE STATUS PÅ BYGGERIERNE Anlægs- og innovationsudvalget den 28. februar 2019 Side 1 af 15 Oversigt: Projekter med anlægsbevillinger / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. Afsluttes: Somatiske sygehuse: SLB: 1.

Læs mere

OPP Vejle. v. Gert Frost projektleder OPP Vejle

OPP Vejle. v. Gert Frost projektleder OPP Vejle OPP Vejle v. Gert Frost projektleder OPP Vejle Dagsorden Generalplan for psykiatrien i Region Syddanmark OPP Vejle forberedelsen - fokuspunkter Kronologi Regionen indsats frem til kontrakten (Sam)arbejdet

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret den 3. marts 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital

Læs mere

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Oplæg ved psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 26. februar 2013 Psykiatriens

Læs mere

DEBAT VIND! HVORDAN OPLEVER DU BYGGERIET I DAGLIGDAGEN? I DETTE NUMMER AF PS! SÆTTER VI FOKUS PÅ BYGGERIERNE OG IKKE MINDST MENNESKENE MIDT I DEM

DEBAT VIND! HVORDAN OPLEVER DU BYGGERIET I DAGLIGDAGEN? I DETTE NUMMER AF PS! SÆTTER VI FOKUS PÅ BYGGERIERNE OG IKKE MINDST MENNESKENE MIDT I DEM 8 TEMA / BYGGERI TEKST HANNE KOPP Over de kommende år bygges der nyt til psykiatri i hele Region Syddanmark. DE NYE FYSISKE RAMMER skal understøtte den udvikling, som er skitseret i psykiatriplanen, Fremtidens

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og

Læs mere

Nyt OUH Region Syddanmarks nye universitetshospital

Nyt OUH Region Syddanmarks nye universitetshospital Nyt OUH Region Syddanmarks nye universitetshospital SIDE 1 Velkommen på Nyt OUH Nyt OUH er Region Syddanmarks nye universitetshospital, som med tiden, erstatter det eksisterende Odense Universitetshospital.

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: oktober 2015 Oversigt: Projekter

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: april 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: November 2016 Oversigt: Projekter

Læs mere

Nyt OUH Torben Kyed

Nyt OUH Torben Kyed Nyt OUH 2016 Torben Kyed Hvad indeholder det nye sygehus? Akutsygehus for Fyn RÅDGIVER Region Syddanmarks universitetshospital Alle specialer er repræsenteret Svendborg og Nyborg Sygehuse Servicefunktioner

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: februar 2016 Oversigt: Projekter

Læs mere

Bilag til Høringsgrundlag vedr. sundhedsplanlægning i Region Syddanmark, overordnet planlægning af fremtidens sygehuse

Bilag til Høringsgrundlag vedr. sundhedsplanlægning i Region Syddanmark, overordnet planlægning af fremtidens sygehuse Bilag til Høringsgrundlag vedr. sundhedsplanlægning i Region Syddanmark, overordnet planlægning af fremtidens sygehuse En del af nedenstående notater er udarbejdet på foranledning af sundhedsstaben som

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Ny Retspsykiatri Sct. Hans Region Hovedstadens Psykiatri Mogens Hedegaard Andersen 1 Region Hovedstadens Psykiatri Mogens Hedegaard Andersen 2 Visioner for kvalitetsfondsprojektet på Sct. Hans Øge antallet af lukkede retspsykiatriske

Læs mere

Projekt Lys i Psykiatrien

Projekt Lys i Psykiatrien Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatriens Anlægssekretariat Journal nr.: 12/27220 Dato: 2. januar 2013 Udarbejdet af: Anne Sigh E-mail: Anne.Sigh@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631712 Notat

Læs mere

PSU møde 5. februar Opsamling fra tema drøftelse i Regionsrådet 28. januar 2019

PSU møde 5. februar Opsamling fra tema drøftelse i Regionsrådet 28. januar 2019 PSU møde 5. februar 2019 Opsamling fra tema drøftelse i Regionsrådet 28. januar 2019 Generelle bemærkninger: Regionsrådet vedkender sig problematikkerne/temaerne, planen og processen Generelt udtryktes

Læs mere

Faseskiftrapport for Aabenraa, 2016

Faseskiftrapport for Aabenraa, 2016 Faseskiftrapport for Aabenraa, 2016 Skema 5 - Oversigt over ejendomme til afhændelse Skema 5: Oversigt over ejendomme til afhændelse Adresse Haderslev Sygehus, Skallebækvej 7, 6100 Haderslev Sønderborg

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: august 2017 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Nyt OUH Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04)

Nyt OUH Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04) Notat Nyt OUH Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04) Godkendelse af Det Færdiggjorte Optimerede Projektgrundlag I december 2017 tildelte Regionsrådet kontrakt til totalentreprenør JV

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: maj 2016 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Status på implementering af Boligplan

Status på implementering af Boligplan Område: Socialområdet Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 11/27697 Dato: 24. august 2015 Udarbejdet af: Erik Røndbjerg E mail: Erik.Rondbjerg@rsyd.dk Telefon: 76631059 Notat Status på implementering

Læs mere

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 15/11944 Dato: 7. januar 2015 Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Baggrund Med henblik på at nå målet om at reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien med

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Religiøse rum på sygehusene i Region Syddanmark

Religiøse rum på sygehusene i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 14 3070 Dato: 19. januar 2014 Udarbejdet af: Annemarie Heinsen E mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Telefon: 76631371

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Nyt OUH

Arbejdsmiljøpolitik for Nyt OUH Arbejdsmiljøpolitik for Nyt OUH 9. April 2013 Arbejdsmiljøpolitik for Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Formål 3. Fokusområder 4. Samarbejde 5. Revision 6. Bilag BYGHERRE 1 NYT OUH DK - 5000 Odense

Læs mere

Vi sætter håndværkerne i sving. Sygehusbyggerier SYDDANMARK. Nybyggerier rammer på det bedst tænkelige tidspunkt

Vi sætter håndværkerne i sving. Sygehusbyggerier SYDDANMARK. Nybyggerier rammer på det bedst tænkelige tidspunkt SYDDANMARK Sygehusbyggerier Vi sætter håndværkerne i sving Nybyggerier rammer på det bedst tænkelige tidspunkt Se alle de store sygehusbyggerier i regionen 1 intro Tekst: Thomas Laursen / Foto: Hyldager

Læs mere

Status. Køge Sygehus Flytning af Audiologisk Klinik fra Roskilde til Køge 2014

Status. Køge Sygehus Flytning af Audiologisk Klinik fra Roskilde til Køge 2014 Strukturændringer afledt af sygehusplan, specialeplan og psykiatriplan september OBS! Initiativer i regi af Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet omfattes af særskilt kvartalsvis status Aktivitet Køge

Læs mere

Nøgletal. 100 forskere 500 studerende 4000 ansatte 831 sengepladser ca sengedage per år ambulante behandlinger per år

Nøgletal. 100 forskere 500 studerende 4000 ansatte 831 sengepladser ca sengedage per år ambulante behandlinger per år Nøgletal 4 mia. kroner + lån til energioptimering 740 mio. kr. til IT, udstyr mv. 185.000 m 2 1.962 p pladser 100 forskere 500 studerende 4000 ansatte 831 sengepladser ca. 250.000 sengedage per år 420.000

Læs mere

Delprojekt 02 fremskudt byggemodning til Nyt OUH, besøgscenter og projektkontor

Delprojekt 02 fremskudt byggemodning til Nyt OUH, besøgscenter og projektkontor Notat Delprojekt 02 fremskudt byggemodning til Nyt OUH, besøgscenter og projektkontor Konsekvensen af delprojekt 01 (betegnet DP01) med etablering af tracé for letbane gennem Nyt OUHområdet er, at der

Læs mere

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Bilag Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet,

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Nyt universitetshospital i Odense

Nyt universitetshospital i Odense Område: Nyt OUH Udarbejdet af: Malene Bladt Rasmussen Afdeling: Nyt OUH E-mail: malene.bladt.rasmussen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7062 Telefon: 76631114 Dato: 16. juli 2009 Notat Nyt universitetshospital

Læs mere

8. Januar 2019 oplæg v. Charlotte Rosenkrantz Josefsen. På vej mod ny psykiatriplan hvad fortæller data og fakta os..

8. Januar 2019 oplæg v. Charlotte Rosenkrantz Josefsen. På vej mod ny psykiatriplan hvad fortæller data og fakta os.. 8. Januar 2019 oplæg v. Charlotte Rosenkrantz Josefsen På vej mod ny psykiatriplan hvad fortæller data og fakta os.. Temaer og baggrund 1. Patienter og pårørende 2. Ulighed i sundhed 3. Sammenhæng og forebyggelse

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret juni 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i

Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i DFFU og DDSFB, 11. november 2015 Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i Region Syddanmark Karin Martinsen, chefjurist BYG INDHOLD 1) De omfattede sygehusprojekter 2) Nogle overordnede forudsætninger 3)

Læs mere

Kvalitetsstyring - Program for sessionen

Kvalitetsstyring - Program for sessionen Kvalitetsstyring - Program for sessionen 11.40 11.50 Indledning og baggrund 11.50 12.05 Et eksempel - Totaløkonomi 12.05 12.10 Hvor findes værktøjerne? 12.10 12.30 Evaluering af 5 store byggeprojekter

Læs mere

UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet

UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering (projekt) UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet Oversigtstabel skema A stiltag

Læs mere

Erfaringer med OPP-projekter i sygehusbyggerier. med udgangspunkt i Nyt Psykiatrisk Center

Erfaringer med OPP-projekter i sygehusbyggerier. med udgangspunkt i Nyt Psykiatrisk Center Erfaringer med OPP-projekter i sygehusbyggerier med udgangspunkt i Nyt Psykiatrisk Center 1 www.dnu.rm.dk 1. Krav ved opstart i 2012 2. Resultat ved ibrugtagning 2018 3. Driftsopgaver OPP-leverandør 4.

Læs mere

Erfaringer med offentligt-privat samarbejde (OPP)

Erfaringer med offentligt-privat samarbejde (OPP) Erfaringer med offentligt-privat samarbejde (OPP) - Evaluering af etablering af psykiatriske afdelinger i Aabenraa og Vejle, 2012-2018 Ulf Hjelmar, Projektchef, VIVE Jakob Kjellberg, professor, VIVE (Ole

Læs mere

idéoplæg Psykiatrien i Region Syddanmark Etablering af Lokalpsykiatrisk Center i Brørup

idéoplæg Psykiatrien i Region Syddanmark Etablering af Lokalpsykiatrisk Center i Brørup idéoplæg Psykiatrien i Region Syddanmark Etablering af Lokalpsykiatrisk Center i Brørup Maj 2009 IDÉOPLÆG Etablering af Lokalpsykiatrisk Center i Brørup 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Brørup Fredensvej

Læs mere

Sundhedsområdet - anlæg

Sundhedsområdet - anlæg Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360

Læs mere

Ansøgning til puljen til flere sengeplader i psykiatrien

Ansøgning til puljen til flere sengeplader i psykiatrien Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3327 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard og Jane Vestergaard Møller/Berit Matzen E-mail: Jane.moeller@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 7664 6073 Ansøgning

Læs mere

9. Rapportering for kvalitetsfondsprojekter Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nyt OUH

9. Rapportering for kvalitetsfondsprojekter Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nyt OUH 9. Rapportering for kvalitetsfondsprojekter Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nyt OUH 1. Indledning Den somatiske del af barmarksprojektet Nyt OUH er et kvalitetsfondsstøttet byggeri. Projektet blev

Læs mere

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering Marts, 2011 1. Indledning om den generelle status for kvalitetsfondsprojekterne, ekspertpanelets arbejde mv. Alle 3 kvalitetsfondsprojekter

Læs mere

Ansøgning til puljen til flere sengeplader i psykiatrien

Ansøgning til puljen til flere sengeplader i psykiatrien Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3327 Dato: 22. februar 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard og Jane Vestergaard Møller E mail: Jane.moeller@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 7664 6073 Ansøgning til

Læs mere

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark De nationale mål bruges til at følge udviklingen i sundhedsvæsenet og blev politisk aftalt mellem

Læs mere

Materiale til Psykiatri- og Socialudvalget i forbindelse med besøg i Telepsykiatrisk Center 10. oktober 2014

Materiale til Psykiatri- og Socialudvalget i forbindelse med besøg i Telepsykiatrisk Center 10. oktober 2014 Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben Journal nr.: Dato: 30. september 2014 Udarbejdet af: Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri Materiale til Psykiatri- og Socialudvalget

Læs mere

Den langsigtede boligplan for det sociale område - justering november 2011

Den langsigtede boligplan for det sociale område - justering november 2011 Område: Det sociale område Afdeling: Kvalitet og udvikling Journal nr.: Dato: 17. november 2011 Udarbejdet af: Torben S. Nielsen E-mail: Torben.Nielsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631068 Den langsigtede

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00 DAGSORDEN Politisk følgegruppe MØDETIDSPUNKT 05-03-2018 15:00 MØDESTED Psykiatrisk Center Sct. Hans, Boserupvej 2, 4000 Roskilde. Administrationsbygningen, 1. sal, lokale 143. MEDLEMMER Finn Rudaizky Formand

Læs mere

Netværkskonferencen SDCO

Netværkskonferencen SDCO Netværkskonferencen SDCO Ved projektleder Lars Loft Reuter Tilblivelse af byggesagen - Aftale proces Visionspapir godkendt i Regionsrådet den 22. august 2016 Drejebog godkendes i Regionsrådet den 28. august

Læs mere

På vej mod ny psykiatriplan sammenhæng og forebyggelse

På vej mod ny psykiatriplan sammenhæng og forebyggelse 4. marts 2019 På vej mod ny psykiatriplan sammenhæng og forebyggelse Oplæg v. Charlotte Rosenkrantz Josefsen og Anne L. Eisenhardt, oversygeplejerske, Psykiatrisk afdeling Aabenraa Ambulant psykiatri Er

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Psykiatri, 1-sengsstue med bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Psykiatrisk afdeling Esbjerg Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N. Region Syddanmark

Læs mere

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark 1 AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark De nationale mål bruges til at følge udviklingen i sundhedsvæsenet og blev politisk aftalt

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Brørup Fase 2

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Brørup Fase 2 Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Brørup Fase 2 Vejen Kommune 28. januar 2011 Projektbeskrivelse for etablering af fase 2 af sundhedshus i det tidligere sygehus i Brørup Sygehusaktiviteterne

Læs mere

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE (USK) PROCESBESKRIVELSE FOR BYGGEPROGRAM OG HELHEDSPLAN. FASEHÆFTE 01 November 2013

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE (USK) PROCESBESKRIVELSE FOR BYGGEPROGRAM OG HELHEDSPLAN. FASEHÆFTE 01 November 2013 UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE (USK) PROCESBESKRIVELSE FOR BYGGEPROGRAM OG HELHEDSPLAN FASEHÆFTE 01 November 2013 UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE (USK) Formålet med dette hæfte er at give involverede parter og andre

Læs mere

Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien

Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien Claus Elkjær Flugt Version 1, 1. november 2012 Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Nye numre hos hele Psykiatrien...2 2.1 Lokalnumre...3

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram Psykiatrien i Region Syddanmark Udbygning af psykiatrisk døgnfunktion i Esbjerg Marts 2011 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende resume er et udpluk

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Nyt OUH udbudsstrategi og første erfaringer

Nyt OUH udbudsstrategi og første erfaringer Nyt OUH udbudsstrategi og første erfaringer 30. august 2017 Netværksdage sygehusbyggeri Ved projektleder Lars Loft Reuter Projektforslag sommer - efterår 2016 Udbudsloven Vejledning om udbudsreglerne kap.

Læs mere

I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere.

I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: i byggeproces I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. For de almene byggerier er der anvendt

Læs mere

Eksempler på rumindretning i Nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i Nye sygehuse Eksempler på rumindretning i Nye sygehuse Retspsykiatri, 1-sengsstue med rygealtan Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse 1-sengsstue med rygealtan Retspsykiatrisk afdeling Middelfart Østre Hougvej

Læs mere

FN s verdensmål og ny regional udviklingsstrategi

FN s verdensmål og ny regional udviklingsstrategi FN s verdensmål og ny regional udviklingsstrategi 2020-2023 Regionsrådets budgetaftale 2019 Region Syddanmark skal arbejde for at understøtte FN s verdensmål, der også har betydning for regionens driftsområder.

Læs mere

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Rigshospitalet 4 Akuthospitaler

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Fælles kommunal økonomigruppe ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune 1 Præsentation Indhold Medfinansiering

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Forretningsudvalget, august Basisbalance og status vedrørende Budget 2019

Forretningsudvalget, august Basisbalance og status vedrørende Budget 2019 Forretningsudvalget, august 2018 Basisbalance og status vedrørende Budget 2019 ØA2019: Sundhed Økonomi Landsplan + generelt løft, Sundhed 800 mio. + generelt løft, Psykiatri 200 mio. - teknologibidrag

Læs mere

Evaluering af lokale store byggeprojekter

Evaluering af lokale store byggeprojekter 02. september 2015, Nyborg Evaluering af lokale store byggeprojekter Rådgiver og entreprenørsamarbejde Proces Interview med projekterne, primo 2015: Psykiatrisk afdeling, Esbjerg, ca. 250 Kr. mio. Totalrådgivning

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI OG NYE FORHANDNINGSFORMER

UDBUDSSTRATEGI OG NYE FORHANDNINGSFORMER UDBUDSSTRATEGI OG NYE FORHANDNINGSFORMER Fakta 185.000 (64.500) 38 (10) m2 827 (296) > 4.100 (1.600) 520.000 (57.000) 60.000 (22.000) Aktuel status B5 Vidensbygning B5 Forskningsarealer Kliniske kontorer

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

5.4 Region Syddanmark

5.4 Region Syddanmark 71 5.4 Region Syddanmark 5.4.1 Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt 12.000 km² - eller ca.

Læs mere

INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE

INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE Dagsorden Resultater fra forprojekt Hovedprojektet: Formål og organisering Delprojekt 1: Fokusområder og observationer Forprojektet FM begrebet Hvad er

Læs mere