Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark"

Transkript

1 Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007

2 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven Vejle Tlf Høringssvar sendes til:

3 Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark En del af nedenstående notater er udarbejdet på foranledning af sundhedsstaben som input til udarbejdelse af høringsgrundlag. 1. REGION SYDDANMARKS HØRINGSSVAR TIL SUNDHEDSSTYRELSEN VEDR. "GENNEMGANG AF AKUTBEREDSKABET BEREGNINGSNOTAT VEDR. SENGE NOTAT VEDR. RYGCENTER DEN PRÆHOSPITALE INDSATS NOTAT VEDR. KOMMUNESAMARBEJDE AKUTPLAN OG PSYKIATRIPLAN KORT OVER BEFOLKNINGSUNDERLAG BEREGNINGSNOTAT VEDR. BEFOLKNING OG AFSTANDE UDTALELSER FRA SPECIALERÅDENE OVERSIGTER VEDR. DIMENSIONERING AF ANLÆG PERSONALEOVERSIGTER NOTAT VEDR. UDBYGNING AF ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL SCENARIER MED AKUTSYGEHUSE UDEN PARSYGEHUSE I REGION SYDDANMARK UDDYBNING AF PARSYGEHUSE

4 Bilag 1: Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. "Gennemgang af akutberedskabet 1. Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. "Gennemgang af akutberedskabet 2

5 Bilag 1: Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. "Gennemgang af akutberedskabet 3

6 Bilag 1: Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. "Gennemgang af akutberedskabet 4

7 Bilag 1: Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. "Gennemgang af akutberedskabet 5

8 Bilag 2: Beregningsnotat vedr. senge 2. Beregningsnotat vedr. senge 6

9 Bilag 2: Beregningsnotat vedr. senge 7

10 Bilag 2: Beregningsnotat vedr. senge 8

11 Bilag 2: Beregningsnotat vedr. senge 9

12 Bilag 3: Notat vedr. Rygcenter 3. Notat vedr. Rygcenter 10

13 Bilag 3: Notat vedr. Rygcenter 11

14 Bilag 3: Notat vedr. Rygcenter 12

15 Bilag 3: Notat vedr. Rygcenter 13

16 Bilag 3: Notat vedr. Rygcenter 14

17 Bilag 3: Notat vedr. Rygcenter 15

18 Bilag 3: Notat vedr. Rygcenter 16

19 Bilag 3: Notat vedr. Rygcenter 17

20 Bilag 3: Notat vedr. Rygcenter 18

21 Bilag 3: Notat vedr. Rygcenter 19

22 Bilag 3: Notat vedr. Rygcenter 20

23 Bilag 3: Notat vedr. Rygcenter 21

24 Bilag 3: Notat vedr. Rygcenter 22

25 Bilag 4: Den præhospitale indsats 4. Den præhospitale indsats 23

26 Bilag 4: Den præhospitale indsats 24

27 Bilag 4: Den præhospitale indsats 25

28 Bilag 4: Den præhospitale indsats 26

29 Bilag 4: Den præhospitale indsats 27

30 Bilag 4: Den præhospitale indsats 28

31 Bilag 4: Den præhospitale indsats 29

32 Bilag 4: Den præhospitale indsats 30

33 Bilag 4: Den præhospitale indsats 31

34 Bilag 4: Den præhospitale indsats 32

35 Bilag 4: Den præhospitale indsats 33

36 Bilag 4: Den præhospitale indsats 34

37 Bilag 4: Den præhospitale indsats 35

38 Bilag 4: Den præhospitale indsats 36

39 Bilag 4: Den præhospitale indsats 37

40 Bilag 4: Den præhospitale indsats 38

41 Bilag 4: Den præhospitale indsats 39

42 Bilag 4: Den præhospitale indsats 40

43 Bilag 4: Den præhospitale indsats 41

44 Bilag 4: Den præhospitale indsats 42

45 Bilag 4: Den præhospitale indsats 43

46 Bilag 4: Den præhospitale indsats 44

47 Bilag 4: Den præhospitale indsats 45

48 Bilag 4: Den præhospitale indsats 46

49 Bilag 5: Notat vedr. kommunesamarbejde 5. Notat vedr. kommunesamarbejde 47

50 Bilag 5: Notat vedr. kommunesamarbejde 48

51 Bilag 5: Notat vedr. kommunesamarbejde 49

52 Bilag 5: Notat vedr. kommunesamarbejde 50

53 Bilag 5: Notat vedr. kommunesamarbejde 51

54 Bilag 5: Notat vedr. kommunesamarbejde 52

55 Bilag 5: Notat vedr. kommunesamarbejde 53

56 Bilag 6: Akutplan og Psykiatriplan 6. Akutplan og Psykiatriplan Notat Akutplan og Psykiatriplan Sammenhæng mellem planlægningen på det somatiske og psykiatriske området Indledning På både det somatiske og psykiatriske område arbejdes der i øjeblikket med planlægning af de fremtidige strukturer for somatikken og psykiatrien i Region Syddanmark. Baggrunden for arbejdet med strukturen er selve dannelsen af regionen, som giver et nyt perspektiv og nye muligheder for tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenet, herunder psykiatrien. For somatikken spiller det endvidere ind, at Sundhedsstyrelsen i december 2006 udsendte et udkast til anbefalinger om akutbetjeningen i Danmark. Hensigten med sygehusplanlægningen på det somatiske område er en opgradering af den akutte modtagelse. Dette medfører færre akutmodtagelser, som så til gengæld har de nødvendige specialer, beredskaber og faciliteter til at modtage uselekterede akutte patienter. Formålet er således at give behandlingen af akutte patienter et kvalitetsløft og samtidig skabe fagligt bæredygtige miljøer. Sygehusplanen omfatter en række modeller med mellem 4 til 6 akutsygehuse. Derudover er der afhængigt af model et antal parsygehuse, der modtager udvalgte medicinske patienter og har elektiv/ambulant behandling på andre områder. Endelige foreslås det, at et antal sygehuse anvendes som rene sammedagssygehuse, se endvidere oplæg om planlægning på sygehusområdet. Perspektivet på det psykiatriske område er en fremtidssikring af psykiatritilbuddene blandt andet gennem skabelse af fagligt bæredygtige miljøer via en samling af funktionerne. Udgangspunktet for den fremtidige psykiatri er en udbygning af den ambulante psykiatri til at varetage en større opgavemasse. Døgnfunktioner skal understøtte den ambulante psykiatri. Der er udarbejdet en række modeller, som bygger på en opdeling af regionen i et antal optageområder på ca borgere. I hvert optageområde er der en hovedfunktion, der indeholder en ambulant funktion med distriktspsykiatri og en døgnfunktion. Udover hovedfunktionerne vil der være regionsdækkende specialfunktioner, se endvidere oplæg om psykiatriplanen. Planlægningen på de to områder sker primært ud fra de faglige kriterier, som ligger til grund for såvel akutplanen som psykiatriplanen. Men det er oplagt, at planlægningen sekundært bør koordineres og ses i en sammenhæng især ud fra to grunde: Bevarelse og udbygning af de faglige sammenhænge mellem psykiatrien og somatikken 54

57 Bilag 6: Akutplan og Psykiatriplan Koordination i forhold til de bygningsmæssige rammer. Begge planer lægger op til samling af funktioner. På den baggrund er der behov for en samlet vurdering af bygningsmassen på tværs af psykiatri og somatik. Udnyttelsen af den eksisterende bygningsmasse skal vurderes i forhold til omkostningerne ved at tilpasse eksisterende bygninger til fremtidig funktioner frem for nybyggeri. En tilpasning af de eksisterende rammer vil som minimum kræve markante ombygninger og renoveringer og derud over nybyggeri for at skabe den fornødne kapacitet. Faglige sammenhænge mellem psykiatri og somatik Fra psykiatriens side er der ønske om, at de psykiatriske hovedfunktioner som udgangspunkt placeres i sammenhæng med somatiske akutsygehuse alternativt parsygehus. Det vigtigste er her, at psykiatrien placeres i tilknytning til de somatiske specialer, hvor der er det tætteste og mest udbygget samarbejde. Det drejer sig ikke mindst om specialerne neurologi, pædiatri og geriatri, men også i høj grad de øvrige medicinske specialer. Det er dog ikke således, at psykiatrien ikke kan drives uafhængigt af somatikken, men der er en række fordele ved at placere de to områder sammen. Fordelene begrundes i muligheden for at skabe faglige miljøer og samarbejde på tværs af psykiatri og somatik. Ligeledes vil der i mange sammenhænge være patientforløb, der går på tværs af psykiatri og somatik, som eksempel kan nævnes demensudredning, men også andre patienttyper vil opleve tværgående forløb børne- og ungdomspsykiatriske patienter og pædiatri, voksenpsykiatri og medicinske specialer. Endvidere har både psykiatri og somatik behov for tilsyn fra den anden part. En fælles placering af psykiatri og somatik vil kunne medvirke til at udbygge samarbejdet om patientforløbene også for nye patientkategorier, f.eks. somatiserende patienter. Ligeledes vil det psykiatriske speciale alt andet lige have faglige fordele af en placering tæt på somatikken i forhold til nærhed til og samarbejde med udviklings- og forskningsmiljøer Også i relation til de kliniske serviceafdelinger og øvrige servicefunktioner vil en placering af psykiatrien i sammenhæng med somatikken være hensigtsmæssig. Det gælder adgangen til klinisk biokemiske afdelinger, adgang til scannerkapacitet samt anæstesiologisk bistand i forbindelse med elektrochok behandling. I forhold til øvrige servicefunktioner vil der alt andet lige være stordriftsfordele ved en placering af funktionerne i sammenhæng. Bygningsmæssige sammenhænge På det bygningsmæssige område er der en lang række forhold, der betinger, at akutplanlægningen og planlægningen på det psykiatriske område skal ses i en sammenhæng. For øjeblikket er der 5 steder i regionen, Odense, Svendborg, Vejle, Kolding og Haderslev, hvor psykiatri og somatik er placeret på samme matrikel. I Middelfart og Esbjerg er funktionerne placeret i relativ nærhed af hinanden. Valg af model for den fremtidige struktur for somatik og psykiatri er gensidigt afhængige i forhold til mulighederne for fysisk placering af funktionerne. 55

58 Bilag 6: Akutplan og Psykiatriplan Samtidig skal der tages højde for de forskellige behov i forhold til fysiske rammer, der er i somatik og psykiatri. Rammerne for de psykiatriske døgnfunktioner skal indrettes, så der tages højde for, at en indlæggelse i psykiatrien i langt de fleste tilfælde er længerevarende, gennemsnitligt ca. 22 dage, enkelte forløb er flerårige. Dette stiller krav til faciliteterne og miljøet på selve afdelingen men også til udendørs arealerne. Odense Her vil en placering og udbygning af en psykiatrisk hovedfunktion ikke berøre evt. udbygninger i forhold til det somatiske område. I regionsrådets kommissorium for akutplanlægningen er der lagt op til, at muligheden for en udflytning af Odense Universitetshospital til en placering ved Syddansk Universitet skal undersøges. Der har været afholdt møde med universitetet om denne mulighed. Universitetet ser det som en forudsætning, at en eventuel udflytning sker samlet for både psykiatri og somatik. På den grund, som er udset til placering af et nyt universitetshospital, er der ledige arealer, således at psykiatrien vil kunne udflyttes. Svendborg I psykiatriplanen indgår funktionen i Svendborg som en mulig satellit for hovedfunktionen i Odense. Uanset det somatiske sygehus fremtidige funktion vil der ikke skulle udbygges i Svendborg. Det er således muligt fortsat at opretholde en psykiatrisk funktion i de nuværende rammer, men uden mulighed for udbygning. Vejle Hvis Vejle Sygehus bliver somatisk akutsygehus, vil det være meget vanskeligt at udbygge psykiatrien. Hvis psykiatrien skal udbygges vil det kræve udflytning af de ambulante psykiatri funktioner. Derved vil der kunne indrettes psykiatri i ombyggede bygninger.. Bliver Vejle Sygehus parsygehus, kan psykiatrien udbygges. Men det vil kræve ombygning/nedrivning af eksisterende bygninger. Kolding På Kolding Sygehus vil det være muligt at udbygge psykiatrien, uanset om sygehuset skal være somatisk akutsygehus eller parsygehus. Middelfart og Esbjerg Psykiatri og somatik er disse steder placeret uafhængigt af hinanden. Der forventes ingen problemer med at udbygge de psykiatriske funktioner. Haderslev På det somatiske område indgår Haderslev Sygehus som sammedagssygehus i modellerne. Sundhedsstaben har siden foretaget beregninger, der viser, at selv med en forventet meget stor vækst i den ambulante aktivitet vil der kun være begrænset behov for sammedagssygehuse. Hvis der placeres en psykiatrisk døgnfunktion i Haderslev dækkende hele Sønderjylland, vil der skulle ske en fordobling af den nuværende kapacitet fra ca. 50 til ca. 100 psykiatriske sengepladser. Udvidelsen af psykiatrien bør ske i forbindelse med den eksisterende psykiatriske afdeling. En placering af hele den sønderjyske psykiatri på Haderslev Sygehus vil derfor langt fra kunne fylde sygehuset op. Resten af sygehuset vil derfor skulle anvendes til andre formål. Dertil kommer, at sygehuset uanset fremtidig funktion har et grundlæggende renoveringsbehov på ca. 421 mio. kr. Aabenraa - I Psykiatriplanen arbejdes med modeller, hvor der af geografiske hensyn placeres en døgnfunktion, dækkende det sydjyske område, i Aabenraa. 56

59 Bilag 6: Akutplan og Psykiatriplan For nuværende er psykiatrien ikke repræsenteret i Aabenraa, så der forudsættes nybyggeri, da psykiatrien uanset Aabenraa Sygehus fremtidige somatiske funktion ikke vil kunne rummes i de nuværende rammer. Grunden i Aabenraa er stor, så det antages, at det er muligt at placere nybygget psykiatri i sammenhæng med sygehuset. En Placering af en psykiatrisk hovedfunktion i Aabenraa vil betyde, at de bygningsmæssige rammer til psykiatrien i Haderslev og Augustenborg skal afhændes. Augustenborg Vælges Augustenborg som placering til psykiatrisk døgnfunktion, forudsættes det, at det vil være muligt at udbygge matriklen tilstrækkeligt. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil sygehuset i Sønderborg afhængigt af valg af somatisk model kunne rumme den psykiatriske funktion. Det skal dog bemærkes, at de fysiske rammer på Sønderborg Sygehus ikke umiddelbart kan anvendes til psykiatri, og derfor vil kræve markant ombygning. 57

60 Bilag 7: Befolkningsunderlag 7. Kort over befolkningsunderlag 58

61 Bilag 7: Befolkningsunderlag 59

62 Bilag 7: Befolkningsunderlag 60

63 Bilag 7: Befolkningsunderlag 61

64 Bilag 7: Befolkningsunderlag 62

65 Bilag 7: Befolkningsunderlag 63

66 Bilag 7: Befolkningsunderlag 64

67 Bilag 7: Befolkningsunderlag 65

68 Bilag 7: Befolkningsunderlag 66

69 Bilag 7: Befolkningsunderlag 67

70 Bilag 8: Beregningsnotat vedr. befolkning og afstande 8. Beregningsnotat vedr. befolkning og afstande 68

71 Bilag 8: Beregningsnotat vedr. befolkning og afstande 69

72 Bilag 8: Beregningsnotat vedr. befolkning og afstande 70

73 Bilag 8: Beregningsnotat vedr. befolkning og afstande 71

74 Bilag 9: Udtalelse fra specialerådene 9. Udtalelser fra specialerådene 72

75 Bilag 9: Udtalelse fra specialerådene 73

76 Bilag 9: Udtalelse fra specialerådene 74

77 Bilag 9: Udtalelse fra specialerådene 75

78 Bilag 9: Udtalelse fra specialerådene 76

79 Bilag 9: Udtalelse fra specialerådene 77

80 Bilag 9: Udtalelse fra specialerådene 78

81 Bilag 9: Udtalelse fra specialerådene 79

82 Bilag 9: Udtalelse fra specialerådene 80

83 Bilag 9: Udtalelse fra specialerådene 81

84 Bilag 9: Udtalelse fra specialerådene 82

85 Bilag 10: Oversigter vedr. dimensionering af anlæg 10. Oversigter vedr. dimensionering af anlæg 83

86 Bilag 10: Oversigter vedr. dimensionering af anlæg 84

87 Bilag 10: Oversigter vedr. dimensionering af anlæg 85

88 Bilag 10: Oversigter vedr. dimensionering af anlæg 86

89 Bilag 10: Oversigter vedr. dimensionering af anlæg 87

90 Bilag 10: Oversigter vedr. dimensionering af anlæg 88

91 Bilag 10: Oversigter vedr. dimensionering af anlæg 89

92 Bilag 10: Oversigter vedr. dimensionering af anlæg 90

93 Bilag 10: Oversigter vedr. dimensionering af anlæg 91

94 Bilag 10: Oversigter vedr. dimensionering af anlæg 92

95 Bilag 10: Oversigter vedr. dimensionering af anlæg 93

96 Bilag 10: Oversigter vedr. dimensionering af anlæg 94

97 Bilag 10: Oversigter vedr. dimensionering af anlæg 95

98 Bilag 10: Oversigter vedr. dimensionering af anlæg 96

99 Bilag 10: Oversigter vedr. dimensionering af anlæg 97

100 Bilag 11: Personaleoversigter 11. Personaleoversigter 98

101 Bilag 11: Personaleoversigter 99

102 Bilag 11: Personaleoversigter 100

103 Bilag 11: Personaleoversigter 101

104 Bilag 11: Personaleoversigter 102

105 Bilag 11: Personaleoversigter 103

106 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 12. Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 104

107 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 105

108 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 106

109 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 107

110 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 108

111 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 109

112 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 110

113 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 111

114 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 112

115 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 113

116 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 114

117 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 115

118 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 116

119 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 117

120 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 118

121 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 119

122 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 120

123 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 121

124 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 122

125 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 123

126 Bilag 12: Notat vedr. udbygning af Odense Universitetshospital 124

127 Bilag 13: Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark 13. Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark 125

128 Bilag 13: Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark 126

129 Bilag 13: Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark 127

130 Bilag 13: Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark 128

131 Bilag 13: Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark 129

132 Bilag 14: Uddybning af parsygehuse 14. Uddybning af parsygehuse 130

133 Bilag 14: Uddybning af parsygehuse 131

134 Bilag 14: Uddybning af parsygehuse 132

135 Bilag 14: Uddybning af parsygehuse 133

136 Region Syddanmark Damhaven Vejle Tlf regionsyddanmark.dk

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

I forhold de enkelte temaer skal den kommende psykiatriplanlægning tage afsæt i følgende hensigtserklæringer:

I forhold de enkelte temaer skal den kommende psykiatriplanlægning tage afsæt i følgende hensigtserklæringer: Bilag 1 Politiske hensigtserklæringer for den videre psykiatriplanlægning i 2007 og køreplan for Udviklingsplanprocessen til godkendelse på regionsrådsmøde den 5. marts 1. Politiske hensigtserklæringer

Læs mere

Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. "Gennemgang af akutberedskabet".

Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. Gennemgang af akutberedskabet. Afdeling: Planlægning og Udvikling Udarbejdet af: Per Busk Journal nr.: 07/118 E-mail: Per.Busk@regionsyddanmark.dk Dato: 6. marts 2007 Telefon: 76631366 Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark

Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark Undertegnede parter er enige om, at bygge fremtidens sygehusvæsen i Region Syddanmark på følgende grundlag: Visionen for den nye sygehusstruktur er at sikre

Læs mere

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Region Sjælland

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

5.4 Region Syddanmark

5.4 Region Syddanmark 71 5.4 Region Syddanmark 5.4.1 Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt 12.000 km² - eller ca.

Læs mere

Sygehusplanlægning I Region Syddanmark

Sygehusplanlægning I Region Syddanmark Sygehusplanlægning I Region Syddanmark Region Syddanmark, januar 2010 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Sygehusplanlægning i Region Syddanmark... 4 1.1 Akutplan og gennemførelsesplan... 4 1.2 Specialeplanlægning...

Læs mere

Bilagshæfte. Fremtidens psykiatri. Februar 2008. Psykiatriplanen i Region Syddanmark

Bilagshæfte. Fremtidens psykiatri. Februar 2008. Psykiatriplanen i Region Syddanmark Bilagshæfte Fremtidens psykiatri Februar 2008 Psykiatriplanen i Region Syddanmark Indhold Politiske hensigtserklæringer Præmisser for planlægningen og indledende modelskitser Forlig om sygehusstruktur

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater:

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: 18. marts 2009 Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: Introduktion til sundhedsområdet 1 Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet i bred forstand.

Læs mere

Temagruppernes rapporter danner det faglige grundlag for det videre arbejde med planlægningen af det fremtidige psykiatritilbud i Region Syddanmark.

Temagruppernes rapporter danner det faglige grundlag for det videre arbejde med planlægningen af det fremtidige psykiatritilbud i Region Syddanmark. Område: Det Psykiatriske område Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/8839 Dato: 11. maj 2007 /revideret 22. maj 2007 Udkast til notat Psykiatriplan Præmisser for planlægningen og indledende

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Fremtidens psykiatri år 2010

Fremtidens psykiatri år 2010 Journal nr.: 10/7453 Dato: 9. juni 2010/8. juni 2010 Version 2 - Notat Fremtidens psykiatri år 2010 Justering af psykiatriplanen 1. Indledning Region Syddanmarks overordnede målsætning for psykiatrien

Læs mere

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Administrationen/ psykiatri og socialstaben. Journal nr.: 13/2296 Dato: 26. marts 2013 Udarbejdet af: Berit Matzen/Anette Bækgaard E mail: berit.matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3055

Læs mere

Her vil sygehusene stå klar med hjælp

Her vil sygehusene stå klar med hjælp Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Her vil sygehusene stå klar med hjælp Regionsrådet i Region Syddanmark November 2008 0 1 Indhold: Side 3 Tak for hjælpen Side 4 Visionen Side 5 Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

Udkast til høringssvar

Udkast til høringssvar Udkast til høringssvar Region Syddanmark har ved skrivelse af 26. juni 2007 fremsendt Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark planlægningsgrundlag for akutberedskabet og anmodet Svendborg Kommune om høringssvar.

Læs mere

Emne: Høring af gennemførelsesplan i Region Syddanmark - "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed"

Emne: Høring af gennemførelsesplan i Region Syddanmark - Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2008 Sag nr. 20 Emne: Høring af gennemførelsesplan i Region Syddanmark - "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" 1 bilag Gennemførelsesplan

Læs mere

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Esbjerg Fakta: Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg.

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. børne- og ungdomspsykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark Centeradministrationen Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Julia Egebæk Kontakt: Lars Rahbek Lars.rahbek@pco.regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 2053 5661 Dato:

Læs mere

Region Midtjylland. Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark i høring. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark i høring. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark i høring Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 14 Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Planlægningsgrundlag for akutberedskabet

Læs mere

Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus.

Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus. Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus. Region Syddanmark Att. Regionsrådet Damhaven 12 7100 Vejle 02-09-2008 Høringssvar vedr. region Syddanmarks fremtidige sygehusstruktur. Foreningen til Bevarelse

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Høringssvar fra Børne- og ungdomspsykiatrien, Augustenborg

Høringssvar fra Børne- og ungdomspsykiatrien, Augustenborg Psykiatricenter Midt Augustenborg Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling 29. august 2007 Høringssvar fra Børne- og ungdomspsykiatrien, Augustenborg vedrørende Fremtidens psykiatri i Region Syddanmark Dette

Læs mere

Sundhedsplanlægning i Region Syddanmark Overordnet planlægning af fremtidens sygehuse

Sundhedsplanlægning i Region Syddanmark Overordnet planlægning af fremtidens sygehuse Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægning og udvikling Acadrejournalkode: 72/5196 Dato: 1. juni 2007 Forslag til høringsgrundlag til høring 25. juni 2007 til 3. september 2007 Sundhedsplanlægning i

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Høringssvar fra Det Regionale Specialuddannelsesråd for specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje i Region Syddanmark.

Høringssvar fra Det Regionale Specialuddannelsesråd for specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje i Region Syddanmark. Chefkonsulent Helene Vestergaard Sørensen Sundhedsstaben, Planlægning og Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle Dato 29. august 2007 Sagsbeh. J.nr. Deres ref. Fil: Dokument 1 Sagsnr J.nr. og Sagsnr. bedes anført

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

27-april-09 KrP. Region Syddanmark Damhaven Vejle. Høringssvar vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. Indledende bemærkninger

27-april-09 KrP. Region Syddanmark Damhaven Vejle. Høringssvar vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. Indledende bemærkninger 27-april-09 KrP Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Høringssvar vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark Indledende bemærkninger Regionsrådet i Region Syddanmark har sendt Rapport om

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Oplæg ved psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 26. februar 2013 Psykiatriens

Læs mere

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark og ventetider på skadebehandling

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark og ventetider på skadebehandling Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/6546 Dato: 30. oktober 12 Udarbejdet af: Frank Rejnholt E mail: Frank.Rejnholt@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631354 Notat Servicemål

Læs mere

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Afdeling: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense Dato: 2. september 2010 Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Justering af Psykiatriplanen Resume MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Specialsygehuset i Sønderborg

Specialsygehuset i Sønderborg Specialsygehuset i Sønderborg www.fremtidenssygehuse.dk Februar 2009 Sygehusplan for alle borgere i Syddanmark Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at Sønderborg Sygehus skal videreføres som

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Damhaven Vejle

Psykiatrien i Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Damhaven Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Damhaven 12 7100 Vejle Handicap- og Psykiatriafdelingen Administration og Planlægning, Sekretariat Klosterbakken 13-15 1220 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

Psykiatritillæg til rapporten "Fælles AkutModtagelse i Region Syddanmark"

Psykiatritillæg til rapporten Fælles AkutModtagelse i Region Syddanmark Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: 08/19249 Dato: 7. januar 2010 Udarbejdet af: Torben Andersen E-mail: Torben.K.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631021 Notat

Læs mere

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/6546 Dato: 7. august 12 Udarbejdet af: Frank Rejnholt Skovdal E mail: Frank.Rejnholt.Skovdal@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631354

Læs mere

Fælles Fremtidsbillede

Fælles Fremtidsbillede Fælles Fremtidsbillede (Den korte udgave) 1 Sundhedskoordinationsudvalgets møder med kommunerne April juni 2014 Formål At beskrive særlige syddanske kendetegn, muligheder og udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Oversigt over høringssvar Sundhedsstyrelsens akutrapport.

Oversigt over høringssvar Sundhedsstyrelsens akutrapport. Afdeling: Udarbejdet af: Acadrebruger Journal nr.: 07/118 E-mail: Acadreemail Dato: 17. april 2007 Telefon: Notat Oversigt over høringssvar Sundhedsstyrelsens akutrapport. Indkomne høringssvar. Der er

Læs mere

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/6546 Dato: 13. april 2012 Udarbejdet af: Frank Rejnholt Skovdal E mail: Frank.Rejnholt.Skovdal@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631354

Læs mere

3228 FOKUS Ugeskr Læger 172/47 22. november 2010

3228 FOKUS Ugeskr Læger 172/47 22. november 2010 3228 FOKUS Ugeskr Læger 172/47 22. november 2010 Psykiatrien rykker tættere på somatikken Der er enighed om, at psykiatrien rent fysisk skal placeres tættere på de somatiske specialer. Og med de kommende

Læs mere

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 15/11944 Dato: 7. januar 2015 Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Baggrund Med henblik på at nå målet om at reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien med

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Bilag Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet,

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Intern Medicin: Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over den planlagte

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014 1 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Flytning af geriatri og apoplexi fra Haderslev Sygehus

Flytning af geriatri og apoplexi fra Haderslev Sygehus Flytning af geriatri og apoplexi fra Haderslev Sygehus 1. Regionsrådets behandling 23. marts 2009 På regionsrådsmødet den 23. marts 2009 blev sagerne om flytning af geriatri og apoplexi udsat til behandling

Læs mere

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 10. oktober 2014

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 10. oktober 2014 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 10. oktober 2014 1 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning

Læs mere

Konsekvenser ved placering af akutsygehus i Aabenraa og specialsygehus i Sønderborg

Konsekvenser ved placering af akutsygehus i Aabenraa og specialsygehus i Sønderborg Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 29. september 2008 Bilag til ændringsforslag fremsat af Socialdemokratiet og Venstre Konsekvenser ved placering af akutsygehus

Læs mere

Region Syddanmark 2007 i tekst, tal og billeder

Region Syddanmark 2007 i tekst, tal og billeder Sammendrag af Årsrapport 2007 Region Syddanmark 2007 i tekst, tal og billeder Vi sætter mennesker i centrum 3 5 7 11 15 17 Indhold Region Syddanmark kom godt fra start Regnskab 2007 Vigtige begivenheder

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien

Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien Claus Elkjær Flugt Version 1, 1. november 2012 Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Nye numre hos hele Psykiatrien...2 2.1 Lokalnumre...3

Læs mere

Høringssvar vedr. Fremtidens psykiatri fra Psykiatricenter Vest, Vejle.

Høringssvar vedr. Fremtidens psykiatri fra Psykiatricenter Vest, Vejle. Vejle d. 31. august 2007. Høringssvar vedr. Fremtidens psykiatri fra Psykiatricenter Vest, Vejle. MED-udvalget ved voksenpsykiatrisk afdeling i Vejle har følgende kommentarer til de af Regionsrådet fremsendte

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed

Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed Bilagssamling Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed www.fremtidenssygehuse.dk I høring 1. juli - 1. september 2008 hgk Bilagssamling Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7.

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning N O T A T Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning Region Sjælland har den 19. februar 2007 sendt administrationens Oplæg til principper og hovedlinjer for specialeplanlægningen i Region Sjælland

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om høringssvar vedr. forslag til ny sygehusstruktur i Region Syddanmark

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om høringssvar vedr. forslag til ny sygehusstruktur i Region Syddanmark Region Midtjylland Orientering om høringssvar vedr. forslag til ny sygehusstruktur i Region Syddanmark Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 15 Regionshuset Viborg Region Syddanmark

Læs mere

Sundhedsplan for Region Syddanmark UDKAST. regionsyddanmark.dk

Sundhedsplan for Region Syddanmark UDKAST. regionsyddanmark.dk Sundhedsplan for Region Syddanmark UDKAST regionsyddanmark.dk 1 INDLEDNING 3 2 SUNDHEDSTILSTANDEN I REGION SYDDANMARK 6 2.1 Udvikling i befolkningstallet og aldersgrupper 6 2.2 Borgernes helbredstilstand

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Udviklingen i brugen af tvang

Udviklingen i brugen af tvang Område: Administrationen Udarbejdet af: Lotte Østergaard Kristensen Afdeling: Planlægning E mail: Lotte.Ostergaard.Kristensen@rsyd.dk Journal nr.: 11/31737 Telefon: 9944492 Dato: 16. januar 214 Notat Udviklingen

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

Sparekatalog i hovedtræk, budget 2016

Sparekatalog i hovedtræk, budget 2016 Sparekatalog i hovedtræk, budget 2016 Hovedtræk i Region Syddanmarks forslag til besparelser på det somatiske område Baggrund: Stigende udgifter presser økonomien Økonomiaftalen for 2016 indebærer en økonomisk

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark

Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark Akutberedskabet omfatter både det præhospitale beredskab og den akutte modtagelse på sygehuset.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere