Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden"

Transkript

1 Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene er udtryk for et øjebliksbillede for hvert af byggeprojekterne, og de anførte datoer er cirkatidspunkter, som kan ændre sig. For yderligere information om byggeprojekterne, kontakt venligst enhedschef Birgitte Leolnar, tlf , mail

2 Faktaark - Det Nye Rigshospital Geografisk placering Blegdamsvej København Ø. Byggefelter Nordfløj på hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V s Vej. Patienthotel og administration ved siden af Rockefellerkomplekset ud mod Amorparken P-hus på hjørnet af matriklen ved Frederik V s Vej og Edel Sauntes Allé. Antal kvadratmeter Nordfløj: Ca m² Patienthotel og administration: Ca m² I alt ca m² Kommende udbud Der prækvalificeres til Nordfløjen fra ultimo januar Nordfløjen skal rumme senge, operationsstuer og støttefunktioner for Neurocentret og HovedOrtoCentret samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Bygningen ved Rockefellerkomplekset skal rumme patienthotel med 75 senge samt Rigshospitalets administration. P-huset skal rumme ca. 665 P-pladser og opføres, så der er mulighed for senere at udvide til i alt P-pladser. 1,975 mia. kr. Bygherrerådgiver: Niras A/S

3 Totalrådgiver: aarhus arkitekterne A/S Overordnet tidsplan Byggestart, Nordfløj: efterår 2014 Underrådgiver: 3XN, Nickl & Partner, Grontmij og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue Ibrugtagning, Nordfløj: medio 2018

4 Faktaark Regional Sterilcentral Rigshospitalet Geografisk placering Blegdamsvej København Ø. Byggefelter Ved siden af P-huset ved Frederik V s Vej og Edel Sauntes Allé. Antal kvadratmeter Ca m² Kommende udbud Udbud af bygningsarbejder: April 2015 Udbud af udstyr og inventar: Oktober 2014 Den regionale sterilcentral etableres med fuld godsterminal og dimensioneres med en kapacitet på ca. halvdelen af regionens behov. 503 mio. kr. Totalrådgiver: Alectia A/S Underrådgivere: Arkitektfirmaet C.F. Møller og Teknologisk Institut Overordnet tidsplan Byggestart: August 2015 Ibrugtagning: Januar 2017

5 Faktaark Nyt Hospital Herlev Geografisk placering Herlev Ringvej Herlev Byggefelter Ny bygning syd for de eksisterende hospitalsbygninger. Nye P-pladser i den sydlige del af hospitalsområdet. Udvidelse af servicebygning og kapel nord-vest for de eksisterende hospitalsbygninger samt opgradering af centrale teknik- og forsyningsanlæg og indkøb af medicoteknik, IT og inventar. Antal kvadratmeter Ny bygning: ca m² Udvidelse af servicebygning og kapel: ca m² Kommende udbud Udbud for de fremskudte infrastrukturarbejder: Januar 2014 Udbud for den nye bygning (akutmodtagelse og kvinde-barn-bygning): Oktober 2014 Den nye bygning skal rumme akutmodtagelse, kvinde-barn-bygning, kardiologi mm. Der etableres 900 nye P-pladser, heraf 500 P-pladser i P-hus og 400 P- pladser i terræn. 2,402 mia. kr. Den nye bygning (akutmodtagelse mv.) Bygherrerådgiver: Niras A/S og aarhus arkitekterne A/S Totalrådgiver: Henning Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan A/S og Norconsult A/S Underrådgiver: Bruunsgaard & Lauersen Aps og SLA A/S Servicebygning mv. Bygherrerådgiver: Niras A/S Totalrådgiver: Alectia A/S Underrådgiver: C.F. Møller

6 Overordnet tidsplan Fremskudte arbejder (herunder etablering af byggeplads og nye ind- og udkørselsforhold): Byggestart: 2015 Ibrugtagning: 2018

7 Faktaark Regional Sterilcentral Herlev Geografisk placering Herlev Ringvej Herlev Byggefelter Den nord-vestlige del af matriklen, i forbindelse med servicebygningen Antal kvadratmeter Ca m² Kommende udbud Udbud og licitation: Juni-september 2015 Den regionale sterilcentral etableres med fuld godsterminal og dimensioneres med en kapacitet på ca. halvdelen af regionens behov. 483 mio. kr. Udbud af totalrådgivning pågår. Overordnet tidsplan Byggestart: September 2015 Ibrugtagning: Primo 2018

8 Faktaark Nyt Hospital Hvidovre Geografisk placering Kettegård Allé Hvidovre Byggefelter Nybyggeri vest for det eksisterende hospitalskompleks. Ombygning på eksisterende hospital. Antal kvadratmeter Nybygning: ca m² Ombygning: ca m² Kommende udbud Entrepriseudbud, ombygningen: Løbende fra ultimo 2014 til medio Entrepriseudbud, nybyggeriet: Primo/medio Nybyggeriet omfatter etablering af en ny akutmodtagelse, lægevagt, børneafdeling (sengeafsnit og ambulatorium), neonatalafdeling, kardiologisk afdeling (sengeafsnit og ambulatorium), obstetrisk afdeling, ny hovedindgang samt øvrige funktioner, herunder kontorer, og udvidelse af eksisterende P-kælder med 325 P-pladser. Ombygningen omfatter renovering og udvidelse af ambulatorier for alle de store kliniske specialer gastrokirurgi og -medicin, ortopædkirurgi, gynækologi, obstetrik og infektionsmedicin, etablering af et nyt onkologisk ambulatorium samt ombygning af 320 firesengsstuer til énog to-sengsstuer. 1,548 mia. kr. Bygherrerådgiver: Cowi A/S

9 Overordnet tidsplan Byggestart: 2016 Totalrådgiver: aarhus arkitekterne og schmidt hammer lassen architects Underrådgivere: Royal Haskoning DHV, Krag & Berglund Landskabsarkitektur & Urban Design samt Søren Jensen Rådgivende Ingeniører A/S. Ibrugtagning:

10 Faktaark Ny Retspsykiatri Sct. Hans Geografisk placering Boserupvej Roskilde Byggefelter Den vestlige del af Psykiatrisk Center Sct. Hans Øst. Antal kvadratmeter m² Kommende udbud Entrepriseudbud for nybyggeriet: Primo-medio Byggeriet omfatter 126 retspsykiatriske sengepladser med tilhørende støttefunktioner, tekniske faciliteter, personalefaciliteter, kontorer, ankomstområde, besøgsfaciliteter samt indendørs og udendørs aktivitetsområder. 587 mio. kr. Bygherrerådgiver: Niras A/S Totalrådgiver: KHR arkitekter A/S Overordnet tidsplan Forberedende arbejder: 2015 Underrådgiver: Rubow Arkitekter A/S, Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniører, Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniører A/S, WSP UK Ltd. og Opland Aps Landskabsarkitekter Byggestart: Medio 2016 Ibrugtagning: Primo 2019

11 Faktaark Nyt Hospital Nordsjælland Geografisk placering Byggefelter Overdrevsvejen 3400 Hillerød Der bygges et helt nyt hospital på en bar mark i et nyt byudviklingsområde med egen kommende station. Antal kvadratmeter m² Kommende udbud Entrepriseudbud forventes i Hospitalet skal rumme funktioner, der i dag er på hospitalsmatriklerne i Hillerød og Frederikssund, herunder akutmodtagelse, kvinde-barn specialerne obstetrik, gynækologi og børneafdeling, kirurgi, ortopædkirurgi, øre-næse-hals-afdeling, øjenafdeling (udefunktion), kardiologi, nefrologi, endokrinologi, lungemedicin, infektionsmedicin, neurologi, reumatologi og onkologi, samt enhed for demens og palliation. Hospitalet skal derudover rumme tværgående kliniske afdelinger, billeddiagnostik og laboratorier. Det forventes, at hospitalet skal rumme i alt 24 lægelige specialer og ca. 660 senge. 4,057 mia. kr. Bygherrerådgiver: Cowi A/S Overordnet tidsplan Byggestart forventes: 2017 Ibrugtagning: 2020

12 Faktaark Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Geografisk placering Bispebjerg Bakke København N. Byggefelter Den nordlige del af matriklen (bl.a. Lersø Komplekset): Nyt psykiatrisk byggeri samt fælles ambulatoriefunktioner for psykiatri og somatik Den nordvestlige del af matriklen: Nyt somatisk hospital, laboratorie- og logistikbygninger samt P-hus Antal kvadratmeter Somatik nybygning m² og ombygning m² (ombygningen består af både fredede pavilloner og Lersø Komplekset). Psykiatri nybygning m² og ombygning m² (Lersø Komplekset). Kommende udbud Udbud af byggeopgaven, laboratorie- og logistikbygning: 3. kvartal 2014 Somatisk nybyggeri Rådgiverudbud ved projektkonkurrence, somatik: Prækvalifikation begynder primo 2014 Udbud af byggeopgaven, somatik: Medio 2017 Psykiatrisk nybyggeri Rådgiverudbud ved projektkonkurrence, psykiatri: Prækvalifikation begynder medio 2014 Udbud af byggeopgaven, psykiatri: 3. kvartal 2017 Ombygning af fredede pavilloner Totalrådgiverudbud vedr. renovering af fredede pavilloner: Medio 2015 Udbud af byggeopgaven, fredede pavilloner: Primo 2017 Ombygning af Lersø Komplekset

13 Rådgiverudbud vedr. Lersø Komplekset: Medio 2019 Udbud af byggeopgaven, Lersø Komplekset: Ultimo 2020 På den nordligste del af matriklen samles Psykiatrisk Center København. Bygningerne i denne del af området rummer desuden børne- og ungdomspsykiatri. I Lersø Komplekset samles en række ambulatoriefunktioner på tværs af psykiatri og somatik med fælles indgang og foyerfunktioner. Bygningen skal rumme de somatiske funktioner inden for klinisk fysiologi og nuklearmedicin, mammografi, lungemedicin og bronkoskopi samt neurologi. Somatikbygningen skal rumme den nye akutmodtagelse med ambulancemodtagelse, operationsgang med opvågning, intensiv, akut og ambulant røntgen samt hele sengemassen for alle specialer med undtagelse af palliation, venerologi og dermatologi. Laboratorie- og logistikbygningen skal forsyne både somatik og psykiatri. Derudover placeres klinisk biokemisk laboratorium og fælles forskningsfaciliteter i bygningen. På matriklen etableres desuden 1100 P-pladser i P-hus, P-kælder og i terræn. 4,249 mia. kr. Gennemgående bygherrerådgiver: Emcon med KPMG Bygherrerådgiver, somatisk hospital: Drees & Sommer Nordic med underrådgiverne Munksgaard plus Andersen, EKJ Ingeniører og Sweco Arkitekter. Bygherrerådgiver, psykiatri: Moe A/S med underrådgiverne Bruunsgaard Laursen Aps og Mtre Aps Bygherrerådgiver, laboratorie- og logistikbygning: Kuben Management med underrådgiverne Balslev og Arkitema Bygherrerådgiver, P-hus: Bascon Bygherrerådgiver, fælles byggeplads: Drees & Sommer Nordic Overordnet tidsplan Byggestart, P-hus: Ultimo 2014 Totalrådgiver, laboratorie- og logistikbygningen: Mikkelsen Arkitekter A/S, WHR Architects Europe og Ove Arup & Partners International Ltd. Byggestart, somatisk bygning: 2. halvår 2017

14 Byggestart, psykiatri: 2. halvår 2017 Byggestart, laboratorie- og logistikbygning: 4. kvartal 2014 Ibrugtagning: Etapevis indflytning i perioden

15 Faktaark Nyt Hospital Glostrup Geografisk placering Nordre Ringvej Glostrup Byggefelter Neurorehabiliteringshus på den syd-vestlige del af matriklen. P-hus i det nordvestlige hjørne af matriklen. Antal kvadratmeter Kommende udbud Ca m² (neurorehabiliteringshus). I første halvår af 2016 vil der være udbud på udførelse af neurorehabiliteringshuset. Der bygges et nyt neurorehabiliteringshus, hvor regionens specialiserede neurorehabilitering samles. Bygningen skal rumme sengeafsnit, ambulatorier og rehabiliteringsfaciliteter (både ude og inde). Desuden bygges der et P-hus, et nødstrømsanlæg og en kølecentral. 820 mio. kr. (inkl. P-hus). Bygherrerådgiver: Rambøll A/S med Friis & Moltke A/S samt Brunsgaard & Laursen Totalrådgiver for neurorehabiliteringshus: AART Architects og Nordic office of Architecture Underrådgivere: Marianne Levinsen landskab, Harde Larsen Rådgivende Ingeniører, Buro Happold, Alectia og Hospitalitet Totalentreprenør for P-hus: 5E Byg Underrådgiver: Grontmij A/S og Christensen og Co. Arkitekter A/S

16 Overordnet tidsplan Neurorehabiliteringshus Byggestart: September 2016 Ibrugtagning: April 2018 P-hus Ibrugtagning: Maj 2015

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region midtjylland Hospitalsenheden Horsens Genealplan 2013 Udgivet af Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Layout og print:

Læs mere

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

Odense tilbage på banen. Campus: Investeringer for over 10 milliarder kr. Udlejere under pres. Fokus på regionerne: SYD- DANMARK Odense & Esbjerg

Odense tilbage på banen. Campus: Investeringer for over 10 milliarder kr. Udlejere under pres. Fokus på regionerne: SYD- DANMARK Odense & Esbjerg MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 4 maj 2010 3. årgang Pris Dkk 85,- Odense tilbage på banen Fokus på regionerne: SYD- DANMARK Odense & Esbjerg Campus:

Læs mere

Turks And Caicos Island Iceland Latvia Estonia Serbia- Hainan Hospital China X Hospital Estonia Sendai Japan Ava Clinic St. Petersburg Beijing

Turks And Caicos Island Iceland Latvia Estonia Serbia- Hainan Hospital China X Hospital Estonia Sendai Japan Ava Clinic St. Petersburg Beijing Sweco Sundhed Turks And Caicos Island Iceland Latvia Estonia Serbia- Hainan Hospital China X Hospital Estonia Sendai Japan Ava Clinic St. Petersburg Beijing University Hospital China Deutsches Krebcentrum

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen 2011-2014 Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten

trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen 2011-2014 Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten trends for byggebranchen 211-214 MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 Kig ind på stand A-15 og få mere at vide om rapporten indholdsfortegnelse Indledning side 3 Statistik 211-213 side 4-2 Top 1 projekter 213 side

Læs mere

STATUSNOTAT. Dato 1. april 2013. Kontakt. Carsten Arlund Redaktør ca@byoghavn.dk. Redaktion Nina Bach Andersen nan@byoghavn.dk. [Overskrift] [Tekst]

STATUSNOTAT. Dato 1. april 2013. Kontakt. Carsten Arlund Redaktør ca@byoghavn.dk. Redaktion Nina Bach Andersen nan@byoghavn.dk. [Overskrift] [Tekst] STATUSNOTAT [Navn Emne og adresse Status (Tryk på F11 byggerier for at springe i Ørestad til næste felt)] Dato 1. april 2013 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 Postboks 2083 1013 København

Læs mere

Business Aarhus. Byggeboom i Aarhus. Overblik over byens mange investeringer og projekter

Business Aarhus. Byggeboom i Aarhus. Overblik over byens mange investeringer og projekter Business Aarhus Byggeboom i Aarhus Overblik over byens mange investeringer og projekter > Aarhus gennemlever i de kommende år et byggeboom, i et omfang, der ikke tidligere er set i byens historie. Byggeboomet

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-09-2013 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Charlotte Fischer Hans Toft Henrik Thorup

Læs mere

SJÆLLAND. Kunderne i kongestol. FN driver udvikling af ny bydel. Vejen til Kina går gennem klynger. Fokus på regionerne: Helsingør & Roskilde

SJÆLLAND. Kunderne i kongestol. FN driver udvikling af ny bydel. Vejen til Kina går gennem klynger. Fokus på regionerne: Helsingør & Roskilde MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 5 juni 2010 3. årgang Pris Dkk 85,- Kunderne i kongestol FN driver udvikling af ny bydel Vejen til Kina går gennem

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Regionshospitalet Viborg set fra vest FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Regionshospitalet Viborg set fra vest FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA. Nr. 5 juni 2015 4. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Regionshospitalet Viborg set fra vest Visualisering: Projektgruppen

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser.

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden December 2008 Koncern Plan

Læs mere

Hospitals- og laboratoriebyggeri

Hospitals- og laboratoriebyggeri UDVALGTE REFERENCER Hospitals- og laboratoriebyggeri EKJ har i de seneste år løst en lang række af opgaver inden for hospitals- og laboratoriebyggeri og farmaceutisk industri. EKJ's omsætning inden for

Læs mere