Den SkanDinaviSke arena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den SkanDinaviSke arena"

Transkript

1 Den Skandinaviske Arena På den 600 km lange strækning Oslo-Gøteborg-Øresund bor der i dag ca. 8 millioner mennesker. Inden for en radius af 300 km fra Gøteborg findes 50 % af Skandinaviens industrielle kapacitet. 1 DK

2 FORMÅL Den Skandinaviska Arena er et politisk samarbejde for at knytte Øresundsregionen, Halland og Gøteborg-Oslo-regionen* sammen. Initiativet till samarbejdet blev taget i 2000 af det svenske udenrigsministerium, og i dag er der etableret en politisk samarbejdskomité med repræsentanter for Norge, Sverige og Danmark. Parterne i Den Skandinaviske Arena er Akershus Fylkeskommune, Gøteborg kommune, Helsingborg kommune, Malmø by, Københavns kommune, Oslo kommune, Region Halland, Region Hovestaden, Region Sjælland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Östfold Fylkeskommune. DSA s sekretariat udgøres af sekretariatet for Gøteborg-Oslo-samarbejdet og Øresundskomitéen. *Gøteborg-Osloregionen dækker det geografiske område: Oslo kommune, Akershus Fylkeskommune, Östfold Fylkeskommune, Västra Götalandsregionen og Gøteborg by. Formålet med samarbejdet er at arbejde for at udvikle en europæisk vækstkorridor med høj tilgængelighed og fokus på forskning og innovation at styrke væksten på en bæredygtig måde og gøre regionen mere konkurrencedygtig i et europæisk og globalt perspektiv regionsudvidelse og en samlet arbejdsmarkedsregion, hvor mennesker får bedre pendlingsmuligheder, adgang til flere arbejdspladser, og hvor de kan vælge at bo et sted og arbejde et andet bedre og miljømæssigt bæredygtige transportløsninger til gods og mennesker et tæt samarbejde mellem regionerne i Den Skandinaviske Arena er nødvendigt for at realisere gennemslagskraften over for de nationale myndigheder i de nordiske lande. Den Skandinaviske Arena skal arbejde bevidst

3 og systematisk over for omverdenen for at få gennemslagskraft for sine løsninger og være drivkraften i fælles spørgsmål. Fokus ligger på udviklingsområder, der er til gavn for hele regionen, og hvor et samarbejde giver en styrke, som hverken Gøteborg-Osloregionen*, Halland eller Øresunds regionen kan opnå alene. For et udviklings område som dette er en veludviklet infra struktur en forudsætning for at sammen knytte en stærk region, der kan markere sig i såvel et europæisk som et globalt perspektiv. Den Skandinaviske Arena dækker en 600 km lang korridor, der strækker sig fra Oslo via Gøteborg og derefter sydover til København og Øresundsregionen. Korridoren har cirka 8 millioner indbyggere og forbinder to hovedstæder, flere storbyer, nogle af Nordens vigtigste centre for international industri, handel og logistik, forskning og uddannelse samt et rigt udbud af kultur og turistattraktioner. Den Skandinaviske Arena skal knyttes sammen med det nordlige Tyskland og Hamborg for derigennem at skabe en sammenhængende grøn vækstkorridor. I korridoren er der placeret en række anerkendte højteknologiske højskoler og forskningsinstitutter, og i 2019 bliver European Spallation Source etableret i Lund/København, som sammen med Max IV i Lund og tilsvarende faciliteter i Hamborg vil danne en verdensførende klynge inden for materiale forskning. Det vil give store muligheder for udbyggede relationer inden for forskning/ uddannelse og ikke mindst på arbejdsmarkedet, som kan være til gavn for hele korridoren fra Oslo/ Gøteborg til Øresundsregionen og Hamborg. 3

4

5 STRATEGI Den Skandinaviske Arenas strategi For at realisere målsætningerne er Arenaens strategi at 1. etablere hurtigtog/intercitytog Oslo-Gøteborg- København, og at dobbeltspor til hastigheder op til 250 km/t er fuldt udbygget senest på sigt etablere højhastighedstog mellem Oslo og København/Kastrup og videre mod det europæiske højhastighedsnet 3. skabe en fælles planlægning over grænserne i infrastrukturspørgsmål mellem Sverige, Danmark og Norge 4. prioritere skandinaviske hurtig- og højhastig heds - tog inden for EU-rammerne og den transnationale europæiske transportinfrastruktur, TEN-T 5. fremme den Nordiske Triangel. Det betyder hurtige, grønne og effektive transporter mellem de tre skandinaviske hovedstadsregioner København, Oslo og Stockholm samt Gøteborg med Nordens største havn. 1. Hurtigtog/Intercitytog mellem Oslo og København/Kastrup og fuldt udbyggede dobbeltspor Den Skandinaviske Arena arbejder for, at de kommende nationale transportplaner i Sverige, Danmark og Norge skal prioritere og sikre en koordineret udbygning af Intercitytog over grænserne samt kapacitetsøgende tiltag for etableringen af en grøn korridor til godstog, hurtigtog og højhastighedstog til kontinentet på længere sigt. På langt sigt er togtransport mere bæredygtigt end biltransport det er både hurtigere, mere sikkert og mere miljøvenligt. Hvis bilens andel af trafikken ikke bliver mindsket, vil miljøbelastningen blive uoverstigelig, og der vil komme krav om at lede trafikken uden om storbyerne for ikke at ødelægge bymiljøerne. 5

6 STRATEGI og at styrke regionen som et vækstcentrum. På den måde kan vi kombinere øget vækst og højere levestandard med et attraktivt miljø, som giver gode levevilkår for alle samfundsgrupper. Et større udbytte mellem mennesker over lande - grænserne har betydet en stadig stigende rejseaktivitet. Men på sigt er det uholdbart, at flytransporternes andel af transporterne stiger yderligere. Lufthavne og flykorridorer kan komme til at nå deres kapacitetsgrænse og behovet for en bæredygtig og energieffektiv transport vil trænge sig på. Højhastighedstog gør togrejserne mere attraktive og konkurrencedygtige, da de starter og slutter i storbyernes centrum, og da ind- og udcheckningen er væsentlig hurtigere end ved flyrejser. I såvel Sverige som Norge er der derfor gennemført nationale undersøgelser om højhastighedstog. Begge undersøgelser har dog haft et for snævert nationalt perspektiv. Den Skandinaviske Arena arbejder for, at højhastighedstogene skal ses i et europæisk perspektiv over landegrænserne, hvilket giver betydeligt flere passagerer og dermed bedre økonomi. Alle analyser viser, at højhastighedstog mellem Oslo/ Gøteborg-København/Kastrup har meget stort potentiale. Det prioriteres, inden for rimelig tid at få både besluttet og planlagt langsigtet moderne jernebaneinfrastrukur, som gør det muligt at knytte København, Oslo og Stockholm sammen på under tre timer. 3. En fælles planlægning i infrastrukturspørgsmål over grænserne i spørgsmål mellem Sverige, Danmark og Norge For at etablere hurtigtog og højhastighedstog over landegrænserne på strækningen Oslo/Gøteborg -København/Kastrup er det nødvendigt med infra -

7 » For at etablere hurtigtog og højhastighedstog over landegrænserne på strækningen Oslo/Gøteborg -København/Kastrup er det nødvendigt med infrastruktur på nationalt niveau over grænserne.«struktur på nationalt niveau over grænserne. En national koordinering mellem ministerier og trafikmyndigheder i Sverige, Danmark og Norge er nødvendig i samarbejde med de regionale aktører. Et tæt samarbejde mellem regionerne i Den Skandinaviske Arena er nødvendigt for at realisere og for at sikre gennemslagskraften over for de nationale myndigheder i de nordiske lande. DSA skal arbejde bevidst og systematisk for at få trænge igennem med sine løsninger og være drivkraften i fælles spørgsmål. Sydpå samarbejder DSA med STRING, som er et politisk netværk, der binder det nordlige Tyskland og Øresundsregionen sammen. 4. Prioritering af skandinaviske hurtig- og højhastighedstog inden for EU-rammerne Færdiggørelsen af Femern Bælt-forbindelsen i 2021 aktualiserer, hvor vigtigt det er, at de nordiske lande koordinerer deres indsats for at udbygge hele strukturer i samarbejde med EU. Både Øresundsbroen og den kommende faste forbindelse over Femern Bælt er dele i EU s prioriterede TEN-T-projekt. I Europa-Kommissionens seneste forslag til retningslinjer for udvikling af en transnational europæisk transportinfrastruktur, TEN-T, blev der fremlagt et forslag til fælles investering på 50 milliarder euro til forbedring af Europas infrastruktur inden for transport, energi og elektronisk kommunikation, kaldet»connecting Europe-faciliteten«. Da det er tydeligt, at Europa-Kommissionen ikke vælger at medtage strækninger i stamnettet, hvis ikke de respektive lande selv har prioriteret strækningerne, er det af afgørende betydning også at påvirke de svenske, danske og norske regeringer i dette spørgsmål. Den Skandinaviske Arena skal også

8 STRATEGI arbejde for, at danske, svenske og norske nationale myndigheder prioriterer korridoren Oslo-Gøteborg- København i Northern Dimension Partnership for Transport and Logistics (NDPTL), som er en forlængelse over landegrænserne af EU s TEN-Ts» Core Networks «. I øvrigt skal Den Skandinaviske Arena fungere inden for rammerne af samlingspolitikken i EU for at initiere projekter og tiltag for at skabe bæredygtig vækst. I EU s næste programperiode er det af stor vigtighed at varetage forskellige programmer og muligheder i dette øjemed. I EU arbejdes der stadig hårdere på koordinering mellem politikområder og EU-fonde. Geografien for Den Skandinaviske Arena falder sammen med geografien i EU s samlingspolitik og det nye Interreg ÖS/KASK-program. Der giver muligheder for et mere integreret arbejde på dette område. Fakta Der er forskelle mellem Sverige, Norge og Danmark på, hvordan man benævner de forskellige togtyper, og hvor hurtigt de kører. Sverige Hurtigtog: km/t Højhastighedstog: min. 250km/t Norge Intercity: km/t Lyntog: min. 250 km/t Danmark Intercity: 180 km/t Hurtigtog: 250 km/t 11

9 STRATEGI for højhastighedstog. 5. Nordiska Triangeln I lighed med EU er de skandinaviske lande afhængige af en velfungerende og effektiv infrastruktur for at nå målene i EU s vækststrategi i Europa i Derfor er den Nordiska Triangeln yderst vigtig. Men Nordiska Triangeln binder ikke kun korridorens storbyer og regioner, men også Stockholm sammen. Visionen er, at de nordiske hovedstadsregioner København, Oslo, Stockholm og Gøteborg skal bindes sammen med højhastighedstog og moderne vejforbindelser til gensidig gavn og vækst. Med den faste forbindelse over Femern Bælt, som beregnes at være færdig i 2021, vil denne dynamiske triangel blive forbundet tæt på Hamborg og videre mod Berlin og det europæiske net Den Skandinaviske Arena arbejder for at løfte spørgsmålet om den vestlige del af den Nordiska Triangeln højere op på dagsordenen i såvel de nationale regeringer i Sverige, Norge og Danmark som på EU-niveau. Foto: Konceptdesign for et skandinavisk» højhastighedstog af Thomas Larsen Røe

10 Foto: Göteborgs Hamn 13

11 BERGEN TRONDHEIM OSLO STOCKHOLM HELSINGFORS STAVANGER SARPSBORG NORRKÖPING LINKÖPING TROLLHÄTTAN JÖNKÖPING GÖTEBORG BORÅS HALMSTAD HELSINGBORG KØBENHAVN MALMÖ HAMBURG

12 THE SCANDINAVIAN 8 MILLION CITY FORS The Scandinavian 8 million city COINCO Den Skandinaviske Arena er også politisk styregruppe for Interreg-projektet COINCO The Scandinavian 8 Million City, der er et projekt inden for rammerne af Interreg IVA Formålet med projektet er at skabe ny viden, styrke forudsætningerne for en forbedret infrastruktur og interregional integration samt at videreudvikle samarbejdsstrukturer. Den overordnede tanke er at knytte byer, videns- og kompetencemiljøer langs med strækningen Oslo- Gøteborg-København sammen til et samlet attraktivt arbejdsmarked og at skabe forudsætninger for, at området The Scandinavian 8 Million City kan blive en stærk vækstaktør på europæisk og globalt niveau. Visionen er at udvikle en effektiv, grøn og hurtig jernbanekorridor, så byerne bliver forbundet ved hjælp af grøn mobilitet, og at pendling langs med strækningen fra Oslo til København skal tage 2½ time med højhastighedstog. 15

13 c/o Business Region Göteborg Box , SE Göteborg Tel: +46 (0) c/o Öresundskomiteen DK-1165 København K Tel: Norway drofus AS (+47) USA drofus inc. (+1) Visit our website for mor information: 16

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid Velkommen til Danmark i 2050. Velkommen til et grønt, effektivt,

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 futurefarmers used by permission EN VISION FOR FREMTIDENS FORSTAD Det kræver viden, nytænkning og ambitioner at håndtere de udfordringer, som den hastige urbanisering stiller os over for.

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere