10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012"

Transkript

1 Samfundsfag 10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Mehdi Mozaffari Bogen giver 10 bud på kultur, identitet og værdier i Danmark fra 10 meget forskellige danskere. 10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark - 4 år 180,00 DKK Kriser, som den vi oplever lige nu, er farlige. Ikke bare fordi de ødelægger mange arbejdspladser, mange skoler og hospitaler og så meget håb, især blandt unge mennesker, men også fordi al erfaring viser, at hvis kriser ikke bliver løst i tide, risikerer de at ødelægge de sociale strukturer i demokratiske samfund. 10 bud på kultur, identitet og værdier i Danmark samler synspunkter fra 10 meget forskellige danskere. Har ytringsfriheden nogen grænser? Af Jacob Mchangama. Bindestregs-danskere eller etniske mindretal? Af Uffe Østergård. Vellykket integration - Fællesskab om sprog, kultur og normer. Af Karen Jespersen. Multikulturalisme - Introduktion til et problem. Af Frederik Stjernfelt. Islamofobi. Af Peter Nannestad. Koranskoler i Danmark. Af Tina Magaard. Integration over disken Bazar Vest i Gellerup. Af Jørgen Skov. Hizb ut-tahrir i Danmark. Af Muhammad Hee. Demokratisk assimilation. Af Naser Khader. Grænser for demokratisering? Af Mehdi Mozaffari. Mange af budbringerne er kendt af et stort publikum. De kommer med forskellige horisonter og forskellige politiske præferencer. Politikere, professorer, basarchef, debattører, jurister de har alle bidraget til værket. Deres bud på, hvordan vi skal håndtere udfordringerne med integration og demokratisk udvikling, er både engagerende og kvalificerede. Den højt besungne ytringsfrihed tager flere forfattere op til debat. Og de afdækker nye og anderledes perspektiver for frihedens fremtid. Den røde tråd i 10 bud på kultur, identitet og værdier i Danmark består i, at kapitlerne stiller skarpt på emner, som lægger op til diskussion af principielle, samfundsmæssige spørgsmål, der er relevante i et moderne demokrati. Bogens varierede emner har den fordel, at de tilbyder mange indfaldsvinkler til det danske samfund.

2 avu SAMF D 1. udgave, 2016 ISBN Forfatter(e) Helle Hauge Bülow, Thomas Maaetoft Lettilgængelig teoretisk gennemgang med eksempler og aktiverende opgaver. Bygger videre på avu SAMF G. 40 sæt fokusspørgsmål 71 refleksionsopgaver 13 eksempler 23 faktabokse 9 interaktive opgaver ca. 269 sider avu SAMF D - 1 år avu SAMF D - 4 år 145,00 DKK 295,00 DKK avu SAMF D kan anvendes på almen voksenuddannelse og dækker kravene på niveau D i avu-bekendtgørelsen, august Kernestoffet består af fire dele: Politik herunder arbejdsmarkedsforhold Økonomi Internationale forhold herunder EU Sociologi. Materialet introduceres i hvert kapitel med en lettilgængelig teoretisk gennemgang og rummer aktiverende opgaver. Indholdet understøttes af illustrationer, definitioner og eksempler. Afsnittene åbnes med en Hvad mener du? -opgave, der tager afsæt i kursisternes forudsætninger, sætter dialog og refleksion i gang og bringer engagement og aktualitet i spil. Hvert afsnit rummer desuden fokusspørgsmål, mens de interaktive opgaver samler op og virker motiverende for eleverne med den direkte respons. avu SAMF D indeholder også en lærervejledning med idéer til undervisningens tilrettelæggelse og forslag til forløb. Bogen er ligeledes anvendelig ved kurser og uddannelser inden for det samfundsfaglige område og kan med fordel anvendes af enhver, der ønsker inspiration til samfundsfaget.

3 avu SAMF G 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Helle Hauge Bülow Et undervisningsmateriale til samfundsfag lavet specifikt til avu. 3 videoklip 60 interaktive opgaver 20 fokusspørgsmål 25 eksempler 80 diskussionsspørgsmål 60 figurer 50 billeder 265 ordforklaringer 165 sider ebog avu SAMF G - 1 år avu SAMF G - 4 år 145,00 DKK 295,00 DKK Endelig et undervisningsmateriale til samfundsfag lavet specifikt til avu avu SAMF G ibog har været genstand for en grundig sproglig bearbejdelse, blandt andet med bistand fra en læsevejleder og med inddragelse af undervisere. Teksten åbnes med spørgsmål som fx Skal man blande sig i Kinas og andre landes menneskerettigheder, eller skal man blande sig uden om? Der er ordforklaringer, som bliver vist, når man holder musen hen over ordet. Hvert kapitel og afsnit denne ibog indledes med fokusspørgsmål, der lægger op til diskussion og motiverer til refleksion. Hvert kapitel har en opsummering af vigtige begreber. Materialet følger bekendtgørelsen nøje og rummer følgende kapitler: Demokrati Det politiske system Kriminalitet Velfærdsstaten Sociale og kulturelle forskelle. Basissamf.dk 4. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Jørgen Winding En tidssvarende introduktion til samfundsfag. 295,00 DKK Inkl. moms Bogen bruger ideologierne og det historiske perspektiv til at skabe sammenhæng mellem socialisering, ideologi og velfærd, økonomi og arbejdsløshed, politik og EU. Materialet er kort og lægger op til debat og fordybelse i aktuelle emner. Basissamf.dk ser samfundet i et udviklingsperspektiv og er derfor meget velegnet til tværfagligt samarbejde med historie og religion. På basissamf.systime.dk kan du finde ideer til, hvordan man kan bruge materialet i den daglige undervisning. Materialet henvender sig til undervisning i samfundsfag på gymnasiet og hf, men er også velegnet i tværfaglige sammenhæng, fx kulturfag på hf og AT-forløb i gymnasiet, samt i samarbejde med historie og religion.

4 Basissamf.dk 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Jørgen Winding Basissamf.dk bruger ideologierne og det historiske perspektiv til at skabe sammenhæng mellem socialisering, ideologi og velfærd, økonomi og arbejdsløshed, politik og EU. 120 fotos og illustrationer 6 eksempler 12 arbejdsspørgsmål 150 sider ebog Basissamf.dk - 1 år Basissamf.dk - 4 år 125,00 DKK 245,00 DKK Basissamf.dk bruger ideologierne og det historiske perspektiv til at skabe sammenhæng mellem socialisering, ideologi og velfærd, økonomi og arbejdsløshed, politik og EU. Materialet er kort og lægger op til debat og fordybelse i aktuelle emner. Denne ibog ser samfundet i et udviklingsperspektiv og er derfor meget velegnet til tværfagligt samarbejde med historie og religion. På basissamf.systime.dk kan du finde ideer til, hvordan man kan bruge materialet i den daglige undervisning. Materialet henvender sig til undervisning i samfundsfag på gymnasiet og hf, men er også velegnet i tværfaglige sammenhæng, fx kulturfag på hf og AT-forløb i gymnasiet, samt i samarbejde med historie og religion.

5 Billeder på integration 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Margit Anne Petersen, Stine Simonsen Puri Udgivelsen kombinerer fortællinger, billeder og statistikker for at give et nuanceret billede af, hvad integration er, og hvordan den foregår. 130 videoklip 8 cases 80 opgaver 85 illustrationer 65 kernebegreber ca. 250 sider ebog Billeder på integration - 1 år Billeder på integration - 4 år 105,00 DKK 195,00 DKK Udgivelsen kombinerer fortællinger, billeder og statistikker for at give et nuanceret billede af, hvad integration er, og hvordan den foregår. Der er bl.a. fokus på de politiske, kulturelle og økonomiske aspekter af integration. Udgivelsen er opgavebaseret og giver grundige definitioner af faglige begreber. Billeder på integration indeholder: cases, der gør integrationsdebatten konkret og nærværende. arbejdsopgaver, der giver mulighed for at omsætte den gennemgåede teori i praksis, så elever, kursister og studerende er rustet til selv at tage på feltarbejde. en historisk gennemgang af immigrationen i Danmark. Udgivelsen giver et globalt perspektiv på temaer som identitet, tilhørsforhold og sted ved at hente eksempler fra bl.a. Syrien, New Delhi, Tranquebar og Tanzania. Hvert kapitel introducerer til en ny samfundsvidenskabelig metode: deltagerobservation brug af kamera og video interviews spørgeskemaer statistik. Udgivelsen introducerer også til feltarbejderens etiske og metodiske dilemmaer. Billeder på integration kan anvendes i alle faglige sammenhænge, hvor integration er på dagsordenen - for ungdomsuddannelsernes vedkommende specielt i samfundsfag, religion, kultursamfundsfaggruppen og AT. En række af bidragsyderne er forskere, og Billeder på integration vil derfor også naturligt kunne anvendes på de videregående uddannelser, fx på pædagog- og socialrådgiveruddannelserne.

6 Billeder på integration 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Margit Anne Petersen, Stine Simonsen Puri Præsenterer nye og spændende metoder til studiet af integration - kulturelt, socialt, politisk og økonomisk. 250,00 DKK Inkl. moms Udgivelsen kombinerer fortællinger, billeder og statistikker for at give et nuanceret billede af, hvad integration er, og hvordan den foregår. Bogen indeholder: Cases, der gør integrationsdebatten konkret og nærværende. Arbejdsopgaver, der giver mulighed for at omsætte den gennemgåede teori i praksis, så elever og studerende er rustet til selv at tage på feltarbejde. En historisk gennemgang af immigrationen i Danmark. Hvert kapitel introducerer til en ny samfundsvidenskabelig metode (deltagerobservation, brug af kamera og video, interviews, spørgeskemaer og statistik) og giver grundige definitioner af faglige begreber. Bogen kan anvendes i alle faglige sammenhænge, hvor integration er på dagsordenen - for ungdomsuddannelsernes vedkommende specielt i samfundsfag, religion, kultursamfundsfaggruppen og AT. Vil desuden kunne anvendes på de videregående uddannelser, fx på pædagog- og socialrådgiveruddannelserne.

7 Bysociologi 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Malte Warburg Sørensen, Mads Strarup Samfundsfagets kernestof bliver undersøgt med byen og dens indbyggere som overordnet ramme. 19 videoklip 130 illustrationer 50 opgaver ca. 225 sider Bysociologi - 1 år Bysociologi - 4 år 125,00 DKK 245,00 DKK Bysociologi retter sig primært mod samfundsfag, hvor fagets kernestof bliver undersøgt med byen og dens indbyggere som den overordnede ramme. Hvordan foregår identitetsdannelsen i den senmoderne by? Hvordan kan magtformerne ses i det urbane landskab? Hvem bestemmer hvor byen skal hen, og hvem er de politiske aktører i byen? Hvordan kan velfærdsstatens lighedsidealer læses i forstadens arkitektur? Hvordan påvirker globaliseringen byernes udvikling? Udgivelsen introducerer cases og temaer som cyklisme, ghettoer og overvågning i byen, som relateres til samfundsfaglige grundbegreber som senmodernitet, velfærdsstaten, identitet, social mobilitet, international politik m.fl. Bysociologi tilbyder endvidere en række spændende muligheder for tværfagligt samarbejde med historie, dansk, idræt, naturgeografi og engelsk, men kan også indgå som fagligt forlæg for AT-forløb og indeholder bl.a. et kapitel fyldt med ideer til den faglige studietur.

8 Bysociologi 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Malte Warburg Sørensen, Mads Strarup Samfundsfagligt kernestof bliver undersøgt på forskellige vis med byen og dens indbyggere som den overordnede ramme. 285,00 DKK Inkl. moms Bysociologi retter sig primært mod samfundsfag, hvor fagets kernestof bliver undersøgt med byen og dens indbyggere som den overordnede ramme. Hvordan foregår identitetsdannelsen i den senmoderne by? Hvordan kan magtformerne ses i det urbane landskab? Hvem bestemmer hvor byen skal hen, og hvem er de politiske aktører i byen? Hvordan kan velfærdsstatens lighedsidealer læses i forstadens arkitektur? Hvordan påvirker globaliseringen byernes udvikling? Udgivelsen introducerer cases og temaer som cyklisme, ghettoer og overvågning i byen, som relateres til samfundsfaglige grundbegreber som senmodernitet, velfærdsstaten, identitet, social mobilitet, international politik m.fl. Bysociologi tilbyder endvidere en række spændende muligheder for tværfagligt samarbejde med historie, dansk, idræt, naturgeografi og engelsk, men kan også indgå som fagligt forlæg for AT-forløb og indeholder bl.a. et kapitel fyldt med ideer til den faglige studietur.

9 Danmark i dag - samfundsfag C 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Michael Boas Pedersen, Hans Carl Madsen En introduktion til danske samfundsforhold og til de sociale, økonomiske, politiske og internationale forhold der påvirker udviklingen. Danmark i dag - samfundsfag C - 4 år 180,00 DKK Danmark i dag forbinder grundlæggende sociale, økonomiske og politiske sammenhænge med den aktuelle samfundsmæssige udvikling. På den måde får eleverne redskaber til at orientere sig om samfundsforhold og forstå de rammer og handlemuligheder, der findes i samfundet i dag. Med Danmark i dag får eleverne viden om det moderne og globaliserede samfund. De får indsigt i de dynamikker som driver udviklingen i informationssamfundet og er med til at skabe det samfund vi kender som Danmark i dag. Sociologi - Levevilkårene for den danske befolkning Det danske demokrati - indflydelse på stat, kommuner og regioner International politik - globalisering, internationale organisationer og udvikling Økonomi - den danske blandingsøkonomi, mål og handlemuligheder i velfærdsstaten Introduktion til samfundsvidenskabelig metode Danmark i dag er en grundbog til samfundsfag C på ungdomsuddannelserne. Bogens indhold og omfang er tilpasset fagets timeantal og faglige mål. Danmark i en global verden. Samfundsfag E, D og C 2. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer, Sverri Hammer, Rikke Willesen, Svend Erik Lundgren En grundbog med fokus på forståelighed i forhold til vanskelige problemstillinger i et internationalt perspektiv - et Danmark, hvor verden er rykket tættere på. Danmark i en global verden. Samfundsfag E, D og C - 4 år 250,00 DKK Danmark i En Global Verden søger med afdækning af Danmarks internationale forhold at bidrage til en større forståelse af økonomiske, politiske og erhvervsmæssige forhold i Danmark. ebogen vægter forståelighed og grundig forklaring af vanskelige problemstillinger i et sprog som eleverne forstår, ligesom de givne eksempler tager udgangspunkt i elevernes egen hverdag. Til ebogen hører et supplerende website globalverden.systime.dk hvor bogens figurer, tabeller og illustationer kan downloades. På websitet er der yderligere adgang til en række opgaver, hvor eleverne kan teste deres viden om centrale begreber og sammenhænge i de enkelte kapitler. ebogen henvender sig til grundfaget Samfundsfag, niveau E, D og C på EUD. Endvidere kan ebogen med fordel anvendes i al undervisning, hvor det samfundsfaglige stof bliver behandlet. ebogen kan også anvendes på videregående uddannelser.

10 Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. 180,00 DKK Inkl. moms "At rejse er at leve" sagde H. C. Andersen for cirka 150 år siden, fordi han var betaget af mødet med fremmede kulturer. Siden hans tid er det blevet lettere at møde fremmede kulturer, enten på rejse i udlandet eller i ens eget land. Men mødet med det fremmede er ikke blevet mindre fascinerende siden H. C. Andersen levede. Det er stadig meget vigtigt at lære nye kulturer at kende, fordi den stigende globalisering medfører øget kulturel interaktion. Som konsekvens af denne udvikling er det vigtigt at erhverve sig interkulturel kompetence, både som privatperson og i erhvervsmæssige sammenhænge. Interkulturel kompetence opbygges gennem viden om andre kulturer, der gør det muligt at kommunikere hensigtsmæssigt med andre kulturer og danne sig en informeret holdning til disse. Denne bogs formål er derfor at øge læserens interkulturelle kompetence. Det kulturelle møde introducerer læserne til begrebet kulturforståelse og præsenterer forskellige teorier om kulturforståelse. Bogen indeholder en lang række forskellige øvelser, som læserne kan bruge til at praktisere teorierne. EU - økonomisk set 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer Et lettilgængeligt værk, der giver indsigt i de seneste års rivende udvikling i EU. EU - økonomisk set - 4 år 95,00 DKK EU - økonomisk set behandler de senere års udvikling i EU, og har især blikket rettet imod det økonomiske samarbejde i EU, særligt valutasamarbejdet. Bogen går detaljeret ind og beskriver: Lisabon-traktaten og de institutionelle ændringer den har medført Konsekvens af nye medlemslande og nye eurolande Reformationen af landbrugspolitikken og konsekvenser heraf Servicedirektivet der er trådt i kraft for det indre marked EU - økonomisk set retter sig mod samfundsfag på de gymnasielle uddannelser og videregående uddannelser. hvor et basiskendskab til EU's økonomiske samarbejde er påkrævet.

11 Europa på vej 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Mads Christian Dagnis Jensen, Julie Hassing Nielsen En udgivelse der orienterer læserne om samfundet i EU. 20 videoer 14 cases 45 tabeller 90 opgaver 30 kildetekster 115 illustrationer 210 ordforklaringer 250 sider ebog Europa på vej - 1 år Europa på vej - 4 år 185,00 DKK 345,00 DKK EUropa på vej retter sig mod samfundsfagsundervisning i EU på de gymnasiale uddannelser. Læring understøttes af begrebsafklaringer, historiske neddyk, supplerende cases, videoer og opfølgende spørgsmål. Bogen er tematisk opbygget, hvilket betyder, at den kan sammensættes på mange måder og dermed anvendes på både A, B og C niveau og inden for forskellige gymnasiale uddannelser. EUropa på vej 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Mads Christian Dagnis Jensen, Julie Hassing Nielsen Temabog til samfundsfag fra C til A niveau. 295,00 DKK Inkl. moms EUropa på vej retter sig mod samfundsfagsundervisning i EU på de gymnasiale uddannelser. Læring understøttes af begrebsafklaringer, historiske neddyk, supplerende cases. Bogen er tematisk opbygget, hvilket betyder, at den kan sammensættes på mange måder og dermed anvendes på både A, B og C niveau og inden for forskellige gymnasiale uddannelser.

12 Fag og læsning (hf) 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Signe Søndergaard Irminger, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Karin Kirkegaard Rasmussen, Mikkel Stampe Hjorth, Sarah Bredgaard Stampe Hjorth, Lene Nibuhr Andersen, Marie- Louise Bach, Anne Vibeke Vennerstrøm, Jimmy Mangelsen, Annette Bau, Merete Vonsbæ Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Introduktioner til elevøvelser 70 elevøvelser 11 videoklip 10 primærtekster 35 illustrationer 160 sider Fag og læsning (hf) - 1 år Fag og læsning (hf) - 4 år 160,00 DKK 295,00 DKK Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere kursisternes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Kursisten får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? Introduktion til kursistøvelser Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i dansk engelsk 2. fremmedsprog: fransk, spansk, tysk kultur- og samfundsfaggruppen den naturvidenskabelige faggruppe matematik fysik Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årskursister, men kan med fordel anvendes i hele uddannelsesforløbet.

13 Fag og læsning (hf) 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning. 220,00 DKK Inkl. moms Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere kursisternes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Kursisten får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? Introduktion til kursistøvelser Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i dansk engelsk 2. fremmedsprog: fransk, spansk, tysk kultur- og samfundsfaggruppen den naturvidenskabelige faggruppe matematik fysik Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årskursister, men kan med fordel anvendes i hele uddannelsesforløbet.

14 Fag og læsning (hhx) 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning. 220,00 DKK Inkl. moms Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere elevernes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Eleven får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? Introduktion til elevøvelser Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i dansk engelsk 2. fremmedsprog: fransk, spansk, tysk samtidshistorie samfundsfag matematik økonomifagene: afsætning, international økonomi, virksomhedsøkonomi Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årselever, men kan med fordel anvendes i hele gymnasieforløbet.

15 Fag og læsning (hhx) 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Henrik Wiwe Mortensen, Jeanette Hassing, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Mikkel Stampe Hjorth, Lene Nibuhr Andersen, Marie-Louise Bach, Anne Vibeke Vennerstrøm, Laura Kongskov, Annette Bau, Siw Krasnik, Merete Vonsbæk, Susanne Uhd Pedersen, Mariann Bra Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime 95 elevøvelser 7 videoklip 20 primærtekster 20 illustrationer ca. 205 sider Fag og læsning (hhx) - 1 år Fag og læsning (hhx) - 4 år 160,00 DKK 295,00 DKK Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere elevernes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Eleven får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? Introduktion til elevøvelser Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i dansk engelsk 2. fremmedsprog: fransk, spansk, tysk samtidshistorie samfundsfag matematik økonomifagene: afsætning, international økonomi, virksomhedsøkonomi Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årselever, men kan med fordel anvendes i hele gymnasieforløbet.

16 Fag og læsning (htx) 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e), Signe Søndergaard Irminger, Thorleif Bundgaard, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Karin Kirkegaard Rasmussen, Mikkel Stampe Hjorth, Sarah Bredgaard Stampe Hjorth, Lene Nibuhr Andersen, Marie-Louise Bach, Anne Vibeke Vennerstrøm, Laura Kongskov, Vivi A Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Introduktioner til elevøvelser 85 elevøvelser 11 videoklip 10 primærtekster 35 illustrationer ca. 200 sider Fag og læsning (htx) - 1 år Fag og læsning (htx) - 4 år 160,00 DKK 295,00 DKK Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere elevernes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Eleven får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? Introduktion til elevøvelser Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i dansk engelsk teknologi teknologihistorie kommunikation/it samfundsfag matematik fysik biologi kemi Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årselever, men kan med fordel anvendes i hele gymnasieforløbet.

17 Fag og læsning (htx) 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning. 220,00 DKK Inkl. moms Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere elevernes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Eleven får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? Introduktion til elevøvelser Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i dansk engelsk teknologi teknologihistorie kommunikation/it samfundsfag matematik fysik biologi kemi Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årselever, men kan med fordel anvendes i hele gymnasieforløbet.

18 Fag og læsning (stx) 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Signe Søndergaard Irminger, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Karin Kirkegaard Rasmussen, Mikkel Stampe Hjorth, Sarah Bredgaard Stampe Hjorth, Lene Nibuhr Andersen, Marie- Louise Bach, Anne Vibeke Vennerstrøm, Laura Kongskov, Annette Bau, Merete Vonsbæk Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Introduktioner til elevøvelser 85 elevøvelser 11 videoklip 10 primærtekster 35 illustrationer 185 sider Fag og læsning (stx) - 1 år Fag og læsning (stx) - 4 år 160,00 DKK 295,00 DKK Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere elevernes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Eleven får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? Introduktion til elevøvelser Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i dansk engelsk 2. fremmedsprog: fransk, spansk, tysk historie samfundsfag matematik fysik biologi kemi Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årselever, men kan med fordel anvendes i hele gymnasieforløbet.

19 Fag og læsning (stx) 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning. 220,00 DKK Inkl. moms Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere elevernes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Eleven får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? Introduktion til elevøvelser Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i dansk engelsk 2. fremmedsprog: fransk, spansk, tysk historie samfundsfag matematik fysik biologi kemi Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årselever, men kan med fordel anvendes i hele gymnasieforløbet.

20 FED Samf 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Helle Hauge Bülow OBS: NY UDGAVE TIL EUX OG EUD ER UDKOMMET. Se isamf og køb adgang. 320,00 DKK Inkl. moms Endelig et undervisningsmateriale til samfundsfag, som eleverne kan forstå. ibogen FED Samf har været genstand for en grundig sproglig bearbejdelse, blandt andet med bistand fra en læsevejleder og med inddragelse af undervisere fra hg. Teksten åbnes med spørgsmål som fx Hvorfor er det egentligt, vi skal have demokrati? Er det ikke meget lettere, hvis det bare er én person, der bestemmer og tager beslutningerne? ibogen har også ordforklaringer, der bliver vist, når man holder musen hen over ordet. Hvert afsnit af ibogen indledes med fokusspørgmål, der lægger op til diskussion og motiverer til reflektion. Undervejs er der mange aktuelle cases, og alle kapitler afsluttes med et par illustrative temaer. Hvert kapitel har en opsummering af vigtige begreber. Materialet er opbygget i F-, E- og D-niveau, og niveauet er tydeligt markeret i navigationen. ibogen følger fagbilaget nøje og rummer følgende kapitler: Forskelle i det danske samfund Det danske arbejdsmarked Det demokratiske Danmark Konkurrence på det internationale marked Partierne i folketinget Den danske økonomi Sociale og kulturelle mønstre Dansk politik Økonomisk politik Tema: Danmark og EU Materialet opdateres ikke efter 1. maj 2016 grundet ny udgivelse.

21 Globalisering - samfundsvidenskabelige perspektiver 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Peter Munk Christiansen, Martin Marcussen, Georg Sørensen, Morten Bülow, Lasse Ørum Wikman, Thomas Malthe Christensen Samfundsvidenskabelige perpektiver på globalisering vist i tekster og videointerviews med tilhørende opgaver. 45 interaktive opgaver 80 videoklip 15 tabeller 60 læsefokusspørgsmål 16 opgaver 70 illustrationer 6 PowerPoints 70 illustrationer 100 sider ebog Globalisering - samfundsvidenskabelige perspektiver - 1 år 125,00 DKK Globalisering - samfundsvidenskabelige perspektiver - 4 år 245,00 DKK Forskellige samfundsvidenskabelige perspektiver på globaliseringen bliver præsenteret i tekster og videointerviews med tilhørende opgaver og quizzer. Med udgivelsen til Globalisering får du: Alle bogens figurer og tekster - med ordforklaringer Differentierede videointerviews om alle teksternes emner med bl.a Peter Munk Christiansen og Georg Sørensen Læsefokusspørgsmål, opgaver og interaktive quizzer PowerPoints til hvert kapitel Globalisering - samfundsvidenskabelige perspektiver 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Martin Marcussen, Georg Sørensen, Lasse Ørum Wikman, Thomas Malthe Christensen Bogen behandler globaliseringsfænomenet historisk og ud fra de fire samfundsvidenskabelige perspektiver økonomi, politik, sociologi og international politik. 225,00 DKK Inkl. moms Globalisering - samfundsfaglige perspektiver går på tværs af de økonomiske, politiske og sociologiske fagområder, og inddrager den betydning globaliseringen har haft historisk og indenfor studierne af international politik. Globalisering - samfundsfaglige perspektiver tilbyder en ny og mere tilgængelig tilgang til de forskellige paradigmer indenfor samfundsvidenskaberne. Den dækker alle kernestoffets områder og har desuden et omfattende supplerende tekstmateriale. Målgrupperne er ungdomsuddannelserne med hovedvægt på historie og/eller samfundsfag samt undervisere og universitetsstuderende, der ønsker en kort og præcis status på globaliseringsforskningen.

22 Grundbog i dansk og international politik 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Ole Hedegaard Jensen En introduktion til politik til ungdomsuddannelserne. 125 opgaver 30 eksempler 70 billeder 200 ordforklaringer 260 sider ebog Grundbog i dansk og international politik - 1 år Grundbog i dansk og international politik - 4 år 125,00 DKK 245,00 DKK Grundbog i dansk og international politik er en introduktion til politik til ungdomsuddannelserne. Grundbogen samler kernestoffet i politik og international politik på både B- og A-niveau på stx i én udgivelse. Strukturen gør det lettere at koble danske og internationale fænomener fx når Danmarks deltagelse i en række krige ses i lyset af både danske og internationale politiske beslutningsprocesser. Materialet er letlæst og inddrager aktuelle eksempler fra dansk såvel som international politik. Fremstillingen tager udgangspunkt i relevante teorier og alle kapitler afrundes af en oversigt over kernebegreber. Denne ibog opfylder kravene til faglig dybde og præcision, men bør kombineres med aktuelle artikler og andet supplerende materiale. Grundbog i dansk og international politik 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Ole Hedegaard Jensen En introduktion til politik til ungdomsuddannelserne 320,00 DKK Inkl. moms Grundbog i dansk og international politik er en introduktion til politik til ungdomsuddannelserne. Grundbogen samler kernestoffet i politik og international politik på både B- og A-niveau på stx i én udgivelse. Bogens struktur gør det lettere at koble danske og internationale fænomener fx når Danmarks deltagelse i en række krige ses i lyset af både danske og internationale politiske beslutningsprocesser. Bogen er letlæst og inddrager aktuelle eksempler fra dansk såvel som international politik. Fremstillingen tager udgangspunkt i relevante teorier og alle kapitler afrundes af en oversigt over kernebegreber. Bogen opfylder kravene til faglig dybde og præcision, men bør kombineres med aktuelle artikler og andet supplerende materiale. Grundbog i dansk og international politik udkommer også som ibog.

23 Grønland - historie, samfund, religion (områdestudium) 1. udgave, 2016 ISBN Forfatter(e) Rasmus Augustesen, Krister Hansen Arbejd fokuseret med Grønland. 8 video- og lydklip 20 opgaver 25 kildetekster 50 illustrationer 70 ordforklaringer Ca. 210 sider Grønland - historie, samfund, religion (områdestudium) - 1 år Grønland - historie, samfund, religion (områdestudium) - 4 år 160,00 DKK 295,00 DKK Udgivelsen tager fat i emner som: Hvordan markedsføres Grønland til turister - og hvorfor? Hvad karakteriserer Grønlands politiske, økonomiske og sociale strukturer? Hvad kendetegner kulturmøderne mellem Danmark og Grønland? Hvordan forstås og fremstilles Grønland og grønlændere af danskerne? Hvad kendetegner den grønlandske identitetsdannelse? Hvilke økonomiske og miljømæssige interesser kendetegner debatten om udvinding af råstoffer i Grønland? Udgivelsen giver først tre særfaglige introduktioner til landet: Historisk Samfundsmæssigt Religiøst Herefter følger fem tværfaglige temakapitler, der fokuserer på: Identitet Alkohol Råstoffer Grønlændere i Danmark Uddannelse Udgivelsen indeholder spændende billeder, kilder, cases, videoklip, lydfiler og modeller, der gør fremstillingen elevaktiverende og vedkommende. Velegnet til alle former for fagligt samarbejde, der involverer historie, samfundsfag og religion.

24 Håndbog til samfundsfag C 2. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Annemarie Lerche Sloth, Birgitte Prytz Clausen En introduktion til politik, økonomi og sociologi samt samfundsfaglig metode. Håndbog til samfundsfag C - 4 år 180,00 DKK Håndbog til samfundsfag C er din grønspættebog til samfundsfag på C- niveau. Bogen giver en grundig introduktion til relevante fagområder og metoder. Bogen behandler blandt andet spørgsmålene: Hvem har magten i Danmark? Hvordan bliver politiske beslutninger truffet? Hvad betyder EU for Danmark? Hvad er demokrati? Hvad handler økonomi om? Hvilke faktorer er med til at skabe vores identitet? Bogen har også en metodisk værktøjskasse, som hjælper dig med at finde data, både på nettet og gennem dine egne undersøgelser. Her finder du også nyttige redskaber til at formidle din viden videre til andre. Identitet og senmodernitet - Med stress som case 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Tobias Matthiesen, Victor Stegmann Bjørnstrup, Oliver Boserup Skov En introduktion til sociologisk teori og en temabog om stress. 60 billeder og illustrationer 4 essays 16 fakta-bokse ca. 100 nøglebegreber 117 sider ebog Identitet og senmodernitet - Med stress som case - 1 år Identitet og senmodernitet - Med stress som case - 4 år 105,00 DKK 195,00 DKK Undersøgelser viser, at op mod % af alle danskere i arbejde føler sig så stressede, at det kan være et alvorligt problem. Stress er interessant i et samfundsmæssigt perspektiv, fordi stress rammer på tværs af socialgrupper, uddannelsesniveau og familietyper. Identitet og senmodernitet Med stress som case ser på stress i et sociologisk perspektiv. Fokus ligger på identitetsdannelse og socialisation og hvordan disse størrelser bliver påvirket af den generelle samfundsudvikling. Bogen afsluttes af essays af stressforskere og politikere. Denne ibog henvender sig til samfundsfag på B- og A-niveau. Udgivelsen kan anvendes som afrunding på et mere traditionelt sociologiforløb, den er samtidig fuldt ud dækkende ift. den obligatoriske sociologiske teori på B- og A-niveau.

25 Integration og demokrati 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Nils Sjøberg, Jørgen Christensen Udgivelsen er et bidrag til debatten om integration og demokrati. 3 videoklip 40 illustrationer ca. 200 sider Integration og demokrati - 1 år Integration og demokrati - 4 år 125,00 DKK 245,00 DKK Udgivelsen er et bidrag til debatten om integration og demokrati. Forfatterne sætter fokus på samspillet og modspillet mellem demokrati, sekularisering, religion og integration i Danmark på et samfunds- og religionsfagligt grundlag. Et hovedspørgsmål i udgivelsen er: hvad er demokrati som styreform og ideologi? Svaret er bl.a. at der findes tre former for demokrati i det moderne samfund: Det nationale demokrati Samfundsengagementet Det multikulturelle demokrati Et andet hovedspor i udgivelsen er spørgsmålet om værdier: Hvilke værdier kendetegner det danske samfund og den danske kultur? Hvordan bliver man en del af det danske fællesskab? Hvad kendetegner et parallelsamfund og er det en trussel mod de grundlæggende politiske og kulturelle værdier i Danmark? Fremstillingen er konsekvent problemorienteret og diskuterende, og de overordnede problemstillinger bliver i fremstillingen konkret nærværende, idet bogen indeholder eksempler og cases om fx hilseformer, fejring af højtider i boligforeninger, kvinders ret til at bære tørklæder og burkaer og hvilken mad, der skal serveres i daginstitutioner. Ligeledes bidrager de mange aktuelle eksempler og citater til, at læseren både ser problemstillingerne fra en analytisk og en personlig synsvinkel. Bogen kan anvendes i KLM på læreruddannelsen, på pædagoguddannelsen og på de gymnasiale uddannelser fx i religion, samfundsfag, kulturforståelse, kultur- og samfundsfaggruppen og i ATforløb.

26 Integration og demokrati 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Nils Sjøberg, Jørgen Christensen Bogen bidrager til debatten om integration og demokrati. 275,00 DKK Inkl. moms Udgivelsen fokuserer på samspillet og modspillet mellem demokrati, sekularisering, religion og integration i Danmark, og den klæder læseren på til at diskutere på et samfunds- og religionsfagligt grundlag. Et hovedspørgsmål i bogen er: hvad er demokrati? Svaret er bl.a., at der findes tre mulige rammer for demokrati i et moderne samfund: Det nationale demokrati Samfundsengagementet Det multikulturelle demokrati Bogen kommer ind på en række danske værdier, og giver læseren mulighed for at reflektere over følgende: Hvad kendetegner det danske samfund og den danske kultur? Hvordan bliver man en del af det danske fællesskab? Hvad kendetegner parallelsamfund, og er de er en trussel mod de grundlæggende politiske og kulturelle værdier? De overordnede problemstillinger bliver konkret nærværende med eksempler og cases om fx hilseformer, fejring af højtider i boligforeninger, kvinders ret til at bære tørklæder og burkaer og hvilken mad, der skal serveres i daginstitutioner. Ligeledes bidrager de mange aktuelle eksempler og citater til, at læseren både ser problemstillingerne fra en analytisk og en række tidsaktuelle personers synsvinkler. Bogen kan anvendes i KLM på læreruddannelsen, på pædagoguddannelsen og på de gymnasiale uddannelser fx i religion, samfundsfag, kulturforståelse, kultur- og samfundsfaggruppen og i ATforløb.

27 International PolitikNU - magtbalance, værdier og samarbejde 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Knud Erik Jørgensen, Clemens Stubbe Østergaard, Jørgen Dige Pedersen, Georg Sørensen, Mette Skak, Tonny Brems Knudsen, Morten Bülow, Derek Beach, Rasmus Brun Pedersen, Tina Magaard, Morten Valbjørn, Jens Nauntofte, Johanne Grøndahl Glavind Bogen gør forandringerne i international politik og økonomi forståelige. 350,00 DKK Inkl. moms International politiknu, 2. udgave, sætter fokus på følgende spørgsmål: Hvordan vil forholdet mellem stormagterne udvikle sig - får vi rivalisering eller samarbejde? Hvilke værdier vil præge den internationale politik? Hvilke former for konflikter og krige vil vi stå overfor i de kommende år? Hvilken økonomisk orden, eller uorden, tegner sig? Siden førsteudgaven af denne bog er verden blevet mere urolig og vanskeligere at forstå. International politik har været domineret af USA og Vesten i årtier. Men i dag gør stormagter som Kina, Rusland, Indien og Brasilien sig i stigende grad gældende økonomisk og politisk. Samtidig er vi vidner til internationale værdikampe, nye konflikter, økonomisk krise og opbrud i den arabiske verden. Bogen giver en didaktisk gennemtænkt introduktion til de begreber og problemstillinger, der er forudsætningen for at begribe verden, som den tager sig ud i dag. Samtidig får eleverne redskaber til det videre arbejde med at analysere og perspektivere udviklingen i international politik. Udgangspunktet er, at det betaler sig at lade eleverne arbejde selvstændigt med stoffet og de problemstillinger, der knytter sig dertil. Derfor formidler bogen det faglige stof i et let og flydende sprog.

28 International PolitikNU - magtbalance, værdier og samarbejde 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Knud Erik Jørgensen, Clemens Stubbe Østergaard, Jørgen Dige Pedersen, Georg Sørensen, Mette Skak, Tonny Brems Knudsen, Morten Bülow, Derek Beach, Rasmus Brun Pedersen, Tina Magaard, Morten Valbjørn International PolitikNU udgør en velredigeret indføring i international politik, som den tager sig ud efter Det Arabiske Forår, de økonomiske kriser og BRIK-landenes fornyede status. 20 perspektiverende tematekster 25 aktuelle cases 80 interaktive opgaver 50 andre opgaver 12 sæt læsefokusspørgsmål 70 videoer 18 primærtekster 130 figurer 300 ordforklaringer 230 sider ebog International PolitikNU - magtbalance, værdier og samarbejde - 1 år International PolitikNU - magtbalance, værdier og samarbejde - 4 år 125,00 DKK 245,00 DKK International PolitikNU gør forandringerne i international politik og økonomi forståelige. Udgivelsen er blevet opdateret og sætter fokus på følgende spørgsmål: Hvordan vil forholdet mellem stormagterne udvikle sig - får vi rivalisering eller samarbejde? Hvilke værdier vil præge den internationale politik? Hvilke former for konflikter og krige vil vi stå overfor i de kommende år? Hvilken økonomisk orden, eller uorden, tegner sig? Siden den første version af International PolitikNU er verden blevet mere urolig og vanskeligere at forstå. International politik har været domineret af USA og Vesten i årtier. Men i dag gør stormagter som Kina, Rusland, Indien og Brasilien sig i stigende grad gældende økonomisk og politisk. Samtidig er vi vidner til internationale værdikampe, nye konflikter, økonomisk krise og opbrud i den arabiske verden. Udgivelsen giver en didaktisk gennemtænkt introduktion til de begreber og problemstillinger, der er forudsætningen for at begribe verden, som den tager sig ud i dag. Samtidig får eleverne redskaber til det videre arbejde med at analysere og perspektivere udviklingen i international politik. Udgangspunktet er, at det betaler sig at lade eleverne arbejde selvstændigt med stoffet og de problemstillinger, der knytter sig dertil. Derfor formidler bogen det faglige stof i et let og flydende sprog.

29 Iran - historie, samfund, religion (områdestudium) 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Kaj Pinholt Jespersen Med Iran - historie, samfund, religion får du mulighed for at arbejde tværfagligt og dybtgående med et land af storpolitisk betydning. 250,00 DKK Inkl. moms Udgivelsen indledes med tre særfaglige introduktioner: Først gennemgås hovedfaserne i Irans historie fra præ-islamisk tid til præsidentvalget i Der er fokus på shah-styret og den iranske revolution, der blev til en islamisk revolution. Efterfølgende anlægges der er samfundsfaglig vinkel på landet. Her fokuseres der på økonomi, samfundsformer og ideologier. Et særligt fokus har præsidentvalget i Den tredje særfaglige vinkel kommer fra religion, hvor der i særlig grad lægges vægt på shia-islam og islams politiske betydning i landet. Den sidste tredjedel af udgivelsen er tematisk orienteret. Forfatteren har valgt fire centrale hovedtemaer ud: Religion som magtfaktor i IranTruslen fra IranKvinderne i IranIranere i Danmark. Temaerne appellerer til faglig fordybelse og til at arbejde med fagene på nye og spændende måder. Udgivelsen demonstrerer med overbevisende tydelighed, at Iran på alle måder er et globalt brændpunkt uanset om vi taler om atomprogram, olieproduktion, forholdet mellem religion og politik eller den kønspolitiske dagsorden. Materialevalget er meget varieret (billeder, tekster, tabeller, interviews) og der lægges op til varierede arbejdsformer og elevaktivitet. Velegnet til områdestudium på hf, til AT-forløb på stx og til særfaglige forløb i historie og samfundsfag på A-niveau.

30 Iran - historie, samfund, religion (områdestudium) 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Kaj Pinholt Jespersen Med Iran - historie, samfund, religion ibog får du mulighed for at arbejde tværfagligt og dybtgående med et land af stor politisk betydning. 70 interaktive opgaver 45 videoklip 40 opgaver 20 kildetekster 50 illustrationer 45 ordforklaringer ca. 200 sider ebog Iran - historie, samfund, religion (områdestudium) - 1 år Iran - historie, samfund, religion (områdestudium) - 4 år 160,00 DKK 295,00 DKK Med Iran - historie, samfund, religion ibog får du mulighed for at arbejde tværfagligt og dybtgående med et land af stor politisk betydning. Udgivelsen indledes med tre særfaglige introduktioner: Først gennemgås hovedfaserne i Irans historie fra præ-islamisk tid til præsidentvalget i Der er fokus på shah-styret og den iranske revolution, der blev til en islamisk revolution. Efterfølgende anlægges der er samfundsfaglig vinkel på landet. Her fokuseres der på økonomi, samfundsformer og ideologier. Et særligt fokus har præsidentvalget i Den tredje særligfaglige vinkel kommer fra religion, hvor der i særlig grad lægges vægt på shia-islam og islams politiske betydning i landet. Den sidste tredjedel af udgivelsen er tematisk orienteret. Forfatteren har valgt fire centrale hovedtemaer ud: Truslen fra Iran Religion som magtfaktor i Iran Kvinderne i Iran Iranere i Danmark Temaerne appellerer til faglig fordybelse og til at arbejde med fagene på nye og spændende måder. Udgivelsen demonstrerer med overbevisende tydelighed, at Iran på alle måder er et globalt brændpunkt uanset om vi taler om atomprogram, olieproduktion, forholdet mellem religion og politik eller den kønspolitiske dagsorden. Materialevalget er meget varieret (billeder, tekster, tabeller, interviews) og der lægges op til varierede arbejdsformer og elevaktivitet. Velegnet til områdestudium på hf, til AT-forløb på stx og til særfaglige forløb i historie og samfundsfag på A-niveau. Se videopræsentation

31 isamf 1. udgave, 2016 ISBN Forfatter(e) Helle Hauge Bülow, René Tolderlund Jakobsen Tager udgangspunkt i fagets fire kernestofområder politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedet. 30 videoklip 270 opgaver 60 eksempler 330 figurer og illustrationer isamf - 1 år isamf - 4 år 145,00 DKK 295,00 DKK isamf ibog henvender sig til erhvervsuddannelserne og dækker niveau F til C. Niveauangivelserne letter planlægningen af undervisningen og støtter elevernes forståelse af fagets indhold. Udgivelsen tager udgangspunkt i fagets fire kernestofområder: Politik Økonomi Sociologi Arbejdsmarkedet. EU inddrages som en integreret del af kapitlerne, og den internationale vinkel er i fokus. I afsnittet aktuelle samfundsmæssige problemstillinger tilføjes løbende indhold, der giver differentieringsmuligheder. I projektarbejdet er det oplagt at inddrage udgivelsens værktøjer til informationssøgning og kildekritik. På opgavesiden rummer isamf ibog før du læser, hvad mener du, en række interaktive opgaver samt refleksions- og repetitionsopgaver, der gør de samfundsmæssige emner nærværende for eleverne. Et selvstændigt afsnit med caseopgaver træner præsentationsteknik og eksamen på den merkantile indgang.

32 Israel-Palæstina - historie, samfund religion (områdestudium) 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Henrik Wiwe Mortensen, Brian Linke, Hans Henrik Fafner Israel - Palæstina. Historie, samfund, religion giver dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter. 7 videoklip 20 interaktive opgaver 25 kildetekster 45 illustrationer 70 ordforklaringer 25 opgaver 140 sider Israel-Palæstina - historie, samfund religion (områdestudium) - 1 år Israel-Palæstina - historie, samfund religion (områdestudium) - 4 år 160,00 DKK 295,00 DKK Israel - Palæstina. Historie, samfund, religion giver dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter. Udgivelsen indeholder nedslag i områdets historie med fokus på de sidste 150 år. Hvert kapitel giver en historisk, samfundsmæssig og religionsfaglig synsvinkel på det valgte tema. Det giver mulighed for fordybelse i undervisningen. Fremstillingen er problemorienteret, og hvert kapitel sætter klare læringsmål for elever og kursister. Udgivelsen tager bl.a. fat på disse emner: Hvilke historiske og religiøse vinkler kan der anlægges på kampen om landet og byen? Hvad kendetegner terrorisme og radikalisme? Hvad kendetegner de forskellige palæstinensiske og jødiske grupperinger? Hvordan er det gået med fredsbestræbelserne i området? Hvilken betydning har Det Arabiske Forår for Israel- Palæstinakonflikten? Materialevalget er varieret (kildetekster, tabeller, modeller, opgaver og illustrationer). Størsteparten af billederne er taget specielt til udgivelsen her, og motiverne er valgt, så de giver en personlig vinkel på stoffet. Formålet med billederne er at give indtryk af dagligdagen i et land, hvor indbyggerne tilhører to folk. Desuden er flere af teksterne oversat af Hans Henrik Fafner til netop denne udgivelse. Udgivelsen er velegnet til områdestudium i Kultur-samfundsfaggruppen på hf, i AT-forløb på stx og til særfaglig undervisning i historie.

33 Kina - en grundbog i politik og økonomi 1. udgave, ISBN Forfatter(e) Peter Nedergaard En introduktion til kinesisk historie, politik og økonomi. 325,00 DKK Inkl. moms Kina - en grundbog i politik og økonomi kan anvendes i samfundsfag, historie og almen studieforberedelse. Bogen kobler politiske, historiske og økonomiske betragtninger og er derfor oplagt til tværfaglige projekter. Hvordan har Kina udviklet sig økonomisk over århundrederne? Hvilken rolle spiller kinesisk historie for landets nuværende økonomi og politik? Er der paralleller mellem kejserdømmet og etpartistaten? Hvordan er Kina opbygget politisk? Hvad er Kommunistpartiets rolle i den forbindelse? Hvad skyldes den dramatiske økonomiske vækst i Kina i de seneste tiår? Hvordan styres kinesisk økonomi? Hvordan fungerer de stadig flere store privatejede virksomheder i en (i hvert fald af navn) socialistisk stat? Det er nogle af de spørgsmål, som denne bog forsøger at besvare. Spørgsmålene i bogen besvares med udgangspunkt i relevante politiske og økonomiske teorier om konfucianisme, nationalisme, planøkonomi, markedsøkonomi, hierarkiske organisationer osv., som præsenteres i bokse løbende i bogen på det sted, hvor bogens øvrige stof tilsiger det. Til sidst i bogen findes en tidslinje over kinesisk historie fra 300 f. Kr. til i dag samt et minileksikon med begreber, navne og forkortelser.

34 Kina - Politik, økonomi og samfund 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Peter Nedergaard En temabog om politik, økonomi og samfund i Kina. 325,00 DKK Inkl. moms Kina politik, økonomi og samfund er en ny og gennemrevideret udgave af bogen Kina en grundbog i politik og økonomi. Udgivelsen beskriver Kinas historie og samfund og tager udgangspunkt i relevante politiske og økonomiske teorier om konfucianisme, nationalisme, planøkonomi, markedsøkonomi, hierarkiske organisationer osv. Udgivelsen kobler politiske, historiske og økonomiske betragtninger og er derfor oplagt til tværfaglige projekter, som fx kunne tage udgangspunkt i et eller flere af følgende spørgsmål: Hvilken rolle spiller kinesisk historie for landets nuværende økonomi og politik? Er der paralleller mellem kejserdømmet og etpartistaten? Hvordan er Kina opbygget politisk? Hvordan er Kinas relationer til omverdenen? Hvordan styres kinesisk økonomi? Hvordan fungerer de stadig flere store privatejede virksomheder i en (i hvert fald af navn) socialistisk stat? Hvert kapitel afsluttes med hovedpunkter og opgaver til kapitlet. Til bogen er der tilføjet et appendiks med en tidslinje over kinesisk historie fra 300 f.kr. frem til i dag med vægten lagt på nutidige begivenheder. Herudover er der bagest i bogen et minileksikon med begreber, navne og forkortelser. Kina politik, økonomi og samfund kan anvendes på ungdomsuddannelserne i samfundsfag, historie og almen studieforberedelse.

35 Kina - politik, økonomi og samfund 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Peter Nedergaard Opgaver til kapitlerne 70 illustrationer 50 ordforklaringer ca. 200 sider Kina - politik, økonomi og samfund - 1 år Kina - politik, økonomi og samfund - 4 år 105,00 DKK 195,00 DKK Kina politik, økonomi og samfund er en ny og gennemrevideret udgave af bogen Kina en grundbog i politik og økonomi. Udgivelsen beskriver Kinas historie og samfund og tager udgangspunkt i relevante politiske og økonomiske teorier om konfucianisme, nationalisme, planøkonomi, markedsøkonomi, hierarkiske organisationer osv. Udgivelsen kobler politiske, historiske og økonomiske betragtninger og er derfor oplagt til tværfaglige projekter, som fx kunne tage udgangspunkt i et eller flere af følgende spørgsmål: Hvilken rolle spiller kinesisk historie for landets nuværende økonomi og politik? Er der paralleller mellem kejserdømmet og etpartistaten? Hvordan er Kina opbygget politisk? Hvordan er Kinas relationer til omverdenen? Hvordan styres kinesisk økonomi? Hvordan fungerer de stadig flere store privatejede virksomheder i en (i hvert fald af navn) socialistisk stat? Det er nogle af de spørgsmål, som denne bog forsøger at besvare. Hvert kapitel afsluttes med hovedpunkter og opgaver til kapitlet. Til bogen er der tilføjet et appendiks med en tidslinje over kinesisk historie fra 300 f.kr. frem til i dag med vægten lagt på nutidige begivenheder. Herudover er der bagest i bogen et minileksikon med begreber, navne og forkortelser. Kina politik, økonomi og samfund kan anvendes på ungdomsuddannelserne i samfundsfag, historie og almen studieforberedelse.

36 KulturNU 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Gunvor Vestergaard En spændende, velillustreret og let udgivelse til undervisningen om kultur, kulturmøder identitetsdannelse og integration. 187,50 DKK Inkl. moms Formålet med KulturNU kulturmøder, ungdomskultur og integration er at give eleverne et indblik i kulturbegrebet, kulturanalyse, kulturteori, og hvordan kultur konkret kommer til udtryk. Det handler om at skabe en bevidsthed både om egen kultur og alle de andres samt en forståelse for, hvad kulturmødet kan føre til. KulturNU kulturmøder, ungdomskultur og integration tager udgangspunkt i en begrebsafklaring og en introduktion til relevante kulturteorier. De øvrige kapitler behandler forskellige områder/temaer, hvor kultur er et vigtigt aspekt. Denne ibog forsøger at kombinere konkrete emner med relevante teorier. Alle kapitler er suppleret med kernebegreber, læsefokusspørgsmål og en række forskellige opgaver. Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden. KulturNU 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Gunvor Vestergaard Et indblik i kulturbegrebet, kulturanalyse, kulturteori, og hvordan kultur konkret kommer til udtryk. 8 videoklip 40 illustrationer 65 læsefokusspørgsmål 30 opgaver 55 kernebegreber ca. 120 sider KulturNU - 1 år KulturNU - 4 år 105,00 DKK 195,00 DKK Formålet med KulturNU kulturmøder, ungdomskultur og integration er at give eleverne et indblik i kulturbegrebet, kulturanalyse, kulturteori, og hvordan kultur konkret kommer til udtryk. Det handler om at skabe en bevidsthed både om egen kultur og alle de andres samt en forståelse for, hvad kulturmødet kan føre til. KulturNU kulturmøder, ungdomskultur og integration tager udgangspunkt i en begrebsafklaring og en introduktion til relevante kulturteorier. De øvrige kapitler behandler forskellige områder/temaer, hvor kultur er et vigtigt aspekt. Denne ibog forsøger at kombinere konkrete emner med relevante teorier. Til hvert kapitel bliver man mødt af en animationsfilm, der giver en sjov, levende og provokerende introduktion til de vigtigste faglige pointer i kapitlet. Derudover er alle kapitlerne suppleret med kernebegreber, læsefokusspørgsmål og en række forskellige opgaver. Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden.

37 Matsamf 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Morten Damsgaard-Madsen, Thomas Schausen Med et ben i hvert fag er det centrale omdrejningspunkt i det faglige samarbejde modelleringer. 8 videoklip 3 interaktiviteter 15 opgaver 70 billeder ebog Matsamf - 1 år Matsamf - 4 år 105,00 DKK 195,00 DKK Der er et stort behov for materiale til samarbejdet mellem matematik og samfundsfag derfor udgivelsen matsamf. Det centrale omdrejningspunkt i det faglige samarbejde er modelleringer, der har et ben i hvert fag, således at samfundsfag verbaliserer og begrebsliggør udvalgte dele af virkeligheden, så det er muligt rent matematisk at bygge modeller. Det har desuden været afgørende for forfatterne, at modellerne kan bygges og forstås af gymnasieelever. Matsamf kommer omkring emnerne: Matematisk modellering Gini-koefficienten, ulighed og integralregning Hypotesetest med Chi-i-anden test Nationalregnskabsligningen og multiplikatoreffekten Simulering af multiplikatoren og kvotientrækker. I valget af emner, har forfatterne haft et blik på læreplanerne i de to fag, og de har valgt nogle emner, der er velegnede til samarbejde mellem de to fag.

38 Matsamf 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Morten Damsgaard-Madsen, Thomas Schausen Bogen lægger op til samarbejde mellem matematik og samfundsfag på de gymnasiale uddannelser. Matsamf er velegnet til samarbejde om studieretningstoning, AT, flerfaglige projekter og større opgaver. 235,00 DKK Inkl. moms Matsamf behandler en række emner, som står centralt i læreplanerne for de to fag, og som egner sig specielt godt til samarbejdet mellem de to fag. Det centrale omdrejningspunkt i det faglige samarbejde er modelleringer, der har et ben i hvert fag, hvor samfundsfag verbaliserer og begrebsliggør udvalgte dele af virkeligheden, så det er muligt at bygge matematiske modeller. Modellerne er så enkle, at de kan forstås af gymnasieelever. Bogen inddrager følgende emner: Matematisk modellering, som ser på, hvordan matematisk modellering kan bidrage til øget forståelse af samfundet. Økonomisk ulighed, som beskrives ved hjælp af Lorenzkurven og Ginikoefficienten. Chi-i-anden test med inddragelse af metodiske begreber som hypotese, kausalitet, udregning af p-værdi samt opstilling og fortolkning af en Q-tabel. Nationalregnskabsligningen og multiplikatoren, som i tre kapitler gennemgår algebraisk udledning, simulering i regnearksmodel og udledning ved hjælp af kvotientrækker. MedierNU - massemedier og menings- dannelse 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Morten Bülow, Rune Valentin Gregersen, Andreas Halskov 24 interaktive opgaver 75 andre opgaver 40 videoklip 9 interviews 16 tabeller 110 billeder og figurer 8 powerpoints 3 forløbsbeskrivelser 250 sider ebog MedierNU - massemedier og menings- dannelse - 1 år MedierNU - massemedier og menings- dannelse - 4 år 125,00 DKK 245,00 DKK Det er oplagt at behandle medier og meningsdannelse flermedialt. Og det er netop, hvad MedierNU gør. Som en del af af NU-serien rummer MedierNU læsefokusspørgsmål, tematekster, cases, video, opgaver og interaktive opgaver. Udgivelsen gør brug af video - dels som citater, der fx illustrerer TVavisens udvikling gennem tiden, dels i form af interview med en lang række mediepersoner, fx Lasse Jensen og Ask Rostrup. MedierNU er rettet mod samfundsfag på A-niveau, men er interessant for alle, der ønsker en aktuel og appetitlig introduktion til medier, magt og politisk meningsdannelse.

39 MedierNU - massemedier og meningsdannelse 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Rune Valentin Gregersen En grundbog om medier og politisk meningsdannelse. 295,00 DKK Inkl. moms MedierNU er en aktuel og appetitlig introduktion til medier, magt og politisk meningsdannelse. Bogen er rettet mod samfundsfag på A- niveau, men er interessant for alle, der ønsker en introduktion til emnet. MedierNU består af kernetekster og tematekster, hvor temateksterne eksemplificerer den teori, der bliver gennemgået i kerneteksterne. Bogen gennemgår fx teorier om meningsdannelse og mediesociologi. Med afsæt heri behandles mediernes historiske udvikling og nyeste tendenser i det danske mediebillede, fx reality-tv. Bogen rummer desuden nedslag i medierne fx i forhold til krig, under valgkampe samt en diskussion af mediernes betydning for demokratiet. MetodeNU - introduktion til samfundsfaglige metoder 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Klaus Holleufer, Helle Hauge Bülow, Jens Langkjær En nytænkt, let og kortfattet bog til undervisningen i samfundsfaglig metode. 210,00 DKK Inkl. moms MetodeNU er opbygget, så eleverne har let ved at finde netop dén relevante instruktion. Materialet indeholder simple trin-for-trin vejledninger og øvelser med alle relevante data. Der er anvisninger til metoder som diskursanalyse, hypoteseformulering og operationalisering af egne data. I MetodeNU kan man bruge de fire temaer et efter et i et samlet forløb, men bogen giver også nogle nye muligheder for, at eleverne arbejder selvstændigt med metodeøvelserne.

40 MetodeNU - introduktion til samfundsfaglige metoder 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Klaus Holleufer, Helle Hauge Bülow, Jens Langkjær 6 videoklip 31 definitioner 53 øvelser 23 ups 48 illustrationer 125 vigtige begreber 7 Excel-dokumenter til download MetodeNU - introduktion til samfundsfaglige metoder - 1 år 105,00 DKK MetodeNU - introduktion til samfundsfaglige metoder - 4 år 195,00 DKK MetodeNU er en nytænkt, let og kortfattet ibog til undervisningen i samfundsfaglig metode. Udgivelsen er opbygget, så eleverne har let ved at finde netop dén relevante instruktion. Materialet indeholder simple trin-for-trin vejledninger, animationer og øvelser med alle relevante data. Der er anvisninger til metoder som diskursanalyse, hypoteseformulering og operationalisering af egne data. I MetodeNU kan man bruge de fire temaer et efter et i et samlet forløb, men bogen giver også nogle nye muligheder for, at eleverne arbejder selvstændigt med metodeøvelserne. Miljøpolitik 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Rune Valentin Gregersen Miljøpolitik er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C-, B- og A-niveau på ungdomsuddannelserne. 50 interaktive opgaver 30 videoer 11 opgaver 14 øvelser 1 spil 65 illustrationer 30 tabeller 120 side ebog Miljøpolitik - 1 år Miljøpolitik - 4 år 105,00 DKK 195,00 DKK Miljøpolitik er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C-, B- og A-niveau på ungdomsuddannelserne. Miljøpolitik kan tilpasses niveau og studieretning. Man kan arbejde med længere forløb i samfundsfag og AT, hvor miljø eller klima står centralt, eller man kan udvælge temaer fra kernestoffet. Miljøpolitik er inddelt i en teoretisk og en temaorienteret del. Den teoretiske del introducerer til forskellige indgange til miljøpolitik og dækker dele af kernestoffet i politik og policyanalyse, sociologi, international politik, EU og økonomi. Den temaorienterede del anvender de teoretiske begreber på konkrete miljø- og klimapolitiske emner. Med Miljøpolitik får du: Tekster og temaer Interviewmatrix med nøglepersoner på miljøområdet Oplæg til AT

41 PolitikNU - holdninger, magt og politiske systemer 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Peter Munk Christiansen, Rune Valentin Gregersen, Jørgen Goul Andersen, Aage Frandsen PolitikNU er en grundbog om dansk politik til samfundsfag på A-niveau. 360,00 DKK Inkl. moms Holdningerne, magten og de politiske systemer er i denne grundbog i politik forklaret, så det er til at forstå for eleverne. Eksempler fra den nyeste forskning er sammen med de relevante teorier og begreber præsenteret så de kan bruges i behandlingen af den aktuelle udvikling. Bogen afsluttes med et kapitel med en manual, der viser hvordan man kan analysere politik i praksis. Udgivelsen rummer tekster, opgaver, interaktive øvelser og videoer med centrale aktører i dansk politik: politikere, folk fra interesseorganisationer, en departementschef og forfatterne selv. 2. udgaven af PolitikNU er gennemskrevet og teksterne er blevet kortere, mere præcise og udgivelsen rummer flere illustrationer. Med 2. udgaven af PolitikNU får du en bog, der er let at undervise efter og som er opdateret efter jordskredsvalget i PolitikNU - holdninger, magt og politiske systemer 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Peter Munk Christiansen, Jørgen Goul Andersen, Rune Valentin Gregersen, Aage Frandsen 80 videoklip 400 interaktive opgaver 190 opgaver 190 billeder 200 ordforklaringer ebog PolitikNU - holdninger, magt og politiske systemer - 1 år PolitikNU - holdninger, magt og politiske systemer - 4 år 125,00 DKK 245,00 DKK Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Aage Frandsen og Rune Gregersen har i fællesskab lavet en anvendelsesorienteret grundbog: PolitikNU - holdninger, magt og politiske systemer. Eksempler fra den nyeste forskning er - sammen med de relevante teorier og begreber - præsenteret så de kan bruges i behandlingen af den aktuelle udvikling. Hele bogen er skrevet, så den er let og engagerende at undervise efter. Bogen afsluttes med et kapitel med en manual, der viser hvordan man kan analysere politik i praksis. Udgivelsen rummer tekster, opgaver, interaktive øvelser og videoer med centrale aktører i dansk politik: politikere, folk fra interesseorganisationer, en departementschef og forfatterne selv.

42 Politisk psykologi 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Jonatan Kolding Karnøe Politisk psykologi er feltet mellem samfundsfag og psykologi. 30 opgaver 6 videoklip 100 illustrationer 160 sider ebog Politisk psykologi - 1 år Politisk psykologi - 4 år 125,00 DKK 245,00 DKK Politisk psykologi er feltet mellem samfundsfag og psykologi. Her ser man blandt andet på hvad holdninger er, og hvordan man kan påvirke dem. Politisk psykologi består af tre dele: Første del handler om holdninger, og hvordan man forsker i dem Anden del fokuserer på overtalelsespsykologien, der giver indblik i, hvordan politikere eller medier kan påvirke vores holdninger Tredje og sidste del omhandler det politiske spil om magten fra et leder-, parti- og forhandlingsperspektiv Politisk psykologi inddrager løbende relevant forskning såvel som praktiske eksempler fra den politiske hverdag. Med de mange cases, faktabokse og opgaver er der mulighed for at tilpasse bogen til den enkelte. Materialet er suppleret med videoklip og illustrationer. Politisk psykologi 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Jonatan Kolding Karnøe En udgivelse til feltet mellem samfundsfag og psykologi. Her ser man blandt andet på, hvad holdninger er, og hvordan man kan påvirke dem. 245,00 DKK Inkl. moms Politisk psykologi er feltet mellem samfundsfag og psykologi. Her ser man blandt andet på, hvad holdninger er, og hvordan man kan påvirke dem. Bogen består af tre dele. Første del handler om holdninger, og hvordan man forsker i dem. Den anden del fokuserer på overtalelsespsykologien, der giver indblik i, hvordan politikere eller medier kan påvirke vores holdninger. Sidste del omhandler det politiske spil om magten fra et leder-, parti- og forhandlingsperspektiv. Politisk psykologi inddrager løbende relevant forskning såvel som praktiske eksempler fra den politiske hverdag. Med bogens mange cases, faktabokse og opgaver er der mulighed for at tilpasse bogen til den enkelte.

43 Primus - Demokrati. Emneforløb til almen studieforberedelse 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Mogens Herman Hansen, Peter Føge, Bonnie Hegner Belyser demokratibegrebet ud fra en lang række synsvinkler - bl.a. filosofisk, historisk og politisk - i et udviklingsmæssigt og videnskabeligt perspektiv. 150,00 DKK Inkl. moms Primus - Demokrati giver forskellige synspunkter på demokrati. Ressourcerummet omhandler bl.a. det athenske demokrati som ideologi, dets principper og institutioner. Bogen rejser også spørgsmålet om, hvorvidt det moderne demokrati er demokratisk. Indholdet af emneforløbet er først og fremmest udarbejdet af docent ved Københavns Universitet, Mogens Herman Hansen. Bogen sigter bevidst på, at arbejdet med emneforløbet peger frem mod den afsluttende eksamen i AT og er disponeret omkring den synopsisopgave, som eleverne skal udarbejde som afslutning. Primus - Demokrati er tænkt i forlængelse af de to grundbøger til AT, Primus 1 og Primus 2, men kan også bruges til andre grundbøger i AT og i andre fag, der har demokratiet som genstandsfelt, fx samfundsfag. Derudover kan bogen også anvendes i samfundsfag i grundskolens overbygning. Radikalisering og terrorisme 1. udgave, 2016 ISBN Forfatter(e) Ole Bjørn Petersen, Hans Henrik Fafner Udgivelsen giver overblik og nuanceret forståelse af radikalisering og terrorisme. 33 illustrationer 44 ordforklaringer Ca. 164 sider Radikalisering og terrorisme - 1 år Radikalisering og terrorisme - 4 år 95,00 DKK 195,00 DKK Udgivelsen giver overblik og nuanceret forståelse af radikalisering og terrorisme. Bogens aktualitet er uomtvistelig, og læseren føres indledningsvist med sikker hånd gennem et landskab af definitioner og teorier, der giver et fagligt grundlag for at arbejde med emnet. Bl.a. introduceres læseren til forskellige konversionsteorier og radikaliseringsmodeller. Bogens andet kapitel omhandler radikalisering både på venstre- og højrefløjen i politik. Her får læseren også et historiske vue over radikaliseringstendenserne fra 1970 erne og frem til nutiden. Bogens hoveddel består af fem kapitler, hvor der er fokus på den religiøse radikalisering inden for islam, jødedom, kristendom, hinduisme og buddhisme. Eksempelvis læser vi om cyber-jihad, jødiske jihadister, Aryan jihad, radikaliserede munke i Myanmar og hindunationalisme. Alle sammen emner, der virker engagerende og motiverende på elever og kursister. Bogen indeholder et varieret udvalg af kildetekster og billeder, der alle fungerer godt til faglig analyse. Hertil kommer at udgivelsen rummer mange opgaver, der lægger op til diskussion og refleksion.

44 Ret og rimelighed - retssystem, retfærdighed og kriminalitet 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Lise Ravnkilde Lær de retlige problemstillinger gennem nye, spændende forløb og øvelser. 15 interaktive opgaver 29 videoer 67 billeder 21 filer 114 opgavespørgsmål 144 sider ebog Ret og rimelighed - retssystem, retfærdighed og kriminalitet - 1 år Ret og rimelighed - retssystem, retfærdighed og kriminalitet - 4 år 160,00 DKK 295,00 DKK Lise Ravnkilde fra Advokatsamfundet er lykkedes med at udvikle nye, spændende forløb og øvelser. De retlige problemstillinger er skrevet, så de henvender sig til elever på ungdomsuddannelserne. Et eksempel er øvelsesopgaven Hvad bør straffen være?, hvor vi følger retssagen mod Janus, som har solgt kokain på et diskotek. Eleverne skal komme med bud på en dom. I lærervejledningen til opgaven er der links til yderligere litteratur og facit til øvelsen. Kapitlerne indeholder tekst, interaktivitet og video fx interview med forsvarsadvokat Sysette Vinding Kruse og professor Flemming Balvig. I alle kapitler er der opgavemateriale i form af læsefokusopgaver, øvelsesopgaver, diskussionsopgaver samt interaktive opgaver. I lærervejledning findes vejledende løsninger til læsefokusspørgsmål og vejledninger til øvelses- og diskussionsopgaverne. Ret og rimelighed ibog er udgivet i samarbejde med Advokatsamfundet med støtte fra Dreyers Fond. Materialet henvender sig til samfundsfag på C, B og A-niveau. Ved skolekøb kan i få refunderet købet hos Advokatsamfundet.

45 SamfNU - en grundbog til samfundsfag hhx C-niveau 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Ole Hedegaard Jensen, Peter Mouritsen, Flemming Gräs, Rune Valentin Gregersen, Michael Øe, Gunvor Vestergaard, Jakob Nørgaard- Petersen, Mads Christian Dagnis Jensen, Bo Beier Thorup, Henrik Kureer, Signe Maibom Krøjgaard, Klaus Holleufer, Rikke Erhardi Giver et systematisk og letforståeligt indblik i alle samfundsfagets dimensioner. 360,00 DKK Inkl. moms SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag på ungdomsuddannelserne, som er tilpasset niveau og studieretning. SamfNU præsenterer de samfundsfaglige dimensioner: Identitetsdannelse og socialisation Kultur og kulturmøder Ideologier og politiske grundholdninger Politiske beslutningsprocesser i Danmark Massemedier og politisk meningsdannelse Økonomi mål og midler Økonomien i et internationalt perspektiv Velfærdssamfundet Den Europæiske Union Danmark i en globaliseret verden Bogen belyser de forskellige dimensioner med kernetekster, som danner grundlag for basal forståelse af samfundet, og tematekster, der giver en nuanceret indføring i afgrænsede emner. SamfNU kaster lys over en række aktuelle samfundsfaglige problemstillinger - herunder kriminalitet, miljøproblemer og menneskerettigheder. Bogen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler. SamfNU findes også som ibog, hvor du udover kernetekster også finder læsefokusspørgsmål, videoer, opgaver, interaktive opgaver og meget mere.

46 SamfNU - en grundbog til samfundsfag htx B-niveau 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Birgitte Prytz Clausen, Ole Hedegaard Jensen, Peter Mouritsen, Peder Meyhoff, Morten Bülow, Flemming Gräs, Rune Valentin Gregersen, Bent Greve, Kirsten Krehan, Henrik Friis Madsen, Janne Bisgaard Wikman, Michael Øe, Martin Ingemann Hansen, Gunvor Vestergaard, Jakob Giver et systematisk og letforståeligt indblik i alle samfundsfagets dimensioner. 450,00 DKK Inkl. moms SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag på ungdomsuddannelserne, som er tilpasset niveau og studieretning. SamfNU præsenterer de samfundsfaglige dimensioner: Identitetsdannelse og socialisation Samfund og teknologi Kultur og kulturmøder Massemedier og politisk meningsdannelse Politik i teori og praksis Ideologier og politiske grundholdninger Demokrati og menneskerettigheder Politiske systemer og EU Magt og afmagt Økonomi og miljø Økonomien i internationalt perspektiv Velfærdssamfundet Hvordan skabes samfundsfaglig viden? Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Bogen belyser de forskellige dimensioner med kernetekster, som danner grundlag for basal forståelse af samfundet, og tematekster, der giver en nuanceret indføring i afgrænsede emner. SamfNU kaster lys over en række aktuelle samfundsfaglige problemstillinger - herunder kriminalitet, miljøproblemer og menneskerettigheder. Bogen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler. SamfNU findes også som ibog, hvor du udover kernetekster også finder læsefokusspørgsmål, videoer, opgaver, interaktive opgaver og meget mere.

47 SamfNU - en grundbog til samfundsfag htx C-niveau 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Ole Hedegaard Jensen, Peter Mouritsen, Peder Meyhoff, Flemming Gräs, Bent Greve, Janne Bisgaard Wikman, Michael Øe, Martin Ingemann Hansen, Gunvor Vestergaard, Jakob Nørgaard- Petersen, Henrik Kureer, Signe Maibom Krøjgaard, Klaus Holleufer, Rikke Erhardi Giver et systematisk og letforståeligt indblik i alle samfundsfagets dimensioner. 360,00 DKK Inkl. moms SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag på ungdomsuddannelserne, som er tilpasset niveau og studieretning. SamfNU præsenterer de samfundsfaglige dimensioner: Identitetsdannelse og socialisation Samfund og teknologi Ideologier og politiske grundholdninger Politik i teori og praksis Økonomi og miljø Velfærdssamfundet Hvordan skabes samfundsfaglig viden? Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Bogen belyser de forskellige dimensioner med kernetekster, som danner grundlag for basal forståelse af samfundet, og tematekster, der giver en nuanceret indføring i afgrænsede emner. SamfNU kaster lys over en række aktuelle samfundsfaglige problemstillinger - herunder kriminalitet, miljøproblemer og menneskerettigheder. Bogen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler. SamfNU findes også som ibog, hvor du udover kernetekster også finder læsefokusspørgsmål, videoer, opgaver, interaktive opgaver og meget mere.

48 SamfNU - en grundbog til samfundsfag stx & hf, C- niveau 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Ole Hedegaard Jensen, Peter Mouritsen, Morten Bülow, Flemming Gräs, Bent Greve, Janne Bisgaard Wikman, Michael Øe, Martin Ingemann Hansen, Gunvor Vestergaard, Jakob Nørgaard- Petersen, Mads Christian Dagnis Jensen, Signe Maibom Krøjgaard, Klaus Holleufer, Rikke Erha Giver et systematisk og letforståeligt indblik i alle samfundsfagets dimensioner. 295,00 DKK Inkl. moms SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag på ungdomsuddannelserne, som er tilpasset niveau og studieretning. SamfNU præsenterer de samfundsfaglige dimensioner: Indholdsfortegnelse Identitetsdannelse og socialisation Kultur og kulturmøder Ideologier og politiske grundholdninger Politiske beslutningsprocesser i Danmark Demokrati og menneskerettigheder Velfærdssamfundet Økonomi, globalisering og miljø Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Bogen belyser de forskellige dimensioner med kernetekster, som danner grundlag for basal forståelse af samfundet, og tematekster, der giver en nuanceret indføring i afgrænsede emner. SamfNU kaster lys over en række aktuelle samfundsfaglige problemstillinger - herunder kriminalitet, miljøproblemer og menneskerettigheder. Bogen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler. SamfNU findes også som ibog, hvor du udover kernetekster også finder læsefokusspørgsmål, videoer, opgaver, interaktive opgaver og meget mere.

49 SamfNU - Grundbog til samfundsfag STX & HF B- niveau 3. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) En tematisk opbygget grundbog til samfundsfag på B-niveau. 420,00 DKK Inkl. moms SamfNU er opbygget af kernetekster og tematekster. Alle kapitler afsluttes af en opsummering af de vigtige begreber, og SamfNU har et læsevenligt layout med mange figurer og faktabokse. Indholdet dækker alle dele af C- og B-niveauet: Identitetsdannelse og socialisation Kultur og kulturmøder Medier og politik Politik i teori og praksis Ideologier og politiske grundholdninger Demokrati og menneskerettigheder Politiske systemer og EU Magt og afmagt Velfærdssamfundet Økonomi, globalisering og miljø

50 SamfNU - hhx C 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Birgitte Prytz Clausen, Ole Hedegaard Jensen, Peter Mouritsen, Morten Bülow, Flemming Gräs, Rune Valentin Gregersen, Bent Greve, Kirsten Krehan, Henrik Friis Madsen, Michael Øe, Martin Ingemann Hansen, Gunvor Vestergaard, Jakob Nørgaard- Petersen, Mads Christian Dag SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C og B-niveau på ungdomsuddannelserne. 60 interaktive opgaver 30 videoer 20 cases 5 skabeloner 11 præsentationer 270 læsefokusspørgsmål 90 undersøgelsesspørgsmål 65 diskussionsoplæg 3 forløbseksempler 190 illustrationer 85 tabeller 660 ordforklaringer 10 kryds- & tværser 3 spil 450 sider ebog SamfNU - hhx C - 1 år SamfNU - hhx C - 4 år 125,00 DKK 245,00 DKK SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C og B-niveau på ungdomsuddannelserne. SamfNU kan tilpasses niveau og studieretning via temaer og cases. Der findes tekster på engelsk og tysk og øvelser, der lægger op til samarbejde med matematik. SamfNU præsenterer de samfundsfaglige dimensioner: Metode Menneske og samfund Demokrati og menneskerettigheder Politik og ideologi Lovgivning Politiske grundholdninger Velfærdssamfundet Kulturelle mønstre Økonomi og miljø EU og Europa Medier og magt Teknologi og samfundsforandringer Alle emner behandles med inddragelse af flere medier: video, billedmaterialer, quizzer, øvelsesopgaver m.v. SamfNU er inddelt i kernetekster, tematekster og cases, som danner grundlag for henholdsvis basal forståelse af samfundet, men også for nuanceret indføring i afgrænsede emner. SamfNU giver mulighed for at arbejde aktivt med stoffet, bl.a. ved brug af læsefokusspørgsmål og arbejdsspørgsmål. Udgivelsen /websitet beskæftiger sig også med flere af de vigtigste metodiske discipliner samt en lang række temaer med stor relevans: ungdomssociologi, fattigdom, ideologierne i dag for at nævne nogle få. På denne baggrund formår ibogen at kaste lys over en række samfundsfaglige problemstillinger - herunder kriminalitet, miljøproblemer, den menneskerettighederne. Desuden findes engelskog tysksprogede tekster til tværfagligt samarbejde. Udgivelsen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler.

51 SamfNU - htx B 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Birgitte Prytz Clausen, Ole Hedegaard Jensen, Peter Mouritsen, Morten Bülow, Flemming Gräs, Rune Valentin Gregersen, Bent Greve, Kirsten Krehan, Henrik Friis Madsen, Janne Bisgaard Wikman, Michael Øe, Martin Ingemann Hansen, Gunvor Vestergaard, Jakob Nørgaard-Peter SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C og B-niveau på ungdomsuddannelserne. 80 interaktive opgaver 35 videoer 40 cases 5 skabeloner 25 præsentationer 570 læsefokusspørgsmål 135 undersøgelsesopgaver 80 diskussionsoplæg 190 illustrationer 85 tabeller 660 ordforklaringer 11 kryds- & tværser 3 spil 730 sider SamfNU - htx B - 1 år SamfNU - htx B - 4 år 185,00 DKK 345,00 DKK SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C og B-niveau på ungdomsuddannelserne. SamfNU kan tilpasses niveau og studieretning via temaer og cases. Der findes tekster på engelsk og tysk og øvelser, der lægger op til samarbejde med matematik. SamfNU præsenterer de samfundsfaglige dimensioner: Metode Menneske og samfund Demokrati og menneskerettigheder Politik og ideologi Lovgivning Politiske grundholdninger Velfærdssamfundet Kulturelle mønstre Økonomi og miljø EU og Europa Medier og magt Teknologi og samfundsforandringer Alle emner behandles med inddragelse af flere medier: video, billedmaterialer, quizzer, øvelsesopgaver m.v. SamfNU er inddelt i kernetekster, tematekster og cases, som danner grundlag for henholdsvis basal forståelse af samfundet, men også for nuanceret indføring i afgrænsede emner. SamfNU giver mulighed for at arbejde aktivt med stoffet, bl.a. ved brug af læsefokusspørgsmål og arbejdsspørgsmål. Udgivelsen/websitet beskæftiger sig også med flere af de vigtigste metodiske discipliner samt en lang række temaer med stor relevans: ungdomssociologi, fattigdom, ideologierne i dag for at nævne nogle få. På denne baggrund formår udgivelsen at kaste lys over en række samfundsfaglige problemstillinger - herunder kriminalitet, miljøproblemer, den menneskerettighederne. Desuden findes engelskog tysksprogede tekster til tværfagligt samarbejde. Udgivelsen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler.

52 SamfNU - htx C 1. udgave, 2011 Forfatter(e) Birgitte Prytz Clausen, Ole Hedegaard Jensen, Peter Mouritsen, Peder Meyhoff, Morten Bülow, Flemming Gräs, Rune Valentin Gregersen, Bent Greve, Kirsten Krehan, Janne Bisgaard Wikman, Michael Øe, Martin Ingemann Hansen, Gunvor Vestergaard, Jakob Nørgaard- Petersen, Ma SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C og B-niveau på ungdomsuddannelserne. 50 interaktive opgaver 40 videoer 20 cases 4 præsentationer 380 læsefokusspørgsmål 60 undersøgelsesopgaver 25 diskussionsoplæg 130 illustrationer 85 tabeller 660 ordforklaringer 7 kryds- & tværser 2 spil 425 sider ebog SamfNU - htx C - 1 år SamfNU - htx C - 4 år 160,00 DKK 295,00 DKK SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C og B-niveau på ungdomsuddannelserne. SamfNU kan tilpasses niveau og studieretning via temaer og cases. Der findes tekster på engelsk og tysk og øvelser, der lægger op til samarbejde med matematik. SamfNU præsenterer de samfundsfaglige dimensioner: Metode Menneske og samfund Demokrati og menneskerettigheder Politik og ideologi Lovgivning Politiske grundholdninger Velfærdssamfundet Kulturelle mønstre Økonomi og miljø EU og Europa Medier og magt Teknologi og samfundsforandringer Alle emner behandles med inddragelse af flere medier: video, billedmaterialer, quizzer, øvelsesopgaver m.v. SamfNU er inddelt i kernetekster, tematekster og cases, som danner grundlag for henholdsvis basal forståelse af samfundet, men også for nuanceret indføring i afgrænsede emner. SamfNU giver mulighed for at arbejde aktivt med stoffet, bl.a. ved brug af læsefokusspørgsmål og arbejdsspørgsmål. ibogen/websitet beskæftiger sig også med flere af de vigtigste metodiske discipliner samt en lang række temaer med stor relevans: ungdomssociologi, fattigdom, ideologierne i dag for at nævne nogle få. På denne baggrund formår ibogen at kaste lys over en række samfundsfaglige problemstillinger - herunder kriminalitet, miljøproblemer, den menneskerettighederne. Desuden findes engelskog tysksprogede tekster til tværfagligt samarbejde. Udgivelsen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler.

53 SamfNU - stx & hf B 1. udgave, 2011 Forfatter(e) Birgitte Prytz Clausen, Ole Hedegaard Jensen, Peter Mouritsen, Morten Bülow, Flemming Gräs, Rune Valentin Gregersen, Bent Greve, Kirsten Krehan, Henrik Friis Madsen, Janne Bisgaard Wikman, Michael Øe, Martin Ingemann Hansen, Gunvor Vestergaard, Jakob Nørgaard-Peter SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C og B-niveau på ungdomsuddannelserne. 70 interaktive opgaver 35 videoer 45 cases 30 skabeloner 20 præsentationer 230 øvelsesopgaver 670 læsefokusspørgsmål 110 undersøgelsesopgaver 85 diskussionsoplæg 215 illustrationer 85 tabeller 660 ordforklaringer 11 kryds- & tværser 3 spil 700 sider ebog SamfNU - stx & hf B - 1 år SamfNU - stx & hf B - 4 år 185,00 DKK 345,00 DKK SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C og B-niveau på ungdomsuddannelserne. SamfNU kan tilpasses niveau og studieretning via temaer og cases. SamfNU præsenterer de samfundsfaglige dimensioner: Metode Menneske og samfund Demokrati og menneskerettigheder Politik og ideologi Lovgivning Politiske grundholdninger Velfærdssamfundet Kulturelle mønstre Økonomi og miljø EU og Europa Medier og magt Teknologi og samfundsforandringer Alle emner behandles med inddragelse af flere medier: video, billedmaterialer, quizzer, øvelsesopgaver m.v. SamfNU er inddelt i kernetekster, tematekster og cases, som danner grundlag for henholdsvis basal forståelse af samfundet, men også for nuanceret indføring i afgrænsede emner. SamfNU giver mulighed for at arbejde aktivt med stoffet, bl.a. ved brug af læsefokusspørgsmål og arbejdsspørgsmål. ibogen/websitet beskæftiger sig også med flere af de vigtigste metodiske discipliner samt en lang række temaer med stor relevans: ungdomssociologi, fattigdom, ideologierne i dag for at nævne nogle få. På denne baggrund formår ibogen at kaste lys over en række samfundsfaglige problemstillinger - herunder kriminalitet, miljøproblemer, den menneskerettighederne. ibogen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler.

54 SamfNU - stx & hf C 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Birgitte Prytz Clausen, Peter Mouritsen, Morten Bülow, Flemming Gräs, Bent Greve, Kirsten Krehan, Henrik Friis Madsen, Janne Bisgaard Wikman, Michael Øe, Martin Ingemann Hansen, Gunvor Vestergaard, Jakob Nørgaard-Petersen, Signe Maibom Krøjgaard, Lisa Walsh, Klaus H SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C og B-niveau på ungdomsuddannelserne. 50 interaktive opgaver 35 videoer 20 cases 5 skabeloner 15 præsentationer 235 læsefokusspørgsmål 80 undersøgelsesspørgsmål 45 diskussionsoplæg 4 forløbseksempler 195 illustrationer 85 tabeller 660 ordforklaringer 8 kryds og tværs 3 spil 435 sider ebog SamfNU - stx & hf C - 1 år SamfNU - stx & hf C - 4 år 125,00 DKK 245,00 DKK SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C og B-niveau på ungdomsuddannelserne. SamfNU kan tilpasses niveau og studieretning via temaer og cases. Der findes tekster på engelsk og tysk og øvelser, der lægger op til samarbejde med matematik. SamfNU præsenterer de samfundsfaglige dimensioner: Metode Menneske og samfund Demokrati og menneskerettigheder Politik og ideologi Lovgivning Politiske grundholdninger Velfærdssamfundet Kulturelle mønstre Økonomi og miljø EU og Europa Medier og magt Teknologi og samfundsforandringer Alle emner behandles med inddragelse af flere medier: video, billedmaterialer, quizzer, øvelsesopgaver m.v. SamfNU er inddelt i kernetekster, tematekster og cases, som danner grundlag for henholdsvis basal forståelse af samfundet, men også for nuanceret indføring i afgrænsede emner. SamfNU giver mulighed for at arbejde aktivt med stoffet, bl.a. ved brug af læsefokusspørgsmål og arbejdsspørgsmål. ibogen/websitet beskæftiger sig også med flere af de vigtigste metodiske discipliner samt en lang række temaer med stor relevans: ungdomssociologi, fattigdom, ideologierne i dag for at nævne nogle få. På denne baggrund formår udgivelsen at kaste lys over en række samfundsfaglige problemstillinger - herunder kriminalitet, miljøproblemer, den menneskerettighederne. Desuden findes engelskog tysksprogede tekster til tværfagligt samarbejde. Udgivelsen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler.

55 Samfundsfag B&C. udgave, ISBN Forfatter(e) Ole Hedegaard Jensen Samfundsfag B&C er en grundbog i samfundsfag til ungdomsuddannelserne. 70 billeder 3 videoer 16 primærtekster 210 ordforklaringer 110 opgaver 270 sider Samfundsfag B&C - 1 år Samfundsfag B&C - 4 år 145,00 DKK 295,00 DKK Samfundsfag B&C er en grundbog i samfundsfag til ungdomsuddannelserne. Materialet er især målrettet stx, hvor den dækker kernestoffet på B-niveau og C-niveau. Materialet er letlæselig og opfylder kravene til faglig dybde og præcision. Udgivelsen indeholder forslag til arbejdsopgaver, læsefokusspørgsmål, litteraturhenvisninger og meget mere. Samfundsfag B&C 2. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Ole Hedegaard Jensen Samfundsfag B&C er opbygget med B- og C-kapitler, således at den kan anvendes på forskellige typer af hold. 325,00 DKK Inkl. moms Samfundsfag B&C er en grundbog i samfundsfag til ungdomsuddannelserne. Materialet er især målrettet stx, hvor den dækker kernestoffet på B-niveau og C-niveau. Bogen er letlæselig og opfylder kravene til faglig dybde og præcision. Materialet indeholder forslag til arbejdsopgaver, læsefokusspørgsmål, litteraturhenvisninger og meget mere.

56 Samfundsfag C 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer, Claus Lasse Frederiksen Samfundsfag C er en grundbog i samfundsfag til ungdomsuddannelserne. 310 interaktive opgaver 600 billeder 255 opgaver 100 primær tekster 100 tabeller 650 ordforklaringer 400 sider ebog Samfundsfag C - 1 år Samfundsfag C - 4 år 225,00 DKK 450,00 DKK Samfundsfag C er en velskrevet og letforståelig introduktion til samfundsfag. Alle kapitler er revideret og opdateret på baggrund af kommentarer fra de undervisere, der har brugt 2. udgave af den trykte bog. 2. udgave af den trykte bog er opdateret med: Teorier om international politik (idealisme og realisme) og andre konfliktflader i ny verdensorden Stater og andre aktører; deres mål, interesser og handlerum i det internationale system Menneskerettigheder og demokratiseringstendenser Udviklingen i Danmarks udenrigspolitik De klassiske sociologer Kulturel identitet, herunder ungdomskultur Finanskrisen og eurokrisen Samfundsfaglig metode. Samfundsfag C henvender sig især til samfundsfag på ungdomsuddannelserne, men kan læses af alle, der ønsker et bredt kendskab til det danske samfund.

57 Samfundsfag C 3. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer, Claus Lasse Frederiksen En letforståelig introduktion til samfundsfag. 420,00 DKK Inkl. moms Samfundsfag C er en velskrevet og letforståelig introduktion til samfundsfag. I forhold til tidligere udgaver er alle kapitler revideret og opdateret af baggrund af kommentarer fra de undervisere, der har brugt 2. udgave. Bogen rummer blandt andet et nyt og mere omfattende kapitel om international politik og økonomisk samarbejde med fokus på: Teorier om international politik (idealisme og realisme) og andre konfliktflader i ny verdensorden Stater og andre aktører; deres mål, interesser og handlerum i det internationale system Menneskerettigheder og demokratiseringstendenser Udviklingen i Danmarks udenrigspolitik Sociologi-delen er udbygget med: Nyt afsnit om kulturel identitet herunder om ungdomskultur Nyt afsnit om de klassiske sociologer Økonomi-delen er udbygget med et kapitel om finanskrisen og eurokrisen Desuden er der tilføjet et helt nyt kapitel om samfundsfaglig metode. Samfundsfag C henvender sig især til samfundsfag på ungdomsuddannelserne, men kan læses af alle, der ønsker et bredt kendskab til det danske samfund. Samfundsfag C - arbejdshæfte 3. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer, Claus Lasse Frederiksen Arbejdshæfte til teoribogen Samfundsfag C 3. udgave 235,00 DKK Inkl. moms Arbejdshæfte til Samfundsfag C, 3. udgave er nu i butikken. Arbejdshæftet er udarbejdet i tilknytning til grundbogen Samfundsfag C, 3. udgave af Henrik Kureer og Claus L. Frederiksen. Opgaverne følger grundbogens kapitler og er inddelt i tre kategorier. TestopgaverØvelsesopgaverRepetitionsspørgsmål. i Forhold til 2. udgaven af arbejdshæftet er stort set alle øvelsesopgaver udskiftet med nye, helt aktuelle problemstillinger.

58 Samfundsøkonomi 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Torben M. Andersen En bog, der gør komplicerede økonomiske og samfundsmæssige problemstillinger forståelige og nærværende. 360,00 DKK Inkl. moms Samfundsøkonomi forsøger at svare på, hvad økonomien betyder for samfundsudviklingen? Og hvordan samfundets udvikling påvirker de økonomiske forhold? Herigennem skabes en bred forståelse for en række forhold af betydning både i dagligdagen og for samfundsudviklingen. Forhåbentlig kan bogen også give lyst til at fordybe sig endnu mere i økonomiske spørgsmål. Samfundsøkonomi er en økonomisk lærebog, som tager udgangspunkt i eksempler tæt på elevernes hverdag. Den velskrevne og letforståelige tekst indbyder eleven til at gå ombord i stoffet, selvom det er svært. På den måde bliver komplicerede økonomiske problemstillinger pludselig meget nærværende. Med afsæt i kendte eksempler introduceres eleverne til økonomisk teori. Bogen indeholder en lang række illustrationer, tabeller og grafer samt opgaver og web-kilder. Skriftlig eksamen i samfundsfag - knæk koden 2. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Lasse Ørum Wikman Giver en god mulighed for at 'stilladsere' elevernes måde at skrive studentereksamen i samfundsfag. Skriftlig eksamen i samfundsfag - knæk koden - 4 år 50,00 DKK Hæftet Skriftlig eksamen i samfundsfag knæk koden giver mulighed for at stilladsere elevernes arbejde med både små og store spørgeord på en mere systematisk og kvalificeret måde end tidligere. Den forventede fremgangsmåde i besvarelsen for de forskellige spørgeord forklares, dvs. hvad det vil sige at angive, dokumentere og diskutere - netop det, der skal til for at knække koden i samfundsfag. Hæftet kan bruges i den daglige undervisning og er direkte henvendt til eleverne. Sproget er let, og eleverne kan bruge hæftet direkte som et opslagsværk med konkrete forklaringer og eksempler på besvarelser.

59 Skriftlig eksamen i samfundsfag - knæk koden 2. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Lasse Ørum Wikman Giver en god mulighed for at 'stilladsere' elevernes måde at skrive studentereksamen i samfundsfag. 95,00 DKK Inkl. moms Hæftet Skriftlig eksamen i samfundsfag knæk koden giver mulighed for at stilladsere elevernes arbejde med både små og store spørgeord på en mere systematisk og kvalificeret måde end tidligere. Den forventede fremgangsmåde i besvarelsen for de forskellige spørgeord forklares, dvs. hvad det vil sige at angive, dokumentere og diskutere - netop det, der skal til for at knække koden i samfundsfag. Hæftet kan bruges i den daglige undervisning og er direkte henvendt til eleverne. Sproget er let, og eleverne kan bruge hæftet direkte som et opslagsværk med konkrete forklaringer og eksempler på besvarelser. SociologiNU 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Lisbeth B. Knudsen, Søren Kristiansen, Michael Hviid Jacobsen, Anja Jørgensen, Rune Valentin Gregersen, Claus D. Hansen, Anders Petersen, Trond Beldo Klausen, Rasmus Antoft, Sune Qvotrup Jensen En grundbog til sociologi og behandling af sociologiske emner. 235,00 DKK Inkl. moms SociologiNU er en grundbog til sociologi. De første kapitler er en generel introduktion til faget og dets metoder, og resten af udgivelsen består af tematiske behandlinger af forskellige sociologiske emner, fx køn, sundhed, medier og kulturmøder. De sociologiske emner er behandlet med aktuelle teorier, og kapitlerne afsluttes med kernebegreber. SociologiNU er skrevet af danske sociologer i samarbejde med undervisere i gymnasieskolen og dækker de faglige krav til samfundsfag på B- og A-niveau.

60 SociologiNU 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Lisbeth B. Knudsen, Søren Kristiansen, Michael Hviid Jacobsen, Anja Jørgensen, Rune Valentin Gregersen, Claus D. Hansen, Anders Petersen, Trond Beldo Klausen, Rasmus Antoft, Sune Qvotrup Jensen Grundbog til sociologi. 7 videoklip 60 illustrationer 142 ordforklaringer 160 fokusspørgsmål 50 undersøgelsesopgaver 45 diskussionsopgaver 15 tematekster 20 cases SociologiNU - 1 år SociologiNU - 4 år 105,00 DKK 195,00 DKK SociologiNU er en grundbog til sociologi. De første kapitler er en generel introduktion til faget og dets metoder, og resten af udgivelsen består af tematiske behandlinger af forskellige sociologiske emner, fx køn, sundhed, medier og kulturmøder. De sociologiske emner er behandlet med aktuelle teorier, og kapitlerne afsluttes med kernebegreber. SociologiNU er skrevet af danske sociologer i samarbejde med undervisere i gymnasieskolen og dækker de faglige krav til samfundsfag på B- og A-niveau. Sociologisk SET 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Evald Bundgård Iversen, Maria Bruun Bundgaard, Thomas Secher Lund Tema-baserede kapitler tager udgangspunkt i elevernes hverdag og konkrete problemstillinger. 80 øvelser 3 forløbsbeskrivelser ca. 210 sider ebog Sociologisk SET - 1 år Sociologisk SET - 4 år 125,00 DKK 245,00 DKK Sociologisk SET består af tema-baserede kapitler der tager udgangspunkt i elevernes hverdag og konkrete problemstillinger. Undervejs i kapitlerne stilles der opgaver og øvelser, der kræver at eleverne arbejder selvstændigt og undersøgende. Målet er at sætte eleverne i stand til at analysere sociologisk på aktuelle og vedkommende emner under anvendelse af forskellige metodiske tilgange. Sociologisk SET udfordrer elevernes hverdagsbevidsthed og sætter spørgsmålstegn ved deres umiddelbare opfattelse af sociologiske problemstillinger. Samtidig inddrages ny teori, forskellige typer af empiri og der er fokus på elevaktivering og anvendelsesorientering. Endvidere er der knyttet an til indragelse af relevante matematiske begreber som fx chi-i-anden. Udgivelsen kan i dens helhed bruges til at dække bekendtgørelsens krav, men enkelte kapitler kan også udvælges i forbindelse med temabaseret undervisning fx i forbindelse med flerfaglige forløb eller større skriftlige opgaver. Som ekstramateriale indeholder Sociologisk SET ibog 9 introduktioner til væsentlige sociologiske teoretikere.

61 Sociologisk SET - en grundbog i sociologi 2. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Evald Bundgård Iversen, Maria Bruun Bundgaard, Thomas Secher Lund Tema-baseret bog der tager udgangspunkt i elevernes hverdag og konkrete problemstillinger. 275,00 DKK Inkl. moms Sociologisk SET består af tema-baserede kapitler der tager udgangspunkt i elevernes hverdag og konkrete problemstillinger. Undervejs i kapitlerne stilles der opgaver og øvelser, der kræver at eleverne arbejder selvstændigt og undersøgende. Målet er at sætte eleverne i stand til at analysere sociologisk på aktuelle og vedkommende emner under anvendelse af forskellige metodiske tilgange. Sociologisk SET udfordrer elevernes hverdagsbevidsthed og sætter spørgsmålstegn ved deres umiddelbare opfattelse af sociologiske problemstillinger. Samtidig inddrager bogen ny teori, forskellige typer af empiri og har fokus på elevaktivering og anvendelses orientering. Endvidere er der knyttet an til indragelse af relevante matematiske begreber som fx chi-ianden. Bogen kan i dens helhed bruges til at dække bekendtgørelsens krav, men enkelte kapitler kan også udvælges i forbindelse med temabaseret undervisning fx i forbindelse med flerfaglige forløb eller større skriftlige opgaver. Stress - en konsekvens af senmoderniteten? 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Tobias Matthiesen, Victor Stegmann Bjørnstrup, Oliver Boserup Skov En introduktion til sociologisk teori og en temabog om stress. 195,00 DKK Inkl. moms Stress er både en introduktion til sociologisk teori og en temabog om stress. Udover at været et stort og muligvis voksende samfundsproblem er stress også et meget tidstypisk fænomen. Desuden er stress interessant i et samfundsmæssigt perspektiv - stress rammer på tværs af socialgrupper, uddannelsesniveau og familietyper. Stress ser ikke på stress i et psykologisk perspektiv, men udelukkende sociologisk. Fokus ligger på identitetsdannelse og socialisation - og hvordan disse størrelser bliver påvirket af den generelle samfundsudvikling. Bogen afsluttes af essays af stressforskere og politikere. Bogen henvender sig til samfundsfag på B og A-niveau. Stress kan anvendes som afrunding på et mere traditionelt sociologiforløb, men bogen er samtidig fuldt ud dækkende i fht den obligatoriske sociologiske teori på B og A-niveau.

62 Tyrkiet - historie, samfund, religion (områdestudium).. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Jens M. Steffensen, Ole Bjørn Petersen, Kirsten Stordal, Deniz Kitir, Stefan Helms Nielsen, Eva Harboe, Jørgen Falkesgaard Få viden om og forståelse af det moderne Tyrkiet - historisk, samfundsmæssigt og religiøst. 22 kildetekster 55 illustrationer 40 ordforklaringer 170 sider ebog Tyrkiet - historie, samfund, religion (områdestudium). - 1 år 160,00 DKK Tyrkiet - historie, samfund, religion (områdestudium). - 4 år 295,00 DKK Få viden om og forståelse af det moderne Tyrkiet - historisk, samfundsmæssigt og religiøst. Udgivelsen tager fat i aktuelle emner som: Hvorfor den osmanniske periode er populær i nutidens Tyrkiet Tyrkiets eventuelle optagelse i EU Islams rolle i det moderne Tyrkiet Tyrkisk nationalisme både historisk og aktuelt Kvindernes status og muligheder i det moderne Tyrkiet. Udgivelsen giver først tre særfaglige introduktioner til landet: Historisk Samfundsfagligt Religiøst. Herefter følger tre tværfaglige temakapitler, der fokuserer på: Den samfundsmæssige udvikling fra kalifat til demokrati Minoriteternes status i Tyrkiet både historisk og aktuelt Tyrkiet og EU. Udgivelsen indeholder spændende billeder, kilder og tabeller, der gør fremstillingen levende. Velegnet til alle former for fagligt samarbejde, der involverer historie, samfundsfag og religion, fx i kultur- og samfundsfaggruppen og AT.

63 Tyrkiet - historie, samfund, religion (områdestudium). 3. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Jens M. Steffensen, Ole Bjørn Petersen, Kirsten Stordal, Deniz Kitir, Brita Foged, Stefan Helms Nielsen, Eva Harboe, Jørgen Falkesgaard Få viden om og forståelse af det moderne Tyrkiet - historisk, samfundsmæssigt og religiøst. 250,00 DKK Inkl. moms Få viden om og forståelse af det moderne Tyrkiet - historisk, samfundsmæssigt og religiøst. Udgivelsen tager fat i aktuelle emner som: Hvorfor den osmanniske periode er populær i nutidens Tyrkiet Tyrkiets eventuelle optagelse i EU Islams rolle i det moderne Tyrkiet Tyrkisk nationalisme både historisk og aktuelt Kvindernes status og muligheder i det moderne Tyrkiet. Udgivelsen giver først tre særfaglige introduktioner til landet: Historisk Samfundsfagligt Religiøst. Herefter følger tre tværfaglige temakapitler, der fokuserer på: Den samfundsmæssige udvikling fra kalifat til demokrati Minoriteternes status i Tyrkiet både historisk og aktuelt Tyrkiet og EU. Udgivelsen indeholder spændende billeder, kilder og tabeller, der gør fremstillingen levende. Velegnet til alle former for fagligt samarbejde, der involverer historie, samfundsfag og religion, fx i kultur- og samfundsfaggruppen og AT.

64 Tyskland - politik, økonomi og samfund 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Peter Nedergaard Behandler både de interne tyske forhold gennem tiden samt Tysklands internationale position og relationer til andre magter. Tyskland - politik, økonomi og samfund - 1 år Tyskland - politik, økonomi og samfund - 4 år 105,00 DKK 195,00 DKK Tyskland - en grundbog i politik og økonomi ibog forsøger at besvare følgende store spørgsmål: Hvordan har Tyskland trods krig og splittelse udviklet sig til en europæisk stormagt? Hvilken betydning fik reformationen for Tysklands historie? Hvad var årsagerne til verdenskrigene, og hvilken betydning fik de for Tyskland? Hvad har delingen af Tyskland efter Anden Verdenskrig betydet for den førte politik i henholdsvis Øst- og Vesttyskland indtil 1990? Hvorfor faldt Berlinmuren i 1989? Hvilke udfordringer stod tyskerne overfor ved sammenlægningen af Øst- og Vesttyskland i 1990 og årene frem? Hvordan sikrer det føderale valgsystem politisk stabilitet i Tyskland? Hvordan er forskellene mellem Vesttyskland og det tidligere DDR kommet til udtryk i den politiske udvikling efter genforeningen? Hvorfor har Tyskland klaret sig bedre gennem krisen end de fleste andre europæiske lande? Tyskland - en grundbog i politik og økonomi 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Peter Nedergaard Behandler både de interne tyske forhold gennem tiden samt Tysklands internationale position og relationer til andre magter. 325,00 DKK Inkl. moms Hvordan har Tyskland trods krig og splittelse udviklet sig til en europæisk stormagt? Hvilken betydning fik reformationen for Tysklands historie? Hvad var årsagerne til verdenskrigene, og hvilken betydning fik de for Tyskland? Hvad har delingen af Tyskland efter Anden Verdenskrig betydet for den førte politik i henholdsvis Øst- og Vesttyskland indtil 1990? Hvorfor faldt Berlinmuren i 1989? Hvilke udfordringer stod tyskerne overfor ved sammenlægningen af Øst- og Vesttyskland i 1990 og årene frem? Hvordan sikrer det føderale valgsystem politisk stabilitet i Tyskland? Hvordan er forskellene mellem Vesttyskland og det tidligere DDR kommet til udtryk i den politiske udvikling efter genforeningen? Hvorfor har Tyskland klaret sig bedre gennem krisen end de fleste andre europæiske lande? Det er nogle af de store spørgsmål, som denne grundbog forsøger at besvare.

65 USA - en grundbog i politik og økonomi 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Peter Nedergaard En grundig introduktion til amerikansk politik og økonomi. USA - en grundbog i politik og økonomi - 4 år 250,00 DKK USA - en grundbog i politik og økonomi giver en grundig introduktion til amerikansk politik og økonomi. Hvordan har USA udviklet sig politisk og økonomisk til det land, vi ser i dag? Hvordan adskiller USA sig fra andre demokratier? Hvordan skal centralregeringen kunne behandle borgerne ens, hvis der i virkeligheden er store forskelle mellem delstaterne? Hvad betyder det, at USA er føderalt? Hvilke institutioner består det amerikanske politiske system af, og hvad karakteriserer dem? Hvad er den amerikanske drøm? Det er nogle af de spørgsmål, som denne bog besvarer. Undervejs uddybes vigtige temaer i bokse på relevante steder i bogen - fx Obamas sundhedsreform, Primærvalg, Martin Luther King og New Deal. Til sidst i bogen findes en tidslinje over USA s historie samt et minileksikon med begreber, navne og forkortelser. Bogen kan anvendes i samfundsfag, historie og almen studieforberedelse. Bogen kobler politiske, historiske og økonomiske betragtninger og er derfor oplagt til tværfaglige projekter.

66 USA - en grundbog i politik og økonomi 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Peter Nedergaard En grundig introduktion til amerikansk politik og økonomi. 325,00 DKK Inkl. moms USA - en grundbog i politik og økonomi giver en grundig introduktion til amerikansk politik og økonomi. Hvordan har USA udviklet sig politisk og økonomisk til det land, vi ser i dag? Hvordan adskiller USA sig fra andre demokratier? Hvordan skal centralregeringen kunne behandle borgerne ens, hvis der i virkeligheden er store forskelle mellem delstaterne? Hvad betyder det, at USA er føderalt? Hvilke institutioner består det amerikanske politiske system af, og hvad karakteriserer dem? Hvad er den amerikanske drøm? Det er nogle af de spørgsmål, som denne bog besvarer. Undervejs uddybes vigtige temaer i bokse på relevante steder i bogen fx Obamas sundhedsreform, Primærvalg, Martin Luther King og New Deal. Til sidst i bogen findes en tidslinje over USA s historie samt et minileksikon med begreber, navne og forkortelser. Bogen kan anvendes i samfundsfag, historie og almen studieforberedelse. Bogen kobler politiske, historiske og økonomiske betragtninger og er derfor oplagt til tværfaglige projekter.

67 USA - historie, samfund, religion (områdestudium) 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Thor Banke Hansen, Andreas Bonne Sindberg Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst. 12 videoklip 90 illustrationer 3 lydfiler 195 ordforklaringer 12 opgaver 30 kildetekster ca. 235 sider ebog USA - historie, samfund, religion (områdestudium) - 1 år USA - historie, samfund, religion (områdestudium) - 4 år 160,00 DKK 295,00 DKK Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst. Udgivelsen tager fat i emner som: Hvordan formede europæerne USA, og hvordan har USA formet verden? Er den amerikanske drøm udfordret? Kan man sige, at USA er en supermagt, eller er landet blot en stormagt? Hvilken rolle spiller religion i samfundsdebatten og i de etiske diskussioner? Udgivelsen giver først tre særfaglige introduktioner til landet: Historisk Samfundsmæssigt Religiøst. Herefter følger tre tværfaglige temakapitler, der fokuserer på: Afroamerikanerne Abort, homoseksualitet og moralske værdier Civilreligion Udgivelsen indeholder spændende billeder, kilder, videoklip, lydfiler og modeller, der gør fremstillingen levende og vedkommende. Velegnet til alle former for fagligt samarbejde, der involverer historie, samfundsfag og religion, fx i kultur- og samfundsfaggruppen og AT.

68 USA - historie, samfund, religon (områdestudium) 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Thor Banke Hansen, Andreas Bonne Sindberg Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst. 285,00 DKK Inkl. moms Udgivelsen tager fat i emner som: Hvordan formede europæerne USA, og hvordan har USA formet verden? Er den amerikanske drøm udfordret? Kan man sige, at USA er en supermagt, eller er landet blot en stormagt? Hvilken rolle spiller religion i samfundsdebatten og i de etiske diskussioner? Udgivelsen giver først tre særfaglige introduktioner til landet: Historisk Samfundsfagligt Religiøst. Herefter følger tre tværfaglige temakapitler, der fokuserer på: Afroamerikanerne Abort, homoseksualitet og moralske værdier Civilreligion Udgivelsen indeholder spændende billeder, kilder og modeller, der gør fremstillingen levende og vedkommende. Velegnet til alle former for tværfagligt samarbejde, der involverer historie, samfundsfag og religion, fx i kultur- og samfundsfaggruppen og AT.

69 USA - politik, økonomi og samfund 2. udgave, 2017 ISBN Forfatter(e) Peter Nedergaard Grundbog der gennem politiske, historiske og økonomiske betragtninger giver en grundig introduktion til amerikansk politik og økonomi. USA en grundbog i politik og økonomi ibog giver en grundig introduktion til amerikansk politik og økonomi. Hvordan har USA udviklet sig politisk og økonomisk til det land, vi ser i dag? Hvordan adskiller USA sig fra andre demokratier? Hvordan skal centralregeringen kunne behandle borgerne ens, hvis der i virkeligheden er store forskelle mellem delstaterne? Hvad betyder det, at USA er føderalt? Hvilke institutioner består det amerikanske politiske system af, og hvad karakteriserer dem? Hvad er den amerikanske drøm? Det er nogle af de spørgsmål, som Peter Nedergaard besvarer i denne udgivelse. Undervejs uddybes vigtige temaer i bokse på relevante steder i materialet fx Obamas sundhedsreform, Primærvalg, Martin Luther King og New Deal. Udgivelsen kan anvendes i samfundsfag, historie og almen studieforberedelse. Materialet kobler politiske, historiske og økonomiske betragtninger og er derfor oplagt til tværfaglige projekter. Verden og den arabiske udfordring 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Jens Nauntofte 60 illustrationer 150 Kernebegreber 180 sider ebog Verden og den arabiske udfordring - 1 år Verden og den arabiske udfordring - 4 år 105,00 DKK 195,00 DKK Med Det arabiske Forår begyndte store forandringer i den arabiske verden, og fra 2014 er terrororganisationen Islamisk Stat en vigtig aktør i Mellemøsten. Hvis eleverne skal forstå baggrunden for Islamisk Stats fremkomst og bekæmpelsen af den, er Jens Nauntoftes behandling af Mellemøstens nyeste historie nok det bedste sted at begynde. Nauntoftes fortælleglæde og legendariske viden gør en kompliceret historie tilgængelig selv for elever der ikke ved meget om regionen i forvejen. Verden og Den arabiske udfordring er en ibog, der samler den viden, der er nødvendig for at forstå udviklingen i Mellemøsten. Jens Nauntofte har gennemrejst regionen og talt med aktørerne. I denne ibog fortæller han i korte tekster, hvad de seneste års udvikling vil betyde for regionen og hvordan omverdenen har reageret på udfordringerne fra den arabiske verden.

70 Verden og den arabiske udfordring - følgerne af det arabiske forår 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Jens Nauntofte Samler den nødvendige viden til at forstå udviklingen i Mellemøsten i de kommende år. 250,00 DKK Inkl. moms Siden Det arabiske Forår i 2011 har den arabiske verden været under stærk forandring. Verden og Den arabiske udfordring samler den nødvendige viden til at forstå udviklingen i Mellemøsten i de kommende år. I Tunesien måtte præsident Ben Ali tage flugten. Det tunesiske oprør er det mest heldige resultat af Det arabiske Forår. Det har sat gang i en demokratisk udvikling med en ny forfatning. I Egypten måtte præsident Hosni Mubarak trække sig tilbage i februar 2011, presset af millioner af vrede egyptere i Kairos gader. En militærjunta med general al-sisi har taget magten. I Libyen bombede NATO for at hjælpe oprørerne. Libyens leder MuammarGaddafi blev i 2011 dræbt af en rasende befolkning. Libyen har siden været præget af uro og manglende styring. I Syrien sendte præsident Bashar al-assad sin hær mod befolkningen. Siden har syrerne udkæmpet en blodig borgerkrig med over dræbte syrere og 9 millioner på flugt. Jens Nauntofte har gennemrejst regionen og talt med aktørerne. I denne bog samler han til undervisning i samfundsfag en række analyser af, hvad det vil betyde for regionen og især hvordan USA's regering har reageret på udfordringen fra den arabiske verden. De arabiske oprør har vendt op og ned på den politiske og sociale situation i den arabiske verden. Verden og Den arabiske udfordring giver pejlemærker til at forstå, hvordan Vesten kan aflæse det komplekse Mellemøsten. Det er en undervisningsbog, som indeholder teorier fra international politik, oversigtskort, figurer, billeder og ordforklaringer, som gør det lettere for læserne at forstå udviklingen i Mellemøsten. Bogen henvender sig til undervisning i gymnasiet, HF og bachelorstudiet.

71 Økonomi på formler 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Michael H.J. Stæhr, Torben M. Andersen Giver en introduktion til brug af matematik i analyser af samfundsøkonomiske problemstillinger. 310,00 DKK Inkl. moms Bogen giver en økonomisk motivation for den matematiske formulering af problemstillingerne og en grundig gennemgang af den matematiske analyse. Teksten giver en forklaring på og fortolkning af de matematiske resultater og deres implikationer. Bogen er opbygget på en sådan måde, at den giver en afrundet behandling af markedsmekanismens funktionsmåde (mikroøkonomi) såvel som konjunkturforhold og politik (makroøkonomi). Fremstillingen sigter mod undervisningen i samfundsfag og matematik i gymnasiet. Det er oplagt at anvende Økonomi på formler i et samarbejde mellem undervisningen i samfundsfag og matematik sammen med bogen Samfundsøkonomi. Bogen kan også stå alene og bruges til illustration af anvendt matematik i matematikundervisningen. Økonomi på formler 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Michael H.J. Stæhr, Torben M. Andersen Bogen giver en introduktion til brug af matematik i analyser af samfundsøkonomiske problemstillinger. Økonomi på formler - 4 år 195,00 DKK Bogen giver sideløbende en økonomisk motivation for den matematiske formulering af problemstillingerne og en grundig gennemgang af den matematiske analyse. Teksten giver en forklaring og fortolkning af de matematiske resultater og deres implikationer. Fremstillingen sigter mod undervisningen i samfundsfag og matematik i gymnasiet. Det er oplagt at anvende Økonomi på formler i et samarbejde mellem undervisningen i samfundsfag og matematik sammen med bogen Samfundsøkonomi. Bogen kan også stå alene og bruges til illustration af anvendt matematik i matematikundervisningen. Opbygningen er sådan, at en læsning af udvalgte kapitler giver en afrundet behandling af henholdsvis markedsmekanismens funktionsmåde (mikroøkonomi) og konjunkturforhold/politik (makroøkonomi).

72 ØkonomiNU - arbejdshæfte 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer OBS: ØkonomiNu arbejdshæftet udkommer i 2. udgave Indeholder korte testopgaver og længere øvelsesopgaver baseret på aktuelle økonomiske problemstillinger. 195,00 DKK Inkl. moms Arbejdshæftet supplerer lærebogen ØkonomiNU. ØkonomiNU - arbejdshæfte 2. udgave, 2016 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer Indeholder korte testopgaver og længere øvelsesopgaver baseret på aktuelle økonomiske problemstillinger. 175,00 DKK Inkl. moms Arbejdshæftet supplerer lærebogen ØkonomiNU.

73 ØkonomiNU - en grundbog til samfundsøkonomi 2. udgave, 2016 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer Giver et grundigt overblik over samfundsøkonomiske begreber og politikker. 335,00 DKK Inkl. moms ØkonomiNU tager hul på en lang række komplicerede samfundsøkonomiske problemstillinger og gør økonomiske begreber og politikker forståelige uden at der bliver gået på kompromis med fagligheden. Udgivelsen giver en introduktion til samfundsøkonomi, både i et dansk og internationalt perspektiv. Samtidig kobler bogen økonomiske problemstillinger og teori til emner som velfærd, miljøpolitik, arbejdsmarkedsforhold og globalisering. ØkonomiNU er rigt illustreret med pædagogiske illustrationer og grafer samt tankevækkende fotos. Materialet består af syv dele: Hvordan har økonomien det? De økonomiske grundbegreber Økonomiske politikker Den offentlige sektor og velfærden Handel og globalisering Miljøøkonomi Økonomiske skoler og modeller. Henvender sig til elever med samfundsfag på A-niveau, men kan læses af alle, der har brug for en indføring i samfundsøkonomi.

74 ØkonomiNU - en grundbog til samfundsøkonomi 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer Tager fat på en lang række komplicerede samfundsøkonomiske problemstillinger. 210 opgaver 60 videoklip 350 interaktive opgaver 110 tabeller 290 illustrationer 350 sider ebog ØkonomiNU - en grundbog til samfundsøkonomi - 1 år ØkonomiNU - en grundbog til samfundsøkonomi - 4 år 185,00 DKK 345,00 DKK ØkonomiNU tager fat på en lang række komplicerede samfundsøkonomiske problemstillinger og gennemgår økonomiske begreber og politikker på godt dansk, så du kan forstå det. Udgivelsen giver en introduktion til samfundsøkonomi, både i et dansk og internationalt perspektiv. Samtidig kobler bogen økonomiske problemstillinger og teori til emner som velfærd, miljøpolitik, arbejdsmarkedsforhold og globalisering. ØkonomiNU er rigt illustreret med pædagogiske illustrationer og grafer samt tankevækkende fotos. ØkonomiNU består af syv dele: Hvordan har økonomien det? De økonomiske grundbegreber Økonomiske politikker Den offentlige sektor og velfærden Handel og globalisering Miljøøkonomi Økonomiske skoler og modeller Hvert kapitel indeholder opgaver, interaktive øvelser, præsentationer og videoer, der i 60 korte og letforståelige klip fremstiller den væsentligste økonomiske viden.

75 ØkonomiNU - en grundbog til samfundsøkonomi 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer OBS: ØkonomiNU er udkommet i 2. udgave. Giver et grundigt overblik af de samfundsøkonomiske begreber og politikker 335,00 DKK Inkl. moms ØkonomiNU tager fat på en lang række komplicerede samfundsøkonomiske problemstillinger. Bogen gennemgår økonomiske begreber og politikker på godt dansk, så du kan forstå det. Bogen giver en introduktion til samfundsøkonomi, både i et dansk og internationalt perspektiv. Samtidig kobler bogen økonomiske problemstillinger og teori til emner som velfærd, miljøpolitik, arbejdsmarkedsforhold og globalisering. ØkonomiNU er rigt illustreret med pædagogiske illustrationer og grafer samt tankevækkende fotos. ØkonomiNU består af syv dele: Hvordan har økonomien det? De økonomiske grundbegreber Økonomiske politikker Den offentlige sektor og velfærden Handel og globalisering Miljøøkonomi Økonomiske skoler og modeller

10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012

10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012 Samfundsfag 10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012 ISBN 13 9788761645203 Forfatter(e) Mehdi Mozaffari Bogen giver 10 bud på kultur, identitet og værdier i Danmark fra 10 meget

Læs mere

International økonomi

International økonomi International økonomi Fag og læsning (hhx) 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761668615 Forfatter(e) Henrik Wiwe Mortensen, Jeanette Hassing, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Mikkel Stampe Hjorth,

Læs mere

Vejledning og uddannelse

Vejledning og uddannelse Vejledning og uddannelse Fag og læsning (hf) 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761668905 Forfatter(e) En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning.

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012

10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012 Samfundsfag 10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012 ISBN 13 9788761645203 Forfatter(e) Mehdi Mozaffari Bogen giver 10 bud på kultur, identitet og værdier i Danmark fra 10 meget

Læs mere

Hurt igt overblik Introduktioner til elevøvelser 85 elevøvelser 11 videoklip 10 primærtekster 35 illustrationer ca. 200 sider

Hurt igt overblik Introduktioner til elevøvelser 85 elevøvelser 11 videoklip 10 primærtekster 35 illustrationer ca. 200 sider Teknologi Fag og læsning (htx) 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761668646 Forfatter(e), Signe Søndergaard Irminger, Thorleif Bundgaard, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Karin Kirkegaard Rasmussen,

Læs mere

Kultur- og Samfundsfaggruppen

Kultur- og Samfundsfaggruppen Kultur- og Samfundsfaggruppen 10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012 ISBN 13 9788761645135 Forfatter(e) Mehdi Mozaffari, Tina Magaard Bogen giver 10 bud på kultur, identitet

Læs mere

Dansk film 1995-2005. En indføring i filmgenrer, stil og virkemidler 1. udgave, 2005

Dansk film 1995-2005. En indføring i filmgenrer, stil og virkemidler 1. udgave, 2005 Kommunikation/it Dansk film 1995-2005. En indføring i filmgenrer, stil og virkemidler 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761609915 Forfatter(e) Hans Jensen En grundlæggende indføring i fortælleforhold og dramaturgiske

Læs mere

Naturvidenskabelig grundforløb

Naturvidenskabelig grundforløb Naturvidenskabelig grundforløb Den naturvidenskabelige revolution 1500-1750 ISBN 13 9788761613813 Forfatter(e) Marie Sørensen, Nanna Dissing Bay Jørgensen Følger de fem videnskabsmænd Kopernikus, Brahe,

Læs mere

Hurt igt overblik Denne ibog informerer om andre solsystemer end dét vi lever i.

Hurt igt overblik Denne ibog informerer om andre solsystemer end dét vi lever i. Fysik Exoplaneter 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761658333 Forfatter(e) Torben Arentoft, Hans Kjeldsen Denne ibog informerer om andre solsystemer end dét vi lever i. Interaktive redskaber 20 videoklip 6 planet-cases

Læs mere

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 Kemi Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 ISBN 13 9788761606167 Forfatter(e) Kim Bruun, Ole Frost Nielsen, Birgit Lund Henriksen Giver en introduktion til de økologiske aspekter ved vindyrkning

Læs mere

Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006

Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006 Virksomhedsøkonomi Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761613790 Forfatter(e) Jørgen Waarst, Marianne Poulsen, Gitte Størup Engelsk oversættelse af Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 Juni 16. Institution. Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 Juni 16. Institution. Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 Juni 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Helle Strøm STU-SamfundsfagChh1315-E15-VØ Oversigt over

Læs mere

1. Belejringen af Syrakus Fysik, græsk, historie, latin og oldtidskundskab.

1. Belejringen af Syrakus Fysik, græsk, historie, latin og oldtidskundskab. Fysik Archimedes 1. udgave, 2016 ISBN 13 9788761683922 Forfatter(e) Peter Føge, Bonnie Hegner, Claus Glunk Om Archimedes, hvor han placeres i sin samtid og i videnskabsteoretisk perspektiv herunder gennemgang

Læs mere

Dansklærerforeningens Forlag/Systime

Dansklærerforeningens Forlag/Systime Dansklærerforeningens Forlag/Systime Begreb om analyse og metode 1. udgave, 2012 ISBN 13 9788761648891 Forfatter(e) Peter Heller Lützen Kort og anvendelsesorienteret ebog om metoder og metodisk arbejde

Læs mere

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 Studieområdet Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761683557 Forfatter(e) Barbara Kjær-Hansen, Kasper Asklund Analyse af kultur

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx Samfundsfag C

Læs mere

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 Studieområdet sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761683557 Forfatter(e) Barbara Kjær-Hansen, Kasper Asklund Analyse af kultur og sprog handler om kultur og sprog og om samspillet mellem

Læs mere

Kultur- og Samfundsfaggruppen

Kultur- og Samfundsfaggruppen Kultur- og Samfundsfaggruppen Billeder på integration 1. udgave, 2012 ISBN 13 9788761623218 Forfatter(e) Margit Anne Petersen, Stine Simonsen Puri Præsenterer nye og spændende metoder til studiet af integration

Læs mere

Hurt igt overblik Alle kender begrebet det gyldne snit, men de færreste kan sætte det ind i en større sammenhæng. Det råder denne bog bod på.

Hurt igt overblik Alle kender begrebet det gyldne snit, men de færreste kan sætte det ind i en større sammenhæng. Det råder denne bog bod på. Matematik De(t) gyldne snit 3. udgave, 2010 ISBN 13 9788761627131 Forfatter(e) Jesper Frandsen Alle kender begrebet det gyldne snit, men de færreste kan sætte det ind i en større sammenhæng. Det råder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Samfundsfag

Læs mere

1. Belejringen af Syrakus Fysik, græsk, historie, latin og oldtidskundskab.

1. Belejringen af Syrakus Fysik, græsk, historie, latin og oldtidskundskab. Kemi Archimedes 1. udgave, 2016 ISBN 13 9788761683922 Forfatter(e) Peter Føge, Bonnie Hegner, Claus Glunk Om Archimedes, hvor han placeres i sin samtid og i videnskabsteoretisk perspektiv herunder gennemgang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Lærer Hold Birgit Skovgaard Petersen OY - OX Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering i 2011-2012 1 Grundlæggende samfundsfag 33-35 2 Metoder i samfundsfag.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2013 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Dansklærerforeningens Forlag/Systime

Dansklærerforeningens Forlag/Systime Dansklærerforeningens Forlag/Systime Altid Online 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761666437 Forfatter(e) Marie Bloch Jespersen, Maria Vestergaard Eriksen Integreres i arbejdet med emner som kommunikation,

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag B Helle Strøm STU-SamfundsfagBhh1214-F15-MAR Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2017 Institution Det naturvidenskabelige gymnasium på HRS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2014 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag B Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Handelsgymnasiet på Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samfundsfag C Jadwiga T. Thygesen

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Samfundsfag C skoleåret 2008-2009 Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

Hurt igt overblik Integreres i arbejdet med emner som kommunikation, medier, digital læsning og multimodalitet.

Hurt igt overblik Integreres i arbejdet med emner som kommunikation, medier, digital læsning og multimodalitet. Dansk Altid Online 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761666437 Forfatter(e) Marie Bloch Jespersen, Maria Vestergaard Eriksen Integreres i arbejdet med emner som kommunikation, medier, digital læsning og multimodalitet.

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle Samfundsfag C 1. Fagets rolle Samfundsfag handler om grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af det moderne, globaliserede

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Gymnasiet HTX Skjern HTX Samfundsfag B Jakob

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Samfundsfag C>B Jacob

Læs mere

Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse Almen sprogforståelse Dansk Minimalgrammatik - med øvelser 1. udgave, 2008 ISBN 13 9788761622303 Forfatter(e) Birgit Lohse, Zsuzsanna Bjørn Andersen Kort og præcis oversigt over de væsentligste grammatiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 Biologi Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 ISBN 13 9788761606167 Forfatter(e) Kim Bruun, Ole Frost Nielsen, Birgit Lund Henriksen Giver en introduktion til de økologiske aspekter ved vindyrkning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog Dansk som andetsprog Alverdens dansk - dansk som andetsprog. Basis ISBN 13 9788761683861 Forfatter(e) Hanne Milling, Anne Weile Grundbog til dansk som andetsprog på avu - basis 195,00 DKK Inkl. moms Gennem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014, skoleåret 2013/2014 Institution VBC Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer HTX Gastro-science HTX Samfundsfag C Rune Veigert Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2012 og studieretningen forår 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 Biologi Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 ISBN 13 9788761606167 Forfatter(e) Kim Bruun, Ole Frost Nielsen, Birgit Lund Henriksen Giver en introduktion til de økologiske aspekter ved vindyrkning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

KS konference 17. marts 2011. Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie

KS konference 17. marts 2011. Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie KS konference 17. marts 2011 Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie Disposition Faggruppens identitet Faglighed og fagligt samspil Lærerplansændringerne: Slankning af fællesfagligt indhold og kernestof

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2011/2012 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden Djurs HHX Samfundsfag C Ulrik Brøgger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 190 Offentligt Foretræde den 26. april 2016 Iben Jensen og Michael Bang Sørensen. Vedrørende Kulturforståelse Vedrørende Kulturforståelse på de

Læs mere

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017 FIP-kursus, historie hhx 5. april 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af læreplaner

Læs mere

Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog

Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog Innovation Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011 ISBN 13 9788761637956 Forfatter(e) Hans-Christian Keller Rix 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog Entreprenørship

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Samfundsfag C-B Kirstine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2015/16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Studieplan (HF2-hold)

Studieplan (HF2-hold) Hold og skoleår: ksabhd1 2017/2018 Underviser: Safar Azizi Studieplan (HF2-hold) Periode Forløb Fag Progesssion Skriftligt (Uger) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter Arbejdsformer Kompetencer arbejde

Læs mere

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau.

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. Erhvervsøkonomi C Erhvervsøkonomi ISBN 13 9788761627032 En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. 176.00 DKK Inkl. moms Lærebogen C Erhvervsøkonomi er en fortsættelse af lærebogen FED Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007

Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007 Samtidshistorie Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007 ISBN 13 9788761610492 Forfatter(e) Hans Torben Gilkær Historisk rids over udviklingen siden slutningen af det 19. århundrede

Læs mere

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Hvad er samfundsfag? Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati give eksempler på brug

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden Djurs HHX Samfundsfag C Ulrik Brøgger

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over undervisningsforløb. Side 1 af 7. Termin Juni 2016. Uddannelse. Karl Aage Rasmussen. 15hx1hMatFys.

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over undervisningsforløb. Side 1 af 7. Termin Juni 2016. Uddannelse. Karl Aage Rasmussen. 15hx1hMatFys. Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HANSENBERG htx Karl Aage Rasmussen 15hx1hMatFys Oversigt over undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel

Læs mere