markedsrapport Mens vi venter på vores aktiefangst 7 Læger uden Grænser 10 Frygten råder 12 Muligheder i huse 43 Investormøder i 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "markedsrapport Mens vi venter på vores aktiefangst 7 Læger uden Grænser 10 Frygten råder 12 Muligheder i huse 43 Investormøder i 2012"

Transkript

1 markedsrapport N U M M E R 2 J U L I S K A G E N F O N D E N E. D K 7 Læger uden Grænser Mød mennesker, der gør en forskel i verdens konfliktområder. 10 Frygten råder Porteføljeforvalter om de historisk billige aktier i vores fonde. Mens vi venter på vores aktiefangst EU-topmødet i juni gav håb om en langsigtet løsning på gældsproblemerne i Sydeuropa. En meget høj risikopræmie, sammenlignet med de angiveligt sikre statsobligationer, er et godt udgangspunkt for fornyet tro på aktier. LÆS PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING FRA SIDE Muligheder i huse Ejendomsaktier er ofte prisfastsat forkert. Det ser vi muligheder i. 43 Investormøder i 2012 Det personlige møde er hjørnestenen i vores rådgivning. Find et møde i efteråret, som passer til dig. KRISTOFFER STENSRUD 8 Globalt aktionæroprør er kommet for at blive. KUNSTEN AT ANVENDE SUND FORNUFT

2 2 INDHOLD Indhold skagen fondene MarkEdsrapport nr SKAGEN Fondene er en ledende nordisk investeringsforening. Forvaltningsselskabet bag fondene blev grundlagt i 1993 i Stavanger. SKAGEN Fondene åbnede kontor i Danmark i december 2006 og er i 2011, 2009 og 2007 kåret som årets investeringsforening i Dan mark af Dansk Aktie Analyse og Morgenavisen Jyllands-Posten. Redaktion: Christian Jessen, Tlf: Camilla Grabowski Tlf: Fordoblet: SKAGEN Kon-Tiki har fordoblet sin investering i A.P. Møller-Mærsk i håb om bedre rater for de bedste rederier. markedsrapport N UM M ER 2 JU L I 2012 SK AGENF O NDENE. DK 7 Læger uden Grænser Mød mennesker, der gør en forskel i verdens kon fliktområder. 10 Frygten råder Porteføljeforvalter om de historisk billige aktier i vores fonde. Mens vi venter på vores aktiefangst EU-topmødet i juni gav håb om en langsigtet løsning på gældsproblemerne i Sydeuropa. En meget høj risikopræmie, sammenlignet med de angiveligt sikre statsobligationer, er et godt udgangspunkt for fornyet tro på aktier. LÆS PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING FRA SIDE Muligheder i huse Ejendomsaktier er ofte prisfastsat forkert. Det ser vi muligheder i. 43 Investormøder i 2012 Det personlige møde er hjørnestenen i vores rådgivning. Find et møde i efteråret, som passer til dig. K RIS TOF F E R S T E NSRUD 8 Globalt aktionæroprør er kommet for at blive. K U N S T E N AT A N V E N D E S U N D F O R N U F T Fotoindhold: Bloomberg, istockphoto, SKAGEN Fondenes billedarkiv, Panorama Foto studie Jeanne Kornum og Carsten Lundager Foto: Bloomberg danske kroner, hvis andet ikke er angivet. Foto: Bloomberg SKAGEN anbefaler alle, som ønsker at investere i vores fonde, at tage kontakt med en af vores formuerådgivere på telefon eller via Ønsker du ikke længere at modtage rapporten, henvender du dig samme sted. rapporten angives beløb og afkasttal i I Foto: Bloomberg 22 SKAGEN søger efter bedste evne at sikre, at al information er korrekt gengivet i denne rapport, men tager forbehold for eventuelle fejl og udeladelser. Udtalelserne i rapporten afspejler porteføljeforvalternes vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Rapporten skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af finansielle instrumenter. SKAGEN påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab eller udgifter, som skyldes anvendelse eller forståelse af rapporten. Fejlagtigt prisfastsat: De seneste 12 år har globale ejen domsaktier givet et noget bedre afkast end aktier gene relt. Ejendomsaktier er ofte fejlagtigt prisfastsat, hvilket passer en værdibaseret forvalter som os. Efter regn kommer sol: Spådomme om, at investorer har vendt aktierne ryggen for altid, er overdrevne Afkast Leder og kommentar Nye hovedforvaltere Mænd og Investering Tjek din skat Mød Læger uden Grænser Globalt aktionæroprør Billige aktier når frygten råder Globale muligheder i ejendomme Porteføljeberetninger Porteføljer Regnskab Afkast og risiko Begrebsforklaringer Investeringsfilosofi Tal med SKAGEN Inspirationsmøder Bagsiden: En ny og bedre verden Sang i Skagen Kontorer: SKAGEN Fondene i Danmark Kongens Nytorv 8, 4. sal 1050 København K Telefon: CVR-nummer: S k a g e n f o n d e NE m a r k E d s r a p p o r t n u m m e r 2 J u l i Stavanger hovedkontor SKAGEN Fondene SKAGEN AS Postboks 160 NO-4001 Stavanger Skagen 3, Torgterrassen Telefon: Telefax: Organisationsnr: MARKEDSRAPPORTEN Oplag: Dansk sprogforvaltning: Adverbium Grafisk produktion og Tryk og udsendelse: Rosendahls-Schultz Grafisk

3 VORES FONDE 3 SKAGEN Fondenes afkast Nedenstående tabeller viser afkast for SKAGENs fonde sammenlignet med deres respektive referenceindeks målt i danske kroner. Tallene er opgjort siden fondenes start og siden årsskiftet. Tabellerne er opdateret den 30. juni SKAGEN Fondene har altid anvendt udbyttejusterede sammenligningsindeks, og fondenes afkast er opgjort efter omkostninger. På side 38 og 39 finder du en udførlig oversigt over samtlige SKAGEN Fondenes nøgletal og begrebsforklaringer. AKTIEFONDEN SKAGEN Global Porteføljeforvaltere: Kristian Falnes, Søren Milo Christensen, Torkell T. Eide og Chris-Tommy Simonsen. Lancering: 7. august Afkast i år ,0% 7,9% Gennemsnitligt årligt afkast siden start SKAGEN Global MSCI All Country Index (Daily Traded Net Total Return) Frem til 2010: MSCI World Index (Daily Traded Net Total Return) ,3% 1,7% AKTIEFONDEN SKAGEN kon-tiki Porteføljeforvaltere: Kristoffer Stensrud, Knut Harald Nilsson, Ross Porter og Cathrine Gether. Lancering: 5. april Afkast i år ,7% 6,5% Gennemsnitligt årligt afkast siden start SKAGEN Kon-Tiki MSCI Emerging Markets Index (Daily Traded Net Total Return) ,1% 8,7% AKTIEFONDEN SKAGEN vekst OBLIGATIONSFONDEN SKAGEN tellus Porteføljeforvaltere: Ole Søeberg, Geir Tjetland og Beate Bredesen. Lancering: 1. december Afkast i år ,3% 8,3% Gennemsnitligt årligt afkast siden start SKAGEN Vekst Vægtet gennemsnit af MSCI All Country Index (Daily Traded Net Total Return) og Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX) Frem til 2010: Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX) ,0% 9,2% Porteføljeforvalter: Torgeir Høien. Lancering: 29. september Afkast i år Gennemsnitligt årligt afkast siden start ,65% 10 6,19% 6,36% 5 2,13% SKAGEN Tellus Barclays Capital Global Treasury Index 3-5 år Ovenfor er vist udvalgte fonde, som SKAGEN har tilladelse til at markedsføre i Danmark. Obligationsfonden SKAGEN Avkastning, der overvejende har et norsk fokus, er ikke medtaget i denne rapport, men kan findes på hjemmesiden skagenfondene.dk. Al information om fondene i markedsrapporten er opgjort i danske kroner bortset fra værdipapirer i porteføljerne (side 30-36) samt regnskabet (side 37), der er opgjort i norske kroner.

4 4 leder og kommentar Gentagelse af 2011 husk din skat Jens Elkjær Adm. direktør, SKAGEN Fondene i Danmark je skagenfondene.dk lederen 2012 minder indtil videre om en gentagelse af Året startede med pæne stigninger, men i andet kvartal begyndte de gamle bekymringer i det finansielle marked at blusse op igen. Gældskrisen i Sydeuropa er igen kommet i centrum, og den tårnhøje arbejdsløshed har på ny fundet vej til avisernes forsider. Senest med fokus på de spanske banker, hvor EU er trådt til med en hjælpepakke på 100 mia. euro. Europa har de seneste måneder været præget af en række vigtige politiske valg. I Grækenland skulle der to valgrunder til for at få sikret en ny eurovenlig koalitionsregering. I Frankrig vandt den reformivrige socialist Francois Hollande præsidentvalget. I USA kunne andet kvartals økonomiske nøgletal ikke følge den positive tendens fra første kvartal, hvilket har været med til at skuffe markedet. Udviklingen i blandt andet forbrugertilliden og arbejdsløsheden har således været dårligere end forventet. Til gengæld har indtjeningen i de amerikanske selskaber i første kvartal af 2012 overrasket positivt. Frygten for en afmatning i Kina er igen kommet i fokus og har været en medvirkende årsag til, at olieprisen nu er faldet til under 100 USD pr. tønde. Alt i alt har dette medført, at frygten for en yderligere global afmatning på ny har fundet vej tilbage i de finansielle markeder. Herunder et Europa, som i lang tid fremover risikerer at skulle kæmpe med lav BNP-vækst. De vigende aktiemarkeder i andet kvartal har desværre også ramt vores tre aktiefonde. SKAGEN Vekst har i første halvår af 2012 leveret et afkast på 8,3 %, svarende til et afkast på niveau med referenceindekset. SKAGEN Global har i samme periode opnået et afkast på 4,0 %, hvilket er 3,9 % dårligere end fondens referenceindeks. Endelig har SKAGEN Kon-Tiki opnået et afkast på 3,7 %, hvilket er 2,8 % dårligere end referenceindekset. Trods de udfordrende aktiemarkeder og med risiko for at gentage os selv er vi i SKAGEN Fondene stadig af den opfattelse, at prisfastsættelsen af selskaberne i vores aktiefonde fortsat befinder sig på et meget attraktivt niveau for den tålmodige investor. At aktier for den langsigtede investor er attraktive at investere i nu, kommer også til udtryk, når man sammenligner med det afkast, som alternativt kan opnås ved investering i obligationer på de nuværende niveauer. Årsopgørelsen 2011 En anden ting, vi også må nævne, er: Husk din skat! Selvom SKAT modtager information om det skattepligtige udbytte i aktiefondene fra pengeinstitutterne, bliver udbyttebeløbet ikke automatisk fortrykt på din selvangivelse, når det gælder frie midler. Vi anbefaler derfor, at du tjekker din selvangivelse for 2011 og selv påfører udbyttebeløbet. Du finder årets skattepligtige udbytte i din skattemappe på SKATs hjemmeside. Du kan læse mere om skatteindberetningen på side 6 i denne Markedsrapport eller finde yderligere skatteinformation på vores hjemmeside. Kontakt evt. SKAGENs kundeservice på telefon eller Genkendelige tekster Kommentar Christian Jessen Redaktør Markedsrapporten cje skagenfondene.dk Der er et stærkt element af gentagelse i SKAGENs markedsrapport denne gang. Siden efteråret 2011 har vi fremført, at aktierne er lavt prisfastsatte. Set i et langsigtet perspektiv er det et godt tidspunkt at investere i aktier, vurderer vi og støtter os blandt andet til historiske erfaringer. Der er dog ikke sket så voldsomt meget med aktierne det seneste halvår. Det er akkurat blevet til stigninger i aktiefondene, målt i danske kroner. Den store aktiefangst lader fortsat vente på sig. Men man kan også vælge at glæde sig over, at selskaberne er så billige, at de ikke er faldet i værdi trods betydelig uro i de finansielle markeder. Så med fare for at lyde monotone gentager vi vores budskab til vores langsigtede investorer og krydser fingre for, at aktiefremgangen kommer inden for de kommende år. Mens vi er overbeviste om, at aktier er et godt investeringsobjekt på 5 og 10 års sigt, så er det sværere at spå om det næste halve års udvikling. Hvad skal der til, for at fremgangen kommer? Et par bud er, at der kommer en afklaring på Europas valutariske fremtid og, mere teknisk, at meget store pensionskasser og livsforsikringsselskaber får ændret deres opgørelsesregler, så de ikke af tekniske grunde bliver tvunget til at sælge aktier og købe stadigt dyrere obligationer, hver gang renten falder. Du kan læse mere om det i temaartiklen på side 10 og 11 og i porteføljeforvalternes beretning fra side 15. Porteføljeforvalter Kristoffer Stensrud melder sig på side 8 klar til at gå i clinch med selskabsledelser, som ikke arbejder helhjertet for aktionærerne. Samme Stensrud gør sig ligesom de øvrige porteføljeforvaltere overvejelser om, hvad der skal til for at forbedre afkastet i fondene, fra side 19 og frem. Ejendomsaktier er en af de få sektorer i aktiemarkederne, hvor prisfastsættelsen endnu ikke er blevet globaliseret. Det seneste halve år har vi således tjent på ejendomsaktier i Tyskland. Temaartiklen på side 12 fortæller om ejendomsaktierne. God læselyst!

5 Aktuelt 5 Nye hovedforvaltere i SKAGEN Vekst Ole Søeberg og Geir Tjetland har overtaget forvaltningen af SKAGEN Vekst efter at Beate Bredesen er gået på barsel i slutningen af maj. Porteføljeforvalterne Geir Tjetland og Ole Søeberg er allerede en etableret del af porteføljetemaet i SKAGEN Vekst. Ole Søeberg og Geir Tjetland arbejder godt sammen og vi vurderer, at dette er den bedste løsning for investorerne i SKAGEN Vekst, siger investeringsdirektør Harald Espedal. På grund af familieforøgelsen ønsker Beate ikke at være hovedforvalter, når hun kommer tilbage fra barsel til næste år. Men hun er, og vil fortsat være, en vigtig del af SKAGEN Vekst teamet tilføjer Harald Espedal. Mænd og Investering Fremtidens teknologi Tre dage i september får mænd mulighed for at mødes og tale om væsentlige emner i livet som ny teknologi, forbrugerelektronik og investering. Det sker, når vi for fjerde gang afholder den særlige SKAGEN møderække Mænd og Investering. I starten omstridt i visse kredse, i dag accepteret på linje med mødet Kvinder og Investering, som vi netop har afholdt for anden gang. Fra DTU s nanoteknologiske afdeling kommer Peter Bøggild og fortæller om det banebrydende materiale grafen, som kommer til at forandre vores hverdag inden for få årtier. Grafen er verdens tyndeste materiale. Det er gennemsigtigt, superlet og strømledende og så er det ca. 200 gange stærkere end stål. Det er opfundet af to russiske forskere i 2004, hvilket de fik Nobelprisen for allerede i Samsung Electronics ofrer enorme summer på anvendelsesorienteret forskning og udvikling og er som et af de første selskaber i verden i gang med at tage grafen i anvendelse i blandt andet mobiltelefoni. Vi har ligeledes allieret os med Samsung Electronics, som vil præsentere en række af deres nyeste produkter. Vi fortsætter dermed samarbejdet med stærke koreanske selskaber, som dominerer i SKAGENs aktieporteføljer; i 2011 holdt vi møde sammen med Hyundai. Investormøderne kun for mænd afholdes i Aarhus (13.09), Odense (20.09) og København (27.09). Tag gerne en ven med. Du kan tilmelde dig (eller jer) via vores hjemmeside

6 6 AKTUELT Tjek din skat på selvangivelsen for 2011 Selvom SKAT modtager information om det skattepligtige udbytte i aktiefondene fra pengeinstitutterne, har det vist sig, at udbyttebeløbet ikke automatisk er blevet fortrykt på din selvangivelse, når det gælder frie midler. Vi anbefaler derfor, at du tjekker din selvangivelse og selv påfører udbyttebeløbet, hvis det ikke er fortrykt. Bemærk, at du kan minimere rentetillægget ved at bringe selvangivelsen i orden hurtigst muligt. Du finder årets skattepligtige udbytte i din skattemappe på SKATs hjemmeside. Du kan eftertjekke beløbet i din skattemappe ved at gange antallet af dine SKAGEN-beviser med udbyttet per andel som vist i skemaet til højre. Husk, at i SKAGENs aktiefonde udbetales udbyttet ikke fysisk, men forbliver investeret i aktiefondene. Det skattemæssige udbyttebeløb for året 2011 fremgår af følgende tabel. personbeskatning (frie midler) for året 2011 Beskatning SKAGEN Vekst (NO ) SKAGEN Global (NO ) SKAGEN Kon-Tiki (NO ) Udlodning pr. andel i kr. Aktieindkomst pr. andel i kr. 185,25 185,25 77,25 77, Det skattemæssige udbyttebeløb skal indsættes i selvangivelse for udenlandsk indkomst i rubrik 452 på blanket Du kan finde link til blanketten på vores hjemmeside under skat og hjælp til Årsopgørelsen 2011 SKAGEN investeringsbeviser i depot i dansk pengeinstitut. Blanketteksten i rubrik 452 er desværre misvisende, men efter konsultationer med vores revisor samt SKAT er det gentagne gange slået fast, at denne rubrik er den rigtige. Når du fremsender blanketten til SKAT, kan du med fordel medsende en lille forklaring, så evt. spørgsmål fra SKAT afværges. Et forslag til en tekst til SKAT kunne være: Da minimumsudlodningen på mine børsnoterede værdipapirer i SKAGEN Fondene, der tidligere er indrapporteret til SKAT, ikke er blevet fortrykt på min selvangivelse, er jeg blevet opmærksom på, at der har været angivet en for lav indkomst, hvorfor jeg hermed korrigerer min selvangivelse for Har du spørgsmål omkring indberetningen af udbyttet i dine SKAGEN-beviser eller andre skattespørgsmål vedrørende vores fonde, er du velkommen til at kontakte os på telefon eller Mød Team Veteran Træning forud for New York Marathon Foto: Carsten Lundager Onsdag den 10. oktober 2012 kl indbyder vi til præsentation af Team Veteran i vores lokaler på Kgs. Nytorv 8, 4. sal. Det er en frivillig projektgruppe tilknyttet forsvaret, som arbejder med fysisk og psykisk skadede veteraner fra Danmarks militære deltagelse i verdens konfliktzoner. Projektet rækker ud over den sædvanlige støtte ved at koncentrere sig om deltagelse i maratonløb i og udenfor Danmarks grænser, og er støttet af en række fonde og virksomheder. I november 2011 gennemførte otte veteraner New York Marathon. Fire veltrænede benamputerede stillede op i specialbyggede kørestole med kulfiberhjul og drønede gennem New Yorks gader i højt tempo. Andre løb og bekæmpede psykisk mén undervejs, eller stillede op med proteser og led med smerter. Alle ydede en flot indsats, som du har kunnet læse om på vores hjemmeside og i diverse andre medier. I 2012 sponsorerer SKAGEN projektet Team Veteran med kr., som bidrager til rejse og deltagelse for 10 veteraner. Det er et nyt hold som skal af sted, men den frivillige projektgruppe bag er den samme, anført af kaptajn Lars Bo Holm Pedersen. Ved at skabe udsigt til en ekstraordinær udfordring og oplevelse i New York Marathon, motiveres holdets deltagere til at træne og skabe ændringer i en hverdag, som er ændret væsentligt efter hjemkomst fra udsendelse. Holdet i 2012 er sammensat med en lille overvægt af psykisk skadede. Der er tilstræbt spredning i bla. køn, alder, problemstillinger og skader. Du kan nu læse mere på hjemmesiden Det er vigtigt for os at præcisere, at midler til denne form for sponsorat betales ud af forvaltningsselskabet SKAGENs drift, og derfor ikke betales af investorerne i fondene. Ligeledes betragter vi støtten som upolitisk, det vil sige rettet mod personer med værdigt behov og ikke knyttet til ens politiske holdning til dansk militært engagement. Bemærk at datoen er ændret i forhold til tidligere kommunikeret. Du kan tilmelde dig via vores hjemmeside eller ved at sende en til

7 AKTUELT 7 En aften i selskab med Læger uden Grænser Kom og hør om Læger uden Grænser (MSF), deres livreddende arbejde og gribende beretninger. SKAGEN inviterer torsdag den 30. august til en aften for dig, din familie, venner og kolleger. Der er brug for din interesse for dette væsentlige arbejde. Torsdag den 30. august kl i Dansk Arkitektur Center har du mulighed for personligt at møde Læger uden Grænser og høre om et livreddende arbejde, som fortjener støtte og opbakning. I øjeblikket arbejder de hårdt på at skaffe penge og at hjælpe de mange tusinde flygt ninge i Sydsudan. De er på flugt fra kampe mellem den sudanesiske stats væbnede styrker og den væbnede gruppe, SPLM North (the Sudan People s Liberation Movement). De er desperate og har akut brug for hjælp. Det er forvaltningsselskabet SKAGEN, som betaler for denne helt særlige aften med Læger uden Grænser, som vi har sponsoreret i nu seks år. Der vil være indlæg af Medical Program Officer, Ann-Sophie Iuel-Brockdorff og direktør for Læger uden Grænser i Danmark, Michael Gylling Nielsen. Ann-Sophie Iuel-Brockdorff vil fortælle om Læger uden Grænsers arbejde med underernæring i verdens brændpunkter, heriblandt Niger, som udover at være et af verdens fattigste lande også nu står på grænsen til en sultkatastrofe. Niger har for nyligt overhalet Afghanistan som verdens værste land at være mor i, blandt andet på grund af landets høje børnedødelighed. «Niger verdens værste land at være mor i.» Hun vil også fortælle om et forskningssamarbejde med Københavns Universitet, som er med til at forbedre organisationens arbejde. Læger uden Grænser kan redde et barn, der lider af stærk underernæring. Billedet til venstre er fra den dag, drengen ankom til MSF's nødhjælpscenter i Niger. Nitten dage senere har drengen næsten fordoblet sin vægt. Michael Gylling Nielsen vil fortælle om Læger uden Grænsers værdigrundlag og formål, hvor og hvornår nødhjælpsarbejdet udføres, og hvad de indsamlede midler anvendes til. Derudover vil han komme ind på hvilke fagfolk og hvor mange der sendes ud med Læger uden Grænser i Danmark og internationalt, hvordan det danske sekretariat hænger sammen og hvordan frivillig arbejdskraft har stor betydning. Efter indlæggene vil SKAGEN være vært ved et let traktement, hvor der også vil være mulighed for at besøge Læger uden Grænsers informationsstand, få information og svar på spørgsmål. Vi håber på, at se så mange som muligt til dette arrangement, og vi glæder os til at byde jer velkommen til en forhåbentlig udbytterig aften. Tag gerne familie og venner med. Tilmelding foregår dels på vores hjemmeside, hvor du kan finde arrangementet på listen over vores møder, skriv en mail til eller ring til os på telefon Camilla Grabowski cgr skagenfondene.dk Foto: Christian Fabiansen, MSF Michael Gylling Nielsen Ann-Sophie luel-brockdorff SKAGEN og Læger uden Grænser Læger uden Grænser er en privat, international, humanitær organisation, der yder medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden. Organisationen der blev grundlagt i 1971, er også kendt under sit franske navn, Médecins Sans Frontières (MSF). Organisationens opgave er at yde medicinsk nødhjælp til verdens nødlidende, samt fortælle om de lidelser, overgreb og den nød, som deres udsendte er vidner til. Læger uden Grænser i Danmark rekrutterer og udsender læger, sygeplejersker og andre fagpersoner, samt indsamler penge til at finansiere projekter og oplyse om forhold. Siden 2006 har SKAGEN sponsoreret Læger uden Grænser med et samlet beløb på 17,5 million norske kroner (ligesom tilsvarende beløb er givet til organisationerne SOS Børnebyerne og Kolibri Children at Risk Foundation). Det er midler, som vi for en god ordens skyld skal nævne, går fra forvaltningsselskabet SKAGENs indtjening og ikke fra SKAGENs investorer.

8 8 TEMA Aktionærer i kamp mod ekstrem løn til ledere Selskaberne skal tænke på sine aktionærer, også når løn og bonus til ledelsen står på dagsordenen. SKAGEN er klar til at stemme imod lønpakker, som ikke gavner aktionærerne. Aktionærer har krav på både udbytte og mådehold i selskaberne, fremhæver porteføljeforvalterne Kristoffer Stensrud og Knut Harald Nilsson. Midt i juni går en kortere historie verden rundt i erhvervspressen. Det er resultatet af en aktionærafstemning i den børsnoterede globale reklamegigant WPP. Den mangeårigt succesfulde topchef og stifter af WPP sir Martin Sorrell har sammen med bestyrelsen foreslået, at han skal have en 60 procent bedre aflønningspakke til en årlig værdi på 6,8 mio. GBP (63,2 mio. kr.). Men forslaget bliver nedstemt. Aktionærerne i selskabet har organiseret sig selv om det kan være vanskeligt for de mange spredte aktionærer i et stort børsnoteret selskab og forslaget falder med et brag. Martin Sorrell tager nederlaget med oprejst pande, i hvert fald udadtil. Det er demokrati. Aktionærerne har talt, konstaterer han lakonisk, efter at forslaget er på vej i graven. SKAGEN ejer ikke aktier i WPP, så vi har ikke været involveret her. Men sagen i WPP er ganske typisk, og der kommer stadigt flere af sådanne meldinger frem. For et år siden var enhver form for succesfuld aktionærmodstand en sjældenhed og forsidestof hver gang i de angelsaksiske medier; i dag er det tæt på at være hverdag. De institutionelle investorer har rustet sig, og via samarbejdspartnere med speciale i stemmeafgivning arbejder aktionærerne systematisk med at overvåge ledelsesløn, organisere modstand og nedstemme ekstreme lønpakker. Værdier tilhører aktionærerne SKAGEN er klar til at stemme imod aktionærfjendtlige forslag, hvor vi finder det nødvendigt. I år er det blandt andet sket i selskabet Weatherford, hvor vi var imod ledelsens lønpakke, ligesom vi har stemt imod en række forslag i kinesiske selskaber som Great Wall Motor og China Shineway. Der er tale om et globalt aktionæroprør. Værdiskabelsen i selskaberne SKAL overføres til aktionærerne. Vi stemmer med entusiasme imod overdrevne aflønningspakker og imod diverse former for finansielt hokuspokus i selskaberne, når vi ser det, siger porteføljeforvalter Kristoffer Stensrud, SKAGEN Kon-Tiki. Generalforsamlingerne her i Deutsche Bank (som vi ikke ejer) er formelt stedet, hvor aktionærer og ledelse i et selskab mødes og træffer bindende beslutninger. Det foregår pænt og civiliseret, men ifølge SKAGENs porteføljeforvaltere ruster de institutionelle investorer op og stiller større krav til selskabsledelserne. Foto: Bloomberg Knut Harald Nilsson Kristoffer Stensrud Finanskrisen har siden 2008 sat sine spor. I starten var diskussionen størst i de mange banker i Storbritannien og USA, som blev reddet af staten og skatteyderne, hvorefter de fortsat drives forretningsmæssigt med relativt højt lønnede medarbejdere. I Storbritannien er staten inde som aktionær i blandt andet Royal Bank of Scotland, hvis topchef Stephen Hester ydmygende måtte opgive en årsbonus på ca. 8,5 mio. DKK. Siden er oprøret rykket ud i også de private selskaber som ovennævnte WPP. Tilliden til ledelserne er ikke, hvad den har været blandt aktionærer. Derfor ser vi, at investorerne vil have så mange af deres midler tilbage så hurtigt som muligt, dog uden at skade selskabernes vækst. Vi i SKAGEN vil gerne have penge i hånden i form af udbytte, i stedet for at selskaberne køber egne aktier tilbage i uoverskuelige tilbagekøbsprogrammer, siger Knut Harald Nilsson, porteføljeforvalter i SKAGEN Kon-Tiki. I SKAGEN øver vi os kontinuerligt i at se muligheder, hvor andre analytikere og investorer måske bliver hængende i udpenslet pessimisme og præcise problemformuleringer uden at kunne se potentialer. Så hvad er egentlig mulighederne i de her aktionæroprør? For aktiefondenes porteføljeforvaltere er der ingen tvivl om, at et stærkere aktionærfokus vil kunne frigøre værdier i en lang række selskaber. En større beslutsomhed om at betale udbytte vil styrke tilliden og dermed

9 TEMA 9 Foto: Bloomberg Virkelighedens oprør mod forgyldte vilkår i dele af erhvervslivet er startet af Occupy Wall Street-bevægelsen, her ved en demonstration i San Francisco. Aktivisterne har sjældent direkte indflydelse i selskaberne, men har påvirket den offentlige debat betydeligt. være med til at løfte værdifastsættelserne fra de nuværende meget lave niveauer. Et land som Rusland står således ikke som et mønstereksempel på god selskabsledelse, men faktisk har det russiske finansministerium fremlagt forslag om, at alle helt eller delvist statsejede selskaber skal udlodde mindst 25 procent af resultatet. Energikæmpen Gazprom er slået ind på en mere aktionærvenlig kurs. Aktionæroprøret er en stor kilde til højere værdifastsættelser. Vores mål er at varetage vores interesser som aktionærer. Tidligere har det været ganske vanskeligt at kæmpe denne kamp, men nu har aktionærerne rustet sig, siger Kristoffer Stensrud. Han ser konflikten i et større perspektiv og mener, at den nye ydmyghed på selskabernes direktionsgange må være kommet for at blive. De selskaber, som klarer sig bedst fremover, er dem, som forstår aktionærernes nye dagsorden. Ny aktionærvenlighed Men vent: Er det ikke sådan, at både bonusaflønning, optionspakker og de udbredte aktietilbagekøb er indført netop for at gavne aktionærerne? I de såkaldt gamle dage, hvor tilgangen til disse redskaber ikke var at binde ledelsens interesser sammen med aktionærernes, så man jo ofte, at direktører i de største selskaber hellere ville opbygge store, men lavt profitable forretningsimperier, end de ville gøre deres yderste for at gavne aktionærerne ved at forrente egenkapitalen bedst muligt. Kommende finansanalytikere og civiløkonomer kæmper sig nu gennem bjerge af såkaldt agent-principal-teori, hvor det møjsommeligt forklares, at virksomhedernes ejere må sikre sig, at ledelsen har samme mål som de selv, ved at tildele de rette incentiver i form af optioner og andet godt. Og så må man leve med, lyder teorien, at ansatte direktører kommer til at tjene som ejere, fordi de vil drive virksomhederne så meget bedre, når de selv har, som det klichefyldt siges, hånden på kogepladen. SKAGEN-forvalterne kender historien og benægter den ikke. Men de mener, at disse tiltag er gået for langt. Der findes ikke længere et markedsmæssigt behov, som retfærdiggør, at en pæn del af aktionærværdierne automatisk skal gives til den ansatte ledelse. Eller at aktionærerne skal finde sig i at være investeret i overkapitaliserede selskaber med lavt afkast, blot fordi ledelsen ønsker at være bank for sig selv. Der er jo især sket det, at ledelsen i en lang række koncerner er blevet alt for stærk i forhold til aktionærerne, der har optrådt spredt og ukoordineret. Derfor er belønninger ikke blevet knyttet til resultater, og niveauer er presset unødigt højt op. Det springer især i øjnene, at der ikke er sket nævneværdig justering trods fem års finanskrise. Vi forventer, at stærkt engagement fra aktionærerne og større vilje til at udfordre ledelserne vil være værdiskabende fremover, siger Knut Harald Nilsson, SKAGEN Fondene. Entusiastisk støtte Enkelte læsere vil måske spørge hvad med SKAGEN selv? Aktiefondene rådgives af det private, partnerejede selskab SKAGEN. Både selskabet og investorerne i fondene har nydt succes, og i fremgangsrige år i aktiemarkederne er der skabt overskud, som tiltrækker sig opmærksomhed. I SKAGEN er der ingen modsætningsforhold mellem investorernes interesser og forvaltningsselskabets interesser. Vores honorarmodel sikrer, at der skal leveres gode resultater, før vi får en høj indtjening i forvaltningsselskabet. Og både ledelse og medarbejdere er omfattet af ordninger, som sikrer, at de arbejder samstemt for både investorer og aktionærer, siger Harald Espedal, investeringsdirektør og adm. direktør i SKAGEN. Harald Espedal støtter entusiastisk porteføljeforvalternes interesse for at blande sig i selskaberne, der hvor vi er ejere. Det bliver opfattet som et af de redskaber, der må anvendes for at bryde det øjeblikkelige dødvande i aktiemarkederne. Du kan i øvrigt følge SKAGENs stemmeaktivitet på hjemmesiden Christian Jessen cje skagenfondene.dk

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med?

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? Tag del i det globale ejendomsmarked Med udgangspunkt i SKAGENs investeringsfilosofi ser vi muligheder for attraktive langsigtede investeringer

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Skagens grå fyr. 1869. Udsnit. Af Christian Blache. Billedet tilhører Skagens Museum. Velkommen til SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skagens grå fyr. 1869. Udsnit. Af Christian Blache. Billedet tilhører Skagens Museum. Velkommen til SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skagens grå fyr. 1869. Udsnit. Af Christian Blache. Billedet tilhører Skagens Museum. Velkommen til SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft En introduktion til en anderledes kapitalforvalter SKAGEN

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

LÆS MERE I PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE

LÆS MERE I PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE markedsrapport N U M M E R 2 A U G U S T 2 0 11 S K A G E N F O N D E N E. D K Lysere udsigter? 5 Jesper Rangvid Professor i finansiering træder ind i SKAGENs bestyrelse Selskaberne er attraktivt prisfastsat,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere