markedsrapport Mens vi venter på vores aktiefangst 7 Læger uden Grænser 10 Frygten råder 12 Muligheder i huse 43 Investormøder i 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "markedsrapport Mens vi venter på vores aktiefangst 7 Læger uden Grænser 10 Frygten råder 12 Muligheder i huse 43 Investormøder i 2012"

Transkript

1 markedsrapport N U M M E R 2 J U L I S K A G E N F O N D E N E. D K 7 Læger uden Grænser Mød mennesker, der gør en forskel i verdens konfliktområder. 10 Frygten råder Porteføljeforvalter om de historisk billige aktier i vores fonde. Mens vi venter på vores aktiefangst EU-topmødet i juni gav håb om en langsigtet løsning på gældsproblemerne i Sydeuropa. En meget høj risikopræmie, sammenlignet med de angiveligt sikre statsobligationer, er et godt udgangspunkt for fornyet tro på aktier. LÆS PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING FRA SIDE Muligheder i huse Ejendomsaktier er ofte prisfastsat forkert. Det ser vi muligheder i. 43 Investormøder i 2012 Det personlige møde er hjørnestenen i vores rådgivning. Find et møde i efteråret, som passer til dig. KRISTOFFER STENSRUD 8 Globalt aktionæroprør er kommet for at blive. KUNSTEN AT ANVENDE SUND FORNUFT

2 2 INDHOLD Indhold skagen fondene MarkEdsrapport nr SKAGEN Fondene er en ledende nordisk investeringsforening. Forvaltningsselskabet bag fondene blev grundlagt i 1993 i Stavanger. SKAGEN Fondene åbnede kontor i Danmark i december 2006 og er i 2011, 2009 og 2007 kåret som årets investeringsforening i Dan mark af Dansk Aktie Analyse og Morgenavisen Jyllands-Posten. Redaktion: Christian Jessen, Tlf: Camilla Grabowski Tlf: Fordoblet: SKAGEN Kon-Tiki har fordoblet sin investering i A.P. Møller-Mærsk i håb om bedre rater for de bedste rederier. markedsrapport N UM M ER 2 JU L I 2012 SK AGENF O NDENE. DK 7 Læger uden Grænser Mød mennesker, der gør en forskel i verdens kon fliktområder. 10 Frygten råder Porteføljeforvalter om de historisk billige aktier i vores fonde. Mens vi venter på vores aktiefangst EU-topmødet i juni gav håb om en langsigtet løsning på gældsproblemerne i Sydeuropa. En meget høj risikopræmie, sammenlignet med de angiveligt sikre statsobligationer, er et godt udgangspunkt for fornyet tro på aktier. LÆS PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING FRA SIDE Muligheder i huse Ejendomsaktier er ofte prisfastsat forkert. Det ser vi muligheder i. 43 Investormøder i 2012 Det personlige møde er hjørnestenen i vores rådgivning. Find et møde i efteråret, som passer til dig. K RIS TOF F E R S T E NSRUD 8 Globalt aktionæroprør er kommet for at blive. K U N S T E N AT A N V E N D E S U N D F O R N U F T Fotoindhold: Bloomberg, istockphoto, SKAGEN Fondenes billedarkiv, Panorama Foto studie Jeanne Kornum og Carsten Lundager Foto: Bloomberg danske kroner, hvis andet ikke er angivet. Foto: Bloomberg SKAGEN anbefaler alle, som ønsker at investere i vores fonde, at tage kontakt med en af vores formuerådgivere på telefon eller via Ønsker du ikke længere at modtage rapporten, henvender du dig samme sted. rapporten angives beløb og afkasttal i I Foto: Bloomberg 22 SKAGEN søger efter bedste evne at sikre, at al information er korrekt gengivet i denne rapport, men tager forbehold for eventuelle fejl og udeladelser. Udtalelserne i rapporten afspejler porteføljeforvalternes vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Rapporten skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af finansielle instrumenter. SKAGEN påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab eller udgifter, som skyldes anvendelse eller forståelse af rapporten. Fejlagtigt prisfastsat: De seneste 12 år har globale ejen domsaktier givet et noget bedre afkast end aktier gene relt. Ejendomsaktier er ofte fejlagtigt prisfastsat, hvilket passer en værdibaseret forvalter som os. Efter regn kommer sol: Spådomme om, at investorer har vendt aktierne ryggen for altid, er overdrevne Afkast Leder og kommentar Nye hovedforvaltere Mænd og Investering Tjek din skat Mød Læger uden Grænser Globalt aktionæroprør Billige aktier når frygten råder Globale muligheder i ejendomme Porteføljeberetninger Porteføljer Regnskab Afkast og risiko Begrebsforklaringer Investeringsfilosofi Tal med SKAGEN Inspirationsmøder Bagsiden: En ny og bedre verden Sang i Skagen Kontorer: SKAGEN Fondene i Danmark Kongens Nytorv 8, 4. sal 1050 København K Telefon: CVR-nummer: S k a g e n f o n d e NE m a r k E d s r a p p o r t n u m m e r 2 J u l i Stavanger hovedkontor SKAGEN Fondene SKAGEN AS Postboks 160 NO-4001 Stavanger Skagen 3, Torgterrassen Telefon: Telefax: Organisationsnr: MARKEDSRAPPORTEN Oplag: Dansk sprogforvaltning: Adverbium Grafisk produktion og Tryk og udsendelse: Rosendahls-Schultz Grafisk

3 VORES FONDE 3 SKAGEN Fondenes afkast Nedenstående tabeller viser afkast for SKAGENs fonde sammenlignet med deres respektive referenceindeks målt i danske kroner. Tallene er opgjort siden fondenes start og siden årsskiftet. Tabellerne er opdateret den 30. juni SKAGEN Fondene har altid anvendt udbyttejusterede sammenligningsindeks, og fondenes afkast er opgjort efter omkostninger. På side 38 og 39 finder du en udførlig oversigt over samtlige SKAGEN Fondenes nøgletal og begrebsforklaringer. AKTIEFONDEN SKAGEN Global Porteføljeforvaltere: Kristian Falnes, Søren Milo Christensen, Torkell T. Eide og Chris-Tommy Simonsen. Lancering: 7. august Afkast i år ,0% 7,9% Gennemsnitligt årligt afkast siden start SKAGEN Global MSCI All Country Index (Daily Traded Net Total Return) Frem til 2010: MSCI World Index (Daily Traded Net Total Return) ,3% 1,7% AKTIEFONDEN SKAGEN kon-tiki Porteføljeforvaltere: Kristoffer Stensrud, Knut Harald Nilsson, Ross Porter og Cathrine Gether. Lancering: 5. april Afkast i år ,7% 6,5% Gennemsnitligt årligt afkast siden start SKAGEN Kon-Tiki MSCI Emerging Markets Index (Daily Traded Net Total Return) ,1% 8,7% AKTIEFONDEN SKAGEN vekst OBLIGATIONSFONDEN SKAGEN tellus Porteføljeforvaltere: Ole Søeberg, Geir Tjetland og Beate Bredesen. Lancering: 1. december Afkast i år ,3% 8,3% Gennemsnitligt årligt afkast siden start SKAGEN Vekst Vægtet gennemsnit af MSCI All Country Index (Daily Traded Net Total Return) og Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX) Frem til 2010: Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX) ,0% 9,2% Porteføljeforvalter: Torgeir Høien. Lancering: 29. september Afkast i år Gennemsnitligt årligt afkast siden start ,65% 10 6,19% 6,36% 5 2,13% SKAGEN Tellus Barclays Capital Global Treasury Index 3-5 år Ovenfor er vist udvalgte fonde, som SKAGEN har tilladelse til at markedsføre i Danmark. Obligationsfonden SKAGEN Avkastning, der overvejende har et norsk fokus, er ikke medtaget i denne rapport, men kan findes på hjemmesiden skagenfondene.dk. Al information om fondene i markedsrapporten er opgjort i danske kroner bortset fra værdipapirer i porteføljerne (side 30-36) samt regnskabet (side 37), der er opgjort i norske kroner.

4 4 leder og kommentar Gentagelse af 2011 husk din skat Jens Elkjær Adm. direktør, SKAGEN Fondene i Danmark je skagenfondene.dk lederen 2012 minder indtil videre om en gentagelse af Året startede med pæne stigninger, men i andet kvartal begyndte de gamle bekymringer i det finansielle marked at blusse op igen. Gældskrisen i Sydeuropa er igen kommet i centrum, og den tårnhøje arbejdsløshed har på ny fundet vej til avisernes forsider. Senest med fokus på de spanske banker, hvor EU er trådt til med en hjælpepakke på 100 mia. euro. Europa har de seneste måneder været præget af en række vigtige politiske valg. I Grækenland skulle der to valgrunder til for at få sikret en ny eurovenlig koalitionsregering. I Frankrig vandt den reformivrige socialist Francois Hollande præsidentvalget. I USA kunne andet kvartals økonomiske nøgletal ikke følge den positive tendens fra første kvartal, hvilket har været med til at skuffe markedet. Udviklingen i blandt andet forbrugertilliden og arbejdsløsheden har således været dårligere end forventet. Til gengæld har indtjeningen i de amerikanske selskaber i første kvartal af 2012 overrasket positivt. Frygten for en afmatning i Kina er igen kommet i fokus og har været en medvirkende årsag til, at olieprisen nu er faldet til under 100 USD pr. tønde. Alt i alt har dette medført, at frygten for en yderligere global afmatning på ny har fundet vej tilbage i de finansielle markeder. Herunder et Europa, som i lang tid fremover risikerer at skulle kæmpe med lav BNP-vækst. De vigende aktiemarkeder i andet kvartal har desværre også ramt vores tre aktiefonde. SKAGEN Vekst har i første halvår af 2012 leveret et afkast på 8,3 %, svarende til et afkast på niveau med referenceindekset. SKAGEN Global har i samme periode opnået et afkast på 4,0 %, hvilket er 3,9 % dårligere end fondens referenceindeks. Endelig har SKAGEN Kon-Tiki opnået et afkast på 3,7 %, hvilket er 2,8 % dårligere end referenceindekset. Trods de udfordrende aktiemarkeder og med risiko for at gentage os selv er vi i SKAGEN Fondene stadig af den opfattelse, at prisfastsættelsen af selskaberne i vores aktiefonde fortsat befinder sig på et meget attraktivt niveau for den tålmodige investor. At aktier for den langsigtede investor er attraktive at investere i nu, kommer også til udtryk, når man sammenligner med det afkast, som alternativt kan opnås ved investering i obligationer på de nuværende niveauer. Årsopgørelsen 2011 En anden ting, vi også må nævne, er: Husk din skat! Selvom SKAT modtager information om det skattepligtige udbytte i aktiefondene fra pengeinstitutterne, bliver udbyttebeløbet ikke automatisk fortrykt på din selvangivelse, når det gælder frie midler. Vi anbefaler derfor, at du tjekker din selvangivelse for 2011 og selv påfører udbyttebeløbet. Du finder årets skattepligtige udbytte i din skattemappe på SKATs hjemmeside. Du kan læse mere om skatteindberetningen på side 6 i denne Markedsrapport eller finde yderligere skatteinformation på vores hjemmeside. Kontakt evt. SKAGENs kundeservice på telefon eller Genkendelige tekster Kommentar Christian Jessen Redaktør Markedsrapporten cje skagenfondene.dk Der er et stærkt element af gentagelse i SKAGENs markedsrapport denne gang. Siden efteråret 2011 har vi fremført, at aktierne er lavt prisfastsatte. Set i et langsigtet perspektiv er det et godt tidspunkt at investere i aktier, vurderer vi og støtter os blandt andet til historiske erfaringer. Der er dog ikke sket så voldsomt meget med aktierne det seneste halvår. Det er akkurat blevet til stigninger i aktiefondene, målt i danske kroner. Den store aktiefangst lader fortsat vente på sig. Men man kan også vælge at glæde sig over, at selskaberne er så billige, at de ikke er faldet i værdi trods betydelig uro i de finansielle markeder. Så med fare for at lyde monotone gentager vi vores budskab til vores langsigtede investorer og krydser fingre for, at aktiefremgangen kommer inden for de kommende år. Mens vi er overbeviste om, at aktier er et godt investeringsobjekt på 5 og 10 års sigt, så er det sværere at spå om det næste halve års udvikling. Hvad skal der til, for at fremgangen kommer? Et par bud er, at der kommer en afklaring på Europas valutariske fremtid og, mere teknisk, at meget store pensionskasser og livsforsikringsselskaber får ændret deres opgørelsesregler, så de ikke af tekniske grunde bliver tvunget til at sælge aktier og købe stadigt dyrere obligationer, hver gang renten falder. Du kan læse mere om det i temaartiklen på side 10 og 11 og i porteføljeforvalternes beretning fra side 15. Porteføljeforvalter Kristoffer Stensrud melder sig på side 8 klar til at gå i clinch med selskabsledelser, som ikke arbejder helhjertet for aktionærerne. Samme Stensrud gør sig ligesom de øvrige porteføljeforvaltere overvejelser om, hvad der skal til for at forbedre afkastet i fondene, fra side 19 og frem. Ejendomsaktier er en af de få sektorer i aktiemarkederne, hvor prisfastsættelsen endnu ikke er blevet globaliseret. Det seneste halve år har vi således tjent på ejendomsaktier i Tyskland. Temaartiklen på side 12 fortæller om ejendomsaktierne. God læselyst!

5 Aktuelt 5 Nye hovedforvaltere i SKAGEN Vekst Ole Søeberg og Geir Tjetland har overtaget forvaltningen af SKAGEN Vekst efter at Beate Bredesen er gået på barsel i slutningen af maj. Porteføljeforvalterne Geir Tjetland og Ole Søeberg er allerede en etableret del af porteføljetemaet i SKAGEN Vekst. Ole Søeberg og Geir Tjetland arbejder godt sammen og vi vurderer, at dette er den bedste løsning for investorerne i SKAGEN Vekst, siger investeringsdirektør Harald Espedal. På grund af familieforøgelsen ønsker Beate ikke at være hovedforvalter, når hun kommer tilbage fra barsel til næste år. Men hun er, og vil fortsat være, en vigtig del af SKAGEN Vekst teamet tilføjer Harald Espedal. Mænd og Investering Fremtidens teknologi Tre dage i september får mænd mulighed for at mødes og tale om væsentlige emner i livet som ny teknologi, forbrugerelektronik og investering. Det sker, når vi for fjerde gang afholder den særlige SKAGEN møderække Mænd og Investering. I starten omstridt i visse kredse, i dag accepteret på linje med mødet Kvinder og Investering, som vi netop har afholdt for anden gang. Fra DTU s nanoteknologiske afdeling kommer Peter Bøggild og fortæller om det banebrydende materiale grafen, som kommer til at forandre vores hverdag inden for få årtier. Grafen er verdens tyndeste materiale. Det er gennemsigtigt, superlet og strømledende og så er det ca. 200 gange stærkere end stål. Det er opfundet af to russiske forskere i 2004, hvilket de fik Nobelprisen for allerede i Samsung Electronics ofrer enorme summer på anvendelsesorienteret forskning og udvikling og er som et af de første selskaber i verden i gang med at tage grafen i anvendelse i blandt andet mobiltelefoni. Vi har ligeledes allieret os med Samsung Electronics, som vil præsentere en række af deres nyeste produkter. Vi fortsætter dermed samarbejdet med stærke koreanske selskaber, som dominerer i SKAGENs aktieporteføljer; i 2011 holdt vi møde sammen med Hyundai. Investormøderne kun for mænd afholdes i Aarhus (13.09), Odense (20.09) og København (27.09). Tag gerne en ven med. Du kan tilmelde dig (eller jer) via vores hjemmeside

6 6 AKTUELT Tjek din skat på selvangivelsen for 2011 Selvom SKAT modtager information om det skattepligtige udbytte i aktiefondene fra pengeinstitutterne, har det vist sig, at udbyttebeløbet ikke automatisk er blevet fortrykt på din selvangivelse, når det gælder frie midler. Vi anbefaler derfor, at du tjekker din selvangivelse og selv påfører udbyttebeløbet, hvis det ikke er fortrykt. Bemærk, at du kan minimere rentetillægget ved at bringe selvangivelsen i orden hurtigst muligt. Du finder årets skattepligtige udbytte i din skattemappe på SKATs hjemmeside. Du kan eftertjekke beløbet i din skattemappe ved at gange antallet af dine SKAGEN-beviser med udbyttet per andel som vist i skemaet til højre. Husk, at i SKAGENs aktiefonde udbetales udbyttet ikke fysisk, men forbliver investeret i aktiefondene. Det skattemæssige udbyttebeløb for året 2011 fremgår af følgende tabel. personbeskatning (frie midler) for året 2011 Beskatning SKAGEN Vekst (NO ) SKAGEN Global (NO ) SKAGEN Kon-Tiki (NO ) Udlodning pr. andel i kr. Aktieindkomst pr. andel i kr. 185,25 185,25 77,25 77, Det skattemæssige udbyttebeløb skal indsættes i selvangivelse for udenlandsk indkomst i rubrik 452 på blanket Du kan finde link til blanketten på vores hjemmeside under skat og hjælp til Årsopgørelsen 2011 SKAGEN investeringsbeviser i depot i dansk pengeinstitut. Blanketteksten i rubrik 452 er desværre misvisende, men efter konsultationer med vores revisor samt SKAT er det gentagne gange slået fast, at denne rubrik er den rigtige. Når du fremsender blanketten til SKAT, kan du med fordel medsende en lille forklaring, så evt. spørgsmål fra SKAT afværges. Et forslag til en tekst til SKAT kunne være: Da minimumsudlodningen på mine børsnoterede værdipapirer i SKAGEN Fondene, der tidligere er indrapporteret til SKAT, ikke er blevet fortrykt på min selvangivelse, er jeg blevet opmærksom på, at der har været angivet en for lav indkomst, hvorfor jeg hermed korrigerer min selvangivelse for Har du spørgsmål omkring indberetningen af udbyttet i dine SKAGEN-beviser eller andre skattespørgsmål vedrørende vores fonde, er du velkommen til at kontakte os på telefon eller Mød Team Veteran Træning forud for New York Marathon Foto: Carsten Lundager Onsdag den 10. oktober 2012 kl indbyder vi til præsentation af Team Veteran i vores lokaler på Kgs. Nytorv 8, 4. sal. Det er en frivillig projektgruppe tilknyttet forsvaret, som arbejder med fysisk og psykisk skadede veteraner fra Danmarks militære deltagelse i verdens konfliktzoner. Projektet rækker ud over den sædvanlige støtte ved at koncentrere sig om deltagelse i maratonløb i og udenfor Danmarks grænser, og er støttet af en række fonde og virksomheder. I november 2011 gennemførte otte veteraner New York Marathon. Fire veltrænede benamputerede stillede op i specialbyggede kørestole med kulfiberhjul og drønede gennem New Yorks gader i højt tempo. Andre løb og bekæmpede psykisk mén undervejs, eller stillede op med proteser og led med smerter. Alle ydede en flot indsats, som du har kunnet læse om på vores hjemmeside og i diverse andre medier. I 2012 sponsorerer SKAGEN projektet Team Veteran med kr., som bidrager til rejse og deltagelse for 10 veteraner. Det er et nyt hold som skal af sted, men den frivillige projektgruppe bag er den samme, anført af kaptajn Lars Bo Holm Pedersen. Ved at skabe udsigt til en ekstraordinær udfordring og oplevelse i New York Marathon, motiveres holdets deltagere til at træne og skabe ændringer i en hverdag, som er ændret væsentligt efter hjemkomst fra udsendelse. Holdet i 2012 er sammensat med en lille overvægt af psykisk skadede. Der er tilstræbt spredning i bla. køn, alder, problemstillinger og skader. Du kan nu læse mere på hjemmesiden Det er vigtigt for os at præcisere, at midler til denne form for sponsorat betales ud af forvaltningsselskabet SKAGENs drift, og derfor ikke betales af investorerne i fondene. Ligeledes betragter vi støtten som upolitisk, det vil sige rettet mod personer med værdigt behov og ikke knyttet til ens politiske holdning til dansk militært engagement. Bemærk at datoen er ændret i forhold til tidligere kommunikeret. Du kan tilmelde dig via vores hjemmeside eller ved at sende en til

7 AKTUELT 7 En aften i selskab med Læger uden Grænser Kom og hør om Læger uden Grænser (MSF), deres livreddende arbejde og gribende beretninger. SKAGEN inviterer torsdag den 30. august til en aften for dig, din familie, venner og kolleger. Der er brug for din interesse for dette væsentlige arbejde. Torsdag den 30. august kl i Dansk Arkitektur Center har du mulighed for personligt at møde Læger uden Grænser og høre om et livreddende arbejde, som fortjener støtte og opbakning. I øjeblikket arbejder de hårdt på at skaffe penge og at hjælpe de mange tusinde flygt ninge i Sydsudan. De er på flugt fra kampe mellem den sudanesiske stats væbnede styrker og den væbnede gruppe, SPLM North (the Sudan People s Liberation Movement). De er desperate og har akut brug for hjælp. Det er forvaltningsselskabet SKAGEN, som betaler for denne helt særlige aften med Læger uden Grænser, som vi har sponsoreret i nu seks år. Der vil være indlæg af Medical Program Officer, Ann-Sophie Iuel-Brockdorff og direktør for Læger uden Grænser i Danmark, Michael Gylling Nielsen. Ann-Sophie Iuel-Brockdorff vil fortælle om Læger uden Grænsers arbejde med underernæring i verdens brændpunkter, heriblandt Niger, som udover at være et af verdens fattigste lande også nu står på grænsen til en sultkatastrofe. Niger har for nyligt overhalet Afghanistan som verdens værste land at være mor i, blandt andet på grund af landets høje børnedødelighed. «Niger verdens værste land at være mor i.» Hun vil også fortælle om et forskningssamarbejde med Københavns Universitet, som er med til at forbedre organisationens arbejde. Læger uden Grænser kan redde et barn, der lider af stærk underernæring. Billedet til venstre er fra den dag, drengen ankom til MSF's nødhjælpscenter i Niger. Nitten dage senere har drengen næsten fordoblet sin vægt. Michael Gylling Nielsen vil fortælle om Læger uden Grænsers værdigrundlag og formål, hvor og hvornår nødhjælpsarbejdet udføres, og hvad de indsamlede midler anvendes til. Derudover vil han komme ind på hvilke fagfolk og hvor mange der sendes ud med Læger uden Grænser i Danmark og internationalt, hvordan det danske sekretariat hænger sammen og hvordan frivillig arbejdskraft har stor betydning. Efter indlæggene vil SKAGEN være vært ved et let traktement, hvor der også vil være mulighed for at besøge Læger uden Grænsers informationsstand, få information og svar på spørgsmål. Vi håber på, at se så mange som muligt til dette arrangement, og vi glæder os til at byde jer velkommen til en forhåbentlig udbytterig aften. Tag gerne familie og venner med. Tilmelding foregår dels på vores hjemmeside, hvor du kan finde arrangementet på listen over vores møder, skriv en mail til eller ring til os på telefon Camilla Grabowski cgr skagenfondene.dk Foto: Christian Fabiansen, MSF Michael Gylling Nielsen Ann-Sophie luel-brockdorff SKAGEN og Læger uden Grænser Læger uden Grænser er en privat, international, humanitær organisation, der yder medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden. Organisationen der blev grundlagt i 1971, er også kendt under sit franske navn, Médecins Sans Frontières (MSF). Organisationens opgave er at yde medicinsk nødhjælp til verdens nødlidende, samt fortælle om de lidelser, overgreb og den nød, som deres udsendte er vidner til. Læger uden Grænser i Danmark rekrutterer og udsender læger, sygeplejersker og andre fagpersoner, samt indsamler penge til at finansiere projekter og oplyse om forhold. Siden 2006 har SKAGEN sponsoreret Læger uden Grænser med et samlet beløb på 17,5 million norske kroner (ligesom tilsvarende beløb er givet til organisationerne SOS Børnebyerne og Kolibri Children at Risk Foundation). Det er midler, som vi for en god ordens skyld skal nævne, går fra forvaltningsselskabet SKAGENs indtjening og ikke fra SKAGENs investorer.

8 8 TEMA Aktionærer i kamp mod ekstrem løn til ledere Selskaberne skal tænke på sine aktionærer, også når løn og bonus til ledelsen står på dagsordenen. SKAGEN er klar til at stemme imod lønpakker, som ikke gavner aktionærerne. Aktionærer har krav på både udbytte og mådehold i selskaberne, fremhæver porteføljeforvalterne Kristoffer Stensrud og Knut Harald Nilsson. Midt i juni går en kortere historie verden rundt i erhvervspressen. Det er resultatet af en aktionærafstemning i den børsnoterede globale reklamegigant WPP. Den mangeårigt succesfulde topchef og stifter af WPP sir Martin Sorrell har sammen med bestyrelsen foreslået, at han skal have en 60 procent bedre aflønningspakke til en årlig værdi på 6,8 mio. GBP (63,2 mio. kr.). Men forslaget bliver nedstemt. Aktionærerne i selskabet har organiseret sig selv om det kan være vanskeligt for de mange spredte aktionærer i et stort børsnoteret selskab og forslaget falder med et brag. Martin Sorrell tager nederlaget med oprejst pande, i hvert fald udadtil. Det er demokrati. Aktionærerne har talt, konstaterer han lakonisk, efter at forslaget er på vej i graven. SKAGEN ejer ikke aktier i WPP, så vi har ikke været involveret her. Men sagen i WPP er ganske typisk, og der kommer stadigt flere af sådanne meldinger frem. For et år siden var enhver form for succesfuld aktionærmodstand en sjældenhed og forsidestof hver gang i de angelsaksiske medier; i dag er det tæt på at være hverdag. De institutionelle investorer har rustet sig, og via samarbejdspartnere med speciale i stemmeafgivning arbejder aktionærerne systematisk med at overvåge ledelsesløn, organisere modstand og nedstemme ekstreme lønpakker. Værdier tilhører aktionærerne SKAGEN er klar til at stemme imod aktionærfjendtlige forslag, hvor vi finder det nødvendigt. I år er det blandt andet sket i selskabet Weatherford, hvor vi var imod ledelsens lønpakke, ligesom vi har stemt imod en række forslag i kinesiske selskaber som Great Wall Motor og China Shineway. Der er tale om et globalt aktionæroprør. Værdiskabelsen i selskaberne SKAL overføres til aktionærerne. Vi stemmer med entusiasme imod overdrevne aflønningspakker og imod diverse former for finansielt hokuspokus i selskaberne, når vi ser det, siger porteføljeforvalter Kristoffer Stensrud, SKAGEN Kon-Tiki. Generalforsamlingerne her i Deutsche Bank (som vi ikke ejer) er formelt stedet, hvor aktionærer og ledelse i et selskab mødes og træffer bindende beslutninger. Det foregår pænt og civiliseret, men ifølge SKAGENs porteføljeforvaltere ruster de institutionelle investorer op og stiller større krav til selskabsledelserne. Foto: Bloomberg Knut Harald Nilsson Kristoffer Stensrud Finanskrisen har siden 2008 sat sine spor. I starten var diskussionen størst i de mange banker i Storbritannien og USA, som blev reddet af staten og skatteyderne, hvorefter de fortsat drives forretningsmæssigt med relativt højt lønnede medarbejdere. I Storbritannien er staten inde som aktionær i blandt andet Royal Bank of Scotland, hvis topchef Stephen Hester ydmygende måtte opgive en årsbonus på ca. 8,5 mio. DKK. Siden er oprøret rykket ud i også de private selskaber som ovennævnte WPP. Tilliden til ledelserne er ikke, hvad den har været blandt aktionærer. Derfor ser vi, at investorerne vil have så mange af deres midler tilbage så hurtigt som muligt, dog uden at skade selskabernes vækst. Vi i SKAGEN vil gerne have penge i hånden i form af udbytte, i stedet for at selskaberne køber egne aktier tilbage i uoverskuelige tilbagekøbsprogrammer, siger Knut Harald Nilsson, porteføljeforvalter i SKAGEN Kon-Tiki. I SKAGEN øver vi os kontinuerligt i at se muligheder, hvor andre analytikere og investorer måske bliver hængende i udpenslet pessimisme og præcise problemformuleringer uden at kunne se potentialer. Så hvad er egentlig mulighederne i de her aktionæroprør? For aktiefondenes porteføljeforvaltere er der ingen tvivl om, at et stærkere aktionærfokus vil kunne frigøre værdier i en lang række selskaber. En større beslutsomhed om at betale udbytte vil styrke tilliden og dermed

9 TEMA 9 Foto: Bloomberg Virkelighedens oprør mod forgyldte vilkår i dele af erhvervslivet er startet af Occupy Wall Street-bevægelsen, her ved en demonstration i San Francisco. Aktivisterne har sjældent direkte indflydelse i selskaberne, men har påvirket den offentlige debat betydeligt. være med til at løfte værdifastsættelserne fra de nuværende meget lave niveauer. Et land som Rusland står således ikke som et mønstereksempel på god selskabsledelse, men faktisk har det russiske finansministerium fremlagt forslag om, at alle helt eller delvist statsejede selskaber skal udlodde mindst 25 procent af resultatet. Energikæmpen Gazprom er slået ind på en mere aktionærvenlig kurs. Aktionæroprøret er en stor kilde til højere værdifastsættelser. Vores mål er at varetage vores interesser som aktionærer. Tidligere har det været ganske vanskeligt at kæmpe denne kamp, men nu har aktionærerne rustet sig, siger Kristoffer Stensrud. Han ser konflikten i et større perspektiv og mener, at den nye ydmyghed på selskabernes direktionsgange må være kommet for at blive. De selskaber, som klarer sig bedst fremover, er dem, som forstår aktionærernes nye dagsorden. Ny aktionærvenlighed Men vent: Er det ikke sådan, at både bonusaflønning, optionspakker og de udbredte aktietilbagekøb er indført netop for at gavne aktionærerne? I de såkaldt gamle dage, hvor tilgangen til disse redskaber ikke var at binde ledelsens interesser sammen med aktionærernes, så man jo ofte, at direktører i de største selskaber hellere ville opbygge store, men lavt profitable forretningsimperier, end de ville gøre deres yderste for at gavne aktionærerne ved at forrente egenkapitalen bedst muligt. Kommende finansanalytikere og civiløkonomer kæmper sig nu gennem bjerge af såkaldt agent-principal-teori, hvor det møjsommeligt forklares, at virksomhedernes ejere må sikre sig, at ledelsen har samme mål som de selv, ved at tildele de rette incentiver i form af optioner og andet godt. Og så må man leve med, lyder teorien, at ansatte direktører kommer til at tjene som ejere, fordi de vil drive virksomhederne så meget bedre, når de selv har, som det klichefyldt siges, hånden på kogepladen. SKAGEN-forvalterne kender historien og benægter den ikke. Men de mener, at disse tiltag er gået for langt. Der findes ikke længere et markedsmæssigt behov, som retfærdiggør, at en pæn del af aktionærværdierne automatisk skal gives til den ansatte ledelse. Eller at aktionærerne skal finde sig i at være investeret i overkapitaliserede selskaber med lavt afkast, blot fordi ledelsen ønsker at være bank for sig selv. Der er jo især sket det, at ledelsen i en lang række koncerner er blevet alt for stærk i forhold til aktionærerne, der har optrådt spredt og ukoordineret. Derfor er belønninger ikke blevet knyttet til resultater, og niveauer er presset unødigt højt op. Det springer især i øjnene, at der ikke er sket nævneværdig justering trods fem års finanskrise. Vi forventer, at stærkt engagement fra aktionærerne og større vilje til at udfordre ledelserne vil være værdiskabende fremover, siger Knut Harald Nilsson, SKAGEN Fondene. Entusiastisk støtte Enkelte læsere vil måske spørge hvad med SKAGEN selv? Aktiefondene rådgives af det private, partnerejede selskab SKAGEN. Både selskabet og investorerne i fondene har nydt succes, og i fremgangsrige år i aktiemarkederne er der skabt overskud, som tiltrækker sig opmærksomhed. I SKAGEN er der ingen modsætningsforhold mellem investorernes interesser og forvaltningsselskabets interesser. Vores honorarmodel sikrer, at der skal leveres gode resultater, før vi får en høj indtjening i forvaltningsselskabet. Og både ledelse og medarbejdere er omfattet af ordninger, som sikrer, at de arbejder samstemt for både investorer og aktionærer, siger Harald Espedal, investeringsdirektør og adm. direktør i SKAGEN. Harald Espedal støtter entusiastisk porteføljeforvalternes interesse for at blande sig i selskaberne, der hvor vi er ejere. Det bliver opfattet som et af de redskaber, der må anvendes for at bryde det øjeblikkelige dødvande i aktiemarkederne. Du kan i øvrigt følge SKAGENs stemmeaktivitet på hjemmesiden Christian Jessen cje skagenfondene.dk

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer i 2009/10 er vejen Årsskrift fra DVCA om ud god selskabsledelse af krisen i kapitalfonde www.dvca.dk

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Konkurrence lig velfærd

Konkurrence lig velfærd 2014 UDGIVET AF DANSK ERHVERV ANNONCEFINANSIERET PROFESSOR OVE KAJ PEDERSEN: KONKURRENCESTATEN SIKRER VELFÆRD EU-BARRIERER: TIL KAMP MOD BENSPÆND FOR DANSKE VIRKSOMHEDER KONKURRENCEKRAFT: SE HVOR DANMARK

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Nikolina Eyðbjørnsdóttir Vejleder: Jesper Banghøj Copenhagen Business School HD(R) 2010 Indholdsfortegnelse Forkortelser...5 1 Indledning...6

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere