Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån"

Transkript

1 Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

2 Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet for nordamerikanske virksomhedslån. Investering i virksomhedslån har hidtil været forbeholdt institutionelle investorer som livsforsikringsselskaber og pensionskasser, som især i USA har udvist stor interesse herfor. Og det har de, fordi virksomhedslånene har vist sig at have nogle helt unikke egenskaber. De historiske tal viser, at virksomhedslånene har: givet et højt afkast i forhold til den risiko, som har knyttet sig til lånene. et afkast med en lav samvariation med andre typer af værdipapirer. Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån giver adgang til markedet for virksomhedslån på gearet basis med en forventning om et årligt afkast på 8 %. Risiko Volatilitet er et statistisk mål for risikoen ved en investering og måler på årsbasis, hvordan udsvingene i de historiske afkast har været. Jo lavere volatilitet, desto mere sikker er investeringen. Afkast og risiko Virksomhedslån står sig rigtigt godt i sammenligningen med andre typer værdipapirer. Tabellen viser, at volatiliteten (risikoen) har været langt lavere end på f.eks. virksomhedsobligationer, aktier og obligationer fra højrentelande. Afkastet har også været lavere, men det er interessant, at afkastet per risikoenhed (den sidste søjle i tabel 1) er markant højere på virksomhedslånene end på de andre aktivtyper. Tabel 1 Afkast og risiko på forskellige aktivtyper (jan sep. 2006) Aktivtyper Afkast Volatilitet Afkast i forhold til volatilitet Virksomhedslån 5,39 % 2,08 % 2,59 Virksomhedsobligationer (High Yield) 6,62 % 7,27 % 0,91 Amerikanske aktier (S&P 500) 9,23 % 15,59 % 0,59 Højrentelande (EMBI GD) 11,20 % 12,78 % 0,88 Kilde: S&P/LSTA Index, JPMorgan, Merrill Lynch, Bloomberg Dette forhold udnyttes ved at investere for lånte midler. På den måde kan vi løfte afkastet på en mere effektiv måde end ved at investere i andre aktivtyper med et højere forventet afkast, men med et knap så attraktivt forhold mellem afkast og risiko. 2

3 Lav samvariation Det betyder, at virksomhedslån doseret i passende omfang supplerer de fleste andre former for investeringer på en måde, så risikoen på den samlede investering bliver mindre. Tabel 2 Samvariation (korrelation) mellem forskellige aktivklasser Virksomhedslån Virksomhedsobligationer (High Yield) Amerikanske aktier (S&P 500) Tiårige amerikanske statsobligationer Virksomhedslån 0,57 0,13-0,19 Virksomhedsobligationer (High Yield) 0,57 0,49-0,02 Amerikanske aktier (S&P 500) 0,13 0,49-0,17 Tiårige amerikanske statsobligationer -0,19-0,02-0,17 Kilde: Fidelity Det attraktive forhold mellem afkast og risiko gør virksomhedslånene velegnede til at indgå i gearede forretninger, hvilket vil sige, at man for lånte penge søger at øge afkastet ud over, hvad virksomhedslånene selv kan give i afkast. Vi har valgt ikke at låne pengene selv, men i stedet at købe fonde, der for lånte penge gearer investeringerne. 3

4 Hvad er virksomhedslån? Markedet for virksomhedslån har sit udspring i USA, hvor de benævnes leveraged loans. Virksomhedslån er en aktivklasse, som så dagens lys i starten af 1990 erne i forbindelse med, at bankerne i USA mere aktivt begyndte at styre deres lånebalancer ud fra risikomæssige overvejelser. Det førte til frasalg af lån bl.a. til andre institutionelle investorer som pensionskasser, livsforsikringsselskaber og investeringsforeninger, som i dag ejer ca. halvdelen af markedet. Virksomhedslån kan således sidestilles med lån ydet af banker til virksomheder. Et typisk virksomhedslån har følgende karakteristika: Er lån til virksomheder med en lav rating (BB+ eller lavere). Løbetiden er generelt 5-9 år med refinansiering efter 2-4 år. Renten er variabel. God sikkerhedsmæssig stilling i forbindelse med kreditmæssige problemer. Den variable rente betyder, at kursen på virksomhedslånene er meget stabil, da den rente, som virksomhedslånene betaler, følger udviklingen i renteniveauet. God sikkerhedsmæssig stilling På sin vis kan lånene minde om virksomhedsobligationer (High Yield obligationer), men der er en meget central forskel. Den sikkerhedsmæssige stilling er langt bedre for virksomhedslån end for virksomhedsobligationer. Dette indebærer, at virksomhedslån oppebærer en langt højere dividende i forbindelse med kreditmæssige problemer end virksomhedsobligationerne. Det er tilfældet, fordi sikkerheden i virksomhedslånene typisk udgøres bl.a. af likvider, fast ejendom, maskiner og andet udstyr. Hvad med dollarrisikoen? Hovedparten af virksomhedslånene er udstedt til amerikanske virksomheder, og værdien af dem er derfor meget afhængig af udviklingen i dollarkursen. Vi finder det uhensigtsmæssigt, at investering i virksomhedslån er afhængig af udviklingen i dollarkursen. Derfor bliver dollarrisikoen i videst muligt omfang afdækket på valutamarkedet, således at udviklingen i afkastet ikke er følsom over for dollarkursen. 4

5 Hvorfor en hedgeforening? En hedgeforening er på mange måder det samme som en traditionel investeringsforening, men hedgeforeninger har bredere rammer for deres investeringer. Dette er den væsentligste årsag til, at vi udbyder produkter i en hedgeforening. Dette giver nemlig mulighed for at koncentrere investeringerne om nogle få fonde eller evt. en enkelt fond, der har vist gode evner til at skabe afkast i virksomhedslån via gearing. Sådan fungerer gearing Figur 1 illustrerer, hvorledes indtjeningen via gearing skabes. Forudsætningerne bag eksemplet er en oprindelig investering, som giver anledning til, at man kan låne yderligere 400 kr., således at der i alt investeres 500 kr. Det samlede beløb placeres i virksomhedslån til en gennemsnitlig rente på 5 %, og de 400 kr. lånes til en rente på 4 %. Det er også denne model for låntagning med mulighed for en gearing på op til fem, som en investering i Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån giver adgang til. Den oprindelige investering oppebærer den fulde rente på virksomhedslånene på 5 %. Det lånte beløb indtjener forskellen mellem renten på virksomhedslånene (5 %) og låne-renten (4 %), altså 1 %. Så hver gang der lånes 100 kr., kan vi principielt lægge 1 % til afkastet på den oprindelige investering Det bygger på en forudsætning om, at placerings- og lånerente er uforandret i forløbet. Både renten på virksomhedslånene og lånerenten vil typisk variere, men en af fordelene ved virksomhedslån er netop, at renten på virksomhedslånene normalt ændres i samme retning som lånerenten. Figur 1 Eksempel på gearing Oprindelig investering Lån Lån Lån Lån Samlet investering på 500 kr. 5% + 1 % + 1 % + 1 % + 1 % = 9% 5

6 Hvad er en hedgeforening? En hedgeforening er en ny foreningstype, som investeringsforeningerne i Danmark nu har fået mulighed for at tilbyde sine medlemmer. Hedgeforeningerne minder meget om de traditionelle investeringsforeninger, men har en større fleksibilitet end de traditionelle investeringsforeninger. Hedgeforeninger er altid akkumulerende afdelinger. Det indebærer, at hedgeforeningen er skattefri. For investor betyder det, at hedgeforeningen bliver beskattet efter lagerprincippet og ikke realisationsprincippet, som er tilfældet med de udbyttebetalende investeringsforeninger. Tabel 3 sammenfatter ligheder og forskelle mellem en traditionel investeringsforening og Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån. Tabel 3 Sammenligning af en traditionel investeringsforening med Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Investeringsforening Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hvem ejer foreningen? Investorerne Investorerne Underlagt Finanstilsynet? Ja Ja Stilles der krav til risikostyring? Ja, enkle Ja, strenge Mindste indskud? Ingen grænse Ingen grænse Beløb, der maksimalt kan mistes? Indskuddet Indskuddet Køb og salg, hvornår? Dagligt Månedligt Kan foreningen geare investeringer? Nej Ja, delvist Udbyttebetalende Ja/Nej Nej Akkumulerende Ja/Nej Ja Indre værdi oplyses Hver dag Hver 14. dag Lagerbeskatning Ja/Nej Ja 6

7 Forventninger til afkast og risiko Som udgangspunkt forventer vi, at Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån vil give et årligt afkast i størrelsesordenen 8 %. I nogle år kan afkastet være højere og i andre lavere, men i sammenligning med andre afdelinger med samme afkastforventninger forventer vi en mere stabil udvikling i afkastene. Afkastet vil være påvirket af faktorer som: Renten på virksomhedslån. Tab i forbindelse med kreditmæssige problemer. Udviklingen i forskellen mellem renten på virksomhedslånene og lånerenten. En del af afkastet kan opfattes som en kompensation for, at man som investor ikke har helt den samme fleksibilitet i forbindelse med køb og salg, som vi kender det fra de sædvanlige investeringsforeninger i Sydinvest. Emission (køb), indløsning (salg) og indre værdi Markedet for virksomhedslån er stort og veludviklet. Den cirkulerende mængde af virksomhedslån overstiger faktisk mængden af Virksomhedsobligationer (High Yield). Til lånene er der knyttet fysiske lånedokumenter, hvilket bevirker, at papirgangen er mere omstændelig. Derfor er vilkårene for køb og salg anderledes end for de investeringsforeninger, som Sydinvest udbyder. Der vil være emission og indløsning i denne hedgeforening én gang om måneden med et varsel på mindst 30 dage. Det vil sige, at det kan tage mellem én og to måneder at få gennemført et køb eller salg i Hedgeforeningen. Sidstnævnte vil være tilfældet, hvis man lige har passeret en dato for emission og indløsning. Da emission og indløsning er begrænset til én gang om måneden, vil der kun blive oplyst indre værdi på afdelingen en gang hver 14. dag. Forvaltning og låntagning Sydinvest vil ikke selv forvalte investeringen i virksomhedslånene, men har valgt at investere indirekte gennem fonde, som har stor ekspertise med forvaltning af virksomhedslån, og som på effektiv vis sørger for gearingen af investeringerne. Fakta om Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån ISIN kode ISIN for Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån er DK Børsnotering Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån bliver ikke noteret på Børsen. Stykstørrelse Foreningsandelene er udstedt i styk a 100 kr. Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån kan købes i alle pengeinstitutter. Udbytte Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte. Benchmark Benchmark for afdelingen er S&P/LSTA Performing Loans Index. Løbende information Som medlem af Hedgeforeningen Sydinvest bliver du løbende informeret om din investering. Det sker gennem medlemsbladet Horisont og på 7

8 HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Peberlyk Aabenraa Telefon Fax B

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne Aktionærmagasin fra formueplejeforeningerne // 1. kvartal 2014 // 28. årgang Formue 10 realistiske bud på et godt 2014 Russiske aktier kan forgylde investorerne Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3

Læs mere

Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko

Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko Formålet med denne vejledning er at gøre det lettere at forstå og forklare de mere almindelige udtryk, der bruges inden for investering. Der er lagt vægt på at gøre beskrivelserne klare og kortfattede

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner

Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Minirapport udgivet af Jyske Finans Indhold Hvordan skaber I nye forudsætninger for vækst uden at bruge egenkapital eller

Læs mere