Betjeningsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN"

Transkript

1 Betjeningsvejledning for KONVEKTIONS-DAMPOVN Serie CUA/E-106/110/ /210/120/220 var.01 Mod. Analog-Elektronisk AGB 636/WP AGB 635/WP AGB 633/WP AGB 634/WP AGB 637/WP AGB 638/WP AGB 639/WP AGB 640/WP

2 Indhold 4.0 FORORD Programmering og betjening Idriftsætning Betjeningselementer (fig. 4) Andre betjenings- og styreelementer A Kernetemperaturføler (Fig. 4A) B Valg af motorhastighed (Fig. 4B) C Ovnkammerlys (Fig. 4) D Forvarmning af ovnkammer E Udluftningsventil (Fig. 4) Slukke ovnen PROGRAMMERING OG BETJENING Betjeningselementer på elektronisk model Elektronisk styresystem Start Ekstra kommandoer og betjeningselementer SLUKKE OVNEN INDIKERING AF FEJL VEDLIGEHOLDELSE FORHOLDSREGLER VED NEDBRUD ELLER HENSÆTNING TILBEREDNINGSTIPS TIPS FOR KONVEKTIONSTILBEREDNING FORHOLDSREGLER VED ALMINDELIG TILBEREDNING Side 1 af 15

3 4.0 FORORD Læs betjeningsvejledningen meget omhyggeligt, vær især meget opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Dette apparat må kun bruges til det tiltænkte formål, nemlig kogning og stegning af kød, fisk og grøntsager, gratinering, grillstegning og regenerering af færdigretter og/eller frostvarer. 4.1 Programmering og betjening ANALOG modeller (Fig. 4) 4.1A Varmluft. (temperaturområde C) Drej omskifteren (A) om på symbolet, vist til venstre og indstil temperaturen via termostatknappen (B) 4.1B Varmluft cyklus (gratinering). (temperaturområde C) Drej omskifteren (A) om på symbolet, vist til venstre og indstil temperaturen via termostatknappen.(b) Udluftningssystemet åbner automatisk, for at lede dampen fra processen bort fra ovnkammeret. 4.1C Kombineret varmluft og damp. (temperaturområde C) Drej omskifteren (A) til en af de syv indstillinger mellem symbolerne, vist til venstre (fra minimum damp til maksimum damp) og vælg temperaturen via termostatknappen (B). Omskifteren (A) giver mulighed for justering af dampen i syv trin. 4.1D Kølecyklus. Åbn ovnlågen og drej omskifteren (A) om på symbolet, vist til venstre. Denne indstilling tillader at blæseren kører, mens lågen er åben, således at ovnen hurtigt køles af. Figur 4 Side 2 af 15

4 4.2 Idriftsætning ANALOG modeller (Fig. 4) Kontroller at vand og gas (for gasovne) er åbnet og at der er tændt for forsyningsspændingen. Vælg kogetiden via timerknappen (C) som går op til 120 minutter, for længere kogetider sættes knappen på symbolet ( ) (kontinuerlig drift). Når timeren er indstillet og lågen lukkes, starter kogecyklussen, sammen med blæseren, opvarmningen og damptilsætningen, hvis dette er valgt. Når den indstillede tid er udløbet, giver brummeren signal og alle funktioner stopper. Ved valg af kogetid skal der tages hensyn til ovnens opvarmningstid. Ovnen bør altid forvarmes før der sættes fødevarer i den. 4.3 Betjeningselementer (fig. 4) A B C Cyklusomskifter Termostatknap Timerknap D E F G H Z Spændingsindikator Indikatorlampe for ovnvarme Indikatorlampe for timer Resetknap for gasbrænder Side 3 af 15

5 4.4 Andre betjenings- og styreelementer ANALOG modeller 4.4A Kernetemperaturføler (Fig. 4A) Efter ønske kan ANALOG modellerne forsynes med en elektronisk termostat med kernetemperaturføler, til styring af temperaturen i midten af produktet. Dette er meget nyttigt ved tilberedning af større produkter. Dette system bruges på følgende måde: efter programmering af kogecyklussen, som beskrevet forud, føres stegetermometeret ind i midten af den tykkeste del af produktet, den elektroniske termostat tændes ved at tænde afbryderen (A). Temperaturen som vises på termostaten (B) er kernetemperaturen i midten af produktet. Temperaturen kan indstilles fra 20 til 99 C og dette gøres på følgende måde: Tryk på SET tasten til højre, den indstillede temperatur vises på displayet, den røde diode blinker, indenfor 15 sekunder kan temperaturen indstilles via og tasten og kvitteres ved at trykke på SET tasten igen. Den nye indstillingsværdi blinker i 2 sekunder, som Figur 4A indikering for at indstillingen er indlæst. Når SET tasten slippes, vises den aktuelle kernetemperatur på displayet. Vælg ( ) position på timerknappen: Ovnen starter kogningen, indikeret ved at den grønne diode tænder. Når den indstillede temperatur er nået indikerer et akustisk signal at tilberedningen er færdig, den røde diode tænder og alle funktioner afbrydes automatisk. 4.4B Valg af motorhastighed (Fig. 4B) De analoge modeller kan leveres med en omskifter for valg af blæserens hastighed, fra 1400 til 2800 o/min. Hastigheden vælges på basis af den type produkt der skal tilberedes, husk dog at ved lav hastighed bør temperaturen aldrig indstilles højere end 230 C. 4.4C Ovnkammerlys (Fig. 4) Alle ovne har lys i ovnkammeret, dette tændes via funktionsomskifteren (A). Figur 4B 4.4D Forvarmning af ovnkammer Det tilrådes altid at forvarme ovnen, før tilberedning. Den tid som skal indstilles til forvarmning af ovnen skal indstilles under hensyntagen til at det tager ovnen ca. 10 minutter at nå op på 220 C. Når den ønskede tid og temperatur er indstillet, tændes ovnen uden produkt. Når tiden er udløbet, indikerer den akustuíske alarm at tilberedningen kan startes. Ved dampcyklus anbefales det altid at forvarme ovnen, ved at dreje dampregulatoren om på MAX i 10 minutter, uden at åbne lågen. 4.4E Udluftningsventil (Fig. 4) Alle analoge modeller er forsynet med denne funktion, som styrer fugtigheden i ovnkammeret. Udluftningsventilen åbnes automatisk når der vælges varmluft cyklus (gratinering). Side 4 af 15

6 4.5 Slukke ovnen ANALOG modeller (Fig. 4) Ovnen slukkes ved at dreje omskifteren (A) til stilling OFF. 5.0 PROGRAMMERING OG BETJENING ELEKTRONISKE modeller (Fig. 5) 5.0A Varmluft konvektionscyklus. (Temperaturområde C) Drej omskifteren (A) om på symbolet, vist til venstre og vælg temperatur på displayet (L), via knappen (B). 5.0B Varmluft konvektionscyklus (gratinering). (Temperaturområde C) Drej omskifteren (A) om på symbolet, vist til og vælg temperatur på displayet (L), via knappen (B). Udluftningssystemet åbner automatisk og slipper damp ud af ovnkammeret. 5.0C Kombineret varmluft og damp cyklus. (temperaturområde C) Drej omskifteren (A) om på symbolet, vist til venstre left, vælg temperatur på displayet (N) eller, som alternativ, kernefølertemperatur på displayet (O), og den ønskede fugtighed på displayet (M) via knappen (B). 5.0D Kølecyklus. Åbn ovnlågen og drej omskifteren (A) om på symbolet, vist til venstre. Denne cyklus tillader blæseren at køre med lågen åben, for hurtigere at køle ovnen ned. Bogstaverne COL på displayet (N) indikerer at kølecyklussen er i gang. Fig. 5 Side 5 af 15

7 5.1 Betjeningselementer på elektronisk model A B C C1 D E E1 E2 F F1 F2 G G1 H H1 L L1 L2 M N O P Z Cyklusomskifter Indkoder Start/stop knap Indikatordiode start/stop-knap Tast for ovnkammerlys Energisparetast / Start forvarmning, tryk 3 gange Indikatordiode energisparedrift Indikatordiode forvarmning Omskifter blæserhastighed Indikatordiode lav hastighed Indikatordiode høj hastighed Tast for udluftning af ovnkammer / Tast for tilberede og holde Indikator for udluftningsventil Delta T start tast Diodeindikator Delta T i drift Temperaturdisplay Grøn indikatordiode for temperatur i gr.c Rød indikatordiode for temperatur i gr.f Fugtighedsvisning Display for tilberedningstid Temperaturdisplay for kernetemperatur Spændingsindikator Resettast for gasbrænder Side 6 af 15

8 5.2 Elektronisk styresystem ELEKTRONISKE modeller (Fig. 5A) Det elektroniske system giver mulighed for følgende operationer, via indkoderknappen (B): 1 Valg og indlæsning af temperatur i ovnkammer, på display (L). Indikatorlamper (L1) og (L2) viser temperaturen i C eller F. 2 Valg og indlæsning af kernetemperatur, via en føler, på display (O), (temperaturområde +20 C til +99 C). 3 Valg og indlæsning af tilberedningstemperatur, i timer og minutter, på display (N), hvis en uendelig tilberedningstid ønskes, skal der indstilles to streger (- -) på display N; 4 Valg og indlæsning af fugtigheden, fra 1 til 99, i ovnkammer, på display (M). For at vælge disse værdier, skal der trykkes på knappen (B) indtil den værdi som skal ændres blinker. For derefter at ændre værdien, drejes knappen blot med eller mod uret. Ved et nyt tryk på knappen (B), gemmes de nye værdier. Det elektroniske system tillader programmering af ovnkammeret, med kerneføler i drift, skiftende med tilberedningstiden. Hvis den sidste mulighed ønskes på display (O), skal der indstilles 2 linier (--). Afslutning af en tilberedningsproces, som kræver kerneføler, vil ske automatisk når den viste temperatur på display (O) nås. Resttiden vises på display (N). Fig. 5 For at starte en valgt cyklus er det nødvendigt at alle parametre, beskrevet under punkt 5.0, programmeres med ovnen i drift, det er muligt kun at ændre de nødvendige parametre, såsom temperatur og tid. 5.3 Start ELEKTRONISKE modeller (fig. 5) Åbn vandforsyningen, gasforsyningen og tænd forsyningsspændingen. Når den ønskede cyklus er indstillet vises beskeden GO på display (L). Tryk derefter blot på tasten (C) for at starte. Når den grønne diode (C1) tændes, er cyklussen i gang. Ved udløb af den indstillede tid høres en brummer og alle funktioner afbrydes. Før maden sættes i ovnen, anbefales det at forvarme ovnen. Dette gøres ved at trykke på tasten (E) i 5 sekunder, hvorved ovnen begynder at køre, til den ønskede tilberedningstemperatur er nået. Ved valg af forvarmning vises beskeden PrH på display (N). Når den indstillede temperatur for det foregående program nås, blinker denne besked. Indsæt nu maden og tryk på tasten(c) for at starte tilberedningen. Side 7 af 15

9 5.4 Ekstra kommandoer og betjeningselementer ELEKTRONISKE modeller (Fig. 5-5B) G1 G H1 H 5.4A Kerneføler med Delta T ( t)(fig. 5B) Alle modeller er forsynet elektronisk styring og en kerneføler, til styring af den præcise kernetemperatur på produktet. Denne føler er specielt nyttig hvor store produkter skal tilberedes. Delta T systemet tillader at temperaturen i kammeret E1 E E2 F1 F F2 styres ud fra kernetemperaturen. C1 Systemet startes på følgende måde: C Fig. 5B D 1- Tænd ovnen, vælg en cyklus som kræver stegetermometer. 2- Tryk og hold tasten (H) i 5 sek. for at starte Delta T mode, indikeret ved at diode (H1) tænder. 3- Tryk igen på tasten (H), den sidst valgte Delta T værdi vises på display (L). Drej på knappen (B) for at ændre værdien fra 30 til 150, og tryk (B) for at gemme ændringen. Når Delta T er indstillet bestemmes kammertemperaturen automatisk af den elektroniske styring, som et resultat af summen af den valgte Delta T værdi og den temperatur som kerneføleren registrerer. 5.4B Dobbelt blæserhastighed (Fig.5B) Dette system kan monteres efter ønske. Det elektroniske system starter altid ovnen med højeste omdrejningstal, dette indikeres via den grønne diode (F2). Tasten (F) giver mulighed for at køre med lav hastighed. Den valgte blæserhastighed afhænger af produktet som skal tilberedes. Bemærk dog at ved lav hastighed er den maksimale temperatur begrænset til. 230 C. N.B. Hvis der vælges afkølingsmode for ovnkammeret, vil blæserhastigheden automatisk skifte til den maksimale værdi, via mikroprocessoren. Hvis ovnen ikke er forsynet med dobbelt motorhastighed, vises beskeden 2SP og Out på display (L) og (N) respektivt. 5.4C Interiørlys i ovnkammer (Fig. 5B) Alle modeller er forsynet med lys i ovnkammeret. Dette tændes via knappen (D). 5.4D Energireduktion og forvarmning af ovnkammer (Fig.5B) Elektroniske modeller kan forsynes med et elektrisk energisparesystem, som startes via knappen (E) og indikeres via en grøn diode (E1). Hvis denne option ikke er monteret, vises beskeden Eco og Out på display (L) og (N) respektivt. Hvis knappen E aktiveres i 5 sekunder startes forvarmningen af ovnen, dette indikeres via teksten PrH på display (N), teksten blinker når temperaturen er nået. Efter programmering af tilberedningscyklus og før produktet sættes i ovnkammeret, tilrådes det altid at forvarme ovnen. 5.4E Udluftningsventil ovnkammer (Fig. 5B) Alle modeller er forsynet med dette system, som justerer fugtigheden i ovnkammeret. Udluftningsventilen åbnes og lukkes ved tryk på knappen (G). 5.4F Steg & hold (Fig. 5B) Denne funktion findes på elektroniske modeller. Hvis funktionen aktiveres holdes der en konstant temperatur på 50 C efter at tilberedningen er afsluttet, denne temperatur holdes i ubegrænset tid og kan ikke ændres. Denne funktion kan kun bruges under KOMBINERET eller KONVEKTION, på følgende måde: Side 8 af 15

10 Efter start af tilberedning, tryk på knappen (G) og hold denne i ca. 5 sekunder, til teksten HLd vises på timerdisplayet (N), skiftende med timer tæller ned (timerstyring) eller tæller op (kerneføler styring). For tilberedning med kerneføler og med t styring til, aktiveres steg & hold funktionen, når den indstillede temperatur er nået. Teksten HLd vises på displayet (N) under hele steg & hold fasen. Steg & hold funktionen afbrydes ved at trykke på tasten (G) og holde denne i 5 sekunder, indtil teksten HLd forsvinder fra displayet (N). Side 9 af 15

11 5.5 SLUKKE OVNEN ELEKTRONISKE modeller (Fig. 5) Ovnen slukkes ved at dreje omskifteren til stilling OFF. 5.6 INDIKERING AF FEJL ELEKTRONISKE modeller Ovnens elektroniske styring viser automatisk eventuelle fejl. Fejlkoderne som vises af mikroprocessoren er følgende: Fejlkode Årsag Afhjælpning F1A Termosikring på motor udløst Sluk ovnen hvis fejlen er aktiv i over 1 time, tilkald servicetekniker F2A Sikkerhedstermostat i ovnkammer udløst Kontroller at blæser roterer korrekt og uden friktion og at denne er ren ts1 Fejl på temperaturføler i ovnkammer Udskift føler ts2 Fejl på kerneføler Udskift føler opn Indikerer at ovnlågen er åben Luk lågen (hvis dette ikke hjælper, juster mikroswitch på låge) Side 10 af 15

12 Hot Høj temperatur i styreskab Kontroller at køleblæser fungerer korrekt SPL Out Option for kerneføler ikke monteret 2SP Out Option for dobbelt hastighed ikke monteret Eco Out Option for effektreduktion ikke monteret Pot rid Optionel funktion: automatisk reduceret effekt under kombinationscyklus Operation skal udføres under installation af ovnen Fun dis Den valgte funktion kan ikke aktiveres Den valgte funktion er en option og er ikke monteret på denne ovn 1.0 Kode til software Side 11 af 15

13 8.0 VEDLIGEHOLDELSE Før der udføres nogen form for service på ovnen, skal hovedafbryderen slukkes og hanen på vandforsyningen lukkes. Ovnen bør rengøres efter hver dags drift og kun med de specifikke rengøringsprodukter. Hvis der er monteret et fedtfilter (leveres efter anmodning), skal dette rengøres for hver 3 timers tilberedning. Hvis filteret stopper til kan det medføre at ovnen arbejder ujævnt og at tilberedningstiden øges. Alle rustfrie ståldele skal: 1. rengøres med varmt sæbevand, 2. skylles med vand, 3. aftørres omhyggeligt. Det er forbudt at bruge nogen form for skraber, stålsvampe og andet metalgrej, da dette, udover ridser, vil efterlade jernpartikler på overfladen og dermed øge risikoen for rustdannelser. BRUG ALDRIG SPULEVAND TIL RENGØRINGEN. BRUG ALDRIG KLORHOLDIGE PRODUKTER TIL RENGØRING AF RUSTFRIT STÅL, SELV IKKE I EN FORTYNDET FORM. Alle fødevarerester skal fjernes fra ovnen efter hver anvendelse. Saft og fedt som drypper ned i bunden, ledes til afløbet i midten. Ovnen rengøres med et affedtningsprodukt, som passer til rustfrit stål. Dette kan f.eks. være et spryprodukt, som dækker alle områder, især stålpladen på udsugningen. Rengøring udføres på følgende måde: 1- Varm ovnen op til en temperatur på 50 C. 2- Påfør affedtningsproduktet i den anbefalede mængde. 3- Luk lågen. 4- Vælg dampcyklus. 5- Tænd ovnen i 20 til 30 minutter. Efter denne tid åbnes lågen, beskyt øjne og hud mod dampene og skyl kammeret med vand eller læg de aftagelige dele i opvaskeren. Blæseren skal holdes ren for at undgå at der ophobes fedt på vingerne, da dette kan medføre dårligt luftflow og overbelastning af blæsermotoren. Hvis ovnen ikke skal bruges i længere tid: 1- Sluk hovedafbryderen. 2- Luk vandhanen på forsyningen. 3- Lad lågen stå lidt åben for at sikre en god luftcirkulation og undgå mislugte. 4- Påfør de rustfrie flader en tynd beskyttelsesfilm af vaselineolie med en klud. Side 12 af 15

14 8.1 FORHOLDSREGLER VED NEDBRUD ELLER HENSÆTNING Hvis ovnen ikke fungerer korrekt, bryder ned eller udløser sikkerhedstermostaten, skal ovnen slukkes og en servicetekniker tilkaldes. Alt arbejde vedrørende installation, vedligeholdelse og reparation, skal udføres af kvalificerede og autoriserede personer. Ovnen bør efterses mindst hver 6 måned. Vi anbefaler at der etableres en servicekontrakt. N.B. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for fejl eller mangler i denne manual og forbeholder sig ret til ændring af udstyret, uden forudgående varsel. 9.0 TILBEREDNINGSTIPS 9.0A Konvektionstilberedning. Konvektionssystemet med varm luft og temperaturer fra 50 til 270 C, er passende for tilberedning af forretter, kød, fisk og grøntsager. Forskellige fødevarer kan tilberes sammen, ved samme temperatur, uden at smagen blandes sammen. For det bedste resultat bør der bruges GASTRO NORM type bakker med kant og der skal altid være mindst 3 cm mellem produktet og bakken ovenover, således at der opnås en god luftcirkulation. Det er en god regel at produktet aldrig rager op over kanten på bakken. Er dette ikke muligt bør bakken ikke placeres direkte under en anden. For at vælge den bedste temperatur, husk da følgende: Vælg en temperatur som er ca. 20% lavere end den normale i en traditionel ovn. Den forcerede ventilation sikrer kortere tilberedningstider. Hvis denne regel tilsidesættes vil tilberedningen ikke blive perfekt. 9.0B Dampkonvektion. Denne metode, normalt kaldet Kombineret, som kombinerer fordelene ved varmluft (hurtighed, energibesparelse og plads) og damp (bevarelse af næringsindhold og organiske egenskaber), er fremragende til fødevarer som skal tilberedes hurtigt ved høje temperaturer og en stor dampmængde. Metoden er specielt velegnet til stege, gryderetter og større kødstykker, hvor det altid anbefales at anvende styring via kernetemperaturen. 9.0C Vakuumtilberedning. Dette er systemet som gør det muligt at dampkoge vakuumpakkede fødevarer, ved en maksimal temperatur på 90 C. For denne type tilberedning anbefales det at anvende riste, da det emballerede produkt ikke afgiver væsker. Side 13 af 15

15 9.1 TIPS FOR KONVEKTIONSTILBEREDNING 9.1A Forretter. For tilberedning af lasagne og andet ovnbagt pasta, anbefales det at anvende 45 og 60 mm dybe G.N. bakker, afhængigt af produkttykkelsen. Temperaturen kan variere fra 160 til 180 C, mens temperaturer over 200 C bruges til bruning. 9.1B Kødstegning. Brug altid G.N. bakker til stegning af kød, fjerkræ og fisk, dybden afhænger af produktet. Husk at produktet ikke bør være højere end bakken. Med denne metode vil der skulle bruges meget lidt fedt- eller væsketilsætning, produktet smøres og krydres blot, før det sættes i ovnen. Temperaturområdet ligger fra 150 til 180 C og bør indstilles i forhold til produktets størrelse. Jo større stykke, jo lavere temperatur. 9.1C Grillstegning. Placer produktet på den medfølgende rist, efter at dette er penslet med olie og krydderier. For at opnå det bedste resultat bør produkterne placeres således at der er god plads omkring hvert stykke, for at sikre optimal ventilation. 9.2 FORHOLDSREGLER VED ALMINDELIG TILBEREDNING Hvis tilberedningen er ujævn: Kontroller at der mindst 3 cm fri plads mellem produktet og bakken ovenover, hvis der er mindre plads, bremses ventilationen. Kontroller at der plads nok mellem de enkelte produkter, til at sikre en god ventilation. Temperaturen kan være indstillet for højt, prøv at sænke temperaturen. Hvis produktet ikke tåler direkte varm luft, må dette placeres i en passende dyb G.N. beholder. Hvis produktet er tørt: Reducer tilberedningstiden. Temperaturen skal sænkes tilstrækkeligt. Husk at jo lavere temperatur, jo mindre vægttab. Der er ikke valgt kombineret cyklus. Produktet er ikke penslet med olie eller saft, før det blev sat ind. Side 14 af 15

ELEKTRISK VARMLUFTOVN

ELEKTRISK VARMLUFTOVN BETJENINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRISK VARMLUFTOVN MODEL KF 630 D UD KF 733 D UD KF 937 D UD KF 966 D AL UD KF 966 D UD EU KONFORMITETSERKLÆRING Undertegnede fabrikant erklærer herved under eget ansvar at

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

KONVEKTIONSDAMPOVN DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

KONVEKTIONSDAMPOVN DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING KONVEKTIONSDAMPOVN DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING XBP-106 / 110 / 210 / 120 / 220 XDP-106 / 110 / 210 / 220 Programmerbar model INDHOLD 6.0 Forord 6.1 Idriftsætning 6.2 Komponenter på kontrolpanel

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1.

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1. KIPSTEGER Prince TYPE:60,85 Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND Installations- og betjeningsvejledning S/N: Rev. 1.0 Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Symboler i manualen... 3 1.2 Symboler på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

KONVEKTIONSDAMPOVN INSTALLATIONSVEJLEDNING

KONVEKTIONSDAMPOVN INSTALLATIONSVEJLEDNING KONVEKTIONSDAMPOVN INSTALLATIONSVEJLEDNING Elektronisk model INDHOLD 1.0 Forord 1.0A Konformitetserklæring 1.0B EU direktiv 2002/96/EC 1.1 Dimensioner 1.6 Tekniske data elektrisk tilslutning 1.8 Tekniske

Læs mere

Sachs & Grut Blegdamsvej 28G 2200 københavn N tlf / Alle priser er incl. 25% moms.

Sachs & Grut Blegdamsvej 28G 2200 københavn N tlf / Alle priser er incl. 25% moms. WWW.SACHS-GRUT.DK 2015 MULTI-COOKER Multikogeren kan monteres på komfurer over 1000mm til højre eller til venstre. BESKRIVELSE: Beholder: 336x308x200mm Kapacitet: 12 liter Varmeelement: 3.kW Automatisk

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning VACOOK Termocirkulator for Sous Vide kogning Advarsel! Denne manual er ikke egnet for personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, medmindre

Læs mere

KONVEKTIONSDAMPOVN INSTALLATIONSVEJLEDNING

KONVEKTIONSDAMPOVN INSTALLATIONSVEJLEDNING KONVEKTIONSDAMPOVN INSTALLATIONSVEJLEDNING 305 / 107 / 111 / 207 / 211 / 120 /220 ver 04 107 / 111 ver 04 ANALOG MODELLER IT UK DE FR - ES INDHOLD 1.0 Forord 1.0 Konformitetserklæring 1.1 EU direktiv 2002/96/EC

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Ovn Instruktions Manual. LineMiss. CE (UNOX S.p.A, Vigodarzere, Padova, Italy)

Ovn Instruktions Manual. LineMiss. CE (UNOX S.p.A, Vigodarzere, Padova, Italy) Ovn Instruktions Manual. LineMiss. CE 03-2005 (UNOX S.p.A, 35010 Vigodarzere, Padova, Italy) Kære kunde. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke dig og lykønske dig med dit nye UNOX produkt. Vi er

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

HOUNÖ. Brugermanual CombiSlim II CPE

HOUNÖ. Brugermanual CombiSlim II CPE HOUNÖ Brugermanual CombiSlim II CPE DK Version 1.1x 06-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 5 BRUGE AF SMARTTOUCH DISPLAY 7 Betjening generelt 7 HOVEDMENU 8 FUNKTIONER 9 Generelle funktioner 9 Indstilling

Læs mere

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN Installationsvejledning for KONVEKTIONS-DAMPOVN Serie CUE-106/110 var.01 Model: Analog - elektronisk AGS962 AGS963 Indhold 1.0 KONFORMITETSERKLÆRING... 2 1.1 EU direktiv 2002/96/EC... 2 1.2 Dimensioner

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget køling

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget køling INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget køling - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-CL160P SA-CL200P SA-CL164H SA-CL205H SA-CL160G SA-CL200G SANTAFE SERIEN : SF-CL160P SF-CL200P

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning for friture model :

Betjeningsvejledning for friture model : Betjeningsvejledning for friture model : FKE169EG FKE1615EG FKE169DG FKE1615DG FKE1621DG FKE2515 G (15kW) FKE2521G (21kW) Fig. 1 Tilslutning : Apparatet skal tilsluttes for 400V+jord+0,(eller 3X230V,Norge)

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A CE92GPX 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709113889 Gaspladen: 6 brændere: Venstre bag /frem: 1,00 kw-hurtig 4,00 kw Midte bag/frem: 1,75 kw-1,00 kw Højre

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDBYGNINGSOVN. BO 17, STÅL, SORT BO 16, STÅL, SV BO 32, n -TYPE STÅL, SV. Installations- og betjeningsvejledning

INDBYGNINGSOVN. BO 17, STÅL, SORT BO 16, STÅL, SV BO 32, n -TYPE STÅL, SV. Installations- og betjeningsvejledning INDBYGNINGSOVN BO 17, STÅL, SORT BO 16, STÅL, SV BO 32, n -TYPE STÅL, SV Installations- og betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præsentation af ovnen 2. Advarsler 3. Klargøring til installation

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

SFP4120PZ. Funktioner. linea 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE OG PIZZAFUNKTION RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A+

SFP4120PZ. Funktioner. linea 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE OG PIZZAFUNKTION RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A+ SFP4120PZ 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE OG PIZZAFUNKTION RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709215354 45 cm høj kompaktovn 10 funktioner Ovnvolumen: Netto: 36 liter Brutto:

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

SCB92MX8. classic 90 CM GASKOMFUR MED OVNE(1 MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

SCB92MX8. classic 90 CM GASKOMFUR MED OVNE(1 MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A SCB92MX8 classic 90 CM GASKOMFUR MED OVNE(1 MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709149963 5 brændere Venstre bag : 1,80 kw Venstre frem: 3,00 kw Midte: ekstra hurtig 3,50 kw Højre bag:

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

HOUNÖ TOUCH. Advanced Racktimer Brugermanual

HOUNÖ TOUCH. Advanced Racktimer Brugermanual HOUNÖ TOUCH Advanced Racktimer Brugermanual DK INTRODUKTION TIL Advanced RACKTIMER INDHOLD INTRODUKTION TIL AVANCERET RACKTIMER 3 RACKTIMER AKTIVERING 4 GRUPPEOPSÆTNING 5 OPSKRIFTOPSÆTNING 6 TILBEREDNINGSFUNKTIONER

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

A2PYID CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A STOR OVN - A LILLE OVN

A2PYID CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A STOR OVN - A LILLE OVN A2PYID-6 100 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A STOR OVN - A LILLE OVN EAN13: 8017709145804 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 145 mm, 1,40 kw Booster

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

HOUNÖ TOUCH. Brugermanual

HOUNÖ TOUCH. Brugermanual HOUNÖ TOUCH Brugermanual TABLE OF CONTENTS INTRODUKTION 5 BRUGE AF SMARTTOUCH DISPLAY 7 Betjening generelt 7 HOVEDMENU 8 FUNKTIONER 9 Generelle funktioner 9 Indstilling af varmlufttemperatur og fugtighedsprocent

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A

A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A EAN13: 8017709155001 6 brændere Venstre bag: ekstra hurtig 4200 W Venstre frem: 1800 W Midte bag:

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A SFP4120 nyhed 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709189426 45 cm høj Ovnvolumen: Netto: 40 liter Brutto: 41 liter Ovntemperatur: 50-250 C

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

DYNAMIC STAVBLENDER PRO 600 Dsc

DYNAMIC STAVBLENDER PRO 600 Dsc PRO 600 Dsc Brugervejledning for DYNAMIC STAVBLENDER PRO 600 Dsc 1. BESKRIVELSE Vægophæng Motor Blenderrør af levnedsmiddelgodkendt rustfrit stål Rustfri knivfod BESKRIVELSE Forsyningsspænding 115/230

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere