ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN"

Transkript

1 ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt ENTRENORD

2 Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord, projekt Rapporten: Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden er udført af: Karlbak Mejlgade 42, 1. DK Aarhus C Fotos: Line Zachariassen: forside, s. 11 og 18 Maria Skjerbæk: s. 5 Jakob Bekker-Hansen: s. 6 og 12 Copyright Nordisk Ministerråd Alle rettigheder forbeholdes

3 Indledende opdrag...4 Præsentation: EntreNord kort fortalt... 5 Succesmål 1: Udvikling og brug af entreprenørielle kompetencer i de kunstneriske og kreative uddannelser i Norden... 9 Succesmål 2: Overføre erfaringer med indsatser for professionelle kunstnere i Norden mht. entreprenørskab i kunstnerisk praksis...12 IPR-håndbog...14 Netværksopbygning og online platform...15 Pulje til videndeling...15 Særlige initiativer på Færøerne og Ålandsøerne...16 Spredningseffekt...17 Anbefalinger...18

4 INDLEDENDE OPDRAG EntreNord er et projekt under KreaNord, Nordisk Ministerråds særlige initiativ for forbedring af vækstpotentialet i regionens kulturelle og kreative industrier. Projektledelse på EntreNord er varetaget af virksomheden Karlbak, der har valgt at samarbejde med CAKI (Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation) på flere af aktiviteterne. EntreNord er afviklet fra og formålet gennem alle årene er at fastholde og udbygge et nordisk samarbejde mellem de kreative og kunstneriske uddannelser gennem at: Styrke det kreative Norden og skabe udvikling via deling af erfaringer og kompetencer på tværs af grænser Styrke innovationskraft på kunstneriske uddannelser gennem entreprenørskab Skabe en øget kritisk masse som konsekvens af formål 1 og 2 Succesmålene for EntreNord er at styrke motivation, lyst og videndeling blandt undervisere og uddannelsesudviklere for i stigende grad, at: Udvikle og bruge entreprenørielle kompetencer i de kunstneriske og kreative uddannelser i Norden Overføre erfaringer med entreprenørskab som kunstnerisk praksis til færdiguddannede kandidater fra de kunstneriske uddannelser i Norden Metoden er at skabe udveksling af viden og erfaring på tværs af nationale og professionelle opdelinger gennem workshops, konferencer og seminarer. I denne afsluttende rapport samles faktuelle oplysninger og anbefalinger fra projektet til styregruppen i KreaNord. 4

5 PRÆSENTATION: ENTRENORD KORT FORTALT Kunst og Design spiller en rigtig vigtig rolle i samfundet men ikke desto mindre oplever mange, at det er svært at leve af sin kunst- og designfaglige baggrund efter endt uddannelse, og at kunsten ofte ikke kommer i spil på de måske væsentligste områder. Hvordan kan de studerende blive bedre til at se flere muligheder i deres kunstneriske profession? Hvordan styrker vi de studerendes og de færdiguddannede kunstneres forudsætninger for at skabe gode arbejdsliv? Disse to spørgsmål dannede grundlaget for EntreNord, et tre-årigt projekt under KreaNord, hvor kunstneriske uddannelser, lærere, rektorer, studerende og færdiguddannede kunstnere såvel som rådgivere og konsulenter på tværs af de nordiske grænser diskuterede og delte viden om entreprenørskab inden for de kunstneriske fagligheder. Når der efterfølgende skrives kunstneriske fagligheder, så refereres der til hele paletten af kunst- og designfag: Scenekunst, billedkunst, design- og arkitektur, kunsthåndværk, musikfaglighed mm. Der er som udgangspunkt stor forskel på disse fagligheder, og projektets udfordring har været at skabe relevans på tværs af både fagligheder, nationaliteter, erfaringer og hierarkier. Begrebet entreprenørskab rummer i EntreNords optik både den smalle tilgang (start af virksomhed) og den brede tilgang (et entreprenørielt mindset), der fremmer handlekraft og omsætning af faglig kundskab på mangfoldige måder. BAGGRUND EntreNord har afsæt i anbefalingerne fra rapporten om entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser i Norden. Find rapporten Entreprenørskab og foretagsomhed i de kunstneriske uddannelser i Norden her. PROJEKTLEDELSE EntreNord er et projekt under KreaNord, Nordisk Ministerråds særlige initiativ for forbedring af vækstpotentialet i regionens kulturelle og kreative industrier. Projektledelsen på EntreNord er varetaget af virksomheden Karlbak, der har valgt at samarbejde med CAKI (Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation) på flere af projektets aktiviteter. 5

6 Hvordan er vi allerede forbundet med hinanden i Norden? Hvem kender hvem? Deltagere på Gathering #1 laver en visualisering af netværket MÅLGRUPPE Primært undervisere og uddannelsesudviklere ved de kunstneriske uddannelser i Norden. Sekundært organisationer og projekter, der arbejder med entreprenørskabsindsatser for professionelle kunstnere. Der har været ca. 600 deltagere i alt på EntreNords aktiviteter. AKTIVITETER EntreNord har i løbet af udviklet og afholdt følgende aktiviteter: 15 workshops (en workshop hvert år i hhv. Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark) To konferencer for undervisere og uddannelsesudviklere ved de kunstneriske og kreative uddannelser i Norden, EntreNord #1 og EntreNord #2 (publikation for EntreNord #2 er ikke færdig ved redaktionens afslutning af denne rapport) To seminarer for udviklere af entreprenørskabsforløb for professionelle kunstnere, Gathering #1 og Gathering #2 En digital platform for videndeling, En digital håndbog om IPR netop for kunstneriske og kreative erhverv Understøttet videndelingsbesøg på tværs af de nordiske lande Alle aktiviteter er blevet formidlet bredt, og har haft deltagere fra de fem nordiske lande. Til flere af aktiviteterne har der også været deltagere fra Færøerne og Ålandsøerne. Herudover har der været en lang række afledte indsatser på tværs af Norden, som vi kommer nærmere på senere i rapporten. MÅL Styrke motivation, lyst og videndeling blandt undervisere og uddannelsesudviklere til i stigende grad, at: METODE Udvikle og bruge entreprenørielle kompetencer i de kunstneriske og kreative uddannelser i Norden Overføre erfaringer med entreprenørskab som kunstnerisk praksis til færdiguddannede kandidater fra de kunstneriske uddannelser i Norden Skabe udveksling af viden og erfaring på tværs af nationale og professionelle opdelinger gennem workshops, konferencer og seminarer, der tilsigter en HØJ grad af deltagerinvolvering. 6

7 ERFARINGER I projektets treårige levetid er vi stødt på blandede tilgange til emnet Entreprenørskab fra høj motivation til stor modstand og fra lang erfaring til ingen erfaring. Der har flere steder været modstand mod ordet entreprenørskab på alle niveauer, og med mange forskellige begrundelser og en stor spredning i skolernes oplevelse af, hvad der er uddannelsernes opgave på dette felt. Men vi har samtidig oplevet et ønske fra de studerendes side om at lære at skabe økonomisk bæredygtige arbejdsliv og en stor glæde når de studerende har skaffet sig erfaringer med praktisk entreprenørskab. Deltagere på workshop i Bergen diskuterer entreprenøriel læring Følgende behov er blevet defineret undervejs i projektet: Forankring i undervisningsplaner, læringsmål og vaner på skolerne Interdisciplinaritet Flere samarbejder med aktører fra samfundets mange forskellige sektorer Øget opmærksomhed på både det brede og det smalle perspektiv i entreprenørskab Skabelse af entreprenørielle miljøer, der åbner for nye samarbejder, tværfaglighed og nytænkning af fag Sparring, spejling og videndeling blandt undervisere Vi er også stødt på en række antagelser, som har givet anledning til modstand mod begrebet Entreprenørskab, eksempler er: Entreprenørskab står i modsætning til kunstnerisk integritet Det er forventeligt at kunstnerisk indsats ofte er ulønnet Der er indenfor mange kunstneriske fagligheder en ganske snæver accept af, hvad der er de rigtige måder at omsætte sin kunstneriske faglighed på Ovenstående antagelser deles ikke af EntreNord. Tværtimod har vi arbejdet målrettet på at udvide forståelsen af mulighedsfeltet for de kunstneriske fag. Følgende emner er ofte på dagsordnen i EntreNords aktiviteter: Sprogbrug hvad er entreprenørskab, og hvordan kan vi tale om det så det bliver vedkommende? Hvordan styrkes handlekraft blandt elever, lærere og professionelle? Hvilke dilemmaer hersker i forhold til at integrere entreprenørskab i uddannelserne? Hvilke barrierer hersker i forhold til at skabe sunde kunstneriske arbejdsliv? Hvordan skaber vi synergi mellem uddannelserne og arbejdslivet (individer og organisationer)? IPR Intellectual Property Rights hvad betyder det i praksis? Hvordan lærer de studerende og professionelle kunstnere at tiltrække ressourcer til deres projekter? Hvordan evaluerer vi bedst entreprenørskab? 7

8 EFFEKT EntreNord har bidraget til: Status i uddannelserne. Projektet har givet status og brændstof til indsatsen i uddannelserne og åbnet begrebet entreprenørskab, så det har skabt øget eller ligefrem ny relevans for de kunstneriske uddannelser. Projektet har også været med til at udvikle relevant sprogbrug om entreprenørskab og skabe anerkendelse af de studerendes behov for at træne evnen til at se mange muligheder for kunstnerisk indsats. Konkret videndeling. Der er skabt nye effektive kontakter mellem aktører på tværs af nordiske lande (på skoler, mellem skoler, mellem fagligheder, mellem lande, mellem professionelle og organisationer). Nye grafiske modeller. EntreNord har skabt indsigt i elementer, der indgår i entreprenøriel læring og konkret udviklet nye grafiske modeller til inspiration. Nye projekter og samarbejder. Mange af deltagerne på EntreNords aktiviteter har valgt at krydse landegrænser og besøge hinanden. Det har medført samarbejder som: Udvikling og gennemførelse af workshops for kunstnere, oplæg om Entreprenørskab i undervisning på nordiske uddannelsessteder, nye fælles projektansøgninger med fokus på udvikling af kunstneriske arbejdsliv og sidemandsoplæring i undervisningssituationer på tværs af landegrænser. ANBEFALINGER På baggrund af hele projekt EntreNord har vi skrevet en række anbefalinger, som du kan læse til sidst i denne rapport. 8

9 SUCCESMÅL 1: UDVIKLING OG BRUG AF ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER I DE KUNSTNERISKE OG KREATIVE UDDANNELSER I NORDEN For at styrke indsatsen for flere entreprenørielle kompetencer på kunstneriske og kreative uddannelser er der i løbet af EntreNords projektperiode afholdt: Fem workshops i de fem nordiske lande hvert år fra dvs. 15 workshops i alt To konferencer, EntreNord #1 og #2, i hhv og 2014 FAKTA workshops i tal Der er blevet gennemført 15 workshops i alt. 5 workshops hvert år i tre år: 2012, 2013 og Disse workshops er hvert år blevet afholdt i hver af de fem nordiske lande med så vidt muligt skiftende byer og skoler som værter. Således har vi arbejdet for at sikre spredning og ejerskab i både indhold, rammer blandt deltagere. Vi har ligeledes lagt vægt på at inkludere alle faggrupper indenfor de kunstneriske fag, og har mødt deltagere både fra scenekunst, design og arkitektur, billedkunst, kunsthåndværk, musikkonservatorier mv. Der har i alt været tilmeldt 364 deltagere til de 15 workshops. Blandt deltagerne har der været fastansatte undervisere, deltids- og eksterne undervisere, studerende, karrierevejledere fra skolerne, uddannelsesudviklere, projektledere bl.a. fra inkubatormiljøer og flere brancheorganisationer samt deltagere fra rektor- og dekanniveau. Deltagere på workshop på Sibelius Academy deler viden ud fra fotos Indhold og form på workshops Refleksion, udveksling og ejerskab. Det er tre intentioner, der var centrale i planlægning af både indhold og form på alle workshops: Refleksion udvikling sker bedst gennem størst mulig refleksion Udveksling nye kontakter og ideer skaber størst mulig motivation til forandring Ejerskab implementering sker bedst gennem størst mulig ejerskab For at sikre, at de tre begreber blev sat i spil, stod det klart fra starten, at formen på alle workshops skulle være så deltagerinvolverende som muligt. Workshopformen blev derfor en blanding af oplæg, dialoger og praktisk erfaringsudveksling blandt deltagerne. Det har været en stærk inspiration for alle, at disse workshops er blevet brugt til at dele helt aktuelle erfaringer på tværs af fag, nationalitet og mål. 9

10 Temaer på de fem workshops i 2012 var: Et fælles sprog om elementerne i entreprenørskabs læring Handlingstillid hvordan styrker du handlekraft? Teamwork om udvikling af kommende undervisningsforløb hos deltagerne Temaer på de fem workshops i 2013 var: De nordiske erfaringer film og fortællinger fra hele Norden IPR rettigheder og værdi af kunstnerisk arbejde Dilemmaer i arbejdet med at integrere entreprenørskab i uddannelserne Temaer på de fem workshops i 2014 var: Hvorfor entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser? Evaluering hvordan evaluerer vi entreprenørskab? Tiltrækning af ressourcer crowdfunding som metode Til hvert års workshop er der blevet udviklet diverse materiale. Dette er blevet uddelt på workshops og eftersendt pr. mail med tanke på direkte brug hjemme på egen skole i egen praksis. Klik på modellerne herunder for at forstørre dem. Hvem er jeg? Få øje på muligheder Entreprenøriel læring Realisering Udvikling i samarbejde med andre Figur 1 Figur 2 Figur 3 FAKTA konferencerne EntreNord #1 og #2 i tal I 2012 blev konferencen EntreNord #1 afholdt på Holmen i København. Her var i alt 141 deltagere tilmeldt konferencen. Der var deltagere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island samt England og Schweiz. I 2014 blev konference EntreNord #2 afholdt på Holmen i København. Her var i alt 119 deltagere tilmeldt konferencen. Der var deltagere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island samt USA og Rusland 10

11 Indhold og form på konferencerne I 2012 åbnede den danske kulturminister Uffe Elbæk konferencen EntreNord #1 og understregede relevansen af entreprenørskabsundervisning på de kunstneriske uddannelser. Der blev afholdt fire hovedindlæg af nordiske og internationale oplægsholdere, med taler både fra kunstnerens, underviserens, forskerens og iværksætterens perspektiv. Syv cases blev præsenteret af undervisere på tværs af de nordiske lande. Formålet var at skabe grobund for videndeling og dialog mellem de deltagende undervisere. Tre workshops gik i dybden med hhv. Forretningsmodeller i kunstneriske projekter Didaktik Underviserens rolle Praksisbaseret tværfaglig undervisning En paneldebat tog fat på underviserens rolle og diskuterede, hvordan undervisere og uddannelser kan fremme mod, tværfaglige kompetencer og et entreprenørielt mindset blandt studerende. Se publikation fra EntreNord #1. I 2014 var det den danske kulturminister Marianne Jelved, der åbnede konferencen EntreNord#2. Der blev afholdt tre hovedindlæg af nordiske og internationale oplægsholdere, med taler både fra kunstnerens, underviserens, forskerens og iværksætterens perspektiv. Seks cases blev præsenteret af undervisere og projektledere på tværs af de nordiske lande. Formålet var at skabe grobund for videndeling og dialog mellem de deltagende undervisere og projektledere. Tre workshops gik i dybden med tre emner: Kvalitative målekriterier som evalueringsredskab Implementering af entreprenørielle kompetencer i uddannelserne Fremme af et kreativt og etisk evalueringssystem Et panel lagde op til en paneldebat og diskussion på konferencen om hvordan vi styrker undervisernes kompetencer ift. at måle og evaluere entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser i Norden. Publikationen for EntreNord #2 er ikke færdig ved redaktionens afslutning af denne rapport. Den kan efterfølgende findes på 11

12 Projektledere og konsulenter på Gahtering #1 første skridt til et nyt Nordisk netværk SUCCESMÅL 2: OVERFØRE ERFARINGER MED INDSATSER FOR PROFESSIONELLE KUNST- NERE I NORDEN MHT. ENTREPRENØRSKAB I KUNSTNERISK PRAKSIS I 2013 blev Gathering #1 afholdt på Republikken i København. Her var i alt 40 deltagere tilmeldt. Der var deltagere fra Norge, Danmark, Sverige, Island og Finland. Fra i alt 26 forskellige initiativer og projekter, som alle arbejder med entreprenørskabsindsatser for professionelle kunstnere. I 2014 blev Gathering #2 afholdt på Holmen i København. Her var i alt 53 tilmeldte. Der var deltagere fra Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Ålandsøerne. Fra i alt 23 forskellige initiativer. Indhold og form på Gathering #1 og #2 Både i 2013 og 2014 har Gathering forløbet over to dage. Vi valgte det engelske ord Gathering for begivenheden for at understrege det uformelle og kontaktskabende præg. Releksion, udveksling og ejerskab var nøgleord for form og indhold. Programmet på Gathering #1 var tilrettelagt med faciliterede diskussioner af begreberne Mentorskab, Tværfaglighed, IPR, Inkubator og Konkurrencer. Projektlederne fra Karlbak kom med korte indlæg om emnerne som input til den efterfølgende diskussion og videndeling blandt deltagerne. Hvordan hjælper vi de færdiguddannede kunstnere til et sundt arbejdsliv? Gruppediskussion på Gathering #1 I løbet af de to dage blev der endvidere skabt et netværkskort, præsenteret syv af deltagernes projekter, arbejdet på makroog mikroniveau, og der blev startet en facebook-gruppe, og givet en grundig præsentation af 12

13 Hvordan kan entreprenørskab styrke kunstnerisk aktivitet? Oplæg på Gathering #2 Programmet på Gathering #2 var også tilrettelagt med en høj grad af deltagerinvolvering, denne gang dog med et øget fokus på præsentation af de cases, der var tilstede i rummet: De deltagende projekter, virksomheder og uddannelser var på forhånd blev bedt om at præsentere sig ind under et af disse tre emner: Nordic cases få øje på hinandens metoder og lade sig inspirere til at låne, besøge hinanden og arbejde sammen. Impact hvordan sikrer I, at I får spredt erfaringer og påvirker bredt? Networking hvordan arbejder I med netværk som den korteste vej til nye opgaver og ny viden? I løbet af de to dage blev det til oplæg om ni konkrete initiativer (bla. Artlab, Buskerud Kunstcenters udviklingsforløb, KELA s nye Fröfabriken og Nesoddparken) og til mange timers konkret erfaringsudveksling med baggrund i de ni oplæg. 13

14 IPR-HÅNDBOG Der har både fra KreaNord og EntreNords projektledelses side været et ønske om at sætte rettigheder til kunstneriske ydelser på dagsordenen i Norden. I 2013 valgte vi derfor at øge fokus på IPR (Intellectual Property Rights) ved dels at udarbejde en i-bog om IPR med udgangspunkt netop i kunstnerisk praksis og dels ved at sætte IPR på dagsordnen på samtlige arrangementer i I-bogen er udviklet af CAKI Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation, der er samarbejdspartner i projektet EntreNord. Bogen indeholder dels en grundig, men letlæst, gennemgang af begreber og beskyttelsesformer, der kan være relevante for kunstnerisk aktivitet. Dette er udbygget med mange, men korte film, som dels er filmede interviews animeret med ikoner, der letter forståelser, og dels er rene animationer, som forklarer begreber og fremgangsmåder. Netop ved at vælge formatet i-bog, har det været muligt at anvende både visuelle og auditive formidlingsformer. Se IPR-bogen her IPR Intellectual Property Rights IPR var på agendaen i samtlige arrangementer i På de fem workshops blev emnet diskuteret, og i-bogen præsenteret, så den kunne bruges hjemme på de deltagende skoler. Diskussionerne efterlod et klart indtryk af, at emnet stadig spiller en perifer rolle i de fleste studier og ofte dækkes af en ekstern ekspert, som ikke i øvrigt indgår i undervisningen. På de mange entreprenørskabstilbud, der samledes til Gathering #1, var der langt større opmærksomhed om nødvendigheden af, at viden om IPR bliver fælles for alle. Først på bagrund af en vis basal viden vil kunstnerne have et beslutningsgrundlag for, om de vil beskytte deres rettigheder eller ej. Også her blev i-bogen taget godt imod. Også i 2014 blev der henvist til IPR-bogen på både Gathering #2 og EntreNord #2. 1 IPR var på agendaen i samtlige arrangementer i

15 NETVÆRKSOPBYGNING OG ONLINE PLATFORM I 2013 startede EntreNords projektledelse en kortlægning af entreprenørielle initiativer på de kunstneriske uddannelser i Norden og af entreprenørskabstilbud til de færdiguddannede kandidater fra kunstneriske og kreative uddannelser i Norden. Kortlægningen er foregået ved research på nettet, aktiv brug af netværk og mange kontaktskabende mails. Dette har skabt en lang liste med over 700 navne på personer og initiativer og kontakt til mange og meget forskellige metoder og tilbud. Flere af disse metoder og tilbud er blevet beskrevet og præsenteret på blev åbnet for alle i uge 47, 2013, Global Entrepreneurship Week, med præsentation på alle KreaNords online platforme. Udviklingen af et nyt tema om entreprenørskab på KreaNords eksisterende website har haft til formål at: Stille informationer om entreprenørskab i de kunstneriske og kreative uddannelser til rådighed både for nuværende og kommende brugere af websitet. Bidrage til styrkelse af det kreative Norden og skabe udvikling via deling af viden, erfaringer og kompetencer på tværs af Nordens nationalgrænser. Styrkelse af innovationskraften på de kunstneriske og kreative uddannelser gennem entreprenørskab. Skabe en øget kritisk masse som konsekvens af ovenstående. Temaet er blevet præsenteret på samtlige workshops, på Gathering #1 og #2 og konferencen EntreNord #2. Temaet er endvidere blevet præsenteret på projektets samarbejdspartneres online platforme, nyhedsbreve og i relevante online vidensgrupper. CAKI fortsætter arbejdet med at udvikle ny arkitektur til sitet og vedligeholde temaet i 2015 med fokus på følgende succeskriterier: 1. Aktualitet og relevans 2. Et klart nordisk sigte 3. Multidisciplinaritet 4. Tværdisciplinaritet 5. Internationale bidrag blev launchet for alle i uge 47, 2013 PULJE TIL VIDENDELING Der var i 2013 og 2014 afsat en mindre pulje til stimulering af videndeling mellem såvel uddannelser som entreprenørskabstilbud i hele Norden. Puljen har støttet 14 antal møder på tværs af nationalgrænser, fx: En islandsk projektleders besøg i København, DK, til udveksling af erfaringer med bl.a. Artlab og CAKI Besøg af norsk projektleder hos undervisere fra Musikkonservatoriet i Aarhus, DK En færøsk projektleders besøg i København med fokus på støtte til uddannede kunstneres arbejdsliv 15

16 EntreNord-oplæg på Kvinuur Megna! kåring af Årets kvindelige iværksætter på Færøerne SÆRLIGE INITIATIVER PÅ FÆRØERNE OG ÅLANDSØERNE Projektlederne bag EntreNord har gjort en særlig indsats for at formidle projektet og viden om entreprenørskab inden for de kunstneriske og kreative erhverv på Færøerne og Ålandsøerne. I oktober 2013 besøgte projektleder Margrete Bak Færøerne og afholdt et indledende møde i Nordens Hus i Tórshavn med deltagere fra Vinnuframi og Iværksætterhuet i Kláksvik. Formålet med mødet var at undersøge samarbejdsflader og tilrettelægge en EntreNord-aktivitet særligt designet til Færøerne. I januar 2014 afholdte EntreNord i samarbejde med Iværksætterhuset i Kláksvik aktiviteten StartUp Thórshavn med særligt fokus på de kunstneriske og kreative ideer. Det blev to dage fyldt med nye kontakter og nye ideer til nye samarbejder og konkrete virksomheder i Færøerne. Der deltog 65 personer. I februar 2014 var projektleder Margrete Bak på besøg på Færøerne denne gang for at holde et oplæg til kåringen af Årets Kvindelige Iværksætter på Kvinnur Megna! om Iværksætteri, Samarbejder og Selvledelse. Der deltog 140 potentielle eller faktiske iværksættere. Rejsen blev betalt af færøske midler. I april 2014 besøgte projektleder Mette Marie Karlberg Nordens Institut i Mariehamn på Ålandsøerne. Her holdt hun et oplæg om EntreNord, IPR-håndbogen, om netværket og mulighederne for at deltage aktivt i videndelingen. Hun holdt desuden møde med projektleder fra Ålands Slöjd og Konsthantverk. Det blev besluttet, at både Nordens Institut og EntreNord ville gøre en særlig indsats for at formidle invitationen til Gathering #2. I sommeren 2014 var projektlederne, Margrete Bak og Mette Marie Karlberg på besøg hos Iværksætterhuset i Kláksvik, Færøerne og holde et oplæg om at tænke tværfagligt inden for de kreative brancher på StartUp Kláksvik. EntreNord-oplæg på Nordens Institut i Mariehamn, Ålandsøerne 16

17 Deltagere på workshop i Oslo diskuterer Co-creation. Workshoppen afledte mange nye samarbejder SPREDNINGSEFFEKT EntreNord har bl.a. skabt et aktivt og videndelende netværk af p.t. 700 aktører på feltet. Dette ses bl.a. i den massive stigning af deltagere/ likes, der har været på både KreaNords webside og facebookside efter afholdelse af diverse EntreNord-aktiviteter og på den efterhånden meget lange mailingliste, der samler tilmeldte til og interesserede i EntreNords aktiviteter. Derudover har EntreNord-projektet afledt en lang række af nye samarbejder, videndelende besøg og nye nordiske og europæiske initiativer. Her nævner vi blot nogle eksempler: September 2012: Marianne Buus, konsulent på EntreNord, holdt indlæg på et internationalt seminar for glasundervisere (http://www.europeanglasscontext.com). Flere deltagere herfra valgte efterfølgende at deltage i konferencen EntreNord#1. December 2012: Kunsthøgskolen i Oslo (N) inviterede projektledelsen fra EntreNord ind i deres interne udviklingsproces for at kvalificere processen hen i mod mere entreprenørskab i uddannelserne. Marianne Buus faciliterede opstartsseminar. Januar 2014: Scenekunstskolen (DK) inviterede projektledelsen fra EntreNord ind i deres interne udviklingsproces for at kvalificere processen hen i mod mere entreprenørskab i uddannelserne. Maj 2014: Projektledelsen ved Margrete Bak og Mette Marie Karlberg har udviklet og gennemført første modul af uddannelsen Kunstnere og egen næring for kunstnere i Region Buskerud (N). November 2014: Skoler har fundet sammen uden om projektet og gennemført fælles temadage om entreprenørskab i kunst og design. Fx har otte organisationer og skoler i Norge udviklet og i februar 2014 gennemført temadagen EKD (Entreprenørskab i Kunst og Design). De fire centrale arrangører mødte hinanden på EntreNord-workshop i Efterår 2014: Karlbak har sammen med Gathering-deltagere fra Umeå skrevet og udviklet projektet exart, der omfatter videndeling om inkubatorer for de kunstneriske erhverv blandt syv europæiske lande. Der forventes svar fra EU s Creative Europe i

18 ANBEFALINGER På baggrund af dialoger, diskussioner og observationer blandt de kunstneriske uddannelser og blandt diverse tilbud for de professionelle kunstnere i Norden gennem tre år ( ), samler vi her en række konkrete anbefalinger til det videre arbejde med at styrke innovation og entreprenørskab blandt Nordens kunstnere. Entreprenørskab rummer i EntreNords optik både den smalle tilgang (start af virksomhed), og den brede tilgang et entreprenørielt mindset, der fremmer handlekraft og omsætning af faglig kundskab på mangfoldige måder. Skab bevidsthed om, hvornår I taler om etablering af et selvstændige arbejdsliv (hvor konkrete forhold som CVR-registrering, regnskab, moms og fradrag spiller en rolle) og om entreprenørielle kompetencer (en pædagogisk-didaktisk tilgang, der involvere fokus på tværfaglighed/interdisciplinaritet, øgning af handlingstillid og fokuseret arbejde med serendipitet). TIL UNDERVISERE Hvad er entreprenørskab og hvad kan det åbne af nye professionelle handlemuligheder og handlekraft for jeres studerende? Spred og søg inspiration og viden hos kolleger. Del viden om entreprenørskab både på den enkelte skole, mellem uddannelser og lande. Opsøg anledninger til at besøge kunstneriske uddannelser i og uden for Norden, og sørg for at dele viden med andre undervisere der sker hele tiden nyt. Find muligheder for at eksperimentere med nye opgave- og eksamensformer, der understøtter udvikling af entreprenørielle kompetencer hos de studerende. Opsøg muligheder for at lave interdisciplinære projekter. Inddrag eksterne underviseres og deltidsunderviseres erfaringer og viden om selvstændig beskæftigelse aktivt i undervisningen. Skaf jer selv grundlæggende viden om rettigheder til kunstnerisk arbejde og gør jeres overvejelser om IPR til en aktiv og naturlig del af undervisningen og af de studerendes opgaver. Brug gerne IPR-håndbogen, 18

19 TIL STUDERENDE Efterspørg indsigt i og afprøvning af entreprenørielle handlemuligheder i de kunstneriske uddannelser. Opsøg professionelle både i uddannelsen og udenfor, der anvender deres entreprenørielle muligheder. Opsøg muligheder for at praktisere tværfaglighed (interdisciplinaritet) som led i studierne. Betragt entreprenørskab som en måde at lære på. Betragt entreprenørskab som en anledning til at træne både serendipitet (evnen til at gøre værdifulde fund, mens du arbejder med noget andet) og kunstnerisk handlekraft. Opsøg muligheder for at forstå værdien af IPR (Intellectual Property Rights) og gør det til en aktiv del af din uddannelse. Opsøg muligheder for at besøge andre kunstneriske uddannelser i og uden for dit eget land. Sørg for at realisere planer og projekter, der giver feedback fra deltagere og interessenter. Skaf dig allerede tidligt i studiet viden om, hvor du kan få inspiration og viden om entreprenørielle muligheder både under og efter studiet. TIL LEDERE OG REKTORER Indskriv entreprenørielle grundforståelser i studieplanerne, så de forankres og udvikles. Indskriv IPR-viden i curriculum på tværs af fag og discipliner. Søg og del viden om entreprenørskab med andre skoler. Skolerne kan med fordel etablere tværgående teams med ansvar for at udvikle såvel entreprenøriel grundforståelse som særlige uddannelseselementer af entreprenøriel karakter på mange niveauer i studierne. Skab strukturer, der sikrer, at eksterne underviseres og deltidsansatte underviseres erfaringer med entreprenørskab og selvstændig beskæftigelse inddrages og forankres i studierne. Skab strukturer, der tager vare på de erfaringer, der gøres med entreprenøriel læring blandt underviserne også læring udviklet af deltidsansatte og eksterne undervisere. Skab opbakning til studenterdrevne initiativer. De enkelte skoler kan med stor fordel støtte undervisere og uddannelsesplanlæggere, der vil dele viden og entreprenørielle metoder med øvrige kunstneriske uddannelser både på nationalt og nordisk plan. Tænk entreprenørskab som gennemgående tema i undervisning og karriererådgivning. Skab gerne samarbejder med organisationer og virksomheder på begge områder. Styrk forskningen i entreprenørskab på de kunstneriske og kreative studier, både som pædagogisk-didaktisk tilgang og som faglig praksis. Vær opmærksom på at skabe eller opsøge differentierede tilbud til undervisere med forskellig motivationsgrad og erfaring indenfor entreprenørskab. Ildsjæle med lang erfaring behøver anden sparring end kolleger med lav motivation for entreprenørskab. 19

20 TIL PROFESSIONELLE KUNSTNERE Hvor er dine rollemodeller? Vær åben for mange måder at skabe arbejdsliv på, på baggrund af dine kunstneriske kompetencer. Tænk tværfagligt og lad dig inspirere af andre brancher vær åben for nyt sprogbrug om arbejdsliv, økonomi og professionel identitet. Søg viden og træning i at anvende entreprenørielle muligheder for at udbygge din kunstneriske praksis. Skab samarbejder med utraditionelle samarbejdspartnere. Eksperimenter med samarbejdsformer og -aftaler. Skaf dig viden om IPR i relation til din kunstneriske indsats. For inspiration se IPR-håndbogen. TIL MILJØER, DER STYRKER ENTREPRENØRSKAB BLANDT PROFESSIONELLE KUNSTNERE (INKUBATORER, RÅDGIVERE, BRANCHEORGANISATIONER ETC.) Spred viden om entreprenørielle muligheder blandt jeres medlemmer. Brug film, kurser, 1:1 rådgivning, StartUp camps, konferencer, konkurrencer m.m. som forskellige formater til at sprede viden. Indsaml viden om professionelle kunstneres behov for viden, sparring og træning i arbejdsmæssige muligheder. Skab anledninger, hvor forskellige faggrupper kan arbejde sammen. Del erfaringer med lokale og regionale erhvervsservicetilbud, og hjælp dem med at forstå kunstneriske og kreative brancher som særlige vækstområder. PÅ NATIONALT NIVEAU Støt videndeling blandt skolerne både om entreprenørielle grundforståelser og uddannelseselementer. Indskriv entreprenørielle grundforståelser og uddannelseselementer i studieplanerne. Stil krav til lokale og regionale erhvervsservicetilbud om at udvikle relevante tilbud til den kunstneriske og kreative sektor. Stil krav til regionale og nationale eksport- og internationaliseringsenheder om at udvikle særlige tilbud til kunstneriske og kreative iværksættere. PÅ NORDISK NIVEAU De kunstneriske uddannelser kan med fordel inddrages som et centralt element i Nordisk Ministerråds generelle opgave med at positionere det kulturelle og kreative Norden i en globaliseret verden ved at styrke samarbejdet imellem brancher, styrke nordisk kompetenceudvikling, samt innovation og kreativitet. Vi anbefaler Nordisk Ministerråd at fortsætte med aktiviteter, der bygger videre på forventninger og relationer, der er opstået som effekt af EntreNord blandt undervisere og uddannelsesudviklere ved de kunstneriske studier i Norden. Dette ville kunne mangedoble spredningseffekten både af de erfaringer, der allerede er gjort på skolerne, og af de, der gøres fremover. 20

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 At gøre uddannelse til undervisning Strategi Kompetenceudvikling Undervisningen At skabe forudsætninger for at gøre undervisning

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER SEMINAR 3 ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER - Fokus på læringsudbytte af entreprenørielle processer AU AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER 1. JANUAR 2016 Program for dagen

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Anbefalinger for God Undervisning/læring

Anbefalinger for God Undervisning/læring Anbefalinger for God Undervisning/læring Overordnet Vi anerkender god undervisning på lige for med god forskning Der skal være incitatment for underviserne til at dygtiggøre sig og udvikle undervisning

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

SamtaleAkademiets Inspirationskatalog. Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner

SamtaleAkademiets Inspirationskatalog. Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner SamtaleAkademiets Inspirationskatalog Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner Innova tion og Entreprentrsk ab et koncept Hvad står der her? Der står: Innovation og Entreprenørskab

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter.

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter. Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 7. februar 2014 13:34 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev februar EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

Kriminalitet, fængsling og hvad så?

Kriminalitet, fængsling og hvad så? Kriminalitet, fængsling og hvad så? Projektets formål Vores projekt tager udgangspunkt i at bringe unge under 30 år tættere på uddannelse og arbejdsmarkedet. Forskningen viser, at tilbøjeligheden til at

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Birgitte Agersnap E-mail:

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

EKSPERIMENTANSVARLIGE Ditte Frisk Hansen, Formidlingsansvarlig, Forskning & Innovation, KEA Københavns Erhvervsakademi, difh@kea.

EKSPERIMENTANSVARLIGE Ditte Frisk Hansen, Formidlingsansvarlig, Forskning & Innovation, KEA Københavns Erhvervsakademi, difh@kea. ANSVARLIGE Ditte Frisk Hansen, Formidlingsansvarlig, Forskning & Innovation, KEA Københavns Erhvervsakademi, difh@kea.dk Camilla Wittenkamp, Udviklingskonsulent, Forskning & Innovation, KEA Københavns

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi Velkommen til Cphbusiness Som studerende på Cphbusiness vil du møde en undervisningsform, der skaber kompetencer, du kan bruge til noget. Det betyder: at

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

KOMPETENCEHUSET HECKMANN ØNSKER, AT ALLE LÆRER MEST MULIGT

KOMPETENCEHUSET HECKMANN ØNSKER, AT ALLE LÆRER MEST MULIGT KOMPETENCEHUSET HECKMANN ØNSKER, AT ALLE LÆRER MEST MULIGT VI TILBYDER RÅDGIVNING, KURSER OG STØRRE KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB MED FOKUS PÅ LÆRING OG LEDELSE Vi brænder for læring og kan omsætte den

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Kreative erhverv i Norden

Kreative erhverv i Norden Kreative erhverv i Norden Kreative erhverv i Norden Danmarks Statistik TemaNord 2015:554 Kreative erhverv i Norden Danmarks Statistik ISBN 978 92 893 4255 1 (PRINT) ISBN 978 92 893 4257 5 (PDF) ISBN

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Marianne Georgsen, VIA Marianne Georgsen, VIA Projektleder for demonstrationsskoleprojektet ITfagdidaktik og lærerkompetencer i organisatorisk perspektiv Mv. Hvad

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Velkommen til Ny Nordisk Skole Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Ny Nordisk Skole - i en nøddeskal Ved Katja Munch Thorsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Målene for Ny

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

MÅL FOR ELEVERS LÆRING

MÅL FOR ELEVERS LÆRING MÅL FOR ELEVERS LÆRING VED SKOLERS BRUG AF UNDERVISNINGSTILBUD PÅ KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Oplægget 1. Projektets interesse 2. Begrebsafklaring 3. Baggrunden: Regering Fonden for Entreprenørskab curriculum læreruddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011)

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011) VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i 2004. Antal årskursister: 2.345 (2011) Antal årsværk undervisere: 262 (2011) Udviklingschef: Peter Müller ansat siden 1976 Sammenskrivning

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Entreprenørskab på tværs

Entreprenørskab på tværs Entreprenørskab på tværs Tværprofessionalitet & Innovation på Campus Randers efteråret 2014 Forord Fælles for VIA s uddannelser er, at de uddanner medarbejdere, der skal varetage opgaver på et komplekst

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Velkommen til seminar om. Bedømmelse og eksamen. UNIEN og 2016 I&E

Velkommen til seminar om. Bedømmelse og eksamen. UNIEN og 2016 I&E 2016: Innovation og Entreprenørskab Velkommen til seminar om Bedømmelse og eksamen UNIEN og 2016 I&E Dias 1 Eksempler på I&E kompetencer Værdiskabelse (offentlig og privat) Kandidaterne ved hvordan deres

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere