Et år har fået sin afslutning, og det nye år 2015 har taget sin begyndelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et år har fået sin afslutning, og det nye år 2015 har taget sin begyndelse."

Transkript

1 Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut Nytårstale 2015 Kim Kielsen, formand for Naalakkersuisut (Det talte ord gælder) Kære medborgere, Et år har fået sin afslutning, og det nye år 2015 har taget sin begyndelse. Vi har gennem tiderne haft mange skelsættende år. Men år 2014 vil til trods for mange gode begivenheder, som vil blive husket for det tillidsbrud, der skete mellem Naalakkersuisut og befolkningen, endte med nyvalg. Det tager tid, at lade tilliden blomstre på ny, og det er kun tiden der vil vise om intentionerne bag vort ord har været reelle. Derfor vil det nye Naalakkersuisut gennem ydmyghed, hårdt arbejde og positive resultater sikre grundlaget for, at tilliden kan genoprettes. Fællesskab, tryghed og udvikling er derfor vigtige pejlemærker i Naalakkersuisuts arbejde de næste fire år. Pejlemærker vi som befolkning har brug for, efter en turbulent tid, hvor mistro og utryghed har præget vores samfund. Nu har vi en ny start, som et samlet og stærkere samfund, hvor vi har tillid til hinanden. Et nyt Naalakkersuisut har overtaget roret. Og vi har viljen og styrken til at styre mod det samfund, som er baseret på ærlighed, troværdighed og åbenhed. Vi ønsker at fremme fællesskabet og samarbejdet, for selvom vi har forskellige politiske mål og kan have svært ved at enes, så er vores største ønske en bedst mulig fremtid for vores medborgere og rødder. Grønland har igennem de seneste fem år haft en fraflytning på over 200 mennesker om året. Årsagen til fraflytningen er med stor sandsynlighed de vanskellige levevilkår, der er mange steder i landet. De forholdsvise høje priser på mad og andre basale fornødenheder gør også deres til at mange træffer deres valg om at flytte. Men det er bolig- og beskæftigelsessituationen, der som regel er årsagen til om folk er flyttet til en af de større byer eller til Danmark. Heldigvis er tendensen nedadgående. Jeg er derfor glad for, at det nye Naalakkersuisut vil se på en mere retfærdig prisstruktur for el, vand og varme, som uden tvivl vil være til gavn for de dårligst stillede bygder og byer. Den koalitionsaftale der netop er vedtaget er også ambitiøs, men nødvendig, for at forbedre levevilkårene ikke mindst hvad angår jobskabelse og erhvervsfremme, alle steder i Grønland. 1

2 Der er desværre mennesker, som ikke har tag over hovedet. Hjemløsheden er nogle af samfundets mest presserende udfordringer, der bør sættes ind over for. I den forbindelse vil der i det nye år blive taget et ombygget genhusningscenter i Nuuk, i brug. Men Selvstyret bør i samarbejde med kommunerne arbejde målrettet på at rådgive mennesker i nød, gennem opsøgende rådgivning og vejledning. Intet menneske bør være overladt til sig selv, og intet menneske bør være uden tag over hovedet. Vores velfærdssystem bør og må kunne løfte de allersvageste mennesker i nød! Det nye Naalakkersuisut finder det vigtigt, at mennesker er i stand til at forsørge sig selv. Men der skal være stærkere incitament til at arbejde, hvis det skal kunne betale sig at arbejde. Vi vil derfor efter dialog med arbejdsmarkedets parter, forberede nye initiativer i Herunder en samlet holdbarheds- og vækstplan. Vi skal blandt andet udarbejde et konkret forslag om et beskæftigelsesfradrag som led i de nødvendige reformer. Derudover skal vi forbedre rammebetingelserne for erhvervslivet, så det bliver nemmere og mere overskueligt at drive en forretning. Der er udfordringer nok at tage fat i. De økonomiske udfordringer har i et stykke tid vist sit ansigt. Mange familier, i hele landet, er blevet ramt af ledighed og økonomisk nedgang. Og det er svært at få folk fra overførselsindkomster tilbage til selvforsyning, når chancen byder sig, derfor er bekæmpelsen af ledighed én af de vigtigste områder Naalakkersuisut ønsker at arbejde med, hvor det at fastholde folk i jobs og skabe nye, er en af grundpillerne for et bedre samfund. Vi har brug for alle i vort land, for vort alles mål er vort lands fremgang. Det er vigtigt, at fortsætte erhvervsfremmeudviklingen. Vi har understreget de fire vigtigste erhvervssøjler, for den videre udvikling - nemlig fiskeri, industrien, råstofområdet og turisme. I den forlængelse skal vi også huske de eksisterende landbaserede erhverv og uddannelsesområdet områder som også skal sikre et godt fundament for den videre udvikling. Det er på alle disse områder Naalakkersuisut skal sætte sit fokus. For det er i den fortsatte erhvervsudvikling, at der skabes aktivitet, produktion og handel. Det har også stor betydning for investorers investeringslyst, at vi har sikret gode og stabile vilkår for området, i mange år fremefter. Ændringerne kommer ikke til at ske fra den ene dag til den anden. Det er vigtigt, at vi ser behovet for ændringer og investeringer i tide. For tillid kommer ikke af gentagne kursændringer der er brug for politisk stabilitet og der skal være handling bag ordene. Det ved det grønlandske folk udmærket. Det skaber i sidste ende tillid. En tillid som er nødvendig for at vi kan vokse sammen. Fiskeriet er fortsat en af grundsøjlerne i vores samfund. Og det er her at en vigtig del af værdiskabelsen i dag finder sted. Vi skal derfor give yderligere mulighed for at udvikle erhvervet, for at tiltrække de unge mest muligt. Vi skal huske på, at vores 2

3 erhvervsmæssige landskab er flettet sammen med både det nordiske, europæiske og det globale økonomiske landskab. Det nye Naalakkersuisut vil derfor, sammen med erhvervet og dens organisationer, analysere mulighederne for at vi herhjemme kan få mest ud af vores levende ressourcer. Det gælder så vel økonomisk, produktionsmæssigt og beskæftigelsesmæssigt. Verden vil fortsat have behov for fødevarer, og vi er i den forbindelse leveringsdygtige inden for fisk. Og vores samfund skal have størst mulig gavn af de levende ressourcer. Dertil skal vi øge selvforsørgelsen og selvforsyningen. Tilpasningen af både produktionen og beskæftigelsen indenfor erhvervet afhænger af vores evne til at udnytte vores levende ressourcer bæredygtigt. I dag er det ikke kun fiskeri- eller fangsttrykket som påvirker mangfoldigheden af vores dyr og fisk. Klimaforandringerne har også en stor indvirkning. Det viser vores forsøgsfiskeri efter makrel eksempelvis. Derfor er det også vigtigt, at vi får udarbejdet en sammenhængende helhedsforvaltning af vore levende ressourcer. Både for at sikre vores daglige fødevare behov, men også for at sikre en løbende og sikker indtjening til landet. Som et andet middel til at få gang i hjulene vil Naalakkersuisut investere i både infrastrukturen og boligsektoren. Strategiske trafikale knudepunkter er vigtige for sammenhængskraften i vores land. Der er et meget spredt bosætningsmønster at tage hensyn til. Det handler også lige så meget om at sikre transporten af varer, materiel og turister. Vi arbejder fortsat med udvidelsen af Nuuk Havn, men også udvidelse af to eksisterende lufthavne samt nybygning af yderligere to, derudover er en ny havn i Kangerlussuaq vores mål. Alt i alt for at sikre en omlægning af trafikale knudepunkter og gøre det lettere at rejse til og fra forskellige destinationer i landet, til fordel for samfundet som helhed. Det kræver store investeringer, som kommer os alle til gavn. Her vil Naalakkersuisut etablere et aktieselskab, som skal varetage de store anlægsopgaver. Turismen er ét af indsatsområderne i den videre udvikling. Vi skal blive endnu bedre til at lokke flere til at komme. Vi skal blive dygtigere i hotel- og restaurationsbranchen, til at give gode opholds- og madoplevelser. Det handler om at blive bedre til at sælge os med de særlige ting vi kan tilbyde i vores forskellige regioner. Men også at levere en god service og sikre at fortællingen om de gode oplevelser gives videre af de nye ambassadører turisterne gerne skal gøres til. Fælles for området er at vi skal være dygtigere og mere professionelle. For eksempel har en familie i Sydgrønland kombineret madoplevelser og udnyttelsen af grøn energi, som et koncept til moderne og miljøbevidste turister. Jeg besøgte sammen med den danske klimaminister det fåreholdersted i sommers. Jeg bliver så glad og stolt, når jeg ser den form for nytænkning det kan vi alle lære af. 3

4 Og nytænkning de nye ideer skal vi også satse meget mere på, for de kan få stor betydning for vort land. Vi har mange dygtige kreative mennesker i vores samfund. Desværre er der forhindringer indbygget i vores system. Forhindringer, som Naalakkersuisut vil have fjernet, så iværksættertrang og nicheproduktioner kan fremmes mest muligt. Vi kan forestille os hvad disse kreative og aktive kræfter ville opnå, hvis de fik bedre rammer for at udvikle sig; for der er mange som har viljen til at være med til at sætte præg på vort lands udvikling. Derfor skal vi forbedre rammerne, for hvis vi ydmygt tager beslutninger uden at forhale, vil vi opleve mange flere og spændende ting. Som samfund skal vi fortsat arbejde på ikke at gøre os alt for sårbare og afhængige af en sektor. Vi vil derfor fortsat arbejde for, at råstofferne kan blive én af de fire erhvervssøjler for vi har mange ressourcer, som vi kan udnytte. Heller ikke her sker tingene fra den ene dag til den anden, for alle beslutninger skal først og fremmest afklares med befolkningen. Men vi er allerede kommet langt inden for lovgivningen, hvor rammerne er klare og tydelige. Vi arbejder fortsat på at få tiltrukket investorer, som under de rette betingelser for landet og for dem, starter projekter op. I den globale verden er samspillet mellem investorer og lande med råstoffer knivskarp. Derfor ønsker Naalakkersuisut at nedsætte et hold af internationale eksperter, som skal rådgive råstofsektoren. Alt i alt for at sikre at vi fortsat er med i konkurrencen om at få etableret flere råstofprojekter her i landet. Når det gælder udnyttelsen af uran som biprodukt, vil Naalakkersuisut fremlægge et forslag om fastsættelse af en øvre grænse for uranindhold, uden at det går på kompromis med de miljø- og sundhedsmæssige forhold. Desuden er det vigtigt for Naalakkersuisut, at vi har et tæt, kontinuerligt og ligeværdigt samarbejde med Danmark og andre internationale instanser, for at udvikle området, til gavn for befolkningen. Når vi har en så vigtig målsætning foran os, skal vi ikke glemme de mindre mineproduktioner, som også skaber værdi i vores land. Anlægsarbejdet ved rubinminen på Aappaluttoq-forekomsten syd for Qeqertarsuatsiaat er sat i gang. Det betyder arbejdspladser og indtægter for samfundet. Målet er at alle råstoffer i landet skal være til gavn for hele samfundet. De fleste ledige er i dag desværre unge under 30 år. Naalakkersuisut ønsker derfor at gå målrettet ind for den gruppe, for at sikre at de ikke går i stå, men i stedet opmuntres til at tage sig en uddannelse. Samtidig skal der satses på ikke-boglige forløb til dem der ikke har boglige forudsætninger. De unge skal have gode fremtidsmuligheder. Vi skal fortsat have fokus på vores uddannelsesindsatser og vi skal blive bedre. Der er nu et evalueringsarbejde i gang med Atuarfitsialak. Jeg afventer spændt resultatet af undersøgelsen. For der er ingen tvivl om, at vi hele tiden skal blive dygtigere. Ikke bare for vores egen skyld, men også fordi vi allerede 4

5 er i konkurrence med det globale arbejdsmarked og samfund. Det er en investering i vores unges og vort lands fremtid. Desværre har vi også problemer med strukturerne indenfor uddannelsessystemet, sådan som det ser ud nu. Her tænker jeg særligt på de rent grønlandsksprogede unge, som grundet vores samfundsstruktur og den måde vi har indrettet tingene på er afskåret fra at kunne tage sig en uddannelse, selvom vi bor i vort land. Vort sprog er en kvalifikation i sig selv. Det kan vi ikke være bekendt. Vi taber unge menneskers muligheder for en god fremtid, hvis vi fortsætter på den måde. Det ligger mig meget på sinde, at vi får løst disse problemer sådan at dem det drejer sig om kan komme i gang med at få sig en uddannelse, så de har et bedre grundlag for at få sig et arbejde. Vi vil derfor i Naalakkersuisut gå i dialog med relevante organisationer og institutioner for at få løst dette problem. Et stærkt folk kommer af en stærk familie. Derfor er det vigtigt, at de familier som har behov for hjælp også får den fornødne hjælp. Naalakkersuisut har et ønske om at sikre rammerne for et stærkt folk, som er selvforsynende og som tager medansvar, ikke kun for hinanden men også andre. Familien er grundstenen i et solidt samfund. Og derfor skal værdigt trængende tilbydes den rette hjælp. Når vi taler om børn, unge og vores samfund generelt skal vi ikke glemme de ældre, som har arbejdet hele deres liv for deres familier og vores samfund. Alle dem før os har været med til at udvikle vores land, til det det er i dag. Et velfærdssamfund, hvor vi får sociale- og sundhedsydelser, og hvor vi kan tage os en uddannelse. Det skal blive godt at blive gammelt i vort land. Derfor er der planlagt at der laves en pensionsreform, så alle pensionister kan få en grundpension uafhængig af samlevers indkomst, og de ældres mulighed for biindtægt forbedres. Vi mister alt for mange af vore unge ved selvmord. Det er et tab for den nærmeste familie, vennerne, men også for samfundet. Derfor er det magtpåliggende for Naalakkersuisut, at det forebyggende arbejde på området styrkes yderligere med debatter og dialoger. Selvmord er ikke vejen frem. Et liv er dyrebart, og skal derfor behandles derefter. Problemet er, at mange går rundt med ondt i livet, og kan have svært ved at komme væk fra modløsheden, selvom de får hjælp fra samfundet. Derfor vil Naalakkersuisut fortsætte med indsatser indenfor blandt andet familierådgivning, psykologisk rådgivning og hjælp til såvel børn, unge og voksne. Vi samles ved store sportsbegivenheder, for at heppe og støtte vores egne. Det skaber en fælles identitet, både lokalt og nationalt. Sportsklubberne drives af de mange frivillige i hele landet, for at sikre at vore børn og unge har adgang til sunde fritidsaktiviteter. Derfor er det noget vi med stolthed skal støtte ved blandt andet at skabe bedre muligheder for renovering af de sportshaller der forfalder. 5

6 For at have et helt menneske skal der også være en stærk kultur, hvor kunst, film, teater og musik er et grundlæggende fundament. Vores kunstnere, musikere og skuespillere har stor og positiv indvirkning på vores åndelighed. Derfor skal vi sikre, at deres forhold bliver styrket. Naalakkersuisut anerkender resultatet af folkeafstemningen om hvorvidt Qaasuitsup Kommunia skal deles eller ej. Derfor skal Naalakkersuisut igangsætte arbejdet for opdeling af den, i samarbejde med kommunen selv. I det arbejde skal vi huske at færdiggøre processen omkring kommunesammenlægningen, som blev påbegyndt august I den forbindelse skal nærdemokratiet styrkes, for blandt andet at sikre bygders selv- og medbestemmelse. Internationalt samarbejde er en grundlæggende forudsætning, for det videre arbejde med at skabe et bedre samfund. Det gælder også i forhold til de sikkerhedsmæssige forhold, der følger med området. Men det er også en prioritering for Naalakkersuisut at finde internationale samarbejdspartnere, på flere områder. Det handler om at skabe grobund for at nye penge kan virke i vores samfund. Et godt eksempel på det er EU og vores partnerskabsaftaler. Sådanne aftaler er af stor betydning, både i forhold til de indtægter de giver for landet, men også i forhold til de muligheder et sådan grundlag giver, for nye samarbejder. Internationalt arbejde inden for natur, fangst, biodiversitet, miljø, oprindelige folk, sikkerhed og forskning er også væsentlige områder. Her er samarbejdet med Danmark om forhandlingerne i Hvalfangstkommissionen eller vores fælles submission for udvidelse af vores landområder omkring Nordpolen, gode eksempler på, hvad Grønland også opnår med sådanne samarbejder. Andre relationer er også vigtige. Det arktiske samarbejde og det nordiske samarbejde styrker vores forhold med nabolandene. Rigsfællesskabet overtager i år formandskabet for Nordisk Ministerråd, hvor Vækst, Velfærd og Værdier samt Arktis bliver overskrifterne. Her vil Grønland få mulighed for at komme med sit fingeraftryk på formandskabet blev på mange måder også et år med positive og glade oplevelser. Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og hans families besøg var en særlig oplevelse. Ikke alene fik befolkningen hilst på den kongelige familie. Det blev også til en masse uforglemmelige oplevelser for os alle med Kronprinsen, Kronprinsessen og børnene. Jeg vil i den anledning sende en hilsen til Kronprinsen og hans familie. I takt med den stigende opmærksomhed fra omverdenen på grund af klimaforandringer, har vi også et stigende grad af besøg fra udlandet. Flere danske 6

7 ministre har besøgt vores arktiske himmelstrøg ligesom vi også har fået besøg fra Japan. FN s Generalsekretær Ban Ki Moons besøg var også en særlig oplevelse. Disse typer af besøg må vi forvente at vi får flere af. Det er også besøg, som er vigtige i forhold til vores position i verdenssamfundet. Mange af vore landsmænd opholder sig udenlands, enten i forbindelse med uddannelsesophold, hospitalsindlæggelse, søfart, i forbindelse med arbejde, eller at man ren og skær har bosat sig et andet sted. Mange af vore tanker går naturligt til dem i denne tid. På vegne af hele Naalakkersuisut vil jeg sende en hilsen til Hendes Majestæt Dronningen og hele den kongelige familie, Folketinget, den danske regering, det færøske Lagting og Landsstyre samt de danske og færøske folk. Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens besøg til sommer i juli venter vi på med glædelig forventning. Ikke mindst vil jeg takke alle borgere i vort land i nord, i øst, i syd og i vest, i bygder og byer, fordi I hver især og dagligt bidrager til at løfte vores samfund. Det er fællesskabet, som er med til at gøre os større. Og vi har brug for hinanden til at sikre så mange som muligt bidrager til at vi får realiseret mange af vores ønsker for vort land. Et selvstændigt land med selvbærende økonomi. Lad os her, på tærsklen til et nyt år, glædes os over at vi lever i et fredeligt land, hvor demokrati og gensidig respekt er grundlaget for vores liv og omgang med hinanden. Hver enkelt person har stor værdi for mennesket er afgørende for vort lands fremgang, så lad os alle huske, at der er brug for alle der bor i vort land, og at vi opnår en bedre og flottere resultat ved at hjælpe hinanden. Vi skal blive styrket til at gå fremad, ved at se tilbage til vores rødder, og lad os, det grønlandske folk, stå samlet når vi møder de kommende udfordringer, og vise vores efterkommere det gode samarbejde for at komme frem til en endnu lysere fremtid med gode resultater. Med de ord vil jeg ønske alle borgere i Grønland et velsignet og lykkebringende nytår, og må Herren stå os bi i vore ord og handlinger. Godt nytår. 7

Det gamle år er nu ovre, og vi er gået ind i det nye år. Jeg håber juledagene har bragt hjertevarme og fred.

Det gamle år er nu ovre, og vi er gået ind i det nye år. Jeg håber juledagene har bragt hjertevarme og fred. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut Nytårstale 2016 Kim Kielsen, formand for Naalakkersuisut (Det talte ord gælder) Kære medborgere, Det gamle år er nu ovre, og vi er gået ind i det

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 2004

Landsstyreformandens nytårstale 2004 Landsstyreformandens nytårstale 2004 På Landsstyrets vegne ønsker jeg alle borgere i vort vidtstrakte land et godt og lykkebringende nytår, og takker jer alle for jeres indsats for samfundet i det forgangne

Læs mere

Fællesskab og solidaritet Nytårstale af Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen. (Det talte ord gælder) Kære landsmænd,

Fællesskab og solidaritet Nytårstale af Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen. (Det talte ord gælder) Kære landsmænd, Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut Fællesskab og solidaritet Nytårstale af Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (Det talte ord gælder) Kære landsmænd, Et begivenhedsrigt år

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Nytårstale Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen. (Det talte ord gælder) Kære medborgere.

Nytårstale Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen. (Det talte ord gælder) Kære medborgere. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut Nytårstale 2017 Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (Det talte ord gælder) Kære medborgere. Endnu et år er gået og et nyt år har taget sin

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018

ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018 ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018 MERE ENSARTET LEVEVILKÅR SKAL OPNÅS: Ved at fremme borgernes engagement, således at alle under medansvar og fællesskab, er med til

Læs mere

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet MÅL OG VISIONER FOR INUIT ATAQATIGIIT I FOLKETINGET 2015-2019 Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet APRIL 2016 INUIT ATAQATIGIIT FOLKETINGIMI Mål og visioner 2015-19 I den kommende valgperiode

Læs mere

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark.

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark. 1 DORIS JAKOBSEN SIUMUT INDLÆG VED FOLKETINGETS AFSLUTNINGSDEBAT ONSDAG D. 29 MAJ, 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2002.

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2002. Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2002. Kære landsmænd. Jeg vil gerne takke alle borgere i dette land for året, der er gået. Jeg vil takke jer for den indsats, I hver især har ydet, for jeres familie,

Læs mere

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år.

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale 2003 Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Lad os takke for det år, der nu er gået. Jeg sender en tanke

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

The municipality with the best experienced companies

The municipality with the best experienced companies The municipality with the best experienced companies Kommuneqarfik Sermersooqs strategi vedr. råstofsektoren FORORD På baggrund af den stigende internationale interesse for Grønlands ressourcer indenfor

Læs mere

Finansloven for 2018 i hus. Et godt afsæt for fortsat fremdrift og bedre balance. Finanslov for 2018

Finansloven for 2018 i hus. Et godt afsæt for fortsat fremdrift og bedre balance. Finanslov for 2018 Finansloven for 2018 i hus Et godt afsæt for fortsat fremdrift og bedre balance Finanslov for 2018 Finansloven har fokus på både de nuværende borgere og de kommende generationer De gode tider bruges til

Læs mere

Præsentation af Holdbarheds- og vækstplan (HVP) Randi Vestergaard Evaldsen, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

Præsentation af Holdbarheds- og vækstplan (HVP) Randi Vestergaard Evaldsen, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Præsentation af Holdbarheds- og vækstplan (HVP) Randi Vestergaard Evaldsen, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Pressemøde den 30. maj 2016 Oversigt Hvorfor HVP?: Vision sammenhæng handlekraft HVP

Læs mere

Holdbarheds- og vækstplanen, status og planer ift. reformspor 4 øget selvforsørgelse, tværgående samspilsproblemer og bedre incitamenter

Holdbarheds- og vækstplanen, status og planer ift. reformspor 4 øget selvforsørgelse, tværgående samspilsproblemer og bedre incitamenter Holdbarheds- og vækstplanen, status og planer ift. reformspor 4 øget selvforsørgelse, tværgående samspilsproblemer og bedre incitamenter Ved Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, Randi Vestergaard

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Temaer. Hvorfor er investeringer interessante? Mulighed for at fremme private investeringer. Mulige kloge offentlige investeringer

Temaer. Hvorfor er investeringer interessante? Mulighed for at fremme private investeringer. Mulige kloge offentlige investeringer Temaer Hvorfor er investeringer interessante? Mulighed for at fremme private investeringer Mulige kloge offentlige investeringer Politisk vedtagne rammer for offentlige investeringer Relevante supplerende

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Økonomisk selvstændighed

Økonomisk selvstændighed Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk selvstændighed Torben M. Andersen Økonomisk Råds Seminar 28. januar 2017 Selvbærende økonomi Flest muligt bliver selvforsørgende med rimelige

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Grønlands fremtid er et fælles ansvar Bæredygtig økonomisk aktivitet med investeringer udefra er nødvendig for Grønland.

Grønlands fremtid er et fælles ansvar Bæredygtig økonomisk aktivitet med investeringer udefra er nødvendig for Grønland. Side 1 af 5 KRONIKEN 7. MAJ. 2014 KL. 00.01 Grønlands fremtid er et fælles ansvar Bæredygtig økonomisk aktivitet med investeringer udefra er nødvendig for Grønland. 2 RÅSTOFFER. Rapporten 'Til gavn for

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Erhvervsudvikling i mindre bosteder Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Hvis et bosteds erhvervsgrundlag bliver mindre flytter folk 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Bygder Mindre byer Mannitsoq

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS NYTÅRSTALE 2011

HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS NYTÅRSTALE 2011 HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS NYTÅRSTALE 2011 Året har 365 dage; det er ens for os alle, men hvor virker det forskelligt, når man er barn eller ung, og når man er blevet voksen og efterhånden ældre. Der

Læs mere

Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013

Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013 ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013 Nytårsudtalelse fra ATASSUT Først og fremmest skal vi fra ATASSUT ønske

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem ET TRYGT ARBEJDSMARKED Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem 2015 1 Forord I denne folder kan du læse om 16 forslag fra Naalakkersuisut, som skal sikre Grønland en styrket fremtid

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Kære landsmænd. Allerførst vil jeg gerne ønske jer alle et hjerteligt og velsignet godt nytår. Sidste år på denne tid sagde vi farvel til det gamle årtusinde

Læs mere

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Sigtelinjer økonomisk holdbarhed og vækst i den private sektor kan vi sammen skabe fremgang

Sigtelinjer økonomisk holdbarhed og vækst i den private sektor kan vi sammen skabe fremgang Sigtelinjer økonomisk holdbarhed og vækst i den private sektor kan vi sammen skabe fremgang Peter Hansen, Finansdepartementet Tværoffentligt seminar, den 2. marts 2016 Transparent landsplanlægning og sektorplanlægning

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Et land i fællesskab, tryghed og udvikling

Et land i fællesskab, tryghed og udvikling Et land i fællesskab, tryghed og udvikling Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsens åbningstale ved Inatsisartuts efterårssamling 2015 (Det talte ord gælder) 25. september 2015 Indledning Ærede medlemmer

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi kan udjævne leveomkostningerne mellem større og mindre beboede steder samt i forhold til yderdistriksområderne, eksempelvis

Læs mere

Velkommen til Gå-hjem-møde

Velkommen til Gå-hjem-møde Velkommen til Gå-hjem-møde 15:00 15:30 Præsentation af GA s råstofstrategiske overvejelser og Råstofklynge 15:30 16:30 Introduktion til KIC Raw Materials 16:30 18:00 Muligheder for samarbejde Grl. Dk.

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Udenlandske investeringer i Grønland? IDA Global Development 12. september 2016

Udenlandske investeringer i Grønland? IDA Global Development 12. september 2016 Udenlandske investeringer i Grønland? IDA Global Development 12. september 2016 Målsætning: En selvbærende økonomi Indkomst per indbygger 1.000 DKK 600 400 200 0 5. Norge 16. Danmark Grønland 22. Island

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Det gamle år 2009 er slut. Det nye år 2010 er begyndt. Godt nytår alle sammen, jeg håber at det nye år vil bringe lykke og velfærd for os alle.

Det gamle år 2009 er slut. Det nye år 2010 er begyndt. Godt nytår alle sammen, jeg håber at det nye år vil bringe lykke og velfærd for os alle. Nytårstale 2010 Formanden for Naalakkersuisut Kære landsmænd, kære børn, unge voksne og gamle. Det gamle år 2009 er slut. Det nye år 2010 er begyndt. Godt nytår alle sammen, jeg håber at det nye år vil

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Nytårstale 2014. Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut

Nytårstale 2014. Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut Nytårstale 2014 Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut Kære landsmænd, Endnu et begivenhedsrigt år er endt. 2013 er gået. Jeg vil takke jer for den indsats, I hver især har ydet, for jeres familie,

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Konjunkturudsigter. Positivt med igangsættelse af mindre mineprojekter. Økonomisk aktivitet. Økonomisk Råds Rapport 2015.

Konjunkturudsigter. Positivt med igangsættelse af mindre mineprojekter. Økonomisk aktivitet. Økonomisk Råds Rapport 2015. Økonomisk Råds Rapport 2015 Konjunkturudsigter Økonomisk aktivitet: Udsigt til fremgang Gunstig indkomstudvikling pga. stigende priser på fisk og skaldyr Normalisering af bygge- og anlægsinvesteringerne

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020

Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020 Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020 Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 1 FLERE TURISTER TIL

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN 21. sep. 2010 UKA2010/01 Mødets åbning (Naalakkersuisut Siulittaasuat) Den anden efterårssamling er startet efter valget. Os medlemmer af Inatsisartut, er valgt for at lette vælgernes tilværelse, fordi

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq Projektet Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq i dag Befolkning og boliger: 1980 var der 99 indbyggere 2013 var der 57 indbyggere Mange huse trænger til istandsættelse og en del står tomme

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Besvarelse af 37- spørgsmål nr Kære Sara Olsvig

Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Besvarelse af 37- spørgsmål nr Kære Sara Olsvig Naalakkersulsoq lor Erhverv. A!be}dsmarlted. Handel og NAALAKKERSUISUT UdenrigsanUggender N8alakkersulsoq for Natur, Milja og Juslil50mmdel GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling. når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber

Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling. når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber WORKSHOP?? Program for de næste 45 minutter: Præsentation Kort om Center for Civilsamfund

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere