Økologisk Jordbrugsproduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologisk Jordbrugsproduktion"

Transkript

1 Økologisk Jordbrugsproduktion Vejledning om arealtilskud 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Nye og ændrede regler for Kort om økologiordningen...4 Formål... 4 Hvem kan søge tilskud?... 4 Hvad giver vi tilskud til?... 4 Væsentlige betingelser... 4 Hvordan søges der tilskud?... 5 Hvor meget kan du få i tilskud?... 5 Udbetaling af tilskuddet... 5 Hvilke tidsfrister skal du være opmærksom på?... 6 Ansøgningskema samt anden information Til kommende økologiske jordbrugere...7 Hvordan søger du om tilsagn om tilskud?... 7 Hvad indeholder ansøgning om autorisation og tilsagn om tilskud i hovedtræk?... 7 Hvad skal du opfylde for at få et tilsagn om tilskud? Tilskud til alle typer bedrifter...9 Grundtilskud til arealer i omdrift... 9 Omlægningstilskud til arealer i omdrift... 9 Tilskud til græsarealer uden for omdrift (vedvarende græs)... 9 Tillæg til arealer i SFL-områder... 9 Ikke tilskudsberettigede arealer...10 Tilskud over en 5-årig periode...10 Loft på økologitilskuddet Supplerende omlægningstilskud til bedrifter uden mælkekvote...11 Krav for at få supplerende omlægningstilskud Tilskud over en 5-årig periode Andre tilskudsordninger Adgangskrav for at få et tilsagn Betingelser i tilsagnsperioden Konsekvenser hvis betingelserne knyttet til tilsagnet ikke overholdes Sådan udbetales tilskuddet Udløb af tilsagnsperioden...20 _ 1

3 11. Ændringer på bedriften...21 Producentskifte Salg eller bortforpagtning Køb eller tilforpagtning Jordfordeling Transformation Konkurs m.v Endeligt ophør med landbrugsvirksomhed Ekstraordinære situationer (force majeure) Sanktioner i forbindelse med kontrol Spørg, hvis du er i tvivl...26 Spørgsmål og svar...26 Ansøgningsfrist Tilsagnsperiode Græsarealer uden for omdrift (vedvarende græs) Supplerende omlægningstilskud Nedsat omlægningstid Tilbagebetaling Diverse BILAG A...32 Vejledninger Retsgrundlag Adresser og telefonnumre BILAG B...34 Afgrødetabel _ 2

4 Forord Denne vejledning orienterer om de regler, der gælder i de fleste tilfælde. I første kapitel kan du få et overblik over økologiordningen. Hvis du benytter dig af ordningen, anbefaler vi, at du også læser de følgende kapitler. Har du særlige forhold, som giver anledning til spørgsmål om mulighederne for tilskud, så kontakt din konsulent. Vedkommende kan hjælpe dig med at besvare de spørgsmål, du måtte have, og give den rådgivning, du har brug for. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte Direktoratet for FødevareErhverv, hvis der er noget, du er i tvivl om. Nye og ændrede regler for 2003 Øget adgang for nye arealer Fra 2003 er der øget adgang til at inddrage nye arealer i tilsagnet uden krav om ny tilsagnsperiode for hele bedriften. Størrelsen af det areal, du kan forøge tilsagnsarealet med uden krav om ny tilsagnsperiode, afhænger af størrelsen af tilsagnsarealet og de nye arealer samt antal tilbageværende år af tilsagnsperioden (se side 22). Større arealer kan udgå Ligeledes har du nu mulighed for at lade arealer, som udgør mindre end 50 pct. af tilsagnsarealet, udgå af tilsagnet uden krav om tilbagebetaling, hvis arealerne har været dyrket økologisk og omfattet af et tilsagn i mindst 5 år, dog 5 år og 9 måneder for tilsagn givet i 1997 (se side 21). Jordfordeling og god landbrugspraksis Du bedes tillige være opmærksom på, at reglerne for jordfordeling er ændret (se side 22). Betingelserne for opfyldelse af god landbrugspraksis som et adgangskrav for at få et tilsagn er også ændret, bl.a. er de regler, som ikke hører under Fødevareministeriets område, faldet bort (se side 14). 50 pct.-adgangskravet og supplerende omlægningstilskud til svinebedrifter er afskaffet Endvidere er 50 pct.-adgangskravet for at opnå det supplerende omlægningstilskud til bedrifter uden mælkekvote ophævet for alle, som søger om nye tilsagn fra Og muligheden for at opnå det særlige supplerende omlægningstilskud til svinebedrifter uden mælkekvote er bortfaldet. Du kan læse nærmere om de nye regler i denne vejledning. Med venlig hilsen Direktoratet for FødevareErhverv November 2002 _ 3

5 1. Kort om økologiordningen Formål Formålet med at give tilskud er at fremme produktionen af økologiske fødevarer m.v. og at forbedre miljøet ved at anvende dyrkningsmetoder uden brug af pesticider samt begrænse udvaskningen af kvælstof. Ordningen er en del af Landdistriktsprogrammet, hvor det overordnede formål er at fremme en bæredygtig og sammenhængende udvikling, herunder skabe bedre leve- og arbejdsvilkår i landdistrikterne. Desuden er formålet at udvikle kvaliteten af produktionen inden for land- og skovbruget og samtidig tage øget hensyn til miljø, økologi og dyrevelfærd. Hvem kan søge tilskud? Landmænd, der driver eller omlægger en bedrift til økologisk produktion, kan søge tilskud under denne ordning. Tilskuddene kan søges af enkeltpersoner eller selskaber, som fx I/S, A/S, ApS og a.m.b.a. Hvad giver vi tilskud til? Landmænd kan få tilskud: til at omlægge bedriften til produktion af økologiske fødevarer m.v. gennem en to-årig periode, til at fortsætte med produktion af økologiske fødevarer m.v., til Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder), som fx strandenge og vådområder, og til planteavlsbedrifter uden mælkekvote, når disse omlægger til økologisk produktion (særligt tilskud til at omlægge driften). Væsentlige betingelser For at få tilskud til produktion af økologiske fødevarer m.v.: skal bedriften være godkendt til økologisk produktion af Plantedirektoratet, og må planteavlsbedriften ikke have en mælkekvote, hvis ejeren eller forpagteren modtager særligt tilskud til at omlægge bedriften. Landmænd kan søge om tilskud til produktion af økologiske fødevarer m.v., dog med visse begrænsninger. _ 4

6 Hvordan søges der tilskud? Ved at angive at du ønsker tilskud, når du søger om autorisation hos Plantedirektoratet. Autoriserede bedrifter, som enten ønsker at få fornyet eller ændret deres tilsagn om tilskud, skal søge om det hos Direktoratet for FødevareErhverv. For at opretholde din autorisation og for at modtage tilskud skal du hvert år udfylde og indsende et indberetningsskema vedr. din økologiske jordbrugsproduktion til Direktoratet for FødevareErhverv. Hvor meget kan du få i tilskud? Her er et samlet overblik over tilskudsmulighederne til økologisk jordbrugsproduktion vist for 1 ha i danske kroner pr. år. Tilskuddene gælder for alle bedrifter, som søger om tilsagn fra Tilskuddene gives på baggrund af et tilsagn om tilskud i en periode på mindst 5 kalenderår. Et tilsagn indebærer en forpligtelse til at drive økologisk jordbrugsproduktion i perioden. De enkelte tilskudstyper beskrives nærmere i senere afsnit. Ansøger Tilskudstyper Arealer under omlægning Arealer færdigomlagte Ny periode År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 1-5 Alle Grundtilskud Alle Omlægningstilskud Alle Tilskud til vedvarende græs Kun Tillæg til SFL-arealer SFL Uden Omlægning af planteavl mælkekvote Loft Udbetaling af tilskuddet Direktoratet udbetaler tilskud i perioden fra den 16. november 2003 til den 31. januar Søges der imidlertid om hektarstøtte til non-food produktion på udtagne arealer, udbetales tilskuddet dog senest den 31. marts Tilskuddet udbetales til tilskudsmodtagers bankkonto. Tilskuddet er skattepligtigt. Direktoratet oplyser automatisk til Told & Skat, hvor meget støtte der bliver udbetalt. _ 5

7 Hvilke tidsfrister skal du være opmærksom på? Ansøgning om autorisation og tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion for nye økologer skal være modtaget i Plantedirektoratet, Sektor for Økologi, senest den 31. december året før, du ønsker tilskud. Ansøgning om nyt 5-årigt tilsagn skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret, inden for ansøgningsperioden den 1. november december i det år det eksisterende tilsagn udløber, hvis du ønsker tilskud det efterfølgende år. Ansøgning om inddragelse af nye arealer ved køb eller tilforpagtning skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret, inden for ansøgningsperioden den 1. november december året før, du ønsker tilskud til arealerne. Ansøgning om nye tilskudstyper (fx supplerende omlægningstilskud) eller SFL-tillæg skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret, inden for ansøgningsperioden den 1. november december året før, du ønsker det pågældende tilskud eller tillæg. På et særligt fælles skema skal du hvert år indberette, at betingelserne for tilskud er opfyldt. Skemaet dækker økologiindberetning, ansøgning om hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer. Indberetningen skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv, Vegetabilsk Kontor, senest den 22. april 2003, hvis du ønsker tilskud for Meddelelse om producentskifte, hvor en del af en bedrift ved salg eller forpagtning overdrages fra en økolog til en anden, skal være Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret, i hænde senest den 31. maj, hvis vi skal udbetale tilskuddet for det pågældende år til de pågældende marker til erhverver. Ansøgningskema samt anden information Ansøgning om økologitilskud skal indgives på et skema. Ansøgningsskema vedrørende autorisation og tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion kan fås ved henvendelse til Plantedirektoratet. Desuden kan skemaet hentes fra Plantedirektoratets hjemmeside Øvrige ansøgningsskemaer, vejledning eller svar på spørgsmål om økologitilskud kan fås her: Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret Kampmannsgade København V Tlf.: Hjemmeside: _ 6

8 2. Til kommende økologiske jordbrugere Hvordan søger du om tilsagn om tilskud? Når du har besluttet at lægge om til økologisk drift, skal du ansøge om autorisation samt tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion, hvis du ønsker at modtage dette. At være autoriseret vil sige, at bedriften er godkendt til økologisk drift. Dine produkter må og kan ikke sælges som økologiske, uden at din bedrift er autoriseret af Plantedirektoratet. Men det er i Direktoratet for FødevareErhverv, du skal ansøge om tilskud. Rent praktisk er ansøgningen om autorisation og tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion samlet i en ansøgning, der skal være modtaget i Plantedirektoratet senest den 31. december i året forud for det første år, der ønskes tilskud for. Ansøgningen om autorisation og tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion kan fås hos Plantedirektoratet samt hentes fra hjemmesiden For at opnå tilskud allerede i det første år skal omlægningen være påbegyndt senest den 1. januar samme år, som tilsagnet starter. Et tilsagn starter altid den 1. januar i første tilsagnsår og slutter den 31. december i sidste tilsagnsår. Det er Direktoratet for FødevareErhverv, som giver dig tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion. Hvis du vælger at være økolog uden tilskud, kan du dog ansøge om autorisation frem til den 22. april Fra den 1. januar 2003 skal du være opmærksom på, at ansøgningen om autorisation skal være indsendt inden omlægning påbegyndes. Hvis du ønsker tilskud de følgende år, skal du ansøge i Direktoratet for FødevareErhverv inden den 31. december året før, tilskud ønskes. Hvad indeholder ansøgning om autorisation og tilsagn om tilskud i hovedtræk? Ansøgningen omfatter bl.a. en plan for, hvordan du vil omlægge bedriftens arealer til økologisk drift inden for fire kalenderår efter påbegyndt omlægning. Denne plan skal være attesteret af en godkendt konsulent med erfaring inden for økologisk jordbrug. Derfor er det en god idé at kontakte en økologikonsulent, så snart du er klar over, at du vil søge om at blive autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion. Konsulenterne har ofte travlt op til ansøgningsfristen. Derfor gør du klogt i at henvende dig mindst en måned inden, ansøgningen skal være indsendt. Du finder en liste med godkendte økologikonsulenter sammen med skemaet til ansøgningen. Hvad skal du opfylde for at få et tilsagn om tilskud? Hvis du opfylder adgangskravene (se kapitel 6), vil vi give dig et tilsagn om tilskud til din økologiske jordbrugsproduktion for en årrække (tilsagnsperioden). Tilsagnsperiodens længde afhænger af, hvor hurtigt du omlægger bedriftens arealer, idet den slutter 5 år efter, det sidste areal er påbegyndt omlagt til økologisk drift. Tilsagnsperioden vil således altid være mindst 5 år, men _ 7

9 kan dog ikke være længere end 9 år, da alle arealerne skal være påbegyndt omlægning inden den 1. januar i det femte tilsagnsår. Hvis du overholder betingelserne i tilsagnsperioden (se kapitel 7), udbetaler Direktoratet for FødevareErhverv tilskud som fastsat i tilsagnet. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af en årlig økologiindberetning, hvor du skriver under på, at betingelserne for tilskud er opfyldt. Indberetningen sker på det fælles skema, hvor du indberetter dine økologiske produktionsforhold, søger om hektarstøtte og anmelder foderarealer. Overholder du ikke betingelserne, vil Direktoratet for FødevareErhverv kunne kræve udbetalte tilskud tilbagebetalt. _ 8

10 3. Tilskud til alle typer bedrifter Grundtilskud til arealer i omdrift Som autoriseret økolog vil dine arealer i omdrift få et grundtilskud på 600 kr. pr. ha pr. år, hvis arealerne er under omlægning eller er omlagte til økologisk drift. Markerne skal dyrkes økologisk og være i omdrift, dvs. at de mindst hvert 6. år udelukkende dyrkes med andre afgrøder end græs. Der gives også tilskud til frugt- og bærarealer. Se bilag B for en liste over tilskudsberettigede afgrøder. Omlægningstilskud til arealer i omdrift Oven i grundtilskuddet til arealer i omdrift får du 450 kr. pr. ha pr. år i højst 2 år, hvor markerne er under omlægning til økologisk drift. Der kan ikke ydes omlægningstilskud til arealer, som tidligere har modtaget omlægningstilskud. Tilskud til græsarealer uden for omdrift (vedvarende græs) Der kan opnås et tilskud på 600 kr. pr. ha pr. år for græsarealer uden for omdrift (vedvarende græs). Ved græsarealer uden for omdrift forstås arealer, der ikke indgår i omdrift, dvs. at arealet i mindst 5 år udelukkende har været dyrket med græs. Den dominerende afgrøde på arealet skal være græs. Hvis græsset har været udlagt som efterafgrøde, tælles udlægsåret ikke med. Græsarealer uden for omdrift kan ikke modtage omlægningstilskud. Tillæg til arealer i SFL-områder Til arealer, der ligger i Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL), ydes der et årligt SFL-tillæg på 500 kr. pr. ha. Der kræves dog, at kvælstoftilførslen ikke overstiger 60 pct. af normen for afgrøden, og at der udarbejdes mark- og gødningsplaner for bedriften. Både arealer i omdrift og græsarealer uden for omdrift kan modtage SFL-tillæg. For at modtage SFL-tillæg kræves det, at din amtskommune på en særlig SFL-attest attesterer, at arealet er beliggende i et SFL-område. Du vil modtage en sådan SFL-attest, hvis du ansøger Direktoratet for FødevareErhverv om SFL-tillæg inden for ansøgningsperioden den 1. november til og med den 31. december i året før, du ønsker at modtage SFL-tillægget. For nye økologer kan ansøgningen om SFL-tillæg ske ved at sætte kryds i feltet for SFL-tillæg på ansøgningen om autorisation og tilsagn om tilskud. Når du modtager SFL-attesten fra Direktoratet for Fødevare- Erhverv, skal du sende den til din amtskommune, så de kan attestere den. Du skal så aftale med amtskommunen, at de returnerer attesten til Direktoratet for FødevareErhverv. _ 9

11 Ikke tilskudsberettigede arealer Som udgangspunkt udbetales økologitilskud til fødevareproduktion. Der udbetales derfor ikke økologitilskud de år, hvor markerne ligger brak, dyrkes med non-food afgrøder eller foderbælgplanter på udtagne arealer. Heller ikke arealer med juletræer, skov eller hede kan få økologitilskud. Se bilag B for en liste over ikke tilskudsberettigede afgrøder. Hvis du har lejet en græsningsret til et areal, kan du ikke modtage økologitilskud til arealet. Omvendt hvis du udlejer en græsningsret til et af dine arealer, er arealet fortsat tilskudsberettiget. Vær opmærksom på, at der ikke både kan ydes økologitilskud og tilskud til ordningen miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ-foranstaltninger) til det samme areal, dog bortset fra MVJordningen for udlæg af rajgræs i kornafgrøder m.v. (se kapitel 5). Tilskud over en 5-årig periode For alle typer bedrifter kan tilskud til et areal i omdrift over en 5-årig periode højst give beløbene, som vist i skemaet nedenfor: Økologitilskud til alle typer bedrifter Omlægning Færdigomlagt År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Grundtilskuddet udløser kr. pr. ha Omlægningen udløser kr. pr. ha SFL-tillægget udløser kr. pr. ha Økologitilskud i alt kr. pr. ha (inkl. SFL-tillæg) Foruden de ovennævnte tilskudsmuligheder er det muligt at modtage supplerende omlægningstilskud til bedrifter uden mælkekvote, hvis bedriften opfylder de krav, som er beskrevet i kapitel 4. Loft på økologitilskuddet Tilskud til økologisk jordbrugsproduktion udregnes for de enkelte marker på baggrund af arealets størrelse. Et areal kan foruden økologitilskuddet modtage andre offentlige tilskud, såsom hektarstøtte og tilskud til udlæg af rajgræs i kornafgrøder m.v. under ordningen om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Der er imidlertid et tilskudsloft. I beløbet medregnes tilskud til økologisk jordbrugsproduktion, tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og hektarstøtte. Loftet for det samlede tilskudsbeløb er kr. pr. ha de to første år, hvor arealet er under omlægning, kr. pr. ha det tredje år, og kr. pr. ha i de efterfølgende to år. _ 10

12 4. Supplerende omlægningstilskud til bedrifter uden mælkekvote Bedrifter uden mælkekvote kan oven i de tidligere beskrevne grund- og omlægningstilskud få et supplerende omlægningstilskud, men kun til de marker der er i omdrift. Det supplerende omlægningstilskud kan ydes til arealer, der er under omlægning til økologisk jordbrugsdrift. Det supplerende omlægningstilskud er på henholdsvis kr., kr. og kr. pr. ha i de første tre år med økologisk drift samt 500 kr. i det fjerde og femte år efter, at arealerne er påbegyndt omlagt. Det er muligt at få supplerende omlægningstilskud til arealer, der skifter ejer efter, at de er færdigomlagte. Erhverver skal vel og mærke opfylde betingelserne for at modtage supplerende omlægningstilskud. Arealer, der er omlagt til økologisk drift, kan kun modtage det supplerende omlægningstilskud i de følgende år, hvis arealerne har haft et tilsagn om supplerende omlægningstilskud, mens de var under omlægning. Krav for at få supplerende omlægningstilskud Du skal sørge for at planlægge i god tid for at få tilskuddet, fordi det kræver, at du, inden du starter omlægningen samt i tilsagnsperioden, skal opfylde følgende krav: Ingen mælkekvote Bedriften skal senest fra den 1. april året før, du får din autorisation, være uden mælkekvote. Det gælder også i hele den tilsagnsperiode, hvor du binder dig til at drive bedriften økologisk. Hvis du autoriseres i 2003, skal du således have solgt eller bortforpagtet din mælkekvote senest pr. den 31. marts pct.-krav som gennemsnit i tilsagnsperioden (50 pct.-gennemsnitskravet) I tilsagnsperioden skal du i gennemsnit dyrke mindst 50 pct. af bedriftens omdriftsareal med reformafgrøder. Reformafgrøder er afgrøder, som er støtteberettigede efter hektarstøtteordningen. Omdriftsarealer er marker, som mindst hvert 6. år udelukkende dyrkes med andre afgrøder end græs. Brak - herunder fjernbrak - og frugttræer regnes også med til bedriftens omdriftsareal. Arealer uden for omdrift indgår ikke i beregningen af 50 pct.-gennemsnitskravet, såsom vedvarende græs, juletræer og skov. _ 11

13 Tilskud over en 5-årig periode For bedrifter uden mælkekvote kan tilskud til et areal i omdrift over en 5-årig periode højst give beløbene, som vist i skemaet nedenfor: Økologitilskud til bedrifter uden mælkekvote Omlægning Færdigomlagt År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Grundtilskuddet udløser kr. pr. ha Omlægningen udløser kr. pr. ha SFL-tillægget udløser kr. pr. ha Suppl. omlægningstilskuddet udløser kr. pr. ha Økologitilskud i alt kr. pr. ha (inkl. SFL-tillæg) Du vil sandsynligvis ramme det fastsatte loft for tilskud for nogle af dine marker, hvis du til markerne også får udbetalt hektarstøtte og/eller tilskud til udlæg af rajgræs i kornafgrøder m.v. under ordningen om miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Økologitilskuddet bliver da beskåret, som vist i det følgende eksempel med støttesatsen for korn: Økologitilskud til bedrifter uden mælkekvote inkl. hektarstøtte på kr. pr. ha (estimeret støttesats for korn i 2003) Omlægning Færdigomlagt År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Hektarstøtten udløser kr. pr. ha Økologitilskuddene udløser kr. pr. ha Loft for tilskud kr. pr. ha Økologitilskuddene beskæres med kr. pr. ha _ 12

14 5. Andre tilskudsordninger Direktoratet for FødevareErhverv administrerer også andre tilskudsordninger, der kan være relevante for økologiske producenter. Det drejer sig om: Tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ-foranstaltninger) Vær endvidere opmærksom på, at du som økolog, eller hvis du har ansøgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion, kun kan søge om tilskud til visse af MVJ-foranstaltningerne. Kontakt dit amt eller lokale landbrugscenter for nærmere oplysninger herom. Du skal dog være opmærksom på, at der ikke både kan ydes økologitilskud og tilskud til MVJ-foranstaltninger til det samme areal, bortset fra ordningen udlæg af rajgræs i kornafgrøder m.v. Tilskud til demonstrationsprojekter Tilskud til produktudvikling Tilskud til økologiske udviklingsprojekter Nærmere oplysninger om disse tilskudsordninger kan du få hos Direktoratet for FødevareErhverv. _ 13

15 6. Adgangskrav for at få et tilsagn Når du har besluttet dig for at søge om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion, skal du være opmærksom på, at der er nogle krav, der skal være opfyldt, for at du kan få et tilsagn om tilskud. Det er ejere og forpagtere, der driver eller omlægger en bedrift til økologisk produktion, som kan modtage økologitilskud. Hvis du som ejer eller forpagter ikke opfylder de to følgende adgangskrav, kan Direktoratet for FødevareErhverv ikke give dig et tilsagn om tilskud uanset hvilken tilskudstype, der søges om. Foruden adgangskravene er der en række betingelser, som skal opfyldes i løbet af tilsagnsperioden. Nogle af betingelserne er knyttet til de forskellige tilskudstyper (se tidligere kapitler), fx det supplerende omlægningstilskud. Andre af betingelserne skal opfyldes i hele tilsagnsperioden uanset hvilke tilskudstyper, du modtager (se følgende kapitel). Autorisation Det er en betingelse, at du senest på tidspunktet for udløbet af fristen for ansøgning om tilsagn om tilskud har ansøgt Plantedirektoratet om autorisation til økologisk drift. Fristen er senest den 31. december året før, du ønsker tilskud. Hvis du fx søger om tilskud med virkning fra den 1. januar 2003, så vil din ansøgning kun blive imødekommet, hvis du har søgt og opnår autorisation med virkning fra den 1. januar 2003 eller tidligere. God landbrugspraksis Det er en betingelse for at få et tilsagn om tilskud, at du i den planperiode (fra den 1. august til den 31. juli), der er afsluttet forud for ansøgningsperiodens begyndelse, overholder følgende bestemmelser for bedriften. Ved god landbrugspraksis forstås: 1) at forbruget af kvælstof ikke har oversteget jordbrugsbedriftens kvote for kvælstof, jf. kapitel 2 i lov nr. 472 af 1. juli 1998, 2) at der har været etableret plantedække i overensstemmelse med kapitel 3 i lov nr. 472 af 1. juli 1998, 3) at der er blevet udarbejdet markplan i overensstemmelse med 21 i lov nr. 472 af 1. juli 1998, 4) at der er udarbejdet gødningsplan, udarbejdet samt indsendt gødningsregnskab i overensstemmelse med 21 og 22 i lov nr. 472 af 1. juli 1998, 5) at der har været udlagt efterafgrøder i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af 18, stk. 2, i lov nr. 472 af 1. juli 1998, jf. 23 i bekendtgørelse nr. 690 af 17. juli 2001 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2001/2002, og 24 i bekendtgørelse nr. 609 af 18. juli 2002 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2002/2003, 6) at der har været ført journal over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med 1-4 i bekendtgørelse nr. 492 af 7. juni 1994 om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget, _ 14

16 7) at dyreholdet har været i overensstemmelse med 28 i bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. eller for så vidt angår planperioden 2001/ i bekendtgørelse nr. 877 af 10. december 1998 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 677 af 5. juli 2000, 8) at avl og opfedning af kalve er sket i overensstemmelse med bekendtgørelse om beskyttelse af kalve, 9) at avl og opfedning af svin er sket i overensstemmelse med bekendtgørelse om beskyttelse af svin, og 10) at hold af æglæggende høner er sket i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner, dog for så vidt angår planperioden 2001/2002 i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om anvendelse af æglægningsbure. Har du overtrådt en eller flere af ovenstående bestemmelser, så må du vente med at ansøge om tilsagn til det følgende år. Når du skriver under på ansøgningen om tilskud, skriver du samtidig under på, at du overholder ovenstående bestemmelser om god landbrugspraksis. Kravet om god landbrugspraksis gælder også, hvis du er økolog med tilsagn om tilskud, men får et nyt tilsagn med en ny periode, fx på grund af nye arealer, ny tilskudstype eller fornyelse af tilsagn ved udløb af det gamle. _ 15

17 7. Betingelser i tilsagnsperioden Direktoratet for FødevareErhverv giver tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion for en sammenhængende periode (tilsagnsperioden). Som ny økolog vil den første tilsagnsperiode være en periode fra 5 til 9 år, afhængig af hvor hurtigt arealerne omlægges. Ønsker du efter denne periode at fortsætte med økologisk jordbrugsproduktion med tilskud, kan du ansøge om tilskud i en ny 5-årig tilsagnsperiode. Perioderne starter den 1. januar i første tilsagnsår og slutter den 31. december i sidste tilsagnsår. Med tilsagnet følger forpligtelser. Overholder du disse, vil direktoratet udbetale tilskud til de arealer, der er omfattet af tilsagnet og samtidig tilskudsberettigede. Hvis du ikke opfylder betingelserne, skal tilskuddene, du har modtaget, betales tilbage. Grundlæggende betingelser du skal være opmærksom på: Du skal omlægge hele bedriften til økologisk drift i henhold til Plantedirektoratets bekendtgørelse. Det gælder alle arealer samt gårdsplads, læhegn osv. samt alle husdyr. Visse produktioner, fx mink, kan efter tilladelse fra Plantedirektoratet udskilles som en selvstændig driftsenhed, der ikke skal omlægges (samtidig drift). Alle arealer skal være omfattet af den økologiske drift senest den 1. januar i det femte kalenderår af den første tilsagnsperiode. Det vil sige, at det er muligt at omlægge trinvist. Hvis du modtager nye arealer til din bedrift efter det femte kalenderår, hvor alle arealer skal være påbegyndt omlagte, skal du påbegynde omlægningen af de nye arealer med det samme. Du skal drive bedriften økologisk i hele tilsagnsperioden, altså mindst 5 år efter at det sidste areal er påbegyndt omlagt til økologisk drift. Det er tilladt at omlægge bedriftens arealer trinvist inden for de første fire år. Men det forlænger som nævnt tilsagnsperioden dvs. den samlede periode hvor bedriften skal drives økologisk. Omlægningstilskuddene kan kun modtages én gang til et areal, dvs. det ikke er muligt at træde ud af økologiordningen efter tilsagnsperioden og senere træde ind i ordningen igen og modtage omlægningstilskuddene til de samme arealer. Får du tilladelse fra Plantedirektoratet til at drive såvel en økologisk som en konventionel driftsenhed, må du ikke have afgrøder af samme art (medmindre det drejer sig om sorter, som er synligt forskellige) og husdyr af samme art på de to driftsenheder. Det kaldes parallelavl. _ 16

18 Hvis du driver din bedrift i et driftsfællesskab, der søger det supplerende omlægningstilskud, skal du være opmærksom på, at betingelserne for supplerende omlægningstilskud skal være opfyldt både for driftsfællesskabet og for hver enkelt deltagende bedrift. Det indebærer, at driftsfællesskabet ikke stilles bedre end deltagerne. Hvis én af deltagerne har mælkekvote, kan der ikke ydes supplerende omlægningstilskud til driftsselskabets arealer. Et driftsfællesskab er, når to eller flere landmænd aftaler helt eller delvist at drive deres ejendomme sammen. Samarbejdets omfang kan variere; det kan være et samarbejde om jorden alene, fx et foderforsyningsselskab, eller om hele landbrugsproduktionen. Du skal lade Plantedirektoratet kontrollere din bedrift hvert år. Direktoratet for FødevareErhverv bruger oplysningerne fra Plantedirektoratets kontrol i forbindelse med udbetaling af tilskud. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at reglerne skal overholdes i alle tilsagnsårene, dvs. hele kalenderår og ikke dyrkningsår. Har du fx fået et 5-årigt tilsagn med autorisation gældende fra den 1. januar 2003, skal du drive bedriften økologisk frem til den 31. december _ 17

19 8. Konsekvenser hvis betingelserne knyttet til tilsagnet ikke overholdes Når du får tilsagn om tilskud, er der en række adgangskrav og betingelser, du skal opfylde (se kapitel 6 og 7). Betingelserne gælder i hele tilsagnsperioden. Du har pligt til straks at give besked, hvis der opstår en situation, hvor du ikke opfylder betingelserne og derfor ikke længere har ret til at modtage tilskud. For at modtage økologitilskud skal du hvert år indberette, at betingelserne for tilskud er opfyldt. Direktoratet for FødevareErhverv kan bestemme, at et tilsagn om tilskud falder bort, hvis du ikke opfylder betingelserne for at få tilskud. I sådanne tilfælde skal du normalt tilbagebetale det samlede udbetalte tilskud. Hvis du som følge af grov uagtsomhed har afgivet urigtige oplysninger, udelukkes du det pågældende kalenderår fra økologitilskud og tilskud til MVJ-foranstaltninger, og hvis du har givet forkerte oplysninger med forsæt, omfatter udelukkelsen også det følgende år. Endelig kan direktoratet give dig bødeforlæg for overtrædelse af ordningens bestemmelser. _ 18

20 9. Sådan udbetales tilskuddet Afhængig af bedriftstype og tilsagnsår kan du få mellem 600 og kr. pr. ha pr. år i økologitilskud til den enkelte mark. For at få tilskuddene skal du desuden udfylde en årlig indberetning. Den årlige indberetning er samtidig en erklæring, hvor du skriver under på, at betingelserne for tilskud er opfyldt. Indberetningen sker på det særlige fælles skema, hvor du indberetter dine økologiske produktionsforhold, søger om hektarstøtte og anmelder foderarealer. Den kombinerede økologiindberetning og ansøgning skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest den 22. april På baggrund af økologiindberetningen udbetaler Direktoratet for FødevareErhverv et årligt tilskud senest i januar måned året efter det år, indberetningen er indsendt. Søges der imidlertid om hektarstøtte til non-food produktion på udtagne arealer, udbetales tilskuddet dog senest den 31. marts året efter det år, indberetningen er indsendt. Eksempel Indsendes den årlige økologiindberetning fx i april 2003, vil der senest ske udbetaling i januar 2004, medmindre indberetningen omfatter non-food produktion på udtagne arealer, i så fald udbetales tilskuddet senest i marts Ansøgere, der har et tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion gældende fra den 1. januar 1999 eller tidligere, modtager også en forskudsudbetaling på 80 pct. af årets tilskud inden udgangen af marts måned Tilskuddene er skattepligtige, og det bliver meddelt skattevæsenet, hvor meget du får. _ 19

21 10. Udløb af tilsagnsperioden Ved udløbet af en tilsagnsperiode kan du ansøge om et nyt tilsagn for yderligere 5 år, og dermed kan du fortsætte med at drive økologisk jordbrugsproduktion med tilskud. Et ansøgningsskema om nyt tilsagn kan fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv eller hentes på hjemmesiden Ansøgningen om nyt tilsagn skal være direktoratet i hænde inden for ansøgningsperioden den 1. november til og med den 31. december i året forud for det første år, som det nye tilsagn skal gælde for. Når vi behandler din ansøgning, bruger vi de oplysninger, vi har om din bedrift. Hvis du mener, at dit tilsagn ikke er rigtigt, fordi vi mangler nogle oplysninger, bør du hurtigst muligt indsende de oplysninger, der mangler, og bede om at få sagen genoptaget. Det samme gælder, hvis der på anden måde er sket en fejl. Vær opmærksom på, at der kun udbetales tilskud til arealer, der er omfattet af dit tilsagn og samtidig tilskudsberettigede. _ 20

22 11. Ændringer på bedriften Da tilskuddene følger bedriftens tilsagnsareal, skal Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret, hurtigst muligt have at vide, hvis du sælger eller bortforpagter jord. Producentskifte Hvis du i din indeværende tilsagnsperiode beslutter dig for at sælge eller forpagte arealer, kan du eller erhverver vælge at anmelde et producentskifte hos Direktoratet for FødevareErhverv. Ordningen gælder kun for arealer, som er omfattet af et tilsagn om økologitilskud. Erhverver kan ikke undlade at søge om tilsagn om tilskud til de overdragne arealer, hvis producentskiftet skal gennemføres uden krav om tilbagebetaling af udbetalte tilskud hos overdrager. Producentskiftet kan enten foregå mellem to økologer eller mellem en økolog og en konventionel jordbruger, som senest på overdragelsestidspunktet autoriseres. I forbindelse med et producentskifte skriver erhverver under på at overtage overdragers forpligtelse i tilsagnet. Erhverver har ingen pligt til at overtage en tilsagnsforpligtelse ved et producentskifte. Det er således op til overdrager og erhverver, om der i forbindelse med aftale om overdragelse af arealet også skal indgås aftale om producentskifte i relation til en indgået forpligtelse i forbindelse med tilskud til økologisk jordbrugsproduktion. Se vejledningen Producentskifte Hektarstøtte Husdyrpræmier Økologitilskud og - autorisation. Vejledning og Skemaer for yderligere information. Vejledning og skemaer kan fås ved henvendelse til direktoratet samt hentes fra hjemmesiden Salg eller bortforpagtning Hvis du sælger eller bortforpagter jord, skal du skriftligt underrette Direktoratet for FødevareErhverv. Hvis du i løbet af tilsagnsperioden sælger eller bortforpagter til konventionel drift, skal du regne med, at tilskuddene, du har modtaget for de solgte/bortforpagtede arealer, skal tilbagebetales. Du har dog mulighed for at lade arealer, som udgør mindre end 50 pct. af tilsagnsarealet, udgå af tilsagnet årligt uden krav om tilbagebetaling af udbetalte tilskud, hvis arealet har været dyrket økologisk og omfattet af et (eller flere på hinanden følgende) tilsagn i mindst 5 år, dog 5 år og 9 måneder for tilsagn givet i _ 21

23 Køb eller tilforpagtning Hvis du ønsker tilskud til nye arealer, skal du ansøge Direktoratet for FødevareErhverv om, at få de nye arealer omfattet af et tilsagn om tilskud. Du kan ikke få tilskud til arealer, som ikke er omfattet af et tilsagn. Du kan dog først få tilskud til de nye arealer det første hele kalenderår, arealerne er i økologisk drift. Ansøgningsperioden for at søge om tilskud til nye arealer er den 1. november til og med den 31. december i året forud for det første år, der ønskes tilskud for. Du kan rekvirere et ansøgningskema om tilsagn om tilskud til nye arealer hos Direktoratet for FødevareErhverv. Nye arealer i eksisterende tilsagn eller ny tilsagnsperiode Efter ansøgning indgår nye arealer enten i et eksisterende tilsagn, eller hele bedriften får et nyt tilsagn med en ny tilsagnsperiode, der udløber 5 år efter, at den sidste del af det nye areal er påbegyndt omlægning til økologisk drift. Du har mulighed for at forøge tilsagnsarealet med nye arealer uden krav om nyt tilsagn, hvis de nye arealer udgør mindre end 50 pct. af det eksisterende tilsagnsareal, og den resterende del af tilsagnsperioden er 4 år eller mere. Er der 3 år eller mere tilbage af tilsagnsperioden, kan du inddrage nye arealer op til 40 pct. af det eksisterende tilsagnsareal uden krav om nyt tilsagn. Er der 2 år eller mere tilbage af tilsagnsperioden, kan du inddrage nye arealer op til 30 pct. af det eksisterende tilsagnsareal uden krav om nyt tilsagn. Alle nye arealer på 2 ha eller mindre kan indgå i din bedrifts eksisterende tilsagn uanset ovennævnte begrænsning. Er der mindre end 2 år tilbage af tilsagnsperioden, og du inddrager nye arealer på over 2 ha, får du et nyt tilsagn med en ny tilsagnsperiode. Du skal være opmærksom på, at alle arealer, som ikke allerede er omfattet af det eksisterende tilsagn om tilskud på din bedrift, skal betragtes som nye arealer. Hvis du fx får arealer tilbage, som har været bortforpagtet, så kan disse arealer kun opnå tilskud, hvis du ansøger om at få dem omfattet af et tilsagn. Jordfordeling Det er muligt at lade økologisk dyrkede arealer udgå af et tilsagn uden krav om tilbagebetaling af udbetalte tilskud, hvis arealerne indgår i en jordfordeling eller anden udveksling af jordlodder som led i offentlige reguleringer i det åbne land. _ 22

24 I praksis vil reglen gælde i følgende situationer: I forbindelse med jordfordelinger der foretages efter reglerne i jordfordelingsloven. I forbindelse med udveksling af arealer besluttet af ekspropriationsmyndighederne i forbindelse med offentlige anlæg. I forbindelse med udveksling af arealer i umiddelbar sammenhæng med projekter efter vandmiljøplan II. For arealer, som tilgår din bedrift i forbindelse med en jordfordeling, gælder de almindelige regler for nye arealer. Dvs. at hvis du ønsker tilskud til de nye arealer, skal ansøgning herom indsendes på sædvanligvis på ansøgningsskema inden for ansøgningsperioden november-december i året forud for det første år, der ønskes tilskud for. Ligeledes hvis de modtagne arealer skal omlægges, sker det efter de samme regler som dem, der gælder for arealer, der købes eller tilforpagtes. Der skal ansøges om fritagelse for tilbagebetalingskravet hos Direktoratet for FødevareErhverv. Bemærk, at bestemmelsen ikke kan anvendes i forbindelse med private jordfordelinger. Transformation Det er muligt at lade et areal udgå af et tilsagn uden krav om tilbagebetaling af udbetalte tilskud, hvis tilsagnet på arealet samtidig omdannes til visse andre støtteordninger, så længe omdannelsen indebærer klare fordele for miljøet, og indholdet af forpligtelsen skærpes væsentligt. En ny forpligtelse, som kan afløse økologitilsagnet, kan fx være 20-årig udtagning af agerjord eller ændret afvanding som er ordninger, der hører under ordningen miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Direktoratet kan forlange, at perioden af den nye forpligtelse mindst svarer til den resterende del af økologitilsagnet. Det år, hvor økologiforpligtelsen transformeres, får du udbetalt økologitilskud i forhold til, hvor stor en del af året økologitilsagnet har været gældende. Der skal ansøges om transformation hos Direktoratet for FødevareErhverv. Konkurs m.v. Går du konkurs eller indgiver begæring om konkurs, betalingsstandsning m.v. skal du give direktoratet besked herom snarest muligt. Det gælder også, hvis din bedrift sættes på tvangsauktion. _ 23

25 Endeligt ophør med landbrugsvirksomhed Hvis 3 år af indeværende tilsagnsperiode er afviklet, og du ophører endeligt med landbrugsvirksomhed, kan du søge om dispensation til at udtræde af tilsagnet, uden at der kræves tilbagebetaling af det udbetalte tilskud. Det er en betingelse, at driftsherreansvaret over jorden overgår til en anden, fx ved bortforpagtning i forbindelse med overgang til efterløn. Du skal oplyse Direktoratet for FødevareErhverv om din beslutning hurtigst muligt, så der ikke bliver udbetalt tilskud på et forkert grundlag. Tilskud, udbetalt efter at beslutningen er gennemført, skal normalt tilbagebetales. Ordningen indebærer, at du skal sende direktoratet dokumentation på salg eller bortforpagtning af bedriften og samtidig skrive under på en erklæring om, at du ophører endeligt med landbrugsvirksomhed. Ekstraordinære situationer (force majeure) Der kan i løbet af tilsagnsperioden forekomme ekstraordinære begivenheder, som du ikke selv er herre over, og som gør det svært at leve op til den aftale, du indgik. Det kan fx være følgende: at tilskudsmodtager afgår ved døden, at tilskudsmodtager er uarbejdsdygtig i en længere periode, at en væsentlig del af bedriften eksproprieres, og ekspropriationen ikke kunne forudses på ansøgningstidspunktet, at der indtræder en naturkatastrofe, som i væsentlig grad berører bedriftens landbrugsareal, at bygninger, der på bedriften er bestemt til husdyropdræt, ødelægges ved et ulykkestilfælde, eller at smitsomme husdyrsygdomme i besætningen (epizooti) berører hele tilskudsmodtagerens besætning eller en del af denne. I sådanne situationer skal du give Direktoratet for FødevareErhverv skriftlig besked samt dokumentation herom senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, du er i stand til det. Tal om nødvendigt med en konsulent. Direktoratet kan i force majeure situationer beslutte, at der ikke skal rejses et tilbagebetalingskrav mod dig. _ 24

26 12. Sanktioner i forbindelse med kontrol Hvis det konstateres, at et areal er mindre, end du har oplyst, vil det medføre en nedsættelse af det tilskudsberettigede areal (se de to skemaer nedenfor). Afvigelser inden for samme tilskudskategori Forskel mellem ansøgt og fastslået areal Nedsættelse og sanktion af arealer Fra 0 pct. til og med 3 pct., dog højst 2 hektar Fra 3 pct. til og med 20 pct. eller mere end 2 hektar Det ansøgte areal nedsættes, så det svarer til det fastslåede areal. Det ansøgte areal nedsættes, så det svarer til det fastslåede areal med fradrag af sanktion på to gange forskellen mellem ansøgt og fastslået areal. Mere end 20 pct. Hele det ansøgte areal fastsættes til 0. Nedsættelse foretages særskilt for alle arealer inden for samme tilskudskategori. De tre tilskudskategorier på ordningen er: - Færdigomlagte omdriftsarealer - Omdriftsarealer under omlægning - Vedvarende græsarealer Afvigelser for hele det ansøgte areal Forskel mellem ansøgt og fastslået areal Forskel på mere end 30 pct. på det samlede areal Forskel på mere end 50 pct. på det samlede areal Nedsættelse og sanktion af arealer Hvis der konstateres en forskel på over 30 pct. mellem det fastslåede og anmeldte areal, anerkendes indberetningen ikke. Bemærk, at afvigelsen beregnes i forhold til det samlede tilskudsberettigede areal og ikke for de enkelte tilskudskategorier. Hvis der konstateres en forskel på over 50 pct. mellem det fastslåede og anmeldte areal, anerkendes indberetningen ikke. Desuden udelukkes ansøgeren fra at modtage tilskud på et beløb svarende til det beløb, som indberetningen blev afvist for. Dette beløb modregnes i ansøgerens økologitilskud i op til 3 år, indtil beløbet er fuldt opkrævet. Efter 3 år bortfalder kravet. _ 25

27 13. Spørg, hvis du er i tvivl Du skal overholde de betingelser, som gælder for tilskuddene. Der kan dog være helt specielle forhold på din bedrift, der gør, at du er i tvivl om, du kan opfylde betingelserne. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du oplyser Direktoratet for FødevareErhverv om forholdene. Det skal ske skriftligt. På den måde giver du os mulighed for at vurdere din specielle situation. Vi vil derefter sende dig en skriftlig afgørelse. Tal med en konsulent eller kontakt Direktoratet for FødevareErhverv, hvis du overvejer at søge dispensation. Spørgsmål og svar Ansøgningsfrist 1. Spørgsmål: I hvilke situationer er der en ansøgningsfrist, og hvem sender jeg min ansøgning til? Svar: Der er en ansøgningsfrist i følgende situationer: a. Hvis en konventionel landmand ønsker at omlægge sin bedrift til økologi og ønsker økologitilskud hertil. Ansøgningen indsendes til Plantedirektoratet. b. Hvis en økologisk landmand ønsker et nyt tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion, fordi det eksisterende tilsagn er udløbet. Ansøgningen indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv. c. Hvis en økologisk landmand, som har fået tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion, erhverver eller forpagter et konventionelt drevet areal, der ønskes tilskud til. Ansøgningen indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv. d. Hvis en økologisk landmand, som har fået tilsagn om tilskud til økologisk landbrug, ønsker en ny type tilskud (fx supplerende omlægningstilskud) eller SFL-tillæg. Ansøgningen indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv. I alle ovenstående tilfælde (a-d) skal ansøgningen være Plantedirektoratet (kommende økologer) eller Direktoratet for FødevareErhverv (eksisterende økologer) i hænde senest den 31. december året før, tilskud ønskes. e. Hvis en økologisk landmand ønsker tilskud til økologisk jordbrugsproduktion for På den kombinerede økologiindberetning og ansøgning skal der indberettes, at betingelserne for tilskud er opfyldt. Økologiindberetningen skal være Direktoratet for FødevareErhverv i hænde senest den 22. april _ 26

28 f. Hvis en økologisk landmand overdrager en del af sin bedrift til en anden økolog ved salg eller forpagtning. Meddelelse om producentskifte skal være Direktoratet for FødevareErhverv i hænde senest den 31. maj, hvis direktoratet skal udbetale tilskuddet for det pågældende år til de pågældende marker til erhverver. 2. Spørgsmål: Kan man få tilskud, hvis man først køber en bedrift, når ansøgningsfristen er overskredet? Svar: Hvis en hel bedrift overdrages mellem to økologer eller en økolog og en konventionel landmand, som overgår til økologisk drift, kan erhverver få tilskud til økologisk jordbrugsproduktion allerede ved overdragelse, hvis overdrager har søgt tilskud og ikke nået at modtage dette. Ansøgning om producentskifte skal ske til Direktoratet for FødevareErhverv. Tilsagnsperiode 3. Spørgsmål: Hvad er en tilsagnsperiode? Svar: Alle økologiske bedrifter, der søger om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion, får et tilsagn om tilskud fra Direktoratet for FødevareErhverv. Tilsagnsperioden fremgår af brev vedrørende tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion, som Direktoratet for FødevareErhverv sender ansøgeren. Med tilsagnet følger der en forpligtigelse til at drive bedriften økologisk i tilsagnsperioden. Hvis man fx udvider og får ny tilsagnsperiode, skal man sikre sig, at eventuelt eksisterende forpagtninger ikke udløber inden udgangen af den nye tilsagnsperiode. Hvis de eksisterende forpagtninger udløber i tilsagnsperioden, og jorden herefter ikke drives økologisk, vil Direktoratet for FødevareErhverv kræve det udbetalte tilskud for disse arealer tilbage. 4. Spørgsmål: Hvornår får bedriften nyt tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion? Svar: Efter ansøgning får bedriften et nyt tilsagn med ny tilsagnsperiode, hvis én af følgende betingelser er opfyldt: a. Det eksisterende tilsagn er udløbet. b. Der erhverves et areal, der udløser en ny tilsagnsperiode. c. Der ansøges om en tilskudstype (fx supplerende omlægningstilskud), som bedriften ikke har tilsagn om. At bedriften får et nyt tilsagn indebærer, at bedriften får en ny tilsagnsperiode på 5 år efter de tilskudssatser, der gælder ved starten af den nye tilsagnsperiode. _ 27

29 Bedriften får ikke et nyt tilsagn med ny tilsagnsperiode, når: d. der erhverves nye arealer, som udgør: - mindre end 50 pct. af det eksisterende tilsagnsareal, og der er 4 år eller mere tilbage af tilsagnsperioden. - op til 40 pct. af det eksisterende tilsagnsareal, og der er 3 år eller mere tilbage af tilsagnsperioden. - op til 30 pct. af det eksisterende tilsagnsareal, og der er 2 år eller mere tilbage af tilsagnsperioden. - 2 ha eller mindre. e. Der er sket producentskifte med indtræden i en eksisterende tilsagnsperiode, hvis erhverver ikke i forvejen har et tilsagn. 5. Spørgsmål: Kan et areal, der har været omfattet af et tilsagn i 5 år, udgå af tilsagnet uden tilbagebetaling? Svar: Et areal, der har været drevet økologisk og omfattet af et (eller flere på hinanden følgende) tilsagn i mindst 5 år, dog 5 år og 9 måneder for tilsagn givet i 1997, kan udgå af tilsagnet, hvis det udgør mindre end 50 pct. af tilsagnsarealet. 6. Spørgsmål: Hvornår skal man overholde betingelserne tilknyttet økologisk jordbrugsproduktion for at kunne få tilskud? Svar: Direktoratet for FødevareErhverv udbetaler tilskud til økologisk jordbrug på grundlag af den tilsagnsperiode, som tildeles den enkelte bedrift. I tilsagnsperioden er der krav om, at arealerne drives i overensstemmelse med betingelserne tilknyttet økologisk jordbrugsproduktion. Tilsagnsperioden begynder den 1. januar i første år af tilsagnsperioden og slutter den 31. december i sidste år af tilsagnsperioden. Betingelserne skal være overholdt fra tilsagnsperiodens begyndelse og i hele tilsagnsperiodens længde. Arealer, hvor der er anført en omlægningsdato senere end den 1. januar (fx den 1. april), vil ikke kunne opnå tilskud det pågældende år. 7. Spørgsmål: Ophører tilsagnsperioden efter høst i det sidste tilsagnsår, så bedriften kan afhændes til en konventionel landmand uden tilbagebetaling? Svar: Tilsagnsperioden regnes i hele kalenderår. Det er derfor et krav, at ansøgeren er driftsherre for bedriften indtil udløbet af det sidste kalenderår af tilsagnsperioden. Hvis bedriften fx sælges i oktober det sidste år af tilsagnsperioden til konventionel drift, rejser Direktoratet for FødevareErhverv krav om tilbagebetaling af udbetalte tilskud for hele tilsagnsperioden. 8. Spørgsmål: Hvordan søger man om en ny tilsagnsperiode, når den gamle løber ud? _ 28

Vejledning om tilskud til omlægning til økologi for 2004

Vejledning om tilskud til omlægning til økologi for 2004 Vejledning om tilskud til omlægning til økologi for 2004 2.udgave Ministeriet for FødevarerLandbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse Forord... 3 I. Kort sagt om omlægning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2007 og 2008: Ydre koge i Tøndermarsken Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om Producentskifte 2017

Vejledning om Producentskifte 2017 Vejledning om Producentskifte 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Marts 2017 Kolofon Vejledning om Producentskifte 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Fotograf(er):

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte April 2008 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om producentskifte. Februar 2015

Vejledning om producentskifte. Februar 2015 Vejledning om producentskifte Februar 2015 Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Fotograf(er): Skyfish Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte August 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte August 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Plantedirektoratet

Læs mere

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse,

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, januar 2008 Maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv RETTEBLAD TIL VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ERFA-gruppen for grundvandsbeskyttelse. Bo Vægter Århus Vand og Spildevand. Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune

ERFA-gruppen for grundvandsbeskyttelse. Bo Vægter Århus Vand og Spildevand. Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune ERFA-gruppen for grundvandsbeskyttelse Bo Vægter Århus Vand og Spildevand Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune Indvindingsboringer uden fund

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger 2008 Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner, Miljøbetinget tilskud og Omlægningstilskud Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger 2009 Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner langs vandløb og søer, Miljøbetinget tilskud og Omlægningstilskud Februar 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Landbrugsreformen 2005

Landbrugsreformen 2005 Til samtlige landbrugere Vejledning til enkeltbetalingsordningen Landbrugsreformen 2005 (februar 2005 samlet udgave) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

National reserve 2007

National reserve 2007 National reserve 2007 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til Fællesskema 2010

Vejledning til Fællesskema 2010 Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Kolofon Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2010 i de ydre koge i Tøndermarsken Februar 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Kolofon Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om producentskifte. Marts 2012

Vejledning om producentskifte. Marts 2012 Vejledning om producentskifte Marts 2012 Kolofon Vejledning om producentskifte Marts 2012 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Istock Photo Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016

Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016 Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016 NaturErhvervstyrelsen Januar 2016 Kolofon Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i januar 2016 Foto:

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - tilladelse til dyrkning af frugt og grønt samt andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion med støtte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til Ø-støtteordningen

Vejledning til Ø-støtteordningen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Vejledning til Ø-støtteordningen Vejledning til ansøgning om tilskud for jordbrugere på visse småøer. Februar 2010 1 Kolofon Vejledning til

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Januar 2008 Foreløbig udgave - afventer bekendtgørelsesændring om regler for rådighedsdato Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Mere specifikke kommentarer om de ovenstående problemstillinger og om de enkelte afsnit er indsat nedenfor:

Mere specifikke kommentarer om de ovenstående problemstillinger og om de enkelte afsnit er indsat nedenfor: Dato 7. januar 2015 Side 1 af 5 NaturErhvervsstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V landbrug@naturerhverv.dk; imak@naturerhverv.dk Høringssvar til udkast til

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Juli 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere