Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation"

Transkript

1 Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Denne vejledning er udarbejdet af Direktoratet for FødevareErhverv i 2005 Fotograf: Elvig Hansen, Biofoto Direktoratet for FødevareErhverv Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Trykt) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad betyder ekspropriation for ansøgning om enkeltbetaling Ekspropriation er en ekstraordinær uforudsigelig begivenhed Rådighedsberøvelse af arealer på ekspropriationslignende vilkår Tidspunktet for ekspropriation Ekspropriation og tildeling af betalingsrettigheder Varig ekspropriation før ansøgningsfristen 21. april Varig ekspropriation efter ansøgningsfristen 21. april Midlertidig ekspropriation Udbetaling af støtte ved varig ekspropriation Varig ekspropriation før ansøgningsfristen 21. april Varig ekspropriation efter ansøgningsfristen 21. april Udbetaling af støtte ved midlertidig ekspropriation Midlertidig ekspropriation før rådighedsperioden for Midlertidig ekspropriation under rådighedsperioden for Jordfordeling i forbindelse med ekspropriation Tildeling af betalingsrettigheder ved jordfordeling Retten til støtte ved jordfordeling før ansøgningsfristen Retten til støtte ved jordfordeling efter ansøgningsfristen Ekspropriation og jordfordeling i ændringsperioden Inddragelse af betalingsrettigheder Udtagningsrettigheder ved ekspropriation Arealer med særlige støttebetingelser Proteinafgrøder Energiafgrøder Kontraktpligtige non-food afgrøder Meddelelse til Direktoratet for FødevareErhverv om ekspropriation Hvornår skal direktoratet have besked om ekspropriation? Hvordan underretter du direktoratet? Frist for underretning til direktoratet om ekspropriation...9 1

4 Indledning Ekspropriation betyder, at offentlige myndigheder varigt eller for en kortere eller længere periode overtager dine arealer. Foruden selve det, at myndighederne overtager dine arealer, kan ekspropriationen få betydning for din ansøgning om enkeltbetaling. I denne vejledning kan du læse, hvilken betydning en ekspropriation kan have for din ansøgning om enkeltbetaling, både for tildelingen af betalingsrettigheder og for udbetaling af støtte. Du kan også læse, hvad du skal gøre i forhold til ansøgning om enkeltbetaling, og hvornår du skal give Direktoratet for FødevareErhverv besked om ekspropriationen. Bemærk, at vejledningen alene vedrører betydningen af ekspropriation i forhold til enkeltbetalingsordningen. Andre forhold omkring ekspropriationen herunder spørgsmålet om erstatning vedrører ikke Direktoratet for FødevareErhverv. Sådanne forhold må afklares direkte med ekspropriationsmyndigheden. Denne vejledning gælder kun for Det skyldes, at 2005 er det første år med enkeltbetalingsordningen, hvor du både søger om støtte og om tildeling af betalingsrettigheder. I 2006 er betalingsrettighederne fordelt og du skal kun søge om udbetaling af den årlige støtte. Direktoratet for FødevareErhverv vil derfor i starten af 2006 lave en ny vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation. 1. Hvad betyder ekspropriation for ansøgning om enkeltbetaling 1.1. Ekspropriation er en ekstraordinær uforudsigelig begivenhed Ekspropriation er et tvangsindgreb i din ejendomsret, som du ikke har mulighed for at forudse eller modsætte dig. Ved ekspropriationen mister du råderetten over et eller flere arealer. Ekspropriationen sker i offentlighedens interesse, men du bliver som landbruger bragt i en situation, som du ikke selv er herre over. I forhold til enkeltbetalingsordningen betragtes ekspropriation som en ekstraordinær, udefrakommende og uforudsigelig begivenhed, som du ikke selv har indflydelse på (force majeure). Ekspropriationen kan betyde, at du ikke kan opfylde kravet om at have rådighed over de støtteberettigede arealer i hele den 10 måneders rådighedsperiode, som du har valgt. Afhængigt af tidspunktet for ekspropriation har Direktoratet for FødevareErhverv mulighed for at dispensere fra kravet om rådighedsperioden. Det betyder, at dine arealer i visse tilfælde kan godkendes i din ansøgning, selv om du mister råderetten over dem Rådighedsberøvelse af arealer på ekspropriationslignende vilkår I mange tilfælde, hvor myndighederne har mulighed for at ekspropriere, indgås der frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Denne fremgangsmåde er mere enkel end en egentlig ekspropriation. I tilfælde hvor myndighederne har mulighed for at ekspropriere, giver Direktoratet for 2

5 FødevareErhverv derfor frivillige aftaler samme virkning i forhold til enkeltbetalingsordningen som en egentlig ekspropriation. Sådanne frivillige aftaler betegner vi som rådighedsberøvelse på ekspropriationslignende vilkår. Når vi i denne vejledning taler om ekspropriation, mener vi altså både egentlig ekspropriation og afståelse af arealer ved frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår Tidspunktet for ekspropriation Normalt går der et vist tidsrum, fra der afsiges en kendelse om ekspropriation eller indgås en frivillig aftale, til den egentlige rådighedsberøvelse finder sted. I forhold til enkeltbetalingsordningen er det tidspunktet for den faktiske rådighedsberøvelse, der er afgørende. Når vi i vejledningen skriver tidspunktet for ekspropriationen, mener vi derfor, det tidspunkt hvor myndigheden overtager arealet Ekspropriationsmyndigheden Det er ikke altid den myndighed, der foretager selve ekspropriationen, der også i praksis overtager de eksproprierede arealer. Statslige ekspropriationer foretages således af en ekspropriationskommission, mens arealerne oftest overtages af en anlægsmyndighed, som for eksempel Vejdirektoratet eller Banedanmark. Når vi i denne vejledning henviser til ekspropriationsmyndigheden, omfatter det også den anlægsmyndighed, der overtager de eksproprierede arealer. 2. Ekspropriation og tildeling af betalingsrettigheder 2.1. Varig ekspropriation før ansøgningsfristen 21. april 2005 Ved varig ekspropriation før ansøgningsfristen råder du hverken ved ansøgningsfristen eller senere over det afståede areal. I denne situation får du ikke betalingsrettigheder for arealet Varig ekspropriation efter ansøgningsfristen 21. april 2005 Ved varig ekspropriation efter ansøgningsfristen råder du over arealet ved ansøgningsfristen. Du har derfor ret til at søge om betalingsrettigheder for arealet. Men ekspropriationen betyder, at du i de efterfølgende år ikke længere råder over arealet. Der er derfor både fordele og ulemper ved at søge om betalingsrettigheder for arealet. Fordelene er, at du får udbetalt støtte for arealet i 2005 og at du får en betalingsrettighed, som du kan udnytte på et andet areal de følgende år. Du kan sælge betalingsrettigheden til en anden landbruger. Ulemperne er, at eventuelle kvæg- og mælketillæg også bliver fordelt på de betalingsrettigheder, du får for de eksproprierede arealer. Desuden vil arealerne indgå ved beregning af eventuel udtagningspligt og dermed tildeling af udtagningsrettigheder. Endelig bliver dine betalingsrettigheder inddraget til den nationale reserve, hvis du ikke udnytter dem inden for en periode på 3 år. Du skal huske, at du ikke har pligt til at søge om betalingsrettigheder og støtte for arealet. Selv om du vælger ikke at 3

6 søge om betalingsrettigheder for arealet, skal du stadig angive alle de landbrugsarealer, du råder over på ansøgningstidspunktet. Hvis du vælger ikke at søge om betalingsrettigheder for et areal, skal du angive det i markplanen på side 3, kolonne nr. 9 i Ansøgning om enkeltbetaling Landbruger A er mælkeproducent, og er berettiget til et mælketillæg på kr. samt et kvægtillæg på kr., da han modtog slagtepræmier i referenceperioden Bedriften er på 80 ha. Der skal anlægges en omfartsvej, hvilket betyder, at 5 ha af bedriftens jorder skal inddrages varigt. Anlægsarbejdet begynder i juli A er i tvivl om, der skal søges om betalingsrettigheder for de 5 ha, som inddrages. Tvivlen bliver større af, at 8 pct. af det anmeldte areal skal udtages. Hvis A anmelder alle 80 ha, skal der tildeles 6,4 udtagningsrettigheder og kvæg og mælketillægget skal fordeles på de øvrige 73,6 basisrettigheder med et tillæg på kr./73,6 ha= kr. pr rettighed. A vælger i stedet at placere de 5 ha i kolonne 9 i ansøgningsskemaet for enkeltbetalingsordningen, hvilket betyder, at der ikke søges om betalingsrettigheder til de omhandlede arealer. A søger således kun betalingsrettigheder til de 75 ha. A får tildelt 6 udtagningsrettigheder og 69 basisrettigheder med et kvæg- og mælketillæg på kr. pr rettighed. Hvis du først får kendskab til den varige ekspropriation efter, at du har søgt om betalingsrettigheder for arealet, kan du vælge at ændre din ansøgning og trække arealet ud af ansøgningen igen. Du kan altid trække arealer tilbage fra ansøgningen, så længe du ikke er underrettet om administrativ eller fysisk kontrol af arealerne. Hvis du først trækker et areal ud af ansøgningen efter, at du er underrettet om administrativ eller fysisk kontrol, vil eventuelle afvigelser ved arealet indgå ved beregningen af sanktioner. Du kan læse mere om ændring af ansøgningen på side 53 i Vejledning til enkeltbetaling 2005 fra februar Bemærk, at hvis du ikke søger om betalingsrettigheder for et areal, der eksproprieres varigt efter ansøgningsfristen, kan du ikke være sikker på, at ekspropriationsmyndigheden vil give dig erstatning for værdien af betalingsrettigheden eller for den mistede støtte i Midlertidig ekspropriation Ved midlertidig ekspropriation mister du rådigheden over et areal for en kortere eller længere periode. Midlertidig ekspropriation forekommer typisk i forbindelse med rør- og kabelarbejder eller ved anvendelse af arealer til midlertidig arbejdsplads ved større anlægsarbejder. Du kan altid søge om betalingsrettigheder for midlertidigt eksproprierede arealer, hvad enten ekspropriationen finder sted før eller efter ansøgningsfristen. 3. Udbetaling af støtte ved varig ekspropriation 3.1. Varig ekspropriation før ansøgningsfristen 21. april 2005 Ved varig ekspropriation før ansøgningsfristen får du ikke tildelt 4

7 betalingsrettigheder for de eksproprierede arealer, jf. afsnit 2.1. Du får derfor heller ikke udbetalt støtte for disse arealer Varig ekspropriation efter ansøgningsfristen 21. april 2005 Ved varig ekspropriation efter ansøgningsfristen, men før udløbet af rådighedsperioden for 2005, har du mulighed for at søge om betalingsrettigheder for arealet, jf. afsnit 2.2. Hvis du i denne situation vælger at søge om betalingsrettigheder for arealet, får du også udbetalt støtte for arealet i Herefter kan du ikke længere søge om støtte for arealet. Hvis du vælger ikke at søge om betalingsrettigheder for arealet, får du heller ikke udbetalt støtte for det i Ved varig ekspropriation i løbet af en rådighedsperiode kan der udbetales støtte for arealet det pågældende år. Herefter kan du ikke længere anvende arealet i din ansøgning. Hvis du for eksempel skal afgive et areal ved varig ekspropriation under eller efter rådighedsperioden for 2005, men før starten af rådighedsperioden for 2006, kan du ikke søge om støtte for arealet i Landbruger B skal varigt afgive 2,00 ha til anlæg af en ny vej. Anlægsmyndigheden overtager arealet 1. maj 2005, dvs. efter ansøgningsfristen. Hvis B søger om betalingsrettigheder kan han også få udbetalt støtte for arealet i Herefter kan han ikke længere søge om støtte for arealet, men de 2 betalingsrettigheder kan fra 2006 anmeldes til støtte sammen med andre arealer. 4. Udbetaling af støtte ved midlertidig ekspropriation 4.1. Midlertidig ekspropriation før rådighedsperioden for 2005 Hvis du får eksproprieret et areal midlertidigt før starten på rådighedsperioden for 2005, og rådighedsberøvelsen strækker sig ind i rådighedsperioden, kan du ikke få støtte for arealet i Hvis rådighedsberøvelsen strækker sig ind i rådighedsperioden for 2006, kan du heller ikke få støtte for arealet for dette år og så fremdeles. Landbruger C har valgt den generelle rådighedsperiode fra 15. januar 15. november Den 1. december 2004 fik han midlertidigt eksproprieret et areal i forbindelse med et offentligt anlægsarbejde. Han får arealet tilbage 1. oktober C kan ikke få støtte for arealet i 2005, fordi det er eksproprieret før rådighedsperioden, og rådighedsberøvelsen strækker sig ind i rådighedsperioden. I 2006 kan C igen søge om støtte for arealet, da han jo får det tilbage før starten af rådighedsperioden for Hvis C i denne situation ændrer sin rådighedsperiode til fx 15. november september 2005, vil han kunne få støtte for arealet i 2005, da ekspropriationen jo så først sker efter starten på rådighedsperioden. C kan stadig få støtte for arealet i 2006, forudsat at han tidligst starter rådighedsperioden 1. oktober 2005, hvor han får arealet tilbage 5

8 4.2. Midlertidig ekspropriation under rådighedsperioden for 2005 Hvis du får eksproprieret et areal midlertidigt i løbet af rådighedsperioden for 2005, kan du få støtte for arealet i Hvis rådighedsberøvelsen fortsætter ind i rådighedsperioden for 2006, kan du ikke få støtte for arealet dette år og så fremdeles. Landbruger D har valgt den generelle rådighedsperiode fra den 15. januar 15. november Den 1. februar 2005 får han midlertidigt eksproprieret et areal. Han får arealet tilbage den 1. maj D kan få støtte for arealet i 2005, fordi det først er eksproprieret efter starten på rådighedsperioden for D kan ikke få støtte for arealet i 2006, da det stadig er eksproprieret ved starten af rådighedsperioden for dette år. Han kan heller ikke få støtte i 2006 ved at ændre rådighedsperioden. Det skyldes, at rådighedsperioden for 2006 senest skal starte 21. april 2006, og han jo først får arealet tilbage 1. maj Jordfordeling i forbindelse med ekspropriation 5.1. Tildeling af betalingsrettigheder ved jordfordeling Betalingsrettigheder bliver tildelt den person, der råder over arealerne på ansøgningstidspunktet. Hvis du før ansøgningsfristen har erhvervet arealer ved jordfordeling i forbindelse med ekspropriation, kan du søge om betalingsrettigheder for disse arealer. Hvis du først erhverver arealerne efter ansøgningsfristen, er det overdrageren af arealerne, der kan søge om betalingsrettighederne. Hvis det i denne situation aftales, at betalingsrettighederne skal overføres til dig, skal overdragelsen ske efter de generelle regler for overdragelse af betalingsrettigheder. Du kan læse mere om overdragelse af betalingsrettigheder på side 22 i Vejledning om enkeltbetalingsordningen. Landbrugsreform 2005 fra august Bemærk, at betalingsrettigheder først kan overdrages, når de er uddelt. Skemaet til meddelelse om overdragelse af betalingsrettigheder forventes klar i slutningen af Retten til støtte ved jordfordeling før ansøgningsfristen Hvis der i forbindelse med ekspropriation sker jordfordeling før ansøgningsfristen, kan du søge om støtte for de arealer, som du modtager ved jordfordelingen, selv om du ikke har haft rådighed over disse arealer i din 10 måneders rådighedsperiode. Det skyldes, at de arealer, som du erhverver ved jordfordelingen på grund af ekspropriationen, er undtaget fra kravet om rådighedsperioden for det pågældende år, jf. pkt Landbruger E har valgt den generelle rådighedsperiode fra 15. januar 15. november E får den 1. april 2005 tildelt et areal ved jordfordeling i forbindelse med ekspropriation. Dette areal er på grund af ekspropriationen ikke omfattet af kravet til rådighedsperioden for E kan derfor søge om betalingsrettigheder og få støtte for arealet, selv om han ikke havde rådigheden over det ved starten af rådighedsperioden. 6

9 5.3. Retten til støtte ved jordfordeling efter ansøgningsfristen Hvis du ved jordfordeling i forbindelse med ekspropriation skal afgive arealer efter ansøgningsfristen, beholder du retten til støtte for arealerne i 2005, selv om du ikke beholder rådigheden over arealerne i hele din rådighedsperiode. Det skyldes, at de arealer, som du afgiver ved jordfordelingen på grund af ekspropriationen, er undtaget fra kravet om rådighedsperioden for det pågældende år, jf. pkt Hvis I aftaler, at støtten skal overgå til erhverver af arealerne, kan det kun ske, ved at du ved transport overdrager retten til støtten til erhverver. Bemærk, at en transport af støtten kun kan ske, hvis der ikke er andre kreditorer med en bedre prioritetsstilling. Landbruger F har valgt den generelle rådighedsperiode fra 15. januar 15. november F søger rettidigt om enkeltbetaling for alle sine arealer. Den 1. juni 2005 afgiver han et areal ved jordfordeling i forbindelse med ekspropriation. Selv om F ikke bevarer råderetten over arealet i hele rådighedsperioden bevare han retten til støtten for arealet i Ekspropriation og jordfordeling i ændringsperioden Hvis du erhverver et areal ved jordfordeling i forbindelse med ekspropriation efter ansøgningsfristen 21. april 2005, men før fristen for ændring af ansøgningen om enkeltbetaling 31. maj 2005, kan du aftale med overdrager, at du søger om støtte og betalingsrettigheder for arealet. Det forudsætter, at overdrager trækker arealet ud af sin ansøgning, hvis der allerede er søgt om støtte for arealet. Samtidig skal du indsende en ændring til din ansøgning, hvor du tilføjer arealet. Din ændring skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest den 31. maj Du kan læse mere om ændring af ansøgningen på side 53 i Vejledning til enkeltbetaling 2005 fra februar Landbruger G søger rettidigt om enkeltbetaling for alle sine arealer. Den 1. maj 2005 afgiver han ved jordfordeling i forbindelse med ekspropriation et areal til landbruger H. Det aftales ved jordfordelingen, at H skal have betalingsrettigheder og støtte for arealet i G indsender derfor en ændring, hvor han trækker arealet ud af sin ansøgning. H indsender inden den 31. maj 2005 en ændring til sin ansøgning, hvor han tilføjer arealet. Det medfører, at H får både betalingsrettigheder og støtte for arealet. Hvis G derimod ikke vil trække arealet ud af sin ansøgning, er det G, der får tildelt betalingsrettighederne og får udbetalt støtten for Inddragelse af betalingsrettigheder Normalt inddrages betalingsrettigheder til den nationale reserve, hvis de ikke er udnyttet inden for en periode på 3 år. For betalingsrettigheder modtaget fra den nationale reserve gælder desuden, at de skal udnyttes hvert år de første 5 år, 7

10 efter de er tildelt, for ikke at blive inddraget til reserven igen. Betalingsrettighederne inddrages imidlertid ikke til reserven, hvis den manglende udnyttelse skyldes ekspropriation. Ved varig ekspropriation gælder undtagelsen fra udnyttelseskravet det år, hvor ekspropriationen finder sted. Ved midlertidig ekspropriation gælder fritagelsen fra udnyttelseskravet for de år, hvor den midlertidige rådighedsberøvelse opretholdes. 7. Udtagningsrettigheder ved ekspropriation Det er et krav efter enkeltbetalingsordningen, at udtagningsrettigheder skal udnyttes før andre betalingsrettigheder. Hvis du afgiver arealer ved ekspropriation, risikerer du derfor at stå med en forhøjet udtagningspligt målt i procent, hvis du beholder alle dine udtagningsrettigheder, men har et mindre støtteberettiget areal. Reglerne giver dig ikke mulighed for at aflevere de overskydende udtagningsrettigheder til den nationale reserve. Men måske kan du aftale med ekspropriationsmyndigheden, at den overtager en del af dine udtagningsrettigheder. Det skal i givet fald ske efter regler om overdragelse af betalingsrettigheder, jf. side 22 i Vejledning om enkeltbetalingsordningen. Landbrugsreform 2005 fra august Denne mulighed skyldes, at ekspropriationsmyndigheden, som erhverver af landbrugsjord, opfylder kravet til at være aktiv landbruger. Ekspropriationsmyndigheden kan både erhverve betalingsrettigheder og søge om støtte, hvis betingelserne herfor er til stede. Spørgsmålet om eventuel betaling for overdragelse af udtagningsrettigheder til ekspropriationsmyndigheden, må aftales mellem parterne og vedrører således ikke Direktoratet for FødevareErhverv. Bemærk, at ekspropriationsmyndigheden som aktiv landbruger også har mulighed for at erhverve andre betalingsrettigheder end udtagningsrettigheder. 8. Arealer med særlige støttebetingelser 8.1. Proteinafgrøder Det er en betingelse for at opnå den supplerende støtte til proteinafgrøder, at markerne er fuldt tilsåede og dyrkes i overensstemmelse med lokalt anerkendte normer frem til de grønne umodne frø er voksbløde og saften er mælkeagtig. Hvis ekspropriationen omfatter arealer, hvor du har søgt om den supplerende støtte for proteinafgrøder, skal du derfor altid oplyse Direktoratet for FødevareErhverv, om betingelserne for den supplerende støtte er opfyldt Energiafgrøder Hvis ekspropriationen betyder, at du er ude af stand til at levere hele eller en del af den råvare, der er omfattet af din energiafgrødekontrakt, skal du samtidig med underretning af direktoratet om ekspropriationen ændre eller annullere kontrakten ved indsendelse af EAblanket nr. 2 eller 3, jf. vejledningen Støtte til energiafgrøder. Vejledning og 8

11 blanketter for producenter. Det betyder, at du ikke får udbetalt den supplerende støtte til energiafgrøder for de berørte arealer. Hvis der er tale om arealer med flerårige energiafgrøder, der ikke skal leveres i 2005, skal du alligevel ændre eller annullere din kontrakt, hvis ekspropriationen medfører, at du heller ikke senere kan levere hele eller dele af råvaren. Du vil i dette tilfælde ikke være berettiget til den supplerende støtte for energiafgrøder, hvis ekspropriationen finder sted inden udløbet af din rådighedsperiode for Kontraktpligtige non-food afgrøder Hvis du på grund af ekspropriationen ikke kan opfylde din leveringspligt for kontraktpligtige non-food afgrøder, skal du senest samtidig med meddelelsen om ekspropriationen indsende NF-formular 3B om ændring eller annullering af nonfood kontrakten. 9. Meddelelse til Direktoratet for FødevareErhverv om ekspropriation 9.1. Hvornår skal direktoratet have besked om ekspropriation? Du skal give Direktoratet for FødevareErhverv besked i alle de tilfælde, hvor du ønsker at søge om betalingsrettigheder og/eller støtte, selv om du på grund af ekspropriation ikke opfylder de generelle betingelser for enkeltbetaling, for eksempel kravet om rådighed over arealerne i hele rådighedsperioden. Du skal kun give direktoratet besked, hvis rådighedsberøvelsen omfatter et samlet areal på mindst 0,10 ha Hvordan underretter du direktoratet? Du skal sende meddelelsen om ekspropriation i forbindelse med enkeltbetalingsordningen på et særligt skema. Her skal du oplyse, hvilke marker, eller dele af marker det drejer sig om, datoen for ekspropriationen samt navn og adresse på ekspropriationsmyndigheden. Du finder skemaet bagerst i denne vejledning. Du kan også hente skemaet på direktoratets hjemmeside på adressen Frist for underretning til direktoratet om ekspropriation Hvis ekspropriationen finder sted senest den 1. september 2005, skal du sende skemaet, således at det er direktoratet i hænde senest mandag den 3. oktober Hvis ekspropriationen finder sted efter 1. september 2005, skal skemaet være direktoratet i hænde inden udløbet af din rådighedsperiode for Hvis ekspropriationen finder sted senere end 14 dage før din rådighedsperiode udløber, betragter vi skemaet som rettidigt, hvis vi modtager det senest 4 uger efter ekspropriationen. Hvis du sender skemaet, således at direktoratet først modtager det efter ovennævnte frister, bliver du pålagt en bøde. Desuden risikerer du, at direktoratet ikke kan anerkende ekspropriationen som grundlag for at fravige de generelle betingelser efter enkeltbetalingsordningen. 9

12 Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax.: ISBN

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

National reserve 2007

National reserve 2007 National reserve 2007 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Januar 2008 Foreløbig udgave - afventer bekendtgørelsesændring om regler for rådighedsdato Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - tilladelse til dyrkning af frugt og grønt samt andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion med støtte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

National reserve 2008

National reserve 2008 National reserve 2008 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen April 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv VEJLEDNING OM ENKELTBETALING APRIL 2009 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til overdragelse

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling 2006

Vejledning om enkeltbetaling 2006 Vejledning om enkeltbetaling 2006 Oktober 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Praktiske oplysninger - Frist for ansøgning, indberetning og ændringer - Frister

Læs mere

Landbrugsreformen 2005

Landbrugsreformen 2005 Til samtlige landbrugere Vejledning til enkeltbetalingsordningen Landbrugsreformen 2005 (februar 2005 samlet udgave) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte April 2008 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Indholdsfortegnelse Forord....................................................................... 4 1. Ændringer og tilføjelser

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Vejledning. om enkeltbetalingsordningen. Landbrugsreform Direktoratet for FødevareErhverv. Til samtlige landbrugere.

Vejledning. om enkeltbetalingsordningen. Landbrugsreform Direktoratet for FødevareErhverv. Til samtlige landbrugere. Til samtlige landbrugere Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 August 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til enkeltbetalingsordningen

Læs mere

National reserve 2012

National reserve 2012 National reserve 2012 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2012 Bemærk, at ansøgsningsfristen er ændret til den 8. maj 2012 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

National reserve 2013

National reserve 2013 National reserve 2013 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til den nationale reserve kvæg- og mælketillæg

Vejledning om ansøgning til den nationale reserve kvæg- og mælketillæg Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - kvæg- og mælketillæg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om ansøgning til den nationale

Læs mere

Afkobling af støtten til stivelseskartofler.

Afkobling af støtten til stivelseskartofler. Side 1 af 5 Notat Til KMC og AKV/Langholt Fra Ole Klintgaard Larsen Dato 11. marts 2010 Afkobling af støtten til stivelseskartofler. I. Indledning. I forbindelse med sundhedstjekket af EU s landbrugspolitik

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Kontraktpligtige non-food afgrøder

Kontraktpligtige non-food afgrøder Kontraktpligtige non-food afgrøder Vejledning og blanketter producenter Februar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv INDHOLD 1. Indledning...3 Risiko for

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Februar 2016 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá ê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî=

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Foreløbig vejledning - 5. oktober 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Kompensation for tab

Læs mere

Ansøgningsvejledning 2007

Ansøgningsvejledning 2007 Ansøgningsvejledning 2007 - Ansøgning om enkeltbetaling - Ansøgning om støtte til særlige afgrøder - Gødningsplanlægning: kvælstofkvote og efterafgrøder - Indberetning om økologi og anmodning om udbetaling

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Fremtiden for lammeproduktionen EU-reform

Fremtiden for lammeproduktionen EU-reform Fremtiden for lammeproduktionen EU-reform Forum for får og geder Produktion af lammekød Afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold EU-reformens centrale elementer Eksempel på beregning af den afkoblede

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder og skema til ændring af slutdato Maj 2010 N.B.! Hvis skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker December 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Fremtidsperspektiver for dansk kalve- og oksekød Hvilke planer har EU for landmændene? Chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

Fremtidsperspektiver for dansk kalve- og oksekød Hvilke planer har EU for landmændene? Chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Fremtidsperspektiver for dansk kalve- og oksekød Hvilke planer har EU for landmændene? Chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Agenda EU s landbrugspolitik efter 2013 Hvad er de

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Revidering. Da der har hersket uklarhed omkring gødning af jorden ved Bogenses Grønne Hjerte, har vi set os nødsaget til at lade udbuddet gå om.

Revidering. Da der har hersket uklarhed omkring gødning af jorden ved Bogenses Grønne Hjerte, har vi set os nødsaget til at lade udbuddet gå om. nordfyns ko m e Revidering Da der har hersket uklarhed omkring gødning af jorden ved Bogenses Grønne Hjerte, har vi set os nødsaget til at lade udbuddet gå om. Det skal pointeres, at der IKKE må gødes

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Landlegatet. Vejledning om Landlegatet. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= Oktober 2010

Landlegatet. Vejledning om Landlegatet. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= Oktober 2010 Landlegatet Vejledning om Landlegatet Oktober 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= Kolofon Landlegatet Vejledning om Landlegatet Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning

Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning Du bruger blanketten, når du underretter om, at der er givet pant i betalingsrettigheder under EU-ordningen grundbetaling. Det er kun blanketten, du

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp

Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp Vejledning Marts 2001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indhold 1. Indledning...3 2. Ansøgning...4 3. Dyrkning...5

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 19. januar Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen 1)

Lovtidende A Udgivet den 19. januar Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. januar 2012 18. januar 2012. Nr. 29. Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen 1) I medfør af 1, stk. 1 og 3-5, 1 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Opmåling af landbrugsarealer

Opmåling af landbrugsarealer Vejledning om Opmåling af landbrugsarealer April 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv INDHOLD INDLEDNING... 2 KORREKTE MARKSTØRRELSER... 3 HVEM HAR ANSVARET?...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Grøngrøft vedrørende Matr.nr. 53 Grøngrøft. Felsted Matr.nr. 54

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006

Læs mere

Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem?

Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem? Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem? v. afdelingsleder Jon Birger Pedersen Brak/ansøgning 2008! Krav om brak suspenderet i 2008 Stadig angive, arealer der

Læs mere