Danskernes solvaner på solferier 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes solvaner på solferier 2010"

Transkript

1 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solvaner på solferier 2010 Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen

2 Danskernes solvaner på solferier 2010 Forfattere: Anne Friis Krarup Camilla Thorgaard (att. tlf ) Christine Lind Behrens Ansvarshavende: Anja Philip Copyright Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) Februar 2010 Uddrag, herunder figurer, tabeller og kortere citater, er tilladt med kildeangivelse: Krarup FA et al. Danskernes solvaner på solferier 2010 Kræftens Bekæmpelse 2011 Forsidebillede: Colorbox ISBN: Kræftens Bekæmpelse: ISBN Rapporten findes udelukkende i elektronisk form på og er tilgængelig via 1

3 Forord Forord Hvert år rejser over én million danskere på ferie. Mange af dem besøger eksotiske rejsemål, hvor solen er betydelig stærkere end under danske himmelstrøg. Hver gang danskerne drager på ferie, hvor et af formålene er at dyrke solen og brune huden, udsætter de sig potentielt for en alvorlig sundhedsrisiko. Mange af de steder, hvor danskerne rejser på solferie til syden, er UV-indexet nemlig betydeligt højere end i Danmark og solen er altså meget stærkere end vi kender det herhjemme. Det kraftige bid i sydens sol kommer ofte bag de vinterblege danskere. Derfor er det afgørende, at de danske familier begynder at tænke solbeskyttelse ind som en naturlig del af den gode ferie. Desværre viser nærværende undersøgelse, at mange danskere oplever at blive solskoldet på deres ferie sydpå. Hver femte person, der deltog i undersøgelsen, rapporterede, at de blev solskoldet på solferien i 2010, og endnu værre så det ud for nogle af de yngre aldersgrupper, hvor helt op til 40 % af de årige blev solskoldede. Det er stærkt bekymrende, fordi hver eneste solskoldning øger risikoen for modermærkekræft og almindelig hudkræft betydeligt. Jo flere skoldninger, jo større risiko for, at man får kræft i huden. UV-stråling i barndommen øger risikoen for at udvikle modermærkekræft senere i livet. Det er derfor vigtigt, at børn og unge undgår solskoldninger og for meget UV-stråling på solferien. Hvert år registreres mere end nye tilfælde af kræft i huden i Danmark. Det svarer til ca. 25 personer hver dag eller populært sagt en skoleklasse om dagen. Og tendensen er støt stigende. Størstedelen af disse tilfælde kunne stor set være undgået gennem en fornuftig omgang med solen. Der er derfor god grund til at sætte fokus på, hvordan man omgås solen med sund fornuft på solferien. København, februar 2011 Anja Philip, projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne Skru ned for solen mellem 12 & 15. 2

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Kræft i huden... 6 Forebyggelse af kræft i huden... 6 Resultater... 8 Solferie og solskoldninger... 8 Solbadning på solferie... 9 Solrådene på solferie Børn på solferie Metode Litteraturliste

5 Sammenfatning Sammenfatning Denne rapport giver et billede af danskernes solvaner på solferier i Formålet er at få mere viden om danskernes solvaner, når de rejser på solferie, så de mest hensigtsmæssige initiativer til forebyggelse af kræft i huden kan igangsættes. Rapporten bygger på resultaterne fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse med respondenter i alderen år 1. Undersøgelsen blev gennemført i september måned 2010 som en årlig monitering af danskernes solvaner på solferier 2, hvilket gør det muligt at følge danskernes solvaner henover tid. Solferie og solskoldninger Mere end fire ud af ti af de årige respondenter (43 %) har været på solferie inden for de seneste 12 måneder defineret som rejser sydpå, hvor respondenterne samtidig har været ude i solen. Det underbygger det væsentlige i, at Solkampagnen fokuserer på at forebygge, at danskerne udsættes for overdreven UV-stråling netop på solferier. Solskoldninger er en velkendt risikofaktor for kræft i huden 3. Undersøgelsen viser, at en femtedel (22 %) af de respondenter, der har været på solferie, blev solskoldede på solferien, hvilket er lidt færre end i hhv og 2009 (25 %). Det er især de yngre aldersgrupper, der oplever solskoldninger, når de er på solferie i udlandet. F.eks. angav 40 % af de årige, der har været på solferie, at de blev solskoldet på ferien. Solbadning To tredjedele af de årige respondenter (67 %) solbader, når de tager på solferie, hvilket svarer til niveauet for 2009 (68 %). Det er specielt kvinderne og de yngste aldersgrupper, der solbader på solferien. Kampagnens solråd Langt de fleste af undersøgelsens årige respondenter, der var på solferie i 2010, fulgte ofte eller sommetider rådet om at søge skygge (93 %), bruge solcreme (91 %) og tøj, som dækker krop, overarme og lår (63 %). Kun en tredjedel af de adspurgte (36 %) brugte solhat på deres ferierejse sydpå. Børn på solferien Fire ud af ti af forældrene (42 %) angiver, at deres ældste hjemmeboende barn under 18 år har været på ferierejse og været ude i solen inden for de seneste 12 måneder. 1 Undersøgelsen er overordnet repræsentativ på køn, alder og geografi (region). Dog er årige mænd fra hhv. Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland underrepræsenteret i forhold til Danmarks Statistik (jf. metodeafsnit). 2 Siden 2007 har Solkampagnen gennemført årlige monitoreringer af danskernes solvaner både i Danmark og på solferier 3 Elwood & Jopson

6 Sammenfatning Børnenes alder har stor betydning for, hvorvidt de solbader, når de er på solferie. Blandt de 0-6-årige har 2 % ifølge forældrene solbadet på solferien i 2010, mens andelen er 22 % for de 7-12-årige og 61 % for de årige. En fjerdedel af de forældre (25 %), der angiver, at deres yngste barn under 18 år har været solskoldet i løbet af 2010, oplyser, at barnet blev solskoldet på solferie i udlandet. Rapportens resultater kommer til at indgå i en samlet rapport om danskernes solvaner, der offentliggøres i maj

7 Indledning Indledning Kampagnen Skru ned for solen mellem 12 & 15 er iværksat i 2007 i et samarbejde mellem TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse med det formål at forebygge kræft i huden gennem en række forskellige initiativer. Kræft i huden forårsages af for megen eksponering for UVstråling, som både findes i den naturlige sol og solarier. Solkampagnen arbejder for, at danskerne udsættes for mindre UV-stråling ved at skabe adfærdsmæssige og strukturelle forandringer og arbejder samtidig ud fra antagelsen om, at danskerne primært udsættes for overdreven UV-stråling inden for de tre risikozoner; den danske sommer, solariet og ferierejser. Kræft i huden Kræft i huden dækker over flere forskellige sygdomme, som kan inddeles i to hovedtyper: Modermærkekræft Almindelig hudkræft I Danmark lever over mennesker, der på et tidspunkt, har fået konstateret kræft i huden 4, og hvert år registreres mere end nye tilfælde af kræft i huden. Af disse udgør modermærkekræft ca Modermærkekræft betragtes som den mest alvorlige og aggressive type kræft i huden. Ca. 18 % af mændene og 9 % af kvinderne, der har fået konstateret modermærkekræft, dør af sygdommen inden for 5 år 6. Antallet af nye tilfælde af kræft i huden er støt stigende, og over de sidste 30 år er antallet tredoblet blandt kvinder og mere end fordoblet blandt mænd. Modermærkekræft er en af de kræftformer, der er i størst stigning i Danmark og er blevet den hyppigste kræftform blandt yngre mennesker i aldersgruppen år 7. Når vi sammenligner antallet af nye tilfælde af modermærkekræft i Danmark med tilfældene i andre lande, ser vi, at Danmark er højt placeret, idet vi ligger på en international fjerdeplads i antal nye tilfælde af modermærkekræft 8. Forebyggelse af kræft i huden UV-stråling er hovedårsagen til udviklingen af kræft i huden, idet % af samtlige tilfælde af kræft i huden direkte kan tilskrives UV-stråling 9. UV-stråling kommer fra solen, men kan også komme fra elektriske apparater som f.eks. solarier. UV-stråling er nødvendig for alt liv på jorden, men der er samtidig evidens for, at UV-stråling er kræftfremkaldende Specialberegning af kræft i huden på NORDCAN-data for udgangen af 2008 baseret på Det Danske Cancerregister 5 Specialberegning af kræft i huden på NORDCAN-data for baseret på Det Danske Cancerregister 6 Storm et al Specialberegning af kræft i huden på NORDCAN-data for baseret på Det Danske Cancerregister 8 Ferlay et al World Health Organisation World Health Organisation

8 Indledning Risikoen for at udvikle kræft i huden stiger med antallet af solskoldninger 11, og ens livstidsdosis af UV-stråling 12. Derudover er der flere forskellige risikofaktorer for udviklingen af kræft i huden. For det første har hudtypen betydning: Jo lysere hud, jo større risiko. For det andet har arvelige faktorer så som antal nævi 13 og kræft i huden i den nærmeste familie en betydning 14. Børn og unge er særligt udsatte, når de udsættes for UV-stråling, og UV-stråling i barndommen øger risikoen for at udvikle modermærkekræft senere i livet 15. Forebyggelse af kræft i huden handler derfor om at begrænse eksponeringen for UV-stråling. For de fleste danskere handler det om at undgå en uhensigtsmæssig adfærd, når solen skinner om sommeren i Danmark og på ferierejser sydpå samt at undgå solariet. Soleksponering kan også påvirkes af rammerne. F.eks. kan børns soleksponering påvirkes af, om der er mulighed for at lege i skyggen på legepladser, samt om de er beskyttede af solcreme og beklædning. 11 Elwood & Jopson Diepgen & Mahler Modermærker 14 Marks Armstrong & Kricker

9 Resultater Resultater Solferie og solskoldninger Fire ud af ti respondenter har været på solferie Mere end fire ud af ti af undersøgelsens respondenter (43 %) har været på solferie inden for de seneste 12 måneder. Tabel 1. Tænk tilbage på de seneste 12 måneder. Har du været sydpå - f.eks. Spanien, Tyrkiet, Thailand, og været ude i solen? Procent Ja 43,2 % Nej 56,3 % Ved ikke 0,5 % (n=4.156) Vi har valgt, at bruge forbrændt/solskoldet som indikator for, om man har en risikofyldt soladfærd, fordi der er evidens for, at der er en sammenhæng mellem solskoldninger og risikoen for at få kræft i huden 16. Der kan være forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være forbrændt/solskoldet. Derfor har vi valgt at inkludere en definition af forbrændt/solskoldet i spørgeskemaet: Ved forbrændt/solskoldet forstås enhver form for rødme, ubehagelighed, smerte eller blære på huden, der varer længere end 12 timer efter ophold i solen Blandt de respondenter, som har været på solferie i 2010, har mere end en femtedel (22 %) oplevet at blive solskoldet på deres solferie, hvilket er lidt færre end i 2008 og 2009 (25 %) 17. Tabel 2. Hvor blev du forbrændt/solskoldet? På solferie i udlandet; blandt respondenter, der har været på solferie i 2008, 2009 og Ja 24,7 % 25,4 % 21,5 % Nej 75,3 % 74,2 % 78,5 % (n=1905) (n=1908) (n=1796) Der er ingen kønforskel i andelen, som har oplevet at blive solskoldet på solferien (tal fremgår ikke af tabel). 16 World Health Organisation Når der justeres for hhv. køn, alder, hudtype og uddannelse er der stadig et signifikant fald i andelen, der har oplevet at blive solskoldet på solferie i perioden

10 Resultater De yngste bliver i højere grad solskoldet på solferie Det er i højere grad de yngre aldersgrupper, der bliver solskoldet på solferien. For eksempel angiver 40 % af de årige, at de er blevet forbrændt eller solskoldet på deres solferie, sammenlignet med 24 % af de årige og 8 % af de årige. Tabel 3. Hvor blev du forbrændt/solskoldet? På solferie i udlandet; blandt respondenter, der har været på solferie i år år år år år Ja 40,4 % 30,2 % 23,8 % 20,5 % 8,1 % Nej 59,6 % 69,8 % 76,2 % 79,5 % 91,9 % Solbadning på solferie (n=198) (n=344) (n=369) (n=365) (n=530) De fleste solbader, når de er på solferie To tredjedele af undersøgelsens respondenter (67 %), som tager på ferierejser, angiver, at de solbader i løbet af deres ferie, hvilket er på niveau med i 2009 (68 %). Tabel 4. På den/de pågældende ferierejse(r), solbadede du - dvs. var i solen for at blive brun? Procent Ja 66,7 % Nej 33,1 % Husker ikke 0,2 % (n=1.796) Der er en kønsforskel i, hvorvidt man solbader på solferier, idet 72 % af kvinderne, der tager på solferier, solbader sammenlignet med 61 % af mændene (tal fremgår ikke af tabel). Ligeledes finder vi, at de yngre aldersgrupper i højere grad solbader på solferier. For eksempel angiver 79 % af de årige, der rejste på solferie i 2010, at de solbadede sammenlignet med 68 % af de årige og 54 % af de årige (jf. tabel 5) Tabel 5. På den/de pågældende ferierejse(r), solbadede du - dvs. var i solen for at blive brun? år år år år år Ja 78,8 % 73,1 % 67,5 % 72,3 % 53,8 % Nej 21,2 % 26,6 % 32,5 % 27,7 % 45,8 % Husker ikke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % (n=198) (n=334) (n=369) (n=365) (n=530) 9

11 Resultater Solrådene på solferie De af undersøgelsens respondenter, der har været på solferie i 2010, er blevet spurgt, om de fulgte kampagnens solråd på solferien. Tabel 6. På den/de ferierejser du har været på i de seneste 12 måneder. Søgte du skygge? Brugte du solhat? Brugte du tøj, der dækker krop, overarme og lår? Brugte du solcreme? Ja, ofte 43,2 % 17,8 % 19,8 % 71,9 % Ja, sommetider 50,2 % 18,2 % 42,7 % 19,0 % Nej 6,7 % 64,1 % 37,5 % 9,1 % (n=1.796) (n=1.796) (n=1.796) (n=1.796) Langt de fleste (93 %) fulgte rådene om at søge skygge på deres ferierejse, bruge solcreme (91 %) og tøj, der dækkede krop, overarme og lår (63 %). Kun en tredjedel (36 %) brugte solhat. Kvinder og mænd følger solrådene forskelligt på deres ferierejser Undersøgelsen viser, at mænd og kvinder efterlever visse af solrådene forskelligt, når de rejser på solferier. Der er markeret med stjerne* ud for de solråd, som mænd og kvinder efterlever forskelligt. For eksempel brugte 80 % af kvinderne ofte solcreme, sammenlignet med 64 % af mændene, som til gengæld i højere grad brugte solhat. Endvidere er der tendens til, at mændene i lidt højere grad ofte brugte tøj, der dækker krop, overarme og lår. Til gengæld søgte mænd og kvinder skygge i samme omfang. Tabel 7. Hvis du er på ferierejse i udlandet på solrige steder. Mænd. Søger du skygge? Bruger du solhat?* Bruger du tøj, der dækker krop, overarme og lår? Bruger du solcreme?* Ja, ofte 41,1 % 22,1 % 22,1 % 63,7 % Ja, sommetider 51,4 % 20,2 % 40,9 % 23,3 % Nej 7,5 % 57,7 % 36,9 % 13,0 % (n=867) (n=867) (n=867) Tabel 8. Hvis du er på ferierejse i udlandet på solrige steder. Kvinder. Søger du skygge? Bruger du solhat?* Bruger du tøj, der dækker krop, overarme og lår? (n=979) Bruger du solcreme?* Ja, ofte 45,1 % 13,7 % 17,7 % 79,5 % Ja, sommetider 49,0 % 16,3 % 44,2 % 15,1 % Nej 5,9 % 70,1 % 38,1 % 5,8 % (n=929) (n=929) (n=929) (n=929) 10

12 Resultater Alder spiller stor rolle i forhold til efterlevelsen af solråd på solferien Alder spiller også en rolle for, hvorvidt man efterlever solrådene på ferierejsen. Generelt bruger de yngste aldersgrupper i mindre omfang skygge, solhat og solcreme sammenlignet med de ældre aldersgrupper. Skygge Der er flere af de ældre respondenter, der svarer, at de søgte skygge, når de er på ferier sydpå, idet halvdelen af de årige (50 %) angiver, at de ofte søger skygge sammenlignet med en tredjedel af de årige (32 %). Tabel 9. Hvis du er på ferierejse i udlandet på solrige steder. Søger du skygge? år år år år år Ja, ofte 32,3 % 40,4 % 43,1 % 42,2 % 49,6 % Ja, sommetider 57,6 % 53,6 % 49,9 % 49,6 % 45,8 % Nej 10,1 % 6,0 % 7,0 % 8,2 % 4,5 % (n=198) (n=334) (n=369) (n=365) (n=530) Solhat Brug af solhat på solferien bliver også mere populært med alderen. Halvdelen af de årige (49 %) brugte ofte eller sommetider solhat på solferien sammenlignet med 22 % af de årige. Tabel 10. Hvis du er på ferierejse i udlandet på solrige steder. Bruger du solhat? år år år år år Ja, ofte 9, % 9,0 % 17,6 % 14,0 % 29,2 % Ja, sommetider 13,1 % 14,4 % 19,8 % 20,0 % 20,0 % Nej 77,8 % 76,6 % 62,6 % 66,0 % 50,8 % (n=198) (n=334) (n=369) (n=365) (n=530) Tøj Der er ikke betydelig aldersforskel i andelen, der brugte tøj, der dækkede krop, overarme og lår på solferien. Tabel 11. Hvis du er på ferierejse i udlandet på solrige steder. Bruger du tøj, der dækker krop, overarme og lår? år år år år år Ja, ofte 14,6 % 23,4 % 18,4 % 16,7 % 22,6 % Ja, sommetider 44,9 % 44,3 % 42,3 % 42,5 % 41,1 % Nej 40,4 % 32,3 % 39,3 % 40,8 % 36,2 % (n=198) (n=334) (n=369) (n=365) (n=530) 11

13 Resultater Solcreme Syv ud af ti af de årige respondenter (70 %) brugte ofte solcreme på solferien i Andelen, der brugte solcreme, på solferien stiger med alderen op til de årige, hvorefter andelen falder igen. Tabel 12. Hvis du er på ferierejse i udlandet på solrige steder. Bruger du solcreme? år år år år år Ja, ofte 70,2 % 74,0 % 79,4 % 77,8 % 61,9 % Ja, sommetider 18,2 % 19,8 % 13,6 % 15,3 % 25,3 % Nej 11,6 % 6,3 % 7,0 % 6,8 % 12,8 % Børn på solferie (n=198) (n=334) (n=369) (n=365) (n=530) De af undersøgelsens respondenter, der har angivet, at de har et eller flere hjemmeboende børn under 18 år, er blevet spurgt om, hvorvidt deres ældste barn har været på solferie i Fire ud af ti af forældrene (42 %) angiver, at deres ældste barn har været på ferierejse og været ude i solen. Tabel 13. Tænk tilbage på de seneste 12 måneder. Har dit barn været på ferierejse - f.eks. Spanien, Tyrkiet, Thailand, og været ude i solen? Hvis du har flere børn, beder dig besvare spørgsmålet med udgangspunkt i dit ældste barn under 18 år. Procent Ja 41,8 % Nej 57,4 % Husker ikke 0,9 % Solbadning på solferien (n=1.370) De forældre, der har angivet, at deres barn har været på solferie i 2010, er efterfølgende blevet spurgt om, hvorvidt deres barn solbadede på den eller de pågældende ferierejser. Knap fire ud af ti forældre (37 %) angiver, at deres ældste barn under 18 år solbadede på ferierejsen. Tabel 14. På den/de pågældende ferierejse(r) solbadede dit barn dvs. var i solen for at blive brun? Hvis du har flere børn, beder vi dig besvare spørgsmålet med udgangspunkt i dit ældste barn under 18 år? Procent Ja 36,9 % Nej 62,2 % Husker ikke 0,9 % (n=548) 12

14 Resultater Børnenes alder har stor betydning for, hvorvidt de solbader, når de er på solferie. Blandt de 0-6-årige har 2 % solbadet på solferien i 2010, mens andelen er 22 % for de 7-12-årige og 61 % for de årige. Tabel 15. På den/de pågældende ferierejse(r) solbadede dit barn dvs. var i solen for at blive brun? Hvis du har flere børn, beder vi sig besvare spørgsmålet med udgangspunkt i dit ældste barn under 18 år? Fordelt på alder for ældste barn. 0-6 år 7-12 år år Ja 2,4 % 22,4 % 61,2 % Nej 97,6 % 77,6 % 36,9 % Husker ikke 0,0 % 0,0 % 1,9 % Solskoldninger på solferien (n=124) (n=156) (n=268) De forældre, der har angivet, at deres barn er blevet solskoldet i løbet af sommeren 2010, er efterfølgende blevet spurgt om, hvorvidt deres yngste barn under 18 år blev solskoldet på solferien. En fjerdedel af forældrene (25 %) angiver, at deres barn blev solskoldet på deres solferie. Tabel 16. Hvor var dit barn henne, da det blev solskoldet? På solferie i udlandet. Hvis du har flere børn, beder dig besvare spørgsmålet med udgangspunkt i dit yngste barn under 18 år? Procent Ja 24,9 % Nej 75,1 % (n=410) Ud af alle forældre med hjemmeboende børn under 18 år angiver 7 % at deres yngste barn er blevet solskoldet på solferie (tal fremgår ikke af tabel). 13

15 Metode Metode Undersøgelsen blev foretaget som en online spørgeskemaundersøgelse (CAWI) fra den 2. september til den 29. september 2010 blandt årige. Undersøgelsen blev foretaget blandt medlemmer af Userneeds Danmarkspanel. Målgruppe, screening og invitation Undersøgelsen blev gennemført blandt årige danskere. Der blev kun inviteret personer, der opfyldte målgruppekriteriet om at være mellem 15 og 64 år. Undersøgelsen er gennemført ved brug af kvoter. Kvoterne blev lavet ud fra et opstillet repræsentativitetskrav til undersøgelsen og var baseret på oplysninger om sammensætningen af den danske befolkning fra Danmarks Statistik. Kvoterne blev defineret ud fra den specifikke gruppes profil (f.eks. mænd, år, der bor i Region Syddanmark). Hver kvote blev indstillet til at lukke, når der var nok svar fra den givne profil. Deltagerne blev inviteret pr. mail. Inviterede deltagere, der ikke deltog, blev påmindet. I alle mails de modtog, både i invitationer og påmindelser, blev deltagerne gjort opmærksomme på, at undersøgelsen var et samarbejde mellem Userneeds, Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, samt at de deltog i en lodtrækning om gavekort. Repræsentativitet Undersøgelsens deltagere udgør et overordnet repræsentativt udsnit af den danske befolkning mellem 15 og 64 år. Datamaterialet er ikke blevet vejet. Datamaterialet er interlocked national repræsentativt på køn, alder og regioner. Derudover er datamaterialet samlet set nationalt repræsentativt fordelt på uddannelse og civilstand. Der blev anvendt en tolerance på 5 % afvigelse, forstået som, at antallet af svar i datamaterialet makimalt måtte afvige 5 % fra den nationalt repræsentative sammensætning. Der var 3 grupper, som afveg mere end 5 % fra den nationalt repræsentative sammensætning ud af 68 kvoter 18. Dermed kan det konkluderes, at undersøgelsen af danskernes solarievaner overordnet er national repræsentativ. 18. Der er tale om følgende tre kvoter: Mænd, Region Sjælland, år (87 % af svarene er indsamlet); Mænd, Region Midtjylland, år (74 % af svarene er indsamlet); Mænd, Region Nordjylland, år (50 % af svarene er indsamlet). 14

16 Metode Svarprocent Der er i alt blevet inviteret personer til undersøgelsen. 93 % af disse personer er medlem af Userneeds Danmarkspanel, de resterende 7 % er medlemmer af Userneeds godkendte samarbejdspartneres paneler hhv. Research Now og YouGov. I alt respondenter har påbegyndt spørgeskemaet (svarprocent = 24 pct.). Ud af de personer, der har påbegyndt spørgeskemaet, har 625 ikke besvaret hele spørgeskemaet, mens personer har besvaret hele spørgeskemaet (svarprocent = 22 pct.). Tabel 17. Svarprocenter Inviterede til undersøgelsen Antal personer Påbegyndt spørgeskemaet % Gennemførte interviews % Delvist gennemførte interviews 625 Svarprocent Panelundersøgelser og bortfaldsproblematik Det er almindeligt for større spørgeskemaundersøgelser at forholde sig til bortfaldet. Idet vores undersøgelser er baseret på webinterview blandt respondenter, der er udtrukket fra et panel, er der imidlertid andre kriterier for at vurdere kvaliteten af undersøgelsen. Webinterview er nyere end eksempelvis postale interview og telefoninterview og har indtil for få år siden været set på med skepsis i forhold til at foretage befolkningsrepræsentative undersøgelser. Der er imidlertid sket en positiv udvikling i kvaliteten af webundersøgelser. Til dels fordi langt størstedelen af danskerne er jævnlige internetbrugere, til dels fordi man har fået større erfaring med kvalitetsdimensionerne i webinterviewet. Når vi vurderer kvaliteten af panelet, ser vi på, om det er godt opbygget og vedligeholdt. Det indebærer i praksis, at panelet skal være tilstrækkeligt stort, at der ikke må være sket selvrekruttering til panelet, at der skal være faste procedurer for vedligeholdelsen og at der tages hånd om de panelmedlemmer, der svarer på alle undersøgelser eller aldrig svarer. Kvalitetsdimensionerne for webundersøgelser er hovedsageligt procedureafhængige snarere end substantielle (f.eks. svarprocent), som det er tilfældet ved telefoniske og postale undersøgelser. Dette er ikke ensbetydende med, at svarprocenten for webundersøgelser er ligegyldig. En webundersøgelse med meget lav svarprocent vil lide under en bortfaldsproblematik, ligesom det er tilfældet for alle typer af undersøgelser. De anvendte webpaneler i de fem undersøgelser opfylder alle kravene i forhold til deres opbygning, vedligeholdelse, størrelse, rekruttering og håndtering af panelister. Svarprocenten i 2010 var på 22 %, hvilket dog er lidt under normalen. 15

17 Metode Spørgeskemaet Det spørgeskema, der er blevet brugt i undersøgelsen, er delvist udviklet på baggrund af et spørgeskema, der blev brugt i undersøgelsen Danskernes Solvaner i 1994, 1999 og På baggrund af dataindsamlingerne i 2007 er spørgeskemaet blevet korrigeret en smule i 2008, 2009 og Måling af individuel solbeskyttelse Selvrapporteret adfærd er det mest brugte i undersøgelser af folks adfærd i solen, og det er også denne metode, der er brugt i dataindsamlingen til denne rapport. Selvom det er almindeligt at spørge ind til folks sædvanlige eller typiske adfærd 19, er der naturligvis nogle problemer forbundet med sådanne spørgsmål. F.eks. kan det for respondenterne være svært at angive, hvad deres typiske soladfærd er. Ligesom ved lignende livsstilsundersøgelser, kan man have en tendens til at svare det, som man oplever som mest socialt acceptabelt. Ved spørgeskemaundersøgelser, hvor spørgsmålene er stillet retrospektivt, f.eks. således, at folk er blevet bedt om at huske deres soladfærd på solferier i løbet af året, vil der være en risiko for afvigelser i svarene i forhold til respondenternes egentlige adfærd. Spørgsmålet er, om folk virkelig kan huske, hvad der er sket i løbet af året på det tidspunkt, hvor de var på solferie. Adams et al har fundet, at tidspunktet, hvor man spørger folk retrospektivt om deres soladfærd, har betydning for, hvordan respondenter svarer på spørgsmål om deres solbeskyttelsesstrategier i løbet af sommeren 20. Ideelt set burde de selvrapporterede data om solbeskyttelse og soleksponering have været komplementeret af mere objektive metoder, som eksempelvis observationsstudier eller egentlige undersøgelser af huden 21. Analyser Alle analyser er blevet gennemført i SPSS/ PASW Statistics Til alle analyser, der er blevet udarbejdet for at vurdere, om der er forskel mellem grupper f.eks. køn, alder og forældre, er der blevet anvendt 2 -tests med et 95 % konfidens interval. 19 Glanz og Mayer Adams et al Glanz og Mayer

18 Litteraturliste Litteraturliste Adams MA, Mayer JA, Bowen DJ, Ji M. Season of interview and self-report of summer sun protection behaviours. Cancer Causes Control 2009; 20: Armstrong BK & Kricker A. Epidemiology of sun exposure and skin cancer. Cancer surveys 1996;126: Diepgen TL. & Mahler V. The epidemiology of skin cancer. British Journal of Dermatology 2002: 146 (suppl. 61): 1-6. Elwood JM. & Jopson J. Melanoma and sun exposure: An overview of published studies. International Journal of Cancer 1997: 73; Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM. GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from Glanz K & Mayer JA. Reducing UVR exposure to prevent skin cancer:methodology and measurement. American Journal of Preventive Medicine 2005; 29: Marks R. Epidemiology of melanoma. Clin Exp Dermatol 2000; 25: Storm HH, Gislum M, Kejs AMT, Engholm G. Overlevelse af danske kræftpatienter Ugeskr laeger 2010 April World Health Organisation 2009: Ultraviolet radiation and human health. Fact sheet N 305. December World Health Organisation 1997: The International Agency for Research on Cancer. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Volume 55. Solar and Ultraviolet Radiation. Summary of Data Reported and Evaluation. Last updated 11 November

Danskernes solarievaner 2010

Danskernes solarievaner 2010 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Indholdfortegnelse Danskernes solarievaner 2010 - en kortlægning 0 Danskernes solarievaner 2010 Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed

Læs mere

Solundersøgelsen 2010

Solundersøgelsen 2010 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Solundersøgelsen 2010 - En kortlægning af danskernes solvaner i den danske sommer Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Solundersøgelsen 2010 Forfattere:

Læs mere

Danskernes solvaner på solferie 2011

Danskernes solvaner på solferie 2011 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Kapitel 9. Metode Danskernes solvaner på solferie 2011 - en kortlægning Danskernes solvaner på solferie 2011 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Solundersøgelsen 2009

Solundersøgelsen 2009 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Solundersøgelsen 2009 - En kortlægning af danskernes solvaner Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Solundersøgelsen 2009 Forfattere: Camilla Thorgaard

Læs mere

Danskernes solarievaner 2013

Danskernes solarievaner 2013 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solarievaner 2013 en kortlægning Danskernes solarievaner 2013 en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed Center

Læs mere

Solundersøgelsen 2008

Solundersøgelsen 2008 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Solundersøgelsen 2008 - En kortlægning af danskernes solvaner Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Solundersøgelsen 2008 En kortlægning af danskernes

Læs mere

Danskernes solvaner på solferie 2014

Danskernes solvaner på solferie 2014 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solvaner på solferie 2012 Danskernes solvaner på solferie 2014 en kortlægning Danskernes solvaner på solferie 2014 - en kortlægning Denne rapport

Læs mere

Børn og unges solarievaner 2009

Børn og unges solarievaner 2009 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Børn og unges solarievaner 2009 Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Børn og unges solarievaner 2009 Anne Friis Krarup Camilla Thorgaard (att. cth@cancer.dk

Læs mere

Danskernes solvaner i den danske sommer 2013

Danskernes solvaner i den danske sommer 2013 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden [Skriv tekst] Danskernes solvaner i den danske sommer 2013 - en kortlægning Danskernes solvaner i den danske sommer 2013 - en kortlægning Denne rapport er

Læs mere

Danskernes solvaner i den danske sommer 2011

Danskernes solvaner i den danske sommer 2011 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solvaner i den danske sommer 2011 - en kortlægning Danskernes solvaner i den danske sommer 2011 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

Danskernes solvaner på solferie 2013

Danskernes solvaner på solferie 2013 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solvaner på solferie 2012 Danskernes solvaner på solferie 2013 en kortlægning Danskernes solvaner på solferie 2013 - en kortlægning Denne rapport

Læs mere

Danskernes solarievaner 2014

Danskernes solarievaner 2014 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solarievaner 2014 en kortlægning Danskernes solarievaner 2014 en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed Center

Læs mere

Danskernes solvaner i den danske sommer 2014

Danskernes solvaner i den danske sommer 2014 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden [Skriv tekst] Danskernes solvaner i den danske sommer 2014 - en kortlægning Danskernes solvaner i den danske sommer 2014 - en kortlægning Denne rapport er

Læs mere

Danskernes solvaner i sommerferien 2015

Danskernes solvaner i sommerferien 2015 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solvaner i sommerferien 2015 en ugebaseret dataindsamling Danskernes solvaner i sommerferien 2015 en ugebaseret dataindsamling Denne rapport er

Læs mere

Børn og unges solarievaner 2008

Børn og unges solarievaner 2008 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Børn og unges solarievaner 2008 Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Børn og unges solarievaner 2008 Camilla Thorgaard (att. cth@cancer.dk tlf. 35 25

Læs mere

Voksne danskeres solarievaner 2012

Voksne danskeres solarievaner 2012 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Voksne danskeres solarievaner 2012 en kortlægning Voksne danskeres solarievaner 2012 en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed

Læs mere

Danskernes solvaner i den danske sommer 2012

Danskernes solvaner i den danske sommer 2012 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solvaner i den danske sommer 2012 - en kortlægning FORSIDE Danskernes solvaner i den danske sommer 2012 en kortlægning (MANGLER) Forord Danskernes

Læs mere

Danskernes solvaner i den danske sommer 2015

Danskernes solvaner i den danske sommer 2015 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden [Skriv tekst] Danskernes solvaner i den danske sommer 2015 - en kortlægning Danskernes solvaner i den danske sommer 2015 - en kortlægning Denne rapport er

Læs mere

Børn og unges solarievaner 2012

Børn og unges solarievaner 2012 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Børn og unges solarievaner 2012 - en kortlægning Børn og unges solarievaner 2012 en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed

Læs mere

Børn og unges solarievaner 2010

Børn og unges solarievaner 2010 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Børn og unges solarievaner 2010 - en kortlægning Børn og unges solarievaner 2010 Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed CEDS (Center

Læs mere

introtekst Q3_A Velkommen til undersøgelsen. Tryk på "Næste" når du er klar til at starte. Er du... Mand Kvinde Hvad er dit fødselsår?

introtekst Q3_A Velkommen til undersøgelsen. Tryk på Næste når du er klar til at starte. Er du... Mand Kvinde Hvad er dit fødselsår? introtekst Velkommen til undersøgelsen. Tryk på "Næste" når du er klar til at starte. Q1 Er du... Mand Kvinde Q2 Hvad er dit fødselsår? Q3_A Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region Sjælland

Læs mere

Danskernes solarievaner 2016

Danskernes solarievaner 2016 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden _ Danskernes solarievaner 2016 en kortlægning Danskernes solarievaner 2016 - En kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed,

Læs mere

Danskernes solarievaner 2015

Danskernes solarievaner 2015 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solarievaner 2015 en kortlægning Danskernes solarievaner 2015 en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed, Center

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn? KB_logo Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden

Læs mere

Unges solarievaner 2015

Unges solarievaner 2015 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges solarievaner 2015 en kortlægning Unges solarievaner 2015 en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed CEDS (Center of

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014 - en kortlægning Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014 Denne rapport er udarbejdet af Kræftens

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

Børn og unges solarievaner 2011

Børn og unges solarievaner 2011 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Børn og unges solarievaner 2011 - en kortlægning Børn og unges solarievaner 2011 en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

E-mailkorrespondance med Susanne Steenbøl, kommunikationskonsulent hos Kræftens Bekæmpelse

E-mailkorrespondance med Susanne Steenbøl, kommunikationskonsulent hos Kræftens Bekæmpelse Bilag 3: E-mailkorrespondance med Susanne Steenbøl, kommunikationskonsulent hos Kræftens Bekæmpelse Tak for din mail Jeg sender hermed lidt info. Vi lægger et stort arbejde i evaluering af vores kampagnematerialer

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Metode. Periode. Dataindsamling. Univers. Svarprocent. Indsamling af data er startede d. 3. og sluttede den 21. september 2012

Metode. Periode. Dataindsamling. Univers. Svarprocent. Indsamling af data er startede d. 3. og sluttede den 21. september 2012 Metode Periode Indsamling af data er startede d. 3. og sluttede den 21. september 2012 Dataindsamling Indsamlingen er foregået via webpanel, som er repræsentativt i forhold til den danske befolkning Der

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Børn og unges solarievaner 2013

Børn og unges solarievaner 2013 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Børn og unges solarievaner 2013 - en kortlægning Børn og unges solarievaner 2013 en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031

Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031 Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031 Kræftstatistikdatabasen NORDCAN 1, som er baseret på data fra de nordiske cancerregistre, har en funktion til fremskrivning af

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

Opdag hudkræft i tide

Opdag hudkræft i tide Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan tjekker du dig selv Disse modermærker skal du være opmærksom på Opdag hudkræft i tide 24 sider Modermærkekræft INDHOLD I DETTE

Læs mere

SKYGGE, SOLHAT, SOLCREME OG SLUK SOLARIET

SKYGGE, SOLHAT, SOLCREME OG SLUK SOLARIET Sol SOL Selv om du holder af solen, så nyd den med måde, og undgå at blive solskoldet. Overdreven solbadning uden beskyttelse kan give varige hudskader og føre til kræft i huden. Huden bliver også ødelagt,

Læs mere

OPLYSNINGSMØDE FOR PERSONER DER ER OPERERET FOR MODERMÆRKEKRÆFT

OPLYSNINGSMØDE FOR PERSONER DER ER OPERERET FOR MODERMÆRKEKRÆFT OPLYSNINGSMØDE FOR PERSONER DER ER OPERERET FOR MODERMÆRKEKRÆFT Plastikkirurgisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Kantinen Oplægsholdere i dag Fra Plastikkirurgisk Afdeling Læge Sygeplejerske Fra Kræftens

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Forældres holdninger til unges alkoholvaner en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Forældres holdninger til unges alkoholvaner en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Forældres holdninger til unges alkoholvaner 2016 - en kortlægning Forældres holdninger til unges alkoholvaner 2016 Denne rapport er udarbejdet af Kræftens

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm Hudlægen informerer om Basalcelle hudkræft Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/cb/cb.htm (1 of 5)04-01-2006 08:02:05 BASALCELLE HUDKRÆFT Huden er den del af kroppen,

Læs mere

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. Resume og konklusioner Resume og konklusioner Køb af fødevarer: Næsten

Læs mere

Side 1 af 21 Side 2 af 21 Question 1 : introtekst Velkommen til undersøgelsen. Tryk på "Frem" når du er klar til at starte. Question 2 : Q1 Er du... 1 Mand 2 Kvinde Question 3 : Q2 Hvad er dit fødselsår?

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

INFORMATIONSMØDE FOR PERSONER DER ER OPERERET FOR MODERMÆRKEKRÆFT

INFORMATIONSMØDE FOR PERSONER DER ER OPERERET FOR MODERMÆRKEKRÆFT INFORMATIONSMØDE FOR PERSONER DER ER OPERERET FOR MODERMÆRKEKRÆFT Plastikkirurgisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Kantinen Oplægsholdere i dag Fra Plastikkirurgisk Afdeling Læge Sygeplejerske Fra

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

FRIVILLIG SOLKAMPAGNEN 2012-2013

FRIVILLIG SOLKAMPAGNEN 2012-2013 FRIVILLIG SOLKAMPAGNEN 2012-2013 1 INDHOLD Kære frivillige 03 Mød fire frivillige 04 Den lokale soluge 05 Den lokale solarieuge 06 Solstande og events 07 Frivillige er unikke 08 Hvad får du ud af at være

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Nemme. at smøre ind. og fedter ikke

Nemme. at smøre ind. og fedter ikke Nemme at smøre ind og fedter ikke Nyd solen med 100% OMTANKE Matas SolStriber er både skånsomme og nemme at smøre ind. De indeholder hverken parabener, phthalater eller farvestoffer, men gør præcis, hvad

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 24 måneder er flyttet papirløst sammen med en partner Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Sommer, solskin og solsikker. hinanden i solen

Sommer, solskin og solsikker. hinanden i solen Sommer, solskin og solsikker Pas på hinanden i solen Pas på de små solstråler Siesta. Solhat. Solcreme. Alle børn nyder at lege udenfor i solen og varmen. Og ophold i solen er både sundt og dejligt, men

Læs mere

Lærervejledning. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009.

Lærervejledning. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009. Udvikling: SolData Instruments v/frank Bason, Nina Rothe Zangenberg, Silkeborg Gymnasium og Lisbet Schønau, Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Fotobiologi Solens effekt på huden

Fotobiologi Solens effekt på huden Fotobiologi Solens effekt på huden Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Lys er betegnelsen for det lille område af elektromagnetisk stråling som opfattes af øjet Bølgelængder fra 400 nm 760

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Guide. Opdag modermærkekræft i tide. sider. Tjek dig selv Se de farlige typer modermærker. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Opdag modermærkekræft i tide. sider. Tjek dig selv Se de farlige typer modermærker. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Opdag modermærkekræft i tide Tjek dig selv Se de farlige typer modermærker Modermærkekræft INDHOLD: Vi har rekord i kræft...

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Guide: Sådan opdager du hudkræft i tide

Guide: Sådan opdager du hudkræft i tide Guide: Sådan opdager du hudkræft i tide Danmark har en rigtig kedelig rekord - nemlig rekorden i flest nye tilfælde af hudkræft. Og antallet stiger stadig. Se her, hvad du skal kigge efter. Februar 2013

Læs mere

Du kan beskytte dig i solen ved at følge nogle få gode råd. Husk: Siesta, Solhat, Solcreme og Sluk solariet

Du kan beskytte dig i solen ved at følge nogle få gode råd. Husk: Siesta, Solhat, Solcreme og Sluk solariet Du kan beskytte dig i solen ved at følge nogle få gode råd Husk: Siesta, Solhat, Solcreme og Sluk solariet Siesta Skru ned for solen mellem 12 og 15, når UV-indekset er 3 eller mere. I skyggen af et træ

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. SOLbeSkytteLSe

FOREBYGGELSESPAKKE. SOLbeSkytteLSe FOREBYGGELSESPAKKE SOLbeSkytteLSe Forside INDholdsfortegnelse fakta 4 Forekomst 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med kræft i huden 7 Tal på sundhed i kommunen 8 EVIDENS OG VIDENSGRUNDLAG

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses Solkampagne

Kræftens Bekæmpelses Solkampagne Netbaseret AkademiUddannelse Projektstyring Maj 2011 Kræftens Bekæmpelses Solkampagne Mette Damsgaard Johansen t10nuprsa521 Vejleder: Torben Krogh Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Problemstilling...

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere

DANSKERNES SOLVANER 2004

DANSKERNES SOLVANER 2004 DANSKERNES SOLVANER 2004 2005 En interviewundersøgelse gennemført for Sundhedsstyrelsen af Kræftens Bekæmpelse Danskernes solvaner 2004 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Danskernes solvaner på solferie 2015

Danskernes solvaner på solferie 2015 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solvaner på solferie 2012 Danskernes solvaner på solferie 2015 en kortlægning Danskernes solvaner på solferie 2015 en kortlægning Denne rapport

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Danskernes solvaner på solferie 2012

Danskernes solvaner på solferie 2012 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solvaner på solferie 2012 Danskernes solvaner på solferie 2012 en kortlægning Danskernes solvaner på solferie 2012 - en kortlægning Denne rapport

Læs mere

Undersøgelsens datagrundlag er indsamlet gennem et internetbaseret spørgeskema (Enalyzer Survey Solution online spørgeskema og analyseværktøj).

Undersøgelsens datagrundlag er indsamlet gennem et internetbaseret spørgeskema (Enalyzer Survey Solution online spørgeskema og analyseværktøj). Uddrag, herunder figurer, tabeller og kortere citater, er tilladt med kildeangivelse: Opfølgning på 45 minutters bevægelse i skoledagen en statuskortlægning november 2015, Dansk Skoleidræt 2015. Dansk

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Filmkonkurrence: - med mobilen

Filmkonkurrence: - med mobilen Filmkonkurrence: - med mobilen Sluk Solariet - med mobilen Kræftens Bekæmpelses og TrygFondens Solkampagne & Lommefilm inviterer i samarbejde med Lommefilm alle unge under 16 år til at deltage i mobilfilmkonkurrencen

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere