Analyse af dagpengesystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af dagpengesystemet"

Transkript

1 Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272

2 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger til ledighedsudvikling... 3 Dagpenge... 6 Fjerndeltagelse til rådighedssamtale Ret til kontanthjælp Side 1 af 12

3 Analyse af dagpengesystemet Indledning Dagpengesystemet og efterlønnen har været et af de større emner i valgkampen. Den borgerlige regering har i sin tid sænket dagpengeloftet fra fire til to år. ønsker at få medlemmernes vurdering af dagpengesystemet, samt at sammenligne medlemmernes holdning med den øvrige befolknings holdning. Metode og validitet Målgruppen for undersøgelsen er i alderen år. Undersøgelsen er gennemført som et kvantitativt online spørgeskema. Da vi ønsker at belyse både medlemmernes holdning og den øvrige befolknings holdning, er dataindsamlingen delt op i to spor: 1) dataindsamling fra s medlemmer og 2) dataindsamling fra den øvrige befolkning. Dataindsamling fra Undersøgelsen er sendt ud til s medlemspanel den 21. september med en påmindelsesmail udsendt den 26. september. Undersøgelsens svarprocent fremgår af nedenstående skema. Tabel 1. Undersøgelsens svarprocent Antal Procent Bruttoliste % Kan ikke leveres/fejl 45 1,9 % Nettoliste ,1 % Intet svar ,3 % Ønsker ikke at deltage 110 4,6 % Ufuldstændige besvarelser 25 1,1 % Gennemførte interviews ,0 % Undersøgelsen er repræsentativ i forhold til foreningssammensætningen (i universet årige), dog er vi lidt underrepræsenteret blandt respondenter i alderen og omvendt en anelse overrepræsenteret blandt respondenter i alderen Vi vurderer dog, at skævvridningen ikke har afgørende indflydelse på undersøgelsens resultater, hvorfor vi forudsætter, at datamaterialet er repræsentativt i forhold til foreningssammensætningen. Dataindsamling fra den øvrige befolkning Interresearch har stået for dataindsamlingen. Der er gennemført interviews. Interresearch har vejet datamaterialet således, at dette er repræsentativt i forhold til populationen. Side 2 af 12

4 Forventninger til ledighedsudvikling Nedenstående graf viser respondenternes forventning til ledighedsudviklingen. Figur 1. Forventninger til ledighedstallet i september måned ,0% 15,0% 1 5,0% 5,3% 6,5% Er steget med over ,1% 15,3% Er steget med mellem og ,3% 20,8% Er steget med mellem 1 og ,0% 21,8% Er på samme niveau omkring ,3% 27,7% Er faldet med mellem 1 og ,7% 7,0% Er faldet med mellem og ,0% 0,9% Er faldet med over Sælgerne er lidt mere skeptiske mht. ledighedsudviklingen end den generelle befolkning er. 49 % af sælgerne mener, at ledighedstallet vil stige, mens det kun er 43 % af befolkningen, der er af samme opfattelse. Blandt den generelle befolkning, ser de yngre respondenter langt mere positivt på fremtiden end de ældre. 33 % af de yngre (18 29 år) forventer en stigning, mens 48 % af de ældre (40 64 år) forventer en stigning i ledighedsantallet. Vi har også spurgt de respondenter, som pt. er i beskæftigelse, om de forventer at blive arbejdsløse indenfor de næste 12. Figur 2. Egen forventning til at blive ramt af ledighed indenfor de næste ,9% 52,0% I meget lav grad/slet ikke 24,1% 34,2% 11,0% 9,8% 2,9% 1,8% 2,0% 2,1% I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Side 3 af 12

5 Overordnet set er der ingen forskel på s medlemmer og befolkningen generelt. Vi kan altså ikke konkludere, at sælgerne i højere grad frygter for deres job, i forhold til den øvrige befolkning. Blandt den generelle befolkning er kvinderne lidt mere usikre omkring deres fremtidige jobsituation. Ligeledes er de unge mere usikre omkring deres fremtidige jobsituation. Endelig kan vi se, at i den generelle befolkning er respondenter med en årlig bruttoindkomst på under kr. langt mere usikre på deres job, end de øvrige respondenter med højere lønindtægter. Blandt s medlemmer kan vi også observere en signifikant forskel mellem frygten for at miste sit job og lønindkomsten. Jo lavere ens lønindtægt er, jo større er frygten for at miste sit job. Spørgsmålet er så, om det er lønvariablen, der er den drivende faktor bag respondenternes frygt for at miste arbejdet. Man kan fx forestille sig, at med lavere uddannelsesniveau tjener færre penge, men det er på grund af deres uddannelsesniveau, at de frygter for jobbet, og ikke på grund af lønniveauet. Respondenterne har generelt en stor tro på, at de nok skal komme hurtigt i arbejde igen, hvis de skulle blive ramt af ledighed, som nedenstående diagram viser. Figur 3. Forventet ledighedslængde 5 45,0% 4 35,0% 25,0% 15,0% 1 5,0% 10,3% 17,7% Under 1 måned 44,2% 37,9% ,7% 20,3% 4-6 7,6% 7,1% 7-9 3,8% 5,6% ,7% 6,9% 2,6% 4,5% 1-2 år Over 2 år Lidt over halvdelen af respondenterne, både blandt befolkningen og, forventer ikke at gå ledig længere end 3. Ovenstående spørgsmål er både målt blandt respondenter i beskæftigelse og respondenter, der pt. er ramt af ledighed. De ledighedsramte giver udtryk for, at de forventer, at der går markant længere tid før de finder job. Fx forventer 25 % af de ledige blandt s medlemmer at gå ledig i over 1 år, mens den tilsvarende andel for medlemmer i beskæftigelse kun er på 6 %. En af forklaringerne kan være, at de ledige har erfaring med det at være ledig, og måske derfor har en mere realistisk forventning til ledighedslængden. Blandt befolkningen ses samme tendens. 26 % af de ledighedsramte, forventer at gå ledig i over 1 år, mens den tilsvarende andel for respondenter i beskæftigelse, kun er på 11 %. Ligeledes er de mandlige respondenter mere optimistiske omkring en eventuel Side 4 af 12

6 ledighedslængde, end de kvindelige respondenter. 80 % af mændene, forventer kun at gå ledig i maksimalt 6, mens den tilsvarende andel for kvinderne er på 73 %. Vi kan også se en sammenhæng mellem den forventede ledighedslængde og respondenternes alder. I den generelle befolkning forventer 15 % af respondenterne på 50 år og derover at gå ledige i over 1 år. Blandt respondenter under 50 år, er den tilsvarende andel kun 4 %. Det ser også ud til, at de unge respondenter (20-29 år), har en lidt længere forventet ledighedslængde, end de øvrige respondenter. Nedenstående diagram viser, om respondenterne føle, de er fagligt kvalificeret til hurtigt at få job igen, hvis de bliver/er arbejdsløse. Figur 4. Er man fagligt kvalificeret til at komme i arbejde hurtigt, i tilfælde af ledighed? 45,0% 4 35,0% 25,0% 15,0% 1 5,0% 2,8% 1,5% I meget lav grad 3,5% 2,9% 25,8% 26,3% 35,9% 41,2% 31,9% 28,1% I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad En tredjedel af respondenterne mener kun, at de i nogen grad, i lav grad eller i meget lav grad har de nødvendige kvalifikationer for at komme hurtigt i arbejde igen, hvis de skulle blive arbejdsløse. Blandt samtlige respondenter, både befolkningen generelt og respondenter fra Business Danmark, er der en klar sammenhæng mellem respondenternes bruttoindkomst, og deres forventning om at have de nødvendige faglige kompetencer, til at komme hurtigt i job igen. Jo mindre man tjener, jo dårligere vurderer man sine egne kompetencer. Der er ligeledes en klar sammenhæng mellem hvornår respondenten sidst har været på efteruddannelse/kursus, og om man føler, at man har de faglige kvalifikationer til at komme hurtigt i arbejde igen. Jo kortere tid siden sidste kursus/efteruddannelse, jo bedre vurderer man sine egne kompetencer. I den generelle befolkning ses også en sammenhæng mellem respondenternes alder, og om de føler sig fagligt kvalificeret til at komme hurtigt i arbejde igen, i tilfælde af en evt. ledighedsperiode. Her er det de helt unge, år, som adskiller sig fra de øvrige aldersgrupper, ved at føle sig mindre kvalificeret til at komme hurtigt i arbejde igen. Dette hænger sandsynligvis sammen med en lav grad af erhvervserfaring. Derudover er der en langt større andel af ufaglærte arbejdere i denne aldersgruppe, end i de øvrige aldersgrupper. Side 5 af 12

7 Dagpenge Vi har forsøgt at undersøge, om respondenterne er klar over, hvilket niveau dagpengesatsen ligger på. Respondenterne har fået 11 svarmuligheder i spændet fra kr. pr. måned til kr. pr. måned. Skemaet på næste side viser respondenternes gæt. Tabel 2. Hvor stor er dagpengesatsen? Generel befolkning Med i A-kasse Uden for A-kasse Med i A-kasse Uden for A-kasse* ,8 % 1,6 % 1,3 % 0,0 % ,3 % 0,8 % 0,4 % 0,0 % ,8 % 1,6 % 0,7 % 3,8 % ,1 % 0,8 % 1,0 % 0,0 % ,8 % 1,6 % 1,3 % 0,0 % ,9 % 5,7 % 2,2 % 7,7 % ,8 % 11,5 % 5,1 % 11,5 % ,4 % 18,9 % 13,0 % 11,5 % ,1 % 27,0 % 50,8 % 34,6 % ,9 % 20,5 % 21,4 % 26,9 % ,9 % 9,8 % 2,9 % 3,8 % *) Basen udgør 26 og resultatet skal derfor tolkes varsomt. Det korrekte svar er kr. pr. måned. Der ser ud til at være en tendens til, at medlemmer af en a-kasse i højere grad er klar over hvor dagpengesatsen ligger, end respondenter, der ikke er medlem af en a-kasse. En del af forklaringen skyldes sandsynligvis, at ledighedsberørte, der samtidig er medlem af en a-kasse, vil have større forudsætninger for at svare korrekt på spørgsmålet. Vi kan se en tendens til, at respondenter uden for dagpengesystemet, gætter lavere end respondenter i dagpengesystemet. Vi har spurgt respondenterne, hvor længe de vil kunne gå ledig på dagpengesatsen uden, at deres økonomi påvirkes kritisk, som fx at skille sig af med sin bil, overveje at flytte m.m. Resultaterne er opstillet i søjlediagrammet på næste side. Omkring 45 % af respondenterne vil maksimalt kunne gå ledig i 6 før de vurderer, at deres økonomi påvirkes kritisk. Side 6 af 12

8 Figur 5. Ledighedslængde før økonomien påvirkes kritisk 4 35,0% 36,0% 35,9% 25,0% 15,0% 1 5,0% 5,2% 4,4% 15,6% 21,3% 21,4% 6,9% 9,4% 10,5% 13,3% Under 1 måned Over 1 år Respondenterne er også blevet bedt om at vurdere hvilket dagpengeniveau, der vil være passende for dem, baseret på deres privatøkonomi og udgifter. Tabel 3. Hvilket dagpengeniveau er passende kr. 5,5 % 3,8 % kr. 1,9 % 1,3 % kr. 3,9 % 3,3 % kr. 6,2 % 7,0 % kr. 9,6 % 8,8 % kr. 17,8 % 20,8 % kr. 22,5 % 22,4 % kr. 19,4 % 20,6 % kr. 11,2 % 10,8 % kr. 1,3 % 0,8 % kr. 0,8 % 0,4 % Lidt under 90 % af respondenterne mener, at dagpengesatsen bør være højere, hvis den skal passe til deres økonomi og udgifter. Vi har spurgt respondenterne direkte, om de mener at dagpengesatsen bør øges. Resultatet er opstillet i diagrammet på næste side. En langt større andel af respondenterne fra, mener at dagpengesatsen bør sættes op. Dette står i kontrast til tabel 3, som viser, at befolkningen og Business Danmark stort set er enige i det beløb, som vil være passende for dem, baseret på deres økonomi og udgifter. Sagt på en anden måde, selvom sælgerne og befolkningen stort set er enige i hvilket dagpengeniveau, der er passende for dem, så mener en større andel af s medlemmer, at dagpengesatsen bør sættes op. Side 7 af 12

9 Figur 6. Holdning til dagpengesatsens størrelse ,1% 59,3% 47,6% 38,4% 1 Beløbet bør sættes op Beløbet er passende Beløbet bør sænkes 4,3% 2,2% Vi har spurgt de respondenter, som har tilkendegivet, at de ønsker en stigning i dagpengesatsen, hvordan denne ekstra udgift skal finansieres. Resultatet er opstillet i tabellen på næste side. Side 8 af 12

10 Tabel 4. Hvordan skal en forøgelse af dagpengesatsen finansieres? Skattestigninger dvs. alle lønmodtagere finansierer de ekstra udgifter til dagpengesystemet. Højere kontingent til a-kassen dvs. kun a- kasse medlemmer finansierer de ekstra udgifter til dagpengesystemet. Individuelle lønforsikringer dvs., der vil hæve dagpengesatsen, kan gøre dette via private forsikringer. En kortere dagpengeperiode dvs. man får en højere dagpengesats, men til gengæld skæres loftet fra 2 år til 1½ år. Højere dagpenge i starten af ledighedsperioden, men til gengæld nedtrappes udbetalingerne over tid. Med i a-kasse Uden for a- kasse Med i a-kasse Uden for a- kasse* 31,4 % 29,9 % 21,6 % 11,1 % 24,8 % 21,0 % 22,0 % 33,3 % 22,7 % 23,4 % 37,7 % 33,3 % 15,2 % 16,1 % 19,6 % 22,2 % 29,2 % 27,2 % 32,7 % 22,2 % Ved ikke 9,5 % 7,7 % 5,9 % 11,1 % Respondenterne har kunnet vælge flere svarmuligheder, hvorfor andelene ikke summerer 100 %. *) Denne gruppe udgør kun 9, hvorfor resultaterne er ekstremt usikre. Dagpengeperioden er under den borgerlige regering sænket fra fire til to år. Vi har spurgt respondenterne, om hvor længe man maksimalt bør kunne modtage dagpenge af gangen. Side 9 af 12

11 Figur 7. Hvor længe bør man maksimalt kunne modtage dagpenge af gangen? 4 35,0% 25,0% 15,0% 1 5,0% 6,7% 5,8% 26,4% 33,9% 11,2% 12,5% 16,8% 14,8% 4,0% 2,2% 34,9% 30,8% Variabel loft tilpasset ledighedsprocenten Over 4 år 4 år 3 år 2 år 1 år Især medlemmerne af er tilhængere af en to års periode. Den generelle befolkning har dog et variabelt loft, afhængig af konjunkturerne, som den mest foretrukne metode. Fjerndeltagelse til rådighedssamtale Respondenterne er blevet spurgt om de synes, at ledige kan gennemføre rådighedssamtale via telefon og/eller webcam. Figur 8. Bør de ledige have mulighed for at gennemføre rådighedssamtalen via webcam og/eller telefon? ,8% 61,1% ,5% 21,7% 1 8,0% 7,6% 5,6% 9,6% Ja, både via telefon og webcam Ja, men kun via webcam Ja, men kun via telefon Nej og den øvrige befolkning er stort set enige i spørgsmålet. Vi har også spurgt respondenterne, om de selv kunne finde på at gennemføre rådighedssamtalen via webcam, hvis de blev ledige. Her er der ikke overraskende - en Side 10 af 12

12 klar sammenhæng mellem foregående spørgsmål og spørgsmålet om man selv ville være positivt indstillet for at gennemføre rådighedssamtalen via webcam. Mener man, at det generelt bør være muligt for ledige at gennemføre rådighedssamtalerne hjemmefra, er man også selv mere villig til at gennemføre rådighedssamtalen via webcam. Figur 9. Kunne man som ledig selv finde på at tage et møde med kommunen/a-kassen via webcam 35,0% 25,0% 19,9% 19,7% 22,0% 17,4% 30,6% 31,2% 27,5% 31,7% 15,0% 1 5,0% Helt sikkert ikke Sandsynligvis ikke Sandsynligvis Helt sikkert Lidt mere overraskende er det, at de ledige ikke i udpræget grad, er positivt stemt overfor fjerndeltagelse af rådighedssamtale. 15 % af de ledige svarer, at rådighedssamtalerne ikke bør gennemføres via hverken telefon eller webcam. Dette er ikke meget lavere end den generelle andel af nej-respondenterne på omkring 22 %. De ledige er mest tilhængere af at gennemføre samtalerne via telefon. Her er der hele 20 %, der er positivt stemt. Ret til kontanthjælp Efter dagpengeperioden er blevet forkortet, er det blevet mere relevant at se på, om medlemmerne kan have ret til kontanthjælp, når de ikke længerer berettiget til dagpenge. For at kunne modtage kontanthjælp, er der en række faktorer, der skal være opfyldt. Du skal have opholdt dig (bopæl) i kongeriget Danmark i syv år indenfor de seneste otte år. Du må ikke have en formue på over kr. Er du gift, må din ægtefælle heller ikke have formue på over kr. Din ægtefælle må ikke tjene over kr. pr. måned før skat. Har I hjemmeboende børn under 18 år, er grænsen for ægtefælles indtægt dog kr. pr. måned før skat. Baseret på undersøgelsen, kan vi beregne den andel af medlemmer af, der vil have ret til kontanthjælp i forbindelse med en ledighedsperiode, hvor man ikke længere er berettiget til dagpenge. 15 % svarer, at de ikke har opholdt sig i kongeriget i syv år, indenfor de sidste otte år. Af de resterende 90 % svarer 81 %, at de selv eller deres ægtefælle har formue på over Side 11 af 12

13 kr. Af de resterende kan en stor del frasorteres, fordi deres ægtefælle tjener for meget. Alt i alt vil det være 11 % af s medlemmer, der vil være berettiget til at modtage kontanthjælp. Vi har spurgt den øvrige befolkning om nøjagtig det samme. Her har vi beregnet, at 13 % af befolkningen vil være berettiget til kontanthjælp. Side 12 af 12

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Gallup om dagpenge. Gallup om dagpenge. TNS Maj 2013 Projekt: 59297

Gallup om dagpenge. Gallup om dagpenge. TNS Maj 2013 Projekt: 59297 Feltperiode: Den 14. -15. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.243 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Kendskab til sociale ydelser

Kendskab til sociale ydelser Kendskab til sociale ydelser Danskere er uvidende om socialt sikkerhedsnet ASE har spurgt et repræsentativt udsnit af danskere om deres kendskab til dagpenge og kontanthjælp. Omkring hver tredje er enten

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL En ny model for arbejdsløshedsforsikring foreslået af Ase vil styrke hovedformålet med dagpengesystemet nemlig forsikringen mod indtægtstab ved ledighed. Modellen hæver dagpengeloftet til 26.000 kroner

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - december 2013

Ledigheden på FTF-området - december 2013 09-1455 MELA/JEEI - 30.01.2014 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - december 2013 Den generelle ledighed er svagt faldende. En tendens, som har været gældende

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Hvert femte LO-medlem vil sandsynligvis eller helt sikkert skifte til en billigere fagforening grundet VKO s genopretningspakke, som sætter loft over fradrag

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146 Feltperiode: Den 19.-20. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.004 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere