Analyse af dagpengesystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af dagpengesystemet"

Transkript

1 Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272

2 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger til ledighedsudvikling... 3 Dagpenge... 6 Fjerndeltagelse til rådighedssamtale Ret til kontanthjælp Side 1 af 12

3 Analyse af dagpengesystemet Indledning Dagpengesystemet og efterlønnen har været et af de større emner i valgkampen. Den borgerlige regering har i sin tid sænket dagpengeloftet fra fire til to år. ønsker at få medlemmernes vurdering af dagpengesystemet, samt at sammenligne medlemmernes holdning med den øvrige befolknings holdning. Metode og validitet Målgruppen for undersøgelsen er i alderen år. Undersøgelsen er gennemført som et kvantitativt online spørgeskema. Da vi ønsker at belyse både medlemmernes holdning og den øvrige befolknings holdning, er dataindsamlingen delt op i to spor: 1) dataindsamling fra s medlemmer og 2) dataindsamling fra den øvrige befolkning. Dataindsamling fra Undersøgelsen er sendt ud til s medlemspanel den 21. september med en påmindelsesmail udsendt den 26. september. Undersøgelsens svarprocent fremgår af nedenstående skema. Tabel 1. Undersøgelsens svarprocent Antal Procent Bruttoliste % Kan ikke leveres/fejl 45 1,9 % Nettoliste ,1 % Intet svar ,3 % Ønsker ikke at deltage 110 4,6 % Ufuldstændige besvarelser 25 1,1 % Gennemførte interviews ,0 % Undersøgelsen er repræsentativ i forhold til foreningssammensætningen (i universet årige), dog er vi lidt underrepræsenteret blandt respondenter i alderen og omvendt en anelse overrepræsenteret blandt respondenter i alderen Vi vurderer dog, at skævvridningen ikke har afgørende indflydelse på undersøgelsens resultater, hvorfor vi forudsætter, at datamaterialet er repræsentativt i forhold til foreningssammensætningen. Dataindsamling fra den øvrige befolkning Interresearch har stået for dataindsamlingen. Der er gennemført interviews. Interresearch har vejet datamaterialet således, at dette er repræsentativt i forhold til populationen. Side 2 af 12

4 Forventninger til ledighedsudvikling Nedenstående graf viser respondenternes forventning til ledighedsudviklingen. Figur 1. Forventninger til ledighedstallet i september måned ,0% 15,0% 1 5,0% 5,3% 6,5% Er steget med over ,1% 15,3% Er steget med mellem og ,3% 20,8% Er steget med mellem 1 og ,0% 21,8% Er på samme niveau omkring ,3% 27,7% Er faldet med mellem 1 og ,7% 7,0% Er faldet med mellem og ,0% 0,9% Er faldet med over Sælgerne er lidt mere skeptiske mht. ledighedsudviklingen end den generelle befolkning er. 49 % af sælgerne mener, at ledighedstallet vil stige, mens det kun er 43 % af befolkningen, der er af samme opfattelse. Blandt den generelle befolkning, ser de yngre respondenter langt mere positivt på fremtiden end de ældre. 33 % af de yngre (18 29 år) forventer en stigning, mens 48 % af de ældre (40 64 år) forventer en stigning i ledighedsantallet. Vi har også spurgt de respondenter, som pt. er i beskæftigelse, om de forventer at blive arbejdsløse indenfor de næste 12. Figur 2. Egen forventning til at blive ramt af ledighed indenfor de næste ,9% 52,0% I meget lav grad/slet ikke 24,1% 34,2% 11,0% 9,8% 2,9% 1,8% 2,0% 2,1% I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Side 3 af 12

5 Overordnet set er der ingen forskel på s medlemmer og befolkningen generelt. Vi kan altså ikke konkludere, at sælgerne i højere grad frygter for deres job, i forhold til den øvrige befolkning. Blandt den generelle befolkning er kvinderne lidt mere usikre omkring deres fremtidige jobsituation. Ligeledes er de unge mere usikre omkring deres fremtidige jobsituation. Endelig kan vi se, at i den generelle befolkning er respondenter med en årlig bruttoindkomst på under kr. langt mere usikre på deres job, end de øvrige respondenter med højere lønindtægter. Blandt s medlemmer kan vi også observere en signifikant forskel mellem frygten for at miste sit job og lønindkomsten. Jo lavere ens lønindtægt er, jo større er frygten for at miste sit job. Spørgsmålet er så, om det er lønvariablen, der er den drivende faktor bag respondenternes frygt for at miste arbejdet. Man kan fx forestille sig, at med lavere uddannelsesniveau tjener færre penge, men det er på grund af deres uddannelsesniveau, at de frygter for jobbet, og ikke på grund af lønniveauet. Respondenterne har generelt en stor tro på, at de nok skal komme hurtigt i arbejde igen, hvis de skulle blive ramt af ledighed, som nedenstående diagram viser. Figur 3. Forventet ledighedslængde 5 45,0% 4 35,0% 25,0% 15,0% 1 5,0% 10,3% 17,7% Under 1 måned 44,2% 37,9% ,7% 20,3% 4-6 7,6% 7,1% 7-9 3,8% 5,6% ,7% 6,9% 2,6% 4,5% 1-2 år Over 2 år Lidt over halvdelen af respondenterne, både blandt befolkningen og, forventer ikke at gå ledig længere end 3. Ovenstående spørgsmål er både målt blandt respondenter i beskæftigelse og respondenter, der pt. er ramt af ledighed. De ledighedsramte giver udtryk for, at de forventer, at der går markant længere tid før de finder job. Fx forventer 25 % af de ledige blandt s medlemmer at gå ledig i over 1 år, mens den tilsvarende andel for medlemmer i beskæftigelse kun er på 6 %. En af forklaringerne kan være, at de ledige har erfaring med det at være ledig, og måske derfor har en mere realistisk forventning til ledighedslængden. Blandt befolkningen ses samme tendens. 26 % af de ledighedsramte, forventer at gå ledig i over 1 år, mens den tilsvarende andel for respondenter i beskæftigelse, kun er på 11 %. Ligeledes er de mandlige respondenter mere optimistiske omkring en eventuel Side 4 af 12

6 ledighedslængde, end de kvindelige respondenter. 80 % af mændene, forventer kun at gå ledig i maksimalt 6, mens den tilsvarende andel for kvinderne er på 73 %. Vi kan også se en sammenhæng mellem den forventede ledighedslængde og respondenternes alder. I den generelle befolkning forventer 15 % af respondenterne på 50 år og derover at gå ledige i over 1 år. Blandt respondenter under 50 år, er den tilsvarende andel kun 4 %. Det ser også ud til, at de unge respondenter (20-29 år), har en lidt længere forventet ledighedslængde, end de øvrige respondenter. Nedenstående diagram viser, om respondenterne føle, de er fagligt kvalificeret til hurtigt at få job igen, hvis de bliver/er arbejdsløse. Figur 4. Er man fagligt kvalificeret til at komme i arbejde hurtigt, i tilfælde af ledighed? 45,0% 4 35,0% 25,0% 15,0% 1 5,0% 2,8% 1,5% I meget lav grad 3,5% 2,9% 25,8% 26,3% 35,9% 41,2% 31,9% 28,1% I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad En tredjedel af respondenterne mener kun, at de i nogen grad, i lav grad eller i meget lav grad har de nødvendige kvalifikationer for at komme hurtigt i arbejde igen, hvis de skulle blive arbejdsløse. Blandt samtlige respondenter, både befolkningen generelt og respondenter fra Business Danmark, er der en klar sammenhæng mellem respondenternes bruttoindkomst, og deres forventning om at have de nødvendige faglige kompetencer, til at komme hurtigt i job igen. Jo mindre man tjener, jo dårligere vurderer man sine egne kompetencer. Der er ligeledes en klar sammenhæng mellem hvornår respondenten sidst har været på efteruddannelse/kursus, og om man føler, at man har de faglige kvalifikationer til at komme hurtigt i arbejde igen. Jo kortere tid siden sidste kursus/efteruddannelse, jo bedre vurderer man sine egne kompetencer. I den generelle befolkning ses også en sammenhæng mellem respondenternes alder, og om de føler sig fagligt kvalificeret til at komme hurtigt i arbejde igen, i tilfælde af en evt. ledighedsperiode. Her er det de helt unge, år, som adskiller sig fra de øvrige aldersgrupper, ved at føle sig mindre kvalificeret til at komme hurtigt i arbejde igen. Dette hænger sandsynligvis sammen med en lav grad af erhvervserfaring. Derudover er der en langt større andel af ufaglærte arbejdere i denne aldersgruppe, end i de øvrige aldersgrupper. Side 5 af 12

7 Dagpenge Vi har forsøgt at undersøge, om respondenterne er klar over, hvilket niveau dagpengesatsen ligger på. Respondenterne har fået 11 svarmuligheder i spændet fra kr. pr. måned til kr. pr. måned. Skemaet på næste side viser respondenternes gæt. Tabel 2. Hvor stor er dagpengesatsen? Generel befolkning Med i A-kasse Uden for A-kasse Med i A-kasse Uden for A-kasse* ,8 % 1,6 % 1,3 % 0,0 % ,3 % 0,8 % 0,4 % 0,0 % ,8 % 1,6 % 0,7 % 3,8 % ,1 % 0,8 % 1,0 % 0,0 % ,8 % 1,6 % 1,3 % 0,0 % ,9 % 5,7 % 2,2 % 7,7 % ,8 % 11,5 % 5,1 % 11,5 % ,4 % 18,9 % 13,0 % 11,5 % ,1 % 27,0 % 50,8 % 34,6 % ,9 % 20,5 % 21,4 % 26,9 % ,9 % 9,8 % 2,9 % 3,8 % *) Basen udgør 26 og resultatet skal derfor tolkes varsomt. Det korrekte svar er kr. pr. måned. Der ser ud til at være en tendens til, at medlemmer af en a-kasse i højere grad er klar over hvor dagpengesatsen ligger, end respondenter, der ikke er medlem af en a-kasse. En del af forklaringen skyldes sandsynligvis, at ledighedsberørte, der samtidig er medlem af en a-kasse, vil have større forudsætninger for at svare korrekt på spørgsmålet. Vi kan se en tendens til, at respondenter uden for dagpengesystemet, gætter lavere end respondenter i dagpengesystemet. Vi har spurgt respondenterne, hvor længe de vil kunne gå ledig på dagpengesatsen uden, at deres økonomi påvirkes kritisk, som fx at skille sig af med sin bil, overveje at flytte m.m. Resultaterne er opstillet i søjlediagrammet på næste side. Omkring 45 % af respondenterne vil maksimalt kunne gå ledig i 6 før de vurderer, at deres økonomi påvirkes kritisk. Side 6 af 12

8 Figur 5. Ledighedslængde før økonomien påvirkes kritisk 4 35,0% 36,0% 35,9% 25,0% 15,0% 1 5,0% 5,2% 4,4% 15,6% 21,3% 21,4% 6,9% 9,4% 10,5% 13,3% Under 1 måned Over 1 år Respondenterne er også blevet bedt om at vurdere hvilket dagpengeniveau, der vil være passende for dem, baseret på deres privatøkonomi og udgifter. Tabel 3. Hvilket dagpengeniveau er passende kr. 5,5 % 3,8 % kr. 1,9 % 1,3 % kr. 3,9 % 3,3 % kr. 6,2 % 7,0 % kr. 9,6 % 8,8 % kr. 17,8 % 20,8 % kr. 22,5 % 22,4 % kr. 19,4 % 20,6 % kr. 11,2 % 10,8 % kr. 1,3 % 0,8 % kr. 0,8 % 0,4 % Lidt under 90 % af respondenterne mener, at dagpengesatsen bør være højere, hvis den skal passe til deres økonomi og udgifter. Vi har spurgt respondenterne direkte, om de mener at dagpengesatsen bør øges. Resultatet er opstillet i diagrammet på næste side. En langt større andel af respondenterne fra, mener at dagpengesatsen bør sættes op. Dette står i kontrast til tabel 3, som viser, at befolkningen og Business Danmark stort set er enige i det beløb, som vil være passende for dem, baseret på deres økonomi og udgifter. Sagt på en anden måde, selvom sælgerne og befolkningen stort set er enige i hvilket dagpengeniveau, der er passende for dem, så mener en større andel af s medlemmer, at dagpengesatsen bør sættes op. Side 7 af 12

9 Figur 6. Holdning til dagpengesatsens størrelse ,1% 59,3% 47,6% 38,4% 1 Beløbet bør sættes op Beløbet er passende Beløbet bør sænkes 4,3% 2,2% Vi har spurgt de respondenter, som har tilkendegivet, at de ønsker en stigning i dagpengesatsen, hvordan denne ekstra udgift skal finansieres. Resultatet er opstillet i tabellen på næste side. Side 8 af 12

10 Tabel 4. Hvordan skal en forøgelse af dagpengesatsen finansieres? Skattestigninger dvs. alle lønmodtagere finansierer de ekstra udgifter til dagpengesystemet. Højere kontingent til a-kassen dvs. kun a- kasse medlemmer finansierer de ekstra udgifter til dagpengesystemet. Individuelle lønforsikringer dvs., der vil hæve dagpengesatsen, kan gøre dette via private forsikringer. En kortere dagpengeperiode dvs. man får en højere dagpengesats, men til gengæld skæres loftet fra 2 år til 1½ år. Højere dagpenge i starten af ledighedsperioden, men til gengæld nedtrappes udbetalingerne over tid. Med i a-kasse Uden for a- kasse Med i a-kasse Uden for a- kasse* 31,4 % 29,9 % 21,6 % 11,1 % 24,8 % 21,0 % 22,0 % 33,3 % 22,7 % 23,4 % 37,7 % 33,3 % 15,2 % 16,1 % 19,6 % 22,2 % 29,2 % 27,2 % 32,7 % 22,2 % Ved ikke 9,5 % 7,7 % 5,9 % 11,1 % Respondenterne har kunnet vælge flere svarmuligheder, hvorfor andelene ikke summerer 100 %. *) Denne gruppe udgør kun 9, hvorfor resultaterne er ekstremt usikre. Dagpengeperioden er under den borgerlige regering sænket fra fire til to år. Vi har spurgt respondenterne, om hvor længe man maksimalt bør kunne modtage dagpenge af gangen. Side 9 af 12

11 Figur 7. Hvor længe bør man maksimalt kunne modtage dagpenge af gangen? 4 35,0% 25,0% 15,0% 1 5,0% 6,7% 5,8% 26,4% 33,9% 11,2% 12,5% 16,8% 14,8% 4,0% 2,2% 34,9% 30,8% Variabel loft tilpasset ledighedsprocenten Over 4 år 4 år 3 år 2 år 1 år Især medlemmerne af er tilhængere af en to års periode. Den generelle befolkning har dog et variabelt loft, afhængig af konjunkturerne, som den mest foretrukne metode. Fjerndeltagelse til rådighedssamtale Respondenterne er blevet spurgt om de synes, at ledige kan gennemføre rådighedssamtale via telefon og/eller webcam. Figur 8. Bør de ledige have mulighed for at gennemføre rådighedssamtalen via webcam og/eller telefon? ,8% 61,1% ,5% 21,7% 1 8,0% 7,6% 5,6% 9,6% Ja, både via telefon og webcam Ja, men kun via webcam Ja, men kun via telefon Nej og den øvrige befolkning er stort set enige i spørgsmålet. Vi har også spurgt respondenterne, om de selv kunne finde på at gennemføre rådighedssamtalen via webcam, hvis de blev ledige. Her er der ikke overraskende - en Side 10 af 12

12 klar sammenhæng mellem foregående spørgsmål og spørgsmålet om man selv ville være positivt indstillet for at gennemføre rådighedssamtalen via webcam. Mener man, at det generelt bør være muligt for ledige at gennemføre rådighedssamtalerne hjemmefra, er man også selv mere villig til at gennemføre rådighedssamtalen via webcam. Figur 9. Kunne man som ledig selv finde på at tage et møde med kommunen/a-kassen via webcam 35,0% 25,0% 19,9% 19,7% 22,0% 17,4% 30,6% 31,2% 27,5% 31,7% 15,0% 1 5,0% Helt sikkert ikke Sandsynligvis ikke Sandsynligvis Helt sikkert Lidt mere overraskende er det, at de ledige ikke i udpræget grad, er positivt stemt overfor fjerndeltagelse af rådighedssamtale. 15 % af de ledige svarer, at rådighedssamtalerne ikke bør gennemføres via hverken telefon eller webcam. Dette er ikke meget lavere end den generelle andel af nej-respondenterne på omkring 22 %. De ledige er mest tilhængere af at gennemføre samtalerne via telefon. Her er der hele 20 %, der er positivt stemt. Ret til kontanthjælp Efter dagpengeperioden er blevet forkortet, er det blevet mere relevant at se på, om medlemmerne kan have ret til kontanthjælp, når de ikke længerer berettiget til dagpenge. For at kunne modtage kontanthjælp, er der en række faktorer, der skal være opfyldt. Du skal have opholdt dig (bopæl) i kongeriget Danmark i syv år indenfor de seneste otte år. Du må ikke have en formue på over kr. Er du gift, må din ægtefælle heller ikke have formue på over kr. Din ægtefælle må ikke tjene over kr. pr. måned før skat. Har I hjemmeboende børn under 18 år, er grænsen for ægtefælles indtægt dog kr. pr. måned før skat. Baseret på undersøgelsen, kan vi beregne den andel af medlemmer af, der vil have ret til kontanthjælp i forbindelse med en ledighedsperiode, hvor man ikke længere er berettiget til dagpenge. 15 % svarer, at de ikke har opholdt sig i kongeriget i syv år, indenfor de sidste otte år. Af de resterende 90 % svarer 81 %, at de selv eller deres ægtefælle har formue på over Side 11 af 12

13 kr. Af de resterende kan en stor del frasorteres, fordi deres ægtefælle tjener for meget. Alt i alt vil det være 11 % af s medlemmer, der vil være berettiget til at modtage kontanthjælp. Vi har spurgt den øvrige befolkning om nøjagtig det samme. Her har vi beregnet, at 13 % af befolkningen vil være berettiget til kontanthjælp. Side 12 af 12

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

Incitamenter til beskæftigelse

Incitamenter til beskæftigelse Incitamenter til beskæftigelse Dansk økonomi er kendetegnet ved, at mange deltager aktivt på arbejdsmarkedet. Langt de fleste i de erhvervsaktive aldre er således i job. Der er dog også mennesker, som

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Indhold Metode Hovedkonklusioner Salgsafdelingens opbygning Profiltyper i internt og eksternt salg Hvordan skaber man gode sælgere Aflønning

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Notat Danskernes arbejdsvillighed Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Man diskuterer meget, om der er for svage incitamenter til at tage et job i tilfælde af arbejdsløshed, blandt andet som følge af et dagpengesystem

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

FORSØRGERBYRDE FOR DE 25-29 ÅRIGE

FORSØRGERBYRDE FOR DE 25-29 ÅRIGE 17. juni 2002 Af Jens Asp - Direkte telefon: 33 55 77 27 Resumé: FORSØRGERBYRDE FOR DE 25-29 ÅRIGE Dette notat viser, at der er markante forskelle i indkomst, forsørgerbyrde og boligforhold, når man sammenligner

Læs mere

3F s ledighed i december 2011

3F s ledighed i december 2011 Sep Sep Sep sep sep Formandssekretariatet Den 11. januar 2012 AV/ (tlf. 88 92 04 56) 3F s ledighed i december 2011 Ledigheden er faldet med 800 personer I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Beskæftigelsestryghed blandt studerende

Beskæftigelsestryghed blandt studerende Side 1 af 6 Beskæftigelsestryghed blandt studerende TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET JANUAR 2019 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen af tryghed på arbejdsmarkedet... 3 2. Beskæftigelsestryghed...

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere.

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Resumé YouGov har på vegne af A kassernes brancheorganisation AK samvirke spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Side 1 af 7. Indkomsttryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET

Side 1 af 7. Indkomsttryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET Side 1 af 7 Indkomsttryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET JANUAR 2019 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen af tryghed på arbejdsmarkedet... 3 2. Indkomsttryghed... 4 2.1. er mere utrygge end

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar Gallup

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2016 til 31.12.2019. 1. Indledning I år 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

I Danmark er der fattige børn under 5 år

I Danmark er der fattige børn under 5 år I Danmark er der. fattige børn under 5 år Antallet af fattige børn er steget betydeligt de sidste par år. I dag er der 64. børn under fattigdomsgrænsen. Knap en tredjedel af børnene er mellem og 4 år.

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet

Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet Mens hver fjerde lønmodtager er begrænset på arbejdet pga. smerter, er omkring hver. lønmodtager hårdt ramt af smerter. Det er især faglærte og ufaglærte, der

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Velfærdspolitisk Analyse

Velfærdspolitisk Analyse Velfærdspolitisk Analyse Opholdstiden på forsorgshjem og herberger stiger Borgere i hjemløshed er en meget udsat gruppe af mennesker, som ofte har komplekse problemstillinger. Mange har samtidige problemer

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Kendskab til sociale ydelser

Kendskab til sociale ydelser Kendskab til sociale ydelser Danskere er uvidende om socialt sikkerhedsnet ASE har spurgt et repræsentativt udsnit af danskere om deres kendskab til dagpenge og kontanthjælp. Omkring hver tredje er enten

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Rapport Survey om medborgerskab blandt unge. Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) December 2018

Rapport Survey om medborgerskab blandt unge. Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) December 2018 Rapport Survey om medborgerskab blandt unge Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) December 2018 Moos-Bjerre A/S Vartov, Farvergade 27A 1463 København K moos-bjerre.dk 2

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19.

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19. t Vurdering af s og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder Danmarks Radio 19. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser...

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2018 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Med regeringens 2025-plan lægges der op til at forhøje danskernes efterløns- og folkepensionsalder med et halvt år fra 2025. Men kender danskerne

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Lyngallup om regeringens skattereform Dato: 29. maj 2012

Lyngallup om regeringens skattereform Dato: 29. maj 2012 Lyngallup om regeringens skattereform Dato: 29. maj 2012 Metode Feltperiode: 29. maj 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse December 2013 Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse I dette faktaark præsenteres resultaterne af en undersøgelse gennemført af Epinion for DeFacto i oktober 2013. Der er 1.070,

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Forsikring mod ledighed

Forsikring mod ledighed Forsikring mod ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked hviler blandt andet på, at der er økonomisk tryghed i tilfælde af ledighed. Dagpengesystemet er derfor et væsentligt element i den danske model, som

Læs mere