Børn og unges solarievaner 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og unges solarievaner 2008"

Transkript

1 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Børn og unges solarievaner 2008 Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen

2 Børn og unges solarievaner 2008 Camilla Thorgaard (att. tlf ) Anne Friis Krarup Uddrag, herunder figurer, tabeller og kortere citater, er tilladt med kildeangivelse: Thorgaard C. & Krarup A. Børn og unges solarievaner 2008 Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) 2009 Strandboulevarden København Ø Telefon Rapporten findes udelukkende i elektronisk form og er tilgængelig via ISBN: Copyright 2009 af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Alle rettigheder forbeholdes. 1

3 Forord Forord I juli i år omkategoriserede FNs verdenssundhedsorganisationen, WHO, UV-stråling fra solarium fra at være måske kræftfremkaldende til at være kræftfremkaldende. Det blev hermed fastslået, at der er en videnskabelig og veldokumenteret direkte sammenhæng mellem brug af solarium og risikoen for at udvikle modermærkekræft. Modermærkekræft er den kræftform, der er i størst stigning i Danmark. Særligt unge bliver ramt af sygdommen. Modermærkekræft er nu den hyppigste kræftform blandt unge kvinder mellem år, og næsthyppigste kræftform blandt unge mænd på samme alder. Børn og unge, der er i vækst, er i en forøget risiko for at udvikle kræft, når de udsættes for kræftfremkaldende faktorer som fx solarium. Det er derfor nødvendigt hurtigst muligt at dæmme op for det sundhedsproblem, som særligt yngre danskeres solariebrug udgør. Nærværende rapports resultater af børn og unges solarievaner er stærkt bekymrende. Børn helt ned til 8 år bruger solarium, og teenagere specielt mellem 16 og 18 år har et alarmerende højt solarieforbrug. Op mod halvdelen af alle unge i aldersgruppen går i solarium. Samtidig viser analysen, at denne gruppe bruger solarium som en social aktivitet. For de unge er det derfor ikke et spørgsmål om at vælge solarium til, men snarere et spørgsmål om at have styrken til at kunne vælge solarium fra og dermed risikere at stå udenfor gruppenormen og fællesskabet. Samtidig viser resultaterne også, at de unge ikke har en realistiske forståelse af, at deres eget solarieforbrug udgør en alvorlig helbredsrisiko. Det er på denne baggrund, at mange beslutningstagere i landets kommuner har sendt et tydeligt signal om, at solarier udgør et kræftfremkaldende miljø og har valgt at fjerne solarier i offentlige svømmehaller og sportshaller. Desværre er det ikke nok til at forebygge en alvorlig kræftform i stærk vækst. Også på nationalt niveau må sundhedsproblemet håndteres ved at indføre et forbud mod kosmetisk brug af solarium for børn og unge under 18 år. København, november 2009 Anja Philip, projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne Skru ned for solen mellem 12 & 15. 2

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 4 Børn bruger solarium... 4 Unges solarieadfærd... 4 Begrundelser for at bruge eller ikke bruge solarium... 5 Det er en social aktivitet at gå i solarium... 5 Oplevelse af sundhedsrisiko... 5 Fremtidigt brug af solarium... 6 Indledning Brug af solarium blandt børn Resumé Brug af solarium blandt de 8-12-årige Brug af solarium blandt de årige Brug af solarium blandt unge Resumé Begrundelser for at bruge solarium Begrundelser for ikke at bruge solarium Hvor går de unge i solarium Påvirkning fra venner Resumé Venners solarieforbrug Venners betydning for eget solariebrug Solarium som en social aktivitet Forældres kendskab til de unges solariebrug Resumé Oplevelse af risici ved solariebrug Resumé Unges opfattelse af sundhedsskadeligt solariebrug Oplevelse af eget solarieforbrug som værende ufarligt Forventet fremtidigt forbrug af solarium Resumé Metode Litteraturliste Bilag Spørgeskema til de årige Spørgeskema til de 8-12-årige

5 Sammenfatning Sammenfatning Denne rapport giver et billede af danske børn og unges solarievaner i Rapporten præsenterer resultater fra to repræsentative spørgeskemaundersøgelser 1. Den ene undersøgelse er gennemført blandt børn og unge i alderen fra 8 til18 år af analysebureauet Gallup. Den anden undersøgelse er gennemført af analysebureauet Userneeds blandt unge i alderen år. Børn bruger solarium 3 % af de 8-12-årige har brugt solarium inden for det seneste år, og 4 % i aldersgruppen har prøvet det på et tidspunkt. Det er særligt den ældste del af aldersgruppen, der bruger solarium, men der er også eksempler på, at børn helt ned til 8 år har brugt solarium. Unges solarieadfærd Solarieforbruget stiger op gennem teenageårene og topper i aldersgruppen år. 21 % af de årige mod 43 % af de 16-18årige har brugt solarium inden for det seneste år. Solarieforbruget aftager herefter fra 19 år og op gennem tyverne. Figur 1: Solariebrugere 2. Fordelt på alder Særligt de unge piger har et højt solarieforbrug; mere end halvdelen (55 %) af de årige piger har brugt solarium inden for det seneste år. Rapporten viser, at forældrene generelt har kendskab til de unges solariebrug. 86 % af de unge solariebrugere fra år angiver, at deres forældre ved, hvor meget de går i solarium. Selvom svarene ikke nødvendigvis peger på, at forældre dermed billigere børnenes solariebrug, lader det til, at solariebesøg ikke er noget, som de unge skjuler for deres forældre. 1 Begge undersøgelser er repræsentative på køn, alder og geografi. Undersøgelsen af børn er vejet op, så den er gjort repræsentativ, mens undersøgelsen af unge er udtrukket fra et panel til at være repræsentativ. 2 Andel der har brugt solarium inden for det seneste år 4

6 Sammenfatning Begrundelser for at bruge eller ikke bruge solarium De to mest almindelige begrundelser for at bruge solarium er kosmetiske, fx er de hyppigste svar For at blive brun og Jeg er for bleg om vinteren. Derudover svarer omkring hver tiende, at de bruger solarium for at se sunde ud eller pga. bumser. Blandt dem, der ikke bruger solarium, er den hyppigste begrundelse for ikke at bruge solarium Jeg er bekymret for min sundhed. En stor del af de unge, der ikke bruger solarium, er altså bevidste om og påvirket af, at der er en sundhedsrisiko forbundet med at bruge solarium. Mange er desuden bevidste om, at sundhedsrisikoen er forbundet med en forøget risiko for kræft. Det underbygges af, at hovedparten af de unge i en åben svarkategori fremhæver, at de ikke bruger solarium pga. risikoen for kræft eller hudkræft. Der er også en del af de unge, som smagsmæssigt distancerer sig fra dem, som bruger solarium, og peger på, at det ikke er deres stil at bruge solarium. Resultaterne peger på, at de kosmetiske fordele vejer tungere blandt solariebrugerne end fornemmelsen af at have en risikofyldt adfærd. Blandt ikke-brugerne er det enten bekymringen for de sundhedsmæssige konsekvenser, eller det stilmæssige udtryk ved solariebruning, som afholder dem fra at bruge solarium. Det er en social aktivitet at gå i solarium Undersøgelsen peger på nogle sociale aspekter ved de unges solarieadfærd. En fjerdedel (25 %) af de unge følges ofte med nogen og 33 % følges af og til med nogen. Det er primært venner, som de unge følges med, når de går i solarium. Derudover viser undersøgelsen, at jo større en andel af ens venner, der bruger solarium, desto mere sandsynligt er det, at man selv bruger solarium. Oplevelse af sundhedsrisiko Selvom en stor del af de unge har kendskab til, at solarium kan føre til kræft, ser vi i undersøgelsen, at en del af de unge mener, at det kun er et meget højt forbrug af solarium, der er sundhedsskadeligt. 58 % af de årige mener, at man skal tage solarium ugentligt eller oftere, før det er sundhedsskadeligt. Solkampagnen har derimod kommunikeret, at der er en forøget risiko ved et månedligt besøg på baggrund af resultaterne fra et stort nordisk kohorte studie 3. De unges opfattelse af, at det kun er et højt solarieforbrug, som er sundhedsskadeligt, kommer også til udtryk i solariebrugernes forståelse af, hvor farligt deres eget forbrug er. 75 % af de unge solariebrugere mener ikke, at deres eget solariebrug er forbundet med en sundhedsmæssig risiko. Det er især teenagerne, der ikke mener deres eget solariebrug er sundhedsskadeligt. 3 Veierød et al

7 Sammenfatning Fremtidigt brug af solarium 41 % af de årige forventer, at de vil bruge solarium i fremtiden, hvilket er på niveau med det nuværende niveau blandt de 15-25årige. Det er især pigerne og de yngste, der forventer at fortsætte med at bruge solarium. 6

8 Indledning Indledning Skru ned for solen mellem 12 & 15 er iværksat i 2007 i et samarbejde mellem TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse med det formål at forebygge kræft i huden gennem en række forskellige initiativer. Kræft i huden skyldes for megen eksponering for UV-stråling, som både findes i den naturlige sol og solarier. Solkampagnen arbejder for, at danskerne udsættes for mindre UV-stråling ved at skabe adfærdsmæssige og strukturelle forandringer. Solkampagnen har bl.a. iværksat en kampagne, der hedder Sluk solariet, som oplyser om de sundhedsskadelige virkninger ved at bruge solarium og arbejder derudover på strukturelle ændringer, der begrænser unges adgang til solarier. Baggrunden for rapporten er, at Solkampagnen og andre aktører såsom kommuner gennemfører kræftforebyggende kampagner, der er rettet mod unges solarieforbrug. Det er derfor vigtigt at få afdækket, hvordan solarieforbruget ser ud i målgruppen, og få større indsigt i, hvilke faktorer, der påvirker deres solarieadfærd. Denne rapport indeholder resultaterne af to repræsentative spørgeskemaundersøgelser fra Den ene spørgeskemaundersøgelse blev gennemført blandt børn og unge i alderen 8-18 år af Gallup i august Den anden undersøgelse blev gennemført blandt unge mellem år i december 2008 af Userneeds. Begge undersøgelser er repræsentative på køn, alder og geografi. Kræft i huden Kræft i huden dækker over flere forskellige sygdomme, som kan inddeles i tre hovedtyper: Modermærkekræft, Anden hudkræft Basalcelle hudkræft. Mere end mennesker i Danmark lever med diagnosen kræft i huden, og hvert år får mere end 8000 mennesker diagnosen herfra udgør tilfælde af modermærkekræft Modermærkekræft betragtes som den mest alvorlige og aggressive type af kræft i huden, idet omkring 15 % dør af sygdommen inden 5 år 4. Udviklingen i Danmark går desværre den forkerte vej. Antallet af nye tilfælde af kræft i huden er støt stigende, og der har været tale om en tredobling af nye tilfælde de seneste 30 år. Modermærkekræft er den kræftform, der stiger hurtigst i Danmark og er blevet den hyppigste kræftform blandt yngre mennesker i aldersgruppen år. Når vi sammenligner antallet af nye tilfælde af modermærkekræft i Danmark med tilfældene i andre lande, ser vi, at Danmark er højt placeret, idet vi ligger på en international syvendeplads i andelen af nye tilfælde af modermærkekræft pr. år 5. 4 Berrino et al Globocan

9 Indledning Forebyggelse af kræft i huden Kræft i huden kan forebygges ved at mindske eksponeringen af UV-stråling. UV-stråling kommer naturligt fra solen, men kan også komme fra elektriske apparater, som fx solarier. UVstråling er en vigtig kilde til D-vitamin, men der er samtidig evidens for, at UV-stråling er kræftfremkaldende (IARC 1997). I 2009 har IARC under WHO placeret UV-stråling fra solarier i gruppe 1, hvilket betyder, at WHO slår fast, at det er kræftfremkaldende at benytte solarier 6. Alder har betydning Børn og unge er særligt udsatte, når de udsættes for UV-stråling og UV-stråling i barndommen øger risikoen for at udvikle modermærkekræft senere i livet 7. Alle de studier, som har undersøgt betydningen af alder ved første solariebesøg, har fundet, at risikoen øges, hvis man bruger solarium som ung 8. Dette er baggrunden for WHOs anbefaling om et solarieforbud for unge under 18 år 9. Stråling i solarier Der er som udgangspunkt en intens UV-stråling i solarier, selvom mængden og sammensætningen varierer for de enkelte solarier. UV-strålingen i solarier består af UVA- og UVB-stråling. I mange solarier er strålingen sammensat, så den består af mere UVA-stråling i forhold til UVB-stråling, end i den almindelige sol. Det betyder, at nogle rør udsender 10 gange mere UVA-stråling, end der er i almindeligt sollys. Før 1990 mente man, at kun UVBstrålingen var kræftfremkaldende. Sidenhen er det imidlertid blevet bevist, at både UVA- og UVB-stråling er kræftfremkaldende 10. Solarier som middel til solbeskyttelse Mange begrunder deres solarieforbrug med, at de for-bruner inden fx ferierejser sydpå, forstået på den måde, at man ved at få farve fra solariet kan undgå at blive skoldet, når man efterfølgende udsættes for høj UV-stråling på sin ferie. Denne opfattelse er dog forkert. En UVA induceret bruning giver kun en forsvindende lille beskyttelse mod solskoldninger 11. Solarier og D-vitamin Sollys er vigtig for produktionen af D-vitamin, fordi UVB-strålerne igangsætter hudens egen syntese af D-vitamin. Solarier frarådes dog generelt som kilde til D-vitamin 12, fordi de 6 IARC 2009: Armstrong & Kricker 1996: 26 8 WHO WHO Faktaark om solarier 11 Black et al 1985, Gange et al 1985; Rivers et al WHO 2005; Faktaark om solarier 8

10 Indledning sundhedsskadelige konsekvenser ved at bruge solarier overskygger de usikre sundhedsmæssige fordele. D-vitamin kan også opnås gennem kosten og vitamintilskud. Danskernes solarievaner Solkampagnen har gennemført årlige repræsentative monitoreringer af danskernes solvaner siden I undersøgelserne finder vi et generelt højt solarieforbrug i Danmark især blandt de yngste i befolkningen: I 2008 havde 44 % af de årige brugt solarium det seneste år sammenlignet med 13 % af de årige 13. Der er desuden en tendens til, at de unge bliver yngre og yngre, når de bruger solariet første gang 14. Undersøgelserne til denne rapport Det er disse tal, der er baggrunden for de undersøgelser, som vi har gennemført i 2008 og som afrapporteres i denne rapport. For det første ønskede vi at undersøge, hvor udbredt solariebrug er blandt børn, og for det andet ønskede vi at se nærmere på solariebruget blandt unge. Vi inkluderede derfor et spørgsmål om solariebrug i Gallups Børneindexundersøgelse blandt de 8-18-årige, så vi kunne få undersøgt solarieforbruget blandt børn. Derudover gennemførte vi i december 2008 en undersøgelse af unges solarievaner, så vi kunne belyse flere forskellige aspekter ved unges solarieadfærd. 13 Thorgaard et al: Køster et al

11 1. Brug af solarium blandt børn 1. Brug af solarium blandt børn Resumé 3 % af de 8-12-årige har brugt solarium inden for det seneste år 35 % af de årige har brugt solarium inden for det seneste år 22 % af de årig har brugt solarium inden for det seneste år sammenlignet med 48 % af de årige. 55 % af de årige piger har brugt solarium inden for det seneste år Brug af solarium blandt de 8-12-årige Meget unge børn bruger solarium Undersøgelsen viser, at 3,0 % af de 8-12-årige har brugt solarium inden for det seneste år, og 4,3 % af børnene i denne alderskategori har prøvet at bruge solarium på et tidspunkt i deres liv. De fleste 89,7 % har dog svaret, at de aldrig har brugt solarium. Tabel 1.1 Hvor tit har du brugt solarium inden for de seneste 12 måneder? Blandt 8-12-årige. Procent Flere gange om ugen 0,5 % Ugentligt 0,0 % Flere gange om måneden 0,5 % Månedligt 0,4 % Fire gange om året eller mindre 1,6 % Jeg har ikke brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, men har tidligere brugt solarium 1,3 % Jeg har aldrig brugt solarium 89,7 % Ved ikke eller ubesvaret 6,1 % (n=344) I denne rapport har vi kategoriseret respondenter ud fra spørgsmålet Hvor tit har du brugt solarium inden for de seneste 12 måneder? Respondenter, der har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, er kategoriseret som solariebrugere, mens respondenter, der ikke har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder eller aldrig har brugt solarium, er kategoriseret som ikke-solariebrugere. 10

12 1. Brug af solarium blandt børn Blandt de 8-12-årige er der ikke nogen signifikant forskel på solarieforbruget blandt piger og drenge. Tabel 1.2 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Blandt 8-12-årige. Fordelt på køn. Piger Drenge Ja 3,2 % 2,8 % Nej 90,0 % 90,9 % Ubesvaret 6,6 % 5,3 % 100 % (n=177) (n=168) Der er forskel på solarieforbruget for de to aldersgrupper inden for gruppen 8-12 år, idet 4,7 % af de årige har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder sammenlignet med 1,8 % af de 8-9-årige. Tabel 1.3 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Fordelt på alder. 8-9 år år Ja 1,8 % 4,7 % Nej 93,3 % 87,8 % Ubesvaret 5,1 % 7,4 % 100 % (n=203) (n=141) Brug af solarium blandt de årige En tredjedel af de årige har brugt solarium inden for det seneste år Undersøgelsen viser, at unge mellem 13 og 18 år har et højt forbrug af solarium. En tredjedel (31,7 %) af de unge svarer, at de har brugt solarium inden for det seneste år, mens 16,4 % har brugt solarium månedligt eller hyppigere. Endvidere finder vi, at 5,4 % har brugt solarium ugentligt eller oftere. 11

13 1. Brug af solarium blandt børn Tabel 1.5 Hvor tit har du brugt solarium inden for de seneste 12 måneder? Blandt årige. Procent Flere gange om ugen 1,4 % Ugentligt 4,0 % Flere gange om måneden 4,6 % Månedligt 6,4 % Fire gange om året eller mindre 15,3 % Jeg har ikke brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, men har tidligere brugt solarium 7,5 % Jeg har aldrig brugt solarium 54,0 % Ved ikke og ubesvaret 6,8 % (n=413) Der er flere piger, der bruger solarium Der er flere piger i alderen år, der bruger solarium end jævnaldrende drenge, idet 31,7 % af pigerne har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder sammenlignet med 20,9 % af drengene. Tabel 1.6 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Blandt årige. Fordelt på køn. Piger Drenge Ja 31,7 % 20,9 % Nej 61,5 % 72,4 % Ubesvaret 6,8 % 6,7 % 100 % (n=201) (n=212) De ældste teenagere bruger mere solarium Der er en stor aldersforskel i solarieforbruget blandt de årige, eftersom 21,1 % af de årige har brugt solarium inden for det seneste år. Sammenlignes dette med de årige, ses det, at der er sket en fordobling af antallet af solariebrugere fra den ene aldersgruppe til den anden, da 43 % af de årige har brugt solarium inden for det seneste år. Tabel 1.7 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Fordelt på alder år år Ja 21,1 % 43,0 % Nej 70,9 % 51,6 % Ubesvaret 8,0 % 5,4 % 100 % (n=212) (n=200) Tager vi udelukkende udgangspunkt i pigerne, finder vi ligeledes en betydelig forskel i solarieforbrug for de to aldersgrupper. Mere end halvdelen af de unge piger mellem år 12

14 1. Brug af solarium blandt børn (54,6 %) har brugt solarium inden for det seneste år, mens dette gør sig gældende for knap en tredjedel af de årige. Tabel 1.8 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Piger fordelt på alder år år Ja 31,2 % 54,6 % Nej 61,6 % 39,1 % Ubesvaret 7,2 % 6,2 % 100 % (n=99) (n=102) 13

15 2. Brug af solarium blandt unge 2. Brug af solarium blandt unge Resumé 41 % af de årige har været i solarium inden for det seneste år. Det er især pigerne og de årige, som bruger solarium De mest almindelige begrundelser for at bruge solarium er kosmetiske De hyppigste begrundelser for ikke at bruge solarium er sundhedsmæssige De unge tager især solarium i møntsolcentre uden personlig betjening 10 % af solariebrugerne har brugt solarium 4 gange eller mere inden for den seneste måned (midt november til midt december 2008). Solarium er populært blandt de unge Undersøgelsen viser, at de unge har et højt forbrug af solarium. 40,5 % af respondenterne mellem 15 og 25 år svarer, at de har brugt solarium inden for det seneste år. Vi finder endvidere, at 20,5 % har brugt solarium månedligt eller oftere, og at 3,5 % har brugt solarium flere gange om ugen eller ugentligt. Tabel 2.1 Hvor tit har du brugt solarium inden for de seneste 12 måneder? Procent Flere gange om ugen 1,1 % Ugentligt 2,4 % Flere gange om måneden 7,0 % Månedligt 10,0 % Fire gange om året eller mindre 20,0 % Jeg har ikke brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, men har tidligere brugt solarium 25,8 % Jeg har aldrig brugt solarium 33,4 % Ved ikke 0,4 % (n=1222) De unge, der har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, er efterfølgende blevet spurgt til deres forbrug af solarium den seneste måned. Over halvdelen (52,2 %) af de unge, havde ikke brugt solarium inden for den seneste måned (midt november til midt december 2008). Blandt dem, der havde brugt solarium var det mest almindelig en (17,6 %) eller to gange (13,4 %). Blandt solariebrugerne var der dog også 10 %, som havde brugt solarium 4 gang eller mere. 14

16 2. Brug af solarium blandt unge Tabel 2.2 Hvor mange gange har du været i solarium den seneste måned? Procent Jeg har ikke brugt solarium i den seneste måned 52,2 % En gang 17,6 % To gange 13,4 % Tre gange 6,3 % Fire gange 3,8 % Fem gange 3,4 % Seks gange eller mere 2,8 % Kan ikke huske det 0,4 % (n=494) Piger bruger i højere grad solarium Der er betydelig kønsforskel i brugen af solarium blandt de årige. Over halvdelen af de unge piger (52,0 %) har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, mens det kun er 29,0 % af drengene. Tabel 2.3 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Fordelt på køn. Alle Piger Drenge Ja 40,6 % 52,0 % 29,0 % Nej 59,4 % 48,0 % 71,0 % (n=1217) 100 % (n=613) (n=604) Der er flere solariebrugere blandt de yngste Der er endvidere stor aldersforskel i brugen af solarium. 46,2 % af de årige er solariebrugere sammenlignet med 34,1 % af de unge i alderen år. Tabel 2.4 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Fordelt på alder. Alle år år Ja 40,6 % 46,2 % 34,1 % Nej 59,4 % 53,8 % 65,9 % (n=1217) 100 % (n=651) (n=566) Der er færre solariebrugere i Region Hovedstaden sammenlignet med de andre regioner Sammenlignes andelen af solariebrugere på tværs af landets fem regioner, fremgår det, at der er markant færre unge i Region Hovedstanden (33,4 %), som kan karakteriseres som solariebrugere. Den største andel af solariebrugere finder vi i Region Syddanmark, hvor 46,6 % af de unge har brugt solarium mindst én gang inden for de seneste 12 måneder. 15

17 2. Brug af solarium blandt unge Tabel 2.5 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Fordelt på landets frem regioner. Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja 33,4 % 40,8 % 46,6 % 43,1 % 45,0 % Nej 66,6 % 59,2 % 53,4 % 56,9 % 55,0 % (n=395) (n=157) (n=262) (n=274) (n=129) Der er færrest solariebrugere i Storkøbenhavn og på landet På tværs af bystørrelse er der tilsvarende forskelle i brugen af solarium. Der er færrest solariebrugere i hhv. Storkøbenhavn (31,5 %) og på landet/ikke i en by (35,3 %), mens andelen er markant højere i større byer med mere end > indbyggere. Tabel 2.6 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Fordelt på bystørrelse I I I en stor by en mindre by en provinsby Storkøbenhavn (> ( ( indbyggere) indbyggere) indbyggere) På landet/ikke i en by Ja 31,5 % 44,3 % 45,5 % 43,4 % 35,3 % Nej 68,5 % 55,7 % 54,5 % 56,6 % 64,7 % (n=308) (n=287) (n=257) (n=265) (n=85) Begrundelser for at bruge solarium Da vi i undersøgelsen har valgt at belyse, hvorfor de unge vælger at bruge solarium, er de respondenter, der har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, blevet spurgt, hvad deres typiske begrundelse er for at bruge solarium. Svarene fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2.7 Hvad er typisk din begrundelse for at bruge solarium? Procent Jeg er for bleg om vinteren 26,5 % Jeg vil gerne se sund ud 8,1 % Det er afslappende 8,6 % På grund af bumser 10,6 % For at blive brun 36,5 % Mine venner gør det 0,4 % Mine venner siger, at jeg er bleg 1,0 % Andet 8,4 % (n=491) 16

18 2. Brug af solarium blandt unge De mest almindelige begrundelser for at bruge solarium er For at blive brun (36,5 %) og Jeg er for bleg om vinteren (26,5 %). Derudover svarer hver tiende (10,6 %), at de bruger solarium pga. bumser, mens 8,6 % af de årige bruger solarium for at se sunde ud. Begrundelser for ikke at bruge solarium De unge respondenter, som ikke har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, er tilsvarende blevet spurgt, hvorfor de ikke bruger solarium. Tabel 2.8 Hvorfor bruger du ikke solarium?(n=723) Procent Det er ubehageligt 10,1 % Jeg må ikke for mine forældre 0,7 % Jeg er bange for at få rynker 10,8 % Jeg er bekymret for, at det skader min sundhed 60,9 % Jeg skolder for nemt 12,9 % Jeg er tilfreds med min naturlige kulør 51,7 % Andet, angiv venligst 18,5 % Den hyppigste begrundelse for ikke at bruge solarium er Jeg er bekymret for, at det skader min sundhed (60,9 %) samt Jeg er tilfreds med min egen kulør (51,7 %). Derudover svarer 12,9 % af de unge, at de ikke bruger solarium, fordi de skolder for nemt. Samtidig er der en gruppe på 18,5 %, som har angivet andre årsager til, at de fravælger at bruge solarium. Af andre årsager fremgår det for det første, at en stor del af de unge er orienteret om, at der er en sundhedsrisiko forbundet med at bruge solarium. F.eks. fremhæver flere respondenter, at de ikke bruger solarium pga. risikoen for cancer Bange for at få kræft, Hudkræft, Det er sundhedsskadeligt, Øger chancerne for at få kræft. For det andet begrunder nogle det med, at det er dyrt at bruge solarium, samtidig med, at de ikke vil bruge tid på det. Det er spild af penge!, Jeg vil ikke bruge tid og penge på det, Jeg synes det er for dyrt i forhold til, hvad man får ud af det. For det tredje fravælger de unge solarium, fordi de oplever det som unaturligt. Det virker kunstigt at være brun om vinteren, Det giver en grim farve. Endeligt fremhæver flere af de unge, at det ikke er deres stil at bruge solarium samtidig med, at de distancerer sig fra dem, som bruger solarium Det er ikke lige min stil, Det er for metroseksuelt for mig, Fordi det kun er nedern og taberagtige mennesker, der bruger det! og Solariesol er for piger. Besvarelserne peger ikke på, at der er en general forældremodstand mod solarier, som afholder de unge fra at bruge solarium. Kun 0,7 % angiver: Jeg må ikke for mine forældre, som årsag til fravalg af solarium. 17

19 2. Brug af solarium blandt unge Hvor går de unge i solarium De unge går i møntsolcenter Langt de fleste af de unge solariebrugere tager solarium i møntsolcenter uden personlig betjening, når de tager solarium. Det gælder således for 90,7 % af dem, der bruger solarium blandt de årige, mens 7,1 % går i solcentre med personlig betjening. 3,4 % bruger solarium i offentlige svømme- eller sportshaller. Det er kun en lille andel af de unge, der bruger solarium i hjemmet (1,4 %). Tabel 2.9 Hvor går du i solarium?(n= 494) Procent Møntsolcenter (center uden personlig betjening) 90,7 % Solcenter med personlig betjening 7,1 % Svømmehal/sportshal 3,4 % Hjemme 1,4 % Fitness center 10,7 % På mit arbejde 0,4 % Andet, angiv venligst 1,6 % 18

20 3. Påvirkning fra venner 3. Påvirkning fra venner Resumé En fjerdedel af de årige (25 %) angiver, at de ofte følges med nogen, når de går i solarium. Det gælder især for de yngste i aldersgruppe De unge følges primært med venner, når de går i solarium Jo større en andel af de unges venner, der bruger solarium, desto mere sandsynligt er det, at de selv har brugt solarium. Venners solarieforbrug Vi har spurgt de unge, hvor mange af deres venner der bruger solarium. Svarene har vi brugt som et mål for, om de unge er i sociale netværk, hvor solariebrug er almindeligt. Knap halvdelen af de årige (46,8 %) angiver, at nogle af deres venner bruger solarium, mens 10,6 % angiver, at næsten alle vennerne bruger solarium. Tabel 3.1 Hvor mange af dine venner bruger solarium? Procent Ingen af mine venner 4,2 % Få af mine venner 31,5 % Nogle af mine venner 46,8 % Næsten alle mine venner 10,6 % Alle mine venner 0,3 % Ved ikke 6,6 % Venners betydning for eget solariebrug (n=1221) Vennernes forbrug af solarium har betydning for de unges eget forbrug af solarium. Desto større andel af de unges venner, der bruger solarium, desto mere sandsynligt er det, at de selv har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder. Fx er der kun 15,7 % af solariebrugerne som ikke har venner, der bruger solarium mod 80,8 % af dem, hvor næsten alle deres venner bruger solarium. Tabel 3.2 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Fordelt på Hvor mange af dine venner bruger solarium? Ingen af mine venner Få af mine venner Nogle af mine venner Næsten alle mine venner Alle mine venner Ja 15,7 % 23,7 % 45,7 % 80,8 % Nej 84,3 % 76,3 % 54,3 % 19,2 % 0,0 % (n=51) (n=384) (n=569) (n=274) (n=4) 19

21 3. Påvirkning fra venner Solarium som en social aktivitet Solarium er for mange af de unge solariebrugere en social aktivitet. 25,3 % svarer, at de ofte følges med nogen, når de går i solarium, og derudover svarer en tredjedel, at de af og til følges med nogen. Det er især de årige, som følges med andre, når de går i solarium. Blandt de årige følges 64,1 % ofte eller af og til med nogen. Tabel 3.3 Følges du ofte med nogen, når du går i solarium? Fordelt på alder. Alle år år Ja 25,3 % 27,9 % 21,2 % Af og til 33,0 % 36,2 % 28,0 % Nej 41,7 % 35,9 % 50,8 % (n=494) 100 % (n=301) (n=193) Man følges primært med venner Vi har også spurgt til, hvem det er, man følges med. Det er især venner som de årige følges med (46,6 %), mens det er hver tiende, som følges med deres mor (10,7 %) og med deres søskende (9,9 %). Tabel 3.5 Hvem følges du med? (n = 494) Procent Venner 46,8 % Mor 10,7 % Søskende 9,9 % Andre, angiv venligst 12,8 % Især de unge følges med deres venner, søskende og mor Blandt de årige solariebrugere er det over halvdelen (54,8 %), som følges med venner sammenlignet med 34,2 % af de årige. Der er også flere af de yngste, der følges med deres mor, idet vi finder at 14,3 % af de årige angiver, at de følges med deres mor sammenlignet med 5,2 % af de årige. Derimod er der flere i gruppen af de årige som følges med andre end venner, mor eller søskende, når de går i solarium. Når det er noteret hvem, nævnes især kæreste. Tabel 3.6 Hvem følges du med? Fordelt på alder år år Venner 54,8 % 34,2 % Mor 14,3 % 5,2 % Søskende 13,0 % 5,2 % Andre (fx kæreste) 9,3 % 18,1 % 100 % (n=301) (n=193) 20

22 4. Forældres kendskab til de unges solariebrug 4. Forældres kendskab til de unges solariebrug Resumé 76 % af de unge under 18 år angiver, at deres forældre ved, at de går i solarium, mens 17 % ikke er klar over, om deres forældre har kendskab til deres solariebrug 86 % af de unge solariebrugere under 18 år svarer, at deres forældre ved, hvor meget de går i solarium. De unge under 18 år er blevet spurgt til, hvorvidt deres forældre har kendskab til at de går i solarium. Trefjerdedele af de unge under 18 år (75,9 %) angiver, at deres forældre ved, at de går i solarium, mens 16,5 % ikke er klar over, hvorvidt forældrene har kendskab til deres solariebrug. Tabel 4.1 Ved dine forældre, at du går i solarium? Procent Ja 75,9 % Nej 7,6 % Jeg er ikke klar over, om de ved det 16,5 % (n=79) Hovedparten af de unge under 18 år (86,4 %) svarer, at deres forældre ved, hvor meget de går i solarium, mens 10,2 % angiver, at de ikke ved, om forældrene er klar over det 15. Tabel 4.2 Ved dine forældre, hvor meget du går i solarium? Procent Ja 86,4 % Nej 3,4 % Jeg er ikke klar over, om de ved det 10,2 % (n=59) 15 Respondentgrundlaget i de to ovenstående analyser er begrænset, og estimaterne er derfor behæftet med stor usikkerhed. 21

23 5. Oplevelse af risici ved solariebrug 5. Oplevelse af risici ved solariebrug Resumé 58 % af de unge årige mener, at man skal tage solarium ugentligt eller hyppigere for, at det er sundhedsskadeligt Især solariebrugerne mener, at solarier skal anvendes hyppigt for, at det er sundhedsskadeligt 75 % af de unge solariebrugere oplever ikke, at deres solariebrug er forbundet med en sundhedsmæssig risiko. Unges opfattelse af sundhedsskadeligt solariebrug Langt over halvdelen af de årige respondenter (57,9 %) mener, at man skal tage solarium ugentligt eller hyppigere for, at det er sundhedsskadeligt, mens 18,2 % mener, at det er sundhedsskadeligt, hvis man bruger solarium månedligt. 13,8 % mener, at det er sundhedsskadeligt at bruge solarium et par gange om året eller en gang i livet. Den overvejende del af de unge betragter derfor kun et meget højt solariebrug som sundhedsskadeligt. Tabel 5.1 Hvor ofte mener du, at man skal tage solarium for, at det er sundhedsskadeligt? Procent Flere gange om ugen 25,0 % En gang om ugen 32,9 % En gang om måneden 18,2 % Et par gange om året 6,4 % En gang i livet 7,4 % Ved ikke 10,2 % (n=1220) Der er en kønsforskel på, hvor ofte de unge mener, at man skal tage solarium for, at det er sundhedsskadeligt. Drengene mener i højere grad, at man skal tage solarium hyppigt for, at det er sundhedsskadeligt sammenlignet med pigerne. Tabel 5.2 Hvor ofte mener du, at man skal tage solarium for, at det er sundhedsskadeligt? Fordelt på køn. Piger Drenge Flere gange om ugen 23,5 % 26,5 % En gang om ugen 30,8 % 34,9 % En gang om måneden 21,6 % 14,7 % Et par gange om året 6,8 % 6,0 % En gang i livet 9,3 % 5,5 % Ved ikke 8,0 % 12,4 % 22

24 5. Oplevelse af risici ved solariebrug 100 % (n=616) (n=604) Solariebrugere mener, at der skal mere til for, at solarier er sundhedsskadelige 35,8 % af solariebrugerne mener, at man skal tage solarium flere gange om ugen for, at det er sundhedsskadeligt sammenlignet med 17,7 % af dem, som ikke har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Tabel 5.4 Hvor ofte mener du, at man skal tage solarium for, at det er sundhedsskadeligt? Fordelt på om man har taget solarium inden for de sidste 12 måneder. Solariebrugere Ikke solariebrugere Flere gange om ugen 35,8 % 17,7 % En gang om ugen 30,7 % 34,3 % En gang om måneden 16,9 % 19,1 % Et par gange om året 3,5 % 8,4 % En gang i livet 6,9 % 7,7 % Ved ikke 6,3 % 12,8 % 100 % (n=492) (n=728) Oplevelse af eget solarieforbrug som værende ufarligt En ting er, hvor stor risiko man generelt oplever ved solariebrug. Noget andet er, hvor udsat man selv mener, at man er i forhold til ens eget solarieforbrug. Hovedparten af de unge solariebrugere oplever ikke, at deres eget solarieforbrug er alvorligt, idet 75,4 % betragter den sundhedsmæssige risiko forbundet med eget solariebrug som ikke alvorlig. Tabel 5.6 Hvor alvorlig oplever du den sundhedsmæssige risiko, som er forbundet med dit eget solarieforbrug? Procent Meget alvorlig 3,7 % Alvorligt 16,9 % Ikke alvorlig 75,4 % Ved ikke 4,1 % (n=491) Blandt solariebrugerne oplever pigerne i højere grad end drengene, at deres solarieforbrug er forbundet med en sundhedsrisiko, idet 5,3 % af pigerne angiver, at de oplever deres eget forbrug som meget alvorligt sammenholdt med kun 0,6 % af drengene. 23

25 5. Oplevelse af risici ved solariebrug Tabel 5.7 Hvor alvorlig oplever du den sundhedsmæssige risiko, som er forbundet med dit eget solarieforbrug? Fordelt på køn. Piger Drenge Meget alvorlig 5,3 % 0,6 % Alvorlig 17,2 % 16,3 % Ikke alvorlig 73,0 % 79,7 % Ved ikke 4,4 % 3,5 % 100 % (n=319) (n=172) Flere unge mellem år end mellem år oplever, at deres solarieforbrug er forbundet med en sundhedsmæssig risiko, idet 23,5 % i førstnævnte gruppe svarer, at de oplever deres eget forbrug som meget alvorligt eller alvorligt sammenlignet med 18,7 % i sidstnævnte gruppe. Tabel 5.8 Hvor alvorlig oplever du den sundhedsmæssige risiko, som er forbundet med dit eget solarieforbrug? Fordelt på alder år år Meget alvorlig 3,0 % 4,7 % Alvorlig 15,7 % 18,8 % Ikke alvorlig 78,3 % 70,7 % Ved ikke 3,0 % 5,8 % 100 % (n=300) (n=191) Jo hyppigere de unge tager solarium, jo mere oplever de, at deres forbrug af solarium er forbundet med en sundhedsmæssig risiko. Halvdelen af de unge, som tager solarium flere gange om ugen, oplever, at det er forbundet med en meget alvorlig eller alvorlig sundhedsmæssig risiko, sammenlignet med de fx unge, der bruger solarium fire gange eller mindre om året. Tallene tyder derfor på, at de unge storforbrugere af solarium bruger solarium trods oplevelsen af, at deres adfærd er behæftet med en alvorlig sundhedsmæssig risiko. Tabel 5.9 Hvor alvorlig oplever du den sundhedsmæssige risiko, som er forbundet med dit eget solarieforbrug? Fordelt på hvor tit de unge har været i solarium inden for de seneste 12 måneder. Flere gange om ugen Ugentligt Flere gange om måneden Månedligt Fire gange eller mindre Meget alvorlig eller alvorlig 50,0 % 28,6 % 25,9 % 21,3 % 15,7 % Ikke alvorlig 42,9 % 64,3 % 72,9 % 73,0 % 80,6 % Ved ikke 7,1 % 7,1 % 1,2 % 5,7 % 3,7 % (n=14) (n=28) (n=85) (n=122) (n=242) 24

26 6. Fremtidigt forbrug af solarium 6. Forventet fremtidigt forbrug af solarium Resumé 41 % af de årige forventer at bruge solarium i fremtiden. Specielt pigerne og de årige forventer at bruge solarium i fremtiden 85 % af solariebrugerne forventer at bruge solarium i fremtiden 22 % af de årige, som ikke har brugt solarium inden for det seneste år, forventer at bruge solarium eller er ikke afklaret mht. et fremtidigt forbrug. Unge vil stadig bruge solarium Generelt forventer en stor andel af de unge årige også at bruge solarium i fremtiden, idet 40,7 % af dem (både solariebrugerne og ikke solariebrugerne) angiver, at de forventer at bruge solarium i fremtiden. Dette svarer til det nuværende niveau. Samtidig svarer knapt halvdelen (49,4 %), at de ikke vil bruge solarium i fremtiden. Tabel 6.1 Forventer du at bruge solarium i fremtiden? Procent Ja 40,7 % Nej 49,4 % Ved ikke 9,9 % (n=1222) Flere piger end drenge vil bruge solarium Betydeligt flere årige piger end drenge forventer, at bruge solarium i fremtiden, idet 48,1 % af pigerne svarer ja til fremtidigt solariebrug sammenlignet med 33,2 % af drengene. Tabel 6.2 Forventer du at bruge solarium i fremtiden? Fordelt på køn. Piger Drenge Ja 48,1 % 33,2 % Nej 41,7 % 57,3 % Ved ikke 10,2 % 9,6 % 100 % (n=616) (n=606) Yngre vil i højere grad bruge solarium Den yngste aldersgruppe forventer i højere grad at bruge solarium i fremtiden, idet 44,9 % af de årige angiver, at de vil bruge solarium i fremtiden sammenlignet med 35,8 % af de årige. 25

27 6. Fremtidigt forbrug af solarium Tabel 6.3 Forventer du at bruge solarium i fremtiden? Fordelt på alder år år Ja 44,9 % 35,8 % Nej 45,2 % 54,3 % Ved ikke 9,9 % 9,9 % 100 % (n=655) (n=567) Størstedelen af de unge solariebrugere (85,0 %), dvs. dem som har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, forventer at bruge solarium i fremtiden, mens 6,9 % angiver, at de ikke vil bruge solarium. Af de unge, som ikke har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, angiver 78,3 %, at de heller ikke vil bruge solarium i fremtiden, mens 21,7 % vil bruge, eller ikke ved om de vil bruge solarium i fremtiden. Tabel 6.4 Forventer du at bruge solarium i fremtiden? Fordelt på hvorvidt respondenterne, har brugt solarium inden for det seneste år. Har brugt solarium Har ikke brugt solarium Ja 85,0 % 10,6 % Nej 6,9 % 78,3 % Ved ikke 8,1 % 11,1 % 100 % (n=494) (n=80) Der ses ikke et entydigt mønster i sammenhængen mellem forventet solariebrug og oplevelsen af den sundhedsmæssige risiko, som er forbundet med eget solarieforbrug. To tredjedele af de unge (66,7 %), som oplever den sundhedsmæssige risiko som meget alvorlig, forventer at bruge solarium i fremtiden, mens den sidste tredjedel (33,3 %) ikke ved, om de vil bruge det. Blandt de, som oplever deres brug af solarium som en alvorlig sundhedsmæssig risiko, er der 88,0 %, som stadig vil bruge solarium, mens 9,6 % ikke vil. Tabel 6.5 Forventer du at bruge solarium i fremtiden? Fordelt på, hvor alvorlig du oplever den sundhedsmæssige risiko, som er forbundet med dit eget solarieforbrug. Meget alvorlig Alvorlig Ikke alvorlig Ved ikke Ja 66,7 % 88,0 % 85,9 % 75,0 % Nej 0,0 % 9,6 % 6,5 % 5,0 % Ved ikke 33,0 2,4 % 7,6 % 20,0 % (n=18) (n=83) (n=370) (n=20) 26

28 7. Metode 7. Metode Denne rapport bygger på to dataindsamlinger. Den ene dataindsamling er foretaget af Gallup som del af Gallups Børneindexundersøgelse og omfatter 757 respondenter i alderen 8-18 år. I Børneindexundersøgelsen har Solkampagnen haft en side med solrelaterede spørgsmål, blandt andet med et spørgsmål om solariebrug. Den anden dataindsamling er foretaget af Userneeds som en webbaseret spørgeskemaundersøgelser blandt 1222 respondenter i alderen år, hvor respondenterne er udtrukket fra Userneeds Danmarks panel. Begge undersøgelser er repræsentative på køn, alder og geografi. Børneindexundersøgelsen Børneindexundersøgelsen blev gennemført i slutningen af august måned. De yngste af børnene har besvaret spørgeskemaet i fællesskab med deres forældre. Børneindexundersøgelsen indeholdt 11 solrelaterede spørgsmål. Børneindexundersøgelsen gennemføres en gang årligt lige efter skolernes sommerferie. Børnene rekrutteres via CATI 16 og får tilsendt et postalskema til udfyldelse. I undersøgelsen bliver respondenterne inddelt i tre målgrupper (5-7årige, 8-12-årige og årige), og spørgeskemaerne er tilpasset de forskellige målgrupper. Spørgsmålet om solariebrug blev kun stillet til de to ældste målgrupper. Der indhentes forældre-accept for børn under 14 år. Data vejes i forhold til køn, alder og region. Unges solarievaner Den anden dataindsamling er blevet gennemført blandt de årige af analysebureauet Userneeds i december måned Der blev anvendt et spørgeskema med 41 spørgsmål, der spurgte til de unges solariebrug og derudover til deres kendskab til sluk solariet -kampagnen. Undersøgelsen blev gennemført i december måned 2008 som en webundersøgelser ved et udtræk i Userneeds Danmarkspanel, der består af mennesker. Respondenterne er udtrukket, så de er repræsentative på køn, alder og geografi. Brug af undersøgelsernes resultater I kapitel 1 har vi brugt data fra Børneindexundersøgelsen, I de øvrige kapitler om de åriges solariebrug har vi brugt data fra Userneeds undersøgelse af de åriges solarievaner. Figur 1 i sammenfatningen, som illustrerer andelen af solariebrugere fordelt på alder, er baseret på Børneindexundersøgelsen for aldersgruppen 8-18 år og Userneeds undersøgelse for de årige. 16 Computer Assisted Telephone Interviewing 27

29 Litteraturliste Litteraturliste Armstrong & Kricker 1996: Armstrong, BK & Kricker, A. Epidemiology of sun exposure and skin cancer. Cancer surveys 1996: 26 Berrino et al 2007: Franco Berrino, Roberta De Angelis, Milena Sant, Stefano Rosso, Magdalene B Lasota, Jan W Coebergh, Mariano Santaquilani, and the EUROCARE Working group. Lancet Oncol 2007:Vol 8: Faktaark, Solkampagnen, Globocan www-dep-iarc.fr/globocan/database.htm IARC (2006) The International Agency for Research on Cancer Working Group on Artificial Ultraviolet (UV) Light and Skin Cancer (2006) "The ssociation of Use of Sunbeds with Cutaneous Malignant Melanoma and Other Skin Cancers: A Systematic Review" InternationalJournal of Cancer 120: IARC 2009: IARC A review of human carcinogens Part D: radiation, The lancet Oncology _ Køster et al 2009: Køster B, Thorgaard C, Clemmensen IH, Philip A. Sunbed use in the Danish population in 2007: a cross-sectional study, Prev Med Mar;48(3): Epub2008 Dec 30 NORDCAN Thorgaard et al 2009: Thorgaard, C, Køster, B, Krarup A & Philip, A Solundersøgelsen 2008, Solvaneundersøgelsen2008mindre.pdf Veierød et al 2003: Veierød, M.B. et al (2003) A prospective Study of Pigmentation, Sun Exposure, and Risk of Cutaneous Malignant Melanoma in Women. Journal of National Cancer Institute 95 (20): WHO 1997, International agency for research on cancer: Solar and Ultraviolet Radiation, IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans last updated 11.november 1009 research on cancer 1997 WHO 2003: Artificial tanning sunbeds risks and guidance WHO

30 Litteraturliste WHO 2005: Who Fact Sheet No 287 Sunbeds, tanning and UV exposure March 2005 WHO 2006: The international Agency for Research on cancer Working Group on Artificial Ultraviolet (UV) Light and Skin Cancer (2006) The association of Use of Sunbeds with cutaneous Malignant Melanoma and other Skin cancers 29

31 Bilag Bilag Spørgeskema til de årige Spørgsmål 1 Er du 1 Kvinde 2 Mand Spørgsmål 2 Hvilket år er du født? Spørgsmål 3 Hvor gammel er du? 1 Under 15 år år år 4 26 år og derover Spørgsmål 4 Hvilken region er du bosat i? 1 Region Hovedstaden 2 Region Sjælland 3 Region Syddanmark 4 Region Midtjylland 5 Region Nordjylland 6 Udlandet 7 Ved ikke Spørgsmål 5 Hvor bor du? 1 Jeg bor i Storkøbenhavn 2 Jeg bor i en stor by (Mere end indbyggere) 3 Jeg bor i en mindre by (Mellem og indbyggere) 4 Jeg bor i en provinsby (Mellem 500 og indbyggere) 5 Jeg bor på landet/ikke i en by 6 Ved ikke Spørgsmål 6 Hvor tit har du været i solarium inden for de seneste 12 måneder? 1 Flere gange om ugen 2 Ugentligt 3 Flere gange om måneden 4 Månedligt 5 Fire gange eller mindre 6 Jeg har ikke brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, men har tidligere brugt solarium 7 Jeg har aldrig brugt solarium 8 Ved ikke Spørgsmål 7 Hvorfor bruger du ikke solarium? 1 Det er ubehageligt 2 Jeg må ikke for mine forældre 3 Jeg er bange for at få rynker 4 Jeg er bekymret for, at det skader min sundhed 5 Jeg skolder for nemt 6 Jeg er tilfreds med min naturlige kulør 7 Andet - angiv venligst Spørgsmål 8 Hvor mange gange har du været i solarium den seneste måned? 1 Jeg har ikke brugt solarium i den seneste måned 2 En gang 3 To gange 4 Tre gange 5 Fire gange 6 Fem gange 7 Seks gange eller mere 8 Kan ikke huske det Spørgsmål 9 Hvorfor har du ikke brugt solarium i den periode? Spørgsmål 10 Hvad er typisk din begrundelse for at bruge solarium? 1 Jeg er for bleg om vinteren 2 Jeg vil gerne se sund ud 3 Det er afslappende 4 På grund af bumser 5 For at blive brun 6 Mine venner gør det 7 Mine venner siger, at jeg er bleg 8 Andet Spørgsmål 11 Hvor går du i solarium henne? 1 Møntsolcenter (center uden personlig betjening, hvor man betaler med mønter) 2 Solcenter med personlig betjening 3 Hjemme 4 Svømmehal/sportshal 5 Fitnesscenter 6 På mit arbejde 7 På skønhedsklinik 8 Andet Spørgsmål 12 Hvor mange af dine venner bruger solarium? 1 Ingen af mine venner 2 Få af mine venner 3 Nogle af mine venner 4 Næsten alle mine venner 5 Alle mine venner 6 Ved ikke 30

32 Bilag Spørgsmål 13 Følges du ofte med nogen, når du går i solarium? 1 Ja 2 Nej 3 Af og til Spørgsmål 14 Hvem følges du med? 1Venner 2 Mor 3 Far 4 Søskende 5 Andre angiv venligst Spørgsmål 15 Ved dine forældre, at du går i solarium? 1 Ja 2 Nej 3 Jeg er ikke klar over, om de ved det Spørgsmål 16 Ved dine forældre, hvor meget du går i solarium? 1 Ja 2 Nej 3 Jeg er ikke klar over, om de ved det Spørgsmål 17 Hvilke sundhedsmæssige fordele, mener du, at der er ved at bruge solarium? Spørgsmål 18 Hvilke sundhedsmæssige ulemper mener du, at der er ved at bruge solarium? Spørgsmål 19 Hvor ofte mener du, at man skal tage solarium for, at det er sundhedsskadeligt? 1 Flere gange om ugen 2 En gang om ugen 3 En gang om måneden 4 Et par gange om året 5 En gang i livet 6 Ved ikke Spørgsmål 20 Hvor alvorlig oplever du den sundhedsmæssige risiko, som er forbundet med dit eget solariebrug? 1 Meget alvorlig 2 Alvorlig 3 Ikke alvorlig 4 Ved ikke Spørgsmål 21 Har du hørt eller set en kampagne, hvor budskabet er Sluk Solariet? 1 Ja 2 Nej 3 Ved ikke Question 22 : Q18_Kendskab_bag_kampagnen_aaben Spørgsmål 22 Ved du, hvem der står bag Sluk Solariet kampagnen? Spørgsmål 23 Hvor godt synes du om Sluk Solariet kampagnen? 1 Meget godt 2 Godt 3 Dårligt 4 Meget dårligt Spørgsmål 24 Hvor har du set eller hørt om Sluk Solariet kampagnen? 1 TV 2 Magasiner 3 Biografen 4 Aviser 5 Internettet 6 Mobiltelefonen (Planet3 på 3Mobil) 7 3 butikker 8 Radioen 9 Videoklip på Internettet 10 Videoklip jeg har fået tilsendt som link i 11 Med Rundt Post Danmarks reklameomslag 12 Ved ikke / husker det ikke 13 Andet - angiv venligst Spørgsmål 25 Du har svaret, at du kender kampagnen fra Internettet. Hvor på Internettet har du set kampagnen Sluk Solariet? 1 MySpace 2 Facebook dk 10 Andre steder Spørgsmål 26 Har du en profil på MySpace? 1 Ja 2 Nej Spørgsmål 27 Har du en profil på Facebook? 1 Ja 2 Nej Spørgsmål 28 Hvad bruger du Facebook/MySpace til? 1 Holde kontakt med venner 2 Finde gamle venner 3 Finde nye venner 4 Følge med i mine venners liv 31

33 Bilag 5 Få information om arrangementer 6 Få forskellige nyheder 7 Fortælle om mig selv og mit liv 8 Give min mening til kende 9 Diskutere ting, som interesserer mig 10 Andet angiv venligst Spørgsmål 29 Er du blevet inviteret til at være venner med Sluk Solariet på MySpace/Facebook? 1 Ja 2 Nej 3 Ved ikke Spørgsmål 30 Er du venner med Sluk Solariet på MySpace/Facebook? 1 Ja 2 Nej 3 Ved ikke Spørgsmål 31 Betyder det noget for dig, at du selv kan påvirke kampagnen ved at skrive til Sluk Solariet? 1 Ja 2 Nej 3 Ved ikke Spørgsmål 32 Hvad synes du om "Sluk Solariet's" profil/site på MySpace/Facebook? 1 Meget god 2 God 3 Dårlig 4 Meget dårlig 5 Ved ikke Spørgsmål 33 Hvor godt synes du om, at møde en kampagne, der oplyser om risikoen ved at bruge solarier på Facebook/MySpace? 1 Meget godt 2 Godt 3 Dårlig 4 Meget dårlig 5 Ved ikke Spørgsmål 34 Synes du, at det er nemmere at bakke op om en sag på Facebook/MySpace end i virkeligheden? 1 Ja 2 Nej 3 Det gør ingen forskel 1 I høj grad 2 I nogen grad 3 I ringe grad 4 Slet ikke 5 Ved ikke Spørgsmål 36 Har du hørt sangen Lad det stege med KNA Connected? 1 Ja 2 Nej 3 Kan ikke huske/ved ikke Spørgsmål 37 Har du set musikvideoen Lad det stege med KNA Connected? 1 Ja 2 Nej 3 Kan ikke huske/ved ikke Spørgsmål 38 I hvor høj grad har Sluk Solariet kampagnen ændret din opfattelse af, hvor farligt det er at gå i solarium? 1 I høj grad 2 I nogen grad 3 I ringe grad 4 Slet ikke Spørgsmål 39 I hvor høj grad har Sluk Solariet kampagnen fået dig til at diskutere solariebrug og solarier med dine venner eller familie? 1 I høj grad 2 I nogen grad 3 I ringe grad 4 Slet ikke Spørgsmål 40 Forventer du at bruge solarium i fremtiden? 1 Ja 2 Nej 3 Ved ikke Spørgsmål 41 Forventer du at bruge mindre solarium i fremtiden? 1 Ja 2 Nej 3 Ved ikke Spørgsmål 35 I hvor høj grad betyder det noget for din opfattelse af en sag på Myspace/Facebook, at dine venner støtter den? 32

Børn og unges solarievaner 2009

Børn og unges solarievaner 2009 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Børn og unges solarievaner 2009 Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Børn og unges solarievaner 2009 Anne Friis Krarup Camilla Thorgaard (att. cth@cancer.dk

Læs mere

Børn og unges solarievaner 2010

Børn og unges solarievaner 2010 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Børn og unges solarievaner 2010 - en kortlægning Børn og unges solarievaner 2010 Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed CEDS (Center

Læs mere

Danskernes solarievaner 2010

Danskernes solarievaner 2010 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Indholdfortegnelse Danskernes solarievaner 2010 - en kortlægning 0 Danskernes solarievaner 2010 Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed

Læs mere

Børn og unges solarievaner 2012

Børn og unges solarievaner 2012 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Børn og unges solarievaner 2012 - en kortlægning Børn og unges solarievaner 2012 en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed

Læs mere

E-mailkorrespondance med Susanne Steenbøl, kommunikationskonsulent hos Kræftens Bekæmpelse

E-mailkorrespondance med Susanne Steenbøl, kommunikationskonsulent hos Kræftens Bekæmpelse Bilag 3: E-mailkorrespondance med Susanne Steenbøl, kommunikationskonsulent hos Kræftens Bekæmpelse Tak for din mail Jeg sender hermed lidt info. Vi lægger et stort arbejde i evaluering af vores kampagnematerialer

Læs mere

Børn og unges solarievaner 2011

Børn og unges solarievaner 2011 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Børn og unges solarievaner 2011 - en kortlægning Børn og unges solarievaner 2011 en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed

Læs mere

Danskernes solvaner på solferier 2010

Danskernes solvaner på solferier 2010 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solvaner på solferier 2010 Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Danskernes solvaner på solferier 2010 Forfattere: Anne Friis Krarup Camilla

Læs mere

Solundersøgelsen 2008

Solundersøgelsen 2008 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Solundersøgelsen 2008 - En kortlægning af danskernes solvaner Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Solundersøgelsen 2008 En kortlægning af danskernes

Læs mere

Danskernes solarievaner 2013

Danskernes solarievaner 2013 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solarievaner 2013 en kortlægning Danskernes solarievaner 2013 en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed Center

Læs mere

Voksne danskeres solarievaner 2012

Voksne danskeres solarievaner 2012 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Voksne danskeres solarievaner 2012 en kortlægning Voksne danskeres solarievaner 2012 en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed

Læs mere

Solundersøgelsen 2009

Solundersøgelsen 2009 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Solundersøgelsen 2009 - En kortlægning af danskernes solvaner Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Solundersøgelsen 2009 Forfattere: Camilla Thorgaard

Læs mere

Danskernes solarievaner 2016

Danskernes solarievaner 2016 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden _ Danskernes solarievaner 2016 en kortlægning Danskernes solarievaner 2016 - En kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed,

Læs mere

Danskernes solarievaner 2014

Danskernes solarievaner 2014 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solarievaner 2014 en kortlægning Danskernes solarievaner 2014 en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed Center

Læs mere

Danskernes solvaner på solferie 2011

Danskernes solvaner på solferie 2011 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Kapitel 9. Metode Danskernes solvaner på solferie 2011 - en kortlægning Danskernes solvaner på solferie 2011 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Solundersøgelsen 2010

Solundersøgelsen 2010 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Solundersøgelsen 2010 - En kortlægning af danskernes solvaner i den danske sommer Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Solundersøgelsen 2010 Forfattere:

Læs mere

Unges solarievaner 2015

Unges solarievaner 2015 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges solarievaner 2015 en kortlægning Unges solarievaner 2015 en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed CEDS (Center of

Læs mere

introtekst Q3_A Velkommen til undersøgelsen. Tryk på "Næste" når du er klar til at starte. Er du... Mand Kvinde Hvad er dit fødselsår?

introtekst Q3_A Velkommen til undersøgelsen. Tryk på Næste når du er klar til at starte. Er du... Mand Kvinde Hvad er dit fødselsår? introtekst Velkommen til undersøgelsen. Tryk på "Næste" når du er klar til at starte. Q1 Er du... Mand Kvinde Q2 Hvad er dit fødselsår? Q3_A Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region Sjælland

Læs mere

Danskernes solvaner i den danske sommer 2013

Danskernes solvaner i den danske sommer 2013 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden [Skriv tekst] Danskernes solvaner i den danske sommer 2013 - en kortlægning Danskernes solvaner i den danske sommer 2013 - en kortlægning Denne rapport er

Læs mere

Børn og unges solarievaner 2013

Børn og unges solarievaner 2013 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Børn og unges solarievaner 2013 - en kortlægning Børn og unges solarievaner 2013 en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn? KB_logo Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden

Læs mere

Danskernes solvaner i den danske sommer 2011

Danskernes solvaner i den danske sommer 2011 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solvaner i den danske sommer 2011 - en kortlægning Danskernes solvaner i den danske sommer 2011 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

Kræftens bekæmpelse Brug af solarium. Tabelrapport Epinion A/S

Kræftens bekæmpelse Brug af solarium. Tabelrapport Epinion A/S Kræftens bekæmpelse Brug af solarium Tabelrapport Epinion A/S 29. januar 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenser...5 4 Krydstabeller med køn...14 5 Krydstabeller

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014 - en kortlægning Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014 Denne rapport er udarbejdet af Kræftens

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Danskernes solvaner i sommerferien 2015

Danskernes solvaner i sommerferien 2015 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solvaner i sommerferien 2015 en ugebaseret dataindsamling Danskernes solvaner i sommerferien 2015 en ugebaseret dataindsamling Denne rapport er

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Danskernes solarievaner 2015

Danskernes solarievaner 2015 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solarievaner 2015 en kortlægning Danskernes solarievaner 2015 en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed, Center

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Forældres holdninger til unges alkoholvaner en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Forældres holdninger til unges alkoholvaner en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Forældres holdninger til unges alkoholvaner 2016 - en kortlægning Forældres holdninger til unges alkoholvaner 2016 Denne rapport er udarbejdet af Kræftens

Læs mere

Danskernes solvaner på solferie 2014

Danskernes solvaner på solferie 2014 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solvaner på solferie 2012 Danskernes solvaner på solferie 2014 en kortlægning Danskernes solvaner på solferie 2014 - en kortlægning Denne rapport

Læs mere

Danskernes solvaner i den danske sommer 2014

Danskernes solvaner i den danske sommer 2014 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden [Skriv tekst] Danskernes solvaner i den danske sommer 2014 - en kortlægning Danskernes solvaner i den danske sommer 2014 - en kortlægning Denne rapport er

Læs mere

Til trods for, at loven som udgangspunkt er et positivt tiltag, vil Kræftens Bekæmpelse påpege to alvorlige mangler i lovudkastet, idet:

Til trods for, at loven som udgangspunkt er et positivt tiltag, vil Kræftens Bekæmpelse påpege to alvorlige mangler i lovudkastet, idet: 14. februar 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Brit Borum Madsen (Primsund@sum.dk) (bbm@sum.dk) Direktionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Tlf +45 3525 7500 Fax +45 3525 7701 www.cancer.dk

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

FRIVILLIG SOLKAMPAGNEN 2012-2013

FRIVILLIG SOLKAMPAGNEN 2012-2013 FRIVILLIG SOLKAMPAGNEN 2012-2013 1 INDHOLD Kære frivillige 03 Mød fire frivillige 04 Den lokale soluge 05 Den lokale solarieuge 06 Solstande og events 07 Frivillige er unikke 08 Hvad får du ud af at være

Læs mere

Danskernes solvaner på solferie 2013

Danskernes solvaner på solferie 2013 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solvaner på solferie 2012 Danskernes solvaner på solferie 2013 en kortlægning Danskernes solvaner på solferie 2013 - en kortlægning Denne rapport

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

Danskernes solvaner i den danske sommer 2015

Danskernes solvaner i den danske sommer 2015 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden [Skriv tekst] Danskernes solvaner i den danske sommer 2015 - en kortlægning Danskernes solvaner i den danske sommer 2015 - en kortlægning Denne rapport er

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rapport. Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014

Rapport. Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014 Rapport Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014 Svømmeduelighedsundersøgelse OVERORDNET RAMME: Undersøgelsen er gennemført blandt tre målgrupper:

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Danskernes solvaner i den danske sommer 2012

Danskernes solvaner i den danske sommer 2012 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solvaner i den danske sommer 2012 - en kortlægning FORSIDE Danskernes solvaner i den danske sommer 2012 en kortlægning (MANGLER) Forord Danskernes

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Guide. Opdag modermærkekræft i tide. sider. Tjek dig selv Se de farlige typer modermærker. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Opdag modermærkekræft i tide. sider. Tjek dig selv Se de farlige typer modermærker. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Opdag modermærkekræft i tide Tjek dig selv Se de farlige typer modermærker Modermærkekræft INDHOLD: Vi har rekord i kræft...

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider FARLIGE SOLARIER: Så meget øges din kræftrisiko

Guide. Foto: Scanpix/Iris. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider FARLIGE SOLARIER: Så meget øges din kræftrisiko Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 28 sider FARLIGE SOLARIER: Så meget øges din kræftrisiko INDHOLD: Solcentre lokker med falske løfter...4 FAKTA: Så meget

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet Økonomisk analyse 14. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Solarium hvad skal jeg vide?

Solarium hvad skal jeg vide? 216 HUDKRÆFT Solarium hvad skal jeg vide? Anja Philip I denne artikel gives der en meget veldokumenteret status over vor viden om de skadelige virkninger af UV-strålingen i solarier. Vidste du, at brug

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

FAKTAARK OM SOLBESKYTTELSE OG KRÆFT I HUDEN

FAKTAARK OM SOLBESKYTTELSE OG KRÆFT I HUDEN OM SOLBESKYTTELSE OG KRÆFT I HUDEN Følgende ni faktaark om - D-vitamin - Kræft i huden - Solarium - Solbeskyttelse i Danmark - Solbeskyttelse for børn - Solferie - Solferie i udlandet - Sol og spædbørn

Læs mere

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974 8. juni 2015 Gallup om Sammenfatning: Kendskabet til ligger på 2 i målgruppen. Deltagelsen i ligger på Blandt dem der har hørt om, stammer deres kendskab primært fra landsdækkende (3) og lokale medier

Læs mere

Lærervejledning. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009.

Lærervejledning. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009. Udvikling: SolData Instruments v/frank Bason, Nina Rothe Zangenberg, Silkeborg Gymnasium og Lisbet Schønau, Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Filmkonkurrence: - med mobilen

Filmkonkurrence: - med mobilen Filmkonkurrence: - med mobilen Sluk Solariet - med mobilen Kræftens Bekæmpelses og TrygFondens Solkampagne & Lommefilm inviterer i samarbejde med Lommefilm alle unge under 16 år til at deltage i mobilfilmkonkurrencen

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Vedr. L 163 // Fakta om solariebrug

Vedr. L 163 // Fakta om solariebrug Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 163 Bilag 5 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Formand Karen J. Klint Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Danmark, 16. april 2014. Vedr.

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Fakta. Sundhedsstyrelsens udtalelse af 7. oktober 2011 præciseret i mail af 23. januar 2012

Fakta. Sundhedsstyrelsens udtalelse af 7. oktober 2011 præciseret i mail af 23. januar 2012 N O T A T SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA SIKKERHEDS- STYRELSEN SAMT VURDERING AF RISIKO VED BØRNS OG UNGES UDSÆTTELSE FOR UV-LYS FRA SOLARIER s udtalelse af 7. oktober 2011 præciseret i mail af 23. januar 2012

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Filmkonkurrence: Sluk Solariet - med mobilen

Filmkonkurrence: Sluk Solariet - med mobilen Filmkonkurrence: Sluk Solariet - med mobilen Sluk Solariet - med mobilen Solkampagnen & Lommefilm inviterer alle unge under 20 år til at deltage i mobilfilmkonkurrencen Sluk Solariet. Budskabet er klart:

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

6 Sociale relationer

6 Sociale relationer Kapitel 6 Sociale relationer 6 Sociale relationer I litteraturen er det veldokumenteret, at relationer til andre mennesker har betydning for helbredet. Personer med stærke sociale relationer har overordnet

Læs mere

Webstatus - DMI DMI

Webstatus - DMI DMI DMI 16.02.11 Om undersøgelsen Fakta Undersøgelsesperiode: 26.01.2011-09.02.2011 Undersøgelsen er foretaget som en pop-up-spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med en teknologi,

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere