Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt"

Transkript

1 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Solcellestatistik oktober Introduktion og opsummering af udviklingen siden sidste månedsstatistik Månedsstatistikken redegør for den samlede udbygning med solcelleanlæg fordelt på forskellige ordninger. Som hovedregel er ændringer i udbygningen siden seneste månedsstatistik opgjort 9. august 2016 angivet i parentes under de senest opgjorte tal for nærværende månedsstatistik af 1. november Denne metode er valgt, da det vurderes at være den mest overskuelige måde at give et overblik over det nuværende niveau for udbygningen med solcelleanlæg samt over ændringen i udbygningen fra sidste månedsstatistik. Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 19. deceember 2016 J nr TKB/LSR Pr. 1. november 2016 er der nettilsluttet solcelleanlæg svarende til i alt 790,4 MW. Hermed er udbygningen med solcelleanlæg steget med 0,6 MW siden seneste månedsstatistik opgjort pr. 9. august Tabel 1: Udvikling i antal af nettilsluttede solcelleanlæg 9. august november 2016 Difference Antal anlæg anlæg anlæg anlæg Antal MW 789,8 MW 790,4 MW 0,6 MW Note: Det bemærkes, at den samlede udbygning ved seneste månedsstatistik blev opgjort til 797,6 MW og anlæg. Imidlertid indgik der i den samlede opgørelse 7,8 MW og 468 anlæg, som både indgik i kategorien vedr. afviste ansøgninger på overgangsordninger og i kategorierne vedr støtteordningen. Når der korrigeres for denne fejl falder den samlede udbygning til 789,8 MW og anlæg pr. 9. august Ifølge tabel 1 er sket et fald i antallet af solcelleanlæg på anlæg siden seneste månedsstatistik. Det skyldes, at datamaterialet er blevet korrigeret for, at der på den årsbaserede nettoafregning er et antal solcelleanlæg, der har indgået flere gange i statistikken. Der er hermed ikke tale om et betydeligt fald i antallet af solcelleanlæg. Pr. 1. november 2016 er der givet tilsagn om nettoafregning uden pristillæg til 13 MW solcelleanlæg, der endnu ikke er nettilsluttede. Der er hermed givet tilsagn om nettoafregning uden pristillæg til yderligere 10,5 MW siden opgørelsen af seneste månedsstatistik opgjort pr. 9. august Derudover er der 5,5 MW ikkenettilsluttede solcelleanlæg, der har verserende ansøgninger om at blive omfattet af nettoafregning uden pristillæg. 2. Gennemgang af de forskellige ordninger 2.1 Introduktion I de følgende afsnit gives der en status for udbygningen inden for de væsentligste ordninger for solcelleanlæg, herunder overgangsordningerne og solcelle- Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade København K T: E: Side 1/10

2 puljen. Der redegøres på linje med seneste solcellestatistik både for nettilsluttede anlæg og ikke-nettilsluttede anlæg. Den 18. november 2016 blev lovforslag L 91 fremsat i Folketinget. Lovforslaget med et tilhørende ændringsforslag indeholder bl.a. en bemyndigelse til, at ministeren kan suspendere sagsbehandlingen af ansøgninger om støtte under overgangsordningen i 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni Energinet.dk har oplyst den 29. november 2016, at det tilstræbes at sagsbehandle samtlige indkomne ansøgninger vedrørende overgangsordningen inden udgangen af Energistyrelsen har den 30. november 2016 udsendt en nyhed om en præcisering af suspensionen samt en til relevante brancheorganisationer for at udbrede informationen til de medlemmer, som kan være potentielle ansøgere. Det bemærkes, at Energinet.dk den 15. december 2016 modtog 44 ansøgninger for i alt knap 1,7 GW solcelleanlæg om dispensation gennem lov 744 af 1. juni , stk. 5. L91 inkl. ændringsforslag blev vedtaget af Folketinget den 19. december Hermed vil sagsbehandlingen af ansøgninger om støtte under overgangsordningen i 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 blive suspenderet, når loven træder i kraft. Denne overgangsordning omfatter en støtteordning for solcelleanlæg, hvor solcelleejerne ikke skulle ansøge om tilsagn om pristillæg inden, at de påbegyndte deres projekter. Solcelleejere, der har fået tilsagn om pristillæg på støtteordningen gennem den såkaldte tilsagnsmodel, bliver ikke berørt af lovændringen. 2.2 Årsbaseret nettoafregning (lukket ordning) Den årsbaserede nettoafregning blev ophævet for nye anlæg i 2012 og erstattet af den timebaserede nettoafregning. Solcelleanlæg, der endnu ikke er nettilsluttet, vil således ikke kunne blive omfattet af den årsbaserede nettoafregning. Der er politisk forudsat finansiering til den årsbaserede nettoafregning på op til 478 MW. Pr. 1. november 2016 er der nettilsluttet anlæg svarende til 464,5 MW, som er omfattet af den årsbaserede nettoafregning. Dette er en stigning på 1,1 MW siden sidste månedsstatistik, jf. nedenstående tabel 2. Derudover er der 166 verserende ansøgninger for i alt 1,3 MW om at blive omfattet af den årsbaserede nettoafregning. Hvis alle ansøgninger bliver godkendt vil der være en udbygning på knap 466 MW solcelleanlæg på den årsbaserede nettoafregning, hvilket dermed er 12 MW mindre, end hvad der er forudsat finansiering til på den årsbaserede nettoafregning. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at der er ca. 2,5 MW solcelleanlæg, der er nettilsluttede men endnu ikke har søgt om at blive optaget på den årsbaserede nettoafregning. Side 2/10

3 For at kunne blive optaget på den årsbaserede nettoafregning er der en række betingelser, som skal være opfyldt. Solcelleanlægget skal bl.a. være købt senest den 19. november Derudover skal netselskabet have modtaget en anmeldelse til stamdataregistret senest den 20. december 2012 og anlægget skal være nettilsluttet senest den 31. december Tabel 2: Status på årsbaseret nettoafregning - Nettilsluttede solcelleanlæg Solcelleanlæg omfattet af ordningen Verserende ansøgninger Antal MW Antal MW Årsbaseret nettoafregning ,5 (+1,1) 166 1,3 (-1,8) 2.3 Timebaseret nettoafregning (åben) Solcelleanlæg, der er omfattet af den timebaserede nettoafregning, kan i visse tilfælde også være omfattet af andre ordninger, herunder solcellepuljen og overgangsordningerne. Solcelleanlæg, for hvilke dette er tilfældet, er behandlet under den respektive støtteordning, de falder ind under. Det er således kun solcelleanlæg på den timebaserede nettoafregning, som ikke modtager pristillæg, der behandles i nærværende afsnit. Den timebaserede nettoafregning er en åben ordning, og der er ikke indgået nogen politisk aftale om et loft for udbygningen på denne ordning. Der er pr. 1. november 2016 nettilsluttet 382 anlæg svarende til 7,5 MW, som er omfattet af den timebaserede nettoafregning uden at modtage pristillæg for den elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet, jf. tabel 3 nedenfor. Derudover er der 48 verserende ansøgninger svarende til 1,3 MW. Tabel 3: Status på timebaseret nettoafregning (uden pristillæg) - Nettilsluttede anlæg Solcelleanlæg omfattet af ordningen Verserende ansøgninger Antal MW Antal MW Solcelleanlæg omfattet af den timebaserede nettoafregning 382 7,5 (+0,7). 48 1,3 (-0,8) For solcelleanlæg, som endnu ikke er nettilsluttet, er der givet tilsagn om timebaseret nettoafregning (uden pristillæg) for 13,2 MW, jf. nedenstående tabel 4, hvilket er en stigning på 10,5 MW set i forhold til den seneste månedsstatistik opgjort pr. 9. august Der er verserende ansøgninger for 5,5 MW. Siden seneste månedsstatistik er der forekommet et fald i antallet af verserende ansøgninger på 31 MW. Det skyldes dels, at der er givet tilsagn om nettoafregning for 10,5 MW, og dels at der er blevet annulleret ansøgninger for over 20 MW siden seneste månedsstatistik. Side 3/10

4 Tabel 4: Status på timebaseret nettoafregning (uden pristillæg) - Ikke nettilsluttede anlæg Verserende ansøgninger Tilsagn Antal MW Antal MW Antal MW Solcelleanlæg omfattet af timebaserede nettoafregning ,2 (+10,5) 155 5,5 (-31,0) ,7 (-20,5) ordningen (lukket ordning) støtteordningen blev ophævet ved en lovændring den 3. maj 2016 på baggrund af et uforholdsmæssigt stort antal ansøgninger om at komme på ordningen. Pr. 1. november 2016 er der nettilsluttet 76 solcelleanlæg svarende til 15,1 MW på ordningen jf. tabel 5 nedenfor. Der er endvidere nettilsluttet yderligere solcelleanlæg svarende til 68 MW på ordningen, som også er omfattet af nettoafregning. Der er yderligere 388 verserende ansøgninger svarende til 7,4 MW om at blive optaget på ordningen inkl. nettoafregning. De i alt 90,8 MW, der er summen af solcelleanlæg omfattet af ordningen og verserende ansøgninger om at komme på ordningen, kan fortsat være berettigede til et forhøjet pristillæg efter overgangsordningerne, jf. afsnit 2.5 nedenfor. Tabel 5: Status for støtteordningen - Nettilsluttede solcelleanlæg Solcelleanlæg omfattet Verserende ansøgninger af ordningen Antal MW Antal MW Antal MW støtteordningen 76 15,1 (1,4) 1 0, ,1 (1,4) støtteordningen inkl. nettoafregning ,3 (+9,3) 388 7,4 (-8,5) ,7 (+0,8) ,4 (+10,7) 389 7,4 (-8,5) ,8 (+2,2) Kilde: Energinet.dk. Statistikken er opgjort pr.1. november For solcelleanlæg, der endnu ikke er nettilsluttet, er der givet tilsagn til i alt 92 MW om at blive omfattet af støtteordningen, jf. tabel 6 nedenfor. Tabel 6: Status for støtteordningen - Ikke-nettilsluttede solcelleanlæg Verserende ansøgninger Tilsagn Antal MW Antal MW Antal MW Side 4/10

5 60-40 støtteordningen (inden 1/1-dispensation). Nettilslutningsordningen (1) 25 0,2 (+0,1) 26 1,6 (-799,1) 51 1,8 (-799) støtteordningen (efter 31/ ). Tilsagnsordning efter 23/ (2) ,4 (0) 0 0 (0) ,4 (0) støtteordningen inkl. nettoafregning (efter 31/ ). Tilsagnsordning efter 23/ (3) 62 0,7 (0) 1 0 (-61,7) 63 0,7 (-61,7) ,3 (0,1) 27 1,6 (-860,8) ,9 (-860,7). (1): Ved nettilslutningsordningen kan ejeren af et solcelleanlæg få pristillæg gennem støtteordningen fra tidspunktet for nettilslutning. For at kunne blive omfattet af ordningen skal solcelleanlægget som udgangspunkt være nettilsluttet inden 1/ (2)+(3): Ved tilsagnsmodellen skulle ejeren af et solcelleanlæg søge om tilsagn om pristillæg inden at ejeren af solcelleanlægget påbegyndte projektet. I forbindelse med høringen af lovforslag L91 har Solenergi Danmark II ApS oplyst, at virksomheden har ca. 1,5 GW projekter, jf. lov 744 af 1. juni , stk. 5, som pt. ligger i Energiklagenævnet. Hvis Energiklagenævnet giver Solenergi Danmark ApS medhold, kan der således være yderligere ca. 1,5 GW, som bliver omfattet af denne ordning Der er aftalt finansiering til en udbygning på hhv. 60 MW solcelleanlæg på støtteordningen og 260 MW på overgangsordningerne, der er beskrevet i afsnit 2.5 nedenfor. 2.5 Overgangsordningerne (afgrænset i tid) Udviklingen i solcelleanlæg på overgangsordningerne fremgår af nedenstående tabel 7. Pr. 1. november 2016 er der i alt 189,2 MW, der modtager pristillæg via en overgangsordning. Dette er en ændring på 0,3 MW siden sidste månedsstatistik for 9. august Antallet af verserende ansøgninger er faldet til 0,4 MW, hvilket udgør et fald på 7,3 MW siden seneste månedsstatistik. Siden seneste månedsstatistik er antallet af afvisninger om at komme på en overgangsordning steget 0,3 MW til at udgøre i alt 8,1 MW pr. 1. november Det skal bemærkes, at der fortsat ikke er nogen anlæg, der modtager pristillæg via en overgangsordning fra 2013 med nettilslutning i Der kan dog fortsat blive nettilsluttet solcelleanlæg inden udgangen af Derudover kan der være nogle allerede nettilsluttede solcelleanlæg, som kan være berettiget til at modtage pristillæg gennem overgangsordningerne. Side 5/10

6 Tabel 7: Status på overgangsordningerne - Nettilsluttede anlæg Antal Anlæg der modtager pristillæg via en overgangsordning, nettilsluttet 2013 MW ,4 Anlæg der modtager pristillæg via en overgangsordning, nettilsluttet 2014 Anlæg der modtager pristillæg via en overgangsordning, nettilsluttet 2015 Anlæg der modtager pristillæg via en overgangsordning, nettilsluttet , ,6 - - Anlæg der modtager forhøjet pristillæg gennem overgangsordningerne ,2 (0,3) Verserende ansøgninger Afviste ansøgninger 19 0,4 (-7,3) 475 8,1 (0,3). Energiforligskredsen har fundet finansiering til udbygningen på overgangsordningerne inden for en samlet ramme på 260 MW. På baggrund af allerede nettilsluttede anlæg, vurderes den potentielle udbygning på overgangsordningerne pr. 1. november 2016 at kunne blive på 305 MW, jf. nedenstående figur 1. Størrelsen på den potentielle udbygning er således faldet med 1 MW siden sidste månedsstatistik opgjort pr. 1. november Estimatet på 305 MW er baseret på det følgende: Ca. 189,2 MW der allerede er omfattet af overgangsordningerne. Ca. 0,4 MW der har ansøgt om at komme på en overgangsordning. Ca. 24,6 MW er anmeldt til Energinet.dk s stamdataregister, hvortil der endnu ikke er ansøgt om hverken nettoafregning eller pristillæg. Disse anlæg kan således potentielt være berettigede til et forhøjet pristillæg gennem overgangsordningerne. Ca. 90,8 MW på støtteordningen, som kan være berettigede til støtte på overgangsordningerne. Figur 1: Potentiel udbygning på overgangsordningerne Side 6/10

7 ,8 24,6 0,4 189,2 Anlæg der er på 60/40 ordningen, men som potentielt kan søge om støtte via overgangsordningerne Anlæg der potentielt kan søge om støtte via overgangsordningerne Anlæg der har ansøgt om støtte via overgangsordningerne Anlæg der modtager støtte via overgangsordningerne 0 Kilde: Energinet.dk. Opgjort pr. 1. november 2016 I de 90,8 MW på støtteordningen indgår 8,1 MW, der har fået afvist deres ansøgninger om at blive omfattet af overgangsordningerne. De afviste ansøgninger kan blive anket. Derudover kan ejerne vælge at indsende nye oplysninger. De 8,1 MW er derfor fortsat inkluderet i opgørelsen af den potentielle udbygning på overgangsordningerne på trods af, at de 8,1 MW altså har fået afvist deres ansøgninger om at blive optaget på overgangsordningerne. Der er således væsentlig usikkerhed om, hvorvidt de hhv. knap 91 MW på støtteordningen og de knap 25 MW, der er endnu ikke har søgt om pristillæg og/eller nettoafregning, er berettiget til at blive optaget på overgangsordningerne. Der er hermed væsentlig usikkerhed om det samlede estimat på 305 MW. 2.6 Solcellepuljerne (afgrænset i mængde) Pr. 1. november 2016 er der nettilsluttet solcelleanlæg svarende til 8,0 MW, der modtager pristillæg gennem en af underpuljerne, jf. tabel 9 nedenfor. Derudover er der 358 verserende ansøgninger svarende til 2,2 MW, hvilket er 0,1 MW lavere end ved seneste månedsstatistik opgjort pr. 9. august Tabel 9: Status på solcellepuljen - Nettilsluttede anlæg Nettilsluttet Verserende ansøgninger Antal MW Antal MW Puljerne, i alt ,00 (+1,7) 358 2,2 (-0,1) Side 7/10

8 Der er i alt ikke-nettilsluttede solcelleanlæg svarende til 18,9 MW, der har modtaget tilsagn om pristillæg fra enten 2015-puljen eller 2016-puljen, jf. tabel 10. Dette er en stigning på 1,8 MW siden seneste månedsstatistik opgjort pr. 9. august Derudover er der verserende ansøgninger til 2016-puljen for i alt 4,4 MW, hvilket er en stigning på 2,3 MW siden sidste månedsstatistik opgjort pr. 9. august I tallene for 2016 indgår både forårs- og efterårspuljen. Der er således ansøgninger svarende til 18,9 MW, der har modtaget et tilsagn fra Energinet.dk på mulighed for forhøjet pristillæg gennem en af puljerne, men hvor indehaveren af tilsagnet endnu ikke har købt, nettilsluttet eller ansøgt Energinet.dk om udbetaling af pristillægget, hvorfor disse endnu ikke fremgår af tabel 9. Tabel 10: Status på solcellepuljen - Ikke nettilsluttede anlæg Tilsagn om pristillæg Verserende ansøgning Afviste ansøgninger Antal MW Antal MW Antal MW puljen inkl ,3 Nettoafregning (1) (-0,8) ,4 (0,0) puljen inkl. Nettoafregning ,6 (+2,6) 753 4,4 (+2,3) 126 2,2 (+1,9) ,9 (+1,8) 753 4,4 (+2,3) 916 6,6 (+1,9) (1): Tallene er opgjort ved summen af forårspuljen 2015, hvor der er givet tilsagn om pristillæg, og efterårspuljen, hvor der er givet tilsagn om pristillæg og nettoafregning 2.7 Nettilsluttede solcelleanlæg uden nettoafregning og pristillæg Der var pr. 1. november 2016 nettilsluttet 24,6 MW solcelleanlæg for hvilke, der hverken er søgt om nettoafregning eller pristillæg. Dette er en stigning på ca. 4,1 MW fra seneste månedsstatistik opgjort pr. 9. august Anlæggene kan som nævnt tidligere være berettigede til støtte efter overgangsordningerne, hvorfor størrelsen indgår i estimatet af udbygningen for overgangsordningerne, jf. afsnit 2.5 ovenfor. 3. Samlet oversigt: Nettilsluttede solcelleanlæg fordelt på forskellige ordninger På baggrund af gennemgangen af de enkelte ordninger ovenfor fremgår en samlet oversigt over nettilsluttede anlæg af nedenstående tabel 11. Tabel 11: Oversigt over nettilsluttede anlæg på de forskellige ordninger pr. 1. november Årsbaseret nettoafregning Kategori Antal MW Ændring i MW Anlæg der er omfattet af den årsbaserede nettoafregningsordning og støtteordningen ,5 1,1 Verserende ansøgninger 166 1,3-1,8 2. Overgangsordninger (VE-loven 47, stk. 4 + stk. 5) - inkl. nettoafregning eller ren produktion Side 8/10

9 Anlæg der modtager pristillæg via en overgangsordning, nettilsluttet ,4 0,2 Anlæg der modtager pristillæg via en overgangsordning, nettilsluttet fællesanlæg 2 0,0 0,0 Anlæg der modtager pristillæg via en overgangsordning, nettilsluttet ,1 0,1 Anlæg der modtager pristillæg via en overgangsordning, nettilsluttet fællesanlæg 1 0,1 - Anlæg der modtager pristillæg via en overgangsordning, nettilsluttet 2015 Anlæg der modtager pristillæg via en overgangsordning, nettilsluttet , Verserende ansøgninger 19 0,4-7,3 Afviste ansøgninger 475 8,1 0,3 3. Puljer (VE-loven 47, stk. 7) inkl. nettoafregning Anlæg der modtager pristillæg via en puljeordning og er omfattet af en nettoafregningsordning ,0 1,7 Verserende ansøgninger 358 2,2-0,1 Anlæg der har fået afslag på pristillæg via en puljeordning 10 0,0 0, støtteordningen (inden 1/1-16) Anlæg der modtager pristillæg via støtteordningen 76 15,1 1,4 Verserende ansøgninger 1,0 0,0 0, støtteordningen (inden 1/1-16) inkl. nettoafregning Anlæg der modtager pristillæg via støtteordningen ,3 9,3 Verserende ansøgninger 388 7,4-8,5 6. Timebaseret nettoafregning (uden pristillæg) (inden 23/9-15) Anlæg der er godkendt til timebaseret nettoafregning (uden pristillæg) 378 7,5 0,7 Verserende ansøgninger 47 1,3-0,8 7. Timebaseret nettoafregning (uden pristillæg) (efter 22/9-15) Anlæg der er godkendt til timebaseret nettoafregning (uden pristillæg) 4,0 0,0 0,0 Verserende ansøgninger 1 0,0 0,0 8. Timebaseret nettoafregning (inkl. 60/40) (efter 22/9-15) Anlæg der er godkendt til timebaseret nettoafregning (uden pristillæg) 7 0,1 0,1 Verserende ansøgninger 22 0,4 0,4 9. Anlæg uden nettoafregning og pristillæg Anlæg der potentielt kan ansøge om nettoafregning og/eller pristillæg Verserende ansøgninger ,6 4,1 10. Alle nettilsluttede anlæg, i alt ,4 0,6 Note: Se note under tabel 1 vedr. korrektion af den samlede udbygning opgjort pr. 9. august Afsluttende bemærkninger vedr. datagrundlaget Netselskaberne indrapporterer løbende nye oplysninger om nettilslutning af solcelleanlæg. Netselskaberne kan indrapportere nye oplysninger om solcelleanlæg, der enten er blevet nettilsluttet eller vil blive nettilsluttet på et senere tidspunkt. Side 9/10

10 Hermed forekommer der løbende justeringer af datamaterialet både vedr. solcelleanlæg, der allerede er nettilsluttet og solcelleanlæg, der vil blive nettilsluttet fremadrettet. Det indebærer, at hvis datagrundlaget for en given måned fx april 2016 bliver udtrukket på to forskellige tidspunkter fx den 1. maj 2016 og den 1. juni 2016, kan der forekomme afvigelser mellem de to dataudtræk for april Dermed kan en stigning i antallet af nettilsluttede solcelleanlæg i løbet af en måned dels skyldes, at der er blevet nettilsluttet nye solcelleanlæg i løbet af denne måned, og dels skyldes, at solcelleanlæg, der er blevet nettilsluttet fx for tre måneder siden, først nu er blevet indrapporteret i stamdataregistret. Side 10/10

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Solcellestatistik juli 2016 Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 5.oktober 2016 J nr. 2014-1453 TKB/LSR 1. Introduktion

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 19. december vedr. ansøgninger på MW under overgangsordning fra 2015

Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 19. december vedr. ansøgninger på MW under overgangsordning fra 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 17 Offentligt Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 19. december vedr. ansøgninger på 1.660 MW under overgangsordning fra

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 3 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 3 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 3 Offentligt Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 32 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 32 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 32 Offentligt Notat Udbygning med mindre elproducerende VE-anlæg Dette notat beskriver status for udbygningen med mindre, elproducerende

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri 25. marts 2014 GEE/GEE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Hvilke typer anlæg?... 2 2.1 Ikke omfattet af kravet om selskabsmæssig udskillelse... 3 3.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. maj 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ophævelse

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 4 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 4 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 L 66 Bilag 4 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«.

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«. Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Frister for opnåelse af tilsagn om og ansøgning om udbetaling af støtte efter den grønne ordning og ordningen for elektricitet fra små

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015. Til: Klager Advokaten Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 20. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 20. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 30. januar 2015 Forsyning Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk og til orientering til [XXX] Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016 A F G Ø R E L S E (VE-loven) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM 3 S Energi

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax El-Huset Skærbæk ApS Att.: Aut. elinstallatør [XXX] Storegade 31 6780 Skærbæk Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere H Ø RI NGSNO T AT 19. januar 2015 Forsyning Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Et udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Solcellepark

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 210 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 210 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 210 Offentligt N O T AT 9. marts 2015 J.nr. 2006/2012-0023 Ref. MNI Forsyning Udbygning med mindre elproducerende VE-anlæg Dette notat beskriver

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelsen i 4, stk. 9 i ændringsloven, hvorefter der skal være indgået en bindende og ubetinget aftale, er opfyldt.

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelsen i 4, stk. 9 i ændringsloven, hvorefter der skal være indgået en bindende og ubetinget aftale, er opfyldt. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2, 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på forhøjet pristillæg Den 7. juni 2016 modtog

Læs mere

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 1, 3 og 4 (bekendtgørelse nr. 1114 af 18/9/2015, 8, stk. 2, nr. 1, 3 og 4) Ansøgningsrunde efterår 2015 Udfyldes

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. september 2015 18. september 2015. Nr. 1113. Bekendtgørelse om pristillæg til

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 2. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 2. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Bertel Rasmussen Advokater Att.: J. Bertel Rasmussen Bredgade 30 1260 København K Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 25. april 2016 LHT/LHT

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: XXX(klager) Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse] [Navn] [Adresse] [Adresse] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning af 4. december

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. april 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. april 2014. Til: [XXX] [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx Halstedhus Efterskole Halstedhus Vej 2 4900 Nakskov Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx 29. september 2015 xbkr/xbkr

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

Sagen omhandler solcelleanlægget beliggende på adressen Xxx med GSRN-nr. xxx.

Sagen omhandler solcelleanlægget beliggende på adressen Xxx med GSRN-nr. xxx. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om ændringen af støtten til solcelleanlæg. September 2014

Beretning til Statsrevisorerne om ændringen af støtten til solcelleanlæg. September 2014 Beretning til Statsrevisorerne om ændringen af støtten til solcelleanlæg September 2014 BERETNING OM ÆNDRINGEN AF STØTTEN TIL SOLCELLEANLÆG Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] 31. marts 2016 LHT/LHT Energinet.dk har behandlet din sag om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

25/2013. Beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg

25/2013. Beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 25 Beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Offentligt 25/2013 Beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg 25/2013 Beretning om ændringen af støtten

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt HØRINGSNOTAT 3 18. september 2015 Udkast til ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Halstedhus Efterskole Advokatfirmaet Ret & Råd Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 29. december 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 29. december 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1113 af 18/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2015-3027

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. xxx xxx xxx Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Fremsendes pr. e-mail til xxx Afgørelse Klage

Læs mere

nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (herefter bekendtgørelse nr. 804).

nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (herefter bekendtgørelse nr. 804). Til: Greve Kommune / Tune Hallerne Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 70 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, 47, stk. 9, nr. 1 og 2, og 47

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Elfirma N.H. Jespersen A/S Att.: [XXX] Præstegårdsvej 12-14 [XXX] Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 1, 3 og 4 (bekendtgørelse nr. 125 af 6/2/2015, 8, stk. 2, nr. 1, 3 og 4) Ansøgningsrunde forår 2015 Fra: (ejers navn

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Aksel Groth v/ advokatfuldmægtig Lars Østerstrand Mikkelsen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 19. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 19. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 20. marts 2017.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 20. marts 2017. Til: [XXX] Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på forhøjet pristillæg [XXX] (herefter

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen Rømøvej 10, 9900 Frederikshavn, GSRN-nr

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen Rømøvej 10, 9900 Frederikshavn, GSRN-nr Frederikshavn Boligforening Harald Lundsgade 15 9900 Frederikshavn Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen Rømøvej 10, 9900 Frederikshavn, GSRN-nr. 571313105100201916

Læs mere

Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 21. januar 2016 JKO/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Advokatfirmaet Advodan, Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret

Læs mere