Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves"

Transkript

1 Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves

2 Tema Formålet er at bekæmpe menneskehandel og vold omkring minerne i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo. Projektet vil befri slaver og styrke lokalsamfundene til at bekæmpe vold og udnyttelse af unge og sårbare mennesker. Projektidé Når man tænker på slaver, tænker man tit på tidligere tiders fragtskibe lastet med mænd, kvinder og børn, der i lænker bliver sejlet til Amerika, eller bomuldsplantagerne i Sydstaterne. De færreste tænker på nutidens mænd, kvinder og børn, der på forskellige måder er endt som slaver i den Demokratiske Republik Congo (DR Congo). DR Congo er karakteriseret af fattigdom, langvarig og blodig konflikt, samt et system hvor staten ikke håndhæver love og hvor oprørstyrker lever af ulovlig minedrift. Denne kontekst har medvirket til, at mange mennesker er endt som slaver i for eksempel miner eller i de tilhørende bordeller. Det er især tusindvis af unge, der i uvidenhed har søgt mod minerne i håb om en bedre fremtid, eller er sendt afsted af deres forældre, som ikke kan forsørge dem. Dertil kommer andre former for slaveri som gældsslaver, tvangsægteskaber og børnearbejde, som udspringer i et samfund, hvor menneskerettigheder og børnerettigheder ikke bliver respekteret. Heldigvis er der forskellige metoder, der kan begrænse menneskehandel og brugen af slaver. I mange tilfælde har lokalsamfundene, ved hjælp af støtte udefra, fundet styrke til at sige fra. Projektet vil hjælpe befolkningen i 24 minelandsbyer i provinsen Nord Kivu mod et bedre liv. Projektet har en holistisk tilgang, hvor man vil målrette indsatsen mod sårbare unge og uddanne lokalsamfundet og lokale ledere, så de kan sige fra over for de ulovlige aktiviteter. Resultater Projektet vil frigive unge slaver, medvirke til deres reintegration i samfundet og forhindre at de bliver handlet eller solgt igen. Projektet vil oprette 24 ungdomsklubber og 24 lokale Anti-Slave grupper (ca. 480 unge ressourcestærke frivillige), der på sigt selvstændigt vil bekæmpe slaveri. Projektet vil også fokusere på uddannelse og styrkelse af lokalsamfundet tæt ved minerne (ca indbyggere), og lave oplysningskampagner i regionen omkring risici ved at arbejde i miner, lovgivningen og hvor man kan gå hen og få hjælp, som derigennem vil kunne oplyse op imod mennesker. Endelig vil projektet uddanne 140 lokale ledere og embedsmænd i lokal lovgivning, så de i højere grad kan håndhæve reglerne. Kampagne-ideer Hvad kan man gøre som forbruger? Hovedparten af mineralerne fra minerne i DR Congo bliver smuglet over grænsen og ender i elektronikindustrien, så vi i vesten kan få billige mobiltelefoner. Kan man gøre noget som forbruger? Kan man købe telefoner fri for mineralerne fra DR Congo? Hvordan kan man lægge pres på de internationale selskaber? Hvem skal man skrive til og nytter det noget? Hvordan laver man en kampagne? Gymnasieelever kan via blogs og Facebook kommunikere direkte med Free the Slaves International og få gode råd og vejledning til forskellige kampagner. Menneskehandel i Danmark Der er stigene fokus på menneskehandel i Danmark, da flere og flere, især kvinder, bliver registeret som handlet og er endt i prostitution. Debatten i Danmark handler især om opholdstilladelse til handlede kvinder og amnesti, hvis de angiver deres bagmænd. I Danmark er det især kvinder fra Nigeria, der ender som gadeprostituerede, men i andre lande er mange også endt som underbetalte arbejdere. Man kan derfor debattere, hvilken betydning sort arbejde, fagforeninger eller mindsteløn har i et samfund som Danmark. Hvilke tiltag kan et samfund tage for at modvirke handel med mennesker og udnyttelsen af unge som billig arbejdskraft? ADRA kan desuden udarbejde undervisningsmateriale, hvor fx samfundsopbygning og sårbarhed over for menneskehandel kan debatteres. ADRA Danmark 1

3 Baggrund DR Congo er et af Afrikas største lande. Dette enorme land er præget af dårlig regeringsførelse, uroligheder, korruption og fattigdom. Den østlige del af landet, især provinserne Nord og Syd Kivu, er særligt påvirket af oprørsgrupper, der kæmper om penge og magt, og det er ofte historier om voldtægt og udnyttelse, der kendetegner området. På trods af disse skræmmende historier er der masser af potentiale, da området er rigt på forskellige typer af naturressourcer såsom landbrugsjord, skovbrug og mineraler. Tin, wolfram, tantal (tantalum) og guld udvundet fra det østlige DR Congo er i dag kendt som konfliktmineraler for deres rolle i én af verdens mest dødbringende og langvarige konflikter. Efter udvindingen smugles disse mineraler ind i en kompleks forsyningskæde, der strækker sig rundt om i verden, blandt andet til Europa. Bevæbnede grupper er de vigtigste gerningsmænd, men de er ikke alene. Civile mellemledere, pengeudlånere, bordelejere og i nogle tilfælde forældre er også ansvarlige for disse former for moderne slaveri. Situationen i det østlige DR Congo er enormt kompleks. I de fattige områder er minearbejderne og deres familier afhængige af den minimale indkomst, de får fra minerne. Denne afhængighed er forstærket gennem årtier med voldelige konflikter og dårlig regeringsførelse, der har udhulet den sociale struktur, og der er derfor mangel på et bæredygtig økonomisk alternativ. Magtesløshed, korruption, materiel og moralsk fattigdom, mangel på uddannelse og vold og udnyttelse er derfor hverdag for millioner af mennesker. Et velfungerende samfund, hvor der er en ligelig fordeling af ressourcer med ordentlig organisering kan godt bekæmpe slaveri, men det kræver en langsigtet strategi, hvor man arbejder på flere niveauer. slaveri Gældsslaveri henviser til personer, som er nødt til at låne penge for at kunne købe mad og andre nødvendigheder. Tvangsarbejde henviser til personer som påtager sig arbejde ufrivillig under truslen af straf. Tvangsprostitution henviser til personer som prostituerer sig for at tjene fornødne penge. Børnearbejde henviser til arbejde, som bringer barnets sundhed, vækst, sikkerhed, udvikling eller værdighed i fare. Tvangsægteskab henviser til personer som bliver solgt eller givet ufrivilligt væk. Andre typer slaveri henviser bl.a. til slaveri, hvor man har fået frataget sin frihed og er underlagt eller eget af en anden person, samt slaveri, hvor man arbejder for at afbetale en gæld eller en straf. Manglende viden om rettigheder Manglende viden om risici og farer Manglende organisering Fattigdom Mangelfuld lovgivning Årsager til slaveri og menneskehandel I mange tilfælde kender folk ikke deres basale rettigheder, og dette betyder, at mange vælger at acceptere situationen. Hvis man ikke kender til de risici og farer, der er ved for eksempel at sætte sig i gæld eller at tage job i en bar eller i en mine, er man meget sårbar for ende som slave. Svage og uorganiserede samfund kan ikke beskytte eller advare befolkningen om risici ved menneskehandel. De kan heller ikke holde bagmænd ansvarlige for deres handlinger. Hvis man er fattig søger man ofte imod minerne i håb om et bedre liv, eller bortgifter eller sine børn for at brødføde resten af familien. Man kan være økonomisk fattig, men fattigdom kan også forstås som begrænset adgang til skole, sundhedsvæsen og husly. Mangel på lokal og international lovgivning samt manglende håndhævelse af loven leder også til slaveri. Virksomheder har ofte høj profit og lille risiko ved at bruge slaver i udvindingen af råstoffer, og der er derfor ikke mange incitamenter for virksomheder til at undersøge og forhindre brugen af slaver. Sårbare mennesker Mennesker, der tidligere har været handlet, udsat for vold eller andre overgreb, er særligt udsat for at blive handlet, eftersom de mangler selvstændighed og vil søge en falsk tryghed hos bagmænd. Dette gælder især unge kvinder, der har været prostituerede eller udsat for seksuel vold, og som har svært ved at blive reintegreret i lokal samfundene. ADRA Danmark 2

4 Hovedaktiviteter Dette projekt vil bekæmpe slavehandel, udnyttelse og vold i Nord Kivu i DR Congo. Dette gøres ved en bred indsats, hvor der er fokus på sårbare unge og de mennesker, der udnytter dem. Free the Slaves hovedkontor i Washington DC vil lægge pres på det internationale samfund med input og statistik fra dette projekt. Herved opnås en holistisk og langsigtet indsats. Dette projekt fokuserer på alle former af slaveri. 1. Befri slaver og reintegrer dem i lokalsamfundet I den første del af projektperioden vil projektet identificere slaver og sørge for deres frisættelse. Frisættelsen vil ske gennem dialog med bagmændene for at sikre en fredelig frisættelse. Dernæst vil projektet identificere slavernes familier og sørge for, at de har nogen at vende hjem til. De frisatte slaver er ofte enormt sårbare og traumatiserede, og projektet vil derfor sørge for, at de får den hjælp, de har brug for for eksempel lægehjælp. Især unge kvinder og piger, som har været sex-slaver, bliver stigmatiseret i deres samfund, når de kommer hjem, og her er det især vigtigt, at familierne får hjælp til at tage godt imod dem. 2. Forbedret levevilkår for ca sårbare unge og deres familier Særligt fattigdom leder til slaveri og handel med mennesker. Derfor vil projektet fokusere på økonomiske alternativer til minedrift frigivne slaver og 500 unge, der er i risiko for at ende som slaver, vil blive undervist i forskellige former for indkomstskabende aktiviteter. Det kan være inden for landbrug, de kan blive tilknyttet spare-låne grupper, eller de vil blive tilknyttet et uddannelsescenter eller en erhvervsskole. Projektet vil også finde praktikpladser eller sørge for, at de vender tilbage til folkeskolen for at færdigøre deres afbrudte uddannelse. Først vil projektet identificere sårbare unge, lave en handlingsplan sammen med dem og følge og støtte dem gennem projektets levetid. Bagefter vil de unge være stærke nok til at klare sig selv og hjælpe andre unge. Det er også vigtigt, at projektet inddrager de unges familier i de indkomstskabende aktiviteter, da de skal støtte op om de unge og hjælpe med at forsørge dem. 3. Uddannelse af lokalsamfundene til bekæmpelse af menneskehandel Projektet vil oprette 24 Anti-slave grupper, der skal arbejde med frisættelse og re-integrering af slaver (ca. 240 unge frivillige). Der vil også blive oprettet 24 ungdomsgrupper (ca. 240 unge frivillige), der vil arbejde med oplysning af unge omkring farer ved at tage arbejde i en bar, arbejde i en mine, låne penge etc. De vil også rådgive andre unge om indkomstskabende aktiviteter, som de selv kan gå i gang med, så de bliver mindre sårbare. Nogle af de frisatte slaver vil indgå som rollemodeller, men de resterende frivillige vil være unge, som har kapacitet og lyst til at bekæmpe slaveri. Projektet vil vise film i lokalområdet og hjælpe grupperne med at lave oplysningskampagner. Endelig vil projektet samarbejde med lokale radiostationer og udsende radioprogrammer, der potentielt kan nå mennesker. Projektet vil samarbejde med fire radiostationer, som udsender radioprogrammerne gratis. Radioudsendelserne er vigtige, ikke kun på grund af deres oplysningspotentiale, men fordi at de er et kraftfuldt medie, som kan holde magthaverne ansvarlige for deres udtalelse og sætte fokus på problemet. 4. Uddannelse af 120 lokale ledere og 20 regeringsfolk omkring lovgivning vedrørende menneskehandel Hvis en langsigtet indsats skal opnås, er det vigtigt at have magthavernes støtte. Derfor vil projektet inddrage lokale ledere og embedsmænd i området og undervise dem i lovgivning vedr. menneskehandel. Lovgivningen i DR Congo forbyder alle former for slaveri, og det er essentielt, at lokale ledere og regeringsfolk kender reglerne og kan støtte op om dialogen med frisættelse og bekæmpelse af alle former for slaveri. Hvis for eksempel tvangsægteskaber og udnyttelse af unges arbejdskraft skal stoppe, er det vigtigt at straffe lovovertræderne. Når befolkningen bliver informeret om at magthaverne er undervist i den lokale lovgivning, vil befolkningen desuden kunne stille magthaverne til ansvar og bedre sikre at lovene bliver fulgt. ADRA Danmark 3

5 Bæredygtighed projektets langsigtede effekt Projektet er designet til at være bæredygtigt, da det er baseret på en hjælp-til-selvhjælp tankegang. Ved at uddanne og kapacitetsopbygge lokalsamfundet samt at bygge på lokale kræfter, forventes det at projektet vil skabe positive forandringer på lang sigt. Frigivelsen af slaver vil ske gennem dialog og forståelse og ikke gennem en voldelig aktion. Dialogen vil sikre et samarbejde med bagmændene således, at de ikke modarbejder projektet, men i stedet vil ansætte folk under ordenlige forhold i fremtiden. Ved at undervise de lokale ledere og sikre deres støtte til projektet, er det lettere at holde bagmændene ansvarlige. De lokale samarbejdspartnere har desuden bred støtte blandt lokalbefolkningen i projektområdet, og dette vil sikre en bæredygtig implementering. Oprettelsen af 24 Anti-slave grupper og 24 Ungdomsgrupper vil være med til at sikre en forsat frigivelse af slaver og en forsat fokus på oplysning til unge i risiko for at ende som slaver. Disse grupper vil blive undervist i at lave aktivitetsplaner, hvor de kan få støtte og vejledning, så de kan forsætte deres aktiviteter længe efter projektets afslutning. Endelige vil en fokusering på økonomiske aktiviteter hjælpe lokalbefolkningen til at blive mere modstandsdygtige i fremtiden. Risici DR Congo er i perioder præget af uroligheder fra forskellige oprørsgrupper; derfor kan der opstå tidspunkter, hvor det er svært for projektansatte at besøge projektområderne. De lokale partnere er dog vant til at arbejde i denne kontekst og vil konstant evaluere sikkerhedsniveauet. Bagmænd, såsom mineejere, bordelejere og fattige forældre kan modarbejde projektet, idet de mister billig arbejdskraft. Dette vil blive begrænset via dialog mellem ejere, lokale ledere og projektansatte samt den store opbakning vores lokale partnere har i lokalområdet. Lokale PartnerE Free the Slaves Det internationale netværk Free the Slaves blev oprettet i 2000 og arbejder med frigivelse og forebyggelse af slaver i seks lande. Organisationen har hovedkontor i Washington DC og arbejder på internationalt niveau med lobbyarbejde og lægger særligt pres på store virksomheder. Det lokale kontor i DR Congo har mange års erfaring med at forebygge og frisætte slaver. Free the Slaves kernekompetencer er studier i årsager til slaveri og vil primært beskæftige sig med identificering af slaver, forhandle deres frifindelse og arbejde med deres reintegration i deres familier (Aktivitet 1,3 og 4). Organisationen har arbejdet i både Nord og Syd Kivu i ca. 15 år og har et godt netværk og lokalnetværk. ADRA DR Congo Organisationen er medlem af det internationale ADRA netværk, men er en lokalt registeret organisation med en lokal bestyrelse og egne vedtægter. ADRA DR Congo implementerer i øjeblikket projekter finansieret gennem USAID og DANIDA. ADRA DR Congo har især gennem de sidste 10 år beskæftiget sig med bekæmpelse af seksuel vold mod kvinder og kvinders rettigheder og arbejder med meget med lokal organisering, lokal dialog og radioprogrammer. ADRA DR Congo vil især arbejde med unge i tvangsægteskaber, unge prostituerede, og vold mod kvinder (Aktivitet 2,3 og 4). Organisationen har været aktiv i projektområdet i mere end 10 år. ASSODIP (Association for the Development of Peasant Initiative) ASSODIP er en mindre lokal organisation med lang erfaring med indkomstskabende aktiviteter for sårbare unge og deres familier i DR Congo (Aktivitet 2). De har tidligere samarbejdet med Free the Slaves og ADRA DR Congo og har således et godt forhold til begge organisationer. Projektstiller Organisation ADRA Danmark er del at et verdensomspændende netværk, som er tilstede i mere end 125 lande. ADRA udfører udviklings- og nødhjælpsarbejde for at støtte mennesker i nød, uanset race, køn, politisk, seksuel eller religiøs overbevisning. Organisationen er således ikke-missionerende. ADRA Danmark har en årsomsætning på knap 70 millioner kroner, primært fra Danida. ADRA Danmark har projekter i otte afrikanske lande og tre lande i Mellemøsten. Der er i øjeblikket 16 ansatte i Danmark. ADRA Danmark 4

6 Case story Jean er en dreng på 15 år. Hans mor har sendt ham 30 km. fra hans hjemby Mubi til byen Omate for at betale morens gæld på 700 kr. Her er han solgt til en mand, som betaler hans mor 50 kr. om måneden for Jeans arbejde i minen. Selv får Jean ingen løn for sit arbejde. Budget for 3 år 1. Hovedaktiviteter DKK % Opstartsaktiviteter % Frigørelse af slaver % Indkomstgenererende aktiviteter % Oplysningsaktiviteter % Uddannelse af lokale ledere og regeringsfolk % Total aktiviteter % 2. Investeringer % 3. Lokal drift % 4. Evaluering og monitorering % 5. Projektudgifter i alt % 6. Revision (både i DR Congo og i DK) % 7. Administration i Danmark % Total % Opsummering Land: Den Demokratiske Republik Congo. Område: Nord Kivu i det østlige DR Congo. Projektperiode: 3 år; Projektstiller: ADRA Danmark. Lokale partner: Free the Slaves, ADRA DRC og ASSODIP Opsummering: Projektet vil frigive slaver og styrke lokalbefolkningen til at bekæmpe slaveri. Dette vil ske gennem oplysning af rettigheder, uddannelse af unge der direkte bekæmper slaveri samt økonomiske alternativer til at arbejde i minerne. Endelig vil projektet inddrage lokale ledere og myndigheder for at sørge for de overholder lovgivningen. ADRA Danmark 5

Ret til skolegang uden vold

Ret til skolegang uden vold Ret til skolegang uden vold 1 Tema ADRA vil klæde unge i Burundi på til at kæmpe for deres ret til skolegang uden diskrimination, vold, fysisk afstraffelse og seksuelle overgreb og hermed forbedre unges

Læs mere

Unge bekæmper korruption

Unge bekæmper korruption Unge bekæmper korruption Konceptnote til Operation Dagsværk 2014 Tema Formålet er at styrke og uddanne de unge i Malawi, så de kan gå forrest i kampen om at ændre holdningen til korruption både blandt

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT April-Oktober 2015 Med støtte fra: Danmarks Indsamling 2015, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen og Hesse-Ragles Fond Introduktion I 2014 bevilligede Medarbejdernes

Læs mere

Rapport til gruppefaddere for. drengeprostituerede i Bangladesh. redbarnet.dk

Rapport til gruppefaddere for. drengeprostituerede i Bangladesh. redbarnet.dk Rapport til gruppefaddere for drengeprostituerede i Bangladesh redbarnet.dk Nyt fra projektet for drengeprostituerede i Bangladesh Vi ville ønske, vi kunne fortælle dig, at behovet for din støtte ikke

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker Juni 2010. Handlingsplanen til bekæmpelse af handel med mennesker løber frem til udgangen af 2010. I det uformelle trafficking-netværk

Læs mere

Hvad er børnearbejde?

Hvad er børnearbejde? Hvad er børnearbejde? 1 Børns arbejde er at gå i skole og udvikle sig. Det er den holdning, der de seneste år, har vundet stærkt frem i vores del af verden. Selvfølgelig ved vi, at der også hos os er problemer

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER

FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER Et projekt, der vil forvandle unge fra fattige mineområder i Sierra Leone til stærke aktører, der kan gå forrest i kampen mod udnyttelse og sikre, at en retfærdig andel af udbyttet

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND

KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND Tema Mobilisering af ungdommen i Swaziland til at kæmpe for deres ret til job og uddannelse, og for en forandring af systemet fra enevældigt

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Sydsudan - Unge Bygger et nyt land

Sydsudan - Unge Bygger et nyt land Sydsudan - Unge Bygger et nyt land 0 Tema: I verdens nyeste land, Sydsudan, strømmer de unge hjem fra flygtningelejre i regionen for at starte genopbygningsarbejdet eller tyve års blodig krig. Udfordringerne

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Kviksølv, guld og sushi

Kviksølv, guld og sushi Kviksølv, guld og sushi - en historie om, hvordan kviksølvforurening fra guldgravere i Filippinerne ender i din tunfisk og vil give dine børn hjerneskader, og et projekt om hvordan Operation Dagsværk kan

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

GENERATION AKTIVIST. Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktzoner i det nordlige Filippinerne

GENERATION AKTIVIST. Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktzoner i det nordlige Filippinerne GENERATION AKTIVIST Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktzoner i det nordlige Filippinerne Tema Temaet for projektet er uddannelse af unge blandt Igorot folket i Cordillera-regionen

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

OD 2018 KONCEPTBESKRIVELSE - KAKUMA-LEJREN, KENYA. Vi er også unge!

OD 2018 KONCEPTBESKRIVELSE - KAKUMA-LEJREN, KENYA. Vi er også unge! OD 2018 KONCEPTBESKRIVELSE - KAKUMA-LEJREN, KENYA Vi er også unge! I Kakumas flade tørre landskab med de mange blikhuse på rad og række bor 18-årige Sunday Koko fra Sydsudan. Her har hun boet størstedelen

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger...

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Flere børn i skole Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Hvem er UNICEF I dag er UNICEF verdens største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder med nødhjælp,

Læs mere

REDUKTION AF KØNSRELATERET VOLD I CONGO

REDUKTION AF KØNSRELATERET VOLD I CONGO REDUKTION AF KØNSRELATERET VOLD I CONGO Projektet Reduktion af Kønsrelateret Vold i Congo GBV projektet startede i juli 2009 og ender 31 december 2011. Projektetet implementeres i Fizi Provinsen, South

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009 15.12.09 Topmødets skyggeside menneskehandlens paradis Cevea Teglværksgade 27, 2100 København Ø Tlf +45 2296 9949 ad@cevea.dk www.cevea.dk Notat fra Cevea, 15. december 2009 Skyggesiden. Det er ikke alene

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge

Forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge Forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge 5. september, 2011 Hindsgavl Rikke Holm Bramsen Videnscenter for Psykotraumatologi Syddansk Universitet Rikke Holm Bramsen, Post. doc. rhbramsen@health.sdu.dk

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

Tema: Projektidé Jobs, kampagner og politisk pres Kampagneidé Migration:

Tema: Projektidé Jobs, kampagner og politisk pres Kampagneidé Migration: Med livet på spil Et projekt der kan få unge etniske mayaer i Guatemala til at droppe den farlige rejse til USA og skabe en attraktiv fremtid i deres eget land. Tema: Uddannelse af og jobs for unge etniske

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 VORES FORMÅL Vi redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. VORES ORGANISATION Red Barnet Etableret i Danmark i 1945

Læs mere

Integrationsnet Bosteder, Aarhus, d. 20. juni 2017 Køn og seksualitet Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 1

Integrationsnet Bosteder, Aarhus, d. 20. juni 2017 Køn og seksualitet Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 1 Integrationsnet Bosteder, Aarhus, d. 20. juni 2017 Køn og seksualitet 20.06.2017 Side 1 Side 2 Program > Integrationsnets kulturforståelse > Flygtninge, køn og ligestilling forestillinger og fakta > Køn

Læs mere

KLIMA-AKTION! EN SIKKER FREMTID I HIMALAYAS KATASTROFERAMTE BJERGE

KLIMA-AKTION! EN SIKKER FREMTID I HIMALAYAS KATASTROFERAMTE BJERGE KLIMA-AKTION! EN SIKKER FREMTID I HIMALAYAS KATASTROFERAMTE BJERGE TEMA Unge i Himalaya lever isoleret og kæmper mod katastrofer og klimaproblemer. Gennem uddannelse og træning vil de unge tage lederskab

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor.

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor. Pulje til vidensindsamling og udvikling af nye metoder til identifikation af ofre for menneskehandel indenfor prostitutionsformerne escort og privat/diskret 1 Indledning Denne pulje på 3,5 mio. kr. udbydes

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Beskæftigelsesministeriets bemærkninger er anført med kursiv Bekendtgørelse af ILO-konvention

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Uddannelse ud af konflikt

Uddannelse ud af konflikt UNGE UDEN VÅBEN Uddannelse ud af konflikt Projektidé Formål: At unge i Karamoja kan bygge en god tilværelse og forebygge, at regionen falder tilbage i væbnet konflikt Strategi: At uddanne unge, der står

Læs mere

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

SOCIAL KONTROL UD FRA ET NORSK PERSPEKTIV

SOCIAL KONTROL UD FRA ET NORSK PERSPEKTIV SOCIAL KONTROL UD FRA ET NORSK PERSPEKTIV Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 57 Offentligt INDBLIK I NORSK FORSKNING OG PRAKSIS Halima EL Abassi Socialrådgiver og cand.soc. Adjunkt VIA University

Læs mere

SUDAN. En krig, en fred en ny. Jacob Nue Sønderstrup og Laura Thatt. mulighed. Danmark. Nødhjælp og udvikling

SUDAN. En krig, en fred en ny. Jacob Nue Sønderstrup og Laura Thatt. mulighed. Danmark. Nødhjælp og udvikling SUDAN En krig, en fred en ny mulighed Jacob Nue Sønderstrup og Laura Thatt I Nødhjælp og udvikling Danmark SUDAN En krig, en fred en ny mulighed I Nødhjælp og udvikling Danmark SUDAN En krig, en fred en

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm Vejen til Trygt Natteliv - om præventivt partnerskab 5 mm Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 4344 8888 Telefax +45 3343 0139 E-mail dkr@dkr.dk www.dkr.dk Layout

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011. Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011. Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011 ERFARINGSOPSAMLINGSSEMINAR 2 14 JUNI 2011 Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk Dagens program 09.00-09.20 Velkommen 09.20 10.15 Erfaringsopsamling

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. STATUS FOR HAN- LINGSPLAN

Læs mere

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Nils Holtug Centre for Advanced Migration Studies Afdeling for filosofi Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Dias 1 Hvilke etiske

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig turisme

Retningslinjer for ansvarlig turisme Retningslinjer for ansvarlig turisme Rejsearrangører i Danmark (RID) April 2008 Hvorfor ansvarlig turisme? I disse år rettes fokus i stigende grad mod social ansvarlighed og miljømæssig bæredygtighed.

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov MAD KLIMA JORD HANDEL Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck 1 OM CARE DANMARK Fattigdom og klimaforandringer truer hver dag millioner af mennesker og deres

Læs mere

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger Etisk Værdigrundlag for socialpædagoger E t i s k v æ r d i g r u n d l a g f o r s o c i a l p æ d a g o g e r S o c i a l p æ d a g o g e r n e 2 Forord Socialpædagogernes Landsforbund vedtog på kongressen

Læs mere

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Danidas business-to-business program Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Håndværksrådets internationale afdeling Vores arbejde består bl.a. i at assistere SMV er ved internationalisering

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere