Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves"

Transkript

1 Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves

2 Tema Formålet er at bekæmpe menneskehandel og vold omkring minerne i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo. Projektet vil befri slaver og styrke lokalsamfundene til at bekæmpe vold og udnyttelse af unge og sårbare mennesker. Projektidé Når man tænker på slaver, tænker man tit på tidligere tiders fragtskibe lastet med mænd, kvinder og børn, der i lænker bliver sejlet til Amerika, eller bomuldsplantagerne i Sydstaterne. De færreste tænker på nutidens mænd, kvinder og børn, der på forskellige måder er endt som slaver i den Demokratiske Republik Congo (DR Congo). DR Congo er karakteriseret af fattigdom, langvarig og blodig konflikt, samt et system hvor staten ikke håndhæver love og hvor oprørstyrker lever af ulovlig minedrift. Denne kontekst har medvirket til, at mange mennesker er endt som slaver i for eksempel miner eller i de tilhørende bordeller. Det er især tusindvis af unge, der i uvidenhed har søgt mod minerne i håb om en bedre fremtid, eller er sendt afsted af deres forældre, som ikke kan forsørge dem. Dertil kommer andre former for slaveri som gældsslaver, tvangsægteskaber og børnearbejde, som udspringer i et samfund, hvor menneskerettigheder og børnerettigheder ikke bliver respekteret. Heldigvis er der forskellige metoder, der kan begrænse menneskehandel og brugen af slaver. I mange tilfælde har lokalsamfundene, ved hjælp af støtte udefra, fundet styrke til at sige fra. Projektet vil hjælpe befolkningen i 24 minelandsbyer i provinsen Nord Kivu mod et bedre liv. Projektet har en holistisk tilgang, hvor man vil målrette indsatsen mod sårbare unge og uddanne lokalsamfundet og lokale ledere, så de kan sige fra over for de ulovlige aktiviteter. Resultater Projektet vil frigive unge slaver, medvirke til deres reintegration i samfundet og forhindre at de bliver handlet eller solgt igen. Projektet vil oprette 24 ungdomsklubber og 24 lokale Anti-Slave grupper (ca. 480 unge ressourcestærke frivillige), der på sigt selvstændigt vil bekæmpe slaveri. Projektet vil også fokusere på uddannelse og styrkelse af lokalsamfundet tæt ved minerne (ca indbyggere), og lave oplysningskampagner i regionen omkring risici ved at arbejde i miner, lovgivningen og hvor man kan gå hen og få hjælp, som derigennem vil kunne oplyse op imod mennesker. Endelig vil projektet uddanne 140 lokale ledere og embedsmænd i lokal lovgivning, så de i højere grad kan håndhæve reglerne. Kampagne-ideer Hvad kan man gøre som forbruger? Hovedparten af mineralerne fra minerne i DR Congo bliver smuglet over grænsen og ender i elektronikindustrien, så vi i vesten kan få billige mobiltelefoner. Kan man gøre noget som forbruger? Kan man købe telefoner fri for mineralerne fra DR Congo? Hvordan kan man lægge pres på de internationale selskaber? Hvem skal man skrive til og nytter det noget? Hvordan laver man en kampagne? Gymnasieelever kan via blogs og Facebook kommunikere direkte med Free the Slaves International og få gode råd og vejledning til forskellige kampagner. Menneskehandel i Danmark Der er stigene fokus på menneskehandel i Danmark, da flere og flere, især kvinder, bliver registeret som handlet og er endt i prostitution. Debatten i Danmark handler især om opholdstilladelse til handlede kvinder og amnesti, hvis de angiver deres bagmænd. I Danmark er det især kvinder fra Nigeria, der ender som gadeprostituerede, men i andre lande er mange også endt som underbetalte arbejdere. Man kan derfor debattere, hvilken betydning sort arbejde, fagforeninger eller mindsteløn har i et samfund som Danmark. Hvilke tiltag kan et samfund tage for at modvirke handel med mennesker og udnyttelsen af unge som billig arbejdskraft? ADRA kan desuden udarbejde undervisningsmateriale, hvor fx samfundsopbygning og sårbarhed over for menneskehandel kan debatteres. ADRA Danmark 1

3 Baggrund DR Congo er et af Afrikas største lande. Dette enorme land er præget af dårlig regeringsførelse, uroligheder, korruption og fattigdom. Den østlige del af landet, især provinserne Nord og Syd Kivu, er særligt påvirket af oprørsgrupper, der kæmper om penge og magt, og det er ofte historier om voldtægt og udnyttelse, der kendetegner området. På trods af disse skræmmende historier er der masser af potentiale, da området er rigt på forskellige typer af naturressourcer såsom landbrugsjord, skovbrug og mineraler. Tin, wolfram, tantal (tantalum) og guld udvundet fra det østlige DR Congo er i dag kendt som konfliktmineraler for deres rolle i én af verdens mest dødbringende og langvarige konflikter. Efter udvindingen smugles disse mineraler ind i en kompleks forsyningskæde, der strækker sig rundt om i verden, blandt andet til Europa. Bevæbnede grupper er de vigtigste gerningsmænd, men de er ikke alene. Civile mellemledere, pengeudlånere, bordelejere og i nogle tilfælde forældre er også ansvarlige for disse former for moderne slaveri. Situationen i det østlige DR Congo er enormt kompleks. I de fattige områder er minearbejderne og deres familier afhængige af den minimale indkomst, de får fra minerne. Denne afhængighed er forstærket gennem årtier med voldelige konflikter og dårlig regeringsførelse, der har udhulet den sociale struktur, og der er derfor mangel på et bæredygtig økonomisk alternativ. Magtesløshed, korruption, materiel og moralsk fattigdom, mangel på uddannelse og vold og udnyttelse er derfor hverdag for millioner af mennesker. Et velfungerende samfund, hvor der er en ligelig fordeling af ressourcer med ordentlig organisering kan godt bekæmpe slaveri, men det kræver en langsigtet strategi, hvor man arbejder på flere niveauer. slaveri Gældsslaveri henviser til personer, som er nødt til at låne penge for at kunne købe mad og andre nødvendigheder. Tvangsarbejde henviser til personer som påtager sig arbejde ufrivillig under truslen af straf. Tvangsprostitution henviser til personer som prostituerer sig for at tjene fornødne penge. Børnearbejde henviser til arbejde, som bringer barnets sundhed, vækst, sikkerhed, udvikling eller værdighed i fare. Tvangsægteskab henviser til personer som bliver solgt eller givet ufrivilligt væk. Andre typer slaveri henviser bl.a. til slaveri, hvor man har fået frataget sin frihed og er underlagt eller eget af en anden person, samt slaveri, hvor man arbejder for at afbetale en gæld eller en straf. Manglende viden om rettigheder Manglende viden om risici og farer Manglende organisering Fattigdom Mangelfuld lovgivning Årsager til slaveri og menneskehandel I mange tilfælde kender folk ikke deres basale rettigheder, og dette betyder, at mange vælger at acceptere situationen. Hvis man ikke kender til de risici og farer, der er ved for eksempel at sætte sig i gæld eller at tage job i en bar eller i en mine, er man meget sårbar for ende som slave. Svage og uorganiserede samfund kan ikke beskytte eller advare befolkningen om risici ved menneskehandel. De kan heller ikke holde bagmænd ansvarlige for deres handlinger. Hvis man er fattig søger man ofte imod minerne i håb om et bedre liv, eller bortgifter eller sine børn for at brødføde resten af familien. Man kan være økonomisk fattig, men fattigdom kan også forstås som begrænset adgang til skole, sundhedsvæsen og husly. Mangel på lokal og international lovgivning samt manglende håndhævelse af loven leder også til slaveri. Virksomheder har ofte høj profit og lille risiko ved at bruge slaver i udvindingen af råstoffer, og der er derfor ikke mange incitamenter for virksomheder til at undersøge og forhindre brugen af slaver. Sårbare mennesker Mennesker, der tidligere har været handlet, udsat for vold eller andre overgreb, er særligt udsat for at blive handlet, eftersom de mangler selvstændighed og vil søge en falsk tryghed hos bagmænd. Dette gælder især unge kvinder, der har været prostituerede eller udsat for seksuel vold, og som har svært ved at blive reintegreret i lokal samfundene. ADRA Danmark 2

4 Hovedaktiviteter Dette projekt vil bekæmpe slavehandel, udnyttelse og vold i Nord Kivu i DR Congo. Dette gøres ved en bred indsats, hvor der er fokus på sårbare unge og de mennesker, der udnytter dem. Free the Slaves hovedkontor i Washington DC vil lægge pres på det internationale samfund med input og statistik fra dette projekt. Herved opnås en holistisk og langsigtet indsats. Dette projekt fokuserer på alle former af slaveri. 1. Befri slaver og reintegrer dem i lokalsamfundet I den første del af projektperioden vil projektet identificere slaver og sørge for deres frisættelse. Frisættelsen vil ske gennem dialog med bagmændene for at sikre en fredelig frisættelse. Dernæst vil projektet identificere slavernes familier og sørge for, at de har nogen at vende hjem til. De frisatte slaver er ofte enormt sårbare og traumatiserede, og projektet vil derfor sørge for, at de får den hjælp, de har brug for for eksempel lægehjælp. Især unge kvinder og piger, som har været sex-slaver, bliver stigmatiseret i deres samfund, når de kommer hjem, og her er det især vigtigt, at familierne får hjælp til at tage godt imod dem. 2. Forbedret levevilkår for ca sårbare unge og deres familier Særligt fattigdom leder til slaveri og handel med mennesker. Derfor vil projektet fokusere på økonomiske alternativer til minedrift frigivne slaver og 500 unge, der er i risiko for at ende som slaver, vil blive undervist i forskellige former for indkomstskabende aktiviteter. Det kan være inden for landbrug, de kan blive tilknyttet spare-låne grupper, eller de vil blive tilknyttet et uddannelsescenter eller en erhvervsskole. Projektet vil også finde praktikpladser eller sørge for, at de vender tilbage til folkeskolen for at færdigøre deres afbrudte uddannelse. Først vil projektet identificere sårbare unge, lave en handlingsplan sammen med dem og følge og støtte dem gennem projektets levetid. Bagefter vil de unge være stærke nok til at klare sig selv og hjælpe andre unge. Det er også vigtigt, at projektet inddrager de unges familier i de indkomstskabende aktiviteter, da de skal støtte op om de unge og hjælpe med at forsørge dem. 3. Uddannelse af lokalsamfundene til bekæmpelse af menneskehandel Projektet vil oprette 24 Anti-slave grupper, der skal arbejde med frisættelse og re-integrering af slaver (ca. 240 unge frivillige). Der vil også blive oprettet 24 ungdomsgrupper (ca. 240 unge frivillige), der vil arbejde med oplysning af unge omkring farer ved at tage arbejde i en bar, arbejde i en mine, låne penge etc. De vil også rådgive andre unge om indkomstskabende aktiviteter, som de selv kan gå i gang med, så de bliver mindre sårbare. Nogle af de frisatte slaver vil indgå som rollemodeller, men de resterende frivillige vil være unge, som har kapacitet og lyst til at bekæmpe slaveri. Projektet vil vise film i lokalområdet og hjælpe grupperne med at lave oplysningskampagner. Endelig vil projektet samarbejde med lokale radiostationer og udsende radioprogrammer, der potentielt kan nå mennesker. Projektet vil samarbejde med fire radiostationer, som udsender radioprogrammerne gratis. Radioudsendelserne er vigtige, ikke kun på grund af deres oplysningspotentiale, men fordi at de er et kraftfuldt medie, som kan holde magthaverne ansvarlige for deres udtalelse og sætte fokus på problemet. 4. Uddannelse af 120 lokale ledere og 20 regeringsfolk omkring lovgivning vedrørende menneskehandel Hvis en langsigtet indsats skal opnås, er det vigtigt at have magthavernes støtte. Derfor vil projektet inddrage lokale ledere og embedsmænd i området og undervise dem i lovgivning vedr. menneskehandel. Lovgivningen i DR Congo forbyder alle former for slaveri, og det er essentielt, at lokale ledere og regeringsfolk kender reglerne og kan støtte op om dialogen med frisættelse og bekæmpelse af alle former for slaveri. Hvis for eksempel tvangsægteskaber og udnyttelse af unges arbejdskraft skal stoppe, er det vigtigt at straffe lovovertræderne. Når befolkningen bliver informeret om at magthaverne er undervist i den lokale lovgivning, vil befolkningen desuden kunne stille magthaverne til ansvar og bedre sikre at lovene bliver fulgt. ADRA Danmark 3

5 Bæredygtighed projektets langsigtede effekt Projektet er designet til at være bæredygtigt, da det er baseret på en hjælp-til-selvhjælp tankegang. Ved at uddanne og kapacitetsopbygge lokalsamfundet samt at bygge på lokale kræfter, forventes det at projektet vil skabe positive forandringer på lang sigt. Frigivelsen af slaver vil ske gennem dialog og forståelse og ikke gennem en voldelig aktion. Dialogen vil sikre et samarbejde med bagmændene således, at de ikke modarbejder projektet, men i stedet vil ansætte folk under ordenlige forhold i fremtiden. Ved at undervise de lokale ledere og sikre deres støtte til projektet, er det lettere at holde bagmændene ansvarlige. De lokale samarbejdspartnere har desuden bred støtte blandt lokalbefolkningen i projektområdet, og dette vil sikre en bæredygtig implementering. Oprettelsen af 24 Anti-slave grupper og 24 Ungdomsgrupper vil være med til at sikre en forsat frigivelse af slaver og en forsat fokus på oplysning til unge i risiko for at ende som slaver. Disse grupper vil blive undervist i at lave aktivitetsplaner, hvor de kan få støtte og vejledning, så de kan forsætte deres aktiviteter længe efter projektets afslutning. Endelige vil en fokusering på økonomiske aktiviteter hjælpe lokalbefolkningen til at blive mere modstandsdygtige i fremtiden. Risici DR Congo er i perioder præget af uroligheder fra forskellige oprørsgrupper; derfor kan der opstå tidspunkter, hvor det er svært for projektansatte at besøge projektområderne. De lokale partnere er dog vant til at arbejde i denne kontekst og vil konstant evaluere sikkerhedsniveauet. Bagmænd, såsom mineejere, bordelejere og fattige forældre kan modarbejde projektet, idet de mister billig arbejdskraft. Dette vil blive begrænset via dialog mellem ejere, lokale ledere og projektansatte samt den store opbakning vores lokale partnere har i lokalområdet. Lokale PartnerE Free the Slaves Det internationale netværk Free the Slaves blev oprettet i 2000 og arbejder med frigivelse og forebyggelse af slaver i seks lande. Organisationen har hovedkontor i Washington DC og arbejder på internationalt niveau med lobbyarbejde og lægger særligt pres på store virksomheder. Det lokale kontor i DR Congo har mange års erfaring med at forebygge og frisætte slaver. Free the Slaves kernekompetencer er studier i årsager til slaveri og vil primært beskæftige sig med identificering af slaver, forhandle deres frifindelse og arbejde med deres reintegration i deres familier (Aktivitet 1,3 og 4). Organisationen har arbejdet i både Nord og Syd Kivu i ca. 15 år og har et godt netværk og lokalnetværk. ADRA DR Congo Organisationen er medlem af det internationale ADRA netværk, men er en lokalt registeret organisation med en lokal bestyrelse og egne vedtægter. ADRA DR Congo implementerer i øjeblikket projekter finansieret gennem USAID og DANIDA. ADRA DR Congo har især gennem de sidste 10 år beskæftiget sig med bekæmpelse af seksuel vold mod kvinder og kvinders rettigheder og arbejder med meget med lokal organisering, lokal dialog og radioprogrammer. ADRA DR Congo vil især arbejde med unge i tvangsægteskaber, unge prostituerede, og vold mod kvinder (Aktivitet 2,3 og 4). Organisationen har været aktiv i projektområdet i mere end 10 år. ASSODIP (Association for the Development of Peasant Initiative) ASSODIP er en mindre lokal organisation med lang erfaring med indkomstskabende aktiviteter for sårbare unge og deres familier i DR Congo (Aktivitet 2). De har tidligere samarbejdet med Free the Slaves og ADRA DR Congo og har således et godt forhold til begge organisationer. Projektstiller Organisation ADRA Danmark er del at et verdensomspændende netværk, som er tilstede i mere end 125 lande. ADRA udfører udviklings- og nødhjælpsarbejde for at støtte mennesker i nød, uanset race, køn, politisk, seksuel eller religiøs overbevisning. Organisationen er således ikke-missionerende. ADRA Danmark har en årsomsætning på knap 70 millioner kroner, primært fra Danida. ADRA Danmark har projekter i otte afrikanske lande og tre lande i Mellemøsten. Der er i øjeblikket 16 ansatte i Danmark. ADRA Danmark 4

6 Case story Jean er en dreng på 15 år. Hans mor har sendt ham 30 km. fra hans hjemby Mubi til byen Omate for at betale morens gæld på 700 kr. Her er han solgt til en mand, som betaler hans mor 50 kr. om måneden for Jeans arbejde i minen. Selv får Jean ingen løn for sit arbejde. Budget for 3 år 1. Hovedaktiviteter DKK % Opstartsaktiviteter % Frigørelse af slaver % Indkomstgenererende aktiviteter % Oplysningsaktiviteter % Uddannelse af lokale ledere og regeringsfolk % Total aktiviteter % 2. Investeringer % 3. Lokal drift % 4. Evaluering og monitorering % 5. Projektudgifter i alt % 6. Revision (både i DR Congo og i DK) % 7. Administration i Danmark % Total % Opsummering Land: Den Demokratiske Republik Congo. Område: Nord Kivu i det østlige DR Congo. Projektperiode: 3 år; Projektstiller: ADRA Danmark. Lokale partner: Free the Slaves, ADRA DRC og ASSODIP Opsummering: Projektet vil frigive slaver og styrke lokalbefolkningen til at bekæmpe slaveri. Dette vil ske gennem oplysning af rettigheder, uddannelse af unge der direkte bekæmper slaveri samt økonomiske alternativer til at arbejde i minerne. Endelig vil projektet inddrage lokale ledere og myndigheder for at sørge for de overholder lovgivningen. ADRA Danmark 5

Giv ungdommen en stemme

Giv ungdommen en stemme Giv ungdommen en stemme - Sådan skabes en stærk studenterbevægelse i Somaliland Fotos: Gymnasieelever afholder forumteater om tidlige ægteskaber for folkeskoleelever. Hargeisa, Somaliland Tema Ungdommen

Læs mere

LØFT EN HEL GENERATION

LØFT EN HEL GENERATION LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået

Læs mere

Uddannelse ud af konflikt

Uddannelse ud af konflikt UNGE UDEN VÅBEN Uddannelse ud af konflikt Projektidé Formål: At unge i Karamoja kan bygge en god tilværelse og forebygge, at regionen falder tilbage i væbnet konflikt Strategi: At uddanne unge, der står

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING Juni 2013 INDHOLD FORORD 3 1. REALISERING AF MENNESKERETTIGHEDER GENNEM KULTUR OG UDVIKLING 4 2. FORSTÆRKE MENNESKERS HANDLEKRAFT GENNEM

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe Tag stilling Danskerne fremhæver, at frihed, ligeværd og solidaritet med de marginaliserede er samfundsmæssige kerneværdier. Men samfundet tager ikke et aktivt ansvar for at mindske den systematiske nedbrydning

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger... NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere