FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:"

Transkript

1

2 FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden blandt gravide og kvinder Mål 6: Bekæmpe hiv/aids, malaria og andre sygdomme Mål 7: Sikre miljømæssig bæredygtig udvikling Mål 8: Skabe et globalt partnerskab for udvikling

3 KFUM OG KFUKs INTERNATIONALE PROJEKT IDÉ

4 IND I EN anden verden Projekt 1: Lektiecafé i indisk slumkvarter Projekt 2: Radiance projekt for unge berørt af hiv/aids

5 Dilemmaspil 2015 Målene i Indien

6 Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult

7 Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Indien er et land med enorm skævhed mellem rige og fattige Ca. 35 % af inderne lever under fattigdomsgrænsen 49 % af landmændene har gæld og kun 27 % har adgang til lån

8 Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult I din familie har I knap nok mad til jer selv. Du har 5 børn. En nabo stjæler halvdelen af dine ris, da hans familie ikke har fået mad i flere dage. a) Vil du melde ham til politiet, så hans familie står uden forsørger, hvor du dog får dine ris tilbage? b) Vil du bære over med ham med risiko for, at det sker igen?

9 Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Du og din familie lever under fattigdomsgrænsen. a) Vil du forsøge at spare op og samtidig leve under forfærdelige vilkår med sult hver dag og risiko for underernæring af hele familien? b) Vil du bruge de få penge du har på mad, men med udsigt til at fortsætte et liv under fattigdomsgrænsen?

10 Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Du er mor til 3, og I har ikke fået et mættende måltid i 5 dage. Du står i et supermarked, foran dig ligger en pose ris, men du har ingen penge. Hvis du tager risene, er der en risiko for at blive opdaget og fængslet. Derved har du ikke mulighed for at tage dig af dine børn, og de vil sulte. a) Stjæler du posen med ris? b) Lader du risene være og går ud på gaden og tigger?

11 Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle

12 Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle 296 mio. indere er analfabeter. Det sker på trods af, at 12 års skolegang er gratis. Flere børn og unge vælger at droppe ud for at arbejde og hjælpe med at forsørge familien frem for at gå i skole. Kvaliteten af skolerne er ikke lige god alle steder. Specielt på landet er det svært at skaffe gode lærere, der kan varetage undervisningen. Inderne prioriterer ofte drenge frem for piger i skolerne, fordi drengene senere skal forsørge deres egen familie.

13 Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Du er mor til en dreng, der går i skole. Din mand er død af hiv/aids. Du tjener selv en smule, men det er ikke nok til, at din families basale behov kan blive dækket. a) Vil du tage din dreng ud af skolen, så han kan arbejde og tjene penge til familien? b) Vil du fortsat sende din dreng i skole og finde andre måder at tjene til dagen og vejen (f.eks. ved at tigge eller prostitution)

14 Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Du er far til tre børn. Din landsby har ikke en ordentlig skole. Du er landmand og er derfor afhængig af at bo på landet. a) Vil du flytte til byen for at give dine børn ordentlig skolegang, men derved have stor risiko for arbejdsløshed? b) Vil du blive med udsigten til, at dine børns skolekundskaber bliver dårlige og stiller dem værre i fremtiden?

15 Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Din datter er færdig med den gratis del af uddannelsessystemet og ønsker nu brændende en videregående uddannelse. Der er ikke penge til både en god medgift (brudens forældres betaling til brudgommens familie) og en uddannelse. a) Skal du, som forælder, bruge penge på pigens uddannelse, hvilket vil forringe hendes chancer for en god mand? b) Skal familien nægte pigen en uddannelse, da hendes kommende mand alligevel ikke ønsker, hun skal arbejde men i stedet være en traditionel hjemmegående kvinde?

16 Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene

17 Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene At få en pige er ikke økonomisk godt i Indien. Når hun skal giftes væk skal forældrene betale en medgift til brudgommens familie. Samtidig bliver piger ikke altid sendt i skole, fordi de traditionelle kønsroller dikterer, at kvinderne skal være hjemmegående. Derfor kan mange piger hverken tjene penge til deres søskende og forældre eller senere til deres børn og mand.

18 Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Din datter skal giftes. En god mand vil forlange en stor medgift, der vil nedsætte hele familiens levestandard. Hende onkel vil også giftes med hende og forlanger ikke stor medgift men din datter ønsker ikke dette pga. aldersforskellen. a) Vælger du manden der forlanger stor medgift? b) Vælger du at gifte din datter med hendes onkel?

19 Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Du har to børn, en dreng og en pige. Din pige skal giftes, hvilket betyder, at familien skal betale en stor medgift, specielt hvis hun skal have en rigtig god mand, der har gode muligheder for at forsørge hende. Din dreng er klar til at komme på en videregående uddannelse. Du har ikke mulighed for at betale til begge børn. a) Vil du sætte dine penge på en god mand til datteren, hvor hun ikke skal leve i fattigdom? b) Vil du give din dreng en videregående uddannelse?

20 Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Du kæmper for at forsøge dine 5 børn, da din kone bliver gravid og føder en pige. Pigen vil aldrig kunne forsørge familien, men vil være årsag til yderligere udgifter, da hun på et senere tidspunkt skal giftes, og familien skal betale en medgift. a) Vil du sætte din pige ud til byens børnehjem, hvor der ikke er mange, der bliver bortadopteret til bedre vilkår? b) Vil du lade den nyfødte pige blive hos familien, hvor hele familiens levestandart vil blive forringet yderligere af det nye familiemedlem?

21 Mål 4: Reducere børnedødeligheden

22 Mål 4: Reducere børnedødeligheden Ca. hvert andet barn der dør i Indien, dør på grund af fejlernæring. Dette er den vigtigste faktor i Indiens børnedødelighed, men også hiv/aids og diverse andre sygdomme spiller en væsentlig rolle. Børnedødeligheden er højere på landet end i byerne, og højere blandt piger end drenge.

23 Mål 4: Reducere børnedødeligheden Du er skrædder. Din symaskine trænger til at blive udskiftet, da du ved køb af en ny symaskine, vil være mere effektiv og tjene flere penge. Men du har et nyfødt barn at tænke på. a) Vil du bruge penge på en ny symaskine og sikre familien og det nyfødte barn på længere sigt? b) Vil du bruge penge på korrekt ernæring til dit barn, så der ingen risiko er for fejlernæring?

24 Mål 4: Reducere børnedødeligheden Du er hjælpeorganisationsmedarbejder og kender et indisk ægtepar, der har en dreng og to piger. Børnedødeligheden er stor, og de overvejer at få flere børn, så de er sikret, at der er nogle til at forsørge dem, når de bliver gamle. Befolkningsantallet i Indien er stigende, og det vil blive økonomisk problematisk for Indien med for mange mennesker. a) Vælger du at vejlede dem til at få et barn mere? b) Vælger du at vejlede dem til ikke at få flere børn?

25 Mål 5: Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder

26 Mål 5: Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder Uddannet sundhedspersonale er kun tilstede ved ca. hver anden fødsel i Indien, da mange kvinder vælger at føde derhjemme i stedet for på hospitaler. Dette sker, fordi mange ikke har tillid til hospitalerne, fordi de tror, at hospitalerne kun er for de rige. Desuden er der ofte langt fra landsbyboerne til hospitalet.

27 Mål 5: Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder Du er politiker i en af de indiske delstater og får muligheden for at reducere dødeligheden blandt fødende kvinder. Du kan vælge mellem at forbedre transportmulighederne til landsbyer eller informere om farerne ved at føde hjemme, uden uddannet personale. Overvej hvordan du hjælper flest kvinder. a) Vælger du at sætte penge i bedre transport ud til landsbyer langt fra sygehuset, selvom mange kvinder ikke ville benytte hospitalet? b) Vælger du at bruge penge på større information om farerne ved at føde hjemme til gravide kvinder?

28 Mål 5: Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder Du er førstegangsfødende og ved godt, at det er farligt at føde hjemme, men samtidig mistænker du sygehuset for kun at behandle de rige ordentligt. a) Vil du tage den lange vej til sygehuset på trods af manglende tillid? b) Vil du blive hjemme med tillid til nabokonen, som ikke har nogen uddannelse?

29 Mål 6: Bekæmpe hiv/aids, malaria og andre sygdomme

30 Mål 6: Bekæmpe hiv/aids, malaria og andre sygdomme I Indien er hiv/aids et stort problem. Men problemet er ikke kun udbredelse men også det, at sygdommen rigtig mange steder er tabu, og de smittede bliver set ned på (stigmatisering). Det medfører, at inderne, selvom de har mistanke om smitte, ikke lader sig teste og heller ikke vil benytte den gratis medicin. Sex før ægteskab er ikke så udbredt i Indien. Hovedkilden til den store smitte og udbredelse er mænds brug af prostituerede. Knap 90% af smittetilfældene skyldes ubeskyttet sex. Men det kan også smitte fra mor til barn gennem amning og naturlig fødsel. Overførsel af hiv/aids ved fødslen har en smitterisiko på 34%. Risikoen kan nedsættes helt ned til 8% ved hjælp af hiv-medicin.

31 Mål 6: Bekæmpe hiv/aids, malaria og andre sygdomme I er nygifte og begge hiv-smittede. I ønsker brændende at få et barn. a) Vælger I at få et barn med risikoen for, at barnet bliver smittet, og risikoen for at barnet mister sine forældre i en tidlig alder? b) Vælger I at lade være med at få barnet?

32 Mål 6: Bekæmpe hiv/aids, malaria og andre sygdomme Du har mistanke om, at du er hiv-smittet. a) Vil du lade dig teste med risiko for stigmatisering, men få mulighed for at udskyde døden med medicin? b) Vil du leve i uvidenhed om din sygdom, og hvorvidt du er tæt på døden og ikke have muligheden for medicin?

33 Mål 6: Bekæmpe hiv/aids, malaria og andre sygdomme Du er nybagt mor og overvejer, hvordan du skal ernære dit barn. Du er hiv-smittet og vil derfor risikere at overføre din sygdom til dit nyfødte barn ved amning. Men det er også muligt at bruge modermælkserstatning i form af mælkepulver, der skal blandes op med vand. Vand i Indien kan være forurenet og medføre diarré, som kan slå barnet ihjel. Desuden er modermælkserstatning dyrt og medfører øget risiko for stigmatisering i samfundet, fordi det viser, at du er syg af hiv/aids. a) Vil du amme med risiko for at overføre hiv til dit barn? b) Vil du bruge mælkepulver, som skal blandes op med vand?

34 Mål 7: Sikre miljømæssig bæredygtig udvikling

35 Mål 7: Sikre miljømæssig bæredygtig udvikling Inderne tænker meget anderledes, når det gælder miljø set i sammenligning med danskere. Indien er fyldt med skrald i naturen og i gaderne i byen. Der vil være fremtidsmæssige problemer, hvis der ikke gøres noget ved miljøet. Især fordi en stor del af inderne er afhængige af landbrug. Jorden skal også kunne forsørge næste generation.

36 Mål 7: Sikre miljømæssig bæredygtig udvikling Du er dansker og bosat i Indien. Du er splittet mellem at opfordre til at gøre noget ved skraldproblemet i Indien over for at lægge kræfterne i basale problemer som fattigdom og hungersnød. a) Vil du opfordre din nabo til at gøre noget ved skraldproblemet? b) Vil du lade ham fokusere på sine basale problemer?

37 Mål 7: Sikre miljømæssig bæredygtig udvikling Du er landmand i Sydindien og har svært ved at klare dig og forsørge din familie. Du har netop fået ny information om gensplejsning. Gensplejsede planter vil give hurtigt og større udbytte, men det vil på længere sigt udpine jorden. a) Vil du bruge den nye gensplejsning og give din familie bedre kår med det samme? b) Vil du beholde dine nuværende, almindelige metoder og tænke på de næste generationer?

38 Mål 7: Sikre miljømæssig bæredygtig udvikling Du er politiker i en af Indiens delstater. I delstaten bliver der udledt meget CO 2 fra de mange rickshaws (mini taxaer), som inderne bruger meget, og mange uuddannede indere lever af at køre. a) Vil du sætte større afgifter på benzin, så flere indere vil køre færre km? Dette vil betyde, at nogle må opgive deres erhverv og finde nye måder at forsørge familien på, hvilket ikke er nemt for uuddannede. b) Vil du lade inderne fortsætte med at udlede CO 2 til skade for hele verden?

39 Mål 8: Skabe et globalt partnerskab for udvikling

40 Mål 8: Skabe et globalt partnerskab for udvikling Indien har brug for ilandes partnerskab mod målet om udvikling. De har brug for økonomisk støtte fra ilandene, men skal selv være med til at varetage problemerne i landet og selv være med til at forme udviklingen. Det er ofte svært for ulandene at finde grænsen i udviklingen mellem traditioner og vestlig kultur.

41 Mål 8: Skabe et globalt partnerskab for udvikling Du bor i Danmark og skal flytte hjemmefra. Du skal have nyt tøj og er kun på SU. a) Vil du købe bukser til 200 kroner? b) Vil du købe et par bukser, der er fairtrade mærket til 400 kroner?

42 Mål 8: Skabe et globalt partnerskab for udvikling Du er hjælpeorganisationsmedarbejder i Indien. Du er ofte i tvivl om, hvornår du skal blande dig i de indiske traditioner. I Indien er det normalt, at forældrene bestemmer, hvem deres børn skal giftes med. Inderne gifter sig dermed ikke af kærlighed, men dette er en tradition, der strækker sig langt tilbage i indernes historie. De unge har ingen kærester, hvilket de fleste også accepterer. a) Vil du kæmpe for, at de unge får et frit valg til at vælge kærligheden? b) Vil du lade inderne efterleve deres traditioner?

43 Mål 8: Skabe et globalt partnerskab for udvikling Indien er i gæld fra tidligere lån under katastrofer og vil muligvis aldrig kunne tilbagebetale. Dette sætter Indien i klemme over for den vestlige verden. a) Kan vi tillade os at stille krav til Indiens politik og udvikling, hvis Indien ikke tilbagebetaler? b) Skal vi blande os udenom Indiens politik på trods af, at de er i stor gæld?

44 Vi håber vi har sat tanker i gang Made by Athena Valentin Jensen, Lea Vad Brændgaard og Kezia Thorsted Kristensen

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv IND I EN Undervisningsmateriale Børn og unge skal vide, at verden er skæv anden verden Indhold Indledning... 3 Indien... 6 KFUM og KFUKs projekter i Indien... 7 Dilemmaspil... 8 Fattigdom... 9 Ligestilling

Læs mere

Alices svae re valg. - et dilemmaspil om hiv aids i Malawi.. Udgivet af Dansk Ungdoms Fae llesrad

Alices svae re valg. - et dilemmaspil om hiv aids i Malawi.. Udgivet af Dansk Ungdoms Fae llesrad Alices svae re valg - et dilemmaspil om hiv aids i Malawi i. Udgivet af Dansk Ungdoms Fae llesrad Alices svae re valg - et dilemmaspil om hiv aids i Malawi i introduktion Dette er en fortælling, hvor

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

KAMPEN FOR EN BEDRE VERDEN. Høng Skole 8.z - november 2010. Børnearbejde Fattigdom 2015 målene. Indsæt fritekst her...

KAMPEN FOR EN BEDRE VERDEN. Høng Skole 8.z - november 2010. Børnearbejde Fattigdom 2015 målene. Indsæt fritekst her... KAMPEN FOR EN BEDRE VERDEN Høng Skole 8.z - november 2010 Børnearbejde Fattigdom 2015 målene Indsæt fritekst her... PENGE TIL NØDHJÆLP Byline: Morten og Nadja Hvert fjerde sekund dør et barn under fem

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Mission ØST. Afghanistan er verdens værste sted at være kvinde og barn. Hjælp til ofrene for jordskælvet i Haiti se side 15

Mission ØST. Afghanistan er verdens værste sted at være kvinde og barn. Hjælp til ofrene for jordskælvet i Haiti se side 15 Mission ØST NR. 1 / FEBRUAR 2010 / 19. ÅRGANG 9 12 Armenien Kristina hjælper andre ud af den skam, der næsten slog hende ihjel Rumænien Fra rask til forkrøblet på et splitsekund Hjælp til ofrene for jordskælvet

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Sex & Sundhed har i forbindelse med dette opdaterede kapitel i HIV-håndbogen sat fem helt almindelige danskere stævne til en samtale om deres

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE. rigdom i fattige lande TURBINE

Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE. rigdom i fattige lande TURBINE Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE rigdom i fattige lande TURBINE Peter Bejder & Kaare Øster samt Turbine Layout: Søren Kirkemann Tryk: Johnsen, Grenaa Printed in Denmark 2012 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

Bliver det jul i år. LIVET UNDER GRÆNSEN Tingagerskolen 8.a - november 2010. Ringes tanker går til Afrika. DF ligeglad med dårligt stillede

Bliver det jul i år. LIVET UNDER GRÆNSEN Tingagerskolen 8.a - november 2010. Ringes tanker går til Afrika. DF ligeglad med dårligt stillede LIVET UNDER GRÆNSEN Tingagerskolen 8.a - november 2010 DF ligeglad med dårligt stillede Bliver det jul i år DF byrådsmedlem i Ringe: "staten kan ikke hjælpe de fattige" For mange danskere er julen ikke

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning...

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning... RETTIGHEDSKAMPAGNE RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 2011 RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 1. INDLEDNING... 3 Undervisningens Temaer og budskaber... 3 Præsentation af undervisningen... 4 2. ÆGTESKAB,

Læs mere

Psykolog i MOZAMBIQUE

Psykolog i MOZAMBIQUE UDSTATIONERET AF ELSEBETH ALLER Psykolog i MOZAMBIQUE FOTOS: ELSEBETH ALLER Da Maria Christensen flyttede med sin familie til Mozambique blev hun hurtigt psykolog for de mange udlændinge i landet. Snart

Læs mere

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Aktiviteter for: Pilte og væbnere FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Alle har ret til mad Dette hætet har modtaget støtte fra Danidas Oplysningsbevilling www.noedhjaelp.dk www.silkeborghojskole.dk FDF.dk/zambia

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Kvalitativ interviewguide til personer der overvejer at få en tatovering ENDELIG Alexander [Introspeak] [Baggrundsspørgsmål] A. Hvad er din alder? 31 B. Køn

Læs mere