Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder"

Transkript

1 Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan anvende papirskemaer. Figur 1 Figur 2 Figur 3 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN

3 NOVEMBER 2013 Indholdsfortegnelse 1. Registrering af betalingsrettigheder... 4 Samme ID for ansøgning og betalingsrettigheder... 4 Ophør af CVR-nr Aktiv landbruger Overdragelse af betalingsrettigheder - Fødevareministeriets Tast selv-service... 4 Anvendelse af papirskema... 5 Underskrifter... 5 Ændring af slutdato... 5 Salg af udlejede betalingsrettigheder Sådan indsendes skema til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du et skema til overdragelse af betalingsrettigheder Punkt 1. Skemanummer... 8 Punkt 2 og 3. Overdrager og erhverver... 8 Punkt 4. Rådgiver... 9 Punkt 5. Ændring af slutdato for midlertidig overdragelse... 9 Punkt 6. Midlertidig eller varig overdragelse af betalingsrettigheder... 9 Punkt 7. Alle eller udvalgte betalingsrettigheder Bemærk, at punktet udfyldes i alle skemaer, uanset om de modtages senest den 16. april 2014 eller den 15. maj NaturErhvervstyrelsens breve Brev om uoverensstemmelser efter ændringsfristen den 15. maj Særlige forhold - pant Retsgrundlag

4 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER 1. Registrering af betalingsrettigheder Det er vigtigt, at boet sikrer sig, at betalingsrettighederne på datoen for ansøgningsfristen er registreret i NaturErhvervstyrelsen med det samme CVR-/CPR-nr. som anvendes på Fællesskemaet. Fristen for modtagelse af Fællesskema 2014 og skema til overdragelse af betalingsrettigheder er den 16. april Samme ID for ansøgning og betalingsrettigheder Husk, at kontrollere i Tast selv-service, at ansøgningen indsendes under samme CVR-/CPRnr., som betalingsrettighederne er registreret under. Bemærk, at manglende overensstemmelse mellem CVR-/CPR-nr. i ansøgningen og registreringen af betalingsrettighederne betyder, at ansøger ikke opfylder en af betingelserne for at modtage støtte. Ophør af CVR-nr. Hvis et CVR-nr. ophører og ansøgningen indsendes i et nyt CVR-nr. eller et CPR-nr., skal du huske, at betalingsrettighederne skal overdrages til det nye CVR-/CPR-nr., inden selskabet ophører i Erhvervsstyrelsens CVR-register. Bemærk, at hvis ansøger har et miljø- eller økologitilsagn og sælger hele eller en del af sin bedrift, skal der indsendes en anmeldelse om producentskifte til NaturErhvervstyrelsen. Læs mere i Vejledning om producentskifte. Betalingsrettighederne skal også overdrages til den nye ansøgers CVR -nr. eller CPR-nr., hvis et selskab ophører, og én af personerne overtager driften. Aktiv landbruger Når erhverver underskriver overdragelsesskemaet, skriver erhverver samtidig under på at være aktiv landbruger. Betalingsrettigheder kan kun erhverves af aktive landbrugere. En landbruger defineres som en, der udøver en landbrugsaktivitet. Det kan være produ k- tion, avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, herunder høst, malkning, opdræt af husdyr og hold af husdyr til landbrugsformål eller bevarelse af jorden i god landbrugs- og miljømæssig stand. Du kan læse mere i Vejledning om enkeltbetaling eller kontakte NaturErhvervstyrelsen. 2. Overdragelse af betalingsrettigheder - Fødevareministeriets Tast selv-service Denne vejledning beskriver, hvordan Skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 skal udfyldes. Skemaet anvendes af døds- og konkursboer ved overdragelse af almindelige betalingsrettigheder og til ændring af en slutdato for en allerede registreret midlertidig overdr a- gelse af betalingsrettigheder. Hvis der skal overdrages særlige betalingsrettigheder, skal Skema til overdragelse af særlige betalingsrettigheder bruges. Skemaet kan findes på 4

5 NOVEMBER 2013 Anvendelse af papirskema Efter den 1. september 2013 er det kun døds- og konkursboer, som kan indsende et papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder. I andre tilfælde skal skemaet indsendes via Fødevareministeriets Tast selv-service. Skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 findes på NaturErhvervstyrelsens hje m- meside eller du kan kontakte NaturErhvervstyrelsen på telefon Skemaer indsendt af døds- og konkursboer skal modtages af NaturErhvervstyrelsen senest den 16. april 2014, som er ansøgningsfristen for Fællesskema Bemærk, at dødsboer og konkursboer ikke umiddelbart kan anvende Tast selv-service. Overdragelser for ansøgningsåret 2014: Underskrifter Hvis du indsender et papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder, skal v i have underskrifter fra alle parter i overdragelsen, dvs. at hvis overdrager er o Et konkursbo, skal kurator underskrive skemaet o Et dødsbo, skal alle arvinger underskrive skemaet, eller der skal medsendes skift e- fuldmagter samt en skifteretsattest. Hvis alle udbetalinger af støtte for tidligere år er sket, og det udelukkende drejer sig om overdragelse af betalingsrettigheder, kan fuldmagten begrænses til kun at omfatte dette. Ændring af slutdato Hvis et konkurs- eller dødsbo indgår i en midlertidig overdragelse (udlejning) af betalingsrettigheder i forbindelse med forpagtning af jord og ændrer den oprindelige slutdato, skal parterne indsende Skema til overdragelse af betalingsrettigheder, hvor punkt 1-5 er udfyldt. Bemærk, at en ændring af en slutdato omfatter alle de oprindeligt overdragne betalingsrettigheder. Salg af udlejede betalingsrettigheder Hvis betalingsrettighederne skal sælges, men den midlertidige overdragelse skal fortsætte i den oprindeligt angivne periode I disse situationer er det ikke nødvendigt at afkorte den midlertidige periode, hvis rettighederne fortsat skal være udlejet til forpagter af jorden. Du udfylder i stedet punkt 6 i skemaet. 5

6 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER 3. Sådan indsendes skema til overdragelse af betalingsrettigheder Skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 anvendes ved overdragelse af almindelige betalingsrettigheder eller ved ændring af slutdato for en allerede registreret overdragelse for døds- og konkursboer. Skemaet skal modtages af NaturErhvervstyrelsen senest den 16. april 2014, som er ansøgningsfristen for Fællesskema kvittering Du bør altid gemme din Sendt mail-kvittering for afsendelsen af en , hvor du har vedhæftet et overdragelsesskema. Hvis skemaet skulle gå tabt, vil og kvittering for afsendelsestidspunktet sammen med en udfyldt kopi af skemaet være dokumentation for, at skemaet er fremsendt til NaturErhvervstyrelsen på det angivne tidspunkt. Skriv navnene på overdrager og erhverver som overskrift i ens emnefelt. Hvis der er flere overdragelser med en , skal du skrive navnene på alle overdragerne. Selv om du i selve en ønsker en kvittering fra NaturErhvervstyrelsen, kan det især i travle perioder ikke garanteres, at der sendes svar tilbage. Derfor er det ekstra vigtigt, at du indstiller din således, at du modtager en automatisk kvittering for . Får du ikke afsendt en med et skema vedhæftet senest henholdsvis den 16. april 2014 kl.: 23:59:59,eller den 15. maj 2014 kl. 23:59:59 er fristen for modtagelse af skemaet ikke overholdt. Du kan sende til følgende adresse: Bemærk: Du kan ikke indsende s på 10 MB eller derover. Hvis du gør det, risikerer du, at en ikke kommer frem til NaturErhvervstyrelsen, og at du ikke får en tilbagemelding om dette. Faxkvittering Du bør altid gemme din faxkvittering, hvis du indsender et overdragelsesskema via fax. Hvis skemaet skulle gå tabt, vil faxkvitteringen for gennemført forsendelse sammen med en udfyldt kopi af skemaet tjene som dokumentation for, at skemaet er fremsendt på det angivne tidspunkt til NaturErhvervstyrelsen. Bemærk, at det kan være svært at komme igennem til NaturErhvervstyrelsen de sidste ansøgningsdage. Kommer du ikke igennem senest henholdsvis den 16.april 2014 kl.: 23:59:59,eller den 15. maj 2014 kl.: 23:59:59 er fristen for indsendelse af skemaet ikke overholdt. Du kan sende til følgende faxnumre: og Postkvittering Du bør altid få udstedt en postkvittering/indleveringsattest for almindeligt brev hos PostDa n- mark, når du indsender et overdragelsesskema. Hvis skemaet skulle gå tabt, vil postkvitterin- 6

7 NOVEMBER 2013 gen/indleveringsattesten sammen med en udfyldt og underskrevet kopi af skemaet indgå i en vurdering af, om skemaet er indkommet rettidigt. Postkvitteringen/indleveringsattesten skal i feltet modtager være påført NaturErhvervstyrelsen og i feltet afsender enten overdrager eller erhverver på overdragelsesskemaet. Bemærk, at der ikke skal påføres konsulentens stempel i afsenderfeltet. Postkvitteringen skal være forsynet med poststempel og en dato, der ikke kan være senere end henholdsvis den 15. april 2014 og den 14. maj, hvis det sendes med A-post. Bemærk, at det er et krav, at postkvitteringen skal være stemplet af PostDanmark. Skemaet skal sendes til følgende adresse: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Kvitteringsbrev for modtagelse af skema Bemærk, at NaturErhvervstyrelsen sender et kvitteringsbrev for modtagelsen af overdragelsesskemaet. Modtager du ikke en kvittering inden for 1-2 uger efter indsendelsen, bør du kontakte NaturErhvervstyrelsen, da det kan betyde, at vi ikke har modtaget skemaet. Som nævnt ovenfor skal papirskemaer, være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 16. april Hvis der er tale om en ændring til Fællesskema 2014, er fristen for modtagelse af skemaet den 15. maj Sådan udfylder du et skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Dette afsnit beskriver, hvordan du udfylder Skema til overdragelse af betalingsrettigheder Vigtigt før du går i gang Fra den 1. september 2013 skal alle med undtagelse af døds- og konkursboer anvende Fødevareministeriets Tast selv-service til at overdrage betalingsrettigheder. Ændring af slutdato for en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder alle de overdragne betalingsrettigheder er omfattet af ændringen. Overdragelse af betalingsrettigheder hvis overdragelsen er midlertidig og derfor sker sammen med jord (udlejning), og du ønsker at opsplitte en eller flere betalingsrettigheder, skal det areal, som betalingsrettighederne svarer til, være præcist det samme som det støtteberettigede areal i ha. hvis du vil opsplitte en betalingsrettighed, der allerede har været opsplittet to gange kan overdragelsen ikke umiddelbart gennemføres. Du vil modtage brev om dette, hvilket kan medføre, at udbetaling af støtten bliver forsinket. NaturErhvervstyrelsen anbefaler derfor, at du vælger at opsplitte en anden betalingsrettighed 7

8 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER Punkt 1. Skemanummer Øverst til højre på skemaet anføres det antal skemaer du indsender. Boksen skal udfyldes, også hvis du kun sender ét skema. Indsender du kun et skema, anfører du skema nr. 1 af 1. Skema nr. 1 af 1 Indsender du mere end ét skema, som er sammenhængende med andre overdragelser, skal samtlige skemaer nummereres tydeligt i boksen øverst på skemaet. Dette vil sikre, at NaturErhvervstyrelsen behandler overdragelserne samlet og i den rigtige rækkefølge. Hvis der er tale om en sammenhængende række, kan den sidste overdragelse ikke gennemføres, før de tidligere overdragelser er gennemført. Hvis samme overdrager er involveret i flere overdragelser er det vigtigt, at overdrager i hver enkelt tilfælde råder over de rettigheder, der ønskes overdraget. Med sammenhængende menes, enten at 1. de samme (en eller flere) betalingsrettigheder overdrages i en kæde fra A til B til C til D, dvs. at rettighederne indgår i flere overdragelser, der tidsmæssigt ligger i forlængelse af hinanden, eller at 2. betalingsrettigheder overdrages fra samme overdrager til forskellige erhververe, fx A overdrager til B, C og D. Er der tale om en kæde nummereres denne fortløbende. Vil du indsende fx 8 sammenhængende skemaer, skal skemaerne nummereres således:1 af 8, 2 af 8, 3 af 8, osv. Skema nr. 1 af 8 Skema nr. 2 af 8 Er der tale om en landbruger, der overdrager til flere landbrugere samme år, nummereres disse efter dato, således at den overdragelse der sker først får nr. 1 af (fx 4). Hvis der er flere overdragelser med samme dato, kan disse nummereres tilfældigt. Bemærk, at hvis der mangler et skema i en række af skemaer, kan NaturErhvervstyrelsen ikke registrere de efterfølgende overdragelser. Punkt 2 og 3. Overdrager og erhverver Her skal alle felter udfyldes. Du kan anføre flere telefonnumre, det første skal være det, hvor det er lettest at træffe dig i dagtimerne. Hvis det fx er et I/S, der er gået konkurs, er det CVRnummeret for det konkursramte interessentskab, der skal anføres som overdrager og ikke et evt. SE-nummer, som konkursboet har fået i forbindelse med konkursbehandlingen. Bemærk, at det skal være én person, et selskab, en forening eller lign., der står som erhverver. Underskrift Både overdrager og erhverver skal underskrive skemaet og anføre datoen for underskrivelsen. 8

9 NOVEMBER 2013 Det er de personer, der er anført som henholdsvis overdrager og erhverver, der skal skrive under. Hvis overdrager er et konkursbo, skal kurator underskrive skemaet. Læs evt. mere om underskrifter i afsnittet Overdragelser for ansøgningsåret Punkt 4. Rådgiver Hvis du får hjælp fra en rådgiver, anføres vedkommendes navn og adresse m.m. Rådgiveren modtager kopier af de breve NaturErhvervstyrelsen udsender, fx breve, hvor der er behov for yderligere oplysninger, og registreringsbreve når behandlingen af skemaet er afsluttet. Bemærk, at rådgiveren dog ikke modtager kopi af kvitteringsbrevet. Punkt 5. Ændring af slutdato for midlertidig overdragelse Punkt 5. skal udfyldes hvis skemaet modtages senest den 16. april Hvis en forpagtningsaftale ophører før tid, og du ønsker at ændre slutdatoen for en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder udfylder du dette punkt. I første rubrik anføres sagsnummeret fra den oprindelige overdragelse. Nummeret findes i øverste højre hjørne på det registreringsbrev, som overdrager, erhverver og evt. rådgiver mo d- tog i forbindelse med registreringen af overdragelsen (udlejningen). Oprindelig overdragelsesperiode Her anføres overdragelsesdatoen og slutdatoen for den oprindelige overdragelsesperiode (u d- lejningsperiode) for betalingsrettighederne. Datoerne skal være identiske med de datoer, der blev anført på det tidligere indsendte overdragelsesskema. Hvis en midlertidig overdragelse tidligere er ændret, anføres den seneste overdragelsesperiode som oprindelig. Ny slutdato for overdragelsesperioden Her anføres den nye slutdato for den midlertidige overdragelse af betalingsrettighederne. Eksempel: A har i forbindelse med forpagtning af jord overdraget (udlejet) betalingsrettigheder til B. D a- toen for overdragelsen blev sat til 1. januar 2007 og slutdatoen til 31. december Både A og B ønsker nu, at overdragelsen skal forlænges, sådan at betalingsrettighederne først skal returneres 31. december 2014, dvs. efter den oprindelige slutdato. A og B anfører derfor følgende på skemaet: Den oprindeligt angivne overdragelsesperiode: fra 1 / 1 /2007 til 31 / 12 /2013 Ny slutdato for overdragelsen: 31 / 12 /2014 Bemærk, at slutdatoen for en midlertidig overdragelse ikke kan ligge efter at døds - eller konkursboet er ophørt. Punkt 6. Midlertidig eller varig overdragelse af betalingsrettigheder Dette punkt skal udfyldes hvis skemaet modtages senest den 16. april Du har følgende to muligheder for at overdrage betalingsrettigheder. Midlertidig overdragelse (udlejning/bortforpagtning) med jord. Varig overdragelse (salg). 9

10 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER Bemærk: Sæt kun ét kryds, enten for midlertidig overdragelse eller varig overdragelse. 1. Midlertidig overdragelse (udlejning/bortforpagtning) med jord Hvis du overdrager betalingsrettigheder midlertidigt (udlejer/bortforpagter), sætter du kryds i boksen midlertidig overdragelse. Det er en betingelse, at overdragelsen sker sammen med et støtteberettiget areal. Du kan ikke overdrage et større antal betalingsrettigheder (i hektar) end svarende til arealet (antal hektar). Derefter anfører du følgende: hvor stort et areal i ha, du vil overdrage (udleje/ bortforpagte) sammen med dine betalingsrettigheder. overdragelsesdato og slutdato for overdragelsen. Selvom forpagtningsaftalen er tidsubestemt, skal der altid anføres en slutdato. Bemærk, at slutdatoen for en midlertidig overdragelse ikke kan ligge efter at døds - eller konkursboet er ophørt. NaturErhvervstyrelsen foretager en stikprøvekontrol af, om datoerne og arealet svarer til forpagtningsaftalen. Bemærk, at hvis du overdrager (udlejer/bortforpagter) betalingsrettigheder uden opsplitninger, skal du mindst overdrage (udleje/bortforpagte) det samme areal i ha som antal betalingsre t- tigheder i ha. Antallet af betalingsrettigheder, der overdrages midlertidigt, behøver derfor i denne situation ikke at svare præcist til det bortforpagtede areal (i ha). Vil du opsplitte en/flere af dine betalingsrettigheder, skal det samlede antal betalingsrettigheder, og det samlede areal i ha, der overdrages (udlejes/bortforpagtes), være præcist det samme. 2. Varig overdragelse (salg) Hvis du overdrager (sælger) betalingsrettigheder varigt, sætter du kryds ud for varig overdragelse og anfører datoen for overdragelsen (salget) af betalingsrettighederne. Betalingsrettigheder, der er udlejet, kan overdrages varigt til tredjemand med respekt af forpagtningen, således at rettighederne ved udlejningens ophør returneres til den nye ejer. Ved salg af bortforpagtede betalingsrettigheder, sættes der kryds i boksen og lejers/forpagters CVR- eller CPR-nummer oplyses. Husk, at sælger og køber skal underskrive side 1 på skemaet. Bemærk, at hvis der overdrages betalingsrettigheder varigt fra mere end én bortforpagtning, skal der udfyldes ét overdragelsesskema for hver af disse midlertidige overdra gelser. Eksempel Overdrager A har på et tidligere skema overdraget betalingsrettigheder til en forpagter, erhverver B. Nu har A solgt sin ejendom til køber C. A skal dermed indsende et overdragelsesskema for at oplyse om salget til C: 10

11 NOVEMBER 2013 A overdrager varigt de betalingsrettigheder, han midlertidigt har overdraget til erhverver B. Overdrager er A, erhverver er C (køber) og B s (lejer/forpagter) CVR-/CPR-nr. anføres under punkt 6. Punkt 7. Alle eller udvalgte betalingsrettigheder Bemærk, at punktet udfyldes i alle skemaer, uanset om de modtages senest den 16. april 2014 eller den 15. maj Her anføres hvor mange betalingsrettigheder, der skal overdrages. Sæt kun ét kryds. Vil du overdrage alle betalingsrettigheder (bortset fra særlige rettigheder), skal du sætte kryds i kassen: Alle overdragers betalingsrettigheder svarende til et areal på, ha. (bortset fra særlige rettigheder, som skal overdrages på et særligt skema). Angiv antallet af betalingsrettigheder med to decimaler. Vil du overdrage udvalgte betalingsrettigheder, skal du sætte kryds i kassen: Nedenstående udvalgte betalingsrettigheder:. Skemaet udfyldes på følgende måde: 1. Kolonne: Oplys antallet af betalingsrettigheder (stk.). Kolonne: (Størrelse i ha) Her anfører du betalingsrettighedernes størrelse og den del, som skal overdrages. Hvis du på en linje anfører flere rettigheder (rettigheder med størrelsen 1 ha) i kolonne 1, skal betalingsrettighedernes samlede størrelse anføres. Hvis der overdrages betalingsrettigheder: med en størrelse, der er mindre end 1ha, eller der skal opsplittes skal disse angives på hver sin linje. For hver rettighed anføres betalingsrettighedens størrelse og den del, som skal overdrages. Angiv størrelsen af enkelte betalingsrettigheder med to decimaler (ikke i brøker eller procent). Kolonnen afsluttes nederst med at angive betalingsrettighedernes samlede størrelse, også her med to decimaler. 3. Kolonne: Anfør værdien af de betalingsrettigheder, som du overdrager. Bemærk, at kolonnen kun skal udfyldes, hvis du kender den aktuelle værdi af rettighederne og eventuelt af opsplittede dele af rettigheder. 4. Kolonne: Anfør om værdien på betalingsrettighederne omfatter tillæg. 11

12 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER Betalingsrettigheder som opsplittes Når dele af betalingsrettigheder overdrages, bliver der dannet nye betalingsrettigheder af den opsplittede betalingsrettighed. Disse nye dele af den tidligere betalingsrettighed får hver især et eget (nyt) nummer, dvs. både den del af rettigheden, som bliver hos overdrageren og den del, der overdrages til erhverver. Hvis du vil overdrage betalingsrettigheder til flere personer, og overdragelserne involverer opsplitninger, får den opsplittede betalingsrettighed, der skal overdrages i anden omgang først et nyt nr. når overdragelse nr. 1 er gennemført. Dette er sket, når begge parter har modtaget brev om registreringen. Skemaer modtaget efter den 16. april 2014 Hvis skemaet modtaget efter ansøgningsfristen skal punkt 8 udfyldes. 12

13 NOVEMBER NaturErhvervstyrelsens breve Når der er indsendt et skema til overdragelse af betalingsrettigheder, vil parterne - og i de fleste tilfælde den rådgiver, der er anført på skemaet - modtage forskellige breve fra NaturErhvervstyrelsen. Herunder kan du se, hvilke breve du vil modtage. Kvitteringsbrev: For hvert modtaget skema sendes ét kvitteringsbrev til den overdrager og erhverver, der er anført på skemaet. Eventuel rådgiver modtager ikke kvitteringsbreve. Kvitteringsbreve bliver udsendt automatisk ved postmodtagelse af skemaet. Brev om behov for yderligere oplysninger: Hvis NaturErhvervstyrelsen registrerer en mangel eller uoverensstemmelse i det indsendte overdragelsesskema, sender vi et brev til overdrager og erhverver. Hvis der er anført en rådgiver på skemaet, modtager rådgiveren også en kopi af brevet. Svarfristen er 14 dage. Rykkerbrev: Hvis NaturErhvervstyrelsen ikke har modtaget et svar på det udsendte brev inden for den angivne svarfrist, sender vi et rykkerbrev til overdrager og erhverver. Hvis der er anført en rådgiver på skemaet, modtager rådgiveren også en kopi af rykkerbrevet. Svarfristen er 8 dage. Registreringsbrev: Når NaturErhvervstyrelsen har gennemført overdragelsen af betalingsrettighederne, eller ændring af slutdatoen, sender vi et registreringsbrev til både overdrager og erhverver. Hvis der er anført en rådgiver på skemaet, modtager rådgiv e- ren også en kopi af registreringsbrevet. Brevet udsendes når NaturErhvervstyrelsen har registreret overdragelsen af betalingsrettighederne. Husk, at kontrollere om brevet stemmer overens med dine overdragelser. Brev om ophør af midlertidig overdragelse: Som en service sender NaturErhvervstyrelsen ved ophør af midlertidig overdragelse et brev til overdrager og erhverver til orientering. For at kunne gennemføre en overdragelse af betalingsrettigheder, eller en ændring af slutdato, skal de angivne svarfrister i NaturErhvervstyrelsens breve overholdes. Brev om uoverensstemmelser efter ændringsfristen den 15. maj 2014 Hvis den overdragelse, som du har indsendt et skema om, ikke kan gennemføres, fx fordi boet ikke har rådighed over de anførte betalingsrettigheder på overdragelsesdatoen har overdraget midlertidigt med et støtteberettiget areal og har anført flere betalingsrettigheder end det tilsvarende areal 13

14 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER har anført oplysninger (navn og CVR-/CPR-nr.) om overdrager eller erhverver, som ikke er korrekte, modtager du et brev fra NaturErhvervstyrelsen. Brevet indeholder en eller flere muligheder for at rette oplysningerne, således at overdragelsen kan gennemføres. Vær opmærksom på, at efter den 15. maj 2014, kan der som udgangspunkt ikke: annulleres et indsendt skema til overdragelse af betalingsrettigheder. ændres på antallet af betalingsrettigheder. ændres på parterne (overdrager/erhverver). I nogle tilfælde, kan der være tale om, at kun en del af en overdragelse kan gennemføres. Udover afkrydsningsrubrikker kan der også være en rubrik for andet. Hvis denne rubrik udfyldes, vil NaturErhvervstyrelsen tage stilling til forslaget til ændring af skemaet. Bemærk, at det kan betyde, at overdragelsen alligevel ikke kan gennemføres. Hvis du har modtaget et brev om uoverensstemmelser, er det vigtigt, at NaturErhvervstyrelsen modtager svar på brevet. I visse tilfælde kan brevet også besvares af din rådgiver. Sidstnævnte omfatter breve vedrørende ændringer til allerede oplyste data, fx ny værdi af en betalingsrettighed, som skal overdrages. 14

15 NOVEMBER Særlige forhold - pant En betalingsrettighed er en fordring, der som udgangspunkt er frit omsættelig. En pantsat rettighed kan derfor overdrages uden, at panthaver giver samtykke. Da pantet fortsat er registreret efter salg, opretholdes panthavers sikring. Det betyder, at disse panthavere fortsat har adgang til at tvangsrealisere pantet i tilfælde af, at pantsætter (den tidligere ejer) misligholder den underliggende aftale. Hvis der er flere panthavere og betalingsrettighederne tvangsrealiseres kan pantet opretholdes af de efterfølgende panthavere. Ved varige overdragelser underrettes panthaver om overdragelsen i kraft af et noteringsbrev, hvoraf det fremgår, at betalingsrettighederne er blevet overdraget, og at pantsætningen nu e k- sisterer på et nyt pantnummer. Hvis pantet på betalingsrettighederne skal slettes, skal panthaver meddele dette til NaturErhvervstyrelsen ved indsendelse af blanketten "Frigivelse af pant". På blanketten skal følgende oplysninger anføres: 1. Pantsætters navn og CVR-nr. / CPR-nr. 3. Rettighedsnumrene på de betalingsrettigheder, der ønskes overdraget og som er pantsat. 4. Underskrift fra panthaver. Anfør tydeligt, at pantet ønskes frigivet. Ved at følge vejledningen nedenfor, kan du på Internettet finde "Skema til overdragelse af betalingsrettigheder" samt "Frigivelse af pant" i forbindelse med overdragelse af betalingsrettigheder, der er oprettet pant i. Indtast internetadressen: i søgefeltet Klik på "Landbrug/ Enkeltbetaling/Tilskud Enkeltbetaling/ Skema og vejledning/ Pant" 15

16 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER 7. Retsgrundlag De væsentligste EU-regler for ordningen om enkeltbetaling Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003. Kommissionens Forordning (EF) nr. 1120/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i afsnit III i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere. Kommissionens forordning /EF) nr. 1121/ 2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesb e- stemmelser Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne for lan d- brugere i forordningens afsnit IV og V. Bekendtgørelse nr. 28 af 19. februar 2012 om elektronisk Fællesskema og markkort, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 389 af 19. april Bekendtgørelse nr. 29 af 19. februar 2012 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 96 af 30. januar

17 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V ISBN Tlf.: Fax.:

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder og skema til ændring af slutdato Maj 2010 N.B.! Hvis skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at du på Fødevareministeriets Tast selv-service hurtigt og nemt

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá ê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî=

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til overdragelse

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Februar 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugs-

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Februar 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 2. udgave Denne brugerguide er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2008

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2008 Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2008 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2009

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2009 Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2009 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning

Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning Du bruger blanketten, når du underretter om, at der er givet pant i betalingsrettigheder under EU-ordningen grundbetaling. Det er kun blanketten, du

Læs mere

National reserve 2013

National reserve 2013 National reserve 2013 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

National reserve 2012

National reserve 2012 National reserve 2012 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2012 Bemærk, at ansøgsningsfristen er ændret til den 8. maj 2012 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet August 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning til overdragelse

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Februar 2016 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - tilladelse til dyrkning af frugt og grønt samt andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion med støtte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

National reserve 2007

National reserve 2007 National reserve 2007 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

National reserve 2008

National reserve 2008 National reserve 2008 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Vejledning om producentskifte. Marts 2012

Vejledning om producentskifte. Marts 2012 Vejledning om producentskifte Marts 2012 Kolofon Vejledning om producentskifte Marts 2012 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Istock Photo Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte April 2008 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om producentskifte. Februar 2015

Vejledning om producentskifte. Februar 2015 Vejledning om producentskifte Februar 2015 Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Fotograf(er): Skyfish Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen April 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv VEJLEDNING OM ENKELTBETALING APRIL 2009 Kolofon Vejledning

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Vejledning om Producentskifte 2017

Vejledning om Producentskifte 2017 Vejledning om Producentskifte 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Marts 2017 Kolofon Vejledning om Producentskifte 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Fotograf(er):

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 1 1.2 Dokumentation... 3 2 Mulighed 1: Samlet omsætning... 3 2.1 Opdatér felt A... 3 3 Mulighed 2: Omsætning fra landbrugsaktiviteter...

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte August 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte August 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Plantedirektoratet

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere