Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi"

Transkript

1 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme samt seksuelt overførte sygdomme. Dermatologien omfatter alle sygdomme, som manifesterer sig i huden herunder også hudmanifestationer ved interne sygdomme som bindevævs- og cancersygdomme eller mangeltilstande, hvor hudsymptomerne kan være den første markør. Endvidere omfatter specialet visse slimhindesygdomme. Væsentlige forebyggelsesaspekter er tilknyttet dermatologien. Forebyggelse af en række sygdomme som f.eks. hudcancer og seksuelt overførte sygdomme foregår gennem information og epidemiologisk overvågning. For kontakteksem har lovmæssige reguleringer bidraget til forebyggelse af sygdommen. Faget dermato-venerologi er endvidere karakteriseret ved en række opgaver fælles med tilgrænsende specialer, hvoraf kan nævnes reumatologi, pædiatri, intern medicin, arbejdsmedicin, plastikkirurgi, karkirurgi, hæmatologi, onkologi, patologi og infektionsmedicin. Det skal understreges, at nærværende uddannelsesprogram skal læses i sammenhæng med målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i dermatovenerologi. (http://www.sst.dk/upload/dermatologi_ pdf) Specialets organisation Størstedelen af patienter med hudsygdomme diagnosticeres og behandles i speciallægepraksis. Der er 105 fuldtidspraktiserende speciallæger i dermatovenerologi. De fleste speciallægepraksis er i dag en-mandspraksis, men der er også eksempler på to-mand og tre-mandspraksis. Sværere og diagnostisk uafklarede tilfælde henvises til undersøgelse og behandling på dermatologisk specialafdeling. Der er i Danmark 4 afdelinger med lands- og landsdelsfunktion, heraf 1 i Region Nord og 1 i Region Syd. Til disse afdelinger er knyttet venerologiske klinikker (kønssygdomsklinikker), hvor patienter uden

2 2 henvisning kan henvende sig til undersøgelse og behandling for seksuelt overførte sygdomme. Der er 3 afdelinger med basisfunktion i Danmark, heraf 1 i Region Nord (Viborg-Kjellerup) og 2 i Region øst. Speciallægepraksis og basisfunktioner i dermato-venerologi varetager basisniveau inden for hyppigt forekommende hudsygdomme. Landdelsafdelingerne varetager højt specialiserede funktioner, herunder en række hud- og seksuelt overførte sygdomme som forudsætter særlig diagnostisk eller behandlingsmæssig teknologi og erfaring. Herudover varetages forskning, udvikling og uddannelse overvejende af landsdelsafdelingerne. 2. Præsentation af uddannelsesforløbet Hoveduddannelsen varer fire år og består af følgende ansættelser: 1. Intern medicin (hæmatologi / reumatologi / infektionsmedicin) 6 måneder. 2. Dermatologi afdeling 1 12 måneder. 3. Dermatologi afdeling 2 12 måneder. 4. Dermatologisk speciallægepraksis 6 måneder. 5. Dermatologi afdeling 1 12 måneder. I løbet af disse fire år skal den uddannelsessøgende læge tilegne sig viden og færdigheder i faget dermato-venerologi på specialist niveau i henhold til fagets målbeskrivelse. Efter et godkendt uddannelsesforløb kan autorisation som speciallæge opnås. Den faglige uddannelse er baseret på mesterlære princippet. Den dermatologiske hoveduddannelse sker ved afdelinger med lands/landsdels funktion. Nedenfor er beskrevet de kompetencer, som skal erhverves under hoveduddannelsesforløbet. I kolonnen periode angives det tidspunkt i uddannelsen eller den afdeling, hvor kompetencen skal evalueres. Kompetencen skal evalueres ved afslutningen af de angivne perioder. Der findes hoveduddannelsesstillinger på: - Dermato-venerologisk afdeling D, Århus Universitetshospital, Sygehuset Århus - Dermato-venerologisk afdeling I, Odense Universitetshospital - Dermato-venerologisk afdeling D, H:S - Dermato-venerologisk afdeling K, Københavns Amt Præsentation af afdelingerne:

3 3 Århus Odense Gentofte Afdelingen råder over et sengeafsnit med 19 senge, et dagafsnit med 5 hotelsenge samt et ambulatorium. Ambulatoriet omfatter sårcenter, lasercenter, lysafsnit og badeafsnit. Endvidere er der specialklinikker indenfor atopisk dermatitis, psoriasís, kutant lymfom, bindevævssygdomme, fotodermatoser, arbejdsdermatologi og genodermatoser. Der er åbent ambulatorium for undersøgelse af seksuelt overførbare sygdomme. Afdelingen råder over 2 laboratorier et klinisk laboratorium med allergologisk og mykologisk diagnostik og et forskningslaboratorium. Der udskrives årligt ca patienter herunder 60% udenamtspatienter. Der er ca sengedage og ca ambulante besøg. I forbindelse med fusionsplanerne for Århus Universitetshospital flyttes afdelingen til Skejby Sygehus. Den lægelige normering omfatter 6 overlæger, heraf en ledende overlæge og en klinisk professor, 4 afdelingslæger, 3 1. reservelæger og 5 reservelæger. Afdelingsledelsen udgøres af den ledende overlæge og oversygeplejersken. Den uddannelsesansvarlige overlæge og uddannelseskoordinatoren (sædvanligvis afdelingslæge) superviserer den lægelige videreuddannelse. Den kliniske professor er ansvarlig for forskningsområdet, der omfatter Ph.D studerende, post-docs, forskningsårsstuderende og bioanalytikere. Hudafdeling I og Allergicentret råder over 1 sengeafsnit med 6 senge og 10 senge på Patienthotellet samt et ambulatorium. Der er ca. 450 indlæggelser årligt og ca ambulante konsultationer. Til afdelingen er knyttet et Allergicenter til diagnostik og behandling af komplicerede allergisygdomme, et Kontaktallergilaboratorium, Svampelaboratorium, og et Behandlingsafsnit til dermatologisk behandling. Afdelingen har en Klinik for kønssygdomme med åbningstid tirsdag og torsdag fra kl Afdelingen er normeret med 6 overlæger (heraf 2 professorer), 3 afdelingslæger, 7 kursuslæger og 4 introlæger. Afdelingsledelsen udgøres af den ledende overlæge og oversygeplejersken. Den uddannelsesansvarlige overlæge superviserer den lægelige videreuddannelse. Vagtt varetages af kursuslæger og introlæger efter et fast rulleskema. Ambulatorium med konsultationer årligt (heraf 600 venerologiske), og 4000 nyhenviste patienter. Klinisk laboratorium for kontaktallergi og specialambulatorier for

4 4 hudcancer. Sengeafdeling med 19 heldøgnsenge. Lægenormeringen er pt. : 4 overlæger, 2 afdelingslæger, 1 1.reservelæge og 2 reservelæger. Bispebjerg Udfyldes af afdelingen Yderligere oplysninger kan hentes på hjemmesiden: Århus Odense Gentofte Bispebjerg Udfyldes

5 5 3. Præsentation af kompetenceudvikling i hoveduddannelsen Kompetencer Læringsmetode Periode Evaluering Lægen som medicinsk ekspert Acne og rosacea Selvstændigt diagnosticere og behandle acne og rosecea Allergi, type I i speciallægepraksis 4. ansættelse - gennemgang af patientforløb - Selvstændigt diagnosticere og behandle hudsymptomer relateret til type 1-allergi Atopisk eksem Selvstændigt diagnosticere og behandle atopisk eksem - gennemgang af patientforløb - - gennemgang af patientforløb - Autoimmune sygdomme Selvstændigt diagnosticere og behandle/visitere autoimmune sygdomme med hudsymptomer (ex. kutan LE, dermatomyositis, vaskulitis) Autoimmune bulløse sygdomme og behandle bulløse hudsygdomme Genodermatoser selvstændigt rejse mistanke om sjældnere genodermatoser og genkende hyppigt forekommende 5. ansættelse - gennemgang af patientforløb - 3. ansættelse - gennemgang af patientforløb - 3. ansættelse - gennemgang af patientforløb -

6 6 Granulomatøse sygdomme og behandle granulomatøse sygdomme 3. ansættelse - gennemgang af patientforløb Hudens tumorer selvstændigt diagnosticere og behandle eller viderevisitere patienter med hudens tumorer - gennemgang af patientforløb Hudsymptomer relateret til mangeltilstande, endokrinologiske lidelser, malign sygdom og anden intern lidelse selvstændigt rejse mistanke om huden som markør for intern lidelse, og diagnosticere de hyppigst forekommende tilfælde 5. ansættelse - gennemgang af patientforløb Hår- og hårbundssygdomme og behandle hår- og hårbundssygdomme 3. ansættelse - gennemgang af patientforløb Infektioner (bakterier, virus, svampe), infestationer og hudsygdomme som reaktion på infektioner og behandle infektioner, følgetilstande til infektioner og infestationer 4. ansættelse - gennemgang af patientforløb Kontakteksem, herunder arbejdsbetingede eksemer og behandle kontakteksemer, og rådgive vedrørende fortsat eksposition 2.ansættelse (i øst KAS GE) - gennemgang af patientforløb Lichen ruber og behandle samtlige manifestationer af lichen ruber 4. ansættelse - gennemgang af patientforløb

7 7 Lymfomer i huden og behandle / viderevisitere lymfomer 3. ansættelse - gennemgang af patientforløb Medikamentelle reaktioner og behandle medikamentelle reaktioner Metaboliske sygdomme og behandle metaboliske sygdomme, evt i sam med andre specialer Negledermatoser og behandle negle sygdomme 3. ansættelse - gennemgang af patientforløb 3. ansættelse - gennemgang af patientforløb 4. ansættelse - gennemgang af patientforløb Psoriasis og behandle psoriasis - gennemgang af patientforløb Psykokutane sygdomme og behandle /visitere psykokutane sygdomme 5. ansættelse - gennemgang af patientforløb Ulcus cruris og andre ulcera og behandle alle typer af sår 2./3. ansættelse AUH - gennemgang af patientforløb

8 8 Urticaria og behandle urticaria i speciallægepraksis 4. ansættelse - gennemgang af patientforløb Vaskulære malformationer og behandle / viderevisitere vaskulære malformationer 5. ansættelse - gennemgang af patientforløb Venerologi og behandle samt rådgive om forebyggelse af seksuelt overførbare sygdomme i venerologisk klinik (i øst BBH) - gennemgang af patientforløb Mål for diagnostiske færdigheder Udføre diaskopi Udføre Dopplerundersøgelse 2./3. ansættelse AUH Udføre epikutantest Udføre mikroskopi, inkl. Mørkefelt, ved venerologiske sygdomme (I øst BBH) Udføre priktest Udføre stansebiopsi og knivbiopsi

9 9 Udføre svampediagnostik Undersøge i Woods light Mål for terapeutiske færdigheder Stille indikation for badebehandlinger - Bandagere og anlægge kompression ved venøs stase 2./3.ansættelse AUH Behandling med lokalmidler, inkl okklusionsbehandling 2.ansættelse Stille indikation for behandling med Buckystråler 4.ansættelse Udføre kryoterapi 2.ansættelse Curettage og elektrokirurgi Udføre intralæsionel injektion Udføre enkle laseroperationer Udføre mindre ekscisisioner af hudtumorer 4. ansættelse

10 10 Udføre fotodynamisk terapi - teoretisk gennemgang med vejleder Selvstændig tage stilling til indikation for og planlægge forløb for UV-behandling (UVA, UVB, PUVA) Udføre systemiske behandlinger til dermatologisk lidelser 4. ansættelse - gennemgang af behandlingsforløb 5. ansættelse - gennemgang af behandlingsforløb Lægen som sundhedsfremmer Identificere faktorer Identificere væsentlige faktorer for sundhed - konferencer (tværfaglige) 3. ansættelse Rådgivning Rådgive om sygdomsforebyggelse ud fra evidensbaseret viden om væsentlige risikofaktorer - selvstændig varetagelse af opgave, fx en specifik forebyggende indsats (eksemskole, undervisningsprogramme r etc.) 3. ansættelse - bedømmelse af opgave Undervisning Undervise i sygdomsforebyggelse relateret til dermatologi Anmeldelsespligt Anvende reglerne for anmeldelse af sygdomme Sociallovgivning Anvende sociallovgivning og tilskudsregler i relation til dermatologiske patienter - supervision - obligatorisk kursus i pædagogik 3. ansættelse - 4. ansættelse 4. ansættelse

11 11 Lægen som administrator/leder Ledelse af tværfagligt team Varetage ledelse af tværfagligt team 5. ansættelse - gennemgang af patientforløb Supervision af ambulatorium Supervisere i speciallægepraksis Supervisere et ambulatorie - obligatorisk kursus i ledelse og administration 4. ansættelse 5. ansættelse - gennemgang af patientforløb Lægen som professionel Egen professionel udvikling Varetage egen professionel udvikling eller gennemgang af patientforløb Professionel i relation til patienter Handle professionel i relation til patienterne på hospitalsafdeling og i speciallægepraksis Professionel i relation til systemet Handle professionel i relation til sundhedsvæsenet på hospitalsafdeling og i speciallægepraksis 4. ansættelse og 5. ansættelse 4. ansættelse og 5. ansættelse og/eller gennemgang af patientforløb og/eller gennemgang af patientforløb Lægen som kommunikator Kommunikation med patienter og pårørende Kommunikere tilfredsstillende med patienter og pårørende i hospitalafdeling og speciallægepraksis - obligatorisk kursus i kommunikation 4. ansættelse og - gennemgang af patientforløb - brugerundersøgelse gennemføres hos 25 patienter -

12 12 Kommunikation i afdelingen Kommunikere tilfredsstillende i afdelingen i hospitalsafdeling og speciallægepraksis - obligatorisk kursus i kommunikation 4. ansættelse og - Kommunikation fra afdelingen Kommunikere tilfredsstillende med samarbejdspartnere/kolleger udenfor afdelingen i hospitalsafdeling og speicallægepraksis - obligatorisk kursus i kommunikation 4. ansættelse og 5. ansættelse - Skriftlig kommunikation Kommunikere tilfredsstillende skriftligt - superviseret udlse af kliniske retningslinier, information om ny arbejdsmetode, eller lignende - superviseret udlse af patientinformationsfolder evt i sam med kolleger eller tværfagligt, eller udlse af artikel til patientforeningsblad eller lignende 3. ansættelse - gennemgang af patientjournal og epikriser - evaluering af præsteret skriftlig materiale ved vejleder Lægen som samr Sam i nærmiljø og i tværfaglige teams Sam tværfagligt og i 5. ansættelse teams - - obligatorisk kursus om sam

13 13 Sam med patient og pårørende Sam med patienter og pårørende (herunder supervision af samtaler) - deltagelse i konferencer - teoretisk kursus - obligatorisk kursus om sam 3. ansættelse - Sam eksternt Sam eksternt ) - fremlæggelse i eget videnskabeligt eller andre specialers selskaber - obligatorisk kursus om sam 5. ansættelse - bedømmelse af fremlæggelse ved vejleder - Netværksdannelse Sam med patienter og pårørende - samtaler) - deltagelse i konferencer - teoretisk kursus - obligatorisk kursus om sam Lægen som akademiker Videnskabelig litteratur Indhente og kritisk vurdere videnskabelig litteratur - superviseret problemløsning - gennem litteratursøgning og vurdering Undervisning Undervise og holde foredrag - superviseret formidling af budskab gennem undervisning eller foredragsvirksomhed 4. ansættelse 3. ansættelse 3. ansættelse

14 14 Klinisk problemstilling Opstille og be en klinisk problemstilling - deltagelse i videnskabelige møder - deltagelse i videnskabelige projekter - litteraturopgaver - afdelingsundervisning og konferencer - undervisningsopgaver 5. ansættelse - bedømmelse af gennemført opgave Forskning Gennemføre et projekt fra ide til fremlæggelse - Gen. Forskningstræningsmodul - Speciale spec. Forskningstræningsmodul - Formulere en videnskabelig problemstilling - Ud et projekt - Gennemføre projektet 1. ansættelse 2-4. ansættelse 2-4. ansættelse 2-4. ansættelse 2-4 ansættelse - Fremlægge resultater af projektet 5. ansættelse (senest 6 måneder før uddannelsen er færdig) 4. Læringsstrategi Mesterlære: Reflekterende læring, der ikke bygger på en adskillelse af læring og anvendelse af det lærte. Medfører gensidig forpligtelse for mester og lærling og foregår over en længere periode. Superviseret klinisk : Vejleder eller anden ældre kollega superviserer i. Teoretisk læring (selvstudium): Den enkelte tager initiativ til at definere sine behov for læring, formulere sine læringsmål, identificerer ressourcer og læringsstrategier. Litteraturstudier, videnskabelige artikler, lærebøger, elektroniske medier kan indgå. Kurser: Deltagelse i kurser der har formålet læring af teoretisk viden og evt. praktiske færdigheder. 5. Evalueringsstrategi

15 15 Struktureret supervision i : Vejleder ser direkte hvordan den uddannelsessøgende læge udfører en færdighed, og vurderer dennes færdighedsniveau udfra i forvejen opstillede kriterier. Gennemgang af patientforløb (audit af journaler): En struktureret bedømmelse af kvaliteten af patientforløb vurderet udfra journaler og mod i forvejen opstillede kriterier. Teoretisk gennemgang med vejleder (struktureret interview): En samtale mellem den uddannelsessøgende og vejlederen der afhandler i forvejen definerede områder, men som ikke har præg af overhøring. Struktureret kollegial bedømmelse: Reflektive samtaler med vejleder og evt. også ældre kolleger, der giver struktureret feed back. 6.Evaluering af den lægelige videreuddannelse Evalueringen foregår i henhold til Vejledning og evaluering af den lægelige videreuddannelse, Sundhedsstyrelsen Introduktionslægen skal evaluere kvaliteten af den uddannelse afdelingen har tilbudt. Dette foretages sammen med vejlederen i forbindelse med slutevalueringen og noteres på officielle skemaer der via den uddannelsesansvarlige overlæge sendes til sygehusledelsen og videreuddannelsesrådet. Hvis uddannelsen ikke forløber planmæssigt iht. uddannelsesprogrammet har vejlederen pligt til at forsøge at afhjælpe den uddannelsessøgendes problem. Ved utilfredsstillende forløb skal den uddannelsesansvarlige overlæge orienteres. Kvaliteten af uddannelsen i afdelingen evalueres desuden gennem inspektorbesøg. 7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse Vejledning foregår i henhold til Vejledning og evaluering af den lægelige videreuddannelse, Sundhedsstyrelsen Der foretages introduktionssamtale, midtvejssamtale og slutevalueringssamtale. I forbindelse med disse samtaler justeres den individuelle uddannelsesplan. Det er introduktionslægens såvel som vejlederens opgave at overholde tidspunkterne for samtalerne. Introduktionssamtalen bør finde sted inden for de første 14 dage af ansættelsesperioden.

16 16

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus Region Nord Forløb Rds-3-2006 Rds-4-2007, Rds-7-2009 og Rds-8-2010 3. jan. 2004 1.1 Indledning Specialet

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Dansk Medicinsk Selskab København, 2005 Håndbog i specialevalg

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling Hjørring og Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A.

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling Hjørring og Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A. Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling Hjørring Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling A. Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af sygdomme,

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Undervisningsstedets navn og adresse: Herlev Hospital

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj INTRODUKTION TIL MINI-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til sygehusvæsenet 2005 4 Indtroduktion til Mini-MTV Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Introduktion til Mini-MTV et

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere