Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk"

Transkript

1 Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på Indhold 1. Generelt Aftaleindgåelse Fortrydelsesret Leveringstidspunkt- og sted Priser, gebyrer og betaling Aflysning og afbestilling af rejsen Overdragelse Ansvar og forsikringer Forsinkelse og mangler Force Majure og ansvarsbegrænsning Behandling af persondata og markedsføring Alarmopkald Reklamation og klageadgang...9 FRONTIERS ApS, Postboks 147, DK-2000 Frederiksberg

2 1. Generelt 1.1 Disse Almindelige betingelser gælder mellem Frontiers ApS ( FT herefter) og en dansk forbruger ( Den rejsende ) for FTs udbud af rejser og services ( Leverancen ) i Danmark og ved bestilling og køb af services på Informationer afgivet ved bestilling skal afgives på dansk. Disse Almindelige betingelser er kun gældende for forbrugere. 1.2 Leverancen er en række faciliteter som stilles til rådighed for Den rejsende til gennemførsel af internationale rejser- og ophold. Leverancen indeholder ikke fysiske elementer eller produkter. På kan Den rejsende læse om FTs services, herunder få oplysninger om indhold og pris på den enkelte leverance. 1.3 Aftale ( denne Aftale / Aftalen ) mellem FT og Den rejsende består udover disse Almindelige betingelser også af en kvittering (ordrebekræftelse). I tilfælde af konflikt mellem kvitteringen og disse Almindelige betingelser, skal kvitteringen have forrang. Enhver fravigelse fra disse Almindelige betingelser skal være aftalt skriftligt i kvitteringen eller i øvrigt. 2. Aftaleindgåelse 2.1 Denne Aftale indgås efter Den rejsendes accept af tilbud skriftligt via , via fax eller på og Aftalen anses for bindende, når FT registrerer Den rejsendes ordre hos FT. Såfremt udefra kommende tekniske årsager medfører, at FT ikke er i stand til at oprette bestillingen som ønsket, eller levere ekstra tjenester, kan FT annullere Aftalen med øjeblikkelig virkning ved at FT hurtigst muligt giver meddelelse herom til Den rejsende. 2.2 Det er en betingelse for indgåelse af aftalen, at Den rejsende meddeler FT en adresse til brug for korrespondance mv. mellem FT og Den rejsende samt Den rejsendes navn og adresse. Den rejsende skal meddele FT alle ændringer af Den rejsendes oplysninger, herunder betalingsoplysninger hvor relevant, med minimum 10 arbejdsdages skriftligt varsel. Til brug for FTs evaluering af Den rejsendes oplysninger, kan FT til enhver tid kræve oplyst Den rejsendes CPR-nummer samt foretage (eller indhente) en kreditvurdering af Den rejsende, herunder indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. 2.3 Såfremt Aftalen er indgået ved fjernsalg, anses Leverancen at være stillet til Den rejsendes rådighed når depositum er rettidigt indbetalt og med Den rejsendes indbetaling anses Den rejsende at være bekendt med Disse almindelige betingelser, indhold af tilbud, prislister og øvrige rejsedokumenter. 2.4 Bestilling af rejser på FRONTIERS ApS, Postboks 147, DK-2000 Frederiksberg. Tlf.: , Fax.: ; Side 2

3 2.4.1 Bestille tilbud Når Den rejsende indhenter et tilbud på en rejse via sendes en bekræftelse på de ønsker Den rejsende gennem har beskrevet. FT udarbejder på Den rejsendes forespørgsel en detaljeret beskrivelse af indholdet og pris på den forespurgte rejse. Tilbuddet fremsendes til Den rejsende via uden beregning og forbindende Accept af tilbud (ordre) Når Den rejsende accepter et tilbud fremsendt af FT eller sender en ordre via er ordren et bindende tilbud om at købe de pågældende services i henhold til disse Almindelige betingelser Kvittering FT sender en elektronisk kvittering, som er en accept af Den rejsendes tilbud om køb. Kvitteringen indeholder ordrenummer, navn, adresse, betalingsmåde, specifikation af den bestilte service, den samlede pris, inklusiv eventuelle leveringsomkostninger samt en vedhæftet fil med disse Almindelige betingelser. FT opbevarer en digital kopi af alle kvitteringer, men det anbefales, at man selv printer kvitteringen ud, da den indeholder væsentlige oplysninger om Leverancen. Kvitteringen er samtidig hensigtsmæssig at have senere, hvis Den rejsende senere fortryder købet eller har indsigelser til Leverancen. Når Den rejsende modtager kvitteringen/ordrebekræftelsen, skal Den rejsende gennemgå den og straks kontakte FT, hvis Den rejsende mener den indeholder fejl eller uoverensstemmelser. Det i kvitteringen anførte er gældende, medmindre Den rejsende skriftligt fremsætter indsigelser straks efter modtagelsen af kvitteringen, idet FT i de fleste tilfælde afgiver bestilling til leverandører umiddelbart efter ordremodtagelsen Oplysningspligt Den rejsende forpligtiger sig til at sikre at navn(e), adresse(r), adresse(r), telefonnumre er korrekt angivet og gyldige i kvittering/ordrebekræftelse, pas, visa mv. Den rejsende er forpligtet til at orientere FT om omstændigheder, som vil kunne have afgørende betydning for gennemførsel af Leverancen. Eksempelvis allergiske reaktioner, handikap, graviditet, lægebehandling eller sygdom. Den rejsende er forpligtet at oplyse FT om ændringer i forudsætningerne for gennemførsel af Leverancen. 2.5 Skriftlige tilbud er bindende i 30 dage efter FT s fremsendelse af tilbud. Dog med undtagelse for eventuelle, i perioden, udefra kommende prisreguleringer. 2.6 Den rejsende skal være myndig og fyldt 21 år for at indgå denne Aftale. FRONTIERS ApS, Postboks 147, DK-2000 Frederiksberg. Tlf.: , Fax.: ; Side 3

4 3. Fortrydelsesret 3.1 Den rejsende har ingen fortrydelsesret ved bestilling via eller på iflg. forbrugeraftalelovens 9 stk Leveringstidspunkt- og sted 4.1 De i kvitteringen/ordrebekræftelsen angivne steder og tider er at betegne som leveringssted og tid. Eksempelvis vil en Leverance hvor Den rejsende ankommer til Dar es Salaam kl være påbegyndt når Den rejsende passerer told og/eller visaog paskontrollen i Tanzania. 4.2 Leverancen er afsluttet når Den rejsende forlader destinationen. Eksempelvis passerer paskontrollen ifm. hjemrejse fra destinationen. 4.3 Delleverance kan forekomme ifm. stopover på rejsen. I de tilfælde vil pkt. 4.1 og 4.2 være gældende for delleverancen. 5. Priser, gebyrer og betaling 5.1 De til enhver tid gældende priser for Leverancen i henhold til denne Aftale er offentliggjort på Prisstigninger og ændringer af disse Almindelige betingelser, træder i kraft ved offentliggørelse på Gebyrstigninger eller indførelse af nye afgifter træder i kraft når de er offentliggjort på Da den enkelte leverance er specielt udviklet til Den rejsende vil priserne på gælde for rene standard rejser og beregnet ud fra et bestemt sæt af forudsætninger. Tilbudsprisen vil oftest variere i forhold til de priser som er oplyst på da Leverancen vil være baseret på Den rejsendes individuelle behov og ønsker. Den endelige pris vil være den pris som vil være oplyst i kvitteringen eller ordrebekræftelsen. 5.4 Der tages forbehold for tryk- og tastefejl og pludselige prisændringer. Priserne er angivet i danske kroner og er inkl. moms, men ekskl. eventuelle udgifter til forsendelse og porto. 5.5 Der tages forbehold for ændring af priserne hos samarbejdspartnere for så vidt at disse sker efter Den rejsendes afgivelse af ordre. Da prisen på rejsen er udregnet iht gældende priser, tariffer mv. forbeholder FT sig ret til inden for 20 dage før afrejse at foretage regulering af prisen på den tilbudte leverance, hvis disse ændringer kan henføres til ændringer i prisen på skatter, tariffer, afgifter, valutakurser, brændstof mv. 5.6 Betalingsbetingelser. Netto kontant. FRONTIERS ApS, Postboks 147, DK-2000 Frederiksberg. Tlf.: , Fax.: ; Side 4

5 5.7 Netbetaling foretages ved direkte overførsel fra Den rejsendes netbank til FT. Netbetalingen sættes i gang, når Den rejsende har modtaget bekræftelse af ordren. 5.8 Transaktionen er gennemført når den fremgår af kontoopgørelsen. 5.9 Der kan ikke foretages betaling vha Net s (PBS), kredit- eller betalingskort. Der gøres opmærksom på at pengeinstitutterne normalt beregner 1-2 dage til transaktionen Depositum. Med mindre andet er anført på ordrebekræftelsen (kvitteringen) betaler Den rejsende 50% af rejsens pris senest 3 hverdage efter bestilling eller accept af tilbud. Ved betaling af depositum accepterer Den rejsende endvidere gældende vilkår for rejsen For oversøiske destinationer betales den resterende del af rejsen senest 60 dage før afrejsedatoen Bestillinger eller ordre som er afgivet hvor rejsedagen er tidligere end 60 dage betales rejsens fulde pris inden 3 hverdage FT forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel, at annullere ordren hvis depositum eller betaling ikke er foretaget rettidigt. 6. Aflysning og afbestilling af rejsen 6.1 FT er berettiget til og uden ansvar at aflyse Leverancen eller tilbyde en alternative leverance i de tilfælde hvor: Grupperejser, specialrejser eller andre rejser, hvortil et minimum deltagerantal kræves for gennemførsel, ikke opnås Leverancens bestanddele ikke kan bekræftes af leverandøren(e) Hændelser som FT eller dets samarbejdspartnere er uden indflydelse på eller uden mulighed for at kunne forudse (Force Majure lignende omstændigheder) Den rejsendes egne forhold En officiel dansk myndighed fraråder rejse til destinationen. Den rejsende har ikke krav på erstatning ud over refusion af det til FT eventuelt indbetalte eller en eventuel difference mellem Leverancen og det tilbudte alternativ. 6.2 Den rejsende er berettiget til at afbestille en Leverance i de tilfælde hvor en officielt dansk myndighed, i perioden fra bestilling og indtil 20 dage før afrejse, fremkommer med oplysning om at man fraråder rejser til det bestilte område, i den bestilte periode, grundet Force Majure lignede omstændigheder. FT vil dog søge at tilbyde et alternativt rejsemål. Den rejsende har ikke krav på erstatning ud over refusion af det til FT eventuelt indbetalte eller en eventuel difference mellem Leverancen og det tilbudte alternativ. FRONTIERS ApS, Postboks 147, DK-2000 Frederiksberg. Tlf.: , Fax.: ; Side 5

6 Foretager Den rejsende en afbestilling som følge af sygdom, hvortil der ikke er tegnet forsikring eller andre grunde gælder følgende betingelser for refusion: Afbestilling inden 90 dage før ankomst -fuld refusion af rejsens pris, men 30% tab af depositum Afbestilling inden 45 dage før ankomst, -halv refusion af rejsens pris Afbestilling mindre end 16 dage før ankomst -ingen refusion. Den rejsende kan kun foretage afbestilling skriftligt og FT er berettiget til at opkræve administrationsgebyr på op til 3% af Leverancens pris dog minimum kr. 500,- FT gør opmærksom på at enkelte resorts eller camps ikke refunderer depositum ifm. afbestilling, specielt ikke i højsæsoner. Detaljeret information herom vil fremgå af tilbud og kvittering. 6.3 Udebliver Den rejsende eller møder Den rejsende op på rejsedagen uden gyldig rejsehjemmel, pas, forsikringer eller vaccinationer og er som følge heraf, ude af stand til at tiltræde Leverancen, har Den rejsende ikke krav på refusion eller erstatning af Leverancen. 7. Overdragelse 7.1 Leverancen er personligt for Den rejsende og dennes husstand og må ikke uden FT godkendelse overdrages eller gensælges til tredjemand. Det er en forudsætning, at eventuelle samarbejdspartnere tillader overdragelse. FT er berettiget til at opkræve administrationsgebyr ifm. en godkendt omregistrering af Leverancen til tredjemand. 7.2 Overdragelse af Leverancen skal ske senest 60 dage før afrejse. 7.3 FT er berettiget til at overdrage denne Aftale til et med FT koncernforbundet selskab eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand. 8. Ansvar og forsikringer 8.1 Den rejsende skal til en hver tid følge FT anvisninger under rejsen og ophold mv. Den rejsende skal optræde således, at andre gæster eller rejsende ikke forulempes, generes eller forstyrres. I grove og gentagne tilfælde kan FT ophæve denne Aftale og bortvise Den rejsende. Den rejsende må i så tilfælde selv sørge for hjemtransport mv. Skader som påføres Den rejsendes omgivelser, som følge af Den rejsendes handlinger, er underlagt de almindelige erstatningsregler for skader og FT uvedkommende. 8.2 Det er Den rejsendes ansvar at sikre, at gyldigt pas har mere end 6 måneders gyldighed efter hjemrejse og at der eksisterer eventuelt gyldigt visa til destinationen. FRONTIERS ApS, Postboks 147, DK-2000 Frederiksberg. Tlf.: , Fax.: ; Side 6

7 Omkostninger, som opstår som følge af manglende gyldighed mv., er FT uvedkommende og afholdes af Den rejsende. 8.3 Det er Den rejsendes ansvar at få foretaget de vaccinationer som er gældende for rejsemålet og, i visse områder etablering af korrekt malaria profylakse. Omkostninger opstået som følge af manglende vaccinationer mv. er FT uvedkommende og afholdes af Den rejsende. Den rejsende henvises til statens seruminstitut for oplysninger om korrekt vaccinering og malariabeskyttelse. 8.4 FT forbeholder sig ret til at kræve dokumentation for gyldigt pas, visa og eventuelle vaccinationer. 8.5 Flere resorts og camps kræver fuld forsikringsdækning til behandling af sygdom og eventuel hjemtransport som følge af sygdom eller tilskadekomst (rejseforsikring). 8.6 Da ikke alle rejseforsikringer dækker aktiviteter med forhøjet risikoniveau skal der tegnes tillægs eller special forsikringer, når Leverancen indeholder aktiviteter, som dykning (scuba), river rafting, bungy jump mv. 8.7 Den rejsende kan tegne afbestillingsforsikring, som sikrer, at det fulde beløb for Leverancen refunderes, hvis Den rejsende aflyser Leverancen som følge af dødsfald eller akut opstået sygdom. 8.8 Den rejsende har mulighed for at tegne alle forsikringstyper hos FT. 9. Forsinkelse og mangler 9.1 FT er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge af Den rejsendes ændring af rejserute eller som følge af forhold som FT eller dennes repræsentanter, ingen indflydelse har haft på, og Den rejsende kan ikke påregne kompensation som følge af forsinkelse. FT vil være behjælpelig med omorganisering af Leverancen hvor dette er muligt. 9.2 Konstaterer Den rejsende at Leverancen ikke lever op til det specificerede eller indeholder mangler, skal Den rejsende gøre FT eller dennes repræsentant opmærksom på forholdet straks manglen er konstateret. 9.3 FT har ret og pligt til at søge afhjælpning af manglen hurtigst muligt. Dog ikke i de tilfælde hvor en eventuel udbedring vil kunne påføre FT ekstra store omkostninger. Tilbyder FT at afhjælpe manglen kan Den rejsende ikke kræve afslag i prisen eller erstatning såfremt afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden ekstra omkostninger for Den rejsende. 10. Force Majure og ansvarsbegrænsning 10.1 FTs ansvar er begrænset i videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning og internationale konventioner, til personskade samt beskadigelse af bagage, som er FRONTIERS ApS, Postboks 147, DK-2000 Frederiksberg. Tlf.: , Fax.: ; Side 7

8 beregnet til privat brug eller forbrug. FT kan ikke gøres ansvarlig for mindre afvigelser i rejseplaner eller foretage refusion for uudnyttede dele af Leverancen FT er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgetab. Indirekte tab eller følgetab kan f.eks. være tab af data eller arbejdstid FTs erstatningsansvar for fejl og mangler i forbindelse med en leverance er begrænset til prisen for Leverancen, som denne er angivet i kvitteringen FT er ikke ansvarlig for hændelser, skader eller forsinkelser mv i de tilfælde hvor Den rejsende afgiver fejlagtige oplysninger eller i de tilfælde hvor Den rejsende ikke har orienteret om omstændigheder der kan påvirke gennemførsel af Leverancen, eller tilstødende komplikationer som følge af manglende information da det i udgangspunktet antages at Den rejsende er selvhjulpen FT er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af Aftalen, som skyldes forhold, som FT ikke har indflydelse på (force majeure), herunder bl.a. krig, terrorhandlinger, leverandør-/transport-/produktionsproblemer, strejker, myndighedshandlinger, naturkatastrofer eller livsfarlige smitsomme sygdomme, forsinkelser hos postvæsenet og lign. FT har ret til en rimelig forlængelse af frister, hvis dette måtte ske. 11. Behandling af persondata og markedsføring 11.1 FT vil som led i Aftalen foretage behandling af en række data om Den rejsende. Forhandlere vil endvidere have adgang til og foretage kortvarig behandling af visse data om Den rejsende alene som led i formidlingen af Aftalen. Sådanne data kan blandt andet bestå af: Persondata, hvorved forstås personoplysninger i persondatalovens forstand og er bl.a. fysiske personers navne, adresser mv, herunder tilsvarende oplysninger om enkeltmands ejede virksomheder samt f.eks. navn og stilling på ansatte i virksomheder eller offentlige myndigheder telefonnummer, adresse og betalingsoplysninger De oplysninger, som Den rejsende giver til FT i forbindelse med bestilling eller ordreafgivelse (navn, adresse, telefonnummer, adresse osv.) samt oplysninger, som Den rejsende i øvrigt måtte give til FT, behandles fortroligt og bruges til at ekspedere Den rejsendes bestilling, til statistisk brug samt til anden kontakt til Den rejsende. Endvidere behandles data til validering af de af Den rejsende afgivne oplysninger, herunder entydig identifikation af Den rejsende, og endelig indebærer lovgivningskrav til erhvervsdrivendes regnskaber, at FT skal opbevare visse af Den rejsendes personoplysninger i fem år. FT opbevarer alene Den rejsendes personoplysninger i det omfang, det er lovligt FT kan i forbindelse med sin behandling overlade data til databehandlere, som behandler data på vegne af og i henhold til instruktion fra FT. FRONTIERS ApS, Postboks 147, DK-2000 Frederiksberg. Tlf.: , Fax.: ; Side 8

9 11.4 Personoplysninger transmitteres fra Den rejsende til FT i ikke-krypteret form. Personoplysninger gemmes af FT i en database på en sikker server, hvortil der ikke er adgang fra internettet Ifølge persondataloven har Den rejsende mulighed for indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger, der vedrører Den rejsende og kan ved at rette skriftlig henvendelse til FT få oplyst, hvilke oplysninger om Den rejsende, som FT besidder. FT bestræber sig på at sikre, at alle oplysninger er korrekte. Såfremt oplysninger måtte vise sig urigtige eller mangelfulde, vil FT berigtige oplysningerne snarest muligt og Den rejsende kan i øvrigt gøre indsigelse mod yderligere behandling af egne personoplysninger Betalingsoplysninger formidles til FT via en sikker og krypteret SSL forbindelse. Alle betalingstransaktioner sker bankerne i mellem og FT har dermed ikke adgang til Den rejsendes konto- eller betalingsoplysninger For at lette proceduren for Den rejsendes fremtidige adgang til kan FT anvende en såkaldt cookie. Det er en lille fil, som lagres på Den rejsendes PC. Den indebærer, at Den rejsende ikke igen behøver at indtaste stamoplysninger næste gang Den rejsende besøger FT hjemmeside. Cookies kan naturligvis altid slettes fra PC en Når Den rejsende oplyser adresse i forbindelse med en bestilling mv på kan FT anvende adressen til at kontakte Den rejsende vedrørende den aktuelle aftale. Endvidere kan FT benytte adressen til at markedsføre services (nyhedsbreve, tilbud mv) over for Den rejsende i det omfang, at Den rejsende har samtykket i at modtage sådant markedsføringsmateriale. Man kan altid fravælge at modtage markedsføringsmateriale enten via eller ved at benytte linket herom i det elektroniske markedsføringsmateriale, som er tilsendt FT videregiver ikke Den rejsendes oplysninger til tredjemand, heller ikke med henblik på markedsføring. 12. Alarmopkald 12.1 FT har oprettet nødtelefonnumre i Danmark og på de enkelte destinationer. Den rejsende får adgang til disse kontaktfaciliteter inden afrejse Ved alarmopkald har Den rejsende selv ansvaret for at give besked om Den rejsendes geografiske placering. For oversøiske destinationer anbefales, at man registrerer sig på den, for destinationen, nærmeste danske ambassade eller EU repræsentation, inden afrejse. 13. Reklamation og klageadgang 13.1 Klager, der udspringer af Aftalen, herunder om Leverancen og betaling, indsendes skriftligt til Frontiers ApS, Postboks 147, DK-2000 Frederiksberg, senest 30 dage efter FRONTIERS ApS, Postboks 147, DK-2000 Frederiksberg. Tlf.: , Fax.: ; Side 9

10 Den rejsendes hjemkomst. Reklamationer modtaget efter denne periode behandles ikke. FT bekræfter modtagelsen af reklamationen indenfor 14 dage. FT træffer normalt afgørelse i sådanne sager senest 2 måneder efter, at klagen er modtaget Reklamation over skader påført Den rejsendes bagage eventuelle forsinkelse eller bortkomst skal rettes direkte til Den rejsendes transportør, straks efter at skaden mv. er konstateret. FT er uden ansvar i denne forbindelse, men assisterer på foranledning, og uden ansvar for behandling eller udfald, med reklamationen over for transportøren Tvister kan endvidere af hver af parterne, efter gældende regler herom, indbringes for de almindelige danske domstole, som har ene kompetence til at afgøre tvister FRONTIERS ApS, Postboks 147, DK-2000 Frederiksberg. Tlf.: , Fax.: ; Side 10

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Version 2.0, Sep2014 Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Indhold 1. Generelt... 2 2. Aftaleindgåelse... 2 3. Fortrydelsesret... 4 4. Leveringstidspunkt-

Læs mere

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Indhold 1. Generelt... 2 2. Aftaleindgåelse... 2 3. Fortrydelsesret... 4 4. Leveringstidspunkt- og sted... 4 5.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Hvem kan handle hos Trendypet For at foretag køb hos Trendypet skal du være fyldt 18 år, aftaler med børn og unge under 18, kan alene indgås af forældre eller andre der er lovligt

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder "Gå til kassen". På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse.

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder Gå til kassen. På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse. Handelsbetingelser BESTILLING KØB trin-for-trin. Find den ønskede vare. Kom varen i indkøbskurven ved at klikke på symbolet "Læg i kurv". Derefter kan du fortsætte din søgning, hvis du ønsker at fortsætte

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin:

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin: 1. Virksomhedsoplysninger Køkkenfornyelse.dk v/ Lars Thorhauge CVR nr.: 14 90 48 40 Mail: webshop@koekkenfornyelse.dk Tlf.: 22 17 14 76 Telefonen er åben 9.00-16.00 i hverdagene. Webshoppen er etableret

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER Vejle, april 2016 Betingelserne regulerer aftale om formidling af flybilletter mellem VR Travel, CVR 80511817, (herefter benævnt rejsebureauet) og kunder

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser 1. Leverancens omfang 2. Dokumentation og vejledning 3. Leveringstidspunkt og transport 4. Risikoen for varerne

Salgs- og leveringsbetingelser 1. Leverancens omfang 2. Dokumentation og vejledning 3. Leveringstidspunkt og transport 4. Risikoen for varerne Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Life- Style.dk, Skovsholm 1, 6470 Sydals, Tlf. 74422070. CVR nr. 13459932, netbutik:

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til: Pakkehotel Att.: Flipsu.dk hej@flipsu.dk Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser 1. Aftalen 1.1 Arrangøren har ansvaret for at den rejsende modtager de ydelser der indgår i aftalen. Ansvaret gælder også for ydelser, der skal opfyldes

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 23. november - 2016 Side 1 af 5 1 OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) Mijamas Webshop (MIJAMA.dk) tilbyder salg til såvel private som erhvervsdrivende. Handler du som erhvervsdrivende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Handelsbetingelser ved tilmelding, betaling og abonnement

Handelsbetingelser ved tilmelding, betaling og abonnement Handelsbetingelser ved tilmelding, betaling og abonnement Gælder for kurser, arrangementer og kontingent udbudt af De grønne pigespejdere eller af deres lokale grupper/afdelinger Vores handelsbetingelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere