Montagevejledning. Queen jordvarme. juni den naturlige varme fra jorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montagevejledning. Queen jordvarme. juni 09. - den naturlige varme fra jorden"

Transkript

1 Montagevejledning Queen jordvarme - den naturlige varme fra jorden juni 09

2 Indhold El-installation 3 Vigtigt 3 Sikringsgruppe 3 AC/DC-følsomt fejlstrømsrelæ 3 CE-vægstik 3 Temperaturføler 3 Opstilling af kabinet 5 Krav til opstillingssted 5 Opretning af kabinettet 5 Montage af varmepumpemodul 6 Montage af el-forbindelse 6 Montage af jordslangekredsen 6 Isolering af jordslangekredsen 6 Tilslutning til jordslangekredsens trykekspansion 7 Montage af centralvarmekredsen 7 Tilslutning af koldt og varmt vand 8 Tilslutning 8 Montage af sikkerhedsaggregat 8 Cirkulation 8 Tilslutning til husets varmeanlæg 8 Gulvvarme uden termostatisk blandeshunt (direkte koblet gulvvarmeanlæg) 9 Gulvvarme med termostatisk blandeshunt 10 Radiatorer kombineret med gulvvarme 11 Radiatorer 12 Udluftning af jordslanger 13 Advarsel! 13 Fremgangsmåde for udluftning efter skyllemetoden 13 Snavssamler 13 Lukning af kuglehane i varmepumpe 13 Maksimalt flow i den enkelte jordslange 13 Udluftning af evt. energifanger 14 Udluftning af varmepumpen 14 Trykprøvning 14 Påfyldning af IPA-sprit 15 Frostsikring af kuglehaner 15 Programmering af Queen 16 Adgang til service settings (installationsmenu) 16 Afslutning af service settings 16 Bilag 19 Jordvarmeanlægget er omfattet af lov om miljøbeskyttelse 20 Programmering Lenze Queen 4, 6, 8, 10, Symbolforklaring & komponentliste 23 Varmekurver 26 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Indhold 2

3 El-installation Vigtigt Installationen skal udføres af en autoriseret el-installatør i henhold til nationale og lokale regler. Sikringsgruppe Varmepumpen skal forsynes fra en 3-faset sikringsgruppe, som kun forsyner varmepumpen. Tilslutningseffekt og sikringsstørrelse fremgår af tabellen på næste side. Mærkning af sikringsgruppe Behovsstyret varmepumpe: Varmepumpe Ikke behovsstyret varmepumpe: Varmepumpe med omdrejningsbestemt kompressor AC/DC-følsomt fejlstrømsrelæ (gælder kun for behovsstyret varmepumpe) Da den behovsstyrede varmepumpe er forsynet med en 3-faset frekvensomformer, skal el-installationen til varmepumpen forsynes med et specielt AC/DC-følsomt fejlstrømsrelæ. Det AC/DC-følsomme fejlstrømsrelæ monteres normalt således, at dette kun beskytter varmepumpen. Husets øvrige el-installation beskyttes af et andet og normalt fejlstrømsrelæ. Det AC/DC-følsomme relæ er inkluderet i varmepumpens pris og medleveres sammen med denne eller kan rekvireres separat. Data for AC/DC-følsomt fejlstrømsrelæ Fabrikat: SIEMENS Type: HPFI relæ AC/DC 40/0,03A. For frekvensomformer drift Mål BxD: 72 X 70 mm Mærkning af fejlstrømsrelæ AC/DC følsomt fejlstrømsrelæ for behovsstyret varmepumpe CE-vægstik Installationen afsluttes i et fem-polet CE-vægstik, som frit kan placeres over, til højre eller til venstre for varmepumpen. Varmepumpens forsyningskabel (2 m) er fabriksmonteret med en CE-stikprop. Mærkning af vægstik Behovsstyret varmepumpe: Dette stik må kun anvendes til behovsstyret varmepumpe Ikke behovsstyret varmepumpe: Varmepumpe med omdrejningsbestemt kompressor Temperaturføler Den udvendige temperaturføler skal monteres i skygge. Temperaturføleren er forsynet med et 15 m 2-leder kabel, som kan forlænges eller afkortes efter behov. Temperaturføleren forbindes til varmepumpens elektronik på klemmerne F7. Ved nybyggeri føres et minimum 5/8 tomrør med træksnor fra husets nordside frem til varmepumpen. Net kwh AC/DC følsomt HPFI relæ Normal HPFI Varmepumpe Husets øvrige installation Dansk Varmepumpe Industri A/S - El-installation 3

4 Varmepumpe type Queen 4 Behovsstyret Spænding Samlet effekt Automatsikring C karakteristik Fejlstrømsrelæ CE-vægstik Installationskabel 3x400V+0 8 kw 16-20A Specielt AC/DC 32A Min. 5x2,5 mm2 følsom Queen 5 3x400V+0 8 kw 16-20A Normalt HPFI 32A Min. 5x2,5 mm2 Queen 6 3x400V+0 9 kw 16-20A Specielt AC/DC 32A Min. 5x2,5 mm2 Behovsstyret følsom Queen 7 3x400V+0 9 kw 16-20A Normalt HPFI 32A Min. 5x2,5 mm2 Queen 8 Behovsstyret 3x400V+0 9 kw 16-20A Specielt AC/DC følsom 32A Min. 5x2,5 mm2 Queen 9 3x400V+0 10 kw 20A Normalt HPFI 32A Min. 5x2,5 mm2 Queen 10 3x400V+0 10 kw 20A Specielt AC/DC 32A Min. 5x2,5 mm2 Behovsstyret følsom Queen 12 3x400V+0 11 kw 20A Normalt HPFI 32A Min. 5x2,5 mm2 Queen 13 Behovsstyret 3x400V+0 12 kw 20A Specielt AC/DC følsom 32A Min. 5x2,5 mm2 Queen 16 3x400V+0 12 kw 20A Normalt HPFI 32A Min. 5x2,5 mm2 Queen 18 3x400V+0 14 kw 25A Normalt HPFI 32A Min. 5x4,0 mm2 Queen 24 3x400V+0 16 kw 32A Normalt HPFI 32A Min. 5x6,0 mm2 Queen 32 3x400V+0 18 kw 40A Normalt HPFI 63A Min. 5x10,0 mm2 Queen 36 3x400V+0 21 kw 40A Normalt HPFI 63A Min. 5x10,0 mm2 Queen 48 3x400V+0 24 kw 50A Normalt HPFI 63A Min. 5x16,0 mm2 Tabel over komponenter og krav til elektrisk tilslutning. Dansk Varmepumpe Industri A/S - El-installation 4

5 Opstilling af kabinet Krav til opstillingssted Varmepumpen opstilles på et fast underlag med tilstrækkelig bæreevne (gerne beton). Kabinettet placeres med ca. 1cm afstand til mur. Opretning af kabinettet Kabinettet skal støtte ligeligt på alle fire ben. For at lette opretningen anbefales det, at varmepumpemodulet (stor vægt) ikke er placeret i kabinettet. Ligeledes må der ikke være påfyldt vand i varmtvandsbeholder og centralvarmekreds. Under opretningen skal øverste og nederste frontlåge være afmonteret. De justerbare ben indstilles således at, kabinettet er i lod, og således at kabinettet ikke vrider (kontroller, at frontlåger passer og flugter langs lodret kant). Dansk Varmepumpe Industri A/S - Opstilling af kabinet 5

6 Montage af varmepumpemodul For at lette indskubningen af modulet smøres de to slisker med olie eller sæbevand. Modulets bagerste ben placeres i sliskerne, hvorefter de to transporthåndtag afmonteres og modulet skubbes tilbage til fast stop. Montage af el-forbindelse Montagen skal udføres af en kyndig person. Varmepumpemodulets fabriksmonterede el-kabel forbindes til det elektriske styrepanel. Det flerpolede stik (manøvrestrøm) skubbes ind i modparten, hvorefter det aflastes med kabelstrips. Af hensyn til udsendelse af radiostøj og mekanisk aflastning skal effektkablet til kompressoren aflastes i den fabriksmonterede kabelbøjle af metal. Kablet placeres under kabelbøjlen, således at denne danner forbindelse og klemmer på det afisolerede stykke (skærmen). De fire ledere i kompressorkablet forbindes til U, V, W og jord. Efter montage kontrolleres forbindelsens mekaniske og elektriske kontakt ved træk og vrid i alle ledninger. Varmepumpen er forsynet med en omdrejningsbestemt scroll-kompressor. Hvis ikke varmepumpen efter opstart afgiver varme, er omdrejningsretningen forkert. For at ændre omdrejningsretning byttes to ledere, eksempelvis U og V. Øverst: behovsstyret, nederst: ikke-behovsstyret.varmepumpen er forsynet med en omdrejningsbestemt scroll-kompressor. Hvis ikke varmepumpen efter opstart afgiver varme, er omdrejningsretningen forkert. For at ændre omdrejningsretning byttes to ledere, eksempelvis U og V. Montage af jordslangekredsen Jordslangekredsens frem- og returløb (fabriksmonterede slanger) forbindes. Undgå at ødelægge isoleringen ved forsigtigt at trække den et stykke tilbage, således at slangeenderne frigøres. Isolering af jordslangekredsen Efter montagen trækkes isoleringen ind over samlingsstedet, således, at dette er fuldt og damptæt isoleret. For at undgå kondensvand er der særdeles vigtigt, at isoleringen udføres damptæt og omhyggeligt. Eventuelle skader og sprækker på isoleringen repareres med medsendte isoleringstape. Jordslangekredsens fabriksmonterede isolering trækkes forsigtigt tilbage før montering. Jordslangekredsen isoleres, og samlinger tætnes med isoleringstape. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Montage af varmepumpemodul 6

7 Tilslutning til jordslangekredsens trykekspansion Tilslutningsslangen til trykekspansionsbeholderen skubbes ind i slangeniplen. Ved behovsstyret varmepumpe tilkobles to slanger. Montage af centralvarmekredsen Centralvarmekredsens frem- og returløb forbindes. For at beskytte returløbsslangen mod slid placeres medleverede metallåg over slisken. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Montage af varmepumpemodul 7

8 Tilslutning af koldt og varmt vand Tilslutning Varmepumpens indbyggede varmtvandsbeholder tilsluttes varmt og koldt vand. Beholderen er forsynet med Ø22 klemringskoblinger. Montage af sikkerhedsaggregat Medleverede sikkerhedsaggregat (10 bar) monteres i koldvandstilslutningen, og sikkerhedsventilen forbindes til afl øb. Cirkulation Evt. cirkulation på det varme vand etableres mellem beholderens varmt- og koldvandstilslutning. I cirkulationsledningen skal indskydes termostatisk ventil til begrænsning og regulering af fl owet (indreguleres til et minimum). Cirkulationspumpen bør være forsynet med et døgnur, således at varmetabet i installationen kan begrænses til et minimum. Tilslutning til husets varmeanlæg Varmepumpen er fabriksmonteret med følgende udstyr i varmekredsen: Cirkulationspumpe. Vandpåfyldning til varmeanlæg. Sikkerhedsventil, 2,5 bar. Trykekspansion, 8 liter, 0,5 bar. (Ekstern trykekspansion monteres, hvis en større type kræves/ønskes) Manometer, 0-4 bar. Den anbefalede cirkulationspumpe med indbygget ur og termostatisk fl owregulering eller tilsvarende. UP BUT VVS nr Det er vigtigt for varmepumpens el-forbrug og anlæggets funktion, at varmeanlægget og hertil hørende installation er dimensioneret til lavest muligt arbejdstemperatur. Da lave temperaturer medfører et tilsvarende højere vandfl ow, skal dimensionen på rør og ventiler, som anvendes ved varmepumpens tilslutning, nødvendigvis være større end ved eks. olie- eller gaskedler, hvor arbejdstemperaturen typisk er højere. Det er endvidere vigtigt, at den rette anlægstype - radiatorer, gulvvarme med termostatisk blandeshunt eller direkte koblet gulvvarme - er grundigt overvejet, og at dimensionen på tilslutningsrør, ventiler m.m. mellem varmepumpen og varmeanlægget er dimensioneret for det øgede vandfl ow. I de følgende eksempler er anlægstype og dimensioner på tilslutningsrør beskrevet. Koldt vand Varmt vand Dansk Varmepumpe Industri A/S - Tilslutning af koldt og varmt vand 8

9 Gulvvarme uden termostatisk blandeshunt (direkte koblet gulvvarmeanlæg) Anvendelse Når hele huset er forsynet med gulvvarme, og gulvvarmeanlæggets fordelerrør er placeret ved eller i nærheden af varmepumpen. Forklaring Gulvslangerne til de enkelte rum er direkte tilsluttet til varmepumpens frem- og returløb. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen cirkulerer vandet i gulvslangerne. Varmepumpen er forsynet med en automatik, som regulerer temperaturen i gulvslangerne afhængigt af udetemperaturen. Der kan frit vælges mellem et håndreguleret gulvvarmeanlæg (5) eller et anlæg, hvor temperaturen i de enkelte rum er styret af hertil hørende rumtermostater. Fordele Mindst muligt el-forbrug til varmepumpen: Da varmepumpen er direkte tilsluttet gulvvarmeanlægget, bliver dennes arbejdstemperatur mindst mulig (ca C). Lavere anskaffelsespris: Ingen udgift til blande-shunt (termostatventil og pumpe i gulvvarmeanlæg) Ulemper Evt. håndklædetørrer bliver kun C (normalt ikke noget problem). Dimensionering af gulvvarmeanlægget Længde og afstand mellem de enkelte gulvvarmerør dimensioneres efter normale regler for området. Varmepumpe ( C ved vinterdrift) Gulvvarme uden blandeshunt 35 C 30 C C 30 C 100 m2 hus 150 m2 hus 200 m2 hus 250 m2 hus 300 m2 hus 350 m2 hus 400 m2 hus 450 m2 hus 500 m2 hus Gulvslanger Maks. afstand mellem varmepumpe og tilslutningssted PEX- rør eller tilsvarende (tryktab 0,5 MVS) 22x3 / 20x2 25x2,3 / 28x4 32x2,9 40x3,7 2,5 meter 6,3 meter 17 meter 63 meter 1,3 meter 3,6 meter 12 meter 36 meter 2,3 meter 6,0 meter 25 meter 1,7 meter 5,0 meter 15 meter 1,0 meter 4,0 meter 11 meter 3,0 meter 8,0 meter 2,3 meter 6,0 meter 2,0 meter 5,0 meter 1,9 meter 4,0 meter Gulvvarme uden blandeshunt. Temperaturer C ved vinterdrift. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Tilslutning af koldt og varmt vand 9

10 Gulvvarme med termostatisk blandeshunt Anvendelse Hvor varmepumpen ikke installeres ved gulvvarmeanlæggets fordelerrør (eks. i en anden bygning) samt i større huse, hvor der er monteret flere fordelerrør, placeret i hvert sit bygningsafsnit. Forklaring Anlægget er baseret på to-temperaturdrift, hvor varmepumpen arbejder med en ca. 10 C højere temperatur end gulvvarmeanlægget. Varmepumpen er forsynet med en automatik, som ændrer varmepumpens temperatur afhængigt af udetemperaturen. Temperaturen i gulvslangerne reguleres af en termostatventil (4), som normalt indstilles til 35 C. Der kan frit vælges mellem et håndreguleret gulvvarmeanlæg (5) eller et anlæg, hvor temperaturen i de enkelte rum er styret af hertil hørende rumtermostater. På gulvvarmeanlægget er monteret en pumpe (3), som cirkulerer vandet i gulvslangerne. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen forsyner gulvvarmeanlæggets termostatventil (4) og cirkulerer vandet i evt. håndklædetørrer. Dimensionering af gulvvarmeanlægget Den medleverede termostatventil (4) til en fabriksfremstillet blandeshunt bør/skal udskiftes til en større type. Årsagen er, at ventilens størrelse normalt er tilpasset eksempelvis olie- eller gaskedel med en høj arbejdstemperatur. Ved varmepumpedrift ønskes en lav arbejdstemperatur, og det hermed øgede vandflow betyder, at ventilen skal have en større dimension. Emne Fabrikat Type VVS-nr. Beskrivelse Ventil RA-C Ligeløb, kvs 3,30 Føler FTC C, 2 m kap.rør med påspændingsføler Anbefalede ventil og føler eller tilsvarende. Længde og afstand mellem de enkelte gulvvarmerør dimensioneres efter normale regler for området. Fordele Kan anvendes i specielle tilfælde hvor, varmepumpen er placeret langt fra gulvvarmeanlægget, eksempelvis i en anden bygning eller hvis huset er forsynet med flere fordelerrør placeret i hvert sit bygningsafsnit. Ulemper Pga. den forhøjede temperatur i varmepumpen er el-forbruget højere, end hvis huset var forsynet med gulvvarmeanlæg uden termostatisk blandeshunt. ( C ved vinterdrift) Gulvvarme med blandeshunt 35 C Varmepumpe C Håndklædetørrer C 45 C 30 C Gulvslanger 30 C 100 m2 hus 150 m2 hus 200 m2 hus 250 m2 hus 300 m2 hus 350 m2 hus 400 m2 hus 450 m2 hus 500 m2 hus Maks. afstand mellem varmepumpe og tilslutningssted PEX- rør eller tilsvarende (tryktab 0,5 MVS) 22x3 / 20x2 25x2,3 / 28x4 32x2,9 40x3,7 5,0 meter 12 meter 50 meter 166 meter 2,8 meter 8,3 meter 25 meter 83 meter 1,5 meter 5,0 meter 18 meter 50 meter 1,2 meter 3,5 meter 12 meter 35 meter 2,5 meter 8,5 meter 25 meter 2,1 meter 6,5 meter 19 meter 1,6 meter 5,0 meter 14 meter 1,2 meter 4,0 meter 12 meter 1,0 meter 3,5 meter 10 meter Gulvvarme med blandeshunt. Temperaturer C ved vinterdrift. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Tilslutning af koldt og varmt vand 10

11 Radiatorer kombineret med gulvvarme Anvendelse I eksisterende huse, hvor varmeanlægget dels består af gulvvarme og radiatorer samt i nybyggeri, hvor eksempelvis overetage ønskes forsynet med radiatorer og underetage med gulvvarme. Forklaring Varmepumpen og radiatorerne arbejder med en højere temperatur end gulvvarmeanlægget. Varmepumpen er forsynet med en automatik, som regulerer radiatortemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Gulvvarmetemperaturen styres af termostatventilen (4), som normalt indstilles til 35 C. Der kan frit vælges mellem et håndreguleret gulvvarmeanlæg (5) eller et anlæg, hvor temperaturen i de enkelte rum er styret af hertil hørende rumtermostater. På gulvvarmeanlægget er monteret en pumpe (3), som cirkulerer vandet i gulvslangerne. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen cirkulerer vandet i radiatorerne og forsyner gulvvarmeanlæggets termostatventil (4). Dimensionering af gulvvarmeanlægget Den medleverede termostatventil (4) til en fabriksfremstillet blandeshunt bør/skal udskiftes til en større type. Årsagen er, at ventilens størrelse normalt er tilpasset Gulvvarme med blandeshunt 35 C eksempelvis olie- eller gaskedel med en høj arbejdstemperatur. Ved varmepumpedrift ønskes en lav arbejdstemperatur, og det hermed øgede vandflow betyder, at ventilen skal have en større dimension. Emne Fabrikat Type VVS-nr. Beskrivelse Ventil RA-C Ligeløb, kvs 3,30 Føler FTC C, 2 m kap.rør med påspændingsføler Anbefalet ventil og føler eller tilsvarende. Længde og afstand mellem de enkelte gulvvarmerør dimensioneres efter normale regler for området. Dimensionering af radiatorer Radiatoranlægget udføres som et tostrenget system. Minimum radiatorstørrelse dimensioneres ud fra 55/45 C. El-forbruget til varmepumpen bliver lavere, hvis der vælges en større radiator eks. ud fra 50/40 C (anbefales). Fordele Hurtig regulering af temperatur i rum, som er forsynet med radiatorer. Ulemper Pga. en høj temperatur til radiatorerne er el-forbruget højere, end hvis ( C hele ved vinterdrift) huset var forsynet med gulvvarme. Varmepumpe C 4 55 C 55 C 55 C 30 C Gulvslanger Radiator 47 C Radiator 47 C 2 55 C 45 C 100 m2 hus 150 m2 hus 200 m2 hus 250 m2 hus 300 m2 hus 350 m2 hus 400 m2 hus 450 m2 hus 500 m2 hus Maks. afstand mellem varmepumpe og tilslutningssted PEX- rør eller tilsvarende (tryktab 0,5 MVS) 22x3 / 20x2 25x2,3 / 28x4 32x2,9 40x3,7 5,0 meter 12 meter 50 meter 166 meter 2,8 meter 8,3 meter 25 meter 83 meter 1,5 meter 5,0 meter 18 meter 50 meter 1,2 meter 3,5 meter 12 meter 35 meter 2,5 meter 8,5 meter 25 meter 2,1 meter 6,5 meter 19 meter 1,6 meter 5,0 meter 14 meter 1,2 meter 4,0 meter 12 meter 1,0 meter 3,5 meter 10 meter Radiatorer kombineret med gulvvarme med blandeshunt. Temperaturer C ved vinterdrift. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Tilslutning af koldt og varmt vand 11

12 Radiatorer Anvendelse I eksisterende huse, hvor varmeanlægget består af radiatorer, eller nybyggeri, hvor huset ønskes forsynet med radiatorer. Forklaring Varmepumpen er forsynet med en automatik, som regulerer radiatortemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen cirkulerer vandet i radiatorerne. Dimensionering af radiatorer: Radiatoranlægget udføres som et tostrenget system. Min. radiatorstørrelse dimensioneres ud fra 55/45 C over radiatoren. El-forbruget til varmepumpen bliver mindre, hvis der vælges en større radiator eks. ud fra 50/40 C (anbefales). Fordele Hurtig regulering af rumtemperatur. Ulemper Pga. en høj temperatur til radiatorerne er el-forbruget højere, end hvis hele huset var forsynet med gulvvarme. ( C ved vinterdrift) Varmepumpe 55 C Radiator 55 C Radiator 55 C Radiator 47 C 47 C 47 C 2 55 C 47 C 100 m2 hus 150 m2 hus 200 m2 hus 250 m2 hus 300 m2 hus 350 m2 hus 400 m2 hus 450 m2 hus 500 m2 hus Maks. afstand mellem varmepumpe og tilslutningssted PEX- rør eller tilsvarende (tryktab 0,5 MVS) 22x3 / 20x2 25x2,3 / 28x4 32x2,9 40x3,7 5,0 meter 12 meter 50 meter 166 meter 2,8 meter 8,3 meter 25 meter 83 meter 1,5 meter 5,0 meter 18 meter 50 meter 1,2 meter 3,5 meter 12 meter 35 meter 2,5 meter 8,5 meter 25 meter 2,1 meter 6,5 meter 19 meter 1,6 meter 5,0 meter 14 meter 1,2 meter 4,0 meter 12 meter 1,0 meter 3,5 meter 10 meter Radiatorer tilkoblet varmepumpe. Temperaturer C ved vinterdrift. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Tilslutning af koldt og varmt vand 12

13 Udluftning af jordslanger Advarsel! Udluftning, trykprøvning og påfyldning af IPA-sprit må kun foretages af kyndige og instruerede personer (IPA-sprit er miljøskadeligt og meget brandfarligt) Udluftningen foretages efter skyllemetoden og skal udføres omhyggeligt og over længere tid. Evt. tilbageværende luft har stor betydning for varmepumpens drift, varmeydelse og el-forbrug. Fremgangsmåde for udluftning efter skyllemetoden Udluftningen foretages ved at montere en separat udluftningspumpe med tilstrækkelig kapacitet til at meddrive luftlommer fra jordslangekredsen. Udluftningspumpens sugeside og returledningen fra jordslangekredsen er ført til bunden af den viste dunk. Efterhånden som luften fra jordslangerne udsepareres i dunken, efterfyldes med vand, således at vandspejlet holdes i toppen af dunken. Snavssamler For at sikre at evt. snavs i jordslangerne fjernes, skal udluftningspumpens sugeside være monteret med en snavssamler. Lukning af kuglehane i varmepumpe Inden udluftningspumpen startes, lukkes kuglehanen 9 under varmepumpens cirkulationspumpe, således at alt vandet tvinges gennem jordslangekredsen. 9 - Lukket (på tværs af røreret) Maksimalt flow i den enkelte jordslange For at sikre maksimalt fl ow i den enkelte jordslange lukkes øvrige haner på fordelerrøret, således at der kun udluftes en slange af gangen. Skift mellem de enkelte slanger foretages gentagende gange, indtil det er sikkert, at alle luftlommer er udsepareret. Hanerne lukkes på skift så kun én kreds er åben af gangen Dansk Varmepumpe Industri A/S - Udluftning af jordslanger 13

14 Udluftning af evt. energifanger For at sikre at alt luften drives ud af energifangeren, lukkes hanen 4 i energifangerens pumpehus. Herved sikres maksimalt flow gennem energifangeren. Når energifangeren er udluftet, kan hanen 4 med fordel igen åbnes, da dette giver et forøget flow gennem jordslangekredse (reduceret vandmodstand). Kraftig udluftningspumpe Snavsamler Varmepumpe Energifanger Jordslanger 9 V1 F6 Varmeveksler Udetemperatur F7 6 F U Pumpehus: komponenter er fabriksmonteret Evt. fordelerrør for jordslanger Udluftning af varmepumpen Efter afsluttet udluftning af jordslangerne udluftes varmepumpen. Kuglehanen 9 under varmepumpens cirkulationspumpe åbnes, hvorved vand drives gennem varmepumpen, og luften udsepareres i dunken. Trykprøvning Under trykprøvningen skal jordslangekredsens trykekspansionsbeholder være frakoblet. Jordslangerne pumpes op til prøvetrykket på 400 kpa (40 MVS). Der trykprøves med vand. Under prøven må ingen dele af jordslangerne være udsat for direkte sol. Efter 15 minutter kontrolleres, om trykket er faldet. Er dette tilfældet, pumpes igen op til prøvetrykket. Dette gentages, indtil trykket ikke er faldet efter 15 minutter fra sidste oppumpning. Prøvetrykket skal nu kunne opretholdes i én time, uden at trykket falder. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Udluftning af jordslanger 14

15 Påfyldning af IPA-sprit Efter afsluttet udluftning og trykprøvning påfyldes jordslangerne den beregnede mængde IPA-sprit (30 % vol.). Inden påfyldning åbnes alle haner på fordelerrøret, således at spritten fordeles til alle jordslangerne. Påfyldningen sker ved at erstatte vandet i spanden med IPA-sprit. Det overskydende vand fra jordslangernes returledning fjernes. (Kontroller at vandet ikke indeholder sprit) For at sikre en ensartet opblanding af væsken fortsættes udluftningsproceduren minimum én time. Frostsikring af kuglehaner Efter påfyldning og opblanding af frostsikringsmidlet (IPA sprit) er det vigtig, at evt. ferskvand i alle kuglehaners kugler også frostsikres. Derved fjernes risikoen for frostsprængning. Dette gøres ved at montere medleverede slutpropper, hvorefter hanerne åbnes. Kuglehaner åbnes for at frostsikre Dansk Varmepumpe Industri A/S - Udluftning af jordslanger 15

16 Programmering af Queen Installatøren skal ved opstart af anlægget programmere den rette varmekurve, som passer til husets varmeanlæg. Adgang til service settings (installationsmenu) Indtryk tre taster samtidigt. I/0, Pil op og Pil ned indtil displayet viser Service settings. Bekræft med enter. Afslutning af service settings Tryk på I/0 Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 Varmeanlæg Termostat / Kurve 20 Varmeanlæg Termostat Kurve 20-1 Termostat I specielle anlæg, hvor kurvestyring ikke ønskes, vælges denne indstilling. Varmeanlæggets temperatur vælges af brugeren (menu 3-1). Kurve (normalindstilling) Temperaturen i varmeanlæggets fremløbsledning reguleres automatisk efter udetemperaturen. Kurve nr. vælges af brugeren (menu 3-1). Varmeanlæg Maks. o C 21 Varmeanlæg Maks. o C < > Maks. temperatur i varmeanlæggets fremløbsledning. Maks. temperaturen bliver uanset udetemperatur og brugers valg af kurvenr. altid respekteret. Indstillingsforslag Gulvvarme uden termostatisk blandeshunt (direkte koblet gulvvarme) 38 C. Ved trægulve stilles der ofte krav om en maksimum overfl adetemperatur på disse. I sådanne tilfælde vælges maksimum temperaturen efter hensyns til dette. Gulvvarme med termostatisk blandeshunt 45 C. Radiatorer eller radiatorer kombineret med gulvvarme med termostatisk blandeshunt 55 C. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Programmering af Queen 16

17 Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 Kurve o C Varmeanlæg o C ved udetemperatur på +12 o C < > Varmeanlæg o C ved udetemperatur på -12 o C < > 60 (Kun hvis der i 20-1 er valgt kurve ) (Se ill. af kurver i bilaget Varmekurver ) Temperatur i varmeanlæggets fremløbsledning ved udetemperatur på +12 C. Indstillingsforslag: Gulvvarme uden termostatisk blandeshunt (direkte koblet gulvvarme) 30 C. Gulvvarme med termostatisk blandeshunt 35 C. Radiatorer eller radiatorer kombineret med gulvvarme med termostatisk blandeshunt 38 C. Temperatur i varmeanlæggets fremløbsledning ved udetemperatur på -12 C. Indstillingsforslag: Gulvvarme uden termostatisk blandeshunt (direkte koblet gulvvarme) 35 C. Gulvvarme med termostatisk blandeshunt 40 C. Radiatorer eller radiatorer kombineret med gulvvarme med termostatisk blandeshunt 52 C. Kompressor pausetid 23 Kompressor pausetid minutter 15 0 < > For at undgå pjatkørsel sikrer pausetiden, at kompressoren kun kan starte et maksimalt antal gange pr. time. En indstilling på 15 minutter gør, at kompressoren maksimalt kan starte 4 gange pr. time. Den resterende tid, indtil kompressoren er frigivet til start, ses i brugermenu 1-1 over kompressoren. Normalindstilling: 15 minutter. Installation og service: Kompressoren startes uanset evt. resterende pausetid ved at vælge standby et kort øjeblik. 24 Fejl, lavt væsketryk i jordslanger Til / Fra 24-1 Fejl, lavt væsketryk i jordslanger Tilsluttet Frakoblet Normal indstilling: Tilsluttet Fejl, min. o C jordslanger 25 Fejl, min. o C jordslanger < > Normal indstilling: -10 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Programmering af Queen 17

18 Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 Varmepumpe Type 26 Frekvensregulering Ja Nej 26-1 Menuen er fabriksindstillet og må ikke ændres. Ja: Behovsstyret Nej: Ikke behovsstyret Energifanger 27 Energifanger Ja Nej 27-1 Menuen vælges i henhold til, om energifanger er monteret. Sidste fejl TIL TIL Logbog over sidste 16 fejl Dertilhørende skærmbillede af driftstilstanden da fejlen opstod, og kompressorens timetæller Manuel drift TIL 29-8 Manuel aktivering af styringens udgangsrelæer Dansk Varmepumpe Industri A/S - Programmering af Queen 18

19 Bilag Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bilag 19

20 Jordvarmeanlægget er omfattet af lov om miljøbeskyttelse Der skal, før installationsarbejdet igangsættes, foreligge en tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. BEK nr af 20/11/2006 (Gældende) Lovgivning, som forskriften vedrører LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Etablering og drift af jordvarmeanlæg Egenkontrol Ikrafttrædelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg I medfør af 7 a, stk. 1, og 19, stk. 5, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse, fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for: 1) Kommunalbestyrelsens meddelelse af tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. 2) Drift af jordvarmeanlæg. 3) Egenkontrol med jordvarmeanlæg Stk. 2. Bekendtgørelsens regler skal sikre, at der ikke sker en forurening af jorden og grundvandet. 2. Ved jordvarmeanlæg forstås i denne bekendtførelse varmoptagesystemer med jord som varmekilde. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på anlæg, der etableres efter reglerne i lov om anvendelse af Danmarks undergrund. Kapitel 2 Etablering og drift af jordvarmeanlæg 4. Jordvarmeanlæg må ikke etableres, førend kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse efter lovens 19 i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. En tilladelse skal indeholde vilkår i overensstemmelse med 6, 7, 9, og 10. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde skærpe vilkårene i forhold til bestemmelserne nævnt i stk. 2 eller stille yderligere vilkår for jordvarmeanlæggets etablering, drift og egenkontrol samt sløjfning af anlæg. 5. Ved ansøgning om tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg skal ansøger over for kommunalbestyrelsen dokumentere 1) anlæggets placering, 2) anlæggets tekniske udformning og 3) de kemiske stoffer, der skal anvendes. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bilag 20

21 6. Som varmetransmissionsmedium skal anvendes vand eller godkendt kølemiddel. Stk 2. Som frostsikringsmiddel må kun anvendes ethylenglycol, propylenglycol, natriumklorid, blandinger af calcium- og magnesiumklorid, betain eller IPA- sprit. Stk 3. For at modvirke korrosion må ethylenglycol og propylenglycol kun tilsættes op til 0,4 pct. natriumnitrit, 4 pct. natriumbenzonat, 4 pct. borax eller 0,2 pct. benzotriazol. For at modvirke korrosion må natriumkloridopløsninger kun tilsættes natriumkarbonat (soda). Tilsvarende må calcium- og magnesiumkloridopløsninger kun tilsættes natriumhydro-xyd. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan godkende anvendelsen af andre kemiske stoffer, hvis det kan dokumenteres, at disse er mindst lige så miljøvenlige i relation til grundvandsbeskyttelsen. 7. Varmeoptagesystemet skal være tæt og forsynet med 1) et trykovervågningssystem samt 2) en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget. Stk. 2. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk. 8. Der må ikke gives tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg nærmere end 300 meter fra et alment vandingsanlæg og 50 meter fra andre vandindvindingsanlæg. Stk. 2. Afstandskravene kan nedsættes, hvis de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at der ikke er øget risiko for forurening af vandvindingsanlæg. Kapitel 3 Egenkontrol 9. Et jordvarmeanlæg skal mindst én gang årligt på foranstaltning af anlæggets ejer efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser. Stk. 2. Ejeren af anlægget skal i mindst ti år opbevare resultatet af kontrollen, som efter anmodning skal forevises kommunalbestyrelsen. 10. Ejeren og brugeren af jordvarmeanlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand, herunder må der ikke være væsentlige synlige tæringer af rørsystemet. Stk. 2. Hvis ejeren eller brugeren konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget er utæt, skal kommunalbestyrelsen straks underrettes. Desuden skal ejeren eller brugeren straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f. eks. ved tømning af anlægget. Kapitel 4 Ikrafttrædelse 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og ophæves automatisk den 1. januar 2012, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. Justitsministeriets skrivelse af 28. februar 2002 om en forsøgsordning om anvendelse af automatiske ophørsklausuler i visse bekendtgørelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 522 af 2. december 1980 om etablering af jordvarmeanlæg (varmeslanger i jord) ophæves. Stk. 3. Verserende sager, herunder klagesager, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 4. Overtrædelse af bestemmelser efter bekendtgørelse nr. 522 af 2. december 1980 om etablering af jordvarmeanlæg (varmeslanger i jord), straffes efter de hidtil gældende regler. Miljøministeriet, den 20. november 2006 Connie Hedegaard Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bilag 21

22 Programmering Programmering Lenze Lenze Queen Queen 4, 6, 4, 8, 6, 10, 8, & 13 Queen 4 Queen 6 Queen 8 Queen 10 Queen 13 Frekvensomformer ESMD402L4TXH ESMD402L4TXH ESMD402L4TXH ESMD402L4TXH ESMD552L4TXH Input 3/PE 400/480V 3/PE 400/480V 3/PE 400/480V 3/PE 400/480V 3/PE 400/480V Output 4 kw 4 kw 4 kw 4 kw 5,5 kw Output 9,4 A 9,4 A 9,4 A 9,4 A 12,6 A Kompressor 2HC-1.2Y 2FC-2.2Y 2DC-2.2Y 2CC-3.2Y 4EC-4.2Y Fuldlaststrøm 3,5 A 4,9 A 6,9 A 8,5 A 10,7 A Frekvensomformer Queen 4 Queen 6 Queen 8 Queen 10 Queen 13 Nr. Lenze Navn C00 0 Indtast password (kun synlig når aktiv) C01 0 Setpunkt og styring (analog indgang) C02 0 Hent Lenze indstilling CE1 1 Konfiguration -digital indgang E CE2 4 Konfiguration -digital indgang E CE3 3 Konfiguration -digital indgang E C08 1 Konfiguration -relæudgang C09 1 Bus adresse C10 0 Min udgangsfrekvens C11 55 Max udgangsfrekvens C12 5 Accelerationstid C13 5 Decelerationstid C14 2 Driftsmode C15 50 U/f knækpunkt C16 4 U min boost C17 0 Frekvenstærskel C18 2 Chopperfrekvens C21 0 Slipkompensation C Strømgrænse (%) C24 0 Accelerationsboost C34 0 Konfiguration analog indgang C36 4 DC bremse (%) C37 20 Fast setpunkt 1 (JOG 1) C38 30 Fast setpunkt 2 (JOG 2) C39 40 Fast setpunkt 3 (JOG 3) C46 - Frekvenssetpunkt Display Display Display Display Display C50 - Udgangsfrekvens Display Display Display Display Display C53 - DC bus spænding Display Display Display Display Display C54 - Motorstrøm Display Display Display Display Display C90 0 Indgangsspænding C94 0 Brugerpassword C99 - Softwareversion Display Display Display Display Display C06 0 Holdetid automatisk DC bremse C Analog udgangsskala C11 0 Konfiguration -analog udgang C17 0 Konfiguration digital udgang (A1) C I 2 t -udkobling (termisk motorovervågning) Cirkulationspumpe MAGMA Queen 4 Queen 6 Queen 8 Queen 10 Queen 13 Kurve Konstant Konstant Konstant Konstant Konstant Sætpunkt kurve Klemme Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bilag 22

23 Symbolforklaring & komponentliste Queen 4 Queen 5 Queen 6 Queen 7 Queen 8 Queen 9 Queen 10 Queen 12 Queen 13 Queen 16 Behovsstyret Ikke Behovsstyret Behovsstyret Ikke Behovsstyret Behovsstyret Ikke Behovsstyret Behovsstyret Ikke Behovsstyret Behovsstyret Ikke Behovsstyret K1 Kompressor Bitzer 2HC-1.2Y Copeland ZH15 Bitzer 2FC-2.2Y Copeland ZH21 Bitzer 2DC-2.2Y Copeland ZH26 Bitzer 2CC-3.2Y Copeland ZH30 Bitzer 4EC-4.2Y Copeland ZH45 Kølemiddel/kg 134A/1,7 kg 407C/1,6 kg 134A/1,7 kg 407C/1,6 kg 134A/1,8 kg 407C/1,6 kg 134A/1,9 kg 407C/1,8 kg 134A/1,9 kg 407C/1,8 kg Hz Frekvensomformer LENZE ESMD402L4 TXH 4 kw D1 Termorelæ kompressor D2 Højtrykspressostat 18/13 bar D3 Lavtrykspressostat 2UA519W D4 Pressostat jordslanger D5 Ekstern input fra modem eller gulvvarmestyring - 047H0209 (ekstra tilbehør) - LENZE ESMD402L4 TXH 4 kw 2UB513W 28/21 bar 2UA525W 2,7/1,7 bar (ekstra tilbehør) - 047H /13 bar 2UA519W (ekstra tilbehør) - LENZE ESMD402L4 TXH 4 kw 2UB513W 28/21 bar 2UA525W 2,7/1,7 bar (ekstra tilbehør) - 047H /13 bar 2UA519W (ekstra tilbehør) - LENZE ESMD402L4 TXH 4 kw 2UB513W 28/21 bar 2UA525W 2,7/1,7 bar (ekstra tilbehør) - 047H /13 bar 2UA519W (ekstra tilbehør) - LENZE ESMD552L4 TXH 5,5 kw 2UB513W 28/21 bar 2UA525W 2,7/1,7 bar (ekstra tilbehør) - 047H /13 bar 2UA519W E1 El-patron 3/6/9 kw 3/6/9 kw 3/6/9 kw 3/6/9 kw 3/6/9 kw 3/6/9 kw 3/6/9 kw 3/6/9 kw 3/6/9 kw 3/6/9 kw F1 C varmeanlæg (fremløb) F2 C varmeanlæg (retur) F3 C Varmtvandsbeholder F4 C Varmeanlæg (fremløb) F5 C Jordslanger (varm) F6 C Jordslanger (kold) F7 C ude Hennodahl KTY Hennodahl KTY Hennodahl KTY Hennodahl KTY Hennodahl KTY Hennodahl KTY Hennodahl KTY Hennodahl KTY (ekstra tilbehør) Hennodahl KTY - 2UB513W 28/21 bar 2UA525W 2,7/1,7 bar (ekstra tilbehør) Hennodahl KTY Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bilag 23

24 F8 C energifanger (ekstra tilbehør) GE Geni modul på cirkulationspumpe jordslanger RE1 Cirkulationspumpe jordslanger RE2 Cirkulationspumpe Energifanger (ekstra tilbehør) MAGNA MAGNA Wilo RSG 25/6-3 RE5 3-vejs motorventil Belimo DN25 - MAGNA UPS Wilo RSG 25/6-3 Belimo DN25 RE6 Relæ for kompressor - Bendikt & RE7 Relæ for el-patron Bendikt & RE8 Cirkulationspumpe varmeanlæg ALPHA2 Bendikt & UPS MAGNA Wilo RSG 25/6-3 Belimo DN25 - MAGNA UPS Wilo RSG 25/6-3 Belimo DN25 - Bendikt & Bendikt & ALPHA2 Bendikt & UPS MAGNA Wilo RSG 25/6-3 Belimo DN25 - MAGNA UPS Wilo RSG 25/6-3 Belimo DN25 - Bendikt & Bendikt & ALPHA2 Bendikt & UPS MAGNA Wilo RSG 25/6-3 Belimo DN25 - MAGNA UPS Wilo RSG 25/6-3 Belimo DN25 - Bendikt & Bendikt & ALPHA2 Bendikt & UPS MAGNA Wilo RSG 25/6-3 Belimo DN25 - UPS Wilo RSG 25/6-3 Belimo DN25 - Bendikt & Bendikt & SE- Termisk relæ i Bitzer - Bitzer - Bitzer - Bitzer - Bitzer - B1 kompressor 1 Koldt vand til Ø22 Ø22 Ø22 Ø22 Ø22 Ø22 Ø22 Ø22 Ø22 Ø22 varmtvandsbeholder 2 Varmt vand fra Ø22 Ø22 Ø22 Ø22 Ø22 Ø22 Ø22 Ø22 Ø22 Ø22 varmtvandsbeholder 3 Tilslutning til jordslanger (varm) 4 Tilslutning til jordslanger (kold) 5 Tilslutning til varmeanlæg (retur) 6 Tilslutning til varmeanlæg (fremløb) 10 Varmtvandsbeholder 170L 170L 170L 170L 170L 170L 170L 170L 170L 170L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 11 Akkumuleringstank i varmtvandsbeholder 12 Akkumuleringstank i 40L 40L 40L 40L 40L 40L 40L 40L 40L 40L varmeanlæg 13 Ekspansionsbeholder 5L/0,5 bar 5L/0,5 bar 5L/0,5 bar 5L/0,5 bar 5L/0,5 bar 5L/0,5 bar 5L/0,5 bar 5L/0,5 bar 5L/0,5 bar 5L/0,5 bar ALPHA2 Bendikt & UPS Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bilag 24

25 14 Ekspansionsbeholder 14L/0,5 bar 14L/0,5 bar 14L/0,5 bar 14L/0,5 bar 14L/0,5 bar 14L/0,5 bar 14L/0,5 bar 14L/0,5 bar 14L/0,5 bar 14L/0,5 bar 20 Manometer 0-4 bar 0-4 bar 0-4 bar 0-4 bar 0-4 bar 0-4 bar 0-4 bar 0-4 bar 0-4 bar 0-4 bar 21 Sikkerhedsventil 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 25 Snavsfilter i varmeanlæg 26 By-pass ventil Caleffi 1-6 MWS ¾ 27 Vandpåfyldning til varmeanlæg Caleffi 1-6 MWS ¾ Caleffi 1-6 MWS ¾ Caleffi 1-6 MWS ¾ Caleffi 1-6 MWS ¾ Caleffi 1-6 MWS ¾ Caleffi 1-6 MWS ¾ Caleffi 1-6 MWS ¾ Caleffi 1-6 MWS ¾ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 28 Kontraventil ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 29 Manometer 0-4 bar 0-4 bar 0-4 bar 0-4 bar 0-4 bar 0-4 bar 0-4 bar 0-4 bar 0-4 bar 0-4 bar 30 Sikkerhedsventil 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 40 Fordamper M D2/L2 41 Kondensator H D2/L2 42 Ekspansionsventil ALCO TISE-MW Dyse 2 43 Skueglas SGN 10S 44 Filter COMBI- FILTER DCC 2032 S M D2/L2 H D2/L2 TUBE Dyse 7 SGN 10S COMBI- FILTER DCC 2032 S M D2/L2 H D2/L2 ALCO TISE-MW Dyse 3 SGN 10S COMBI- FILTER DCC 2032 S M D2/L2 H D2/L2 TUBE Dyse 7 SGN 10S COMBI- FILTER DCC 2032 S M D2/L2 H D2/L2 ALCO TISE-MW Dyse 4 SGN 10S COMBI- FILTER DCC 2032 S M D2/L2 H D2/L2 TUBE Dyse 7 SGN 10S COMBI- FILTER DCC 2032 S M D2/L2 H D2/L2 ALCO TISE-MW Dyse 5 SGN 10S COMBI- FILTER DCC 2032 S M D2/L2 H D2/L2 TUBE Dyse 9 SGN 10S COMBI- FILTER DCC 2032 S M D2/L2 H D2/L2 ALCO TISE-MW Dyse 6 SGN 10S COMBI- FILTER DCC 2032 S Caleffi 1-6 MWS ¾ M D2/L2 H D2/L2 ALCO TISE NW Dyse 5 SGN 10S COMBI- FILTER DCC 2032 S Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bilag 25

26 Varmekurver Varmekurve til gulvvarme uden termostatisk blandeshunt (direkte koblet gulvvarmeanlæg) Temperatur varmeanlæg fremløb Maks. menu Kurve nr. 10 Menu 22-1 Bruger, valg af temperatur, menu 3-1 +_ 10 o C Menu Udetemperatur Varmekurve til gulvvarme med termostatisk blandeshunt Temperatur varmeanlæg fremløb Maks. menu Kurve nr. 10 Menu 22-1 Bruger, valg af temperatur, menu 3-1 +_ 10 o C Menu Varmekurve til radiatorer, eller radiatorer kombineret med gulvvarme med termostatisk blandeshunt varmeanlæg fremløb Maks. menu Menu Menu 22-1 Kurve nr. 10 Bruger, valg af temperatur, menu 3-1 +_ 10 o C Udetemperatur Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bilag 26

I medfør af 7 a, stk. 1, og 19, stk. 5, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse, fastsættes:

I medfør af 7 a, stk. 1, og 19, stk. 5, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse, fastsættes: I medfør af 7 a, stk. 1, og 19, stk. 5, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse, fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Gulvvarme uden blandeshunt Anvendelse: Når alle rum i huset er forsynet med gulvvarme, og gulvvarmeanlæggets fordelerrør er

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen jordvarme. - den naturlige varme fra jorden

Bruger- og montagevejledning. Queen jordvarme. - den naturlige varme fra jorden Bruger- og montagevejledning Queen jordvarme - den naturlige varme fra jorden November 2010 Indhold Brugervejledning Hovedafbryder 3 Betjening af varmepumpen 3 Anlægssituationen (menu 1) 3 Varmeanlæggets

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Standardstyring - den naturlige varme fra jorden Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Hovedafbryder 4 Betjening

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Standardstyring - den naturlige varme fra luften Maj 2011 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Brugervejledning Indhold Hovedafbryder

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra jorden Juni 2011 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. Januar 11. - den naturlige varme fra luften

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. Januar 11. - den naturlige varme fra luften Bruger- og montagevejledning Queen LV DC - den naturlige varme fra luften Januar 11 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 3 Vækning af display fra dvale 3 Hovedafbryder 3 Driftsstatus 4 Centralvarmeanlæg

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra jorden Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra luften Juni 2011 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 4 Hovedafbryder 4 Driftsstatus

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Standardstyring - den naturlige varme fra luften Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Brugervejledning Indhold Hovedafbryder

Læs mere

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug jordvarme giver 20% lavere elforbrug Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Jordslanger Gulvvarme / radiator varmepumpe pe med eller uden varmtvandsbeholder

Læs mere

Montagevejledning for. energifanger. - den naturlige varme fra jorden

Montagevejledning for. energifanger. - den naturlige varme fra jorden Montagevejledning for energifanger - den naturlige varme fra jorden Indhold Funktionsbeskrivelse 3 Opstilling 4 Gravning af rende 5 Montage af PE-rørene 5 Elektrisk kabelføring og montage 6 Påfyldning

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra luften Marts 2012 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 4 Hovedafbryder 4 Driftsstatus

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen

BRUGERVEJLEDNING Queen BRUGERVEJLEDIG Queen Legionellafunktion on - 1 - VARMEPUMPES BETJEIGSPAEL Menu 1 Menu 1-1 Legionellafunktion on Legionellafunktion 02 min Viser anlæggets status T1: Varmepumpens C (fremløb) T2: Varmepumpens

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1)

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1) Side 1 af 5 BEK nr 1019 af 25/10/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-10-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Ansøgning

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug

DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Beskrivelse af anlægget Nedgravningsdybde 0,9-1,0 m For at sikre at der ikke sker frostskader, skal jordslanger der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2009 Dokumenttype: Bekendtgørelse Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 1 / 9EG Kommuneinformation

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen Combi

BRUGERVEJLEDNING Queen Combi BRUGERVEJLEDNING Queen Combi VARMEPUMPENS BETJENINGSPANEL E E2 E3 97 A B C D E F L E Sikring E3 Temperaturbegrænser L Kontrollampe A sikring for manøvrestrøm Hvis temperaturen i anlæggets el-patron ved

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Montagevejledning Væske/vand varmepumpe DVI VV 5, 7, 9, 12 og 16 Model 2014 - den naturlige varme fra jorden DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Juli, 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 6, 7 a, stk. 1, 19, stk. 5, og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Montagevejledning Luft/vand varmepumpe DVI LV 7, 9 & 12 Kompakt Model 2014 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Oktober, 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Montagevejledning Luft/vand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S September 2013 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Andreas Blindkilde Jeppesen Teestrup Overdr Vej 1 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Kim Frigast Skovbakkevej 8a 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 9-3-2015 Jacob Nexgaard Andersen & Marie Østergaard Kristensen Agergårdvej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia 10. august 2015 Sags id.: 15/7256 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia Fredericia Kommune giver herved tilladelse til

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Jordvarmeprojektet. ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008. Bente Villumsen. Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI.

Jordvarmeprojektet. ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008. Bente Villumsen. Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI. Jordvarmeprojektet ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008 Bente Villumsen Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI.DK 1 Resultater Vi ved ikke, hvor mange jordvarmeanlæg der er. Vi tror der

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1)

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1) Side 1 af 7 BEK nr 1312 af 21/11/2013 Gældende (Jordvarmebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 27-11-2013 Miljøministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1019 af 25/10/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Thomas Bøgh Hørvænget 8 4690 Haslev Thomas.boegh@lie.dk Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Kærsgårdvej 2, 4690 Haslev. Matr. nr. 1ac Troelstrup By, Haslev Afgørelse

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 13-5-2014 Erik Søndergaard Holding ApS Gl landevej 4, Odby 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-3-14

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Steen Vingborg Egebjerg Landevej Hejnsvig. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato:

Steen Vingborg Egebjerg Landevej Hejnsvig. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: Steen Vingborg Egebjerg Landevej 130 7250 Hejnsvig Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 04-10-2016 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 19d,

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme Roskilde Varme A/S Januar 2015 Vejledende forindstillinger sd swbilag 5.5 side 1 af 1 Vejledende forindstillinger til radiatorer i enfamiliehuse Areal,

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Sommer 2007 skriver kommunerne i regionsjælland til Miljøstyrelsen angående bl.a. Øvrige kommuner i københavnsområdet har også henvendt sig til MST.

Sommer 2007 skriver kommunerne i regionsjælland til Miljøstyrelsen angående bl.a. Øvrige kommuner i københavnsområdet har også henvendt sig til MST. Jordvarme Historik Før kommunalreformen var det kommunerne som var tilladelsesmyndighed på jordvarme. Dog var amtet myndighed ved afvigelse fra bekendtgørelsen, f.eks IPA-sprit. Ved den gamle bekendtgørelse

Læs mere

Henning Qvick Kolding Landevej Fredericia 13. november 2017 Sags id.: 17/8773 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen

Henning Qvick Kolding Landevej Fredericia 13. november 2017 Sags id.: 17/8773 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Henning Qvick Kolding Landevej 139 7000 Fredericia 13. november 2017 Sags id.: 17/8773 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Kolding Landevej 139, 7000

Læs mere

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Tilbehør CTS 602 by Nilan Vandvarmeflade Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger... 3 Vandvarmeflade, (montage)...

Læs mere