Bruger- og montagevejledning. Queen jordvarme. - den naturlige varme fra jorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger- og montagevejledning. Queen jordvarme. - den naturlige varme fra jorden"

Transkript

1 Bruger- og montagevejledning Queen jordvarme - den naturlige varme fra jorden November 2010

2 Indhold Brugervejledning Hovedafbryder 3 Betjening af varmepumpen 3 Anlægssituationen (menu 1) 3 Varmeanlæggets temperatur (menu 2 & 3) 4 Varmtvandstemperatur (menu 4) 5 Legionellafunktion (menu 5 & 6) 6 El-patron (menu 7) 7 Time-tællere (menu 8) 7 Fejl på anlægget (menu 9) 8 Styringsoplysninger (menu 10) 8 Maks. antal starter pr. time 9 Cirkulationspumper 9 Vedligeholdelse 9 Sikkerhed 9 Ansvar 9 El-installation 10 Vigtigt 10 Sikringsgruppe 10 AC/DC-følsomt fejlstrømsrelæ 10 CE-vægstik 10 Temperaturføler 10 Opstilling af kabinet 12 Krav til opstillingssted 12 Opretning af kabinettet 12 Platform og indbygning 12 Eksempel på opstilling 13 Montage af varmepumpemodul 14 Montage af el-forbindelse 14 Montage af jordslangekredsen 14 Isolering af jordslangekredsen 14 Tilslutning til jordslangekredsens trykekspansion 15 Montage af centralvarmekredsen 15 Tilslutning af koldt og varmt vand 16 Tilslutning 16 Montage af sikkerhedsaggregat 16 Cirkulation 16 Tilslutning til husets varmeanlæg 16 Gulvvarme uden termostatisk blandeshunt (direkte koblet gulvvarmeanlæg) 17 Gulvvarme med termostatisk blandeshunt 18 Radiatorer kombineret med gulvvarme 19 Radiatorer 20 Udluftning af jordslanger 21 Advarsel! 21 Fremgangsmåde for udluftning efter skyllemetoden 21 Snavssamler 21 Lukning af kuglehane i varmepumpe 21 Maksimalt flow i den enkelte jordslange 21 Udluftning af evt. energifanger 22 Udluftning af varmepumpen 22 Trykprøvning 22 Påfyldning af IPA-sprit 23 Frostsikring af kuglehaner 23 Programmering af Queen 24 Adgang til service settings (installationsmenu) 24 Afslutning af service settings 24 Bilag 27 Jordvarmeanlægget er omfattet af lov om miljøbeskyttelse 28 Programmering Lenze Queen Behovsstyret 30 Symbolforklaring & komponentliste 31 Varmekurver 34 PI-diagrammer Queen 35 Eldiagram Queen Behovsstyret 36 Eldiagram Queen 38 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Indhold 2

3 Brugervejledning Hovedafbryder Når varmepumpen er slukket, står der standby i displayet. Du tænder varmepumpen ved at holde I/0 knappen inde i tre sekunder, hvorefter der vil komme lys i displayet, og du vil starte i menu nummer 1. Betjening af varmepumpen Menuerne er opbygget således, at der er 10 hovedmenuer. For at komme ind i de forskellige undermenuer, hvor varmepumpen kan betjenes, trykkes på Enter. Der kan være en til to undermenuer under hver hovedmenu. Når man skifter mellem de enkelte hovedmenuer, bruger man +/- tasterne. Er man i en undermenu, trykkes der på Escape-knappen for at vende tilbage til en hovedmenu. I / 0 + Anlægssituationen (menu 1) Den aktuelle anlægssituation ses i menu 1. Hele an- I / 0 lægget er tegnet i denne menu. Stiplede linjer illustrerer, at vandet cirkulerer. Når vandet cirkulerer, kan man aflæse den ind- og udgående temperatur. Forskellen mellem den ind- og udgående temperatur i jordslangerne er normalt 2-4 C. Den indgående temperatur ændres med årstiden. Ca. 16 C er normalt i sommerperioden, og -2-0 C er normalt i vinterperioden. I varmepumpens første varmeveksler nedkøles jordslangene. Kompressoren, som er hjertet i varmepumpen er i drift når stemplet bevæger sig op og ned. Derudover er der en anden varmeveksler. Det er der, hvor husets centralvarmeanlæg opvarmes. Når vandet i centralvarmeanlægget cirkulerer, vises temperaturen på det ind- og udgående vand i centralvarmeanlægget. Forskellen mellem den ind- og udgående temperatur er normalt 5-10 C, når kompressoren er i drift. I / 0 I / ESC + Rød lampe Tænd/Sluk Plus og minus I / Enter Escape (tilbage) Display Betjeningspanelet er opbygget med et display (skærm), en lille rød advarselslampe og fem trykknapper. menu 8 + menu 7 + menu 6 ESC ESC ESC I / 0 ESC I / 0 I / 0 Afbrudt + ESC + menu 7-1 menu I / 0 ESC + + ESC Automatisk Navigering i varmepumpens menusystem. Udetermometer El-patron i drift Varmeveksler Hovedledninger Kompressor Jordslangekreds ESC I / 0 I / 0 + Nej + Ja Menu nummer El-patron Varmeveksler Radiatorer/gulvvarme Varmtvandsbeholder Når vandet i varmtvandsbeholderen opvarmes, cirkuleres centralvarmevandet gennem varmtvandsbeholderens varmeveksler. Cirkulationen gennem radiatoren er på dette tidspunkt afbrudt. ESC ESC T7 02 T5 03 T8 T6 01 Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 Legionella 1 1 Legionella 6565 o T1 02min T3 54 T4 55 T3 T4 T2 45 Viser anlæggets status T1: Varmepumpens C (fremløb) T2: Varmepumpens C (retur) T3: Varmtvandsbeholderens C T4: Varmeanlæggets C (fremløb) T5: C jordslange indløb T6: C jordslange udløb T7: C ude T8: C evt. energifanger Legionella: Vises når funktionen er i drift. (i bevæggelse): El-patron er i drift. Viser valgte indstillinger og giver et hurtigt overblik T3: Viser indstillet C varmt vand. T4: Viser indstillet C varmeanlæg. Legionella 65 : Vises hvis automatisk legionellafunktion er valgt. 02min: Viser antal minutter indtil kompressoren er frigivet til start. Se afsnittet Maks. antal start pr. time for yderligere oplysninger. : Vises hvis der i menu 7-1 er valgt automatisk indkobling af el-patron ved behov. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Brugervejledning 3 on

4 Varmeanlæggets temperatur (menu 2 & 3) Varmepumpens strømforbrug afhænger af temperaturen i varmeanlægget, således at en højere temperatur medfører et højere strømforbrug. For at sikre at varmeanlægget altid arbejder med lavest mulig temperatur, er anlægget forsynet med en automatik, som regulerer temperaturen i forhold til udetemperaturen. En stigende udetemperatur vil automatisk medføre en lavere temperatur i varmeanlægget og herved et lavere strømforbrug. Når din varmepumpe installeres, registrerer installatøren dine varmeforhold i huset gulvvarme, radiatorer o.l., og derefter programmerer han en varmekurve ud fra disse forhold. Installatøren har ved montage af anlægget programmeret styringen således, at en given udetemperatur giver en hertil svarende temperatur i varmeanlægget (varmekurve). Den beregnede temperatur til varmeanlægget vises i menu 1-1 over radiatoren. Hvis ikke de af installatøren valgte temperatur er passende, kan denne ændres i menu 3-1. Indstilling af temperatur i varmeanlæg (menu 3-1) Displayet viser nummeret på den valgte kurve. Ved at vælge et højere nummer hæves temperaturen 1 C i varmeanlægget pr. kurve nr. Ved at vælge et lavere nummer sænkes temperaturen 1 C i varmeanlægget pr. kurve nr. Styringen husker automatisk ændringen og arbejder for fremtiden herefter. For at sikre at varmepumpen ikke arbejder med for høje temperaturer, har installatøren programmeret styringen til en maksimal temperatur i varmeanlægget. Den maksimale temperatur bliver altid respekteret. Spareråd For at opnå lavest muligt strømforbrug til varmepumpen, er det vigtigt, at varmeanlæggets temperatur sænkes til et minimum. Dette gøres som hovedregel ved at åbne og udnytte husets varmeafgivere, eksempelvis gulvvarme og radiatorer, mest muligt, og samtidig vælge et lavere kurve nr. Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 Varmeanlæg Til/Fra 2 Varmeanlæg Til Fra 2-1 Til (normal): Varmeanlægget er tilsluttet. Fra: Varmeanlægget er frakoblet. Varmeanlæggets indstillinger har ikke indflydelse på varmt brugsvand. Varmeanlæg o C 3 Kurve nr. varmeanlæg 10 1 < > Her indstilles den ønskede temperatur i varmeanlægget til rumopvarmning. Et skift i kurve nr. giver 1 C pr. nr.) Normal indstilling: 10 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Brugervejledning 4

5 Varmtvandstemperatur (menu 4) Anlægget er udstyret med varmtvandsprioritering, hvilket vil sige, at det varme vand opvarmes uafhængigt af varmeanlægget. Når der er behov for opvarmning af varmt vand, frakobles varmeanlægget, og varmepumpen opvarmer nu alene varmtvandsbeholderen. Når den indstillede temperatur er opnået, skiftes atter tilbage til varmeanlægget. Indstilling af C varmt vand (menu 4-1) Normal indstilling: C Spareråd For at opnå lavest muligt strømforbrug til varmepumpen, er det vigtigt, at temperaturen ikke indstilles højere end nødvendigt. Det er uhensigtsmæssigt at vælge en høj temperatur og derefter iblande koldt vand, fordi vandet som kommer ud af hanerne er for varmt. Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 Varmt vand o C 4 o C varmt vand < > 55 Her indstilles den ønskede temperatur på det varme vand. Normal indstilling: 50 C. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Brugervejledning 5

6 Legionellafunktion (menu 5 & 6) For at mindske risikoen for uønskede legionellabakterier i varmtvandsbeholderen kan denne med passende mellemrum opvarmes til en højere temperatur (65 C), hvorved bakterien dræbes (Legionellafunktion). Legionellafunktionen kan ske automatisk én gang pr. uge, eller foretages manuelt efter eget ønske. Funktionsbeskrivelse Den forhøjede varmtvandstemperatur etableres af anlæggets el-patron. Under funktionen er varmeanlægget og varmepumpens kompressor afbrudt. Når temperaturen er opnået, efter ca. en time, går anlægget tilbage til normal funktion. OBS: Ved den forhøjede varmtvandstemperatur er der risiko for skoldning. Automatisk legionellafunktion (menu 5-1) Det anbefales at indstille varmepumpen til at udføre legionellafunktionen hver uge for at sikre vandkvaliteten. I menu 1-1 skrives Legionella 65, når automatisk funktion er valgt. I menu 1 skrives Legionella, når funktionen er i drift. I menu 8 vises et nedtællingsur, som angiver antal timer til næste legionellafunktion. Funktionen starter, når uret når til 0. Manuel legionellafunktion (menu 6-1) Der kan også vælges at udføre manuel legionellafunktion. Eksempelvis tilrådes ved hjemkomst efter ferie og lignende en manuel funktion. I menu 1 skrives Legionellafunktion, når funktionen er i drift. Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 Legionellafunktion Afbrudt / Automatisk 5 Legionellafunktion Afbrudt Automatisk 5-1 Afbrudt: Funktionen er fravalgt. Automatisk (normal): Varmtvandsbeholder opvarmes til 65 C én gang pr. uge. Legionellafunktion En opvarmning straks 65 o 6 Legionellafunktion En opvarmning straks Nej Ja 6-1 Ja: Varmtvandsbeholder opvarmes straks til 65 C. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Brugervejledning 6

7 El-patron (menu 7) Varmepumpens størrelse er ofte dimensioneret således, at den ikke dækker hele varmeforbruget i den koldeste tid. Der kan derfor være nogle dage om året hvor varmepumpens kompressor ikke er tilstrækkelig. Derfor er anlægget er udstyret med en el-patron, som automatisk kan supplere varmepumpen. Automatikken sørger for, at varmepumpen har førsteprioritet, og elpatronen kun indkobles, når behovet er der. i bevæggelse, når el-patro- I menu 1 vises symbolet nen er i drift. > Indstilling af el-patron - menu 7-1 Normalindstillingen er, at el-patronen er afbrudt, idet man som hovedregel ikke skal stole fulstændig på automatik, og det giver et højere strømforbrug at have el-patronen i drift El-patron reservedrift - menu Hvis du af en eller anden årsag skulle komme ud for, at din varmepumpe er ude af drift, har du et reserveanlæg i form af din el-patron, indtil der når en reparatør frem. Hvis du vælger Ja til at udnytte el-patronen som reservedrift, vil lysdioden på din varmepumpe stå vedvarende tændt, idet elektronikken vil advare dig om, at det er din el-patron, der sørger for opvarmningen af din bolig. Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 El-patron Afbrudt / Automatisk 7 El-patron Afbrudt Automatisk El-patron reservedrift Varmepumpe afbrudt og el-patron tilsluttet Ja Nej Afbrudt (normalindstilling): El-patronen indkobles ikke, dog indkobles el-patronen ved både automatisk og manuel legionellafunktion. Automatisk: El-patronen supplerer automatisk varmepumpen, hvis denne ikke kan opretholde den ønskede temperatur i varmeanlægget. I menu 1-1 vises symbolet, når automatisk er valgt. I særlige tilfælde, hvor kompressoren ønskes afbrudt og el-patronen tilsluttet i stedet, vælges ja. Ja: El-patronen overtager opvarmning af varmeanlæg og varmt vand. Rød lampe tændes for at advare om at funktionen er valgt. Nej: Vælges ved normal drift. Time-tællere (menu 8) Varmepumpens fire time-tællere, henholdsvis kompressorens, el-patronens, timer til næste legionellafunktion samt drifttimerne for evt. tilsluttet energifanger. Denne menu er god til at få et overblik over, hvordan økonomien er. Mange laver en ugentlig eller månedlig registrering af kompressorens og el-patronens drifttid. Din registrering vil fortælle dig, at det er udetemperaturen, der er altafgørende for kompressorens drifttimer. Du kan herved observere, at hvis der eksempelvis har været koldt i en måned, har varmepumpen kørt i forholdsvis mange timer. Har du haft varmepumpen i flere år, kan du yderligere begynde at sammenligne de enkelte år med hinanden. I behovsstyrede varmepumper arbejder kompressoren med et skiftende el-forbrug. Derfor kan kompressorens drifttimer ikke bruges til et skøn over anlæggets el-forbrug. Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu Drifttimer Drifttimer Til næste Drifttimer EF Drifttimer for kompressor og el-patron. Hvis automatisk legionellafunktion er valgt vises tid til næste start. Drifttimer for energifanger vises hvis hvis en energifanger er tilsluttet Dansk Varmepumpe Industri A/S - Brugervejledning 7

8 Fejl på anlægget (menu 9) Skulle der opstå en fejl i anlægget, vil betjeningspanelet røde lampe blinke. Nummeret på den opståede fejl ses i menu 9-1. Anlægssituationen da fejlen opstod ses i menu Højt væsketryk kompressor (højtryksfejl) Varmepumpens kompressor er beskyttet mod overbelastning af en trykafbryder, som afbryder kompressoren, hvis kølemiddeltrykket ved en fejl bliver for højt. Mulige årsager: Cirkulationspumpe til varmeanlæg defekt Luft i centralvarmeanlæg Manglende vandtryk i centralvarmeanlæg Tilstoppet snavsfilter For højt indstillet temperatur til centralvarmeanlæg eller brugsvand Kontroller punkterne, og åbn helt for alle varmeafgivere, hvorved cirkulationen i anlægget lettes. Genstart varmepumpen ved at afbryde hovedafbryderen I/0 et kort øjeblik. Lavt væsketryk kompressor (lavtryksfejl) Varmepumpens kompressor er beskyttet mod overbelastning af en trykafbryder, som afbryder kompressoren, hvis kølemiddeltrykket ved en fejl bliver for lavt. > Mulige årsager: Cirkulationspumpe til jordslanger defekt Luft i jordslanger Utilstrækkelig frostsikring af væske i jordslanger Fejl i varmepumpens kølemiddelsystem Genstart varmepumpen ved at afbryde hovedafbryderen I/0 et kort øjeblik. Opstår fejlen igen, kontaktes servicemontør, idet der ved gentagne forsøg på at genstarte anlægget er fare for at frostsprænge varmepumpens fordamper (varmeveksler). Overbelastning kompressor Varmepumpens kompressor er elektrisk beskyttet mod overbelastning af et overstrømsrelæ, som afbryder kompressoren, hvis den optagne strøm er for stor. Mulige årsager: Fejl i elforsyning (fasebrud) Defekt sikring i husets sikringstavle (fasebrud) Fejl i varmepumpens kompressor Genstart varmepumpen ved at afbryde hovedafbryderen I/0 et kort øjeblik. Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 Fejl 9 Ingen fejl Fejltypen fejl vises i displayet. Varmepumpen genstartes ved at afbryde hovedafbryderen I/0 i et kort øjeblik. Dertilhørende skærmbillede af driftstilstanden da fejlen opstod, og kompressorens timetæller Styringsoplysninger (menu 10) Viser styringens produktionoplysninger for varmepumpens styringsenhed. Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 Data 10 Produktionsnummer Produktionsdato 10-1 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Brugervejledning 8

9 Maks. antal starter pr. time For at sikre at kompressoren ikke starter og stopper for ofte (pjatkørsel) er automatikken forsynet med en anordning som gør at kompressoren ikke kan starte oftere end 4 gange pr. time. Evt. resterende pausetid indtil kompressoren er frigivet til start ses i menu 1-1 over kompressoren. Kompressoren startes uanset evt. resterende pausetid ved at vælge standby et kort øjeblik. Cirkulationspumper Varmepumpen er forsynet med 2 stk. regulerbare cirkulationspumper til henholdsvis jordslanger og varmeanlæg. For at sikre tilstrækkelig cirkulation skal pumperne køre på højeste hastighed. Vedligeholdelse Vandpåfyldning og vandtryk i varmepumpeanlægget Udluftning af varmeafgivere (radiatorer og gulvvarme) og kontrol af vandtrykket skal den første tid, efter at anlægget er installeret, kontrolleres jævnligt. Eventuelt efterfyldes anlægget. Når der ikke findes mere luft i anlægget, og vandtrykket forbliver konstant, kan kontrol af vandtrykket indskrænkes til ca. 4 gange pr. år. Vandtrykket aflæses på manometeret. Trykket skal ligge mellem 1 og 2 bar. Hvis der jævnligt skal påfyldes vand, skal varmeanlægget efterses for utætheder, da der ved vedvarende vandpåfyldning skabes rustangreb i varmeanlægget. Sikkerhed For at sikre anlægget mod skader er det forsynet med følgende sikkerhedsudstyr: Sikkerhedsventil for centralvarme og varmeoptager Sikkerhedsventil for varmt vand Høj-/lavtryksafbryder for kølemiddelsystem Overstrømsrelæ for kompressor Ekspansionsbeholder for centralvarme og varme optager Ansvar Ansvaret for vedligeholdelsen af varmepumpeanlægget påhviler ejeren/brugeren. Af hensyn til anlæggets driftsikkerhed, levetid og energiøkonomi bør der gennemføres serviceeftersyn én gang om året. Sikkerhedsautomatikken skal afprøves i forbindelse med det årlige eftersyn. Rensning af snavsfilter i varmeanlægget Af hensyn til varmepumpens varmeveksler er der i centralvarmeanlæggets returledning indskudt et snavsfilter. For at sikre tilstrækkelig cirkulation er det vigtigt, at snavsfilteret er rent. Afhængigt af anlæggets renhed er det ofte nødvendigt at rense snavsfilteret dagligt i den første tid, efter at anlægget er installeret. Hyppigheden nedsættes i takt med, at filteret ikke tilsmudses. Når vandet er rent, kan rensningen begrænses til ca. 4 gange pr. år. Procedure for rensning af snavsfilter Hovedafbryderen I/0 slås fra, så varmepumpe og cirkulationspumper standser Afspærringsventilerne på hver side af snavsfilteret lukkes Proppen på snavsfilteret fjernes, og filteret udtages for rengøring Snavsfilteret samles igen, og afspærringsvent ilerne åbnes Herefter kan varmepumpen startes Dansk Varmepumpe Industri A/S - Brugervejledning 9

10 El-installation Vigtigt Installationen skal udføres af en autoriseret el-installatør i henhold til nationale og lokale regler. Sikringsgruppe Varmepumpen skal forsynes fra en 3-faset sikringsgruppe, som kun forsyner varmepumpen. Tilslutningseffekt og sikringsstørrelse fremgår af tabellen på næste side. Mærkning af sikringsgruppe Behovsstyret varmepumpe: Varmepumpe Ikke behovsstyret varmepumpe: Varmepumpe med omdrejningsbestemt kompressor AC/DC-følsomt fejlstrømsrelæ (gælder kun for behovsstyret varmepumpe) Da den behovsstyrede varmepumpe er forsynet med en 3-faset frekvensomformer, skal el-installationen til varmepumpen forsynes med et specielt AC/DC-følsomt fejlstrømsrelæ. Det AC/DC-følsomme fejlstrømsrelæ monteres normalt således, at dette kun beskytter varmepumpen. Husets øvrige el-installation beskyttes af et andet og normalt fejlstrømsrelæ. Det AC/DC-følsomme relæ er inkluderet i varmepumpens pris og medleveres sammen med denne eller kan rekvireres separat. Data for AC/DC-følsomt fejlstrømsrelæ Fabrikat: SIEMENS Type: HPFI relæ AC/DC 40/0,03A. For frekvensomformer drift Mål BxD: 72 X 70 mm Mærkning af fejlstrømsrelæ AC/DC følsomt fejlstrømsrelæ for behovsstyret varmepumpe CE-vægstik Installationen afsluttes i et fem-polet CE-vægstik, som frit kan placeres over, til højre eller til venstre for varmepumpen. Varmepumpens forsyningskabel (2 m) er fabriksmonteret med en CE-stikprop. Mærkning af vægstik Behovsstyret varmepumpe: Dette stik må kun anvendes til behovsstyret varmepumpe Ikke behovsstyret varmepumpe: Varmepumpe med omdrejningsbestemt kompressor Temperaturføler Den udvendige temperaturføler skal monteres i skygge. Temperaturføleren er forsynet med et 15 m 2-leder kabel, som kan forlænges eller afkortes efter behov. Temperaturføleren forbindes til varmepumpens elektronik på klemmerne F7. Ved nybyggeri føres et minimum 5/8 tomrør med træksnor fra husets nordside frem til varmepumpen. Net kwh AC/DC følsomt HPFI relæ Normal HPFI Varmepumpe Husets øvrige installation Dansk Varmepumpe Industri A/S - El-installation 10

11 Varmepumpe type Queen 4 Behovsstyret Spænding Samlet effekt Automatsikring C karakteristik 3x400V+0 8 kw 16-20A Specielt AC/DC følsom Fejlstrømsrelæ CE-vægstik Installationskabel 32A Min. 5x2,5 mm2 Queen 5 3x400V+0 8 kw 16-20A Normalt HPFI 32A Min. 5x2,5 mm2 Queen 6 Behovsstyret 3x400V+0 9 kw 16-20A Specielt AC/DC følsom 32A Min. 5x2,5 mm2 Queen 7 3x400V+0 9 kw 16-20A Normalt HPFI 32A Min. 5x2,5 mm2 Queen 8 Behovsstyret 3x400V+0 9 kw 16-20A Specielt AC/DC følsom 32A Min. 5x2,5 mm2 Queen 9 3x400V+0 10 kw 20A Normalt HPFI 32A Min. 5x2,5 mm2 Queen 10 Behovsstyret 3x400V+0 10 kw 20A Specielt AC/DC følsom 32A Min. 5x2,5 mm2 Queen 12 3x400V+0 11 kw 20A Normalt HPFI 32A Min. 5x2,5 mm2 Queen 13 Behovsstyret 3x400V+0 12 kw 20A Specielt AC/DC følsom 32A Min. 5x2,5 mm2 Queen 16 3x400V+0 12 kw 20A Normalt HPFI 32A Min. 5x2,5 mm2 Queen 18 3x400V+0 14 kw 25A Normalt HPFI 32A Min. 5x4,0 mm2 Queen 24 3x400V+0 16 kw 32A Normalt HPFI 32A Min. 5x6,0 mm2 Queen 32 3x400V+0 18 kw 40A Normalt HPFI 63A Min. 5x10,0 mm2 Queen 36 3x400V+0 21 kw 40A Normalt HPFI 63A Min. 5x10,0 mm2 Queen 48 3x400V+0 24 kw 50A Normalt HPFI 63A Min. 5x16,0 mm2 Tabel over komponenter og krav til elektrisk tilslutning. Dansk Varmepumpe Industri A/S - El-installation 11

12 Opstilling af kabinet Krav til opstillingssted Varmepumpen opstilles på et fast underlag med tilstrækkelig bæreevne (gerne beton). Kabinettet placeres med ca. 1cm afstand til mur. Opretning af kabinettet Kabinettet skal støtte ligeligt på alle fire ben. For at lette opretningen anbefales det, at varmepumpemodulet (stor vægt) ikke er placeret i kabinettet. Ligeledes må der ikke være påfyldt vand i varmtvandsbeholder og centralvarmekreds. Under opretningen skal øverste og nederste frontlåge være afmonteret. De justerbare ben indstilles således at, kabinettet er i lod, og således at kabinettet ikke vrider (kontroller, at frontlåger passer og flugter langs lodret kant). Platform og indbygning Hvis der vælges at støbe en platform for varmepumpen skal denne overholde minimumsmålene i nedstående tabel. Ved indbygning forudsættes det, at jordslangerne ikke kommer op bag varmepumpen. Jordslangerne skal tilgå varmepumpen enten fra højre eller venstre. Alle mål er minimumsmål - det tilrådes at afsætte mere plads, hvis det er muligt. Model Platform B X D (min) Indbygningsmål B X D (min) Behovsstyret 660 X X 720 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Opstilling af kabinet 12

13 Eksempel på opstilling Eksempel på opstilling af Queen Combi i stueetage i nyt hus Dansk Varmepumpe Industri A/S - Opstilling af kabinet 13

14 Montage af varmepumpemodul For at lette indskubningen af modulet smøres de to slisker med olie eller sæbevand. Modulets bagerste ben placeres i sliskerne, hvorefter de to transporthåndtag afmonteres og modulet skubbes tilbage til fast stop. Montage af el-forbindelse Montagen skal udføres af en kyndig person. Varmepumpemodulets fabriksmonterede el-kabel forbindes til det elektriske styrepanel. Det flerpolede stik (manøvrestrøm) skubbes ind i modparten, hvorefter det aflastes med kabelstrips. Af hensyn til udsendelse af radiostøj og mekanisk aflastning skal effektkablet til kompressoren aflastes i den fabriksmonterede kabelbøjle af metal. Kablet placeres under kabelbøjlen, således at denne danner forbindelse og klemmer på det afisolerede stykke (skærmen). De fire ledere i kompressorkablet forbindes til U, V, W og jord. Efter montage kontrolleres forbindelsens mekaniske og elektriske kontakt ved træk og vrid i alle ledninger. Varmepumpen er forsynet med en omdrejningsbestemt scroll-kompressor. Hvis ikke varmepumpen efter opstart afgiver varme, er omdrejningsretningen forkert. For at ændre omdrejningsretning byttes to ledere, eksempelvis U og V. Øverst: behovsstyret, nederst: ikke-behovsstyret.varmepumpen er forsynet med en omdrejningsbestemt scroll-kompressor. Hvis ikke varmepumpen efter opstart afgiver varme, er omdrejningsretningen forkert. For at ændre omdrejningsretning byttes to ledere, eksempelvis U og V. Montage af jordslangekredsen Jordslangekredsens frem- og returløb (fabriksmonterede slanger) forbindes. Undgå at ødelægge isoleringen ved forsigtigt at trække den et stykke tilbage, således at slangeenderne frigøres. Isolering af jordslangekredsen Efter montagen trækkes isoleringen ind over samlingsstedet, således, at dette er fuldt og damptæt isoleret. For at undgå kondensvand er der særdeles vigtigt, at isoleringen udføres damptæt og omhyggeligt. Eventuelle skader og sprækker på isoleringen repareres med medsendte isoleringstape. Jordslangekredsens fabriksmonterede isolering trækkes forsigtigt tilbage før montering. Jordslangekredsen isoleres, og samlinger tætnes med isoleringstape. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Montage af varmepumpemodul 14

15 Tilslutning til jordslangekredsens trykekspansion Tilslutningsslangen til trykekspansionsbeholderen skubbes ind i slangeniplen. Ved behovsstyret varmepumpe tilkobles to slanger. Montage af centralvarmekredsen Centralvarmekredsens frem- og returløb forbindes. For at beskytte returløbsslangen mod slid placeres medleverede metallåg over slisken. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Montage af varmepumpemodul 15

16 Tilslutning af koldt og varmt vand Tilslutning Varmepumpens indbyggede varmtvandsbeholder tilsluttes varmt og koldt vand. Beholderen er forsynet med Ø22 klemringskoblinger. Montage af sikkerhedsaggregat Medleverede sikkerhedsaggregat (10 bar) monteres i koldvandstilslutningen, og sikkerhedsventilen forbindes til afløb. Cirkulation Evt. cirkulation på det varme vand etableres mellem beholderens varmt- og koldvandstilslutning. I cirkulationsledningen skal indskydes termostatisk ventil til begrænsning og regulering af flowet (indreguleres til et minimum). Cirkulationspumpen bør være forsynet med et døgnur, således at varmetabet i installationen kan begrænses til et minimum. Den anbefalede cirkulationspumpe med indbygget ur og termostatisk flowregulering eller tilsvarende. UP BUT VVS nr Tilslutning til husets varmeanlæg Varmepumpen er fabriksmonteret med følgende udstyr i varmekredsen: Cirkulationspumpe. Vandpåfyldning til varmeanlæg. Sikkerhedsventil, 2,5 bar. Trykekspansion, 8 liter, 0,5 bar. (Ekstern trykekspansion monteres, hvis en større type kræves/ønskes) Manometer, 0-4 bar. Det er vigtigt for varmepumpens el-forbrug og anlæggets funktion, at varmeanlægget og hertil hørende installation er dimensioneret til lavest muligt arbejdstemperatur. Da lave temperaturer medfører et tilsvarende højere vandflow, skal dimensionen på rør og ventiler, som anvendes ved varmepumpens tilslutning, nødvendigvis være større end ved eks. olie- eller gaskedler, hvor arbejdstemperaturen typisk er højere. Det er endvidere vigtigt, at den rette anlægstype - radiatorer, gulvvarme med termostatisk blandeshunt eller direkte koblet gulvvarme - er grundigt overvejet, og at dimensionen på tilslutningsrør, ventiler m.m. mellem varmepumpen og varmeanlægget er dimensioneret for det øgede vandflow. I de følgende eksempler er anlægstype og dimensioner på tilslutningsrør beskrevet. Koldt vand Varmt vand Dansk Varmepumpe Industri A/S - Tilslutning til husets varmeanlæg 16

17 Gulvvarme uden termostatisk blandeshunt (direkte koblet gulvvarmeanlæg) Anvendelse Når hele huset er forsynet med gulvvarme, og gulvvarmeanlæggets fordelerrør er placeret ved eller i nærheden af varmepumpen. Forklaring Gulvslangerne til de enkelte rum er direkte tilsluttet til varmepumpens frem- og returløb. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen cirkulerer vandet i gulvslangerne. Varmepumpen er forsynet med en automatik, som regulerer temperaturen i gulvslangerne afhængigt af udetemperaturen. Der kan frit vælges mellem et håndreguleret gulvvarmeanlæg (5) eller et anlæg, hvor temperaturen i de enkelte rum er styret af hertil hørende rumtermostater. Fordele Mindst muligt el-forbrug til varmepumpen: Da varmepumpen er direkte tilsluttet gulvvarmeanlægget, bliver dennes arbejdstemperatur mindst mulig (ca C). Lavere anskaffelsespris: Ingen udgift til blande-shunt (termostatventil og pumpe i gulvvarmeanlæg) Ulemper Evt. håndklædetørrer bliver kun C (normalt ikke noget problem). Dimensionering af gulvvarmeanlægget Længde og afstand mellem de enkelte gulvvarmerør dimensioneres efter normale regler for området. Varmepumpe ( C ved vinterdrift) Gulvvarme uden blandeshunt 35 C 30 C C 30 C 100 m2 hus 150 m2 hus 200 m2 hus 250 m2 hus 300 m2 hus 350 m2 hus 400 m2 hus 450 m2 hus 500 m2 hus Gulvslanger Maks. afstand mellem varmepumpe og tilslutningssted PEX- rør eller tilsvarende (tryktab 0,5 MVS) 22x3 / 20x2 25x2,3 / 28x4 32x2,9 40x3,7 2,5 meter 6,3 meter 17 meter 63 meter 1,3 meter 3,6 meter 12 meter 36 meter 2,3 meter 6,0 meter 25 meter 1,7 meter 5,0 meter 15 meter 1,0 meter 4,0 meter 11 meter 3,0 meter 8,0 meter 2,3 meter 6,0 meter 2,0 meter 5,0 meter 1,9 meter 4,0 meter Gulvvarme uden blandeshunt. Temperaturer C ved vinterdrift. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Tilslutning til husets varmeanlæg 17

18 Gulvvarme med termostatisk blandeshunt Anvendelse Hvor varmepumpen ikke installeres ved gulvvarmeanlæggets fordelerrør (eks. i en anden bygning) samt i større huse, hvor der er monteret flere fordelerrør, placeret i hvert sit bygningsafsnit. Forklaring Anlægget er baseret på to-temperaturdrift, hvor varmepumpen arbejder med en ca. 10 C højere temperatur end gulvvarmeanlægget. Varmepumpen er forsynet med en automatik, som ændrer varmepumpens temperatur afhængigt af udetemperaturen. Temperaturen i gulvslangerne reguleres af en termostatventil (4), som normalt indstilles til 35 C. Der kan frit vælges mellem et håndreguleret gulvvarmeanlæg (5) eller et anlæg, hvor temperaturen i de enkelte rum er styret af hertil hørende rumtermostater. På gulvvarmeanlægget er monteret en pumpe (3), som cirkulerer vandet i gulvslangerne. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen forsyner gulvvarmeanlæggets termostatventil (4) og cirkulerer vandet i evt. håndklædetørrer. Dimensionering af gulvvarmeanlægget Den medleverede termostatventil (4) til en fabriksfremstillet blandeshunt bør/skal udskiftes til en større type. Årsagen er, at ventilens størrelse normalt er tilpasset eksempelvis olie- eller gaskedel med en høj arbejdstemperatur. Ved varmepumpedrift ønskes en lav arbejdstemperatur, og det hermed øgede vandflow betyder, at ventilen skal have en større dimension. Emne Fabrikat Type VVS-nr. Beskrivelse Ventil RA-C Ligeløb, kvs 3,30 Føler FTC C, 2 m kap.rør med påspændingsføler Anbefalede ventil og føler eller tilsvarende. Længde og afstand mellem de enkelte gulvvarmerør dimensioneres efter normale regler for området. Fordele Kan anvendes i specielle tilfælde hvor, varmepumpen er placeret langt fra gulvvarmeanlægget, eksempelvis i en anden bygning eller hvis huset er forsynet med flere fordelerrør placeret i hvert sit bygningsafsnit. Ulemper Pga. den forhøjede temperatur i varmepumpen er el-forbruget højere, end hvis huset var forsynet med gulvvarmeanlæg uden termostatisk blandeshunt. ( C ved vinterdrift) Gulvvarme med blandeshunt 35 C Varmepumpe C Håndklædetørrer C 45 C 30 C Gulvslanger 30 C 100 m2 hus 150 m2 hus 200 m2 hus 250 m2 hus 300 m2 hus 350 m2 hus 400 m2 hus 450 m2 hus 500 m2 hus Maks. afstand mellem varmepumpe og tilslutningssted PEX- rør eller tilsvarende (tryktab 2 MVS) 22x3 / 20x2 25x2,3 / 28x4 32x2,9 40x3,7 20 meter 48 meter 200 meter 664 meter 11,2 meter 33,2 meter 100 meter 332 meter 6 meter 20 meter 72 meter 200 meter 4,8 meter 14 meter 48 meter 140 meter 10 meter 34 meter 100 meter 8,4 meter 26 meter 76 meter 6,4 meter 20 meter 56 meter 4,8 meter 16 meter 48 meter 4,0 meter 14 meter 40 meter Gulvvarme med blandeshunt. Temperaturer C ved vinterdrift. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Tilslutning til husets varmeanlæg 18

19 Radiatorer kombineret med gulvvarme Anvendelse I eksisterende huse, hvor varmeanlægget dels består af gulvvarme og radiatorer samt i nybyggeri, hvor eksempelvis overetage ønskes forsynet med radiatorer og underetage med gulvvarme. Forklaring Varmepumpen og radiatorerne arbejder med en højere temperatur end gulvvarmeanlægget. Varmepumpen er forsynet med en automatik, som regulerer radiatortemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Gulvvarmetemperaturen styres af termostatventilen (4), som normalt indstilles til 35 C. Der kan frit vælges mellem et håndreguleret gulvvarmeanlæg (5) eller et anlæg, hvor temperaturen i de enkelte rum er styret af hertil hørende rumtermostater. På gulvvarmeanlægget er monteret en pumpe (3), som cirkulerer vandet i gulvslangerne. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen cirkulerer vandet i radiatorerne og forsyner gulvvarmeanlæggets termostatventil (4). Dimensionering af gulvvarmeanlægget Den medleverede termostatventil (4) til en fabriksfremstillet blandeshunt bør/skal udskiftes til en større type. Årsagen er, at ventilens størrelse normalt er tilpasset Gulvvarme med blandeshunt 35 C eksempelvis olie- eller gaskedel med en høj arbejdstemperatur. Ved varmepumpedrift ønskes en lav arbejdstemperatur, og det hermed øgede vandflow betyder, at ventilen skal have en større dimension. Emne Fabrikat Type VVS-nr. Beskrivelse Ventil RA-C Ligeløb, kvs 3,30 Føler FTC C, 2 m kap.rør med påspændingsføler Anbefalet ventil og føler eller tilsvarende. Længde og afstand mellem de enkelte gulvvarmerør dimensioneres efter normale regler for området. Dimensionering af radiatorer Radiatoranlægget udføres som et tostrenget system. Minimum radiatorstørrelse dimensioneres ud fra 55/45 C. El-forbruget til varmepumpen bliver lavere, hvis der vælges en større radiator eks. ud fra 50/40 C (anbefales). Fordele Hurtig regulering af temperatur i rum, som er forsynet med radiatorer. Ulemper Pga. en høj temperatur til radiatorerne er el-forbruget højere, end hvis hele huset var forsynet med gulvvarme. ( C ved vinterdrift) Varmepumpe C 4 55 C 55 C 55 C 30 C Gulvslanger Radiator 47 C Radiator 47 C 2 55 C 45 C 100 m2 hus 150 m2 hus 200 m2 hus 250 m2 hus 300 m2 hus 350 m2 hus 400 m2 hus 450 m2 hus 500 m2 hus Maks. afstand mellem varmepumpe og tilslutningssted PEX- rør eller tilsvarende (tryktab 1 MVS) 22x3 / 20x2 25x2,3 / 28x4 32x2,9 40x3,7 10 meter meter 332 meter 5,5 meter 16,6 meter 50 meter 166 meter 3,0 meter 10 meter 36 meter 100 meter 2,4 meter 7,0 meter 24 meter 70 meter 5,0 meter 17 meter 50 meter 4,2 meter 13 meter 38 meter 3,2 meter 10 meter 28 meter 2,4 meter 8,0 meter 24 meter 2,0 meter 7,0 meter 20 meter Radiatorer kombineret med gulvvarme med blandeshunt. Temperaturer C ved vinterdrift. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Tilslutning til husets varmeanlæg 19

20 Radiatorer Anvendelse I eksisterende huse, hvor varmeanlægget består af radiatorer, eller nybyggeri, hvor huset ønskes forsynet med radiatorer. Forklaring Varmepumpen er forsynet med en automatik, som regulerer radiatortemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen cirkulerer vandet i radiatorerne. Dimensionering af radiatorer: Radiatoranlægget udføres som et tostrenget system. Min. radiatorstørrelse dimensioneres ud fra 55/45 C over radiatoren. El-forbruget til varmepumpen bliver mindre, hvis der vælges en større radiator eks. ud fra 50/40 C (anbefales). Fordele Hurtig regulering af rumtemperatur. Ulemper Pga. en høj temperatur til radiatorerne er el-forbruget højere, end hvis hele huset var forsynet med gulvvarme. ( C ved vinterdrift) Varmepumpe 55 C Radiator 55 C Radiator 55 C Radiator 47 C 47 C 47 C 2 55 C 47 C 100 m2 hus 150 m2 hus 200 m2 hus 250 m2 hus 300 m2 hus 350 m2 hus 400 m2 hus 450 m2 hus 500 m2 hus Maks. afstand mellem varmepumpe og tilslutningssted PEX- rør eller tilsvarende (tryktab 0,5 MVS) 22x3 / 20x2 25x2,3 / 28x4 32x2,9 40x3,7 5,0 meter 12 meter 50 meter 166 meter 2,8 meter 8,3 meter 25 meter 83 meter 1,5 meter 5,0 meter 18 meter 50 meter 1,2 meter 3,5 meter 12 meter 35 meter 2,5 meter 8,5 meter 25 meter 2,1 meter 6,5 meter 19 meter 1,6 meter 5,0 meter 14 meter 1,2 meter 4,0 meter 12 meter 1,0 meter 3,5 meter 10 meter Radiatorer tilkoblet varmepumpe. Temperaturer C ved vinterdrift. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Tilslutning til husets varmeanlæg 20

21 Udluftning af jordslanger Advarsel! Udluftning, trykprøvning og påfyldning af IPA-sprit må kun foretages af kyndige og instruerede personer (IPA-sprit er miljøskadeligt og meget brandfarligt) Udluftningen foretages efter skyllemetoden og skal udføres omhyggeligt og over længere tid. Evt. tilbageværende luft har stor betydning for varmepumpens drift, varmeydelse og el-forbrug. Fremgangsmåde for udluftning efter skyllemetoden Udluftningen foretages ved at montere en separat udluftningspumpe med tilstrækkelig kapacitet til at meddrive luftlommer fra jordslangekredsen. Udluftningspumpens sugeside og returledningen fra jordslangekredsen er ført til bunden af den viste dunk. Efterhånden som luften fra jordslangerne udsepareres i dunken, efterfyldes med vand, således at vandspejlet holdes i toppen af dunken. Snavssamler For at sikre at evt. snavs i jordslangerne fjernes, skal udluftningspumpens sugeside være monteret med en snavssamler. Lukning af kuglehane i varmepumpe Inden udluftningspumpen startes, lukkes kuglehanen 9 under varmepumpens cirkulationspumpe, således at alt vandet tvinges gennem jordslangekredsen. 9 - Lukket (på tværs af røreret) Maksimalt flow i den enkelte jordslange For at sikre maksimalt flow i den enkelte jordslange lukkes øvrige haner på fordelerrøret, således at der kun udluftes en slange af gangen. Skift mellem de enkelte slanger foretages gentagende gange, indtil det er sikkert, at alle luftlommer er udsepareret. Hanerne lukkes på skift så kun én kreds er åben af gangen Dansk Varmepumpe Industri A/S - Udluftning af jordslanger 21

22 Udluftning af evt. energifanger For at sikre at alt luften drives ud af energifangeren, lukkes hanen 4 i energifangerens pumpehus. Herved sikres maksimalt flow gennem energifangeren. Når energifangeren er udluftet, kan hanen 4 med fordel igen åbnes, da dette giver et forøget flow gennem jordslangekredse (reduceret vandmodstand). Kraftig udluftningspumpe Snavsamler Varmepumpe Energifanger Jordslanger 9 V1 F6 Varmeveksler Udetemperatur F7 6 F U Pumpehus: komponenter er fabriksmonteret Evt. fordelerrør for jordslanger Udluftning af varmepumpen Efter afsluttet udluftning af jordslangerne udluftes varmepumpen. Kuglehanen 9 under varmepumpens cirkulationspumpe åbnes, hvorved vand drives gennem varmepumpen, og luften udsepareres i dunken. Trykprøvning Under trykprøvningen skal jordslangekredsens trykekspansionsbeholder være frakoblet. Jordslangerne pumpes op til prøvetrykket på 400 kpa (40 MVS). Der trykprøves med vand. Under prøven må ingen dele af jordslangerne være udsat for direkte sol. Efter 15 minutter kontrolleres, om trykket er faldet. Er dette tilfældet, pumpes igen op til prøvetrykket. Dette gentages, indtil trykket ikke er faldet efter 15 minutter fra sidste oppumpning. Prøvetrykket skal nu kunne opretholdes i én time, uden at trykket falder. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Udluftning af jordslanger 22

23 Påfyldning af IPA-sprit Efter afsluttet udluftning og trykprøvning påfyldes jordslangerne den beregnede mængde IPA-sprit (30 % vol.). Inden påfyldning åbnes alle haner på fordelerrøret, således at spritten fordeles til alle jordslangerne. Påfyldningen sker ved at erstatte vandet i spanden med IPA-sprit. Det overskydende vand fra jordslangernes returledning fjernes. (Kontroller at vandet ikke indeholder sprit) For at sikre en ensartet opblanding af væsken fortsættes udluftningsproceduren minimum én time. Frostsikring af kuglehaner Efter påfyldning og opblanding af frostsikringsmidlet (IPA sprit) er det vigtig, at evt. ferskvand i alle kuglehaners kugler også frostsikres. Derved fjernes risikoen for frostsprængning. Dette gøres ved at montere medleverede slutpropper, hvorefter hanerne åbnes. Kuglehaner åbnes for at frostsikre Dansk Varmepumpe Industri A/S - Udluftning af jordslanger 23

24 Programmering af Queen Installatøren skal ved opstart af anlægget programmere den rette varmekurve, som passer til husets varmeanlæg. Adgang til service settings (installationsmenu) Indtryk tre taster samtidigt. I/0, Pil op og Pil ned indtil displayet viser Service settings. Bekræft med enter. Afslutning af service settings Tryk på I/0 Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 Varmeanlæg Termostat / Kurve 20 Varmeanlæg Termostat Kurve 20-1 Termostat I specielle anlæg, hvor kurvestyring ikke ønskes, vælges denne indstilling. Varmeanlæggets temperatur vælges af brugeren (menu 3-1). Kurve (normalindstilling) Temperaturen i varmeanlæggets fremløbsledning reguleres automatisk efter udetemperaturen. Kurve nr. vælges af brugeren (menu 3-1). Varmeanlæg Maks. o C 21 Varmeanlæg Maks. o C < > Maks. temperatur i varmeanlæggets fremløbsledning. Maks. temperaturen bliver uanset udetemperatur og brugers valg af kurvenr. altid respekteret. Indstillingsforslag Gulvvarme uden termostatisk blandeshunt (direkte koblet gulvvarme) 38 C. Ved trægulve stilles der ofte krav om en maksimum overfladetemperatur på disse. I sådanne tilfælde vælges maksimum temperaturen efter hensyns til dette. Gulvvarme med termostatisk blandeshunt 45 C. Radiatorer eller radiatorer kombineret med gulvvarme med termostatisk blandeshunt 55 C. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Programmering af Queen 24

25 Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 Kurve o C Varmeanlæg o C ved udetemperatur på +12 o C < > Varmeanlæg o C ved udetemperatur på -12 o C < > 60 (Kun hvis der i 20-1 er valgt kurve ) (Se ill. af kurver i bilaget Varmekurver ) Temperatur i varmeanlæggets fremløbsledning ved udetemperatur på +12 C. Indstillingsforslag: Gulvvarme uden termostatisk blandeshunt (direkte koblet gulvvarme) 30 C. Gulvvarme med termostatisk blandeshunt 35 C. Temperatur i varmeanlæggets fremløbsledning ved udetemperatur på -12 C. Indstillingsforslag: Gulvvarme uden termostatisk blandeshunt (direkte koblet gulvvarme) 35 C. Gulvvarme med termostatisk blandeshunt 40 C. Radiatorer eller radiatorer kombineret med gulvvarme med termostatisk blandeshunt 38 C. Radiatorer eller radiatorer kombineret med gulvvarme med termostatisk blandeshunt 52 C. Kompressor pausetid 23 Kompressor pausetid minutter 15 0 < > For at undgå pjatkørsel sikrer pausetiden, at kompressoren kun kan starte et maksimalt antal gange pr. time. En indstilling på 15 minutter gør, at kompressoren maksimalt kan starte 4 gange pr. time. Den resterende tid, indtil kompressoren er frigivet til start, ses i brugermenu 1-1 over kompressoren. Normalindstilling: 15 minutter. Installation og service: Kompressoren startes uanset evt. resterende pausetid ved at vælge standby et kort øjeblik. 24 Fejl, lavt væsketryk i jordslanger Til / Fra 24-1 Fejl, lavt væsketryk i jordslanger Tilsluttet Frakoblet Normal indstilling: Tilsluttet Fejl, min. o C jordslanger 25 Fejl, min. o C jordslanger < > Normal indstilling: -10 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Programmering af Queen 25

26 Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 Varmepumpe Type 26 Frekvensregulering Ja Nej 26-1 Menuen er fabriksindstillet og må ikke ændres. Ja: Behovsstyret Nej: Ikke behovsstyret Energifanger 27 Energifanger Ja Nej 27-1 Menuen vælges i henhold til, om energifanger er monteret. Sidste fejl TIL TIL Logbog over sidste 16 fejl Dertilhørende skærmbillede af driftstilstanden da fejlen opstod, og kompressorens timetæller Manuel drift TIL 29-8 Manuel aktivering af styringens udgangsrelæer Dansk Varmepumpe Industri A/S - Programmering af Queen 26

27 Bilag Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bilag 27

28 Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg I medfør af 7, stk. 1, nr. 6, 7 a, stk. 1, 19, stk. 5, og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 513 af 12. juni 2009, fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner 1. Med henblik på at forebygge forurening af grundvand, jord og undergrund fastsætter bekendtgørelsen regler for etablering, drift og tilsyn med jordvarmeanlæg, jf. 3, nr Hvis varmeoptagesystemet også benytter andre varmekilder, er den del af anlægget, der benytter jorden som varmekilde, omfattet af denne bekendtgørelse. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på anlæg, der etableres efter reglerne i lov om anvendelse af Danmarks undergrund. 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Jordvarmeanlæg: Varmeoptagesystem med jord eller grundfjeld som varmekilde. Varmeoptagesystemet kan have direkte fordampning, jf. nr. 4, eller være baseret på brine, jf. nr. 8. 2) Horisontalt anlæg: Jordvarmeanlæg, der er gravet ned i højst 5 meters dybde. 3) Vertikalt anlæg: Jordvarmeanlæg med en boring, udført med boreudstyr. 4) Anlæg med brine: Jordvarmeanlæg med væske, bestående af vand og frostsikringsmiddel, i jordvarmeanlægges slanger, jf ) Anlæg med direkte fordampning: Jordvarmeanlæg, hvor varmeoptagesystemet i stedet for brine indeholder et kølemiddel, der sendes direkte ud i systemet. 6) Alment vandforsyningsanlæg: Vandforsyningsanlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne ti eller flere ejendomme med drikkevand. 7) Ikke-alment vandforsyningsanlæg: Vandforsyningsanlæg, der forsyner højst ni ejendomme med drikkevand, samt andre indvindinger, hvor der er krav om drikkevandskvalitet. 8) Andet vandforsyningsanlæg: Vandindvindingsanlæg uden krav om drikkevandskvalitet, f.eks. markvandingsboringer. 9) Tæthedsprøvning: Afprøvning med rent vand, som skal sikre at det samlede anlæg er tæt. 10) Trykprøvning: Kontrol af de enkelte komponenter i jordvarmeanlægget, inden anlægget samles lever op til de standarder, som de er produceret til. Trykprøvning sker ved højere tryk end tæthedsprøvning og foretages i forbindelse med produktion af anlæggets dele. 11) Vandforsyningsanlæg: Boringen til et vandindvindingsanlæg, men ikke anlæggets ledninger. Kapitel 2 Ansøgning og godkendelse 4. Jordvarmeanlæg må ikke etableres eller ændres uden tilladelse efter lovens En ansøgning om tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg skal indeholde de i bilag 1 nævnte oplysninger. 6. Tilladelser, der vedrører jordvarmeanlæg med brine, skal som minimum indeholde vilkår i overensstemmelse med Stk. 2. Tilladelser, der vedrører jordvarmeanlæg med direkte fordampning, skal som minimum indeholde vilkår i overensstemmelse med 7, stk. 3, 4 og 8, 9, 10, 13, stk. 3, 15, stk. 3, og 20, stk Stk. 3. Denne bekendtgørelse er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen efter lovens 19 tillader andre jordvarmeanlæg end forudsat efter bekendtgørelsen, når lovens beskyttelseshensyn er tilgodeset. Kapitel 3 Placering 7. Jordvarmeanlæg skal overholde de i stk. 2-8 angivne krav. Ingen del af jordvarmeanlægget må ligge inden for de nævnte afstande. Stk. 2. Et horisontalt anlæg med brine skal etableres mindst 50 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg, og mindst 5 meter fra et andet vandforsyningsanlæg. Stk. 3. Et vertikalt anlæg skal etableres mindst 300 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg og mindst 50 meter fra et andet vandforsyningsanlæg. Stk. 4. Et horisontalt anlæg med direkte fordampning skal etableres mindst 10 meter fra almene vandforsyningsanlæg og mindst 5 meter fra ikkealmene vandforsyningsanlæg. Stk. 5. Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens. Stk. 6. Varmeslanger i et horisontalt anlæg skal ligge mindst 0,6 m fra skel, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra naboejendommens ejer. Stk. 7. Varmeslanger skal nedgraves, således at de har mindst 0,6 m jorddækning. Stk. 8. Afstanden mellem boringer til vertikale anlæg skal være mindst 20 meter. 8. Kommunalbestyrelsen kan lempe kravene i 7, stk. 2 og 3, indtil 5 meter for horisontale anlæg og 50 meter for vertikale anlæg, hvis vandforsyningsanlægget kun forsyner den ejendom, hvor jordvarmeanlægget udlægges. Varmeslanger, som etableres mindre end 50 meter fra vandforsyningsanlægget, skal lægges i bøsningsrør med fald væk fra vandforsyningsanlægget, så et eventuelt udslip sker mindst 50 meter fra indvindingsanlægget. Bøsningrøret skal opfylde kravene til varmeslanger i 11, stk. 1. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan skærpe afstandskravene i 7, stk. 2 og 3, eller fastsætte vilkår om særlig indretning af jordvarmeanlægget, hvis den skønner, at dette er nødvendigt for at sikre et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg mod forurening. Kapitel 4 Konstruktion 9. Ansøger skal godtgøre, at alle anvendte materialer besidder tilstrækkelig styrke og holdbarhed til, at de kan modstå mekaniske påvirkninger, erosion samt kemisk og galvanisk korrosion. For alle anlæg skal fabrikantens krav til bøjningsradius overholdes. På svejsede anlæg skal svejsningerne opfylde standarderne for de pågældende materialer og skal være trykprøvet ved leveringen. 10. Boringer til vertikale anlæg skal udføres som A-boring, jf. bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, dog finder bestemmelserne i i bekendtgørelsen ikke anvendelse. 11. Slangekredsløb til horisontale anlæg med brine skal være udformet som et lukket system med et hviletryk på mindst 150 kpa (absolut tryk). Varmeslanger skal være af typen PE40, SDR11, eller PE80, SDR17. Slangerne skal være DS-godkendt og mærket»sbc«eller polygodkendt og mærket med»en 13244«. Stk. 2. Plastslanger i vertikale anlæg skal være af typen PE100RC, SDR11, og skal være godkendt efter standard EN Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade fravigelser fra stk. 1 og 2, hvis ansøger kan godtgøre, at de ansøgte materialer og den ansøgte konstruktion kan overholde kravene i 9. Stk. 4. Vertikale anlæg skal dimensioneres sådan, at indløbstemperaturen til varmepumpen er mindst 2 C, hvis der ikke foretages en fuldstændig opfyldning og tætning mellem varmeslanger og borehulsvæg. 12. Som frostsikringsmiddel til anlæg med brine må anvendes følgende stoffer: 1) Ethanol eller IPA-sprit (ethanol denatureret med 10 % isopropanol), eller 2) Ethylenglycol eller propylenglycol med udtømmende deklaration af indholdet af antikorrosionsmidler og andre tilsætningsstoffer, herunder udtømmende deklaration af sådanne midler i færdigblandede frostsikringsmidler. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade brugen af andre stoffer end de i stk. 1 nævnte, hvis ansøger kan godtgøre, at 1) der ikke dannes sundhedsskadelige eller tungt nedbrydelige mellemprodukter, hverken under aerobe eller anaerobe forhold, og 2) stoffet er lige så let nedbrydeligt i jord og grundvand og ikke mere toksisk for mennesker og miljø. Stk. 3. Brinen i et anlæg må højst indeholde 35 % frostsikringsmiddel. 13. Jordvarmeanlægget skal være tæt og være forsynet med 1) et trykovervågningssystem (pressostat eller niveauvagt), 2) en alarm og Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bilag 28

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen

BRUGERVEJLEDNING Queen BRUGERVEJLEDIG Queen Legionellafunktion on - 1 - VARMEPUMPES BETJEIGSPAEL Menu 1 Menu 1-1 Legionellafunktion on Legionellafunktion 02 min Viser anlæggets status T1: Varmepumpens C (fremløb) T2: Varmepumpens

Læs mere

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Gulvvarme uden blandeshunt Anvendelse: Når alle rum i huset er forsynet med gulvvarme, og gulvvarmeanlæggets fordelerrør er

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Montagevejledning. Queen jordvarme. juni 09. - den naturlige varme fra jorden

Montagevejledning. Queen jordvarme. juni 09. - den naturlige varme fra jorden Montagevejledning Queen jordvarme - den naturlige varme fra jorden juni 09 Indhold El-installation 3 Vigtigt 3 Sikringsgruppe 3 AC/DC-følsomt fejlstrømsrelæ 3 CE-vægstik 3 Temperaturføler 3 Opstilling

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1)

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1) Side 1 af 5 BEK nr 1019 af 25/10/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-10-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Ansøgning

Læs mere

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2009 Dokumenttype: Bekendtgørelse Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 1 / 9EG Kommuneinformation

Læs mere

DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug

DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Beskrivelse af anlægget Nedgravningsdybde 0,9-1,0 m For at sikre at der ikke sker frostskader, skal jordslanger der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 6, 7 a, stk. 1, 19, stk. 5, og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Standardstyring - den naturlige varme fra luften Maj 2011 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Brugervejledning Indhold Hovedafbryder

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Standardstyring - den naturlige varme fra jorden Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Hovedafbryder 4 Betjening

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen Combi

BRUGERVEJLEDNING Queen Combi BRUGERVEJLEDNING Queen Combi VARMEPUMPENS BETJENINGSPANEL E E2 E3 97 A B C D E F L E Sikring E3 Temperaturbegrænser L Kontrollampe A sikring for manøvrestrøm Hvis temperaturen i anlæggets el-patron ved

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1)

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1) Side 1 af 7 BEK nr 1312 af 21/11/2013 Gældende (Jordvarmebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 27-11-2013 Miljøministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1019 af 25/10/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra jorden Juni 2011 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. Januar 11. - den naturlige varme fra luften

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. Januar 11. - den naturlige varme fra luften Bruger- og montagevejledning Queen LV DC - den naturlige varme fra luften Januar 11 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 3 Vækning af display fra dvale 3 Hovedafbryder 3 Driftsstatus 4 Centralvarmeanlæg

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Standardstyring - den naturlige varme fra luften Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Brugervejledning Indhold Hovedafbryder

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra luften Juni 2011 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 4 Hovedafbryder 4 Driftsstatus

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra jorden Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

Montagevejledning for. energifanger. - den naturlige varme fra jorden

Montagevejledning for. energifanger. - den naturlige varme fra jorden Montagevejledning for energifanger - den naturlige varme fra jorden Indhold Funktionsbeskrivelse 3 Opstilling 4 Gravning af rende 5 Montage af PE-rørene 5 Elektrisk kabelføring og montage 6 Påfyldning

Læs mere

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug jordvarme giver 20% lavere elforbrug Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Jordslanger Gulvvarme / radiator varmepumpe pe med eller uden varmtvandsbeholder

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra luften Marts 2012 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 4 Hovedafbryder 4 Driftsstatus

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia 10. august 2015 Sags id.: 15/7256 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia Fredericia Kommune giver herved tilladelse til

Læs mere

Jordvarmeprojektet. ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008. Bente Villumsen. Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI.

Jordvarmeprojektet. ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008. Bente Villumsen. Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI. Jordvarmeprojektet ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008 Bente Villumsen Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI.DK 1 Resultater Vi ved ikke, hvor mange jordvarmeanlæg der er. Vi tror der

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Mads Høegsberg Lambækvej 43 6940 Lem St Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Steen Vingborg Egebjerg Landevej Hejnsvig. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato:

Steen Vingborg Egebjerg Landevej Hejnsvig. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: Steen Vingborg Egebjerg Landevej 130 7250 Hejnsvig Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 04-10-2016 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 19d,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Ganer Å Kær 7, 6900 Skjern

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Ganer Å Kær 7, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Povl Erik Hansen Sdr. Østerbyvej 10 6880 Tarm Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Kærbyvej 24, 6950 Ringkøbing

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Kærbyvej 24, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Jeppesen Kærbyvej 24 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Minervavej 2F, 6960 Hvide Sande

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Minervavej 2F, 6960 Hvide Sande Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Bonnie Jensen og Christian Holm Nielsen Søndergade 21 6960 Hvide Sande Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Lovliggørelse af jordvarmeanlæg på Bindesbølvej 4, 6971 Spjald

Lovliggørelse af jordvarmeanlæg på Bindesbølvej 4, 6971 Spjald Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Brian Thomsen Bindesbølvej 4 6971 Spjald Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Verner Rand Vejle Landevej Fredericia 4. januar 2017 Sags id.: 16/3678 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen

Verner Rand Vejle Landevej Fredericia 4. januar 2017 Sags id.: 16/3678 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Verner Rand Vejle Landevej 147 7000 Fredericia 4. januar 2017 Sags id.: 16/3678 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til jordvarmeanlæg på Vejle Landevej 147, 7000 Fredericia Fredericia

Læs mere

Henning Qvick Kolding Landevej Fredericia 13. november 2017 Sags id.: 17/8773 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen

Henning Qvick Kolding Landevej Fredericia 13. november 2017 Sags id.: 17/8773 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Henning Qvick Kolding Landevej 139 7000 Fredericia 13. november 2017 Sags id.: 17/8773 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Kolding Landevej 139, 7000

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Halmøvænget 6, 7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Halmøvænget 6, 7000 Fredericia 10. maj 2016 Sags id.: 16/3165 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Halmøvænget 6, 7000 Fredericia Fredericia Kommune giver herved tilladelse til at etablere

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning Installations- og brugsvejledning Tillykke med Deres nye håndklæderadiator. Vi håber, De vil glæde Dem over såvel design, som brugen af radiatoren i mange år. For at få optimal glæde af radiatoren, bedes

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Andreas Blindkilde Jeppesen Teestrup Overdr Vej 1 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Montagevejledning Væske/vand varmepumpe DVI VV 5, 7, 9, 12 og 16 Model 2014 - den naturlige varme fra jorden DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Juli, 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Tilbehør CTS 602 by Nilan Vandvarmeflade Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger... 3 Vandvarmeflade, (montage)...

Læs mere

Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne:

Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne: Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Maj 2017 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98 35 52

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Montagevejledning Luft/vand varmepumpe DVI LV 7, 9 & 12 Kompakt Model 2014 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Oktober, 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere