Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik B Frede Skov Hh2E,HH2C Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 13 Grundlæggende trigonometri og retvinklede trekanter Beregninger for vilkårlige trekanter Polynomier Differentialregning Monotoniforhold Tangent og vendetangent Logaritme og eksponentialfunktioner Rentesregning Produktfunktioner Beskrivende statistik Ikkegrupperede observatione Binomialfordeling Normalfordeling Lineær programmering

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 1 Indhold Grundlæggende trigonometri og retvinklede trekanter Søren Antonius m.fl. Matematik B Kap lektioner af 1 times varighed Grundlæggende trigonometriske beregninger indøves hvorefter bevis for trigonometriske relationer for retvinklede trekanter gennemgås og øves først i pararbejde senere ved individuel fremlæggelse på klassen. Herefter opøves beregningsmetoder til beregninger på retvinklede trekanter. Til slut arbejdes med valg af mest egnede beregningsprocedurer Væsentligste arbejdsformer Retur til forside Klasseundervisning pararbejde individuel fremlæggelse Emneopgaveskrivning

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 2 Beregninger for retvinklede trekanter Sinusrelationen for vilkårlige trekanter fremlægges uden bevis og beregninger hermed gennemgås og indøves i gruppearbejde. Cosinusrelationen for vilkårlig trekant bevises og eleverne arbejder dermed i pararbejde. Herefter fremlægger eleverne individuelt beviset. Generel trekantsberegning med valg af relevante beregningsgange gennemgås i et flowskema. Beregninger for vilkårlige trekanter indøves i grupper Søren Antonius m. fl. Kap lektioner Eleverne skal kunne beregne manglende stykker i givne trekanter og vælge fornuftige beregningsgange Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning pararbejde gruppearbejde individuel fremlæggelse Emneopgaveskrivning

4 Titel 3 Indhold Polynomier Emnet omfatter repetition af første og andengrads funktioner samt ligninger og uligheder vedrørende disse. Herefter er trediegradsfunktioner behandlet svarende til nedennævnte Søren Antonius m. fl. Kap 1.5 til kap 1.9 inklusive Der er anvendt 12 undervisningstimer dertil Der er gennemført en del eksempler på matematiske modelle, der bygger på de tre typer polynomier nævnt. Bl. A. er produktionsfunktioner behandlet Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/ /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Emneopgaveskrivning

5 Titel 4 Indhold differentialregning Lærebogens kapitel 2 og kapitel 4 er gennemgået under dette afsnit Væsentligste arbejdsformer 22 timer Ved at samarbejde kapitlerne 2 og 4 er der lagt vægt på at eleverne opnår en forståelse for visse anvendelsesmuligheder for differentialregning. Tangentens betyndning for fremskrivninger af en matematisk model indgår som et centralt punkt Bevis for differentialkvotient for f(x) = ax 2 Klassegennemgang, pararbejde fremlæggelse for klassen opgaveregning individuelt og i grupper Emneopgaveskrivning

6 Titel 5 Monotoniforhold tangent og vendetangent Indhold Lærebogen Kapitel 3 og 4 Den grundlægende funktionstype er polynomier, som er basis indledende for bestemmelserne. Efterfølgende er bearbejdet andre funktionstyper særligt eksponetiel og logaritmefunktioner 10 timer Anvendelse af differentialregningen til tolkning af matematiske modeller med forskellige typer af funktioner Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/ /projektarbejdsform/ /skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Emneopgaveskrivning

7 Titel 6 Indhold Logaritme og eksponentialfunktioner Læreboge kapitel 6 Repetition af første års stof omkring logaritmefunktionen som omvendt funktion til 10 x Bevis for differentialkvotient for e x 8 timer Funktionsundersøgelse for uvant funktion Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/pararbejde mundtlig fremlæggelse skriftligt arbejde Emneopgaveskrivning

8 Titel 7 Indhold Rentesregning Repetition af pensum for rentesregning fra mat C Væsentligste arbejdsformer 4 Timer I forbindelse med almindelig rentesregning lægges vægt på matematisk udledning af anvendte formler Gældsannuitet og Opsparingsannuitet har fokus på anvendelse af formlerne op forståelse for afvikling af gæld ved amortisation og opsparing ved annuitet Klasseundervisning elevfremlæggelse for grupper af elever emneopgaveskrivning

9 Titel 8 Produktfunktion Indhold Lærebogens kapitel 5 og kapitel Timer Væsentligste arbejdsformer Repetition af tidligere bearbejdede differentialkvotienter og nvewndelse af disse Bevis for differentiation af produktfunktion Funktionsundersøgelse af produktfunktioner Klasseundervisning elevfremlæggelse Projektarbejde Emneopgaveskrivning

10 Titel 9 Indhold Beskrivende statistik ikke grupperede observationer Repetition af mat C 4 timer Focus er fremlæggelseskompetancen Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/Elevfremlæggelse projektarbejde Emneopgaveskrivning

11 Titel 10 Indhold Væsentligste arbejdsformer Binomialfordeling Valgfrit emne Indhold svarende til udleveret skrift 8 timer Timer Binomialfordeling som stokastisk variabel og dermed matematisk fordeligng i modsætning til den beskrivende statistik Klasseundervisning elevfremlæggelse for grupper af elever emneopgaveskrivning Titel 11 Indhold Normalfordeling Valgfrit emne Pensum svarende til udleveret skrift 10 timer Anvendelse af sandsynlighedspapir Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/Elevfremlæggelse for klassen/ gruppearbejde Emneopgaveskrivning

12 Retur til forside Titel 12 Indhold Væsentligste arbejdsformer Ligninger Løsning af ligninger repeteres i et omfang svarende til det gennemgåede i mat.c Trigonometriske ligninger gennemgås Newton Raphsons nulpunktsformel 6 timer Valg mellem forskellige af de mange muligheder for ligningsløsnig er i focus Klasseundervisning/Emneopgaveskrivning

13 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 13 Lineær programmering Indhold Lærebog kap 9 10 timer Evne til løsning af problemer ved lineær programmering Funktioner af flere variable Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/opgaveregning Retur til forside

14 Mundtlige Spørgsmål Mat B Spørgsmål 1 Redegør for emneopgave 1 (Grundlæggende trigonometri) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og beviset for de trigonometriske relationer for retvinklede trekanter. Vis beregninger hvor du anvender Pythagoras sætning til at finde hypotenusen Spørgsmål 2 Redegør for emneopgave 1 (Grundlæggende trigonometri) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og beviset for de trigonometriske relationer for retvinklede trekanter. Bevis Pythagoras læresætning. Spørgsmål 3 Redegør for emneopgave 1 (Grundlæggende trigonometri) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og beviset for de trigonometriske relationer for retvinklede trekanter. Vis beregninger hvor du anvender en af de trigonometriske relationer til at finde en vinkel. Spørgsmål 4 Redegør for emneopgave 1 (Grundlæggende trigonometri) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og beviset for de trigonometriske relationer for retvinklede trekanter. Vis beregninger hvor du anvender en af de trigonometriske relationer til at finde en side. Spørgsmål 5 Redegør for emneopgave 2 (Vilkårlige trekanter) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og beviset for cosinusrelation for vilkårlige trekanter. Vis en beregning hvor du finder en vinkel ved hjælp af det beviste udtryk.

15 Spørgsmål 6 Redegør for emneopgave 2 (Vilkårlige trekanter) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og beviset for cosinusrelation for vilkårlige trekanter. Vis en beregning hvor du finder en side ved hjælp af det beviste udtryk. Spørgsmål 7 Redegør for emneopgave 2 (Vilkårlige trekanter) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og beviset for cosinusrelation for vilkårlige trekanter. Vis en beregning hvor du anvender sinusrelationen til en beregning på en vilkårlig trekant Spørgsmål 8 Redegør for emneopgave 2 (Vilkårlige trekanter) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og beviset for cosinusrelation for vilkårlige trekanter. Vis en beregning hvor du finder et areal af en vilkårlig trekant Spørgsmål 9 Redegør for emneopgave 3 (Anvendelse af polynomier) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og en detaljeret redegørelse for en produktionsfunktion herunder bedes du komme ind på produktivitet og grænseprodukt. Vis et eksempel på polynomiers division. Spørgsmål 10 Redegør for emneopgave 3 (Anvendelse af polynomier) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og en detaljeret redegørelse for en produktionsfunktion herunder bedes du komme ind på produktivitet og grænseprodukt. Redegør for konstanternes betydning i et andengradspolynomium (inclusive betydning af diskriminant)

16 Spørgsmål 11 Redegør for emneopgave 3 (Anvendelse af polynomier) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og en detaljeret redegørelse for en produktionsfunktion herunder bedes du komme ind på produktivitet og grænseprodukt. Vis bestemmelse af forskrift for ret linie ud fra to punkter Spørgsmål 12 Redegør for emneopgave 4 (Differentialkvotient) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og bevis for differentialkvotient for funktionen f(x) = ax 2 Find forskriften for ligningen for tangenten til f(x) = 2x 2 Tangenten skal røre i (1,f(1)) Spørgsmål 12 Redegør for emneopgave 4 (Differentialkvotient) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og bevis for differentialkvotient for funktionen f(x) = ax 2 Find forskrift for tangent som har hældningen 2 idet f(x) = 2x 2 Spørgsmål 13 Redegør for emneopgave 4 (Differentialkvotient) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og bevis for differentialkvotient for funktionen f(x) = ax 2 Find ved hjælp af f`(x) toppunktet for f(x) = x 2 6x + 8 Spørgsmål 14 Redegør for emneopgave 5 (Polynomier) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og bestemmelse af monotoniforhold ud fra differentialkvotient. Vis bestemmelse af vandrette tangenter til et polynomium Spørgsmål 15 Redegør for emneopgave 5 (Polynomier) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og bestemmelse af monotoniforhold ud fra differentialkvotient. Vis bestemmelse af tangenter med hældningen 1 til et selvvalgt polynomium

17 Spørgsmål 16 Redegør for emneopgave 5 (Polynomier) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og bestemmelse af monotoniforhold ud fra differentialkvotient. Vis bestemmelse af vendetangent til et selvvalgt polynomium Spørgsmål 17 Redegør for emneopgave 6 (Eksponential og logaritmefunktioner) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og Bevis for differentialkvotient for f(x) = e x Redegør for ln(x) som omvendt funktion til e x Spørgsmål 18 Redegør for emneopgave 6 (Eksponential og logaritmefunktioner) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og Bevis for differentialkvotient for f(x) = e x Redegør for løsning af ligninger af typen 100*1,2 x = 150 ved hjælp af ln(x) Spørgsmål 19 Redegør for emneopgave 6 (Eksponential og logaritmefunktioner) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor dette emne og Bevis for differentialkvotient for f(x) = e x Redegør for løsning af ligninger af typen 100*1,2 x = 150 ved hjælp af Ti lommeregner Spørgsmål 20 Redegør for emneopgave 7 (Rentesregning) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor almindelig rentesregning og bestemmelse af bogstavudtryk til bestemmelse af alle fire størrelser i det generelle udtryk Redegør for bestemmelse af størrelserne Kn og r i formlen Kn = Ko(1+r) x Spørgsmål 21 Redegør for emneopgave 7 (Rentesregning) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor almindelig rentesregning og bestemmelse af de fire størrelser i det generelle udtryk Redegør for bestemmelse af størrelserne Ko og n i formlen Kn = Ko(1+r) x

18 Spørgsmål 22 Redegør for emneopgave 7 (Rentesregning) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor gældsannuitet Redegør ved hjælp af et taleksempel for bestemmelse af hver af størrelserne i en gældsannuitet Spørgsmål 23 Redegør for emneopgave 7 (Rentesregning) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor opsparingsannuitet Redegør ved hjælp af et taleksempel for bestemmelse af hver af størrelserne i en opsparingsannuitet Spørgsmål 24 Redegør for emneopgave 8 (Produktfunktion m.v.) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner og beregninger indenfor Trediegradsfunktioner Redegør for produktionsfunktionens graf og Produktivitet Spørgsmål 25 Redegør for emneopgave 8 (Produktfunktion) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner og beregninger indenfor Trediegradsfunktioner Redegør for produktionsfunktionens graf og grænseprodukt Spørgsmål 26 Redegør for emneopgave 9 (Beskrivende statistik Ikke grupperede observationer) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor beskrivende statistik Redegør for middelværdi varians og spredning Vis beregning på Ti Spørgsmål 27 Redegør for emneopgave 9 (Beskrivende statistik Ikke grupperede observationer) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor beskrivende statistik Redegør for diagrammer typetal og kvartilsæt kom ind på fraktaler. Vis beregning på Ti Spørgsmål 28 Redegør for emneopgave 10 (Binomialfordeling) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor binomialfordeling Redegør for Punktsandsynligheder ved trædiagram,beregning i tabel og ved brug af Ti Spørgsmål 29 Redegør for emneopgave 10 (Binomialfordeling) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor binomialfordeling Redegør for middelværdi varians og standardafvigelse samt kvartilsæt. Vis relevante afbidninger

19 Spørgsmål 30 Redegør for emneopgave 10 (Binomialfordeling) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor binomialfordeling Redegør for punktsandsynligheder og akkumulerede sandsynligheder hvor du kommer ind på alle fire muligheder for uligheder Spørgsmål 31 Redegør for emneopgave 11(Normalfordeling) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor normalfordeling Redegør ud fra et selvvalgt materiale af grupperede observationer for normalfordeling. Vis anvendelse af sandsynlighedspapir til bestemmelse af middelværdi og standardafvigelse Spørgsmål 32 Redegør for emneopgave 12(Ligninger) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor Talmængder og ligninger Vis løsning af: Førstegradsligninger Andengradsligninger Eksponentielle ligninger Trigonometriske ligninger Vis for udvalgte ligninger en række forskellige løsningsmuligheder Spørgsmål 33 Redegør for emneopgave 11(Normalfordeling) Din redegørelse skal indeholde de grundlæggende definitioner indenfor normalfordeling Redegør ud fra et selvvalgt materiale af grupperede observationer for normalfordeling. Vis anvendelse af sandsynlighedspapir til bestemmelse af fraktiler og sandsynligheder

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Matematik B Frede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 IBC-Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 15/16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Bodil

Læs mere

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2 Spørgsmål Nr. 1 TITEL: Statistik Definition af beskrivende statistik Opdeling af beskrivende statistik i grupperede observationer og ikke grupperede observationer Deskriptorerne typetal og middelværdi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik A Rita Ahrenfeldt hh12okoa11

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/Juni,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B Ejner Husum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj Juni 2011 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår efterår 17, eksamen dec. 17 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik B Henrik Laursen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 15/16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, 2016 Institution HF &VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Matematik B Niels

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 11. Denne beskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016/2017 Institution Uddannelsescenter Holsterbro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 2014 Institution Vid Gymnasier, Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik B Ann Risvang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2017, eksamen maj / juni / 2017 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Repetition og eksamensforberedelse.

Repetition og eksamensforberedelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2014 skoleår 13/14 Herning HF og VUC Hf Matematik C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Skive-Viborg, Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf-e Matematik B Lars H Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15, eksamen maj-juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 16/17 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Haderslev Handelsskole hhx Matematik B Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2015, eksamen maj / juni 2015 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Jarl Mølgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår efterår 16, eksamen december 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B (Valghold) PEJE

Læs mere

Hold HH1z grundforløbet 2013 HH1d forår 2014 HH2c/d skoleåret 2014/15 eleverne kommer fra flere forskellige hold på HH1. Grundlæggende matematik

Hold HH1z grundforløbet 2013 HH1d forår 2014 HH2c/d skoleåret 2014/15 eleverne kommer fra flere forskellige hold på HH1. Grundlæggende matematik Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 16/17 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx Matematik B Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik A (2 årigt forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010. Denne beskrivelse dækker efteråret 2011 og foråret 2012. Institution Roskilde Handelsskole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012. Institution ZBC Næstved. Uddannelse Hhx. Fag og niveau Matematik C. Lærer(e) Hold Lars Westermann

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2014 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Silkeborg Handelsskole/Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning, afd. HHX-Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009/10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold e-hf Matematik B Ashuak Jakob France

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B Ejner Husum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014, skoleåret 13/14 Institution Herning HF oh VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj Juni 2015 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2016-2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B 1. år: H1D: Ole Grünbaum 2. år: Folmer Laursen HH216MATB3 Valgholdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 IBC-Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 11/12 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik B Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015/16 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik B Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik B ( Valghold ) Lærer(e) LSP (

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B (Valghold) SIPE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Line Dorthe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Afsluttende: Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik A (2 årigt forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Vestegnen HF & Vuc Uddannelse Fag og niveau Lærer Hf-enkeltfag Matematik B Gert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau HHX Matematik niveau B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til de gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse HHx Fag og niveau Matematik B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle, Boulevarden 48, 7100 Vejle HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B MANY (Mads Schulz

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014, skoleår 13/14 Institution Frederiksberg HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik B ( Valghold ) Lærer(e) Hold LTN

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Termin Maj-juni 2015-2016 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Matematik B Ineta Sokolowski mab1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Matematik B Ejner Husum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik B Claus Ryberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2-årig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Signe Skovsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution VestegnenHFVUC Rødovre-afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B Lene Thygesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik B Susanne Holmelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B Jacob Debel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2017 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold e-hf Matematik B Ashuak Jakob France

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Termin Maj-juni 2014-2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Matematik B Ineta Sokolowski mab2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over rapporter

Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over rapporter Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over rapporter Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik B Ashuak Jakob France

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik B Louise Jakobsen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013/2014 Institution Frederiksberg hf-kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik B (hf-enkeltfag)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 16 Institution HF & VUC Nordsjælland Hillerød afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - Juni 2015 Institution Uddannelse Herning HF og VUC Hf Fag og niveau Matematik C Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg Hf Mat C IB Michelsen Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Klasse/hold Fag og niveau Lærer at2hhcmkb11 Matematik B Birgit Paulsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Beskrivende statistik 2 Funktioner generelt 3 Lineære funktioner 4 Andengradsfunktioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/12 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Edel-Elise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2010 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik niveau C

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik B Angela

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik B Klaus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx Matematik B Dorthe

Læs mere

1. LINEÆR FUNKTION OG LIGNINGER. Du skal inddrage: Lineær vækst, proportionalitet, ligning med en og to ubekendte.

1. LINEÆR FUNKTION OG LIGNINGER. Du skal inddrage: Lineær vækst, proportionalitet, ligning med en og to ubekendte. EKSAMENSSPØRGSMÅL MAT B-NIVEAU, FORÅR 2012: (med det forbehold at censor godkender dem) UNDERVISNINGSBESKRIVELSE ER PLACERET EFTER EKSAMENSSPØRGSMÅLENE. 1. LINEÆR FUNKTION OG LIGNINGER. Du skal inddrage:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Matematik A Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau HHX Matematik B Lærer(e) LSP ( Liselotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj Juni 2013 Roskilde

Læs mere