WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning"

Transkript

1 WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Teknik til velvære Indhold Side 1 Generelt Anlægsbeskrivelse Funktionsmåde Hensigtsmæssig drift Uhensigtsmæssig drift Forskrifter, standarder og bestemmelser Leveringsomfang og tilbehør 2 2 Tekniske oplysninger Tekniske data Effektdiagram 4/5 3 Opstilling, tilslutning og lydemission Transport Opstillingssted Lydemission Opstilling af grunddel Montage af grunddel Varmtvandstilslutning Cirkulationspumpe Kondensatafløb Bufferbeholder Anden (2.) varmegenerator Kontrol af ventilatoren Montage af beklædningsdele Trækning af luftslanger Montering af luftslanger Isolering af væggennemføringer 12 4 Elektrisk tilslutning 13 5 Idriftsættelse 16 6 Drift og betjening 16 7 Vedligeholdelse og rengøring 16 26_03_01_ Vedligeholdelse Rengøring 16 8 Tiltag ved fejl 17 Idriftsættelsesprotokol 18 Garanti 21 Miljø og genanvendelse 21

2 2. Monteringsvejledning til fagmanden 1 Generelt Montering (vand- og el-installation) samt den første idriftsættelse og vedligeholdelsen af enheden må kun udføres af en autoriseret fagmand og i overensstemmelse med denne vejledning. Anvisning for ejeren af varmepumpe-varmeanlægget! Denne montagevejledning skal opbevares omhyggelig, ved ejerskifte skal den udleveres til efterfølgeren, ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal den stilles til rådighed for fagmanden. Fare for personskade: Hvis apparatet skal betjenes af børn eller af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller åndelige evner, skal man sikre sig, at dette kun sker under opsyn eller efter behørig undervisning forestået af en person, der er ansvarlig for sikkerheden. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet! I henhold til det pågældende anlæg skal desuden alle brugs- og monteringsvejledninger for anlæggets komponenter overholdes! 1.2 Funktionsmåde Via varmeveksleren (fordamperen) på luftsiden aftappes udeluften for varme ved temperaturer fra +30 C til 20 C. Ved tilførsel af strøm (kompressoren) opvarmes varmevandet i varmeveksleren (kondensatoren) til fremløbstemperatur. Via varmepumpe-manager'en (WPM II) tilpasses varmepumpens varmeeffekt i 2 trin efter det nødvendige varmebehov. Ved lufttemperaturer under ca. +10 C sætter luftfugtigheden sig som rim på fordamperens lameller. Denne rimdannelse bliver automatisk afrimet. Det vand, der dannes ved afrimningen, opsamles i afrimningskarret og ledes væk via en slange (Fig. 7 og 8). For at muliggøre afrimningsfasen kobles ventilatoren fra, og varmepumpekredsløbet vendes. Den varme, der skal bruges til afrimningen, hentes fra bufferbeholderen. Derfor er drift uden bufferbeholder ikke tilladt, da der ellers er fare for tilfrysning af varmevandet under visse ugunstige omstændigheder. Ved slutningen af afrimningsfasen skifter varmepumpen automatisk tilbage til varmedrift. 1.3 Hensigtsmæssig drift Varmepumpen er konstrueret til at optage energien fra luften og til at udnytte denne energi i vandførte varmesystemer inden for de angivne brugstemperaturområder. 1.4 Uhensigtsmæssig drift Standpladsen skal forberedes af fagmanden som beskrevet i afsnit 3.2. Varmepumpen må ikke drives i eksplosionsfarlige områder eller uden for anvendelsestemperaturgrænserne. 1.5 Forskrifter, standarder og bestemmelser Alle nationale og regionale forskrifter og bestemmelser skal overholdes. 1.1 Anlægsbeskrivelse For fuldautomatisk varmevandsopvarmning op til 60 C fremløbstemperatur. Egnet til gulvvarme og radiatorvarme, fortrinsvis til lavtemperatur-opvarmning, da det giver bedre effekttal. Optager energien fra udeluften, også ved kun 20 C udetemperatur. Indeholder alle de komponenter og sikkerhedsmæssige anordninger, der er nødvendige til driften. Central regulering af varmeanlægget og sikkerhedsfunktionerne via varmepumpemanager'en WPM (nødvendigt tilbehør, best-nr. se afsnit 1.6). Korrosionsbeskyttede, udvendige beklædningsdele af varmforzinket stålplade med ekstra ovnlakering. Kompakt konstruktion giver mindre pladsbehov ved opstilling indendørs og udendørs. Afprøvningsattester fra uafhængige afprøvningssteder (se effektskilt). Indeholder et ubrændbart sikkerhedskølemiddel R407C. 1.6 Leveringsomfang og tilbehør Leveringsomfang opstilling udendørs Bestillings-nr. Grunddel Tilbehør (bestående af beklædning) Leveringsomfang opstilling indendørs Grunddel Tilbehør (bestående af beklædning) Specialtilbehør opstilling indendørs Varmeisoleret luftslange, 3 m Varmeisoleret luftslange, 4 m Slangetilslutningsplade Kondensvandpumpe PK Specialtilbehør til udendørs og indendørs opstilling (nødvendigt) Varmepumpestyring i vægkabinet, WPMW II Varmepumpestyring til indbygning i kontrolkabinettet, WPMS II Beholder SBP 200 E Beholder SBP 400 E Beholder SBP 700 E Specialtilbehør til udendørs og indendørs opstilling Shuntmodul i vægkabinet, MSMW Shuntmodul til indbygning i kontrolkabinettet, MSMS Trykslange G 1¼" x 1 m (DN32) Trykslange G 1¼" x 2 m (DN32) Trykslange G 1¼" x 5 m (DN32) Slangeforskruning til trykslange 5 m Kompakt varmepumpe-installation WPKI UP-byggesæt (til WPKI 5) UP-byggesæt (til WPKI 5) Varme-fjernindstilling FE Anlægssensor AVF Afrimningssensor TF

3 2 Tekniske oplysninger (Dataene på apparatets typeskilt er gældende) 2.1 Tekniske data (apparatinformation) Effektdata gælder for nye apparater med rene varmevekslere Højde mm 1116 Bredde mm 1332 Dybde mm 784 Vægt kg 260 Højde (indendørsopstilling) mm 1182 Bredde (indendørsopstilling) mm 1390 Dybde (indendørsopstilling) mm 800 Højde (udendørsopstilling) mm 1434 Bredde (udendørsopstilling) mm 1390 Dybde (udendørsopstilling) mm 1280 Kondensatormateriale /Cu Kølemiddel R407C Påfyldningsmængde kølemiddel kg 4,4 Disponibel ekstern trykdifference hpa 1,0 Tilgængelig ekstern trykdifferens indsugningsside Pa 80 Intern trykdifference hpa 190 Varmeeffekt ved A10/W35 (DIN EN 14511) kw 15,1 Effektoptagelse ved A10/W35 (DIN EN 14511) kw 3,7 Effekttal ved A10/W35 (DIN EN 14511) 4,1 Varmeeffekt ved A2/W35 (DIN EN 14511) kw 10,8 Effektoptagelse ved A2/W35 (DIN EN 14511) kw 3,3 Effekttal ved A2/W35 (DIN EN 14511) 3,3 Varmeeffekt ved A-7/W35 (DIN EN 14511) kw 8,9 Effektoptagelse ved A-7/W35 (DIN EN 14511) kw 3,2 Effekttal ved A-7/W35 (DIN EN 255) 2,7 Varmeeffekt ved A2/W35, drift med to kompressorer (DIN EN 14511) kw 17,7 Effektforbrug ved A2/W35, drift med to kompressorer (DIN EN 14511) kw 6,1 Effekttal ved A2/W35, drift med to kompressorer (DIN EN 14511) 2,9 Effektoptagelse ekstra varme kw 8,8 Volumenstrøm varme min. m³/h 1,4 Volumenstrøm på varmesiden m³/h 1,4 Volumenstrøm på varmekildesiden m³/h 3500 Anvendelsesgrænse varmeside min. C 15 Anvendelsesgrænse varmeside maks. C 60 Indsatsgrænse varmekilde min. C -20 Indsatsgrænse varmekilde maks. C 30 Frekvens Hz 50 Sikring elektr. efteropvarmning + kompressor (L1, L2, L3) A 3 x C 16 Afsikring styring A 1 x C 16 Afsikring kompressor A 3 x C 25 Nominel spænding V 400 Nominel spænding V 230 Nominel kompressor V 400 Faser varme 3/N/PE Faser styring 1/N/PE Faser kompressor 3/PE Startstrøm A <30 Afrimningsmåde Beskyttelsesklasse (IP) IP14B Støjniveaumåler (EN 12102) db(a) 65 Lydniveau udendørs montering med lyddæmpertilbehør (EN 12102) db(a) 63 Støjniveaumåler indvendig i indendørsopstilling (EN 12102) db(a) 58 Støjniveaumåler udvendig udendørsopstilling (EN 12102) db(a) 65 Lydniveau udendørs montering uden lyddæmpertilbehør (EN 12102) db(a) 65 Lydtryksniveau i 1 m afstand i frit felt db(a) 57 Lydtryksniveau i 5 m afstand i frit felt db(a) 43 Lydtryksniveau i 10 m afstand i frit felt db(a) 37 3

4 2.2 Effektdiagram for varmepumpe WPL 33 i fuldlastdrift (to kompressorer) Fremløbstemperatur 35 C Fremløbstemperatur 50 C Fremløbstemperatur 60 C Udetemperatur C Effekttal Effektforbrug [kw], Varmeeffekt [kw] Udetemperatur C 26_03_01_0325 Fig. 1a 4

5 2.2 Effektdiagram for varmepumpe WPL 33 i dellastdrift (en kompressor) Fremløbstemperatur 35 C Fremløbstemperatur 50 C Fremløbstemperatur 60 C Udetemperatur C Effekttal Effektforbrug [kw], Varmeeffekt [kw] Udetemperatur C 26_03_01_0678 Fig. 1b 5

6 Udendørs opstilling Opstilling, tilslutning og lydemission Transport Til transport af standardanlægget kan man fastgøre løftewirer på et hvilket som helst sted under stelrammen. Varmepumpen må ikke udsættes for kraftige stød. Det er tilladt at vippe det kortvarigt om på den ene langside. Beklædningen, afdækningen (ved udendørs opstilling) samt afdækningen med luftslangetilslutning (ved indendørs opstilling) er separate transportenheder og monteres først på opstillingsstedet på grunddelen. Mål i mm 26_03_01_ Opstillingssted Underlaget til opstilling af varmepumpen skal være vandret, jævnt, fast og holdbart. Varmepumpens ramme skal ligge ensartet an mod underlaget. Et ujævnt underlag kan påvirke varmepumpens støjforhold. Varmepumpen skal være tilgængelig fra alle sider. Fig. 2 Indendørs opstilling Særlige forhold ved udendørs opstilling Anbefalet underlag: Fundament (Fig. 4) Kantsten (Fig. 5) Stenplade Til vand- og elinstallationsledningerne, som indføres i varmepumpen nedefra, skal der tilvejebringes en udsparing (frirum) i underlaget (Fig. 4 og 7). Mindsteafstanden til væggen på luftudblæsningssiden skal være 2 m. Se afsnit "Lydemission ved udendørs opstilling"! Særlige forhold ved indendørs opstilling Underlag: Beton eller cementgulv Vand- og elinstallationsledningerne føres gennem afdækningen oppefra og ind i varmepumpen (Fig. 8). 3.3 Lydemission Luftudgang Luftaustritt Slangetilslutningsplade Schlauchanschlussplatte Lydemission ved udendørs opstilling Varmepumpen støjer mere på luftindgangssiden og luftudgangssiden end på de to lukkede sider. Disse to sider bør derfor ikke vende ind mod støjfølsomme rum i huset (fx soveværelser) Fig Luftindgang Lufteintritt 93 Mål i mm 26_03_01_0667 Luftindgangsretningen bør så vidt muligt stemme overens med hovedvindretningen; luften bør altså ikke suges ud imod vindretningen. Græsarealer og beplantninger kan bidrage til at reducere spredningen af støjen. Lydspredningen kan bl.a. reduceres ved hjælp af tætte palisader. Man bør undgå opstilling på store lydhårde gulvflader (fx pladebelægninger) samt mellem reflekterende bygningsvægge, da disse kan forårsage en stigning af lydniveauet. Man skal sikre sig, at der ikke kan trænge lyd gennem varmepumpens bundplade og gennem installationsåbningen.

7 Fundament til udendørs opstilling ved anvendelse af trykslanger Luftafgangsside Hovedvindretning Gulv og trinlyds-isolering udspares. 1 2 C26_03_01_0663 Fig. 4 Mål i mm Kantsten til udendørs opstilling Luftindgangsside Luftafgangsside Luftaustrittseite Hovedvindretning Hauptwindrichtung 26_03_01_0064 Fig. 6 1 Fodtrinsdæmpning 2 Svømmende gulv 1200 Ved indføring af vand-installationsledninger ovenfra skal dækkapperne i afdækningen skæres fri (Fig. 8). 650 Mht. trækning og installation af elledningerne skal man overholde anvisningerne i afsnit 4 "Elektrisk tilslutning". Fig. 5 Mål i mm Lydeffektniveauet ved udendørs opstilling er 65 db(a) uden lydisoleringstilbehør og 63 db(a) med lydisoleringstilbehør. Hvis varmepumpen kun stilles på et stribefundament, bør de åbne fundamentsider lukkes tæt til Lydemission ved indendørs opstilling Varmepumpen bør så vidt muligt opstilles i kælderen eller i stueetagen og ikke lige under, over eller ved siden af opholds- eller soveværelser. Det er ikke tilladt at opstille apparatet på bjælkelofter. Svømmende gulve bør udspares som vist i (Fig. 6). Tilslutningen af varme-fremløbs- og returledningen skal ske via fleksible trykslanger (svingningsdæmpere) (best.-nr. se afsnit 1.6). Rørholdere og væggennemføringer skal udføres lyddæmpet. Luftindgangs- og luftudgangsåbningerne i ydervæggene bør ikke rettes imod tilstødende vinduer i opholdsrum og soveværelser. Luftindgangsside Lufteintrittseite Lydeffektniveauet ved indendørs opstilling er 58 db(a) i opstillingsrummet og 62 db(a) ved luftindgangs- og luftudgangsåbningerne. 3.4 Opstilling af grunddelen Varmepumpen skal være tilgængelig fra alle sider. Grunddelen stilles på det ifølge afsnit 3.2 forberedte underlag. Her skal man være opmærksom på den ønskede luftudgangsretning. Efter opstilling af varmepumpen skal rørforskruningerne i tryk- og sugeledningen tilspændes til kompressoren med et omdrejningsmoment på 100 Nm (Fig. 8, pos. 10 og 11). 26_03_01_ Montage af grunddelen Ved udendørs opstilling kan vand- og elinstallationsledninger føres nedefra gennem åbningen i bunden af køleenheden og ind i varmepumpen (Fig. 7). Ved indendørs opstilling kan vand- og elinstallationsledninger føres ind i varmepumpen oppefra (Fig. 8). 3.6 Varmtvandstilslutning Varmepumpe-varmeanlægget skal tilsluttes af en fagmand i henhold til vandinstallationsplanerne, der findes i plandokumentationen. Med hensyn til det sikkerhedstekniske udstyr af varmeanlægget skal DIN samt TRD 721 Sikkerhedsudstyr overholdes. Ved bivalent drift kan varmepumpen blive gennemstrømmet af returløbsvand fra den anden varmeproduktionsenhed. Returvandstemperaturen må være max 60 C Beskyttelse af varmtvandsledninger mod frost og fugt (kun ved udendørs opstilling) Ved udendørs opstilling skal frem- og returløbsledningerne dels beskyttes mod frost via en tilstrækkelig varmeisolering og dels beskyttes mod fugt ved at trække ledningerne inden i isolationsrør (Fig. 7). Den krævede isolationstykkelse skal opfylde forskrifterne for varmeanlæg. Ekstra tilfrysningssikring tilvejebringes af den i varmepumpen integrerede frostsikringskobling, som automatisk starter cirkulationspumpen i varmepumpekredsløbet ved en kondensatortemperatur på +8 C og dermed sikrer, at der er cirkulation i alle vandførende dele. Hvis temperaturen falder i bufferbeholderen, kobles varmepumpen automatisk til, senest ved underskridelse af +5 C. 7

8 3.6.3 Frem- og returløbstilslutning Varmepumpen på varmtvandssiden tilsluttes jf. Fig. 7 (udendørs opstilling) eller Fig. 8 (indendørs opstilling). Vær opmærksom på, at systemet er tæt. Ved udendørs og indendørs opstilling skal man først tilslutte den i beklædningsdeletilbehøret indeholdte rørbue (pos. 8 i Fig. 7 og 8) til tilslutningsstudsen på varmefrem- eller returløbet (pos. 9 i Fig. 7 og 8). Til tilslutningsstudserne G 1 1/4" (udvendigt) skal der tilsluttes svingningsdæmpere med en længde på mindst 1 m. Ved hjælp af varmepumpens konstruktion med minimal vibration og de fleksible trykslanger, der virker som vibrationsdæmpere, undgås overførsel af støj fra apparatet i vidt omfang Gennemskylning af varmeanlægget Inden varmepumpen tilsluttes, skal ledningssystemet gennemskylles grundigt. Fremmedlegemer som svedperler, rust, sand, tætningsmateriale osv. påvirker varmepumpens driftssikkerhed negativt og kan medføre, at kondensatoren tilstoppes Udluftning af varmeanlægget Luft i anlægget påvirker varmepumpens funktion negativt. Rørledningssystemet skal udluftes omhyggeligt. Ved udendørs opstilling kan dette også gøres ved at aktivere udluftningsventilen, der er indbygget i varmepumpen i varmefremløbet. (Pos. 10 i Fig. 7) Fyldning af varmeanlægget Vandbeskaffenhed For at forhindre beskadigelse på grund af stendannelse skal følgende iagttages ved påfyldning af anlægget med varmevand: Vandets totale hårdhed skal være < 1 dh (< 0,18 mmol/l jordalkalier). Advarsel! Der må ikke anvendes helt afsaltet vand eller regnvand, da dette medfører forstærket korrosion. Egnede apparater til afhærdning og til fyldning og skylning af varmeanlæg kan lejes hos vores kundeservice eller hos de autoriserede forhandlere. Man kan også anvendes vores blødgøringsarmatur HZEA Oxygendiffusion Ved diffusionsutætte plastrør-gulvvarmeanlæg, kan der ved kombination af stålradiatorer eller stålrør optræde korrosion på ståldelene pga. iltdiffusion. Korrosionsprodukterne, som fx rustslam, kan ophobe sig i varmepumpens kondensator, og den mindre rørdiameter kan medføre, at varmepumpens effekt aftager, eller at højtrykspressostaten slår fra. Derfor bør man undgå varmeanlæg eller stålrørinstallationer i forbindelse med diffusionsutætte plastrørs-gulvvarmeanlæg. 3.7 Cirkulationspumpe Cirkulationspumpe i varmepumpekredsen (bufferbeholder-ladepumpe) Ved anvendelse af beholderen SBP 200, 400 eller 700 (bufferbeholder) og den kompakte 8 Vand- og el-tilslutning ved udendørs opstilling Kondensat-afløbsslange 2 Varmefremløb (fleksibel trykslange med varmeisolering) 3 Varmereturløb (fleksibel trykslange med varmeisolering) 4 El-tilslutningsledninger 5 Kabelkanal til el-tilslutningsledninger 6 Kontaktskab med trækaflastninger for el-tilslutningsledninger Fig. 7 Vand- og el-tilslutning ved indendørs opstilling Fig Kondensatafløbsslange valgfri til højre, til venstre eller foran 2 Varmefremløb (fleksibel trykslange med varmeisolering) 3 Varmereturløb (fleksibel trykslange med varmeisolering) 4 El-tilslutningsledninger 5 PG-forskruninger med trækaflastninger 6 Rørgennemføringer 7 Kontaktskab med trækaflastninger 8 Rørbue (indeholdt i tilbehøret) 9 Tilslutningsstuds varmereturløb 10 Forskruning af trykledningen 11 Forskruning af indsugningsledningen 12 Sikkerhedstemperaturbegrænser til DHC C26_03_01_ Installationsrør til el-tilslutningsledninger og varmefremløbs- og -returløbsledning 8 Rørbue (indeholdt i tilbehøret) 9 Tilslutningsstuds varmefremløb 10 Udluftningsventil 11 Singles-fyldning 12 Betonfundament 12 1 C26_03_01_0670

9 varmepumpe-installation WPKI 5 skal man bestemme tryktabene i forbindelsesledningen mellem WPKI 5 og varmepumpen (se tabel). Det samlede tryktab er summen af tryktabene i forbindelsesledningen, varmepumpen og WPKI 5. Dimensioneringen af cirkulationspumpen er baseret på mærkevolumenstrømmen og det samlede tryktab. Varmepumpe WPL 33 Mærkevolumenstrøm m³/h 1,4 Tryktab Varmepumpe hpa 190 SBP 700 E + WPKI 5 hpa 55 Trykslange 1¼" hpa/m Anden (2.) varmegenerator Ved bivalente systemer skal varmepumpen altid være integreret i returløbet til den anden varmekilde (fx oliekedel) Kontrol af ventilatoren Ventilatoren skal have den foreskrevne omløbsretning. Ved forkert transport risikerer man en minimal forskydning af ventilatoren, således at ventilatorhjulet glider mod indløbsdysen. I så fald kan ventilatorholderen forskydes til venstre eller højre i langhullerne. Justering af højden kan ske via en tilsvarende omfordeling af afstands-vinkelpladerne fra ovenover til nedenunder holderen og omvendt. 3.8 Kondensatafløb Til kondensatafløbet er der i fabrikken monteret en 3/4"-slange på afrimningskarret og ender i nærheden af åbningen i bundpladen i højre side af køleaggregatet. Ved udendørs opstilling kan slangen føres ned gennem åbningerne i grunddelen og ud af apparatet (Fig. 7). Ved indendørs opstilling bør afrimningsvandet ledes bort i et afløb. Kondensatslangen kan føres ud af apparatet til højre, foran og til venstre. Dette gøres ved at fjerne afbrækåbningerne i sidevæggen eller i køleaggregatets bundplade og fordøren eller i sidevæggen (Fig. 8). 1 3 Omløbsretning 2 Drejeretning 1 Afstands-vinkelplader, foroven 2 Afstands-vinkelplader, forneden 3 Ventilator C26_03_01_0662 Vær opmærksom på, at kondensatslangen ikke får knæk i hele dens længde, og at den placeres med hældning. Når man har udlagt slangen, skal man kontrollere, om kondensatet løber ordentligt igennem den. Dette gøres ved at hælde ca. 10 l vand i afrimningskarret. Vandet skal løbe kontinuerligt ud af afrimningskarret. Hvis slangens fald er utilstrækkeligt, anbefales det, at man anvender en kondensatpumpe. Fig. 10 Maksimalt kondensatafløb: 6 l/min. Hvis man til afledning af kondensatet bruger kondensatpumpen PK 9 (best.-nr. se afsnit 1.6), skal varmepumpen sættes ca.100 mm højere. 3.9 Bufferbeholder For at garantere fejlfri drift af varmepumpen skal der anvendes en bufferbeholder. Bufferbeholderen (SBP) tjener ikke kun til hydraulisk frakobling af volumenstrømmene i varmepumpe- og varmekredsløbene, men især som energikilde til afrimning af fordamperen. 9

10 3.12 Montering af beklædningsdele Montering af beklædningsdele ved udendørs opstilling Sidevæg 2 Overdækningsplade 3 Forvæg 4 Typeskilt 5 Bagvæg Sæt overdækningspladen på apparatet og fastgør den med to skruer. Hægt sidevæggene og den forreste og bageste dør på krogene på standardenheden. Skru dem derefter fast med en skrue i hver del. Klæb det medfølgende typeskilt på øverst foran på apparatets højre eller venstre sidevæg, så det er fuldt synligt Montering af beklædningsdele ved indendørs opstilling 1 26_03_01_0929 Hullerne nederst i rammen på højre og venstre side klæbes til med lærredstape. Lærredstapen ligger sammen med tilbehøret "luftslange". 26_03_01_ _03_01_1454 Tætning af apparatet Inden beklædningsdelene monteres, skal apparatet tætnes via påklæbning af folier. Folierne følger med beklædningsdelene. Sidefolierne sættes fast på apparatets kroge i de forstansede huller. 26_03_01_1455 Tapens beskyttelsespapir fjernes på rammen og på folierne. Folierne fastgøres ved at presse dem fast på standardenheden. Åbningerne ved krogene tætnes med lærredstape. 10

11 På det sted, hvor kondensatslangen skal føres ud af apparatet, skæres et hul i folien. Kondensatslangen føres igennem folien. 26_03_01_ Trækning af luftslanger Luftslangen kan forlænges ved at skrue spiralerne ind i hinanden. Overlapningen skal være ca. 30 cm. Den samlede slangelængde på luftindgangs- og luftudgangssiden må ikke overskride 8 m. Der må max dannes fire 90 -buk. Bøjningernes radius skal være mindst 600 mm (målt på slangemidten). Brug en skarp kniv til at skære slangen til. Trådspiralen kan klippes igennem med en skævbider. Fastgør luftslangen med mellemrum på ca. 1 m. Ellers vil den hænge nedad på grund af sin fleksibilitet. Tilpas formen af luftslangernes ender til de ovale tilslutningsstudser på overdækningspladen og på slangetilslutningspladerne. Slangetilslutningspladerne kan leveres som tilbehør Åbningen ved gennemføringen tætnes med lærredstape. Nu tætnes endesiderne på samme måde. 26_03_01_ C26_03_01_0930 Montering af beklædningsdele Slangetilslutningsplade 2 Spændebånd (ovalt) 3 Luftslange 4 Spændebånd (ovalt) 5 Overdækningsplade Mål for slangetilslutningsplade _03_01_ Sidevæg 2 Overdækningsplade 3 Forvæg 4 Typeskilt 5 Bagvæg Sæt overdækningspladen på apparatet og fastgør den med to skruer. Hægt sidevæggene og den forreste og bageste dør på krogene på standardenheden. Skru dem derefter fast med en skrue i hver del. Klæb det medleverede typeskilt på øverst foran på apparatets højre eller venstre sidevæg, så det er fuldt synligt.! Fare for beskadigelser! Overdæk altid de udvendige åbninger med et trådgitter. Fastgør slangerne, så de ikke kan glide af. C26_03_01_

12 3.14 Montering af luftslanger I det følgende eksempel vises montagen af en luftslangetilslutning. Yderslangen skubbes først lidt opad. 26_03_01_ _03_01_1446 Inderslangen sættes omkring den yderste halvdel af tilslutningsstudsen. 26_03_01_1448 Inderslangen tætnes til tilslutningsstudsen ved hjælp af den medfølgende lærredstape. 26_03_01_ _03_01_1450 Yderslangen trækkes ned over tilslutningsstudsen. 26_03_01_1452 Slangen fastgøres med den vedlagte ovale slangeklemme. 26_03_01_ Isolering af væggennemføringer Der må ikke opstå kuldebroer mellem væggennemføringerne og murværket. For at forhindre kondensdannelse i murværket skal der anbringes en passende varmeisolering mellem væggennemføringen og murværket. Alternativt kan man også anvende den isolerede væggennemføring AWG 560. Væggennemføring AWG 560 kan leveres som tilbehør. De medfølgende tætningsstrimler anbringes omkring tilslutningsstudsen. 12

13 4 Elektrisk tilslutning 4.1 Den elektriske tilslutning skal tilmeldes hos det pågældende elektricitetsværk. Tilslutningsarbejde må kun udføres af autoriserede fagfolk i henhold til denne vejledning! Afbryd strømmen inden arbejdet på kontaktskabet. Overhold VDE 0100 og det lokale elektricitetsværks forskrifter. I henhold til VDE skal der installeres følgende kabeltværsnit ifølge sikringen: Sikring Kabeltværsnit C 16 A 2,5 mm² 1,5 mm² ved kun to belastede korer og installation på en væg eller i el-installationsrør på en væg. C 25 A 6,0 mm² ved installation i en væg. 4,0 mm² ved installation af et flerkoret kabel på en væg eller i el-installationsrør på en væg. Sikring: Se tekniske data De tre strømkredse: VP, supplerende elektrisk varmeenhed (DHC) og styring skal sikres separat. Apparatets kompressorer kan kun! løbe i én omdrejningsretning. Hvis apparatet bliver forkert tilsluttet, forbliver kompressorerne i drift i 30 sekunder og slukker derefter. I dette tilfælde vises fejlmeddelelsen "Ingen effekt" på varmepumpe-manager'en. Skift i dette tilfælde drejefeltets retning ved at bytte om på to faser. Når alle elledninger er tilsluttet, kan nettilslutningsklemmen (X3) afdækkes og plomberes (Fig. 13). Her tilsluttes: Spændingsforsyningen til varmepumpernes styring IWS Spændingsforsyningen til kompressoren Spændingsforsyningen til den supplerende opvarmning DHC (intern 2. varmegenerator) BUS-ledningen; man skal kontrollere, at High, Low og Ground tilsluttes korrekt. Frigivelsessignalet til stand-alone-drift til klemme 5 Frostsikringssensoren på klemme X31/1 og 2 er allerede tilsluttet til IWS. 4.4 IWS (Forkortelse for Integrierte Wärmepumpen Steuerung) er et printkort, der som standard er indbygget i varmepumpens kontaktskab. IWS aktiverer ledningskontaktorerne for kompressorerne og startstrømsbegrænsningen, optager signalindgangene for højtryks-, lavtryks-, og samlefejl og indeholder BUS-interfacet til WPM II. Der skal anvendes tilslutningsledninger, som er i overensstemmelse med forskrifterne (Fig. 12). Man skal kontrollere trækaflastningens funktion. Se betjeningsvejledning for varmepumpe-manager'en WPM WPM II II. 4.5 Tilslut varmeudnyttelsessidens cirkulationspumpe til varmepumpestyringen ifølge det elektriske kredsløbsdiagram eller planlægningsdokumentationen. 4.6 Stand-alone-funktion I nødstilfælde kan varmepumpen også køres uden varmepumpestyringen (se side 15). I så fald er der ikke længere garanti for frostog tilfrysningssikring. 4.7 Ved udendørs opstilling Der må kun anvendes vejrbestandige ledninger iht. VDE Ledningerne skal trækkes i et installationsrør (beskyttelsesrør) og kan føres ind i varmepumpen nedefra (Fig. 7). I varmepumpen skal de elektriske tilslutningsledninger trækkes i den hertil indrettede kabelkanal (Fig. 7, pos. 5). 4.8 Ved indendørs opstilling Skal de elektriske ledninger føres ind i varmepumpen oppefra gennem ledningsgennemføringerne med trækaflastninger (PG-forskruninger) (Fig. 3 og 8). Her skal man sørge for at bruge de åbne PGforskruninger til nettilslutning (kompresser), styreledning og busledning (Fig. 12). 4.2 Varmepumpen skal via en ekstra anordning kunne adskilles fra lysnettet med en sikkerhedsafstand på 3 mm på alle poler. Dette kan ske ved hjælp af relæer, strømafbrydere, sikringer etc., som skal monteres på installationssiden. 4.3 Tilslutningsklemmerne findes i anlæggets kontaktskab (Fig. 13) og bliver tilgængelige ved at fjerne forskærmen. Under installationen kan kontaktskabet trækkes frem og ud af kabinettet. Fig Nettilslutningsledning Kompressor) 2 Nettilslutningsledning (DHC) 3 Styreledning Net) 4 BUS-ledning: J-Y (St) 2x2x0,8 mm 2 5 Styreledning (2. WE (DHC)) 5 C26_03_01_

14 1/N/PE~230/50 3/PE~400/50 3/N/PE~400/50 X3 PE X4 X2 X3 VP DHC Nettilslutning Varmepumpe (Kompressor) L1, L2, L3, PE upplerende elektrisk varmeenhed L1, L2, L3, N, PE Tilslutnings- Klemmeeffekt allokering 2,6 kw L1 N PE 3,0 kw L2 N PE 3,2 kw L3 N PE 5,6 kw L1 L2 N PE 5,8 kw L1 L3 N PE 6,2 kw L2 L3 N PE 8,8 kw L1 L2 L3 N PE X4 X2 Tilslutningsklemme styring Nettilslutning: L, N, PE Styringsindgange: 2. WE Supplerende elektrisk varmeenhed (intern DHC) Ekst. ST Stand-alone-drift Tilslutningsklemme lavspænding H BUS High L BUS Low BUS Ground " + " BUS " + " (tilsluttes ikke) C26_03_01_0672 Fig

15 Ledningsdiagram for varmepumper WPL 33 26_03_01_ A2 Integreret VP-styring IWS B5 Temperatursensor varmgas E1 Supplerende elektrisk varmeenhed (DHC) E2 Oliesumpopvarmning kompressor 1 E3 Oliesumpopvarmning kompressor 2 F2 Højtrykspressostat F5 Sikkerhedstemperaturbegr. til DHC F7 Temperaturpressostat ventilator F13 Temperatursensor tilfrysningssikring K1 Kontaktor modstandsstart kompressor 1 K2 Kontaktor kompressorstart kompressor 1 K3 Kontaktor modstandsstart kompressor 2 K4 Kontaktor kompressorstart kompressor 2 K5 Kontaktor supplerende elektrisk varmeenhed K6 Sikkerhedskontaktor K7 Kontaktor ventilator M1 Motor-kompressor 1 M2 Motor-kompressor 2 M3 Motor-ventilator N2 Trykdifferencekontakt afrimning N3 Temperaturregulator oliesumpopvarmning P1 Højtrykssensor P3 Lavtrykssensor R1...3 Startmodstande kompressor 1 R4...6 Startmodstande kompressor 2 X1 Forbindelsesklemmer X2 Tilslutningsklemme lavspænding X3 Nettilslutning X4 Tilslutningsklemmer styring X25 Jordingsskruegruppe X26 Jordingsstikgruppe X27 Bøsningsklemrække 2-polet X28 Bøsningsklemrække 4-polet X29 Bøsningsstik IWS 12-polet X30 Bøsningsstik IWS 3-polet X31 Bøsningsstik IWS 5-polet Y1 Omkoblerventil, afrimning Z3 Støjdæmpningsled Fig

16 5 Idriftsættelse WPM II Se montagevejledning for varmepumpe-manager WPM II. Hvis der også skal ske en varmtvandsopvarmning, må parametren WPM II "VP-trin for varmt vand" kun indstilles til 01 eller 02. Efter idriftsættelsen skal idriftsættelsesprotokollens side 18 til 20 udfyldes af installatøren. 6 Drift og betjening Varmepumpe-manager'en WPM II er WPM II nødvendig for drift af varmepumpen. Den regulerer hele varmeanlægget. Alle nødvendige indstillinger foretages i denne styring. Se betjeningsvejledning for varmepumpemanager WPM II. 7 Vedligeholdelse og rengøring 7.1 Vedligeholdelse Varmepumpen arbejder fuldautomatisk og kræver ingen særlig vedligeholdelse. Varmepumpens luftindgangs- og -udgangsåbninger skal holdes fri for sne og løv. 7.2 Rengøring Fordamperlamellerne, som er tilgængelige efter aftagning af beklædningsdelen på kondensatorsiden, bør af og til renses for løv og anden forurening Kondensatafløbet kontrolleres med jævne mellemrum. Forureninger og tilstopninger skal afhjælpes Ved fejl i varmepumpedriften pga. aflejringer af korrosionsprodukter (Rustslam) i kondensatoren hjælper kun en kemisk fjernelse ved hjælp af egnede opløsningsmidler og skyllepumpe, som skal udføres af kundeservice. Alle indstillinger af varmepumpestyringen WPM II skal udføres af en fagmand. Varmepumpens spændingsforsyning må heller ikke afbrydes uden for varmeperioden, da anlæggets frostsikring ellers ikke er garanteret. Normalt er det ikke nødvendigt at slukke for anlægget om sommeren, da WPM II har automatisk sommer/ vinter-omkobling. Hvis anlægget slukkes, bør WPM stilles på standby. Herved opretholdes sikkerhedsfunktionerne til beskyttelse af anlægget (fx frostsikring). Hvis varmepumpen slukkes fuldstændigt, skal varmepumpen tømmes helt for vand, hvis der er risiko for frost. 16

17 8 Tiltag ved fejl 8.1 Se betjenings- og montagevejledningen WPM II 8.2 Kontrol af indstillinger på IWS Lysdioder Lysdioder C26_03_01_0661 Skydekontakt (S1) Reset-knap Skydekontakt (VP-type) Fig. 15 Hvis fejlen i tilfælde af service ikke WPM II kan findes ved hjælp af WPM II, skal man i nødstilfælde åbne kontaktskabet og kontrollere indstillingerne på IWS. Denne kontrol må kun udføres af en fagmand. Skydekontakt (VP-type) Med skydekontakten (VP-type) kan man forvælge forskellige kompressorsystemer. Denne indstilling er i fabrikken sat til 2 afhængig af varmepumpetypen for WPL To kompressorer med interne 2. WE (DHC) Hvis WPL skal køres bivalent med en anden 2. varmegenerator end DHC eller som modul med en anden WPL, skal skydekontakten (VP-type) sættes i stilling A To kompressorer med eksterne 2. WE Den interne 2. WE (DHC) må i så fald ikke tilsluttes (styring og forsyning). Kontrollér, om skydekontakten (VP-type) er korrekt indstillet. Skydekontakt (S1) Kontakt 1 og 2 har ingen funktion. Position kontakt 3 Kontakt TIL: SERVICE-funktion De pågældende kompressorer (indstillet via skydekontakten (VP-type)) aktiveres i sekundafstand. Position kontakt 4 Kontakt TIL: STAND-ALONE-funktion Er WPM II defekt, kan varmepumpen i nødstilfælde arbejde i stand-alone-funktionen. I denne driftsmåde er der ingen kommunikation med varmepumpestyringen WPM II. Der styres efter en fast nominel værdi. Varmepumpen aktiveres ved en fremløbstemperatur på 50 C og deaktiveres ved 55 C. Frostsikringssensoren, der er sluttet til klemmesensor 1,2 på IWS, fungerer nu til registrering af reguleringsstørrelsen, dvs. at frostsikringen og tilfrysningssikringen ved afrimning går tabt ved en udendørs opstillet varmepumpe. Desuden skal broen mellem klemme X4/5 og X4/6 fjernes, samtidigt med at der til klemme X4/5 skal tilføres en spænding på 230 V. Driftsmåden indikeres med den grønne lysdiode til højre. Lysdioder Rød lysdiode: Blinker eller lyser konstant: Ved en enkelt forekomst af en varmepumpefejl blinker lysdioden. Anlægget frakobles. Hvis der i løbet af 2 driftstimer forekommer flere end 5 varmepumpefejl, lyser den røde lysdiode konstant. Anlægget frakobles permanent. I begge tilfælde bliver fejlen optaget i fejllisten på WPM II. Når fejlen er udbedret, kan driften genoptages efter 10 minutter; lysdioden slukker. Til sletning af fejl på IWS skal man vælge Reset VP og resette IWS ved at trykke på PRG-tasten. Den interne tæller bliver derved nulstillet. Varmepumpefejl, der vises via lysdiode: Højtryksfejl, lavtryksfejl, samlefejl og hardwarefejl på IWS. (se fejlliste) Grøn lysdiode i midten: Blinker under initialisering og lyser konstant efter fejlfri tildeling af BUS-adressen. Kun i så fald er der stadig kommunikationen til WPM II. Grøn lysdiode til højre: Lyser konstant ved indstillet STAND-ALONE-drift. Reset-knap Ved forkert initialisering: Se afsnit i betjenings- og montagevejledningen for WPM II. 17

18 Idriftsætningsprotokol 18

19 19

20 20

21 !! 21

22 22

23 23

24 A B

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2

Læs mere

Anvisning for ejeren af varmepumpe-varmeanlægget!

Anvisning for ejeren af varmepumpe-varmeanlægget! 1. Generelt 2 1.1 Formålsbestemt anvendelse 2 1.2 Sikkerhedsanvisninger 2 1.3 CE-mærkning 2 1.4 Afprøvningsattester 2 1.5 Forskrifter, standarder og bestemmelser 2 1.6 Apparatbeskrivelse 3 1.7 Funktionsmåde

Læs mere

Installation. Kompakt luft vand-varmepumpe

Installation. Kompakt luft vand-varmepumpe Installation Kompakt luft vand-varmepumpe WPL 33 1. Generelt 2 1.1 Formålsbestemt anvendelse 2 1.2 Sikkerhedsanvisninger 2 1.3 CE-mærkning 2 1.4 Afprøvningsattester 2 1.5 Forskrifter, standarder og bestemmelser_2

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCAL 300-A Type AWCI-AC 301.A og AWO-AC 301.A Op til 60 C fremløbstemperatur Varmeydelse modulerende 3 til 9 kw

Læs mere

Tekniske data LA 12TU

Tekniske data LA 12TU Tekniske data LA 1TU Apparatoplysning LA 1TU Type - Varmekilde Udeluft - Udførelse Universel konstruktion - Regulering WPM EconPlus vægmonteret - Varmemængdetælling integreret - Installationssted Udenlandske

Læs mere

Tekniske data LA 16MS

Tekniske data LA 16MS Tekniske data LA 16MS Apparatoplysning LA 16MS Type - Varmekilde Udendørsluft - Udførelse - Regulering - Installationssted Udenlandske - Ydelsesniveauer 1 Driftstemperaturgrænser - Min. vandtemperatur

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE»» WPL»» WPL 7»» WPL 7 Indhold Betjening Betjening. Generelle anvisninger. Dokumentinformation. Henvisning til andre gyldige dokumenter. Sikkerhedsinformationer.

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation 02/2009 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2 Anvendelse efter

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

16. Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG

16. Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG BETJENING 1. Generelle henvisninger 3 1.1 Gældende dokumenter 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 1.3 Andre markeringer i denne dokumentation 3 1.4 Målenheder 3 2. Sikkerhed 4 2.1 Hensigtsmæssig anvendelse 4

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Tørretumbler. frem PT 8333 / 8337 HW PT 8403 / 8407 HW PT 8503 / 8507 HW PT 8803 / 8807 HW. da - DK. Installationsplan

Tørretumbler. frem PT 8333 / 8337 HW PT 8403 / 8407 HW PT 8503 / 8507 HW PT 8803 / 8807 HW. da - DK. Installationsplan frem Installationsplan Tørretumbler PT 8333 / 8337 HW PT 8403 / 8407 HW PT 8503 / 8507 HW PT 8803 / 8807 HW Det er absolut nødvendigt at læse brugs- og installationsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Væden i tromlen stammer fra den afsluttende kontrol på fabrikken. Fjerne transportsikringer Vandtilslutning afhængigt af model Vaskemaskinen er meget

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Brine/vand-varmepumper 5,9 til 34,0 kw Vand/vand-varmepumper 7,9 til 46,0 kw Et- og to-trins. Datablad VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Brine/vand-varmepumper 5,9 til 34,0 kw Vand/vand-varmepumper 7,9 til 46,0 kw Et- og to-trins. Datablad VITOCAL 350-G VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G Brine/vand-varmepumper 5,9 til 34,0 kw Vand/vand-varmepumper 7,9 til 46,0 kw Et- og to-trins Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten Varmepumper med elektrisk kompressor

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

LWM 250 Ventilationsmodul Brugs- og montagevejledning

LWM 250 Ventilationsmodul Brugs- og montagevejledning LWM 250 Ventilationsmodul Brugs- og montagevejledning Brugsanvisning til brugeren og fagmanden Indhold Side Brugsvejledning Til brugeren og fagmanden 2 1 Apparatbeskrivelse 2 1.1 Funktionsbeskrivelse 2

Læs mere

INSTALLATION. Central ventilationsenhed med varmegenvinding. LWZ 304 Integral LWZ 404 Trend

INSTALLATION. Central ventilationsenhed med varmegenvinding. LWZ 304 Integral LWZ 404 Trend Central ventilationsenhed med varmegenvinding»» LWZ 304 Integral»» LWZ 304 Trend»» LWZ 404 Trend INDHOLD SÆRLIGE INFORMATIONER INSTALLATION. Generel information 3. Gældende dokumenter 3. Eektdata iht.

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Installationsplan / Installation plan G 7859

Installationsplan / Installation plan G 7859 Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plano de instalación Asennusohje Plan d`installation Plano de instalação Installasjonsplan Pianta di installazione Σχέδιο εγκατάστασης Installationsplan

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION

BETJENING OG INSTALLATION BEJENING OG INSALLAION Luft vand-varmepumpe»» WPL AS»» WPL A»» WPL AS INDHOLD BEJENING. Generel vejledning. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Effektdata iht.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Indhold Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 2 Installation af rumtemperaturregulatoren

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG VL ARMEPUMPER AGERSALG NYHEDSBREV April 2009 GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! På vort lager i Middelfart har vi nedenstående jordvarmepumper til salg til helt uhørte lave priser! Varmepumperne er af typer der

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere