PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PATIENTOPLEVETKVALITET 2013"

Transkript

1 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6%

2 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis, som blev gennemført i perioden. oktober til. november 3. Generelt vurderer patienterne kvaliteten i speciallægepraksis meget højt. I rapporten kan du se, hvordan dine patienter vurderer din klinik. Vi vil gerne gøre det enkelt for dig at bruge resultaterne, derfor viser vi dig: Et hurtigt overblik over de tre spørgsmål, hvor du afviger mest positivt og de tre spørgsmål, hvor du afviger mest negativt dels fra landsresultatet og dels i sammenligning med dine kolleger indenfor specialet. Fuldtidspraksis sammenlignes kun med fuldtidspraksis, og deltidspraksis sammenlignes kun med deltidspraksis. En betydningsanalyse, der giver dig et overblik over, hvor det kan give bedst mening for dig at sætte ind med forbedringer. En oversigt over, hvordan dine patienter har vurderet din klinik på hvert af undersøgelsens spørgsmål med mulighed for at sammenligne dig med dine kolleger inden for dit speciale i din region, med specialet på landsplan og med det samlede gennemsnit på landsplan. Krydstabeller som opdeler resultaterne på baggrundsvariable. De uddybende kommentarer fra dine patienter, som kan give dig mere specifik viden om, hvad dine patienter oplever i din klinik i forhold til undersøgelsens temaer, finder du i kommentarrapporten. Hvordan kan du bruge resultaterne? Du bestemmer selv, hvordan du vil arbejde med dine resultater. Husk, at det er klinikken, der vurderes og ikke alene dig som speciallæge. Det kan være en ide at gennemgå resultaterne sammen med dit klinikpersonale. Måske er der gode ideer at hente i patientkommentarerne, og måske kan du få andre ideer ved at drøfte resultater med dine kolleger. Arbejdet med patientoplevet kvalitet bliver en del af den kommende akkreditering i speciallægepraksis. Der lægges op til, at klinikkens håndtering af patientoplevelser ses i sammenhæng med håndtering af tilbagemeldinger fra patienter, patientklager og forsikringssager. Om undersøgelsen Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Rambøll og er gennemført i henhold til overenskomsten om speciallægehjælp med det formål at give den enkelte speciallæge redskaber til at arbejde med kvaliteten i sin klinik. Spørgeskemaet er udformet på baggrund af erfaringerne fra pilotundersøgelsen i 9 og med sparring fra en gruppe af speciallæger og embedsmænd fra regionerne. Herefter er spørgeskemaet valideret i en pilottest med 37 patienter. Ud over resultaterne til hver enkelt klinik modtager hver region en rapport med data på aggregeret niveau med fokus på specialer og regional benchmarking. Regionerne har ikke adgang til data på klinikniveau, og i regioner, med under fem praksis i et speciale, er disse praksis samlet i en kategori øvrige. Endvidere offentliggøres resultaterne i en hovedrapport, hvor der uden tabeller gøres rede for resultaterne i en mere journalistisk form baseret på cases og de gode eksempler. Hovedrapporten forventes offentliggjort i begyndelsen af marts 4. ekvis styregruppe NB. I spørgeskemaundersøgelsen havde patienterne mulighed for at komme med kommentarer til klinikken (spørgsmål 3, 7,, 5, 9 og 3). Kommentarerne vises ikke i denne rapport, men findes særskilt i kommentarrapporten.

3 LÆSEVEJLEDNING Sådan læses frekvensfordelingerne Øverst vises spørgsmålets formulering, mens de forskellige svarmuligheder fremgår til venstre for grafen. Grafikken illustrerer svarfordelingen på de enkelte spørgsmål. På spørgsmål har 5% svaret Ja, 3% Nej, men ville gerne have haft det, 55% Nej, og jeg havde ikke behov for det. Til højre for svarfordelingen vises antallet af svar på de enkelte svarkategorier. Her har henholdsvis 6, og svaret på de tre kategorier I højre side sammenlignes resultatet for den enkelte praksis med specialets regionale resultat, specialets landsresultat, samt landsgennemsnittet (alle specialer). Grafikken viser, at i praksissen har 5% færre end landsgennemsnittet svaret "Ja" til spørgsmål, illustreret ved den lyseblå bar. 5% flere har svaret Nej, men jeg ville gerne have haft det, illustreret ved den mørkeblå bar. Samme antal som landsgennemsnittet har svaret Nej, og jeg havde ikke behov for det. Bemærk, at afrunding kan betyde, at forskellen mellem to gennemsnit er, under eller over forskellen mellem de afrundede gennemsnit. Bemærk, at der kun vil blive sammenlignet, såfremt der er andre sammenlignelige praksisser inden for dit speciale og din region. Alle praksisser vil blive sammenlignet med landsgennemsnittet på tværs af specialer.

4 LÆSEVEJLEDNING 3 Sådan læses svarfordelingerne Yderst til venstre vises spørgsmålets formulering. Mellem spørgsmålsformuleringen og svarfordelingen vises antallet af svar på det konkrete spørgsmål. Her har 48 patienter således svaret på spørgsmålet. Grafikken illustrerer svarfordelingen på de enkelte spørgsmål. På spørgsmål 3 har 8% svaret I høj grad, % I nogen grad, 6% I mindre grad. De resterende 3% har svaret Slet ikke. Patienter der har svaret "Ved ikke" medtages ikke i svarfordelingen. Til højre for svarfordelingen vises gennemsnitsscoren for spørgsmålet. For spørgsmål 3 i er gennemsnittet 3,7. Den maksimale score er 4 og minimum er. I højre side sammenlignes resultatet for den enkelte praksis med specialets regionale resultat, specialets landsresultat, samt landsgennemsnittet (alle specialer). Grafikken viser, at landsgennemsnittet for spørgsmål 3 er 3,8 og at praksissens gennemsnitsscore er, lavere, illustreret ved den røde bar. Bemærk, at afrunding kan betyde, at forskellen mellem to gennemsnit er, under eller over forskellen mellem de afrundede gennemsnit. Bemærk, at der kun vil blive sammenlignet, såfremt der er andre sammenlignelige praksisser inden for dit speciale og din region. Alle praksisser vil blive sammenlignet med landsgennemsnittet på tværs af specialer. Sådan udregnes gennemsnittet Gennemsnittet udregnes ved at lægge de point sammen som patienterne har givet klinikken på det pågældende spørgsmål. I eksemplet ovenfor har 39 (8 procent af 48) patienter givet 4 point, 5 patienter har givet 3 point, 3 patienter har givet point og ingen patient har givet point. Gennemsnittet beregnes dermed således:

5 STØRSTE AFVIGELSE FRA 4 LANDSRESULTATET Nedenstående figur viser de tre spørgsmål hvor praksissens resultat afviger mest positivt fra landsresultatet, samt de tre spørgsmål hvor praksissens resultat afviger mest negativt fra landsresultatet. 9. Hvordan synes du, der blev taget hånd om fejlen/fejlene, efter at de blev opdaget?,9 a) at undersøge dig?,3 d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger?,3 - -

6 STØRSTE AFVIGELSER FRA 5 SPECIALETS LANDSRESULTAT Nedenstående figur viser de tre spørgsmål hvor praksissens resultat afviger mest positivt fra specialets resultat, samt de tre spørgsmål hvor praksissens resultat afviger mest negativt fra specialets landsresultat. 9. Hvordan synes du, der blev taget hånd om fejlen/fejlene, efter at de blev opdaget?, 7. Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken?, d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger?, - -

7 STØRSTE AFVIGELSER FRA 6 SPECIALETS REGIONSRESULTAT Nedenstående figur viser de tre spørgsmål hvor praksissens resultat afviger mest positivt fra specialets resultat, samt de tre spørgsmål hvor praksissens resultat afviger mest negativt fra specialets regionsresultat. 9. Hvordan synes du, der blev taget hånd om fejlen/fejlene, efter at de blev opdaget?, 7. Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken?, d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger?, - -

8 BETYDNINGSANALYSE 7 Sådan læses matricen Nogle forhold påvirker den enkelte patients samlede tilfredshed mere end andre. Ved hjælp af en statistisk analyse er det muligt at afdække, hvor meget de enkelte spørgsmål hver især påvirker den samlede tilfredshed. I matricen på næste side fremstilles ovenstående sammenhæng, for de patienter der har besøgt netop din praksis. Spørgsmål, der placerer sig i øverste højre kvadrant, er praksisens styrker. Disse er spørgsmål, der har en stærk sammenhæng med den samlede tilfredshed, og hvor patienterne samtidig er meget tilfredse. Det er vigtigt at fastholde det gode arbejde, der gøres på disse områder. Spørgsmål, der placerer sig i nederste højre kvadrant, er praksisens indsatsområder. Disse er spørgsmål, der lige som styrkerne udviser en stærk sammenhæng med den samlede tilfredshed, men hvor patienternes tilfredshed kunne forbedres. Disse er således områder, man fremadrettet kan arbejde med for at øge den samlede tilfredshed. Følgende spørgsmål indgår i analysen Spm. 4: Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? Spm. 6: Hvordan vurderer du ventetiden på at få en tid i klinikken? Spm. 7: Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? Spm. 8: Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? Spm. : Hvordan vurderer du ventetiden, fra den aftalte mødetid til du blev kaldt ind? Spm. 5a: Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til at undersøge dig? Spm. 5b: Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? Spm. 5c: Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? Spm. 5d: Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? Spm. 6: I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? Spm. : Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken? Spm. 3: I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for?

9 BETYDNINGSANALYSE 8 Spm. Spm. 3 Spm. 5a Spm. 5d Spm. 7 Spm. 5b Spm. 5c 3.75 Spm. 6 Tilfredshed Spm. Spm. 6 Spm. 8 Spm Betydning

10 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 9 KLINIKKEN. Er det første gang, at du har besøgt denne klinik? Antal svar Ja % Nej, dette besøg er led i et længere forløb ( besøg eller flere) 7% Nej, jeg har benyttet denne klinik ved et tidligere behandlingsforløb 53% % 5% 5% 75% %

11 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED KLINIKKEN. Hvad var den primære årsag til at du valgte denne speciallægeklinik, i forbindelse med dette besøg? Antal svar Afstand til eget hjem el. arbejdsplads % Anbefalet af egen læge 3% Anbefalet af andre (venner, familie o.lign.) 3% Eneste mulige klinik, indenfor dette speciale % Jeg er tidligere blevet behandlet på denne klinik 35% Efter besøg på klinikkens hjemmeside 9% Kortest ventetid % Andet (uddyb): 9% % 5% 5% 75% %

12 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED KLINIKKEN 3. Hvordan bestilte du tid? Antal svar Telefonisk 74% /elektronisk tidsbestilling 8% Personlig henvendelse 4% Jeg fik en akut tid via egen læge 3% -3-3 Andet (uddyb): % - -4 % 5% 5% 75% % 4. Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? Antal svar Gns ,5 3,4, 3,4, 3,4, % 5% 5% 75% % Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig k Regionalt k

13 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED KLINIKKEN 5. Hvor lang tid gik der, fra den dag du bestilte tid, til den dag du mødte i klinikken? Antal svar Op til en uge 7% uge til måned 47% til 3 måneder 34% til 6 måneder % måneder til år % Mere end år % % 5% 5% 75% % 6. Hvordan vurderer du ventetiden på at få en tid i klinikken? Antal svar Gns ,6 3,8 -, 3,7 -, 3,7 -, % 5% 5% 75% % Acceptabel Uacceptabel k Regionalt k

14 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 3 KLINIKKEN 7. Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? Antal svar Gns ,8 3,6, 3,6, 3,6, % 5% 5% 75% % Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig k Regionalt k 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? Antal svar Gns ,6 3,5, 3,5, 3,4, % 5% 5% 75% % Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt k Regionalt k

15 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 4 KLINIKKEN 9. Hvor lang ventetid oplevede du, fra den aftalte mødetid til du blev kaldt ind? Antal svar Jeg oplevede ikke ventetid 35% Op til 5 minutter 47% til 3 minutter % 8 Mere end 3 minutter 4% 3 Det husker jeg ikke 4% 3 % 5% 5% 75% %. Blev du informeret om, hvorfor du ville komme senere til end den aftalte mødetid? Antal svar Ja 33% Nej 58% Det husker jeg ikke 9% 4-3 % 5% 5% 75% %

16 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 5 KLINIKKEN. Hvordan vurderer du ventetiden, fra den aftalte mødetid til du blev kaldt ind? Antal svar Gns ,9 3,8, 3,8, 3,8, % 5% 5% 75% % Acceptabel Uacceptabel k Regionalt k. Hvornår på dagen vil du generelt helst gå til speciallægen? Antal svar Kl. 7 8% Kl. 4 4% 3 Kl % 5 Kl. 7 8% Tid på dagen har mindre betydning for mig % 6 - % 5% 5% 75% %

17 UNDERSØGELSE OG BEHANDLING 6 4. Hvem undersøgte og/eller behandlede dig? Antal svar Speciallægen 85% 66 3 Klinikpersonale % - Både speciallæge og klinikpersonale 4% % 5% 5% 75% %

18 UNDERSØGELSE OG BEHANDLING 7 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til Antal svar Gns. a) at undersøge dig? ,9 3,8, 3,8, 3,6,3 b) at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? ,8 3,7, 3,7, 3,6, c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? ,8 3,7, 3,7, 3,6, d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? ,9 3,7, 3,7, 3,6,3 % 5% 5% 75% % Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig k Regionalt k 6. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? Antal svar Gns ,8 3,7, 3,7, 3,6, % 5% 5% 75% % I høj grad I nogen grad I mindre grad k Regionalt k Slet ikke

19 FEJL I FORBINDELSE MED DIT/DINE 8 BESØG 8. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit/dine besøg i klinikken? Antal svar Ja % Nej 99% 75 % 5% 5% 75% % *spørgsmål 9 vises kun, såfremt 5 patienter har svaret

20 INFORMATION 9. Modtog du i forbindelse med dit/dine besøg i klinikken skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? Antal svar Ja 4% 3 Nej, men jeg ville gerne have haft det 5% Nej, og jeg havde ikke behov for det 55% 4 4 % 5% 5% 75% %. Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken? Antal svar Gns ,6 3,4, 3,4, 3,4, % 5% 5% 75% % Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig k Regionalt k

21 INFORMATION 3. I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for? Antal svar Gns ,9 3,9, 3,8, 3,8, % 5% 5% 75% % I høj grad I nogen grad I mindre grad k Regionalt k Slet ikke 4. Var du i tvivl om noget vedrørende den medicin (eller recept), som du fik med fra speciallægen? Antal svar Ja 4% 3 Nej 48% Jeg fik ikke medicin eller recept med fra speciallægen 48% 37-3 % 5% 5% 75% %

22 DIN SAMLEDE VURDERING AF KLINIKKEN 6. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? Antal svar Gns ,9 3,9, 3,9, 3,9, % 5% 5% 75% % I høj grad I nogen grad I mindre grad k Regionalt k Slet ikke 7. Hvad er dit samlede indtryk af dit besøg i klinikken? Antal svar Gns ,9 3,8, 3,8, 3,7, % 5% 5% 75% % Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt k Regionalt k 8. I hvilken grad vil du anbefale klinikken til andre? Antal svar Gns ,9 3,9, 3,9, 3,8, % 5% 5% 75% % I høj grad I nogen grad I mindre grad k Regionalt k Slet ikke

23 OM DIG SOM PATIENT 3. Er du Antal svar Mand % -34 Kvinde % % 5% 5% 75% % 3. Hvor gammel er du? Antal svar Under 8 år % år % år 3% år 36% år eller derover 8% % 5% 5% 75% %

24 OM DIG SOM PATIENT Skemaet er udfyldt af Antal svar Patient % 77 3 Pårørende % -8 Patient og pårørende % % 5% 5% 75% %

25 REFLEKSIONER 4 Resultaterne i denne rapport skal danne grundlag for det videre arbejde med den patientoplevede kvalitet i netop din praksis. Det er derfor vigtigt at der arbejdes videre med resultaterne. Nedenfor kan du nedfælde dine reflektioner, og på næste side er der mulighed for at nedfælde fire konkrete indsatsområder, samt hvilke tiltag der skal understøtte det videre arbejde med disse i din praksis:

26 VALGTE INDSATSOMRÅDER 5 INDSATSOMRÅDE BEGRUNDELSE BESKRIVELSE AF INDSATSEN 3 4

27 SVAR FORDELT PÅ 6 BAGGRUNDSVARIABLE Sådan læses krydstabellerne Yderst til venstre vises spørgsmålsformuleringerne. Det er kun tilfredshedsspørgsmål der vises i krydstabellerne, dvs. spørgsmål som har en gennemsnitsscore. Et spørgsmål vises kun såfremt der er minimum 5 svar. I kolonnerne vises gennemsnitsscoren for de enkelte tilfredshedsspørgsmål opdelt på baggrundsvariable. Den maksimale score er 4, og den minimale er. Alle spørgsmål vender således at 4 altid er positivt. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 besvarelser i en gruppe. Grupper med under 5 besvarelser samles i en gruppe, "Øvrige". Er der kun én gruppe med under 5 svar, lægges denne sammen med den af de øvrige grupper, som har færrest svar. Under tabellen vises de intervaller der er farvet efter. En score på 3,5 eller derover vil således være mørkegrøn, under 3,5 men over 3 vil være lysegrøn osv. Yderst til højre vises praksissens samlede score på de enkelte spørgsmål. Dette tillader sammenligning mellem de enkelte grupper og praksissens samlede resultat.

28 SVAR FORDELT PÅ 7 BAGGRUNDSVARIABLE Nedenfor vises resultaterne opdelt på køn. Køn Kvinde Total 4. Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? 3,5 3,5 7. Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? 3,8 3,8 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? 3,6 3,6 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til a) at undersøge dig? 3,9 3,9 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til b) at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? 3,8 3,8 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? 3,8 3,8 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 3,9 3,9 6. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 3,8 3,8. Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken? 3,6 3,6 3. I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for? 3,9 3,9 6. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 3,9 3,9 7. Hvad er dit samlede indtryk af dit besøg i klinikken? 3,9 3,9 8. I hvilken grad vil du anbefale klinikken til andre? 3,9 3,9 <, <,5 <3, <3,5 3,5

29 SVAR FORDELT PÅ 8 BAGGRUNDSVARIABLE Nedenfor vises resultaterne opdelt på alder. Alder 3-44 år år 6 år eller derover Øvrige Total 4. Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? 3,3 3,6 3,6 3,5 3,5 7. Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til a) at undersøge dig? 3,8 4, 3,9 3,8 3,9 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til b) at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? 3,7 3,9 3,7 3,9 3,8 3,7 3,9 3,8 3,8 3,8 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 6. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 3,7 3,9 3,7 3,7 3,8. Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken? 3,8 3,5 3,6 4, 3,6 3. I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for? 3,8 3,9 4, 3,7 3,9 6. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 3,8 4, 4, 4, 3,9 7. Hvad er dit samlede indtryk af dit besøg i klinikken? 3,8 4, 3,9 3,9 3,9 8. I hvilken grad vil du anbefale klinikken til andre? 3,8 4, 4, 3,9 3,9 <, <,5 <3, <3,5 3,5

30 SVAR FORDELT PÅ 9 BAGGRUNDSVARIABLE Nedenfor vises resultaterne opdelt på, hvorvidt skemaet er udfyldt af patienten, en pårørende eller i fællesskab. Udfylder (patient/pårørende/fællesskab) Patient Total 4. Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? 3,5 3,5 7. Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? 3,8 3,8 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? 3,6 3,6 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til a) at undersøge dig? 3,9 3,9 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til b) at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? 3,8 3,8 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? 3,8 3,8 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 3,9 3,9 6. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 3,7 3,8. Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken? 3,7 3,6 3. I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for? 3,9 3,9 6. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 3,9 3,9 7. Hvad er dit samlede indtryk af dit besøg i klinikken? 3,9 3,9 8. I hvilken grad vil du anbefale klinikken til andre? 3,9 3,9 <, <,5 <3, <3,5 3,5

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 7.565 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 86 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 66% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Svarprocent: 64 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater for undersøgelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 23 - Plastikkirurgi Svarprocent: 61 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder specialeresultater

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Region Sjælland Svarprocent: 59 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater

Læs mere

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI 2017 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk FORORD ekvis har i samarbejde med Rambøll Management Consulting

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016

UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016 UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016 OM DIG 1. Hvem udfylder skemaet? Patient Pårørende Patient og pårørende Hvis du er pårørende: Når vi i de følgende spørgsmål spørger

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi 1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi - fælles kerne af spørgsmål til alle specialer - inkl. baggrundsvariable - inkl. specialespecifikke spørgsmål (spørgsmål

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Indhold 1. Overblik...2 2. Sammenligninger...2 3. Hvad viser figuren?...3 4. Hvad viser tabellerne?...6 6. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...9

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lunge Amb. - HEH Medicinsk Ambulatorium Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Reumatologisk ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Nyremedicinsk Ambulatorium Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulant Kemoterapi Onkologisk Ambulatorium D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Dagkirurgi Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børnedagafsnittet Børneafdelingen Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere