Symantec Enterprise Vault

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symantec Enterprise Vault"

Transkript

1 Symantec Enterprise Vault Vejledning for brugere af Microsoft Outlook 2003/

2 Symantec Enterprise Vault: Vejledning for brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 Den software, der beskrives i denne bog, leveres i henhold til en licensaftale, og den kan kun bruges i overensstemmelse med betemmelserne i denne aftale. Sidst opdateret: November 11, Juridisk meddelelse Copyright 2010 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec, Symantec Logo, Veritas, Enterprise Vault, Compliance Accelerator og Discovery Accelerator er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Symantec Corporation eller dermed associerede selskaber i USA og andre lande. Andre navne kan være varemærker, som tilhører deres respektive ejere. Dette Symantec-produkt kan indeholde tredjepartssoftware, som Symantec skal tilskrive tredjeparten (herefter betegnet "Tredjepartsprogrammer"). Nogle af disse tredjepartsprogrammer findes som open source software eller gratis softwarelicenser. Licensaftalen vedrørende denne software ændrer ikke på de rettigheder eller pligter, du har i henhold til disse open source eller gratis softwarelicenser. Se mere information om tredjepartsprogrammerne i filen Third Party Softwareder følger med dette Symantec produkt. Det produkt, der beskrives i dette dokument, distribueres i henhold til licenser, der begrænser brug, kopiering, distribution og dekompilering/reverse engineering. Ingen dele af dette dokument må i nogen form og på nogen måde reproduceres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Symantec Corporation og dets licensgivere. DOKUMENTATIONEN LEVERES "SOM BESET" OG VI PÅTAGEROS INTET ANSVAR MED HENSYN TIL ALLE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE BETINGELSER, OPLYSNINGER OG GARANTIER, HERUNDER OGSÅ ENHVER STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, ELLER FOR AT INGEN RETTIGHEDER KRÆNKES, MED MINDRE EN SÅDAN ANSVARSFRASKRIVELSE ANSES FOR JURIDISK UGYLDIG. SYMANTEC CORPORATION PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER I FORBINDELSE MED LEVERINGEN AF DENNE DOKUMENTATION, MED DENS PRÆSTATIONER ELLER BRUGEN AF DEN. INFORMATION EN I DENNE DOKUMENTATION KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Denne licenssoftware og dokumentation betragtes som kommerciel computersoftware som defineret i FAR , og den er omfattet af de begrænsede rettigheder, som er defineret i FAR Section "Commercial Computer Software - Restricted Rights" og DFARS , "Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation", som finder anvendelse, samt alle efterfølgende bestemmelser. Enhver brug, ændring, frigivelse af en kopi, udførelse, visning eller offentliggørelse af denne licenssoftware og dokumentation, som De Forenede Staters regering foretager, må kun finde sted i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale. Symantec Corporation 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043

3

4

5 Indhold Kapitel 1 Introduktion til Symantec Enterprise Vault... 7 Om Enterprise Vault... 7 Om Vault Cache... 8 Om den virtuelle boks... 9 Om at arbejde offline Sådan vælger Enterprise Vault emner at arkivere Om opbevaringsperioder for arkiverede emner Kapitel 2 Konfiguration af Enterprise Vault Installation Enterprise Vault Om konfiguration Enterprise Vault Konfiguration af en Vault Cache og Virtuel Boks Sådan vises eller skjules din virtuelle boks Deaktivering af autoarkivering i Outlook Konfiguration af Windows Søgning Kapitel 3 Enterprise Vault-kommandoer og postkasseikoner Enterprise Vault-kommandoer Enterprise Vault-postkasseikoner Kapitel 4 Arbejde med arkiverede filer Visning af arkiverede emner Søgning efter arkiverede emner Besvarelse og videresendelse af arkiverede emner Sletning af arkiverede emner Annullering af sletning af arkiverede emner Kapitel 5 Gemme og gendanne filer Gemme elementer manuelt Sådan gemmes mapper manuelt Gendannelse af arkiverede emner Annullering af arkiverings- og gendannelseshandlinger... 30

6 6 Indhold Kapitel 6 Styring af arkivering i Enterprise Vault Synkronisering af din Vault Cache Visning og ændring af egenskaber for en Vault Cache Afbrydelse eller aktivering af arkivering for postkassen Indeks... 37

7 Kapitel 1 Introduktion til Symantec Enterprise Vault Dette kapitel indeholder følgende emner: Om Enterprise Vault Om Vault Cache Om den virtuelle boks Om at arbejde offline Sådan vælger Enterprise Vault emner at arkivere Om opbevaringsperioder for arkiverede emner Om Enterprise Vault Enterprise Vault flytter automatisk og eventuelle vedhæftede filer fra mapperne i din Outlook-postkasse til et datalager på internettet, der kaldes en boks. Denne proces kaldes arkivering. Enterprise Vault kører automatisk, og arkiveringen foregår som regel uden for arbejdstid. Når Enterprise Vault har arkiveret ene, kan du stadig finde dem i Outlook på følgende måder: De fleste administratorer konfigurerer Enterprise Vault, således at der er en genvej i din postkasse til hver arkiveret . En genvej erstatter en i postkassemappen og giver omgående adgang til den arkiverede . Genvejen har følgende særlige ikon i listen med elementer i Outlook: En genvej ligner den originale og fungerer på stort set samme måde. Du kan for eksempel åbne en vha. genvejen, videresende og besvare

8 8 Introduktion til Symantec Enterprise Vault Om Vault Cache Om Vault Cache en og kopiere eller flytte den til en anden mappe. Din administrator kan konfigurere Enterprise Vault, således at genvejene udløber efter et bestemt tidsrum. En udløbet genvej forsvinder fra postkassen, men det arkiverede emne er stadig i din boks. Hvis din administrator har aktiveret funktionen, vises din boks i Outlook som en virtuel boks i navigationsruden. Administratoren kan også konfigurere Enterprise Vault, således at det ikke kun er i Outlook, som bliver arkiveret. I så fald kan du se arkiverede kalenderemner, opgaver, kontaktpersoner eller bemærkninger fra Outlook i din virtuelle boks i den tilsvarende mappevisning. Selvom arkiveringen er automatisk, kan du når som helst vælge selv at gemme elementer i boksen. Når du gemmer et element, føjer Enterprise Vault det til din boks som et arkiveret emne. Enterprise Vault behandler de elementer, som du har gemt, på samme måde som ethvert andet arkiveret element. Du kan også vælge at gendanne arkiverede elementer, dvs. flytte eller kopiere dem tilbage til din postkasse i deres oprindelige format. Du behøver ikke at gendanne arkiverede , hvis du vil videresende eller besvare dem eller udføre andre handlinger. Oplysninger, som findes i privatmappefilerne (.pst-filerne) på computeren, arkiveres normalt ikke med Enterprise Vault. Administratoren kan dog arkivere disse elementer for dig. Kontakt din administrator, hvis du ønsker at arkivere elementer i private mappefiler. Din administrator kan gøre funktionen Vault Cache tilgængelig for dig. En Vault Cache er placeret i din computer og indeholder kopier af de emner, der findes i din onlineboks. Du har brug for en Vault Cache, hvis du vil gøre følgende: Få adgang til arkiverede emner fra genveje, når du ikke er tilsluttet firmanetværket. Brug af Virtuel Boks Din administrator kan vælge, in din Vault Cache skal gemme hele arkiverede emner eller delvist arkiverede emner. Du kan ikke ændre denne indstilling. Et delvist arkiveret emne indeholder tilstrækkelig information til, at den Virtuelle Boks kan vise den i Outlook emnelisten, men ikke emnet's hele indholde. Hvis din Vault Cache gemmer delvist arkiverede emner, henter Enterprise Vault hele indholdet fra din onlineboks, når det er nødvendigt. For eksempel henter Enterprise Vault hele indholdet af et arkiveret emne, når du åbner emnet fra den Virtuelle Boks. Vault Cache-typen (det vil sige, om den gemmer hele arkiverede

9 Introduktion til Symantec Enterprise Vault Om den virtuelle boks 9 Om den virtuelle boks emner eller delvist arkiverede emner) har betydning for om de arkiverede emner er tilgændelige, når du arbejder offline. Enterprise Vault synkroniserer med regelmæssige mellemrum din online boks og din Vault Cache. Din administrator kan også lade dig starte synkroniseringsprocessen selv. Hvis din administrator har aktiveret funktionen, vises din boks i navigationsruden i Outlook. Denne funktion i Enterprise Vault kaldes Virtuel Boks. En virtuel boks vises som en postkassemappe eller en privat mappe i Outlook-navigationsruden. Figur 1-1 viser en postkasse og en virtuel boks. Figur 1-1 Eksempel på en virtuel boks Indholdet af den markerede boks vises i Outlook-navigationsruden. Du kan åbne elementerne i din boks og foretage de sædvanlige handlinger i Outlook, dvs. videresende, besvare, flytte og slette dem. Afhængigt af hvordan din administrator har konfigureret Enterprise Vault, kan du også flytte elementerne til din boks, hvorfra de kan arkiveres. En virtuel boks viser altid, hvad der er i din Vault Cache, frem for hvad der er i din boks på internettet. En virtuel boks er muligvis ikke identisk med din boks på internettet, hvis de seneste ændringer ikke er blevet synkroniseret. En virtuel boks indeholder altid disse to søgemapper:

10 10 Introduktion til Symantec Enterprise Vault Om at arbejde offline Kunne ikke arkivere Til arkivering Viser de elementer, som Enterprise Vault ikke kunne arkivere, da din Vault Cache blev synkroniseret med den boks på internettet, der er knyttet til din Outlook-postkasse. Viser de elementer, du har flyttet eller kopieret til din virtuelle boks, og som venter på at blive arkiveret. Mappen indeholder ikke elementer, som Enterprise Vault af en eller anden grund ikke kunne arkivere. Bemærk følgende om virtuelle bokse: Du kan muligvis se indholdet af delte arkiver, tildele arkiver og Exchange-administrerede mapper i din virtuelle boks, men du kan ikke ændre indholdet i disse tilfælde. En virtuel boks kan ikke indeholde elementer fra offentlige mapper. Du kan ikke ændre elementer ved for eksempel at ændre indhold eller status for læsning, tilføje et flag til opfølgning og så videre. Du kan muligvis flytte, slette og omdøbe mapper i den virtuelle boks, men kun hvis mapperne ikke findes i din postkasse. Du kan ikke få vist egenskaberne for en mappe i den virtuelle boks. Om at arbejde offline Når Enterprise Vault arkiverer et emne fra din postkasse, oprettes der normalt en genvej, der er et direkte link til det arkiverede emne. Det sparer plads i postkassen, når emner erstattes med genveje. Hvis du imidlertid arbejder offline eller ikke er tilsluttet dit firmas netværk, kan du ikke åbne emnet i din onlineboks ved at dobbeltklikke på en genvej. En Vault Cache giver dig øjeblikkelig adgang til arkiverede emner, selv når du arbejder offline eller ikke har forbindelse til firmaets netværk. Når du har konfigureret en Vault Cache, kan du hente arkiverede emner på følgende måder: Åbne emnerne fra de tilsvarende genveje i din postkasse Åbne emnerne fra din virtuelle boks Bemærk, at administratoren kan have konfigureret Vault Cache, så den gemmer delvist arkiverede emner. Med denne type Vault Cache, er hele indholdet af arkiverede emner ikke tilgængeligt, når du ikke har forbindelse til din onlineboks. En anden mulighed er, at din Vault Cache gemmer både dele af emner og hele indholdet af emner, som du har åbnet, når du arbejder online. I dette tilfælde kan du åbne alle tidligere åbnede emner, selv når der ikke er forbindelse til din onlineboks.

11 Introduktion til Symantec Enterprise Vault Sådan vælger Enterprise Vault emner at arkivere 11 Hvis du har adgang til Arkiv-explorer, når du arbejder offline, er der her en anden måde, hvorpå du kan få adgang til arkiverede emner i din Vault Cache. Når du arbejder offline, kan du ikke udføre følgende handlinger ved hjælp af knapper eller kommandoer i Enterprise Vault: Gemme emner i en boks. Gendanne emner fra Enterprise Vault-genveje Slette emner fra en boks. Men du kan bruge din Virtuelle Boks til at gemme, gendanne og slette emner. Disse handlinger træder i kraft i onlineboksen efter den næste synkronisering. Sådan vælger Enterprise Vault emner at arkivere Enterprise Vault vælger de emner, der skal arkiveres fra postkassen, på en af eller begge følgende måder: Arkivering af emne. Enterprise Vault arkiverer emner automatisk, så snart de når den angivne alder. Alderen på en postmeddelelse regnes fra den dato, hvor du modtog eller sendte den. Alderen på et dokument regnes fra den dato, hvor det senest blev ændret. Postkassestørrelse. Enterprise Vault arkiverer de ældste emner, indtil postkassen indeholder en bestemt procentdel ledig plads. Hvis begge disse strategier anvendes, udfører Enterprise Vault først aldersbaseret arkivering. Hvis alderbaseret arkivering ikke frigiver nok plads i postkassen, arkiverer Enterprise Vault flere emner, indtil den nødvendige procent plads er ledig. Arkivering efter alder og arkivering efter procent af postkassens størrelsesgrænse er de vigtigste strategier for valg af emner, der skal arkiveres. Administratoren kan også have konfigureret Enterprise Vault, så programmet arkiverer store emner først. Arkivering af store emner først bruges som supplement til den primære arkiveringsstrategi. Arkivering af store emner først har den fordel, at arkivering af relativt få emner skaber plads i postkassen. Arkiveringsstrategien styres helt af administratoren. Du kan ikke vise eller ændre arkiveringsstrategien. Om opbevaringsperioder for arkiverede emner Når Enterprise Vault arkiverer et emne, tildeles emnet automatisk en opbevaringskategori. Opbevaringskategorien specificerer, hvor lang tid et emne

12 12 Introduktion til Symantec Enterprise Vault Om opbevaringsperioder for arkiverede emner skal opbevares. Administratoren kan konfigurere forskellige opbevaringskategorier til forskellige typer data, f.eks. Forretning eller Jura. Da Enterprise Vault overvåger boksene, kan programmet slette emner, hvis opbevaringsperiode er udløbet. Opbevaringskategorierne styres helt af administratoren. Du kan ikke vise eller ændre opbevaringskategorier.

13 Kapitel 2 Konfiguration af Enterprise Vault Dette kapitel indeholder følgende emner: Installation Enterprise Vault Om konfiguration Enterprise Vault Konfiguration af en Vault Cache og Virtuel Boks Sådan vises eller skjules din virtuelle boks Deaktivering af autoarkivering i Outlook Konfiguration af Windows Søgning Installation Enterprise Vault Hvis du ønsker at installere Enterprise Vault, skal du køre installationen fra filen Symantec Enterprise Vault HTTP-Only Outlook Add-in-da.msi. Hvis du ønsker at installere Enterprise Vault 1 Afslut Outlook. 2 Dobbeltklik på Symantec Enterprise Vault HTTP-Only Outlook Add-in-da.msi. 3 Følg instruktionerne på skærmen. 4 Genstart Outlook. 5 Slå funktionen AutoArkiver fra i Outlook. Se Deaktivering af autoarkivering i Outlook på side 16.

14 14 Konfiguration af Enterprise Vault Om konfiguration Enterprise Vault Om konfiguration Enterprise Vault Når Enterprise Vault er installeret, er den klar til brug omgående. Hvis du imidlertid vil bruge Vault Cache og Virtuel Boks, kan det være nødvendigt med yderligere konfiguration. Hvis du kan se din Virtuelle Boks i Outlook-navigationsruden, behøver du ikke konfigurere enten din Virtuelle Boks eller en Vault Cache. Hvis der ikke findes en Virtuel Boks, men din administrator har konfigureret Enterprise Vault, så du kan bruge den, skal du blot konfigurere en Vault Cache. Konfiguration af en Vault Cache og Virtuel Boks Du kan køre guiden Vault Cache, hvis der ikke allerede er konfigureret en Vault Cache. Guiden starter måske automatisk, når du åbner Outlook. Følg nedenstående procedure, hvis guiden ikke starter automatisk. Du behøver kun at køre guiden én gang. Du konfigurerer din Vault Cache med guiden, og den første synkronisering startes. Synkronisering er den proces, der holder din Vault Cache opdateret med din onlineboks. Du behøver ikke at foretage yderligere konfiguration af din virtuelle boks. Når den første synkronisering er udført, vises din virtuelle boks normalt i Outlook-navigationsruden. Hvis den ikke vises, kan du vælge at få den vist. Se Sådan vises eller skjules din virtuelle boks på side 15.

15 Konfiguration af Enterprise Vault Sådan vises eller skjules din virtuelle boks 15 Sådan konfigureres en Vault Cache 1 Åbn menuen Funktioner, og klik på Enterprise Vault > Aktiver Vault Cache. Vault Cache-guiden bliver vist. 2 Vælg Konfigurer Vault Cache i guiden Vault Cache, og klik derefter på Næste. 3 Hvis den næste side indeholder indstillingen Anvend aldersgrænse, kan du vælge den maksimale alder for de arkiverede emner, der automatisk skal overføres til din Vault Cache. Denne side vises kun, hvis administratoren har konfigureret visse Enterprise Vault-indstillinger. Følg nedenstående trin for at anvende en aldersgrænse: Sæt en markering i Anvend aldersgrænse. Indtast den maksimale alder af de arkiverede emner, der skal overføres automatisk til din Vault Cache. Klik på Næste. Hvis du ikke vil anvende en aldersgrænse, skal du fjerne markeringen af Anvend aldersgrænse. 4 Klik på Udfør på den sidste side for at starte synkroniseringen. Sådan vises eller skjules din virtuelle boks Din virtuelle boks vises automatisk i Outlook-navigationsruden, når din Vault Cache er blevet konfigureret. I visse tilfælde kan det dog være nødvendigt at foretage følgende for at gøre den synlig.

16 16 Konfiguration af Enterprise Vault Deaktivering af autoarkivering i Outlook Sådan vises eller skjules din virtuelle boks 1 Åbn menuen Funktioner, og klik på Enterprise Vault > Egenskaber for Vault Cache. 2 Under fanen Virtuel Boks kan du markere eller fjerne markeringen ud for navnet på din boks, således at den enten vises eller skjules i Outlook-navigationsruden. 3 Klik på OK. Du kan også skjule din virtuelle boks ved at højreklikke på den i Outlook-navigationsruden og derefter klikke på Luk. Deaktivering af autoarkivering i Outlook Autoarkivering i Outlook er anderledes end Enterprise Vault-arkivering. Med autoarkivering arkiveres emnerne i en privatmappefil (.pst-fil). Enterprise Vault arkiverer emnerne i en boks på netværket. De arkiverede emner kan sikkerhedskopieres, og du kan se, søge efter eller gendanne emnerne. Nu da du bruger Enterprise Vault til at arkivere emner i postkassen, anbefales det, at du slår autoarkivering fra. Sådan deaktiveres autoarkivering i Outlook 1 Klik på Funktioner > Indstillinger i Outlook. 2 Klik på fanen Andet.

17 Konfiguration af Enterprise Vault Konfiguration af Windows Søgning 17 3 Klik på Autoarkivering. 4 Fjern markeringen af Autoarkiver for hvern dag. 5 Klik på OK to gange. Konfiguration af Windows Søgning Følg nedenstående trin for at afgøre, om din administrator har indstillet Enterprise Vault, så Windows Søgning automatisk er aktiveret til brug sammen med din Vault Cache og din virtuelle boks. Du kan også bruge denne procedure til at konfigurere Windows Søgning, hvis det er nødvendigt. Sådan kontrolleres funktionerne i Windows Søgning: 1 Åbn dialogboksen Indekseringsindstillinger i Outlook. Hvordan du åbner denne dialogboks, afhænger af, hvilken version af Windows du bruger. Eksempel: I Windows XP skal du højreklikke på ikonet Windows Søgning på proceslinjen og dernæst klikke på Indstillinger for Windows Søgning. I Windows 7 skal du klikke på Start > Kontrolpanel. Indtast indekseringsindstillinger i søgefeltet, og klik på Indekseringsindstillinger. 2 Klik på Rediger i dialogboksen Indekseringsindstillinger. Dialogboksen Indekserede placeringer vises. (Følgende figur viser dialogboksen i Windows XP-versionen).

18 18 Konfiguration af Enterprise Vault Konfiguration af Windows Søgning Virtuelle Boks Vault Cache 3 Sørg for, at posten for din virtuelle boks er markeret på listen Rediger valgte placeringer. Hvis placeringen Symantec Vault Cache er vist på listen, skal du sørge for, at den er markeret. 4 Klik på OK. 5 Luk dialogboksen Indekseringsindstillinger. Når computeren er inaktiv, opdaterer Windows Søgning sit indeks, så emnerne i din Vault Cache tages med.

19 Kapitel 3 Enterprise Vault-kommandoer og postkasseikoner Dette kapitel indeholder følgende emner: Enterprise Vault-kommandoer Enterprise Vault-postkasseikoner Enterprise Vault-kommandoer Afhængigt af hvordan administratoren har konfigureret Enterprise Vault, kan et antal kommandoer vælges i menuen Funktioner > Enterprise Vault i Microsoft Outlook. Disse kommandoer findes muligvis også som knapper på Outlook standardværktøjslinjen. Figur 3-1 Enterprise Vault værktøjslinjeknapper Tabel 3-1 viser en liste over alle de kommandoer og værktøjslinjeknapper, der kan vælges.

20 20 Enterprise Vault-kommandoer og postkasseikoner Enterprise Vault-kommandoer Tabel 3-1 Enterprise Vault kommandoer og værktøjslinjeknapper Kommando Søg i bokse Rapport om udløbsdato Arkiv-explorer Knap Beskrivelse Søg efter arkiverede emner i de bokse, der kan vælges. Se Søgning efter arkiverede emner på side 24. Viser en liste over de emner, som Enterprise Vault sletter fra din boks, fordi opbevaringsperioden er ved at udløbe. Hvis du skal bruge dem, kan du gendanne valgte emner i postkassen. Få vist et trædiagram med emnerne i din boks. Gem i boks Gendan fra boks Slet fra boks Annuller handling Arkiver de markerede emner. Du kan kun bruge denne kommando eller knap til emner i postkassen, ikke til emner i den virtuelle boks. Se Gemme elementer manuelt på side 27. Gendan de emner, der er forbundet med de markerede Enterprise Vault-genveje. Du kan kun bruge denne kommando eller knap til emner i postkassen, ikke til emner i den virtuelle boks. Se Gendannelse af arkiverede emner på side 29. Slet arkiverede emner. Du kan kun bruge denne kommando eller knap til emner i postkassen, ikke til emner i den virtuelle boks. Se Sletning af arkiverede emner på side 25. Annuller den igangværende Enterprise Vault-handling. Du kan annullere følgende handlinger: Slet fra boks Gem i boks Gendan fra boks Du kan kun bruge denne kommando eller knap til emner i postkassen, ikke til emner i den virtuelle boks. Se Annullering af sletning af arkiverede emner på side 26. Se Annullering af arkiverings- og gendannelseshandlinger på side 30.

21 Enterprise Vault-kommandoer og postkasseikoner Enterprise Vault-postkasseikoner 21 Kommando Synkroniser Vault Cache Knap Beskrivelse Synkroniser din Vault Cache med din boks på internettet. Se Synkronisering af din Vault Cache på side 31. Enterprise Vault-postkasseikoner Emnerne i Outlook postkassen kan være mærket med følgende ikoner. Tabel 3-2 Enterprise Vault-postkasseikoner Ikon Beskrivelse Genvej til arkiveret element. Du kan dobbeltklikke på genvejen for at se indholdet af det oprindelige element. Du kan videresende eller besvare emnet samt udføre andre handlinger, der er tilgængelige i Outlook. Du kan også markere genvejen og derefter gendanne elementet i postkassen. Arkivering i gang. Enterprise Vault har markeret emnet til opbevaring i en boks. Gendannelse i gang. Du har valgt at gendanne elementet fra boksen. Et gendannet element er sådan, som det var, før det blev arkiveret. Det har sit oprindelige ikon. En kopi af elementet forbliver i boksen. Sletning i gang. Du har valgt at slette elementet fra boksen. Enterprise Vault sletter også genvejen fra postkassen.

22 22 Enterprise Vault-kommandoer og postkasseikoner Enterprise Vault-postkasseikoner

23 Kapitel 4 Arbejde med arkiverede filer Dette kapitel indeholder følgende emner: Visning af arkiverede emner Søgning efter arkiverede emner Besvarelse og videresendelse af arkiverede emner Sletning af arkiverede emner Annullering af sletning af arkiverede emner Visning af arkiverede emner Når et emne arkiveres i Enterprise Vault, kan der blive oprettet en genvej i postkassen. Genvejen er et direkte link til det arkiverede emne. Hvis emnet ikke umiddelbart er tilgængeligt, viser Enterprise Vault genvejens indhold i stedet for. Derefter kan du vælge at gendanne emnet i postkassen. Du kan også vise emner, der er anbragt i din virtuelle boks. Sådan vises et arkiveret emne 1 Vælg genvejen til emnet eller vælg emnet i din virtuelle boks. 2 Brug én af de almindelige Outlook-handlinger for at åbne emnet.

24 24 Arbejde med arkiverede filer Søgning efter arkiverede emner Søgning efter arkiverede emner Når Enterprise Vault har arkiveret en eller et andet Outlook-emne, kan du finde emnet med en hurtig søgning i Outlook. Hurtig søgning finder både arkiverede emner i din virtuelle boks og genveje i din postkasse. Hvis der ikke er en genvej til det arkiverede emne, og du ikke kan finde emnet i din virtuelle boks, kan du bruge funktionen Enterprise Vault Søg i bokse. Sådan søger du efter arkiverede emner med Søg i bokse 1 Klik på Søg i bokse på værktøjslinjen, eller åbn menuen Funktioner og klik på Enterprise Vault > Søg i bokse. 2 Hvis Enterprise Vault anmoder om dine logonoplysninger, skal du indtaste dem og derefter klikke på OK. Hvis logondialogboksen ikke har et separat Domæne-felt, skal du indtaste dit brugernavn i formatet domænets_navn\brugernavn. 3 Angiv søgekriterierne, og start derefter søgningen. 4 Gendan eventuelt et eller flere emner i mappen Gendannede emner i din postkasse. Mappen Gendannede emner er en Enterprise Vault-mappe, der automatisk oprettes, når du første gang gendanner emner. Der er flere oplysninger om, hvordan du bruger søgefaciliteterne i den onlinehjælp, der følger med dem. Besvarelse og videresendelse af arkiverede emner Du kan besvare eller videresende et arkiveret emne fra dets genvej eller fra din virtuelle boks. Outlook åbner emnet i dets oprindelige form, præcis som når du besvarer eller videresender et hvilket som helst emne. Sådan besvares eller videresendes et arkiveret emne 1 Vælg genvejen til emnet, eller vælg emnet i din virtuelle boks. Bemærk: Du kan ikke videresende flere arkiverede og ikke-arkiverede emner på en gang. 2 Brug én af de almindelige Outlook-handlinger til at besvare eller videresende emnerne.

25 Arbejde med arkiverede filer Sletning af arkiverede emner 25 Sletning af arkiverede emner Hvis Enterprise Vault-administratoren har givet dig tilladelse til at slette emner fra en boks, kan du gøre det på følgende måder. Du kan også slette arkiverede emner fra Enterprise Vault-søgeprogrammer. Du kan kun slette en mappe fra den virtuelle boks, hvis denne mappe ikke findes i din postkasse. Sådan bruges genveje til at slette arkiverede emner 1 Marker genvejene til de arkiverede emner, som du vil slette. Du kan medtage elementer, der ikke er genveje, men de ignoreres af Enterprise Vault. 2 Klik på Slet fra boks på funktionslinjen, eller gå til menuen Funktioner, og klik på Enterprise Vault > Slet fra boks. 3 Klik på Ja for at bekræfte, at du vil slette både genvejene og de arkiverede emner. Ikonerne ved siden af emnerne skifter til statusværdien Sletning i gang. Sådan sletter du et emne, som du har åbnet fra en genvej 1 Klik på Slet på værktøjslinjen i vinduet med det åbnede emne. 2 Klik på Ja for at bekræfte, at du vil slette emnet. 3 Hvis der kommer endnu et spørgsmål, kan du vælge kun at slette genvejen eller både genvejen og det arkiverede emne. Hvis du kun sletter genvejen, forbliver emnet i din boks på internettet, og du kan stadig hente emnet fra din virtuelle boks. Sådan sletter du emner fra en virtuel boks 1 Marker de emner i en virtuel boks-mappe, som du vil slette. 2 Klik på Outlook-funktionen Slet på værktøjslinen eller i højreklikmenuen. Sådan sletter du en mappe fra en virtuel boks 1 Marker den mappe i din virtuelle boks, som du vil slette. 2 Klik på Outlook-funktionen Slet på værktøjslinjen. Eller brug højreklikmenuen, og klik på Outlook funktionen Slet "mappenavn". 3 I det spørgsmålsvindue, der kommer frem, skal du klikke du på Ja for at bekræfte sletningen eller Nej for at annullere den.

26 26 Arbejde med arkiverede filer Annullering af sletning af arkiverede emner Annullering af sletning af arkiverede emner Hvis et emne venter på at blive slettet, kan du muligvis forhindre Enterprise Vault i at gennemføre handlingen. Sådan annulleres sletning af et arkiveret emne 1 Marker de emner, du vil annullere sletningen af. Du kan medtage emner, som Enterprise Vault ikke er ved at behandle, da sådanne emner ignoreres af Enterprise Vault. 2 Klik på Annuller handling på værktøjslinjen eller gå til menuen Funktioner og klik på Enterprise Vault > Annuller handling.

27 Kapitel 5 Gemme og gendanne filer Dette kapitel indeholder følgende emner: Gemme elementer manuelt Sådan gemmes mapper manuelt Gendannelse af arkiverede emner Annullering af arkiverings- og gendannelseshandlinger Gemme elementer manuelt Enterprise Vault udfører automatisk arkivering i baggrunden, uden at du skal foretage dig noget. Der kan imidlertid være situationer, hvor du ønsker at gemme et eller flere elementer i din boks manuelt. Du kan gemme elementer manuelt, hvis administratoren har konfigureret Enterprise Vault, således at det er tilladt. Du kan bruge Enterprise Vault-funktionerne i Outlook til at gemme forskellige elementer. Du kan også flytte eller kopiere elementer til din virtuelle boks og gemme dem på den måde. Hvis du gemmer et emne ved at flytte eller kopiere det til din virtuelle boks, kan du ikke annullere arkiveringen. Du skal bruge funktionerne i Enterprise Vault, hvis du ønsker at gemme elementer fra en Exchange-administreret mappe. Du kan kun gemme disse elementer, hvis administratoren har slået arkivering af Exchange-administrerede mapper til. Bemærk, at du ikke kan ændre indholdet af Exchange-administrerede mapper i din virtuelle boks.

28 28 Gemme og gendanne filer Sådan gemmes mapper manuelt Sådan gemmes elementer ved hjælp af funktionerne i Enterprise Vault 1 Vælg et eller flere elementer i postkassen, der skal gemmes. 2 Klik på Gem i boks på værktøjslinjen, eller klik på Enterprise Vault > Gem i boks i menuen Funktioner. 3 Klik på OK. Sådan gemmes elementer ved hjælp af den virtuelle boks 1 Vælg et eller flere elementer, der skal gemmes. 2 Brug én af de almindelige handlinger i Outlook til at flytte eller kopiere elementerne til din virtuelle boks. Du kan for eksempel gemme elementerne på følgende måder: Flyt elementerne ved at trække dem ind i den mappe i den virtuelle boks, hvor de skal gemmes. Eller højreklik på dem, og klik derefter på Flyt til mappe, og vælg en mappe i den virtuelle boks i dialogboksen Flyt emner. Hvis du vil kopiere elementerne, skal du holde Ctrl nede og trække dem ind i den mappe i den virtuelle boks, hvor de skal gemmes. Sådan gemmes mapper manuelt Enterprise Vault udfører automatisk arkivering i baggrunden, uden at du skal foretage dig noget. Der kan imidlertid være situationer, hvor du vil gemme en hel mappe i din boks manuelt. Du kan vælge alt i en mappe og gemme indholdet manuelt. Du kan også gemme en mappe, hvis administratoren har indstillet Enterprise Vault, så det er tilladt. Du kan ikke gemme en hel postkasse. Du kan bruge Enterprise Vault-funktionerne i Outlook til at gemme en mappe. Du kan også flytte eller kopiere mappen til din virtuelle boks for at gemme den. Sådan gemmes en mappe ved hjælp af Enterprise Vault-funktioner 1 Marker den mappe, der skal gemmes. 2 Klik på Gem i boks på værktøjslinjen, eller klik på Enterprise Vault > Gem i boks i menuen Funktioner. Dialogboksen Gem mappe i boks bliver vist.

29 Gemme og gendanne filer Gendannelse af arkiverede emner 29 3 Marker eller fjern markeringen af Medtag undermapper. 4 Klik på OK. Sådan gemmes en mappe ved hjælp af den virtuelle boks 1 Marker den mappe, der skal gemmes. 2 Brug én af de almindelige handlinger i Outlook til at flytte eller kopiere mappen til din virtuelle boks. Du kan for eksempel gemme mappen på følgende måder: Flyt mappen ved at højreklikke på den. Klik derefter på Flyt"mappenavn", og vælg en virtuel boksmappe i dialogboksen Flyt mappe. Kopier mappen ved at højreklikke på den. Klik derefter på Kopier "mappenavn", og vælg en virtuel boksmappe i dialogboksen Kopier mappe. Gendannelse af arkiverede emner Normalt behøver du ikke at gendanne arkiverede elementer i postkassen, da du let kan åbne dem vha. genvejene eller fra den virtuelle boks. Hvis du gendanner elementer, gendannes de i det oprindelige format. Hvis et gendannet element f.eks. er en mail, kan du stadig besvare den på normal vis. Du kan gendanne arkiverede elementer på én af følgende måder: Ved at bruge genvejene til dem. Elementer, der gendannes vha. genveje, gendannes altid i den åbne mappe (hvor genvejene findes). Ved hjælp af de almindelige handlinger i Outlook til at flytte eller kopiere elementer fra den virtuelle boks til postkassen. Hvis du vil gendanne elementer i en offentlig mappe, skal du have adgang som Ejer af mappen. Hvis du ikke har adgang som ejer, kan du kopiere en genvej fra en offentlig mappe til din postkasse. Dernæst kan du gendanne elementet i postkassen. Det kan tage lidt tid for Enterprise Vault at gendanne emner, der er gemt offline. Sådan gendannes arkiverede elementer vha. genveje 1 Hvis genvejene befinder sig i en offentlig mappe eller en.pst-fil, skal de kopieres til en mappe i din postkasse. 2 Marker genvejene til de elementer i postkassen, som du vil gendanne. Brug den almindelige markeringsmetode i Outlook til at markere én eller flere genveje. Du kan medtage elementer, der ikke er genveje, men de ignoreres af Enterprise Vault.

30 30 Gemme og gendanne filer Annullering af arkiverings- og gendannelseshandlinger 3 Klik på Gendan fra boks på værktøjslinjen, eller klik på Enterprise Vault > Gendan fra boks i menuen Funktioner. 4 Klik på OK for at bekræfte, at du vil gendanne elementerne. De oprindelige elementer gendannes i postkassen. Sådan gendannes arkiverede elementer fra en virtuel boks 1 Marker de elementer i din virtuelle boks, som du vil gendanne. Brug den almindelige markeringsmetode i Outlook til at markere ét eller flere emner. 2 Brug én af de almindelige handlinger i Outlook til at flytte eller kopiere elementerne til din postkasse. Du kan f.eks. gendanne elementerne på følgende måder: Flyt elementerne ved at trække dem ind i den postkassemappe, hvor du ønsker at gendanne dem. Eller højreklik på dem, og klik derefter på Flyt til mappe, og vælg en postkassemappe i dialogboksen Flyt emner. Kopier elementerne ved at holde Ctrl nede og trække dem ind i den postkassemappe, hvor du ønsker at gendanne dem. Annullering af arkiverings- og gendannelseshandlinger Hvis et emne i din postkasse har statusværdien Arkivering i gang eller Gendannelse i gang, kan du muligvis forhindre Enterprise Vault i at gennemføre handlingen. Du behøver normalt ikke at annullere arkiverings- og gendannelseshandlinger. Hvis du vil åbne et emne med statusværdien Arkivering i gang eller Gendannelse i gang, kan du dobbeltklikke på det. Du kan ikke annullere arkiverings- og gendannelseshandlinger for emner i din Virtuelle Boks. Sådan annulleres arkiverings- og gendannelseshandlinger 1 Marker de emner, du vil annullere en handling for. Du kan medtage emner, som Enterprise Vault ikke er ved at behandle, da sådanne emner ignoreres af Enterprise Vault. 2 Klik på Annuller handling på værktøjslinjen eller gå til menuen Funktioner og klik på Enterprise Vault > Annuller handling.

31 Kapitel 6 Styring af arkivering i Enterprise Vault Dette kapitel indeholder følgende emner: Synkronisering af din Vault Cache Visning og ændring af egenskaber for en Vault Cache Afbrydelse eller aktivering af arkivering for postkassen Synkronisering af din Vault Cache Enterprise Vault holder din Vault Cache opdateret ved at synkronisere den med den boks på internettet, der er knyttet til din Outlook-postkasse. Administratoren kan også have konfigureret Enterprise Vault, så du kan udføre følgende handlinger: Selv synkronisere din Vault Cache, når som helst. Afbryde synkroniseringen. Når du afbryder synkroniseringen, stopper igangværende synkroniseringer, og Enterprise Vault foretager ikke yderligere opdateringer af din Vault Cache. Bemærk! Synkroniseringen forbliver afbrudt, selvom du stopper og genstarter Outlook, indtil du vælger at genoptage synkroniseringen. Synkronisere din Vault Cache med yderligere bokse, du har adgang til. Enterprise Vault finder automatisk ud af, hvilke elementer der skal overføres til din Vault Cache.

32 32 Styring af arkivering i Enterprise Vault Synkronisering af din Vault Cache Sådan synkroniserer du din Vault Cache Klik på Synkroniser Vault Cache på værktøjslinjen, eller klik på Enterprise Vault > Synkroniser Vault Cache i menuen Funktioner. Dialogboksen Vault Cache-synkronisering vises. Dialogboksen Vault Cache-synkronisering indeholder et resume af synkroniseringen. Du kan lukke dialogboksen, mens synkroniseringen foregår, og fortsætte med at arbejde med Outlook.

33 Styring af arkivering i Enterprise Vault Synkronisering af din Vault Cache 33 Sådan afbrydes eller genoptages synkronisering 1 Åbn menuen Funktioner, og klik på Enterprise Vault > Egenskaber for Vault Cache. Dialogboksen Egenskaber for Vault Cache vises. 2 Klik på Afbryd eller Genoptag under fanen Status i dialogboksen Egenskaber for Vault Cache.

34 34 Styring af arkivering i Enterprise Vault Visning og ændring af egenskaber for en Vault Cache Sådan vælges flere bokse, der skal synkroniseres 1 Åbn menuen Funktioner, og klik på Enterprise Vault > Egenskaber for Vault Cache. 2 Gå til dialogboksen Egenskaber for Vault Cache, og klik på fanen Bokse. Hvis fanen Bokse ikke findes, har administratoren ikke aktiveret denne funktion. 3 Vælg en boks til ved at markere feltet ud for boksens navn. 4 Klik på OK. Den ekstra boks vises i din virtuelle boks, når synkroniseringsprocessen er afsluttet. Visning og ændring af egenskaber for en Vault Cache Dialogboksen Egenskaber for Vault Cache kan indeholde op til fem tabulerede sider. Administratoren styrer, hvilke faner dialogboksen indeholder. Hvis de relevante faner kan vælges, kan du gøre følgende i dialogboksen Egenskaber for Vault Cache: Afbryde eller genoptage synkronisering. Starte synkronisering. Se status for synkroniseringen.

35 Styring af arkivering i Enterprise Vault Afbrydelse eller aktivering af arkivering for postkassen 35 Angive den mængde diskplads, der skal bruges til indholdet af emner i din Vault Cache. Angive, hvor lang tid efter at Outlook er startet, at Enterprise Vault skal undersøge, om der er emner, som skal synkroniseres med din Vault Cache. Vælge bokse, der skal synkroniseres med din Vault Cache, ud over den primære boks, som er knyttet til din postkasse. Markere de bokse, som du vil se som Virtuelle Bokse i Outlook-navigationsruden. Sådan vises og ændres egenskaberne for en Vault Cache Åbn menuen Funktioner, og klik på Enterprise Vault > Egenskaber for Vault Cache. Dialogboksen Egenskaber for Vault Cache indeholder en eller flere faner. Du kan få oplysninger om den aktuelle fane ved at klikke på Hjælp i dialogboksen Egenskaber for Vault Cache. Afbrydelse eller aktivering af arkivering for postkassen Når du bruger Enterprise Vault for første gang, er programmet som regel konfigureret, så Enterprise Vault-arkivering kan begynde med det samme. Hvis du vælger at afbryde den automatiske arkivering, kan du stadig vælge at gemme emnerne selv.. Administratorer kan låse den indstilling, der beskrives her, hvis de vil forhindre, at arkivering stoppes. Sådan stoppes eller aktiveres arkivering for postkassen 1 Gå til Outlook navigationsruden, højreklik på din postkasse, og klik derefter på Egenskaber. 2 Klik på fanen Enterprise Vault i dialogboksen Egenskaber. 3 Marker eller fjern markeringen af Afbryd Enterprise Vault-arkivering for denne postkasse. 4 Klik på OK.

36 36 Styring af arkivering i Enterprise Vault Afbrydelse eller aktivering af arkivering for postkassen

37 Indeks Symboler.pst-filer 8, 29 A administrerede mapper 27 alder på arkiveret emne annullere en Enterprise Vault-handling 26, 30 arbejde offline 8, 10 arkivere afbryde eller aktivere 35 annullere 30 manuelt arkivering i gang 21, 30 arkiveringsstrategi 11 Autoarkivering deaktivere 16 B besvare arkiverede emner 24 bokse finde emner 24 gemme elementer slette emner 25 Vault Cache 8, 10, 14, 17, 31, 34 E elementer annullere arkiverings- og gendannelseshandlinger 30 annullere sletning 26 finde 24 gemme manuelt 27 emner visning fra den virtuelle boks 23 visning fra genvej 23 F finde arkiverede emner 24 G gemme elementer 27 gendanne elementer fra den virtuelle boks 29 fra genveje 29 gendannelse i gang 21, 30 genveje besvare og videresende 24 gendanne elementer 29 oversigt 7 slette emner 25 visning af emner 23 I ikoner 21 installation Enterprise Vault 13 introduktion 7 K knapper 19 kommandoer 19 M manuel arkivering 28 mapper arkivering fra Exchange-administrerede mapper 27 gemme manuelt 28 O opbevaringskategorier 12 P postkasse afbryde eller aktivere arkivering 35 ikoner 21 S sletning af emner fra en boks 25

38 38 Indeks sletning i gang 21, 26 synkronisering af en Vault Cache 31 V Vault Cache 8, 10 egenskaber 34 konfiguration 14 konfiguration af Windows Søgning 17 synkronisering 31 videresende arkiverede emner Virtuel Boks 8 konfiguration 14 visning af emner 23 Virtuel boks besvare og videresende 24 finde emner 24 gendanne elementer 29 konfiguration 14 konfiguration af Windows Søgning 17 skjule eller vise 15 slette emner 25 visning af arkiverede emner 23 W Windows Søgning 17

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion 15,0

Læs mere

Norton 360 Online Brugerhåndbog

Norton 360 Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton 360 Online Brugerhåndbog Dokumentationsversion 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren, der gives i licens, og dokumentationen anses for at

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation TM Norton AntiVirus Online Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugerhåndbog Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2 Installationsvejledning til PC Suite Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Norton 360 Online Brugerhåndbog

Norton 360 Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton 360 Online Brugerhåndbog Dokumentationsversion 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren, der gives i licens, og dokumentationen anses for at

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Quarantine. Administratorvejledning

Quarantine. Administratorvejledning Email Quarantine Administratorvejledning Administratorvejledning til Email Quarantine Dokumentversion: fase 0 Juridiske oplysninger Copyright 2016 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Office/Outlook. Vejledning. Gendan slettede e-mails via ComArchive IT-AFDELINGEN

Office/Outlook. Vejledning. Gendan slettede e-mails via ComArchive IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 1. juni 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Office/Outlook Gendan slettede e-mails via ComArchive Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.:

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugerhåndbog Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

Netværkslicens, Læs mig

Netværkslicens, Læs mig Netværkslicens, Læs mig Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921 Gratis opkald (i USA):

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Outlook 2016 Tips og tricks

Outlook 2016 Tips og tricks Outlook 2016 Tips og tricks Tastaturgenveje og måder at spare tid med din foretrukne app til mail og kalender Gældende for Outlook 2016 til Windows 1. Få hurtig adgang til din indbakke Har du lige startet

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1 Installationsvejledning til PC Suite DA 9356478 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument

Læs mere

Norton 360TM. Brugervejledning

Norton 360TM. Brugervejledning Norton 360TM Brugervejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne vejledning er lavet

Læs mere

Tilføje og synkronisere delte mapper på OneDrive

Tilføje og synkronisere delte mapper på OneDrive Tilføje og synkronisere delte mapper på OneDrive Gælder: OneDrive DENNE ARTIKEL ER FOR ONEDRIVE MED WINDOWS 10, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA ELLER MAC. DENNE FUNKTION FINDES IKKE I WINDOWS 8.1. Når nogen deler

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Microsoft Outlook 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende.

Microsoft Outlook 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Startvejledning Microsoft Outlook 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Tilpasse den efter behov Tilpas Outlook.

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Nokia Internet Modem Brugervejledning

Nokia Internet Modem Brugervejledning Nokia Internet Modem Brugervejledning 9216562 1. udgave DA 1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Kalenderdeling i Outlook 2007 Baseret på information fra Microsofts online supportsider

Kalenderdeling i Outlook 2007 Baseret på information fra Microsofts online supportsider Kalenderdeling i Outlook 2007 Baseret på information fra Microsofts online supportsider OBS: Det er en fordel for både dig og miljøet at du læser artiklen her på computerskærmen på den måde kan du let

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 Introduktion Situation: Målgruppe: Med introduktionen af Servicepack 2 til Windows XP har DFF-EDB erfaret problemer omkring online hjælpen gennem fjernsupport-programmet

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Softwarevejledning. HP SimpleSave. Sikkerhedskopieringssoftware Brugervejledning. SimpleSave

Softwarevejledning. HP SimpleSave. Sikkerhedskopieringssoftware Brugervejledning. SimpleSave HP SimpleSave Sikkerhedskopieringssoftware Brugervejledning Softwarevejledning SimpleSave Få hjælp Du kan få yderligere hjælp med drevet, dets installation og software ved at kontakte en af følgende: HP

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Dynamics CRM 4.0 Bredana Systemudvikling A/S - How to Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Først velkommen til din hostede Dynamics CRM. Med Outlook klienten installeret får du

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT BRUGERMANUAL Outlook på Internettet 2016 Pharmakon IT Support@pharmakon.dk Indhold Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind på Outlook på internettet... 3 Visning... 4 Se dit aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Outlook adgang til andre postkasser

Outlook adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Gratis Office 365 til ansatte og studerende

Gratis Office 365 til ansatte og studerende Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 på deres private pc (= Office 2013) og/eller Mac (= Office 2016). Office 365 må installeres på 5

Læs mere

Lynstartvejledning til SystemTweaker

Lynstartvejledning til SystemTweaker Lynstartvejledning til SystemTweaker SystemTweaker er et sikkert og brugervenligt værktøj, der er nemt at bruge til at tilpasse Windows efter din smag. Denne lynstartvejledning hjælper dig med at installere

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere