LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11"

Transkript

1 Lægens Synspunkt blev skrevet af William D. Silkworth, M.D. Mange alkoholikere anser denne del af Store Bog for at være den vigtigste, fordi den beskriver alkoholisme i vendinger, som giver mening for en alkoholiker. Ud fra denne beskrivelse lærer alkoholikeren alkoholismens sande natur at kende, samt hvor håbløs den mentale og fysiske tilstand synes at være. Vi lærer, hvorfor vi ikke kan kontrollere antallet af drinks, hvis vi først har indtaget de første par genstande. Mindst lige så vigtigt er det, at vi får at vide, hvorfor vi ikke kan holde beslutningen om aldrig at drikke på trods af højtideligt afsvorne løfter. Baseret på sine observationer udtrykker han også sin overbevisning om, at effektiviteten i Anonyme Alkoholikeres program er en måde, der kan sikre den totale psykiske forandring, som han mener, er den eneste løsning på en tilsyneladende håbløs fysisk og psykisk tilstand. Dr. Silkworth var uddannet neurolog men mistede sin praksis som følge af børskrakket i Han mødte Charlie Townes, som søgte en læge til at lede sit hospital, Townes Hospital, som var specialiseret i behandlingen af alkoholikere og narkomaner. Dr. Silkworth accepterede stillingen mod vederlag på 40 $ per uge. Det var hans plan at vende tilbage til privat praksis, men det gjorde han aldrig. Han viede resten af sin karriere til at hjælpe alkoholikere. Mange tusinde alkoholikere blev henvist til Anonyme Alkoholikere som følge af hans tro på vores livsstil. Uden Dr. Silkworth s synspunkt om alkoholisme, var Anonyme Alkoholikere aldrig opstået. Det er kun, når vi klart indser et problem, at vi kan finde en løsning. Bill W. forstod håbløsheden af sin alkoholisme ud fra Dr. Silkworth s synspunkt. Dr. Bob forstod håbløsheden af sin alkoholisme, efter at Bill W forklarede ham Dr. Silkworth s synspunkt. Hvis en alkoholiker virkelig ønsker at holde op med at drikke for altid, må han klart erkende i sit inderste jeg, at han lider af en håbløs psykisk, fysisk og åndelig tilstand. Dette er første trin til helbredelse, og Lægens Synspunkt giver os den nødvendige viden til at overgive os til den sandhed. I denne del af Store Bog lærer vi på en enkel måde, hvorfor den virkelige alkoholiker har en fysik, som aldrig kan få nok alkohol, og et sind, som ikke vil tillade alkoholikeren at lade det være. Side 1 af 11

2 (Side 19) Bill W. skriver: (P) 1. Hvad mener vi i Anonyme Alkoholikere om denne bog? Anonyme Alkoholikere mener, at læserne vil være interesserede i den lægelige vurdering af den plan for helbredelse, som er beskrevet i denne bog. 2. Hvor kommer det overbevisende udsagn i denne bog fra? Et overbevisende udsagn må absolut komme fra de læger, som har erfaret vores medlemmers lidelser og har overværet, hvordan vi genvandt vort helbred. 3-a. Hvem gav Anonyme Alkoholikere dette synspunkt om alkoholisme? En velkendt læge, 3-b. Hvilken stilling havde han? overlæge ved et prominent statshospital, som har specialiseret sig i alkohol og stofmisbrug, sendte dette brev til Anonyme Alkoholikere: Dr. Silkworth skriver Til dem det måtte vedkomme: (P) 4. Hvad var Dr. Silkworth s speciale? I mange år har jeg specialiseret mig i behandling af alkoholisme. (P) 5. Hvordan beskrev Dr. Silkworth patienten (Bill W.), som han tilså i 1934? Sidst i 1934 behandlede jeg en patient, som på trods af at have været en fremtrædende forretningsmand med gode indtjeningsmuligheder, var alkoholiker af den type, jeg var kommet til at anse for håbløs. (P) 6. Hvad skete der under Bills tredje behandlingsforløb? Under forløbet af hans tredje behandling tilegnede han sig vise idéer som en betydningsfuld mulighed for hans helbredelse. Kommentar - Bill mødtes ikke med Dr. Silkworth ved sin første besøg på Townes Hospital. Hans andet besøg, blev det første møde med den gode læge. 7. Hvad tilskyndede Bill andre alkoholikere til at gøre som et led i sin egen genopretning? Som et led i genopretningen begyndte han at bringe sine idéer til andre alkoholikere og tilskyndede dem at gøre det samme til andre. Kommentar: I den amerikanske udgave, står der: skal gøre. Der står: impressing upon them that they must do likewise with still others. - altså et must - mens der i den danske oversættelse står tilskyndede dem til. Cliff Bishop kommenterer, at for dem som mener, at der ikke er noget must i Store Bog, støder vi her på det første must. (P) 8. Hvad blev hans arbejde grundlaget for? Dette er blevet grundlaget for et hurtigt voksende fællesskab bestående af disse mennesker og deres familier. 9. Hvor mange mener Dr. Silkworth er blevet helbredt omkring 1939? Side 2 af 11

3 Denne mand og over hundrede andre viser sig at være kommet sig. (P) 10. Hvor mange kendte Dr. Silkworth fra sin egen personlige erfaring? Personligt kender jeg adskillige tilfælde, som er af denne type, hvor alle andre metoder er mislykkedes totalt. (P) 11. Hvorfor er disse kendsgerninger af stor lægevidenskabelig vigtighed? Disse kendsgerninger viser sig at være at af stor vigtighed for lægevidenskaben; på grund af den særdeles store vækst denne gruppe kan fremvise, har de måske startet en ny epoke i alkoholismens annaler. (Side 20) 1. Mente Dr. Silkworth, at programmet kunne hjælpe andre? Disse mennesker vil meget vel kunne bringe hjælp til tusinder andre i samme situation. (P) 2. Havde Dr. Silkworth fuld tiltro til helbredte alkoholikere? Man kan stole fuldt og helt på det, de fortæller om sig selv. Med venlig hilsen William D. Silkworth, M.D. Kommentar Det er en bemærkelsesværdig kommentar fra en læge, som troede på Bill og hans troskab mod programmet til helbredelse. Dr. Silkworth satte sit ry ind på alkoholikere som os. Dette er et eksempel på, hvordan skæbnen griber ind. Bill W. skriver: (P) 3. Hvilken velvilje har Dr. Silkworth vist os? Den læge, som på vor opfordring skrev dette brev, har vist os den velvilje at udbygge sin synspunkter i endnu et brev som følger. 4. Hvilket udsagn bekræfter Dr. Silkworth i sit nye brev, at lidende alkoholikere må tro? I dette brev bekræfter han det, vi, som har døjet den alkoholiske tortur, må tro at det fysiske hos en alkoholiker er lige så abnormt som det mentale. 5. Hvad tilfredsstillede os ikke? Det tilfredsstillede os ikke at få at vide, at vi ikke kunne kontrollere vort drikkeri, blot fordi vi var dårligt rustet til livet, at vi var på vild flugt fra virkeligheden eller var komplet defekte mentalt. 6. Var det rigtigt for en del af os? Det var rigtigt for en vis del, ja faktisk for en stor del for nogle af os. 7. Hvad var vi overbeviste om? Men vi var overbeviste om, at også vort legeme var sygt. Side 3 af 11

4 8. Hvad skal man tage i betragtning for at gøre billedet af alkoholisme helt? Efter vor opfattelse er ethvert billede af alkoholikeren, som udelader denne fysiske faktor, ikke komplet. (P) 9. Hvilken del af lægens teori er interessant for alkoholikere? Lægens teori, at vi har en fysisk allergi over for alkohol, interesserer os. 10-a. Betyder vores synspunkter noget? Som lægfolk betyder vores synspunkter naturligvis mindre, 10-b. Hvad interesserer os som tidligere problemdrikkere? men som tidligere problemdrikkere kan vi sige, at hans forklaring lyder fornuftig. 11. Hvad gør det for os? Det forklarer en masse, som vi ikke kan forklare på anden måde. (P) 12. Foretrækker vi indlæggelse af de meget syge alkoholikere? Selv om vor løsning er udarbejdet på det åndelige plan, såvel som på et uegennyttigt plan, foretrækker vi indlæggelse for alkoholikeren, der har svære abstinenser eller er for omtåget. 13. Hvad er ofte nødvendigt, før vi kan begynde at påvirke en person? Det er i reglen nødvendigt, at hjernen klares, før han kan påvirkes, fordi han så har store chance for at forstå og acceptere det, vi tilbyder. Kommentar - Dr. Bob havde sin egen opskrift på at blive ædru. Den bestod af en gryde med stuvede tomater, laurbær ekstrakt og surkålssaft. Det kunne få enhver alkoholiker til at brække sig. Dr. Silkworth skriver: (P) 14. Hvem bør være interesseret i det, der beskrives i denne bog? Emnet, som beskrives i denne bog, anses at være af alle største vigtighed for enhver, som er ramt af afhængighed til alkohol. (P) 15-a. Hvad var Dr. Silkworth s stilling? Denne udtalelse fremsætter jeg efter mange års erfaring som lægelig leder af et af de ældste hospitaler i landet, 15-b. Hvad var hans hospital specialiseret i? der beskæftiger sig med behandling af alkohol og stofmisbrug. (Side 21) (P) 1. Mente Dr. Silkworth, at indholdet af denne bog var så tilstrækkeligt detaljeret, at han ønskede at bidrage med sit indlæg? Derfor var det med inderlig ærbødighed, jeg modtog opfordringen om at bidrage med nogle få ord om emnet, som er dækket så mesterligt detaljeret på disse sider. (P) 2. Hvad mente Dr. Silkworth, at læger har indset er af yderste vigtighed for alkoholikere? Side 4 af 11

5 Vi læger har for længst indset, at en eller form for moralsk psykologi var yderste vigtighed for alkoholikeren, men at tilføre denne indebar vanskelighed ud over vore evner. 3. Hvad var lægerne ikke udstyret til på trods af den lægevidenskabelige fremgang og høje standard? Uanset vor supermodernistiske standard, hvor videnskabelig fremgang inden for alt, er vi alligevel ikke tilstrækkeligt udstyret til at tilføre styrken fra det gode, som ligger udenfor vor syntetiske viden. Spørgsmål Mente han, at lægevidenskaben kunne hjælpe en alkoholiker? (Nej, selvfølgelig ikke.) (P) 4. Hvad var det, som en af de største bidragsydere til denne bog (Bill W.) gjorde med de idéer, han fik? For mange år siden kom en af de største bidragsydere til denne bog til behandling på dette hospital, og under dette ophold fik han tilført nogle idéer, som han straks førte ud i livet. (P) 5-a. Hvad bad Bill om tilladelse til af Dr. Silkworth? Senere bad han om tilladelse til at fortælle om sine erfaringer til vore andre patienter 5-b. Gik Dr. Silkworth helhjertet ind for idéen? og med en del tvivl gik vi ind for idéen. Kommentar: Hvis du ønsker at finde ud af, hvor lidt denne holdning har ændret sig i løbet af årene, siden Bill gjorde sit tolvtetrins arbejde, så gå til informationen på dit lokale hospital og fortæl dem, at du er alkoholiker og gerne vil besøge nogle af deres patienter. 6. Hvad mente han om de tilfælde han havde fulgt, efter at Bill W. havde gjort dette? De eksempler, vi har fulgt, har været uhyre interessante ja, mange rent ud fantastiske. 7. Hvordan betragtede Dr. Silkworth helbredte alkoholikere? Disse mennesker, uselviske, som vi har lært dem at kende, absolut blottet for motiver om egen vinding, samt ånden i deres fællesskab, er i sandhed inspirerende for én, som har arbejdet længe og opslidende indenfor det alkoholiske område. 8. Hvad tror helbredte alkoholikere på? De tror på sig selv, men endnu mere på den magt, der trækker kroniske alkoholikere tilbage fra dødens porte. Kommentar: På denne side nævner, Dr. Silkworth moralsk psykologi, og magt. Han indså vores behov for en højere magt og udtrykte sin accept af denne kendsgerning. (P) 9. Mener Dr. Silkworth at hospitalsindlæggelse er nødvendig for en syg alkoholiker? Naturligvis bør en alkoholiker befries for sin fysiske trang til at drikke, og dette kræver ofte en særlig hospitalsprocedure, for at det psykologiske mål kan opnås med maksimal fordel (P) 10-a. Hvad mente Dr. Silkworth var årsagen til alkoholikerens manglende kontrol i f. t. alkohol? (magtesløshed)? Vi mener og har allerede tidligere påpeget dette at den effekt, alkohol har på disse kroniske alkoholikere er en form for allergi. Side 5 af 11

6 10-b Kender almindelige nydere af alkohol dette fænomen? at fænomenet i denne trang er begrænset er til denne type mennesker, og at det aldrig sker for den almindelige, moderater nyder af alkohol. Kommentar: Magtesløshed forårsaget af den fysiske allergi såvel som den psykiske besættelse - er første halvdel af første trin. 11-a Hvor meget alkohol kan en alkoholiker indtage uden risiko? Disse allergiske typer kan aldrig vide sig sikre, når de indtager nogen som helst form for alkohol, Kommentar: Alkoholisme er kronisk. Vi tager den med os i graven forhåbentlig ædru. 11-b. Hvad sker der, når alkoholikeren er kommet ind i den håbløse tilstand? og har de én gang fået skabt denne vane og fundet ud af, at de intet kan stille op mod den, én gang mistet deres selvtillid og tilliden til den menneskelige formåen, så tårner problemerne sig op omkring dem og bliver uoverskuelige at løse. (Side 22) (P) 1. Kan en følelsesmæssig appel få alkoholikeren til at se sandheden? Intetsigende, følelsesmæssige appeller er sjældent tilstrækkeligt. Kommentar: Intetsigende, følelsesmæssige appeller får os til at føle os skyldige, og det drikker vi på. 2. Hvilken slags budskab kan hjælpe alkoholikeren? Budskabet, der kan interessere og fastholde disse alkoholikere, må have vægt og dybde. 3. Hvad må alkoholikernes idealer hvile på, hvis deres liv skal genoprettes? I næsten ethvert tilfælde må deres idealer hvile på en magt, der er større end dem selv, hvis deres liv skal genoprettes. (P) 4. Hvad kan få psykiatere til at acceptere og anbefale AA s program? Hvis nogen mener, at vi, som et psykiatrisk orienteret hospital, på nogen måde er sentimentale i vor fremstilling, så lad dem tilbringe en stund i ildlinjen, lad dem opleve tragedierne, se de fortvivlede hustruer, de små børn, lad løsningen af disse problemer blive en del af deres hverdag, ja endog deres fritid, så vil selv den mest kyniske ikke forundres over, at vi accepterer og styrker denne bevægelse. 5. Hvad mener Dr. Silkworth, at lægevidenskaben har opnået i behandling af alkoholisme? Vi føler, efter mange års erfaring, at vi intet har præsteret, som har ydet større bidrag til genoprettelse af disse mennesker end den uselviske bevægelse, som nu vokser op iblandt dem. (P) 6. Hvorfor drikker mennesker? Mennesker drikker i reglen, fordi de kan lide den effekt alkohol bibringer dem. Kommentar: Prøv at sætte Når jeg havde fået et par genstande foran niende trins løfterne midt på side 97. Så kan du måske genkende den effekt, alkoholikeren får af Side 6 af 11

7 de første par genstande. 7. Forstår alkoholikeren konsekvenserne af at drikke? Følelsen er så listig, at samtidig med erkendelsen af, at det er skadeligt, kan de efter nogen tid ikke adskille sandhed og løgn. Kommentar: Det er en lidt usædvanlig måde at udtrykke den kendsgerning, at vi aldrig kan stole på, at vores fornuft vil afholde os fra at begynde at drikke igen. 8. Hvad er normalt for en alkoholiker? For dem synes det alkoholiske liv det eneste normale. Kommentar: Der må være noget i vejen med dem, som ikke drikker ligesom os. 9-a. Hvordan har alkoholikere det, når de ikke har drukket? De er rastløse, irritable og utilfredse, 9-b. Hvad oplever alkoholikere, når de har drukket et par genstande? medmindre de atter fornemmer den følelse af lettelse og velbehag, som indfinder sig, straks de har fået nogle drinks - 9-c. Hvad oplever alkoholikere, når de ser andre drikke? drinks, som de ser andre nyde uden risiko. 10-a Hvad sker der, når alkoholikeren giver efter for begæret om et par genstande? Eftersom de bukker under for begæret, atter og atter, som så mange gør, og fænomenet kaldet trangen udvikler sig, 10-b Hvad er resultatet efter de første par genstande? passerer de det velkendte stadium, at det er for sjov, 10-c Hvordan har alkoholikeren det bagefter? og samvittigheden dukker op med en fast beslutning om ikke at drikke igen. 11-a. Hvordan opfylder alkoholikeren sit løfte om aldrig at drikke igen (uhåndterlighed)? Dette sker igen og igen, 11-b. Hvad må en alkoholiker opleve for at opnå helbredelse? og medmindre den pågældende kan opleve en total psykisk forandring, er der meget lidt håb om helbredelse. Kommentar: Det er den dødbringende vinkel på alkoholisme; vores manglende evne til at kontrollere vores inderste ønske om aldrig at drikke igen. Indtil vi kan acceptere denne sandhed inderst inde, er vores chancer for et ædru liv udenfor rækkevidde. Dette er anden del af første trin uhåndterligheden. Som kroniske alkoholikere er vi fysisk og psykisk magtesløse overfor alkohol. Hvad vi ellers er magtesløse overfor har intet at gøre med betingelsen for at blive medlem af Anonyme Alkoholikere. (P) 12. Hvad sker der, når en alkoholiker har oplevet en psykisk forandring? På den anden side og besynderligt for dem, der ikke forstår det når den psykiske ændring én gang er sket, synes det selv samme menneske som var fordømt, som havde så mange problemer, at han fortvivlede, fordi de aldrig blev løst pludselig at finde selv og have let ved at holde alkoholtrangen i ave. Side 7 af 11

8 (Side 23) 1. Hvad er nødvendigt for denne forandring? Den eneste nødvendige indsats er at følge nogle få enkle regler. Kommentar: Kunne de få enkle regler være AA s tolv trin? (P) 2. Hvad hulkede de, når de bønfaldt Dr. Silkworth? Mennesker har hulket bønfaldende til mig i inderlig fortvivlelse: Doktor, jeg kan ikke fortsætte på denne måde! Jeg har alt at leve for! Jeg MÅ holde op men jeg KAN ikke! De må hjælpe mig! (P) 3. Hvilken følelse kan læger få, hvis de er ærlige overfor sig selv? Stillet ansigt til ansigt med disse problemer kan en læge, hvis han er ærlig overfor sig selv, ofte føle sig utilstrækkelig. 4. Kan en læge yde tilstrækkeligt? Uanset om han giver sig selv fuldt og helt, er det ofte ikke nok. 5. Hvad er påkrævet for den livsvigtige psykiske ændring? Man føler, at noget, der er større end den menneskelige formåen, er påkrævet for at tilvejebringe denne livsvigtige psykiske ændring. 6-a. Kan psykiatrisk indsats helbrede alkoholikere? Skønt det totale antal af helbredelser efter psykiatrisk indsats er betragteligt, 6-b. Har lægevidenskaben gjort fremskridt i forhold til behandling af kroniske alkoholikere? må vi læger erkende, at vi har gjort os lidet bemærket overfor dette problem som helhed. 7. Reagerer kroniske alkoholikere på ordinær psykologisk behandling? Mange typer reagerer overhovedet ikke på den ordinære, psykologiske påvirkning. (P) 8. Mente Dr. Silkworth, at alkoholisme kun er et mentalt problem? Jeg er ikke enig med dem, der påstår, at alkoholisme udelukkende er et problem af mental art. Kommentar: Herefter opstår uhåndterligheden og magtesløsheden. 9. Hvilke eksempler har Dr. Silkworth haft med alkoholikere? Jeg har haft mange, som f.eks. havde arbejdet i månedsvis med et problem eller en forretning, som skulle finde sin afgørelse på en bestemt dag til stor fordel for dem selv. 10-a Hvilken sindssyg handling foretog de sig? De tog en drink en eller to dage før, Kommentar: Viser det uhåndterlighed? 10-b Hvad var resultatet af denne handling? og øjeblikkelig blev krav -fænomenet tårnhøjt i forhold til alt andet, så de aldrig overholdt den vigtige aftale. Kommentar: Viser det magtesløshed? Side 8 af 11

9 11. Drikker alkoholikere for at flygte? Disse mennesker drak ikke for at flygte de drak for at tilfredsstille et krav uden for deres mentale kontrol. (P) 12. Kæmper alkoholikere for at stoppe med at drikke? Der opstår mange situationer i forbindelse med krav -fænomenet, som får mennesker til at bringe det højeste offer, frem for at blive ved med at kæmpe. (P) 13. Er det nemt at klassificere alkoholikere? Dette at klassificere alkoholikeren er særdeles vanskeligt, og det mere detaljerede falder udenfor rammerne af denne bog. Spørgsmål: Hvor mange typer nævner Dr. Silkworth? Find dem. 14. Første type? Der er naturligvis psykopaterne, som er følelsesmæssigt ude af balance, den type kender vi alle. De lover altid at hoppe på vandvognen. De er over-samvittighedsfulde og har mange forslag men tager ingen beslutninger. (Side 24) (P) 1. Anden type? Der er typen, der nødigt indrømmer, at han ikke kan tage en drink, han tager varierende beslutning om, hvordan han vil drikke; han udskifter arten af spiritus - eller omgivelser. 2. Tredje type? Der er typen, der tror, at hvis han holder sig helt fra spiritus for en tid, så kan han atter tage en drink uden risiko. 3. Fjerde type? Der er den maniodepressive type, som måske får mindst forståelse fra sine venner, og om hvem, der kunne skrives et helt kapitel. (P) 4. Femte type? Så er der dem, der er helt normale i enhver henseende, bortset fra den virkning spiritus har på dem. De er oftest dygtige, intelligente og venlige mennesker. Kommentar: Er det ikke den mest almindelige type alkoholiker? Idéen om den alkoholiske personlighed nedbrydes her og andre steder i Store Bog. (P) 5-a Er der flere typer? Alle disse typer og mange andre - 5-b Hvad er fællesnævneren for alle typer alkoholikere? har ét symptom tilfælles; de kan ikke begynde at drikke uden at udvikle dette krav - fænomen. 6. Hvad er det, der adskiller alkoholikere fra andre mennesker? Denne foreteelse, som vi har forstået den, må være en manifestation af en allergi, som gør disse mennesker forskellige fra andre og sætter dem i bås. Side 9 af 11

10 7-a. Kan man fjerne denne allergi permanent? Den er aldrig, med nogen behandling, vi har kendskab til, blevet fjernet permanent, 7-b. Hvad er den eneste lindring man kan tilbyde en alkoholiker? den eneste lindring, vi kan tilbyde, er total afholdenhed. Kommentar: Hvis alkoholikeren ikke tager den første drink, oplever han ikke kravet om den anden, den tredje, den fjerde, den femte og de næste fem og de næste fem. (P) 8. På trods af den opmærksomhed, der er på alkoholisme, hvad er lægers generelle vurdering af kroniske alkoholikere? (2 sætninger) Dette kaster os øjeblikkeligt ud i en sydende debat-kedel. Der er skrevet mængder pro et contra men blandt læger synes det almindelige synspunkt at være, at de fleste kroniske alkoholikere er fortabte. (P) 9. Hvordan forklarer Dr. Silkworth løsningen på kronisk alkoholisme? (2 sætninger) Hvad er løsningen? Måske kan dette bedst besvares ved at referere en af mine erfaringer. (P) 10. Hvad var løsningen på det første alkoholiske dilemma? Kommentar: Læs hele afsnittet.) Omkring et år før omtalte tilfælde, blev en mand bragt ind til behandling for kronisk alkoholisme. Han var kun delvis kommet sig over en maveblødning og var tilsyneladende et tilfælde af patologisk mental svækkelse. Han havde mistet alt af værdi i tilværelsen og levede - om man så kan sige for at drikke. Han indrømmede ærligt og mente det at for ham var der intet håb. Efter den følgende afsondring fra alkohol, fandt man ingen permanente hjerneskader. Han accepterede forslagene, som er beskrevet i denne bog. Et år efter ringede han for at aftale et møde med mig, og jeg erfarede noget særdeles sensationelt. Jeg genkendte mandens navn og til dels hans ansigtstræk, men her hørte enhver lighed op. (Side 25) Fra et rystende, fortvivlet, nervøst vrag var opstået en mand propfyldt af tilfredshed og selvtillid. Jeg talte med ham en stund, men var ikke i stand til at overbevise mig om, at jeg nogensinde havde kendt ham før. For mig var han en fremmed, og således forlod han mig. Der er nu gået år, uden at han er vendt tilbage til drikkeriet. (P) 1. Hvad var løsningen på det andet alkoholiske dilemma? Kommentar: Læs de næste tre afsnit) Når jeg har behov for at blive opløftet mentalt, erindrer jeg et andet tilfælde, som blev indlagt af en prominent læge fra New York. Patienten havde stillet sin egen diagnose og anså sit tilfælde for håbløst. Han havde skjult sig i en øde beliggende lade, besluttet på at dø, men var blevet reddet af et eftersøgningshold og blev i en desperat tilstand indbragt til mig. Under den efterfølgende fysiske rehabilitering havde vi en samtale, hvor han ærligt erklærede, at han mente behandlingen var tidsspilde, medmindre jeg kunne garantere hvad ingen nogensinde ville have kunnet at han i fremtiden ville have viljestyrke til at modstå trangen til at drikke. Hans alkoholiske problem var så komplekst og hans depression så dyb, at vi mente, hans eneste håb ville være, hvad vi dengang kaldte moralsk psykologi, og vi tvivlede på, Side 10 af 11

11 at selv det ville nytte. Han blev imidlertid solgt for filosofien i denne bog. Han har ikke rørt en dråbe i ganske mange år. Jeg træffer ham fra tid til anden, og han er det fineste eksemplar af menneskeheden, man kunne ønske sig at møde. Kommentar: Den alkoholiker, der er beskrevet i dette afsnit, skrev kapitel 10, Til arbejdsgivere. (P) 2-a Hvad opfordrer Dr. Silkworth enhver alkoholiker til at gøre? Jeg opfordrer derfor indtrængende enhver alkoholiker til at læse denne bog, 2-b. Hvad ender en alkoholiker måske med at gøre, når han har læst denne bog? og skønt han eventuelt vil gøre nar i starten, ender han måske med at bede. William D. Silkworth, M.D. Side 11 af 11

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

Stræben efter ædruelighed

Stræben efter ædruelighed Under en debat om AAs program, AA eres rettigheder, ansvar og pligter i gruppen, kom der en henvisning til et engelsksproget skrift, skrevet af Cliff B., Primary Purpose Group, Dallas, Texas. Da jeg læste

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

FORORD TIL ANDEN UDGAVE

FORORD TIL ANDEN UDGAVE Forordet til anden udgave er en kort historie om de første 20 år efter dannelsen af Anonyme Alkoholikere. I dette forord fortæller Bill W., hvordan han igennem Dr. Silkworth og Oxford Gruppen fandt en

Læs mere

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Indhold Kapitel Side Dansk forord 5 Introduktion 6 Preface 8 Forord til l. udgave 10 Forord

Læs mere

Årsskrift 2009 Projekt Forward henvender sig til:

Årsskrift 2009 Projekt Forward henvender sig til: Årsskrift 2009 Projekt Forward henvender sig til: Misbrugere i substitutionsbehandling eller i en uafklaret misbrugssituation og som har et ønske om at ændre denne, samt eksmisbrugere, der efter et afsluttet

Læs mere

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Storebog Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol 1 Brug håndiconet til at klikke dig frem til ønsket side,(gul felt)! Org. S.B =

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10 Foldere på dansk Al-Anon - er det noget for dig? Tyve personlige spørgsmål, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du har brug for Al-Anon. For eksempel: er du såret eller bekymret over en andens drikkeri?

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Afhængighed er en sygdom. Afhængig. af alkohol eller medicin? STIEN en værdig løsning. Tørningvej 22 6500 Vojens

Afhængighed er en sygdom. Afhængig. af alkohol eller medicin? STIEN en værdig løsning. Tørningvej 22 6500 Vojens Afhængighed er en sygdom Afhængig af alkohol eller medicin? STIEN en værdig løsning Tørningvej 22 6500 Vojens Hvad er afhængighed? Afhængighed indrømmes ikke af alkoholikeren eller medicinmisbrugeren,

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

BILLS HISTORIE. (Side 26 til 39)

BILLS HISTORIE. (Side 26 til 39) (Side 26 til 39) Hovedformålet med Bills historie er genkendelighed, ligesom de andre personlige beretninger i denne bog er det. I Lægens synspunkt lærte vi alkoholismens sande natur at kende. Vi lærte,

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål og svar fra AA ere I mange skoler og undervisningsinstitutioner undervises der i samfundsforhold, hvor emnet alkoholisme ofte er på programmet,

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Parkinsonforeningen du har parkinson Svend Andersen du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Det er vigtigt at kende til de psykologiske måder, man reagerer på når man får en kronisk sygdom som

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

At leve med en diagnose. Mads Trier-Blom Linedanser

At leve med en diagnose. Mads Trier-Blom Linedanser At leve med en diagnose Mads Trier-Blom Linedanser Mads Trier-Blom En præsentation 2000 Uddannet fysioterapeut 2002 Akut Polymorf Psykose 2004 Bipolar Affektiv Lidelse 2010 Indlagt igen Tidligere søgte

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner v/lis Ravn Ebbesen, KL Alkoholiker??? Michael Falch. Tjele Orelund Alkoholiker er man når man ikke kan overkomme dagliglivet uden alkohol

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

SYGDOMMEN ALKOHOLISME Symptomer og udvikling

SYGDOMMEN ALKOHOLISME Symptomer og udvikling SYGDOMMEN ALKOHOLISME Symptomer og udvikling INDHOLD 1. stadium...side 4 2. stadium...side 7 3. stadium...side 13 Alkoholisme og afhængighed...side 16 Pillemisbrug...side 17 Blandingsmisbrug...side 18

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o Grenaa Bibliotek N.P. Josiassensvej 17 8500 Grenaa 89 59 27 67 grenaa.bib@norddjurs.dk Program for efterårets tema A lk o h o a oholtema l Torvegade 1A 8963 Auning 89 59 43 00 kulturperronen@norddjurs.dk

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

En overlevendes beretninger

En overlevendes beretninger En overlevendes beretninger Forord til Kirsten Kallesøe: "Lige om lidt " af Finn Skårderud 1 Kirsten Kallesøe har været med i krigen. Og hun har skrevet rapport derfra. Det er denne bog. Det er ikke krigen

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Glæden ved at kvitte cannabis

Glæden ved at kvitte cannabis Glæden ved at kvitte cannabis Af Chris Sullivan www.quitcannabis.net 1 Bag om forfatteren Som ung levede Chris Sullivan det hårde liv, hvor han indtog stort set hvilket som helst stof han kunne få fat

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N Emne: Service i og for AA Hvorfor er jeg medlem af AA? Stol på Gud Gør hovedrent Hjælp andre

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

Bænk eller behandling?

Bænk eller behandling? Bænk eller behandling? Det er alt for dyrt at spare Jeg har ventet 209 dage på behandling Kommunen har for travlt Flemming Hansen drikker 30 guldøl om dagen. For 209 dage siden bad han om at komme i behandling.

Læs mere

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 SLAA s Tolv Trin*... 3 SLAA s Tolv Traditioner **... 5 Formålsparagraf for SLAA... 7 Karakteristika ved afhængighed af sex og kærlighed...

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere