LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11"

Transkript

1 Lægens Synspunkt blev skrevet af William D. Silkworth, M.D. Mange alkoholikere anser denne del af Store Bog for at være den vigtigste, fordi den beskriver alkoholisme i vendinger, som giver mening for en alkoholiker. Ud fra denne beskrivelse lærer alkoholikeren alkoholismens sande natur at kende, samt hvor håbløs den mentale og fysiske tilstand synes at være. Vi lærer, hvorfor vi ikke kan kontrollere antallet af drinks, hvis vi først har indtaget de første par genstande. Mindst lige så vigtigt er det, at vi får at vide, hvorfor vi ikke kan holde beslutningen om aldrig at drikke på trods af højtideligt afsvorne løfter. Baseret på sine observationer udtrykker han også sin overbevisning om, at effektiviteten i Anonyme Alkoholikeres program er en måde, der kan sikre den totale psykiske forandring, som han mener, er den eneste løsning på en tilsyneladende håbløs fysisk og psykisk tilstand. Dr. Silkworth var uddannet neurolog men mistede sin praksis som følge af børskrakket i Han mødte Charlie Townes, som søgte en læge til at lede sit hospital, Townes Hospital, som var specialiseret i behandlingen af alkoholikere og narkomaner. Dr. Silkworth accepterede stillingen mod vederlag på 40 $ per uge. Det var hans plan at vende tilbage til privat praksis, men det gjorde han aldrig. Han viede resten af sin karriere til at hjælpe alkoholikere. Mange tusinde alkoholikere blev henvist til Anonyme Alkoholikere som følge af hans tro på vores livsstil. Uden Dr. Silkworth s synspunkt om alkoholisme, var Anonyme Alkoholikere aldrig opstået. Det er kun, når vi klart indser et problem, at vi kan finde en løsning. Bill W. forstod håbløsheden af sin alkoholisme ud fra Dr. Silkworth s synspunkt. Dr. Bob forstod håbløsheden af sin alkoholisme, efter at Bill W forklarede ham Dr. Silkworth s synspunkt. Hvis en alkoholiker virkelig ønsker at holde op med at drikke for altid, må han klart erkende i sit inderste jeg, at han lider af en håbløs psykisk, fysisk og åndelig tilstand. Dette er første trin til helbredelse, og Lægens Synspunkt giver os den nødvendige viden til at overgive os til den sandhed. I denne del af Store Bog lærer vi på en enkel måde, hvorfor den virkelige alkoholiker har en fysik, som aldrig kan få nok alkohol, og et sind, som ikke vil tillade alkoholikeren at lade det være. Side 1 af 11

2 (Side 19) Bill W. skriver: (P) 1. Hvad mener vi i Anonyme Alkoholikere om denne bog? Anonyme Alkoholikere mener, at læserne vil være interesserede i den lægelige vurdering af den plan for helbredelse, som er beskrevet i denne bog. 2. Hvor kommer det overbevisende udsagn i denne bog fra? Et overbevisende udsagn må absolut komme fra de læger, som har erfaret vores medlemmers lidelser og har overværet, hvordan vi genvandt vort helbred. 3-a. Hvem gav Anonyme Alkoholikere dette synspunkt om alkoholisme? En velkendt læge, 3-b. Hvilken stilling havde han? overlæge ved et prominent statshospital, som har specialiseret sig i alkohol og stofmisbrug, sendte dette brev til Anonyme Alkoholikere: Dr. Silkworth skriver Til dem det måtte vedkomme: (P) 4. Hvad var Dr. Silkworth s speciale? I mange år har jeg specialiseret mig i behandling af alkoholisme. (P) 5. Hvordan beskrev Dr. Silkworth patienten (Bill W.), som han tilså i 1934? Sidst i 1934 behandlede jeg en patient, som på trods af at have været en fremtrædende forretningsmand med gode indtjeningsmuligheder, var alkoholiker af den type, jeg var kommet til at anse for håbløs. (P) 6. Hvad skete der under Bills tredje behandlingsforløb? Under forløbet af hans tredje behandling tilegnede han sig vise idéer som en betydningsfuld mulighed for hans helbredelse. Kommentar - Bill mødtes ikke med Dr. Silkworth ved sin første besøg på Townes Hospital. Hans andet besøg, blev det første møde med den gode læge. 7. Hvad tilskyndede Bill andre alkoholikere til at gøre som et led i sin egen genopretning? Som et led i genopretningen begyndte han at bringe sine idéer til andre alkoholikere og tilskyndede dem at gøre det samme til andre. Kommentar: I den amerikanske udgave, står der: skal gøre. Der står: impressing upon them that they must do likewise with still others. - altså et must - mens der i den danske oversættelse står tilskyndede dem til. Cliff Bishop kommenterer, at for dem som mener, at der ikke er noget must i Store Bog, støder vi her på det første must. (P) 8. Hvad blev hans arbejde grundlaget for? Dette er blevet grundlaget for et hurtigt voksende fællesskab bestående af disse mennesker og deres familier. 9. Hvor mange mener Dr. Silkworth er blevet helbredt omkring 1939? Side 2 af 11

3 Denne mand og over hundrede andre viser sig at være kommet sig. (P) 10. Hvor mange kendte Dr. Silkworth fra sin egen personlige erfaring? Personligt kender jeg adskillige tilfælde, som er af denne type, hvor alle andre metoder er mislykkedes totalt. (P) 11. Hvorfor er disse kendsgerninger af stor lægevidenskabelig vigtighed? Disse kendsgerninger viser sig at være at af stor vigtighed for lægevidenskaben; på grund af den særdeles store vækst denne gruppe kan fremvise, har de måske startet en ny epoke i alkoholismens annaler. (Side 20) 1. Mente Dr. Silkworth, at programmet kunne hjælpe andre? Disse mennesker vil meget vel kunne bringe hjælp til tusinder andre i samme situation. (P) 2. Havde Dr. Silkworth fuld tiltro til helbredte alkoholikere? Man kan stole fuldt og helt på det, de fortæller om sig selv. Med venlig hilsen William D. Silkworth, M.D. Kommentar Det er en bemærkelsesværdig kommentar fra en læge, som troede på Bill og hans troskab mod programmet til helbredelse. Dr. Silkworth satte sit ry ind på alkoholikere som os. Dette er et eksempel på, hvordan skæbnen griber ind. Bill W. skriver: (P) 3. Hvilken velvilje har Dr. Silkworth vist os? Den læge, som på vor opfordring skrev dette brev, har vist os den velvilje at udbygge sin synspunkter i endnu et brev som følger. 4. Hvilket udsagn bekræfter Dr. Silkworth i sit nye brev, at lidende alkoholikere må tro? I dette brev bekræfter han det, vi, som har døjet den alkoholiske tortur, må tro at det fysiske hos en alkoholiker er lige så abnormt som det mentale. 5. Hvad tilfredsstillede os ikke? Det tilfredsstillede os ikke at få at vide, at vi ikke kunne kontrollere vort drikkeri, blot fordi vi var dårligt rustet til livet, at vi var på vild flugt fra virkeligheden eller var komplet defekte mentalt. 6. Var det rigtigt for en del af os? Det var rigtigt for en vis del, ja faktisk for en stor del for nogle af os. 7. Hvad var vi overbeviste om? Men vi var overbeviste om, at også vort legeme var sygt. Side 3 af 11

4 8. Hvad skal man tage i betragtning for at gøre billedet af alkoholisme helt? Efter vor opfattelse er ethvert billede af alkoholikeren, som udelader denne fysiske faktor, ikke komplet. (P) 9. Hvilken del af lægens teori er interessant for alkoholikere? Lægens teori, at vi har en fysisk allergi over for alkohol, interesserer os. 10-a. Betyder vores synspunkter noget? Som lægfolk betyder vores synspunkter naturligvis mindre, 10-b. Hvad interesserer os som tidligere problemdrikkere? men som tidligere problemdrikkere kan vi sige, at hans forklaring lyder fornuftig. 11. Hvad gør det for os? Det forklarer en masse, som vi ikke kan forklare på anden måde. (P) 12. Foretrækker vi indlæggelse af de meget syge alkoholikere? Selv om vor løsning er udarbejdet på det åndelige plan, såvel som på et uegennyttigt plan, foretrækker vi indlæggelse for alkoholikeren, der har svære abstinenser eller er for omtåget. 13. Hvad er ofte nødvendigt, før vi kan begynde at påvirke en person? Det er i reglen nødvendigt, at hjernen klares, før han kan påvirkes, fordi han så har store chance for at forstå og acceptere det, vi tilbyder. Kommentar - Dr. Bob havde sin egen opskrift på at blive ædru. Den bestod af en gryde med stuvede tomater, laurbær ekstrakt og surkålssaft. Det kunne få enhver alkoholiker til at brække sig. Dr. Silkworth skriver: (P) 14. Hvem bør være interesseret i det, der beskrives i denne bog? Emnet, som beskrives i denne bog, anses at være af alle største vigtighed for enhver, som er ramt af afhængighed til alkohol. (P) 15-a. Hvad var Dr. Silkworth s stilling? Denne udtalelse fremsætter jeg efter mange års erfaring som lægelig leder af et af de ældste hospitaler i landet, 15-b. Hvad var hans hospital specialiseret i? der beskæftiger sig med behandling af alkohol og stofmisbrug. (Side 21) (P) 1. Mente Dr. Silkworth, at indholdet af denne bog var så tilstrækkeligt detaljeret, at han ønskede at bidrage med sit indlæg? Derfor var det med inderlig ærbødighed, jeg modtog opfordringen om at bidrage med nogle få ord om emnet, som er dækket så mesterligt detaljeret på disse sider. (P) 2. Hvad mente Dr. Silkworth, at læger har indset er af yderste vigtighed for alkoholikere? Side 4 af 11

5 Vi læger har for længst indset, at en eller form for moralsk psykologi var yderste vigtighed for alkoholikeren, men at tilføre denne indebar vanskelighed ud over vore evner. 3. Hvad var lægerne ikke udstyret til på trods af den lægevidenskabelige fremgang og høje standard? Uanset vor supermodernistiske standard, hvor videnskabelig fremgang inden for alt, er vi alligevel ikke tilstrækkeligt udstyret til at tilføre styrken fra det gode, som ligger udenfor vor syntetiske viden. Spørgsmål Mente han, at lægevidenskaben kunne hjælpe en alkoholiker? (Nej, selvfølgelig ikke.) (P) 4. Hvad var det, som en af de største bidragsydere til denne bog (Bill W.) gjorde med de idéer, han fik? For mange år siden kom en af de største bidragsydere til denne bog til behandling på dette hospital, og under dette ophold fik han tilført nogle idéer, som han straks førte ud i livet. (P) 5-a. Hvad bad Bill om tilladelse til af Dr. Silkworth? Senere bad han om tilladelse til at fortælle om sine erfaringer til vore andre patienter 5-b. Gik Dr. Silkworth helhjertet ind for idéen? og med en del tvivl gik vi ind for idéen. Kommentar: Hvis du ønsker at finde ud af, hvor lidt denne holdning har ændret sig i løbet af årene, siden Bill gjorde sit tolvtetrins arbejde, så gå til informationen på dit lokale hospital og fortæl dem, at du er alkoholiker og gerne vil besøge nogle af deres patienter. 6. Hvad mente han om de tilfælde han havde fulgt, efter at Bill W. havde gjort dette? De eksempler, vi har fulgt, har været uhyre interessante ja, mange rent ud fantastiske. 7. Hvordan betragtede Dr. Silkworth helbredte alkoholikere? Disse mennesker, uselviske, som vi har lært dem at kende, absolut blottet for motiver om egen vinding, samt ånden i deres fællesskab, er i sandhed inspirerende for én, som har arbejdet længe og opslidende indenfor det alkoholiske område. 8. Hvad tror helbredte alkoholikere på? De tror på sig selv, men endnu mere på den magt, der trækker kroniske alkoholikere tilbage fra dødens porte. Kommentar: På denne side nævner, Dr. Silkworth moralsk psykologi, og magt. Han indså vores behov for en højere magt og udtrykte sin accept af denne kendsgerning. (P) 9. Mener Dr. Silkworth at hospitalsindlæggelse er nødvendig for en syg alkoholiker? Naturligvis bør en alkoholiker befries for sin fysiske trang til at drikke, og dette kræver ofte en særlig hospitalsprocedure, for at det psykologiske mål kan opnås med maksimal fordel (P) 10-a. Hvad mente Dr. Silkworth var årsagen til alkoholikerens manglende kontrol i f. t. alkohol? (magtesløshed)? Vi mener og har allerede tidligere påpeget dette at den effekt, alkohol har på disse kroniske alkoholikere er en form for allergi. Side 5 af 11

6 10-b Kender almindelige nydere af alkohol dette fænomen? at fænomenet i denne trang er begrænset er til denne type mennesker, og at det aldrig sker for den almindelige, moderater nyder af alkohol. Kommentar: Magtesløshed forårsaget af den fysiske allergi såvel som den psykiske besættelse - er første halvdel af første trin. 11-a Hvor meget alkohol kan en alkoholiker indtage uden risiko? Disse allergiske typer kan aldrig vide sig sikre, når de indtager nogen som helst form for alkohol, Kommentar: Alkoholisme er kronisk. Vi tager den med os i graven forhåbentlig ædru. 11-b. Hvad sker der, når alkoholikeren er kommet ind i den håbløse tilstand? og har de én gang fået skabt denne vane og fundet ud af, at de intet kan stille op mod den, én gang mistet deres selvtillid og tilliden til den menneskelige formåen, så tårner problemerne sig op omkring dem og bliver uoverskuelige at løse. (Side 22) (P) 1. Kan en følelsesmæssig appel få alkoholikeren til at se sandheden? Intetsigende, følelsesmæssige appeller er sjældent tilstrækkeligt. Kommentar: Intetsigende, følelsesmæssige appeller får os til at føle os skyldige, og det drikker vi på. 2. Hvilken slags budskab kan hjælpe alkoholikeren? Budskabet, der kan interessere og fastholde disse alkoholikere, må have vægt og dybde. 3. Hvad må alkoholikernes idealer hvile på, hvis deres liv skal genoprettes? I næsten ethvert tilfælde må deres idealer hvile på en magt, der er større end dem selv, hvis deres liv skal genoprettes. (P) 4. Hvad kan få psykiatere til at acceptere og anbefale AA s program? Hvis nogen mener, at vi, som et psykiatrisk orienteret hospital, på nogen måde er sentimentale i vor fremstilling, så lad dem tilbringe en stund i ildlinjen, lad dem opleve tragedierne, se de fortvivlede hustruer, de små børn, lad løsningen af disse problemer blive en del af deres hverdag, ja endog deres fritid, så vil selv den mest kyniske ikke forundres over, at vi accepterer og styrker denne bevægelse. 5. Hvad mener Dr. Silkworth, at lægevidenskaben har opnået i behandling af alkoholisme? Vi føler, efter mange års erfaring, at vi intet har præsteret, som har ydet større bidrag til genoprettelse af disse mennesker end den uselviske bevægelse, som nu vokser op iblandt dem. (P) 6. Hvorfor drikker mennesker? Mennesker drikker i reglen, fordi de kan lide den effekt alkohol bibringer dem. Kommentar: Prøv at sætte Når jeg havde fået et par genstande foran niende trins løfterne midt på side 97. Så kan du måske genkende den effekt, alkoholikeren får af Side 6 af 11

7 de første par genstande. 7. Forstår alkoholikeren konsekvenserne af at drikke? Følelsen er så listig, at samtidig med erkendelsen af, at det er skadeligt, kan de efter nogen tid ikke adskille sandhed og løgn. Kommentar: Det er en lidt usædvanlig måde at udtrykke den kendsgerning, at vi aldrig kan stole på, at vores fornuft vil afholde os fra at begynde at drikke igen. 8. Hvad er normalt for en alkoholiker? For dem synes det alkoholiske liv det eneste normale. Kommentar: Der må være noget i vejen med dem, som ikke drikker ligesom os. 9-a. Hvordan har alkoholikere det, når de ikke har drukket? De er rastløse, irritable og utilfredse, 9-b. Hvad oplever alkoholikere, når de har drukket et par genstande? medmindre de atter fornemmer den følelse af lettelse og velbehag, som indfinder sig, straks de har fået nogle drinks - 9-c. Hvad oplever alkoholikere, når de ser andre drikke? drinks, som de ser andre nyde uden risiko. 10-a Hvad sker der, når alkoholikeren giver efter for begæret om et par genstande? Eftersom de bukker under for begæret, atter og atter, som så mange gør, og fænomenet kaldet trangen udvikler sig, 10-b Hvad er resultatet efter de første par genstande? passerer de det velkendte stadium, at det er for sjov, 10-c Hvordan har alkoholikeren det bagefter? og samvittigheden dukker op med en fast beslutning om ikke at drikke igen. 11-a. Hvordan opfylder alkoholikeren sit løfte om aldrig at drikke igen (uhåndterlighed)? Dette sker igen og igen, 11-b. Hvad må en alkoholiker opleve for at opnå helbredelse? og medmindre den pågældende kan opleve en total psykisk forandring, er der meget lidt håb om helbredelse. Kommentar: Det er den dødbringende vinkel på alkoholisme; vores manglende evne til at kontrollere vores inderste ønske om aldrig at drikke igen. Indtil vi kan acceptere denne sandhed inderst inde, er vores chancer for et ædru liv udenfor rækkevidde. Dette er anden del af første trin uhåndterligheden. Som kroniske alkoholikere er vi fysisk og psykisk magtesløse overfor alkohol. Hvad vi ellers er magtesløse overfor har intet at gøre med betingelsen for at blive medlem af Anonyme Alkoholikere. (P) 12. Hvad sker der, når en alkoholiker har oplevet en psykisk forandring? På den anden side og besynderligt for dem, der ikke forstår det når den psykiske ændring én gang er sket, synes det selv samme menneske som var fordømt, som havde så mange problemer, at han fortvivlede, fordi de aldrig blev løst pludselig at finde selv og have let ved at holde alkoholtrangen i ave. Side 7 af 11

8 (Side 23) 1. Hvad er nødvendigt for denne forandring? Den eneste nødvendige indsats er at følge nogle få enkle regler. Kommentar: Kunne de få enkle regler være AA s tolv trin? (P) 2. Hvad hulkede de, når de bønfaldt Dr. Silkworth? Mennesker har hulket bønfaldende til mig i inderlig fortvivlelse: Doktor, jeg kan ikke fortsætte på denne måde! Jeg har alt at leve for! Jeg MÅ holde op men jeg KAN ikke! De må hjælpe mig! (P) 3. Hvilken følelse kan læger få, hvis de er ærlige overfor sig selv? Stillet ansigt til ansigt med disse problemer kan en læge, hvis han er ærlig overfor sig selv, ofte føle sig utilstrækkelig. 4. Kan en læge yde tilstrækkeligt? Uanset om han giver sig selv fuldt og helt, er det ofte ikke nok. 5. Hvad er påkrævet for den livsvigtige psykiske ændring? Man føler, at noget, der er større end den menneskelige formåen, er påkrævet for at tilvejebringe denne livsvigtige psykiske ændring. 6-a. Kan psykiatrisk indsats helbrede alkoholikere? Skønt det totale antal af helbredelser efter psykiatrisk indsats er betragteligt, 6-b. Har lægevidenskaben gjort fremskridt i forhold til behandling af kroniske alkoholikere? må vi læger erkende, at vi har gjort os lidet bemærket overfor dette problem som helhed. 7. Reagerer kroniske alkoholikere på ordinær psykologisk behandling? Mange typer reagerer overhovedet ikke på den ordinære, psykologiske påvirkning. (P) 8. Mente Dr. Silkworth, at alkoholisme kun er et mentalt problem? Jeg er ikke enig med dem, der påstår, at alkoholisme udelukkende er et problem af mental art. Kommentar: Herefter opstår uhåndterligheden og magtesløsheden. 9. Hvilke eksempler har Dr. Silkworth haft med alkoholikere? Jeg har haft mange, som f.eks. havde arbejdet i månedsvis med et problem eller en forretning, som skulle finde sin afgørelse på en bestemt dag til stor fordel for dem selv. 10-a Hvilken sindssyg handling foretog de sig? De tog en drink en eller to dage før, Kommentar: Viser det uhåndterlighed? 10-b Hvad var resultatet af denne handling? og øjeblikkelig blev krav -fænomenet tårnhøjt i forhold til alt andet, så de aldrig overholdt den vigtige aftale. Kommentar: Viser det magtesløshed? Side 8 af 11

9 11. Drikker alkoholikere for at flygte? Disse mennesker drak ikke for at flygte de drak for at tilfredsstille et krav uden for deres mentale kontrol. (P) 12. Kæmper alkoholikere for at stoppe med at drikke? Der opstår mange situationer i forbindelse med krav -fænomenet, som får mennesker til at bringe det højeste offer, frem for at blive ved med at kæmpe. (P) 13. Er det nemt at klassificere alkoholikere? Dette at klassificere alkoholikeren er særdeles vanskeligt, og det mere detaljerede falder udenfor rammerne af denne bog. Spørgsmål: Hvor mange typer nævner Dr. Silkworth? Find dem. 14. Første type? Der er naturligvis psykopaterne, som er følelsesmæssigt ude af balance, den type kender vi alle. De lover altid at hoppe på vandvognen. De er over-samvittighedsfulde og har mange forslag men tager ingen beslutninger. (Side 24) (P) 1. Anden type? Der er typen, der nødigt indrømmer, at han ikke kan tage en drink, han tager varierende beslutning om, hvordan han vil drikke; han udskifter arten af spiritus - eller omgivelser. 2. Tredje type? Der er typen, der tror, at hvis han holder sig helt fra spiritus for en tid, så kan han atter tage en drink uden risiko. 3. Fjerde type? Der er den maniodepressive type, som måske får mindst forståelse fra sine venner, og om hvem, der kunne skrives et helt kapitel. (P) 4. Femte type? Så er der dem, der er helt normale i enhver henseende, bortset fra den virkning spiritus har på dem. De er oftest dygtige, intelligente og venlige mennesker. Kommentar: Er det ikke den mest almindelige type alkoholiker? Idéen om den alkoholiske personlighed nedbrydes her og andre steder i Store Bog. (P) 5-a Er der flere typer? Alle disse typer og mange andre - 5-b Hvad er fællesnævneren for alle typer alkoholikere? har ét symptom tilfælles; de kan ikke begynde at drikke uden at udvikle dette krav - fænomen. 6. Hvad er det, der adskiller alkoholikere fra andre mennesker? Denne foreteelse, som vi har forstået den, må være en manifestation af en allergi, som gør disse mennesker forskellige fra andre og sætter dem i bås. Side 9 af 11

10 7-a. Kan man fjerne denne allergi permanent? Den er aldrig, med nogen behandling, vi har kendskab til, blevet fjernet permanent, 7-b. Hvad er den eneste lindring man kan tilbyde en alkoholiker? den eneste lindring, vi kan tilbyde, er total afholdenhed. Kommentar: Hvis alkoholikeren ikke tager den første drink, oplever han ikke kravet om den anden, den tredje, den fjerde, den femte og de næste fem og de næste fem. (P) 8. På trods af den opmærksomhed, der er på alkoholisme, hvad er lægers generelle vurdering af kroniske alkoholikere? (2 sætninger) Dette kaster os øjeblikkeligt ud i en sydende debat-kedel. Der er skrevet mængder pro et contra men blandt læger synes det almindelige synspunkt at være, at de fleste kroniske alkoholikere er fortabte. (P) 9. Hvordan forklarer Dr. Silkworth løsningen på kronisk alkoholisme? (2 sætninger) Hvad er løsningen? Måske kan dette bedst besvares ved at referere en af mine erfaringer. (P) 10. Hvad var løsningen på det første alkoholiske dilemma? Kommentar: Læs hele afsnittet.) Omkring et år før omtalte tilfælde, blev en mand bragt ind til behandling for kronisk alkoholisme. Han var kun delvis kommet sig over en maveblødning og var tilsyneladende et tilfælde af patologisk mental svækkelse. Han havde mistet alt af værdi i tilværelsen og levede - om man så kan sige for at drikke. Han indrømmede ærligt og mente det at for ham var der intet håb. Efter den følgende afsondring fra alkohol, fandt man ingen permanente hjerneskader. Han accepterede forslagene, som er beskrevet i denne bog. Et år efter ringede han for at aftale et møde med mig, og jeg erfarede noget særdeles sensationelt. Jeg genkendte mandens navn og til dels hans ansigtstræk, men her hørte enhver lighed op. (Side 25) Fra et rystende, fortvivlet, nervøst vrag var opstået en mand propfyldt af tilfredshed og selvtillid. Jeg talte med ham en stund, men var ikke i stand til at overbevise mig om, at jeg nogensinde havde kendt ham før. For mig var han en fremmed, og således forlod han mig. Der er nu gået år, uden at han er vendt tilbage til drikkeriet. (P) 1. Hvad var løsningen på det andet alkoholiske dilemma? Kommentar: Læs de næste tre afsnit) Når jeg har behov for at blive opløftet mentalt, erindrer jeg et andet tilfælde, som blev indlagt af en prominent læge fra New York. Patienten havde stillet sin egen diagnose og anså sit tilfælde for håbløst. Han havde skjult sig i en øde beliggende lade, besluttet på at dø, men var blevet reddet af et eftersøgningshold og blev i en desperat tilstand indbragt til mig. Under den efterfølgende fysiske rehabilitering havde vi en samtale, hvor han ærligt erklærede, at han mente behandlingen var tidsspilde, medmindre jeg kunne garantere hvad ingen nogensinde ville have kunnet at han i fremtiden ville have viljestyrke til at modstå trangen til at drikke. Hans alkoholiske problem var så komplekst og hans depression så dyb, at vi mente, hans eneste håb ville være, hvad vi dengang kaldte moralsk psykologi, og vi tvivlede på, Side 10 af 11

11 at selv det ville nytte. Han blev imidlertid solgt for filosofien i denne bog. Han har ikke rørt en dråbe i ganske mange år. Jeg træffer ham fra tid til anden, og han er det fineste eksemplar af menneskeheden, man kunne ønske sig at møde. Kommentar: Den alkoholiker, der er beskrevet i dette afsnit, skrev kapitel 10, Til arbejdsgivere. (P) 2-a Hvad opfordrer Dr. Silkworth enhver alkoholiker til at gøre? Jeg opfordrer derfor indtrængende enhver alkoholiker til at læse denne bog, 2-b. Hvad ender en alkoholiker måske med at gøre, når han har læst denne bog? og skønt han eventuelt vil gøre nar i starten, ender han måske med at bede. William D. Silkworth, M.D. Side 11 af 11

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

6. Udgave. Emotional Freedom Techniques. Hvor overraskende emotionel lindring fører til gennemgribende fysisk bedring. Anbefalet af læger

6. Udgave. Emotional Freedom Techniques. Hvor overraskende emotionel lindring fører til gennemgribende fysisk bedring. Anbefalet af læger EFT MANUALEN 6. Udgave Emotional Freedom Techniques Hvor overraskende emotionel lindring fører til gennemgribende fysisk bedring. Anbefalet af læger Anvendes på alle problemer: Smerter Blodtryk Frygt og

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Af Byron Katie med Stephen Mitchell

Af Byron Katie med Stephen Mitchell Et ekstrakt fra Elsk det som er Fire spørgsmål der kan ændre dit liv Af Byron Katie med Stephen Mitchell Ingen andre end dig selv kan give dig frihed. Denne lille bog vil vise dig hvordan. Byron Katie

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

ALFA-HAN eller TØFFELHELT

ALFA-HAN eller TØFFELHELT Kåre Fog: ALFA-HAN eller TØFFELHELT Uddrag af e-bog 169 KAPITELOVERSIGT Kapitel 1. Den flinke fyrs problemer Kapitel 2. Mændenes nye udfordringer Kapitel 3. Scoretrænernes baggrund Kapitel 4. Opdragelsens

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred.

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred. Dette er en udskrift af hjemmesiden http://www.soberspace.dk/ Denne udskrift er klippe-klistret fra hjemmesiden og bearbejdet i Word. Hjemmesiden er dynamisk - bemærk venligst udskriftdato nederst på siden.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere