LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11"

Transkript

1 Lægens Synspunkt blev skrevet af William D. Silkworth, M.D. Mange alkoholikere anser denne del af Store Bog for at være den vigtigste, fordi den beskriver alkoholisme i vendinger, som giver mening for en alkoholiker. Ud fra denne beskrivelse lærer alkoholikeren alkoholismens sande natur at kende, samt hvor håbløs den mentale og fysiske tilstand synes at være. Vi lærer, hvorfor vi ikke kan kontrollere antallet af drinks, hvis vi først har indtaget de første par genstande. Mindst lige så vigtigt er det, at vi får at vide, hvorfor vi ikke kan holde beslutningen om aldrig at drikke på trods af højtideligt afsvorne løfter. Baseret på sine observationer udtrykker han også sin overbevisning om, at effektiviteten i Anonyme Alkoholikeres program er en måde, der kan sikre den totale psykiske forandring, som han mener, er den eneste løsning på en tilsyneladende håbløs fysisk og psykisk tilstand. Dr. Silkworth var uddannet neurolog men mistede sin praksis som følge af børskrakket i Han mødte Charlie Townes, som søgte en læge til at lede sit hospital, Townes Hospital, som var specialiseret i behandlingen af alkoholikere og narkomaner. Dr. Silkworth accepterede stillingen mod vederlag på 40 $ per uge. Det var hans plan at vende tilbage til privat praksis, men det gjorde han aldrig. Han viede resten af sin karriere til at hjælpe alkoholikere. Mange tusinde alkoholikere blev henvist til Anonyme Alkoholikere som følge af hans tro på vores livsstil. Uden Dr. Silkworth s synspunkt om alkoholisme, var Anonyme Alkoholikere aldrig opstået. Det er kun, når vi klart indser et problem, at vi kan finde en løsning. Bill W. forstod håbløsheden af sin alkoholisme ud fra Dr. Silkworth s synspunkt. Dr. Bob forstod håbløsheden af sin alkoholisme, efter at Bill W forklarede ham Dr. Silkworth s synspunkt. Hvis en alkoholiker virkelig ønsker at holde op med at drikke for altid, må han klart erkende i sit inderste jeg, at han lider af en håbløs psykisk, fysisk og åndelig tilstand. Dette er første trin til helbredelse, og Lægens Synspunkt giver os den nødvendige viden til at overgive os til den sandhed. I denne del af Store Bog lærer vi på en enkel måde, hvorfor den virkelige alkoholiker har en fysik, som aldrig kan få nok alkohol, og et sind, som ikke vil tillade alkoholikeren at lade det være. Side 1 af 11

2 (Side 19) Bill W. skriver: (P) 1. Hvad mener vi i Anonyme Alkoholikere om denne bog? Anonyme Alkoholikere mener, at læserne vil være interesserede i den lægelige vurdering af den plan for helbredelse, som er beskrevet i denne bog. 2. Hvor kommer det overbevisende udsagn i denne bog fra? Et overbevisende udsagn må absolut komme fra de læger, som har erfaret vores medlemmers lidelser og har overværet, hvordan vi genvandt vort helbred. 3-a. Hvem gav Anonyme Alkoholikere dette synspunkt om alkoholisme? En velkendt læge, 3-b. Hvilken stilling havde han? overlæge ved et prominent statshospital, som har specialiseret sig i alkohol og stofmisbrug, sendte dette brev til Anonyme Alkoholikere: Dr. Silkworth skriver Til dem det måtte vedkomme: (P) 4. Hvad var Dr. Silkworth s speciale? I mange år har jeg specialiseret mig i behandling af alkoholisme. (P) 5. Hvordan beskrev Dr. Silkworth patienten (Bill W.), som han tilså i 1934? Sidst i 1934 behandlede jeg en patient, som på trods af at have været en fremtrædende forretningsmand med gode indtjeningsmuligheder, var alkoholiker af den type, jeg var kommet til at anse for håbløs. (P) 6. Hvad skete der under Bills tredje behandlingsforløb? Under forløbet af hans tredje behandling tilegnede han sig vise idéer som en betydningsfuld mulighed for hans helbredelse. Kommentar - Bill mødtes ikke med Dr. Silkworth ved sin første besøg på Townes Hospital. Hans andet besøg, blev det første møde med den gode læge. 7. Hvad tilskyndede Bill andre alkoholikere til at gøre som et led i sin egen genopretning? Som et led i genopretningen begyndte han at bringe sine idéer til andre alkoholikere og tilskyndede dem at gøre det samme til andre. Kommentar: I den amerikanske udgave, står der: skal gøre. Der står: impressing upon them that they must do likewise with still others. - altså et must - mens der i den danske oversættelse står tilskyndede dem til. Cliff Bishop kommenterer, at for dem som mener, at der ikke er noget must i Store Bog, støder vi her på det første must. (P) 8. Hvad blev hans arbejde grundlaget for? Dette er blevet grundlaget for et hurtigt voksende fællesskab bestående af disse mennesker og deres familier. 9. Hvor mange mener Dr. Silkworth er blevet helbredt omkring 1939? Side 2 af 11

3 Denne mand og over hundrede andre viser sig at være kommet sig. (P) 10. Hvor mange kendte Dr. Silkworth fra sin egen personlige erfaring? Personligt kender jeg adskillige tilfælde, som er af denne type, hvor alle andre metoder er mislykkedes totalt. (P) 11. Hvorfor er disse kendsgerninger af stor lægevidenskabelig vigtighed? Disse kendsgerninger viser sig at være at af stor vigtighed for lægevidenskaben; på grund af den særdeles store vækst denne gruppe kan fremvise, har de måske startet en ny epoke i alkoholismens annaler. (Side 20) 1. Mente Dr. Silkworth, at programmet kunne hjælpe andre? Disse mennesker vil meget vel kunne bringe hjælp til tusinder andre i samme situation. (P) 2. Havde Dr. Silkworth fuld tiltro til helbredte alkoholikere? Man kan stole fuldt og helt på det, de fortæller om sig selv. Med venlig hilsen William D. Silkworth, M.D. Kommentar Det er en bemærkelsesværdig kommentar fra en læge, som troede på Bill og hans troskab mod programmet til helbredelse. Dr. Silkworth satte sit ry ind på alkoholikere som os. Dette er et eksempel på, hvordan skæbnen griber ind. Bill W. skriver: (P) 3. Hvilken velvilje har Dr. Silkworth vist os? Den læge, som på vor opfordring skrev dette brev, har vist os den velvilje at udbygge sin synspunkter i endnu et brev som følger. 4. Hvilket udsagn bekræfter Dr. Silkworth i sit nye brev, at lidende alkoholikere må tro? I dette brev bekræfter han det, vi, som har døjet den alkoholiske tortur, må tro at det fysiske hos en alkoholiker er lige så abnormt som det mentale. 5. Hvad tilfredsstillede os ikke? Det tilfredsstillede os ikke at få at vide, at vi ikke kunne kontrollere vort drikkeri, blot fordi vi var dårligt rustet til livet, at vi var på vild flugt fra virkeligheden eller var komplet defekte mentalt. 6. Var det rigtigt for en del af os? Det var rigtigt for en vis del, ja faktisk for en stor del for nogle af os. 7. Hvad var vi overbeviste om? Men vi var overbeviste om, at også vort legeme var sygt. Side 3 af 11

4 8. Hvad skal man tage i betragtning for at gøre billedet af alkoholisme helt? Efter vor opfattelse er ethvert billede af alkoholikeren, som udelader denne fysiske faktor, ikke komplet. (P) 9. Hvilken del af lægens teori er interessant for alkoholikere? Lægens teori, at vi har en fysisk allergi over for alkohol, interesserer os. 10-a. Betyder vores synspunkter noget? Som lægfolk betyder vores synspunkter naturligvis mindre, 10-b. Hvad interesserer os som tidligere problemdrikkere? men som tidligere problemdrikkere kan vi sige, at hans forklaring lyder fornuftig. 11. Hvad gør det for os? Det forklarer en masse, som vi ikke kan forklare på anden måde. (P) 12. Foretrækker vi indlæggelse af de meget syge alkoholikere? Selv om vor løsning er udarbejdet på det åndelige plan, såvel som på et uegennyttigt plan, foretrækker vi indlæggelse for alkoholikeren, der har svære abstinenser eller er for omtåget. 13. Hvad er ofte nødvendigt, før vi kan begynde at påvirke en person? Det er i reglen nødvendigt, at hjernen klares, før han kan påvirkes, fordi han så har store chance for at forstå og acceptere det, vi tilbyder. Kommentar - Dr. Bob havde sin egen opskrift på at blive ædru. Den bestod af en gryde med stuvede tomater, laurbær ekstrakt og surkålssaft. Det kunne få enhver alkoholiker til at brække sig. Dr. Silkworth skriver: (P) 14. Hvem bør være interesseret i det, der beskrives i denne bog? Emnet, som beskrives i denne bog, anses at være af alle største vigtighed for enhver, som er ramt af afhængighed til alkohol. (P) 15-a. Hvad var Dr. Silkworth s stilling? Denne udtalelse fremsætter jeg efter mange års erfaring som lægelig leder af et af de ældste hospitaler i landet, 15-b. Hvad var hans hospital specialiseret i? der beskæftiger sig med behandling af alkohol og stofmisbrug. (Side 21) (P) 1. Mente Dr. Silkworth, at indholdet af denne bog var så tilstrækkeligt detaljeret, at han ønskede at bidrage med sit indlæg? Derfor var det med inderlig ærbødighed, jeg modtog opfordringen om at bidrage med nogle få ord om emnet, som er dækket så mesterligt detaljeret på disse sider. (P) 2. Hvad mente Dr. Silkworth, at læger har indset er af yderste vigtighed for alkoholikere? Side 4 af 11

5 Vi læger har for længst indset, at en eller form for moralsk psykologi var yderste vigtighed for alkoholikeren, men at tilføre denne indebar vanskelighed ud over vore evner. 3. Hvad var lægerne ikke udstyret til på trods af den lægevidenskabelige fremgang og høje standard? Uanset vor supermodernistiske standard, hvor videnskabelig fremgang inden for alt, er vi alligevel ikke tilstrækkeligt udstyret til at tilføre styrken fra det gode, som ligger udenfor vor syntetiske viden. Spørgsmål Mente han, at lægevidenskaben kunne hjælpe en alkoholiker? (Nej, selvfølgelig ikke.) (P) 4. Hvad var det, som en af de største bidragsydere til denne bog (Bill W.) gjorde med de idéer, han fik? For mange år siden kom en af de største bidragsydere til denne bog til behandling på dette hospital, og under dette ophold fik han tilført nogle idéer, som han straks førte ud i livet. (P) 5-a. Hvad bad Bill om tilladelse til af Dr. Silkworth? Senere bad han om tilladelse til at fortælle om sine erfaringer til vore andre patienter 5-b. Gik Dr. Silkworth helhjertet ind for idéen? og med en del tvivl gik vi ind for idéen. Kommentar: Hvis du ønsker at finde ud af, hvor lidt denne holdning har ændret sig i løbet af årene, siden Bill gjorde sit tolvtetrins arbejde, så gå til informationen på dit lokale hospital og fortæl dem, at du er alkoholiker og gerne vil besøge nogle af deres patienter. 6. Hvad mente han om de tilfælde han havde fulgt, efter at Bill W. havde gjort dette? De eksempler, vi har fulgt, har været uhyre interessante ja, mange rent ud fantastiske. 7. Hvordan betragtede Dr. Silkworth helbredte alkoholikere? Disse mennesker, uselviske, som vi har lært dem at kende, absolut blottet for motiver om egen vinding, samt ånden i deres fællesskab, er i sandhed inspirerende for én, som har arbejdet længe og opslidende indenfor det alkoholiske område. 8. Hvad tror helbredte alkoholikere på? De tror på sig selv, men endnu mere på den magt, der trækker kroniske alkoholikere tilbage fra dødens porte. Kommentar: På denne side nævner, Dr. Silkworth moralsk psykologi, og magt. Han indså vores behov for en højere magt og udtrykte sin accept af denne kendsgerning. (P) 9. Mener Dr. Silkworth at hospitalsindlæggelse er nødvendig for en syg alkoholiker? Naturligvis bør en alkoholiker befries for sin fysiske trang til at drikke, og dette kræver ofte en særlig hospitalsprocedure, for at det psykologiske mål kan opnås med maksimal fordel (P) 10-a. Hvad mente Dr. Silkworth var årsagen til alkoholikerens manglende kontrol i f. t. alkohol? (magtesløshed)? Vi mener og har allerede tidligere påpeget dette at den effekt, alkohol har på disse kroniske alkoholikere er en form for allergi. Side 5 af 11

6 10-b Kender almindelige nydere af alkohol dette fænomen? at fænomenet i denne trang er begrænset er til denne type mennesker, og at det aldrig sker for den almindelige, moderater nyder af alkohol. Kommentar: Magtesløshed forårsaget af den fysiske allergi såvel som den psykiske besættelse - er første halvdel af første trin. 11-a Hvor meget alkohol kan en alkoholiker indtage uden risiko? Disse allergiske typer kan aldrig vide sig sikre, når de indtager nogen som helst form for alkohol, Kommentar: Alkoholisme er kronisk. Vi tager den med os i graven forhåbentlig ædru. 11-b. Hvad sker der, når alkoholikeren er kommet ind i den håbløse tilstand? og har de én gang fået skabt denne vane og fundet ud af, at de intet kan stille op mod den, én gang mistet deres selvtillid og tilliden til den menneskelige formåen, så tårner problemerne sig op omkring dem og bliver uoverskuelige at løse. (Side 22) (P) 1. Kan en følelsesmæssig appel få alkoholikeren til at se sandheden? Intetsigende, følelsesmæssige appeller er sjældent tilstrækkeligt. Kommentar: Intetsigende, følelsesmæssige appeller får os til at føle os skyldige, og det drikker vi på. 2. Hvilken slags budskab kan hjælpe alkoholikeren? Budskabet, der kan interessere og fastholde disse alkoholikere, må have vægt og dybde. 3. Hvad må alkoholikernes idealer hvile på, hvis deres liv skal genoprettes? I næsten ethvert tilfælde må deres idealer hvile på en magt, der er større end dem selv, hvis deres liv skal genoprettes. (P) 4. Hvad kan få psykiatere til at acceptere og anbefale AA s program? Hvis nogen mener, at vi, som et psykiatrisk orienteret hospital, på nogen måde er sentimentale i vor fremstilling, så lad dem tilbringe en stund i ildlinjen, lad dem opleve tragedierne, se de fortvivlede hustruer, de små børn, lad løsningen af disse problemer blive en del af deres hverdag, ja endog deres fritid, så vil selv den mest kyniske ikke forundres over, at vi accepterer og styrker denne bevægelse. 5. Hvad mener Dr. Silkworth, at lægevidenskaben har opnået i behandling af alkoholisme? Vi føler, efter mange års erfaring, at vi intet har præsteret, som har ydet større bidrag til genoprettelse af disse mennesker end den uselviske bevægelse, som nu vokser op iblandt dem. (P) 6. Hvorfor drikker mennesker? Mennesker drikker i reglen, fordi de kan lide den effekt alkohol bibringer dem. Kommentar: Prøv at sætte Når jeg havde fået et par genstande foran niende trins løfterne midt på side 97. Så kan du måske genkende den effekt, alkoholikeren får af Side 6 af 11

7 de første par genstande. 7. Forstår alkoholikeren konsekvenserne af at drikke? Følelsen er så listig, at samtidig med erkendelsen af, at det er skadeligt, kan de efter nogen tid ikke adskille sandhed og løgn. Kommentar: Det er en lidt usædvanlig måde at udtrykke den kendsgerning, at vi aldrig kan stole på, at vores fornuft vil afholde os fra at begynde at drikke igen. 8. Hvad er normalt for en alkoholiker? For dem synes det alkoholiske liv det eneste normale. Kommentar: Der må være noget i vejen med dem, som ikke drikker ligesom os. 9-a. Hvordan har alkoholikere det, når de ikke har drukket? De er rastløse, irritable og utilfredse, 9-b. Hvad oplever alkoholikere, når de har drukket et par genstande? medmindre de atter fornemmer den følelse af lettelse og velbehag, som indfinder sig, straks de har fået nogle drinks - 9-c. Hvad oplever alkoholikere, når de ser andre drikke? drinks, som de ser andre nyde uden risiko. 10-a Hvad sker der, når alkoholikeren giver efter for begæret om et par genstande? Eftersom de bukker under for begæret, atter og atter, som så mange gør, og fænomenet kaldet trangen udvikler sig, 10-b Hvad er resultatet efter de første par genstande? passerer de det velkendte stadium, at det er for sjov, 10-c Hvordan har alkoholikeren det bagefter? og samvittigheden dukker op med en fast beslutning om ikke at drikke igen. 11-a. Hvordan opfylder alkoholikeren sit løfte om aldrig at drikke igen (uhåndterlighed)? Dette sker igen og igen, 11-b. Hvad må en alkoholiker opleve for at opnå helbredelse? og medmindre den pågældende kan opleve en total psykisk forandring, er der meget lidt håb om helbredelse. Kommentar: Det er den dødbringende vinkel på alkoholisme; vores manglende evne til at kontrollere vores inderste ønske om aldrig at drikke igen. Indtil vi kan acceptere denne sandhed inderst inde, er vores chancer for et ædru liv udenfor rækkevidde. Dette er anden del af første trin uhåndterligheden. Som kroniske alkoholikere er vi fysisk og psykisk magtesløse overfor alkohol. Hvad vi ellers er magtesløse overfor har intet at gøre med betingelsen for at blive medlem af Anonyme Alkoholikere. (P) 12. Hvad sker der, når en alkoholiker har oplevet en psykisk forandring? På den anden side og besynderligt for dem, der ikke forstår det når den psykiske ændring én gang er sket, synes det selv samme menneske som var fordømt, som havde så mange problemer, at han fortvivlede, fordi de aldrig blev løst pludselig at finde selv og have let ved at holde alkoholtrangen i ave. Side 7 af 11

8 (Side 23) 1. Hvad er nødvendigt for denne forandring? Den eneste nødvendige indsats er at følge nogle få enkle regler. Kommentar: Kunne de få enkle regler være AA s tolv trin? (P) 2. Hvad hulkede de, når de bønfaldt Dr. Silkworth? Mennesker har hulket bønfaldende til mig i inderlig fortvivlelse: Doktor, jeg kan ikke fortsætte på denne måde! Jeg har alt at leve for! Jeg MÅ holde op men jeg KAN ikke! De må hjælpe mig! (P) 3. Hvilken følelse kan læger få, hvis de er ærlige overfor sig selv? Stillet ansigt til ansigt med disse problemer kan en læge, hvis han er ærlig overfor sig selv, ofte føle sig utilstrækkelig. 4. Kan en læge yde tilstrækkeligt? Uanset om han giver sig selv fuldt og helt, er det ofte ikke nok. 5. Hvad er påkrævet for den livsvigtige psykiske ændring? Man føler, at noget, der er større end den menneskelige formåen, er påkrævet for at tilvejebringe denne livsvigtige psykiske ændring. 6-a. Kan psykiatrisk indsats helbrede alkoholikere? Skønt det totale antal af helbredelser efter psykiatrisk indsats er betragteligt, 6-b. Har lægevidenskaben gjort fremskridt i forhold til behandling af kroniske alkoholikere? må vi læger erkende, at vi har gjort os lidet bemærket overfor dette problem som helhed. 7. Reagerer kroniske alkoholikere på ordinær psykologisk behandling? Mange typer reagerer overhovedet ikke på den ordinære, psykologiske påvirkning. (P) 8. Mente Dr. Silkworth, at alkoholisme kun er et mentalt problem? Jeg er ikke enig med dem, der påstår, at alkoholisme udelukkende er et problem af mental art. Kommentar: Herefter opstår uhåndterligheden og magtesløsheden. 9. Hvilke eksempler har Dr. Silkworth haft med alkoholikere? Jeg har haft mange, som f.eks. havde arbejdet i månedsvis med et problem eller en forretning, som skulle finde sin afgørelse på en bestemt dag til stor fordel for dem selv. 10-a Hvilken sindssyg handling foretog de sig? De tog en drink en eller to dage før, Kommentar: Viser det uhåndterlighed? 10-b Hvad var resultatet af denne handling? og øjeblikkelig blev krav -fænomenet tårnhøjt i forhold til alt andet, så de aldrig overholdt den vigtige aftale. Kommentar: Viser det magtesløshed? Side 8 af 11

9 11. Drikker alkoholikere for at flygte? Disse mennesker drak ikke for at flygte de drak for at tilfredsstille et krav uden for deres mentale kontrol. (P) 12. Kæmper alkoholikere for at stoppe med at drikke? Der opstår mange situationer i forbindelse med krav -fænomenet, som får mennesker til at bringe det højeste offer, frem for at blive ved med at kæmpe. (P) 13. Er det nemt at klassificere alkoholikere? Dette at klassificere alkoholikeren er særdeles vanskeligt, og det mere detaljerede falder udenfor rammerne af denne bog. Spørgsmål: Hvor mange typer nævner Dr. Silkworth? Find dem. 14. Første type? Der er naturligvis psykopaterne, som er følelsesmæssigt ude af balance, den type kender vi alle. De lover altid at hoppe på vandvognen. De er over-samvittighedsfulde og har mange forslag men tager ingen beslutninger. (Side 24) (P) 1. Anden type? Der er typen, der nødigt indrømmer, at han ikke kan tage en drink, han tager varierende beslutning om, hvordan han vil drikke; han udskifter arten af spiritus - eller omgivelser. 2. Tredje type? Der er typen, der tror, at hvis han holder sig helt fra spiritus for en tid, så kan han atter tage en drink uden risiko. 3. Fjerde type? Der er den maniodepressive type, som måske får mindst forståelse fra sine venner, og om hvem, der kunne skrives et helt kapitel. (P) 4. Femte type? Så er der dem, der er helt normale i enhver henseende, bortset fra den virkning spiritus har på dem. De er oftest dygtige, intelligente og venlige mennesker. Kommentar: Er det ikke den mest almindelige type alkoholiker? Idéen om den alkoholiske personlighed nedbrydes her og andre steder i Store Bog. (P) 5-a Er der flere typer? Alle disse typer og mange andre - 5-b Hvad er fællesnævneren for alle typer alkoholikere? har ét symptom tilfælles; de kan ikke begynde at drikke uden at udvikle dette krav - fænomen. 6. Hvad er det, der adskiller alkoholikere fra andre mennesker? Denne foreteelse, som vi har forstået den, må være en manifestation af en allergi, som gør disse mennesker forskellige fra andre og sætter dem i bås. Side 9 af 11

10 7-a. Kan man fjerne denne allergi permanent? Den er aldrig, med nogen behandling, vi har kendskab til, blevet fjernet permanent, 7-b. Hvad er den eneste lindring man kan tilbyde en alkoholiker? den eneste lindring, vi kan tilbyde, er total afholdenhed. Kommentar: Hvis alkoholikeren ikke tager den første drink, oplever han ikke kravet om den anden, den tredje, den fjerde, den femte og de næste fem og de næste fem. (P) 8. På trods af den opmærksomhed, der er på alkoholisme, hvad er lægers generelle vurdering af kroniske alkoholikere? (2 sætninger) Dette kaster os øjeblikkeligt ud i en sydende debat-kedel. Der er skrevet mængder pro et contra men blandt læger synes det almindelige synspunkt at være, at de fleste kroniske alkoholikere er fortabte. (P) 9. Hvordan forklarer Dr. Silkworth løsningen på kronisk alkoholisme? (2 sætninger) Hvad er løsningen? Måske kan dette bedst besvares ved at referere en af mine erfaringer. (P) 10. Hvad var løsningen på det første alkoholiske dilemma? Kommentar: Læs hele afsnittet.) Omkring et år før omtalte tilfælde, blev en mand bragt ind til behandling for kronisk alkoholisme. Han var kun delvis kommet sig over en maveblødning og var tilsyneladende et tilfælde af patologisk mental svækkelse. Han havde mistet alt af værdi i tilværelsen og levede - om man så kan sige for at drikke. Han indrømmede ærligt og mente det at for ham var der intet håb. Efter den følgende afsondring fra alkohol, fandt man ingen permanente hjerneskader. Han accepterede forslagene, som er beskrevet i denne bog. Et år efter ringede han for at aftale et møde med mig, og jeg erfarede noget særdeles sensationelt. Jeg genkendte mandens navn og til dels hans ansigtstræk, men her hørte enhver lighed op. (Side 25) Fra et rystende, fortvivlet, nervøst vrag var opstået en mand propfyldt af tilfredshed og selvtillid. Jeg talte med ham en stund, men var ikke i stand til at overbevise mig om, at jeg nogensinde havde kendt ham før. For mig var han en fremmed, og således forlod han mig. Der er nu gået år, uden at han er vendt tilbage til drikkeriet. (P) 1. Hvad var løsningen på det andet alkoholiske dilemma? Kommentar: Læs de næste tre afsnit) Når jeg har behov for at blive opløftet mentalt, erindrer jeg et andet tilfælde, som blev indlagt af en prominent læge fra New York. Patienten havde stillet sin egen diagnose og anså sit tilfælde for håbløst. Han havde skjult sig i en øde beliggende lade, besluttet på at dø, men var blevet reddet af et eftersøgningshold og blev i en desperat tilstand indbragt til mig. Under den efterfølgende fysiske rehabilitering havde vi en samtale, hvor han ærligt erklærede, at han mente behandlingen var tidsspilde, medmindre jeg kunne garantere hvad ingen nogensinde ville have kunnet at han i fremtiden ville have viljestyrke til at modstå trangen til at drikke. Hans alkoholiske problem var så komplekst og hans depression så dyb, at vi mente, hans eneste håb ville være, hvad vi dengang kaldte moralsk psykologi, og vi tvivlede på, Side 10 af 11

11 at selv det ville nytte. Han blev imidlertid solgt for filosofien i denne bog. Han har ikke rørt en dråbe i ganske mange år. Jeg træffer ham fra tid til anden, og han er det fineste eksemplar af menneskeheden, man kunne ønske sig at møde. Kommentar: Den alkoholiker, der er beskrevet i dette afsnit, skrev kapitel 10, Til arbejdsgivere. (P) 2-a Hvad opfordrer Dr. Silkworth enhver alkoholiker til at gøre? Jeg opfordrer derfor indtrængende enhver alkoholiker til at læse denne bog, 2-b. Hvad ender en alkoholiker måske med at gøre, når han har læst denne bog? og skønt han eventuelt vil gøre nar i starten, ender han måske med at bede. William D. Silkworth, M.D. Side 11 af 11

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Her er nogle udtræk (noter der ikke er kursiv er forfatterens egne oversættelser, på steder hvor oversættelsen er meningsforstyrrende):

Her er nogle udtræk (noter der ikke er kursiv er forfatterens egne oversættelser, på steder hvor oversættelsen er meningsforstyrrende): Er det forslag? Igennem mange år har jeg hørt, at der ikke findes nogen Du skal og det er kun forslag i AA. Som med mange halve sandheder, er det sådan, at hører du dem tilstrækkelig mange gange, begynder

Læs mere

Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935

Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935 Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935 A A Enhed Service 12 Traditioner 1950 12 Koncepter 1962 Helbredelse 12 Trin 1939 Ovenstående er vor arv. De er hver for sig og tilsammen vor historie. Tre Arvestykker,

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

Stræben efter ædruelighed

Stræben efter ædruelighed Under en debat om AAs program, AA eres rettigheder, ansvar og pligter i gruppen, kom der en henvisning til et engelsksproget skrift, skrevet af Cliff B., Primary Purpose Group, Dallas, Texas. Da jeg læste

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90 SYVENDE TRIN: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl. 6. Kapitel Handling Læs fjerde afsnit på side 90 Efter din ihærdige indsats med trinnene fra 4 6 er du nu blevet i stand til at føre din beslutning

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

SÅDAN VIRKER DET. (Side 75 til 86)

SÅDAN VIRKER DET. (Side 75 til 86) (Side 75 til 86) Når vi kommer til 5. kapitel Sådan virker det, har vi fået en klar forståelse af, hvad problemet alkoholisme er, og hvad løsningen er - nemlig Gud sådan som vi opfatter Ham. Alt, hvad

Læs mere

DE TOLV TRADITIONER I ANONONYME ALKOHOLIKERE

DE TOLV TRADITIONER I ANONONYME ALKOHOLIKERE (Side 493 til 495) Med udgivelsen af Store Bog i April 1939, der blev fulgt af Jack Alexanders artikel i Saturday Evening Post i marts 1941, som gav Anonyme Alkoholikere en yderst entusiastisk opbakning,

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

FORORD TIL ANDEN UDGAVE

FORORD TIL ANDEN UDGAVE Forordet til anden udgave er en kort historie om de første 20 år efter dannelsen af Anonyme Alkoholikere. I dette forord fortæller Bill W., hvordan han igennem Dr. Silkworth og Oxford Gruppen fandt en

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den.

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 21. februar 2016 Kirkedag: 2.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 402 * 388,1-4 * 299 * 643 * 388,5 * 609,4-5 LL: 402 * 388 * 643 * 609,4-5 I vores

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

ARBEJDET MED ANDRE. (Side 102 til 114) Nu kommer vi til vores hovedformål!

ARBEJDET MED ANDRE. (Side 102 til 114) Nu kommer vi til vores hovedformål! (Side 102 til 114) Nu kommer vi til vores hovedformål! Vi er holdt op med at diskutere, om der virkelig er nogen Gud Gud, sådan som vi forstår Ham i første, andet og tredje trin. Vi har stoppet diskussionerne

Læs mere

SÅDAN VIRKER DET. (Side 75 til 86)

SÅDAN VIRKER DET. (Side 75 til 86) (Side 75 til 86) Når vi kommer til 5. kapitel Sådan virker det, har vi fået en klar forståelse af, hvad problemet alkoholisme er, og hvad løsningen er - nemlig Gud sådan som vi opfatter Ham. Alt, hvad

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Hvor kommer de 12 trin fra?

Hvor kommer de 12 trin fra? Hvor kommer de 12 trin fra? af Bill W. Juli 1953 A.A. Grapevine på dansk ved Henrik R. AA ere spørger ofte: Hvor kommer de 12 trin fra? I sidste ende er der ingen, der ved det! Alligevel står nogle af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

HVAD DU HAR I UDSIGT

HVAD DU HAR I UDSIGT (Side 155 til 166) Kapitel 11 "Hvad du har i udsigt" er et meget kraftfuldt stykke litteratur. Det giver vejledning til fremtiden for Anonyme Alkoholikere på en meget praktisk måde. Som i de foregående

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse

Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af den ransagelses og genoprettelsestrinene og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang 478 Vi kommer til din kirke, Gud på Op al den ting 448 Fyldt af glæde 70 Du kom til vor runde jord 411 Hyggelig rolig Nadververs 69 v. 5 6 af Du fødtes på

Læs mere

MED HÅBET SOM FORTEGN

MED HÅBET SOM FORTEGN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 6. april 2015 Tekst: Luk 24,13-35 MED HÅBET SOM FORTEGN Uindfriede forhåbninger Vi havde håbet..., sådan siger de to vandrere. Vi kan alle færdiggøre

Læs mere

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Indhold Kapitel Side Dansk forord 5 Introduktion 6 Preface 8 Forord til l. udgave 10 Forord

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Storebog Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol 1 Brug håndiconet til at klikke dig frem til ønsket side,(gul felt)! Org. S.B =

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

TIL ARBEJDSGIVERE. (Side 143 til 154)

TIL ARBEJDSGIVERE. (Side 143 til 154) (Side 143 til 154) Forfatterne til denne tekstbog var fremsynede nok til at indse, at efterhånden som alkoholikere begyndte at blive ædru og begyndte at vende tilbage til et mere normalt liv, ville de

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Tekster: 1 Mos 15,1-6, Hebr 11,1-6, Luk 17,5-10

Tekster: 1 Mos 15,1-6, Hebr 11,1-6, Luk 17,5-10 Tekster: 1 Mos 15,1-6, Hebr 11,1-6, Luk 17,5-10 Salmer: Vejby 9.00 4 Giv mig Gud en salmetunge 582 At tro er at komme (Laub) 321 O Kristelighed 588 Herre Gør mit liv til bøn Lem 10.30 4 Giv mig Gud en

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22- Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-33. Se om mennesker, der tilsyneladende kan overkomme alt og som ikke løber ind i modgang siger man undertiden, at de kan gå

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Årsskrift 2009 Projekt Forward henvender sig til:

Årsskrift 2009 Projekt Forward henvender sig til: Årsskrift 2009 Projekt Forward henvender sig til: Misbrugere i substitutionsbehandling eller i en uafklaret misbrugssituation og som har et ønske om at ændre denne, samt eksmisbrugere, der efter et afsluttet

Læs mere

ALKOHOISME OPFATTET SOM EN SYGDOM

ALKOHOISME OPFATTET SOM EN SYGDOM Alkoholisme opfattes som en sygdom i mange lande Den amerikanske lægeforening American Medical Association (AMA) vedtog i 1956 at anerkende alkoholisme som en sygdom. Sygdommen er: Kronisk Fremadskridende

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

14.s.e.trin. II 2016 Bejsnap kl. 9.00, Ølgod

14.s.e.trin. II 2016 Bejsnap kl. 9.00, Ølgod Et menneske, der lider af en uhelbredelig sygdom, kan føle sig magtesløs og uden muligheder. Det menneske, som har fået at vide, at den sygdom, man lider af, ikke kan kureres, kan opleve det som om han

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30.

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem,

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

At leve med en diagnose. Mads Trier-Blom Linedanser

At leve med en diagnose. Mads Trier-Blom Linedanser At leve med en diagnose Mads Trier-Blom Linedanser Mads Trier-Blom En præsentation 2000 Uddannet fysioterapeut 2002 Akut Polymorf Psykose 2004 Bipolar Affektiv Lidelse 2010 Indlagt igen Tidligere søgte

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Er der en alkoholiker i dit liv? Der findes en mulighed og et håb Kontakt Anonyme Alkoholikere

Er der en alkoholiker i dit liv? Der findes en mulighed og et håb Kontakt Anonyme Alkoholikere Er der en alkoholiker i dit liv? Der findes en mulighed og et håb Kontakt Anonyme Alkoholikere ER DER EN ALKOHOLIKER I DIT LIV? AA S BUDSKAB OM HÅB Hvis et menneske, du holder af, har et alkoholproblem,

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10 Foldere på dansk Al-Anon - er det noget for dig? Tyve personlige spørgsmål, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du har brug for Al-Anon. For eksempel: er du såret eller bekymret over en andens drikkeri?

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536

16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536 1 16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl. 10.00. Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Første søndag i

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra første afsnit på side 91 til første afsnit side 97

6. Kapitel Handling. Læs fra første afsnit på side 91 til første afsnit side 97 NIENDE TRIN: Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen hvor dette ville skade dem eller andre. 6. Kapitel Handling Læs fra første afsnit på side 91 til første

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere