Stræben efter ædruelighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stræben efter ædruelighed"

Transkript

1 Under en debat om AAs program, AA eres rettigheder, ansvar og pligter i gruppen, kom der en henvisning til et engelsksproget skrift, skrevet af Cliff B., Primary Purpose Group, Dallas, Texas. Da jeg læste det skrift, syntes jeg, det på glimrende vis beskrev hele essensen i AAs program i korte træk. Jeg har igennem de sidste par år hørt og læst en række amerikanske oldtimeres gennemgang af programmet. Det vidunderlige ved alt dette har været, at det har åbnet mine øjne for hvor enkelt programmet er, og hvordan det kan og bør gives videre. Jeg har skrevet med oldtimere fra den ældste AA gruppe, Lamplighters. Der er mennesker i den gruppe, der har års ædruelighed. Jeg har lyttet til Joe & Charlies Big Book Study på CD. Begge er ægte oldtimere - Charlie havde på optagelsestidspunktet mere end 30 år på bagen. Ad omveje kom jeg i kontakt med Bob S., der er talsmand for en række grupper, der kalder sig Fourth Dimension Groups. Bob har også mere end 30 år på bagen, og han sendte mig det materiale (små vejledninger) Fourth Dimension Groups bruger til at føre nykommere gennem Trinnene med. Sidst, men ikke mindst, deltog jeg i et Big Book Seminar med Peter M. og Tom N. Alle disse kilder har hver for sig gengivet programmet på deres egen måde, men uanset måden, har de alle sagt de samme ting, og de har vist hvor Programmet står klokkeklart i Store Bog. De første 164 sider af den engelsksprogede udgave af Anonyme Alkoholikere har været uændret siden første udgave, og samtlige kilder henviser til de samme specifikke sider. Desværre er den danske udgave af Anonyme Alkoholikere (3. udg.) mangelfuldt oversat, og referencerne i de engelske tekster kan ikke føres direkte over til samme sidenumre. Jeg har oversat Cliffs tekst og fundet referencerne i den danske udgave. I teksten har jeg beholdt henvisningerne til den engelske tekst, så de står i kursiv, f. eks: Side 40 (17) i denne bog, den grundlæggende tekst for medlemmer af Side 40 er henvisning til den danske udgave, (17) henviser til den engelske. Cliff B. s originale tekst findes på Internet-adressen: Hvis du har kommentarer, er du velkommen til at skrive til mig på Kærlig hilsen Jan C. Side 1

2 Anonyme Alkoholikere er for alkoholikere der ønsker at holde op med at drikke, begynde at leve og nyde at være i live. Men, AA har to elementer: (1) Fællesskabet og (2) Programmet. AA Fællesskabet består af de individer der udgør grupperne. En del er blevet helbredt for alkoholisme og en del er ikke. Helbredelse kommer som resultatet af følge et nøjagtigt handlingsprogram. Anonyme Alkoholikeres program er beskrevet i bogen Anonyme Alkoholikere. Side 40 (17) i denne bog, den grundlæggende tekst for medlemmer af Anonyme Alkoholikere og kærligt kaldet Store Bog, fastslår, at næsten alle der har fulgt Programmet er blevet helbredt. Den fastslår videre at Fællesskabet (det at gå til møder og komme i AA) er godt og vigtigt, men det vil ikke bringe helbredelse. Helbredelse er produktet af at tage Handlingsprogrammet eller Trinnene som de er beskrevet i Store Bog, og er absolut nødvendigt hvis man vil overleve alkoholisme. I dag vil en person med et drikkeproblem ikke have større problemer med at finde Fællesskabet Anonyme Alkoholikere hvor end de befinder sig. Men desværre vil de sandsynligvis have større besvær med at finde Programmet, og derfor vil de kun have en lille chance for at finde blivende ædruelighed. Grunden er ret enkel: i dag består mange AA grupper af personer der er forvirrede om hvorfor gruppen eksisterer og har kun lidt hvis overhovedet noget - kendskab til Programmet, d.v.s. Problemet (alkoholisme), Løsningen (Gud som vi forstår Ham) og det praktiske Handlingsprogram (de 12 Trin) der lover helbredelse. Led efter en gruppe, der er fokuseret på Løsningen. De vil have Store Bog Møder, Speaker Møder og Traditionsmøder. Medlemmerne af sådan en gruppe vil være alkoholikere der er i helbredelse (ved at tage Trinnene) eller er blevet helbredt (har taget og lever efter vore Trin). For personer der har et inderligt ønske om at holde op med at drikke for altid, er der tre absolut nødvendige ting: 1. En Ædruelighedsdag, der er den dag du tog den sidste drink eller den første dag uden en drink, eller for den sags skyld, ikke sniffede, fixede, røg eller indtog noget som helst andet end juice, sodavand, te, kaffe eller tobak. 2. En Store Bog. 3. En absolut villighed til at følge retningslinierne i Store Bog. En meget ønskværdig fjerde ting er en sponsor der lever efter vort Program. Sådan en er desværre ikke længere let at finde. Lad os først være sikre på, vi forstår betingelserne for medlemskab af Anonyme Alkoholikere. Det er ganske enkelt en lyst, et ønske eller en længsel efter at holde op med at drikke. Der er ikke andre betingelser - kun et ønske om at holde op med at drikke. Dette fremgår af side 10 (xiv) i Store Bog og af vor Tredje Tradition (Den eneste betingelse for medlemskab er et ønske om at holde op med at drikke). Vi har alle andre problemer end at drikke, men at drikke er vort eneste fælles problem. For det andet lad os være sikre på, vi forstår formålet med den grundlæggende tekst (s.8 (xi) i Anonyme Alkoholikere ): At vise andre alkoholikere præcis hvordan vi er blevet helbredt er hovedformålet med denne bog (side 10 (xiii)). Denne Bog indeholder al den erfaring og viden, en alkoholiker behøver for at blive helbredt for alkoholisme. For det tredje lad os være sikre på, vi forstår at vi taler om absolut villighed (side 36 (12)) til at gøre hvad som helst for følelsesmæssig ædruelighed ved at tage og leve efter Trinnene. At lære at leve efter vore Trin er ikke et valg, det er nødvendigt for en varig ædruelighed. For det fjerde: du vil normalt finde en sponsor i den AA gruppe du beslutter at kalde din Side 2

3 hjemmegruppe. Så lad os være sikre på, du forstår en sponsors ansvar. En sponsors opgave er bare, at hjælpe dig med at tage Trinnene efter de klokkeklare anvisninger i Store Bog, så du kan opleve den lykke og sindsro, der kommer med helbredelsen. Hvis din sponsor ikke sætter dig i gang med Store Bog, har du gjort et dårligt valg af hvem, du betror dit liv. Da dit liv afhænger af hvad du gør, skal du ikke blive forlegen over, at lede efter nogen der kan hjælpe dig med at opleve hvad vore grundlæggere oplevede. For at få det de fik, må vi gøre som de gjorde. De skrev bogen Anonyme Alkoholikere for at sikre, at vi skulle få mulighed for at opleve Løfterne i vort Program. Vi alle betalt en tårnhøj pris for at komme her til, så lad os være villige til at betale en mindre krævende pris for at blive her: ved at følge anvisningerne i Store Bog!!! Og endelig, lad os være sikre på, vi forstår formålet med en AA gruppe. En AA gruppes primære formål er at hjælpe den lidende alkoholiker til at forstå hvad alkoholisme er, hvad Løsningen på alkoholisme er og hvad det praktiske handlingsprogram, der lover helbredelse fra alkoholisme, går ud på. På side 75 (58) i Store Bog fortæller de første hundrede os hvordan Trinnene virker når de skriver: Sjældent har vi mødt et menneske, som ikke kommer sig, hvis vedkommende samvittighedsfuldt følger vort program. Vort primære formål er også anført på s. 10 (xiii), 40 (17), 42 (20), 50 (29), 64 (45), 97 (84), 98 (85), 102 (89) og andre steder i Store Bog. Vor Femte Tradition fastslår, Alle gruppe har kun et hovedformål: at bringe budskabet videre til alkoholikeren der stadig lider. En sund gruppe er en hvor dens medlemmer respekterer vore Tolv Traditioner og lever efter vore Tolv Trin. Desværre ignorerer medlemmerne af mange grupper i dag både Trinnene og Traditionerne, og som resultat heraf bekymrer de sig mere om at skaffe indtægter nok til at betale huslejen end om at prøve at hjælpe nykommeren. Grupper der ignorere de Tolv Traditioner vil have problemer og vil mislykkes. En af de misvisende tanker en nykommer kan få, er ideen om at hvis han/hun ikke drikker, er han/hun blevet helbredt. Forkert!!! Der er 2 typer ædruelighed: 1. Fysisk ædruelighed - dette er bare at lade være med at drikke. Ofte vil de første dage eller uger, hvor det ikke længere er nødvendigt at drikke, fremkalde en vis eufori. Vi kalder det en lyserød sky. Der opstår den misforståelse, at vi er blevet helbredt. Efter den lyserøde sky periode, bliver vi rastløse, irritable og/eller utilfredse og vi vender tilbage til at drikke. I vores grundlæggende tekst Anonyme Alkoholikere er der kun ganske få referencer til ikke at drikke, skønt et ønske om at holde op med at drikke er det eneste krav for at blive medlem. Men det er kun "adgangsbilletten", ikke "spillet" selv. "Spillet" er arbejdet med de 12 trin. 2. Følelsesmæssig ædruelighed - det er defineret som, at kende fred og forstå ordet sindsro. Hensigten med AA programmet er, at blive i stand til at nyde livet uden at drikke. At give os et program at efterleve. At sætte os i stand til at leve med fred i sindet, frihed, glæde, et egentlig formål og sindsro. Det er spillet og bogen Anonyme Alkoholikere giver os de klokkeklare retningslinier til hvordan vi spiller det spil. Opnåelse af Følelsesmæssig Ædruelighed ved at efterleve Trinnene er HELBREDELSE. Der er en hel del uvidenhed og misforståelser i AA Fællesskabet i dag angående hvad der er Program og hvad der ikke er Program. På side 76 (59) i Store Bog, vil du finde følgende: Her er Trinnene vi tog, foreslået som et program for at genvinde helbredet. Den siger ikke: Her er de møder vi gik til, ej heller siger den: Her er Trinnene vi talte og diskuterede om. Den siger: tog hvilket medfører handlinger (side 80 ( 63)). De klokkeklare retningslinier til at tage Trinnene kan kun findes i vores grundlæggende tekst. Det er præcis derfor grundlæggerne af vort Program gennemgik de problemer med at skrive og trykke Store Bog : Side 3

4 At forhindre fordrejning af deres budskab. Ofte siges der til nykommeren: Lad være med at drikke og gå til møder eller endnu værre Gå til halvfems møder på halvfems dage. Du vil ikke finde nogen af disse forslag i Store Bog heller ikke i Tolv Trin og Tolv Traditioner (12 & 12). Hvis du stoler på at møder giver helbredelse, vil du sandsynligvis kun finde en kortfristet fysisk ædruelighed, og fordi du befinder dig i ubehandlet alkoholisme, vil du vende tilbage til at drikke. Helbredelse kommer kun som resultatet af at tage og leve efter vore Trin. Ofte får en nykommer at vide at han skal få fat i en kopi af 12 & 12 som en starttekst. Det er et dårligt råd. Et studie af 12 & 12 bør først ske efter at du har fået erfaring med Trinnene som resultat af at følge retningslinierne i Store Bog. 12 & 12 er en glimrende bog. Når du begynder at studere denne bog, sørg for at læse forordet grundigt først. Bill W. (forfatter af både Store Bog og 12 & 12 ) fastslår at 12 & 12 er en serie essays, ikke klokkeklare retningslinier til vore Trin og Traditioner (s. 38(15)). På s. 40 (17) fastslår Bill at Store Bog er og bliver den grundlæggende tekst for Anonyme Alkoholikere. Enhver, der kan læse, må vide, at den grundlæggende tekst er den første bog der skal studeres, og som vi får viden fra. Store Bog er den kombinerede erfaring og viden fra mere end 100 mænd og kvinder, som har overlevet tidens prøvelser siden Når vi først har erfaret resultaterne af Trinnene, som de blev givet os af de først 100, kan og bør vi læse andre bøger og erfare hvordan vi videreudvikler vor åndelige tilværelse (side 100 (87)). 12 & 12 er glimrende anden bog men den er bestemt ikke den første, og det sagde Bill W. også. Mens der er mange kilder til Anonyme Alkoholikeres historie og rødder, fandt kulminationen sted 12. Maj 1935 i Akron, Ohio, da Bill W., en børsmægler, ædru 6 måneder, besøgte Dr. Bob, en kirurg, der var et håbløst offer for alkoholisme. Bill havde held med at forklare lægen den præcise karakter af sygdommen og dermed begynde vejen mod helbredelse. De begyndte straks at lede efter alkoholikere der måtte ønske at blive ædru. Over de næste fire år udviklede de med hjælp fra den kombinerede viden og erfaring fra mere end 100 ædru alkoholikere, et Program der ikke alene vil hjælpe os med at lære at holde op med at drikke for altid, men lover et lykkeligt liv, som har et formål, giver vejledning og sindsro. Det Program udkom i april 1939 som en bog med titlen Anonyme Alkoholikere. Denne bog er fortsat den eneste sikre kilde til at genvinde helbredet efter misbrug af alkohol, der kendes. Det er den eneste ting vi kan satse vore liv på og vide, at den ikke vil svigte os HVIS VI LEVER EFTER DEN. Programmet i Store Bog har vist sig så effektivt til håbløse alkoholikere, at mennesker med andre typer problemer har eksperimenteret med vort helbredelsesprogram. Deres succes er blevet så stor at der nu er omkring 200 anonyme 12 Trins fællesskaber der tilbyder helbredelse for problemer der ikke har noget med at drikke at gøre. Derfor er vi yderst hjælpsomme med at hjælpe ikke-alkoholikere, der søger en løsning på deres specifikke problem, med at finde et fællesskab der forstår deres problem. Så længe vi begrænser vore aktiviteter til kun at forsøge at hjælpe alkoholikere, er vi er særdeles succesfulde. Nu nogle meget reelle fakta som nykommeren skal være klar over. Da det eneste vi havde som en kilde til helbredelse var Store Bog, blev mere end 75 % af de, der søgte hjælpe for deres alkoholisme, ædru og forblev ædru (s. 16 (xx)). I dag går det ikke så godt. Faktisk vil mindre end 5 % af de, der søger hjælp i dag, nå så meget som 5 års ædruelighed. Et medlem af General Service Office i New York, der har lang erfaring, udtalte for nylig, at mellem ½ og 2/3 af alle nykommere vil være forsvundet fra Fællesskabet indenfor 90 dage. De blev fortalt at de skulle gå til møder og lade være med at drikke ind imellem frem for at begynde på helbredelse ved at følge den vej de første 100 lagde for os i Store Bog. Som følge heraf vil de fleste nykommere ikke tage AA Programmet som livsmåde. De vil vende tilbage til at drikke og dø eller blive permanent sindssyge. AA Programmet er lige så effektivt i dag som det var da det først blev tilbudt os i Det er manges holdning i AA Fællesskabet i dag at vi har lært en hel del siden publikationen af Store Bog og det er sandt. Vi ved en hel del om mange ting, men desværre ved vi kun lidt mere om problemet (alkoholisme) og ikke mere om løsningen (Gud som vi forstår ham), og ingen har Side 4

5 kunnet fremvise et mere succesfuldt handlingsprogram, der forsikrer os at vi vil finde den nødvendige Kraft til at overleve et dødeligt tilfælde af alkoholisme. Det er præcis hvad Anonyme Alkoholikeres Programmet handler om. Store Bog fortæller os præcis (s. 10 (xiii)), utvetydigt (s. 42 (20)) og nøjagtigt (s. 64 (45)) hvad vi skal gøre for at komme os og den giver os klokkeklare retningslinier til hvordan vi gør det. Der er ingen anden kilde til denne information. Det findes kun i bogen Anonyme Alkoholikere. I modsætning til hvad mange i Fællesskabet tror, betyder det faktum, at vi ikke drikker, ikke helbredelse. Helbredelse for alkoholisme finder først sted, når du har imødekommet nogle få enkle krav, der vil give en komplet psykisk forandring eller en åndelig erfaring/opvågnen. Vi bliver ikke forældre af at gå til PTA møder. Vi bliver ikke helbredte alkoholikere ved at gå til AA møder. Vore seksuelle drifter, som Gud har skænket os, vil give os en idé om, hvad vi skal gøre for at blive forældre. Store Bog vil give os klokkeklare retningslinier til hvad vi må gøre for at blive en helbredt alkoholiker. Hvis vi bliver ved med gøre hvad vi plejer, bliver vi ved med at få hvad vi har fået hidtil, bare mere og værre. Hvis vi ændrer hvad vi gør efter retningslinierne i Store Bog, vil vi begynde at få hvad vi får, bare mere og bedre. Hvis en person ikke kan lide det de får, vil vi lade dem beholde hvad de har fået. Her er helbredelsesprocessen: 1. Hav en ægte lyst til aldrig at tage endnu en drink og vær villig til at gøre hvad som helst for at nå det mål (side 75 (58)). 2. Vid i dit hjerte, at du er magtesløs overfor alkohol og at du ikke kan klare dit eget liv (s. 51 (30)). Efter at have studeret side 8 til 62 (xi til 43), tag testen side 63 (44): (Hvis du derefter finder ud af, at du ikke kan holde helt op med at drikke, selv om du virkelig ønsker det [ude af stand til selv at tage afgørelsen om ikke at tage den første drink], eller du finder ud af, at når du drikker, har du kun lidt kontrol over den mængde, du drikker [magtesløse overfor alkohol] så er du en alkoholiker af den håbløse type). Hvis du er magtesløs overfor din krop og magtesløse overfor dit sind hvad angår alkohol, så er du håbløst magtesløs overfor alkohol, og alkoholismen styrer dit liv Første Trin. Læs historien om fumlegængeren på side 57 & 58 (37 & 38). Se om du kan sætte lighedstegn mellem begreberne sindssyge og uhåndterlighed. Han besluttede han ville stoppe fumlegængeriet men hans sindssyg tankegang fik ham til at prøve en gang til; altid med katastrofalt udfald. 3. Ved at læse Kapitel Et, Bills historie, de 43 beretninger i Store Bog og ved at gå til Speakermøder (ikke diskussionsmøder) og Store Bog møder, se om du tror (håber) dette Program vil virke for dig - Trin To. 4. Vælg en sponsor der vil eller har hjulpet dig med Store Bog (ikke 12 & 12 i starten) og tag beslutning om at gøre som de 100 beskrev for os fra side 80 (63) frem til slutningen af den grundlæggende tekst side 166 (164) - Trin Tre. 5. Tag Trinnene energisk efter de klokkeklare anvisninger i Store Bog - Trin Fire, Fem, Seks, Syv, Otte, Ni, Ti, Elleve (anvisningerne findes på side 80 (64) til 101 (88); disse sider følges nøjagtig). Nu har du fået Løfterne; du vil være helbredt (Når vi som følge af DISSE TRIN har haft en åndelig opvågnen, ikke som resultatet af at gå til møder.) 6. Din opgave er nu at opsøge steder hvor du kan finde alkoholikere, der ikke hvad der er i vejen med dem og aldrig vil få det at vide, hvis du ikke opsøger dem. Du kan hjælpe dem når ingen andre kan. Bring dette budskab videre til de lidende alkoholikere! Arbejdet med andre er den måde vi sikrer vores ædruelighed på og vokser åndeligt (s. 37 & 38 (14 & 15)). 7. Begynd at lære hvordan vi praktiserer disse principper (Trin) i alt hvad vi foretager os ved at være velinformeret om visdommen i kapitlerne 8, 9, 10 & 11. En del mennesker i AA vil forsøge at advare dig mod at tage Trinnene hurtigt. Hvis du sætter dig grundigt ind i Store Bog og en del af det historiske materiale, der findes, vil du vil erfare at de der skrev Store Bog og gav os dette Program, d.v.s. Bill W., Dr. Bob og de fleste af Side 5

6 den første 100, tog Trinnene i løbet af de første få dage efter deres sidste drink. De anerkendte vigtigheden af få sat Programmet i gang hos nykommeren meget tidligt. Side 46 (24) fortæller os hvorfor. Efter et par dage, kan vi ikke længere huske den elendighed der følger af vores druk. Da er elendigheden glemt, der er kun meget lidt grund til tage Trinnene. Da de skrev Store Bog, blev vægten lagt på helbredelse, at tage Trinnene, ikke at gå til møder. Der var kun et møde om ugen, og det var for nykommere så de kunne høre helbredte alkoholikere fortælle, hvordan det var, hvad der sket, og hvordan det er nu. Disse møder gav dem håb håber (Trin To), de kom til tro at de måske også kunne få del i denne forunderlige Kraft. Dr. Bobs gruppe i Akron, the King s Group, har stadig kun et møde om ugen. Denne gruppes medlemmer tager til møder i andre grupper og har travlt i arbejdet med nykommere. De er i sandhed medlemmer af Anonyme Alkoholikere. Lad os se på Kapitel 1, Bills historie, og få et klarere billede af Anonyme Alkoholikeres program. Bill fortæller os hvordan han havde det i første del af beretningen. Han fortæller os derefter hvordan hans drikkeri blev et problem og en del af konsekvenserne. Mens vi læser Bills historie, ser vi efter hans erfaringer så vi kan sige: det skete også for mig, så som at have rystesyge om morgenen, at være nødt til at tage en drink for at kunne stå ud af sengen, love sig selv aldrig at drikke igen, og så alligevel ende med at blive fuld igen. Han fortæller os hvor hans alkoholisme skred frem og hvordan han indså, at om mindre end et år ville han enten dø eller blive permanent sindssyg. På side 32 (8) fortæller han om sin overgivelse Første Trin. Han fortæller hvordan hans drukkammerat, Ebby, der kun havde været ædru i to måneder, opsøgte ham og fortalte ham om det praktiske handlingsprogram, han havde fundet hos Oxford Gruppen, som havde gjort det muligt for ham (Ebby) at forblive ædru. Dette gav Bill en smule håb og til sidste fik han den overbevisning, at hvis han gjorde hvad Ebby havde gjort, kunne han også lære at leve ædru - på side 36 (12), tager Bill Trin To. På side 36 (13), fortæller Bill os at han havnede på Townes Hospital fordi han var ved at få Delirium Tremens. Dette var 11. December, Da Ebby besøgte Bill tre dage senere på hospitalet, opfordrede Bill ham til at forklare igen hvad det var han havde gjort og som havde hjulpet ham til at blive ædru. Ebby gennemgik det en gang til. Den dag, 14. December, 1934, overgav Bill ydmygt sig selv til Gud som han forstod Ham - Trin Tre. Mens Bill stadig var på hospitalet, besøgte Ebby Bill igen og hjalp Bill med at tage Trin Fire, Fem, Seks, Syv, Otte, Ni, Ti & Elleve (som vi forstår vort Program i dag). På side 37/38 (14), beskriver Bill sin Åndelige Opvågnen og Løfterne som følge af at have taget de første Elleve Trin. Bill blev udskrevet fra Townes Hospital 18. December, Bill og mindste tredive (30) mere af de første 100 blev helbredt på Townes Hospital i løbet af de første få dage efter sidste drink. Af de første hundredes erfaring og viden opstod Anonyme Alkoholikeres Program, som de udgav i bogen Anonyme Alkoholikere for at den dyrekøbte viden, de havde erhvervet, ikke skulle fordrejes. De sagde ikke: Her er møderne vi gik til. De sagde ikke: vi diskuterede og talte om disse Trin. De sagde Her er Trinnene vi tog. De fortæller os præcis hvilke handlinger de tog for at blive helbredt for alkoholisme og hvad de gjorde at forblive helbredte - en dag ad gangen. Da de fleste af de første 100 blev helbredt de første dage efter der sidste drink, kan man undre sig over hvor ideen med 90 møder på 90 dage kommer fra. Den kommer i hvert fald ikke fra Anonyme Alkoholikere. Det er enkelt, men ikke let. Det har sin pris. Men vi har en udvej, som vi kan være enige om og samles om i broderlig fælles handling. Det er det store budskab bogen Anonyme Alkoholikere bringer de af os der lider alkoholisme. Det Anonyme Alkoholikeres gennemprøvede program - de Tolv Trin som de blev givet os af de først 100 ædru medlemmer af Anonyme Alkoholikere. Disse værdifulde Tolv Trin er beskyttet af de Tolv Traditioner. Sjældent har vi mødt et menneske, som ikke kommer sig, hvis vedkommende samvittighedsfuldt følger vort program. De der ikke kommer sig, er mennesker som hverken kan eller vil sætte alt ind på at leve efter vort enkle program (side 75 (58)). Præcis, (side 10 (xiii)), utvetydigt (side 42 (20)), nøjagtig (side 64 (45)), samvittighedsfuldt og fuldstændig (side 75 (58)) giver ikke meget plads til at gøre dette på anden måde hvis vi vil. Det er ikke et individuelt program. Siden 1939 har dette ikke svigtet de af os der har fulgt Side 6

7 det. Dr. Bob, en af vore stiftere sagde: Hvis du tror, du er ateist, agnostiker eller besidder en anden form for intellektuel stolthed, som forhindrer dig i at godkende det, der står i denne bog, har jeg ondt af dig. Hvis du stadig væk tror, at du er stærk nok til at vinde spillet alene, er det din egen sag. Men hvis du virkelig oprigtigt ønsker at holde op med at drikke for bestandigt og alvorligt føler, at du behøver hjælp, ved vi, at vi har en løsning til dig. Den slår aldrig fejl, hvis du går ind for den med bare halvdelen af den iver, du udviste, når det drejede sig om at skaffe en ny drink. Din himmelske Far vil aldrig svigte dig! (side 176 (181)) Af Cliff B. Primary Purpose Group Dallas, Texas Hvad vil du gøre? Oversat af Jan C. Side 7

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935

Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935 Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935 A A Enhed Service 12 Traditioner 1950 12 Koncepter 1962 Helbredelse 12 Trin 1939 Ovenstående er vor arv. De er hver for sig og tilsammen vor historie. Tre Arvestykker,

Læs mere

DE TOLV TRADITIONER I ANONONYME ALKOHOLIKERE

DE TOLV TRADITIONER I ANONONYME ALKOHOLIKERE (Side 493 til 495) Med udgivelsen af Store Bog i April 1939, der blev fulgt af Jack Alexanders artikel i Saturday Evening Post i marts 1941, som gav Anonyme Alkoholikere en yderst entusiastisk opbakning,

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90 SYVENDE TRIN: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl. 6. Kapitel Handling Læs fjerde afsnit på side 90 Efter din ihærdige indsats med trinnene fra 4 6 er du nu blevet i stand til at føre din beslutning

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

FORORD TIL ANDEN UDGAVE

FORORD TIL ANDEN UDGAVE Forordet til anden udgave er en kort historie om de første 20 år efter dannelsen af Anonyme Alkoholikere. I dette forord fortæller Bill W., hvordan han igennem Dr. Silkworth og Oxford Gruppen fandt en

Læs mere

Service. i og udenfor AA-gruppen

Service. i og udenfor AA-gruppen Service i og udenfor AA-gruppen Hvordan det var Hvad der skete Hvordan det er nu Min erfaring Selv om jeg har det elendigt efter mange års ædruelighed behøver jeg ikke at drikke. Jeg skal (blot) begynde

Læs mere

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N Emne: Service i og for AA Hvorfor er jeg medlem af AA? Stol på Gud Gør hovedrent Hjælp andre

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse

Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af den ransagelses og genoprettelsestrinene og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Hæfter på dansk. At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Alkoholisme en karrusel ved navn benægtelse

Hæfter på dansk. At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Alkoholisme en karrusel ved navn benægtelse Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Her er nogle udtræk (noter der ikke er kursiv er forfatterens egne oversættelser, på steder hvor oversættelsen er meningsforstyrrende):

Her er nogle udtræk (noter der ikke er kursiv er forfatterens egne oversættelser, på steder hvor oversættelsen er meningsforstyrrende): Er det forslag? Igennem mange år har jeg hørt, at der ikke findes nogen Du skal og det er kun forslag i AA. Som med mange halve sandheder, er det sådan, at hører du dem tilstrækkelig mange gange, begynder

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål og svar fra AA ere I mange skoler og undervisningsinstitutioner undervises der i samfundsforhold, hvor emnet alkoholisme ofte er på programmet,

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål. - og svar fra AA s E-mailvagt

Tidligere stillede spørgsmål. - og svar fra AA s E-mailvagt Tidligere stillede spørgsmål - og svar fra AA s E-mailvagt Revideret d. 25-09- 09 Med de af SK 2010 anbefalede ændringer. Endelig korrekturlæsning efter anbefaling af SK 2010 Godkendt af Hovedservicerådet

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

fra AA Grapevine. (oversættelse ukendt)

fra AA Grapevine. (oversættelse ukendt) ANONYME ALKOHOLIKERE" er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at genvinde helbredet efter misbrug af

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10 Foldere på dansk Al-Anon - er det noget for dig? Tyve personlige spørgsmål, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du har brug for Al-Anon. For eksempel: er du såret eller bekymret over en andens drikkeri?

Læs mere

Er der en alkoholiker i dit liv? Der findes en mulighed og et håb Kontakt Anonyme Alkoholikere

Er der en alkoholiker i dit liv? Der findes en mulighed og et håb Kontakt Anonyme Alkoholikere Er der en alkoholiker i dit liv? Der findes en mulighed og et håb Kontakt Anonyme Alkoholikere ER DER EN ALKOHOLIKER I DIT LIV? AA S BUDSKAB OM HÅB Hvis et menneske, du holder af, har et alkoholproblem,

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

vand, næringsstoffer, lys, kuldioxid til blå druer, mørkerøde Ingrid Marieæbler, grønne Clara Friis pærer, orange appelsiner, gule bananer frugter af

vand, næringsstoffer, lys, kuldioxid til blå druer, mørkerøde Ingrid Marieæbler, grønne Clara Friis pærer, orange appelsiner, gule bananer frugter af Tekster: Sl 121, 1 Joh 4,12-16a, Joh 15,1-11 Salmer: Lihme kl 9.00: 4 Giv mig Gud 289 Nu bede vi 292 Kærligheds og sandheds ånd 696 Kærlighed er lysets kilde Rødding kl 10.30 4 Giv mig Gud 47 Jeg løfter

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

Vort eneste mål er at holde os ædru og hjælpe andre til at opnå ædruelighed

Vort eneste mål er at holde os ædru og hjælpe andre til at opnå ædruelighed Kontrolliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine. (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU. Roman. Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen. Vild Maskine

Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU. Roman. Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen. Vild Maskine Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU Roman Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen Vild Maskine FUCK OFF / I LOVE YOU er oversat fra nynorsk af Arko Højholt og Mads Heinesen. Copyright Det Norske Samlaget 2013

Læs mere

Behandlings- og udviklingsplanen

Behandlings- og udviklingsplanen bliv smuk, god og sand! Behandlings- og udviklingsplanen støtte til personlig udvikling af livskvalitet, sundhed og funktionsevne målrettet forbedring af livet når: du ønsker at udvikle dig hurtigt tingene

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm:

Læs mere

ARBEJDET MED ANDRE. (Side 102 til 114) Nu kommer vi til vores hovedformål!

ARBEJDET MED ANDRE. (Side 102 til 114) Nu kommer vi til vores hovedformål! (Side 102 til 114) Nu kommer vi til vores hovedformål! Vi er holdt op med at diskutere, om der virkelig er nogen Gud Gud, sådan som vi forstår Ham i første, andet og tredje trin. Vi har stoppet diskussionerne

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11

LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11 Lægens Synspunkt blev skrevet af William D. Silkworth, M.D. Mange alkoholikere anser denne del af Store Bog for at være den vigtigste, fordi den beskriver alkoholisme i vendinger, som giver mening for

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Larmende længsler og sjælens forunderlige veje Oplysning om selvindsigt Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Copyright 2012 Charlotte Grøhn Matthiesen All rights reserved Udgivet 2012

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra første afsnit på side 91 til første afsnit side 97

6. Kapitel Handling. Læs fra første afsnit på side 91 til første afsnit side 97 NIENDE TRIN: Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen hvor dette ville skade dem eller andre. 6. Kapitel Handling Læs fra første afsnit på side 91 til første

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Håndbog for Region Midtjylland

Håndbog for Region Midtjylland Marts 2005 rev. 01/06 Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 1 Anonyme Alkoholikeres formål Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler

Læs mere

Opstart af ACA gruppe

Opstart af ACA gruppe Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Opstart af ACA gruppe ACA Danmark 30.04.2017 www.aca-danmark.dk Kære ACA ere! Dette hæfte er lavet for at gøre det enkelt og overskueligt at

Læs mere

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

HANS CHRISTIAN ANDERSEN HANS CHRISTIAN ANDERSEN Dette er ikke en selvhjælpsbog, - men derimod en selvopdagelsesbog. Gør dig fri af Tankens tyranni Hans Christian Andersen Gør dig fri af tankens tyranni 2010 Hans Christian Andersen

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer.

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. 3. Spejling af det, som er tabt, givet eller taget væk. 4. Spejling af flugt. 5. Spejling af din

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

3. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 11. maj kl Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/2 9/11.

3. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 11. maj kl Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/2 9/11. 1 3. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 11. maj kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/2 9/11. Prædiketeksten læses fra prædikestolen: Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

HVAD DU HAR I UDSIGT

HVAD DU HAR I UDSIGT (Side 155 til 166) Kapitel 11 "Hvad du har i udsigt" er et meget kraftfuldt stykke litteratur. Det giver vejledning til fremtiden for Anonyme Alkoholikere på en meget praktisk måde. Som i de foregående

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Måske skulle vi også i vor jagt efter livets lykke leve efter den amerikanske komiker og skuespiller W.C. Fields ord: Hvis det

Måske skulle vi også i vor jagt efter livets lykke leve efter den amerikanske komiker og skuespiller W.C. Fields ord: Hvis det Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. september 2013 Kirkedag: 16.s.e.Trin/A Høst- & Takkegudstj Tekst: Luk 7,11-17 Salmer: SK: Nu går vi glad * 727 * 730 * 729 * 477 * 728 LL: Nu går vi

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Problem 1. Problem 1. Problem 1. Løsning 2. Løsning 2. Løsning 2. Aktion Nonaktion Interaktion

Problem 1. Problem 1. Problem 1. Løsning 2. Løsning 2. Løsning 2. Aktion Nonaktion Interaktion Trin Traditioner Koncepter Problem 1. Problem 1. Problem 1. Løsning 2. Løsning 2. Løsning 2. Aktion 3. 11. onaktion 3. 11. Interaktion 3. 11. Resultat 12. Resultat 12. Resultat 12. P R O B L E M 1. trin

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Smågruppe workshop om traditionerne

Smågruppe workshop om traditionerne Smågruppe workshop om traditionerne Traditionsbog-projekt - indsamling af bidrag fra mindre grupper Traditionsbog-projektet blev godkendt på Verdens Service Konferencen i 2012 som et tocyklus-projekt kørende

Læs mere