Stræben efter ædruelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stræben efter ædruelighed"

Transkript

1 Under en debat om AAs program, AA eres rettigheder, ansvar og pligter i gruppen, kom der en henvisning til et engelsksproget skrift, skrevet af Cliff B., Primary Purpose Group, Dallas, Texas. Da jeg læste det skrift, syntes jeg, det på glimrende vis beskrev hele essensen i AAs program i korte træk. Jeg har igennem de sidste par år hørt og læst en række amerikanske oldtimeres gennemgang af programmet. Det vidunderlige ved alt dette har været, at det har åbnet mine øjne for hvor enkelt programmet er, og hvordan det kan og bør gives videre. Jeg har skrevet med oldtimere fra den ældste AA gruppe, Lamplighters. Der er mennesker i den gruppe, der har års ædruelighed. Jeg har lyttet til Joe & Charlies Big Book Study på CD. Begge er ægte oldtimere - Charlie havde på optagelsestidspunktet mere end 30 år på bagen. Ad omveje kom jeg i kontakt med Bob S., der er talsmand for en række grupper, der kalder sig Fourth Dimension Groups. Bob har også mere end 30 år på bagen, og han sendte mig det materiale (små vejledninger) Fourth Dimension Groups bruger til at føre nykommere gennem Trinnene med. Sidst, men ikke mindst, deltog jeg i et Big Book Seminar med Peter M. og Tom N. Alle disse kilder har hver for sig gengivet programmet på deres egen måde, men uanset måden, har de alle sagt de samme ting, og de har vist hvor Programmet står klokkeklart i Store Bog. De første 164 sider af den engelsksprogede udgave af Anonyme Alkoholikere har været uændret siden første udgave, og samtlige kilder henviser til de samme specifikke sider. Desværre er den danske udgave af Anonyme Alkoholikere (3. udg.) mangelfuldt oversat, og referencerne i de engelske tekster kan ikke føres direkte over til samme sidenumre. Jeg har oversat Cliffs tekst og fundet referencerne i den danske udgave. I teksten har jeg beholdt henvisningerne til den engelske tekst, så de står i kursiv, f. eks: Side 40 (17) i denne bog, den grundlæggende tekst for medlemmer af Side 40 er henvisning til den danske udgave, (17) henviser til den engelske. Cliff B. s originale tekst findes på Internet-adressen: Hvis du har kommentarer, er du velkommen til at skrive til mig på Kærlig hilsen Jan C. Side 1

2 Anonyme Alkoholikere er for alkoholikere der ønsker at holde op med at drikke, begynde at leve og nyde at være i live. Men, AA har to elementer: (1) Fællesskabet og (2) Programmet. AA Fællesskabet består af de individer der udgør grupperne. En del er blevet helbredt for alkoholisme og en del er ikke. Helbredelse kommer som resultatet af følge et nøjagtigt handlingsprogram. Anonyme Alkoholikeres program er beskrevet i bogen Anonyme Alkoholikere. Side 40 (17) i denne bog, den grundlæggende tekst for medlemmer af Anonyme Alkoholikere og kærligt kaldet Store Bog, fastslår, at næsten alle der har fulgt Programmet er blevet helbredt. Den fastslår videre at Fællesskabet (det at gå til møder og komme i AA) er godt og vigtigt, men det vil ikke bringe helbredelse. Helbredelse er produktet af at tage Handlingsprogrammet eller Trinnene som de er beskrevet i Store Bog, og er absolut nødvendigt hvis man vil overleve alkoholisme. I dag vil en person med et drikkeproblem ikke have større problemer med at finde Fællesskabet Anonyme Alkoholikere hvor end de befinder sig. Men desværre vil de sandsynligvis have større besvær med at finde Programmet, og derfor vil de kun have en lille chance for at finde blivende ædruelighed. Grunden er ret enkel: i dag består mange AA grupper af personer der er forvirrede om hvorfor gruppen eksisterer og har kun lidt hvis overhovedet noget - kendskab til Programmet, d.v.s. Problemet (alkoholisme), Løsningen (Gud som vi forstår Ham) og det praktiske Handlingsprogram (de 12 Trin) der lover helbredelse. Led efter en gruppe, der er fokuseret på Løsningen. De vil have Store Bog Møder, Speaker Møder og Traditionsmøder. Medlemmerne af sådan en gruppe vil være alkoholikere der er i helbredelse (ved at tage Trinnene) eller er blevet helbredt (har taget og lever efter vore Trin). For personer der har et inderligt ønske om at holde op med at drikke for altid, er der tre absolut nødvendige ting: 1. En Ædruelighedsdag, der er den dag du tog den sidste drink eller den første dag uden en drink, eller for den sags skyld, ikke sniffede, fixede, røg eller indtog noget som helst andet end juice, sodavand, te, kaffe eller tobak. 2. En Store Bog. 3. En absolut villighed til at følge retningslinierne i Store Bog. En meget ønskværdig fjerde ting er en sponsor der lever efter vort Program. Sådan en er desværre ikke længere let at finde. Lad os først være sikre på, vi forstår betingelserne for medlemskab af Anonyme Alkoholikere. Det er ganske enkelt en lyst, et ønske eller en længsel efter at holde op med at drikke. Der er ikke andre betingelser - kun et ønske om at holde op med at drikke. Dette fremgår af side 10 (xiv) i Store Bog og af vor Tredje Tradition (Den eneste betingelse for medlemskab er et ønske om at holde op med at drikke). Vi har alle andre problemer end at drikke, men at drikke er vort eneste fælles problem. For det andet lad os være sikre på, vi forstår formålet med den grundlæggende tekst (s.8 (xi) i Anonyme Alkoholikere ): At vise andre alkoholikere præcis hvordan vi er blevet helbredt er hovedformålet med denne bog (side 10 (xiii)). Denne Bog indeholder al den erfaring og viden, en alkoholiker behøver for at blive helbredt for alkoholisme. For det tredje lad os være sikre på, vi forstår at vi taler om absolut villighed (side 36 (12)) til at gøre hvad som helst for følelsesmæssig ædruelighed ved at tage og leve efter Trinnene. At lære at leve efter vore Trin er ikke et valg, det er nødvendigt for en varig ædruelighed. For det fjerde: du vil normalt finde en sponsor i den AA gruppe du beslutter at kalde din Side 2

3 hjemmegruppe. Så lad os være sikre på, du forstår en sponsors ansvar. En sponsors opgave er bare, at hjælpe dig med at tage Trinnene efter de klokkeklare anvisninger i Store Bog, så du kan opleve den lykke og sindsro, der kommer med helbredelsen. Hvis din sponsor ikke sætter dig i gang med Store Bog, har du gjort et dårligt valg af hvem, du betror dit liv. Da dit liv afhænger af hvad du gør, skal du ikke blive forlegen over, at lede efter nogen der kan hjælpe dig med at opleve hvad vore grundlæggere oplevede. For at få det de fik, må vi gøre som de gjorde. De skrev bogen Anonyme Alkoholikere for at sikre, at vi skulle få mulighed for at opleve Løfterne i vort Program. Vi alle betalt en tårnhøj pris for at komme her til, så lad os være villige til at betale en mindre krævende pris for at blive her: ved at følge anvisningerne i Store Bog!!! Og endelig, lad os være sikre på, vi forstår formålet med en AA gruppe. En AA gruppes primære formål er at hjælpe den lidende alkoholiker til at forstå hvad alkoholisme er, hvad Løsningen på alkoholisme er og hvad det praktiske handlingsprogram, der lover helbredelse fra alkoholisme, går ud på. På side 75 (58) i Store Bog fortæller de første hundrede os hvordan Trinnene virker når de skriver: Sjældent har vi mødt et menneske, som ikke kommer sig, hvis vedkommende samvittighedsfuldt følger vort program. Vort primære formål er også anført på s. 10 (xiii), 40 (17), 42 (20), 50 (29), 64 (45), 97 (84), 98 (85), 102 (89) og andre steder i Store Bog. Vor Femte Tradition fastslår, Alle gruppe har kun et hovedformål: at bringe budskabet videre til alkoholikeren der stadig lider. En sund gruppe er en hvor dens medlemmer respekterer vore Tolv Traditioner og lever efter vore Tolv Trin. Desværre ignorerer medlemmerne af mange grupper i dag både Trinnene og Traditionerne, og som resultat heraf bekymrer de sig mere om at skaffe indtægter nok til at betale huslejen end om at prøve at hjælpe nykommeren. Grupper der ignorere de Tolv Traditioner vil have problemer og vil mislykkes. En af de misvisende tanker en nykommer kan få, er ideen om at hvis han/hun ikke drikker, er han/hun blevet helbredt. Forkert!!! Der er 2 typer ædruelighed: 1. Fysisk ædruelighed - dette er bare at lade være med at drikke. Ofte vil de første dage eller uger, hvor det ikke længere er nødvendigt at drikke, fremkalde en vis eufori. Vi kalder det en lyserød sky. Der opstår den misforståelse, at vi er blevet helbredt. Efter den lyserøde sky periode, bliver vi rastløse, irritable og/eller utilfredse og vi vender tilbage til at drikke. I vores grundlæggende tekst Anonyme Alkoholikere er der kun ganske få referencer til ikke at drikke, skønt et ønske om at holde op med at drikke er det eneste krav for at blive medlem. Men det er kun "adgangsbilletten", ikke "spillet" selv. "Spillet" er arbejdet med de 12 trin. 2. Følelsesmæssig ædruelighed - det er defineret som, at kende fred og forstå ordet sindsro. Hensigten med AA programmet er, at blive i stand til at nyde livet uden at drikke. At give os et program at efterleve. At sætte os i stand til at leve med fred i sindet, frihed, glæde, et egentlig formål og sindsro. Det er spillet og bogen Anonyme Alkoholikere giver os de klokkeklare retningslinier til hvordan vi spiller det spil. Opnåelse af Følelsesmæssig Ædruelighed ved at efterleve Trinnene er HELBREDELSE. Der er en hel del uvidenhed og misforståelser i AA Fællesskabet i dag angående hvad der er Program og hvad der ikke er Program. På side 76 (59) i Store Bog, vil du finde følgende: Her er Trinnene vi tog, foreslået som et program for at genvinde helbredet. Den siger ikke: Her er de møder vi gik til, ej heller siger den: Her er Trinnene vi talte og diskuterede om. Den siger: tog hvilket medfører handlinger (side 80 ( 63)). De klokkeklare retningslinier til at tage Trinnene kan kun findes i vores grundlæggende tekst. Det er præcis derfor grundlæggerne af vort Program gennemgik de problemer med at skrive og trykke Store Bog : Side 3

4 At forhindre fordrejning af deres budskab. Ofte siges der til nykommeren: Lad være med at drikke og gå til møder eller endnu værre Gå til halvfems møder på halvfems dage. Du vil ikke finde nogen af disse forslag i Store Bog heller ikke i Tolv Trin og Tolv Traditioner (12 & 12). Hvis du stoler på at møder giver helbredelse, vil du sandsynligvis kun finde en kortfristet fysisk ædruelighed, og fordi du befinder dig i ubehandlet alkoholisme, vil du vende tilbage til at drikke. Helbredelse kommer kun som resultatet af at tage og leve efter vore Trin. Ofte får en nykommer at vide at han skal få fat i en kopi af 12 & 12 som en starttekst. Det er et dårligt råd. Et studie af 12 & 12 bør først ske efter at du har fået erfaring med Trinnene som resultat af at følge retningslinierne i Store Bog. 12 & 12 er en glimrende bog. Når du begynder at studere denne bog, sørg for at læse forordet grundigt først. Bill W. (forfatter af både Store Bog og 12 & 12 ) fastslår at 12 & 12 er en serie essays, ikke klokkeklare retningslinier til vore Trin og Traditioner (s. 38(15)). På s. 40 (17) fastslår Bill at Store Bog er og bliver den grundlæggende tekst for Anonyme Alkoholikere. Enhver, der kan læse, må vide, at den grundlæggende tekst er den første bog der skal studeres, og som vi får viden fra. Store Bog er den kombinerede erfaring og viden fra mere end 100 mænd og kvinder, som har overlevet tidens prøvelser siden Når vi først har erfaret resultaterne af Trinnene, som de blev givet os af de først 100, kan og bør vi læse andre bøger og erfare hvordan vi videreudvikler vor åndelige tilværelse (side 100 (87)). 12 & 12 er glimrende anden bog men den er bestemt ikke den første, og det sagde Bill W. også. Mens der er mange kilder til Anonyme Alkoholikeres historie og rødder, fandt kulminationen sted 12. Maj 1935 i Akron, Ohio, da Bill W., en børsmægler, ædru 6 måneder, besøgte Dr. Bob, en kirurg, der var et håbløst offer for alkoholisme. Bill havde held med at forklare lægen den præcise karakter af sygdommen og dermed begynde vejen mod helbredelse. De begyndte straks at lede efter alkoholikere der måtte ønske at blive ædru. Over de næste fire år udviklede de med hjælp fra den kombinerede viden og erfaring fra mere end 100 ædru alkoholikere, et Program der ikke alene vil hjælpe os med at lære at holde op med at drikke for altid, men lover et lykkeligt liv, som har et formål, giver vejledning og sindsro. Det Program udkom i april 1939 som en bog med titlen Anonyme Alkoholikere. Denne bog er fortsat den eneste sikre kilde til at genvinde helbredet efter misbrug af alkohol, der kendes. Det er den eneste ting vi kan satse vore liv på og vide, at den ikke vil svigte os HVIS VI LEVER EFTER DEN. Programmet i Store Bog har vist sig så effektivt til håbløse alkoholikere, at mennesker med andre typer problemer har eksperimenteret med vort helbredelsesprogram. Deres succes er blevet så stor at der nu er omkring 200 anonyme 12 Trins fællesskaber der tilbyder helbredelse for problemer der ikke har noget med at drikke at gøre. Derfor er vi yderst hjælpsomme med at hjælpe ikke-alkoholikere, der søger en løsning på deres specifikke problem, med at finde et fællesskab der forstår deres problem. Så længe vi begrænser vore aktiviteter til kun at forsøge at hjælpe alkoholikere, er vi er særdeles succesfulde. Nu nogle meget reelle fakta som nykommeren skal være klar over. Da det eneste vi havde som en kilde til helbredelse var Store Bog, blev mere end 75 % af de, der søgte hjælpe for deres alkoholisme, ædru og forblev ædru (s. 16 (xx)). I dag går det ikke så godt. Faktisk vil mindre end 5 % af de, der søger hjælp i dag, nå så meget som 5 års ædruelighed. Et medlem af General Service Office i New York, der har lang erfaring, udtalte for nylig, at mellem ½ og 2/3 af alle nykommere vil være forsvundet fra Fællesskabet indenfor 90 dage. De blev fortalt at de skulle gå til møder og lade være med at drikke ind imellem frem for at begynde på helbredelse ved at følge den vej de første 100 lagde for os i Store Bog. Som følge heraf vil de fleste nykommere ikke tage AA Programmet som livsmåde. De vil vende tilbage til at drikke og dø eller blive permanent sindssyge. AA Programmet er lige så effektivt i dag som det var da det først blev tilbudt os i Det er manges holdning i AA Fællesskabet i dag at vi har lært en hel del siden publikationen af Store Bog og det er sandt. Vi ved en hel del om mange ting, men desværre ved vi kun lidt mere om problemet (alkoholisme) og ikke mere om løsningen (Gud som vi forstår ham), og ingen har Side 4

5 kunnet fremvise et mere succesfuldt handlingsprogram, der forsikrer os at vi vil finde den nødvendige Kraft til at overleve et dødeligt tilfælde af alkoholisme. Det er præcis hvad Anonyme Alkoholikeres Programmet handler om. Store Bog fortæller os præcis (s. 10 (xiii)), utvetydigt (s. 42 (20)) og nøjagtigt (s. 64 (45)) hvad vi skal gøre for at komme os og den giver os klokkeklare retningslinier til hvordan vi gør det. Der er ingen anden kilde til denne information. Det findes kun i bogen Anonyme Alkoholikere. I modsætning til hvad mange i Fællesskabet tror, betyder det faktum, at vi ikke drikker, ikke helbredelse. Helbredelse for alkoholisme finder først sted, når du har imødekommet nogle få enkle krav, der vil give en komplet psykisk forandring eller en åndelig erfaring/opvågnen. Vi bliver ikke forældre af at gå til PTA møder. Vi bliver ikke helbredte alkoholikere ved at gå til AA møder. Vore seksuelle drifter, som Gud har skænket os, vil give os en idé om, hvad vi skal gøre for at blive forældre. Store Bog vil give os klokkeklare retningslinier til hvad vi må gøre for at blive en helbredt alkoholiker. Hvis vi bliver ved med gøre hvad vi plejer, bliver vi ved med at få hvad vi har fået hidtil, bare mere og værre. Hvis vi ændrer hvad vi gør efter retningslinierne i Store Bog, vil vi begynde at få hvad vi får, bare mere og bedre. Hvis en person ikke kan lide det de får, vil vi lade dem beholde hvad de har fået. Her er helbredelsesprocessen: 1. Hav en ægte lyst til aldrig at tage endnu en drink og vær villig til at gøre hvad som helst for at nå det mål (side 75 (58)). 2. Vid i dit hjerte, at du er magtesløs overfor alkohol og at du ikke kan klare dit eget liv (s. 51 (30)). Efter at have studeret side 8 til 62 (xi til 43), tag testen side 63 (44): (Hvis du derefter finder ud af, at du ikke kan holde helt op med at drikke, selv om du virkelig ønsker det [ude af stand til selv at tage afgørelsen om ikke at tage den første drink], eller du finder ud af, at når du drikker, har du kun lidt kontrol over den mængde, du drikker [magtesløse overfor alkohol] så er du en alkoholiker af den håbløse type). Hvis du er magtesløs overfor din krop og magtesløse overfor dit sind hvad angår alkohol, så er du håbløst magtesløs overfor alkohol, og alkoholismen styrer dit liv Første Trin. Læs historien om fumlegængeren på side 57 & 58 (37 & 38). Se om du kan sætte lighedstegn mellem begreberne sindssyge og uhåndterlighed. Han besluttede han ville stoppe fumlegængeriet men hans sindssyg tankegang fik ham til at prøve en gang til; altid med katastrofalt udfald. 3. Ved at læse Kapitel Et, Bills historie, de 43 beretninger i Store Bog og ved at gå til Speakermøder (ikke diskussionsmøder) og Store Bog møder, se om du tror (håber) dette Program vil virke for dig - Trin To. 4. Vælg en sponsor der vil eller har hjulpet dig med Store Bog (ikke 12 & 12 i starten) og tag beslutning om at gøre som de 100 beskrev for os fra side 80 (63) frem til slutningen af den grundlæggende tekst side 166 (164) - Trin Tre. 5. Tag Trinnene energisk efter de klokkeklare anvisninger i Store Bog - Trin Fire, Fem, Seks, Syv, Otte, Ni, Ti, Elleve (anvisningerne findes på side 80 (64) til 101 (88); disse sider følges nøjagtig). Nu har du fået Løfterne; du vil være helbredt (Når vi som følge af DISSE TRIN har haft en åndelig opvågnen, ikke som resultatet af at gå til møder.) 6. Din opgave er nu at opsøge steder hvor du kan finde alkoholikere, der ikke hvad der er i vejen med dem og aldrig vil få det at vide, hvis du ikke opsøger dem. Du kan hjælpe dem når ingen andre kan. Bring dette budskab videre til de lidende alkoholikere! Arbejdet med andre er den måde vi sikrer vores ædruelighed på og vokser åndeligt (s. 37 & 38 (14 & 15)). 7. Begynd at lære hvordan vi praktiserer disse principper (Trin) i alt hvad vi foretager os ved at være velinformeret om visdommen i kapitlerne 8, 9, 10 & 11. En del mennesker i AA vil forsøge at advare dig mod at tage Trinnene hurtigt. Hvis du sætter dig grundigt ind i Store Bog og en del af det historiske materiale, der findes, vil du vil erfare at de der skrev Store Bog og gav os dette Program, d.v.s. Bill W., Dr. Bob og de fleste af Side 5

6 den første 100, tog Trinnene i løbet af de første få dage efter deres sidste drink. De anerkendte vigtigheden af få sat Programmet i gang hos nykommeren meget tidligt. Side 46 (24) fortæller os hvorfor. Efter et par dage, kan vi ikke længere huske den elendighed der følger af vores druk. Da er elendigheden glemt, der er kun meget lidt grund til tage Trinnene. Da de skrev Store Bog, blev vægten lagt på helbredelse, at tage Trinnene, ikke at gå til møder. Der var kun et møde om ugen, og det var for nykommere så de kunne høre helbredte alkoholikere fortælle, hvordan det var, hvad der sket, og hvordan det er nu. Disse møder gav dem håb håber (Trin To), de kom til tro at de måske også kunne få del i denne forunderlige Kraft. Dr. Bobs gruppe i Akron, the King s Group, har stadig kun et møde om ugen. Denne gruppes medlemmer tager til møder i andre grupper og har travlt i arbejdet med nykommere. De er i sandhed medlemmer af Anonyme Alkoholikere. Lad os se på Kapitel 1, Bills historie, og få et klarere billede af Anonyme Alkoholikeres program. Bill fortæller os hvordan han havde det i første del af beretningen. Han fortæller os derefter hvordan hans drikkeri blev et problem og en del af konsekvenserne. Mens vi læser Bills historie, ser vi efter hans erfaringer så vi kan sige: det skete også for mig, så som at have rystesyge om morgenen, at være nødt til at tage en drink for at kunne stå ud af sengen, love sig selv aldrig at drikke igen, og så alligevel ende med at blive fuld igen. Han fortæller os hvor hans alkoholisme skred frem og hvordan han indså, at om mindre end et år ville han enten dø eller blive permanent sindssyg. På side 32 (8) fortæller han om sin overgivelse Første Trin. Han fortæller hvordan hans drukkammerat, Ebby, der kun havde været ædru i to måneder, opsøgte ham og fortalte ham om det praktiske handlingsprogram, han havde fundet hos Oxford Gruppen, som havde gjort det muligt for ham (Ebby) at forblive ædru. Dette gav Bill en smule håb og til sidste fik han den overbevisning, at hvis han gjorde hvad Ebby havde gjort, kunne han også lære at leve ædru - på side 36 (12), tager Bill Trin To. På side 36 (13), fortæller Bill os at han havnede på Townes Hospital fordi han var ved at få Delirium Tremens. Dette var 11. December, Da Ebby besøgte Bill tre dage senere på hospitalet, opfordrede Bill ham til at forklare igen hvad det var han havde gjort og som havde hjulpet ham til at blive ædru. Ebby gennemgik det en gang til. Den dag, 14. December, 1934, overgav Bill ydmygt sig selv til Gud som han forstod Ham - Trin Tre. Mens Bill stadig var på hospitalet, besøgte Ebby Bill igen og hjalp Bill med at tage Trin Fire, Fem, Seks, Syv, Otte, Ni, Ti & Elleve (som vi forstår vort Program i dag). På side 37/38 (14), beskriver Bill sin Åndelige Opvågnen og Løfterne som følge af at have taget de første Elleve Trin. Bill blev udskrevet fra Townes Hospital 18. December, Bill og mindste tredive (30) mere af de første 100 blev helbredt på Townes Hospital i løbet af de første få dage efter sidste drink. Af de første hundredes erfaring og viden opstod Anonyme Alkoholikeres Program, som de udgav i bogen Anonyme Alkoholikere for at den dyrekøbte viden, de havde erhvervet, ikke skulle fordrejes. De sagde ikke: Her er møderne vi gik til. De sagde ikke: vi diskuterede og talte om disse Trin. De sagde Her er Trinnene vi tog. De fortæller os præcis hvilke handlinger de tog for at blive helbredt for alkoholisme og hvad de gjorde at forblive helbredte - en dag ad gangen. Da de fleste af de første 100 blev helbredt de første dage efter der sidste drink, kan man undre sig over hvor ideen med 90 møder på 90 dage kommer fra. Den kommer i hvert fald ikke fra Anonyme Alkoholikere. Det er enkelt, men ikke let. Det har sin pris. Men vi har en udvej, som vi kan være enige om og samles om i broderlig fælles handling. Det er det store budskab bogen Anonyme Alkoholikere bringer de af os der lider alkoholisme. Det Anonyme Alkoholikeres gennemprøvede program - de Tolv Trin som de blev givet os af de først 100 ædru medlemmer af Anonyme Alkoholikere. Disse værdifulde Tolv Trin er beskyttet af de Tolv Traditioner. Sjældent har vi mødt et menneske, som ikke kommer sig, hvis vedkommende samvittighedsfuldt følger vort program. De der ikke kommer sig, er mennesker som hverken kan eller vil sætte alt ind på at leve efter vort enkle program (side 75 (58)). Præcis, (side 10 (xiii)), utvetydigt (side 42 (20)), nøjagtig (side 64 (45)), samvittighedsfuldt og fuldstændig (side 75 (58)) giver ikke meget plads til at gøre dette på anden måde hvis vi vil. Det er ikke et individuelt program. Siden 1939 har dette ikke svigtet de af os der har fulgt Side 6

7 det. Dr. Bob, en af vore stiftere sagde: Hvis du tror, du er ateist, agnostiker eller besidder en anden form for intellektuel stolthed, som forhindrer dig i at godkende det, der står i denne bog, har jeg ondt af dig. Hvis du stadig væk tror, at du er stærk nok til at vinde spillet alene, er det din egen sag. Men hvis du virkelig oprigtigt ønsker at holde op med at drikke for bestandigt og alvorligt føler, at du behøver hjælp, ved vi, at vi har en løsning til dig. Den slår aldrig fejl, hvis du går ind for den med bare halvdelen af den iver, du udviste, når det drejede sig om at skaffe en ny drink. Din himmelske Far vil aldrig svigte dig! (side 176 (181)) Af Cliff B. Primary Purpose Group Dallas, Texas Hvad vil du gøre? Oversat af Jan C. Side 7

LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11

LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11 Lægens Synspunkt blev skrevet af William D. Silkworth, M.D. Mange alkoholikere anser denne del af Store Bog for at være den vigtigste, fordi den beskriver alkoholisme i vendinger, som giver mening for

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Storebog Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol 1 Brug håndiconet til at klikke dig frem til ønsket side,(gul felt)! Org. S.B =

Læs mere

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Indhold Kapitel Side Dansk forord 5 Introduktion 6 Preface 8 Forord til l. udgave 10 Forord

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Af Byron Katie med Stephen Mitchell

Af Byron Katie med Stephen Mitchell Et ekstrakt fra Elsk det som er Fire spørgsmål der kan ændre dit liv Af Byron Katie med Stephen Mitchell Ingen andre end dig selv kan give dig frihed. Denne lille bog vil vise dig hvordan. Byron Katie

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

De seks frygte mennesker hader forandring

De seks frygte mennesker hader forandring Af Soulaima Gourani #SoulaimaGourani www.soulaima.com De seks frygte mennesker hader forandring Du er lige blevet bedt af mig på dagens foredrag om at være mere nytænkende, kreativ og modig. Meget tyder

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere