Stræben efter ædruelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stræben efter ædruelighed"

Transkript

1 Under en debat om AAs program, AA eres rettigheder, ansvar og pligter i gruppen, kom der en henvisning til et engelsksproget skrift, skrevet af Cliff B., Primary Purpose Group, Dallas, Texas. Da jeg læste det skrift, syntes jeg, det på glimrende vis beskrev hele essensen i AAs program i korte træk. Jeg har igennem de sidste par år hørt og læst en række amerikanske oldtimeres gennemgang af programmet. Det vidunderlige ved alt dette har været, at det har åbnet mine øjne for hvor enkelt programmet er, og hvordan det kan og bør gives videre. Jeg har skrevet med oldtimere fra den ældste AA gruppe, Lamplighters. Der er mennesker i den gruppe, der har års ædruelighed. Jeg har lyttet til Joe & Charlies Big Book Study på CD. Begge er ægte oldtimere - Charlie havde på optagelsestidspunktet mere end 30 år på bagen. Ad omveje kom jeg i kontakt med Bob S., der er talsmand for en række grupper, der kalder sig Fourth Dimension Groups. Bob har også mere end 30 år på bagen, og han sendte mig det materiale (små vejledninger) Fourth Dimension Groups bruger til at føre nykommere gennem Trinnene med. Sidst, men ikke mindst, deltog jeg i et Big Book Seminar med Peter M. og Tom N. Alle disse kilder har hver for sig gengivet programmet på deres egen måde, men uanset måden, har de alle sagt de samme ting, og de har vist hvor Programmet står klokkeklart i Store Bog. De første 164 sider af den engelsksprogede udgave af Anonyme Alkoholikere har været uændret siden første udgave, og samtlige kilder henviser til de samme specifikke sider. Desværre er den danske udgave af Anonyme Alkoholikere (3. udg.) mangelfuldt oversat, og referencerne i de engelske tekster kan ikke føres direkte over til samme sidenumre. Jeg har oversat Cliffs tekst og fundet referencerne i den danske udgave. I teksten har jeg beholdt henvisningerne til den engelske tekst, så de står i kursiv, f. eks: Side 40 (17) i denne bog, den grundlæggende tekst for medlemmer af Side 40 er henvisning til den danske udgave, (17) henviser til den engelske. Cliff B. s originale tekst findes på Internet-adressen: Hvis du har kommentarer, er du velkommen til at skrive til mig på Kærlig hilsen Jan C. Side 1

2 Anonyme Alkoholikere er for alkoholikere der ønsker at holde op med at drikke, begynde at leve og nyde at være i live. Men, AA har to elementer: (1) Fællesskabet og (2) Programmet. AA Fællesskabet består af de individer der udgør grupperne. En del er blevet helbredt for alkoholisme og en del er ikke. Helbredelse kommer som resultatet af følge et nøjagtigt handlingsprogram. Anonyme Alkoholikeres program er beskrevet i bogen Anonyme Alkoholikere. Side 40 (17) i denne bog, den grundlæggende tekst for medlemmer af Anonyme Alkoholikere og kærligt kaldet Store Bog, fastslår, at næsten alle der har fulgt Programmet er blevet helbredt. Den fastslår videre at Fællesskabet (det at gå til møder og komme i AA) er godt og vigtigt, men det vil ikke bringe helbredelse. Helbredelse er produktet af at tage Handlingsprogrammet eller Trinnene som de er beskrevet i Store Bog, og er absolut nødvendigt hvis man vil overleve alkoholisme. I dag vil en person med et drikkeproblem ikke have større problemer med at finde Fællesskabet Anonyme Alkoholikere hvor end de befinder sig. Men desværre vil de sandsynligvis have større besvær med at finde Programmet, og derfor vil de kun have en lille chance for at finde blivende ædruelighed. Grunden er ret enkel: i dag består mange AA grupper af personer der er forvirrede om hvorfor gruppen eksisterer og har kun lidt hvis overhovedet noget - kendskab til Programmet, d.v.s. Problemet (alkoholisme), Løsningen (Gud som vi forstår Ham) og det praktiske Handlingsprogram (de 12 Trin) der lover helbredelse. Led efter en gruppe, der er fokuseret på Løsningen. De vil have Store Bog Møder, Speaker Møder og Traditionsmøder. Medlemmerne af sådan en gruppe vil være alkoholikere der er i helbredelse (ved at tage Trinnene) eller er blevet helbredt (har taget og lever efter vore Trin). For personer der har et inderligt ønske om at holde op med at drikke for altid, er der tre absolut nødvendige ting: 1. En Ædruelighedsdag, der er den dag du tog den sidste drink eller den første dag uden en drink, eller for den sags skyld, ikke sniffede, fixede, røg eller indtog noget som helst andet end juice, sodavand, te, kaffe eller tobak. 2. En Store Bog. 3. En absolut villighed til at følge retningslinierne i Store Bog. En meget ønskværdig fjerde ting er en sponsor der lever efter vort Program. Sådan en er desværre ikke længere let at finde. Lad os først være sikre på, vi forstår betingelserne for medlemskab af Anonyme Alkoholikere. Det er ganske enkelt en lyst, et ønske eller en længsel efter at holde op med at drikke. Der er ikke andre betingelser - kun et ønske om at holde op med at drikke. Dette fremgår af side 10 (xiv) i Store Bog og af vor Tredje Tradition (Den eneste betingelse for medlemskab er et ønske om at holde op med at drikke). Vi har alle andre problemer end at drikke, men at drikke er vort eneste fælles problem. For det andet lad os være sikre på, vi forstår formålet med den grundlæggende tekst (s.8 (xi) i Anonyme Alkoholikere ): At vise andre alkoholikere præcis hvordan vi er blevet helbredt er hovedformålet med denne bog (side 10 (xiii)). Denne Bog indeholder al den erfaring og viden, en alkoholiker behøver for at blive helbredt for alkoholisme. For det tredje lad os være sikre på, vi forstår at vi taler om absolut villighed (side 36 (12)) til at gøre hvad som helst for følelsesmæssig ædruelighed ved at tage og leve efter Trinnene. At lære at leve efter vore Trin er ikke et valg, det er nødvendigt for en varig ædruelighed. For det fjerde: du vil normalt finde en sponsor i den AA gruppe du beslutter at kalde din Side 2

3 hjemmegruppe. Så lad os være sikre på, du forstår en sponsors ansvar. En sponsors opgave er bare, at hjælpe dig med at tage Trinnene efter de klokkeklare anvisninger i Store Bog, så du kan opleve den lykke og sindsro, der kommer med helbredelsen. Hvis din sponsor ikke sætter dig i gang med Store Bog, har du gjort et dårligt valg af hvem, du betror dit liv. Da dit liv afhænger af hvad du gør, skal du ikke blive forlegen over, at lede efter nogen der kan hjælpe dig med at opleve hvad vore grundlæggere oplevede. For at få det de fik, må vi gøre som de gjorde. De skrev bogen Anonyme Alkoholikere for at sikre, at vi skulle få mulighed for at opleve Løfterne i vort Program. Vi alle betalt en tårnhøj pris for at komme her til, så lad os være villige til at betale en mindre krævende pris for at blive her: ved at følge anvisningerne i Store Bog!!! Og endelig, lad os være sikre på, vi forstår formålet med en AA gruppe. En AA gruppes primære formål er at hjælpe den lidende alkoholiker til at forstå hvad alkoholisme er, hvad Løsningen på alkoholisme er og hvad det praktiske handlingsprogram, der lover helbredelse fra alkoholisme, går ud på. På side 75 (58) i Store Bog fortæller de første hundrede os hvordan Trinnene virker når de skriver: Sjældent har vi mødt et menneske, som ikke kommer sig, hvis vedkommende samvittighedsfuldt følger vort program. Vort primære formål er også anført på s. 10 (xiii), 40 (17), 42 (20), 50 (29), 64 (45), 97 (84), 98 (85), 102 (89) og andre steder i Store Bog. Vor Femte Tradition fastslår, Alle gruppe har kun et hovedformål: at bringe budskabet videre til alkoholikeren der stadig lider. En sund gruppe er en hvor dens medlemmer respekterer vore Tolv Traditioner og lever efter vore Tolv Trin. Desværre ignorerer medlemmerne af mange grupper i dag både Trinnene og Traditionerne, og som resultat heraf bekymrer de sig mere om at skaffe indtægter nok til at betale huslejen end om at prøve at hjælpe nykommeren. Grupper der ignorere de Tolv Traditioner vil have problemer og vil mislykkes. En af de misvisende tanker en nykommer kan få, er ideen om at hvis han/hun ikke drikker, er han/hun blevet helbredt. Forkert!!! Der er 2 typer ædruelighed: 1. Fysisk ædruelighed - dette er bare at lade være med at drikke. Ofte vil de første dage eller uger, hvor det ikke længere er nødvendigt at drikke, fremkalde en vis eufori. Vi kalder det en lyserød sky. Der opstår den misforståelse, at vi er blevet helbredt. Efter den lyserøde sky periode, bliver vi rastløse, irritable og/eller utilfredse og vi vender tilbage til at drikke. I vores grundlæggende tekst Anonyme Alkoholikere er der kun ganske få referencer til ikke at drikke, skønt et ønske om at holde op med at drikke er det eneste krav for at blive medlem. Men det er kun "adgangsbilletten", ikke "spillet" selv. "Spillet" er arbejdet med de 12 trin. 2. Følelsesmæssig ædruelighed - det er defineret som, at kende fred og forstå ordet sindsro. Hensigten med AA programmet er, at blive i stand til at nyde livet uden at drikke. At give os et program at efterleve. At sætte os i stand til at leve med fred i sindet, frihed, glæde, et egentlig formål og sindsro. Det er spillet og bogen Anonyme Alkoholikere giver os de klokkeklare retningslinier til hvordan vi spiller det spil. Opnåelse af Følelsesmæssig Ædruelighed ved at efterleve Trinnene er HELBREDELSE. Der er en hel del uvidenhed og misforståelser i AA Fællesskabet i dag angående hvad der er Program og hvad der ikke er Program. På side 76 (59) i Store Bog, vil du finde følgende: Her er Trinnene vi tog, foreslået som et program for at genvinde helbredet. Den siger ikke: Her er de møder vi gik til, ej heller siger den: Her er Trinnene vi talte og diskuterede om. Den siger: tog hvilket medfører handlinger (side 80 ( 63)). De klokkeklare retningslinier til at tage Trinnene kan kun findes i vores grundlæggende tekst. Det er præcis derfor grundlæggerne af vort Program gennemgik de problemer med at skrive og trykke Store Bog : Side 3

4 At forhindre fordrejning af deres budskab. Ofte siges der til nykommeren: Lad være med at drikke og gå til møder eller endnu værre Gå til halvfems møder på halvfems dage. Du vil ikke finde nogen af disse forslag i Store Bog heller ikke i Tolv Trin og Tolv Traditioner (12 & 12). Hvis du stoler på at møder giver helbredelse, vil du sandsynligvis kun finde en kortfristet fysisk ædruelighed, og fordi du befinder dig i ubehandlet alkoholisme, vil du vende tilbage til at drikke. Helbredelse kommer kun som resultatet af at tage og leve efter vore Trin. Ofte får en nykommer at vide at han skal få fat i en kopi af 12 & 12 som en starttekst. Det er et dårligt råd. Et studie af 12 & 12 bør først ske efter at du har fået erfaring med Trinnene som resultat af at følge retningslinierne i Store Bog. 12 & 12 er en glimrende bog. Når du begynder at studere denne bog, sørg for at læse forordet grundigt først. Bill W. (forfatter af både Store Bog og 12 & 12 ) fastslår at 12 & 12 er en serie essays, ikke klokkeklare retningslinier til vore Trin og Traditioner (s. 38(15)). På s. 40 (17) fastslår Bill at Store Bog er og bliver den grundlæggende tekst for Anonyme Alkoholikere. Enhver, der kan læse, må vide, at den grundlæggende tekst er den første bog der skal studeres, og som vi får viden fra. Store Bog er den kombinerede erfaring og viden fra mere end 100 mænd og kvinder, som har overlevet tidens prøvelser siden Når vi først har erfaret resultaterne af Trinnene, som de blev givet os af de først 100, kan og bør vi læse andre bøger og erfare hvordan vi videreudvikler vor åndelige tilværelse (side 100 (87)). 12 & 12 er glimrende anden bog men den er bestemt ikke den første, og det sagde Bill W. også. Mens der er mange kilder til Anonyme Alkoholikeres historie og rødder, fandt kulminationen sted 12. Maj 1935 i Akron, Ohio, da Bill W., en børsmægler, ædru 6 måneder, besøgte Dr. Bob, en kirurg, der var et håbløst offer for alkoholisme. Bill havde held med at forklare lægen den præcise karakter af sygdommen og dermed begynde vejen mod helbredelse. De begyndte straks at lede efter alkoholikere der måtte ønske at blive ædru. Over de næste fire år udviklede de med hjælp fra den kombinerede viden og erfaring fra mere end 100 ædru alkoholikere, et Program der ikke alene vil hjælpe os med at lære at holde op med at drikke for altid, men lover et lykkeligt liv, som har et formål, giver vejledning og sindsro. Det Program udkom i april 1939 som en bog med titlen Anonyme Alkoholikere. Denne bog er fortsat den eneste sikre kilde til at genvinde helbredet efter misbrug af alkohol, der kendes. Det er den eneste ting vi kan satse vore liv på og vide, at den ikke vil svigte os HVIS VI LEVER EFTER DEN. Programmet i Store Bog har vist sig så effektivt til håbløse alkoholikere, at mennesker med andre typer problemer har eksperimenteret med vort helbredelsesprogram. Deres succes er blevet så stor at der nu er omkring 200 anonyme 12 Trins fællesskaber der tilbyder helbredelse for problemer der ikke har noget med at drikke at gøre. Derfor er vi yderst hjælpsomme med at hjælpe ikke-alkoholikere, der søger en løsning på deres specifikke problem, med at finde et fællesskab der forstår deres problem. Så længe vi begrænser vore aktiviteter til kun at forsøge at hjælpe alkoholikere, er vi er særdeles succesfulde. Nu nogle meget reelle fakta som nykommeren skal være klar over. Da det eneste vi havde som en kilde til helbredelse var Store Bog, blev mere end 75 % af de, der søgte hjælpe for deres alkoholisme, ædru og forblev ædru (s. 16 (xx)). I dag går det ikke så godt. Faktisk vil mindre end 5 % af de, der søger hjælp i dag, nå så meget som 5 års ædruelighed. Et medlem af General Service Office i New York, der har lang erfaring, udtalte for nylig, at mellem ½ og 2/3 af alle nykommere vil være forsvundet fra Fællesskabet indenfor 90 dage. De blev fortalt at de skulle gå til møder og lade være med at drikke ind imellem frem for at begynde på helbredelse ved at følge den vej de første 100 lagde for os i Store Bog. Som følge heraf vil de fleste nykommere ikke tage AA Programmet som livsmåde. De vil vende tilbage til at drikke og dø eller blive permanent sindssyge. AA Programmet er lige så effektivt i dag som det var da det først blev tilbudt os i Det er manges holdning i AA Fællesskabet i dag at vi har lært en hel del siden publikationen af Store Bog og det er sandt. Vi ved en hel del om mange ting, men desværre ved vi kun lidt mere om problemet (alkoholisme) og ikke mere om løsningen (Gud som vi forstår ham), og ingen har Side 4

5 kunnet fremvise et mere succesfuldt handlingsprogram, der forsikrer os at vi vil finde den nødvendige Kraft til at overleve et dødeligt tilfælde af alkoholisme. Det er præcis hvad Anonyme Alkoholikeres Programmet handler om. Store Bog fortæller os præcis (s. 10 (xiii)), utvetydigt (s. 42 (20)) og nøjagtigt (s. 64 (45)) hvad vi skal gøre for at komme os og den giver os klokkeklare retningslinier til hvordan vi gør det. Der er ingen anden kilde til denne information. Det findes kun i bogen Anonyme Alkoholikere. I modsætning til hvad mange i Fællesskabet tror, betyder det faktum, at vi ikke drikker, ikke helbredelse. Helbredelse for alkoholisme finder først sted, når du har imødekommet nogle få enkle krav, der vil give en komplet psykisk forandring eller en åndelig erfaring/opvågnen. Vi bliver ikke forældre af at gå til PTA møder. Vi bliver ikke helbredte alkoholikere ved at gå til AA møder. Vore seksuelle drifter, som Gud har skænket os, vil give os en idé om, hvad vi skal gøre for at blive forældre. Store Bog vil give os klokkeklare retningslinier til hvad vi må gøre for at blive en helbredt alkoholiker. Hvis vi bliver ved med gøre hvad vi plejer, bliver vi ved med at få hvad vi har fået hidtil, bare mere og værre. Hvis vi ændrer hvad vi gør efter retningslinierne i Store Bog, vil vi begynde at få hvad vi får, bare mere og bedre. Hvis en person ikke kan lide det de får, vil vi lade dem beholde hvad de har fået. Her er helbredelsesprocessen: 1. Hav en ægte lyst til aldrig at tage endnu en drink og vær villig til at gøre hvad som helst for at nå det mål (side 75 (58)). 2. Vid i dit hjerte, at du er magtesløs overfor alkohol og at du ikke kan klare dit eget liv (s. 51 (30)). Efter at have studeret side 8 til 62 (xi til 43), tag testen side 63 (44): (Hvis du derefter finder ud af, at du ikke kan holde helt op med at drikke, selv om du virkelig ønsker det [ude af stand til selv at tage afgørelsen om ikke at tage den første drink], eller du finder ud af, at når du drikker, har du kun lidt kontrol over den mængde, du drikker [magtesløse overfor alkohol] så er du en alkoholiker af den håbløse type). Hvis du er magtesløs overfor din krop og magtesløse overfor dit sind hvad angår alkohol, så er du håbløst magtesløs overfor alkohol, og alkoholismen styrer dit liv Første Trin. Læs historien om fumlegængeren på side 57 & 58 (37 & 38). Se om du kan sætte lighedstegn mellem begreberne sindssyge og uhåndterlighed. Han besluttede han ville stoppe fumlegængeriet men hans sindssyg tankegang fik ham til at prøve en gang til; altid med katastrofalt udfald. 3. Ved at læse Kapitel Et, Bills historie, de 43 beretninger i Store Bog og ved at gå til Speakermøder (ikke diskussionsmøder) og Store Bog møder, se om du tror (håber) dette Program vil virke for dig - Trin To. 4. Vælg en sponsor der vil eller har hjulpet dig med Store Bog (ikke 12 & 12 i starten) og tag beslutning om at gøre som de 100 beskrev for os fra side 80 (63) frem til slutningen af den grundlæggende tekst side 166 (164) - Trin Tre. 5. Tag Trinnene energisk efter de klokkeklare anvisninger i Store Bog - Trin Fire, Fem, Seks, Syv, Otte, Ni, Ti, Elleve (anvisningerne findes på side 80 (64) til 101 (88); disse sider følges nøjagtig). Nu har du fået Løfterne; du vil være helbredt (Når vi som følge af DISSE TRIN har haft en åndelig opvågnen, ikke som resultatet af at gå til møder.) 6. Din opgave er nu at opsøge steder hvor du kan finde alkoholikere, der ikke hvad der er i vejen med dem og aldrig vil få det at vide, hvis du ikke opsøger dem. Du kan hjælpe dem når ingen andre kan. Bring dette budskab videre til de lidende alkoholikere! Arbejdet med andre er den måde vi sikrer vores ædruelighed på og vokser åndeligt (s. 37 & 38 (14 & 15)). 7. Begynd at lære hvordan vi praktiserer disse principper (Trin) i alt hvad vi foretager os ved at være velinformeret om visdommen i kapitlerne 8, 9, 10 & 11. En del mennesker i AA vil forsøge at advare dig mod at tage Trinnene hurtigt. Hvis du sætter dig grundigt ind i Store Bog og en del af det historiske materiale, der findes, vil du vil erfare at de der skrev Store Bog og gav os dette Program, d.v.s. Bill W., Dr. Bob og de fleste af Side 5

6 den første 100, tog Trinnene i løbet af de første få dage efter deres sidste drink. De anerkendte vigtigheden af få sat Programmet i gang hos nykommeren meget tidligt. Side 46 (24) fortæller os hvorfor. Efter et par dage, kan vi ikke længere huske den elendighed der følger af vores druk. Da er elendigheden glemt, der er kun meget lidt grund til tage Trinnene. Da de skrev Store Bog, blev vægten lagt på helbredelse, at tage Trinnene, ikke at gå til møder. Der var kun et møde om ugen, og det var for nykommere så de kunne høre helbredte alkoholikere fortælle, hvordan det var, hvad der sket, og hvordan det er nu. Disse møder gav dem håb håber (Trin To), de kom til tro at de måske også kunne få del i denne forunderlige Kraft. Dr. Bobs gruppe i Akron, the King s Group, har stadig kun et møde om ugen. Denne gruppes medlemmer tager til møder i andre grupper og har travlt i arbejdet med nykommere. De er i sandhed medlemmer af Anonyme Alkoholikere. Lad os se på Kapitel 1, Bills historie, og få et klarere billede af Anonyme Alkoholikeres program. Bill fortæller os hvordan han havde det i første del af beretningen. Han fortæller os derefter hvordan hans drikkeri blev et problem og en del af konsekvenserne. Mens vi læser Bills historie, ser vi efter hans erfaringer så vi kan sige: det skete også for mig, så som at have rystesyge om morgenen, at være nødt til at tage en drink for at kunne stå ud af sengen, love sig selv aldrig at drikke igen, og så alligevel ende med at blive fuld igen. Han fortæller os hvor hans alkoholisme skred frem og hvordan han indså, at om mindre end et år ville han enten dø eller blive permanent sindssyg. På side 32 (8) fortæller han om sin overgivelse Første Trin. Han fortæller hvordan hans drukkammerat, Ebby, der kun havde været ædru i to måneder, opsøgte ham og fortalte ham om det praktiske handlingsprogram, han havde fundet hos Oxford Gruppen, som havde gjort det muligt for ham (Ebby) at forblive ædru. Dette gav Bill en smule håb og til sidste fik han den overbevisning, at hvis han gjorde hvad Ebby havde gjort, kunne han også lære at leve ædru - på side 36 (12), tager Bill Trin To. På side 36 (13), fortæller Bill os at han havnede på Townes Hospital fordi han var ved at få Delirium Tremens. Dette var 11. December, Da Ebby besøgte Bill tre dage senere på hospitalet, opfordrede Bill ham til at forklare igen hvad det var han havde gjort og som havde hjulpet ham til at blive ædru. Ebby gennemgik det en gang til. Den dag, 14. December, 1934, overgav Bill ydmygt sig selv til Gud som han forstod Ham - Trin Tre. Mens Bill stadig var på hospitalet, besøgte Ebby Bill igen og hjalp Bill med at tage Trin Fire, Fem, Seks, Syv, Otte, Ni, Ti & Elleve (som vi forstår vort Program i dag). På side 37/38 (14), beskriver Bill sin Åndelige Opvågnen og Løfterne som følge af at have taget de første Elleve Trin. Bill blev udskrevet fra Townes Hospital 18. December, Bill og mindste tredive (30) mere af de første 100 blev helbredt på Townes Hospital i løbet af de første få dage efter sidste drink. Af de første hundredes erfaring og viden opstod Anonyme Alkoholikeres Program, som de udgav i bogen Anonyme Alkoholikere for at den dyrekøbte viden, de havde erhvervet, ikke skulle fordrejes. De sagde ikke: Her er møderne vi gik til. De sagde ikke: vi diskuterede og talte om disse Trin. De sagde Her er Trinnene vi tog. De fortæller os præcis hvilke handlinger de tog for at blive helbredt for alkoholisme og hvad de gjorde at forblive helbredte - en dag ad gangen. Da de fleste af de første 100 blev helbredt de første dage efter der sidste drink, kan man undre sig over hvor ideen med 90 møder på 90 dage kommer fra. Den kommer i hvert fald ikke fra Anonyme Alkoholikere. Det er enkelt, men ikke let. Det har sin pris. Men vi har en udvej, som vi kan være enige om og samles om i broderlig fælles handling. Det er det store budskab bogen Anonyme Alkoholikere bringer de af os der lider alkoholisme. Det Anonyme Alkoholikeres gennemprøvede program - de Tolv Trin som de blev givet os af de først 100 ædru medlemmer af Anonyme Alkoholikere. Disse værdifulde Tolv Trin er beskyttet af de Tolv Traditioner. Sjældent har vi mødt et menneske, som ikke kommer sig, hvis vedkommende samvittighedsfuldt følger vort program. De der ikke kommer sig, er mennesker som hverken kan eller vil sætte alt ind på at leve efter vort enkle program (side 75 (58)). Præcis, (side 10 (xiii)), utvetydigt (side 42 (20)), nøjagtig (side 64 (45)), samvittighedsfuldt og fuldstændig (side 75 (58)) giver ikke meget plads til at gøre dette på anden måde hvis vi vil. Det er ikke et individuelt program. Siden 1939 har dette ikke svigtet de af os der har fulgt Side 6

7 det. Dr. Bob, en af vore stiftere sagde: Hvis du tror, du er ateist, agnostiker eller besidder en anden form for intellektuel stolthed, som forhindrer dig i at godkende det, der står i denne bog, har jeg ondt af dig. Hvis du stadig væk tror, at du er stærk nok til at vinde spillet alene, er det din egen sag. Men hvis du virkelig oprigtigt ønsker at holde op med at drikke for bestandigt og alvorligt føler, at du behøver hjælp, ved vi, at vi har en løsning til dig. Den slår aldrig fejl, hvis du går ind for den med bare halvdelen af den iver, du udviste, når det drejede sig om at skaffe en ny drink. Din himmelske Far vil aldrig svigte dig! (side 176 (181)) Af Cliff B. Primary Purpose Group Dallas, Texas Hvad vil du gøre? Oversat af Jan C. Side 7

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

FORORD TIL ANDEN UDGAVE

FORORD TIL ANDEN UDGAVE Forordet til anden udgave er en kort historie om de første 20 år efter dannelsen af Anonyme Alkoholikere. I dette forord fortæller Bill W., hvordan han igennem Dr. Silkworth og Oxford Gruppen fandt en

Læs mere

Service. i og udenfor AA-gruppen

Service. i og udenfor AA-gruppen Service i og udenfor AA-gruppen Hvordan det var Hvad der skete Hvordan det er nu Min erfaring Selv om jeg har det elendigt efter mange års ædruelighed behøver jeg ikke at drikke. Jeg skal (blot) begynde

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål og svar fra AA ere I mange skoler og undervisningsinstitutioner undervises der i samfundsforhold, hvor emnet alkoholisme ofte er på programmet,

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N Emne: Service i og for AA Hvorfor er jeg medlem af AA? Stol på Gud Gør hovedrent Hjælp andre

Læs mere

LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11

LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11 Lægens Synspunkt blev skrevet af William D. Silkworth, M.D. Mange alkoholikere anser denne del af Store Bog for at være den vigtigste, fordi den beskriver alkoholisme i vendinger, som giver mening for

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10 Foldere på dansk Al-Anon - er det noget for dig? Tyve personlige spørgsmål, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du har brug for Al-Anon. For eksempel: er du såret eller bekymret over en andens drikkeri?

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

Den Lille Hjælper til den Store Bog - Side 1. Den Lille Hjælper til den Store Bog

Den Lille Hjælper til den Store Bog - Side 1. Den Lille Hjælper til den Store Bog Den Lille Hjælper til den Store Bog - Side 1 Den Lille Hjælper til den Store Bog Den Lille Hjælper til den Store Bog - Side 2 Den Lille Hjælper til den Store Bog - Side 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM Maj 2011 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM SEKRETARIATET. Anonyme Alkoholikere, Postboks 320, 8700 Horsens Telefon: 20 93 92 85 Kontonr. hattepenge: 1551-0000912646

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON

Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON 1 Kriterier for deltagelse i RPC 1. Problem relateret til misbrug af AoS 2. Stabil og fri af abstinenssymptomer 3. Genkender AoS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme Prædiken til midfaste søndag 2014, Johs. 6,24-37. For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme tidspunkt som hele historien med færøske bank skandalen. I det lille nummer

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Mikkel Orthmann Rasmussen Dansk A SUP Skriftlig aflevering: Film - 28-10-2005. Film af Helle Helle

Mikkel Orthmann Rasmussen Dansk A SUP Skriftlig aflevering: Film - 28-10-2005. Film af Helle Helle Film af Helle Helle Hvilken betydning har den voksende globalisering, vi hører så meget om? Og hvilken betydning kan den få, hvis ikke vi passer på? Jeg finder svaret i Helle Helles (ja, det hedder hun

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 SLAA s Tolv Trin*... 3 SLAA s Tolv Traditioner **... 5 Formålsparagraf for SLAA... 7 Karakteristika ved afhængighed af sex og kærlighed...

Læs mere

En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin

En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin Fra Dr. Bobs hjemmegruppe, AA gruppe nr. 1, Akron Ohio, 1940 Dette er en af fem foldere som på foranledning af dr. Bob blev skrevet og udgivet af the King School

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

BILLS HISTORIE. (Side 26 til 39)

BILLS HISTORIE. (Side 26 til 39) (Side 26 til 39) Hovedformålet med Bills historie er genkendelighed, ligesom de andre personlige beretninger i denne bog er det. I Lægens synspunkt lærte vi alkoholismens sande natur at kende. Vi lærte,

Læs mere

Hvad det er og hvordan det hænger sammen

Hvad det er og hvordan det hænger sammen Hvad det er og hvordan det hænger sammen Anonyme Alkoholikere Fællesskabet og bogen Fællesskabet findes i mindst 160 lande Der er anslået mere end 2.000.000 medlemmer Det er åndeligt fællesskab Der er

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Glæden ved at kvitte cannabis

Glæden ved at kvitte cannabis Glæden ved at kvitte cannabis Af Chris Sullivan www.quitcannabis.net 1 Bag om forfatteren Som ung levede Chris Sullivan det hårde liv, hvor han indtog stort set hvilket som helst stof han kunne få fat

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere