Introduktion til kunstværket Abrahams Børn og undervisningforlø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til kunstværket Abrahams Børn og undervisningforlø"

Transkript

1 Kunstværket Abrahams Børn og undervisningsforløb Holbæk - Abrahams Børn og undervisningsforløb 1 Introduktion til Abrahams Børn og undervisningforlø

2 Indholdsfortegnelse 3. Introduktion til Abrahams børn og undervisningsforløb. 4. Abrahams børn. 5. Islam. 6. Kristendom. 7. Jødedom. 8. Fundamentalisme. 9. Eksempel på drejebog for mellemtrinnet 10. Eksempel på drejebog for mellemtrinnet 11. Citatquiz. 12. Skulpturanalyse 13. Quiz og byt spørgsmål. 14. Quiz og byt kort til øvelsen 15. Quiz og byt kort til øvelsen 16. Find de værste og bedste citater. 17. Billedkunst Mellem 18. Kristendom Mellem 19. Dansk efter 6. klasse 20. Litteraturliste

3 Introduktion til udstillingen og undervisngsmaterialet KÆRE LÆSER Fra den 24. maj til den 28. august 2017 udstilles kunst- og dialogprojektet Abrahams børn, som sætter fokus på de monoteistiske religioner; jødedom, kristendom, og islam. Initiativet til udstillingen blev taget af Holbæk Byforum og Kultur og Fritid i Holbæk Kommune i samarbejde med Tyrkisk Islamisk Kultur og Undervisningscenter, Holbæk Provsti og Det Jødiske Samfund i Danmark. Ideen og ønsket med projektet og udstillingen er at bidrage til markedsføringen af Holbæk og samtidigt udnytte byrummet til at kunne skabe debat og en platform for dialog omkring et emne som ellers kan være svær at tage en god dialog omkring. Samtidig bidrage med et projekt der breder sig ud i hele kommunen og ikke kun er centeret i bymidten, samtidigt med at det kan bidrage til undervisning og læring i skolerne. Alt i alt er der tale om et projekt der favner bredt og som viser at Holbæk ikke er bange for at tage emner op der er lidt mere til kant end ellers. LÆRINGSFORLØB I forbindelse med udstillingen er dette læringsmateriale lavet til alle skoler i Holbæk Kommune. SKULPTUREN Skulpturen hedder FUNDAMENTALISM og består af bogstaverne i dette ord. Hvert bogstav er bygget op af kobbermodeller af religiøse bøger fra de tre religioner; jødedom, kristendom og islam. Et bogstav er opbygget udelukkende af Koraner, et andet af Bibler, et tredje kun af Toraer. Bøgerne er stablet uregelmæssigt, så bogstavene fremstår med et lidt vakkelvornt udtryk. En lille åbning i soklen er den eneste indgang til midten af installationen. Indefra kan man kun komme ud via den samme indgang, men her står der et skilt med NO EXIT. PROJEKTET BESTÅR AF FIRE DELE: Fundamentalism-skulpturen. Placeringen er: Torvet ved rådhuset. 600 af de mørkeste og lyseste citater fra Tora-en, Bibelen og Koranen, udvalgt af kunstneren. Citaterne vises på skulpturen, bruges i citatquiz, kan hentes til pauseskærme og de kan findes med emneord på projektets hjemmeside. 10 skriftsøjler: kobberskulpturer, der udstilles separat for at inddrage befolkningen i dialogen. De monoteistiske religioners tilhængere kaldes også bogens folk, fordi de alle har et helligt skrift, givet af Gud, som grundlag for deres religion. For at undgå at komme ind i en ufrugtbar blasfemi-diskussion har Galschiøt valgt IKKE at bruge afstøbninger af rigtige religiøse bøger, men derimod at modellere bøgerne op med hånden i voks, så de kun ligner religiøse bøger. Der er to citatskærme for hvert bogstav. Skærmen på ydersiden viser lyse, humanistiske citater fra den bog, som det givne bogstav er opbygget af. Skærmen på indersiden viser mørke, antihumanistiske citater fra den samme bog. De i alt 28 skærme viser citater-ne på udstillingslandets lokale sprog. Andre steder i udstillingen kan citaterne ses på flere sprog. FAKTA Højde med sokkel: 340 cm. Diameter: 9 meter. Materiale: kobber/stål. Samlet vægt: ca. 14 tons. Bygget af flere end kobberbøger. Der indgår 28 citatskærme med i alt 600 citater - lige mange lyse og mørke fra hver religiøs bog. Officiel hjemmeside:

4 Abrahams Børn Hvor godt kender du baggrunden for de tre store religioner, jødedom, kristendom og islam? Hvad har de til fælles? Hvor adskiller de sig fra hinanden? Jødedommen, kristendommen og islam har det til fælles, at de alle er monoteistiske religioner. Man tror kun på én gud. Derved adskiller de sig fra blandt andet de orientalske religioner, hvor der oftest er flere guder, og hvor guderne hos nogle opfattes som sindbilleder eller som værende en del af det enkelte menneske. I alle tre religioner er det Gud, der har skabt verden. De tre religioner har også det fælles udgangspunkt, at der er tale om en Gud, der kommunikerer med mennesker. Alle tre religioner har deres udgangspunkt i Mellemøsten. Jødedommen og kristendommen har udgangspunkt i det landområde, der i dag udgør Israel/Palæstina. Islam opstod i Mekka og Medina i det område, der i dag er Saudi-Arabien. Abraham var ifølge alle tre religioner stamfaderen. Han indgår i fortællinger både i Toraen (jødedommen), i Bibelen (kristendommen) og i Koranen (islam). Abraham - eller Ibrahim i islam - er direkte slægt efter Adam og Eva og levede som beduin i Ur i Kaldæa (nuværende Irak). Han modtager besked fra Gud om, at han skal få en søn og dermed blive stamfader til et stort folk. Men Abraham er gammel og hans gamle kone, Sara, kan ikke længere føde børn. Derfor tager Abraham, efter Saras opfordring, slavinden Hagar som sin anden kone og hun føder sønnen Ismail. Senere føder også Sara en søn, Isak. Jødedom, kristendom og islam har også det til fælles at troens praksis baseres på hellige tekster: Toraen, Bibelen og Koranen.

5 Islam INTRO Islam er den yngste af de tre store monoteistiske religioner fra Mellemøsten. Dens hellige skrift Koranen bliver til gennem profeten Muhammeds åbenbaringer i perioden år Islam er en verdensreligion, og muslimer lever i mange forskellige samfund. Muslimens gudsforhold er direkte mellem den enkelte og Gud. Kernen i den praktiserede islam er de fem søjler: At bære vidnesbyrd om Gud, de fem daglige bønner, den obligatoriske almisse, fasten og pilgrimsfærden til Mekka. TOLKNING I dag mener flere muslimske tænkere, at man kan fastholde Koranens uforanderlighed samtidig med, at man hævder, at Koranen har flere fortolkningsmuligheder. Meningen (og teksten ordlyd) er uforanderlig, men betydningen (forståelsen) er foranderlig. I mange arabiske og afrikanske lande har islam og Koranens tekster stor indflydelse på samfundets holdning til kvinder, homoseksualitet mm. ABRAHAM Ligesom i jødedommen er Abraham i islam en central skikkelse som stamfader. Men til forskel fra den jødiske og kristne tro forlanger Gud ifølge islam, at Abrahams skal ofre sin første søn Ismael (ikke Isak) som Abraham har fået med sin anden kone Hagar. Der er i islam en direkte slægtskæde fra Adam over Abraham og Ismael til Muhammed. DET HELLIGE SKRIFT Islams hellige bog er Koranen. Den er bygget på Profeten Muhammeds åbenbaringer via Ærkeenglen Gabriel, som han gennem en årrække bl.a. modtager i en klippehule udenfor Mekka. Åbenbaringerne bliver senere nedskrevet og samlet i Koranen. Koranen opfattes som Guds ord. Derfor lægges der vægt på den oprindelige arabiske tekst, mens oversættelser og genskrivning ses som en fortolkning af budskaberne deri. I Koranen nævnes det flere gange at den jødiske og kristne Gud er den samme som islams. En del af Det Gamle og Det Nye Testamentes personer og historier er med i Koranen, dog varierer de fra de bibelske fortællinger på en række områder. I Koranen næves omkring 25 profeter, herunder Jesus, som til forskel fra Det Nye Testamentes fortælling er et menneske og ikke Guds søn, da ideen om en treenig Gud er utænkelig i islam. Muhammed er den sidste profet. Der kan ikke komme flere budskaber eller budbringere efter ham. ANDRE TEKSTER Ved siden af Koranen findes de såkaldte Hadith- samlinger, som indeholder profetens Muhammeds gerninger og udtalelser. Haditherne har ikke samme gyldighed som Koranen, men mange muslimer stræber efter at følge profetens levemåde.

6 Kristendom INTRO Kristendommen bygger på samme udgangspunkt som Jødedommen, Det Gamle Testamente med Mosebøgerne, men gør op med Jødedommen gennem den nye pagt: Det Nye Testamente. Kristne tror på en Gud, der virker i tre forskellige former: Faderen (Gud selv), Sønnen (Jesus Kristus) og Helligånden. Derfor kaldes Gud for den Treenige Gud. ABRAHAM De kristne opfatter Abraham som den person, Gud lavede den oprindelige pagt med, og som blev stamfader til blandt andet Moses, Kong David og Jesus. DET HELLIGE SKRIFT Helt centralt for kristendommen er Det Nye Testamente. Det er en del af Bibelen, der også indeholder Det Gamle Testamente. Det Nye Testamente beskriver Jesu - Guds søns - liv, hans gerninger, hans død på korset hvor han påtager sig menneskets synder, hans genopstandelse, samt indeholder refleksioner over, hvordan man bør leve sit liv og udbrede budskabet om Jesus Kristus. Til slut berettes om dommedag hvor det gode og onde står over for hinanden og verdens befolkning dømmes. ANDRE SKRIFTER Udover Bibelen findes en række apokryfe skrifter som ikke er kanoniske/autoritative. Imellem de kristne trosretninger er der stor forskel på, hvilken vægt man lægger på dem. TOLKNING I store dele af den vestlige verden er kristendommen blevet påvirket af oplysningstiden, hvorfor den overvejende holdning nu er, at Bibelens ord er skrevet af mennesker, der har været præget af deres tid. I dag måvi forsøge at forstå teksten ud fra vores egen tid. I Danmark er skriftsynet særligt præget af Grundtvig og hans tanker om det levende ord. I mange afrikanske og latinamerikanske lande og i USA er tolkningen betydeligt mere tekstnær og kirken og bibelteksterne har stor indflydelse på samfundets holdning til spørgsmål som homoseksualitet, prævention, evolutionsundervisning mm. Jesus gør oprør mod Jødedommens formalisme og ritualisme, som lægger vægt på, at man skal opfylde de 613 lovbestemmelser i Toraen (de fem Mosebøger). Abrahams pagt med Gud er, gennem Jesus, blevet afløst af den nye pagt mellem Gud og mennesker som beskrevet i Det Nye Testamente. I den kristne dåbshandling bekræftes pagten. Det Nye Testamente er givet af Gud gennem Helligånden, som igen åbenbarer sig igennem evangelisterne, som skriver teksterne ned.

7 Jødedom INTRO Jødedommen er den ældste af de tre store monoteistiske religioner; jødedommen, kristendommen og islam. I jødedommen taler Gud direkte til det jødiske folk, som Gud betegner som hans udvalgte folk. ABRAHAM I Jødedommen er Abraham en central skikkelse, fordi han er den første, der bliver udvalgt af Gud. Ifølge jødedommen indgår Gud en pagt med Abraham, som bliver symboliseret ved omskærelsen af sønnen Isak - et ritual, der stadig gælder for jødiske drengebørn i dag. Pagten betyder, at Gud vil holde sin hånd over jøderne som det udvalgte folk og skænke dem det hellige land, Kanaan, i dag Israel. Ifølge Jødedommen forlanger Gud, at Abraham skal ofre sin søn Isak som han har fået med Sara. I sidste øjeblik forhindrer Gud ofringen af sønnen, og Isak bliver stamfader til det jødiske folk. DET HELLIGE SKRIFT Kernen i den jødiske tro er Toraen (de fem Mosebøger). Toraen omhandler tiden fra verdens skabelse frem til Moses' liv. Toraen er givet fra Gud til Moses, og ifølge overleveringen skrevet ned omkring år 1200 f.v.t. Toraen består af 613 lovbestemmelser, som jøderne skal holde for ikke at bryde Abrahams pagt med Gud. Toraen udgør desuden den første del af Det Gamle Testamente, som fortæller om tiden efter Moses og ender med de sidste profeter omkring år 300 f.v.t. ANDRE SKRIFTER Foruden Toraen findes i jødedommen også Talmud. Den er en nedskreven mundtlig overlevering. TOLKNING Talmud forklarer, hvorledes man senere opfattede reglerne, loven og etikken fra Toraen (Mosebøgerne). Sådan som den tidlige jødedom delte sig i forskellige retninger, sådan er der igennem århundreder sidenhen opstået uenighed om, hvordan jødedom skal praktiseres. Det er et naturligt resultat af, at der er tale om en lov, der kan fortolkes på forskellige måder. Det er også en konsekvens af, at tiderne ændrer sig, omgivelserne skifter, og helt nye problemer dukker op. Den til enhver tid levende generation af rabbinere afgør med udgangspunkt i traditionerne, hvordan tilværelsen som praktiserende jøde skal forholde sig til teksterne og jødisk tradition i det nutidige samfund.

8 Fundamentalisme Fundamentalisme er i dag blevet en generel betegnelse for en form for religiøsitet, hvis udøvere læser deres hellige skrift(er) meget bogstaveligt. Fundamentalisme opstod oprindeligt som et kristent begreb: en række amerikanske og engelske teologer udgav en række skrifter i det 20. århundredes begyndelse (o. 1909) med titlen The Fundamentals. De var mod den fremherskende teologi, som de anså for at være alt for liberal. Ofte bruges betegnelsen fundamentalisme i dag om en ekstrem gruppe tilhængere af en given religion i modsætning til en moderat gruppe. Alle større religioner har i dag tilhængere, som er fundamentalister. Ordet fundamentalisme bruges ofte negativt, synonymt med fanatisme og irrationalitet, men fænomenet er i sin kerne snarere et alternativ til sekulariserede samfunds relativistiske skriftsyn og dets tillid til naturvidenskabelige landvindinger. Det er et moderne fænomen trods paralleller til tidligere tiders skriftsyn. I dialog- og kunstprojektet ABRAHAMS BØRN har kunstneren valgt at definere ordet fundamentalisme som det at have en helt tekstnær tolkning af religionernes grundlæggede tekster, da ordet ofte forstås sådan i offentligheden.

9 Eksempel på drejebog for mellemtrinnet EKSEMPEL PÅ EN DREJEBOG TIL BESØG VED KUNSTVÆRKET ABRAHAMS BØRN KLASSE FORUD FOR BESØGET: Intro til hvad vi nu skal se. Hvad er formålet med besøget? Hvad skal vi lære? Introduktion til Galshiøt og ( links) Se film om KLASSEN BESØGER KUNSTVÆRKET: EKS. PÅ OPGAVER. ANALYSE AF KUNSTVÆRKET: Hvilke bøger forestiller de store kobberbogstaver? Hvor mange store bogstaver er der i alt (og for hver religions hellige bog)? Hvad betyder det for din oplevelse af skulpturen, at den er så stor? Hvilke forskellige virkemidler bruger kunstneren? (skulptur, tekst, bevægelse, størrelse) Hvorfor tror du kunstneren har skrevet ordet fundamentalism på engelsk? Kan du opleve hele skulpturen på én gang/ i et blik? Forklar dit svar. Indvendig i skulpturen står der et sted NO EXIT. Hvorfor tror du kunstneren har skrevet det der? Hvilke materialer har kunstneren brugt til skulpturen? QUIZ OG BYT SPØRGSMÅL: Spørgsmålene kopieres og skæres som kort. Hver elev får et kort. Eleverne rejser sig, går rundt mellem hinanden og finder en partner. Partner a stiller sit spørgsmål Partner b svarer Partner b stiller sit spørgsmål Partner a svarer Partnerne bytter kort Parret skilles, og hver elev finder en nu partner. Forfra fra trin 2. DIALOG MED ELEVERNE Fakta: I hvilken religion er Jerusalem en hellig by? Hvem fortalte - efter muslimsk tradition koranens indhold til profeten Muhammed. Hvilke to bøger findes i Bibelen Er koranen ældre eller yngre end Bibelen? Hvad hedder den hellige bog i islam? Hvad hedder den hellige bog i jødedommen? Hvad hedder den hellige bog i kristendommen? Hvad betyder fundamentalisme?

10 Eksempel på drejebog for mellemtrinnet CITATERNE Nævn et af de lyse citater fra skærmene på Nævn et af de mørke citater fra skærmene på Nævn et citat fra kristendommen fra skærmene på Nævn et citat fra islam fra skærmene på Nævn et citat fra jødedommen fra skærmene på Stammer dette citat fra Toraen, Det Nye Testamente eller Koranen: I skal elske den fremmede I var jo selv fremmede i Ægypten? (Toraen) Stammer dette citat fra Toraen, Det Nye Testamente eller Koranen: Elsk jeres fjender, gør godt imod dem der hader jer? (Nye Testamente) Stammer dette citat fra Toraen, Det Nye Testamente eller Koranen: I må ikke udgyde hinandens blod? (Koranen) bedre end andre? OUTCOME: HVAD SKAL ELEVERNE HAVE MED FRA BESØGET? HVILKET PRODUKT SKAL HOLDNING/OVERVEJELSE Vælg et ord, som du synes siger noget centralt om jødedom Vælg et ord, som du synes siger noget centralt om islam Vælg et ord, som du synes siger noget centralt om kristendom Nævn en vigtigt lighed mellem islam, kristendom og jødedom Nævn en vigtig forskel mellem islam, kristendom og jødedom Vil du mene, at det er den samme Gud som jøder, kristne og muslimer tror på? Har du venner, der har en anden religion end dig selv? Er nogle religioner efter din mening mere rigtige eller

11 Citatquiz Quizzen er udviklet af Galschiøt og findes online: CITATQUIZ: Gæt hvilken religion citatet stammer fra. Test af fordomme. Det er svært ikke at blive overrasket over de religiøse citater og hvilke skrifter de kommer fra. Quizzen viser med al tydelighed hvilke positive og negative fordomme vi har over for religionerne. Der er et stort læringspotentiale. Gennem quizzen leger børn såvel som voksne sig til viden om, hvad der står i bøgerne, og hvordan de enkelte religioners forhold er til kvinder, barmhjertelighed, gæstfrihed, homoseksuelle, æresdrab, stening mm. Det er let at lave små quiz-konkurrencer. Ved at udfylde gruppefeltet (Fx Silkeborg Gymnasium 2A) kan man via søgefunktionen vælge kun at se disse deltagere og sammenligne deres resultater. Det er OK at snyde. Mange bruger nok citatoversigten for at se, hvor citaterne stammer fra. Men dette er netop meningen! Uanset om deltagerne snyder eller diskuterer svarene, er den nødt til at forholde sig til citaterne og tænke over dem. Links og selvstudier. Sammen med svarene på, hvor citaterne kommer fra, kan man finde et link direkte til originalteksten. QUIZZEN SOM UNDERVISNINGSREDSKAB Opgave (fx hjemmeopgave). At få minimum 15 points i quizzen. Den, der får flest points, vinderæren eller en pose slik. Husk at skrive samme tekst (fx Hobro 9.A ) i gruppefeltet, så man let kan sammenligne resultaterne. Konkurrence på skolen. Start en skolekonkurrence om, hvem der kan få flest rigtige. Lad eleverne prøve quizzen i små grupper. De kandiskutere, hvorfor de mener citatet stammer fra religionen, og reflektere over deres gæt, hvis de tager fejl. REFLEKSIONER OVER QUIZZEN Man opdager at Biblen, Toraen og Koranen indeholder mange næsten identiske citater, og at bøgerne i store træk indeholder de samme lyse og mørke sider. At alle de tre hellige bøger indeholder passager, der har bidraget til fred og forsoning, og passager, der har ført til ufred og konflikter. Netop denne anerkendelse af ens egen og andres religioners mørke og lyse sider er en vigtig erkendelse, som kan være afgørende for, at man kan indgå i en god, åben og respektfuld dialogproces. Der er sikkert mange andre måder at bruge, quizzen og kun kreativiteten sætter grænser. Send endelig gode forslag og evalueringer af vores forslag til os på så andre skoler også kan få gavn af dem.

12 Skulpturanalyse TEGN SKULPTUREN Er der nogen symbolik i motivvalget eller i titlen? Vækker skulpturen følelser og associationer i beskueren? Prøv at finde på en ny titel til skulpturen. Måske den giver skulpturen en ny betydning? Hvordan er skulpturen opstillet? Har dette betydning for oplevelsen af skulpturen? SKULPTURANALYSE 1. Faktuelle oplysninger Størrelse/mål. Titel: Tilblivelsesår. År for modelopbygning og år for støbning. Materiale. 2. Formel analyse Beskriv skulpturens overflade (ujævn eller glat) Beskriv hvordan lys og skygge falder på skulpturen. Beskriv skulpturens farve? Beskriv skulpturens grad af detaljer? (virkelighedsnær eller skitsepræget) Beskriv om skulpturen giver udtryk for at være i bevægelse eller i stilstand. Hvordan kan man se det? Synsvinkel. Kan man læse skulpturen fra én synsvinkel, eller er det nødvendigt at gå rundt om den?

13 Quiz og byt spørgsmål QUIZ OG BYT SPØRGSMÅL: Spørgsmålene skrives på kort. Hver elev får et kort. 1. Eleverne rejser sig, går rundt mellem hinanden og finder en partner. 2. Partner a stiller sit spørgsmål 3. Partner b svarer 4. Partner b stiller sit spørgsmål 5. Partner a svarer 6. Partnerne bytter kort 7. Parret skilles, og hver elev finder en nu partner. Forfra fra trin 2. FAKTA: I hvilken religion er Jerusalem en hellig by? Hvem fortalte - efter muslimsk tradition koranens indhold til profeten Muhammed. Hvilke to bøger findes i Bibelen Er koranen ældre eller yngre end Bibelen? Hvad hedder den hellige bog i islam? Hvad hedder den hellige bog i jødedommen? Hvad hedder den hellige bog i kristendommen? Hvad betyder fundamentalisme? CITATERNE Nævn et af de lyse citater fra skærmene på Nævn et af de mørke citater fra skærmene på Nævn et citat fra kristendommen fra skærmene på Nævn et citat fra islam fra skærmene på Nævn et citat fra jødedommen fra skærmene på Stammer dette citat fra Toraen, Det Nye Testamente eller Koranen: I skal elske den fremmede I var jo selv fremmede i Ægypten? (Toraen) Stammer dette citat fra Toraen, Det Nye Testamente eller Koranen: Elsk jeres fjender, gør godt imod dem der hader jer? (Nye Testamente) Stammer dette citat fra Toraen, Det Nye Testamente eller Koranen: I må ikke udgyde hinandens blod? (Koranen) KUNSTVÆRKET Hvilke bøger forestiller de store kobberbogstaver? Hvor mange store bogstaver er der i alt (og for hver religions hellige bog)? Hvad betyder det for din oplevelse af skulpturen, at den er så stor? Hvilke forskellige virkemidler bruger kunstneren? (skulptur, tekst, bevægelse, størrelse) Hvorfor tror du kunstneren har skrevet ordet fundamentalism på engelsk? Kan du opleve hele skulpturen på én gang/ i et blik? Forklar dit svar. Indvendig i skulpturen står der et sted NO EXIT. Hvorfor tror du kunstneren har skrevet det der? Hvilke materialer har kunstneren brugt til skulpturen? HOLDNING/OVERVEJELSE Vælg et ord, som du synes siger noget centralt om jødedom Vælg et ord, som du synes siger noget centralt om islam Vælg et ord, som du synes siger noget centralt om kristendom Nævn en vigtigt lighed mellem islam, kristendom og jødedom Nævn en vigtig forskel mellem islam, kristendom og jødedom Vil du mene, at det er den samme Gud som jøder, kristne og muslimer tror på? Har du venner, der har en anden religion end dig selv? Er nogle religioner efter din mening mere rigtige eller bedre end andre?

14 Quiz og byt kort til øvelsen I hvilken religion er Jerusalem en hellig by? (I alle tre religioner) Hvem fortalte - efter muslimsk tradition Koranens indhold til profeten Muhammed. (Englen Gabriel) Hvad hedder den hellige bog i islam? (Koranen) Hvad hedder den hellige bog i jødedommen? (Toraen) Hvad hedder den hellige bog i kristendommen? (Bibelen) Hvilke bøger forestiller de store kobberbogstaver? (Bibelen, Toraen og Koranen) Hvor mange store bogstaver er der i alt? (14) Hvad betyder det for din oplevelse af skulpturen, at den er så stor? Hvilke forskellige virkemidler bruger kunstneren? (Skulptur, tekst, bevægelse, størrelse) Hvilke to bøger findes i Bibelen? (Nye og Gamle Testamente) Er Koranen ældre eller yngre end Bibelen? (Yngre) Hvad betyder fundamentalisme? Hvorfor tror du kunstneren har skrevet ordet fundamentalism på engelsk? Kan du opleve hele skulpturen på én gang/ i et blik? Forklar dit svar. Nævn et af de lyse citater fra skærmene på Nævn et af de mørke citater fra skærmene på Nævn et citat fra kristendommen fra skærmene på Nævn et citat fra islam fra skærmene på Nævn et citat fra jødedommen fra skærmene på Indvendig i skulpturen står der et sted NO EXIT. Hvorfor tror du, kunstneren har skrevet det der? Hvilke materialer har kunstneren brugt til skulpturen? Stammer dette citat fra Toraen, Det Nye Testamente eller Koranen: I skal elske den fremmede I var jo selv fremmede i Ægypten? (Toraen) Stammer dette citat fra Toraen, Det Nye Testamente eller Koranen: Elsk jeres fjender, gør godt imod dem der hader jer? (Nye Testamente) Stammer dette citat fra Toraen, Det Nye Testamente eller Koranen: I må ikke udgyde hinandens blod? (Koranen)

15 Quiz og byt kort til øvelsen Vælg et ord, som du synes siger noget centralt om jødedom Vælg et ord, som du synes siger noget centralt om islam Vælg et ord, som du synes siger noget centralt om kristendom Nævn en vigtigt lighed mellem islam og kristendom Nævn en vigtig forskel mellem islam og jødedom Nævn en vigtig forskel mellem kristendom og jødedom Nævn en vigtig forskel mellem islam og kristendom Nævn en vigtig forskel mellem islam og jødedom Nævn en vigtig forskel mellem kristendom og jødedom Vil du mene, at det er den samme Gud som jøder, kristne og muslimer tror på? Har du venner, der har en anden religion end dig selv? Er nogle religioner efter din mening mere rigtige eller bedre end andre?

16 Find de værste og bedste citater Citatoversigten er udviklet af Galschiøt og findes online: DISKUTER DE VÆRSTE OG DE BEDSTE CITATER: Citaterne præsenteres online. De kan inddeles i emner, og der kan søges frit i citaterne. Alle 600 citater er præsenteret. Links til skriftstedet. Under hvert citat kan man følge et link til den tekst, citatet er taget fra. Lad eleverne finde et antal citater, som de synes er de værste eller bedste evt. indenfor specifikke emner. Diskuter, hvorfor lige netop disse er udvalgt.

17 Billedkunst mellemtrin Forløb/emne Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring Undervisningsaktiviteter Eksempler på læringsmål for et besøg ved Kunstværket Abrahams Børn. Besøge og opleve kun- stværket Abra- hams Børn Billedanalyse Eleven kan vurdere billeders anven- delse inden for forskellige kultur- og fagområder Eleven kan redegøre for billedssymbolers betydning Eleven har viden om visuelle sym- boler betydning Billedfunktion Eleven kan finde symboler i et kunstværk Eleven kan relatere til forskellige symboler Eleven kan analysere et kunstværk og sætte det i relation til sin opfattelse af livets mening Analyse Eleven kan finde flere udtryk i et kunstværk Eleven kan perspektivere til eget liv i forhold til et kunstværk Læreren udfylder selv Læreren udfylder selv Elev kan analysere billedersfunktion i en gievn tekst Eleven har viden om billeders kommunikative funktion Eleven kan analysere multimodale produk- ters fremstilling Eleven har viden om multimodale teksters formål og struktur og grafiske og layoputmæssige elementer

18 Kristendom mellemtrin Forløb/emne Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring Undervisningsaktiviteter Eksempler på læringsmål for et besøg ved Kunstværket Abrahams Børn. Besøge og opleve Abrahams Børn Livsfilosofi og etik Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper Eleven kan i skrift og tale udtrykke sig nuanceret om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i relation til den religiøse dimen- sions betydning Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers betydning for grundlæggende tilværelsesspørgsmål Livsfilosofi Eleven kan finde lyse og mørke citater Eleven kan forholde sig til lyse og mørke citater Eleven kan perspektivere lyse og mørke citater til eget liv. Sprog og skriftsprog Eleven kan vælge ord, der siger noget centralt om kristendom, jødedom og islam samt forklare sine valg. Eleven kan finde ligheder mellem kristendom, jødedom og islam og formidle sine synspunkter til andre. Eleven kan finde forskelle mellem kristendom, jødedom og islam og formidle sine synspunkter til andre Læreren udfylder selv Læreren udfylder selv Eleven kan læse faglige tekster og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold, formål og struktur Eleven har viden om fagord og begreber og faglige teksters formål og struktur

19 Dansk efter 6. klasse Forløb/emne Kompetetenceområder Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål for undervisningsforløb Tegn på læring Undervisningsaktiviteter Evaluering Eksempler på læringsmål for et besøg ved Kunstværket Abrahams Børn. Besøge og opleve Abrahams Børn Fortolkning Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster Oplevelse og indlevelse: Eleven kan diskutere kul- turs betydning for individ og samfund. Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts Fortolkning Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten Eleven kan sammen fatte sin fortolkning Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på Eleven har viden om metoder til medskabende arbejde Eleven har viden om motiv og tema Oplevelse og indlevelse: 1.Eleven kan læse og forstå en tekst. 2. Eleven kan forstå, at en tekst har flere betydninger. 3. Eleven kan opleve og fortælle om tekstens æstetik. Fortolkning: 1. Eleven kan beskrive en læst tekst. 2. Eleven kan udtrykke sin oplevelse af en tekst gennem en multimodal tekst. 3. Eleven kan finde eksem- pler på motiv og tema. Perspektivering: 1. Eleven kan fortælle om andre tekstoplevelser. 2. Eleven kan perspektivere tekstoplevelser til eget liv. Udfyldes af læreren Se i kataloget Udfyldes af læreren Perspektivering Eleven kan sætte det læste i forhold til tekstens samtid Eleven har viden om udvalgte historiske og kulturelle litterære perioder

20 Kunstværket Abrahams Børn og Litteraturliste Undervisningsmateriale og faglitteratur til mellemtrinnet Digitale materialer som alle folkeskoler i Holbæk har adgang til og kan benytte i undervisningen. Undervisningsforløb som kan benyttes i forbindelses med Abrahams børn Religionsfaget.dk til mellemtrinnet fra ClioOnline Forløb Emne: Bibelen- Bibelske personer - Abraham Fagbøger fra Gyldendal måde De små fagbøger og De store fagbøger fagbog.gyldendal.dk/ Islam Der lever over en milliard muslimer i verden. I denne bog kan du læse om, hvordan islam er en del af hverdagen for en dansk dreng. Du kan også læse om Muhammed, Koranen, moskeer og meget mere. De små fagbøger, Gyldendal Islam Islam er verdens næststørste religion. Den opstod i Mellemøsten for over år siden, da profeten Muhammed begyndte at få åbenbaringer fra Allah. Læs om profeten Muhammeds liv og om, hvordan muslimer praktiserer deres religion til hverdag og fest. Du kan også læse om Islams historie i Danmark. Jødedom Jødedommen er en af de ældste religioner i verden. I denne bog kan du læse om, hvordan jødedommen opstod, og hvordan jøder lever. Du kan også læse om Moses, Jerusalem og jødedommen i Danmark. De små fagbøger, Gyldendal Jødedom Jødedommen er en af verdens ældste religioner. Den opstod i Mellemøsten, da profeten Abraham begyndte at få åbenbaringer fra Gud. Det er i dag en af verdens mindre religioner. Læs om Jerusalem, Moses og profeterne og om de jødiske traditioner til hverdag og fest. De store fagbøger, Gyldendal Kristendom Kristendom er en af verdens store religioner. Den er opkaldt efter Jesus Kristus. Alle kristne tror på, at han er Guds søn. I denne bog kan du læse om Jesus og de første kristne, om kirker, klostre og meget andet. De små fagbøger, Gyldendal Kristendom Kristendommen er verdens største religion. Den opstod for over år siden, da Jesus begyndte at tale om Gud på en helt anden måde end andre på hans tid. I denne bog kan du læse om Jesus liv og kristendommens begyndelse. Bogen fortæller også om, hvordan kristne i dag praktiserer deres religion De store fagbøger, Gyldendal Kontakt Galleri Galschiøt Banevænget 22, 5270 Odense N, Tlf / , Mail:

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Maj 2016 Varde kommune kunstværket Abrahams børn og læringsforløb. Introduktion til kunstværket Abrahams børn og læringsforløb

Maj 2016 Varde kommune kunstværket Abrahams børn og læringsforløb. Introduktion til kunstværket Abrahams børn og læringsforløb Maj 2016 Introduktion til kunstværket Abrahams børn og læringsforløb 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til kunstværket Abrahams børn og læringsforløb. 2. Abrahams børn. 3. Islam. 4. Kristendom. 5.

Læs mere

Maj 2016 Varde kommune kunstværket Abrahams børn og læringsforløb. Introduktion til kunstværket Abrahams børn og læringsforløb

Maj 2016 Varde kommune kunstværket Abrahams børn og læringsforløb. Introduktion til kunstværket Abrahams børn og læringsforløb Maj 2016 Introduktion til kunstværket Abrahams børn og læringsforløb 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til kunstværket Abrahams børn og læringsforløb...3 Abrahams børn...4 Islam...5 Kristendom...6 Jødedom...8

Læs mere

TPL-skema kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema kap. 1 Tro og tanker TPL-skema kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) grundlæggende tilværelsesspørgsmål i forhold til den religiøse dimension / Eleven har viden om grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som de kommer

Læs mere

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Livsfilosofi og etik om den religiøse dimension ud fra og etiske principper nuanceret om den religiøse dimensions

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST KRISTENDOM OG BILLEDKUNST Årsplan for kristendom og billedkunst 0.- 1.- 2. klasse (2013/14) Kristendom og billedkunst bestå af to ugentlige lektioner i skoleåret 2013/14. Der vil perioder hvor der fokuseres

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

Relation til Fælles Mål. gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold

Relation til Fælles Mål. gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Period e Mål Eleverne skal: Klasse:6ab Lærer: HK Relation til Fælles Mål Arbejdsform Materialer Evaluerin g Reformationen 33-34 Repetere viden om reformationen

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker TPL-skema USH4 kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger / Eleven

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Kristendom delmål 3. kl.

Kristendom delmål 3. kl. Kristendom delmål 3. kl. Livsfilosofi og etik tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog samtale om og forholde sig

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Pressemeddelelse fra kunstneren Jens Galschiøt om terror i københavn

Pressemeddelelse fra kunstneren Jens Galschiøt om terror i københavn 1 af 5 30-01-2017 14:09 Problemer med læse mailen -klik her Afmeld mig fra dette infobrev Send denne mail videre til en ven Pressemeddelelse fra kunstneren Jens Galschiøt om terror i københavn Så kom terroren

Læs mere

Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

Oversigt over gennemførte forløb. Kristendom. Islam. Buddhisme. Undervisningsbeskrivelse. Termin Termin Maj/Juni HF & VUC Nordsjælland Helsingør

Oversigt over gennemførte forløb. Kristendom. Islam. Buddhisme. Undervisningsbeskrivelse. Termin Termin Maj/Juni HF & VUC Nordsjælland Helsingør Undervisningsbeskrivelse Termin Termin Maj/Juni 2017 Institution HF & VUC Nordsjælland Helsingør Uddannelse HF e Fag og niveau Religion C niveau Lærer(e) Mads Haahr Andersen Hold 4frlcmf1 Oversigt over

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

KunstCentret Silkeborg Bad

KunstCentret Silkeborg Bad KunstCentret Silkeborg Bad 17. januar - 19. april 2015 Jens Galschiøt: Abrahams Børn En kunstinstallation med skulpturen FUNDAMENTALISM af Jens Galschiøt om Jødedommen, Kristendommen og Islam 1 Om begrebet

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Relation til Fælles Mål

Relation til Fælles Mål Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Det gamle testamente 33-40 Vi går dybere ned i der ligner? Det gamle testamente 43-48 Vi går dybere ned i der ligner? Lave rollespil

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Kristendom 4. - 5. klasse Religiøse symboler 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver. Udlever opgaverne og lad eleverne kigge på de forskellige symboler. Spørg dem

Læs mere

Udkast: opdateret jan. 2013 FUNDAMENTALISM. En kunstinstallation af Jens Galschiøt om monoteismens dogmer

Udkast: opdateret jan. 2013 FUNDAMENTALISM. En kunstinstallation af Jens Galschiøt om monoteismens dogmer Udkast: opdateret jan. 2013 FUNDAMENTALISM En kunstinstallation af Jens Galschiøt om monoteismens dogmer Baggrund: Jeg er i mange år blevet spurgt om, hvorfor jeg ikke har lavet en kunstinstallation,

Læs mere

Årsplan for kristendom 2011/2012

Årsplan for kristendom 2011/2012 33-41 Kort introforløb om faget kristendom og prøven i faget Eleverne gøres bekendte med trinmålene for faget samt vejledningen til den mundtlige prøve i kristendom Livsfilosofi og etik Sokres, Plon og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013-2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Religion

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Skoleår: 2016-2017 Livsoplysning/Religion Uge/måned August-oktober efterårsferien Troens folk Folkekirken i Dag Buddhisme Hinduisme Livsfilosofi og etik til religiøse dimensions indhold

Læs mere

Steen Skovsgaards samtale med Bjørn Nørgaard 1. søndag efter helligtrekonger 2009

Steen Skovsgaards samtale med Bjørn Nørgaard 1. søndag efter helligtrekonger 2009 Første del (efter epistel-læsningen) Det er jo en provokerende epistel på mange måder. I hvert fald er der et ord, jeg godt vil spørge dig om, Bjørn Nørgaard. Jeg kan vel sige uden at fornærme dig, at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 HF

Læs mere

På Skt. Josefs Skole er undervisningen delt op i 3 faser:

På Skt. Josefs Skole er undervisningen delt op i 3 faser: Kristendomskundskab Formål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne får kendskab til, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og

Læs mere

Religion på Rygaards skole

Religion på Rygaards skole Religion på Rygaards skole FAGFORMÅL: Formålet med undervisningen i religion er: At eleven opnår forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold

Læs mere

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau)

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau) Årsplan for kristendom i 4. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Fælles forenklede mål - folkeskolen

Fælles forenklede mål - folkeskolen Fælles forenklede mål - folkeskolen Dansk [ Færdigheds- og vidensmål efter 2. klasse ] Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer Eleven kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: November 2015 Vuc

Læs mere

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN 1. søndag efter Hellig tre Konger, Hurup og Ørum Lukas 2, 41 52 Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN De fleste familier har deres egne små anekdoter eller fortællinger. Nogle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011/12 Institution VUC Holstebro/Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Religion C Camilla

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Islam og Kristendom Forskelle og Ligheder

Islam og Kristendom Forskelle og Ligheder Islam og Kristendom Forskelle og Ligheder Diskussioner om islam og kristendom er meget oppe i tiden, og det er svært at komme igennem sin avis uden referencer til begge religioner. Men hvor store er forskellene,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414 Hvem er vismændene? Hvad er de for nogle mennesker? Hvilken religion er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: december-januar 14 Institution Thy-Mors hf og vuc Uddannelse Fag og

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i FÆLLES MED DEM Gl Autoriserede. 1965 Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i overensstemmelse med sin egen viljes beslutning,

Læs mere

4. Tycho Brahe. Årsplan (Kristendom MVM)

4. Tycho Brahe. Årsplan (Kristendom MVM) Årsplan for 4 T.B i bibelhistorie 2016/2017./ Malene von der Maase Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af bibelhistorie i 4 klasse, er de mål og trinmål, som står beskrevet i Fælles

Læs mere

Årsplan for kristendom i 6. klasse 14/15

Årsplan for kristendom i 6. klasse 14/15 Årsplan for kristendom i 6. klasse 14/15 Formål: Formålet med undervisningen i kristendom er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Forfatter : Fie Sørensen Tunie Larsen. Kristendom

Forfatter : Fie Sørensen Tunie Larsen. Kristendom Kristendom Kristendom Begreber Biblen Den Hellige Bog Evangelium Gode nyheder Trosbekendelsen (apostolske (formuleret af de 12 apostle)) Disciple Elever - Jesus havde 12 Axis mundi Verdens centrum Jerusalem

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: November 2015 Vuc

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2014-2015

Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Mellemtrin Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl

Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl - PROGRAM: Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl -Rids af fagets udvikling - Ændringer i beskrivelsen af faget - Den nye portal - Materialer Dannelse Skolen og religionsundervisningen i 200 år Kundskabsformidling

Læs mere

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Når jeg underviser mine konfirmander, har et af temaerne de seneste år været

Læs mere

HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER

HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER E100 HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER E100 HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER 1. udgave 1. oplag 2016 Bibellæser-Ringen i Danmark Korskærvej 25, 7000 Fredericia ISBN 978-87-998927-1-6

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Årsplan 1415 kristendom 1. kl HT

Årsplan 1415 kristendom 1. kl HT Årsplan 1415 kristendom 1. kl HT Årsplan 2014 2015 Engum Skole Klasse: 1 Lærer: Helle Thure Fag: Kristendom Dato: august 2014 Fælles mål for faget kan læses på Faget omfatter i år: 2 lektioner pr. uge

Læs mere

THE THREE BROTHERS HVORDAN SER VI PÅ DØDEN?

THE THREE BROTHERS HVORDAN SER VI PÅ DØDEN? The Tale of the Three Brothers Punkt 1 Se filmen i gruppen. Punkt 2 Tal om filmen i gruppen. Punkt 3 Se dokumentaren Døden er som at køre på cykel (følg linket) og læs artiklen Vi har ikke lært at dø (lidt

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

KIRKEN I LEVENDE BILLEDER LEVENDE BILLEDER I KIRKEN. Læs her hvordan AVU-kopier giver dig mulighed for at bruge TV-mediet i kirkelige sammenhænge.

KIRKEN I LEVENDE BILLEDER LEVENDE BILLEDER I KIRKEN. Læs her hvordan AVU-kopier giver dig mulighed for at bruge TV-mediet i kirkelige sammenhænge. KIRKEN I LEVENDE BILLEDER LEVENDE BILLEDER I KIRKEN Læs her hvordan AVU-kopier giver dig mulighed for at bruge TV-mediet i kirkelige sammenhænge. Hvor finder jeg Gud? ER DER NOGET, DU VIL SPØRGE OM? Og

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du?

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du? Bibelen Hvilket af disse bibelvers synes du bedst om? Hvorfor? Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende! (Matt 28,20) Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre

Læs mere

Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark Fagformål for faget kristendomskundskab Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kristendomskundskab. Fjordskolen. Aabenraa

Kristendomskundskab. Fjordskolen. Aabenraa 2011 Kristendomskundskab Fjordskolen Kristendomskundskab Om faget Ifølge Folkeskoleloven 5 stk. 2 omfatter undervisningen i den 9-årige grundskole kristendomskundskab for alle elever på 1. til 9. klassetrin

Læs mere

Bibelen, anden del. Lektion 2

Bibelen, anden del. Lektion 2 Lektion 2 Bibelen, anden del Profeterne De profetiske bøger er: Josvabogen, Dommerbogen, 1.-2. Samuelsbog, 1.-2. Kongebog, Esajas bog, Jeremias bog, Ezekiels bog, Hoseas bog, Joels bog, Amos bog, Obedias

Læs mere

Skole-kirkeprojekter

Skole-kirkeprojekter Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Udskoling er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en

Læs mere

reflektere over og har viden om betydningen religiøse dimension i grundlæggende

reflektere over og har viden om betydningen religiøse dimension i grundlæggende Klasse: 9.årgang Fag: Kristendom År: 2016/2017 Fælles Mål Hvilke kompetencemål og områder sigtes der mod? Læringsmål Hvad er de overordnet læringsmål for klassen? Tiltag Hvad skal eleverne lave? Problemstillinger

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN RELIGION

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN RELIGION 2015-16 Lærer: KC Forord til faget i klassen Formålet med undervisningen i faget religion er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

KAN MAN ELSKE SIN FJENDE?

KAN MAN ELSKE SIN FJENDE? KAN MAN ELSKE SIN FJENDE? 1 2 Side 3 Indledning Side 4 Tema 1: Venner og fjender - vi er alle del af ét legeme Side 8 Tema 2: Magt - på godt og ondt Side 12 Tema 3: Brudte løfter - at miste håbet og tilliden

Læs mere

I alle fag inddrages skolens værdigrundlag med dens temaer samt målsætningen om Why -tilgangen i alle meningsfulde sammenhænge.

I alle fag inddrages skolens værdigrundlag med dens temaer samt målsætningen om Why -tilgangen i alle meningsfulde sammenhænge. 2015-16 KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN RELIGION 6. Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen Undervisningen i religion tager ikke udgangspunkt i de enkelte elevers personlige trosforhold, men derimod i

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kristendom. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

Kristendom. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 Kristendom & Islam Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Kristendom & Islam Af Johan Galtung (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Sandheder udelukker ikke hinanden Konfliktarbejder: Hvorfor

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

Forward this to a friend *** Unsubscribe / Change Profile *** Click here to view this in your browser

Forward this  to a friend *** Unsubscribe / Change Profile *** Click here to view this  in your browser Forward this email to a friend *** Unsubscribe / Change Profile *** Click here to view this email in your browser 1. Invitation til Galschiøt 60 års-reception. 2. Kommende udstillinger 3. 25 året for massakren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske 2016

Prædiken til 2. søndag efter påske 2016 Prædiken til 2. søndag efter påske 2016 Stine Munch Da jeg læste prædiketeksten til i dag var der to ting der sprang i hjertet på mig. Det ene var, at der står: det var vinter. Og det andet er der, hvor

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Kl. 14.00 Bjolderup Kirke (med nadver) Burkal Kirke (høst, uden nadver) Tinglev Kirke Tema: Forenet med Kristus Salmer: Bjolderup: 730, 310; 368, 335 Burkal: 730, 728, 368; 729, 11 Tinglev:

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

LIVET ER EN GAVE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

LIVET ER EN GAVE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET LIVET ER EN GAVE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUDS HISTORIE Gud har skabt verden og har givet mennesket en helt særlig plads i skaberværket. Han elsker alle mennesker og vil os alt godt. Han

Læs mere