Nordisk Kriminologi, 30(1) 2004 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Kriminologi, 30(1) 2004 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2004"

Transkript

1 Nordisk Kriminologi, 30(1) 2004 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2004 Innehåll Sid Från sekretariatet 3 NSfK:s forskarseminarium Preliminärt program 4 Det XIII Nordiska kriminalistmötet vid Helsingfors universitet 6 Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter - Danmark 9 - Finland 44 - Grönland 51 - Island 55 - Norge 62 - Sverige 67 1

2 NSfK ISSN Nordisk Kriminologi utges 3 gånger per år av Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi. Redaktör & layout: Tryck: Mia Söderbärj SIB-TRYCK AB Inlägg till Nordisk Kriminologi, beställningar av nyhetsbrevet, adressändringar m.m. sänds till sekretariatet i Stockholm. De synpunkter, som presenteras i signerade artiklar, står inte nödvändigtvis i överensstämmelse med Rådets uppfattning. Manusstopp för Nordisk Kriminologi 30(1) är den 1 februari Manusstopp för Nordisk Kriminologi 30(2) är den 1 juni Manusstopp för Nordisk Kriminologi 30(3) är den 1 oktober

3 Från sekretariatet Bästa läsare, NSfK har flyttat till Sverige Sverige är sedan årsskiftet ny värdnation för NSfK:s förmanskap och sekretariat för perioden Förmanskapet sköts av professor Jerzy Sarnecki. Adress fr.o.m Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK) Kriminologiska institutionen Stockholms universitet S Stockholm, Sverige Jerzy Sarnecki epost: Tel.: Fax.: Mia Söderbärj e-post Tel.: Fax.: Ny adress? Glöm inte att anmäla adressändring till sekretariatet så att du får din Nordisk Kriminologi! Forskarseminarium 2004 NSfK:s forskarseminarium med temat fängelseforskning arrangeras i Rørvig, Danmark april

4 NSfK 46. FORSKERSEMINAR ARRANGERET AF NORDISK SAMARBEJDSRÅD FOR KRIMINOLOGI D APRIL 2004 RØRVIG CENTRET, Nørrevangsvej 49, DK 4581 Rørvig Tlf: Fax: TEMA: INSTITUTIONER, STRAF OG BEHANDLING PRÆLIMINÆRT PROGRAM Torsdag Busafgang fra Kastrup Lunch ved ankomst til Rørvig Plenum Tema: Kriminalpolitikken og udviklingen i fangebefolkningen - aktuelle tendenser: Paneldebat med korte oplæg af: Hans Jørgen Engbo, DK, Jarmo Littunen, F, Jens Møller, Grønland, Erlandur Baldurson, I, NN, N, Hanns von Hofer, S Kaffe Plenum Tema: Fængsler og fanger Peter Scharff Schmit, DK: Forbedring og isolation: et historisk rids Inger Lise Skog Hansen, N: Levekårsproblemer blant innsatte i norske fengsler Middag Møde for interesserede om: Nordic Handbook in Criminology Fredag Plenum Tema: Unge lovovertrædere, institutioner og behandling Kjersti Ericsson, N: Historisk perspektiv på institusjonsbehandling av unge lovbrytere 4

5 Tarja Pösö, F: Unga lagöverträderes upplevelsar av institutionsbehandling Tore Andreassen, N: Hva viser forskning om institusjonsbehandling av ungdom med antisosial atferd? Lunch Parallelle sessioner/gruppediskussioner Kaffe Parallelle sessioner/gruppediskussioner Fetsmiddag Lørdag Plenum Tema: Programvirksomhed i fængslerne Robert Andersson, S: Från psykoanalys till Kognitiv Beteende Terapi - behandlingstankens återkomst Jouni Tourunen, F: Spänningar inom missbrukarrehabilitering i fängelse - terapeutiskt samhälle som ett eksempel Magnus Hörnqvist, S: Risken vid riskbedömningar Lunch Afrejse Forslag til sessionstemaer: Som vanligt organiseres sessioner efter de forslag til oplæg, deltagerne kommer med i forbindelse med tilmelding til seminaret. For at søge at sikre, at også de parallelle sessioner inkluderer mange oplæg, der relaterer sig til seminarets hovedtema, kan arrangørsgruppen anbefale, at deltagerne søger at knytte deres oplæg an til fx følgende temaer: Tiden efter (prøve)løsladelse Kvinder i fængsel Fangers retssikkerhed Effektevalueringer og metode Muligheder for fælles nordisk recidivstatistik 5

6 NSfK Det XIII Nordiska kriminalistmötet vid Helsingfors universitet Allmänt Det nordiska kriminalistmötet arrangeras med omkring fem års mellanrum turvis bland de nordiska länderna. Mötet organiseras i tur och ordning av Kriminalistföreningen i respektive land. I Finland ligger huvudansvaret för mötet på Suomen Kriminalistiyhdistys Kriminalistföreningen i Finland ry. Mötets vetenskapliga program Torsdagen Plenum kl Öppningstal: professor Raimo Lahti (ordförande för Kriminalistföreningen i Finland) Statsmaktens hälsningstal Brottsutvecklingen i de nordiska länderna tendenser och förklaringar samt brottspreventionens roll Referenter: direktör Kauko Aromaa och professor Ari-Matti Nuutila (Finland), professor Flemming Balvig (Danmark), professor Helgi Gunnlaugsson (Island), professor Ragnar Hauge (Norge), tf. generaldirektör Jan Andersson (Sverige) Fredagen , sektionsmöten kl. 9-11, och (linje I = teman 1-3; linje II = teman 4-6) Tema 1: Prostitution Referent: kriminalinspektör Kajsa Wahlberg (Sverige); korreferent: Nell Rasmussen (Danmark) Tema 2: Barn och unga i barnskydds- och straffrättssystemet Referent: fängelsedirektör Kirsti Nieminen (Finland); korreferent: universitetslektor Jørn Vestergaard (Danmark) Tema 3: Föränderligt och oföränderligt inom straffrättens allmänna läror Referent: professor P.O. Träskman (Sverige); korreferent: lovrådgiver Tor-Geir Myhrer (Norge) 6

7 Tema 4: Straffrätten och bekämpandet av terrorism Referent: professor Erling Johannes Husabø (Norge); korreferent justitieråd Dag Victor (Sverige) Tema 5: Internationella krigsförbrytelser och brott mot humaniteten Referent: Senior legal adviser (ICC) Morten Bergsmo (Norge); korreferent: justitieråd, f.d. ad litem domare (ICTY), Per Lindholm (Finland) Tema 6: Aktuellt inom den europeiska straffrättsutvecklingen Referent: forskare, PhD Thomas Elholm (Danmark); korreferent: docent Petter Asp (Sverige) Lördagen , plenum kl Utvecklingen av de straffrättsliga påföljderna i de nordiska länderna Referenter: professor Vagn Greve (Danmark), professor Tapio Lappi-Seppälä (Finland), professor Ragnheidur Bragadottir (Island), høyesterettsdommer Magnus Matningsdal (Norge), departementsråd Anders Perklev (Sverige) 7

8 NSfK Anmälningsblankett Komplettera nedanstående uppgifter och insänd senast denna sida per post eller fax till Jussi Ohisalo, Institutionen för straff- och processrätt, PB 4, HELSINGFORS UNIVERSITET, fax nr eller registrera dig via internet på adressen Namn: Organisation: Titel: Adress: E-post adress: Jag är eller vill bli medlem i Kriminalistföreningen Jag är inte medlem i Kriminalistföreningen Registreringsavgiften är för medlemmar i Kriminalistföreningen 120 euro, för icke-medlemmar 150 euro. (avgiften höjs med 30 euro fr.o.m ; studentrabatt 50%). Betalning kan erläggas till föreningens konto: Kriminalistföreningen i Finland Sampo Banken, Unionsgatan 22, SAMPO Finland IBAN-nummer (från utomlands) FI Swift-kod: PSPBFIHH. För betalningar från Finland: Sampo I avgiften ingår förutom mötesmaterialet två kvällstillställningar. (Mötesmaterialet distribueras till föreningens medlemmar via Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, icke-medlemmar får materialet på mötet.) 8

9 Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Danmark Af kontaktsekretær Jesper Stecher Siden sidste nyhedsbrev har den internationale scene i medierne ikke ændret sig væsentligt. I de nationale medier har der dog været enkelte begivenheder, der har trukket overskrifter og afstedkommet debat. Finanslovsforliget er det område, hvor flest interessenter har blandet sig. Især politiet var aktiv. Finanslovsforliget betød bl.a. at konfliktrådene i sidste time fik dødsstødet. En mindre forsøgsordning fortsætter, men den planlagte landsdækkende ordning er taget af bordet. Samme skæbne synes Natteravnene at få. Uagtet SSP samarbejdspartnere overalt i landet har rost natteravnenes indsats, beskæres natteravnenes fællessekretariat fra årligt 5 mio. til , og dermed er den landsdækkende indsats reelt i fare. Christiania har også trukket overskrifter. Ikke mindst efter at Kammeradvokaten den 10. december 2003 i et 23 sider langt notat slog fast, at Christianitterne ikke har nogen særlig ret til det område fristaden ligger på, og derfor vil kunne sættes ud med et års varsel, når den nuværende rammeaftale udløber i juli Den efterfølgende debat førte bl.a. til massive undsigelser af notatet, at der har været flere på hinanden følgende politiaktioner på Christiania, at der blev samlet underskrifter ind til Christianias bevarelse, at sælgerne i Pusher-street, egenhændigt nedtog og fjernede samtlige boder for en kort bemærkning, og at regeringen har fremsat ytringer om at udstykke hele området og bygge rigtige boliger på Christianias område. Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti skærpet tonen overfor kriminelle unge som gamle. De ord, der går igen i debatten er: lov og orden, konsekvens, tryghed samt noget for noget. Nogle af de initiativer, der er kommet i perioden, har bl.a. været integrationsministerens forslag om at kunne give bøder til forældre, hvis børn pjækker fra skole. Forslaget har været massivt kritiseret, men som ide er det endnu ikke taget af bordet. Det samme gælder justitsministerens forslag om forbud mod at bære kniv (se herom nedenfor i nogle af punkterne i nyhedsbrevet). 9

10 NSfK I 1997 bevilgede Folketinget 50 mio. til en undersøgelse af demokratiet i Danmark også kaldet magtudredningen. Magtudredningen blev offentliggjort i oktober 2003 og kan læses i sin helhed på: Også denne gav anledning til debat. Afhængig af opinionsdanneres og analytikeres syns- og/eller standpunkt synes debatten at tale for at enten har politikerne og samfundsstrukturerne god hånd om magten i Danmark eller også har de ikke. Også stigningen i antallet af prostituerede og deres udflytning til landområderne har været til debat. Der er i dag fem gange flere prostituerede i Danmark end for fem år siden. Politiken har lavet et danmarkskort over prostitution: Siden sidste nyhedsbrev er også afgifterne på cigaretter og alkohol sat væsentligt ned. Før og efter var der en del debat om, hvorvidt det ville få danskerne til at ryge og drikke endnu mere, og om man i stedet for at sænke afgifterne burde arbejde for at hæve dem i EU. Det fik skatteministeren til at komme med følgende kommentar i Politiken den 2. oktober 2003: Lad mig slå fast: Sundhed er én ting. Nedsættelsen af afgifterne er noget andet. Altså selv om vi har en høj afgift i Danmark, så drikker vi dobbelt så meget som i Italien - hvor afgiften er en femtedel af vores. Dermed siger jeg, at afgifter og forbrug ikke har noget lighedstegn mellem sig. Det håber jeg, du får med. En fantastisk kommentar, hvis den var brugt i forbindelse med en legaliseringsdiskussion. Ydermere er Sundhedsstyrelsen på vej med lovgivning og et legitimationskort, der i fremtiden kun skal gøre det muligt kun for 16-årige og derover at købe alkohol og cigaretter mod aldersgrænsen i dag på 15 år. Samtidig med at aldersgrænsen hæves foreslås bøderne for næringsdrivende og handlende, der overtræder aldersgrænsen, ligeledes hævet. Det var den brede pensel og nu til resten af nyhedsbrevet. Salget af tyverialarmer eksploderer Der installeres tyverialarmer som aldrig før. Falck Securitas, der er Danmarks største leverandør af tyverialarmer til boliger, oplyser at firmaet fordoblede 10

11 salget sidste år. Interessen for at sikre private hjem, er markant. Dansikring Direct er den anden store virksomhed på markedet. Her bekræfter direktør Jesper Paulsen, at danskerne ønsker tyverialarmer: Sidste år var det bedste nogensinde, både hvad vækst og indtjening angår. Tilsammen sidder Falck Securitas og Dansikring på over 80 pct. af det danske marked for tyverialarmer til almindelige boliger. Resten deles af elinstallatører og byggemarkeder, der sælger til gør-det-selv-folk. Den stigende interesse for at forsvare hjemmet med elektronik lokker også nye spillere ind på alarmmarkedet. Siden december sidste år har leasingkæden Leasy haft tyverialarmer med i produktkataloget ved siden af vaskemaskiner, computere og tv-apparater. Priserne er de seneste år raslet ned på tyverialarmer. Alarmer, der for få siden kostede op til kroner, sælges i dag til omkring kroner. Prisfaldet har for alvor sat gang i markedet og fået nye og knap så velbjergede kunder ind i alarmbutikkerne. Priserne er dog ikke det eneste, der driver salget frem. Mediernes omtale af kriminalitet og nogle alarmselskabers aggressive markedsføring giver også næring til interessen for at sikre sig. I Forsikringsoplysningen siger konsulent Christian Skødt: Nogle får en nervøs fornemmelse af alle skriverierne og historierne og føler, at de bør gøre noget. Det får flere til at købe tyverialarmer. Det giver en fornemmelse af, at så har man gjort noget. Dermed begynder danskere så småt at opføre sig som husejerne i nabolandene. Her er private alarmer nemlig langt mere almindelige. I Danmark installeres langt de fleste private tyverialarmer i villaer og rækkehuse. Kun få alarmer sælges til lejligheder og fritidshuse. Især husejere i hovedstadsområdet, Nordsjælland, Århus, Odense og Aalborg slår alarmen til, når de forlader huset. Hvor mange huse, der har alarmer i dag, er vanskeligt at skønne over. Branchen holder sine kundetal hemmelige. Branchen er dog enig om, at det er under 6-7 pct., og de er også enige om, at det tal vil stige. Kilde: Politiken den 12. januar

12 NSfK Mere racisme i Danmark Det seneste år er 13 personer blevet dømt efter racismeparagraffen. Det er det højeste antal domme i danmarkshistorien, oplyser lederen af Dokumentationsog rådgivningscenteret om racediskrimination, cand. jur. Niels-Erik Hansen. De tre af sagerne drejede sig om antisemitisme, mens resten handlede om muslimer og islam. Dokumentations- og rådgivningscenteret indsamler oplysninger til brug for EU's Center for Observation af Racisme og Fremmedhad. Oplysningerne er indsamlet fra bl.a. Politiets Efterretningstjeneste og Mosaisk Trossamfund. Der var et opsving af racistiske ytringer og episoder lige efter angrebet på World Trade Center 11. september Det er faldet en smule siden. Generelt er niveauet dog højere end før 11. september, og både antisemitisme og islamfobi breder sig, siger Niels-Erik Hansen og henviser til, at mens der i 1999 og 2000 var cirka 20 tilfælde af hærværk og overgreb med racistisk baggrund, kom der i 2002 ifølge en opgørelse fra PET hele 75 anmeldelser. Kilde: Politiken den 2. december 2003 Mia. til politiet og Kriminalforsorgen Finanslovsforliget, der med regeringspartierne De Konservative og Venstre samt støttepartiet Dansk Folkeparti, blev indgået den 7. november 2003, blev et forlig hvor fokus var på især politiet og Kriminalforsorgen. Politiet får over en treårig periode 1,8 mia. ekstra, mens Kriminalforsorgen får ca. 1,4 mia. over en firårig periode. Hovedpunkterne for politiet i perioden er: Bekæmpelse af kriminalitet som røveri, vold, indbrud mod villaer og sommerhuse styrkes. Der gennemføres en målrettet indsats mod 12

13 kriminalitet og mod utryghed fra synlige grupper af unge i gadebilledet. Bekæmpelse af organiseret, økonomisk og grænseoverskridende kriminalitet intensiveres. Nærpolitiindsatsen styrkes. Indsatsen overfor hensynsløse trafikanter skærpes. Anklagemyndigheden styrkes med et rejsehold. Der skal ansættes 450 nye betjente, og der skal 720 flere betjente på gaden. Der skal ske en modernisering af styring og IT-systemer. Hovedpunkterne for Kriminalforsorgen i perioden er: Dømte skal hurtigere i fængsel, og der oprettes yderligere 100 fængselspladser. Hertil kommer 45 nye pladser til unge kriminelle. Der bliver opført et nyt fængsel i Østdanmark og statsfængslet i Østjylland udvides. Der skal hurtigere afsoning af idømte straffe ikke mindst i relation til vedtagne strafskærpelser. Nul-tolerance overfor narko i fængsler og arresthuse. Hård kurs overfor unge kriminelle. Noget for noget indsatte der udmærker sig, skal begunstiges. F.eks. ved tidligere prøveløsladelser. Kriminalforsorgen skal effektiviseres. Brug af videoafhøringer skal begrænse antallet af fangetransporter. Som det kan læses af ovenstående er tiltagene udtryk for en skærpet kurs i forhold til den tidligere regering uagtet mange af tiltagene var foreslået eller iværksat da. Det samme kan man udlede under Nyt fra Justitsministeriet sidst i nyhedsbrevet. Finanslovsforliget kan i en oversigtsform læses på: og samtlige finanslovsaftaler kan findes på Nyt lovforslag om politiet Justitsministeren fremsætter onsdag den 4. februar 2004 et lovforslag, der har til formål at etablere et samlet og tidssvarende lovgrundlag for politiets 13

14 NSfK virksomhed. I lovforslaget fastlægges bl.a. de grundlæggende principper for politiets magtanvendelse som led i den almindelige ordenshåndhævelse. Justitsministeriets lovforslag bygger på kommissionens betænkning om politilovgivning (1410/2002) og det deri indeholdte lovudkast. Lovudkastet kommer til at svare stort set til forslaget i betænkningen, men herudover er der indsat en ny bestemmelse om visitation mv. på bestemte steder med henblik på at kontrollere, om nogen er i besiddelse af eller bærer våben. Denne bestemmelse skal ses i sammenhæng med justitsministerens lovforslag L 97 om ændring af våbenloven (Forbud mod at bære kniv samt skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af kniv mv.). Lovforslagets indhold i kapitler: Kapitel 1 Politiets formål og virke Kapitel 2 Politiets opgaver Kapitel 3 Politiets indgreb Kapitel 4 Politiets anvendelse af magt Kapitel 5 Øvrige bestemmelser Kapitel 6 indeholder forskellige bemyndigelsesbestemmelser til justitsministeren, bl.a. til at fastsætte generelle bestemmelser om sikring af den offentlige orden mv. Sådanne bestemmelser skal afløse den gældende normalpolitivedtægt og de lokale politivedtægter. Lovforslaget og pressemeddelelse vil kunne findes på hjemmesiden ligesom yderligere oplysning om lovforslaget kan fås ved henvendelse til kontorchef Anne Kristine Axelsson på telefon Teenagere drikker mindre alkohol Danske teenagere har længe haft europarekord i druk. Men nu er kurven knækket. De starter senere og drikker mindre, konkluderer en ny rapport fra Børnerådet. Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer, der blev besvaret af 849 unge i vilkårligt udvalgte 7. klasser rundt om i landet. Debutalderen har stor betydning for de unges forbrug. Ved at udsætte debutalderen slår man flere fluer med ét smæk, mener Børnerådets formand, 14

15 Klaus Wilmann: Får vi udsat debutalderen, bliver de unges samlede forbrug mindre. Jo tidligere man starter, jo mere drikker man, for man har mindre styr på sig selv og sprutten. Alkoholdebuten, der defineres som at have drukket en genstand, har også stor betydning for unges holdning til alkohol. Inden debuten finder de i høj grad alkohol ulækkert og forkert. Umiddelbart efter den første genstand bliver det betegnet som noget positivt. De fleste unge i undersøgelsen forbinder alkohol med noget negativt. Man behøver ikke drikke alkohol, når man går til fester, mener hovedparten. Morten Wiberg, sociolog i Sundhedsstyrelsen, mener, at faldet i de unges forbrug skyldes, at forældrene blander sig: De voksne i Danmark er blevet opmærksomme på unges europarekord i druk. De har strammet op, lavet flere regler og talt alkohol med deres børn. En holdning han deler med Klaus Wilmann. De unge i undersøgelsen vil gerne vejledes af deres forældre. 92,7 procent af teenagerne ønsker, at forældrene skal spille en betydningsfuld rolle i forhold til deres alkoholforbrug. Drengene vil have klare retningslinjer for, hvor meget de må drikke, mens pigerne hellere vil diskutere det med forældrene. Myten om, at man skal lære at drikke hjemme, holder ifølge Børnerådets undersøgelse ikke. De børn, der drikker hjemme og ser forældrene drikke, får selv et større forbrug. Forældrene bliver rollemodeller for børnene. Det er forældrenes ansvar at holde dem fra alkohol så længe som muligt, slår Klaus Wilmann fast. Teenagernes foretrukne drik i undersøgelsen var alkopops - alkohol med sodavandssmag. 55 procent af de unge ville helst drikke alkopops, mens kun 21 procent helst drak øl. Kilde: Politiken den 26. november Undersøgelsen kan søges på: 15

16 NSfK Ny opgørelsesmetode øger antallet af narkomaner En rapport fra Sundhedsstyrelsen, der baserer sig på især nye opgørelsesmetoder, viser, at antallet af stofmisbrugere er steget med 5000 personer fra 1996 til Opgørelsesmetoderne er retningslinier anbefalet af det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika (EMCDDA), og det udvider antallet af danskere, der af myndighederne defineres som narkomaner. Det nye diagnosegrundlag udvider antallet af diagnoser fra otte til 16. Blandt andet er der kommet flere mere specifikke hash-diagnoser. De gamle danske diagnoser talte specifikt om skadelig brug, afhængighedssyndrom og forgiftning, mens de nye desuden inddrager et bredere felt af psykiske implikationer og blandingsmisbrug. Forskellen mellem den nye og den gamle opgørelsesmetode er i hovedtræk: Aldersgrænsen er hævet fra 55 til 64 år (ca personer) Registreringen er blevet mere effektiv (ca personer) Nyt diagnosegrundlag ( personer). Jacques Gauguin, overlæge ved Vestsjællands Amts Misbrugscenter og brevkasseredaktør ved mener, det er positivt, at diagnoserne er blevet mere rummelige: Før defineredes narkomanien især som fysisk afhængighed af et bestemt stof, men nu defineres det mere som en bestemt adfærd. Vi skal ikke længere væk end syd for grænsen, til Bremen, før også spiseforstyrrelser som anorexi og bulimi behandles sammen med narkomani. Det er en klart mulig udvikling at se forskellige typer afhængigheder i nærmere forbindelse med hinanden. Dog skal Sundhedsstyrelsens tal stadig tages med mere end et gran salt, påpeger Gauguin: Helt frem i lyset kommer antallet jo kun, når folk kommer i behandling, og mere end de konkrete tal er vi optaget af at erkende, at der er et stort problem, og af at systematisere afhængighedsdiagnoserne. Gauguin peger desuden på regeringsudspillet, Kampen mod narko, hvis hovedpointe er at gøre de diagnoser, som berettiger til behandling, mere rummelige uden dog at omfatte hvad som helst. 16

17 Kilde: Information den 7. november 2003 Narkomaner ramt af politiindsats Det er de hårdt belastede narkomaner, som rammes, når politiet øger kontrolindsatsen i narkomiljøet, tyder en endnu ikke færdiggjort undersøgelse på. Chefen for narkotikaindsatsen i København er uenig. Stik imod den officielle politik om at gå efter sælgere og bagmænd er det hovedsagelig de hårdt belastede misbrugere, der rammes af kontrolindsatsen i narkomiljøet. Det viser et omfattende statistisk materiale, samlet og bearbejdet af den norske kriminolog Evy Frantzsen, der forsker i politiets kontrolindsats omkring stofscenen på Vesterbro. Hun har undersøgt 300 sager, hvor der er faldet dom efter lov om euforiserende stoffer. 93 procent af de dømte havde et misbrug, 51 procent betegnes som narkomaner. Kun 1,7 procent af de dømte brugte ikke stoffer. Men det billede, man giver hr. og fru Jensen i Danmark, er, at man går efter sælgerne og ikke efter brugerne. Det er ikke tilfældet, siger Evy Frantzsen. Hendes undersøgelse viser også, at de dømte bliver grebet med meget små mængder. Lovgivningen bygger på et billede af pusheren som en drabsmand, der sælger for profit. Men det er som regel misbrugerne selv, der sælger stofferne for at finansiere deres forbrug, siger Evy Frantzsen, der mener, at politiet burde overveje en anden strategi. Chefen for narkotikaindsatsen i København, kriminalinspektør Ole Wagner, afviser, at der er noget at udsætte på politiets strategi: Undersøgelsens tal lyder meget voldsomme. Jeg tror ikke, de procentsatser holder vand. Det er bestemt ikke mit indtryk, at vi rammer brugerne med vores indsats. Vi går udelukkende efter pusherne - ikke de stakkels syge narkomaner. Men indimellem er vi jo nødt til at tage fat i en køber for at bevise et salg. Kilde: Politiken den 24. november Grafik - fakta om stofmisbrugere: 17

18 NSfK Pensionister pusher ketogan Pensionister og andre smertepatienter benytter ikke altid selv den medicin, de får fra deres læge. På recept koster smertepillen Ketogan kun to kroner, men på det sorte marked betaler stofmisbrugerne 35, og det kan betyde en betragtelig ekstraindkomst. Der er masser af eksempler på pusherpensionister, der sælger medicin. Det er mit indtryk, at de leverer langt størstedelen af de ketoganer, der findes på gaden, for det er nemt for dem at fuppe lægerne. Og så er det jo en skattefri indtægt i tusindkronersklassen, siger psykiater og misbrugsekspert fra Hvidovre Hospital Henrik Rindom. De fleste af pensionisterne er gamle stofmisbrugere, men der er også mormortyper imellem, fortæller stofmisbrugere, Politiken har haft kontakt med. Pensionisterne overspiller deres smerter og sælger de overskydende ketoganer - ofte lige uden for apoteket, hvor de har hentet pillerne. Det er dog ikke altid, at lægerne handler i god tro. Hver dag enten lokker eller presser stofmisbrugerne selv piller ud af de praktiserende læger, og blandt stofmisbrugerne er disse læger velkendte og har fået tilnavnet ketoganlæger. Næstformand for de Praktiserende Lægers Organisation Yves Sales erkender problemet, men har ingen idé, om det er voksende eller faldende. Langt de fleste læger giver dog medicinen til pensionister og smertepatienter i god tro, understreger Yves Sales. Problemet med det store ketoganmisbrug er ifølge Henrik Rindom, at stofmisbrugerne er dårlige til at filtrere alle bindingsstofferne i pillen væk, når de fixer den. Og det gør den til et livsfarligt stof, der hvert år betyder amputationer og ødelagte kroppe, fordi kredsløbene bliver stoppet. Gadesygeplejerske Nina Brünés, der gennem fem år har behandlet stofmisbrugeres sår i området bag Hovedbanegården, vurderer, at cirka hver tyvende patient i dag er ketoganmisbruger. Politiet er bekendt med pensionisternes handel med Ketogan på det sorte marked, men har ifølge vicepolitikommissær Jørgen Rasmussen fra narkotikaog bevillingspolitiet i København valgt mest at overvåge medicinpusherne og 18

19 koncentrere deres indsats mod handlen med heroin og kokain. Kilde: Politiken den 4. januar 2004 Mulig eksplosion i antallet af hashbøder på vej Regeringens vil med et lovindgreb, der bygger på en anbefaling fra landets politimestre, sikre at besiddelse af selv den mindste klump hash udløser en bøde. I dag er hash forbudt. Men brugerne slipper med en advarsel første gang, de bliver taget med små mængder. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er der omkring danskere over 16 år, der hvert år ryger hash. Regeringen har endnu ikke lagt sig fast på bødestørrelsen, men justitsministeren vil med loven sende et klart signal om, at hashrygning er uacceptabelt. Politimestrene begrunder anbefalingen med, at der er brug for stærkere midler for at få især de unge misbrugere til at forstå alvoren. Advarslerne er af de unge blevet opfattet som en form for legalisering. Vi har savnet et middel til at sætte ind mod især de unges misbrug. Nu får vi markeret, at det er strafbart at bruge stofferne, siger formanden for Foreningen af politimestre i Danmark, Poul Bjørnholdt Løhde, Esbjerg. Venstres Ungdom er imod forslaget. Landsformand Claus Horsted kalder det en indgriben i folks selvbestemmelsesret. Flere yngre politikere har selv som unge eksperimenteret med hash. Blandt dem er politisk ordfører Jens Rohde (V): Og jeg inhalerede også. Hans holdning er dog ikke afklaret, men hvis det er ulovligt, bør det også håndhæves. Skatteordfører Peter Christensen (V) tror ikke, at bøder får unge til at holde sig fra hash. Også han har prøvet hash. Hos V har også forsvarsordfører Ulrik Kragh (V) prøvet hash. Det samme gælder den konservative EU-ordfører Gitte Seeberg. Fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen, Kari Grasaasen, oplyser, at et stigende antal unge går i behandling for deres hashmisbrug. Alligevel er afdelingslæge og rusmiddelforsker Henrik Rindom ikke glad for regeringens lovforslag, som han frygter vil ramme de forkerte: En yderligere kriminalisering af dem, som har et 19

20 NSfK alvorligt hashproblem, er meget problematisk. For det vil blot marginalisere dem yderligere. Peter Kemp, professor i filosofi på Danmarks Pædagogiske Universitet og leder af Center for Etik og Ret, betegner regeringens forslag som formynderisk. Især over for den store gruppe af mennesker, der i hans øjne kan styre deres hashforbrug. Han opfordrer danskerne til civil ulydighed: Selv om jeg aldrig har røget hash, vil jeg nu gå rundt med en lille klump i lommen. Og så vil jeg opfordre politiet til at komme og give mig en bøde Kilde: Politiken den 10. oktober 2003 Forbyd opfordringer til selvmord Landsforeningen for efterladte efter selvmord, forskere og Unicef Danmark mødte den 27. november op i Retsudvalget for at få politikerne til at gribe ind over for internetsider, der bistår, vejleder og opfordrer til selvmord. Enten ved helt at forbyde internetsiderne eller ved som et minimum at advare om dem, men både Venstre, Socialdemokraterne, De Radikale og Enhedslisten vil foreløbig kun undersøge mulighederne for et forbud. Formanden for Retsudvalget, Anne Baastrup (SF), siger på linie med Retsudvalgets øvrige partier på nær De Konservative, der på forhånd har afvist at indføre et forbud: Det er muligt, at et forbud er vejen frem, men vi er nødt til først at undersøge om et forbud overhovedet kan håndhæves. Ellers giver det ingen mening. Politikernes tilbageholdenhed overfor at tage lovgivningen i brug ærgrer selvmordsforsker og overlæge på Bispebjerg hospital, Merete Nordentoft. Ifølge hende er der nemlig en nøje sammenhæng mellem lovgivning og selvmord: Des strammere lovgivning, des færre selvmord, siger hun og refererer dermed til en svensk doktorafhandling af forskeren Henrik Illka Mäkinen - On Suicide-relatet crimes in contemporay European criminal laws. Merete Nordentoft mener grundlæggende, at mennesker er påvirkelige af medier: Derfor er der er ingen tvivl om, at disse internetsider kan føre til selvmord - ikke mindst fordi internetsiderne er både forførende og instruktive. Der er sådan en undertone af, at hvis du ikke tør tage dit eget liv, er du en 20

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 11 Unge og kriminalitet Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 195 1. Indledning Dette kapitel belyser endnu et område, der har stor bevågenhed i offentligheden: unges kriminalitet.

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation Beslutningsforslag nr. B 93 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. december 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægget falder i fængsler og arresthuse. Strafmassen det samlede antal

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som fængsels personale kan du hjælpe mennesker med spilleproblemer. Der spilles meget i fængslerne, og det kan føre til ludomani og andre

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer, der arbejder med hashmisbrugsbehandling og alle der har med hashmisbrugere at gøre behandlere,

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky Forskningsrapport nr. 31 Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og -misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter

Læs mere

Tirsdag den 25. november 2008, Hotel Nyborg Strand

Tirsdag den 25. november 2008, Hotel Nyborg Strand KONFERENCE BØRN AF FÆNGSLEDE Tirsdag den 25. november 2008, Hotel Nyborg Strand indbyder til konference I Danmark er der hele tiden mellem 4000 og 7000 børn, som har en forælder, der sidder i fængsel.

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Skolerne er uenige Det er dog ikke alle skoler, som er enige med undervisningsministeren. På Campus Bornholm Erhvervsskoleuddannelser mener man, at

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har!

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! STOF nr. 20, 2012 Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! - Med mange års erfaring som ungebehandler er forfatteren overbevist om, at legalisering af hash ikke er vejen, vi skal gå. AF FLEMMING

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere