Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet"

Transkript

1 Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover, som Epinion har gennemført for DKR. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel. Interviewene er gennemført i perioden 1. maj 12. maj Tabellerne viser resultaterne som procenttal juni 2014 Tabel 1: Ville du overveje at flytte, hvis der var rockere/bander i dit boligområde? Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Nej, det tror jeg ikke Nej, helt sikkert ikke 19 % (299) 33 % (527) 30 % (467) 6 % (96) 12 % (191) 1 I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end 100 procent, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål. Den statistiske usikkerhed på resultater har en maksimal usikkerhed på: +/- 2,5 procentpoint.

2 Tabel 2: Ville du overveje at flytte, hvis der var en rockerborg i nærheden af din bopæl? Side 2 Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Nej, det tror jeg ikke Nej, helt sikkert ikke 21 % (326) 32 % (500) 31 % (487) 6 % (87) 11 % (181) Tabel 3: Ville du overveje at flytte, hvis der var en overvægt af følgende beboere i dit boligområde... Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Nej, det tror jeg ikke Nej, helt sikkert ikke Arbejdsløse 2 % (29) 4 % (66) 38 % (606) 53 % (840) 3 % (40) Fattige 3 % (42) (84) 44 % (690) 4 (706) 4 % (59) Beboere med ikkevestlig herkomst 10 % (159) 19 % (299) 38 % (602) 28 % (445) (76) Beboere med misbrugsproblemer 1 (265) 3 (580) 30 % (478) 11 % (174) (84)

3 Tabel 4: Ville du overveje at flytte dit barn til en anden skole, hvis overvægten af børnene i dit barns skole kom fra familier med sociale problemer? Side 3 Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Nej, det tror jeg ikke Nej, helt sikkert ikke 23 % (84) 3 (139) 29 % (107) 4 % (15) 8 % (29) (375) Tabel 5: Ville du overveje at flytte dit barn til en anden sportsklub, hvis overvægten af børnene i dit barns sportsklub kom fra familier med sociale problemer? Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Nej, det tror jeg ikke Nej, helt sikkert ikke 8 % (32) 23 % (86) 49 % (185) 11 % (43) 8 % (30) (375)

4 Tabel 6: Ville du overveje at skifte job, hvis der på din arbejdsplads blev ansat én, der tidligere var dømt for... Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Nej, det tror jeg ikke Nej, helt sikkert ikke Side 4 Grov vold (116) 16 % (259) 39 % (624) 2 (390) 12 % (191) Drabsforsøg 10 % (150) 20 % (311) 36 % (571) 22 % (351) 12 % (198) Handel med hash 3 % (42) (104) 42 % (666) 41 % (653) (115) Handel med hårde stoffer (f.eks. kokain, amfetamin, ecstacy) (104) 13 % (206) 43 % (672) 28 % (447) 10 % (152) Indbrud 3 % (45) 8 % (121) 4 (704) 38 % (596) (115) Hæleri 2 % (35) (113) 44 % (697) 39 % (609) 8 % (127)

5 Tabel 7: A siger: Det er primært samfundets ansvar at inkludere udsatte grupper i samfundet, og man kan ikke forvente, at jeg som privatperson aktivt tager del i denne inklusion. B siger: Det er primært samfundets ansvar at inkludere udsatte grupper i samfundet, men man kan også forvente, at jeg som privatperson tager aktivt del i denne inklusion. Hvem er du mest enig med? Side 5 Mest enig med A Mest enig med B Hverken enig med A eller B 28 % (441) 59 % (927) 13 % (213) Tabel 8: A siger: Det er primært samfundets ansvar at forebygge, at børn fra socialt udsatte familier ender i kriminalitet, og man kan ikke forvente, at jeg som privatperson aktivt tager del i forebyggelse (fx som frivillig mentor, frivillig lektiehjælper eller ved at bidrage til at sikre, at alle børn i mit barns klasse er med i klassens sociale fællesskab). B siger: Det er primært samfundets ansvar at forebygge, at børn fra socialt udsatte familier ender i kriminalitet, men man kan også forvente, at jeg som privatperson aktivt tager del i forebyggelse (fx som frivillig mentor, frivillig lektiehjælper eller ved at bidrage til at sikre, at alle børn i mit barns klasse er med i klassens sociale fællesskab). Hvem er du mest enig med? Mest enig med A Mest enig med B Hverken enig med A eller B 2 (389) 61 % (972) 14 % (220)

6 Tabel 9: A siger: Man forhindrer bedst bandekriminalitet ved at skærpe straffene for de lovovertrædelser, som rockere eller bandemedlemmer begår B siger: Man forhindrer bedst bandekriminalitet ved tidligt at forebygge, at unge bliver tiltrukket af rocker-/bandemiljøet. Hvem er du mest enig med? Side 6 Mest enig med A Mest enig med B Hverken enig med A eller B 16 % (247) 79 % (1249) (85) Tabel 10: A siger: Det er hovedsageligt en persons eget ansvar, at vedkommende bliver en del af rocker- eller bandemiljøet. B siger: Det er hovedsageligt forhold i en persons opvækst og familie, der betyder, at vedkommende bliver en del af rocker- eller bandemiljøet. Hvem er du mest enig med? Mest enig med A Mest enig med B Hverken enig med A eller B 40 % (637) 49 % (770) 11 % (174)

7 Tabel 11: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der skal bruges flere penge på at inkludere udsatte grupper i samfundet Side 7 Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig 1 (263) 39 % (617) 23 % (359) 9 % (149) (113) (79)

8 Tabel 12: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Hvis der er nogle skoler, som har relativt mange børn fra socialt udsatte familier, bør de fordeles på andre skoler Side 8 Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig 19 % (307) 42 % (658) 1 (242) 12 % (189) 6 % (90) 6 % (95)

9 Tabel 13: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Dømte rocker - eller bandemedlemmer, der har udstået deres straf, og som ønsker at forlade det kriminelle miljø, skal have mulighed for at komme foran i køen til et job eller at blive optaget på en uddannelse uden om venteliste, med henblik på hurtigere at blive inkluderet i samfundet Side 9 Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig (79) 30 % (480) 19 % (297) 20 % (322) 22 % (350) 3 % (53) Tabel 14: Er der nogen i din nærmeste omgangskreds, der er blevet dømt for kriminalitet? Ja Nej 1 (238) 7 (1223) 8 % (119)

10 Tabel 15: Er der nogen i din nærmeste omgangskreds, der er eller har været medlem af en kriminel bande-/rockerklub? Side 10 Ja Nej (82) 90 % (1417) (82) Tabel 16: Er der nogen i din nærmeste omgangskreds, der har siddet i fængsel? Ja Nej 16 % (261) 79 % (1250) 4 % (70)

11 Tabel 17: Nogen har for nylig foreslået at prioritere flere af samfundets ressourcer på tidlige forebyggende indsatser, der skal bidrage til at forhindre, at unge bliver tiltrukket af rocker-/bandemiljøet. Forslaget betyder, at der fremover vil blive brugt færre penge på at hjælpe de personer, der allerede er en del af en rockerklub/bande til at forlade miljøet igen. Forslaget begrundes med, at tidlig forebyggelse er en god investering for samfundet, da undersøgelser har vist, at hver en krone der investeres i forebyggelse, vil samfundet få igen op mod fem gange. Hvor enig eller uenig er du i, at forslaget er en god ide? Side 11 Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig 20 % (105) 52 % (279) 16 % (85) 4 % (24) 3 % (19) (28) (540)

12 Tabel 18: Nogen har for nylig foreslået at prioritere flere af samfundets ressourcer på tidlige forebyggende indsatser, der skal bidrage til at forhindre, at unge bliver tiltrukket af rocker-/bandemiljøet. Forslaget betyder, at der fremover vil blive brugt færre penge på at hjælpe de personer, der allerede er en del af en rockerklub/bande til at forlade miljøet igen. Forslaget begrundes med, at tidlig forebyggelse er en god ide, da undersøgelser har vist, at det styrker det enkelte barns chancer for at indgå i positive fællesskaber og dermed øger sandsynligheden for et liv uden kriminalitet. Hvor enig eller uenig er du i, at forslaget er en god ide? Side 12 Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig 18 % (96) 52 % (284) 1 (94) 6 % (33) 1 % (4) 6 % (35) (546)

13 Tabel 19: Nogen har for nylig foreslået at prioritere flere af samfundets ressourcer på tidlige forebyggende indsatser, der skal bidrage til at forhindre, at unge bliver tiltrukket af rocker-/bandemiljøet. Forslaget betyder, at der fremover vil blive brugt færre penge på at hjælpe de personer, der allerede er en del af en rockerklub/bande til at forlade miljøet igen. Hvor enig eller uenig er du i, at forslaget er en god ide? Side 13 Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig 8 % (38) 38 % (188) 2 (136) 13 % (64) 4 % (19) 10 % (50) (495)

14 Tabel 20: Hvor mange personer tror du, der er tilknyttet rocker/bandemiljøet i Danmark? Side % (126) 1 (135) 18 % (156) (61) 2 % (16) 1 (131) 29 % (261) (889) Tabel 21: Bor du selv i et boligområde, hvor det er alment kendt, at en større andel af beboerne er socialt udsatte? Ja Nej 13 % (210) 80 % (1272) 6 % (99)

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter Boligkontoret Danmark Telefoninterview foretaget 4. 16. oktober 2012 1007 respondenter 1 01. Hvad er de primære årsager til, at du bor i din nuværende bolig? 1193 besvarelser 0% 10% 20% 30% 40% Pris og

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Vurderingsark. til at vurdere en persons motivation til at forandre en adfærd. University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA)

Vurderingsark. til at vurdere en persons motivation til at forandre en adfærd. University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) Vurderingsark til at vurdere en persons motivation til at forandre en adfærd University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) De følgende udsagn beskriver, hvordan en person kan føle, når han/hun

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

integration vs. inklusion

integration vs. inklusion integration vs. inklusion Produktionsskolernes mange formål Produktionsskolen skal forberede til uddannelse. Produktionsskolen som en arbejdspraktisk oplæringsvirksomhed. Produktionsskolen som socialpædagogisk

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ OG UDVALGTE KONKLUSIONER 5 2.

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Rundspørge om Ledelsesinitiativer Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Klosterport 4E. 8000 Århus C. Tlf. 36968719. Mobil 28877819. post@larsfriis.dk. www.larsfriis.dk 2. 1. professionel

Læs mere