Omfang af anmærkninger i revisors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omfang af anmærkninger i revisors"

Transkript

1 Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt selskaber har indleveret et regnskab for 2015 til Erhvervsstyrelsen. På baggrund af data for regnskaberne leveret af Experian har FSR danske revisorer undersøgt omfanget af revisionsanmærkninger i påtegningerne på regnskaberne for 2015 og sammenlignet med tidligere år. Dette giver et overblik over, hvor ofte revisorer påpeger forhold i regnskaberne, som har betydning for regnskabsbrugerne. Hovedparten af de danske selskaber kan i dag frivilligt fravælge revision. Undersøgelsen afdækker derfor også, hvor mange selskaber, der ikke bliver revideret og giver et estimeret bud på, hvor mange anmærkninger, der af den grund ikke gives, og derved ikke kommer til offentlighedens kendskab. Hovedkonklusioner selskaber havde mindst én anmærkning i form af et forbehold eller en supplerende oplysning i revisors påtegning på 2015-regnskabet. Det svarer til, at knap 14 pct. af selskaber med revision, udvidet gennemgang eller revision fik mindst én anmærkning i 2015 Antallet af regnskaber, hvor revisor har givet mindst én anmærkning i sin påtegning er faldet med fra til Det svarer til et fald på 15 pct. Til sammenligning er antallet af selskaber, der hverken fik foretaget revision, udvidet gennemgang eller review af deres 2015-regnskab vokset fra til En stigning på godt 31 pct. Blandt de selskaber, der ikke havde fået revision, udvidet gennemgang eller review, anslås det, at ville have fået minimum én anmærkning, som grundet fravalget ikke længere er synlige i tilknytning til regnskaberne Henvendelser angående analysen: Tom Vile Jensen Erhvervspolitisk Direktør mail: tlf.: Thomas Baadsgaard Analytiker mail: tlf.:

2 Baseret på stikprøvens resultater anslås det, at der er usikkerhed vedrørende going concern (virksomhedens fortsatte drift) i selskaber De mest udbredte typer af supplerende oplysninger er oplysninger om beskrivelse af usikkerhed vedrørende going concern (virksomhedens fortsatte drift) og om tabt selskabskapital i forbindelse med overtrædelse af selskabsloven Blandt de anslåede selskaber, der har fået mindst ét forbehold, viser stikprøvens resultater, at selskaber har fået en konklusion med forbehold, selskaber har fået en afkræftende konklusion, mens det i 459 selskaber har ført til en manglende konklusion Under halvdelen af selskaberne får en revision af regnskabet 49 pct. af 2015-regnskaberne fik en revision af regnskabet, svarende til regnskaber. Efter en årrække hvor flere og flere selskaber har fravalgt at få revideret deres regnskab, er det altså nu under halvdelen af selskaberne, der vælger at få en revisionserklæring. Blandt 2015-regnskaberne blev hverken revideret, fik foretaget udvidet gennemgang eller fik et review. Det er mere end tre gange så mange som blandt regnskaberne, hvor havde fravalgt revision eller review. Ser man kun på den rene revision har 51 pct. af selskaberne ikke fået en revisionserklæring på regnskabet, hvilket svarer til selskaber. Virksomheder, som ikke er revisionspligtige, har mulighed for helt at fravælge revision, eller alternativt at få foretaget en udvidet gennemgang, et review af årsregnskabet, assistance med regnskabsopstillingen. Udvidet gennemgang, review- eller en erklæring om assistance med opstilling af regnskab er i modsætning til revision ikke afgivet med en høj grad af sikkerhed 1. En gennemgang af 2015-regnskaberne viser, at , svarende til 49 pct., af de offentliggjorte regnskaber er blevet revideret, 5.765, svarende til 2 pct., af regnskaberne indeholder en reviewerklæring, mens , svarende til 11 pct., har valgt udvidet gennemgang, der i 2013 blev introduceret som en ny ydelse, som kan vælges af alle selskaber i regnskabsklasse B uanset om de er revisionspligtige eller ej. Derudover har , svarende til 25 pct., af virksomhederne fået assistance med opstilling af regnskabet, mens af regnskaberne ikke indeholder en erklæring fra revisor, svarende til 13 pct. 1 I udvidet gennemgang og review kan der dog godt gives anmærkninger.

3 Figur 1 Fordelingen af erklæringer i 2015-regnskaberne 13% Revision Udvidet gennemgang Review Assistance Ingen erklæring 25% 49% 2% 11% Kilde: Experian 2016 Sammenlignet med sidste års gennemgang af regnskaberne fra 2014 er andelen af selskaber, som har fået foretaget revision, faldet med cirka 8 procentpoint i fra 57 pct. i 2014-regnskaberne til 49 pct. i 2019-regnskaberne. Det svarer til, at knap færre selskaber har fået revideret 2015-regnskabet sammenlignet med 2014-regnskabet. Efter flere år med betydelige fald i andelen af selskaber, som får foretaget revision, er det altså nu under halvdelen af selskaberne, der får en revisionspåtegning på regnskabet. Tabel 1 Fordeling af antal erklæringer i og 2015-regnskaberne Revision Udvidet gennemgang Review Assistance Ingen erklæring I alt Kilde: Experian 2016

4 Fortsat fald i omfanget af revisionsanmærkninger I 2015 var antallet af selskaber med mindst én anmærkning i form af enten et forbehold eller en supplerende oplysning i revisors påtegning på regnskabet Det svarer til, at knap 14 pct. af de danske selskaber, der har fået foretaget revision eller udvidet gennemgang, har fået én eller flere revisionsanmærkninger i påtegningen på 2015-regnskabet 2. Figur 2 Udviklingen i antallet af regnskaber med revisionsanmærkninger Antal selskaber med anmærkninger Kilde: Experian 2016 (Den lodrette streg markerer en ændret dataindsamlingsmetode fra 2009 til Før 2009 registrerede Experian anmærkninger for tabt selskabskapital i en separat kategori) Udviklingen i antal selskaber, der har fået anmærkninger i regnskabet af uafhængige revisorer, har i mange år været stigende, men er i de seneste år afløst af et fald. Fra 2006 til 2009 blev antallet af anmærkninger næsten fordoblet. Mellem 2010 og 2011 var der en stigning på 24 pct., hvilket resulterede i det største omfang af revisionsanmærkninger nogensinde på Denne udvikling er dog siden vendt, så antallet af regnskaber med revisionsanmærkninger er faldet fra i 2011 til i 2014, hvilket svarer til et fald på 34,8 pct. Det seneste år er antallet af revisionsanmærkninger faldet med 2 I analysen af anmærkningerne ser vi bort fra regnskaber med en reviewerklæring. Det gøres på baggrund af det begrænsede omfang af reviewerklæringer samt anmærkninger i disse. Ydermere skal revisor i en reviewerklæring ikke give supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, blandt andet forhold, der kan medføre ledelsesansvar. Da analysen søger at redegøre for omfanget af de enkelte anmærkningstyper, vil en tilføjelse af reviewerklæringer skabe en skævvridning af disse resultater, da der ikke er krav her om alle typer anmærkninger.

5 3.576, hvilket svarer til et fald på 15,1 pct., så der i påtegningerne på 2015-regnskaberne er givet revisionsanmærkninger. Tabel 2 Udvikling i andel reviderede regnskaber med revisionsanmærkninger Andel med mindst én anmærkning blandt regnskaber med revision, udvidet gennemgang eller review 18,9% 17,7% 17,3% 15,0% 13,9% Kilde: Experian 2016 og egne beregninger De seneste par års fald i antallet af anmærkninger i påtegningerne på regnskaberne hænger formentlig sammen med, at antallet af selskaber, som får revideret deres regnskab, også er faldet i disse år. Antallet af selskaber, som fik foretaget revision, udvidet gennemgang eller review, faldt med fra 2013 til 2014, svarende til et fald på 9 pct. Til sammenligning faldt antallet af anmærkninger i samme periode med 6.398, svarende til et fald på 21 pct. Fra 2014 til 2015 faldt antallet af selskaber med anmærkninger med knap 3.576, svarende til et fald på 15 pct. I samme periode faldt antallet af selskaber, som fik foretaget revision, udvidet gennemgang eller review, med , svarende til et fald på 8 pct. På trods af et markant fald i antallet af regnskaber med anmærkninger i påtegningerne siden 2011, er det relative fald forholdsvis begrænset. Andel af regnskaber med anmærkninger i påtegningerne set i forhold til de danske selskaber, der har fået foretaget revision, udvidet gennemgang eller review, var på sit højeste niveau i 2011-regnskaberne. Her havde 18,9 pct. af regnskaber mindst én anmærkning i revisors påtegning. I 2015-regnskaberne havde 13,9 pct. af regnskaberne med revision, udvidet gennemgang eller review fået mindst én anmærkning. Fra 2011 til 2015 har der således været et fald i andelen af reviderede regnskaber, der har fået en anmærkning i påtegningen, på 5 procentpoint, hvilket alt andet lige må ses som et forholdsvis begrænset fald. Desuden kan en generel forbedring af det økonomiske klima siden Finanskrisen formentlig også have en betydning for antallet af anmærkninger, der angives i revisionspåtegningerne. Det faldende antal anmærkninger kan således også være et udtryk for, at forhold, som udløser anmærkning i påtegningerne på regnskaberne, er forbedrede i løbet af de seneste par år. En lang række problematiske regnskaber opdages ikke I 2006 fik en række selskaber i Danmark muligheden for at fravælge revisionen. Siden 2006 er antallet af selskaber i Danmark, der ikke bliver revideret, får udvidet gennemgang eller review, steget markant fra 12 i 2006 til i På den måde kommer

6 en lang række forhold ikke frem til offentligheden omkring eventuel usikkerhed om selskabernes økonomiske status eller eventuelle lovovertrædelser fra ledelsen. Samtidig betyder det også, at der ikke er samme sikkerhed for regnskabets indhold, som når en uafhængig tredjepart har revideret det. I 2006 havde blot 12 selskaber fravalgt revisionen, mens selskaber fravalgte revision eller review i I 2013 fik selskaberne mulighed for at få foretaget en udvidet gennemgang af regnskabet, hvor revisor ligesom i revisionen kan komme med alle typer anmærkninger, i stedet for en mere omfattende revision selskaber blev hverken revideret, fik foretaget udvidet gennemgang eller et review i 2013, en stigning på 62 pct. i forhold til omfanget i Siden da har der været en markant stigning i antallet af selskaber, som hverken blev revideret eller fik foretaget udvidet gennemgang af regnskabet. Således havde selskaber fravalgt at få foretaget revision, udvidet gennemgang eller review af deres 2015-regnskab, hvilket er mere end dobbelt så mange som blandt 2013-regnskaberne. Fakta om lempelse af revisionspligt Revisionspligten er blevet lempet i flere omgange. Før 2006: Alle regnskabsklasse B-virksomheder er omfattet af revisionspligt. Fra 2006: Fra 2011: Fra 2013: Regnskabsklasse B-virksomheder med op til 3 mio. kr. i nettoomsætning får mulighed for at fravælge revision. Regnskabsklasse B-virksomheder med op til 8 mio. kr. i nettoomsætning får mulighed for at fravælge revision. Regnskabsklasse B-virksomheder med mere end 8. mio. kr. i nettoomsætning får mulighed for at vælge mellem udvidet gennemgang og revision. Holdingselskaber sidestilles med klasse B-virksomheder i forhold til revisionspligten, så holdingselskaber med op til 8 mio. kr. i nettoomsætning på koncernniveau får mulighed for at fravælge revision.

7 Figur 3 Udviklingen i antallet af selskaber, der har fravalgt revision Antal selskaber uden revision eller udvidet gennemgang eller review Kilde: Experian 2016 og egne beregninger Disse selskaber indgår ikke i statistikken over antal regnskaber, der har fået mindst én anmærkning, eftersom der ikke er udført revision, udvidet gennemgang eller review af dem. En række af disse selskaber, ville forventeligt have fået mindst én anmærkning i revisors påtegning på regnskabet, hvis en revisor havde foretaget revision, udvidet gennemgang eller review af regnskaberne. For at sandsynliggøre omfanget af anmærkningerne, som forventeligt mistes blandt disse selskaber, estimeres det på baggrund af en konservativ vurdering om, at revisor ville give en anmærkning i revisors påtegning på regnskabet i en lige så stor andel, som ved revision, udvidet gennemgang eller review. Det betyder, at for eksempel havde 13,9 pct. af selskaberne med en revisions-, udvidet gennemgang eller reviewerklæring mindst én anmærkning i 2015-regnskaberne, hvorfor det så anslås, at der i 13,9 pct. af 2015-regnskaberne, hvor der ikke er blevet revideret, har fået en udvidet gennemgang eller et review, kunne have været givet en anmærkning. Blandt de selskaber, der ikke blev revideret, anslås der derfor at kunne have været givet mindst én anmærkning i selskaber. I 2012-regnskaberne indeholdt 17,7 pct. af selskaberne med en revisions- eller reviewerklæring mindst én anmærkning i påtegningen. Dermed anslås det også, at 17,7 pct. af de regnskaber, som ikke blev revideret eller fik review, kunne have fået en anmærkning, hvis det var blevet revideret eller have fået et review, svarende til regnskaber med mistede anmærkninger.

8 Figur 4 Udviklingen i antallet af regnskaber med mistede anmærkninger Antal mistede anmærkninger Kilde: Experian 2016 og egne beregninger Ovenstående figur indikerer altså, at en stor del af forklaringen bag faldet i antallet af regnskaber med revisoranmærkninger, kan forklares med en stor stigning i fravalg af revision eller udvidet gennemgang og dermed i antallet af mistede anmærkninger, som ikke er synlige for brugerne i regnskabet. Den konservativ forventning om, at revisor ville give en anmærkning i revisors påtegning på regnskaber lige så ofte i når revision, udvidet gennemgang eller review er fravalgt, som det sker i regnskaber hvor revision, udvidet gennemgang eller review er tilvalgt, undervurdere med stor sandsynlighed omfanget af anmærkninger, som ikke kommer til offentlighedens kendskab. Denne vurdering tager nemlig ikke højde for de rettelser, revisor foretager i regnskabsgrundlaget inden regnskabet udarbejdes og revideres. Derfor kan det ikke afvises, at der reelt er flere problematiske forhold i regnskaberne uden revision, udvidet gennemgang eller review, end der kommer frem i denne undersøgelse. Samtidig må revisor kun tage forbehold eller give supplerende oplysninger om oplysningerne i selve regnskabet ved et review. Der kan derfor være en række forhold, som ikke udløser et forbehold eller en supplerende oplysning i et review, men som ville have gjort det ved revision eller udvidet gennemgang. Derfor kan det heller ikke afvises, at der ville være givet anmærkninger i flere af regnskaberne med en reviewerklæring, hvis de i stedet for et review havde fået revision eller udvidet gennemgang.

9 Undersøgelse af omfang og fordeling af anmærkninger i påtegningerne Revisor kan i påtegningen på et regnskab give anmærkninger i form af enten supplerende oplysninger eller forbehold. Hvis revisor tager forbehold i påtegningen, har det indvirkning på konklusionen på regnskabet som så modificeres til enten en konklusion med forbehold, en afkræftende konklusion eller en manglende konklusion. Modsat har det ikke indvirkning på konklusionen, når revisor giver supplerende oplysninger i påtegning (læs mere om anmærkningerne i bilaget sidst i analysen). Anmærkninger i form af supplerende oplysninger og forbehold kan omhandle en lang række forskellige forhold, både om regnskabet og andre forhold om selskabet, som kan være relevant for regnskabslæseren. Revisor kan dermed give mere end én anmærkning i påtegningen i form af enten én eller flere supplerende oplysninger og/eller én eller flere forbehold. For at kunne undersøge omfanget og fordelingen af de forskellige typer anmærkninger i påtegningerne nærmere er det nødvendigt at dykke ned i de enkelte revisionspåtegninger. Sidste år leverede Experian en tilfældig udvalgt stikprøve på 500 regnskaber, der enten havde forbehold, supplerende oplysninger eller begge dele i påtegningen på deres regnskab. På baggrund af stikprøven er det muligt at undersøge, hvor mange anmærkninger der er i gennemsnit i påtegningerne, hvordan anmærkningerne fordeler sig på hhv. forbehold og supplerende oplysninger 3, samt på hvilken baggrund anmærkningerne er givet. Den følgende opgørelse af anmærkningerne i påtegningerne på 2015-regnskaberne bygger på en antagelse om, at fordelingen af anmærkningstyperne blandt regnskaberne er den samme som blandt 2014-regnskaberne. Anmærkninger om forhold i påtegningerne op 2015-regnskaberne Blandt de regnskaber, som indeholder mindst én anmærkning, er der i alt givet anmærkninger for forhold anmærkninger er givet i form af supplerende oplysninger, mens anmærkninger udgøres af forbehold, som har ændret revisors konklusion på regnskabet. Det viser stikprøven på regnskaber med anmærkninger i påtegningerne på regnskaberne. Her blev der i alt givet 699 anmærkninger, hvilket svarer et gennemsnit på 1,45 anmærkning pr regnskab. 3 Supplerende oplysninger om ulovlige aktionærlån registreres i en særskilt kategori af Experian. Derfor forekommer ulovlige aktionærlån kun i forbindelse med én eller flere andre typer anmærkninger i stikprøven. 4 I stikprøven er der set bort fra regnskaber, der indeholder en reviewerklæring. Dette skyldes, at revisor i en reviewerklæring ikke skal give supplerende oplysninger vedrørende andre forhold end regnskabet, for eksempel forhold, der kan medfører ledelsesansvar. Da stikprøven søger at redegøre for omfanget af de enkelte anmærkningstyper, vil en tilføjelse af reviewerklæringer muligvis skabe en skævvridning af disse resultater, da der ikke er krav her om alle typer anmærkninger. Det betyder, at stikprøven reelt består af 482 regnskaber med anmærkninger.

10 66,6 pct. af regnskabernes påtegninger indeholder én anmærkning, svarende til regnskaber, mens 33,3 pct. indeholder to eller flere anmærkninger, svarende til regnskaber. Usikkerhed om evnen til at fortsætte driften i selskaber I påtegningerne på 2015-regnskaberne anslås der at være givet anmærkninger om usikkerhed i forhold til selskabets evne til at fortsætte driften (også kaldet going concern). Revisor kan både give supplerende oplysninger eller forbehold om usikkerhed vedrørende going concern. Der gives supplerende oplysninger, hvis der er redegjort for usikkerheden i regnskabet og revisor ikke er uenig i denne. Hvis der derimod ikke er oplyst og redegjort tilstrækkeligt for usikkerheden i regnskabet eller revisor er uenig i, at regnskabet skal aflægges med going concern for øje, giver der derimod forbehold. Af de anmærkninger om usikkerhed vedrørende going concern i 2015-regnskaberne, anslås at være i form af supplerende oplysninger, mens 960 anslås at være forbehold. Figur 5 Antal supplerende oplysninger og forbehold om usikkerhed vedrørende going concern Supplerende oplysninger Forbehold Kilde: Experian 2016 og egne beregninger

11 Usikkerhed om going concern også største årsag til supplerende oplysninger I alt er der givet mindst én supplerende oplysning i af de selskaber med mindst én anmærkning i påtegningen på 2015-regnskaberne. Det svarer til, at 92 pct. af selskaberne med mindst én anmærkning, har fået mindst én supplerende oplysning. I stikprøven havde 442 selskaber fået mindst én supplerende oplysning i påtegningen, svarende til knap 92 pct. af selskaberne i stikprøven. Der var i alt givet 608 supplerende oplysninger i påtegningerne, hvilket indikerer, at en række selskaber havde fået mere end én supplerende oplysning. Cirka 47 pct. af selskaberne havde fået en supplerende oplysning om beskrivelse af usikkerhed vedrørende going concern, mens 20 pct. havde fået en supplerende oplysning om tabt selskabskapital i forbindelse med overtrædelse af selskabsloven 5. Disse tal kan benyttes til at estimere det samlede antal selskaber, som har fået forskellige typer supplerende oplysning. Figur 6 Antal selskaber med en supplerende oplysning af følgende type i 2015-regnskaberne Going concern Tabt selskabskapital Indregning og måling Moms, lønskat eller udbytteskat Øvrige Kilde: Experian 2016 og egne beregninger Kategorien med supplerende oplysninger om indregning og måling af aktiver eller passiver omfatter flere forskellige fremhævelser af usikre regnskabsmæssige forhold. Herunder indregning og måling af grunde og ejendomme, kapitalandele i datter- eller associerede selskaber eller andre værdipapirer, udskudt skatteaktiv, tilgodehavender, med videre. 5 Tabt selskabskapital i relation til going concern kategoriseres kun som en supplerende oplysning om usikkerhed vedrørende going concern.

12 Supplerende oplysninger om øvrige forhold udgøres af en række forskellige forhold. Heraf består størstedelen af supplerende oplysninger om ulovlige lån, efterfulgt af supplerende oplysninger om ikke rettidig udarbejdelse eller indberetning af årsrapporten med videre, samt overtrædelser af bogføringsloven. Knap danske selskaber har fået mindst ét forbehold i påtegningerne I alt har 15,6 pct. af de selskaber, der har fået mindst én anmærkning i påtegningen på 2015-regnskaberne, fået mindst ét forbehold, svarende til selskaber. I stikprøven har 75 forskellige selskaber fået mindst ét forbehold. Det svarer til cirka 15,6 pct. af de selskaber, som har fået en anmærkning i regnskabet. Der er i alt givet 91 forbehold, hvilket indikerer, at en række selskaber har fået mere end ét forbehold. I stikprøven har 34 selskaber fået mindst ét forbehold for indregning og måling af specifikke poster, svarende til 7 pct. af stikprøvens selskaber. 23 selskaber har fået forbehold for mangelfuld beskrivelse af eller uenighed om going concern, svarende til 4,8 pct. Disse tal kan benyttes til at estimere det samlede antal selskaber, som har fået forskellige typer forbehold i påtegningen på 2015-regnskaberne. Figur 7 Samlet antal selskaber med mindst ét forbehold af følgende type i 2015-regnskaberne Indregning og måling Going concern Øvrige Kilde: 2016 og egne beregninger Forbehold for indregning og måling af specifikke poster omfatter blandt andet indregning og måling af kapitalandele i datter- eller associerede selskaber eller andre værdipapirer, udskudt skatteaktiver, varelager, tilgodehavender, ejendomme og grunde, med videre.

13 Når revisor tager forbehold for indregning og måling af varebeholdningen, skyldes det oftest, at det ikke har været muligt for revisor at verificere værdiansættelsen. Et forbehold for indregning og måling af kapitalandele i datterselskaber kan f.eks. skyldes, at det ikke fremgår i moderselskabets regnskab, at datterselskabets revisor har taget et forbehold for datterselskabets fortsatte drift. Dvs. at kapitalandelene er indregnet i moderselskabet under antagelse om, at datterselskabet vil være i fortsat drift på trods af, at datterselskabet har fået et going concern forbehold i regnskabet. Øvrige kategorien indeholder en række forskellige typer forbehold. Heraf udgøres den største andel af forbehold for utilstrækkelig bevis for specifikke poster. Hver sjette selskab med anmærkninger får en modificeret konklusion af regnskaberne, der har fået mindst én anmærkning, har fået en modificeret konklusion som følge af et eller flere forbehold. Det svarer til 15,6 pct. med mindst én anmærkning i påtegningen på 2015-regnskaberne. Blandt disse har revisor i tilfælde konkluderet, at regnskabet ikke er retvisende, eller det ikke kan verificeres, om regnskabet er retvisende. Dermed er 7,3 pct. af regnskaberne med mindst én anmærkning i påtegningen enten ikke retvisende, eller kan ikke verificeres som retvisende. Når et regnskab har fået et forbehold, modificeres konklusionen i revisionspåtegningen i form af enten en konklusion med forbehold, en manglende konklusion eller en afkræftende konklusion. Dette er ikke tilfældet, når selskabet har fået en supplerende oplysning i regnskabet, hvor der stadig kan gives en konklusion uden modifikationer. En konklusion med forbehold vil sige, at revisoren konkluderer, at regnskabet er retvisende bortset fra det forbehold, der er taget. En afkræftende konklusion vil sige, at revisoren konkluderer, at regnskabet ikke giver et retvisende billede, hvorimod en manglende konklusion vil sige, at revisoren ikke er i stand til at konkludere på regnskabet, givet den information, som virksomheden har gjort eller kunne gøre tilgængelig for revisor. Når revisor giver en konklusion uden modifikationer eller en konklusion med forbehold, betyder det, at regnskabet i sin helhed er retvisende. Dette er ikke tilfældet, når revisor giver en afkræftende konklusion eller en manglende konklusion. I disse tilfælde angiver revisor enten, at regnskabet ikke er retvisende, eller det ikke kan verificeres, om regnskabet er retvisende. Nedenstående figur viser fordelingen af konklusioner blandt selskaber med mindst én anmærkning i forbindelse med 2014-regnskaberne.

14 Figur 8 Fordeling af konklusioner for selskaber med revisionsanmærkninger Manglende konklusion Afkræftende konklusion Konklusion med forbehold Retvidende regnskab Ej retvisende regnskab Uændret konklusion, regnskab indeholder kun supplerende oplysninger Kilde: Experian 2016 og egne beregninger Blandt de selskaber, som forventes at have fået mindst ét forbehold, anslås det, at selskaber, svarende til 53 pct., har fået en konklusion med forbehold selskaber, svarende til 32 pct., har fået forbehold af en så gennemgribende karakter, at det har ført til en afkræftende konklusion. I 459 selskaber, svarende til 15 pct., har utilstrækkelig bevis for et eller flere forhold ført til en manglende konklusion.

15 Bilag Anmærkninger i revisors påtegning Anmærkninger i revisors påtegning består af enten et eller flere forbehold og / eller en eller flere supplerende oplysninger. Såfremt der tages et eller flere forbehold i påtegningen, har det indvirkning på konklusionen (modifikationer til konklusion i påtegningen), mens en eller flere supplerende oplysninger ikke har indvirkning på konklusionen i revisors påtegning. Supplerende oplysninger: Revisor skal i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold. Revisor bruger supplerende oplysninger til at påpege forhold i regnskabet, som efter revisors vurdering er af en sådan vigtighed, at det er afgørende for brugernes forståelse af regnskabet. Supplerende oplysninger vedrører således regnskabsmæssige forhold, hvor revisor er enig med ledelsen i den regnskabsmæssige behandling og omtalen heraf, men f.eks. ønsker at påpege usikkerheder over for regnskabsbrugerne 6. Der findes tre kategorier af supplerende oplysninger: Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet, supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen og supplerende oplysninger vedrørende andre forhold. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet: Revisoren skal altid give en supplerende oplysning i situationer, hvor forudsætningen om fortsat drift er passende, men forbundet med en væsentlig usikkerhed, der rejser betydelig tvivl om overlevelsen. Hvis revisoren i sådanne tilfælde vurderer, at regnskabet indeholder fyldestgørende oplysninger om forholdet, skal han udtrykke en konklusion uden forbehold for den fortsatte drift, men altså give en supplerende oplysning om usikkerheden. Revisoren kan give en supplerende oplysning i tilfælde af usikkerheder, hvis udfald kan påvirke regnskabet væsentligt, og hvis afklaring afhænger af fremtidige begivenheder, eller ved vurdering af væsentlige poster eller forhold i regnskabet, der er forbundet med væsentlig usikkerhed. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen: Revisor skal altid give en supplerende oplysning, hvis sammenligningstal ikke er revideret, når eksempelvis selskabet er vokset ind i revisionspligten. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold: Revisoren skal give en supplerende oplysning, hvis selskabets ledelse kan ifalde straf- eller erstatningsansvar for lovovertrædelser af selskabsloven. F.eks. skal revisor give en supplerende oplysning, hvis selskabskapitalen er tabt og ledelsen ikke har afholdt generalforsamling og orienteret herom inden 6 måneder efter, at det er 6 Hvis revisor er uenig med ledelsen i den regnskabsmæssige behandling og omtalen heraf, skal der tages forbehold.

16 konstateret, at halvdelen af selskabets kapital er tabt. Revisoren kan desuden give en supplerende oplysning om tabt selskabskapital, hvis dette er i relation til en going concern betragtning. Revisoren skal hertil eksempelvis give en supplerende oplysning, hvis selskabets ledelse kan ifalde straf for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Typiske eksempler herpå er overtrædelse af kildeskattelovens regler om at indeholde og indberette A-skat og overtrædelse af momslovgivningens regler om at opgøre og angive moms. Ulovlige kapitalejerlån som anmærkning er ikke selvstændigt med i udtagningen af selskaber med generelle anmærkninger. Samtlige de selskaber, der har anmærkninger, er altså ikke forårsaget af supplerende oplysninger om ulovlige kapitalejerlån. Forbehold: Når revisor tager et eller flere forbehold i revisionspåtegningen, skyldes det enten uenighed med ledelsen (revisor finder, at der er væsentlig fejlinformation i regnskabet), eller at der ikke er tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis (at revisorer ikke kan få verificeret oplysningerne i regnskabet). Et eksempel på et forbehold grundet væsentlig fejlinformation i regnskabet kan være, at revisor ikke er enig i værdien af varelageret, men mener, at værdien er sat for høj grundet manglende nedskrivning til en lavere værdi, hvorfor revisor tager et forbehold for værdiansættelsen af varelageret. Det vil sige, at revisoren konkluderer, at årsregnskabet bortset fra værdiansættelsen af varelageret giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven (konklusion med forbehold). Et eksempel på et forbehold grundet ikke tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis kan være, at revisor ikke kan få verificeret tilstedeværelsen af varelageret. Hvis et selskab f.eks. aflægger regnskab for perioden 1. jan dec. 2013, men først har valgt sin revisor i 2013, og selskabet ikke har et lagerstyringssystem, der gør det muligt for revisoren at gå tilbage og verificere varelageret på balancedatoen, så har revisoren ingen mulighed for at kunne verificere tilstedeværelsen af varelageret og må derfor tage et forbehold herfor (konklusion med forbehold). Revisor skal i revisionspåtegningen tage forbehold, hvis: Regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav Regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige Usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket det, ikke er tilstrækkeligt oplyst Regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt

17 Regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller eventuelle andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen. Forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor Revisor ikke kan udtrykke en konklusion vedrørende dele af regnskabet eller regnskabet som helhed. Påtegningens konklusioner Når revisor tager et forbehold i revisionspåtegningen, vil det altid påvirke konklusionen, som skal modificeres. Regnskabet vil ikke få en konklusion uden modifikationer, men vil i stedet få enten en konklusion med forbehold, en afkræftende konklusion eller en manglende konklusion. Revisor kan dermed give følgende typer konklusioner: 1) Konklusion uden modifikationer (regnskabet giver et retvisende billede) 2) Konklusion med forbehold (regnskabet givet et retvisende billede, bortset fra...) 3) Afkræftende konklusion (regnskabet giver ikke et retvisende billede) 4) Manglende konklusion (har ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis) Under afsnittet Forbehold på forrige side er der givet to eksempler på forhold, der fører til, at revisor må give en konklusion med forbehold. Et eksempel på en afkræftende konklusion foreligger, når et regnskab er aflagt som going concern og revisor er uenig heri. Dette udtrykker revisor ved at anføre, at regnskabet efter revisors opfattelse ikke er retvisende (afkræftende konklusion). Endelig kan grundlaget for en manglende konklusion foreligge i en situation, hvor hele bogføringsmaterialet er bortkommet eller nægtes stillet til revisors rådighed (manglende konklusion).

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Forbehold og supplerende oplysninger

Forbehold og supplerende oplysninger Forbehold og supplerende oplysninger -Analyse af 2012-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Analysenotat på baggrund af survey, juni 2012 Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Knap seks ud af 10 revisorer i undersøgelsen (57 pct.) har givet flere supplerende oplysninger i revisionen af årsregnskaberne

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

en opfølgende undersøgelse

en opfølgende undersøgelse Going concern og en opfølgende undersøgelse Af partner, statsaut. revisor, Anders Bisgaard, Faglig udviklingsafdeling, Beierholm og formand for FSR s Revisionstekniske Udvalg 1 og seniorkonsulent, cand.merc.aud.,

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Going concern i SMV-segmentet. Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d.

Going concern i SMV-segmentet. Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Going concern i SMV-segmentet Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvem er jeg? Cand.merc.aud. 2004 - Danica-prisen for bedste

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016 VVS.DK ApS Blokken 69 3460 Birkerød Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2017 Bo Jacobsen Dirigent Side 2

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Påtegninger og erklæringer

Påtegninger og erklæringer Påtegninger og erklæringer Cases Dilemma 1 Valg af erklæring Din bedste ven ønsker, at du skal udarbejde dennes personlige regnskab. Det personlige regnskab skal fremsendes til pengeinstituttet, hvor det

Læs mere

Analyse: Revisors forbehold

Analyse: Revisors forbehold FSR Danske Revisorer København, september 2011 Analyse: Revisors forbehold Analysen viser udviklingen i antallet af revisorforbehold og supplerende oplysninger 1 i danske virksomheders regnskaber i perioden

Læs mere

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS ÅRSRAPPORT 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2015 Jon Lorentsfeldt Dirigent CVR-nr. 35 64 08 86 Årsrapport 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 29 80 16 73 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.05.14 Martin Villekjær Krogh Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

NIELS BRUN HOLDING ApS

NIELS BRUN HOLDING ApS NIELS BRUN HOLDING ApS Tværbommen 25, 1 th 2820 Gentofte Årsrapport 29. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016 Kai

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

REVU s UDTALELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

REVU s UDTALELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING (REVU har i juli 2012 foretaget enkelte præciseringer i den oprindelige udtalelse fra januar 2012. De berørte afsnit er markeret med *) Afledt af ikrafttrædelsen af de internationale standarder om revision

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen 9 4700 Næstved

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår)

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR 29 68 69 47 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 6 2013. Kim Juhl Weaver Dirigent

Læs mere

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 5. februar 2014 /chrth/birhov/metgyd/jesjes Sag Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Som ansvarlig for det offentlige tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017 m S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Advokat Svend-Aage Dreist Hansen ApS Bag Haverne 32-50 4600 Køge (CVR-nr. 37 13 41 55) Årsrapport for 2016 S Godkendt pa

Læs mere

Thomas Høgh Holding ApS. Årsrapport for 2013

Thomas Høgh Holding ApS. Årsrapport for 2013 Skaadsmosevej 16 6950 Ringkøbing CVR-nr. 29309914 Årsrapport for 2013 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25-06-2014 Thomas Høgh Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Tømrervirksomheden Martin Andersen ApS

Tømrervirksomheden Martin Andersen ApS Tømrervirksomheden Martin Andersen ApS CVR-nr. 28 32 14 49 Årsrapport for 2012 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/06 2013 Martin Andersen

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

S & G MEDICAL A/S. Rørmosevej Allerød. Årsrapport 1. januar december 2015

S & G MEDICAL A/S. Rørmosevej Allerød. Årsrapport 1. januar december 2015 S & G MEDICAL A/S Rørmosevej 16 3450 Allerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2016 Tommy Knudsen Dirigent

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

KAP Invest ApS Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum CVR-nr

KAP Invest ApS Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum CVR-nr Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum CVR-nr. 35 83 67 64 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.05.17 Allan K. Pedersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

H & H HOLDING, ODENSE ApS

H & H HOLDING, ODENSE ApS H & H HOLDING, ODENSE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/03/2015 Hanne Thormose Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

H & H HOLDING, ODENSE ApS

H & H HOLDING, ODENSE ApS H & H HOLDING, ODENSE ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/03/2014 Hanne Thormose Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CITY AUTOSERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2014 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Shima Ali Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk - Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej 111 4660 Store

Læs mere

Swapselskabet Heidelberg K/S

Swapselskabet Heidelberg K/S CVR-nr. 35 46 60 88 Årsrapport for 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Karen Købmand ApS. Årsrapport for 2015

Karen Købmand ApS. Årsrapport for 2015 Karen Købmand ApS Nørre Voldgade 48, 1358 København K Årsrapport for 2015 (regnskabsår 26/1-31/12) CVR-nr. 36 53 34 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere