Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne"

Transkript

1 Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING FORUDSÆTNINGER TRIN FOR TRIN Hent skabelon Brug skabelon Indberetter information ark fanen Indberetter De enkelte skemaer Flerforekomst blanketter (flere ens rækker/flere ens skemaer) Gemme indberetning Validér indtastninger Validér og gem til Finanstilsynet Send til Finanstilsynet EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER SUPPORT Side 1

3 1 Indledning Denne vejledning henvender sig til brugeren af Finanstilsynets regnearksskabeloner der anvendes til indberetning til Finanstilsynets indberetningssystem. Indberetninger der skal indsendes via Finanstilsynets indberetningssystem skal indberettes i XML-format og indsendes via sikker (signeret og krypteret ) eller via diskette/cd til Finanstilsynets dataopsamlingsbureau IBM. Til hver indberetning er der dannet en regnearksskabelon. Ved brug af den indbyggede makro-funktion kan indberetningen automatisk gemmes i det krævede XML-format. I makro-funktionen er der også indbygget en række kontroller, der gennemløbes ved validering af regnearket. Side 2

4 2 Forudsætninger For korrekt anvendelse af regnearksskabelonen er det en forudsætning at skabelonen anvendes med makroer. Det tjekkes ved at kontrollere at makro-knappen Finanstilsynet fremgår i øverste linje, lige før hjælpe-knappen eller i Excel version 2007 at den ligger under tilføjelsesprogrammer. Det er muligt at bruge alle standard funktioner i Excel. Eksempelvis er det muligt at etablere links fra celler i skabelonen til andre regneark eller databaser. Man skal dog være opmærksom på, at når der foretages skemaændringer, vil der blive genereret en ny version af regnearksskabelonen. Du bør derfor etablere links på en måde, som kan genanvendes (f.eks ved en makro). Ved kopiering af værdier fra andre ark, skal du være opmærksom på at anvende funktionen Indsæt speciel og vælge værdier, da du ellers kan få ødelagt de indbyggede makroer. Side 3

5 3 Trin for trin I dette afsnit forklares trin for trin, hvordan du indberetter til Finanstilsynet med en regnearksskabelon. Grundlaget for illustrationerne er Excel version Der er kun minimale forskelle på andre versioner. 3.1 Hent skabelon På Finanstilsynets hjemmeside - under Indberetning - Virksomhedsområder findes de skabeloner, som er aktuelle at bruge. Det er vigtigt, at der hentes den korrekte version til den periode, der skal indberettes for samt at skabelonen gemmes på din pc. 3.2 Brug skabelon Når skabelonen åbnes, vil der afhængig af opsætning, spørges om der skal åbnes med eller uden makroer. Skabelonen skal åbnes med makroer. Skabelonen består af en række ark, svarende til de skemaer som gælder for den pågældende indberetning. Det er kun muligt at indtaste de oplysninger som skal indberettes til Finanstilsynet. Således er det ikke muligt at ændre på udseendet af skabelonen eller lignende. Det er muligt at bruge alle standard funktioner i Excel. Eksempelvis er det muligt at etablere links fra celler i skabelonen til andre regneark eller databaser. Man skal dog være opmærksom på, at når der foretages skemaændringer, vil der blive genereret en ny Side 4

6 version af regnearksskabelon. Du bør derfor etablere links på en måde, som kan genanvendes (f.eks ved en makro). Ved kopiering af værdier fra andre ark, skal du være opmærksom på at anvende funktionen Indsæt speciel og vælge værdier, da du ellers kan få ødelagt de indbyggede makroer. 3.3 Indberetter information ark fanen Indberetter Det første ark (vist nedenfor) skal udfyldes med de ønskede oplysninger. Regnskabsperiode Løbe nr. Dato Her angives den periode indberetningen vedrører. Perioden angives som ÅÅÅÅMM. ÅÅÅÅ = året indberetningen tilhører MM = den sidste måned i perioden eks : MM = 12 ved års indberetning, 4. kvartalsindberetning og december måneds indberetning. MM = 03 ved 1. kvartalsindberetning og marts måneds indberetning MM = 06 ved 2. kvartalsindberetning, halvårsindberetning og juni måneds indberetning. MM = 09 ved 3. kvartalsindberetning og september måneds indberetning. For at sikre en korrekt indlæsning hos Finanstilsynet er det vigtigt at perioden er korrekt. Løbenummeret skal være 1 med mindre der sendes en ny indberetning for samme virksomhed og samme periode, da skal løbenummeret tælles op. Feltet er til eget brug, derfor er det valgfrit om du vil udfylde det. Side 5

7 Tid Modtager Leverandør ID Regnr. (FT-nr) Afd.nr. CVR nr. Virksomhedsnavn Kontaktperson adr. Telefon Leverance system Feltet er til eget brug, derfor er det valgfrit om du vil udfylde det. Her skal stå FT for Finanstilsynet. Leverandør ID består typisk af ét bogstav og 2 cifre, tildelt virksomheden af Finanstilsynet. Hvis ID en ikke kendes kan den oplyses af Finanstilsynet. Virksomhedens registreringsnummer eller FT-nr. tildelt af Finanstilsynet. Det er meget vigtigt at du her angiver det korrekte nr. tilhørende den virksomhed som indberetningen vedrører. Da det er dette nr. der i Finanstilsynets interne system identificerer virksomheden. Her angives afdelingsnummer, anvendes kun ved indberetning af investeringsforeningernes afdelinger. Her angives virksomhedens CVR nummer (8 cifre). Her angives navnet på den virksomhed indberetningen vedrører. Her angives navnet på den medarbejder der kan kontaktes vedrørende indberetningen. Her angives adressen til kontaktpersonen. Her angives telefon nr. til kontaktpersonen. Der kan ikke skrives i dette felt, der står en fast værdi 010 som er til Finanstilsynets interne system. Side 6

8 3.4 De enkelte skemaer De skemaer som er mulige at indberette for den pågældende skabelon er oprettet som enkelte ark i skabelonen. F.eks AS05, AS06, AS07 osv. som vist nedenfor. Oplysningerne for de enkelte felter kan indtastes i den rækkefølge, som du ønsker det Flerforekomst blanketter (flere ens rækker/flere ens skemaer) En flerforekomst-blanket er et skema med variabelt antal forekomster. Antallet angives af indberetteren. Der er to forskellige typer af flerforekomster blanketter. Enten kan der være flere ens rækker på et ark eller der kan være flere ens blanketter hvor hver forekomst af skemaet svarer til et ark. Flerforekomst blanketter er kendetegnet ved at der er tilføjet _1 efter skemanavnet på ark fanen. F.eks. AS28_1. Side 7

9 a) Flere ens rækker - i flerforekomst blanket I de tilfælde hvor den samme type af oplysninger skal indberettes og hvor skemaet i regneark skabelonen består af netop én indtastnings-række kan denne kopieres op til 998 gange. Det er muligt, når skemaets navn er tilføjet _1 som vist nedenfor med AS28_1. Det gøres ved at aktivere menupunktet Finanstilsynet og vælge Tilføj flerforekomst blanket. Her får du mulighed for at vælge hvor mange rækker der ønskes - mellem 1 og 998: Side 8

10 Efter der er valgt 4 og trykket Opret, fremkommer yderligere 4 indtastningsrækker, se nedenfor. Hvis der er rækker som ønskes fjernet, aktiveres menupunktet Finanstilsynet og der vælges Fjern flerforekomst blanket. Her skal du angive, hvilke rækker (rækkenummeret i excel-arket) som ønskes slettet, fx række 11 som vist ovenfor. Tryk Fjern og rækken/rækkerne bliver fjernet. Side 9

11 b) Flere ens blanketter - i flerforekomst blanket I de tilfælde hvor den samme type af oplysninger skal indberettes og hvor skemaet i regneark skabelonen består af netop ét ark, kan dette kopieres op til 998 gange. Et ark som kan gentages, er muligt når der er tilføjet _1 efter skemanavnet på ark fanen som vist nedenfor med PI01_1. Ønskes et yderligere skema(ark) tilføjet skal du aktivere menupunktet Finanstilsynet og vælge Tilføj flerforekomst blanket, indtast antal og tryk Opret. Der vil herefter fremkomme det ønskede antal ark faner til skemaet. Hvis der eksempelvis vælges 3, vil der udover ark fanen PI01_1 fremkomme PI01_2, PI01_3 og PI01_4. Hvis et specifikt skema(ark) skal fjernes, skal du vælge skemaet(arket), aktivere menupunktet Finanstilsynet og vælge Fjern flerforekomst blanket. 3.5 Gemme indberetning Først når indberetningen er helt færdig skal den gemmes (i XML-format) via en særlig funktion. Indtil da kan regnearket gemmes som et helt almindeligt regneark. Det er vigtigt at navngive filerne, så der ikke kan opstå tvivl om, hvilken der senere skal arbejdes videre med. Vi anbefaler derfor, at du gemmer filerne i en struktur, som er sigende for indholdet. Det kan fx være en mappe med navnet Indberetning, der har undermapper svarende til indberetningstype og periode. Side 10

12 3.6 Validér indtastninger For at undgå så mange fejlindtastninger som muligt er der indbygget en række kontroller i regnearksskabelonerne. Når hele eller dele af en indberetning er udfyldt, kan du aktivere menupunktet Finanstilsynet, hvor funktionen Validér til fil findes. Funktionen vil nu gennemløbe og kontrollere alle indtastede oplysninger. Eventuelle fejl vil blive skrevet i en fil, som får navnet ValideringLog.txt. Den gemmes i samme mappe som du har åbnet regnearksskabelonen fra. Filen ValideringsLog.txt kan du åbne med Microsoft Notepad. Nedenfor er vist et eksempel på indholdet af ValideringLog.txt åbnet med Microsoft Notepad. Filen kan åbnes med andre programmer, fx tekstbehandlingsprogram, og du kan naturligvis også printe den. Side 11

13 3.7 Validér og gem til Finanstilsynet Når en indberetning er udfyldt og gennemarbejdet skal du aktivere menupunktet Finanstilsynet, hvor funktionen Validér og gem indberetning vælges. Funktionen vil nu gennemløbe og kontrollere hele indberetningen. Kontrollerne er de samme, som bliver aktiveret ved funktionen Valider til fil. Er der fejl, vil dette blive oplyst, som vist herunder. Informationen om fejl indeholder kontrolreglens navn og selve formlen, som gælder for kontrolreglen. Navnet kan bruges ved eventuel dialog med Finanstilsynet i fejlsøgningen. Formlen referer til skabelonens skemaer(ark) (fx AS01) og felter (fx Felt3). I skabelonen er alle felt numre anført til venstre for indtastningsfeltet. Her er det muligt at vælge Ret eller Ignorer. Vælges der Ret, kan fejlen rettes og derefter skal du igen vælge funktionen Validér og gem indberetning. Hvis det ikke er muligt at rette fejlen, kan der vælges Ignorer og valideringen af arket fortsætter. De fejl der eventuelt Ignoreres vil fremkomme på Finanstilsynets fejlliste, da kontrollerne der ligger i regnearksskabelonen også blive gennemløbet i Finanstilsynets interne system Selv om der er fejl i en indberetning, er det muligt at gemme den i det XML-format, som Finanstilsynet skal modtage. Side 12

14 Der vil fremkomme nedenstående advarsel hvortil der kan svares Ja. Efter endt validering skal du navngive indberetningen: Indtast filnavn og tryk ok. Der dannes nu 2 filer med det angivne filnavn, en excel-fil og en XML-fil. Filerne gemmes i samme mappe som du har åbnet regnearksskabelonen fra. Bemærk: Det er kun XML-filen som Finanstilsynet skal modtage. Excel-filen er til eget brug. Hvis indsendelsen af indberetningen sker via sikker (signeret og krypteret ), stiller Finanstilsynet ingen krav om, hvilket navn der vælges, men det er en god idé at bruge et navn, så flere filer tydeligt kan skelnes Hvis indberetningen sker via diskette/cd til Finanstilsynets dataopsamlingsbureau IBM, skal der anvendes en særlig navnestandard og følgeseddel til indsendelsen. Se vejledning om dette på tilsynets hjemmeside. 3.8 Send til Finanstilsynet De færdige indberetninger i XML-format kan indsendes via sikker (signeret og krypteret ) til Finanstilsynets indberetningspostkasse eller via diskette/cd til Finanstilsynets dataopsamlingsbureau IBM. Indsendelsesmetoderne er nærmere beskrevet i Brugervejledning til XML-filer til IBM og Indsendelse via sikker (signeret og krypteret ) som findes på Finanstilsynets hjemmeside Side 13

15 4 Efterfølgende ændringer Hvis der efter afsendelse konstateres fejl eller er behov for ændringer, skal du kontakte Finanstilsynet. Hvis det aftales, at der skal sendes en ny indberetning til Finanstilsynet, kan du bruge excel-filen der blev dannet ved funktionen Validér og gem indberetning. Husk at optælle løbenr. i indberetter-oplysningerne. Side 14

16 5 Support På Finanstilsynets hjemmeside under Indberetning -> Vejledninger og informationer -> Tekniske vejledninger til Finanstilsynets indberetningssystem, kan du finde nedenstående vejledninger : - Indsendelse via sikker (signeret og krypteret ) - Brugervejledning til XML-filer til IBM - Blanket til registrering af adresse til sikker - Følgeseddel til diskette - Følgeseddel til CD - FAQ ofte stillede spørgsmål Side 15

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Kære Experian for Microsoft Dynamics bruger, Formålet med denne guide er at hjælpe dig som bruger til at opnå det optimale udbytte af Experian for Microsoft

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

til Microsoft Dynamics C5 2010

til Microsoft Dynamics C5 2010 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink In til Microsoft Dynamics C5 2010 til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes Side 1 af 67

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere