Håndværker- og Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndværker- og Brugervejledning"

Transkript

1 Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej Vestervig tlf hjemmeside: mail:

2 Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring... side 4 Aflevering... side 5 Modtagelse og fastgørelse Montering... side 6 Sammenbygning... side 8 Fuger/fugetyper... side 8 Specielt for vinduer... side 9 Specielt for døre... side 9 Funktion og betjening Topstyret vindue... side 10 Tophængt vindue... side 11 Sidehængt vindue... side 12 Topvende vindue... side 13 Udluftning... side 14 Betjening... side 15 Facadedøre... side 17 Halvdøre... side 18 Terrassedøre... side 18 Vedligehold, rengøring og smøring Generelt om vedligehold... side 20 Overfladebehandling mahogni... side 20 Overfladebehandling fyrretræ... side 22 Harpiksudtræk... side 22 Tætningslister... side 23 Generelt om smøring... side 24 Specifik smøreanvisning... side 25 Termoglas Indvendig kondens på termoruder... side 26 Udvendig kondens på termoruder... side 29 Bioclean... side 30 Garanti på termoruder... side 31 Garanti erklæring... side 34 Side 1

3 VIPO det sikre valg Vi ønsker tillykke med dine nye vinduer/døre, som du med korrekt behandling og regelmæssig vedligehold vil få glæde af i de næste mange år fremover. Fremstilling af vore elementer er baseret på solide håndværkertraditioner og med kernetræ uden fingerskarring som de vigtigste elementer. Resultatet er et kvalitetsprodukt, som med almindelig vedligeholdelse vil kunne holde i mange år. Korrekt montering og vedligehold er vigtig. Følg monteringsvejledningen i denne folder. I modsat fald kan fejl ved monteringen give anledning til funktionsproblemer og disse er ikke dækket af garantien på elementerne. Følges denne vejledning og foretages arbejdet af vore forhandlere med erfaring i montering af vinduer og yderdøre, så er du bedst sikret også med hensyn til elementernes funktion. Denne brugervejledning beskriver i hovedtræk, hvordan dine nye vinduer og døre fra VIPO fungerer og betjenes samt hvordan de skal vedligeholdes. VIPO Vinduer A/S Side 2

4 Set udefra Set indefra Slå retning Side 3

5 Modtagelse og opbevaring Straks ved modtagelsen fjernes indpakningsfolien og det kontrolleres at elementerne stemmer med ordrebekræftelsen kontakt straks VIPO på tlf , hvis der er fejl og mangler, dette skal gøres inden monteringen påbegyndes. Ved aflæsning og videre håndtering af elementerne skal der bruges hjælpemidler og metoder, som ikke medfører skader på elementerne. Elementerne skal opbevares på jævnt underlag, ved udendørs opbevaring skal elementerne placeres på strøer eller paller, så de holdes fri af underlaget. Mærkater og korkbrikker på ruder bør fjernes indenfor 1-2 uger efter modtagelsen. Disse fjernes nemt ved at påføre madolie på klistermærket, lad olien sidde i et døgn og klistermærket kan nemt skrabes af. Elementerne skal beskyttes mod nedbør og tilsmudsning ved en stabilafdækning. Der skal være mulighed for ventilation omkring elementerne. Separate ruder bør opbevares under tag. Side 4

6 Aflevering Inden afleveringen til bygherren skal den ansvarlige for monteringen sikre at: Tætningslister, beslagdele og false er rengjort for mørtel m.v. Oplukkelige rammer er justeret til korrekt frigang. Hængsler og slutblik er justeret til korrekt tilspænding eller let bevægelighed. Alle dele bortset fra friktionsdele er smurt med egnet smøremiddel. Eventuelle skader i overfladebehandlingen er udbedret. Brugerne instrueres i den rette betjening af elementerne og / eller overbringes denne brugervejledning. Side 5

7 Figur 1 Eventuelle slutblik til kolver og kantrigler skal kontrolleres / justeres for korrekt tilspænding. Vær opmærksom på at ved montering af cylinder i døre, skal pilen vende nedad på begge sider. Efter montage fjernes borestøv fra karm og beslagdele Ved elementer med løs glasmontering er det vigtigt at ruderne monteres i henhold til den monteringsanvisning der foreligger fra glasindustrien (GS) Monteringsanvisning kan rekvireres på Glasindustriens hjemmeside Side 6

8 Branchens fælles salgs- og leveringsbetingelser findes på Montering Korrekt montering er en forudsætning for problemfri funktion. Det bør derfor være fagfolk, der er ansvarlig for monteringen. Karm og ramme skal være adskilt ved montering. Afstanden mellem karm og murhul bør være mm hele vejen rundt, dog således at der tages hensyn til sålbænken. Det anbefales at facadeelementerne placeres med en tilbagetrækning på 4-5 cm fra murværkets yderside. Der skal være fast underlag ved alle fastgørelsespunkter. Dette, samt evt. supplerende opklodsning, skal have en passende størrelse, så der er plads til fugemateriale både udvendigt og indvendigt. Anlægsfladen på det faste underlag bør ikke være mindre en 25 cm 2, og materialet skal være trykfast som eksempelvis vandfast krydsfiner, oliehærdet masonit eller murpap. Fastgørelse sker med skruer hvis type afhænger af murens beskaffenhed. Der bør anvendes karmskruer med stort hoved. Fastgørelse skal foretages i falsen så vidt muligt som vist på figur 1. Efter fastgørelsen er det vigtigt, at karmen i hængselsiden er i lod på begge leder. Frigangen dvs. luften mellem karm og ramme skal være ensartet ved over- og sidekarm. I lukkesiden rettes karmen ind, så den får fuldt anslag mod rammen. Ingen karmdele må krumme. Elementer som fastgøres til bagmur inden skalmuring skal efter opmuring opklodses og fastgøres til skalmuren, så elementets stabilitet sikres. Side 7

9 Sammenbygning af elementer. Elementerne kan bygges sammen side om side og sammenlåses med skruer. Afstanden mellem sammenlåsningspunkterne skal være ca. 25 cm. Over- og underkant opklodses under sammenlåsningen og fastgøres foroven og forneden. For at udligne tryksvind og dermed utæthed i samlingen, bør denne inden sammenlåsningen fuges med en elastisk fuge. Fuger Fugearbejdet udføres som beskrevet i projektet eller efter de anvisninger, der er udarbejdet af Fugebranchens Samarbejdsog Oplysningsråd, FSO. Ved stopning må isoleringsmaterialet ikke komprimeres så hårdt, at det medføre en krumning af karmdelene. Vær opmærksom på at den udvendige fugning ikke må dække drænhuller, da dette vil forhindre afvanding af konstruktionen. Fugetyper Der findes en række produkter til fugerne mellem karm og ydermur. De 3 mest anvendte typer er: Plastik eller elastisk fuge Asfaltimprægneret skumplast (Illmod bånd) Kalk / cementmørtel Det er vigtigt for træværkets bevarelse og et lavt varmeforbrug, at fugerne er intakte. Fugerne bør derfor ses efter mindst en gang om året og evt. utætheder udbedres. Der henvis til FSO fugehåndbogen. Side 8

10 Specielt for vinduer Afstanden mellem to fastgørelsespunkter må højst være 900 mm. - se fig eller flere fags vinduer skal have blivende opklodsning under lodposten. Ved elementhøjde under 1188 mm Fig 2 kan midterste fastgørelse i sidekarmene undlades og ved elementbredde under 1000 mm kan fastgørelsen i over og underkarm undlades. Det flotteste resultat fås ved at montere skruerne i karmfalsen. Ved montering af forsatsrammer skal der udvises stor omhyggelighed og omhu, da forsatsrammer kræver 100% planhed / opretning for opnåelse af korrekt rammeanslag. Specielt for døre Fastgørelsen øverst og nederst i sidekarmene placeres så tæt på hængslerne, som det er muligt da hele dørbladets vægt er centreret her. I lukkesiden skal der være et blivende underlag bag låseblikket. Dette underlag har primært en indbrudshæmmende funktion. - se fig eller flere fløjede døre skal ud over de viste befæstelser også fastgøres i et punkt i over- og underkarm for hvert dørblad. fig 3 Ved dobbeltdøre, med eller uden midterpost, skal der under posten/ fløjsamligen være en blivende opklodsning under bundkarmen. - se fig. 4 fig 5 Side 9

11 Topstyret vindue Betjening af vinduet sker med et greb, der er placeret på underrammen. På undersiden af denne er en rulle paskvil, som fastholder rammen i slutblikket på karmen. Slutblikket har 2 stillinger, det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er en indbrudshæmmende ventilationsstilling, der forneden giver en åbning på 1-2 cm. Når vinduet åbnes og skubbes ud forneden, glider vinduesrammen samtidig ned foroven. Det giver en særdeles god og effektiv udluftningsstilling. Det kan dog ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i blæst og gennemtræk. Adskillelse af karm og ramme De skruer som fastholder de bevægelige dele til rammen skal fjernes (fra sider og top), hvorefter rammen kan frigøres fra karmen. Dette kræver 2 personer. Når skruerne fjernes skal vinduet være åbnet ca. 30. Justering Friktionen justeres ved at dreje på skruen i glideklodsen på hver side. Skruen skal være strammet lige meget i begge sider, ellers kan der opstå skævheder i rammen. Side 10

12 Tophængt vindue Betjening vinduet er hængslet for oven og forsynet med anverfere og udskyderstang, som bruges til at, åbne og lukke vinduet med. Rammen kan holdes i en fast ventilationsstilling, der forneden giver en åbning på 2-4 cm. Adskillelse af karm og ramme Rammen skal føres til vandret stilling og kan så løftes fri af hængslerne. Ved mindre rammer kan dette klares af 1 person. Justering Anverfere kan strammes eller slækkes ved at dreje på øsken. - se fig. 5 Side 11

13 Sidehængt vindue Betjening standard Sidehængte vinduer er i standard udgaven forsynet med stormjern og anverfere, som bruges til at åbne og lukke vinduet med. Stormjernet er monteret i hængselsiden og bruges til at fastholde vinduet i åben stilling. Betjening med paskvilgreb Vinduet betjenes med et enkelt håndtag i rammens lukkeside. På beslagsiden af denne er en rullepaskvil, som fastholder rammen i slutblik på karmen. Slutblikket har 2 stillinger. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er en indbrudshæmmende ventilationsstilling, der giver en åbning på 1-2 cm. Betjening - med paskvilgreb med bremse Vinduet betjenes med et enkelt håndtag i rammens lukkeside. På beslagsiden af denne er en rullepaskvil, som fastholder rammen i slutblik på karmen. Slutblikket har 2 stillinger. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er en indbrudshæmmende ventilationsstilling, der giver en åbning på 1-2 cm. Friktionsbremsen i rammens underside gør det muligt, at holde rammen fast i en vilkårlig ventilationsstilling, fra ca. 5 cm til næsten helt åben stilling. For at låse vinduet i fast ventilationsstilling skal håndtaget drejes til lukkestillingen, mens vinduet er åbent. Forsøg aldrig at lukke vinduet, når friktionsbremsen er aktiveret. Friktionsbremsen sikrer ikke rammens stilling under større vindbelastning eller gennemtræk. Side 12

14 Topvende vindue Betjening af vinduet sker med et greb, der er placeret på underrammen. På undersiden af denne er en rullepaskvil, som fastholder rammen i slutblikket på karmen. Slutblikket har 2 stillinger, det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er en indbrudshæmmende ventilationsstilling, der forneden giver en åbning på 1-2 cm. Topvendebeslaget er forsynet med børnesikring, der blokere rammen, når der er åbnet ca. 10 cm. Yderligere åbning af vinduet sker ved at udløse børnesikringen og rammen kan nu dreje 180 rundt uden for husets facade, så ydersiden kan pudses indefra. Og i denne stilling virker børnesikringen som pudsesikring. Det kan ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i blæst og gennemtræk. Adskillelse af karm og ramme De skruer som fastholder de bevægelige dele til rammen skal fjernes (fra sider og top), hvorefter rammen kan frigøres fra karmen. Dette kræver 2 personer. Når skruerne fjernes skal vinduet være åbnet ca. 30. Justering Topvende vinduer kan ikke justeres. Side 13

15 Husk at lufte ud hver dag Luft ud kort og intenst. Om vinteren er det særlig vigtigt at få luftet ud, men du kan gøre det i kortere tid end normalt - du kan nøjes med 5 minutter. Sørg for gennemtræk. Luk vinduer op i begge husets sider, så den friske luft kan cirkulere. Ellers når du ikke at skifte al luften ud på så kort tid. Luft ud 2-3 gange om dagen, fx morgen, eftermiddag og aften. Når det er koldt udenfor, bliver husets indvendige overflader også koldere, og det gør risikoen for fugtskader større. Derfor er det vigtigt at lufte ud. Luft ud efter madlavning og stearinlys. Har du haft tændte stearinlys, lavet mad eller haft mange gæster i stuerne, er det også en god ide at lufte ud. Ellers hænger der fugt og partikler i indeluften. Luk for varmen i de korte perioder, hvor vinduerne står åbne. Lad ikke vinduet slå på klem. Lad ikke bare et enkelt vindue stå på klem i flere timer. Det vil afkøle vægge og andre overflader, og så kræver det langt mere tid og energi at få stuetemperaturen op igen. Kolde vægge kan give kondens og føre til skimmelsvamp. Side 14

16 Facadedøre Betjening Facadedøre er som standard forsynet med låsekasse til cylinder og 3 punkt lukke i grebsside. Det øverste og nederste lukkepunkt aktiveres ved at løfte grebet opad, herved sikres at døren er lukket helt tæt og kan låses. Alle 3 lukkepunkter kan frigøres ved at trykke håndtaget ned. Dobbeltdøre har greb på det dørblad der åbnes først, det andet dørblad er holdt af to kantrigler en foroven og en forneden, som sidder placeret i falsen Betjening med koblede rammer Betjenes som facadedør. Ved pudsning og vedligeholdelse af koblede rammer, skrues messingskruerne på indvendig side af, herved bliver det muligt at løfte koblingsrammen ud af dørbladet. Adskillelse af karm og ramme Når dørbladet er åbnet i 90 kan dørbladet løftes af hængslerne OBS. Det er vigtigt at aktiver 3-punkt lukke når døren lukkes Side 15

17 Betjening af brandredning med løs post Ved denne form for brandredning er funktionen som ommestående blot kan begge rammer åbnes. Adskillelse af karm og ramme Sidehængte rammer kan i standard udgaven løftes af karmen, når rammen er åbnet i en vinkel på 90, afhængig af vinduets størrelse kræves 1 eller 2 personer. Paskvilgreb med bremse Her frigøres friktionsbremsen inden rammen løftes af. Forsatsrammer Betjening forsatsrammer leveres med justerbare messing forvridere, rammerne åbnes ved ar dreje på vrideren Indboringshængsler kan finjusteres efter endt montering. Adskillelse karm og ramme Rammen åbnes i en vinkel på 90 ind i rummet, herefter kan rammen løftes af. Side 16

18 Facadedøre Betjening Facadedøre er som standard forsynet med låsekasse til cylinder og 3 punkt lukke i grebsside. Det øverste og nederste lukkepunkt aktiveres ved at løfte grebet opad, herved sikres at døren er lukket helt tæt og kan låses. Alle 3 lukkepunkter kan frigøres ved at trykke håndtaget ned. Dobbeltdøre har greb på det dørblad der åbnes først, det andet dørblad er holdt af to kantrigler en foroven og en forneden, som sidder placeret i falsen Betjening med koblede rammer Betjenes som facadedør. Ved pudsning og vedligeholdelse af koblede rammer, skrues messingskruerne på indvendig side af, herved bliver det muligt at løfte koblingsrammen ud af dørbladet. Adskillelse af karm og ramme Når dørbladet er åbnet i 90 kan dørbladet løftes af hængslerne OBS. Det er vigtigt at aktiver 3-punkt lukke når døren lukkes Side 17

19 Halvdøre Betjening De to dørhalvdele kan åbnes som en dør, når håndtaget på nederste halvdel drejes til åben stilling inden håndtaget på øverste halvdel benyttes. Ved facade dørsbeslåning skal håndtaget på øverste halvdel løftes op ad for at døren kan låses, ved terrassedørsbeslåning se terrassedøre. Adskillelse af karm og ramme Når dørbladet er åbnet i 90 kan dørbladet løftes af hængslerne. Terrassedøre Betjening Terrassedøre er som standard forsynet med paskvillås med 3-punkt lukke i grebssiden, der aktiveres ved en 90 drejning af det indvendige greb. Bremsen der er standard i udadgående terrassedøre gør det muligt at fastholde dørrammen i vilkårlig ventilationsstilling fra ca. 5 cm til næsten helt åben stilling. Døren fastholdes i ventilationsstillingen ved dreje håndtaget på den åbne dør til lukkestilling. Ved kraftig blæst kan bremsen dog ikke fastholde dørrammen i ventilationsstilling. Luk aldrig døren med grebet i lukkestilling. Dobbeltdøre har greb på det dørblad der åbnes først, det andet dørblad er holdt af to kantrigler en foroven og en forneden, som sidder placeret i falsen.

20 Side 18 OBS. Det er vigtigt at aktiver 3-punkt lukke når døren lukkes Betjening med koblede rammer Betjenes som terrassedør, ved pudsning og vedligeholdelse af koblede dørrammer, åbnes dørrammen vinkelret på karmen, herved bliver det muligt at betjene sammenkoblingsbeslaget. Betjening af kasse døre Den indvendige ramme betjenes som en forsatsramme, mens den udvendige ramme betjenes som en udadgående dørramme. Ved pudsning og vedligeholdelse åbnes den indvendig ramme ind i rummet mens den udvendige ramme åbner ud ad. Adskillelse af karm og ramme Når dørbladet er åbnet i 90 kan dørbladet løftes af hængslerne. Husk at frigøre bremsen inden dørbladet løftes af. Justering af facadedøre, halvdøre og terrassedøre Slutblikket på karmen skal eventuelt justeres ved overgang mellem sommer og vinter, hvilket kan gøres ved at tungen bøjes ud eller ind, indtil døren lukker tæt til karmen. se fig. 7 fig. 7

21 Side 19 Generelt om vedligehold Vinduer og døre fra VIPO kræver et minimum af vedligehold, hvilket under normale forhold begrænses til afvaskning af de udvendige flader med jævne mellemrum i lunkent vand tilsat et neutralt rengøringsmiddel, for at fjerne snavs fra overfladen. Herudover skal bevægelige beslagdele smøres efter behov dog mindst 1 gang om året, når blot det sikres, at glideskinner, styreskinner, tætningslister og lignende holdes fri for snavs og støv, vil elementet være fuld funktionsdygtig i mange år frem. Overfladebehandling - mahogni Elementer fra VIPO leveres grundbehandlet med en vandbaseret farveudlignende grundbehandling. Elementerne skal genbehandles kort tid efter montering. Herefter skal elementerne vedligeholdes efter behov. For meget udsatte og forvritrede vinduer mindst 2 gange om året forår og efterår. For at træet skal fremstå med samme farve og glød, behandles med Gori 2 in 1 eller lignende, påføringen forgår med pensel, rulle eller fnugfrie klude i tynde lag, al overskydende olie fjernes følg malerleverandørens anvisninger.

22 Side 20 Behandlingen gentages minimum to gange om året forår og efterår, vær opmærksom på at specielt syd- og vestvendte sider er særlig belastede af sol og vind. Inden behandling skal træet rengøres med et på markedet værende produkt for rengøring af Mahogni Vinduer. Reparation af skader sker ved først at rengøre og derefter slibe de beskadige områder med fin sandpapir, Samme område pletmales forsigtigt det første par gange for at opnå samme farve som den øvrige overflade, hvorefter hele pågældende overflade/komponentdel stryges med et penselstrøg for at opnå ensartethed. Til indvendig vedligeholdelse anbefales Trip Trap Oli køkkenbordsolie, denne olie er transparent og ikke tilsat farve. Produktet påføres med pensel, rulle eller fnugfrie klude i tynde lag, al overskydende olie fjernes.

23 Side 21 Overfladebehandling - fyrretræ Efter imprægnering er vinduer og døre grundmalet og overfladebehandlet med et vandbaseret ØKO malesystem fra Teknos. Overfladebehandlingen er checket af Dansk Teknologisk Institut. Testen der benævnes CEN/TC1339 / WG2 /NY6 svarer til: NORDTEST BUILD 229 prøvningsrapport nr. 290,79503/51. Opfyldelsen af denne test anses som minimum for overfladebehandling af trævinduer når mindst 5 års holdbarhed skal kunne påregnes. Denne behandling giver vinduerne en enestående overfladebehandling, skulle de have valgt Deres nye vinduer/døre uden vor overfladebehandling, skal tilsvarende overfladebehandling påføres inden eller i umiddelbar forbindelse med montering. Vedligehold af overfladebehandling Overfladebehandlingen efterses to gange årligt, forår og efterår. Skader, revner, ridser og slagmærker repareres. Der foretages nedslibning til bart træ. Herefter imprægneres, grundbehandles og topbehandles i henhold til malerleverandørens anvisninger. alle flader rengøres for støv og snavs. tætningslister, bevægelige dele i hængsler og DVVmærket samt lukkefunktion friholdes for maling. oplukkelige rammer ikke lukkes før behandlingen er tør. Tørretid afhænger af temperatur og lagtykkelse. evt. harpiksudtræk fjernes forsigtigt med en spartel, herefter aftørring med alm. husholdningssprit. Harpiksudtræk Træ er et naturprodukt, der indeholder harpiks. Små krystalliserede harpiksknopper fjernes ved at tørre forsigtigt på dem med en spritvæddet klud. Gentag om nødvendig processen flere gange. Husk straks at eftertørre med en klud, opvredet i lunkent vand.

24 Side 22 Større udtræk må sidde nogle måneder, til harpiksen krystalliseret sig, herefter skrabes krystallerne forsigtigt bort og der aftørres med sprit. Husk straks at eftertørre med en klud opvredet i lunkent vand. Misfarvning omkring knaster falmer gradvist med årene. Ved overfladebehandling med mørke farver, kan der i solsiden, forkomme bobler over knasterne. Boblerne bortskæres med en skarp hobbykniv. Det frilagte træ slibes med sandpapir korn 80. Der imprægneres og grundes, herefter spartels med urethanspartel. Slutbehandles med et på markedet værende produkt beregnet for topbehandling af trævinduer. Vær opmærksom på! Messing anløber før eller senere afhængig af atmosfæriske påvirkninger, som regel i en brunlig tone. Hvis messingoverfladen ønskes bevaret, poleres beslaget med passende mellemrum med et messingpudsemiddel. Rustfrit stål kan også anløbe, dette fjernes dog let ved brug af i handlen værende rense- og pudsemidler. Tætningslister Sammen med den årlige smøring bør der foretages eftersyn af tætningslister og glasbånd. Tætningslisterne er fremstillet af EPDM gummier, disse kræver ikke nogen egentligt vedligeholdelse, men bør holdes rene og frie for snavs. Dette gøres ved at tørre dem med en klud opvredet i lunkent vand tilsat et neutralt rengøringsmiddel. Tætningslisterne kan med fordel stryges med en silikonestift for at mindske friktionen ved betjening. Kontroller også at tætningslisternes position og fastholdelse er i ordren og at listerne forsat opfylder deres tætningsfunktion. Alle tætningslister er løst monteret i en omløbende notgang, det er derfor en enkelt operation at af- og genmontere tætningslisterne, hvis de beskadiges og skal skiftes ud eller i forbindelse med vedligehold af overfladebehandlingen. Tætningslisterne må aldrig overmales eller stryges med træbeskyttelse / olier.

25 Side 23 Generelt om smøring Det er vigtigt, at smøre og vedligeholde alle typer beslag for at sikre en let og uhindret betjening og funktion af dine nye vinduer og døre i dagligdagen og for at opretholde garantien på elementerne. Hvor ofte du skal foretage smøring og vedligeholdelse, afhænger af brugen og påvirkningen som beslagene bliver udsat for fra vejrlig, miljøforurening etc. Beslag anvendt i byområder, industriområder, områder med høj trafikintensitet og kystnære områder med saltholdig luft, skal smøres og vedligeholdes oftere end beslag anvendt, hvor korrosionspåvirkningerne er mindre. Alle beslag er smurt i forbindelse med monteringen på fabrikken. Men vi gør opmærksom på, at det påhviler den person eller entreprenør, der er ansvarlig for monteringen, at sikre sig, at alle bevægelig dele, med undtagelse af friktionsdele / glideskinner, er smurt med egnet smøremiddel inden afleveringen til bygherren.

26 Side 24 Specifik smøreanvisning Sidehængte hængsler: Hængsler på sidehængte vinduer og døre smøres med syrefri olie under gentagende aktivering. se fig. 8 Der kan med fordel anvendes syrefri fedt, dog vil det her være nødvendigt, at løfte rammen af tapstykkerne og påføre fedt direkte på tapperne. fig. 8 Topstyrede og topvende: Disse er af typen glidebeslag og skal smøres i alle ledforbindelser under gentagende aktivering, således at smøremidlet vandrer ind mellem de indbyrdes bevægelige arme. Der skal smøres både ind- og udvendigt på ledforbindelserne og i spalteåbningen mellem armene. Til dette anvendes en let indtrængende syrefri olie efterfulgt af en langtidsvirkende syrefri fedt på spraybasis. Glidefladerne holdes rengjorte for at lette glidefunktionen, ligesom glideskinnerne holdes fri for snavs. Der kan påføres stearin eller tørglidemiddel på glidefladerne. Glidebeslag smøres ikke i friktionsled, da dette kan reducere friktionen. Paskviller og lignende: Smøres med syrefri olie eller syrefri fedt på spraybasis i låsekassen samt ved rullerne, tapperne eller kolverne under gentagen aktivering. - se fig. 9 fig. 9

27 Side 25 Indvendig kondens på termoruder. Indvendig kondens kan forekomme på termoruder og er bestemt af: De fugtmængder som beboernes aktiviteter tilfører boligen. Rummets opvarmning Ventilationsforhold Hvis kondensvand fra en rude gennem længere tid løber ned i ramme- / karm konstruktionen, kan dette medføre vækst af skimmelsvampe og i værste fald råd skader på træ delene. Der er nogle forhold som kan give fugt i boligen. Vær opmærksom på følgende: At nye vinduer er betydeligt mere lufttætte end gamle. Efter en vinduesudskiftning er der derfor større behov for udluftning end tidligere At nybyggede huse skal luftes ud oftere end gamle huse. Udtørringsfasen for nye huse kan strække sig over mere end et år. Det gælder også ved om- og tilbygning. At et voksent menneske eller en middelstor hund - afgiver ca. 2 liter vand i døgnet. At madlavning, badning samt tøjvask og tørring fra to voksne og to børn, nemt afgiver 3 5 liter vand i døgnet. At fugtproblemerne vokser, når rumtemperaturen sænkes og svinder når rumtemperaturen hæves. Selv en kortvarig sænkning af temperaturen f.eks. om natten kan give kan give kondens på ruderne. At tætte gardiner og brede vinduesplader / -karme kan gøre luften stillestående ved ruderne, så luften bliver kold og fugtig og danne kondens på glasset.

28 Side 26 At utilstrækkelig udluftning giver dårligt indeklima, der kan give sig udslag i hoste, hovedpine, svien i øjnene, udslæt og luftvejsallergi. At en bolig, der i 8-14 dage har været udsat for høj luftfugtighed, skal udluftes særlig godt. Det gøres ved at åbne 2-3 vinduer i ventilationsstilling døgnet rundt, samtidig med, at rumtemperaturen hæves 4-5 C over det normale i 8-10 dage. At få dage med roligt vejr vil solen tilføre mere gratis varme end der forsvinder ved normal udluftning. At det er en balanceakt at finde det optimale punkt for energibesparelse og minimering at fugtproblemer. Prøv at udlufte boligen med gennemtræk 2 gange i døgnet hvor du åbner vinduerne i ca. 6 minutter ad gangen, så ikke gulve og vægge når at blive afkølede. Desuden skal både køkken og badeværelse udluftes jævnligt. Termisk sprængninger af termoruder. Vi har ved montering af termoruderne i rammen/karmen taget hensyn til at glasset arbejder som en naturlig følge at temperatursvingninger. Hvis en termorude udsættes for uensartede varmepåvirkninger, kan det forårsage termiske spændinger i glasset. F.eks. hvis ruden udsættes for slagskygger eller der klæbes (specielt mørkfarvede) streamers, plakater eller skilte på ruden, eller ruden males helt eller delvis, eller der klæbes plastfilm/solfilter på ruden. Det samme kan ske, hvis der placeres varmereflekterende materialer tæt på ruden, eller hvis forhindres med baggrund i tunge gardiner, persienner eller store planter, der kan medføre en uens opvarmning af ruden. Termoruden kan under sådanne forhold absorbere så meget solenergi, at spændinger får glasset til at revne i et meget karakteristisk brud. For at undgå termiske sprængninger under sådanne forhold skal der anvendes hærdet glas i termoruden. Skader, der er opstået på grund af ovennævnte forhold, er ikke omfattet af glasleverandørens og VIPO s garanti.

29 Side 27 Vinduesindustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for omkring 65 danske producenter af vinduer og yderdøre. Vinduesindustrien s overordnede formål er ar varetage branchens fælles interesser og herunder er brugernes sikkerhed ved køb af vinduer og yderdøre højt prioriteret. En anden væsentlig opgave i Vinduesindustrien er arbejdet med de Tekniske Bestemmelser for DVV mærkede elementer, der er grundlaget for den kvalitetskontrol, der gennemføres af et uvildigt organ. Det bedst mulige grundlag for fremstilling af vinduer og yderdøre sikres ved jævnlig opdatering af de Tekniske Bestemmelser. Det gælder primært funktionen og levetid under stadig større hensyntagen til energi- og miljømæssige forhold. Vil du vide mere, så klik ind på internettet på DVV-mærkede vinduer og yderdøre betyder, at vinduesproducenten er underlagt en uvildig fabrikskontrol 1-2 gange årligt. Her kontrolleres om virksomhedens kvalitetsstyring og færdige elementer opfylder de krav til fx konstruktion, ydeevne, materialer og overflader, som er specificeret i de Tekniske Bestemmelser for DVV. Dansk Vindues Certificering (DVC) er det uvildige kontrolorgan, der kontrollerer virksomhederne. Se de certificerede virksomheder på

30 Side 28 Forsatsrammer Vær opmærksomheden på at "rummet" mellem det eksisterende vindue og forsatsrammen skal være tilstrækkeligt ventileret for at modvirke dugdannelser. Udvendig kondens på termoruder. Det er først inden for de senere år at problemet med udvendig kondens (dug) på energiruder er opstået, når udstråling til himmelrummet medfører, at temperaturen på det yderste glas lag bliver lavere end udeluftens dugpunktstemperatur. Dette forhold indtræffer typisk i de perioder hvor luftens relative fugtighed nærmer sig 100 %. Udvendig kondens på energiruder opstår typisk i efterårs- og forårsmånederne, oftest om natten og i formiddagstimerne, indtil kondensen fjernes af sol og vind. Især i månederne april og september kan problemet være mere udtalt. Problemet med udvendig kondens hænger som regel sammen med energiruder med en meget lav U-værdi. Årsagen er primært, at varmeoverførslen fra indvendig til udvendig side af rudekonstruktionen er så lille, at den udvendige glasoverflade får en lavere temperatur end tilfældet er ved en almindelig termorude. Som standard bruger VIPO ruder i energiklasse A med en U-værdi på 1,1. Det drejer sig om at beskytte vinduet ved at forsyne det med f.eks.: En tilbagetrukket placering i forhold til bygningsfacaden. Et passende udhæng på taget Udvendige skodder eller rullegardiner. En udvendig fast eller mobil afskærmning, der samtidig kan have en væsentlig funktion som solafskærmning

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring...side

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE HVIS KVALITET OG SERVICE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM PRISEN Indholdsfortegnelse Det sikre valg... 3 Modtagelse og opbevaring... 3 Montering, fastgørelse og fugning...4 Udluftning af

Læs mere

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening.

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Vedligehold, rengøring og smøring. Udluftning af boligen. Garantierklæring. Indledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret december 2011 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 Betjening

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning Det Hvide Snit Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Vinduer...3 Franske altandøre...4 Aluminium...5 Vinduespudsning...6 Tætningslister...6

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 og funktion

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

Håndværker- & brugervejledning

Håndværker- & brugervejledning Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

Montage & Brugervejledning

Montage & Brugervejledning Montage & Egholmvj 7C 9800 Hjørring Telefon: 98 83 70 55 Telefax: 98 83 70 33 www.euro-plast.dk info@euro-plast.dk Hvem er vi... 2 Det sikrevalg... 2 Modtagelse og opbevaring... 2 Montering af håndtag...3

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning... 5 Funktion

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation

Brugervejledning og produktinformation Brugervejledning og produktinformation Vinduer og døre i træ og træ/alu Indhold Modtagelse og opbevaring 4 Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5 Montering og fastgørelse 6 Betjening og funktion Vinduer

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING Garanti Montering Vedligeholdelse Betjening Udskiftning af sliddele Udluftning af boligen Kirkebækvej 149 8800 Viborg 86 64 75 50 www.psvinduer.dk ps@psvinduer.dk 1 2 Et godt valg

Læs mere

Modtagelse og opbevaring

Modtagelse og opbevaring Monterings- & justeringsvejledning Kære Kunde Vi ønsker dig tillykke med dine nye svarre vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer bygger på håndværksmæssige

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING windows INDHOLD 01 Modtagelse og opbevaring... 3 02 Starthjælp.... 4 03 Facadedør... 5 04 Terrassedør... 9 05 Topstyret vindue... 13 06 Sidehængt vindue... 17 07 Sidestyret

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Den rigtige rengøring og et minimum af pleje vil bringe dine VELFAC vinduer smukke gennem tidernes og naturens skiftende luner. Vask og smøring. VELFAC

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S Rationel VINDUER MED OMTNKE Rationel vinduer og døre er kvalitetsprodukter, som vi udvikler, designer og producerer med omtanke. Vi afsætter produkterne til en række lande i Nordeuropa. Produkterne er

Læs mere

Rationel - Brugervejledning

Rationel - Brugervejledning brugervejledning Rationel - rugervejledning 1 TILLYKKE MED DINE NYE VINDUER OG DØRE FR RTIONEL Nye vinduer og døre er en stor investering, og derfor skal de kunne holde i mange år. Når du køber vinduer

Læs mere

Betjenings- Vedligeholdelsesvejledning. www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949

Betjenings- Vedligeholdelsesvejledning. www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 Betjenings- & Vedligeholdelsesvejledning Til Træ og Træ/Alu elementer FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk 2 Indledning & Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

brugervejledning hjem med gode energier

brugervejledning hjem med gode energier Hjem med gode energier brugervejledning hjem med gode energier RTIONEL brugervejledning 1 Tillykke med dine nye vinduer og døre fra Rationel Du har valgt et kvalitetsprodukt, der er udviklet og fremstillet

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Tillykke med dine nye Sparvinduer elementer... 3 Fagudtryk... 4 Modtagelse... 6 Opbevaring... 6 Håndtering og

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

VINDUESINDUSTRIEN. VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre.

VINDUESINDUSTRIEN. VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål er at varetage branchens

Læs mere

Astrup Have. Kontech A/S. brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

Astrup Have. Kontech A/S. brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Astrup Have Kontech A/S brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien.................... 4 Modtagelse og opbevaring.............

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og

Læs mere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere Brugervejledning Kernefyr Vi gør danmark smukkere 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Modtagelse og opbevaring... 3 Montering og fastgørelse... 4-5 Fuger... 6 Rengøring... 6 Komponent beskrivelse...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE Opdateret november 2012 1 TILLYKKE MED DINE NYE PLAST VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og funktionalitet

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og opbevaring............. 4

Læs mere

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE.

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning www.kipa.dk Vinduer Udestue-elementer Sidepartier Facadedøre Halvdøre Indvendige døre Terrasse døre KIPA VINDUER SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE www.kipa.dk - tlf.

Læs mere

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010.

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Betjening af de nye koblede vinduer A/B Langøgård d. 20. november 2014 Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Pudsning For at åbne vinduesrammer, for at

Læs mere

Danske Vinduer og Døre

Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Danske Vinduer og Døre Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer

Læs mere

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1 VIKING vinduer & døre A/S - et stærkt produkt! Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 2 Gode grunde til at vælge VIKING vinduer & døre A/S Høj

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede

Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede Brugervejledning Betjening og vedligeholdelse af vinduer og døre Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede DK 9600 Aars Tlf. +45 98 62 10 44 info@mejan.dk www.mejan.dk 1 Indholdfortegnelse: Indledning:... 3 Vinduer:...

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning.

Vedligeholdelsesvejledning. Vedligeholdelsesvejledning. - samt informationer til brug ved montage. - samt - samt informationer til brug til brug ved ved montage. Tillykke Tillykke med med med Deres Deres Deres nye nye nye vinduer

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste Energiløsning UDGIVET JANUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med termoruder Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til

Læs mere

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den

Læs mere

Drift og Vedligeholdelse Manual

Drift og Vedligeholdelse Manual Drift og Vedligeholdelse Manual 1. MANUAL TIL VEDLIGEHOLDELSE AF ALUFLAM PRODUKTER:... 3 2. ELEMENTER MED PULVERLAKERET OVERFLADE:... 3 2.1. Indendørs rengøring og vedligeholdelse:... 3 2.2. Udendørs rengøring

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

klarbesked om vinduer og døre nilsenvinduer

klarbesked om vinduer og døre nilsenvinduer klarbesked om vinduer og døre nilsenvinduer klar besked om vindueskøbets faser At købe vinduer og døre er en vigtig beslutning. Vigtig fordi, det ofte er en større investering, det er en langsigtet investering

Læs mere

Vælg den rigtige yderdør til dit hus

Vælg den rigtige yderdør til dit hus Yderdøre clever -line Vælg den rigtige yderdør til dit hus Hoveddøren er indgangen til dit hjem. Den skal både vise, hvem du er og beskytte boligen mod vind og vejr i mange år. Vælg derfor dine nye yderdøre

Læs mere

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk TRÆ-Alu ELEMENTER FRA Danske Vinduer og Døre 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker ALU-TRÆ ER

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

VELFAC 100 Indadgående vinduer

VELFAC 100 Indadgående vinduer VELFAC 100 Indadgående vinduer Titel Side VELFAC 104 Side/bundhængt vindue 82 VELFAC 106 Bundhængt vindue 84 VELFAC 110 Fast vindue 86 VELFAC 134 Side/bundhængt altandør 88 VELFAC 110F Fast parti til VELFAC

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE Vinder af Byggeriets Energipris 2010 AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE 2 Rationel AURAPLUS TM er et nyt og banebrydende vindues- og dørkoncept, hvor energi, lysindfald

Læs mere

er en 100% dansk-ejet virksomhed beliggende i Nordjylland, hvor alle vore produkter produceres på egen fabrik.

er en 100% dansk-ejet virksomhed beliggende i Nordjylland, hvor alle vore produkter produceres på egen fabrik. TRADITIONER kan være gode nok, også når der er tale om fornuftige traditionelle valg baseret på mange års viden omkring fremstilling af vinduer og yderdøre. I mere end 50 år har vi opbygget solide kvalitetsløsninger

Læs mere

PN Sikringskit. Sikringskit

PN Sikringskit. Sikringskit PN Sikringskit Sikringskit Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet kan låses forsvarligt, når du

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

KRONE VINDUER A/S VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN

KRONE VINDUER A/S VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN INDHOLD Velkommen 3 Valg af vinduer 4-5 Produktprogram 6-7 Krone Fyr 8-9 Krone Mahogni 10-11 Krone COto 12-13 Miljøet 14 Krone Døre 15 Designfrihed 16 Historien bag 17 Egen produktion 18 Krone produkter

Læs mere

Nilsenvinduer 70 100 038

Nilsenvinduer 70 100 038 Nilsenvinduer 70 100 038 Rødding Ndr. Industriv ej 3 6630 Rødding Vejle Horsens vej 2 7100 Vejle Herning Enggårdvej 27 7400 Herning Randers Bøsbrovej 22 8900 Randers Store Vorde Odense Skansegårdsvej Hjallelsegade

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 Bondehus-

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere