Håndværker- og Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndværker- og Brugervejledning"

Transkript

1 Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej Vestervig tlf hjemmeside: mail:

2 Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring... side 4 Aflevering... side 5 Modtagelse og fastgørelse Montering... side 6 Sammenbygning... side 8 Fuger/fugetyper... side 8 Specielt for vinduer... side 9 Specielt for døre... side 9 Funktion og betjening Topstyret vindue... side 10 Tophængt vindue... side 11 Sidehængt vindue... side 12 Topvende vindue... side 13 Udluftning... side 14 Betjening... side 15 Facadedøre... side 17 Halvdøre... side 18 Terrassedøre... side 18 Vedligehold, rengøring og smøring Generelt om vedligehold... side 20 Overfladebehandling mahogni... side 20 Overfladebehandling fyrretræ... side 22 Harpiksudtræk... side 22 Tætningslister... side 23 Generelt om smøring... side 24 Specifik smøreanvisning... side 25 Termoglas Indvendig kondens på termoruder... side 26 Udvendig kondens på termoruder... side 29 Bioclean... side 30 Garanti på termoruder... side 31 Garanti erklæring... side 34 Side 1

3 VIPO det sikre valg Vi ønsker tillykke med dine nye vinduer/døre, som du med korrekt behandling og regelmæssig vedligehold vil få glæde af i de næste mange år fremover. Fremstilling af vore elementer er baseret på solide håndværkertraditioner og med kernetræ uden fingerskarring som de vigtigste elementer. Resultatet er et kvalitetsprodukt, som med almindelig vedligeholdelse vil kunne holde i mange år. Korrekt montering og vedligehold er vigtig. Følg monteringsvejledningen i denne folder. I modsat fald kan fejl ved monteringen give anledning til funktionsproblemer og disse er ikke dækket af garantien på elementerne. Følges denne vejledning og foretages arbejdet af vore forhandlere med erfaring i montering af vinduer og yderdøre, så er du bedst sikret også med hensyn til elementernes funktion. Denne brugervejledning beskriver i hovedtræk, hvordan dine nye vinduer og døre fra VIPO fungerer og betjenes samt hvordan de skal vedligeholdes. VIPO Vinduer A/S Side 2

4 Set udefra Set indefra Slå retning Side 3

5 Modtagelse og opbevaring Straks ved modtagelsen fjernes indpakningsfolien og det kontrolleres at elementerne stemmer med ordrebekræftelsen kontakt straks VIPO på tlf , hvis der er fejl og mangler, dette skal gøres inden monteringen påbegyndes. Ved aflæsning og videre håndtering af elementerne skal der bruges hjælpemidler og metoder, som ikke medfører skader på elementerne. Elementerne skal opbevares på jævnt underlag, ved udendørs opbevaring skal elementerne placeres på strøer eller paller, så de holdes fri af underlaget. Mærkater og korkbrikker på ruder bør fjernes indenfor 1-2 uger efter modtagelsen. Disse fjernes nemt ved at påføre madolie på klistermærket, lad olien sidde i et døgn og klistermærket kan nemt skrabes af. Elementerne skal beskyttes mod nedbør og tilsmudsning ved en stabilafdækning. Der skal være mulighed for ventilation omkring elementerne. Separate ruder bør opbevares under tag. Side 4

6 Aflevering Inden afleveringen til bygherren skal den ansvarlige for monteringen sikre at: Tætningslister, beslagdele og false er rengjort for mørtel m.v. Oplukkelige rammer er justeret til korrekt frigang. Hængsler og slutblik er justeret til korrekt tilspænding eller let bevægelighed. Alle dele bortset fra friktionsdele er smurt med egnet smøremiddel. Eventuelle skader i overfladebehandlingen er udbedret. Brugerne instrueres i den rette betjening af elementerne og / eller overbringes denne brugervejledning. Side 5

7 Figur 1 Eventuelle slutblik til kolver og kantrigler skal kontrolleres / justeres for korrekt tilspænding. Vær opmærksom på at ved montering af cylinder i døre, skal pilen vende nedad på begge sider. Efter montage fjernes borestøv fra karm og beslagdele Ved elementer med løs glasmontering er det vigtigt at ruderne monteres i henhold til den monteringsanvisning der foreligger fra glasindustrien (GS) Monteringsanvisning kan rekvireres på Glasindustriens hjemmeside Side 6

8 Branchens fælles salgs- og leveringsbetingelser findes på Montering Korrekt montering er en forudsætning for problemfri funktion. Det bør derfor være fagfolk, der er ansvarlig for monteringen. Karm og ramme skal være adskilt ved montering. Afstanden mellem karm og murhul bør være mm hele vejen rundt, dog således at der tages hensyn til sålbænken. Det anbefales at facadeelementerne placeres med en tilbagetrækning på 4-5 cm fra murværkets yderside. Der skal være fast underlag ved alle fastgørelsespunkter. Dette, samt evt. supplerende opklodsning, skal have en passende størrelse, så der er plads til fugemateriale både udvendigt og indvendigt. Anlægsfladen på det faste underlag bør ikke være mindre en 25 cm 2, og materialet skal være trykfast som eksempelvis vandfast krydsfiner, oliehærdet masonit eller murpap. Fastgørelse sker med skruer hvis type afhænger af murens beskaffenhed. Der bør anvendes karmskruer med stort hoved. Fastgørelse skal foretages i falsen så vidt muligt som vist på figur 1. Efter fastgørelsen er det vigtigt, at karmen i hængselsiden er i lod på begge leder. Frigangen dvs. luften mellem karm og ramme skal være ensartet ved over- og sidekarm. I lukkesiden rettes karmen ind, så den får fuldt anslag mod rammen. Ingen karmdele må krumme. Elementer som fastgøres til bagmur inden skalmuring skal efter opmuring opklodses og fastgøres til skalmuren, så elementets stabilitet sikres. Side 7

9 Sammenbygning af elementer. Elementerne kan bygges sammen side om side og sammenlåses med skruer. Afstanden mellem sammenlåsningspunkterne skal være ca. 25 cm. Over- og underkant opklodses under sammenlåsningen og fastgøres foroven og forneden. For at udligne tryksvind og dermed utæthed i samlingen, bør denne inden sammenlåsningen fuges med en elastisk fuge. Fuger Fugearbejdet udføres som beskrevet i projektet eller efter de anvisninger, der er udarbejdet af Fugebranchens Samarbejdsog Oplysningsråd, FSO. Ved stopning må isoleringsmaterialet ikke komprimeres så hårdt, at det medføre en krumning af karmdelene. Vær opmærksom på at den udvendige fugning ikke må dække drænhuller, da dette vil forhindre afvanding af konstruktionen. Fugetyper Der findes en række produkter til fugerne mellem karm og ydermur. De 3 mest anvendte typer er: Plastik eller elastisk fuge Asfaltimprægneret skumplast (Illmod bånd) Kalk / cementmørtel Det er vigtigt for træværkets bevarelse og et lavt varmeforbrug, at fugerne er intakte. Fugerne bør derfor ses efter mindst en gang om året og evt. utætheder udbedres. Der henvis til FSO fugehåndbogen. Side 8

10 Specielt for vinduer Afstanden mellem to fastgørelsespunkter må højst være 900 mm. - se fig eller flere fags vinduer skal have blivende opklodsning under lodposten. Ved elementhøjde under 1188 mm Fig 2 kan midterste fastgørelse i sidekarmene undlades og ved elementbredde under 1000 mm kan fastgørelsen i over og underkarm undlades. Det flotteste resultat fås ved at montere skruerne i karmfalsen. Ved montering af forsatsrammer skal der udvises stor omhyggelighed og omhu, da forsatsrammer kræver 100% planhed / opretning for opnåelse af korrekt rammeanslag. Specielt for døre Fastgørelsen øverst og nederst i sidekarmene placeres så tæt på hængslerne, som det er muligt da hele dørbladets vægt er centreret her. I lukkesiden skal der være et blivende underlag bag låseblikket. Dette underlag har primært en indbrudshæmmende funktion. - se fig eller flere fløjede døre skal ud over de viste befæstelser også fastgøres i et punkt i over- og underkarm for hvert dørblad. fig 3 Ved dobbeltdøre, med eller uden midterpost, skal der under posten/ fløjsamligen være en blivende opklodsning under bundkarmen. - se fig. 4 fig 5 Side 9

11 Topstyret vindue Betjening af vinduet sker med et greb, der er placeret på underrammen. På undersiden af denne er en rulle paskvil, som fastholder rammen i slutblikket på karmen. Slutblikket har 2 stillinger, det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er en indbrudshæmmende ventilationsstilling, der forneden giver en åbning på 1-2 cm. Når vinduet åbnes og skubbes ud forneden, glider vinduesrammen samtidig ned foroven. Det giver en særdeles god og effektiv udluftningsstilling. Det kan dog ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i blæst og gennemtræk. Adskillelse af karm og ramme De skruer som fastholder de bevægelige dele til rammen skal fjernes (fra sider og top), hvorefter rammen kan frigøres fra karmen. Dette kræver 2 personer. Når skruerne fjernes skal vinduet være åbnet ca. 30. Justering Friktionen justeres ved at dreje på skruen i glideklodsen på hver side. Skruen skal være strammet lige meget i begge sider, ellers kan der opstå skævheder i rammen. Side 10

12 Tophængt vindue Betjening vinduet er hængslet for oven og forsynet med anverfere og udskyderstang, som bruges til at, åbne og lukke vinduet med. Rammen kan holdes i en fast ventilationsstilling, der forneden giver en åbning på 2-4 cm. Adskillelse af karm og ramme Rammen skal føres til vandret stilling og kan så løftes fri af hængslerne. Ved mindre rammer kan dette klares af 1 person. Justering Anverfere kan strammes eller slækkes ved at dreje på øsken. - se fig. 5 Side 11

13 Sidehængt vindue Betjening standard Sidehængte vinduer er i standard udgaven forsynet med stormjern og anverfere, som bruges til at åbne og lukke vinduet med. Stormjernet er monteret i hængselsiden og bruges til at fastholde vinduet i åben stilling. Betjening med paskvilgreb Vinduet betjenes med et enkelt håndtag i rammens lukkeside. På beslagsiden af denne er en rullepaskvil, som fastholder rammen i slutblik på karmen. Slutblikket har 2 stillinger. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er en indbrudshæmmende ventilationsstilling, der giver en åbning på 1-2 cm. Betjening - med paskvilgreb med bremse Vinduet betjenes med et enkelt håndtag i rammens lukkeside. På beslagsiden af denne er en rullepaskvil, som fastholder rammen i slutblik på karmen. Slutblikket har 2 stillinger. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er en indbrudshæmmende ventilationsstilling, der giver en åbning på 1-2 cm. Friktionsbremsen i rammens underside gør det muligt, at holde rammen fast i en vilkårlig ventilationsstilling, fra ca. 5 cm til næsten helt åben stilling. For at låse vinduet i fast ventilationsstilling skal håndtaget drejes til lukkestillingen, mens vinduet er åbent. Forsøg aldrig at lukke vinduet, når friktionsbremsen er aktiveret. Friktionsbremsen sikrer ikke rammens stilling under større vindbelastning eller gennemtræk. Side 12

14 Topvende vindue Betjening af vinduet sker med et greb, der er placeret på underrammen. På undersiden af denne er en rullepaskvil, som fastholder rammen i slutblikket på karmen. Slutblikket har 2 stillinger, det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er en indbrudshæmmende ventilationsstilling, der forneden giver en åbning på 1-2 cm. Topvendebeslaget er forsynet med børnesikring, der blokere rammen, når der er åbnet ca. 10 cm. Yderligere åbning af vinduet sker ved at udløse børnesikringen og rammen kan nu dreje 180 rundt uden for husets facade, så ydersiden kan pudses indefra. Og i denne stilling virker børnesikringen som pudsesikring. Det kan ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i blæst og gennemtræk. Adskillelse af karm og ramme De skruer som fastholder de bevægelige dele til rammen skal fjernes (fra sider og top), hvorefter rammen kan frigøres fra karmen. Dette kræver 2 personer. Når skruerne fjernes skal vinduet være åbnet ca. 30. Justering Topvende vinduer kan ikke justeres. Side 13

15 Husk at lufte ud hver dag Luft ud kort og intenst. Om vinteren er det særlig vigtigt at få luftet ud, men du kan gøre det i kortere tid end normalt - du kan nøjes med 5 minutter. Sørg for gennemtræk. Luk vinduer op i begge husets sider, så den friske luft kan cirkulere. Ellers når du ikke at skifte al luften ud på så kort tid. Luft ud 2-3 gange om dagen, fx morgen, eftermiddag og aften. Når det er koldt udenfor, bliver husets indvendige overflader også koldere, og det gør risikoen for fugtskader større. Derfor er det vigtigt at lufte ud. Luft ud efter madlavning og stearinlys. Har du haft tændte stearinlys, lavet mad eller haft mange gæster i stuerne, er det også en god ide at lufte ud. Ellers hænger der fugt og partikler i indeluften. Luk for varmen i de korte perioder, hvor vinduerne står åbne. Lad ikke vinduet slå på klem. Lad ikke bare et enkelt vindue stå på klem i flere timer. Det vil afkøle vægge og andre overflader, og så kræver det langt mere tid og energi at få stuetemperaturen op igen. Kolde vægge kan give kondens og føre til skimmelsvamp. Side 14

16 Facadedøre Betjening Facadedøre er som standard forsynet med låsekasse til cylinder og 3 punkt lukke i grebsside. Det øverste og nederste lukkepunkt aktiveres ved at løfte grebet opad, herved sikres at døren er lukket helt tæt og kan låses. Alle 3 lukkepunkter kan frigøres ved at trykke håndtaget ned. Dobbeltdøre har greb på det dørblad der åbnes først, det andet dørblad er holdt af to kantrigler en foroven og en forneden, som sidder placeret i falsen Betjening med koblede rammer Betjenes som facadedør. Ved pudsning og vedligeholdelse af koblede rammer, skrues messingskruerne på indvendig side af, herved bliver det muligt at løfte koblingsrammen ud af dørbladet. Adskillelse af karm og ramme Når dørbladet er åbnet i 90 kan dørbladet løftes af hængslerne OBS. Det er vigtigt at aktiver 3-punkt lukke når døren lukkes Side 15

17 Betjening af brandredning med løs post Ved denne form for brandredning er funktionen som ommestående blot kan begge rammer åbnes. Adskillelse af karm og ramme Sidehængte rammer kan i standard udgaven løftes af karmen, når rammen er åbnet i en vinkel på 90, afhængig af vinduets størrelse kræves 1 eller 2 personer. Paskvilgreb med bremse Her frigøres friktionsbremsen inden rammen løftes af. Forsatsrammer Betjening forsatsrammer leveres med justerbare messing forvridere, rammerne åbnes ved ar dreje på vrideren Indboringshængsler kan finjusteres efter endt montering. Adskillelse karm og ramme Rammen åbnes i en vinkel på 90 ind i rummet, herefter kan rammen løftes af. Side 16

18 Facadedøre Betjening Facadedøre er som standard forsynet med låsekasse til cylinder og 3 punkt lukke i grebsside. Det øverste og nederste lukkepunkt aktiveres ved at løfte grebet opad, herved sikres at døren er lukket helt tæt og kan låses. Alle 3 lukkepunkter kan frigøres ved at trykke håndtaget ned. Dobbeltdøre har greb på det dørblad der åbnes først, det andet dørblad er holdt af to kantrigler en foroven og en forneden, som sidder placeret i falsen Betjening med koblede rammer Betjenes som facadedør. Ved pudsning og vedligeholdelse af koblede rammer, skrues messingskruerne på indvendig side af, herved bliver det muligt at løfte koblingsrammen ud af dørbladet. Adskillelse af karm og ramme Når dørbladet er åbnet i 90 kan dørbladet løftes af hængslerne OBS. Det er vigtigt at aktiver 3-punkt lukke når døren lukkes Side 17

19 Halvdøre Betjening De to dørhalvdele kan åbnes som en dør, når håndtaget på nederste halvdel drejes til åben stilling inden håndtaget på øverste halvdel benyttes. Ved facade dørsbeslåning skal håndtaget på øverste halvdel løftes op ad for at døren kan låses, ved terrassedørsbeslåning se terrassedøre. Adskillelse af karm og ramme Når dørbladet er åbnet i 90 kan dørbladet løftes af hængslerne. Terrassedøre Betjening Terrassedøre er som standard forsynet med paskvillås med 3-punkt lukke i grebssiden, der aktiveres ved en 90 drejning af det indvendige greb. Bremsen der er standard i udadgående terrassedøre gør det muligt at fastholde dørrammen i vilkårlig ventilationsstilling fra ca. 5 cm til næsten helt åben stilling. Døren fastholdes i ventilationsstillingen ved dreje håndtaget på den åbne dør til lukkestilling. Ved kraftig blæst kan bremsen dog ikke fastholde dørrammen i ventilationsstilling. Luk aldrig døren med grebet i lukkestilling. Dobbeltdøre har greb på det dørblad der åbnes først, det andet dørblad er holdt af to kantrigler en foroven og en forneden, som sidder placeret i falsen.

20 Side 18 OBS. Det er vigtigt at aktiver 3-punkt lukke når døren lukkes Betjening med koblede rammer Betjenes som terrassedør, ved pudsning og vedligeholdelse af koblede dørrammer, åbnes dørrammen vinkelret på karmen, herved bliver det muligt at betjene sammenkoblingsbeslaget. Betjening af kasse døre Den indvendige ramme betjenes som en forsatsramme, mens den udvendige ramme betjenes som en udadgående dørramme. Ved pudsning og vedligeholdelse åbnes den indvendig ramme ind i rummet mens den udvendige ramme åbner ud ad. Adskillelse af karm og ramme Når dørbladet er åbnet i 90 kan dørbladet løftes af hængslerne. Husk at frigøre bremsen inden dørbladet løftes af. Justering af facadedøre, halvdøre og terrassedøre Slutblikket på karmen skal eventuelt justeres ved overgang mellem sommer og vinter, hvilket kan gøres ved at tungen bøjes ud eller ind, indtil døren lukker tæt til karmen. se fig. 7 fig. 7

21 Side 19 Generelt om vedligehold Vinduer og døre fra VIPO kræver et minimum af vedligehold, hvilket under normale forhold begrænses til afvaskning af de udvendige flader med jævne mellemrum i lunkent vand tilsat et neutralt rengøringsmiddel, for at fjerne snavs fra overfladen. Herudover skal bevægelige beslagdele smøres efter behov dog mindst 1 gang om året, når blot det sikres, at glideskinner, styreskinner, tætningslister og lignende holdes fri for snavs og støv, vil elementet være fuld funktionsdygtig i mange år frem. Overfladebehandling - mahogni Elementer fra VIPO leveres grundbehandlet med en vandbaseret farveudlignende grundbehandling. Elementerne skal genbehandles kort tid efter montering. Herefter skal elementerne vedligeholdes efter behov. For meget udsatte og forvritrede vinduer mindst 2 gange om året forår og efterår. For at træet skal fremstå med samme farve og glød, behandles med Gori 2 in 1 eller lignende, påføringen forgår med pensel, rulle eller fnugfrie klude i tynde lag, al overskydende olie fjernes følg malerleverandørens anvisninger.

22 Side 20 Behandlingen gentages minimum to gange om året forår og efterår, vær opmærksom på at specielt syd- og vestvendte sider er særlig belastede af sol og vind. Inden behandling skal træet rengøres med et på markedet værende produkt for rengøring af Mahogni Vinduer. Reparation af skader sker ved først at rengøre og derefter slibe de beskadige områder med fin sandpapir, Samme område pletmales forsigtigt det første par gange for at opnå samme farve som den øvrige overflade, hvorefter hele pågældende overflade/komponentdel stryges med et penselstrøg for at opnå ensartethed. Til indvendig vedligeholdelse anbefales Trip Trap Oli køkkenbordsolie, denne olie er transparent og ikke tilsat farve. Produktet påføres med pensel, rulle eller fnugfrie klude i tynde lag, al overskydende olie fjernes.

23 Side 21 Overfladebehandling - fyrretræ Efter imprægnering er vinduer og døre grundmalet og overfladebehandlet med et vandbaseret ØKO malesystem fra Teknos. Overfladebehandlingen er checket af Dansk Teknologisk Institut. Testen der benævnes CEN/TC1339 / WG2 /NY6 svarer til: NORDTEST BUILD 229 prøvningsrapport nr. 290,79503/51. Opfyldelsen af denne test anses som minimum for overfladebehandling af trævinduer når mindst 5 års holdbarhed skal kunne påregnes. Denne behandling giver vinduerne en enestående overfladebehandling, skulle de have valgt Deres nye vinduer/døre uden vor overfladebehandling, skal tilsvarende overfladebehandling påføres inden eller i umiddelbar forbindelse med montering. Vedligehold af overfladebehandling Overfladebehandlingen efterses to gange årligt, forår og efterår. Skader, revner, ridser og slagmærker repareres. Der foretages nedslibning til bart træ. Herefter imprægneres, grundbehandles og topbehandles i henhold til malerleverandørens anvisninger. alle flader rengøres for støv og snavs. tætningslister, bevægelige dele i hængsler og DVVmærket samt lukkefunktion friholdes for maling. oplukkelige rammer ikke lukkes før behandlingen er tør. Tørretid afhænger af temperatur og lagtykkelse. evt. harpiksudtræk fjernes forsigtigt med en spartel, herefter aftørring med alm. husholdningssprit. Harpiksudtræk Træ er et naturprodukt, der indeholder harpiks. Små krystalliserede harpiksknopper fjernes ved at tørre forsigtigt på dem med en spritvæddet klud. Gentag om nødvendig processen flere gange. Husk straks at eftertørre med en klud, opvredet i lunkent vand.

24 Side 22 Større udtræk må sidde nogle måneder, til harpiksen krystalliseret sig, herefter skrabes krystallerne forsigtigt bort og der aftørres med sprit. Husk straks at eftertørre med en klud opvredet i lunkent vand. Misfarvning omkring knaster falmer gradvist med årene. Ved overfladebehandling med mørke farver, kan der i solsiden, forkomme bobler over knasterne. Boblerne bortskæres med en skarp hobbykniv. Det frilagte træ slibes med sandpapir korn 80. Der imprægneres og grundes, herefter spartels med urethanspartel. Slutbehandles med et på markedet værende produkt beregnet for topbehandling af trævinduer. Vær opmærksom på! Messing anløber før eller senere afhængig af atmosfæriske påvirkninger, som regel i en brunlig tone. Hvis messingoverfladen ønskes bevaret, poleres beslaget med passende mellemrum med et messingpudsemiddel. Rustfrit stål kan også anløbe, dette fjernes dog let ved brug af i handlen værende rense- og pudsemidler. Tætningslister Sammen med den årlige smøring bør der foretages eftersyn af tætningslister og glasbånd. Tætningslisterne er fremstillet af EPDM gummier, disse kræver ikke nogen egentligt vedligeholdelse, men bør holdes rene og frie for snavs. Dette gøres ved at tørre dem med en klud opvredet i lunkent vand tilsat et neutralt rengøringsmiddel. Tætningslisterne kan med fordel stryges med en silikonestift for at mindske friktionen ved betjening. Kontroller også at tætningslisternes position og fastholdelse er i ordren og at listerne forsat opfylder deres tætningsfunktion. Alle tætningslister er løst monteret i en omløbende notgang, det er derfor en enkelt operation at af- og genmontere tætningslisterne, hvis de beskadiges og skal skiftes ud eller i forbindelse med vedligehold af overfladebehandlingen. Tætningslisterne må aldrig overmales eller stryges med træbeskyttelse / olier.

25 Side 23 Generelt om smøring Det er vigtigt, at smøre og vedligeholde alle typer beslag for at sikre en let og uhindret betjening og funktion af dine nye vinduer og døre i dagligdagen og for at opretholde garantien på elementerne. Hvor ofte du skal foretage smøring og vedligeholdelse, afhænger af brugen og påvirkningen som beslagene bliver udsat for fra vejrlig, miljøforurening etc. Beslag anvendt i byområder, industriområder, områder med høj trafikintensitet og kystnære områder med saltholdig luft, skal smøres og vedligeholdes oftere end beslag anvendt, hvor korrosionspåvirkningerne er mindre. Alle beslag er smurt i forbindelse med monteringen på fabrikken. Men vi gør opmærksom på, at det påhviler den person eller entreprenør, der er ansvarlig for monteringen, at sikre sig, at alle bevægelig dele, med undtagelse af friktionsdele / glideskinner, er smurt med egnet smøremiddel inden afleveringen til bygherren.

26 Side 24 Specifik smøreanvisning Sidehængte hængsler: Hængsler på sidehængte vinduer og døre smøres med syrefri olie under gentagende aktivering. se fig. 8 Der kan med fordel anvendes syrefri fedt, dog vil det her være nødvendigt, at løfte rammen af tapstykkerne og påføre fedt direkte på tapperne. fig. 8 Topstyrede og topvende: Disse er af typen glidebeslag og skal smøres i alle ledforbindelser under gentagende aktivering, således at smøremidlet vandrer ind mellem de indbyrdes bevægelige arme. Der skal smøres både ind- og udvendigt på ledforbindelserne og i spalteåbningen mellem armene. Til dette anvendes en let indtrængende syrefri olie efterfulgt af en langtidsvirkende syrefri fedt på spraybasis. Glidefladerne holdes rengjorte for at lette glidefunktionen, ligesom glideskinnerne holdes fri for snavs. Der kan påføres stearin eller tørglidemiddel på glidefladerne. Glidebeslag smøres ikke i friktionsled, da dette kan reducere friktionen. Paskviller og lignende: Smøres med syrefri olie eller syrefri fedt på spraybasis i låsekassen samt ved rullerne, tapperne eller kolverne under gentagen aktivering. - se fig. 9 fig. 9

27 Side 25 Indvendig kondens på termoruder. Indvendig kondens kan forekomme på termoruder og er bestemt af: De fugtmængder som beboernes aktiviteter tilfører boligen. Rummets opvarmning Ventilationsforhold Hvis kondensvand fra en rude gennem længere tid løber ned i ramme- / karm konstruktionen, kan dette medføre vækst af skimmelsvampe og i værste fald råd skader på træ delene. Der er nogle forhold som kan give fugt i boligen. Vær opmærksom på følgende: At nye vinduer er betydeligt mere lufttætte end gamle. Efter en vinduesudskiftning er der derfor større behov for udluftning end tidligere At nybyggede huse skal luftes ud oftere end gamle huse. Udtørringsfasen for nye huse kan strække sig over mere end et år. Det gælder også ved om- og tilbygning. At et voksent menneske eller en middelstor hund - afgiver ca. 2 liter vand i døgnet. At madlavning, badning samt tøjvask og tørring fra to voksne og to børn, nemt afgiver 3 5 liter vand i døgnet. At fugtproblemerne vokser, når rumtemperaturen sænkes og svinder når rumtemperaturen hæves. Selv en kortvarig sænkning af temperaturen f.eks. om natten kan give kan give kondens på ruderne. At tætte gardiner og brede vinduesplader / -karme kan gøre luften stillestående ved ruderne, så luften bliver kold og fugtig og danne kondens på glasset.

28 Side 26 At utilstrækkelig udluftning giver dårligt indeklima, der kan give sig udslag i hoste, hovedpine, svien i øjnene, udslæt og luftvejsallergi. At en bolig, der i 8-14 dage har været udsat for høj luftfugtighed, skal udluftes særlig godt. Det gøres ved at åbne 2-3 vinduer i ventilationsstilling døgnet rundt, samtidig med, at rumtemperaturen hæves 4-5 C over det normale i 8-10 dage. At få dage med roligt vejr vil solen tilføre mere gratis varme end der forsvinder ved normal udluftning. At det er en balanceakt at finde det optimale punkt for energibesparelse og minimering at fugtproblemer. Prøv at udlufte boligen med gennemtræk 2 gange i døgnet hvor du åbner vinduerne i ca. 6 minutter ad gangen, så ikke gulve og vægge når at blive afkølede. Desuden skal både køkken og badeværelse udluftes jævnligt. Termisk sprængninger af termoruder. Vi har ved montering af termoruderne i rammen/karmen taget hensyn til at glasset arbejder som en naturlig følge at temperatursvingninger. Hvis en termorude udsættes for uensartede varmepåvirkninger, kan det forårsage termiske spændinger i glasset. F.eks. hvis ruden udsættes for slagskygger eller der klæbes (specielt mørkfarvede) streamers, plakater eller skilte på ruden, eller ruden males helt eller delvis, eller der klæbes plastfilm/solfilter på ruden. Det samme kan ske, hvis der placeres varmereflekterende materialer tæt på ruden, eller hvis forhindres med baggrund i tunge gardiner, persienner eller store planter, der kan medføre en uens opvarmning af ruden. Termoruden kan under sådanne forhold absorbere så meget solenergi, at spændinger får glasset til at revne i et meget karakteristisk brud. For at undgå termiske sprængninger under sådanne forhold skal der anvendes hærdet glas i termoruden. Skader, der er opstået på grund af ovennævnte forhold, er ikke omfattet af glasleverandørens og VIPO s garanti.

29 Side 27 Vinduesindustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for omkring 65 danske producenter af vinduer og yderdøre. Vinduesindustrien s overordnede formål er ar varetage branchens fælles interesser og herunder er brugernes sikkerhed ved køb af vinduer og yderdøre højt prioriteret. En anden væsentlig opgave i Vinduesindustrien er arbejdet med de Tekniske Bestemmelser for DVV mærkede elementer, der er grundlaget for den kvalitetskontrol, der gennemføres af et uvildigt organ. Det bedst mulige grundlag for fremstilling af vinduer og yderdøre sikres ved jævnlig opdatering af de Tekniske Bestemmelser. Det gælder primært funktionen og levetid under stadig større hensyntagen til energi- og miljømæssige forhold. Vil du vide mere, så klik ind på internettet på DVV-mærkede vinduer og yderdøre betyder, at vinduesproducenten er underlagt en uvildig fabrikskontrol 1-2 gange årligt. Her kontrolleres om virksomhedens kvalitetsstyring og færdige elementer opfylder de krav til fx konstruktion, ydeevne, materialer og overflader, som er specificeret i de Tekniske Bestemmelser for DVV. Dansk Vindues Certificering (DVC) er det uvildige kontrolorgan, der kontrollerer virksomhederne. Se de certificerede virksomheder på

30 Side 28 Forsatsrammer Vær opmærksomheden på at "rummet" mellem det eksisterende vindue og forsatsrammen skal være tilstrækkeligt ventileret for at modvirke dugdannelser. Udvendig kondens på termoruder. Det er først inden for de senere år at problemet med udvendig kondens (dug) på energiruder er opstået, når udstråling til himmelrummet medfører, at temperaturen på det yderste glas lag bliver lavere end udeluftens dugpunktstemperatur. Dette forhold indtræffer typisk i de perioder hvor luftens relative fugtighed nærmer sig 100 %. Udvendig kondens på energiruder opstår typisk i efterårs- og forårsmånederne, oftest om natten og i formiddagstimerne, indtil kondensen fjernes af sol og vind. Især i månederne april og september kan problemet være mere udtalt. Problemet med udvendig kondens hænger som regel sammen med energiruder med en meget lav U-værdi. Årsagen er primært, at varmeoverførslen fra indvendig til udvendig side af rudekonstruktionen er så lille, at den udvendige glasoverflade får en lavere temperatur end tilfældet er ved en almindelig termorude. Som standard bruger VIPO ruder i energiklasse A med en U-værdi på 1,1. Det drejer sig om at beskytte vinduet ved at forsyne det med f.eks.: En tilbagetrukket placering i forhold til bygningsfacaden. Et passende udhæng på taget Udvendige skodder eller rullegardiner. En udvendig fast eller mobil afskærmning, der samtidig kan have en væsentlig funktion som solafskærmning

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

I j. VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:.

I j. VINDUER FOR LlVET.-'\:,-,-~/=:. îi I j mm VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:. ) Indholdsfortegnelse Tilykke med dine nye vinduer 3 Sidehængt vindue 26 Læse-guide 3 Sidestyet vindue 28 Fast vindue 29 Liv, lys og luft 4 Indadgående vindue

Læs mere

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond Bedre vinduer Bedre Vinduer En vejledning for bygningsejere 3. udgave Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond 2 Indhold Vinduestyper Sprosse- og dannebrogsvinduer indtil ca. 1925 4 Moderne vinduer 1930-60

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C VEJLEDNING TIL VILH. KIERS KOLLEGIUMS VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENTET Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kollegiet/udlejer... 2 Lejer... 2 Rengøring/vedligeholdelse

Læs mere

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 0. Outline vinduer og døre Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye

Læs mere

Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

Pas på dine nye møbler...

Pas på dine nye møbler... Pas på dine nye møbler... Tillykke med de nye møbler. Boligen, og specielt møblerne, er en vigtig del af vor tilværelse og de er med til at skabe vores livskvalitet; derfor pas godt på møblerne. Det er

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af:

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af: Indhold 1 Indhold Vedligeholdelsesreglement Forord 2 Hvordan får jeg hjælp 3 Vedligeholdelse 4-14 Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen Vedligeholdelse Indkøb af materialer Sådan istandsætter du lofter

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere