Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre"

Transkript

1 Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 og funktion - Vinduer...8 Redningspost...10 og funktion - Døre...11 Vedligehold...13 Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser...16 Garanti...18 Yderligere information...21 Tillykke med dine nye vinduer/døre. Du har valgt et kvalitetsprodukt hvor design, forarbejdning og funktion går op i en højere enhed - ved almindelig vedligeholdelse til gavn og glæde i mange år fremover. Modtagelse og opbevaring Kontroller ved modtagelsen at elementerne stemmer med leveringsaftalen, og kontakt straks forhandleren hvis der er fejl eller mangler. Håndtering og aflæsning skal foretages med omtanke, og elementerne skal opbevares på et jævnt underlag, forsvarligt afdækket og beskyttet mod fugt, tilsmudsning og vejrlig. Aflevering Inden aflevering til bygherren skal den ansvarlige for monteringen sikre sig at: Tætningslister, beslagdele og false er rengjorte for mørtel m.v. Oplukkelige rammer er justeret til korrekt frigang. Hængsler og slutblik er justeret til korrekt tilspænding eller let bevægelighed. Alle dele - bortset fra friktionsdele - er smurt med egnet smøremiddel. Eventuelle skader i overfladebehandlingen er udbedret. Brugerne instrueres i den rette betjening af elementerne og/eller overbringes denne produktinformation. Branchens fælles salgs- og leveringsbetingelser findes på 3

3 Hvad er hvad på et vindue... Karm Ramme Glasliste Glasbånd Rude Greb (Håndtag) Hængselside Hængsel Friktionsbremse Bundglasliste Venstre Indadgående Højre Eksempler på åbningsretninger Tætningsliste på ramme Låsekolve (Rulle) Paskvil (Stanglås) Slutblik (Låseblik) Lukkeside Montering og fastgørelse Korrekt montering er en forudsætning for problemfri funktion. Det bør derfor være fagfolk, der er ansvarlig for monteringen. Karm og ramme skal være adskilt ved montering. Afstanden mellem karm og murhul bør være mm hele vejen rundt, dog således at der tages hensyn til sålbænken. Karmen sættes i murhullet ca. 3-5 cm fra ydermurens forkant og fastholdes midlertidigt med kiler i hjørnerne, isat både udefra og indefra. VIGTIGT: Brug kilerne til at sikre, at alle karmens sider er i lod og vater, og at diagonalmålene er identiske. Der skal være fast underlag ved alle fastgørelsespunkter. Denne, samt evt. supplerende opklodsning, skal have en passende størrelse, så der er plads til fugemateriale både udvendigt og indvendigt i fugen. Anlægsfladen på det faste underlag bør ikke være mindre end 25 cm 2, og materialet skal være trykfast som eksempelvis vandfast krydsfinér, oliehærdet masonit og murpap. Fastgørelse sker med skruer, hvis type afhænger af murens beskaffenhed. Der bør anvendes karmskruer med stort hoved. Fastgørelse skal foretages i falsen som vist på figuren (elementer med komposit, se side 6). Først fastgøres karmen i hængselsiden. Det er vigtigt at karmen er i lod på begge leder. Derefter isættes rammen og der rettes eventuelt til, så rammen lukker præcis til karmen samt at frigangen - luften mellem karm og ramme - er den samme ved over- og sidekarm. Da døre ved brug vil hænge en smule, er det vigtigt, at dørpladen ved montage justeres mest muligt op i lukkeside. Herefter fastgøres karmen i lukkesiden, og det kontrolleres, at vinduesrammen har fundt anslag mod karmen og kan åbnes og lukkes ubesværet. Ingen karmdel må krumme. Elementer som fastgøres til bagmur inden skalmuring skal efter opmuring opklodses og fastgøres til skalmuren, så elementets stabilitet sikres. Eventuelle slutblik til kolver og kantrigler skal kontrolleres/ justeres for korrekt tilspænding. 4 Venstre Udadgående Højre 5

4 Overfladen er meget modstandsdygtig overfor vind og vejr, men under montagen skal man være påpasselig og undgå ridser og stød. Der skal beskyttes mod mørtel og beton ligesom direkte kontakt med lim, tape, aggresive rengøringsmidler, syre m.v. skal undgås. Specielt om vinduer Afstanden mellem to fastgørelsespunkter må højst være 900 mm. 2- eller flerfags vinduer skal have blivende opklodsning under lodposter. Ved elementhøjder under 1188 mm kan midterste fastgørelse i sidekarmene udelades og ved elementbredder under 1000 mm kan fastgørelsen i over- og bundkarm udelades. Ved bundkarmens yderste ender skal der være en blivende opklodsning. Det flotteste resultat fås ved at montere skruerne i karmens fals. Specielt om døre Fastgørelsen øverst og nederst i sidekarmene placeres så tæt på hængsler, som det er muligt. 2-fløjede døre skal ud over de viste befæstelser også fastgøres i mindst ét punkt i over- og underkarm. Ved bundkarmens yderste ender skal der være en blivende opklodsning. Specielt om hæveskydedøre Ved hæveskydedøre skal der være mindst 10 mm luft mellem overkarm og rem af hensyn til eventuel nedbøjning af overliggende rem. Der må ikke anvendes fast underlag ved fastgørelsespunkterne i overkarmen, ej heller fuges med mørtel. Hæveskydedøre skal fastgøres for hver 90 cm både i side-, top- og bundkarm. I side- og bundkarm opklodses bag fastgørelsespunkterne. I bundkarm skal der endvidere opklodses yderst (under hver sidekarm) og under køreskinnens fikspunkter, så bundkarm er vandret og snorlige. I sidekarmen skal der altid være en supplerende opklodsning bag slutblikket som passiv sikring mod indbrud. Der må ikke benyttes montageskum til hæveskydedøre. For afmontering af dørrammen afmonteres topskinnen. Specielt om elementer i træ/komposit/alu Alle vinduer i træ/komposit/alu er forsynet med skjulte hængsler, greb og paskvillukke samt friktionsbremse, hvis rammestørrelsen giver plads dertil. Ved montering skal fastgørelse ske i det sorte kompositmateriale i falsen på alle udadgående elementer, som vist på figuren. Ved indadgående elementer monteres i træfalsen. Udskiftning af glas sker fra rammens indvendige side. Først afmonteres tætningslisten fra rammen, hvorefter låseclipsene afmonteres med den medleverede nøgle. Rammen tages af og ruden udskiftes. Låseclips drejes på plads, hvorefter først tætningslisten og derefter rammen monteres igen. VIGTIGT! Under vinduet skal fugen lægges 12 mm tilbage fra forkant af hensyn til drænhuller i karmen. Sammenbygning af elementer Elementer kan bygges sammen side om side og sammenlåses med skruer. Afstanden mellem sammenlåsningspunkterne skal være ca. 25 cm. Over- og underkant opklodses under sammenlåsningen og fastgøres foroven og forneden. For at udligne tryksvind, og dermed utæthed i samlingen, bør denne inden sammenlåsning tætnes med eksempelvis glasisætningsbånd. Ved sammenbygning over hinanden skal der tages hensyn til eventuelle drænhuller. Fuger Fuger skal udføres efter de anvisninger der er udarbejdet af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd, FSO. Se mere herom på Under arbejdet med placering af isoleringsmaterialet (stopningen), skal det nøje påses, at isoleringsmaterialet ikke presser karmen ud af facon. Ved vinduer i træ/alu skal fuger lægges, så der er luft omkring alu, og trædelen herved ventileres. Vær altid opmærksom på eventuelle drænhuller i bundkarm, som skal være frie. 12 mm 6 7

5 og funktion - Vinduer Tophængte vinduer Vinduet er hængslet foroven, og forsynet med anverfere og udskyderstang, som bruges til at åbne og lukke vinduet med, eller greb og paskvil (se topstyret vindue). Rammen skal føres til vandret stilling og kan så løftes fri af hængslerne. Ved mindre rammer kan det klares af 1 person. Justering Anverfere kan strammes eller slækkes ved at dreje øskenen. Topstyrede vinduer Vinduet åbnes og lukkes med grebet midt på nederste rammestykke. På undersiden af denne er en paskvil, som fastholder rammen i slutblik på karmen. Hvis slutblikket har to slidser, er den inderste til at lukke vinduet og den yderste til ventilation. Man bør ikke efterlade hjemmet med vinduer i ventilationsstilling. Når vinduet lukkes op og skubbes ud forneden, glider vinduesrammen samtidig ned foroven. Det giver en særdeles god og effektiv udluftning. Det kan dog ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i stærk blæst eller ved gennemtræk. De skruer som fastholder de bevægelige dele til rammen skal fjernes (fra sider og top), hvorefter rammen kan frigøres fra karmen - kræver 2 personer. Når skruerne fjernes skal vinduet være åbnet ca. 30. Justering Friktionen justeres ved at dreje på skruen i glideklodsen i hver side. Skruen skal være strammet lige meget i begge sider, ellers kan der opstå skævheder i rammen. Topvende vinduer Vinduet åbnes og lukkes med grebet midt på nederste rammestykke. På undersiden af dette er en paskvil, som fastholder rammen i slutblik på karmen. Hvis slutblikket har to slidser, er den inderste til at lukke vinduet og den yderste til ventilation. Man bør ikke efterlade hjemmet med vinduer i ventilationsstilling. Vinduet er forsynet med en sikringsanordning, der blokerer rammen, når den er åbnet ca. 10 cm. Yderligere åbning af vinduet sker ved at aktivere sikringsanordingen. Rammen kan derefter drejes 180 rundt udenfor husets facade, så ydersiden kan rengøres indefra. Også i denne stillingen træder sikringsanordningen i funktion. Det kan ikke forventes, at vinduet kan blive stående i åben, uaflåst stilling. De skruer som fastholder de bevægelige dele til rammen skal fjernes (fra sider og top), hvorefter rammen kan frigøres fra karmen - kræver 2 personer. Når skruerne fjernes skal vinduet være åbnet ca. 30. Justering Topvende vinduer kan ikke justeres. Sidehængte vinduer - standard Sidehængte vinduer er i standardudgaven forsynet med stormjern samt anverfere, som bruges til at åbne og lukke vinduet med. Hvis aftalt, kan anverfere være forsynet med en sikringsanordning. Stormjernet er monteret i hængselssiden og bruges til at fastholde vinduet i åben stilling. - med løs bremse Sidehængte vinduer kan leveres med løs bremse (friktionsbremse). Betjenes iøvrigt som sidehængt standardvindue. - med greb og paskvil Sidehængte vinduer kan leveres med paskvillukke med og uden grebspåvirket bremse. Både lukkemekanisme og friktionsbremse betjenes med et greb i et af rammens sidestykker. Bremsen er monteret i rammens bundstykke og gør det muligt at fastholde vinduet åbnet i vilkårlig ventilationsstilling fra ca. 5 cm til 90. Fastlåsning sker ved at dreje grebet på det åbne vindue til lukkestilling. Vinduet må aldrig lukkes med grebet i låsestillingen. 8 9

6 , sidehængte vinduer - generelt Sørg altid for at et åbnet vindue er fastholdt af stormjern eller bremse. I kraftig blæst kan det dog ikke påregnes, at bremsen kan fastholde rammen i ventilations- eller åben stilling. Man bør ikke efterlade hjemmet med vinduer i ventilationsstilling. Sidehængte rammer i standardudgaven kan løftes af karmen, når rammen er åbnet 90. Ved rammer med friktionsbremse skal bremsen frigøres inden rammen løftes af. Det sker ved at afmontere friktionsarmen i karmfalsen. Afhængig af vinduets størrelse kræves 1 eller 2 personer. Justering Anverfere kan strammes eller slækkes ved at dreje øskenen. Løs bremse justeres til ønsket friktion med en stilleskrue. Grebspåvirket bremse kan ikke justeres. Sidestyrede- og sidevende-vinduer Sidestyrede- og sidevende-vinduer kan være monteret med anverfere eller grebspåvirket paskvillukke (se ovenfor om sidehængte vinduer). Både sidestyrede- og sidevendevinduer har den fordel, at rengøring af udvendig side kan ske indefra. Sidestyrede vinduer kan åbnes indtil 90. Derved fremkommer en åbning på ca cm ved rammens bagkant - nok til at få en arm ud for at rengøre glassets udvendige side. Sidevende-vinduer kan drejes 180 rundt. Denne funktion er udelukkende beregnet til rengøring af vinduets udvendige side og bør ikke anvendes ved ventilation og udluftning. Karm og ramme kan kun adskilles ved at afmontere de skruer, der fastholder styrearmene på rammen. Selv ved små rammer kræver dette medvirken af 2 personer. Justering Beslag til sidestyrede vinduer justeres i øverste beslag. Sidevende-vinduer kan ikke justeres. Redningspost Placering og frigørelse Af sikkerhedsmæssige årsager, og for at opfylde brandkravene, kan 2- og flerfløjede vinduer være forsynet med gangbar redningspost. Det betyder, at midterposten sidder fast på den stående ramme, og følger med, når denne åbnes. Redningsposten frigøres ved at udløse kantriglerne øverst og nederst. og funktion - Døre Facadedøre Facadedøre er som standard forsynet med låsekasse til cylinder og 3-punktslukke. Øverste og nederste lukkepunkt aktiveres når håndtaget løftes opad, derved sikres at døren er lukket helt tæt, og den kan nu låses. Alle tre lukkepunkter frigøres ved at trykke håndtaget ned. Når døren er åbnet 90 kan dørbladet løftes af hængslerne. Halvdøre De to dørhalvdele kan åbnes som én dør, når håndtaget på nederste halvdel drejes til åben stilling inden håndtaget på øverste halvdel benyttes. Ved aflåselige døre med 2-punktslukke skal håndtaget på øverste halvdel løftes opad for at døren kan aflåses. Ved døre uden låsekasse til cylinder: Se betjening af terrassedøre. Når døren er åbnet 90 kan dørbladet løftes af hængslerne. Terrassedøre Håndtaget betjener et paskvilbeslag med tre lukkepunkter samt en friktionsbremse i dørrammens overkant. Døren kan åbnes når håndtaget er drejet til vandret. Friktionsbremsen gør det muligt at fastholde rammen i vilkårlig ventilationsstilling fra ca. 5 cm til ca. 90. Døren fastlåses i ventilationsstillingen ved at dreje håndtaget på den åbne dør til lukkestilling. Ved kraftig blæst kan friktionsbremsen dog ikke fastholde rammen i ventilationsstilling. Luk aldrig døren med grebet i lukkestilling. På dobbelte terrassedøre er der normalt kun håndtag på den først gående del af dobbeltdøren. Den anden del er i lukket stilling fastholdt af kantrigler

7 Når døren er åbnet 90 kan dørbladet løftes af hængslerne. Er døren monteret med bremse, skal denne først frigøres fra karmen. Justering af facadedøre, halvdøre og terrassedøre Slutblikket på karmen skal eventuelt justeres ved overgang mellem sommer og vinter, hvilket kan gøres ved at tungen bøjes ud eller ind, indtil døren lukker tæt til karmen. Hæveskydedøre Hæveskydedøre betjenes ved at dreje grebet 180 nedad, hvorved døren hæves og kan skydes til side. Døren kan sænkes og fastholdes i vilkårlig position, men er kun aflåst i lukket, sænket stilling (greb opad). Den gående ramme kan afmonteres ved at afmontere de skruer, som fastholder aluminiumsskinnen foroven. Rammen vippes ud foroven og løftes fri af køreskinnen forneden. Dette kræver to personer. Justering Afhængig af årstidernes skiften kan mindre justeringer være påkrævet. Vedligehold Overfladen på vinduer og døre bør løbende holdes under opsyn, således at eventuelle skader kan udbedres hurtigst muligt efter at de er opstået. Specielt vandret liggende lister bliver slidt af vejr og vind og skal derfor vedligeholdes hyppigere end øvrige overflader. Overfladebehandling - mahogni Elementerne leveres grundbehandlet og bør i forbindelse med afslutning af montagen behandles med en egnet topbehandling. Det første år bør elementerne genbehandles 2 gange. Med jævne mellemrum og minimum én gang årligt bør det kontrolleres om overfladen fortsat er beskyttet og vandafvisende. Træet skal genbehandles efter behov. Vedligeholdelsesintervallerne er vejledende, da behandlingens holdbarhed er afhængig af, hvor udsat elementerne er for sol og vind. Specielt syd- og vestvendte sider er udsatte. En god huskeregel er, at træet først er mættet når vand danner perler på overfladen. Inden behandling skal træet være tørt og fri for snavs og fedt. Efterbehandling foregår ved at behandle træet én gang med en egnet hårdttræsolie. Vi anbefaler TRÆ-NOLIN 65, som kan købes ved: Træ-Nord A/S, Esbjergvej 18B, 6000 Kolding Tlf.: Det er meget vigtigt, at der vælges et produkt uden lak eller linolie. Reparation af skader sker ved først at rengøre og derefter slibe det beskadigede område med fint sandpapir. Samme område pletmales forsigtigt det nødvendige antal gange for at opnå samme farve som den øvrige overflade, hvorefter hele den pågældende overflade/komponentdel stryges med et penselstrøg, for at opnå ensartethed. Overfladebehandling fyrtræ Alle elementer leveres med en miljøvenlig overfladebehandling, der beskytter mod råd og svamp. Genbehandling kan ske med egnet træbeskyttelse eller maling. Inden overfladebehandlingen skal elementerne grundigt afvaskes med et grundrengøringsmiddel (ikke opvaskemiddel), derefter skrabes løs maling af og elementerne slibes med sandpapir. Fjern slibestøv og påfør evt. grundolie/-maling. Også denne slibes let når den er tør, hvorefter slibestøv fjernes og første lag påføres. Greb, lukkemekanismer, bevægelige dele, glasisætningsbånd, tætningslister samt DVC-mærker må ikke overmales. Oplukkelige rammer må ikke lukkes før elementet er helt tørt. Overfladebehandlingen gentages når de mest udsatte steder viser tegn på nedbrydning

8 Overfladebehandling - aluminium Meget er nået med almindelig afvaskning, gerne samtidig med at ruderne vaskes. Rengøringsmidler skal have en neutral ph-værdi (5-8). Eventuelle skader på aluminiumoverfladen udbedres ved at slibe det skadede område glat, fjerne slibestøv og behandle med metallak/maling efter fabrikatets foreskrifter. En sådan behandling vil dog altid være synlig. Harpiksudtræk Træ er et levende materiale. Det kan derfor ske, at der dannes harpiksudtræk på malingen. Misfarvning (specielt ved lyse farver) eller gennemtrængt harpiks kan i et vist omfang fjernes forsigtigt med sprit. Tætningslister Elementerne er forsynet med vejrbestandige tætningslister, der fastholdes i en not i rammen. Disse rengøres med almindelige rengøringsmidler. VIGTIGT: Tætningslister må ikke afmonteres. Glasisætning (Glasbånd og -lister) Glasbånd kræver ingen vedligeholdelse, men det anbefales at de efterses årligt, specielt i bunden. Hvis der er utætheder bør glasbåndene udskiftes. Det anbefales at skifte glaslisterne samtidig. Det er vigtigt at glaslisternes overfladebehandling jævnligt vedligeholdes. Smøring Hængsler, håndtag og nitteforbindelser samt evt. paskviler, led, låseruller, slidser, lås eller stanglås smøres mindst én gang om året, eller efter behov, med almindelig olie til husholdningsbrug. For rammer med friktionsbremse og/ eller skjult sidevende- eller sidesvingbeslag er det vigtigt at holde glideskinnen fri for olie og snavs, ligesom overmaling ikke må finde sted. Udluftning Rigelig med udluftning er vigtig, både for at undgå fugtskader og dugdannelse, men også af hensyn til et godt indeklima. Hvis der ved en udetemperatur på omkring 0 dannes dug på den indvendige side af en termorude skyldes det at luften er for fugtig og ikke en fejl ved ruden. Energiruder Energiruder er betegnelsen for ruder hvor det inderste lag glas er belagt med en tynd, usynlig metalbelægning som reflekterer varmen tilbage i rummet. For yderligere at mindske varmetabet mellem ruderne er den atmosfæriske luft udskiftet med en gasart. Når det inderste glaslag reflekterer varmen tilbage i rummet opvarmes dette glas, mens det yderste glaslag ikke opvarmes - på grund af det minimale varmetab gennem ruden. Da kondens dannes på kolde overflader kan temperaturforskellen mellem glassene forårsage, at der kortvarigt dannes kondens udvendigt. Det sker især hvor luften er stillestående, og vil derfor hurtigt forsvinde når der komme bevægelse i luften, eller temperaturen stiger. Vær iøvrigt opmærksom på, at: Nye vinduer er tættere end gamle, hvilket øger behovet for udluftning. Ny- eller ombyggede huse skal (ca. det første år) udluftes mere end gamle. Et voksent menneske afgiver ca. 2 liter vand pr. døgn. Når rumtemperaturen sænkes, øges fugtproblemer. Tætte gardiner kan medføre fugtproblemer. På stille dage tilfører solen mere gratis varme, end der forsvinder ved normal udluftning. Utilstrækkelig luftudskiftning giver dårligt indeklima. Rengøring Brug rigelige mængder vand til den første rengøring efter byggeriets afslutning. Rudemærkater fjernes ved opblødning med vand. Eventuelle lim- eller silikonerester på glasset opløses med benzin eller fortynder. Efter vinduespudsning/-vask aftørres ramme- og karmdele med tør klud. Udvendig bør også træværk afvaskes. VIGTIGT: På malede flader må der aldrig bruges benzin, fortynder eller midler som indeholder ammoniak

9 Synlige flader ved lukket element Synlige flader ved åbent element Ikke synlige overflader (mod mur) BILAG 14 i Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer Virksomheder tilsluttet Vinduesindustrien udfører en overfladebehandling på træelementer, der minimum giver følgende udfald: (Terminologi ifølge Malerfagligt Behandlings-Katalog, Teknologisk Institut). Alle flader er behandlet, men lagtykkelsen kan ikke forventes ens overalt. Forventet udfald DLGU** DG*** Funktionsklasse* Kommentarer * Funktionsklasse III Eksempler: Syd- og vestvendte bygningsdele med skiftende fugtpåvirkning eller trafikforurening eller anden aggressiv påvirkning. Se desuden supplerende udfaldsbeskrivelse. III III Lagtykkelsens middelværdi > 60 µm (80 µm) Overfladen skal være ikke sugende Intet krav ** Dækket, lukket, glat og udfyldt flade (DLGU) Eksempler: Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Porer er lukkede. Huller, revner og samlinger er lukkede og udfyldte. Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme. *** Dækket og glat flade (DG) Eksempler: Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Ujævnhed, åbne porer, huller, revner og samlinger hidrørende fra underlaget kan forekomme. Supplerende udfaldsbeskrivelse Generelt må det accepteres, at træ er et naturmateriale, der ofte er meget inhomogent. Der vil derfor forekomme struktur- og glansvariationer, vindridser og andre normale trævariationer som fx uregelmæssigheder omkring knaster, hvor partiel afskalning, opkog og rynkedannelse kan forekomme. Specielt ved lyse farver kan der ske farvegennemslag fra knaster. Knaster kan være proppede eller udfyldt med egnet materiale, men synligheden kan ikke undgås. Lignende kulørvariationer kan forekomme i form af gulskjoldede lameller/flader. En anden uregelmæssighed i overfladebehandlingen kan forekomme som knopper (harpiks). Knopperne kan være tilfældigt fordelt på overfladen eller følge åretegningen i træet. Harpiksen kan også trænge igennem malingsfilmen og danne små dråber på overfladen. Når dråberne har siddet så længe på overfladen, at de er krystalliseret, kan de ved afbørstning eller let afskrabning fjernes, uden forringelse af overfladebehandlingen. Træemner med højt harpiksindhold forekommer. Harpiks kan i disse situationer give anledning til større udtræk. Produktionen foregår industrielt med de fordele, dette giver med hensyn til ensartet høj kvalitet og behandling på alle flader. Såfremt ikke andet er aftalt, må det påregnes, at fx glaslister er monteret ved brug af sømpistol med deraf gennembrydning af overfladebehandlingen. Holdbarheden af overfladebehandling på bundglaslister af træ kan ikke forventes at svare til de øvrige overfladers holdbarhed. Ved sydvendte facader med særlig kraftigt sollys og havluft, eller hvor der er meget høj fugtpåvirkning fra rumsiden, bør vedligeholdsintervallet tilpasses forholdene. For vedligeholdelse henvises i øvrigt til Malerfagligt Behandlings-Katalog (MBK) eller malervareproducenterne

10 Garanti Vinduer/døre Under forudsætning af, at vinduerne og dørene er monteret i overensstemmelse med nærværende anvisning, ydes 5 års garanti i henhold til nedenstående, dog 10 års garanti på den udvendige aluminiumsdel. 1. Denne garanti er afgivet af producenten. Den indskrænker eller ændrer på intet punkt de rettigheder, De i henhold til aftale og/eller lovgivning har mod Deres leverandør eller mod producenten. 2. Såfremt De inden for en periode på 5 år fra leveringstidspunktet reklamerer over fabrikations- og/eller materialefejl, giver denne garanti Dem de rettigheder, som fremgår af pkt. 3. Fabrikationstidspunktet fremgår af en mærkning i rudens afstandsprofil. Om nødvendigt påhviler det Dem at dokumentere leveringstidspunktet. 3. Såfremt der berettiget reklameres over fabrikationsog/eller materialefejl inden for den i pkt. 2 nævnte periode, forpligter producenten sig til at levere et nyt produkt uden beregning. Producenten dækker dog ikke inden for denne garanti omkostninger ved afmontering af det gamle produkt samt montering af det nye produkt, ligesom eventuelle følgearbejder i forbindelse med udskiftning af produktet heller ikke dækkes af denne garanti. Såfremt produktet på reklamationstidspunktet ikke længere er i produktion, er producenten berettiget til i stedet at levere et andet tilsvarende produkt. Såfremt fabrikations-/materialefejlen kan afhjælpes på forsvarlig måde ved en reparation/delvis udskiftning, kan producenten vælge denne løsning i stedet. Reparationen/den delvise udskiftning sker i så fald uden beregning. 4. Denne garanti omfatter ikke fabrikations-/materialefejl ved termoruder. I disse tilfælde gælder imidlertid termorudefabrikantens garanti. (se glas side 17). 5. Denne garanti giver Dem ikke rettigheder, udover hvad der fremgår af pkt Såfremt De ønsker at reklamere over fabrikations-/ materialefejl, skal reklamationen ske inden for rimelig tid, efter at fejlen er opdaget eller burde være opdaget. Reklamationen kan ske til producenten eller til deres leverandør. 7. Denne garanti kan ikke gøres gældende, såfremt de påberåbte fabrikations-/materialefejl skyldes fejlagtig montage, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller fejlagtig betjening. Der henvises til nærværende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. For så vidt angår trævinduer/-døre overfladebehandlet fra producenten henledes opmærksomheden på vedligeholdelsesvejledningen samt Bilag 14 i Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser. 8. De kan ikke under denne garanti påberåbe Dem fabrikations-/materialefejl, der skyldes forhold, der er indtrådt, efter at produktet er leveret af producenten. Materialefejl, der eksempelvis kan henføres til fejlagtig opbevaring, transport eller montage af en mellemhandler/ entreprenør, kan ikke gøres gældende over for producenten med henvisning til denne garanti. 9. Denne garanti gælder alene for produkter, der, når garantien gøres gældende, befinder sig i Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne. Ikke omfattet af garantien Fejlmontage, herunder - elementer som ikke er monteret i lod og vage samt med ens diagonalmål - elementer som ikke er monteret i henhold til Montering og Fastgørelse (side 5-7) - elementer som udelukkende er monteret med skum. Efterhjælpning såsom mindre afhøvlinger på elementer og justering af beslagdele. Dug på indvendig side af ruder, som ikke skyldes fejl ved elementer, men kan henføres til manglende udluftning. Dug på udvendig side af ruder, som kan forekomme ved energiruder. Flækruder, idet revnede ruder almindeligvis vil være et forsikringsspørgsmål. Glas Producenten af de anvendte termoruder er tilsluttet Glasindustriens Samarbejdsorganisation (GS). Termoruderne er hermed kontrolleret i henhold til DS Såfremt ruderne er isat før levering, er isætning ligeledes foretaget i overensstemmelse med foreskrifterne fra Glasindustriens Samarbejdsorganisation

11 I en periode på 5 år, regnet fra indstemplet fabrikationstidspunkt, garanterer fabrikanten, at termoruder leveret til byggeri forbliver fri for støv og dug i rudens indre. Garantien dækker i Danmark (excl. Grønland og Færøerne) levering af erstatningsrude og de direkte udskiftningsomkostninger i henhold til særlig prisaftale med Glarmesterlauget. Garantien dækker ikke eventuelle omkostninger til: Kraner, stilladser og lign., som benyttes, når ruden ikke kan monteres via normale adgangsveje. Bygningsmæssige arbejder eller demontering af tilstødende bygningsdele. Eventuelt efterarbejde som murer-, snedker- eller malerarbejde. Arbejde i forbindelse med af- og genmontering af indbruds- eller andre sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Garantien er betinget af at: Ruden i afstandsskinnen er forsynet med Glasindustriens garantimærke samt produktionstidspunkt (måned og år). Ruden er monteret i overensstemmelse med Glasindustriens Samarbejdsorganisations monteringsanvisninger. Ruden er korrekt rengjort og beskyttet i byggeperioden. Ruden ikke er beskadiget af ydre påvirkninger, f.eks. stød, slag, bevægelser i tilstødende konstruktioner og lignende. Der ikke opstår skader som følge af frostsprængninger, termisk påvirkning i øvrigt, eller kemiske angreb på glasset eller anløbning ved forkert oplagring. Ruden ikke har været udsat for bearbejdning efter levering, f.eks. slibning, sandblæsning, ætsning, maling, påklæbning eller anden overfladebehandling. Ruden ikke har påsatte og/eller indbyggede elementer, såsom blyruder, alarmsystem, persienner. etc., der har forårsaget, at ruden ikke forbliver fri for støv og dug i rudens indre. Der foretages nødvendig, løbende vedligeholdelse af. ramme/karm og monteringsmaterialer. (Der henvises til nærværende vejledning). Henvisning til yderligere oplysning Vedr. overfladebehandling I Malerfagligt Behandlings-Katalog (MBK) informeres tilbundsgående om overfladebehandling. MBK udgives af MBK Sekretariat, Teknologisk Institut, Telefon: Vedr. udluftning Der findes et væld af relevante pjecer som kan lånes på biblioteket, eller bestilles hos Statens Byggeforskningsinstitut (www.sbi.dk) eksempelvis: Indeklimaet i boligen, Ole Valbjørn og Peter A. Nielsen. SBI-anvisning nr Bygningers fugtisolering, Nils Erik Andersen, Georg Christensen og Flemming Nielsen. SBI-anvisning Småhuse, Isolering. Fugt. Lyd. Brand. Ventilation. Styrke. SBI-anvisning udgave Producenten tager forbehold for ændringer i såvel konstruktion, funktion og design af vindues- og dørelementer

12 Notater 22 23

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 Betjening

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation

Brugervejledning og produktinformation Brugervejledning og produktinformation Vinduer og døre i træ og træ/alu Indhold Modtagelse og opbevaring 4 Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5 Montering og fastgørelse 6 Betjening og funktion Vinduer

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere Brugervejledning Kernefyr Vi gør danmark smukkere 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Modtagelse og opbevaring... 3 Montering og fastgørelse... 4-5 Fuger... 6 Rengøring... 6 Komponent beskrivelse...

Læs mere

Betjenings- Vedligeholdelsesvejledning. www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949

Betjenings- Vedligeholdelsesvejledning. www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 Betjenings- & Vedligeholdelsesvejledning Til Træ og Træ/Alu elementer FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk 2 Indledning & Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening.

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Vedligehold, rengøring og smøring. Udluftning af boligen. Garantierklæring. Indledning

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring...side

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien.................... 4 Modtagelse og opbevaring.............

Læs mere

Håndværker- & brugervejledning

Håndværker- & brugervejledning Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring... side

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE HVIS KVALITET OG SERVICE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM PRISEN Indholdsfortegnelse Det sikre valg... 3 Modtagelse og opbevaring... 3 Montering, fastgørelse og fugning...4 Udluftning af

Læs mere

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

Modtagelse og opbevaring

Modtagelse og opbevaring Monterings- & justeringsvejledning Kære Kunde Vi ønsker dig tillykke med dine nye svarre vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer bygger på håndværksmæssige

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og opbevaring............. 4

Læs mere

Danske Vinduer og Døre

Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Danske Vinduer og Døre Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer

Læs mere

Rationel - Brugervejledning

Rationel - Brugervejledning brugervejledning Rationel - rugervejledning 1 TILLYKKE MED DINE NYE VINDUER OG DØRE FR RTIONEL Nye vinduer og døre er en stor investering, og derfor skal de kunne holde i mange år. Når du køber vinduer

Læs mere

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Tillykke med dine nye Sparvinduer elementer... 3 Fagudtryk... 4 Modtagelse... 6 Opbevaring... 6 Håndtering og

Læs mere

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S Rationel VINDUER MED OMTNKE Rationel vinduer og døre er kvalitetsprodukter, som vi udvikler, designer og producerer med omtanke. Vi afsætter produkterne til en række lande i Nordeuropa. Produkterne er

Læs mere

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING windows INDHOLD 01 Modtagelse og opbevaring... 3 02 Starthjælp.... 4 03 Facadedør... 5 04 Terrassedør... 9 05 Topstyret vindue... 13 06 Sidehængt vindue... 17 07 Sidestyret

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING Garanti Montering Vedligeholdelse Betjening Udskiftning af sliddele Udluftning af boligen Kirkebækvej 149 8800 Viborg 86 64 75 50 www.psvinduer.dk ps@psvinduer.dk 1 2 Et godt valg

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

brugervejledning hjem med gode energier

brugervejledning hjem med gode energier Hjem med gode energier brugervejledning hjem med gode energier RTIONEL brugervejledning 1 Tillykke med dine nye vinduer og døre fra Rationel Du har valgt et kvalitetsprodukt, der er udviklet og fremstillet

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret december 2011 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende

Læs mere

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Den rigtige rengøring og et minimum af pleje vil bringe dine VELFAC vinduer smukke gennem tidernes og naturens skiftende luner. Vask og smøring. VELFAC

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Montage & Brugervejledning

Montage & Brugervejledning Montage & Egholmvj 7C 9800 Hjørring Telefon: 98 83 70 55 Telefax: 98 83 70 33 www.euro-plast.dk info@euro-plast.dk Hvem er vi... 2 Det sikrevalg... 2 Modtagelse og opbevaring... 2 Montering af håndtag...3

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning... 5 Funktion

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE.

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning www.kipa.dk Vinduer Udestue-elementer Sidepartier Facadedøre Halvdøre Indvendige døre Terrasse døre KIPA VINDUER SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE www.kipa.dk - tlf.

Læs mere

Astrup Have. Kontech A/S. brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

Astrup Have. Kontech A/S. brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Astrup Have Kontech A/S brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning Det Hvide Snit Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Vinduer...3 Franske altandøre...4 Aluminium...5 Vinduespudsning...6 Tætningslister...6

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

er en 100% dansk-ejet virksomhed beliggende i Nordjylland, hvor alle vore produkter produceres på egen fabrik.

er en 100% dansk-ejet virksomhed beliggende i Nordjylland, hvor alle vore produkter produceres på egen fabrik. TRADITIONER kan være gode nok, også når der er tale om fornuftige traditionelle valg baseret på mange års viden omkring fremstilling af vinduer og yderdøre. I mere end 50 år har vi opbygget solide kvalitetsløsninger

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den

Læs mere

Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede

Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede Brugervejledning Betjening og vedligeholdelse af vinduer og døre Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede DK 9600 Aars Tlf. +45 98 62 10 44 info@mejan.dk www.mejan.dk 1 Indholdfortegnelse: Indledning:... 3 Vinduer:...

Læs mere

VINDUESINDUSTRIEN. VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre.

VINDUESINDUSTRIEN. VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål er at varetage branchens

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste Energiløsning UDGIVET JANUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med termoruder Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3.

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3. Indhold Indledning 2 Tyvens risiko 2 Beplantning 2 Grænsefladen 3 Mekanisk sikring 3 Aflåsning 3 Døre 3 Låseenhed 4 Slutblik 5 Nøgler 6 Spærreorgan 6 Hængsler 6 Brevsprække 6 Vinduer 7 Andre åbninger i

Læs mere

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1 VIKING vinduer & døre A/S - et stærkt produkt! Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 2 Gode grunde til at vælge VIKING vinduer & døre A/S Høj

Læs mere

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 Bondehus-

Læs mere

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010.

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Betjening af de nye koblede vinduer A/B Langøgård d. 20. november 2014 Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Pudsning For at åbne vinduesrammer, for at

Læs mere

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

Vælg den rigtige yderdør til dit hus

Vælg den rigtige yderdør til dit hus Yderdøre clever -line Vælg den rigtige yderdør til dit hus Hoveddøren er indgangen til dit hjem. Den skal både vise, hvem du er og beskytte boligen mod vind og vejr i mange år. Vælg derfor dine nye yderdøre

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

klarbesked om vinduer og døre nilsenvinduer

klarbesked om vinduer og døre nilsenvinduer klarbesked om vinduer og døre nilsenvinduer klar besked om vindueskøbets faser At købe vinduer og døre er en vigtig beslutning. Vigtig fordi, det ofte er en større investering, det er en langsigtet investering

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning.

Vedligeholdelsesvejledning. Vedligeholdelsesvejledning. - samt informationer til brug ved montage. - samt - samt informationer til brug til brug ved ved montage. Tillykke Tillykke med med med Deres Deres Deres nye nye nye vinduer

Læs mere

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk TRÆ-Alu ELEMENTER FRA Danske Vinduer og Døre 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker ALU-TRÆ ER

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE Opdateret november 2012 1 TILLYKKE MED DINE NYE PLAST VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og funktionalitet

Læs mere

døre & Vinduer Februar 2013

døre & Vinduer Februar 2013 Prisliste døre & Vinduer Februar 2013 SH-333 BØLLEMOSEN døre & vinduer a/s SH-222 SH-226 Typehuse SH-2212 Find det rigtige element...side 4 DB-3612 Bonde & byhuse Find det rigtige element...side 16 DB-3630

Læs mere

VELFAC 100 Indadgående vinduer

VELFAC 100 Indadgående vinduer VELFAC 100 Indadgående vinduer Titel Side VELFAC 104 Side/bundhængt vindue 82 VELFAC 106 Bundhængt vindue 84 VELFAC 110 Fast vindue 86 VELFAC 134 Side/bundhængt altandør 88 VELFAC 110F Fast parti til VELFAC

Læs mere

Prisliste 2015/2016. Garage- og stalddøre Døre til viderebeklædning Branddøre

Prisliste 2015/2016. Garage- og stalddøre Døre til viderebeklædning Branddøre Prisliste 2015/2016 Garage- og stalddøre Døre til viderebeklædning Branddøre 1 Indhold Garagedøre... Side 4 Garagedøre med spor... Side 5 Døre til viderebeklædning... Side 6 Viderebeklædning... Side 7

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

KRONE VINDUER A/S VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN

KRONE VINDUER A/S VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN INDHOLD Velkommen 3 Valg af vinduer 4-5 Produktprogram 6-7 Krone Fyr 8-9 Krone Mahogni 10-11 Krone COto 12-13 Miljøet 14 Krone Døre 15 Designfrihed 16 Historien bag 17 Egen produktion 18 Krone produkter

Læs mere

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over

Læs mere

Prisliste 2014. Typeoversigt 03

Prisliste 2014. Typeoversigt 03 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 ondehus- & Dannebrogsvinduer 18 Terrassedøre 20

Læs mere

1. 2. MONTAGEVEJLEDNING Winvent til energirenovering af eksisterende vinduer. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme

1. 2. MONTAGEVEJLEDNING Winvent til energirenovering af eksisterende vinduer. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme 1. 2. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme Friskluftindtag øverst i den indvendigt gående ramme I overramme-stykket udfræses et friskluftindtag dim.: (l) (216+79) mm x (b) 12 mm iht. den

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

døre & Vinduer Juli 2009

døre & Vinduer Juli 2009 Prisliste døre & Vinduer Juli 2009 SH-333 BØLLEMOSEN døre & vinduer a/s SH-222 SH-226 Typehuse SH-2212 Find det rigtige element...side 4 DB-3612 Bonde & byhuse Find det rigtige element...side 16 DB-3630

Læs mere

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE Vinder af Byggeriets Energipris 2010 AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE 2 Rationel AURAPLUS TM er et nyt og banebrydende vindues- og dørkoncept, hvor energi, lysindfald

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Tømrermester KATALOG 2014. Maj

Tømrermester KATALOG 2014. Maj Tømrermester KATALOG 2014 Maj Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen VELFAC tømrermester katalog

Læs mere

BRANDHOLMSPARKEN NYE VINDUER & DØRE 2004 FUNKTIONSBESKRIVELSE

BRANDHOLMSPARKEN NYE VINDUER & DØRE 2004 FUNKTIONSBESKRIVELSE BRANDHOLMSPARKEN NYE VINDUER & DØRE 2004 FUNKTIONSBESKRIVELSE 1 Vindue i lejlighed Type 1 2-fags vindue med 180 gr. sidevendebeslag. Vinduet kan vende, således at det udvendige glas kan pudses indefra.

Læs mere

Vrøgum Træ / Aluminiums Vinduer & Døre

Vrøgum Træ / Aluminiums Vinduer & Døre Vrøgum Træ / Aluminiums Vinduer & Døre Udviklet for naturen fra naturen Vi vil alle helst leve sundt og behageligt, men desværre kan vi ikke forvente, at jordens ressourcer varer evigt. Derfor er det i

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

10. MONTERINGSANVISNING

10. MONTERINGSANVISNING 10. MONTERINGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE 10.1 Generelt... Side 1 10.2 Manuelle sidebetjente modeller... Side 2 10.3 Manuelle frontbetjente modeller... Side 4 10.4 Elektriske modeller... Side 5 Monteringsanvisning

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel

Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Alux gennemtænkt design til mindste detalje Alux fremstilles på egen fabrik i Danmark af én af landets

Læs mere