X-Porte. Ultralydssystem. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "X-Porte. Ultralydssystem. Brugervejledning"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING

2 X-Porte Ultralydssystem Brugervejledning

3 Juridiske meddelelser Producent FUJIFILM SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA Tlf.: (888) eller (425) Fax: (425) Autoriseret repræsentant i EU Emergo Europe Molenstraat BH The Hague, Holland Sponsor i Australien FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd Suite 9, 13a Narabang Way Belrose, New South Wales 2085, Australien Forsigtig: I henhold til amerikansk forbundslov må dette produkt kun sælges af læger eller på anmodning af en læge. SonoMB, SonoSite, Steep Needle Profiling, X-Porte og SonoSite-logoet er registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhørende FUJIFILM SonoSite, Inc. i diverse jurisdiktioner. DICOM er et registreret varemærke tilhørende National Electrical Manufacturers Association. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Patenter: US 8,216,146; US 8,213,467; US 8,147,408; US 8,137,278; US 8,088,071; US 8,066,642; US 8,052,606; US 7,819, 807; US 7,804,970; US 7,740,586; US 7,686,766; US 7,604,596; US 7,591,786; US 7,588,541; US 7,534,211; US 7,449,640; US 7,169,108; US 6,962,566; US 6,648,826; US 6,575,908; US 6,569,101; US 6,471,651; US 6,416,475; US 6,383,139; US 6,364,839; US 6,203,498; US 6,135,961; US 5,893,363 ; US 5,817,024; US 5,782,769; US 5,722,412; AU: ; AU: ; CA: ; CA: 2,371,711; CN ; CN: ; CN: ; DE: ; DE: ; DE: ; DE: ; DE: ; DE: ; DE: ; EP: ; EP: ; EP: ; EP: ; EP: ; EP ; EP ; ES: ; ES: ; ES: ; ES: ; FR: ; FR: ; FR: ; FR: ; FR: ; FR: ; GB: ; GB: ; GB: ; GB: ; GB: ; GB: ; GB: ; IT: ; IT: ; IT: ; IT: ; JP: ; KR: ; KR: ; NO: ; NO: Copyright 2013 FUJIFILM SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. P ii

4 Indhold Velkommen til Brugervejledning til X-Porte 1 Om X-Porte Brugervejledning 3 Dokumentkonventioner 3 Sådan får man hjælp 3 Kom godt i gang 5 Om systemet 5 Sådan tænder man systemet 6 Klinisk monitor 7 Berøringspanel 8 Justering af højde og vinkel 11 Porte 12 Indikator for batteriopladning 12 Transport af systemet 13 Tilbehør og eksterne enheder 14 Om transducere 15 Tilslutning af transducere 15 Klargøring af transducere 17 Valg af transducer og undersøgelsestype 20 USB-enheder 23 USB-memory sticks 23 - iii

5 Visuelle guide-videoer 25 Påtænkt anvendelse 27 Kontraindikationer 29 Opsætning af systemet 30 Indstillinger for administration 32 Om sikkerhedsindstillinger 32 Håndtering af Administrator-kontoen 33 Beskyttelse af patientoplysninger 34 Tilføjelse og styring af brugerkonti 35 Logge på 38 Indstillinger for lyd 40 Indstillinger for beregninger 41 Indstillinger for hjerteberegninger 41 Indstillinger for obstetriske beregninger 42 Indstillinger for CDA-rapport 49 Indstillinger for tilslutningsmuligheder 52 Import og eksport af indstillinger for tilslutningsmuligheder 53 Indstillinger for dato og klokkeslæt 56 Indstillinger for skærmoplysninger 58 Indstillinger for netværksstatus 59 Indstillinger for strøm og batteri 60 - iv

6 Indstillinger for forudindstillinger 61 Generelle præferencer 61 Lysstyrke 62 Mærkater 62 Undersøgelsestyper 63 Indstillinger for brugerprofil 65 Import og eksport 68 Indstillinger for systemoplysninger 70 USB-indstillinger 71 Begrænsninger ved JPEG-formatet 72 efilm Lite-billedviser 72 Logge 74 Indtastning af patientoplysninger 77 Manuel indtastning af patientoplysninger 77 Indlæsning af patientoplysninger fra arbejdslisten 81 Redigering af patientoplysninger 86 Afslutning af undersøgelsen 87 DICOM 89 Konfiguration af systemet til DICOM-overførsel 90 Oprettelse af forbindelse til netværket 90 DICOM-konfigurationssider 94 - v

7 Sådan associeres enheder med placeringer 104 Routingvalg 108 Tilknytning af routingvalg til undersøgelser 108 Angivelse af uddannelsesmæssige DICOM-arkiveringssystemer 109 Scanning 112 2D 112 Farve 112 Dobbelt 114 Doppler 116 M-type 118 2D-billeddannelse 121 M-linje 122 M-type-billeddannelse 123 Farvebillededannelse 125 D-linje 127 Doppler-billeddannelse 128 Dobbelt 130 Kontroltaster til billeddannelse 131 Kontroltaster i 2D 133 Kontroltast i frossen 2D 141 Kontroltaster i Farve vi

8 Kontroltaster i frossen Farve 150 Kontroltaster i M-type 153 Kontroltaster i frossen M-type 157 Kontroltaster i Doppler 159 Kontroltaster i D-linje 159 Kontroltaster i frossen D-linje 164 Kontroltaster i rullende Doppler 167 Kontroltaster i frossen rullende Doppler 174 Brugerdefinition af undersøgelsestyper 178 Lagring af billeder og videoklip 180 Lagring af billeder 180 Lagring af videoklip 181 Visning af billedbufferen 183 Håndtering af intern lagringsplads 184 Zooming 185 Frysning 188 Indstilling af dybde og forstærkning 190 Dybde 190 Forstærkning 190 Visualisering af nåle 192 Nålens størrelse og vinkel vii

9 Yderligere anbefalinger 195 Mærkning af billeder 196 Tekst 196 Pile 198 Piktogrammer 199 Indstilling af udgangsposition 200 Mærkning under gennemgang 201 Måling 205 Målemarkører 205 Visning og sletning af måleresultater 206 Grundlæggende målinger i 2D 206 Grundlæggende målinger i M-type 208 Grundlæggende målinger i Doppler 209 Tilknytning af målinger til beregninger 213 Om beregninger 214 Oversigt 215 Volumenberegning 218 Volumenflowberegning 220 Procentreduktionsberegninger 223 Arterielle beregninger 225 Hjerteberegninger viii

10 Gynækologiske beregninger 251 Måling af uterus 251 Måling af ovarier 252 Måling af follikler 253 Obstetriske beregninger 255 Beregninger for mindre organer 262 Beregninger til akutbehandling 265 Målereferencer 270 Referencer vedrørende hjerteundersøgelse 270 Obstetriske referencer 281 Generelle referencer 288 Arbejdsark og rapporter 293 Rapportvisning 293 Akutbehandlings- og MSK-arbejdsark 297 Udskrivning af rapporter og arbejdsark 298 Visning af rapporter og arbejdsark efter, at undersøgelsen er afsluttet 299 Gennemgang 301 Patientliste 301 Gennemsyn af billeder og videoklip 304 Udskrivning af billeder 308 Arkivering og eksport ix

11 Arkivering af undersøgelser 310 Eksport af undersøgelser 314 DVR-indspilning 317 EKG 319 Indeks x

12 Velkommen til Brugervejledning til X-Porte Velkommen til Brugervejledning til X-Porte - 1

13 Velkommen til Brugervejledning til X-Porte - 2

14 Om X-Porte Brugervejledning Brugervejledning til X-Porte er udarbejdet til brugere med kendskab til ultralyd. Den omfatter ikke oplæring i sonografi, ultralyd eller kliniske procedurer. Brugeren skal have fuldført en sådan uddannelse inden brugen af X-Porte ultralydssystemet. Dokumentkonventioner "Advarsel" angiver forholdsregler, som forhindrer personskader eller dødsfald. "Forsigtig" angiver forholdsregler, som forhindrer skader på udstyret. Proceduretrin i nummer- eller bogstavorden skal udføres i rækkefølge. Opstillinger med punkttegn i procedurer kan udføres i en hvilken som helst rækkefølge. Trinnet i en et-trinsprocedure begynder med. Der findes en beskrivelse af mærkningssymboler, som findes på produktet, i X-Porte produktinformation & sikkerhedsvejledning. Sådan får man hjælp Ud over Brugervejledning til X-Porte er følgende til rådighed: Visuelle guide-videoer. Se "Visuelle guide-videoer" på side 25. X-Porte - produktinformation & sikkerhedsvejledning. Version af brugervejledningen på systemet: Tryk på MORE (Mere) og derefter på Help (Hjælp). X-Porte - introduktionsvejledning. Servicehåndbog. Om X-Porte Brugervejledning - 3

15 FUJIFILM SonoSite Inc. teknisk support: Telefon (USA og Canada) (877) Telefon (uden for USA eller Canada) (425) eller ring til den lokale repræsentant Fax (425) Web Central: Engelsk support: Europæisk serviceafdeling Fransk support: Tysk support: Asiatisk serviceafdeling Italiensk support: Spansk support: Trykt i USA. Om X-Porte Brugervejledning - 4

16 Kom godt i gang Advarsel: Systemet må ikke anvendes, hvis det opfører sig ustabilt. En sådan adfærd tyder på en hardwarefejl. Kontakt FUJIFILM SonoSites tekniske serviceafdeling. Om systemet X-Porte er en bærbar, softwarestyret anordning, der indsamler og viser realtids-ultralydsbilleder i høj opløsning. De tilgængelige funktioner afhænger af systemkonfiguration, transducer og undersøgelsestype. X-Porte set forfra: 1. Klinisk monitor, 2. Berøringspanel, 3. Platform, 4. Krog (4), 5. Transducerstik, 6. Låsehjul (4), 7. Pedal til højdejustering, 8. Kurv, 9. USB-porte (3), 10. Tænd/sluk-knap X-Porte set bagfra : 1. Porte på dock (venstre side) 2. Stik til netledning, 3. Indikator for batteriopladning, 4. Porte på dock (højre side) Kom godt i gang - 5

17 Der kræves en licenskode for at kunne aktivere softwaren. Se X-Porte - produktinformation & sikkerhedsvejledning. Grundlæggende betjening 1 Tilslut en transducer. Se "Om transducere" på side Tænd systemet. Se "Sådan tænder man systemet" på side 6. 3 Vælg transducer og undersøgelsestype (eller brug standardvalgene). Se "Valg af transducer og undersøgelsestype" på side (Valgfrit) Indtast patientoplysninger. Se "Indtastning af patientoplysninger" på side Scan. Se "Scanning" på side 112. Sådan tænder man systemet Advarsel: Kontrollér, at hospitalets netspænding svarer til systemets specifikationer. Advarsel: Kobl systemet til en jordforbundet stikkontakt af hospitalskvalitet. Advarsel: Der må udelukkende benyttes netledninger, der er leveret af FUJIFILM SonoSite. Forsigtig: Systemet må ikke anvendes, hvis der vises en fejlmeddelelse på den kliniske monitor. Noter fejlkoden, og sluk for systemet. Ring til FUJIFILM SonoSite eller nærmeste forhandler. Forsigtig: Når der benyttes vekselstrøm, skal systemet placeres så der er nem adgang til at frakoble det. Sådan tændes systemet Systemet kan strømføres med det interne batteri eller med vekselstrøm. 1 Hvis systemet betjenes ved brug af vekselstrøm, kobles netledningen til stativet og derefter til en stikkontakt af hospitalskvalitet. 2 Tryk på tænd/sluk-knappen. Kom godt i gang - 6

18 Tænd/sluk-knappen er grøn, når systemet er tændt, også selvom systemet er i dvaletilstand (se "Indstillinger for strøm og batteri" på side 60). Sådan slukkes systemet Tryk på tænd/sluk-knappen. Klinisk monitor Den kliniske monitor viser ultralydsbilledet såvel som oplysninger om undersøgelsen og systemstatus. Layout af klinisk monitor: 1. Patientoverskriftr 2. Måle- og beregningsområde 3. Valgt transducer, undersøgelsestype, og MI- og TI-værdier 4. Billeddannelsestype(r), valgte kontroltaster 5. Systemstatusområde Kom godt i gang - 7

19 6. Dybdeskala 7. Ultralydsbillede 8. Retningsmarkør Berøringspanel Berøringspanelet er der, hvor man justerer indstilinger, vælger undersøgelsestype, transducer og billeddannelsestype, indtaster patientoplysninger med mere. Når man justerer billedindstillinger eller kontroltaster, vises resultaterne på den kliniske monitor. Når et billede er frosset, viser berøringspanelet en kontur af billedet. Man interagerer med berøringspanelet på samme måde som med mange andre anordninger med berøringsskærm: Stryg: Bevæg fingeren hurtigt hen over panelet. Hurtigere end at trække. Træk: Bevæg en eller to fingre hen over panelet, sædvanligvis for at flytte et emne fra en placering til en anden. Tryk: Rør hurtigt ved panelet én gang, for eksempel for at aktivere en kontroltast. Dobbelt-tryk: Rør hurtigt ved panelet to gange med en eller flere fingre. Klem eller spred: Skub to fingre sammen eller fra hinanden på panelet. Brug disse bevægelser til at udføre følgende handlinger: Bevægelse Handling Stryg Træk Styr D-linjen (kun lineære transducere) Styr farveboksen (kun lineære transducere) Rul gennem sider i skemaer, såsom patientskemaet, arbejdsark og miniaturer ved gennemgang. Vælg foregående eller næste billede i fuldskærmsgennemgang. Juster dybde og forstærkning Flyt farve- eller zoomboksen Flyt målemarkører Kom godt i gang - 8

20 Bevægelse Handling Tryk Dobbelt tryk Klem eller spred Flyt D-linje eller M-linje Flyt basislinjen for Doppler Med to eller flere fingre trækkes hvor som helst på berøringspanelet for at flytte eller ændre størrelsen på det aktive objekt, såsom farveboksen eller Doppler-porten. Flyt dybdemarkør i biopsistyr Ændr D-linjens vinkelvalg Flyt mærkater, piktogrammer og transducermarkør Flyt gennem billeder i billedbufferen Flyt kontroltaster til bjælken Kontroltaster Panorer et frosset, zoomet 2D-billede (panorering er deaktiveret, hvis der findes målinger eller mærkater på det frosne zoomede billede) Afslut frysningen af et frosset billede ved at trække skyderen Slide to Unfreeze (Skub for at afslutte frysning) Frys Juster dybde Vælg målemarkører Vælg billede i dobbelt Vælg tilstand i opdelt skærm (2D, D-linje eller Doppler-optagelse) Dobbelt-tryk med to eller flere fingre for at fryse eller afslutte frysningen Dobbelt-tryk med én finger i zoom-boksen for at zoome Dobbelt-tryk med én finger på et zoomet live-billede for at afslutte zoom Prøvevolumenstørrelse Ændr farve- eller zoomboksens størrelse Kom godt i gang - 9

21 Skærmtastatur Man kan indtaste tekst i tekstfelterne (for eksempel på patientskemaet) ved brug af skærmtastaturet. Sådan skrives tekst med skærmtastaturet 1 Tryk på et tekstfelt (for eksempel i patientskemaet). Skærmtastaturet vises. 2 Tryk på taster efter behov. Skærmtastatur: 1. Alfa-taster: Tryk på alfa-tasterne og hold dem nede for at vise muligheder for valg af tegn med accent 2. Shift-tast: Ændrer alfabettasterne til store bogstaver og internationale tegn 3. Går til det foregående tekstfelt 4. Går videre til det næste tekstfelt 5. Mellemrumstast 6. Viser taster for tal, symboler og specialtegn 7. Lukker tastaturet 8. Starter en ny linje eller går videre til næste tekstfelt 9. Sletter tegn til venstre for markøren Kom godt i gang - 10

22 Justering af højde og vinkel Advarsel: Lås altid hjulene, når systemet forlades eller er stationært. Advarsel: For at undgå muligt personskader forårsaget af, at den kliniske monitor foldes sammen under systemtransport, skal den monitor foldes sammen inden systemet transporteres (se "Sådan foldes den kliniske monitor sammen" på side 11). Sådan hæves eller sænkes platformen Grib fat i begge sider af platformen, mens der trykkes ned på pedalen til højdejustering, og skub ned eller træk op til den ønskede højde. Sådan låses et hjul Tryk ned på grebet på hjulet. Tryk opad på bunden af grebet for at låse hjulet op. Sådan justeres den kliniske monitors vinkel Grib fat i den kliniske monitor på begge sider og vip eller drej den. Sådan justeres berøringspanelets vinkel Grib fat i siderne af berøringspanelet og træk det fremad eller skub det tilbage til den ønskede vinkel. Sådan foldes den kliniske monitor sammen Fold altid den kliniske monitor sammen inden systemtransport. 1 Juster berøringspanelets vinkel til den laveste position. 2 Grib fat i den kliniske monitor på begge sider og ret den ind, så den flugter over berøringspanelet. 3 Fold den kliniske monitor nedad over berøringspanelet. Kom godt i gang - 11

23 Klinisk monitor foldet ned mhp. systemtransport Porte System er udformet med porte til USB, digital video-indgang, lydindgang, DVR, E-SATA (ikke understøttet) og Ethernet. Porte på docken 1. USB 2. Digital video-indgang 3. Lydindgang 4. DVR-indspilning (USB) og opgradering 5.E-SATA (ikke understøttet) 6. USB 7. Ethernet Indikator for batteriopladning Advarsel: Kobl systemet til vekselstrøm, når batteriladningen er lav. Kom godt i gang - 12

24 Advarsel: Der skal udføres regelmæssig kontrol for at sikre, at batteriet oplader helt. Hvis batteriet ikke oplader helt, kontaktes SonoSites tekniske support (se "Sådan får man hjælp" på side 3). Forsigtig: Brug udelukkende FUJIFILM SonoSite-batterier med systemet. Indikatoren for batteriopladning på stativets base blinker, når batteriet oplader. Indikatoren for batteriopladning lyser konstant, når batteriet er helt opladet. Ikoner i forbindelsesstatusområdet på den kliniske monitor viser strøm- og batteristatus: Batteriet er delvist opladet. Længden af den blå bjælke angiver niveauet af batteriopladning. Hvis Bipalarm er slået til (se "Indstillinger for lyd" på side 40), bipper systemet, når batteriopladningen er under 14 %. Systemet er kun på vekselstrøm, og der er ikke installeret et batteri. Systemet er på vekselstrøm, og batteriet oplader. Længden af den blå bjælke angiver niveauet af batteriopladning. Transport af systemet Hvis der er behov for at transportere systemet, skal følgende overholdes: Fold den kliniske monitor sammen. Se "Sådan foldes den kliniske monitor sammen" på side 11. For at rulle systemet skal man skubbe fremad på stangen på platformen, i stedet for at skubbe nedad på stangen eller skubbe den kliniske monitor. Forsigtig: Sørg for at slå batteriet over på positionen Fra, inden systemet transporteres med henblik på forsendelse: Åbn døren til batterirummet, som er placeret på stativets base, og drej de tre batterikontakter til positionen Fra. Kom godt i gang - 13

25 Batterikontakter i fra-position Tilbehør og eksterne enheder Systemet understøtter adskillige tilbehørsdele og eksterne enheder. Se X-Porte - produktinformation & sikkerhedsvejledning for en liste over kompatible produkter. Kom godt i gang - 14

26 Om transducere Tilslutning af transducere Sådan sluttes en transducer til TTC Triple Transducer Connect (TTC) er et modul med tre transducere, som giver mulighed for simultan tilslutning af op til tre transducere til ultralydssystemet. TTC er standard med systemet. 1 Træk transducerudløserens håndtag op, og drej det med uret. 2 Sæt transducerstikket i en af de tre TTC-stikporte på TTC'ens bund. 3 Sørg for, at stikket sidder godt fast, og drej derefter udløserhåndtaget mod uret. 4 Tryk udløserhåndtaget op, så transducerstikket fastgøres til TTC'en. Om transducere - 15

27 Sådan sluttes en transducer til systemet (uden TTC) Hvis TTC'en ikke er installeret på systemet, kan man koble én transducer direkte til systemet. 1 Træk transducerudløserens håndtag op, og drej det med uret. 2 Sæt transducerstikket i transducerporten under stativplatformen. 3 Sørg for, at stikket sidder godt fast, og drej derefter udløserhåndtaget mod uret. Om transducere - 16

28 4 Tryk håndtaget op, så transducerstikket fastgøres til systemet. Klargøring af transducere Advarsel: Visse transducerovertræk indeholder naturgummilatex og talkum, der kan medføre allergiske reaktioner hos nogle mennesker. SonoSite anbefaler, at man identificerer latex- og talkum-sensitive patienter og at der træffes foranstaltninger, så allergiske reaktioner kan behandles omgående. Advarsel: Visse geltyper og steriliseringsmidler kan give en allergisk reaktion hos nogle individer. Om transducere - 17

29 Forsigtig: For at undgå beskadigelse af transduceren må der kun anvendes geltyper, som anbefales af FUJIFILM SonoSite. Brug af andre geltyper kan beskadige transduceren og gøre garantien ugyldig. Spørgsmål vedrørende gelkompatibilitet bedes rettet til FUJIFILM SonoSite eller nærmeste forhandler. Forsigtig: Rengør transducere efter hver brug. Se X-Porte - produktinformation & sikkerhedsvejledning. Gel Brug akustisk gel på transduceren under undersøgelser. Selvom de fleste geltyper har tilfredsstillende akustisk ledeevne, er visse geltyper uforenelige med visse transducermaterialer. FUJIFILM SonoSite anbefaler Aquasonic-gel, og en prøve er vedlagt systemet. Påfør rigelige mængder gel mellem transducer og krop ved almindelige anvendelser. Anvend et transducerovertræk i forbindelse med invasiv brug. Overtræk Advarsel: Brug typegodkendte, sterile transducerovertræk og steril akustisk gel til transrektale, transvaginale eller nålestyrede procedurer. Transducerovertræk og akustisk gel må først påføres lige inden proceduren påbegyndes. Efter brug fjernes og bortskaffes engangsovertrækket, og transduceren rengøres og desinficeres ved brug af et FUJIFILM SonoSite-anbefalet desinfektionsmiddel på højniveau. Sådan anvendes et transducerovertræk 1 Påfør gel på indersiden af overtrækket. Sørg for, at gelen er ved enden af overtrækket. 2 Før transduceren ind i overtrækket. 3 Træk overtrækket over transduceren og kablet, indtil overtrækket er fuldt udtrukket. 4 Fastgør overtrækket med de medfølgende bånd. 5 Kontrollér, om der er bobler mellem transducerens overflade og overtrækket. Luftbobler mellem transducerens overflade og overtrækket kan påvirke ultralydsbilledet. 6 Efterse overtrækket for at sikre, at der ikke er huller eller rifter i det. Om transducere - 18

30 Relaterede emner Påtænkt anvendelse 27 Valg af transducer og undersøgelsestype 20 Om transducere - 19

31 Valg af transducer og undersøgelsestype Advarsel: Anvend den korrekte transducer til applikationen for at forhindre fejldiagnose eller patientskader. Diagnosticeringsfunktionen varierer for hver transducer, undersøgelsestype og billeddannelsestype. Transducerne er udviklet i henhold til specifikke kriterier alt efter deres fysiske applikation. Disse kriterier omfatter krav om biokompatibilitet. Brugeren skal forstå systemets funktioner inden brug. Transducer og undersøgelsestype vælges inden scanning. Sådan vælges transducer og undersøgelsestype 1 Gør ét af følgende: Tryk på SELECT (Vælg) på startvalgskærmen, hvis knappen er til stede. (Se "Indstillinger for brugerprofil" på side 65 vedrørende opsætning af startvalgskærmen). Tryk på TRANSDUCERS & EXAMS (Transducere og undersøgelser) øverst på berøringspanelet. TRANSDUCERS & EXAMS Der vises kort for de tilgængelige transducere (se "Tilslutning af transducere" på side 15). 2 På kortet for den relevante transducer gøres ét af følgende: Dobbelt-tryk på undersøgelsestypen. Tryk på undersøgelsestypen og derefter på SCAN, eller tryk på Cancel (Annuller) for at annullere. Rul gennem listen over undersøgelsestyper for at få vist skjulte emner. Man kan også vælge undersøgelsestypen på patientskemaet. Se "Indtastning af patientoplysninger" på side 77. Valg af transducer og undersøgelsestype - 20

32 Billeddannelses- og undersøgelsestyper på transducere Transducer C60xp HFL50xp ICTxp L25xp L38xp Billeddannelsestype 2D M-type CPD Farve Undersøgelsestype PW- Doppler* CW- Doppler Abdomen Gynækologi Muskuloskeletal Nerve Obstetrik Bryst Muskuloskeletal Nerve Mindre organer Gynækologi Obstetrik Muskuloskeletal Nerve Superficiel Arteriel Venøs Oftalmisk Nerve Mindre organer Arteriel Venøs Valg af transducer og undersøgelsestype - 21

33 Billeddannelses- og undersøgelsestyper på transducere Transducer P21xp Billeddannelsestype 2D M-type CPD Farve Undersøgelsestype PW- Doppler* CW- Doppler Abdomen Hjerte ** Lunge Obstetrik *Til hjerteundersøgelsestypen fås desuden PW TDI. **Systemet anvender variansfarve-doppler i stedet for CPD til hjerteundersøgelsestypen på P21xp-transduceren. Relaterede emner Om transducere 15 Påtænkt anvendelse 27 Valg af transducer og undersøgelsestype - 22

34 USB-enheder Man kan benytte USB-portene på systemet til at tilslutte enheder såsom en USB-printer eller en USBmemory stick. (Der findes en liste over understøttede enheder i X-Porte - produktinformation & sikkerhedsvejledning). USB-porten bag på systemet, som er mærket DVR Only (Kun DVR), er kun til DVR-indspilning. Se "DVR-indspilning " på side 317. USB-memory sticks Man kan anvende en USB-memory stick til at eksportere patientundersøgelser, importere og eksportere logfiler og opsætningskonfigurationer, samt til at importere brugerdefinerede obstetriske beregningstabeller. Bemærk: Systemet understøtter ikke USB-memory sticks, som er beskyttet med adgangskode. Sørg for, at den anvendte USB-memory stick ikke har aktiveret adgangskodebeskyttelse. Forsigtig: Bemærk følgende for at undgå at beskadige USB-memory stick'en og miste patientdata: Fjern ikke USB-memory stick'en, og sluk ikke ultralydssystemet, mens systemet er ved at eksportere. USB-memory stick'en må ikke udsættes for tryk eller stød, mens den er tilsluttet en USBport på ultralydssystemet. Stikket kunne gå i stykker. Forsigtig: Hvis USB-ikonet ikke vises i systemstatusområdet på den kliniske monitor, kan USB-memory stick'en være defekt eller beskyttet med adgangskode. Udskift USBmemory stick'en. Sådan tilsluttes en USB-memory stick med henblik på import eller eksport Sæt USB-memory stick'en i en USB-port (se "Om systemet" på side 5). USB-memory stick'en er klar, når USB-ikonet vises på skærmen. Der findes flere oplysninger om enheden under "USB-indstillinger" på side 71. USB-enheder - 23

35 Sådan frakobler man en USB-memory stick Hvis USB-memory stick'en fjernes, mens systemet eksporterer data, kan de eksporterede filer blive beskadiget eller være ufuldstændige. 1 Vent mindst fem sekunder, efter at USB-animationsikonet stopper, hvis der eksporteres. 2 Tag USB-memory stick'en ud af porten. USB-enheder - 24

36 Visuelle guide-videoer Det visuelle guide-bibliotek indeholder animerede 3D-videoer, som beskriver scanningsteknikker, terminologi med mere. Scanning er aktiv, mens der afspilles en video, så man kan øve sig i scanningsteknikker i samspil med de visuelle guider. En visuel guide-video Sådan afspilles en visuel guide-video 1 Vis skærmbilledet Visuel guide ved at gøre et af følgende: Tryk på LEARN (Lær) på opstartsskærmen. Tryk på LEARN (Lær) i det øverste højre hjørne af berøringspanelet, eller tryk på MORE (Mere) og derefter på LEARN (Lær), afhængigt af den aktuelle opsætning. Se "Indstillinger for forudindstillinger" på side 61 for at angive placeringen af denne kommando. 2 Tryk på en kategori (for eksempel Basics (Grundlæggende viden)) øverst på skærmbilledet Visuel guide. Visuelle guide-videoer - 25

37 Det aktuelle valg fremhæves. 3 Tryk på et video-valg i et af de kort, der vises. Tryk på kontroltasterne til højre og venstre for at få vist yderligere kort. Videoafspilleren starter. Tryk på for at afspille den valgte video. 4 Gør ét af følgende: Genstart videoen eller sæt den på pause ved brug af kontroltasterne nederst på afspilleren. Tryk på lydstyrkekontrollen for at dæmpe lyden. (Tryk igen for at genoprette lyden). Træk lydstyrke-skyderen for at justere lydstyrken. Tryk på Hide (Skjul) for at skjule afspilleren. (Man kan trykke på LEARN (Lær) for at vise afspilleren igen). Tryk på en anden video på listen for at afspille den. Tryk på LEARN (Lær) for at vende tilbage til skærmbilledet Visuel guide. Visuelle guide-videoer - 26

38 Påtænkt anvendelse Systemet bruges med en påsat transducer, og får strøm enten fra et batteri eller en vekselstrømsnetforsyning. Klinikeren er placeret ved siden af patienten og anbringer transduceren på patientens krop, hvor det er påkrævet for at opnå det ønskede ultralydsbillede. Systemet sender ultralydsenergi ind i patientens krop for at opnå ultralydsbilleder som anført nedenfor. Se "Valg af transducer og undersøgelsestype" på side 20 vedrørende de(n) tilsigtede transducer og billeddannelsestyper for hver undersøgelsestype. Abdominale billeddannelsesapplikationer Man kan undersøge lever, nyrer, bugspytkirtel, milt, galdeblære, galdegange, transplanterede organer, abdominale kar og omkringliggende anatomiske strukturer for transabdominalt at fastslå tilstedeværelse eller fravær af patologi. Man kan evaluere og udføre invasive abdominale procedurer, og evaluere blodflow i abdominale organer. Arterielle og venøse billeddannelsesapplikationer Arteriae carotis, dybe vener, og arterier i arme og ben, overfladiske vener i arme og ben, de store kar i abdomen og forskellige mindre kar, der forsyner organer med blod, kan vurderes for tilstedeværelse eller fravær af patologi. Kardielle billeddannelsesapplikationer Man kan undersøge hjerteklapper, de store kar, hjertets størrelse, hjertefunktion, hæmodynamisk bedømmelse og de omkringliggende anatomiske strukturer for at fastslå tilstedeværelse eller fravær af patologi. Man kan benytte EKG-funktionen til at vise patientens hjertefrekvens. (EKG er kun tilgængelig i hjerteundersøgelsestypen på P21xp-transduceren). Advarsel: For at undgå fejldiagnoser må EKG-optagelsen ikke anvendes til at diagnosticere hjerterytmer. FUJIFILM SonoSites EKG-funktion kan ikke anvendes til diagnosticering. Gynækologi- og infertilitetsbilleddannelseapplikationer Man kan transdominalt eller vaginalt vurdere tilstedeværelse eller fravær af patologi i uterus, ovarier, adnexa uteri samt omkringliggende anatomiske strukturer. Man kan vurdere blodflow i bækkenorganer transabdominalt og transvaginalt. Billeddannelsesapplikationer i interventionsafdelingen Man kan benytte systemet til ultralydsstyring i forbindelse med biopsi- og drænageprocedurer, placering af kateterledere/katetre i blodkar, perifere nerveblokader, fostervandsprøver og andre obstetriske procedurer. Påtænkt anvendelse - 27

39 Obstetriske billeddannelsesapplikationer Man kan transabdominalt eller transvaginalt vurdere tilstedeværelse eller fravær af patologi i fosterets anatomi, samt levedygtighed, anslået fostervægt, fosterhjertefrekvens, fosterposition, gestationsalder, fostervand og omkringliggende anatomiske strukturer. Man kan evaluere blodflowet i fosteret, placenta, navlestreng og omgivende maternale strukturer. Billeddannelsesværktøjerne CPD (Color Power Doppler) og CVD (Color Velocity Doppler) er beregnet til at evaluere blodflowet i fosteret, placenta, navlestreng og omgivende maternale strukturer i alle sager, herunder højrisikograviditeter. Højrisikograviditeter omfatter, men er ikke begrænset til, flerfoldsgraviditeter, hydrops foetalis, placentale anomalier, maternal hypertension, diabetes og lupus erythematosus disseminatus. CPD- og Farve-billeddannelsesværktøjerne er ikke beregnet til at være den eneste diagnosemetode, ej heller som den eneste metode til screening for højrisikograviditet. Advarsel: CPD- eller farvebilleder kan kun benyttes som et hjælpemiddel, ikke som et screeningsredskab, til detektion af strukturelle anomalier i fosterhjertet, og ligeledes kun som et hjælpemiddel, ikke som et screeningsredskab, til diagnosticering af intrauterin væksthæmning (IUGR, Intrauterine Growth Retardation). Advarsel: For at undgå personskade eller fejldiagnose må systemet ikke anvendes til PUBS eller in vitro-fertilisation (IVF). Systemet er ikke fundet effektivt til disse to anvendelser. Billeddannelsesapplikationer i forb. med mindre organer, bryst, muskuloskeletal, nerve, superficiel og lunge Man kan vurdere mamma, thyroidea, testis, lymfeknuder, hernia, muskuloskeletale strukturer, bløddelsstrukturer, oftalmiske strukturer og omkringliggende anatomiske strukturer for tilstedeværelse eller fravær af patologi. Man kan detektere normal lungebevægelse ved tilstedeværelse eller fravær af patologi. Man kan påvise blodflow i superficielle anatomiske strukturer. Systemet kan anvendes til ultralydsstyring i forbindelse med biopsi- og drænageprocedurer, placering af kateterledere/katetre i blodkar og perifere nerveblokader. Advarsel: Brug kun en oftalmisk undersøgelsestype, når der foretages billeddannelse gennem øjet for at undgå patientskade. FDA har fastlagt nedre grænseværdier for akustisk energi ved oftalmisk brug. Systemet overskrider ikke disse grænser, hvis den oftalmiske undersøgelsestype er valgt. Påtænkt anvendelse - 28

I henhold til amerikansk forbundslov må dette produkt kun sælges af læger eller på anmodning af en læge.

I henhold til amerikansk forbundslov må dette produkt kun sælges af læger eller på anmodning af en læge. BRUGERVEJ- LEDNING Producent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 Autoriseret repræsentant i EU Emergo Europe

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

I henhold til amerikansk lov må dette produkt kun sælges af læger eller på ordination af en læge.

I henhold til amerikansk lov må dette produkt kun sælges af læger eller på ordination af en læge. BRUGERVEJLEDNING Producent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: 1-888-482-9449 eller 1-425-951-1200 Fax: 1-425-951-1201 Autoriseret repræsentant i EU Emergo Europe Molenstraat

Læs mere

P15206-01 10/2011 Copyright 2011 SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes 0086

P15206-01 10/2011 Copyright 2011 SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes 0086 BRUGERVEJLEDNING SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4

Læs mere

M-Turbo Ultralydssystem. Brugervejledning

M-Turbo Ultralydssystem. Brugervejledning M-Turbo Ultralydssystem Brugervejledning SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Telefon: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Læs mere

NanoMaxx ultralydssystem. Brugervejledning

NanoMaxx ultralydssystem. Brugervejledning NanoMaxx ultralydssystem Brugervejledning 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Læs mere

NanoMaxx ultralydssystem. Brugervejledning

NanoMaxx ultralydssystem. Brugervejledning TM NanoMaxx ultralydssystem Brugervejledning SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Telefon: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Læs mere

Autoriseret repræsentant i EU Emergo Europe Molenstraat BH, The Hague Holland

Autoriseret repræsentant i EU Emergo Europe Molenstraat BH, The Hague Holland BRUGERVEJLEDNING Producent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 Autoriseret repræsentant i EU Emergo Europe

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

SSeries ultralydssystem. Brugervejledning

SSeries ultralydssystem. Brugervejledning SSeries ultralydssystem Brugervejledning SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

EKG-slavekabel og -adaptersæt

EKG-slavekabel og -adaptersæt EKG-slavekabel og -adaptersæt Brugervejledning Producent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 Autoriseret repræsentant

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Computeropsætning Brugervejledning

Computeropsætning Brugervejledning Computeropsætning Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I henhold til amerikansk forbundslov må dette produkt kun sælges af læger eller på anmodning af en læge.

I henhold til amerikansk forbundslov må dette produkt kun sælges af læger eller på anmodning af en læge. Brugervejledning Producent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 Autoriseret repræsentant i EU Emergo Europe

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

DK Redefine your futur Ko e m godt i gang!

DK Redefine your futur Ko e m godt i gang! Kom godt i gang! DK Velkommen Tak, fordi du har valgt Optapad som ergonomisk mus. Denne vejledning kan downloades på dansk, svensk, finsk, norsk og engelsk på optapad.com. Med Optapad-software kan alle

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Quickquide for DVR/NVR optager

Quickquide for DVR/NVR optager Quickquide for DVR/NVR optager 1. Login I. Brugere og funktioner 2. Hovedmenu I. De forskellige ikoner 3. Live visning 4. Skema 5. Søgning 6. Web menu I. Regulær II. Bevægelsesdetektering III. Alarm I.

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V. 2.0 CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MAINTANENCE INDHOLD Indhold 2 Indledning 3 Managed PC Installation Start op fra USB stik 4 Valg af styresystem

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

VIGTIGT - Vigtig produktinformation Philips Model EPIQ 7 ultralydssystem

VIGTIGT - Vigtig produktinformation Philips Model EPIQ 7 ultralydssystem Vigtig produktinformation Side 1 af 5 Kære kunde Der er konstateret et problem med Philips Ultrasound EPIQ 7-ultralydssystemet, der kunne udgøre en risiko for patienter og brugere. Denne vigtige produktinformation

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider PR2000 Installationsvejledning NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Opret forbindelse

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere