lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:"

Transkript

1 lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over Mobiler Mod Mobning er finansieret af: med støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler

2 Indhold Intro til undervisningsmaterialet 4 Fællesmål 6 Formålet med undervisningsmaterialet 7 Didaktisk 7 Fagligt 7 Mediemæssigt 7 Forberedelse 8 Lærervejledning 9 Første oplæg 11 Digital mobning 11 Kampagnefilm 12 Det at lave lommefilm 13 Klassen som ambassadør 14 Idé fasen 15 Redigeringsfasen 16 Overførsel af film 16 Klipning / redigering 18 Visning og diskussion /evaluering af filmene 20 Bilag 21 Bilag Bilag Bilag Bilag 1 - digital mobning Kampagnefilm & slogan Redigeringsprocessen processen i billeder 25

3 huskeliste en mobiltelefon med kamera, som kan optage video kabel til telefonen, så du kan overføre videofilerne fra mobilen til computeren en computer med programmet windows live movie maker

4 Intro til undervisningsmaterialet Eleverne skal i dette forløb producere lommefilm, dvs. film der er filmet med mobilkamera omhandlende digital mobning (mobning over de sociale medier, eller mobilen). Det endelige produkt, lommefilmen, skal vare max. 60 sekunder, og genren er en kampagnefilm med et slogan. Forløbet strækker sig over 7 lektioner, hvorefter der er et færdigt produkt (en lommefilm) fra hver elevgruppe. ensom, og at deres første indskydelse sjældent er voldtægt eller selvmord. Det er imidlertid en tendens der desværre viser sig at være hos lærerne. Undervisningsmaterialet er et resultat af et landsdækkende projekt, som CfDP og Lommefilm har afholdt på 75 danske skoler med støtte fra Trygfonden. Undervisningsmaterialet lægger op til elevernes forståelse af hvad digital mobning går ud på. I den forbindelse viser undersøgelser * at elever ofte har en mere subtil opfattelse af hvad digital mobning kan være. De nævner bl.a. at man kan være * Lavet af Helena Sofía í Byrgi (í Byrgi, 2012) i forbindelse med hendes speciale 4

5 5

6 Fællesmål Undervisningsmaterialet dækker faghæfte 48 og giver rig mulighed for at anvende andre fællesmål hæfter, som f.eks *.: Faghæfte 1 (Dansk) Faghæfte 27 (Filmkundskab) Faghæfte 32 (Medier) Faghæfte 26 (EDB) Faghæfte 25 (Drama) Faghæfte 8 (Billedkunst) * Se også bilag 2 for at få en bedre forståelse af hvordan, disse flettes ind i forløbet Idéboks: Sekundært kan man anvende materialet i forbindelse med sprogfag og dermed inddrage: Faghæfte 2 (Engelsk) Faghæfte 17 (Tysk) Faghæfte 18 (Fransk) 6

7 Formålet med undervisningsmaterialet Formålet med undervisningsmaterialet er trefoldigt. Didaktisk Eleverne inddrages og deltager aktivt i produktionen af lommefilmen, hvilket bidrager til egen læring om emnet digital mobning. Fagligt Fagligt sætter forløbet et nyt og anderledes lys på digital mobning, hvor eleverne taler om de sociale medier, og det at kommunikere digitalt i modsætning til analogt. Mediemæssigt Mediemæssigt arbejder eleverne med konceptet/genren kampagnefilm. Overordnet er formålet med undervisningsmaterialet at få budskabet om digital mobning ud på de danske skoler. Dette budskab tænker vi, at eleverne som ambassadører skal sprede på jeres skole *. * Læs mere om dette i Oplæg klassen som ambassadører 7

8 Forberedelse Eleverne skal arbejde i grupper på 3-4 elever, da dette giver flere skuespillere. Det er dog værd at overveje om man i redigeringsprocessen kan dele grupperne op i tomandsgrupper, så alle eleverne får mulighed for at være aktive i redigeringsprocessen. Idéboks: Forberedelse inden forløbet går i gang: Giv eleverne den lektie/ opgave at de derhjemme filmer med deres mobil kamera, overfører filmen til Windows Movie Maker og gemmer projektet som en film. På den måde har alle eleverne prøvet processen inden selve dagen starter. Idéboks: Brug elever der har erfaring med at anvende de forskellige filmredigerings programmer, så de kan agere specialister og hjælpe til i redigeringsprocessen. Der skal mindst være én computer pr. gruppe. Hvis grupperne deles i redigeringsprocessen, skal der være en computer til hver gruppe, der foretager redigerer. Der skal mindst være en mobil med kamera pr. gruppe (smartphones, evt. Iphone har et godt kamera (billedkvalitet og lydkvalitet), bør anvendes hvis der er nogle af gruppemedlemmerne, der har sådan en. Idéboks: Lad eleverne have deres egne computere med, da det vil lette arbejdsprocessen. 8

9 Eleverne skal have adgang til nettet med computerne. Eleverne skal kunne bevæge sig frit på skolens område. Lærervejledning Forløbets varighed er 7 timer. Den enkelte lærer kan vælge at afholde en temadag, hvor forløbet køres fra start til slut, eller dele forløbet op over flere lektioner eller over 3 dobbelt lektioner og en enkelt lektion. Forløbet egner sig ikke til enkelt lektioner. Tabel 1 på næste side er et forslag til, hvordan forløbet kan tilrettelægges. I vores forslag har vi valgt at dele forløbet op i lektioner. På den måde kan forløbet både anvendes til en temadag, 9

10 Lektioner Aktiviteter Fællesmål 1 Opstart og informationsoplæg om dagen. - Hvad er det vi skal i dag? - Emnet: Digital mobning (hvad er det? se bilag 1) - Kampagnefilm (hvad er det?) slogan (hvad er det?) Faghæfte 48 (It- og mediekompetencer i folkeskolen) (gælder hele forløbet) Faghæfte 1 (Dansk) Faghæfte 26 (EDB) Faghæfte 27 (Filmkundskab) Faghæfte 32 (Medier) 2 Idéfase: Eleverne sidder i grupperne og finder på idéer til deres film. Eleverne finder ud af, hvad hver scene/klip skal indeholde Faghæfte 1 (Dansk) 3 Eleverne finpudser deres idé og går i gang med at lave eventuelle rekvisitter til deres film. Her er det en god idé, at du som lærer minder eleverne om, at der ikke er plads til de helt vilde idéer. De skal prøve at holde sig til det simple da de kun har 1 lektion, til at forberede i. Faghæfte 1 (Dansk) Faghæfte 8 (Billedkunst) 4 5 Der filmes: Eleverne går ude i deres grupper og filmer. Redigering: Eleverne er nu kommet tilbage med deres film, og nu er det tid til at redigere dem. Det er en god idé i denne fase, at eleverne har mulighed for at gå rundt og hjælpe hinanden. Aftal evt. fra starten af dagen hvem der er elev - eksperter. De andre elever kan spørge disse til råds inden de går til læreren. Elev-eksperterne skal selvfølgelig have nogle kvalifikationer indenfor filmredigering. Faghæfte 25 (Drama) Faghæfte 48 (IT- og mediekompetencer i folkeskolen) 6 Visning af film. Faghæfte 1 (Dansk) 7 Evaluering Vi vil anbefale, at du foretager evalueringen en anden dag, da eleverne på dette tidspunkt har opbrugt alt deres energi på en intens og spændende dag. Man kan også vælge at evaluere løbende efter hver lektion, hvis I beslutter at dele forløbet over en uge eller to 10 Tabel 1

11 Første oplæg Digital mobning Spørgsmål til diskussion om digital mobning * : Hvad er digital mobning? Hvad er forskellen på mobning og drilleri? Hvor foregår digital mobning? Hvordan kan man mobbe digitalt? Hvordan er man en gruppe online? Hvordan ville man have det, hvis ingen kommenterede på det man lavede f.eks. inde på Facebook? Er det også mobning? Hvad er forskellen på digital mobning og analog mobning? Hvordan tror I, man har det, hvis man bliver mobbet digitalt? Hvad vil de sige at være en medløber til mobning? Herefter reflekterer lærer og elever over, hvordan hele eller dele af ovenstående diskussion kan blive fanget i en kampagnefilm på 60 sek. * Se bilag 1 der kommer med uddybet svar på de stillede spørgsmål Idéboks - Reflektering: Tal evt. om overførte betydninger. Hvis man siger Du har jord i hovedet! Hvordan kunne man så vise det på en film? Hold evt. fokus på hvordan man kan overføre det der sker på nettet, til noget der er spændende, interessant, eller overraskende i deres film. At få eleverne til at reflektere over dette, kan være en udfordring for mange, især elever på klassetrin, og derfor vil det være en fin måde af differencere undervisningen på. Endvidere giver det også en god mulighed for at få dansk/mediefag bedre integreret i undervisningen. 11

12 Kampagnefilm Rammerne for filmen: Filmen må max vare 60 sek. Det skal være en kampagnefilm Der skal være et slogan. Oplægget suppleres med følgene tjek-spørgsmål * : 1. Hvad er en kampagnefilm? Kender I nogen kampagnefilm - kom med eksempler? Hvad er forskellen på en kampagnefilm og en reklamefilm? Hvad er typisk for kampagnefilm? Hvilke midler anvendes der/ kan der anvendes i en kampagnefilm? 2. Hvad er et slogan? Hvad er et godt slogan? Kan I komme med eksempler? Hvordan kan man lave et godt slogan? * Se bilag 2, der kommer med uddybet svar på de stillede spørgsmål Idéboks: Hold et oplæg hvor du fortæller eleverne, at de i dag skal lave en kampagnefilm, og at de skal huske, at holde sig inden for rammerne. 12

13 Det at lave lommefilm Eleverne skal bruge deres mobiltelefoner til at optage med. Optagelserne skal deles op i minimum 10 klip af lille til moderat længde. Brug af teknikker som f.eks at skifte i tid og sted, skift i perspektiv, og forskellige kameravinkler har alt sammen betydning for filmens dynamik og kan opnås ved at bruge flere klip i redigeringsprocessen. Det er vigtigt at eleverne husker at trykke stop (og ikke pause) mellem hvert klip. Hvis dette ikke gøres bliver optagelsen til et langt klip, der er svært at håndtere i redigeringsprocessen. Idéboks: Forklar dine elever at de ikke behøver at filme en pige der kommer cyklende i skole, stiller cyklen, går ned gennem den lange gang, åbner døren, finder sin plads, sætter sig og åbner tasken. Det er bedre, at filme pigen der cykler (2-3sek.), klip, en fod der sætter støttefoden på cyklen ned, klip, en hånd der åbner en dør, klip, en taske der bliver åbnet, klip. På den måde har eleverne fortalt hele forløbet, på 10 sek. Elever må ikke bruge zoom funktionen, da dette forvrænger video-kvaliteten. Idéboks: Nærbilleder: Det er en god idé, at gå tæt på personen man filmer, da dette ofte giver en bedre reaktion hos personen (man skuespiller mere). Mind eleverne om at tage nærbilleder af ting som f.eks. en skoletaske, da dette kan være givende for filmen. Derudover er det en god idé, hvis eleverne laver etableringsskud til at præsentere en scene eller et sted en stor åben vej med en pige der kommer cyklende (klip). De behøver ikke vise 30 sek. af pigen der kommer cyklende (se idéboks ovenover). 13

14 Hvis eleverne overvejer at lægge tale til lommefilmen: Optagelse af tale: Det er vigtigt at optagelsen finder sted på et område uden larm/ bag grundsstøj/ vind, da mikrofonen i mobilen ikke er af bedste kvalitet. Mikrofonen i en smartphone er af sub-optimal kvalitet, derfor er det vigtigt at eleverne taler højt og tydeligt. Opforde gerne dine elever til at være kreative. De kan f.eks. lave en mobiltelefon af pap og sætte små papir stykker på for at vise, at der tikker sms er ind. Altså forsøg at inspirere dine elever til at være visuelt fantasifulde i stedet for at udføre deres idéer simpelt og realistisk (Se evt. idéboks om overført betydning, på side 11). Klassen som ambassadør En af tankerne med undervisningsforløbet er, at eleverne skal sprede budskabet om digital mobning på skolen. Det kan med fordel gøres ved, at klassen besøger andre klasser på skolen, hvor de taler om digital mobning og evt. viser nogen af deres egne film om emnet. En anden mulighed kunne være at klassen arrangerer et oplæg i forbindelse med en trivselsdag på skolen. Del gerne filmene på skolens intranet, så de har mulighed for at komme ud til alle skolens klasser og lærere. Fortæl eleverne om denne tanke inden i går i gang med hele processen, da dette vil medføre en større ansvarsbevidsthed overfor et ordentligt slutprodukt. 14

15 Idé fasen Eleverne skal lave en skudliste (ikke storybord). Det vil sige, at de i denne fase skal komme på en idé til, hvad de skal filme, samt et slogan som de vil bruge til deres kampagnefilm. Informer eleverne om at det ofte er de simple idéer, der bliver til de bedste film. Fortæl dem endvidere at de meget gerne må bruge deres fantasi og tænke ud af boksen. Har eleverne svært ved at komme i gang, kan du som lærer (uden at påvirke dem for meget) hjælpe dem i gang med at få besluttet hvordan de vil vise, at det er digital mobning, der er det centrale i deres film. Du kan også foreslå dem, at finde et slogan og arbejde med deres film ud fra det. De kan evt. stille sig selv spørgsmål som: Hvordan kan vi lave en film om mobning, der ikke bruger vold? Kan vi evt. bruge humor i vores film (uden den bliver plat), eller hvordan kan vi lave en gyser osv.? Idéboks: Se evt. nogle af de film der er lavet i forbindelse med projektet på: Vi anbefaler dog, at du ikke viser filmene i klassen, inden i går i gang med forløbet, da vi har erfaret, at der da forekommer en del kopiering af filmene. 15

16 Redigeringsfasen Eleverne skal først og fremmest flytte de klip de har optaget på mobilerne til redigerings-computeren. - filmklip, musik, færdig film, osv. - gemmes i en mappe på skrivebordet. I det følgende vil vi komme med en beskrivelse af de forskellige processer, I nu skal igennem. Linket her viser en videodemonstration af nedenstående processer: Se bilag 4 på side 25 - her ses hele processen i billeder Overførsel af film 16 På Android-telefoner (nyere HTC, Samsung og mange andre fabrikanter) sættes telefonen til det egnede kabel (det hedder et mikro-usb til USB). På telefonen kommer en notifikation op om tilslutningen, og ved et klik herpå kan man vælge at bruge telefonen som et hvilket som helst andet USB-drev. Funktionen kan bl.a. hedde Tilslut som diskdrev, Massemedie, Mass storage device, el. lign. Når telefonen dukker op på skærmen, vælger man at se indholdet (det er det valg, der har en standard mappe/folder som ikon) og herfra kan man finde videoerne. På langt de fleste telefoner vil de ligge i mappen DCIM i en undermappe (oftest med et sært navn. Der er kun én eller to mapper, så prøv jer frem). Vælger man Vis - Detaljer kan man efterfølgende trykke på Sidst ændret hen over filerne, og på den måde kan man nemt markere de klip, der er optaget på dagen. Marker, højreklik, Kopier og skift herefter til jeres nye mappe på computeren, højreklik og Sæt ind.

17 Andre slags mobiltelefoner burde fungere som beskrevet ved en Android telefon, dog muligvis med andre navne på funktionerne, eller klippene kan være gemt andre steder. DCIM-mappen er dog standard på langt de fleste telefoner. Visse telefoner, især Nokias smartphones, Windows Phone-telefoner og andre lidt ældre modeller, kræver et bestemt program for at man kan få fat i klippene, der ligger på telefonen. Hvis eleverne har egne computere med, og har installeret programmerne kan det sagtens fungere, ellers bør man undgå sådanne telefoner. På iphones følger der et særligt kabel med, og ligesom på Android burde telefonen dukke op på computerskærmen når den sættes til (ellers prøv igen). Også på iphone hedder mappen hvor filmklippene ligger i DCIM efterfulgt af en undermappe med et pudsigt navn, og også her kan man sortere efter Ændringsdato og kopiere, ganske som på Android. Når filerne er overført, kobles telefonen fra. Så er der ingen fare for at bruge de forkerte filer. Idéboks: Er man nervøs omkring overførslerne, især hvis eleverne har ældre telefoner, der ikke er smartphones, kan man med fordel investere i en MicroSD-kort-til-USB omformer. De er billige og kan fås hos de fleste computerforretninger. Her tager man telefonens SD-kort (ikke SIM-kort) ud, og sætter det i USB-pinden. Herefter sættes USB-pinden i computeren og fungerer nu som enhver anden USB-pind. Flere idéer: Har I svært ved at finde klippene, kan man (både på Android og iphone) vælge at søge på hele telefonen, og herefter sortere efter dato. Har man åbnet mappen med telefonens indhold, burde der være et søgefelt øverst i højre hjørne - her kan man trykke * (stjerne) og få alle filer på telefonen frem - oven listen står der bl.a. Ændringsdato, og ved at trykke på den kan man finde de seneste filer frem; videoklippene. Hvis eleverne ikke kan finde deres filmklip på deres iphones enten fordi denne ikke popper op eller fordi der ikke er noget indhold i mapperne, er problemet ofte at elevernes telefoner kan være låst, med den kode, de selv har sat på. Løsningen til dette er: De skal låse telefonen op og sætte telefonen til igen. Samtidig skal de sørge for at udsætte tiden, for hvor hurtigt de ønsker telefonen skal låse. 17

18 Klipning / redigering 18 Programmet Windows Live Movie Maker (herunder kaldet WLMM) kan findes i startmenuen på computeren. Tryk på start-knappen nederst til venstre, og brug søgefeltet. Skriv Movie og en genvej til programmet burde dukke op og være til at trykke på. Når programmet er åbent, skal klippene lægges ind. Det nemmeste er at markere og trække filerne fra mappen på skrivebordet ind i WLMM programvinduet og slippe musen. Alternativt kan man trykke på klik her for at søge efter videoer og fotos og udvælge filerne, på samme måde som når man ville åbne en fil i et skriveprogram (husk at markere alle filerne). Når man skal lægge musik eller lyde ind i programmet gøres det på samme måde - træk fra mappen, eller tryk Indsæt musik. Alle klippene der skal bruges ligger nu, i en lang filmstrimmel. Det kan være en fordel at zoome lidt ind eller ud, nederst til højre, så man kan se klippene i så stort et format som muligt. Hvert klip kan: - Flyttes ved simpelt træk-og-slip. - Opdeles ved at trykke på M på Idéboks: På ældre maskiner med Windows XP (ikke Vista eller Windows 7) findes istedet programmet Movie Maker, det skal findes under startmenuen under Programmer. Hvis man har denne version af programmet er det vigtigt, at man husker, at gemme det man laver hele tiden (gerne efter hver ændring). tastaturet (eller trykke på Opdel knappen, under Videoværktøjer i menuen). - Slettes ved at trykke på Delete på tastaturet (eller højreklikke og vælge Slet ). (Slettede klip forsvinder ikke fra mappen men kun fra programmet, og kan derfor indsættes igen). Ude til venstre findes der et preview område. Man kan trykke hvor som helst på sin filmstrimmel, og se hvordan filmen ser ud på lige det tidspunkt - og afspille derfra. Trækker man rundt med musen på filmstrimlen, kan man langsomt søge rundt i ens film. På den måde kan man f. eks. finde det helt rigtige sted at opdele et filmstykke *. * Se bilag 2, for skema af redigeringsprocessen

19 Musik og lyde fungerer på samme måde som filmklippene. Man kan trække de enkelte lydfiler rundt under filmstriben, og bestemme hvor de skal starte med at afspille. Markerer man et lydklip, kan man øverst vælge længde, og hvor langt inde i lydfilen man ønsker den skal starte. Tekster af en hver art indsættes ved et tryk på Tilføj titel under Hovedskærms menuen og fungerer på samme måde som indsættelse af musikken, med en lille strimmel under filmstrimlen. Ved at højreklikke kan man ændre font, længde, tekst, osv. Trykker man på tekststrimlen, kan man øverst oppe bl.a. vælge hvor lang tid man ønsker teksten skal vises. Idéboks: Eleverne må ikke bruge musik de har købt, set på Youtube, e.l. Det er ulovligt! Man må kun bruge musik, man har fået rettighederne til at bruge. På freeplaymusic.com ligger der musik til fri afbenyttelse. Her kan man søge efter musik i den rette genre (på engelsk), såsom horror, light, funny, sad, drama... 19

20 Visning og diskussion / evaluering af filmene Vis filmene i klassen, og lad gruppen selv kommentere på den først; Hvad har I lært? Hvad var svært? Hvad fik I mest ud af? Var der noget I ville have gjort anderledes? osv. Lad de andre i elever komme på banen: Hvordan var filmen?, hvad var godt?, hvad var ikke så godt?. Husk at eleverne skal begrunde deres svar. Har grupperne været delt i 2 under redigeringsprocessen, stem da om hvilken film der skal repræsentere gruppens indsats. Klassen som ambassadør: Som den endelige afslutning til forløbet er det nu oplagt at klassen spreder budskabet på skolen. 20

21 Bilag Bilag 1 - digital mobning spørgsmål svar Digital mobning kan være mange ting, men her er nogen punkter I kan vende på klassen: Hvad er digital mobning? Hadegrupper (evt. på Facebook) Onde, sårende, nedgørende beskeder på mobilen eller på et socialt medie. Videresendelse af private billeder. Facerape (nogen skriver fra din profil som om de var dig, altså de overtager din profil. De sender måske meddelelser til mennesker på din venneliste, eller skriver ting på din facebookvæg). Udelukkelse (fx. ingen der kommenterer eller skriver til dig inde på et socialt medie) Sprede rygter. Lave videoer og lægge dem ud på internettet. Sproget kan hurtigt blive meget hårdt over nettet, da det kan være nemmere at kommunikere på skrift. Man ikke kan se konsekvensen, af det man skriver på sammen måde, som hvis man står ansigt til ansigt med den man mobber. Drilleri kan være i orden, f.eks. mellem venner, hvorimod mobning aldrig er i orden. Hvad er forskellen på mobning og drilleri? Alle oplever drilleri, og alle prøver også at være den der driller. På den måde er drilleri ikke usundt, når bare drilleriet ikke er konstant. Drilleri kan være for sjov. Mobning derimod er en handling der bevidst forsøger at nedgøre eller såre en bestemt person. Mobning er ikke en naturlig del af livet. Det er ikke noget, som af og til med selvfølgelighed opstår, når mennesker er sammen. Mobning er aldrig i orden, eller for sjov. Mobning er noget der forekommer over en længere periode. 21

22 spørgsmål svar Hvor foregår digital mobning? SMS Facebook Youtube Arto Skype Online spil. Hvor de deltagende kan skrive sammen. Altså alle steder hvor man kan have en eller anden form for online profil. Hvordan er man en gruppe online? Man kan oprette grupper ind på f.eks. Facebook. Det kunne være organiserede hadegrupper. Samle sig om at nedgøre noget en person har lagt op på nettet, eller ytrer sig om. Man kan aftale ikke at kommentere eller skrive til en person. Hvad er forskellen på digital mobning og analog mobning? Hvad vil de sige at være en medløber til mobning? Digital mobningen stopper aldrig, den foregår døgnet rundt, uanset hvor man er. Analog mobning der foregår i skolen, kan man som offer komme væk fra, når man kommer hjem. Med digital mobning er der et altid tilstedeværende tilfælde. Det er meget vigtigt at få eleverne til at forstå, at man aldrig er alene eller væk fra mobningen, når der er tale om digital mobning. En medløber til mobning er en der deltager i mobningen, uden måske at mene det så hårdt. Det kan også være en der bliver tvunget med i en mobbeproces (et klart digitalt eksempel på dette er, når man bliver meldt ind i en gruppe på facebook, uden at man selv har bedt om det. Her bliver man en del af noget, der har med mobning at gøre, uden man selv måske vil det (se evt. hadegrupper)). 22

23 Bilag 2 - Kampagnefilm & slogan spørgsmål svar Hvad er en kampagnefilm? En målrettet film der har det formål, at den påvirker en bestemt målgruppes viden, holdning eller adfærd i en bestemt retning. Hvad er forskellen på en kampagnefilm og en reklamefilm? En reklamefilm søger at sælge et produkt. En kampagnefilm søger at sælge et budskab. Hvad er typisk for en kampagnefilm? En kampagnefilm har et budskab og forsøger som førnævnt at oplyse om et bestemt emne. Hvilke midler anvendes der/ kan der anvendes i en kampagnefilm? Her kan du med fordel tale med dine elever om nogen af de kampagner de kender. Rygning skader Sluk solariet Red barnet Osv. Hvad er et slogan? Et slogan er en kort og præcis, komprimeret sætning, der udtrykker et synspunkt, en holdning eller et formål. Her kan du med fordel tale med dine elever, om de slogans de kender. Hvad er et godt slogan? For at komme i gang er det en god idé at starte med hvilke slogans de kender fra reklamer. Hvordan laver man et godt slogan? Føtex er sej vi gør mere for dig. Det tager kun 5 min. (fakta) Oister Oister så får du mere for dine penge Man undgår for lange sætninger. Man kan evt. prøve at se, om man kan få sit budskab til at rime. Man har en klar linje mellem ens budskab og den film man laver. Man kan bruge humor. 23

24 Bilag 3 - Redigeringsprocessen Typisk vil redigeringen følge denne model, men hvad end der passer eleverne er fint: Fjern alle de klip der ikke skal bruges - med Slet. Sæt klippene i rækkefølge - med Flyt. Vend klippene rigtigt - under hovedmenuen findes Rotér... funktioner. Fjern dele af de for lange klip - med Opdel og Slet Indsæt Visuelle Effekter - her kan man gøre klip sort/hvid eller andet. Indsæt Slogan og evt. anden tekst. Find Musik - trækkes ind og flyttes rundt. Finjuster ved at klippe hver del til. Det er muligt at vælge Animationer, og lave flotte eller sære overgange, men det er sjældent en god idé medmindre publikum skal have en pause. Visuelle Effekter bør bruges sparsomt. 24

25 Bilag 4 - processen i billeder Overførsel af film 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32 Opdeling af video

33 33

34 34 indsættelse af tekst på video

35 35

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Vi håber, I får glæde af materialet. God fornøjelse.

Vi håber, I får glæde af materialet. God fornøjelse. Kære underviser, Vi har samlet 21-23 aktiviteter, der sætter webetik og digital dannelse på skoleskemaet og på forældremødet. Målet er, at børn og unge både kan arbejde med det, der interesserer dem, og

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

Peter Jensen. Mac Alt det du skal vide om din Mac

Peter Jensen. Mac Alt det du skal vide om din Mac Peter Jensen Mac Alt det du skal vide om din Mac Peter Jensen Mac Alt det du skal vide om din Mac http://libr.is/nxybl Se instruktionsvideoen og kom endnu hurtigere igang! Scan QR-koden med din smartphone

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere