lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:"

Transkript

1 lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over Mobiler Mod Mobning er finansieret af: med støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler

2 Indhold Intro til undervisningsmaterialet 4 Fællesmål 6 Formålet med undervisningsmaterialet 7 Didaktisk 7 Fagligt 7 Mediemæssigt 7 Forberedelse 8 Lærervejledning 9 Første oplæg 11 Digital mobning 11 Kampagnefilm 12 Det at lave lommefilm 13 Klassen som ambassadør 14 Idé fasen 15 Redigeringsfasen 16 Overførsel af film 16 Klipning / redigering 18 Visning og diskussion /evaluering af filmene 20 Bilag 21 Bilag Bilag Bilag Bilag 1 - digital mobning Kampagnefilm & slogan Redigeringsprocessen processen i billeder 25

3 huskeliste en mobiltelefon med kamera, som kan optage video kabel til telefonen, så du kan overføre videofilerne fra mobilen til computeren en computer med programmet windows live movie maker

4 Intro til undervisningsmaterialet Eleverne skal i dette forløb producere lommefilm, dvs. film der er filmet med mobilkamera omhandlende digital mobning (mobning over de sociale medier, eller mobilen). Det endelige produkt, lommefilmen, skal vare max. 60 sekunder, og genren er en kampagnefilm med et slogan. Forløbet strækker sig over 7 lektioner, hvorefter der er et færdigt produkt (en lommefilm) fra hver elevgruppe. ensom, og at deres første indskydelse sjældent er voldtægt eller selvmord. Det er imidlertid en tendens der desværre viser sig at være hos lærerne. Undervisningsmaterialet er et resultat af et landsdækkende projekt, som CfDP og Lommefilm har afholdt på 75 danske skoler med støtte fra Trygfonden. Undervisningsmaterialet lægger op til elevernes forståelse af hvad digital mobning går ud på. I den forbindelse viser undersøgelser * at elever ofte har en mere subtil opfattelse af hvad digital mobning kan være. De nævner bl.a. at man kan være * Lavet af Helena Sofía í Byrgi (í Byrgi, 2012) i forbindelse med hendes speciale 4

5 5

6 Fællesmål Undervisningsmaterialet dækker faghæfte 48 og giver rig mulighed for at anvende andre fællesmål hæfter, som f.eks *.: Faghæfte 1 (Dansk) Faghæfte 27 (Filmkundskab) Faghæfte 32 (Medier) Faghæfte 26 (EDB) Faghæfte 25 (Drama) Faghæfte 8 (Billedkunst) * Se også bilag 2 for at få en bedre forståelse af hvordan, disse flettes ind i forløbet Idéboks: Sekundært kan man anvende materialet i forbindelse med sprogfag og dermed inddrage: Faghæfte 2 (Engelsk) Faghæfte 17 (Tysk) Faghæfte 18 (Fransk) 6

7 Formålet med undervisningsmaterialet Formålet med undervisningsmaterialet er trefoldigt. Didaktisk Eleverne inddrages og deltager aktivt i produktionen af lommefilmen, hvilket bidrager til egen læring om emnet digital mobning. Fagligt Fagligt sætter forløbet et nyt og anderledes lys på digital mobning, hvor eleverne taler om de sociale medier, og det at kommunikere digitalt i modsætning til analogt. Mediemæssigt Mediemæssigt arbejder eleverne med konceptet/genren kampagnefilm. Overordnet er formålet med undervisningsmaterialet at få budskabet om digital mobning ud på de danske skoler. Dette budskab tænker vi, at eleverne som ambassadører skal sprede på jeres skole *. * Læs mere om dette i Oplæg klassen som ambassadører 7

8 Forberedelse Eleverne skal arbejde i grupper på 3-4 elever, da dette giver flere skuespillere. Det er dog værd at overveje om man i redigeringsprocessen kan dele grupperne op i tomandsgrupper, så alle eleverne får mulighed for at være aktive i redigeringsprocessen. Idéboks: Forberedelse inden forløbet går i gang: Giv eleverne den lektie/ opgave at de derhjemme filmer med deres mobil kamera, overfører filmen til Windows Movie Maker og gemmer projektet som en film. På den måde har alle eleverne prøvet processen inden selve dagen starter. Idéboks: Brug elever der har erfaring med at anvende de forskellige filmredigerings programmer, så de kan agere specialister og hjælpe til i redigeringsprocessen. Der skal mindst være én computer pr. gruppe. Hvis grupperne deles i redigeringsprocessen, skal der være en computer til hver gruppe, der foretager redigerer. Der skal mindst være en mobil med kamera pr. gruppe (smartphones, evt. Iphone har et godt kamera (billedkvalitet og lydkvalitet), bør anvendes hvis der er nogle af gruppemedlemmerne, der har sådan en. Idéboks: Lad eleverne have deres egne computere med, da det vil lette arbejdsprocessen. 8

9 Eleverne skal have adgang til nettet med computerne. Eleverne skal kunne bevæge sig frit på skolens område. Lærervejledning Forløbets varighed er 7 timer. Den enkelte lærer kan vælge at afholde en temadag, hvor forløbet køres fra start til slut, eller dele forløbet op over flere lektioner eller over 3 dobbelt lektioner og en enkelt lektion. Forløbet egner sig ikke til enkelt lektioner. Tabel 1 på næste side er et forslag til, hvordan forløbet kan tilrettelægges. I vores forslag har vi valgt at dele forløbet op i lektioner. På den måde kan forløbet både anvendes til en temadag, 9

10 Lektioner Aktiviteter Fællesmål 1 Opstart og informationsoplæg om dagen. - Hvad er det vi skal i dag? - Emnet: Digital mobning (hvad er det? se bilag 1) - Kampagnefilm (hvad er det?) slogan (hvad er det?) Faghæfte 48 (It- og mediekompetencer i folkeskolen) (gælder hele forløbet) Faghæfte 1 (Dansk) Faghæfte 26 (EDB) Faghæfte 27 (Filmkundskab) Faghæfte 32 (Medier) 2 Idéfase: Eleverne sidder i grupperne og finder på idéer til deres film. Eleverne finder ud af, hvad hver scene/klip skal indeholde Faghæfte 1 (Dansk) 3 Eleverne finpudser deres idé og går i gang med at lave eventuelle rekvisitter til deres film. Her er det en god idé, at du som lærer minder eleverne om, at der ikke er plads til de helt vilde idéer. De skal prøve at holde sig til det simple da de kun har 1 lektion, til at forberede i. Faghæfte 1 (Dansk) Faghæfte 8 (Billedkunst) 4 5 Der filmes: Eleverne går ude i deres grupper og filmer. Redigering: Eleverne er nu kommet tilbage med deres film, og nu er det tid til at redigere dem. Det er en god idé i denne fase, at eleverne har mulighed for at gå rundt og hjælpe hinanden. Aftal evt. fra starten af dagen hvem der er elev - eksperter. De andre elever kan spørge disse til råds inden de går til læreren. Elev-eksperterne skal selvfølgelig have nogle kvalifikationer indenfor filmredigering. Faghæfte 25 (Drama) Faghæfte 48 (IT- og mediekompetencer i folkeskolen) 6 Visning af film. Faghæfte 1 (Dansk) 7 Evaluering Vi vil anbefale, at du foretager evalueringen en anden dag, da eleverne på dette tidspunkt har opbrugt alt deres energi på en intens og spændende dag. Man kan også vælge at evaluere løbende efter hver lektion, hvis I beslutter at dele forløbet over en uge eller to 10 Tabel 1

11 Første oplæg Digital mobning Spørgsmål til diskussion om digital mobning * : Hvad er digital mobning? Hvad er forskellen på mobning og drilleri? Hvor foregår digital mobning? Hvordan kan man mobbe digitalt? Hvordan er man en gruppe online? Hvordan ville man have det, hvis ingen kommenterede på det man lavede f.eks. inde på Facebook? Er det også mobning? Hvad er forskellen på digital mobning og analog mobning? Hvordan tror I, man har det, hvis man bliver mobbet digitalt? Hvad vil de sige at være en medløber til mobning? Herefter reflekterer lærer og elever over, hvordan hele eller dele af ovenstående diskussion kan blive fanget i en kampagnefilm på 60 sek. * Se bilag 1 der kommer med uddybet svar på de stillede spørgsmål Idéboks - Reflektering: Tal evt. om overførte betydninger. Hvis man siger Du har jord i hovedet! Hvordan kunne man så vise det på en film? Hold evt. fokus på hvordan man kan overføre det der sker på nettet, til noget der er spændende, interessant, eller overraskende i deres film. At få eleverne til at reflektere over dette, kan være en udfordring for mange, især elever på klassetrin, og derfor vil det være en fin måde af differencere undervisningen på. Endvidere giver det også en god mulighed for at få dansk/mediefag bedre integreret i undervisningen. 11

12 Kampagnefilm Rammerne for filmen: Filmen må max vare 60 sek. Det skal være en kampagnefilm Der skal være et slogan. Oplægget suppleres med følgene tjek-spørgsmål * : 1. Hvad er en kampagnefilm? Kender I nogen kampagnefilm - kom med eksempler? Hvad er forskellen på en kampagnefilm og en reklamefilm? Hvad er typisk for kampagnefilm? Hvilke midler anvendes der/ kan der anvendes i en kampagnefilm? 2. Hvad er et slogan? Hvad er et godt slogan? Kan I komme med eksempler? Hvordan kan man lave et godt slogan? * Se bilag 2, der kommer med uddybet svar på de stillede spørgsmål Idéboks: Hold et oplæg hvor du fortæller eleverne, at de i dag skal lave en kampagnefilm, og at de skal huske, at holde sig inden for rammerne. 12

13 Det at lave lommefilm Eleverne skal bruge deres mobiltelefoner til at optage med. Optagelserne skal deles op i minimum 10 klip af lille til moderat længde. Brug af teknikker som f.eks at skifte i tid og sted, skift i perspektiv, og forskellige kameravinkler har alt sammen betydning for filmens dynamik og kan opnås ved at bruge flere klip i redigeringsprocessen. Det er vigtigt at eleverne husker at trykke stop (og ikke pause) mellem hvert klip. Hvis dette ikke gøres bliver optagelsen til et langt klip, der er svært at håndtere i redigeringsprocessen. Idéboks: Forklar dine elever at de ikke behøver at filme en pige der kommer cyklende i skole, stiller cyklen, går ned gennem den lange gang, åbner døren, finder sin plads, sætter sig og åbner tasken. Det er bedre, at filme pigen der cykler (2-3sek.), klip, en fod der sætter støttefoden på cyklen ned, klip, en hånd der åbner en dør, klip, en taske der bliver åbnet, klip. På den måde har eleverne fortalt hele forløbet, på 10 sek. Elever må ikke bruge zoom funktionen, da dette forvrænger video-kvaliteten. Idéboks: Nærbilleder: Det er en god idé, at gå tæt på personen man filmer, da dette ofte giver en bedre reaktion hos personen (man skuespiller mere). Mind eleverne om at tage nærbilleder af ting som f.eks. en skoletaske, da dette kan være givende for filmen. Derudover er det en god idé, hvis eleverne laver etableringsskud til at præsentere en scene eller et sted en stor åben vej med en pige der kommer cyklende (klip). De behøver ikke vise 30 sek. af pigen der kommer cyklende (se idéboks ovenover). 13

14 Hvis eleverne overvejer at lægge tale til lommefilmen: Optagelse af tale: Det er vigtigt at optagelsen finder sted på et område uden larm/ bag grundsstøj/ vind, da mikrofonen i mobilen ikke er af bedste kvalitet. Mikrofonen i en smartphone er af sub-optimal kvalitet, derfor er det vigtigt at eleverne taler højt og tydeligt. Opforde gerne dine elever til at være kreative. De kan f.eks. lave en mobiltelefon af pap og sætte små papir stykker på for at vise, at der tikker sms er ind. Altså forsøg at inspirere dine elever til at være visuelt fantasifulde i stedet for at udføre deres idéer simpelt og realistisk (Se evt. idéboks om overført betydning, på side 11). Klassen som ambassadør En af tankerne med undervisningsforløbet er, at eleverne skal sprede budskabet om digital mobning på skolen. Det kan med fordel gøres ved, at klassen besøger andre klasser på skolen, hvor de taler om digital mobning og evt. viser nogen af deres egne film om emnet. En anden mulighed kunne være at klassen arrangerer et oplæg i forbindelse med en trivselsdag på skolen. Del gerne filmene på skolens intranet, så de har mulighed for at komme ud til alle skolens klasser og lærere. Fortæl eleverne om denne tanke inden i går i gang med hele processen, da dette vil medføre en større ansvarsbevidsthed overfor et ordentligt slutprodukt. 14

15 Idé fasen Eleverne skal lave en skudliste (ikke storybord). Det vil sige, at de i denne fase skal komme på en idé til, hvad de skal filme, samt et slogan som de vil bruge til deres kampagnefilm. Informer eleverne om at det ofte er de simple idéer, der bliver til de bedste film. Fortæl dem endvidere at de meget gerne må bruge deres fantasi og tænke ud af boksen. Har eleverne svært ved at komme i gang, kan du som lærer (uden at påvirke dem for meget) hjælpe dem i gang med at få besluttet hvordan de vil vise, at det er digital mobning, der er det centrale i deres film. Du kan også foreslå dem, at finde et slogan og arbejde med deres film ud fra det. De kan evt. stille sig selv spørgsmål som: Hvordan kan vi lave en film om mobning, der ikke bruger vold? Kan vi evt. bruge humor i vores film (uden den bliver plat), eller hvordan kan vi lave en gyser osv.? Idéboks: Se evt. nogle af de film der er lavet i forbindelse med projektet på: Vi anbefaler dog, at du ikke viser filmene i klassen, inden i går i gang med forløbet, da vi har erfaret, at der da forekommer en del kopiering af filmene. 15

16 Redigeringsfasen Eleverne skal først og fremmest flytte de klip de har optaget på mobilerne til redigerings-computeren. - filmklip, musik, færdig film, osv. - gemmes i en mappe på skrivebordet. I det følgende vil vi komme med en beskrivelse af de forskellige processer, I nu skal igennem. Linket her viser en videodemonstration af nedenstående processer: Se bilag 4 på side 25 - her ses hele processen i billeder Overførsel af film 16 På Android-telefoner (nyere HTC, Samsung og mange andre fabrikanter) sættes telefonen til det egnede kabel (det hedder et mikro-usb til USB). På telefonen kommer en notifikation op om tilslutningen, og ved et klik herpå kan man vælge at bruge telefonen som et hvilket som helst andet USB-drev. Funktionen kan bl.a. hedde Tilslut som diskdrev, Massemedie, Mass storage device, el. lign. Når telefonen dukker op på skærmen, vælger man at se indholdet (det er det valg, der har en standard mappe/folder som ikon) og herfra kan man finde videoerne. På langt de fleste telefoner vil de ligge i mappen DCIM i en undermappe (oftest med et sært navn. Der er kun én eller to mapper, så prøv jer frem). Vælger man Vis - Detaljer kan man efterfølgende trykke på Sidst ændret hen over filerne, og på den måde kan man nemt markere de klip, der er optaget på dagen. Marker, højreklik, Kopier og skift herefter til jeres nye mappe på computeren, højreklik og Sæt ind.

17 Andre slags mobiltelefoner burde fungere som beskrevet ved en Android telefon, dog muligvis med andre navne på funktionerne, eller klippene kan være gemt andre steder. DCIM-mappen er dog standard på langt de fleste telefoner. Visse telefoner, især Nokias smartphones, Windows Phone-telefoner og andre lidt ældre modeller, kræver et bestemt program for at man kan få fat i klippene, der ligger på telefonen. Hvis eleverne har egne computere med, og har installeret programmerne kan det sagtens fungere, ellers bør man undgå sådanne telefoner. På iphones følger der et særligt kabel med, og ligesom på Android burde telefonen dukke op på computerskærmen når den sættes til (ellers prøv igen). Også på iphone hedder mappen hvor filmklippene ligger i DCIM efterfulgt af en undermappe med et pudsigt navn, og også her kan man sortere efter Ændringsdato og kopiere, ganske som på Android. Når filerne er overført, kobles telefonen fra. Så er der ingen fare for at bruge de forkerte filer. Idéboks: Er man nervøs omkring overførslerne, især hvis eleverne har ældre telefoner, der ikke er smartphones, kan man med fordel investere i en MicroSD-kort-til-USB omformer. De er billige og kan fås hos de fleste computerforretninger. Her tager man telefonens SD-kort (ikke SIM-kort) ud, og sætter det i USB-pinden. Herefter sættes USB-pinden i computeren og fungerer nu som enhver anden USB-pind. Flere idéer: Har I svært ved at finde klippene, kan man (både på Android og iphone) vælge at søge på hele telefonen, og herefter sortere efter dato. Har man åbnet mappen med telefonens indhold, burde der være et søgefelt øverst i højre hjørne - her kan man trykke * (stjerne) og få alle filer på telefonen frem - oven listen står der bl.a. Ændringsdato, og ved at trykke på den kan man finde de seneste filer frem; videoklippene. Hvis eleverne ikke kan finde deres filmklip på deres iphones enten fordi denne ikke popper op eller fordi der ikke er noget indhold i mapperne, er problemet ofte at elevernes telefoner kan være låst, med den kode, de selv har sat på. Løsningen til dette er: De skal låse telefonen op og sætte telefonen til igen. Samtidig skal de sørge for at udsætte tiden, for hvor hurtigt de ønsker telefonen skal låse. 17

18 Klipning / redigering 18 Programmet Windows Live Movie Maker (herunder kaldet WLMM) kan findes i startmenuen på computeren. Tryk på start-knappen nederst til venstre, og brug søgefeltet. Skriv Movie og en genvej til programmet burde dukke op og være til at trykke på. Når programmet er åbent, skal klippene lægges ind. Det nemmeste er at markere og trække filerne fra mappen på skrivebordet ind i WLMM programvinduet og slippe musen. Alternativt kan man trykke på klik her for at søge efter videoer og fotos og udvælge filerne, på samme måde som når man ville åbne en fil i et skriveprogram (husk at markere alle filerne). Når man skal lægge musik eller lyde ind i programmet gøres det på samme måde - træk fra mappen, eller tryk Indsæt musik. Alle klippene der skal bruges ligger nu, i en lang filmstrimmel. Det kan være en fordel at zoome lidt ind eller ud, nederst til højre, så man kan se klippene i så stort et format som muligt. Hvert klip kan: - Flyttes ved simpelt træk-og-slip. - Opdeles ved at trykke på M på Idéboks: På ældre maskiner med Windows XP (ikke Vista eller Windows 7) findes istedet programmet Movie Maker, det skal findes under startmenuen under Programmer. Hvis man har denne version af programmet er det vigtigt, at man husker, at gemme det man laver hele tiden (gerne efter hver ændring). tastaturet (eller trykke på Opdel knappen, under Videoværktøjer i menuen). - Slettes ved at trykke på Delete på tastaturet (eller højreklikke og vælge Slet ). (Slettede klip forsvinder ikke fra mappen men kun fra programmet, og kan derfor indsættes igen). Ude til venstre findes der et preview område. Man kan trykke hvor som helst på sin filmstrimmel, og se hvordan filmen ser ud på lige det tidspunkt - og afspille derfra. Trækker man rundt med musen på filmstrimlen, kan man langsomt søge rundt i ens film. På den måde kan man f. eks. finde det helt rigtige sted at opdele et filmstykke *. * Se bilag 2, for skema af redigeringsprocessen

19 Musik og lyde fungerer på samme måde som filmklippene. Man kan trække de enkelte lydfiler rundt under filmstriben, og bestemme hvor de skal starte med at afspille. Markerer man et lydklip, kan man øverst vælge længde, og hvor langt inde i lydfilen man ønsker den skal starte. Tekster af en hver art indsættes ved et tryk på Tilføj titel under Hovedskærms menuen og fungerer på samme måde som indsættelse af musikken, med en lille strimmel under filmstrimlen. Ved at højreklikke kan man ændre font, længde, tekst, osv. Trykker man på tekststrimlen, kan man øverst oppe bl.a. vælge hvor lang tid man ønsker teksten skal vises. Idéboks: Eleverne må ikke bruge musik de har købt, set på Youtube, e.l. Det er ulovligt! Man må kun bruge musik, man har fået rettighederne til at bruge. På freeplaymusic.com ligger der musik til fri afbenyttelse. Her kan man søge efter musik i den rette genre (på engelsk), såsom horror, light, funny, sad, drama... 19

20 Visning og diskussion / evaluering af filmene Vis filmene i klassen, og lad gruppen selv kommentere på den først; Hvad har I lært? Hvad var svært? Hvad fik I mest ud af? Var der noget I ville have gjort anderledes? osv. Lad de andre i elever komme på banen: Hvordan var filmen?, hvad var godt?, hvad var ikke så godt?. Husk at eleverne skal begrunde deres svar. Har grupperne været delt i 2 under redigeringsprocessen, stem da om hvilken film der skal repræsentere gruppens indsats. Klassen som ambassadør: Som den endelige afslutning til forløbet er det nu oplagt at klassen spreder budskabet på skolen. 20

21 Bilag Bilag 1 - digital mobning spørgsmål svar Digital mobning kan være mange ting, men her er nogen punkter I kan vende på klassen: Hvad er digital mobning? Hadegrupper (evt. på Facebook) Onde, sårende, nedgørende beskeder på mobilen eller på et socialt medie. Videresendelse af private billeder. Facerape (nogen skriver fra din profil som om de var dig, altså de overtager din profil. De sender måske meddelelser til mennesker på din venneliste, eller skriver ting på din facebookvæg). Udelukkelse (fx. ingen der kommenterer eller skriver til dig inde på et socialt medie) Sprede rygter. Lave videoer og lægge dem ud på internettet. Sproget kan hurtigt blive meget hårdt over nettet, da det kan være nemmere at kommunikere på skrift. Man ikke kan se konsekvensen, af det man skriver på sammen måde, som hvis man står ansigt til ansigt med den man mobber. Drilleri kan være i orden, f.eks. mellem venner, hvorimod mobning aldrig er i orden. Hvad er forskellen på mobning og drilleri? Alle oplever drilleri, og alle prøver også at være den der driller. På den måde er drilleri ikke usundt, når bare drilleriet ikke er konstant. Drilleri kan være for sjov. Mobning derimod er en handling der bevidst forsøger at nedgøre eller såre en bestemt person. Mobning er ikke en naturlig del af livet. Det er ikke noget, som af og til med selvfølgelighed opstår, når mennesker er sammen. Mobning er aldrig i orden, eller for sjov. Mobning er noget der forekommer over en længere periode. 21

22 spørgsmål svar Hvor foregår digital mobning? SMS Facebook Youtube Arto Skype Online spil. Hvor de deltagende kan skrive sammen. Altså alle steder hvor man kan have en eller anden form for online profil. Hvordan er man en gruppe online? Man kan oprette grupper ind på f.eks. Facebook. Det kunne være organiserede hadegrupper. Samle sig om at nedgøre noget en person har lagt op på nettet, eller ytrer sig om. Man kan aftale ikke at kommentere eller skrive til en person. Hvad er forskellen på digital mobning og analog mobning? Hvad vil de sige at være en medløber til mobning? Digital mobningen stopper aldrig, den foregår døgnet rundt, uanset hvor man er. Analog mobning der foregår i skolen, kan man som offer komme væk fra, når man kommer hjem. Med digital mobning er der et altid tilstedeværende tilfælde. Det er meget vigtigt at få eleverne til at forstå, at man aldrig er alene eller væk fra mobningen, når der er tale om digital mobning. En medløber til mobning er en der deltager i mobningen, uden måske at mene det så hårdt. Det kan også være en der bliver tvunget med i en mobbeproces (et klart digitalt eksempel på dette er, når man bliver meldt ind i en gruppe på facebook, uden at man selv har bedt om det. Her bliver man en del af noget, der har med mobning at gøre, uden man selv måske vil det (se evt. hadegrupper)). 22

23 Bilag 2 - Kampagnefilm & slogan spørgsmål svar Hvad er en kampagnefilm? En målrettet film der har det formål, at den påvirker en bestemt målgruppes viden, holdning eller adfærd i en bestemt retning. Hvad er forskellen på en kampagnefilm og en reklamefilm? En reklamefilm søger at sælge et produkt. En kampagnefilm søger at sælge et budskab. Hvad er typisk for en kampagnefilm? En kampagnefilm har et budskab og forsøger som førnævnt at oplyse om et bestemt emne. Hvilke midler anvendes der/ kan der anvendes i en kampagnefilm? Her kan du med fordel tale med dine elever om nogen af de kampagner de kender. Rygning skader Sluk solariet Red barnet Osv. Hvad er et slogan? Et slogan er en kort og præcis, komprimeret sætning, der udtrykker et synspunkt, en holdning eller et formål. Her kan du med fordel tale med dine elever, om de slogans de kender. Hvad er et godt slogan? For at komme i gang er det en god idé at starte med hvilke slogans de kender fra reklamer. Hvordan laver man et godt slogan? Føtex er sej vi gør mere for dig. Det tager kun 5 min. (fakta) Oister Oister så får du mere for dine penge Man undgår for lange sætninger. Man kan evt. prøve at se, om man kan få sit budskab til at rime. Man har en klar linje mellem ens budskab og den film man laver. Man kan bruge humor. 23

24 Bilag 3 - Redigeringsprocessen Typisk vil redigeringen følge denne model, men hvad end der passer eleverne er fint: Fjern alle de klip der ikke skal bruges - med Slet. Sæt klippene i rækkefølge - med Flyt. Vend klippene rigtigt - under hovedmenuen findes Rotér... funktioner. Fjern dele af de for lange klip - med Opdel og Slet Indsæt Visuelle Effekter - her kan man gøre klip sort/hvid eller andet. Indsæt Slogan og evt. anden tekst. Find Musik - trækkes ind og flyttes rundt. Finjuster ved at klippe hver del til. Det er muligt at vælge Animationer, og lave flotte eller sære overgange, men det er sjældent en god idé medmindre publikum skal have en pause. Visuelle Effekter bør bruges sparsomt. 24

25 Bilag 4 - processen i billeder Overførsel af film 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32 Opdeling af video

33 33

34 34 indsættelse af tekst på video

35 35

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Produktion af videoer til undervisningen

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Produktion af videoer til undervisningen Produktion af videoer til undervisningen Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk Produktion af videoer til undervisningen 1 Videooptageren/optagemedie Video kan optages med mange typer af enheder Creative VADO

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Video obligatorisk øvelse

Video obligatorisk øvelse Video obligatorisk øvelse Denne obligatoriske øvelse går ud på at bearbejde en video og lægge den ud på jeres hjemmeside. Arbejdet med videoen laves i Windows Movie Maker, der findes i start-menuen under

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt!

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Af Pernille Ulla Andersen & Benny Lindblad Johansen, lektorer I biologiundervisningen ved Læreruddannelsen i Århus arbejder de studerende med

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

01 KEND DIT KAMERA LAD BATTERIET HELT OP INDEN DU FILMER. TAG DIN OPLADER MED PÅ OPTAGELSE.

01 KEND DIT KAMERA LAD BATTERIET HELT OP INDEN DU FILMER. TAG DIN OPLADER MED PÅ OPTAGELSE. 01 KEND DIT KAMERA Selvom du ikke har den nyeste mobiltelefon, så er det ikke et problem, hvis blot du kender dit mobilkameras styrker og svagheder. -------------------------------------------------------

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Kom i gang med E- tavlen

Kom i gang med E- tavlen Kom i gang med E- tavlen Brugen af Smartboard software Ordrup Gymnasium 2010 Indledning Før du kan gå i gang med at bruge E-tavlen derhjemme, skal du installere softwaret Smartboard på din computer. Følg

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram?

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? 1. Installation af Instagram på din telefon At åbne App Store Vejledningen tager udgangspunkt i installation, opsætning og brug på en iphone. Det er selvfølgelig

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131 Min Kirke - En kort introduktion Introduktion Dette dokument beskriver kort en app som firmaet HappyHill har udviklet kaldet Min Kirke. Dette dokument skal fungere som en slags appetitvækker. App en findes

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad), Android (HTC One) og Windows mobile (Xxxxx). Derudover vil der også

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Hovedskærm

Læs mere

Velkommen. sidste runde

Velkommen. sidste runde Velkommen sidste runde Spørgsmål om ekstraopgaven og et par oplysninger Mail v /Niels Adressebog Opret ny Tilføj til adressebog fra en modtaget mail Vedhæfte filer Signatur Lave egne mapper Indsætte billeder

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

om YouTube og barcodes i undervisningen

om YouTube og barcodes i undervisningen Broadcast yourself om YouTube og barcodes i undervisningen På dette mediacard skal vi arbejde med video og videodokumentation af faglige emner i undervisningen, som skal deles på YouTube og omsættes til

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9 (5) Marts 2015 JC - Data Indhold Gem på disk, Genvejsknapper... 2 Søg, Collage,...3 Andre Collageformer, Gem collage... 4 Filtre: Ansigtsgenkendelse, Stjerne... 5 Geo-tag, Google Earch: Søg, Zoom... 5

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Microsoft Movie Maker 2

Microsoft Movie Maker 2 Video: Tastevejledning Microsoft Movie Maker 2 Om programmet Movie Maker 2...2 Lidt teknik...2 Hvilke krav skal man stille til sin computer?... 2 Kom i gang med videoredigering...4 Begynd på et nyt projekt...

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram 1... 2... Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende Opret profil... 10 Trin 1: Find dine venner... 11 Trin 2: Udfyld oplysninger... 12 Trin 3:

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere