Håndbog for træner og ledere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for træner og ledere."

Transkript

1

2 Håndbog for træner og ledere. Taarbæk Idrætsforening, (TIF) har lavet denne håndbog for trænere og ledere i klubben. Skulle du have forslag til ændringer eller tilføjelser er du altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen. Der kan forekomme ændringer i ovenstående og derfor vil der altid være en opdateret udgave af vores håndbog på vores hjemmeside, hvor man løbende kan se ændringer. Taarbæk Marts Version 1. Link til version på nettet: 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Klubbens værdigrundlag... 5 Retningslinjer for TRÆNINGEN i Taarbæk IF... 5 De 10 forældrebud... 6 Generelt for trænere... 7 Klubbens faciliteter Økonomi Træning Kampe Et hurtigt overblik Adresse-og telefonliste Stikordsregister

4 Forord Kære træner / leder. Taarbæk IF er fra 1908 og dermed blandt Danmarks ældste klubber. Historisk har Eremitagesletten været et af de første steder, hvor der blev spillet organiserede fodboldkampe, og den dag i dag, ligger Taarbæk IF stadig midt på sletten i en forunderlig blanding af Eremitageslottet, Øresund, hjorte og en helt uovertruffen natur der skaber en fantastisk ramme for Taarbæks ungdom- og seniorhold. Taarbæk IF lægger vægt på at, klubben er en social klub, med social ansvarlighed og med klubbens medlemmer i fokus. Stolthed og Glæde siden 1908 Du er som træner en nøgleperson i vores klub. Du er den person, som spillerne ser som eksempler på, hvordan de selv skal begå sig. En træners adfærd og opførsel såvel på som uden for banen er derfor meget vigtig. Således er du med til ved din opførsel at sikre, at vi så tidligt som muligt får indpodet en god, sportslig adfærd og opførsel hos vores spillere. Det er derfor klubbens håb, at håndbogen kan hjælpe jer trænere i det daglige arbejde i klubben og give svar på de fleste af de spørgsmål (og eventuelle problemer), som løbende opstår. Med håbet om nogle gode og spændende timer siger vi dig tak for den indsats, du yder til Taarbæk Idrætsforening. Din indsats er uundværlig i arbejdet med vores børn og unge. 4

5 Klubbens værdigrundlag Taarbæk IF er en breddeklub En stærk klubånd med et stort socialt sambånd En fortsat udvikling af forældresamarbejde Sociale tiltag på tværs af alder En klub hvor vi lytter og respekterer hinanden I TIF taler vi Fair Talk Retningslinjer for TRÆNINGEN i Taarbæk IF Træningen skal tilpasses børnene/spillerne og ikke omvendt. Børnene/spillerne er IKKE små voksne. Husk det ved planlægning. Træningen skal være præget af tryghed, alsidighed, aktivitet og glæde Det primære med træningen er at børnene/spillerne udvikler sig ikke at de skal vinde hver gang. Lav eventuelt en årsoversigt over træningen eksempelvis maj måned trænes hovedstød samt tæmninger. Træningen er til for børnene ikke forældrene. 5

6 De 10 forældrebud Disse 10 bud er gode at videreformidle til forældre omkring holdet. 1. Mød op til træning og kamp dit barn ønsker det. 2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen ikke bare til din datter eller søn. 3. Giv opmuntring i både med- og modgang giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik. 4. Respekter trænerens brug af spillere forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. 5. Se på dommeren som en vejleder kritiser ikke hans/hendes afgørelser. 6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage pres ikke. 7. Spørg om kampen var spændende og sjov ikke kun om resultatet. 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr overdriv ikke. 9. Vis respekt for arbejdet i klubben bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement. 10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold ikke dig! 6

7 Generelt for trænere Forældremøder Træneren bør afholde et forældremøde ved sæsonstarten, hvor man præsenterer sig selv for eventuelle nye forældre samt giver praktiske informationer omkring træning, kamp, kørsel m.v. Det er vigtigt at aftaler holdes. Og at der laves klare aftaler om hvordan det kommunikeres ud hvis der sker ændringer i træningstiderne med mere. Der bør også afholdes forældremøde ved sæsonafslutningen, hvor man runder sæsonen af og evt. præsenterer næste sæsons træner. Forældreopbakning (kontaktforældre) Forældreopbakningen er en vigtig del for børnenes glæde ved fodboldspillet, og som træner kan du være med til at opbygge de forudsætninger, der gør, at alle forældre føler sig velkomne i klubben. Ved at skabe en god kontakt træner og forældre imellem, et godt informationsniveau og et positivt socialt samvær i klubben sammen med børnene. Derudover tilstræber klubben at involvere enkelte forældre i klubbens forældrekontakt. Det er en god ide at holdlederen er udpeget blandt forældregruppen for at sikre deltagelse og opbakning ved træningspas samt til alle kampe. Dette bidrager også til dialogen mellem træner og forældregruppe. Forældrekontakten skal koordinere arbejdet med at skaffe medhjælpere til klubbens mange aktiviteter Inddrag forældrene i arbejdet omkring holdet det kan være som holdleder, udarbejdelse af kampplan, dommer (7-og 5-mands), afvikle sociale arrangementer for holdet m.v. Til inspiration kan nævnes etablering af et forældreråd på holdet til varetagelse af bl.a. sociale 7

8 arrangementer indbetaling til holdkasse hvorfra udgifter til arrangementer, evt. gave til træner ved sæsonafslutning m.v. kunne afholdes. Brevbakke Husk med jævne mellemrum at tjekke din brevbakke i tøj/vaskerum. Her vil komme skrivelser, meddelelser vedr. klubben, dit hold eller forældreinformationer. Hjemmeside På vores hjemmeside findes der mange praktiske oplysninger om klubben. Vær selv med til at gøre hjemmesiden endnu bedre. Skriv nyheder, referater og andet interessant om holdet til webmaster. Igen kan det være en god ide at inddrage forældre i dette arbejde og få dem til at gøre dette. Mailadresser i TIF Klubben har eget domæne på internettet og har derfor mulighed for at stille en mailadresse til rådighed for træner, ledere og andre som har tilknytning til opgaver i klubben. Den kan bestå af dit navn eller initialer efterfulgt Mailadressen må godt bruges privat. Det er dog en forudsætning at den ikke bruges i forbindelse med spam eller andre formål som er til skade for klubbens omdømme. Der kan også oprettes mailadresser til specifikke hold eller event eksempelvis: eller Straffeattester Danmarks Idrætsforbund har opfordret sine medlemsforeninger til at søge oplysninger i det Centrale Kriminalregister om trænere, instruktører og ledere, som har direkte kontakt med børn under 15 år i deres daglige virke i idrætsforeningerne. 8

9 Bestyrelsen i TIF. har besluttet, at der skal indhentes oplysninger fra det Centrale Kriminalregister på alle trænere, der i klubben beskæftiger sig med børn under 15 år angående seksuelle krænkelser af børn. Alle i målgruppen skal derfor give skriftlig tilladelse til, at oplysninger indhentes. Trænermøder Der afholdes i løbet af året 2-3 fællesmøder mellem ungdomsudvalg, bestyrelse og trænere. Møderne indkaldes af ungdomsudvalget ved brev/mail til alle trænere. Træningstøj Trænere får hvert 2. år en træningsdragt, som TIF s Venner eller sponsor betaler. Trænerkontrakt Hvert år ved sæsonstart skrives der trænerkontrakt med samtlige trænere. Kontrakten bygger på Danmarks Idrætsforbunds standardkontrakt 2. Aldersinddeling Der er taget beslutning om aldersinddelt fodbold i TIF. Derfor spiller alle spillere i den afdeling, som de retmæssig tilhører. Dispensation kan dog gives. Om der skal gives en dispensation afgøres i hvert enkelt tilfælde af ungdomsudvalget. Uddannelse Det er til enhver tid i klubbens interesse at have gode og veluddannede trænere og ledere. Klubben er derfor interesseret i, at vores trænere og ledere uddanner sig på diverse kurser. Hvis du ønsker at komme på kursus, kan du kontakte ungdomsudvalget, som vil tage ønsker med til bestyrelsen. 9

10 TIFs Venner Det er muligt for alle hold i ungdomsafdelingen at søge TIFs Venner om tilskud til ture, træningslejre og lignende. Alle ansøgninger skal sendes til TIFs bestyrelse, som herefter vil behandle ansøgningerne. En ansøgning skal indeholde en beskrivelse af hele arrangementet samt en angivelse af antal deltagere (spillere og ledere), antal dage og de samlede anslåede udgifter. Herudover skal man oplyse om deltagernes forventede egenbetaling. (se også under økonomi) Taarbæk Nyt Fire gange om året udkommer Taarbæk Nyt. Det er et husstandsomdelt blad for foreningerne i Taarbæk. Vi har selvfølgelig også indlæg i dette blad. Derfor et det vigtigt for alle at komme med input stort som småt der kan være med til at fortælle om vores dynamiske klub. Det er formanden der har hovedansvaret for at aflevere indlæg men vi vil gerne have historier fra kampe og andre arrangementer i klubben. Derfor gør det sjovt for vores omgivelser at læse om TIF. Det behøver ikke at være træneren som skal komme med indlæg, men spillere og andre omkring holdet kan være skribenten. Hjemmesiden er også et godt sted for kampreferater. Alkoholpolitik Vi ønsker ikke at prædike total afholdenhed, idet det er et spørgsmål om at have den rette indstilling til at omgås alkohol på en sund og fornuftig måde. Som træner og leder for vores ungdomshold vil vi dog indskærpe at der ikke indtages alkohol i samvær med spillerne. 10

11 Vi tillader ikke udskænkning af alkohol til ungdomsspillere eller spillere under 18 år. Derfor skal det ved planlægning af fester vurderes hvilke hold der kan deltage i hvilke fester. Vi forventer, at klubbens trænere og holdledere optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af træner-/lederopgaver. Vi vil ikke acceptere, at klubbens medlemmer, forældre og øvrige personer med tilknytning til klubben kører i bil i påvirket tilstand til og fra klubben. Vi accepterer ikke, at chauffører, trænere og holdledere for klubbens ungdomshold indtager alkohol i forbindelse med kampe og lignende. Vi vil ikke acceptere, at klubbens aktive medlemmer optræder berusede på banen under igangværende fodboldkampe. Bestyrelsen forventer, at klubbens trænere og holdledere erkender, at alle har et ansvar for at klubbens alkoholpolitik efterleves. 11

12 Klubbens faciliteter Arrangementer Hvis man som træner ønsker at afholde arrangementer med sit hold (evt. forældremøder), kan man låne lokalet i klubhuset. Det er vigtigt at meddele den lokaleansvarlige det så tidligt så muligt så lokalet kan reserveres. Rejser, turer, træningslejre og arrangementer. (Se under økonomi). Bolde Træneren er ansvarlig for bolde ved træning. Sørg for, at alle jeres bolde bliver samlet ind umiddelbart efter træningen, at alle bolde kommer tilbage i de respektive skabe. Lær spillerne at hente boldene med det samme de skyder dem væk, eller efter træning såfremt de ryger over hegnet til jernbanen. Lad være med at tage andre holds bolde og præciser dette overfor spillerne. Målnet Vores regelsæt omkring net på målene. De SKAL nedtages efter hver kamp. De kan blive hængende såfremt der er kamp bagefter. Grunden til de strikse regler er for at beskytte dyrene mod at blive fanget i nettet. Derfor er det ufravigeligt at de skal nedtages efter hver kamp. 12

13 Rekvisitter Kegler, toppe og veste, tildeles i starten af året til det enkelte ungdomshold og opbevares i eget skab. For senior afdeling forefindes dette i tøj og vaskrummet. Efter træningen skal kegler, toppe samt veste samles sammen og anbringes i samme rum, medmindre de overlades til en anden gruppe, der hermed overtager ansvaret. Lad være med at tage andres rekvisitter ude på træningsarealet uden at aftale det med den træner, der har ansvaret. Holdskab Ungdom holdenes spilledragter bør opbevares i holdskabet, med mindre at forældre sørger for at vaske og tage det med til kamp. Skabet indeholder drikkedunke samt veste og bolde. Vær behjælpelig med at holde orden i jeres skabe og i vaske og rekvisitrummet. Træneren og den primære forældrerepræsentant er ansvarlig for skabets indhold. Tøj/vaskerummet og omklædningsrum SKAL ALTID aflåses efter brug. Også under træning og kamp. Bortkomne rekvisitter, bolde, spillerdragt m.v. Det er vigtig at give bestyrelsen besked om bortkomne eller manglende ting, således at alle klubbens hold, altid er i besiddelse af de relevante redskaber. Man låner ikke hos andre hold, medmindre det specifikt er aftalt med et andet hold. 13

14 Økonomi Afdelingernes udgifter finansieres af medlemskontingenter, kommunalt tilskud til ungdomsmedlemmer, passive medlemmer samt TIFs venner. Rejser, turer, træningslejre og arrangementer. Klubben understøtter meget gerne aktiviteter som har fodboldrelateret og social karakter for klubbens medlemmer. Det kan være fodboldrejser i både ind- og udland, træningslejre, weekend arrangementer i klubben, stævner, fodboldskoler med mere. Fælles for alle typer hvor klubben skal understøtte skal der laves et budget som skal godkendes af bestyrelsen forud for afviklingen. Bestyrelsen vil se positivt på enhver ansøgning og vil også kunne give forslag til hvordan ansøgerne eventuelt kan tjene penge for at få budgettet til at hænge sammen. Når der er tale om rejser eller andre aktiviteter hvor der er deltagerbetaling, er retningslinjerne at de træner / ledere som er med ikke skal betale af egen lomme. Deres deltagergebyr skal indregnes som en del af budgettet. Registrering af spillere Hvert år ved sæsonstarten udleveres en medlemsliste til hver træner over de spillere, som klubben har registreret som medlemmer i den pågældende gruppe. Træneren opdaterer, med jævne mellemrum, listen ved at notere tilgang og afgang af spillere. Listen afleveres til kassereren med henblik på kontingentudskrivning. Det er vigtigt, at træneren sørger for at ajourføre listen. 14

15 Indmeldelse Ved tilgang af nye spillere er det trænerens ansvar, at kassereren får besked herom (spillerens navn, adresse, fødselsdato og -år samt eventuel tidligere klub). Det er nemmeste at bruge indmeldelses funktionen på hjemmesiden. Men det skal sikres at det bliver gjort. Det kan også være træneren der indtaster via hjemmesiden, ( Medlem i klubben/ Bliv medlem ). Husk at nye spillere ikke må spille kampe for TIF, Taarbæk Idrætsforening, før vi har spillerens spillercertifikat, hvis han/hun tidligere har spillet for en anden klub. Der er dog ikke spillercertifikater for ungdomsspillere. Prøvetræning (kun ungdom) I ungdomsafdelingen opkræver vi ikke kontingent fra 1. dag en ny spiller kommer til klubben, med mindre at der ikke er tvivl om at spilleren vil spille fodbold, skal det ske med det samme. I de mindre årgange sker det at børnene og forældre lige skal se sporten an. Derfor er det ok at træne med et par gange og derpå melde sig ind. Det skal dog ske så hurtigt som det er muligt. Kontingent Kontingentet opkræves en gang årligt i starten af det nye spilleår og dækker deltagelse i såvel udendørs som evt. indendørs sæsonen. Kontingentet følger kalenderåret. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentrestance Det er en forudsætning, for at dyrke fodbold i TIF, at et medlem ikke er i kontingentrestance. Hvis en spiller ikke betaler sit kontingent kan vedkommende udelukkes for deltagelse i træning, kamp og andre aktiviteter i klubben. Kassereren giver træneren 15

16 besked herom. Såfremt enkelte spillere har betalingsproblemer, kan der laves andre betalingsordninger med kassereren. Udmeldelse Hvis en spiller flytter til en anden klub, skal der en laves en udmeldelse. Den udsteder klubben til medlemmet, hvis der ikke er skyldigt kontingent. Såfremt en spiller er i karantæne kan der ikke udstedes nyt spillecertifikat i en anden klub. Der skal også påføres eventuelle karantænedage på udmeldelsen. Udmeldelse kan ske via hjemmesiden, ( Medlem i klubben/ udmeldelse ). Klubben anbefaler, at der tages behørig afsked med spillere, der forlader klubben. Undgå mishagsytringer overfor og/eller nag til spillere, der eventuelt vil forsøge at prøve deres talent i en anden og måske højere rangerende klub. Måske vender spilleren på et senere tidspunkt tilbage til TIF til endnu mere gavn for klubben. 16

17 Træning Nye spillere Tag godt imod nye spillere. Sørg for at de bliver præsenteret for holdets trænere, ledere, spillere, andre personer med tilknytning til holdet. Hav altid indmeldelsesblanket klar til nye spillere. Indmeldelsesblanketter findes i jeres respektive bakker, tilmelding kan også foregå på vores hjemmeside, ( Medlem i klubben/ Bliv medlem ). Informer den nye spiller og eventuelle forældre om diverse praktiske ting i forbindelse med træning og kamp og udlever indmeldelsesblanketten, som udfyldes og underskrives af spiller / forældre. Blanketten afleveres herefter til træneren. Som nævnt under Prøvetræning kan man træne med eksempelvis 2 eller 3 uger førend en beslutning skal tages. Afbud til kamp og træning Det er en rigtig god skik at opdrage dine spillere til at meddele afbud til kamp og ikke mindst til træning. Forklar dem at det har indflydelse for holdet hvis man bare udebliver. Afbud kan sendes på sms. Det er en vigtig del af hold sporten. 17

18 Sæsonafslutning Fodboldafdelingen markerer afslutningen på sæsonen med et arrangement holdvis for hele ungdomsafdelingen. Arrangementet afholdes alt efter holdets turneringsplan. Træningstider Træningstidspunkterne koordineres i samarbejde ungdomsudvalg af hensyn til banefordeling. De endelige træningstider offentliggøres på holdets egen side på hjemmesiden. Husk dog at giv besked til forældre med mere som aftalt på forældremøder. Indendørstræning Såfremt holdet ønsker at træne indendørs i vinterpausen, så skal det aftales med ungdomsudvalget inden afslutning af sæsonen. Omklædning (se under kapitlet Kampe) 18

19 Kampe Dommere til 7-og 5-mands fodbold Når der skal bruges lokal dommer er det den enkelte træners, eller en af ham udpeget, ansvar at fremskaffe dommer til kampen. Klubben betaler kr. 1,25 pr. minut til dommer ved 7-og 5-mands kampe. Disse kan gå til holdkassen, hvis det er forældre, der dømmer holdets kampe. Det anbefales kraftigt at denne opgave varetages af forældrekontakten på holdet. Fairplay Det er vigtigt at spillere og træner altid udviser fairplay overfor dommere og modstandere. FAIR TALK Fair Talk er retningslinjer som skal sætte fokus på den gode tone i forbindelse med alt hvad der foregår i TIF. Målgruppen er alle omkring klubben (Trænere, spillere, ledere, forældre gæstende hold med mere). Fair Talk handler om at udvise respekt for det enkelte menneske med et behageligt sprog. Dette gælder for spillere, trænere, forældre, dommere og øvrige tilskuere. I Fair Talk taler vi til folk ikke om folk; vi siger tingene ærligt og direkte, men med positive vendinger; vi siger fra hvis vi ikke bryder 19

20 os om en handling eller udtalelse med fokus på at lære og udvikle os; målsætningen er god stemning, god kemi, godt sprog, udviklende og ikke nedbrydende. Jokes og kritik, ironi er naturlige ting og velkomne, men ikke sarkasme og nedladende vendinger eller personlig kritik; vi kritiserer ikke på køn, religion eller seksualitet. Fair Talk skal ses som en videreudvikling af DBUs og FIFAs Fair Play koncept men vi tager det blot et skridt videre og sikrer at fair play føres væk fra banen og ind i omklædningsrummet, i klubben generelt både før og efter kampen. Flytning af kampe Alle SBU kampe fastlægges af kampfordeler. Rettidigt ønske om flytning af en kamp er 28 dage før aftalt spilledag og aftales med kampfordeler. Se telefonliste. Opslagstavle Husk at tjekke opslagstavlen i vaske/tøj rum, eftersom der kan være sket ændringer, i forhold til det oprindelige program. Kampsedler Kampsedler udleveres som regel sidste træning før kamp. Kampsedler kan være de traditionelle i papir: Du skal møde til kamp på lørdag kl... Det kan også være i form af mail, offentliggjort på Facebook eller anden netværkstjenste. Vigtigst af alt er at det bliver gjort som aftalt på spiller/ forældremøder. Kampkort For hold der er tilmeldt i SBUs rækker gælder, at der før kampen er udfyldt et kampkort som udfyldes af hjemme- og udehold. Disse vil 20

21 også være tilstede i de enkelte holds bakker. Efter kampen indtelefoneres kampresultat af træner eller holdleder (kontaktforældre). Kampkort afleveres i udfyldt stand i en dertil opstillet postkasse i vaske/ boldrum. Det er hjemmeholdets træner / holdleders ansvar at dette sker. Ved kampe på udebane skal træneren /holdleder sørge for at få kopi af kampkort med hjem. Denne afleveres i ovenstående postkasse. Spilledragt Klubben stiller spilletøj til rådighed til alle hold. Klubbens farver er hvide trøjer, sorte bukser og røde strømper. Eventuelle andre ønsker til spilledragt SKAL godkendes af bestyrelsen. Det er træner / holdleders ansvar, at spilledragten er vasket og klar til hver kamp, og at spilledragten efter hver kamp bliver samlet i den tilhørende taske. Se vaskeanvisning i tøj og vaskerum. Ved udebanekampe, kontroller om der skal andre trøjer/veste med. Klubben råder over alternative farver ved senior kampe i forbindelse ved sammenfald. Omklædning Fodbold er en holdsport samt en sport med megen fysiks aktivitet. Derfor er det en naturlig følge at der skiftes tøj i forbindelse med træning og kampe. Fælles omklædning før og efter kampen bør prioriteres som en vigtig del af kampen og træningen. Det er også her at kammeratskabet bliver styrket. Det er vigtigt at kampen "afrundes" med gode og konstruktive dialoger både mellem spillerne indbyrdes 21

22 samt mellem spillerne og trænerne. Og når Taarbæk har vundet skal der jo også sejrssang til. I forbindelse med ungdom bør der ikke være forældre i omklædningsrummet inden og efter kampen. Undtaget er selvfølgelig forældre som har en funktion for holdet. Vær med til at holde liv i de hyggelige traditioner, frem for at spillere møder og slutter direkte på banen. Alt efter årgang skal der selvfølgelig tages behørigt hensyn til dette. Turnering Holdet kan tilmeldes turnering under SBU eller privatturneringer. Tilmelding koordineres af henholdsvis ungdomsafdelingen for ungdomshold og bestyrelsen for seniorhold, som i passende tid inden tilmeldingsfristerne tager kontakt til samtlige trænere vedrørende valg af turnering. Når klubben har modtaget turneringsplanerne udleveres de til trænerne, eller de kan ses på Andre turneringer Der kommer mange tilbud om deltagelse i diverse turneringer i løbet af året. Holdet kan tilmeldes diverse indendørsturneringer i vinterperioden. Dette gøres ved at tilmelde holdet og sende oplysninger om betaling til kassereren. Såfremt at det er turneringer hvor tilmeldingsgebyret overstiger kr. 500,- skal kassereren kontaktes. (se også under økonomi). 22

23 Et hurtigt overblik Kort oversigt over nogle af trænerens opgaver i punktform. Husk med jævne mellemrum at ajourføre medlemslister. Nye spillere skal have indmeldelsesblanket. Man skal være medlem for at spille i klubben. Husk at kun trænere og ledere har adgang til tøj og vaskerum. Lås efter brug. Husk at aflevere bolde og rekvisitter efter endt brug. Ved bortkomne redskaber SKAL ungdomsudvalg have besked. Husk at rydde op på baner efter brug (mål osv. skal på plads). Husk at der ikke er adgang i støvler efter træning og kamp i omklædningsrum og klubhus. Støvler og lignende rengøres ved udvendige vandhaner og børste ved indgang klubhuset. Husk at tjekke opslagstavle, om der er ændringer i kampafviklingen. Der kan forekomme ændringer i forhold til SBU kampprogram. Ved udebane kontroller om der skal andre trøjer med. Klubben råder over alternative farver ved sammenfald. Husk spilledragter til kampe. Sørg for at tælle tøjet inden aflevering til vaskeri. Ved returnering af tøj følges vaskeanvisning i tøj og vaskerum. Ved bortkomne redskaber SKAL ungdomsudvalg eller bestyrelse have besked. Der lånes ikke af andre hold, medmindre andet er aftalt med ungdomsudvalg. Fortsættes 23

24 Husk altid at lave hold-/kampseddel (trænings-og turneringskampe) og aflevere i postkasse i tøj/ boldrum. På udebane skal der huskes kopi af kampseddel. På hjemmebane skal der indtelefoneres resultat. Husk at inddrage forældrene mest muligt i holdets og klubbens aktiviteter. Klubben afhænger af frivillig hjælp. Husk at du hellere end gerne må videreuddanne dig som træner hør ungdomsudvalget om mulighederne. Husk at konstruktiv kritik (ris og ros) eller forslag altid er velkommen. Kan rettes til udvalg eller bestyrelse. Snak i krogene fører kun rygter og dårligt samarbejde med sig. Husk at trænere og ledere i klubben er forbilleder for vores medlemmer. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper og støtter børnene med positive tilråb. FAIR TALK Husk at du altid kan spørge ungdomsudvalget eller bestyrelsen om hjælp. Husk at dommeren også er et menneske, derfor skal brok være konstruktivt og på en pæn måde. 24

25 Adresse- og telefonliste Taarbæk Idrætsforening Trepilevej Klampenborg Hjemmeside: CVR nr.: Danske Bank reg. nr konto nr GPS: N ' E ' Bestyrelse: Formand... Morten Wiegand Larsen mail: Næstformand... Eskil Hardt mail: Ungdomsformand... Jonas Kjær mail: Kasserer... Flemming Henriksen mail: Sekretær... Karsten Tjener mail: Bestyrelsesmedlem... Christian Olsen mail: Bestyrelsesmedlem... Kim Svendsen mail: Bestyrelsessuppl.... Lars Bertelsen mail: 25

26 Udvalg: Seniorudvalg: Morten Larsen Eskil Hardt Lars Bertelsen Ungdomsudvalg: Jonas Kjær Christian Olsen Kampfordeler og SBU repræsentant: Karsten Tjener Sponsorudvalg: Morten Larsen Flemming Henriksen Fest og Arrangementsudvalg: Kim Svendsen

27 Stikordsregister Adresse Afbud til kamp og træning Aldersinddeling... 9 Alkoholpolitik Andre turneringer Arrangementer... 7;8;10;12;14 Bank Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Bestyrelsessuppleant Bolde Brevbakke... 8 Centrale Kriminalregister... 8;9 CVR nr De 10 forældrebud... 6 Dispensation... 9 Eremitagesletten... 4 Facebook Fair Play Fair Talk... 5;19;20 FAIR TALK... 19;24 Fairplay Fest Flytning af kampe Formand Forældrekontakten... 7 Forældremøder... 7 Forældreopbakning... 7 GPS koordinater Hjemmeside... 8;9;25 Holdskab Husk at tjekke Indendørstræning Indmeldelse Kampe Kampfordeler Kampkort... 20;21 Kampsedler...20 Kasserer...25 Kegler...13 Klubbens faciliteter...12 Kontingent...15 Kontingentrestance...15 Mailadresser...8 Målnet...12 Nye spillere...17;23 Næstformand...25 Omklædning...18;21 Opslagstavle...20 Prøvetræning...15;17 Registrering af spillere...14 Rejser...12;14 Rekvisitter...13 SBU...20;22;23;26 SBU repræsentant...26 Sekretær...25 Seniorudvalg...26 Spilledragt...21 Sponsorudvalg...26 Straffeattester...8 Sæsonafslutning...18 Trænerkontrakt...9 Trænermøder...9 Træning...17 Træningstider...18 Træningstøj...9 Turnering...22 Taarbæk Nyt...10 Uddannelse...9 Udmeldelse...16 Udvalg...26 Ungdomsformand...25 Ungdomsudvalg...26 Økonomi

28 Baggrunden for denne folder. Bestyrelsen i Taarbæk Idrætsforening, har et ønske om at danne nogle gode trygge og sociale rammer for unge som gamle der kommer i Taarbæk IF. Derfor har vi skitseret nogle retningslinjer for trænere, ledere og forældre som har deres gang i klubben. Trepilevej 17, 2930 Klampenborg Stolthed og Glæde siden

HÅNDBOG FOR TRÆNERE OG LEDERE SKAGEN IDRÆTS KLUB

HÅNDBOG FOR TRÆNERE OG LEDERE SKAGEN IDRÆTS KLUB HÅNDBOG FOR TRÆNERE OG LEDERE SKAGEN IDRÆTS KLUB Januar 2011 HÅNDBOG FOR TRÆNERE OG LEDERE Forord 3 Klubbens værdigrundlag 4 Årshjul oversigt over aktiviteter i årets løb 4 Retningslinjer for TRÆNINGEN

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

RKG Klarup Ungdomsfodbold

RKG Klarup Ungdomsfodbold RKG Klarup Ungdomsfodbold Forældre Information 2016 Ungdomsudvalgets forventninger til sæsonen 2016 Sæsonen 2016 er lige skudt i gang. Tak for det store fremmøde af de mange ungdomsspillere samt forældre

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet T- tanke- P- personlighed I integritet Sammen kan vi skabe en god klub Vi har i denne folder, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Målsætningen for U11 Drenge er, at alle drengene bliver tilgodeset på det niveau og med de behov de har - fokus på eliten såvel som på bredden. Derudover skal der arbejdes

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen! Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016 Velkommen til Varde IF Børneafdeling I denne folder finder du lidt praktiske oplysninger til dig og dine forældre inden du starter med at spille fodbold. Hold i Børneafdelingen Træningsfaciliteter Påklædning

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 300 aktive spillere

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3

Læs mere

Trivselsregler og funktioner for ETT

Trivselsregler og funktioner for ETT Version 2 december 2012 Følgende generelle opgaver og ansvarsområder har en træner i ETT 1.0 Træner i ETT 1.1 De 10 bud for vore trænere : 1 Se hver konkurrenceudøver. 2 Lyt med opmærksomhed. 3 Skab tryghed,

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

Træner og holdleder ABC

Træner og holdleder ABC Træner og holdleder ABC Dig som træner og holdleder Velkommen til Tune Håndbold. Her i ABC en får du de første informationer om klubben og dét, der er vigtigt at vide, når du er træner eller holdleder

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold Forældre- og spillermøde F/S Så er der fodbold Dagsorden Velkomst og præsentation Orientering om F/S: Vision, Mission, bærende værdier m.m. U14 og 15 pigefodbold i F/S Den kommende sæson: Hvilket hold,

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

Udvalg og opgaver beskrivelser:

Udvalg og opgaver beskrivelser: Udvalg og opgaver beskrivelser: Generalforsamling: Er foreningens øverste myndighed her fastsættes kontingentsatser og der er hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Lige årstal: formand og kasserer Ulige

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Vi er glade for dit barn har valgt, at melde sig til basketball her i klubben. Vi vil her fortælle dig lidt om, hvad det er du har valgt.

Vi er glade for dit barn har valgt, at melde sig til basketball her i klubben. Vi vil her fortælle dig lidt om, hvad det er du har valgt. MED DENNE FOLDER VIL VI GERNE BYDE DIG VELKOMMEN I HØRSHOLM BASKETBALL KLUB KORT OM KLUBBEN Vi er glade for dit barn har valgt, at melde sig til basketball her i klubben. Vi vil her fortælle dig lidt om,

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

Introduktion til Boldklubben Friheden

Introduktion til Boldklubben Friheden Indledning At starte til fodbold skal være en sjov og inspirerende fornøjelse for både børn og deres forældre. I denne introduktion, vil du få lidt information om hvordan vi i Friheden forsøger at leve

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

SNEKKERSTEN IF-FODBOLD

SNEKKERSTEN IF-FODBOLD SNEKKERSTEN IF-FODBOLD TRÆNER & - HOLDLEDERHÅNDBOG 2014 Velkommen som træner/holdleder Snekkersten IF- fodbold byder dig velkommen som træner/holdleder omkring fodbolden. Vi holder til i Snekkersten Idrætscenter,

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

THORSØ-TUNGELUND IDRÆTSFORENING. Nyttig information til klubbens fodboldtrænere

THORSØ-TUNGELUND IDRÆTSFORENING. Nyttig information til klubbens fodboldtrænere THORSØ-TUNGELUND IDRÆTSFORENING Nyttig information til klubbens fodboldtrænere 1. Hvem står bag TIF-fodbold Titel Navn Adresse Telefon Formand Klaus Sakskøbing Solskrænten 13, Thorsø 22 26 69 99 Næstformand

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2012-2013

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2012-2013 Velkommen til Varde IF Børneafdeling I denne folder finder du lidt praktiske oplysninger til dig og dine forældre inden du starter med at spille fodbold. Hold i Børneafdelingen Træningsfaciliteter Påklædning

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt.

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt. Side 1 af 5 Fra: Til: Dato: Emne: Berit Carmel (berit@carmel.dk) undisclosed-recipients, 03/08/2012 09:30 01 Drenge - Nyhedsbrev nr. 2 Attachments: Hej allesammen Så er sommerferien ved at være overstået

Læs mere

Solrød Cup 2015. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2015. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2015 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 5 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 6 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf Sæson 2015-2016 Bestyrelsen: Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej 38 6823 Ansager Tlf. 27147834 mj0908@hotmail.com Ulla Dahlmann Åparken 34 6823 Ansager Tlf. 53300566 dahlmann2212@gmail.com Klaus Balling

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Den lille trænerhjælper

Den lille trænerhjælper KIMBRERKIDS en del af Aars IK Aars IK Lyngsøvej 2b 9600 Aars Telefon: 9862 2197 Mail: info@kimbrerkids.dk www.kimbrerkids.dk Den lille trænerhjælper Velkommen som træner i Aars IK For at give dig en lettere

Læs mere