KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober oktober Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!"

Transkript

1 Der KIRKEBLAD vr en FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer,sfnældksfn123k September Årgng 14. oktober oktober 2007 Gud Fders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed! (læst f Kæstel før prædiken)

2 Frit til skriften, bundet i lvor De grundtvigske på Kjellerupegnen oprettede vlgmenigheden for 90 år siden. f Kren Mrie Rvn Når Kjellerup og Omegns Vlgmenighed fylder 90 år den 14. oktober her i 2007, kn mn spørge, om det giver mening t fejre en særlig retning inden for folkekirken. Vi hr jo i dg nok t gøre med i det hele tget t mrkere kristendom over for ndre livsholdninger, der rtionelt tger udgngspunkt i, t mennesker i grunden kn selv. Det gælder den nyreligiøse og terpeutiske holdning, der siger: det er dig selv, der er centrum, og du skl bre rbejde på din egen udvikling for t lykkes. Det gælder også den fundmentlistiske holdning, der siger: du kn slå efter bogstveligt i skriften, hvd løsningen er og leve efter det unset om det er i bibelen eller kornen. Der over for tolker de grundtvigske det kristne evngelium sådn, t kærligheden findes før dig og også findes for dig som nåde og gve - gnske uden, t du gør noget for det. Kærligheden skl du tge imod, både når den melder sig i ord og i hndling. Når du tger til dig, t du er elsket, uden t kunne gøre for det, d vil du også være i stnd til t indse din egen skyld uden gå til f den. Vores hovedproblem er i dg, t vi jo hr svært ved t leve med den skyld, vi hele tiden pådrger os. Men vores frihed til t hndle og opleve hører smmen med vores tro på tilgivelsen og modet til t se vores egen skyld i øjnene. De vkte hvde ikke retningspræg i 1850 erne og vr enige om kernen i kristendommen For 150 år siden vr lokle borgere i Sinding syd for Kjellerup også blevet bevidst om evngeliets tle om netop skyld og nåde. De gv sig til t holde bibellæsninger og oprettede i 1858 en kristelig forening i Sinding, der ikke skilte sig ud i en bestemt retning ndet end, t medlemmerne vr evngelisk luthersk kristne mennesker og hvde fælles modvilje imod rtionlisterne, som i tiden før 1800 hvde gjort kristendommen til en fornuftsfilosofi. Medlemmerne f foreningen i Sinding udtlte, t vi hr enighed i troen enten så vi er luthernere eller grundtviginere. Mn vr ltså her i loklområdet for de mnge år siden fælles om kernen i kristendommen, som blev st i relief overfor en tendens, som lle vr enige om t bekæmpe. Udtlelsen fr disse lokle folk om, t de er enige i troen er jo bemærkelsesværdig, når vi i 2007 ser tilbge henover de mellemliggende 150 år, hvor det lokle liv hr været - og stdig er - præget f, t to forskellige kirkeretninger hr levet i modspil med hinnden. De vkte deler sig i 1860 i to grupper:en for de grundtvigske - og en for missionsfolkene Enigheden holdt nemlig ret hurtigt op. Allerede i 1860 kom skilsmissen i den kristelige forening, og medlemmerne delte sig i to grupper: dels den grundtvigske retning, der næsten 70 år senere dnnede vlgmenigheden, dels den pietistiske retning 2

3 i Indre Mission, som vr den retning, der etblerede sig først. Missionshuse blev opført i Levring i 1884, i Kjellerup 1885 og i Vinderslev Missionsfolkene holdt også fr 1870erne store udendørsmøder i Levring Vesterskov med flere tusinde deltgere. Trosbekendelsen, dåben og ndveren er vigtigst for de grundtvigske Den direkte nledning til skilsmissen mellem dem, der blev grundtviginere og dem, der styrkede pietismen, vr et besøg en ften i Sinding i 1860 f den kendte lægmndsprædiknt Peter Lrsen Skræppenborg. Hn vr blevet påvirket f Grundtvigs syn på kristendommen og holdt på, t den kristne menigheds trosgrundlg ikke er bibelskriften i lle detljer, men t grundlget er den postolske trosbekendelse med forsgelsen f Djævelen og bekendelsen til Gud Fder, Guds Søn og Guds Helligånd. Brugt ved dåben er den postolske bekendelse ikke et vidnesbyrd om den døbtes omvendelse og personlige tro, men er tværtimod et løfte fr Gud til dåbsbrnet og dem, der bærer brnet, når bekendelsen siges ved døbefonten. De grundtvigske fik nu også her i loklområdet et fst holdepunkt i dåbspgtens overskuelige ord smt i de ord f Jesus, der bruges dels i forbindelse med dåben om de små (Guds Rige er deres) og om Jesu følgeskb (Jeg er med Jer lle dge indtil Verdens ende) dels de ord f Jesus, der bruges i forbindelse med ndveren (Dette er mit legeme, dette er mit blod). Ordene i bekendelse og skrmenter er nemmere t håndtere end den ofte selvmodsigende bibelskrift og blev grundtviginernes trosord i en universel miniudgve. De grundtvigske ser historiskpoetisk på tilværelsen både menneskeligt og kirkeligt For de grundtvigske er det vigtigt t se sig selv i historiens gng og udtrykke det i fortælling og poesi. Det hndler ikke lene om Jesus og mig, men om Jesus og os i en lng kæde f snsende, lyttende og bekendende mennesker ned gennem genertionerne i den kristne menigheds fællesskb lige fr oldkirkens dge og frem til i dg. Vækkelsen breder sig i 1860 erne fr Sinding til Thorning og Levring Foruden i Sinding vr der også grundtviginere i Thorning, hvor der blev oprettet en højskole i 1867, og hvor der virkede grundtvigske præster fr 1869, som grundtviginere fr Levring løste sognebånd til for t synge med på Grundtvigs helligånds- og menighedsslmer ved gudstjenesterne i Thorning Kirke. På smme måde løste en senere genertion f grundtvigske i Vinderslev sogn også sognebånd til Thorning, d provst Lrsen vr præst dér frem til sin død i Helt fr Musing i Vinderslev sogn sendte 3

4 folk i den grundtvigske del f befolkningen deres børn til Thorning for t gå til præst. De grundtvigske mrkerer sig i 1880 erne i og omkring Kjellerup Men ellers vr den grundtvigske retning længe om t etblere sig og smle sig til større møder i Kjellerupområdet. Der skulle et præsteskifte til i 1878 i Levring-Hørup, førend det vendte for de grundtvigske, d den unge Fr. Bülov Bruun blev nst som sognepræst i Levring og åbnede præstegården for bibellæsninger ligesom dem, mn hvde hft i Sinding. Både missionsfolkene og de grundtvigske deltog, men senere blev det til litterturftner for ægtepr især fr den grundtvigske kreds. Som det kn læses i prilnummeret 2007 f dette kirkebld med tidligere skoleinspektør Knud Erik Grøns beretning om pstor Bruun, så kom det også i Levring sogn til skilsmisse mellem de grundtvigske og Indre Mission. I 1884 indgv missionsfolkene nemlig klge over pstor Bruuns lære og ritulbrug, og i den meningsudveksling med biskoppen, der fulgte efter, udtlte den grundtvigske loklbefolkning sig frejdigt og viste et frit forhold til bibelen ud fr den sikkerhed, de hvde ved t holde sig til bekendelsen. De grundtvigske stiller sig nemlig frit til skriften og er smtidig bundet f den lvor, der kommer f, t et menneske ikke kn skbe sit eget liv og heller ikke er i stnd til t tilgive sig selv. De grundtvigske smles på Levring Højskole fr 1897 D lokle grundtvigske opførte en træsl i forbindelse med oprettelsen f Levring Højskole i 1897, fik de lngt om længe et rum t smles i, som ikke vr en kirke. I højskolens gymnstiksl smledes de grundtvigske til folkelige møder med kendte foredrgsholdere, der kom lngvejsfr. Men Levring Højskoles kvindelige forstnder Eline Begtrup holdt også selv foredrg. For hende vr det vigtigt, t den grundtvigske højskole lærer eleverne åndeligt t tilegne sig deres nturlige rv. Derfor skl højskolen ikke kun give de unge kendskb til tilværelsen, men også glæden ved den mngfoldighed og skønhed, vi ser omkring os. Emnerne for Eline Begtrups undervisning vr Dnmrks historie, det dnske sprog, det menneskelige legeme, den levende ntur, der omgiver os, og de nturkræfter, der rører sig. Den grundtvigske sognepræst i Levring efterfølges i 1915 f en indremissionsk sognepræst Sognepræsten Bruun vr medforstnder for højskolen, men efter 35 års virke måtte hn på grund f sygdom tge fsked med Levring sogn og med områdets grundtvigske kreds. Som hns efterfølger udnævnte kirkeministeriet Peter Pinholt Johnsen, som vr den kndidt, missionsfolkene gerne ville hve. Johnsen vr en modsætning til Bruun og også modsætning til den prllelle kolleg i vlgmenigheden, som Johnsen fik et pr år efter sin indsættelse, d Kjellerup Vlgmenighed blev oprettet. De grundtvigske tger i sommeren 1917 inititiv til t dnne en vlgmenighed Inititivtgerne til vlgmenighedens oprettelse vr de grundtvigske, der også hvde støttet op om Levring Højskole og højskoleforeningen i Kjellerup. De holdt stiftende generlforsmling den 18. juni 1917, hvor 145 personer skrev under. Allerede et pr måneder efter vr vlgmenigheden en relitet, d den 47 årige præst og tidligere højskoleforstnder Peter Kæstel blev indst i Hørup kirke den 14. oktober

5 De grundtvigske i Vinderslev sogn kommer med i vlgmenigheden 12 år efter dens strt Ved vlgmenighedens oprettelse vr medlemstllet på i lt 280 medlemmer. 10 år senere meldte den store gruppe f grundtvigske, der fr Vinderslev hvde løst sognebånd til Thorning, sig smlet ind i vlgmenigheden efter provst Lrsens død i Dermed voksede medlemstllet, og økonomien blev forbedret. Peter Kæstel er Kjellerup og Omegns Vlgmenigheds første præst og den mest mrknte f menighedens indtil nu seks vlgmenighedspræster D vlgmenigheden blev oprettet, hvde de grundtvigske i Levring og Kjellerup llerede fr slutningen f 1915 lånt sognekirkerne til gudstjenester, som de selv inviterede forskellige grundtvigske præster til t holde. Blndt disse præster vr vlgmenighedens første og mest mrknte præst, som virkede i Kjellerup i 15 år frem til sin død i Kæstel vr en genertion yngre end pstor Brunn og hvde mnge lighedspunkter med hm. Om Kæstel udgiver dyrlæge Ejgil Overby, vlgmenighedens tidligere næstformnd og formnd for museumsforeningen, en stor rtikel, som vil kunne læses i Blicheregnens Museumsforenings Årsskrift Kæstel vr en stor og krftig mnd, der hvde stemme som et orgel, så hn prægede hele gudstjenesten fr først til sidst. Hn kunne virke bøs i lmindeligt smvær, sgde engng et f vlgmenighedens gmle nu fdøde medlemmer til mig engng. Kæstel kunne komme ind og stikke sine børn en lussing og uden videre gå igen. Det hvde hun oplevet, når hun vr smmen med pstor Kæstels døtre. Men de kræfter, der vr i Kæstel, gjorde også, t hn hvde en stor rbejdsevne i et virke som præst smtidig med, t hn også vr bognmelder, seminrielærer på vinters Seminrium i Silkeborg og hvde undervisning på på Levring Efterskole, der fr 1923 fik til huse i Levring Højskoles bygninger. Det grundtvigske menneskesyn: mennesket er skbt til t ligne Gud Sit grundtvigske syn på Gud og mennesker udtrykker Peter Kæstel i en rtikel i Levring Efterskoles årsskrift sådn: Selvom mennesker ikke kn se det, kn der dog dybt i menneskehjertet være noget godt, som Gud kn se. Hns øje kn se lngt dybere end selv den kærligste mor, når hun spejder efter det gode hos sit brn, og hns kærlighed vrer uendelig meget længere end selv den omhyggeligste fders omsorg for sin søn. Kræfterne, som Kæstel hvde i rigt mål til t udføre sit rbejde, medførte også, t hn måtte brydes med sine egne kræfter. Men det gv hm erfringer, som hn kunne lægge neden under sin forkyndelse f evngeliet, så det blev enkelt og ligetil og lligevel nunceret. Mennesket kn ikke opfylde sin egen længsel og kender ikke ltid dens retning selv I en prædiken om Johnnes Døberen til dvent året efter, t Peter Kæstel kom til Kjellerup Vlgmenighed kommer Kæstel ind på menneskers forventning og siger: hvor dyb og inderlig forventningen kn være, er den ikke ltid - eller næsten ldrig - i smme grd fklret og sikker på sig selv. Hvis vi hører til dem, der venter, ved vi jo t vi trænger til noget. Men vi er ikke ltid klr over hvd vi trænger til. Vi kn nemlig være troende tvivlere. 5

6 Du synes ikke, siger Jesus til Johnnes, t jeg er kommet som du hvde ventet, men når du vil vende tilbge til den brnlige tro på mit ord, må du indrømme, t jeg ikke er kommet nderledes, end jeg hvde lovet Kommer vi til Jesus ærlig og redeligt, som vi er, d hr vi Hns ord for, t hn som hn hr lovet bryder det ondes mgt og bringer os det glde budskb: t Gud elsker os trods vores synd og syge tro. Ntur og ånd går ikke i ét, men de udretter noget smmen I den grundtvigske livsforståelse bliver ntur og tid i denne verden brgt smmen med ånden, der kommer udefr. Men selvom ntur og åbenbring mødes, gør det ikke ntur og ånd til eet og det smme. Vi hr brug for ånden udefr til t gøre os levende. Netop ved t være uforenelige kn nturen (der er menneskers) og ånden (der er Guds) udveksle og virke smmen. For kun det, der er noget hver for sig, kn virkelig udrette noget smmen. Peter Kæstel henvendte sin bøn til helligånden Fr den dg, hn begyndte som præst i vlgmenigheden for nu 90år siden, citerede Kæstel gennem lle år de tre vers f slmen Kom sndheds ånd og vidne giv på prædikestolen inden evngelielæsning og prædiken. Versene står som nr. 300 i den nye slmebog, og er oprindelig skrevet f Kingo i 1699, men senere gennemrbejdet f Grundtvig flere gnge frem til Kom sndheds ånd og vidne giv t Jesus Kristus er vort liv Og t ej du f ndet ved end hm vor sjæl til slighed! Kom lysets ånd! Og led os så t vi på klrheds veje gå Men ldrig dog fr troens grund et hårsbred vige nogen stund! Gud Fder ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed! Læg på vor tunge nådens røst med Livets ord til evig trøst. De kirkelige retninger stod smmen her på Kjellerupegnen inden skilsmissen for 150 år siden. Skl vi give befolkningen f i dg den viden om kristendommen tilbge, som den hr tbt, er det en fælles opgve for hele den kristne menighed i Dnmrk. I det rbejde skl vi hver for sig stå véd vores egen trdition, og må derudover også rbejde smmen. Ingen f os hr råd til ndet, fordi vi også i dg hr en fælles modprt i dem, der går ud fr, t mennesker kn selv. 6

7 M Ø D E R & T U R E / Søndg den 2. september kl. 10,00 fgår bussen til Sensommertur til Djurslnd og Mols med busfgng kl. 9,50 fr Vinderslev Kirke og kl. 10,00 fr Mosikken. Vi besøger herregården Clusholm, Krpenhøj ved Fuglsø på Mols og Knebel Kirke med Bjørn Nørgrds udsmykning. Inden hjemkørsel er der kffe på Gl. Estrup Estrup. Onsdg den 12. september kl. 19,30 holder vi i Alhuset første ften i Litterturkredsen, hvor vi med lederen Kren Mrie Rvn bestemmer, hvilke 5 romner, vi skl læse i vinterens løb til drøftelse på følgende onsdge i Alhuset kl. 19,30: den 10. oktober og 14. november 2007 smt den 16. jnur, 20. februr og 26. mrts Deltgerne må meget gerne tge titelforslg med. Torsdg den 13. september kl. 14 holder vi sæsonens første møde i slenfor dem, der hr mulighed for t komme om dgen. Vi holder Plmhvekoncert med Attil Kovcs, musiker og konservtorieudnnet i Ungrn. På tværfløjte, hrmonik og klver spiller hn ungrsk folkemusik og toner, som vi kender fr Nytårskoncerten fr Wien men også klssisk musik f Mozrt eller Beethoven. Attil Kovcs spiller også til vores fællessng fr højskolesngbogen. I skl denne gng selv ringe til bilen dgen før og bestille fhentning på Jeres egen dresse lsådn, som I plejer til vore øvrige møder. Søndg den 14. oktober fr kl. 10,30 er vi kommet til dgen for fejringen f Kjellerup Vlgmenigheds 90 års fødselsdg. Tilmelding inden den 1. oktober til Ing Nielsen tlf eller til Kren Mrie Rvn på e-mil Der opkræves kr. 100,- som symbolsk betling for for 3 retters menu inkl. vin smt kffebord. Mellem kirken og Forsmlingshuset bliver der sørget for kørsel til gngbesværede. Progrm: Kl. 10,30 Gudstjeneste i Vinderslev kirke ved vlgmenighedspræsten. Kl. 12,00 Middg i Vinderslev Forsmlingshus. Der vil i løbet f smværet i forsmlingshuset blive sunget livligt f højskolesngbogen, og kl. 14 bliver scenen overldt til Per Wrming, som med sin guitr giver os et koncertforedrg med titlen Vi tger dnskheden igen! Hn vil ud fr den sorte slmebog, den blå højskolesngbog, den røde rbejdersngbog og den brogede vise- og folkesngstrdition vise en folkelig dnskhed, der er munter, solidrisk og grænseoverskridende. Dgen slutter med stort kffebord c. kl. 16. Fredg den 19. oktober kl holder vi i efterårsferieugen Persillesovs - fortælling og fællessng for forældre med mindre børn i vlgmenighedens sl med Kren Mrie Rvn. Vi strter med 7

8 frikdeller med persillesovs og ndet grønt, og vi håber, t vi kn glæde de fmilier, der ikke tger væk i den uge, ved t give Jer denne hyggelige mulighed for t være smmen flere genrtioner, når skolebørnene hr fri. Bedsteforældre er også velkomne og store søskende, når de synger smmen med de voksne for og med de små. Tilmelding inden tirsdg den 16. oktober til Kren Mrie Rvn på eller på Tirsdg den 23. oktober kl. 19,30 får vi besøg fr Ålborg Teter f skuespilleren Jon Henningsen, der i mnge år hr hørt til den fste stb på tetret. Hun holder foredrg om Ibsen - hns drmer og den dnske forbindelse. I 2006 vr det 100 år siden, t Henrik Ibsen døde. Jon Henningsen fortæller om ibsens liv og nogle f hns kendteste værker. Ibsen skrev 22 drmer, hvorf de fleste drejer sig om det pæne borgerskb og deres problemer om kvindens bundethed i ægteskbet og hendes frihedstrng. Hn skrev også drmer om individets konflikt i forhold til det omgivende smfunds institutioner og gv f.eks. i Vildnden og Peer Gynt indgående portrætter f det moderne menneske uden kerne. Aftenen bliver mere end en lmindelig foredrgsften, d den også byder på opførelse f scener fr skuespillene. Jon Henningsen kender ikke bre sit stof fr sit rbejde som skuespiller. Hun hr også universitetsuddnnet i littertur, og det er denne blnding, vi skl nyde godt f. Den særlige grund til t det er lykkedes t få Jon Henningsen hertil er, t hun og vlgmenighedspræsten hr været klssekmmerter på Zhles Skole i Københvn helt fr grundskolen og op til studentereksmen. Søndg den 28. oktober kl. 10,30 tger vi til Efterårsmøde for de 7 Midt-vestjyske Vlgmenigheder i Herning og Gjellerup Vlgmenigheder. Dgens progrm består f gudstjeneste kl. 10,30 ved Morten Kvist. Derefter middg og foredrg på Hmmerum Fri- og Efterskole ved Kjeld Slot Nielsen: Kristendom og kultur. Er Grundtvig blevet for moderne for grundtviginerne? Der rrngeres fælles kørsel også for dem uden bil. Tilmelding inden den 20. oktober til Ing Nielsen tlf eller til Kren Mrie Rvn på Tirsdg den 13. november kl. 19,30 er der foredrg i vlgmenighedens sl ved Johnnes Nørregrd Frndsen, institutleder og forsker ved institut for littertur- og kulturstudier på Syddnsk Universitetscenter. Aftenens foredrgsholder er er veloplgt og provokerende formidler hver gng, mn hører hm. Hn klder sit foredrg På Herrens mrk - om sprog, kristendom og kulturrv. Vi hr mnge lidt sære vendinger, som f.eks. Mn skl ikke sætte sit lys under en skæppe og Urispost. Disse vendinger trives og lever stdig i det dnske hverdgssprog og hr deres oprindelse i Bibelen. I foredrget vil Johs. Nørregrd Frndsen ikke bre vise, hvordn det moderne sprog rummer tlemåder, som hr deres rødder i bibelske og trditionelle smmenhænge. Hn vil også diskutere sproget som kulturbærer og som en orgnisme, der befinder sig i stdig spænding mellem trdition og fornyelse. 8

9 Sproget og sprogbrugen hr i flere hundrede år været til stdig debt, men debtten hr vel ldrig været mere heftigt end nu, hvor interntionlisering, ngelsksificering og globlisering skyller ind over os. Grundtvig vr i sin tid med til t knytte de tætte bånd mellem det dnske sprog og en dnsk ntionl identitet den identitet, som mnge mener, vi er ved t slippe i disse år. Søndg den 9. december 2. søndg i Advent indbyder vi til en ny slgs dventsmød, som bliver en kirkefrokost med dvents- og juletem efter en kort gudstjeneste kl. 10,30 i Hørup Kirke. Progrmmet frem til c. kl. 14 med bl.. julemånedens toner, snge og slmer kædes smmen f Kren Mrie Rvn og Ing Nielsen. & & & & & & Kjellerup og Omegens Vlgmenigheds 90 års jubilæumsfest i Vinderslev Forsmlingshus Søndg den 14. oktober kl Pris kr. 100,- pr. person. Nvn Adresse Tlf. Bindende tilmelding -sendes/fleveres inden 1. oktober til Kirkebkken 13, 8620 Kjellerup eller miles til 9

10 Meddelelse fr præsten: Jeg træffes på kontoret i vlgmenighedens hus tirsdge kl Ring evt. og ftl t komme, når jeg lligevel er på kontoret. I lmindelighed er jeg let t træffe hverdge kl. 8 9,30 på tlf Men jeg kn ringes op når som helst, d telefonen omstilles til mobil. Hvis jeg ikke tger telefonen, kn der indtles besked på telefonsvreren, der går i gng efter 6 ringetoner. Jeg beder venligst pårørende til vlgmenighedsmedlemmer, der måske kunne hvde glæde f mit besøg, om t nævne det eller direkte invitere mig til t komme forbi. Det er en hjælp, hvis ægtefællen, børnene eller nboerne giver et prj. Hellere en henvendelse for meget end for lidt, selvom I måske regner med, t jeg er orienteret i forvejen! I efteråret holder jeg en uges ferie. Tidspunktet meddeles i forbindelse med mødennonceringen i Kjelllerup Tidende. Kren Mrie Rvn Døbte Viede Døde Siden sidst: Sofus Normn Kristensen, søn f Mrinne Weigelt Kristensen og Plle Normn Kristensen, Musing Peter Fjordside Rsmussen, søn f Tove Christensen og John Dhl Rsmussen, Pederstrup Sussie Nørskov og Morten Skjødt, Ans Bent Dnielsen, Vinderslev Hilsen fr formnden Vlgmenigheden hr holdt en lille sommerpuse. Vi hr været til et godt årsmøde i Foreningen f grundtvigske Vlg- og Frimenigheder (se foreningens hjemmeside www. friegrundtvigske.dk) på Osted Fri- og Efterskole, der er en f lndets største. To indholdsrige dge med foredrg, gudstjeneste og stemningsfuldt Snkthnsbål. Tk til Osted! Vi er i Kjellerup llerede i gng igen. Aftengudstjenesten med Age Augustinus, Gl. Rye Vlgmenighed vr velbesøgt. Vi sng snge og slmer ved kffen i slen efter gudstjenesten fr den nye udgve f Højskolesngbogen. På vores bustur til lndsretten i Viborg vr vi 23 meget interesserede deltgere. Så vi er prte til t imødekomme den ny sæson! Ing 10

11 Der kører fortst grtis BIL Thorning Tx tlf Hvis mn ønsker t køre med bil til gudstjenester eller møder, ringer mn dgen før til Thorning Tx tlf Så bliver mn kørt fr og til egen dresse på vlgmenighedens regning. Bemærk, t mn også kn ringe efter txen for t blive kørt til fælles busfgng fr Mosikken eller Vinderslev Kirkeplds. Leje f vlgmenighedens sl på Kirkebkken 13 Vlgmenighedens medlemmer kn leje vores hyggelige sl med pejs og dgng til to toiletter. Slens nye køkken hr fuldt udstyr, men skl til spisning betrgtes som et serveringskøkken. Der kn dækkes op til c. 50 til spisning og flere til kffe. LEJE udgør - til kffe 500 kr. - til spisning 700 kr. Foruden rengøring, hvis ikke lejeren selv gør rent. Vlgmenighedens Præst: Kren Mrie Rvn, Kirkebkken Privt: Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg VALGMENIGHEDENS Bestyrelse: Alle Kjellerup. Ing Nielsen, formnd Kirkebkken 13A Mobil Anny Oehlenschlæger Lrsen, næstformnd Fyrrevænget 8... Lrs Westerberg, Bkken 16. Skelhøje, 7470 Krup... Peter Kildedl, formnd for mødeudvlget Bygtoften 5... Torben Gyldenberg Pedersen, sekretær og redktør Oustrupvej Chr. Skorstengrd Vestervngen Svend Age Thomsen, formnd for boligudvlget Lindevej VALGMENIGHEDENS FORRETNINGSFØRER: Dorthe K, forretningsfører Abenrvej 28, 8600 Silkeborg. Træffes mndg ften på

12 Kjellerup og Omegns Vlgmenighed Kirkebkken Kjellerup»Returneres ved vrig dresseændringb«g U D S T J E N E S T E R 9. sept søn. e. Trinittis Levring 16. sept søn. e. Trinittis Vinderslev Høstgudstjeneste 23. sept søn. e. Trinittis Hørup 30. sept søn. e. Trinittis ingen Hørup kirke Vinderslev kirke Levring kirke 7. okt søn. e. Trinittis Levring 14. okt søn. e. Trinittis Vinderslev. Festgudstjeneste i nledning f Kjellerup Vlgmenigheds 90 års fødselsdg. Se under møder. 21. okt søn. e. Trinittis Levring 28. okt søn. e. Trinittis Efterårsmøde i Herning og Gjellerup Vlgmenigheder for de Midt- og vestjyske Vlgmenigheder. Se under møder. 4. nov. - Allehelgens dg ingen 11. nov søn. e. Trinittis Vinderslev 18. nov søn. e. Trinittis Levring 25. nov. - Sidste søn. i kirkeår. ingen 2. dec søndg i dvent. Levring 9. dec søndg i dvent Hørup kl Kort gudstjeneste. Derefter dventsfrokost og eftermiddgsmøde i slen. 16. dec søndg i dvent Levring 23. dec søndg i dvent ingen 24. dec. - Juleftensdg Vinderslev kl Hørup kl Hvor intet nføres, er vlgmenighedens gudstjeneste ltid kl ved Kren Mrie Rvn. GD GRUPPEN Viborg Kjellerup

Dette enkle påskespil er kommet i stand efter fælles arbejde omkring påskens centrale

Dette enkle påskespil er kommet i stand efter fælles arbejde omkring påskens centrale UNDERVS OM GUD en idébnk til kirkelig undervisning, Fyens Stift KONFRMANDER Påskespil med indledende undervisningsforløb Dette enkle påskespil er kommet i stnd efter fælles rbejde omkring påskens centrle

Læs mere

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery ANALYSEOPGAVE Feelgood Bkery Kommuniktion: Helene, Loiuse, Pernille og Ndi Gruppe 14 Hvem er fsenderen? - Glutenfri bgerbrød - Christine og Louise Krogh Hvem er målgruppen? - Gluten llergikere og helsefreks

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 At være en lngtidsholdbr Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 3 tilgnge til mennesket Psyken bolig for menneskets følelsesmæssige behov Kroppen bolig for menneskets fysiske behov Sjælen bolig for menneskets

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed Hygiejnepolitik ktisk f : er Det å svært r s de hæn. ikke ske m o kl v lidt Du s nke dig u, æ de d og t å b dine liver Så b milie og syge din f r mindre e g kolle - for din og min sundhed Det er fktisk

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

... Nh ~n ~'. ~ ~ ~. _ -H' - Fredag den 15. september 1995 kl. 18. Program:

... Nh ~n ~'. ~ ~ ~. _ -H' - Fredag den 15. september 1995 kl. 18. Program: """... '............,. ','.'. "... Nh ~n ~'. ~ ~ ~. _ -H'.-.".... - -. - -.. -....-.. -.".... ".. Vir Klub o c o Fredg den 15. september 1995 kl. 18 Progrm: Besøg i Lyngby Kirke v/præst Leif My Lyngby's

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT I OMRÅDE Sknderborgvej Ny institution på Vestermrken Sommer 2013 136.2013 PROGRAMKATALOG Indhold Byrådsbeslutning...3 Arhus Kommunes Pædgogiske Rmmesætning...4 De 6 tænketnksprincipper...

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Mtemtik på Åbent VUC Lektion 6 Bogstvregning Formler... Udtryk... Ligninger... Ligninger som løsningsmetode i regneopgver... Simultion... Opsmlingsopgver... Lvet f Niels Jørgen Andresen, VUC Århus. Redigeret

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017

Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017 Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017 Salmer 736 Den mørke nat forgangen er 441 Alle mine kilder 70 Du kom til vor runde jord --- 141 Mig lyster nu at træde 192,7 Du, som har dig selv mig givet 192 Hil

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD. Trods klingrende frost godt i år I spå for fugl og sæd i dvale. FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. ,asfnældksfn123k39843948

Der var en KIRKEBLAD. Trods klingrende frost godt i år I spå for fugl og sæd i dvale. FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. ,asfnældksfn123k39843948 Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED,asfnældksfn123k39843948 Nummer 1 MAJ 2007 22. Årgang Trods klingrende frost godt i år I spå for fugl og sæd i dvale. Tænker vi danskere på kors,

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Søndag 11. september 2011. 10 år efter

Søndag 11. september 2011. 10 år efter Søndg 11. september 2011 Newyorkerne rbejder stdig på t genrejse sig selv og deres by efter historiens største terrorngreb. Fyens Stiftstidende hr besøgt metropolen og tlt med indbyggerne om livet før

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Et liv uden styrende rusmidler. Fylder alkohol for meget?

Et liv uden styrende rusmidler. Fylder alkohol for meget? Et liv uden styrende rusmidler Fylder lkohol for meget? 2 Novvis tilbud Novvi vretger blndt ndet lkoholbehndlingen for mnge f kommunerne på Sjællnd. Foregår mbulnt uden indlæggelse, så du kn psse dine

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

2.s.e.påske.B Johs 10,22-30 Salmer: Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse.

2.s.e.påske.B Johs 10,22-30 Salmer: Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse. 2.s.e.påske.B. 2016 Johs 10,22-30 Salmer: 754-448-674 342-482-233 Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse. Hvis der er noget, der er svært, eller som jeg synes er umuligt

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD. Men måske april vil hente vore hjertebål tilbage. Sammen vil vi tålsomt vente, liden sol i disse dage.

Der var en KIRKEBLAD. Men måske april vil hente vore hjertebål tilbage. Sammen vil vi tålsomt vente, liden sol i disse dage. Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED,asfnældksfn123k39843948 Nummer 1 April 2007 22. Årgang Men måske april vil hente vore hjertebål tilbage. Sammen vil vi tålsomt vente, liden sol

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund Forskønnelsesplnen Det Nye Furesølund Furesølund er trods sine mere end 40 år stdig et ttrktivt område. Men dmen er lidt slidt. Legepldserne flder smmen. Rækværket flmer, og grønne områder står gemt og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

18. søndag efter trin. Joh. 15,1-11

18. søndag efter trin. Joh. 15,1-11 18. søndag efter trin. Joh. 15,1-11 729, 730, 750, 728 / 368, 477, 11 Ørslev, høst Som vintræsgrene til Kristus bundet, af Kristus brugt, skal vi i hverdagens nærkamp bære Guds nådes frugt! Amen Hver stubbet

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

LQ hl&itqi,ie. AlaN(JHaqs.en 19.ÅRGANG. Så er det tid til betaling af kontingent.

LQ hl&itqi,ie. AlaN(JHaqs.en 19.ÅRGANG. Så er det tid til betaling af kontingent. Reserveret Post nmrk Så er det tid til betling f kontingent. Hvidovre LQ hl&itqi,ie 19.ÅRGANG AlN(JHqs.en A ') te1re rt EBRUAR 21 265 Hvidovre Medlemmerne hr i læsende stund fået tilsendt opkrævningen.

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Kære dåbsforældre, Tillykke med jeres barn! - Velkommen til barnedåb i kirken!

Kære dåbsforældre, Tillykke med jeres barn! - Velkommen til barnedåb i kirken! Kære dåbsforældre, Tillykke med jeres barn! - Velkommen til barnedåb i kirken! Her er nogle praktiske oplysninger om barnedåben i kirken: I møder op i kirkens våbenhus ca. 5-10 minutter før gudstjenestens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere