Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken"

Transkript

1

2 BY- OG KULTURPARK ANNEBERG: Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken 1: Baggrund Nykøbing Sjælland tiltrækker mange turister hvert år, men har fortsæt brug for udvikling af faciliteter som kan fastholde og udvikle dette område. Der er stadig steder, der gemmer stor potentiale for at fremhæve kvaliteten i de lokale levevilkår og synliggøre de gemte perler, der indbyder til erhvervsudvikling, oplevelse og bosætning. Dette kan kun lykkes med udgangspunkt i stedets specifikke ressourcer og ved at inddrage lokalbefolkning i udviklingen og øge mulighederne for og attraktiviteten af at holde ferie, bo, arbejde og drive virksomhed i denne del af regionen. Som oplands by i Danmarks landdistrikter, huser Nykøbing en kulturhistorisk perle med betydningsfuld og høj aktuel samfundsrelevans. Kun adskilt fra byen af den flotte bøgeskov, ligger Annebergparken - for mange kendt som Sindssygehospital Nykøbing Sjælland (SNS) eller Den gule by. Den gule by bag skoven blev på mange måder en gave til Nykøbing Sjælland, da det nye statshospital blev taget i brug i efteråret Hospitalet blev en vigtig faktor i Nykøbings udvikling. Med hospitalet fik hele byen strøm- og vandforsyning og nye arbejdspladser. Området fik sin første borgerskole og i årene frem betød hospitalet en øget urbanisering af Nykøbing Sj. by En helt ny socialgruppe flyttede til Nykøbing. I dag står anlægget som en fysisk arv i form af mange smukke bygninger, Danmarks største anlæg i stilarten, Bedre Byggeskik samt et unikt haveanlæg med inspiration i de engelske havebyer. Hospitalet efterlod også en anden arv som kort kan beskrives med den inskription hospitalets første overlæge skrev på stenmonumentet ved hospitalets hovedbygning. At gøre livet lyst og trygt For dem, hvis sind er mørkt og sygt Derfor er disse huse bygt Arven fra den første ledende overlæge Frode Krarup er en humanistisk holdning til mennesket og sine patienter, som blev et særkende for den måde hospitalet blev drevet et sted hvor mennesket kan leve og overleve - som netop gjorde dette hospital anderledes. Hospitalsanlægget er dermed også et symbol for mental sundhed og det gode fællesskab. I 2015 flytter regionens psykiatri fra Nykøbing Sj. til Slagelse og dermed er der stærkt behov for at udvikle områdets fremtid, der for lokalbefolkningen ellers får associationen af tabte arbejdspladser. Tilbage er næsten 100 år psykiatrihistorie, der formede identiteten af en hel by og historier om mennesker på kanten af samfundet og foranderlighed i menneskeligheden og menneskelige værdier. Disse historier og den stærke narrativ der ligger gemt i området og skaber dens særlige ånd kan tiltrække såvel lokale, regionale og internationale interessenter.

3 2. Projektets formål Annebergparkens kulturhistorie som psykiatrihospital tilbyder den ideale grobund til en innovativ og stedsspecifik bæredygtig udvikling af området som attraktiv kultur-, turist- og levested. Visionen for projektet tager udgangspunkt i en udvikling som sætter mennesket i centrum - en humanistisk planlægning, der minder om udviklingen i menneskernes værdighed og inspirerer til nye indsigter og fornyet brug af Den Gule By bag skoven, som kulturelt centrum for regionen og hele landet og dermed samlingspunkt for turister, erhvervsdrivende og nye tilflyttere. Formålet med projektet er at samle aktørene med en interesse for Annebergparken og facilitere samskabelsen af et kulturelt oplevelses- og læringsrum, der tager udgangspunkt i historier fra 100 års psykiatrihistorie og sætter menneskelighedens udvikling og værdier i centrum. Projektets mål er at lancere Annebergparken som by- og kulturpark i 2015, når anlægget holder 100 års jubilæum. By-og kulturpark Anneberg lanceres i november 2015 som et brand, der står for rekreation, kulturoplevelser og fordybelse til lokale, besøgende og turister og udgangspunkt for faglige arrangementer og studieture, der sætter menneskets værdier og historie på dagsorden, og dermed styrker dynamikken mellem viden, erhvervsudvikling og livskvalitet. 3. Projektets målgruppe Projektet henvender sig først og fremmest til den lokale befolkning, og bygger på den overbevisning at stolte og tilfredse borgere kan tiltrække og formidle turister og nye tilflyttere. Projektet involverer lokale: - Unge - Erhvervsdrivende - Kulturinstitutioner - Ildsjæle - Beboere - Tidsvidner for at gøre Annebergparken til et kontrapunkt til storbyens udvikling og et kendt og attraktivt landmark for: - Danske og internationale turister - Potentielle tilflyttere - Ressourcepersoner indenfor kultur og viden, som fx forskere, universiteter, forfattere og kunstnere 4. Projektets aktiviteter Projektets aktiviteter kan inddeles i 3 forskellige emner med forskelligt udsyn. Alle aktiviteter følger dog principperne om en bred deltagelse og involvering fra idéudvikling til implementering. Projektet gennemføres fra januar 2013 til November 2015, hvor anlægget holder 100 års jubilæum. Aktiviteterne i projektet er målrettet indsamlingen og formidlingen af den unikke historie af området gennem lokalsamfundet, en række initiativer til at udvikle og udnytte hele parken som et rekreativ kulturoplevelsessted og udviklingen af områdets potentialer for at tiltrække viden til

4 Nykøbing og hele Odsherred. Denne ansøgning omfatter en del af projektet, der indeholder følgende aktiviteter: INDSAMLING AF HISTORIER Etablering af hjemmeside - en fælles interaktiv informationsportal I et første skridt skal projektet etablere en internetside, der giver den besøgende mulighed for besøgende at indtale, optage eller indtaste deres historier fra arbejdet, besøg eller anden oplevelse i Annebergparken. Med tiden vil der komme flere og flere historier til, som så danner både arkiv og formidling af historien fra området. Internetportalen tjener yderligere som informationsportal til projektets aktiviteter og kommende events. Platformen er åben til brug for alle der har idéer eller konkrete tiltag rundt om Annebergparken. Platformen vil indeholde informationer om de blivende institutioner på området, såsom den private psykiatriudbyder Granhøjen, de kommunale psykiatriske tilbud, ungdomsinstitutioner og VASAC, men også kulturinstitutionerne på området, samt områdets børnehave og de restlige erhvervsdrivende og beboere. Hjemmesiden giver mulighed for potentielt besøgende til at finde informationer samt viden om Annebergparken, men vil også for den besøgende give mulighed for at efterlade deres historier og oplevelser fra området. Mange af de øjnevidner der har været på området gennem tiderne, har ikke selv mulighed eller evner for at bruge portalen. Derfor skal en række aktiviteter engagere den yngre generation til at få de spændende historier om oplevelser fra området mens det stadig var hospital fra den ældre generation frem. Erindrings- og beboereworkshops For at markedsføre portalen og engagere beboerne i Annebergparken, samt andre borgere til at bidrage og besøge siden, indeholder projektet en række aktiviteter. På en workshop og netværksmøde med Annebergparkens aktører får alle mulighed for at fortælle og lære om området og bygningernes historie. Resultaterne vil blive præsenteret på hjemmesiden og indgår i et skiltningsprojekt, der beskrives under emnet områdsfornyelse UNGEINDDRAGELSE I TURISTUDVIKLING Udstillingen Ung i mørket I samarbejde med Højby Skole udvikler museet en skoletjeneste, der afprøver innovative metoder til at formidle psykiatrihistorie og skabe et læringsrum omkring den kulturelle arv, der er efterladt gennem hospitalets historie til børn, unge, skoleelever og de mindste turister. En 7. Klasse vil gennem to år beskæftige sig med Annebergparkens historie. Eleverne bliver bekendt med deres lokale historie og bliver aktiv medspiller i at formidle historierne til gæster og interesserede. Med baggrund i deres egne interesser udforsker eleverne materialer og søger de spændende historier frem. Deres fund dokumenteres i, og med hjælp af forskellige medier og præsenteres dels på psykiatrimuseet og samtidig på internetportalen. Projektet med skoletjenesten resulterer særeudstilling med fokus på et ungeperspektiv på psykiatri og Annebergparkens historie. Udstillingen præsenteres under navnet: Ung i mørket. Udstillingen giver på den ene side perspektiver for fremtidige kulturprojekter med unge. På den anden side indeholder arbejdet med udstillingen en refleksionen over den lokale psykiatrihistorie, der er samtidig med til at aftabuisere og diskutere spørgsmål som rummeligheden af vores samfund, autonomi og tvang, samt psykisk sygdom og mental sundhed.

5 Ghostture udvikling af kulturtilbud med og til unge I samarbejde med OUT (Odsherred Ungeteater), forfatterskolen i Odsherred, Ung i Odsherred (ungdomsskolen), Dragsholm Revyen og Højby Skole udvikles der en række tilbud til besøgende på området. Konkret handler det i første omgang om særlige ungerettede rundvisninger i form af ghostture. De unge inviteres til at deltage i et fremtidsværksted over sommeren, hvor de i fællesskab udvikler tilbuddet og planlægger dets realisering. Unge med forskellige kompetencer kommer her sammen og arbejder projektorienteret. Aktiviteterne bygger på en eksperimenterende tilgang, der tager udgangspunkt i de unges behov og ideer og som skaber perspektiver for fremtidige kulturprojekter med unge. Et projekt der bliver planlagt og formidlet af unge, målrettet styrkelse af turisme, med udgangspunkt i Annebergparken, men på sigt et koncept der kan overføres til andre områder i Odsherred og Danmark. OMRÅDSFORNYELSE Skiltning og App Med udgangspunkt i de indsamlede historier, udarbejdes der indhold til formidling om de enkelte bygninger på området, herunder fx skiltning og digital formidling.. Dermed inviteres besøgende til at spadsere og besigtige hele anlægget, der hidtil har haft en mere lukket karakter..beskiltning fungerer som konstant historisk formidler af området. Samtidig skal der udvikles en app, der leder den besøgende ud på en historisk guide tur gennem området, hvor der undervejs skabes historiske oplevelser af det aktuelle miljø. Denne aktivitet indeholder ingen konkret anlægsarbejde, men skal i første omgang konceptudvikle og planlægge både skiltene og appen eller andre mulige formidlingsformer med inddragelse af lokalbefolkningen og lokale aktører. Projekt Kulturamix For at invitere byen og offentligheden til at bruge Annebergparken som en bypark, skal der skabes rum for kultur og udendørsliv. Dette ideudvikles og realiseres gennem brugerdreven innovation. Projektet udpeger fem åbne grunde og to bygninger, der er velegnet til dette formål. Derefter inviteres der lokale, nationale og internationale interesserede på tværs af profession og tilgang for at designe de udpegede steder med forskellige funktioner som udstillinger, koncerter og andre rekreative formål. På en række workshops kommer deltagerne op med modeller og forslag til hvordan disse steder kan indrettes. Modellerne skaber samtidig indhold til en udendørsudstilling i Annebergparken som skaber en konkret oplevelse og fungerer som teaser og informationsmedie om visionerne for Annebergparken. Visionen er at skabe rum der på den ene side indfanger stedets specifikke potentiale og på den anden side inviterer byen til at bruge området som et fortsat symbol for udvikling, oplevelse samt menneskelig og mental sundhed. VIDEN Vidensnetværk Der skal bruges ressourcer til at opsøge ressourcepersoner indenfor videnskaben og interessere dem i projektet. Der stræbes efter en involvering og samarbejde med studerrende på tværs af studieretninger til at følge de enkelte aktiviteter og bruge projektet som undersøgelsesgenstand fx indenfor historie, psykiatri, men også innvoation, performance design eller kulturstudier. Projektet bliver også synliggjort i forhold til allerede bestående faglige netværk som fx ICOM og ODM. Projektet er opsøgende i forhold til synliggørelsen via medierne og aktiviteterne er med til at sætte

6 fokus og lede opmærksomhed på stedets potentialer og kvaliteter for turister, kreative iværksætter og nye tilflyttere. Projektet indeholder derfor udgiftsposter for rejser og transport i forbindelse med skabelsen af dette netværk. Videns- og udviklingscenter Denne aktivitet indeholder konceptudviklingen til at etablere et åbent vidensfællesskab, hvor forskellige personer kan arbejde og mødes. Tanker kan udvikles, føjes sammen og søge dybden. Dermed fastholdes stedets betydning som et væsentligt element i vidensskabelsen. Annebergparken har en unik placering, æstetik og historie, der samlet kan virke befordrende for udviklinger af skønne og vigtige tanker. Projektet samler en række interessenter og bidrager med en konsulent til konceptudviklingen, velegnede bygninger, budgettering og fundraising til et videns- og udviklingscenter, der indeholder fx kontorfællesskab, et center til socialt entreprenørskab og faciliteter til brug for større organisationer, universiteter eller studerende. Forskerdøgn og publikation For at lede yderligere opmærksomhed på området som mødested til universiteter og forsker, udvikles og afholdes der et forskerdøgn, der har perspektivet for at blive gentaget som årlig arrangement på området. Forskerdøgnet trækker viden til området med udgangspunkt i de stedsspecifikke emner som afvigelse, mental sundhed, menneskeværdighedens udvikling, historie og turisme. Arrangementet gør det muligt for de lokale skoler, arbejdspladser og foreninger at invitere en forsker for at holde foredrag eller formidle disse emner. Med udgangspunkt i denne aktivitet laves der en publikation, der samler alle bidrag. Faglige arrangementer Mange universiteter samler studerende til faglige arrangementer, der forbinder viden med samvær. Annebergparken er en kilde til inspiration hvis det handler om at tænke og diskutere humanistiske, innovative og udviklingsmæssige spørgsmål. Den universitære målgruppe tiltrækkes til området gennem tilbuddet om en pakkeløsning, hvor faciliteterne til faglighed og socialitet stilles til rådighed, samtidig med at der sammenstilles et program med en inspirationstur gennem området. Tilbuddet bringer en række lokale turisme- og kulturaktør i spil. Målet er at gennemføre to arrangementer inden projektets afslutning med perspektivet for at etablere de faglige arrangementer som et nyt vidensturismetilbud i Annebergparken og potentielt også andre steder. 6. Projektets forventede resultater og effekter Den etablerede internetportal lever videre og er udgangspunkt til følgeprojekter og netværksdannelser Der er skabt en projektstilling til en lokalt bosæt og ledig person, med perspektiv på forlængelse i museumsregi efter gennemførelse af projektet, samt en studenterstilling og en fleksjobstilling. Der er dokumenteret mindst 15 historier fra tidsvidner om Annebergparkens historie. Der forligger konkrete koncepter til realiseringen af beskiltning, app og anlægsarbejde på fem åbne pladser og 2 bygninger på området.

7 Alle, der enten bor eller arbejder i Annebergparken har kendskab til projektet og kender planerne til at brande området som kulturpark. 90% af dem der bor eller arbejder i Annebergparken har været engageret i projektet via bidrag til internetportalen. Mindst 60 unge i Nykøbing eller omegn er blevet engageret og har bidraget til internetportalen eller særudstillingen Ung i mørket. Der er offentliggjort mindst 5 artikler eller bidrag i radio/tv om projektet i Danmark efter gennemførelse af projektet. Med udgangen af året har det psykiatriske museum kunnet tiltrække mindst 30% flere besøgende, blandt andet gennem gennemførelse af dette projekt. Med udgang af året har teateret kunne tiltrække mindst 10% flere besøgende, blandt andet gennem gennemførelse af dette projekt. Der er afholdt mindst 2 foredrag/faglige arrangementer på området. Der er afholdt et forskningsdøgn samt planer om gentagelse af arrangementet. Der forligger konkrete planer til etablering af et videns- og udviklingscenter incl. byggetilladelser. Der er lavet en undersøgelse, der evaluerer projektets aktiviteter og viser at beboerne i Annebergparken er tilfreds med projektet og har udviklet stedsidentitet og større fællesskab. 7. projektets samarbejdsrelationer Rammen for projektets aktiviteter er et partnerskab af en række visionære aktører med tilknytning til området. Denne lokale udviklingsgruppe på tværs af interesser og sektorer er det stærkeste hold til at bygge videre på kommunens udviklingsplaner for Annebergparken og for at koordinere en meningsfuld indsats med bredt ejerskab i lokalbefolkning. Ud over projektets forankring i denne styregruppe, er der interessetilkendegivelser og konkrete samarbejdsaftaler med en række andre kultur- og vidensinstitutioner. PROJEKTETS STYREGRUPPE: Teater Odsherred; Nykøbing Sjælland Psykiatriske museum; Odsherred Museum (kulturhistorisk museum) ; Caroline Kollenberg Thisted (præst i Nykøbing); Thomas Nielsen (direktør hos Smedegården Nykøbing Sj, ; VVS installatør og investor); Grundejerforening Annebergparken PROJEKTETS ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNER: Højby Skole; Andersvænge Slagelse; Museet ved Oringe; Philadelfia Epilepsihospitalet Dianalund; LOF Odsherred; Vallekilde Højskole; Folkeuniversitet Odsherred; Ung i Odsherred (Odsherred Kommune); DR; SIND; Psykiatri Sjælland; VASAC; Sidinge gårdbutik; Odsherreds spisekammer; Forfatterskolen Odsherred, Odsherred Ungeteater, Dragsholm Revyen; Borgerne i lokalsamfundet;

8 Roskilde Universitet; Århus Universitet; Ålborg Universitet; Etisk Råd; Bedre Psykiatri; Psykiatrifonden; Klyngeklubben; Erhvervsrådet Odsherred; Odsherred Kommune 8. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør Projektet er med til at afdække og synliggøre Annebergparkens potentiale inden for turismeudvikling, vidensturisme og kulturoplevelsespark. De gennemførte aktiviteter lægger op til en række nye indtægtsmuligheder på området og tiltrækker nye interessenter til området, der dermed lægger op til videre oplevelsesudvikling og kreativ erhvervsudvikling. Området åbnes gennem projektet for de besøgende turister, der kommer til Nykøbing hvert år og der skabes et helt nyt oplevelsesrum gennem genoplevelse af området med baggrund i dens kulturhistorie. Borgernes egen stolthed og identitet, der er knyttet til området kommer til at give en synergi med projektets målsætning om at fremme turisme, oplevelsesøkonomi og tilflytning til området. Efter projektets gennemførelse tjener den digitale portal som en omfattende rapport af projektets gennemførelse og Annebergparkens status quo og er dermed central i arbejdet med udviklingen af området. Projektet har skabt fællesskab og netværk blandt områdets og byens borgere og har engageret og interesseret unge i stedets kulturhistorie og restlige borgere. Portalen kan dermed bruges til måling af projektets resultater og udgangspunkt til fremtidige projekter, som fx psykiatrihospitalets og dermed områdets 100 års jubilæum i 2015 og områdets udvikling til en By- og Kulturpark og vækstcenter indenfor turisme. I et langsigtet perspektiv danner portalen fundamentet for etablering af By- og Kulturpark Anneberg som selvejende institution med eget sekretariat. Psykiatrimuseet, teateret og det kulturhistoriske museum har allerede i dag tilknytning til området og vil også i fremtiden spille en nøglerolle i markedsføringen og aktivitetsudbuddet overfor turister. 10. Projektets forankring Det er vigtigt, at projektet får mulighed for gennemførelse lige nu, da lukning af psykiatrihospitalet i 2015 betyder et stort momentum i Annebergparkens skæbne. Lokalbefolkning ser lukningen som et stort tab og en afvikling af områdets ressourcer og potentiale. Museet har de bedste muligheder for at arbejde med stedsidentitet og mobilisere ressourcerne i lokalbefolkning til at bruge et historisk vendepunkt til en nystart til Annebergparkens fremtid som kulturpark og udvikling af turisme med stor tiltrækningskraft. Projektet er med til at synliggøre Annebergparken som En perle i Odsherred, et området som af Center for kystturisme er udpeget som et af 20 steder med potentiale for udvikling af turisme. I dag har Annebergparken ingen fælles repræsentation. Teateret, museet og ejerforeningen samt de andre aktør har deres egne internetsider, egne kommunikationskanaler og dermed hver sin markedsføring. Projektet giver mulighed for at samle aktørene i en fælles internetportal, og et fælles brand der giver mulighed for netværk og sammenhængen indadtil og en fælles præsentation udadtil. Udover det, så står byen, området og psykiatrimuseet foran en udfordring i forhold til bevarelse af de mange historier og øjnevidnehistorier fra hospitalets dagligdag. Mange af de tidligere ansatte og patienter lever stadig i lokalområdet, men en stor del er ved at opleve de sidste leveår. Derfor er der brug for ressourcer til at gennemføre interviews på plejecentrene og i samarbejde med hjemmeplejen.

9 Når regionen flytter ud af området, bliver der mange tomme bygninger tilbage, der kan give plads til både boliger og private erhverv. Ved at brande Annebergparken som kulturpark, kan investorer og iværksættere tiltrækkes til området uden at miste sammenhængen og en helhedsoplevelse, når gæsterne og turister besøger By- og Kulturpark Anneberg. Projektet er et bottom-up projekt, der sigter på at involvere et flertal af lokale aktører i udviklingen af området. Kommunen har stor interesse i at udvikle området som kulturelt center, og arbejder for nuværende med at samle kulturinstitutioner i Annebergparken. Endvidere har Odsherred Kommune fokus på området gennem lokaldemokratiprojektet, og i denne gruppe som dækker erhvervsforening, håndværkerforening og ejerforening i Nykøbing Sj. har en separat gruppe også til formål at udvikle Annebergparken, i den forbindelse har Odsherred Kommune givet kr. til en trampesti fra byen langs bugten ud til hospitalet. Vi som aktør i Annebergparken søger derfor at skabe indhold og rammer gennem dette projekt som ligger i tråd med dels kommunens men også lokaldemokratiprojekts intentioner. Projektet står altså i sammenhæng med en række kommunale udviklingsprojekter og bygger videre på de planlagte aktiviteter i Annebergparken og allerede høstede erfaringer fra tidligere involveringsprojekter. Samtidig er projektet i enklang med de kommunale, regionale, nationale og EU udviklingsstrategier. Vækstforum Strategi LOKALDEMOKRATI III Udmønte initiativerne i handlingsplanen fra Byrådets besøgsrunde til 12 lokalsamfund i 2012 GEOPARK ODSHERRED geosites omkring kultur, fødevarer og kunsten i Odsherred GRØNNEGÅRD PROJEKTET Kultur- og vidensinstitutioner i Annebergparken direktionsstrategi Odsherred Kommune regional strategi kulturlaboratoriet Nordvestsjællands Udviklingsplan 11. Evaluering af projektet Evaluering af projektet sker på den ene side gennem løbende procesevalueringer og delevalueringer af de tilknyttede deleprojekter, på den anden side er platformen udgangspunkt til en samlede effektevaluering, fordi den leverer dokumentation af de opnåede resultater.

10 Evalueringen gennemføres med henblik på anvendelsen, formidlingen og nyttiggørelsen af projektets resultater og tjener såvel som inspiration til andre projekter, men også til det videre arbejde med By- og kulturpark Anneberg. 12. Hvad skal der til for at projektet kan blive gennemført? Lige nu arbejdes der med finansieringen af projektet. Det er allerede opnået støtte fra både Odsherred Kommune, EU's landdistriktspulje LAG og fra regionens udviklingspulje. En næste ansøgning til Landdistriktspuljen af ministeriet for by, bolig og landdistrikter afventer svar. Projektets budget omfatter blandt andet ansættelsen af en projektleder, en studentermedhjælper og en fleksjobber. Projektets succes er i stor grad afhængig af at kunne afsætte ressourcer til disse medarbejder gennem hele projektforløbet. Projektet står i sammenhæng med en række andre planer, bl.a. kommunens samarbejde med Real Dania om at etablere Grønnegårdskomplekset som et kulturelt centrum. Hvis kommunens planer ikke kan realiseres, skal projektet selv sikre at den kommende funktion af bygningerne i grønnegården står i sammenhæng med By- og Kulturpark Anneberg. En række af de beskrevne aktiviteter forudsætter samtidig at de passende bygninger på området står til rådighed. Projektet kan derfor være nødt til at erhverve disse bygninger. Dette kræver en udvidelse af finansieringsplanen og evt. samarbejde med investorer. Projektet arbejder med stedsspecifikt identitet og borgerdreven innovation. Det er stedets specifikke kulturhistoriske baggrund der er grobund for en succesfuld markedsføring af området som en unikt By- og Kulturpark i Denmark. I stedets narrativ ligger alt potentiale til projektets succes. Det er derfor vigtigt at festholde i dette budskab og definere projektets konkrete aktiviteter med baggrund i Annebergparkens historie. Inddragelse af andre aktiviteter, der ikke tydeligt og umiddelbart kan sættes i sammenhæng med områdets historie som psykiatrihospital og selvforsynende lille fællesskab på kanten af samfundet ville står i vejen for sammenhængen og dermed gennemslagskraften i markedsføringen af By- og Kulturpark Anneberg. Projektet lever af befolkningens tilknytning til området og de ressourcer, der kan trækkes derfra. For at sikre en bærdygtig udvikling af området som By- og Kulturpark Anneberg er det derfor vigtig at festholde en organisering af projektet, der tager udgangspunkt i borgernes egne behov, ideer og bidrag. Dette kan bedst realiseres gennem at sikre en indgang til projektet via projektledelsen og en begrænsning af lag i organiseringen af projektet. På nuværende tidspunkt er der en styrgruppe med centrale interessenter på området, der præsenterer det øverste lag i projektets organisering. Det er vigtigt at bibeholde denne struktur og ikke at tilføje yderlige lag opadtil. Vigtigere er etableringen af arbejdsgrupperne blandt borgerne, der arbejder med realiseringen af de konkrete aktiviteter.

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Sydfyns. Kulturfond. Oplevelser og udvikling

Sydfyns. Kulturfond. Oplevelser og udvikling Sydfyns Kulturfond Oplevelser og udvikling Sydfyns Kulturfond Invitation Sydfyns Kulturfond er et initiativ med det formål at øge opmærksomheden på det sydfynske kulturområde til gavn for både erhvervsliv

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere